Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων -11- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων -11- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων"

Transcript

1 14

2 gr 1) ) - -

3 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 1) Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - 4) Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων

4 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) 1) Μελέτη συνθηκών ζύμωσης και συντήρησης ζυμωμένων λαχανικών (πιπεριάς) - Συντήρηση και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων ) Improving the safety and quality of meat products by modified atmospheres and assessment by novel methods Natural Antimicrobial Systems: new technologies for food safety, quality and environmental protection Rapid quality determination, standardised sensory method for multi purpose use in the Food Fish Sector -

5 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 Physiology of food poisoning micro-organisms, Improving the quality and safety of whole fish Predictive modelling of shelf life of fish and meat products Safety of traditional fermented sausages: Research on protective cultures and bacteriocins ) Assessment and improvement of safety of traditional dry sausages from producers to consumers Pathology and ecology of the genus Clostridium in humans, animals and foodstuffs: Identification, epidemiology and prophylaxis (Genus Clostridium), Τεκμηρίωση του χρόνου εμπορίας και κατανάλωσης των παραδοσιακών αλλάντων σε συνάρτηση με τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και τη χρήση καλλιεργειών προστασίας ) - ) ProSafeBeef) - - -

6 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6-1) ) The role of glucose in meat Νομοθεσία Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης Τεχνολογία Τροφίμων (Ειδικά Θέματα) Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.. Υγιεινή των Αμπελοοινικών Προϊόντων. Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας Νομοθεσία και πολιτική Ι

7 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 1) ad hoc 4) )

8 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 14) - - 1) - - 4) - Η μελέτη της ζυμώσεως της μικρής πράσινης πιπεριάς (πιπεράκι) σε άλμη Microbial associations of minced lamb and their ecophysiological attributes 1) - Γεωργική Έρευνα - Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - 4)

9 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 Αγροτική Έρευνα - Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41-11) Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 41, ) ) - geh

10 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) - - H and - age Boops boops and Sparus aurata ±1-14) - - C

11 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ nd - - C C Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus - - -

12 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12 - Lactobacillus ) - - ) - ) - - ) -

13 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) and - - Listeria monocytogenes - ) ) ) - n a Enterococcus - C - S Listeria innocua gi -

14 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14 - and S ) Leuconostoc mesenteroides Food Microbiology é Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - ) Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius Food Control -

15 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15 Listeria monocytogenes and Salmonella International Journal of Food Microbiology - and a Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - European Food Research and Technology - Food Research International - - and - ) Journal of Food Protection Listeria monocytogenes International Journal of Food Microbiology - Listeria monocytogenes Applied and Enviromental Microbiology LWT - Food Science and Technology - Food Control - - Listeria monocytogenes Journal of Food Protection - - -

16 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16 Leuconostoc mesenteroides New Biotechnology - International Journal of Food Microbiology - 1) - Food Microbiology - Trends in Food Science and Technology - ) Food Microbiology - - Food Chemistry - ) - ) Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society - ) AGRO Food Industry Hi-Tech - ) Food Control - ) AGRO Food Industry Hi-Tech - ) A. carbonarius International Journal of Food Microbiology -

17 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17 ) Food Control - - ) Engineering in Life Sciences - ) European Food Research and Technology - ) - British Food Journal - ) Analytical Methods - ) Food Microbiology - ) Journal of the Science of Food and Agriculture - ) - Food Control - ) Italian Journal of Food Science - ) Asparagus officinalis European Food Research and Technology - ( ) Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society - C S S

18 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 18 European Food Research and Technology - Mullus barbatus Brochothrix thermosphacta Listeria monocytogenes Mullus barbatus Cyprinus carpio - - Cyprinus carpio - - Origanum heracleoticum Escherichia coli -

19 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 19 - C C

20 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Staphylococcus aureus Salmonella L. monocytogenes - - Listeria monocytogenes, - -

21 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ In vitro Listeria monocytogenes Listeria innocua - - Listeria monocytogenes

22 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εντερόκοκκοι - - Aspergillus ochraceus Aspergillus carbonarius Penicillium verrucosum Lactobacillus curvatus

23 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 - Listeria monocytogenes Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes

24 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 24 Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes Salmonella - Listeria monocytogenes

25 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes - S Listeria monocytogenes ) - ) -

26 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 26 - Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Ειδική Έκδοση Νο 36, - Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes - ) Αspergillus carbonarius Listeria monocytogenes - -

27 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ) Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes ) Aspergillus westerdijkiae A. carbonarius Penicillium verrucosum - -

28 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 ) Enterococcus faecium ) Listeria monocytogenes - ) Listeria monocytogenes Escherichia coli - ) Cynara cardunculus - ) - - ) - ) Asparagus officinalis - ) Salmonella Typhimurium Listeria monocytogenes - - ) - ) L. monocytogenes E. coli Eruca sativa Cucumis sativus Fragaria ananassa - - ) -

29 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29 ) - Listeria monocytogenes H Pseudomonas Spoilage of foods and feeds, - International Biodeterioration & Biodegradation, - Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis Disinfection, sterilization and preservation problems and practices - International Biodeterioration & Biodegradation, (Sparus aurata) - - Brochothrix thermosphacta: Listeria monocytogenes -

30 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 30 and - Pseudomonas and Clostridium Clostridium - Listeria monocytogenes - 14 Listeria monocytogenes - - d - - Lactobacillus H - nd - H nd - - -

31 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes nd International Congress of Meat Science and Technology, Harnessing and exploiting global opportunities H - L. innocua H

32 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 32 and - - H - H - d H

33 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) in a H H - me ) H - ) Listeria monocytogenes and Salmonella C H - Listeria monocytogenes - H - - ) - - -

34 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes Aspergillus westerdijkiae A. carbonarius and Penicillium verrucosum ) Listeria monocytogenes and E. coli Eruca sativa Cucumis sativus Fragaria ananassa) -

35 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 35 ) Listeria monocytogenes and Escherichia coli - ) Listeria monocytogenes and Escherichia coli ) L. monocytogenes - ) L. monocytogenes - ) E. coli - ) Listeria L. monocytogenes - - ) L. monocytogenes and E. coli -

36 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 36 ) - re- and - h h - ) H ) Listeria monocytogenes - ) Listeria monocytogenes - ) 1-1) - The Microbiology of meat and poultry - - Encyclopedia of Food Microbiology - a New Developments in Food Policy, Control and Research -

37 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 37 4) - ) - a Meat Biotechnology - Handbook of processed meat and poultry analysis ) - ) ) - ) - - -

38 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 38 - ) - - ) In - - ) - Δημόσια Υγεία και Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα - Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes - Listeria Listeria monocytogenes - H 1) Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση 1- Γεωπονικά -

39 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 39 4) - - Applied Food Safety Information Services - - From Stable to Table... from Farm to Fork Σύγχρονες Τάσεις στη Χοιροτροφία, - ) ) lactic acid bacteria isolated from fermented sausages

40 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ) - ) - ) - ) - ) - -

41 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 41 1) ) - / Ü Ü )

42 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 42 14) - - : Αγροτική Έρευνα, Food Science and Technology International, Biotechnology Progress, Italian Journal of Food Science, Meat Science, Food Microbiology, Journal of Food Science, Journal of the Science of Food and Agriculture, Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, International Journal of Food Microbiology, Trends in Food Science and Technology, Food and Bioprocess Technology, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Applied Microbiology, Journal of Food Protection. - and Canada - ) Listeria monocytogenes - - ) Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα ζωής -

43 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ )-

44 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 44 Η μελέτη της ζυμώσεως της μικρής πράσινης πιπεριάς (πιπεράκι) σε άλμη optimum ) Microbial associations of minced lamb and their ecophysiological attributes Μελέτη ζύμωσης-συντήρησης στο πράσινο πιπεράκι τουρσί, επίδραση προσθήκης στην άλμη: κιτρικού οξέος, βενζοϊκού νατρίου και διοξειδίου του θείου. Γεωργική Έρευνα -

45 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 45 Βακτηριοσίνες: Ταξινόμηση, ιδιότητες, παραγωγή και τρόπος δράσης Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Βακτηριοσίνες των οξυγαλακτικών βακτηρίων και εφαρμογή τους στα τρόφιμα ως βιοσυντηρητικών Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Listeria monocytogenes

46 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 46 Αγροτική Έρευνα - - Escherichia coli Staphylococcus aureus /g - Clostridium botulinum Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41-

47 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 47 11) Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 41,

48 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 48 ) Listeria monocytogenes in Letters in Applied Microbiology - Listeria monocytogenes - «Essentials of the Microbiology of Foods, A Textbook for advanced studies» «Food Safety 1996» - Journal of Applied Bacteriology - Pseudomonas fragi The authors are to be congratulated on an interesting and worthwhile contribution to the literature - Food Microbiology, - Brochothrix thermosphacta

49 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 49 4 C International Journal of Food Microbiology, - Carnobacterium piscicola, Leuconostoc mesenteroides mesenteroides, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas fragi Hafnia alvei) - ren Fleischwirtschaft, - [ Fleischwirtschaft, - Fleischwirtschaft International, - - Brochothrix thermosphacta Leuconostoc -

50 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 50 Mentha piperita Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes Journal of Applied Bacteriology, - Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes Brochothrix thermosphacta, a Sparus aurata) Italian Journal of Food Science, 4 - Brochothrix thermosphacta Photobacterium phosphoreum Photobacterium phosphoreum. Photobacterium phosphoreum Photobacterium phosphoreum - Letters in Applied Microbiology, 24, - International Journal of Food Microbiology - -

51 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 51 Journal of Food Protection, - Staphylococcus aureus Salmonella enteritidis Food Stuff Newsletter - Ceratonia siliqua - World Journal of Microbiology and Biotechnology,, - Salmonella enteritidis Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Pseudomonas fragi Brochothrix thermosphacta Shewanella putrefaciens Staphylococcus aureus Salmonella enteritidis 11 and in during -head Sparus aurata) C Food Research International, - Brochothrix thermosphacta, Brochothrix thermosphacta

52 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Boops boops Sparus aurata Sparus aurata ±1 Journal of Applied Microbiology, H C and - - and a and Salmonella enteritidis during under 4 C and C Food Control 11 - Salmonella enteritidis 1 - Applied and Environmental Microbiology - (Mullus barbatus) - Shewanella putrefaciens, Brochothrix thermosphacta -

53 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 53 / 1 H and - Pseudomonas - medium in Journal of Microbiological Methods, - Enterobacteriaceae Shewanella putrefaciens 1 Leuconostoc mesenteroides. mesenteroides Italian Journal of Food Science, 14 - Leuconostoc mesenteroides mesenteroides.

54 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 54 1 C Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus World Journal of Microbiology and Biotechnology - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Listeria monocytogenes C Listeria C C C 1 4 C Journal of Applied Microbiology - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Brochothrix thermosphacta - - -

55 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ C Meat Science - listeriae, staphylococci) and. Italian Journal of Food Science, - Brochothrix thermosphacta Pseudomonas -1 ± ± Brochothrix thermosphacta Pseudomonas ± ± ± ± ± ± - Brochothrix thermοsphacta P P P P Brochothrix thermosphacta

56 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 56 Food Control, 14 - Ν Listeria monocytogenes C. Food Microbiology, - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus C Listeria monocytogenes Listeria innocua Ln. mesenteroides - L. innocua g -1 g - 1 g -1 g -1 g -1

57 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 57 4 and Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Meat Science - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus 1- - l /g Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Antonie van Leeuwenhoek - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus H

58 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 58 H S and - E. coli Listeria sp. E. coli Salmonella sp E. coli H and - Leuconostoc mesenteroides Leuc. Mesenteroides C Leuc. Mesenteroides

59 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 59 - Lactobacillus - Lactobacillus curvatus L. plantarum L. sakei - - H and a - Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum/pentosus Lactobacillus curvatus Lactobacillus pentosus Lactobacillus sakei Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus paracasei. paracasei Leuconostoc mesenteroides mesenteroides Leuconostoc lactis Lactobacillus brevis Enterococcus faecium Enterococcus faecium casseliflavus Lactococcus lactis lactis Lactobacillus salivarius Lactobacillus plantarum Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus brevis Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Micrococcaceae C Staphylococcus Staph. saprophyticus Staph. xylosus Staph. simulans Staph. sciuri Staph. haemolyticus Staph. capitis Staph. caprae Staph. hominis Staph. cohnii urealyticum Staph. cohnii cohnii Staph. capitis ureolyticus Staph. epidermidis Staph. warneri Staph. auricularis Staph. carnosus C

60 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Staphylococcus Staphylococcus and H Lactobacillus curvatus - Lactobacillus curvatus Listeria monocytogenes C min Lb. sakei

61 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 61 H - anin S - Had - Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes Lactobacillus sakei Lactobacillus sakei - C Listeria monocytogenes L. monocytogenes 1 4 C 1 L. monocytogenes Tmin - - C L. monocytogenes

62 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 62 L. monocytogenes H and - Leuconostoc mesenteroides H - -

63 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 63 ) - - C

64 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64 C - C - Lactobacillus curvatus L. plantarum L. sakei nd ) - L. monocytogenes

65 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S H and Listeria monocytogenes C C Listeria monocytogenes L. monocytogenes - /g C 4 C - C C L. monocytogenes ) - -

66 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S H - -

67 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 67 ) - L. plantarum L. sakei S. saprophytcus S. xylosus S. simulans H a in a - - ) ) S - - and H and Enterococcus in -

68 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 68 Enterococcus faecium Ε. avium E. raffinosus Ε. faecalis Ε. malodoratus E. hirae E. canintestini E. faecium Listeria monocytogenes C - S H and and Listeria innocua in and in - Listeria innocua L. innocua - - L. innocua - C L. innocua C C L. innocua

69 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 69 H - and S - Listeria monocytogenes Salmonella Staphylococcus aureus Lactobacillus L. sakei L. curvatus) Staphylococcus Staph. xylosus Staph. saprophyticus and H and a Leuconostoc mesenteroides - Leuconostoc mesenteroides Listeria monocytogenes C h h h h ) - -

70 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 70 Escherichia coli Staphylococcus aureus - - Food Microbiology - Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus - - H C g C C C Brochothrix thermosphacta Brochothrix thermosphacta

71 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 71 /g - Salmonella Listeria monocytogenes Escherichia coli Salmonella Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Bacillus cereus Campylobacter Y. enterocolitica Listeria monocytogenes S. aureus Listeria monocytogenes Campylobacter Salmonella Salmonella Listeria monocytogenes - - -Cid S H - C in in -

72 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 72 mg/ - - Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - 1 Salmonella Listeria S. aureus E. coli ) /g Listeria monocytogenes - L. monocytogenes L. monocytogenes - C C L. monocytogenes

73 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 73 C C mg/ mg/ mg/

74 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 74 H and and Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius medium and - Aspergillus ochraceus Aspergillus carbonarius agar C) A. Ochraceus C A. ochraceus S Listeria monocytogenes and Salmonella - Listeria monocytogenes Salmonella Εnteritidis - Listeria Salmonella L monocytogenes Salmonella Enteritidis L monocytogenes Salmonella.

75 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 75 Salmonella - Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - Staphylococcus aureus Bacillus Bacillus cereus Escherichia coli Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae

76 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 76 European Food Research and Technology - ml Lactobacillus sanfranciscensis Lb. plantarum Pediococcus pentosaceus Torulaspora delbrueckii Saccharomyces cerevisiae Food Research International ml Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella Bacillus Bacillus cereus - S Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus plantarum

77 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ and - ) a a a d Journal of Food Protection ) ) gram gram - a ) Lactobacillus brevis ) - - ) ) - and Listeria monocytogenes and rea International Journal of Food Microbiology - Listeria monocytogenes - C

78 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 78 Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes L. monocytogenes ) ) 1 lag ) ) -

79 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ LWT - Food Science and Technology - Lactobacillus sakei ) ç L. sakei S. equorum L. sakei S. xylosus S. xylosus Food Control -

80 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 80 - Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes C i) a L. monocytogenes ii) / L. monocytogenes /ml) - ) a a - - ) L. monocytogenes /ml) a C / L. monocytogenes a ) a ) - a - - Leuconostoc mesenteroides - - Leuconostoc mesenteroides

81 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 81 - Leuconostoc mesenteroides - - C agar C red agar C

82 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 82 - / - / - / / - Food Microbiology - C - - C C C -

83 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 83 - ) Aspergillus carbonarius -

84 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 84 A. carbonarius - - mg/ C mg C C mg/ C C mg C mg/ C mg

85 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 85 mg/ C C mg mg/ n C mg/ mg mg/ mg C C ) he - n n ) n n = n Brochothrix thermosphacta - Escherichia coli H S- Staphylococcus Staphylococcus aureus Listeria - E. coli - Staphylococcus - S. aureus - Listeria B. thermosphacta H S-

86 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ B. thermosphacta H S Staphylococcus H -

87 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 87 H S and Hi- - H - Sigma - ) - -

88 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 88 ) A. carbonarius - Aspergillus carbonarius C / / / / / / / and and g/ ) C g/ ) / ) C A. carbonarius / ) / ) ) - Listeria monocytogenes Salmonella / L. monocytogenes S / ) / ) / ) S H - S in -

89 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 89 - Clostridium butyricum - - Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Klebsiella oxytoca Citrobacter freundii S H in and and Listeria monocytogenes during C and - Salmonella Listeria monocytogenes 4 /ml C ml ) /g hurdle

90 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 90 C H managerial in -

91 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 91 ) - Listeria monocytogenes Escherichia coli C C C g ) - Listeria monocytogenes

92 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 92 - L. monocytogenes L. monocytogenes L. monocytogenes

93 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 93 ) S - Leu. citreum Lactobacillus casei/paracasei ) - -

94 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 94 - Salm en - ) - Asparagus officinalis - - S

95 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Weissella cibaria Weissella viridescens ( ) - S S mg/

96 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S C g Saccharomyces cerevisiae Hanseniaspora uvarum Metschnikowia pulcherrima Lanchancea thermotolerans S. cerevisiae - S S - S. cerevisiae H. uvarum S

97 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 97

98 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 98 h-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ενδιαφέροντα Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων (hazards) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 3: Βακτήρια που Παρουσιάζουν Ενδιαφέρον στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μικροοργανισμοί που απαντώνται στα τρόφιμα 1. Διαιώνιση είδους 2. Αλλοίωση τροφίμων Γένη βακτηρίων που απαντώνται στα τρόφιμα Acetobacter Acinetobacter Aeromonas Alcaligenes Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά τρόφιμα Τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν μια νέα κατηγορία καινοτόμων προϊόντων με μεγάλο ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον.

Λειτουργικά τρόφιμα Τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν μια νέα κατηγορία καινοτόμων προϊόντων με μεγάλο ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. 1 2 Λειτουργικά τρόφιμα Τα λειτουργικά τρόφιμα αποτελούν μια νέα κατηγορία καινοτόμων προϊόντων με μεγάλο ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Ο όρος «λειτουργικά τρόφιμα» αναφέρεται σε εδώδιμα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις

Υγιεινή Τροφίμων. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Υγιεινή Τροφίμων Παθογόνοι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με τα τρόφιμα Τροφοτοξινώσεις & Τροφολοιμώξεις Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε παθογόνους για τον άνθρωπο και αλλοιογόνους για τα τρόφιμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 2: Θεωρία των Εμποδίων Γενικές Αρχές, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 14: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βακτηριοσίνες, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Μαντώ Κυριακού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Μαντώ Κυριακού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μαντώ Κυριακού Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΑΘΗΝΑ 2009 Β ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 4 η - ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 14: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βακτηριοσίνες, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις N.M. Tζανετάκη Καθηγητού Α.Π.Θ. Η λέξη probiotic είναι σύνθετη από τη λέξη pro που σημαίνει για και τη λέξη biotic που σημαίνει βιοτικός-βίοτος-ζωή. Δηλαδή προβιοτικά=για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 3 Ένζυμα που Χρησιμοποιούνται στην Τυροκομία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 3 Ένζυμα που Χρησιμοποιούνται στην Τυροκομία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορία της Τυροκομίας...17 Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Γαλακτοκομία...29 Ταξινόμηση των Τυριών...51 Νομοθεσία για τα Τυριά...57 Βιβλιογραφία...70 Κεφάλαιο 2 Το Γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίμων. Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων. Αλλοίωση τροφίμων

Υγιεινή Τροφίμων. Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων. Αλλοίωση τροφίμων Υγιεινή Τροφίμων Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί των τροφίμων Αλλοίωση τροφίμων Αλλοιωμένα καλούνται τα τρόφιμα των οποίων τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η θρεπτική αξία, η δομή και η χημική και μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων

Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Οι Μικροοργανισμοί σαν Δείκτες Ασφάλειας των Τροφίμων Μικροοργανισμοί δείκτες (ΜΔ) είναι ομάδες ή είδη m/o που μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν και των οποίων η παρουσία όταν ξεπερνά ορισμένα προκαθορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (2/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (2/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ ε υ θ έ ρ ι ος Χ. Δ ρ οσ ι ν ός

Ε λ ε υ θ έ ρ ι ος Χ. Δ ρ οσ ι ν ός Ε λ ε υ θ έ ρ ι ος Χ. Δ ρ οσ ι ν ός Ο Ε λ ε υ θ έ ρ ι ος Χ. Δ ρ οσ ι ν ός γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ η ν Α θ ή ν α κα ι κα τ ά γ ε τ α ι α π ό τ η ν Α ρ κα δ ί α. Ε ί ν α ι α π όφοι τ ος τ η ς Αν ωτ ά τ η ς

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 17: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βιοσυντήρηση, ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάιος 2011 Αρ. 03/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ ÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων

Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων Μαρία Ορφανίδου Βιοπαθολόγος Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 1η - ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση της αναγκαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών Βιογραφικό Σημείωμα Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πτυχιακή Εργασία Μεταπτυχιακή Εργασία Χ Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του μηχανισμού της βακτηριοκτόνου δράσης του αντιμικροβιακού πεπτιδίου Μασεδοσίνη που παράγεται από το Streptococcus macedonicus ACA-DC 198

Διερεύνηση του μηχανισμού της βακτηριοκτόνου δράσης του αντιμικροβιακού πεπτιδίου Μασεδοσίνη που παράγεται από το Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ. Π. Μ. Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Διερεύνηση του μηχανισμού της βακτηριοκτόνου δράσης του αντιμικροβιακού πεπτιδίου Μασεδοσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice)

Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice) Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice) Περίπτωση µελέτης προϊόντος "salchichón Comaposada J., Arnau J., Garriga M., Xargayó M., Corominas

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 4 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΤΟ ΚΡΕΑΣ Παπαπαναγιώτου Ζώη Λεμεσός 2016

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Ενότητα 3: Μικροβιολογία Γάλακτος UHT Συμπυκνωμένου - Σακχαρούχου - Σκόνης Γάλακτος(4/4), 1 ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 10: Ενδογενείς Παράγοντες Δυναμικό Οξειδοαναγωγής Θρεπτικά Συστατικά, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚοΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚοΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚοΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Σάββα Μ., Ματσιώρη Σ., Μποζιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM (-) ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Η μικροβιακή ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών October 1, 2010 8:30-9:00 πμ Εγγραφή, εισαγωγή October 1-3, 2010 9:00-9:30 πμ Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παρθένα Κοτζεκίδου-Ρουκά Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Τροφίμων. Σπουδές

Βιογραφικό Σημείωμα. Παρθένα Κοτζεκίδου-Ρουκά Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Τροφίμων. Σπουδές Βιογραφικό Σημείωμα Παρθένα Κοτζεκίδου-Ρουκά Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πέτρος Σ. Ταούκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ιασφάλιση της Ποιότητας (quality) & Ασφάλειας (Safety) 2 Κλασσική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων»

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων ΗΜΕΡΙΔΑ «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων» «Ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα : Επίδραση στη μικροβιολογική υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

Αιθέρια Ελαια της Ελιάς και εφαρμογές στη Βιομηχανία Τροφίμων

Αιθέρια Ελαια της Ελιάς και εφαρμογές στη Βιομηχανία Τροφίμων Αιθέρια Ελαια της Ελιάς και εφαρμογές στη Βιομηχανία Τροφίμων Χρυσούλα Τάσσου 1 & Νυχάς 2 Γεώργιος-Ιωάννης 1 Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας, Ivστιτoύτo Τεχvoλoγίας Γεωργικώv Πρoιόvτωv, Σoφ. Βεvιζέλoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης Ανερχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι και ασφάλεια τροφίμων ζωικής προέλευσης Αλέξανδρος Γκόβαρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Κτηνιατρικό Τμήμα Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (2/3), 2ΔΩ

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (2/3), 2ΔΩ Γαλακτοκομία Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα Υποψηφίου Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός 'Ελεγχος Τροφίμων» Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων. Παράγοντες μικροβιακής ανάπτυξης

Μικροβιολογία Τροφίμων. Παράγοντες μικροβιακής ανάπτυξης Μικροβιολογία Τροφίμων Σκοποί ενότητας Εξοικείωση των φοιτητών με τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και την αλλοίωση των τροφίμων και την επίδραση της

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 9: Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών με Βιοχημικές Δοκιμές, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως ΓΟΥΝΑ ΑΚΗ Α., ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ Π., ΡΟΣΙΝΟΣ Ε.Χ, & ΝΥΧΑΣ Γ-Ι.Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 1η - ΜΕΡΟΣ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση της αναγκαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis στα παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Γουναδάκη 1 Α., Σωτηρόπουλος 1 Χ., ροσινός Ε.Χ, Μεταξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 6 η - ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αποτύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις Ζυµώσεις Τροφίµων Σκοποί! Συντήρηση Τροφίµων! Παραγωγή Οξέος! Ελάττωση ενέργειας! Αύξηση Πυκνότητας θρεπτικών o Πολύπλοκα θρεπτικά σε απλά o ιάσπαση φυτικών δοµών o Σύνθεση βιταµινών Ζυµώσεις A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παθογόνοι μικροοργανισμοί και Τροφικές ασθένειες

Παθογόνοι μικροοργανισμοί και Τροφικές ασθένειες Παθογόνοι Μικροοργανισμοί και Παράγοντες Gram- Βακτήρια - Salmonella species - Campylobacter species - Escherichia coli - Yersinia enterocolitica - Shigella species - Vibrio species Gram+ Βακτήρια - Listeria

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων

Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων Αλγόριθμοι για την ταυτοποίηση των αερόβιων Gram-θετικών κόκκων Μαρία Ορφανίδου Βιοπαθολόγος Επιμελήτρια Β Μικροβιολογικό εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PA-257574.02 Αναθ.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 7 η - ΜΕΡΟΣ Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αποτύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 9 η - ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επώνυμο: Ματαράγκας Όνομα: Μάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επώνυμο: Ματαράγκας Όνομα: Μάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Ματαράγκας Όνομα: Μάριος E-Mail: mmat@aua.gr 1 ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 1.1 Τίτλος: Γεωπόνος 1.2 Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 1.3 Ημερομηνία λήψης: 19/12/1997

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915)

Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ. & Α. Βελεγράκη. Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας (Κ.Α 70/4/5905, Κ.Α 70/3/6915) Αξιολόγηση της in vitro αποτελεσματικότητας υφασμάτων οξειδωτικού καταλύτη επί της επιβίωσης παθογόνων βακτηρίων και ευκαιριακά παθογόνων μυκήτων του νοσοκομειακού περιβάλλοντος Πανδής Σ., Αραμπατζής Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Τροφίμων, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙ ΑΣ ΝΩΠΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Φώτου Κ. (1), Τζώρα Α. (1), Βόιδαρου Χρ. (1), Αναστασίου Ι. (1), Μαυροφίδης Α. (1), Αυγέρης Ι. (1),

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Ενότητα 2: Μικροβιακές Καλλιέργειες(1/5), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Ακτύπης Αναστάσιος, Λέκτορας Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 12: Εξωγενείς Παράγοντες - Παρουσία Αερίων, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 4 η - ΜΕΡΟΣ Β ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πέτρος Σ. Ταούκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 2 Τεχνολογία εµποδίων 2 ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ 1. Θερµική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και αξιοποίηση των μικροοργανισμών για την δημιουργία ταυτότητας των ελληνικών τροφίμων

Αποτίμηση και αξιοποίηση των μικροοργανισμών για την δημιουργία ταυτότητας των ελληνικών τροφίμων Αποτίμηση και αξιοποίηση των μικροοργανισμών για την δημιουργία ταυτότητας των ελληνικών τροφίμων Αργυρίου Αναγνώστης Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ 1 Αγροβιοτεχνολογία στο ΕΚΕΤΑ INΕB Support

Διαβάστε περισσότερα

Identification of Salmonella,Campylobacter jejuni and Enterohemorrhagic E.coli by Denaturing High-performance Liquid Chromatography

Identification of Salmonella,Campylobacter jejuni and Enterohemorrhagic E.coli by Denaturing High-performance Liquid Chromatography BIOTECHNOLOGY BULLETIN 2009 3 116015 PCR multiplex PCR mpcr denaturing high-performance liquid chromatography DHPLC O157 H7 fimy gyra O157 H7 rfbe 3 O157 H7 PCR 284 159 499 bp PCR O157 H7 1.5 CFU/ ml 15

Διαβάστε περισσότερα

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ Ορισμός Τα minimally processed τρόφιμαείναιγνωστάκαι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού & Δημόσια Υγεία

Ποιότητα νερού & Δημόσια Υγεία Ποιότητα νερού & Δημόσια Υγεία Απόστολος Βανταράκης Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών Ε-mail: avanta@upatras.gr Το νερό-πηγή ζωής Η παροχή στους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων. ρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Καθ. Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Μικροβιολογία Τροφίμων. ρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Καθ. Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Μικροβιολογία Τροφίμων ρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Καθ. Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 1 Εισαγωγή στην Μικροβιολογία Τροφίμων Στο τέλος του 18 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μικροοργανισμοί που απαντώνται στα τρόφιμα 1. Διαιώνιση είδους 2. Αλλοίωση τροφίμων Γένη βακτηρίων που απαντώνται στα τρόφιμα Acetobacter Acinetobacter Aeromonas Alcaligenes Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΧΡΑΤΟΞΙΝΗΣ Α ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας

Μικροβιολογία Ι. Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Μικροβιολογία Ι Ενότητα 7: Ενδογενείς Παράγοντες ph, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι Οι μαθησιακοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙΙ Ενότητα 2: Μικροβιακές Καλλιέργειες(3/5), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Ακτύπης Αναστάσιος, Λέκτορας Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Νερά, Τρόφιμα, Περιβαλλοντικά δείγματα Είδος Δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη 1. Νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας

Νίκος Χαριτωνίδης Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας Φρούτα και Λαχανικά Ελάχιστης Επεξεργασίας ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 22-3-15 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, παρουσιάστηκαν στην αγορά τυποποιημένες συσκευασίες έτοιμων

Διαβάστε περισσότερα

( Salmonella enteritidis),

( Salmonella enteritidis), 336 2008 20 4 (, 100050) :, O157 H7 :; ; ; Application of Quantitative Risk Assessment for Food2borne Pathogens CHEN Yan, LIU Xiu2mei (National Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese CDC, Beijing

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκπαιδευτής: Φάνης Γεωργόπουλος f.georgopoulos@teilar.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκπαιδευτής: Φάνης Γεωργόπουλος f.georgopoulos@teilar. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκπαιδευτής: Φάνης Γεωργόπουλος f.georgopoulos@teilar.gr Ειδικότητα: Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (4/4), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (4/4), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 2: Κύρια Συστατικά του Γάλακτος - Λακτόζη (4/4), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DALCO -100 είναι ένα σταθεροποιημένο υδατικό διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου περιεκτικότητας 10,000 ppm (1% κ.ο.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DALCO -100 είναι ένα σταθεροποιημένο υδατικό διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου περιεκτικότητας 10,000 ppm (1% κ.ο.) DALCO-100 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-DISINFECTANT(ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ε.Ο.Φ.: 1692/31-12-08) Σταθεροποιημένο διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου ClO 2, απολυμαντικό πόσιμου ύδατος και χώρων τροφίμων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DALCO -100 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων Ακτινοβόληση και Ραδιομόλυνση των τροφίμων Διδάσκοντες: Καθ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Λέκτορας Ηρακλής Σακκάς Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών

Βιογραφικό Σημείωμα. Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών Βιογραφικό Σημείωμα Σπύρος Παραμυθιώτης, Ph.D. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων εφαρμογής αλκοολούχων αποσταγμάτων στην παράταση του χρόνου ζωής μοσχαρίσιου κιμά ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ι.

Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων εφαρμογής αλκοολούχων αποσταγμάτων στην παράταση του χρόνου ζωής μοσχαρίσιου κιμά ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ι. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Χουλιάρα και Μ. Γ. Κοντοµηνάς

Ε. Χουλιάρα και Μ. Γ. Κοντοµηνάς Συνδυαστική χρήση του αιθέριου ελαίου ρίγανης και νισίνης στην παράταση του χρόνου ζωής νωπού κοτόπουλου αερόβια συσκευασµένου στους 4 o C Ε. Χουλιάρα και Μ. Γ. Κοντοµηνάς Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποσοτική περιγραφή της μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών μεταξύ λαχανικών και εργαλείων ή σκευών προετοιμασίας έτοιμων-προς-κατανάλωση σαλατών»

«Ποσοτική περιγραφή της μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών μεταξύ λαχανικών και εργαλείων ή σκευών προετοιμασίας έτοιμων-προς-κατανάλωση σαλατών» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2000-2009 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Σημαντικά Σημεία Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που επιτηρεί τη μηνιγγίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΜΟΝΙΣΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥΣ Λία Μάρκου Λεμεσός 2016 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ

Γαλακτοκομία. Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ Γαλακτοκομία Ενότητα6: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ανάπτυξη των Μικροβίων μέσα στο Γάλα (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων II. Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Eπίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Μικροβιολογία Τροφίμων II. Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Eπίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων II Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης Μικροβιολόγος-Βιοτεχνολόγος Τροφίμων Eπίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 1 Περίγραμμα ύλης της Μικροβιολογίας Τροφίμων ΙΙ Επίδραση των επεξεργασιών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΙΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet

BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-255082.02 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Modified CNA Agar BD Modified CNA Agar with Crystal Violet ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BD Modified

Διαβάστε περισσότερα