ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1ο Εσωτερικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Προσωπικού για Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΛΓΟΣ (Ο) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 0

2 Σκοπός Ενημέρωση του εμπλεκόμενου προσωπικού αναφορικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγ/μάτων έρευνας στο πλαίσιο του FP7 Κοινωνοί βασικών κανόνων οικονομικής διαχείρισης: Πιο αποτελεσματική διοίκηση του έργου (εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών) Καλύτερη διαχείριση-προετοιμασία σε περίπτωση ελέγχου (audit) 1

3 (Financial Regulations) 2

4 Βασικοί Κανόνες Οικονομικής Διαχείρισης Business as usual => Εθνική νομοθεσία (Τακτικός Π/Υ) Δαπάνες διέπονται από αρχές: Οικονομίας (economy) => Εισροές Αποτελεσματικότητας(effectiveness) => Εκροές Αποδοτικότητας (efficiency) => Εισροές-Εκροές Όλες οι πληρωμές => Προκαταβολές Οριστική αποδοχή => Τελευταία πληρωμή Συγχρηματοδότηση => OΧΙ επίτευξη κέρδους Συμμετοχή ΕΕ υπολογίζεται επί των επιλέξιμων δαπανών Η κατανόηση των κανόνων οικονομικής διαχείρισης (financial regulations) είναι κρίσιμης σημασίας 3

5 Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης (ΕΕ) Maximum Reimbursement Rates of Eligible Costs RTD Demonstration Management Other Network of Excellence 75% 100% 100% Collaborative Projects 75% 50% 100% 100% Coordination & Support Actions 100% 100% 4

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενδιαφέρουν την ΕΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (PROJECT BUDGET) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ELIGIBLE COSTS) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (NON-ELIGIBLE COSTS) ΑΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ (DIRECT) ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ (INDIRECT) Δεν ενδιαφέρουν την ΕΕ ΔΕΝ υφίσταται 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σε επίπεδο Π/Υ 5

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Μεταφορά κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών & Δικαιούχων Μικρές αλλαγές => Χωρίς τροποποίηση GA => Ειδοποίηση Project Officer (Impact DoW) (ΌΧΙ τροποποίηση του GA αρκεί να συμπεριλαμβάνεται η εργασία στο GA) Σημαντικές αλλαγές => Τροποποίηση GA Διαφορά % επιχορήγησης μεταξύ Κατηγοριών Δαπανών Τα % επιχορήγησης της νέας κατηγορίας εφαρμόζονται ΔΕΝ αυξάνεται σε καμία περίπτωση η εθνική συμμετοχή 6

8 Πραγματικές => ΌΧΙ Εκτιμήσεις-Π/Υ-Μ.Ο.-Τεκμαρτή Εντός της περιόδου του έργου, εκτός Πληρωμένες από τον Δικαιούχο (Beneficiary) Σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες Λογιστικής & Διαχείρισης Καταχώρηση στους λογαριασμούς (βιβλία) του Δικαιούχου Θα πρέπει να τηρούνται τα αποδεικτικά δαπανών Αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του έργου Εντός του Π/Υ του έργου ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Eligible Costs) 7

9 Τα αντίθετα από την προηγούμενη διαφάνεια Αναγνωρίσιμοι έμμεσοι φόροι (πχ Φ.Π.Α.), εκτός Δασμοί και οφειλόμενοι τόκοι Προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες & επιβαρύνσεις Συναλλαγματικές διαφορές (ζημίες) Δαπάνες που έχουν δηλωθεί-πραγματοποιηθεί-αποδοθεί στο στο πλαίσιο άλλου κοινοτικού έργου (αποφυγή 2πλης χρημ) Χρέη & Δάνεια MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Non-Eligible Costs) Υπερβολικές δαπάνες (εξεζητημένες) 8

10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Άμεσα κόστη (συνδέονται απευθείας με το έργο) Personnel (εργαζόμενοι και in-house consultants) Μεικτές Αποδοχές Timesheets Sub-contracting/Third party costs Other direct costs Πάγιος εξοπλισμός => Αποσβέσεις Έξοδα ταξιδιών (ΠΡΣ που συμμετέχει στο έργο) Αναλώσιμα/Άλλα (εκτυπώσεις, έξοδα συνεδρίων...) 9

11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Έμμεσα κόστη (ΔΕΝ συνδέονται απευθείας με το έργο) Τρέχοντα έξοδα που δεν επιμερίζονται (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, Internet κλπ) => Overheads Flat rate 60% επί των Άμεσων εκτός Sub-contracting Συνολικό κόστος = Άμεσα + Έμμεσα κόστη 10

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (υπολογιστικό παράδειγμα) Cost Category RTD (75%) Demonstration (50%) Management (100%) Other (100%) Personnel Subcontracting Other direct costs Indirect cost-rate 60% Indirect costs Total reported expenditures Funding rate 75% 50% 100% 100% EC Contribution Total expenditures Total EC Contribution Overall funding rate 82% 11

13 Ροή Χρηματοδότησης (Cash Flow) Συμμετοχή ΕΕ => Θετικές Ταμειακές Ροές (Cash Flow) Προκαταβολή (Pre-financing) > 2 reporting periods => 160% average EU funding/period 2 reporting periods => 60-80% total EU contribution Ενδιάμεσες Πληρωμές (Interim Payments) Μετά την έγκριση περιοδικών αναφορών (Form C) Προκαταβολή + Ενδιάμεσες Πληρωμές 90% EU funding Τελική Πληρωμή (Final Payment) Μετά την έγκριση του Final Report Διασφαλίζει μη χρήση πόρων ΥΠΕΘΑ (Τακτικός Π/Υ ΕΛ) Στενότητα πιστώσεων Π/Υ => Αδυναμία χρηματοδότησης 12

14 Κόστος Προσωπικού (Staff or Personnel Cost) Ορισμός Εργασιακή σχέση με τον Δικαιούχο (εθν.νομοθεσία) Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Δικαιούχου (το αποτέλεσμα ανήκει στον Δικαιούχο) Αμοιβή σύμφωνα με συνήθεις πρακτικές Απασχολείται από τον Δικαιούχο ή In-house consultant Φυσικό Πρόσωπο αυτοαπασχολούμενο ή εργαζόμενο σε τρίτη εταιρεία => έχει τα απαιτούμενα προσόντα Συμβόλαιο / επίβλεψη από τον Δικαιούχο / στις εγκαταστάσεις του / όχι διαφορές από υπόλοιπους / τα αποτελέσματα ανήκουν στον Δικαιούχο / συμπλήρωση timesheets 13

15 Κόστος Προσωπικού (Staff or Personnel Cost) Μόνιμο ΠΡΣ & Προσωρινό (Συμβάσεις) Κόστος απασχόλησης : Μεικτές αποδοχές Φόροι Υποχρεωτικές από νομοθεσία εισφορές (Ταμεία κλπ) ΜΟΝΟ οι πραγματικές ώρες χρεώνονται (Timesheets) Καταγραφή ωρών σε timesheets => υποχρεωτικό Υπολογισμός ωριαίου κόστους= Μεικτές Ετήσιες Αποδοχές/Παραγωγικές ώρες έτους 14

16 Κόστος Προσωπικού (Staff or Personnel Cost) Υπολογισμός παραγωγικών ωρών: Σύνολο ημερών έτους : 365 Σαββατοκύριακα : -104 Επίσημες εορτές : - 21 Επίσημες Αργίες : - 15 Ασθένεια/Άλλα : - 15 Εργάσιμες Ημέρες : 210 Ώρες εργασίας/ημέρα : x 8h Παραγωγικές Ώρες : 1.680h Αναπροσαρμογή: Μηνιαίως Ετησίως 15

17 Υπεργολαβία (Subcontracting) Νομική οντότητα που δεν είναι Δικαιούχος GA & δεν το υπογράφει Εκτελεί μέρος του έργου και χρεώνει τιμή βάσει συμβολαίου Περιορισμοί: Μόνο περιορισμένο μέρος του έργου (No core tasks, research or coordination s tasks) ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρονται στο Παράρτημα «Α» του GA Δεν επηρεάζει δικαιώματα-υποχρεώσεις => ο Δικαιούχος παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της ΕΕ Δε δύναται να χρεωθούν έμμεσα κόστη 16

18 Υπεργολαβία (Subcontracting) Το κόστος γίνεται απαιτητό από τον Δικαιούχο Συμβόλαια υπεργολαβίας: Συνάπτονται στη βάση best value for money (ισχύουν οι εθνικές διαγωνιστικές διαδικασίες) Για περιπτώσεις minor tasks δεν απαιτείται αναφορά στο Παράρτημα «Α» GA Υπεργολαβία μεταξύ Δικαιούχων απαγορεύεται Beneficiary remains responsible for subcontracted work! 17

19 Τρίτα Μέρη (Third parties) Δεν υπογράφει το GA ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρονται στο GA Δύο κύριοι τύποι: Διαθέτει τους πόρους στον Δικαιούχο Χωρίς χρέωση (Form C Δικαιούχου-Records TP) Με αποζημίωση (Form C-Records Δικαιούχου) Εκτελεί μέρος του έργου Υπεργολάβοι-Νομικά Ανεξάρτητοι Φορείς =>PRICE TP legally linked to Beneficiary => COST Ότι αναφέρεται στο Subcontracting (No core task, best value for money ) 18

20 Άλλα Άμεσα Κόστη (Other direct costs) Έξοδα ταξιδίων Εσωτερικού : ΠΔ 200/93 & Ν.2685/99 Εξωτερικού : Ν.2685/99 Αναλώσιμα (εκτυπώσεις, έξοδα συνεδρίων κλπ) Πάγιος εξοπλισμός => Κανονικά «Αποσβέσεις» Μέρος χρήσης στο έργο (%) Acquisition: cost Charge Project end Do not charge Useful life Year 1 Year 2 Year 3 Year 5 Beneficiary's policy is straight line depreciation Useful economic life of equipment: 5 years Depreciation cost per year = /5 years = Equipment used on EU project for 2 Years if used 100% on the project Eligible cost for equipment = * 2 years =

21 Άλλα Άμεσα Κόστη (Other direct costs) Κόστος Διάθεσης Προσωπικού και Μέσων των ΕΔ Γενικός Κανονισμός «Περί Αμοιβαίων Εξυπηρετήσεων» Ετήσια Υπουργική Απόφαση «Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών» ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν βάζουμε προσαυξήσεις (κόστος) (;) Για Οδοιπορικά Έξοδα (ΗΕΕ), Υπερωρίες κλπ (δεν περιλαμβάνονται στην Κοστολόγηση) => Δαπάνη ΕΛ Άλλα κόστη: Δράσεις διάδοσης αποτελεσμάτων (συνέδρια, εκδόσεις ) Έξοδα κατοχύρωση πατέντας Έξοδα εκπαίδευσης (μισθοδοσία των εκπαιδευτών κλπ).. 20

22 Έμμεσα Κόστη (Overheads) Τρέχοντα έξοδα που δε δύναται να επιμεριστούν Φωτισμός-Ρεύμα Νερό-Αποχετεύσεις Θέρμανση.. Υπολογίζεται ως % => 60% επί των Άμεσων Δαπανών (εξαιρουμένου subcontr) Από τα Έμμεσα Κόστη καλύπτουμε πρακτικά μη επιλέξιμες δαπάνες (πχ ΦΠΑ) 21

23 (Financial Audit) 22

24 Financial Audits Η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Research Executive Agency) έχει δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι πέντε έτη από τη λήξη αυτού, να διεξάγει οικονομικό έλεγχο (είτε η ίδια, είτε εξωτερικοί ελεγκτές πχ KPMG) Οι Δικαιούχοι πρέπει να κρατούν στα πρωτότυπα παραστατικά, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακριβή αντίγραφα, ΟΛΩΝ των εγγράφων που σχετίζονται με το GA, για διάστημα πέντε (5) ετών από το τέλος του προγράμματος 23

25 Financial Audits (Απαραίτητα Έγγραφα) ΌΛΑ Σίγουρα όμως τα παρακάτω: Αναφορές, παραδοτέα, αποτελέσματα, εκδόσεις, ιστοσελίδα έργου (!), αλληλογραφία με ΕΕ κλπ Τιμολόγια και λοιπά φορολογικά παραστατικά, timesheets, βεβαιώσεις αποδοχών,χρεωστικά υλικών κλπ Συμβόλαια, εσωτερικά έγγραφα, έγγραφα περί διαδικασιών δαπανών κλπ Κάθε εμπλεκόμενος με το πρόγραμμα φορέας να τηρεί το αρχείο που τον αφορά 24

26 Financial Audits (Πεδίο Ελέγχου) Συνοπτικά : Έλεγχος αν οι δηλωθείσες δαπάνες είναι πραγματικές και απαραίτητες για τους σκοπούς του έργου Ειδικότερα, αν οι δηλωθείσες δαπάνες: Είναι πραγματικές (ΌΧΙ εκτιμώμενες ή Π/Υ) Είναι επιλέξιμες (πχ αν έχει αφαιρεθεί ο ΦΠΑ) Έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο Είναι εντός της περιόδου του προγράμματος (εκτός ) Έχουν σωστά δηλωθεί (πχ RTD-Mgt-Demo-Other, subc) Είναι συνεπείς με τις αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομία-αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα) 25

27 Συνηθισμένα Λάθη - Γενικά Μη-Επιλέξιμες Δαπάνες χρεώνονται ως Επιλέξιμες Εκτιμώμενα / Π/Υ μεγέθη δηλώνονται ως πραγματικά Δαπάνες χρεώνονται πριν/μετά την έναρξη/λήξη του έργου Δεν υφίσταται διαδικασία λογιστικής τυποποίησης ή δεν ακολουθούνται οι κανόνες της εθνικής νομοθεσίας Ανιχνεύσιμος ΦΠΑ χρεώνεται στο πρόγραμμα. 26

28 Συνηθισμένα Λάθη - Προσωπικό Δηλώνονται δαπάνες για ΠΡΣ που δεν έχει άμεση εργασιακή σχέση, ούτε πληρώνεται απευθείας από τον Δικαιούχο Δηλώνονται εκτιμώμενες-π/υ δαπάνες ΠΡΣ Το σύνολο των ωρών του μήνα χρεώνεται αντί των πραγματικών που αφιερώθηκαν στο πρόγραμμα Απουσία timesheet ή λάθη από αντιπαραβολές (άδειες κλπ) Συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ΠΡΣ υπερωριακή εργασία για την οποία το ΠΡΣ δεν έχει πληρωθεί. 27

29 Συνηθισμένα Λάθη Άμεσα Κόστη & Υπεργολαβία Υπερβολικά κόστη & μη οικονομικές δαπάνες (πχ ταξίδια) Παρά την χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης χρεώνονται έξοδα διατροφής (πρωϊνό, τοπικές μετακινήσεις κλπ) Άσχετες δαπάνες ταξιδίων χρεώνονται στο πρόγραμμα Χρέωση δαπάνης ταξιδίων που δεν συμμετέχουν στο έργο Δαπάνες που δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα (πχ διασκ/ση) Έμμεσα κόστη δηλώνονται ως αναλώσιμα (πχ toner, χαρτί) Δεν υφίστανται εγγραφές του πάγιου εξοπλισμού Χρεώνονται κόστη υπεργολαβίας χωρίς να είναι στο GA Παράβαση νομοθεσίας για επιλογή αναδόχου. 28

30 Επιπτώσεις Ελέγχου Liquidated damages (per Cost Statement) Unjustified Fin. Contr x Overstated amount / Fin.Contr.Claimed Modalities Liquidated damage + Recovery of unjustifiable EC Contr. Financial Penalties (failed to meet obligations under GA) 2%<x<10% of the EC contribution 4%<x<20% of the EC contr. in case of repeated offence Extrapolation Corrects the other projects (eg timesheets) 29

31 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ορθή & συνεπής συμπλήρωση TIMESHEETS (διασταύρωση) ΦΠΑ => όπου είναι ανιχνεύσιμος ΜΗ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Κανόνες δημοσιότητας => Καλύτερα το μείζον παρά το έλασσον Logos και ονομασία προγράμματος σε ΌΛΑ τα έγγραφα Παραστατικά, διακηρύξεις διαγωνισμών, αλληλογραφία. Business as usual => Ότι προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία Ρωτήστε μας όπου έχετε απορία πριν να είναι αργά!!! 30

32 ΌΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΘΑ => ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ Εξοπλισμός που έχει αγοραστεί με κοινοτικά κονδύλια παραμένει στις Υπηρεσίες σας Αυξημένη τεχνογνωσία προσωπικού παρακολούθηση τεχνολογικής εξέλιξης Έμμεσα κόστη (overheads) και μέρος της μισθοδοσίας του ΠΡΣ παραμένουν ως «κέρδος» στον Ειδικό Λογαριασμό για χρηματοδότηση νέων δράσεων και προγραμμάτων 31

33 32

34 33

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Για την επισήμανση των σχετικών αλλαγών του Οδηγού Διαχείρισης Έργων τηρήθηκε η παρακάτω σημειολογία: α) ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.1 Μη επιλέξιμες δαπάνες 3.2 Τήρηση Βασικών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία - Διαχείριση Συμβάσεων

Προετοιμασία - Διαχείριση Συμβάσεων ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΙΔΕΑΠ 1 ο Εσωτερικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Προσωπικού για Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας Προετοιμασία - Διαχείριση Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή του Προγράμματος... 4 2. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις

TOY XM EOX 2009-2014. Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015. α/α Ερωτήσεις Απαντήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ GR.02.01, GR.02.02, GR.02.03 TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ TOY XM EOX 2009-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 1 Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση έργων. 2 2 Εγκρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα