ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

2 Τόμος Β Διοίκηση Έργων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων Ενότητα Τι είναι έργο Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου σκοπού. Όλες οι δραστηριότητες ενός έργου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε περιορισμένο χρόνο και με περιορισμένο κόστος, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας. Δραστηριότητα είναι κάθε μοναδική και σύνθετη εργασία που αποσκοπεί σε συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα με βάση κάποιες προδιαγραφές και συνδέεται με χρόνο, κόστος και μέσα παραγωγής. Ακολουθία δραστηριοτήτων: Ένα έργο αποτελείται από ένα αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά. Η σειρά με την οποία εκτελείται μια δραστηριότητα βασίζεται σε τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Αν ένα σύνολο δραστηριοτήτων δεν γίνεται ή δεν χρειάζεται να γίνει με κάποια σειρά, τότε αυτές οι δραστηριότητες δεν αποτελούν έργο. Μοναδικές δραστηριότητες: Αφορά δραστηριότητες ενός έργου που δεν έχει συμβεί ποτέ το ίδιο στο παρελθόν και δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον. Σύνθετες δραστηριότητες: Συνήθως οι δραστηριότητες ενός έργου δεν είναι απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες αλλά απαιτούν εξειδίκευση, δημιουργικότητα και ορθή κρίση για την επιτυχημένη εκτέλεσή τους. Συγκεκριμένος σκοπός: Ένα έργο έχει πάντα ένα συγκεκριμένο σκοπό σε αντίθεση με ένα πρόγραμμα που μπορεί να έχει πολλούς. Το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο έργων τα οποία πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά. Περιορισμένος χρόνος: Όλα τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρόνο. Περιορισμένο κόστος: Όλα τα έργα έχουν περιορισμούς μέσων με τα οποία θα πρέπει να εκτελεστούν (άνθρωποι, μηχανήματα, υλικά κλπ) Ικανοποίηση προδιαγραφών: Το έργο πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα «πρόγραμμα» ένα «έργο» και ένα «υπό-έργο» μια «δραστηριότητα» και μια «εργασία». Το «πρόγραμμα» αποτελείται από πολλά αλληλοσχετιζόμενα έργα και αποσκοπεί στην εκπλήρωση πολλών στόχων. Το «έργο» έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο προϋπολογισμό, χρόνο υλοποίησης και προδιαγραφές. Σελίδα 1 από 48

3 Το «υπό-έργο» είναι μέρος του έργου που εξυπηρετεί γεωγραφικές, λειτουργικές ή οργανωτικές ανάγκες και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του «έργου». Η «δραστηριότητα» είναι το «δομικό υλικό» του έργου, αφού το έργο αναλύεται σε δραστηριότητες. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του «έργου». Ένα έργο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια μόνο δραστηριότητα ενός μεγαλύτερου έργου. Η «εργασία» αποτελεί την καθημερινή δουλειά ενός ανθρώπου που έχει στοιχεία επαναληπτικότητας και απλότητας στην εκτέλεσή της. Τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση ενός έργου - Υπέρβαση του προϋπολογισμού (οφείλεται σε κακό συντονισμό οργάνωση κλπ) - Υπέρβαση του χρόνου υλοποίησης (κακός συντονισμός, οργάνωση, διοίκηση) - Ελαττώματα του έργου (μη ικανοποίηση των προδιαγραφών) - Εργασιακά προβλήματα (μειωμένη παραγωγικότητα, έλλειψη συνεργασίας κλπ) Ενότητα Τι είναι διοίκηση Διοίκηση είναι η οργανωμένη διαδικασία που αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός ή περισσότερων στόχων. Σε κάθε μορφή επιτυχημένης διοίκησης περιλαμβάνονται τέσσερις απαραίτητες δραστηριότητες: Καθορισμός σκοπού: πρόκειται για το σαφή ορισμό του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί. Ο στόχος θα πρέπει να ορίζεται σε εφικτά και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τον χρόνο, το κόστος και την ποιότητα. Η διοίκηση καλείται να «ισορροπήσει» αυτές τις παραμέτρους. Σχεδιασμός της πορείας: ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατάτμηση του έργου σε δραστηριότητες, την περιγραφή της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων αυτών, τον χρονικό προγραμματισμό και την κοστολόγησή τους. Οργάνωση: των προσπαθειών των ανθρώπων σε μια παραγωγική ομάδα. Κατά την οργάνωση οι διάφορες εργασίες σχετίζονται με ανθρώπους και θέσεις ευθύνης και καθορίζεται ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας τους. Έλεγχος: η μέτρηση του αποτελέσματος, η παρακίνηση, η καθοδήγηση και η διόρθωση των προσπαθειών για την επίτευξη του σκοπού. Τα παραπάνω βήματα αποτελούν μέρος της διοίκησης που έχει να κάνει με τη συσχέτιση της υπευθυνότητας με τον έλεγχο και ονομάζεται διοίκηση με βάση στόχους. Υπάρχει και η διοίκηση με βάση τις εξαιρέσεις που σύμφωνα με αυτή, οι δραστηριότητες που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους, εξετάζονται ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Με αυτό τον τρόπο επικεντρώνονται οι προσπάθειες σε εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν πρόβλημα. Σελίδα 2 από 48

4 Ενότητα Τι είναι διοίκηση έργου Υπάρχει η Διοίκηση Έργου, η Διοίκηση Παραγωγής και η Διοίκηση Επεξεργασίας. Μέσα στο ίδιο παραγωγικό αποτέλεσμα μπορεί να συναντάμε και τα τρία είδη διοίκησης. Η ανάγκη διοίκησης έργου προήλθε από την ανάγκη υλοποίησης πολύπλοκων έργων όπου χρειαζόταν προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών και χρονικός και οικονομικός έλεγχος. Η διοίκηση έργου μπορεί να οριστεί ως ο τρόπος δόμησης μιας σύνθετης παραγωγικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν οι μεταβλητές του χρόνου, του κόστους, των μέσων παραγωγής και της ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων. Τι κάνει ο διευθυντής έργου - Εκτίμηση, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο του απαιτούμενου κόστους, χρόνου και μέσω παραγωγής για την ολοκλήρωση του έργου - Δημιουργία πνεύματος «ομάδας» στα άτομα που συμμετέχουν στο έργο - Διαμεσολάβηση στη διοίκηση της εταιρείας, στον πελάτη και σε όποιο άλλο μέρος συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου - Διαχείριση των αλλαγών Ενότητα Κύκλος ζωής έργου Οι φάσεις από τις οποίες περνάει ένα έργο, λέγεται κύκλος ζωής του έργου και αποτελείται από τα παρακάτω στάδια: - Σύλληψη του έργου (περιγραφή προβλήματος ή δυνητικής ευκαιρίας που καταδεικνύει την αναγκαιότητα του έργου, περιγραφή έργου, σκοπό του έργου, εδικά κριτήρια επιτυχίας, τεχνολογίες κλπ) - Εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης του έργου (καθορίζεται ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα απαιτηθούν και η αλληλουχία τους) - Υλοποίηση του έργου - Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου (διοίκηση της αλλαγής γιατί μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές) - Ολοκλήρωση του έργου (εκτέλεση τελικών δραστηριοτήτων) Ενότητα Ιστορική Ανασκόπηση Η έννοια «διοίκηση έργου» προέρχεται από τις θεωρίες της διοίκησης που αναπτύχθηκαν τον 19 ο αιώνα αλλά γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη τον 20 ο όταν υπήρξε ανάγκη υλοποίησης σύνθετων έργων. Σελίδα 3 από 48

5 Κεφάλαιο 2 Οργάνωση για την Εκτέλεση Έργων Ενότητα Οργάνωση κατά έργο Όλα τα άτομα εργάζονται αποκλειστικά για το έργο και έχουν μικρή σχέση με τον φορέα υλοποίησης. Αυτή η μορφή οργάνωσης είναι αποτελεσματική όσον αφορά το έργο αλλά είναι αντιοικονομική και στερεί τον φορέα υλοποίησης από την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται κατά την εκτέλεση του έργου. Σελίδα 4 από 48

6 Ενότητα Οργάνωση κατά λειτουργία Είναι η παραδοσιακότερη μορφή οργάνωσης, η οποία όμως παρουσιάζει μειονεκτήματα λόγω της μη ύπαρξης συνολικής ευθύνης για το έργο και γι αυτό χρησιμοποιείται σπάνια. Σελίδα 5 από 48

7 Ενότητα Οργάνωση τύπου πίνακα Αυτή δίνει έμφαση στη λειτουργία, στο έργο και ισορροπεί την έμφαση ανάμεσα στη λειτουργία και το έργο. Η μορφή οργάνωσης τύπου πίνακα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στα έργα λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Σελίδα 6 από 48

8 Σελίδα 7 από 48

9 Ενότητα Οργάνωση με βάση ομάδες έργου Είναι αντίστοιχες της οργάνωσης κατά έργο, με τη διαφορά ότι η απασχόλησή τους στο έργο είναι μερική. Αυτή η μορφή οργάνωσης έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα σε σχέση με την υλοποίηση έργων. Σελίδα 8 από 48

10 Σελίδα 9 από 48

11 Ενότητα Η Διοίκηση Έργων στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον Η υλοποίηση έργων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ληφθούν υπόψην. Λόγω του ότι τα έργα είναι σύνθετα θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών για το έργο καθώς και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Τα έργα πρέπει να ολοκληρώνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος και να υπάρχει πελατοκεντρισμός. Για να επιτευχθούν αυτά, η διοίκηση πρέπει να καθορίζει τις δραστηριότητες με βάση το παραδοτέο, να καθορίζει υπεύθυνο για κάθε δραστηριότητα για να διευκολύνεται η οργάνωση έργου με βάση τις ομάδες εργασίας ή κατά έργο. Επίσης πρέπει να κατανοείται ο στόχος από το κάθε άτομο για να υπάρξει δέσμευση για την επίτευξή του. Τέλος, η διοίκηση θα πρέπει να καθορίσει δικαιοδοσία για την παραλαβή του έργου αφού με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ο υπεύθυνος κάθε δραστηριότητας. Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου Έργων Ενότητα Η φύση των μεθόδων προγραμματισμού και ελέγχου έργων Οι μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου αποτελούν αφαιρετικές απεικονίσεις ή μοντελοποιήσεις του έργου. Αποσκοπούν να βοηθήσουν το διευθυντή έργου να τεκμηριώσει και να οργανώσει τις σκέψεις του και να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το έργο ή να πιστοποιήσουν την πρόοδό του. Τι είναι οι μέθοδοι και εργαλεία προγραμματισμού και ελέγχου έργων και που οφείλονται οι ελλείψεις τους Τα εργαλεία προγραμματισμού και ελέγχου ενός έργου είναι μια αφαιρετική, συνοπτική αναπαράσταση της βασικής λογικής του έργου. Δίνουν τις βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις αλλά παράλληλα έχουν και κάποιες ελλείψεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα του έργου. Επίσης μπορεί να οφείλονται και στο γεγονός ότι οι μέθοδοι προγραμματισμού έχουν «μεγαλώσει» και δεν είναι πλέον τόσο σύγχρονες. Παρόλα αυτά, οι μέθοδοι προγραμματισμού είναι απλές και αντιληπτές και εφαρμόσιμες στην πράξη. Ενότητα Ευθύγραμμα Γραφήματα Το ευθύγραμμο γράφημα απεικονίζει ένα έργο ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων, καθεμιά από τις οποίες παριστάνεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος ανάλογο της χρονικής διάρκειάς της. Τα ευθύγραμμα γραφήματα διαφέρουν στον τρόπο που απεικονίζουν την προβλεπόμενη και την εκτελεσμένη εργασία ενός έργου κατά τη διεύθυνση του οριζόντιου άξονα. Διακρίνονται σε τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου Ι: είναι από τα πιο συνηθισμένα. Aπεικονίζουν γραμμικά τόσο την προβλεπόμενη όσο και την εκτελεσμένη εργασία. Σελίδα 10 από 48

12 Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου ΙΙ: είναι καταρχήν όμοια με εκείνα του τύπου Ι. Η διαφορά είναι ότι πάνω από το ευθύγραμμο τμήμα που αντιστοιχεί σε κάποια προγραμματισμένη δραστηριότητα και κάτω από εκείνο που αντιστοιχεί στην εκτελεσθείσα γράφεται το ποσοστό της εργασίας που έχει προγραμματιστεί ή έχει εκτελεστεί αντίστοιχα. Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου ΙΙΙ: αυτά χρησιμοποιούν αναλογικά την κλίμακα του χρόνου για τον προγραμματισμό, όπως και οι προηγούμενοι τύποι Ι και ΙΙ. Για να φανεί η πρόοδος του έργου χρωματίζονται εναλλακτικά περιοχές του ευθύγραμμου γραφήματος ανά βασική μονάδα χρόνου (μέρα, εβδομάδα ή μήνα) ανάλογα με την πρόοδο του έργου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ευθύγραμμων γραφημάτων Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα είναι η απλότητά τους. Επίσης λόγω της γενικότητάς τους δεν απαιτούν πολλή συντήρηση. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα τους θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν εφαρμόζονται εύκολα σε δύσκολα έργα με πολλές δραστηριότητες. Η λογική του έργου κρύβεται πίσω από τα ευθύγραμμα τμήματα και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την αλληλεξάρτηση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Ενότητα 3.3 Καμπύλες Προόδου ή Καμπύλες S Οι καμπύλες προόδου γνωστές επίσης ως καμπύλες S, απεικονίζουν κάποιο αθροιστικό μέγεθος προόδου του έργου στον άξονα των τεταγμένων σε σχέση με τον χρόνο στον άξονα των τετμημένων. Το όνομά καμπύλη S προκύπτει από το όνομα της καμπύλης. Στα περισσότερα έργα, οι εργασίες ξεκινούν αργά προχωρώντας με γρηγορότερους ρυθμούς μέχρι κάποια κορύφωση και κατόπιν οι ρυθμοί πέφτουν μέχρι το τέλος του έργου. Παράδειγμα: Σελίδα 11 από 48

13 Σελίδα 12 από 48

14 Ενότητα 3.4 Πίνακες Προγραμματισμού (Matrix schedules) Οι πίνακες προγραμματισμού διαμορφώθηκαν στις ΗΠΑ για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των ουρανοξυστών οι οποίο αποτελούνται από όμοιους ορόφους. Η εφαρμογή της τεχνικής είναι σχετικά περιορισμένη αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια απλή τεχνική μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τεκμηρίωση και ως μέσο επικοινωνίας ενός έργου. Οι πίνακες προγραμματισμού έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: - Είναι συνοπτικά σχέδια υλοποίησης και ελέγχου ενός έργου μεγέθους μόνο μιας σελίδας - Κάθε εμπλεκόμενος μπορεί αμέσως να δει τον ρόλο του στο έργο και τη σύνδεσή του με άλλους εμπλεκόμενους - Ο κύριος του έργου μπορεί να έχει αμέσως εικόνα για την εξέλιξη των εργασιών μιας συγκεκριμένης ειδικότητας σε όλους τους ορόφους. Σελίδα 13 από 48

15 Ενότητα 3.5 Η μέθοδος του «Πολύχρωμου Σαμαριού» ( Ηorse Blanket ) Τα «πολύχρωμα σαμάρια» μπορούν να δώσουν μια γενική εικόνα ενός πολύπλοκου έργου όπως είναι π.χ. η κατασκευή ενός υπόγειου σιδηρόδρομου σε επίπεδο βασικών ημερομηνιών. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ενός έργου σε ψηλό διοικητικά επίπεδο, σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο για τον καθημερινό προγραμματισμό και έλεγχο του έργου. Σελίδα 14 από 48

16 Ενότητα 3.6 Γραμμές ισορροπίας (Lines of Balance) ή VPM (Vertical Production Model) H μέθοδος αυτή, γνωστή και ως «κατακόρυφο μοντέλο παραγωγής» προέρχεται από τα διαγράμματα ισορροπίας της βιομηχανικής παραγωγής. Έχουν εφαρμογή κυρίως σε επαναληπτικά έργα, όπως είναι τα τούνελ, οι αγωγοί και γενικά σε έργα που μπορούν να εφαρμοστούν οι πίνακες προγραμματισμού. Πρόκειται για ένα γράφημα σε δύο άξονες. Στον κατακόρυφο άξονα τοποθετείται η αθροιστική πρόοδος είτε ως ποσοστό εκτελεσμένου έργου είτε ως χιλιομετρική θέση, όροφος, τμήμα του έργου κλπ. Στον οριζόντιο άξονα τοποθετείται ο χρόνος. Οι κεκλιμένες γραμμές δείχνουν την πρόοδο του έργου ανά κατηγορία εργασίας ή ανά είδος συνεργείου. Π.χ. Σελίδα 15 από 48

17 Ενότητα 3.7 Η μέθοδος GERT (Graphic Evaluation and Review Technique) Στη μέθοδο GERT οι δραστηριότητες παρίστανται με παραλληλόγραμμα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με βέλη. Το τέλος μιας δραστηριότητας και η αρχή της επόμενης αναπαρίσταται με έναν κόμβο (δύο ημικύκλια ή ένα ημικύκλιο και ένα τρίγωνο). Σε κάθε κόμβο διακρίνουμε την «είσοδο» δηλ. το μέρος στο οποίο καταλήγει ένα βέλος από μια προηγούμενη δραστηριότητα, και την «έξοδο» δηλ. το μέρος από το οποίο ξεκινάει ένα βέλος για την επόμενη δραστηριότητα. Κεφάλαιο 4 Μέθοδοι Δικτυωτής Ανάλυσης Ενότητα Βασικές έννοιες δικτυωτής ανάλυσης Δικτυωτό γράφημα ή απλά δίκτυο είναι μια σχηματική απεικόνιση της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου. Ένα δικτυωτό γράφημα αποτελείται από κλειστά σχήματα συνήθως κύκλους, ελλείψεις ή παραλληλόγραμμα που ονομάζονται κόμβοι και από ευθύγραμμα προσανατολισμένα τμήματα που συνδέουν τους κόμβους και ονομάζονται βέλη. Σχεδιάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Υπάρχουν 3 μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης: Μέθοδος κατά βέλος προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (CPM) όπου τα βέλη συμβολίζουν δραστηριότητες και οι κόμβοι γεγονότα δηλ. χρονικές στιγμές έναρξης ή λήξης μιας δραστηριότητας Σελίδα 16 από 48

18 Μέθοδος κατά κόμβο προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (MPM ή PDM) όπου οι κόμβοι συμβολίζουν δραστηριότητες και τα βέλη σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων. Δημοσιευση Μέθοδος δικτυωτών γραφημάτων με πιθανοτική θεώρηση των χρόνων (PERT) όπου τα βέλη συμβολίζουν δραστηριότητες και οι κόμβοι γεγονότα (όπως και στη μέθοδο CPM). Η διάρκεια κάθε δραστηριότητας όμως, δεν είναι σταθερή αλλά εκφράζεται πιθανοτικά. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου σε συγκεκριμένο χρόνο. Σχηματικά ένα δίκτυο PERT είναι το ίδιο με ένα δίκτυο CPM. Λόγω του ότι το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένη σειρά, συμπερασματικά κάποιες δραστηριότητες πρέπει να γίνουν η μία μετά την άλλη ενώ κάποιες άλλες μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Αυτές οι σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων από της οποίες κάποια «προηγείται» και κάποια «έπεται» ονομάζονται σχέσεις αλληλουχίας. Π.χ. πρώτα κατασκευάζονται τα θεμέλια και μετά ο πρώτος όροφος. Σελίδα 17 από 48

19 Στην περίπτωση των θεμελίων και του πρώτου ορόφου, η σχέση που οφείλεται στη φύση των πραγμάτων και δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτές τις σχέσεις αλληλουχίας τις ονομάζουμε αμετάβλητες ή μη αιρούμενες (hard dependencies). Υπάρχουν όμως αλληλουχίες που οφείλονται σε περιορισμούς των μέσων παραγωγής και αυτές ονομάζονται μεταβλητές ή αιρούμενες (soft dependencies). Δικτυωτή ανάλυση (network analysis) είναι μια μέθοδος προγραμματισμού και ελέγχου έργων που βασίζεται στη χρήση δικτυωτών γραφημάτων. Η δικτυωτή ανάλυση περιλαμβάνει τόσο μια γραφική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνθέτουν ένα έργο, όσο και μια αλγεβρική διαδικασία ή οποία επισημαίνει τη σχετική χρονική σημασία κάθε δραστηριότητας μέσα στο έργο. Σκοπός της δικτυωτής ανάλυσης είναι η ολοκλήρωση του έργου μέσα στα διαθέσιμα όρια χρόνου και κόστους και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας. Η δικτυωτή ανάλυση επιτρέπει: - Τη σωστή προετοιμασία για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας του έργου - Την εκτίμηση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου - Τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται η συνολική διάρκεια του έργου - Την πρόβλεψη των χρηματορροών του έργου - Την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των μέσων παραγωγής που χρησιμοποιούνται στο έργο - Τον προσδιορισμό των χρονικών και οικονομικών επιπτώσεων που θα έχει η καθυστέρηση κάποιων δραστηριοτήτων στο έργο - Την εκτίμηση του κόστους επιτάχυνσης/καθυστέρησης του έργου - Τον έλεγχο της χρονικής και οικονομικής πορείας υλοποίησης του έργου Η εφαρμογή της δικτυωτής ανάλυσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 1. Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες 2. Προσδιορισμός των σχέσεων αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων 3. Προσδιορισμός της μεθόδου εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας 4. Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας και του κόστους κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τη μέθοδο εκτέλεσής της 5. Σχεδίαση του δικτυωτού γραφήματος ανάλογα με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης που έχει επιλεγεί (CPM, MPM ή PERT) 6. Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος για τον προσδιορισμό της νωρίτερης και της βραδύτερης χρονικής στιγμής έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας καθώς και της συνολικής διάρκειας του έργου 7. Υπολογισμός των χρονικών περιθωρίων για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα του έργου 8. Κατασκευή πίνακα με όλα τα στοιχεία των δραστηριοτήτων 9. Κατάρτιση του ευθύγραμμου γραφήματος του έργου 10. Εκτίμηση του κόστους όλων των δραστηριοτήτων και κατασκευή της καμπύλης προόδου (ή της καμπύλης S) του κόστους του έργου. Ενότητα Η μέθοδος των κατά βέλη προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (CPM) Εισαγωγή Σελίδα 18 από 48

20 Η μέθοδος CPM έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της μέγιστης δυνατής μείωσης του χρόνου κατασκευής με το ελάχιστο δυνατό πρόσθετο κόστος. Αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα όπου οι δραστηριότητες απεικονίζονται με βέλη και τα γεγονότα με κόμβους Κανόνες σχεδιασμού Ο σχεδιασμός των δικτύων CPM βασίζεται σε έναν αριθμό κανόνων που θα πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε δίκτυο. Οι κανόνες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1. Μια δραστηριότητα ξεκινά μόνο όταν τελειώσουν όλες οι δραστηριότητες που προηγούνται. 2. Το μήκος ενός βέλους δεν αντιστοιχεί σε κανένα φυσικό μέγεθος. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα σχετικά με τη χρονική διάρκεια, το κόστος ή τα απαιτούμενα μέσα παραγωγής για τις δραστηριότητες. 3. Δεν επιτρέπονται κλειστοί βρόχοι (loops) σε ένα δικτυωτό γράφημα. 4. Μεταξύ δύο γεγονότων υπάρχει μόνο μία δραστηριότητα. 5. Σε ένα δίκτυο υπάρχει μόνο ένα γεγονός αρχής (δηλ. γεγονός χωρίς προηγούμενο) και μόνο ένα γεγονός τέλους (δηλ. γεγονός χωρίς επόμενο). Έτσι σε κάθε δίκτυο μπορούμε να διακρίνουμε πάντοτε τα μοναδικά γεγονότα αρχής και τέλους. 6. Οι συμβολισμοί (ονοματολογία) των γεγονότων και των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι μοναδικοί σε ένα δικτυωτό γράφημα (βλέπε σχήμα) 7. Σε ένα δικτυωτό γράφημα επιτρέπεται η χρήση: - Τεχνιτών δραστηριοτήτων (π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για τη σκλήρυνση του σκυροδέματος στην πλάκα ενός ορόφου οικοδομής) - Ορόσημων δηλ. ημερομηνιών που πρέπει να τηρηθούν κατά την εκτέλεση του έργου - Πλασματικών δραστηριοτήτων δηλ. δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τη λογική του δικτύου αλλά δεν συνδέονται με χρόνο, κόστος και μέσα παραγωγής. Σελίδα 19 από 48

21 Σελίδα 20 από 48

22 Σελίδα 21 από 48

23 Σελίδα 22 από 48

24 Σελίδα 23 από 48

25 Σελίδα 24 από 48

26 Σελίδα 25 από 48

27 Σελίδα 26 από 48

28 Σελίδα 27 από 48

29 4.2.3 Επίλυση δικτυωτού γραφήματος CPM Η επίλυση του δικτυωτού γραφήματος προσδιορίζει τα χρονικά στοιχεία του έργου εκφρασμένα σε Χρονικές Μονάδες Προγραμματισμού. Οι Χρονικές Μονάδες Προγραμματισμού μπορεί να είναι ώρες, μέρες εβδομάδες μήνες ή χρόνια. Τα χρονικά στοιχεία του έργου είναι: - Συνολική διάρκεια - Το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει κάθε δραστηριότητα του έργου - Το αργότερο που μπορεί να ξεκινήσει κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε να μην καθυστερήσει το έργο - Το νωρίτερο που μπορεί να τελειώσει μια δραστηριότητα του έργου - Το αργότερο που μπορεί να τελειώσει μια δραστηριότητα έτσι ώστε να μην καθυστερήσει το έργο - Το ολικό χρονικό περιθώριο κάθε γεγονότος του έργου δηλ. το μέγιστο διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η πραγματοποίηση του γεγονότος χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου - Τα χρονικά περιθώρια κάθε δραστηριότητας του έργου Χρονικά Περιθώρια Τα χρονικά περιθώρια των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται ως περιθώρια χρονικής ασφάλειας για την εκτέλεση του έργου και για τον ορθολογικό προγραμματισμό των μέσω παραγωγής. Για τα δίκτυα CPM διακρίνουμε τα παρακάτω χρονικά περιθώρια: - Ολικό χρονικό περιθώριο γεγονότος Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η πραγματοποίηση ενός γεγονότος χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου Σελίδα 28 από 48

30 - Ολικό χρονικό περιθώριο δραστηριότητας Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου - Ελεύθερο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας Το διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας χωρίς να καθυστερήσει η έναρξη μιας επόμενης δραστηριότητας - Ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας Το χρονικό διάστημα που συγκεντρώνεται σε μια δραστηριότητα όταν όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες τελειώσουν το αργότερο δυνατόν και όλες οι επόμενες αρχίσουν το ενωρίτερα δυνατόν. Ιδιότητες των χρονικών περιθωρίων - Για κάθε δραστηριότητα το ολικό χρονικό περιθώριο είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο από το ελεύθερο χρονικό της περιθώριο, το οποίο με τη σειρά του είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο από το ανεξάρτητο χρονικό της περιθώριο - Σε κάθε κόμβο i του δικτυωτού γραφήματος τουλάχιστον μια από τις δραστηριότητες που καταλήγουν στον κόμβο αυτό έχει συνολικό χρονικό περιθώριο ίσο με το μικρότερο συνολικό περιθώριο των δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τον κόμβο i. - Ορίζουμε ως απλή ακολουθία δραστηριοτήτων εκείνη στην οποία οι δραστηριότητες είναι σε σειρά, η μια μετά την άλλη, χωρίς διακλαδώσεις στους κόμβους - Οι δραστηριότητες των οποίων το συνολικό χρονικό περιθώριο είναι ίσο με μηδέν ονομάζονται κρίσιμες. Κρίσιμη διαδρομή είναι μια ακολουθία κρίσιμων δραστηριοτήτων από τον κόμβο αρχής του έργου ως τον κόμβο τέλους. Καθυστέρηση κάποιας από τις κρίσιμες δραστηριότητες οδηγεί σε αντίστοιχη καθυστέρηση στο συνολικό έργο. Σε κάθε δικτυωτό γράφημα υπάρχει τουλάχιστον μία (μπορεί να υπάρχουν και πολλές) κρίσιμες διαδρομές. Κάθε κρίσιμη διαδρομή τονίζεται σχεδιαστικά ώστε να είναι εμφανής Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου CPM Πλεονεκτήματα 1. Σαφής εποπτεία των αλληλουχιών στις δραστηριότητες του έργου 2. Απλή μέθοδος επίλυσης Μειονεκτήματα 1. Απεικόνιση μόνο απλών σχέσεων αλληλουχίας 2. Γενικά απαιτείται πολύς χρόνος για την σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος του έργου, ιδιαίτερα σε έργα με πολύπλοκες σχέσεις ακολουθίας 3. Κάθε δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει σταθερή χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα κακή εκτίμηση της διάρκειας αυτής να έχει επιπτώσεις στο σύνολο του έργου. Σελίδα 29 από 48

31 Ενότητα Η μέθοδος των κατά κόμβους προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (Μέθοδος MPM ή Μέθοδος PDM) Εισαγωγικές έννοιες Η μέθοδος ΜΡΜ αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα στο οποίο οι δραστηριότητες απεικονίζονται με κόμβους και οι σχέσεις αλληλουχίας τους με βέλη Σχέσεις αλληλουχίας Α) Σχέση Αρχής-Αρχής SS (Start to Start) Β) Σχέση Αρχής-Τέλους SF (Start to Finish) Γ) Σχέση Τέλους Αρχής FS (Finish to Start) Σελίδα 30 από 48

32 Δ) Σχέση Τέλους Τέλους FF (Finish to Finish) Δ) Σύνθετες σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων Σελίδα 31 από 48

33 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου ΜΡΜ Πλεονεκτήματα 1. Σπάνια απαιτείται η χρήση πλασματικών δραστηριοτήτων (και πάλι μόνο για δραστηριότητες αρχής ή τέλους ενός έργου) 2. Απαιτείται σχετικά λίγος χρόνος για τη σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος ακόμα και όταν υπάρχουν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. 3. Το γράφημα ΜΡΜ είναι σχετικά απλό με λίγους κόμβους και βέλη 4. Δεν απαιτείται το «σπάσιμο» των δραστηριοτήτων σε μικρότερες για την απεικόνιση σχέσεων αλληλουχίας. 5. Η μέθοδος υποστηρίζεται από τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα λογισμικού Μειονεκτήματα 1. Δεν υπάρχει σαφής εποπτεία των αλληλουχιών στις δραστηριότητες του έργου λόγω των πολύπλοκων σχέσεων αλληλουχίας. 2. Πολύπλοκη μέθοδος επίλυσης 3. Κάθε δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει σταθερή χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα κακή εκτίμηση της διάρκειας αυτής να έχει επιπτώσεις στο σύνολο του έργου. Σελίδα 32 από 48

34 Σελίδα 33 από 48

35 Σελίδα 34 από 48

36 Σελίδα 35 από 48

37 Ενότητα Η μέθοδος των δικτυωτών γραφημάτων με πιθανοτική θεώρηση των χρόνων (Μέθοδος PERT) Εισαγωγικές έννοιες Η μέθοδος PERT αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα όπου οι δραστηριότητες απεικονίζονται με βέλη και τα γεγονότα με κόμβους Στοιχεία Πιθανοτήτων Πιθανότητα είναι το μέτρο της σχετικής βεβαιότητας να συμβεί ένα γεγονός. H πιθανότητα παίρνει τιμές από το 0 (σίγουρα δεν θα συμβεί) μέχρι 1 (σίγουρα θα συμβεί). Δυο γεγονότα κ και λ λέμε ότι είναι ασυμβίβαστα αν και τα δυο δεν μπορούν να συμβούν στον ίδιο χρόνο(π.χ. να φέρουμε κορόνα και γράμματα στο ίδιο νόμισμα). Σελίδα 36 από 48

38 Δυο γεγονότα κ και λ λέμε ότι είναι ανεξάρτητα αν η πιθανότητα εμφάνισης του κ παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από την εμφάνιση του λ Πιθανοτική θεώρηση δικτυωτών γραφημάτων Στη μέθοδο PERT θεωρείται ότι η διάρκεια κάθε δραστηριότητα είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή πιθανοτικά ανεξάρτητη από τη διάρκεια κάθε άϋλης δραστηριότητας και ακολουθεί τη β-κατανομή. Η παραδοχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δεσμευτική μια και η β-κατανομή παρουσιάζει ποικιλία μορφών, ανάλογα με την επιλογή των παραμέτρων της α και β. Έτσι, για κάθε δραστηριότητα i, η διάρκειά της εκτιμάται με τρεις τιμές: Ai - Αισιόδοξη διάρκεια: όταν η πιθανότητα, κάτω από κανονικές συνθήκες η δραστηριότητα να έχει μικρότερη διάρκεια είναι 1 στις 20, δηλ. 5%. Bi - Απαισιόδοξη διάρκεια: όταν η πιθανότητα, κάτω από κανονικές συνθήκες η δραστηριότητα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια είναι 1 στις 20, δηλ. 5%. Mi - Κανονική διάρκεια: είναι, κάτω από κανονικές συνθήκες, η πιο πιθανή διάρκεια της δραστηριότητας. Παράδειγμα: Σελίδα 37 από 48

39 Σελίδα 38 από 48

40 4.4.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου PERT Πλεονεκτήματα 1. Η επίλυση του γραφήματος είναι σχετικά απλή 2. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της επίδρασης της αβεβαιότητας στη χρονική εκτίμηση των δραστηριοτήτων 3. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της πιθανότητας ολοκλήρωσης του έργου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 4. Μειονεκτήματα 1. Η μέθοδος βασίζεται στη μέθοδο CPM και άρα δεν μπορούν να απεικονιστούν σύνθετες σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου. Σελίδα 39 από 48

41 2. Γενικά, απαιτείται πολύς χρόνος για τη σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος του έργου (όπως και στη μέθοδο CPM) ιδιαίτερα σε έργα με πολύπλοκες σχέσεις ακολουθίας. 3. Η μέθοδος βασίζεται σε τρεις παραδοχές: a. Οι χρονικές διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι στατιστικά ανεξάρτητες b. Οι χρονικές διάρκειες των δραστηριοτήτων ακολουθούν τη β-κατανομή c. Η κρίσιμη διαδρομή περιέχει πολλές δραστηριότητες (παραπάνω από τέσσερις) 4. Η μέθοδος θεωρεί ότι μπορεί να προσδιορίσει τα χρονικά στοιχεία του έργου (και την κρίσιμη διαδρομή) με συμβατικό τρόπο, δηλ. χωρίς θεώρηση της κατανομής πιθανότητας της χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας. Κεφάλαιο 5 Προγραμματισμός Χρήσης Μέσων Παραγωγής Ενότητα Προγραμματισμός Μέσων με Περιορισμούς Χρόνου Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων στην περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί χρόνου είναι δύο: a) Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα παραγωγής ώστε να προγραμματιστεί η διάθεσή τους την κατάλληλη στιγμή στην πορεία υλοποίησης του έργου. b) Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με το χρόνο. Οι σκοποί χρήσης ενός ομαλοποιημένου διαγράμματος μέσων είναι δύο: a) Na υλοποιήσουμε το έργο χρησιμοποιώντας σταθερό κατά το δυνατόν αριθμό μέσων. b) Να μειώσουμε τον συνολικό αριθμό των μέσων n στο ελάχιστο αναγκαίο. Σελίδα 40 από 48

42 Ενότητα Προγραμματισμός Μέσων με Περιορισμούς Μέσων Με τον προγραμματισμό με περιορισμό μέσων αποσκοπούμε στο να: a) Υπολογίσουμε τις απαιτήσεις σε μέσα παραγωγής ώστε να προγραμματιστεί η διάθεσή τους την κατάλληλη χρονική στιγμή b) Προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με το χρόνο. Βέβαια, δεν υπάρχει μέθοδος που δίνει εγγυημένα το βέλτιστο πρόγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής. Υπάρχουν όμως ευρετικές μέθοδοι που δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο. Σελίδα 41 από 48

43 Σελίδα 42 από 48

44 Σελίδα 43 από 48

45 Κεφάλαιο 6 Έλεγχος έργων Ενότητα Στοιχεία ελέγχου έργων Η έννοια του ελέγχου των έργων Με τον όρο έλεγχο εννοούμε την επαναλαμβανόμενη διαδικασία σύμφωνα με την οποία μετράται η παράμετρος που θέλουμε να ελέγξουμε, συγκρίνεται με την επιθυμητή τιμή της και, αν βρεθεί ότι υπάρχει διαφορά, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Με τον όρο κύκλος ελέγχου δείχνουμε την επαναστατικότητα της διαδικασίας. Ο έλεγxος είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνεται συστηματικά, και θα πρέπει να παρέχει σαφή και σχετική πληροφόρηση και γρήγορα. Ταυτόχρονα με τον απολογιστικό έλεγχο γίνεται και πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Αυτός ο προβλεπτικός έλεγχος βοηθά τον διευθυντή έργου να επιλύσει προβλήματα προτού αυτά εμφανιστούν. Με τον τρόπο αυτό ο προβλεπτικός έλεγχος συμπληρώνει τον κλασσικό απολογιστικό έλεγχο Σχόλια για την παρακολούθηση των έργων Τα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των δραστηριοτήτων θα πρέπει να πινακοποιούνται με συστηματικό τρόπο ώστε να είναι εύκολο με μια «ματιά» να πάρουμε πληροφορίες για την πρόοδο, κάθε δραστηριότητας. Ο πίνακας προόδου μιας δραστηριότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία προγραμματισμού όσο και τα στοιχεία ελέγχου. Οι δραστηριότητες του έργου θα πρέπει να έχουν καθοριστεί με βάση τα παραδοτέα. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε στη φάση ελέγχου να αντιστοιχίσουμε εσωτερικά χρονικά ορόσημα σε κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τα παραδοτέα. Έτσι η πρόοδος της κάθε δραστηριότητας θα πρέπει να σχετίζεται με τα ορόσημα αυτά. Σελίδα 44 από 48

46 Ενότητα Έλεγχος της οικονομικής προόδου ενός έργου Η οικονομική πρόοδος ενός έργου παρακολουθείται και ελέγχεται με τις καμπύλες προόδου ή Καμπύλες S. Στον άξονα των τεταγμένων τοποθετούμε το κόστος του έργου και στον άξονα των τετμημένων τον χρόνο. Σχεδιάζοντας με συνεχή γραμμή το πραγματικό κόστος του έργου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου και με διακεκομμένη το προγραμματισμένο, διακρίνουμε τα εξής μεγέθη: Σελίδα 45 από 48

47 Ενότητα Έλεγχος της χρονικής προόδου ενός έργου Η χρονική πρόοδος ενός έργου εξετάζεται με βάση την καμπύλη οικονομικής προόδου του έργου. Πιο συγκεκριμένα, με την συνεχή γραμμή εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα η καμπύλη του προγραμματισμένου αθροιστικού κόστους του έργου, ενώ με διακεκομμένη γραμμή, η αθροιστική καμπύλη του προϋπολογισμένου κόσμους του εκτελεσμένου έργου. Σελίδα 46 από 48

48 Σελίδα 47 από 48

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Χρονικός προγραμματισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Μέθοδος Gantt, Μέθοδος κρίσιμης όδευσης (CPM). Επίλυση ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικές έννοιες 2. Ανάλυση του έργου και διαμόρφωση του δικτύου 3. Επίλυση δικτύου 1 1. Βασικές έννοιες Με τον όρο έργο, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Βασικές αρχές τεχνικού έργου Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

(Θέματα που θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα μετρήσουν βαθμολογικά) Εκσκαφή.

(Θέματα που θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα μετρήσουν βαθμολογικά) Εκσκαφή. 7 o ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΚΗΣEIΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ (ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 19- εκ- 2008 (με προφορική εξέταση) (Θέματα που θα παραδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ή με οποιοδήποτε άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α 2 0 1 2 (1/2) Ένα έργο (project) Πληροφορικής είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες, δηλαδή εργασίες που η υλοποίηση τους απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα ως διαστάσεις ενός έργου

Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα ως διαστάσεις ενός έργου Διοίκηση Έργων Τι είναι έργο Με τον όρο έργο, εκτός από κάθε μεγάλη και μοναδική τεχνική κατασκευή, εννοούμε προϊόντα συστημάτων παραγωγής, που δεν έχουν όλα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά οι ερωτήσεις θα είναι ασκησο-θεωρίες ή τύπου σωστού λάθους όπως παρακάτω: Σημειώστε «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις:

Γενικά οι ερωτήσεις θα είναι ασκησο-θεωρίες ή τύπου σωστού λάθους όπως παρακάτω: Σημειώστε «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις: ΓΕΝΙΚΑ 1. Το διαγώνισμα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 12:00 μμ στο κτίριο ΓΚΙΝΗ (Πατησίων). 2. Το διαγώνισμα θα γίνει με κλειστά βιβλία και κάθε είδους σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα -

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Διοίκηση Λειτουργιών Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Θεματολογία Μορφές δικτύων έργων Χρονικός προγραμματισμός έργων Ανδρέας Νεάρχου Συμβολισμοί για δίκτυα έργων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΘΕΜΑ 1 ο Σε ένα διαγωνισμό για την κατασκευή μίας καινούργιας γραμμής του

Διαβάστε περισσότερα

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Πλάνο έργου Εργαλείο ελέγχου για την πορεία του έργου. Περιγραφή έργου Απαιτήσεις Τµηµατοποίηση έργου Χρονο-προγραµµατισµός έργου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ορισμοί Κόστος κατασκευής: το σύνολο των δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου Η Δραστηριότητα του Ελέγχου 1 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου Η δραστηριότητα του ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτική εκπλήρωση τω στόχων της επιχείρησης H Δραστηριότητα είναι αναγκαία γιατί: Δεν μπορούν να εκπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων Project Scheduling. Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 69 Δρ. Σ. Χριστοδούλου και Δρ. Α. Ρουμπούτσου

Χρονικός Προγραμματισμός Έργων Project Scheduling. Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 69 Δρ. Σ. Χριστοδούλου και Δρ. Α. Ρουμπούτσου Χρονικός Προγραμματισμός Έργων Project Scheduling Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΤΕΚ 69 Δρ. Σ. Χριστοδούλου και Δρ. Α. Ρουμπούτσου Χρονοδιαγράμματα Έργων Διαδικασία Κτίζοντας το Πρόγραμμα Έργου 1. Κατανόηση έργου/προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΜΑ 1 ο Σε μία γειτονιά, η ζήτηση ψωμιού η οποία ανέρχεται σε 1400 φραντζόλες ημερησίως,

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα 5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα Γενικά, ένα λειτουργικό δομικό διάγραμμα έχει συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει: Τις δομικές μονάδες (λειτουργικά τμήματα ή βαθμίδες) που συμβολίζουν συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής

Ο σχεδιασμός και η. συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Ο σχεδιασμός και η συγγραφή σεναρίων και το ζήτημα της επιλογής Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, Φεβρουάριος 2016 Γιατί τα σενάρια? Ποιον χρονικό ορίζοντα? Πως επιλέγουμε? - 1 Γιατί κάνουμε σενάρια Τι είναι το σενάριο?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εβδομάδες) A -- 6 B -- 2 C A 3 D B 2 E C 4 F D 1 G E,F 1 H G 6 I H 3 J H 1 K I,J 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (εβδομάδες) A -- 6 B -- 2 C A 3 D B 2 E C 4 F D 1 G E,F 1 H G 6 I H 3 J H 1 K I,J 1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 Για την ολοκλήρωση ενός έργου απαιτείται η εκτέλεση ενός αριθμού δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές, οι διάρκειές τους και οι περιορισμοί που υπάρχουν για την εκτέλεσή τους δίνονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Επισκόπηση. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Γενική Επισκόπηση. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) Γενική Επισκόπηση Διοίκηση Έργων Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) Έργο Ø «Ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Λάμπρος Καφίδας Εργασία Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου Ιανουάριος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Λάμπρος Καφίδας Εργασία Σχεδιασμός & Διοίκηση Έργου Ιανουάριος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Έννοια της Διοίκησης Έργου Ορισμός Έργου Η ανάγκη της Διοίκησης Έργου προκύπτει από την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα και πλήθος των απαιτούμενων διεργασιών, ώστε να οργανωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Προγραμματισμός έργων Η μέθοδος CPM

Πληροφοριακά Συστήματα. Προγραμματισμός έργων Η μέθοδος CPM Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Προγραμματισμός έργων Η μέθοδος CPM Προγραμματισμός έργων Ασχολείται με τον βέλτιστο προγραμματισμό περίπλοκων έργων, ώστε να επιτευχθούν στόχοι σε σχέση με: τον χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Τ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Τ Η ς Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν - WBS. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Τ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Τ Η ς Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν - WBS. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Τ Η ς Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν - WBS ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT Η αποτελεσματική Διαχείριση Έργων υλοποιείται με την βοήθεια μιας σειράς εργαλείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... βρόχους

Περι-γράφοντας... βρόχους Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... βρόχους Ξεκινήστε το Χώρο Δραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ05: Επανάληψη και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού)

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) . Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) Η πετυχημένη διοίκηση των μεγάλων έργων χρειάζεται προσεχτικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων (εργσιών).

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 12 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α Μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών μελετά την

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας 1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων Η ανάθεση αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ

9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται πλήρως ένα τεχνικό έργο, συγκεκριµένα αυτό της κατασκευής ενός µικρού αντλιοστασίου. Για την ανάλυση του έργου χρησιµοποιείται το πακέτο λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος

Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος Χρησιμοποιείται μόνο όταν οι τιμές της μεταβλητής έχουν ένα σταθερό άθροισμα (συνήθως 100%, όταν μιλάμε για σχετικές συχνότητες) Είναι χρήσιμο μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 10: Διαχείριση Έργων (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΜΑ 1 ο Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία του Project Management: Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS)

Τα Εργαλεία του Project Management: Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS) Τα Εργαλεία του Project Management: Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS) Γιάννης Βιθυνός PMP (yvithynos@criticalpath.gr) Μάιος 2009 Ο Γιάννης Βιθυνός είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οικονομική Θεωρία & Ποσοτική Ανάλυση Διδακτική Ενότητα 1: Οικονομική Ανάλυση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος CPM. 3. Για την ολοκλήρωση ενός έργου απαιτείται η εκτέλεση ενός αριθμού δραστηριοτήτων.

Μέθοδος CPM. 3. Για την ολοκλήρωση ενός έργου απαιτείται η εκτέλεση ενός αριθμού δραστηριοτήτων. Μέθοδος CPM 1. Για την ολοκλήρωση ενός έργου απαιτείται η εκτέλεση ενός αριθμού δραστηριοτήτων. Αμέσως προηγούμενη (σε μήνες) Α - 4,0 Β - 2,0 Γ - 3,0 Δ Α 5,0 Ε Γ 4,5 Ζ Β, Δ 1,5 Η Β, Δ 2,5 Θ Ε, Ζ 4.0 Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά

Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά «Έργο είναι μία μοναδική δέσμη συντονισμένων δραστηριοτήτων με σαφές σημείο έναρξης και λήξης, οι οποίες αναλαμβάνονται από ένα άτομο ή οργανισμό προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Δραστηριότητα Αμέσως προηγούμενη Διάρκεια (ημέρες) A - 3 B A 6 Γ A 4 Δ Β, Γ 2 Ε Β 5 Ζ Γ 7 Η Δ, Ε 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Δραστηριότητα Αμέσως προηγούμενη Διάρκεια (ημέρες) A - 3 B A 6 Γ A 4 Δ Β, Γ 2 Ε Β 5 Ζ Γ 7 Η Δ, Ε 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Εξετάζεται η κατασκευή μιας τυπικής κατοικίας. Δημιουργήστε το διάγραμμα δομής έργου (Work Breakdown Structure WBS). Συμπληρώστε τους περιορισμούς διαδοχής των εργασιών. Σχεδιάστε το δικτυωτό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ CPM Κατανόηση Διαδικασίας με τη Χρήση Παραδείγματος

ΜΕΘΟΔΟΣ CPM Κατανόηση Διαδικασίας με τη Χρήση Παραδείγματος ΜΕΘΟΔΟΣ CPM Κατανόηση Διαδικασίας με τη Χρήση Παραδείγματος Το παράδειγμα στο οποίο θα βασιστούμε είναι το εξής: Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι δραστηριότητες ενός έργου, η διάρκεια τους καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 2. Δικτυώματα Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 2. Δικτυώματα/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να είναι σε θέση ο φοιτητής να μπορεί να ελέγχει την ισο-στατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Οι δραστηριότητες Χ και Ψ ενός σύνθετου έργου μηχανοργάνωσης (βλ. επόμενη σελίδα) παριστάνουν τις δύο κύριες εργασίες εγκατάστασης ενός μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση

Μονοτονία - Ακρότατα - 1 1 Αντίστροφη Συνάρτηση 4 Μονοτονία - Ακρότατα - Αντίστροφη Συνάρτηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μονοτονία συνάρτησης Μια συνάρτηση f λέγεται: Γνησίως αύξουσα σ' ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντικατάσταση Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 6: Συμπίεση Έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο επιχειρήσεις Α και Β, μοιράζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Καθεμία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να αποσπάσει πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομβικά Δίκτυα Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Διαφάνεια 2 Εισαγωγή Στα κομβικά δίκτυα οι κόμβοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ Ν. Ε. Ηλιού Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (ΜΒΑ) Ενότητα 5: Διαχείριση Έργων υπό συνθήκες αβεβαιότητας Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 29/12/2014 Παράδοση Εργασίας: 31/01/2015 Γενικά: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ 1. Τι καλείται μεταβλητή; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ., y, t, ) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου..

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ "Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας" ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων

ΠΜΣ Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων 18. Σχεδιασμός Έργων - Χρονική Ανάλυση ση ικτύων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Μέθοδοι κατανομής πόρων Ορισμοί-Παραδοχές: Πόροι: προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 8. Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα