15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου 2013

2 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θεσσαλονίκη 2013 Πρώτη έκδοση 2013 Τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις Εκδόσεις Γιαχούδη ISBN (έντυπη μορφή) ISBN (ηλεκτρονική μορφή) Οι εργασίες να αναφέρονται ως: Αδαμίδου Α, Καλλιανιώτης Α, Κάρλου- Ρήγα Κ (2013) Γεωγραφική κατανομή των αλιευτικών εργαλείων και καθορισμός εξειδικευμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων της παράκτιας αλιείας στις ελληνικές θάλασσες. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 15: 9-12 Articles should be cited as: Adamidou A, Kallianiotis A, Karlou- Riga K (2013) Geographical distribution of fishing gears and identification of métiers in small- scale fisheries throughout the Hellenic seas. Proceedings of the Hellenic Conference of Ichthyologists 15: 9-12 ii

3 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία Εµφάνιση του λοφιόψαρου Lophotus lacepede Giorna, 1809 στο Βόρειο Αιγαίο Γεώργιος Μίνος 1, Θεοφάνης Καρύδας 1, Πάνος Σ. Οικονοµίδης 2 1 Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 157, 63200, Νέα Μουδανιά 2 Καρακάση 79, 54453, Θεσσαλονίκη ABSTRACT George Minos 1, Theofanis Karidas 1, Panos S. Economidis 2 : On the occurrence of crested oarfish Lophotus lacepede Giorna, 1809 in Northern Aegean Sea. On 20 September 2011, a 134 cm total length specimen (mature, female) of very rare Lophotus lacepede Giorna, 1809, weighing 6974 g, was obtained from a fisherman fishing off Chalkidiki Peninsula, north Aegean Sea. This capture represents the northernmost record for this species in the Aegean Sea for one of the scarcest species in Eastern Mediterranean. Keywords: Lophotus lacepede, Crested oarfish, Aegean Sea. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τάξη των Lampriformes, αντιπροσωπεύεται από 21 είδη σε 12 γένη και 7 Οικογένειες (Nelson 2006). Μια από αυτές είναι και η οικογένεια Lophotidae που αποτελείται από δύο γένη: Lophotus και Eumecichthys. Το γένος Lophotus περιλαµβάνει τρία είδη: Lophotus lacepede Giorna 1809, και τα αµφίβολης εγκυρότητας Lophotus capellei Temminck & Schlegel 1845 και Lophotus guntheri Johnson Το γένος Eumecichthys εµφανίζεται µε ένα είδος, το Eumecichthys fiski (Günther, 1890) (Nelson 2006). Στην Μεσόγειο απαντάται µόνο ένα είδος, το L. lacepede, όπου φτάνει τα 180 εκ. µήκος, συνήθως όµως µέχρι 100 εκ. (Palmer 1986, Bauchot 1987). Τρέφεται µε µικρά ψάρια (γαύρο, σαρδέλες) και καλαµάρια (Olney 1999). Τα αβγά και τα προνυµφικά του στάδια είναι πελαγικά (πλαγκτονικά) και τα νεαρά άτοµα συλλαµβάνονται µε πλαγκτονικά δίχτυα που σύρονται στην επιφάνεια και στο βυθό (Charter & Moser 1996, αναφορά από Craig et al. 2004). Είναι σπάνιο µεσοπελαγικό είδος (Palmer 1986) µε παγκόσµια εξάπλωση σε όλους τους ωκεανούς και τις θερµές θάλασσες όπου έχει καταγραφεί από την επιφάνεια έως τα 300 m βάθος (Heemstra 1986, Olney 1999). Στον δυτικό Ατλαντικό, απαντά από τη Φλώριδα έως τη Βραζιλία. Απαντά και στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Επίσης, στην νότια Αφρική, στο δυτικό Ινδικό ωκεανό, στον Ανατολικό Ειρηνικό (νότια Καλιφόρνια) καθώς επίσης και στην Αυστραλία (Froese & Pauly 2013). Ιδιαίτερο γνώρισµα των οικογενειών Lophotidae και Radiicephalidae, είναι ότι έχουν έναν ειδικό επιµήκη αδένα (σαν σάκο) µε µελάνι, που βρίσκεται πίσω από την νηκτική κύστη κι εκβάλει µε αγωγό δίπλα στην έδρα. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα, όταν απειλούνται, να εκχέουν ένα µαύρο υγρό, σα µελάνι, που θολώνει το νερό, Εικόνα 1. Περιοχή αλιείας (x) του λοφιόψαρου στο Β. Αιγαίο. Figure 1. Fishing area (x) of Lophotus lacepede in northern Aegean. στρατηγική γνωστή από τα κεφαλόποδα (Palmer 1986, Olney 1999). Το είδος έχει σποραδικές εµφανίσεις στη Μεσόγειο, ενώ στις Ελληνικές θάλασσες θεωρείται σπάνιο. Η καταγραφή της νέας παρουσία του αποτελεί συνεισφορά για το Αιγαίο πέλαγος και γενικά τη Μεσόγειο. 161

4 ο 15 Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Στις 20 Σεπτεµβρίου 2011, ένα άτοµο λοφιόψαρου L. lacepede µήκους 134 cm (ολικό µήκος) και βάρους 6974g (Εικ. 2) αλιεύτηκε στο βόρειο Αιγαίο πέλαγος (39o Β, 23o Α) ανοιχτά του ακρωτηρίου Ποσείδι Χαλκιδικής (Εικ. 1) µε βενθικό παραγάδι (αγκίστρι No 13 δολωµένο µε σαρδέλα). Το αλίευµα-στόχος ήταν ο µπακαλιάρος Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758). Το δείγµα του L. lacepede αλιεύτηκε σε βάθος περίπου 300 m (µέγιστο βάθος στην περιοχή αλιείας) κατά την διάρκεια της ηµέρας (µεταξύ 12ης µεσηµβρινής και της 4ης απογευµατινής). Το δείγµα αποθηκεύτηκε σε καταψύκτη κι αρχειοθετήθηκε στη συλλογή του Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έλαβε τον αριθµό καταλόγου: Αναγνωρίστηκε ως L. lacepede µε βάση τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται από τον Olney (1999). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το L. lacepede έχει επίµηκες σώµα, πιεσµένο πλευρικά σαν ταινία. Το ραχιαίο πτερύγιο εκφύεται στο ύψος του ρύγχους, εµπρός από τους οφθαλµούς, εκτείνεται σε όλο το µήκος του σώµατος και καταλήγει στην ουρά. Έχει 223 ακτίνες. Η πρώτη ακτίνα του είναι υπερυψωµένη και επιµήκης. Τα θωρακικά πτερύγια έχουν 15 ακτίνες, τα κοιλιακά εκφύονται κάτω από τα θωρακικά, είναι πάρα πολύ µικρά και φέρουν 5 ακτίνες ενώ το εδρικό πτερύγιο φέρει 18 ακτίνες είναι µικρό και εκφύεται κοντά στο ουραίο πτερύγιο που φέρει 17 ακτίνες. Όλα τα πτερύγια είναι χρώµατος απαλού ρόζ, ενώ στο χρωµατισµό της ράχης κυριαρχεί το ανοιχτόχρωµο καφέ µε άσπρα στίγµατα. Η κοιλιά έχει χρώµα ασηµί - άσπρο. Ορισµένα µορφοµετρικά χαρακτηριστικά του δείγµατος δίνονται στον πίνακα 1. Εικόνα 2. Άτοµο λοφιόψαρου, Lophotus lacepede Giorna, 1809 (134 cm TL) που αλιεύτηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής (Βόρειο Αιγαίο). Figure 2. Crested oarfish, Lophotus lacepede Giorna, 1809 specimen (134 cm TL) captured off Chalkidiki Peninsula (Northern Aegean Sea). Το στόµα είναι µικρό, προεκτεινόµενο. Υπάρχουν οξύληκτα κωνικά δόντια διαταγµένα σε 3 σειρές και στις δύο γνάθους, αν και πιο ακανόνιστα στην άνω γνάθο. Στο οπίσθιο τµήµα της υπερώας (vomer), υπάρχει µια οµάδα αιχµηρών δοντιών, κεκλιµένων προς το εσωτερικό του φάρυγγα, πιθανόν για να αποτρέπουν στο θήραµα να εξέλθει από το στόµα κατά την κατάποση. Η πλευρική γραµµή είναι εµφανής. Στη σπλαχνική κοιλότητα υπάρχει επιµήκης αδένας γεµάτος µε παχύ µαύρο υγρό σα µελάνι, που ξεκινά κάτω από τον οισοφάγο και εκτείνεται ως την έδρα. Στο στοµάχι βρέθηκαν υπολείµµατα από τουλάχιστον 3 µικρούς οστειχθύες (µετρήθηκαν 6 οφθαλµικοί βολβοί και τµήµατα σκελετού και σάρκας) καθώς και από 13 καλαµάρια ή θράψαλα (µετρήθηκαν 26 γνάθοι). Αντίθετα µε τα νεοεµφανιζόµενα είδη στη περιοχή, τα οποία προσάρµοσαν τις διαιτητικές τους συνήθειες (πχ ο λαγοκέφαλος καταναλώνει αποκλειστικά καβούρια) (Μίνος κ.α. 2010), το λοφιόψαρο φαίνεται ότι διατρέφεται µε τα συνήθη, από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, θηράµατα. Επίσης, ως µεσοβαθυπελαγικό είδος, αλιεύεται κυρίως µε παραγάδι, ιδίως την ώρα που αυτό βυθίζεται. Σ αυτό πιθανώς οφείλεται και η σπανιότητα της εµφάνισής του. Το νέο άτοµο που περιγράφεται ήταν θηλυκό σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο γεννητικής ωριµότητας, καθώς έφερε ευµεγέθεις 162

5 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία ωοθήκες σχήµατος Υ συνολικού βάρους (Wg) 472 g. Η τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη (GSI) υπολογίστηκε σε 6,77. Επίσης, παρατηρήθηκαν 5 παράσιτα ισόποδα, µήκους από 0,6 έως 1,5 εκ., στο τέλος των γονάδων (κοντά στην έξοδο, στην έδρα). Το άτοµο έφερε νηκτική κύστη (φυσόκλειστο). Αν κι ο Palmer (1986) αποκλείει πλήρως την παρουσία του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν αναφορές για εµφανίσεις του στις Ελληνικές θάλασσες ήδη από το 19 ο αιώνα (Heldreich 1878, Apostolidis 1883, 1907) µε το όνοµα Lophotus lacepedei. Ωστόσο, λόγω της σπανιότητας του, λίγα είναι γνωστά για την κατανοµή και την βιολογία του στην περιοχή. Το είδος εµφανίζει µεγαλύτερη συχνότητα στη δυτική Μεσόγειο (Palmer 1986, Bauchot 1987) (Εικ. 3). Ωστόσο, αν και γενικά θεωρείται πολύ σπάνιο είδος, εντούτοις η παρούσα µεγαλύτερη συχνότητα παρατήρησης µπορεί να οφείλεται είτε στην εντονότερη δειγµατοληπτική προσπάθεια, είτε στη γειτνίαση µε τον Ατλαντικό ωκεανό. Νέες σχετικά αναφορές υπάρχουν από την Ισπανία, πχ την Καταλονία (Portas & del Cerro 1979) και το Γιβραλτάρ (Rey 1983). Από την Ιταλία, πχ τη Γένοβα, στο νησί Έλβα (138 cm, 7,5 kg) και Β.Α του ακρωτηρίου Πέλορο στη Σικελία (Costa 1991), στο Mazara del Vallo, Ν.Δ. Σικελία (Ragonese et al. 1997), στα στενά της Μεσσίνας, Σικελία (Guiffre et al. 1980), το νησί Ischia στον κόλπο της Νάπολης και την Τυρρηνική Θάλασσα (Bussotti et al. 1999) καθώς και στην Καλαβρία, νότια Τυρρηνική, κοντά στο Fiumefreddo Bruzio (Tripepi et al. 2004). Αναφορές υπάρχουν επίσης από την Αδριατική (Κροατία) (Dulčić & Soldo 2008), την Τουρκία [Bilecenoğlu et al. 2001, στον Κεραµεικό Εικόνα 3. Τεκµηριωµένη εµφάνιση λοφιόψαρου, Lophotus lacepede στην Μεσόγειο θάλασσα. Figure 3. Confirmed capture of crested oarfish, Lophotus lacepede in the Mediterranean Sea. (Gökova) κόλπο, στο Ν.Α. Αιγαίο]. Για την Ελλάδα οι παλιές αναφορές (βλέπε βιβλιογραφία κατά Οικονοµίδη 1973), δεν προσδιορίζουν τόπο σύλληψης. Πιθανώς το είδος να έχει καταγραφεί αρχικά ως αξιοπερίεργο από το Βαυαρό Heldreich, που ήταν υπεύθυνος του (τότε) βραχύβιου Ελληνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κι η πληροφορία επαναλήφθηκε από τον Αποστολίδη τότε καθηγητή Ζωολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εποµένως, στην παρούσα φάση της έρευνας, δεν µπορεί να δοθεί οριστική και κατηγορηµατική απάντηση στο ερώτηµα αν το λοφιόψαρο που αλιεύτηκε στο Αιγαίο, στην πραγµατικότητα διαβιεί εκεί µόνιµα ή εµφανίζεται περιστασιακά, ύστερα από παθητική µετανάστευση αβγών ή προνυµφών, αφού υπάρχει έκδηλη σχέση µε τον Ατλαντικό ωκεανό. Ωστόσο, η προχωρηµένη γεννητική ωριµότητα των γονάδων του παρόντος δείγµατος, υποδηλώνει ότι µάλλον δεν είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του στο Αιγαίο καθώς και στην Αδριατική έχει αναφερθεί γεννητικά ώριµο αρσενικό άτοµο (Dulčić & Soldo 2008). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Apostolidis Ν (1883) La pêche en Grèce. Faune Ichthyologique de Grèce. Athènes, 35 pp. Deuxième édition 1907, 68 pp Bauchot M-L (1987) Poissons osseux. In: Fischer W, Bauchot ML, Schneider M (eds) Fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des Communautés Européennes and FAO, Rome p

6 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία Bilecenoğlu M, Kaya M, Irmak E (2001) A new mesopelagic fish for Turkish seas, Lophotus lacepede Giorna, 1809 (Pisces: Lophotidae). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 18(3-4): Bussotti S, Guidetti P, Terlizzi A (1999) Stranding of Lophotes lacepedei (Giorna, 1809) and a young specimen of Trachypterus trachypterus (Gmelin, 1789) at Ischia Island (Gulf of Naples, western Mediterranean). Doriana 322: 1-5 Costa F (1991) Atlante dei pesci dei mari italiani. Gruppo Ugo Mursia Editore S.p.A. Milano, Italy. 438 p Dulčić J, Soldo A (2008) New finding of crested oarfish Lophotus lacepede (Lophotidae), in the adriatic Sea. Cybium 32(1): Froese R, Pauly D [eds]. (2013) FishBase. World Wide Web electronic publication. (version (02/2013) (assessed 2 April 2013). Guiffre G, Gugliotta R, Nicotra S (1980) On a specimen of Lophotus lacepede Giorna 1809 (Pisces: Lophotidae), stranded on the Sicilian coast of the Strait of Messina. Memorie di Biologia Marina e di Oceanografia 10(1): 9-18 Heemstra PC (1986) Lophotidae. In: Smith MM, Heemstra PC (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin. p Heldreich T (1878) La Faune de Grèce. I. Animaux Vertébrés. Athènes, 113 pp Μίνος Γ, Καρύδας Θ, Corsini-Φωκά Μ, Οικονοµίδης ΠΣ (2010) Το εισβολικό λεσσεψιανό ψάρι Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789), στο Βόρειο Αιγαίο. Πρακτικά 14 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. 6-9 Μαΐου, Πειραιάς, Nelson JS (2006) Fishes of the World. 4th edition. John Wiley and Sons, New York. 601 pp Οικονοµίδης ΠΣ (1973) Κατάλογος των ιχθύων της Ελλάδος, Ελληνική Ωκεανολογία και Λιµνολογία 11: Olney JE (1999) Lophotidae. In: Carpenter KE, Niem VH (eds) The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 3: Batoid fishes, chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). p Palmer G (1986) Lophotidae. In: Whitehead PJP, Bauchot M-L, Hureau J-C, Nielsen J, Tortonese E (eds) Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 2. p Portas F, del Cerro L (1979) Lophotus lacepedei Giorna, 1809 (Pisces, Lophotidae): primera cita para las costas españolas. Misc. Zool. 5: Ragonese S, Jereb P, Morara U (1997) Su di un esemplare di pesce liocorno Lophotus lacepedei (Lampridiformes - Lophotidae) spiaggiato a mazara del vallo (Sicilia sud occidentale). Biologia Marina Mediterranea 4(1): Rey JC (1983) Captura de un ejemplar de Lophotus lacepedei G (Pisces, Lophotidae) en el estrecho de Gibraltar. Mem. Mus. Mar Portugal 3(25): 1 16 Tripepi S, Fera D, Sperone E (2004) New finding of crested oarfish Lophotus lacepedei Giorna, 1809 (Lampridiformes, Lophotidae) in southern Italy. Journal of Ichthyology 44(1): S150-S

15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ

15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θεσσαλονίκη 10-13 Οκτωβρίου 2013 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Θεσσαλονίκη 2013 Πρώτη έκδοση 2013 Τυπώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις Εκδόσεις Γιαχούδη ISBN

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, 30200, Μεσολόγγι, gkatsel@teimes.gr.

Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, 30200, Μεσολόγγι, gkatsel@teimes.gr. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΡΟΥΛΑΣ Spicara flexuosa Risso, 1810 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝΟΥΛΑΣ Spicara maena (Linnaeus, 1758) ΜΕΣΩ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Μίνος Γ. 1, Ιμσιρίδου

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικη μελετη για την αναπαραγωγη του Λεσσεψιανου μεταναστη Etrumeus teres στη θαλασσια περιοχη των Κυκλαδων.

Προκαταρτικη μελετη για την αναπαραγωγη του Λεσσεψιανου μεταναστη Etrumeus teres στη θαλασσια περιοχη των Κυκλαδων. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 125 Προκαταρτικη μελετη για την αναπαραγωγη του Λεσσεψιανου μεταναστη Etrumeus teres στη θαλασσια περιοχη των Κυκλαδων. Torre, M. Λέκκας, Β. και Καλλιανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Λεσσεψιανοί μετανάστες στην Μεσόγειο Θάλασσα

Λεσσεψιανοί μετανάστες στην Μεσόγειο Θάλασσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λεσσεψιανοί μετανάστες στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο

Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ 38 Τα ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά νερά, π.χ. σε ποταμούς και λίμνες. Από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ(Merluccius merluccius) ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καπίρης Κ. 1, Καπάκος Ι. 1, Κατσέλης Γ. 2, Χώτος Γ. 2 1 Ινστ. Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ. 1 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ. ISBN: 978-960-98111-6-3 Επιμέλεια, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού - 2009: Στροφύλας Διονύσιος - Παπαδοπούλου Άννα Νέα ηλεκτρονική έκδοση Φεβρουάριος 2013: Στροφύλας Διονύσιος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 76 Θεµατική Ενότητα δ: Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα Βενθικά Οικοσυστήµατα: Εισβολή Εξωτικών ειδών στην Μεσόγειο, Επιπτώσεις Ρύπανσης στις Βενθικές Βιοκοινότητες, Αλληλεπιδράσεις Ιχθυοκαλλιεργειών και Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ 9 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 5 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 6 Ορισµός και η έννοια του δικτύου 6 Οφέλη 7 Αλιεία 7 Τουρισµός 8 Επιστηµονική γνώση 8 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Λουϊζίδου Παρασκευή BSc Βιολογία MSc Ωκεανογραφία και Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. της. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus. στην Ελλάδα Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Monachus monachus στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ Ιανουάριος 2007 Σηµείωση για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Ολόκληρη ή τµήµατα της αναφοράς αυτής είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΑ. Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας: Ηλιάδης Νικόλαος, Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Σαββοπούλου Άννα, Πολιτικών Επιστημών, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ... Greenpeace/ Grace ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ... 3 Υπεραλίευση... 3 Παράνοµη και ανεξέλεγκτη αλιεία... 3 Αφρόδιχτα Τα τείχη του θανάτου...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας

Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας Φωτογραφικός Κατάλογος Θαλάσσιας Χλωρίδας - Πανίδας ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝ ΕΘ Σκοπός έκδοσης Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ, ρ. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ (407) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οκτώβριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. 62.377 «χτυπήματα» έχει ο βακαλάος του Ατλαντικού (Gadus morhua), το δημοφιλέστερο ψάρι στη FishBase

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. 62.377 «χτυπήματα» έχει ο βακαλάος του Ατλαντικού (Gadus morhua), το δημοφιλέστερο ψάρι στη FishBase 4 science ιχθυολογία 26 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 TO BHMA FishBase: όλα όσα θέλετε να ξέρετε Πραγματική βουτιά στους βυθούς όλης της Γης μπορεί να κάνει ο καθένας μας χάρη στη μεγαλύτερη ψαρο-εγκυκλοπαίδεια

Διαβάστε περισσότερα

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Ν. Θεοδωρίδης 1, Κ. Βούλγαρης 2 και Κ. Παπαστεργίου 3 1 Επιθεώρηση Δασών Νοτίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ 1. Συστηματική κατάταξη Οικογένεια : Salmonidae Γένος : Oncorhynchus Είδος : Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) Κοινό όνομα : Ιριδίζουσα πέστροφα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΦΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΧΛΩΜΟΥ. ΕΛΙΝΑ ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗ.

ΨΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΦΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΧΛΩΜΟΥ. ΕΛΙΝΑ ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗ. ΨΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΦΟΥ. ΜΑΡΙΑ ΧΛΩΜΟΥ. ΕΛΙΝΑ ΡΕΤΟΥΝΙΩΤΗ. ΨΑΡΙΑ Ψάρια που τρώµε στην Ελλάδα: Γαύρος, γλώσσα, γόπα, λαβράκι, λυθρίνια, µαρίδα, µελανούρι, µπακαλιάρος, µπαρµπούνι, ροφός, σαργός, σαρδέλα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές διαπιστώσεις

1. Γενικές διαπιστώσεις ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Θανάσης Σφουγγάρης 356 1. Γενικές διαπιστώσεις Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea)

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ενδημικου ειδουσ Crassophyllum thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1

κατηγορία κινδύνου Χελώνες (Chelonia) Testudinidae 3 1 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Μαρία Δημάκη, Πέτρος Λυμπεράκης, Παναγιώτα Μαραγκού 180 1. Τα ερπετά της Ελλάδας Παρότι η Ελλάδα είναι χώρα μικρής έκτασης, η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κεβρεκίδης, Κ. 1, Αβράμογλου, Κ. 2, Ευσταθιάδης Ι.

Διαβάστε περισσότερα