Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων -11- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων -11- Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων"

Transcript

1 14

2 gr 1) ) - -

3 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 1) Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων - - 4) Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων

4 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) 1) Μελέτη συνθηκών ζύμωσης και συντήρησης ζυμωμένων λαχανικών (πιπεριάς) - Συντήρηση και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων ) Improving the safety and quality of meat products by modified atmospheres and assessment by novel methods Natural Antimicrobial Systems: new technologies for food safety, quality and environmental protection Rapid quality determination, standardised sensory method for multi purpose use in the Food Fish Sector -

5 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 Physiology of food poisoning micro-organisms, Improving the quality and safety of whole fish Predictive modelling of shelf life of fish and meat products Safety of traditional fermented sausages: Research on protective cultures and bacteriocins ) Assessment and improvement of safety of traditional dry sausages from producers to consumers Pathology and ecology of the genus Clostridium in humans, animals and foodstuffs: Identification, epidemiology and prophylaxis (Genus Clostridium), Τεκμηρίωση του χρόνου εμπορίας και κατανάλωσης των παραδοσιακών αλλάντων σε συνάρτηση με τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και τη χρήση καλλιεργειών προστασίας ) - ) ProSafeBeef) - - -

6 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6-1) ) The role of glucose in meat Νομοθεσία Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης Τεχνολογία Τροφίμων (Ειδικά Θέματα) Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.. Υγιεινή των Αμπελοοινικών Προϊόντων. Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας Νομοθεσία και πολιτική Ι

7 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 1) ad hoc 4) )

8 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 14) - - 1) - - 4) - Η μελέτη της ζυμώσεως της μικρής πράσινης πιπεριάς (πιπεράκι) σε άλμη Microbial associations of minced lamb and their ecophysiological attributes 1) - Γεωργική Έρευνα - Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - 4)

9 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 Αγροτική Έρευνα - Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα - Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41-11) Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 41, ) ) - geh

10 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) - - H and - age Boops boops and Sparus aurata ±1-14) - - C

11 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ nd - - C C Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus - - -

12 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12 - Lactobacillus ) - - ) - ) - - ) -

13 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) and - - Listeria monocytogenes - ) ) ) - n a Enterococcus - C - S Listeria innocua gi -

14 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14 - and S ) Leuconostoc mesenteroides Food Microbiology é Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - ) Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius Food Control -

15 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 15 Listeria monocytogenes and Salmonella International Journal of Food Microbiology - and a Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - European Food Research and Technology - Food Research International - - and - ) Journal of Food Protection Listeria monocytogenes International Journal of Food Microbiology - Listeria monocytogenes Applied and Enviromental Microbiology LWT - Food Science and Technology - Food Control - - Listeria monocytogenes Journal of Food Protection - - -

16 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16 Leuconostoc mesenteroides New Biotechnology - International Journal of Food Microbiology - 1) - Food Microbiology - Trends in Food Science and Technology - ) Food Microbiology - - Food Chemistry - ) - ) Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society - ) AGRO Food Industry Hi-Tech - ) Food Control - ) AGRO Food Industry Hi-Tech - ) A. carbonarius International Journal of Food Microbiology -

17 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 17 ) Food Control - - ) Engineering in Life Sciences - ) European Food Research and Technology - ) - British Food Journal - ) Analytical Methods - ) Food Microbiology - ) Journal of the Science of Food and Agriculture - ) - Food Control - ) Italian Journal of Food Science - ) Asparagus officinalis European Food Research and Technology - ( ) Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society - C S S

18 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 18 European Food Research and Technology - Mullus barbatus Brochothrix thermosphacta Listeria monocytogenes Mullus barbatus Cyprinus carpio - - Cyprinus carpio - - Origanum heracleoticum Escherichia coli -

19 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 19 - C C

20 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Staphylococcus aureus Salmonella L. monocytogenes - - Listeria monocytogenes, - -

21 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ In vitro Listeria monocytogenes Listeria innocua - - Listeria monocytogenes

22 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εντερόκοκκοι - - Aspergillus ochraceus Aspergillus carbonarius Penicillium verrucosum Lactobacillus curvatus

23 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 - Listeria monocytogenes Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes

24 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 24 Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes Salmonella - Listeria monocytogenes

25 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes - S Listeria monocytogenes ) - ) -

26 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 26 - Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης Ειδική Έκδοση Νο 36, - Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes - ) Αspergillus carbonarius Listeria monocytogenes - -

27 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ) Listeria monocytogenes - - ) Listeria monocytogenes ) Aspergillus westerdijkiae A. carbonarius Penicillium verrucosum - -

28 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 ) Enterococcus faecium ) Listeria monocytogenes - ) Listeria monocytogenes Escherichia coli - ) Cynara cardunculus - ) - - ) - ) Asparagus officinalis - ) Salmonella Typhimurium Listeria monocytogenes - - ) - ) L. monocytogenes E. coli Eruca sativa Cucumis sativus Fragaria ananassa - - ) -

29 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29 ) - Listeria monocytogenes H Pseudomonas Spoilage of foods and feeds, - International Biodeterioration & Biodegradation, - Staphylococcus aureus and Salmonella enteritidis Disinfection, sterilization and preservation problems and practices - International Biodeterioration & Biodegradation, (Sparus aurata) - - Brochothrix thermosphacta: Listeria monocytogenes -

30 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 30 and - Pseudomonas and Clostridium Clostridium - Listeria monocytogenes - 14 Listeria monocytogenes - - d - - Lactobacillus H - nd - H nd - - -

31 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes nd International Congress of Meat Science and Technology, Harnessing and exploiting global opportunities H - L. innocua H

32 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 32 and - - H - H - d H

33 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) in a H H - me ) H - ) Listeria monocytogenes and Salmonella C H - Listeria monocytogenes - H - - ) - - -

34 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Listeria monocytogenes Aspergillus westerdijkiae A. carbonarius and Penicillium verrucosum ) Listeria monocytogenes and E. coli Eruca sativa Cucumis sativus Fragaria ananassa) -

35 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 35 ) Listeria monocytogenes and Escherichia coli - ) Listeria monocytogenes and Escherichia coli ) L. monocytogenes - ) L. monocytogenes - ) E. coli - ) Listeria L. monocytogenes - - ) L. monocytogenes and E. coli -

36 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 36 ) - re- and - h h - ) H ) Listeria monocytogenes - ) Listeria monocytogenes - ) 1-1) - The Microbiology of meat and poultry - - Encyclopedia of Food Microbiology - a New Developments in Food Policy, Control and Research -

37 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 37 4) - ) - a Meat Biotechnology - Handbook of processed meat and poultry analysis ) - ) ) - ) - - -

38 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 38 - ) - - ) In - - ) - Δημόσια Υγεία και Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα - Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes - Listeria Listeria monocytogenes - H 1) Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση 1- Γεωπονικά -

39 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 39 4) - - Applied Food Safety Information Services - - From Stable to Table... from Farm to Fork Σύγχρονες Τάσεις στη Χοιροτροφία, - ) ) lactic acid bacteria isolated from fermented sausages

40 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ) ) - ) - ) - ) - ) - -

41 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 41 1) ) - / Ü Ü )

42 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 42 14) - - : Αγροτική Έρευνα, Food Science and Technology International, Biotechnology Progress, Italian Journal of Food Science, Meat Science, Food Microbiology, Journal of Food Science, Journal of the Science of Food and Agriculture, Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, International Journal of Food Microbiology, Trends in Food Science and Technology, Food and Bioprocess Technology, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Applied Microbiology, Journal of Food Protection. - and Canada - ) Listeria monocytogenes - - ) Γεωργία, Διατροφή και Ποιότητα ζωής -

43 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ )-

44 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 44 Η μελέτη της ζυμώσεως της μικρής πράσινης πιπεριάς (πιπεράκι) σε άλμη optimum ) Microbial associations of minced lamb and their ecophysiological attributes Μελέτη ζύμωσης-συντήρησης στο πράσινο πιπεράκι τουρσί, επίδραση προσθήκης στην άλμη: κιτρικού οξέος, βενζοϊκού νατρίου και διοξειδίου του θείου. Γεωργική Έρευνα -

45 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 45 Βακτηριοσίνες: Ταξινόμηση, ιδιότητες, παραγωγή και τρόπος δράσης Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Βακτηριοσίνες των οξυγαλακτικών βακτηρίων και εφαρμογή τους στα τρόφιμα ως βιοσυντηρητικών Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας - Listeria monocytogenes

46 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 46 Αγροτική Έρευνα - - Escherichia coli Staphylococcus aureus /g - Clostridium botulinum Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 41-

47 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 47 11) Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης 41,

48 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 48 ) Listeria monocytogenes in Letters in Applied Microbiology - Listeria monocytogenes - «Essentials of the Microbiology of Foods, A Textbook for advanced studies» «Food Safety 1996» - Journal of Applied Bacteriology - Pseudomonas fragi The authors are to be congratulated on an interesting and worthwhile contribution to the literature - Food Microbiology, - Brochothrix thermosphacta

49 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 49 4 C International Journal of Food Microbiology, - Carnobacterium piscicola, Leuconostoc mesenteroides mesenteroides, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas fragi Hafnia alvei) - ren Fleischwirtschaft, - [ Fleischwirtschaft, - Fleischwirtschaft International, - - Brochothrix thermosphacta Leuconostoc -

50 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 50 Mentha piperita Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes Journal of Applied Bacteriology, - Salmonella enteritidis Listeria monocytogenes Brochothrix thermosphacta, a Sparus aurata) Italian Journal of Food Science, 4 - Brochothrix thermosphacta Photobacterium phosphoreum Photobacterium phosphoreum. Photobacterium phosphoreum Photobacterium phosphoreum - Letters in Applied Microbiology, 24, - International Journal of Food Microbiology - -

51 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 51 Journal of Food Protection, - Staphylococcus aureus Salmonella enteritidis Food Stuff Newsletter - Ceratonia siliqua - World Journal of Microbiology and Biotechnology,, - Salmonella enteritidis Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Pseudomonas fragi Brochothrix thermosphacta Shewanella putrefaciens Staphylococcus aureus Salmonella enteritidis 11 and in during -head Sparus aurata) C Food Research International, - Brochothrix thermosphacta, Brochothrix thermosphacta

52 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Boops boops Sparus aurata Sparus aurata ±1 Journal of Applied Microbiology, H C and - - and a and Salmonella enteritidis during under 4 C and C Food Control 11 - Salmonella enteritidis 1 - Applied and Environmental Microbiology - (Mullus barbatus) - Shewanella putrefaciens, Brochothrix thermosphacta -

53 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 53 / 1 H and - Pseudomonas - medium in Journal of Microbiological Methods, - Enterobacteriaceae Shewanella putrefaciens 1 Leuconostoc mesenteroides. mesenteroides Italian Journal of Food Science, 14 - Leuconostoc mesenteroides mesenteroides.

54 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 54 1 C Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus World Journal of Microbiology and Biotechnology - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Listeria monocytogenes C Listeria C C C 1 4 C Journal of Applied Microbiology - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Brochothrix thermosphacta - - -

55 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ C Meat Science - listeriae, staphylococci) and. Italian Journal of Food Science, - Brochothrix thermosphacta Pseudomonas -1 ± ± Brochothrix thermosphacta Pseudomonas ± ± ± ± ± ± - Brochothrix thermοsphacta P P P P Brochothrix thermosphacta

56 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 56 Food Control, 14 - Ν Listeria monocytogenes C. Food Microbiology, - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus C Listeria monocytogenes Listeria innocua Ln. mesenteroides - L. innocua g -1 g - 1 g -1 g -1 g -1

57 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 57 4 and Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Meat Science - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus 1- - l /g Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus Antonie van Leeuwenhoek - Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus curvatus H

58 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 58 H S and - E. coli Listeria sp. E. coli Salmonella sp E. coli H and - Leuconostoc mesenteroides Leuc. Mesenteroides C Leuc. Mesenteroides

59 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 59 - Lactobacillus - Lactobacillus curvatus L. plantarum L. sakei - - H and a - Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum/pentosus Lactobacillus curvatus Lactobacillus pentosus Lactobacillus sakei Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus paracasei. paracasei Leuconostoc mesenteroides mesenteroides Leuconostoc lactis Lactobacillus brevis Enterococcus faecium Enterococcus faecium casseliflavus Lactococcus lactis lactis Lactobacillus salivarius Lactobacillus plantarum Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus brevis Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Micrococcaceae C Staphylococcus Staph. saprophyticus Staph. xylosus Staph. simulans Staph. sciuri Staph. haemolyticus Staph. capitis Staph. caprae Staph. hominis Staph. cohnii urealyticum Staph. cohnii cohnii Staph. capitis ureolyticus Staph. epidermidis Staph. warneri Staph. auricularis Staph. carnosus C

60 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Staphylococcus Staphylococcus and H Lactobacillus curvatus - Lactobacillus curvatus Listeria monocytogenes C min Lb. sakei

61 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 61 H - anin S - Had - Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes Lactobacillus sakei Lactobacillus sakei - C Listeria monocytogenes L. monocytogenes 1 4 C 1 L. monocytogenes Tmin - - C L. monocytogenes

62 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 62 L. monocytogenes H and - Leuconostoc mesenteroides H - -

63 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 63 ) - - C

64 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 64 C - C - Lactobacillus curvatus L. plantarum L. sakei nd ) - L. monocytogenes

65 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S H and Listeria monocytogenes C C Listeria monocytogenes L. monocytogenes - /g C 4 C - C C L. monocytogenes ) - -

66 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S H - -

67 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 67 ) - L. plantarum L. sakei S. saprophytcus S. xylosus S. simulans H a in a - - ) ) S - - and H and Enterococcus in -

68 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 68 Enterococcus faecium Ε. avium E. raffinosus Ε. faecalis Ε. malodoratus E. hirae E. canintestini E. faecium Listeria monocytogenes C - S H and and Listeria innocua in and in - Listeria innocua L. innocua - - L. innocua - C L. innocua C C L. innocua

69 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 69 H - and S - Listeria monocytogenes Salmonella Staphylococcus aureus Lactobacillus L. sakei L. curvatus) Staphylococcus Staph. xylosus Staph. saprophyticus and H and a Leuconostoc mesenteroides - Leuconostoc mesenteroides Listeria monocytogenes C h h h h ) - -

70 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 70 Escherichia coli Staphylococcus aureus - - Food Microbiology - Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus - - H C g C C C Brochothrix thermosphacta Brochothrix thermosphacta

71 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 71 /g - Salmonella Listeria monocytogenes Escherichia coli Salmonella Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Bacillus cereus Campylobacter Y. enterocolitica Listeria monocytogenes S. aureus Listeria monocytogenes Campylobacter Salmonella Salmonella Listeria monocytogenes - - -Cid S H - C in in -

72 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 72 mg/ - - Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - 1 Salmonella Listeria S. aureus E. coli ) /g Listeria monocytogenes - L. monocytogenes L. monocytogenes - C C L. monocytogenes

73 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 73 C C mg/ mg/ mg/

74 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 74 H and and Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius medium and - Aspergillus ochraceus Aspergillus carbonarius agar C) A. Ochraceus C A. ochraceus S Listeria monocytogenes and Salmonella - Listeria monocytogenes Salmonella Εnteritidis - Listeria Salmonella L monocytogenes Salmonella Enteritidis L monocytogenes Salmonella.

75 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 75 Salmonella - Quality Assurance and Safety of Crops & Foods - Staphylococcus aureus Bacillus Bacillus cereus Escherichia coli Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae

76 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 76 European Food Research and Technology - ml Lactobacillus sanfranciscensis Lb. plantarum Pediococcus pentosaceus Torulaspora delbrueckii Saccharomyces cerevisiae Food Research International ml Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Salmonella Bacillus Bacillus cereus - S Leuconostoc mesenteroides Lactobacillus plantarum

77 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ and - ) a a a d Journal of Food Protection ) ) gram gram - a ) Lactobacillus brevis ) - - ) ) - and Listeria monocytogenes and rea International Journal of Food Microbiology - Listeria monocytogenes - C

78 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 78 Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes L. monocytogenes ) ) 1 lag ) ) -

79 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ LWT - Food Science and Technology - Lactobacillus sakei ) ç L. sakei S. equorum L. sakei S. xylosus S. xylosus Food Control -

80 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 80 - Listeria monocytogenes - Listeria monocytogenes C i) a L. monocytogenes ii) / L. monocytogenes /ml) - ) a a - - ) L. monocytogenes /ml) a C / L. monocytogenes a ) a ) - a - - Leuconostoc mesenteroides - - Leuconostoc mesenteroides

81 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 81 - Leuconostoc mesenteroides - - C agar C red agar C

82 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 82 - / - / - / / - Food Microbiology - C - - C C C -

83 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 83 - ) Aspergillus carbonarius -

84 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 84 A. carbonarius - - mg/ C mg C C mg/ C C mg C mg/ C mg

85 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 85 mg/ C C mg mg/ n C mg/ mg mg/ mg C C ) he - n n ) n n = n Brochothrix thermosphacta - Escherichia coli H S- Staphylococcus Staphylococcus aureus Listeria - E. coli - Staphylococcus - S. aureus - Listeria B. thermosphacta H S-

86 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ B. thermosphacta H S Staphylococcus H -

87 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 87 H S and Hi- - H - Sigma - ) - -

88 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 88 ) A. carbonarius - Aspergillus carbonarius C / / / / / / / and and g/ ) C g/ ) / ) C A. carbonarius / ) / ) ) - Listeria monocytogenes Salmonella / L. monocytogenes S / ) / ) / ) S H - S in -

89 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 89 - Clostridium butyricum - - Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Klebsiella oxytoca Citrobacter freundii S H in and and Listeria monocytogenes during C and - Salmonella Listeria monocytogenes 4 /ml C ml ) /g hurdle

90 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 90 C H managerial in -

91 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 91 ) - Listeria monocytogenes Escherichia coli C C C g ) - Listeria monocytogenes

92 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 92 - L. monocytogenes L. monocytogenes L. monocytogenes

93 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 93 ) S - Leu. citreum Lactobacillus casei/paracasei ) - -

94 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 94 - Salm en - ) - Asparagus officinalis - - S

95 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Weissella cibaria Weissella viridescens ( ) - S S mg/

96 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ S C g Saccharomyces cerevisiae Hanseniaspora uvarum Metschnikowia pulcherrima Lanchancea thermotolerans S. cerevisiae - S S - S. cerevisiae H. uvarum S

97 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 97

98 Ε.Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 98 h-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ενδιαφέροντα Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων (hazards) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα Υποψηφίου Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός 'Ελεγχος Τροφίμων» Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΤΑΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΤΑΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΤΑΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ EΠΩΝΥΜΟ: Tάσσου ONOMA: Χρυσούλα ΤΟΠΟΣ & HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Ξάνθη 8/4/1964{PRIVATE } OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος τρία τέκνα TΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και οι εφαρμογές. των οξυγαλακτικών βακτηρίων. στα τρόφιμα και την υγεία (ΙΙΙ) ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ

Ο ρόλος και οι εφαρμογές. των οξυγαλακτικών βακτηρίων. στα τρόφιμα και την υγεία (ΙΙΙ) ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ Ο ρόλος και οι εφαρμογές των οξυγαλακτικών βακτηρίων στα τρόφιμα και την υγεία (ΙΙΙ) ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ Human gut flora >10 14 cells & > 400 different species Pseudomonas aeroginosa 10 2 Proteus Staphylococci

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής Του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γκόβαρης Ονομα πατρός: Κωνσταντίνος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΧΡΑΤΟΞΙΝΗΣ Α ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις

Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις Παραδοσιακά τρόφιμα με προβιοτικές δράσεις N.M. Tζανετάκη Καθηγητού Α.Π.Θ. Η λέξη probiotic είναι σύνθετη από τη λέξη pro που σημαίνει για και τη λέξη biotic που σημαίνει βιοτικός-βίοτος-ζωή. Δηλαδή προβιοτικά=για

Διαβάστε περισσότερα

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis στα παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Γουναδάκη 1 Α., Σωτηρόπουλος 1 Χ., ροσινός Ε.Χ, Μεταξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15 Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1999-2004 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15 Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1999-2004 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΚΟΥΦΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων Πρακτικά Συνεδρίου

4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων Πρακτικά Συνεδρίου 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων Πρακτικά Συνεδρίου 11-13 Οκτωβρίου 2013 ΜΕC Παιανίας foodbiotech4.chemeng.ntua.gr Συνδιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Χημικών Πανελλήνιος Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία. Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Τηλέφωνο: 6948111563 a.birba@hotmail.com.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία. Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Τηλέφωνο: 6948111563 a.birba@hotmail.com. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Μπίρμπα Αγγελική Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1984 Τόπος γέννησης: Πάτρα Τηλέφωνο: 6948111563 e-mail: a.birba@hotmail.com Σπουδές 10/2013 Σήμερα: Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Την Επιτροπή Σύνταξης του περιοδικού αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας: Ε. Ανυφαντάκης (Πρόεδρος), Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα:

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα: Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ), M.Sc., Ph.D. Ταχυδρομική διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ελένη Κασαπίδου Παρούσα Θέση Επιστημονική Συνεργάτιδα Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Royal Veterinary College, University of London, UK. Graduated October 1986. Degree, Master of Science in Animal Health with a distinction

2. Royal Veterinary College, University of London, UK. Graduated October 1986. Degree, Master of Science in Animal Health with a distinction ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αγγελικής Ρόδη Μπουριέλ DVM, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας Τµήµα Κτηνιατρικής Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τηλέφωνο και Φαξ: 24410-66088

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προβιοτικές ιδιότητες στελεχών λακτοβακίλλων απομονωμένων από κόκκους κεφίρ. Μαναβάκη Μαλαματένια

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προβιοτικές ιδιότητες στελεχών λακτοβακίλλων απομονωμένων από κόκκους κεφίρ. Μαναβάκη Μαλαματένια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προβιοτικές ιδιότητες στελεχών λακτοβακίλλων απομονωμένων από κόκκους κεφίρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ. ΜΠΟΝΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα πατρός και µητρός: Ελευθέριος Μπόνος

Διαβάστε περισσότερα

danae.venieri@enveng.tuc.gr

danae.venieri@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ανάης Βενιέρη Επίκουρης Καθηγήτριας Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Προσωπικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ανάη Βενιέρη Όνοµα πατέρα: Πέτρος Όνοµα µητέρας: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων,

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων Σύνοψη των ερευνητικών & συγγραφικών δραστηριοτήτων (δημοσιευμένο έργο, συνέδρια, κ.α.) των μελών ΔΕΠ του Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων από της σύστασής του

Διαβάστε περισσότερα

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr CURRICULUM VITAE Name: Date of birth and place: Nationality: Address: Email BEZIRTZOGLOU Eugenia 22/5/1957, Athens (Greece) French and Greek 2, Fleming St, 16345-Ano Ilioupolis, Greece empezirt@agro.duth.gr,empezirt@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Δεκέμβριος 2008 Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Πρώτο πτυχίο 1o Διδακτορικό Δίπλωμα : Δρ. 2o Διδακτορικό Δίπλωμα : Ph.D Eρευνητικά ενδιαφέροντα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Πρώτο πτυχίο 1o Διδακτορικό Δίπλωμα : Δρ. 2o Διδακτορικό Δίπλωμα : Ph.D Eρευνητικά ενδιαφέροντα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο : Αρβανιτογιάννης Ονομα : Ιωάννης Ετος γεννήσεως : 1962 Ιδρυμα : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκο, 38446 Νέα Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος Σχολή : Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΌΚΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΌΚΟΣΜΟΥ 13:30 14:00 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 Συνεδρία Ι ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΌΚΟΣΜΟΥ Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-76454,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως ΓΟΥΝΑ ΑΚΗ Α., ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ Π., ΡΟΣΙΝΟΣ Ε.Χ, & ΝΥΧΑΣ Γ-Ι.Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,, MD, PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-41082

Διαβάστε περισσότερα