Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice)"

Transcript

1 Ανάπτυξη προϊόντος κρέατος Ζύµωσης Ωρίµανσης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice) Περίπτωση µελέτης προϊόντος "salchichón Comaposada J., Arnau J., Garriga M., Xargayó M., Corominas M., Gou P., Lagares J. and Monfort J. M. (2008) Verfahren unterstützt trendorientierte Formate. Schnelltrocknung gereifter Rohpökelwaren Technologie Quick Dry Slice (QDS) Flw. 10:34-38 Παρουσίαση : Βασίλης Τσουκαλάς Χηµικός (PhD)

2 Το προς επίλυση τεχνικό θέµα : Αλλαντικά Ζύµωσης Ωρίµασης Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (Quick-Dry-Slice) Κλασσική τεχνολογία παραγωγής προϊόντων κρέατος ζύµωσης- ωρίµανσης ( αέρος ) : κατά το τελικό στάδιο της αφυδάτωσης και της ωρίµανσης επισυµβαίνουν : µείωση της υγρασίας ( νερού ) του προϊόντος καθώς και διάφορες άλλες φυσικές, χηµικές και µικροβιολογικές διεργασίες που προσδιορίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Πρόκειται για χρονοβόρο διαδικασία που πέρα από αβεβαιότητες ποιοτικές ή και ασφάλειας, συνδέεται µε κόστος παραγωγής.

3 Η τεχνολογία QDS Πρόκειται για Νέα Τεχνολογία ταχείας " αφυδάτωσης τεµαχισµένων σε φέτες προϊόντων κρέατος ζύµωσης ωρίµανσης Η εφαρµογή της εν λόγω τεχνολογίας έρχεται να παρακάµψει τα µειονεκτήµατα της κλασικής ( συνήθους ) µεθόδου, εφαρµόζοντας µια διαδικασία ξήρανσης ( στεγνώµατος, αφυδάτωσης υπό κενό ) πάνω σε φέτες του προ-τεµαχισµένου σε ηµιέτοιµου προϊόντος. Ακολουθεί η διαδικασία ωρίµανσης, που επισυµβαίνει σε περιβάλλον τροποποιηµένης ατµόσφαιρας και ελεγχόµενης θερµοκρασίας, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται δραστικά η διαδικασία αφυδάτωσης και ωρίµανσης.

4 Χονδροτεµαχισµός κρέατος -λίπους Αλλαντικά ζύµωσης-ωρίµανσης Τυπικό ροϊκό διάγραµµα παραγωγής Ανάµιξη ( αλάτι, µπαχαρικά, λοιπά συστατικά,πρόσθετα ) Ενθήκευση φυσικά ή τεχνητά περιβλήµατα Ζύµωση ( περ.. 48 h) Αφυδάτωση ωρίµανση 10 C - 40 C - ιάρκεια 4-7 εβδοµάδες Τεµαχισµός -Συσκευασία

5

6 Χονδροτεµαχισµός κρέατος -λίπους Τεχνολογία QDS Ανάµιξη Ενθήκευση ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΨΥΞΗ (24 h) Ζύµωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QDS Αντικατάσταση από ΜΕΘΟ Ο QDS

7 ΣΥΣΤΗΜΑ - QDS QDS σχεδιασµένο για συνεχή ροή παραγωγής περιοχή θέρµισης προ-ξήρανσηςρύθµιση θερµοκρασίας, ταχύτητας, RH αέρα 30 min 2 περιοχή ξήρανσης υπό κενό έλεγχος κενού 1 3 Εξυγίανση αέρα µε φίλτρο HΕPA* (HEPA) :high efficiency particulate air filter PLC controller ( Programmable Logic Controller ) κατά την διάρκεια της ξήρανσης-ωρίµανσης : Αφυδάτωση προϊόντος σε συνδυασµό µε βιοχηµικές αντιδράσεις- ενζυµικές αποδόµηση λιπών, πρωτεϊνών, χαρακτηριστική δοµή, υφή, οργανοληπτικές ιδιότητες χρώµα,άρωµα, γεύση..

8 Πηγή : Metalquimia SA

9 ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( Mb )

10 Στο νωπό κρέας : µυοσφαιρίνη Fe +2 H 2 0 οξυµυο µυοσφαιρίνη Fe Fe +3 H 2 0

11 επίδραση οξυγόνου / επιφάνεια του κρέατος O 2 O 2 O 2 0-Mb++ mmb+++ η ταχύτητα δηµιουργίας της O-Mb++ εξαρτάται από : τη συγκέντρωση / πίεση Ο 2 στην επιφάνεια τη θερµοκρασία - το ph - την ενζυµική δράση στην επιφάνεια

12 Τεχνολογία Τεµαχισµού Ταχείας ξήρανσης (QDS) Σηµαντικά στοιχεία: Κρίσιµοι τεχνολογικοί παράγοντες Ο χρόνος αφυδάτωσης και ωρίµανσης µειώνονται δραµατικά: (από 38 σε < 1ηµέρα) Η µείωση της τιµής του ph είναι παρόµοια Η απώλεια βάρους είναι παρόµοια Η µείωση της a w είναι παρόµοια Οι οργανοληπτικές ιδιότητες είναι παρόµοιες Η µείωση των ανεπιθύµητων µικροβίων είναι παρόµοια µε αυτή στα παραδοσιακά προϊόντα.

13 Απαιτούµενος χρόνος για το τελικό προϊόν µε τη συµβατική τεχνολογία και την πειραµατική QDS τεχνολογία στην περίπτωση προϊόντος διαµέτρου 80mm. Μίγµα Κρέατος Παραγωγή αλλαντικού 48 h Ωρίµανση 48 h 24 h Ψύξη Παραδοσιακή (ή Συµβατική) τεχνολογία 4-7 εβδοµάδες Τεµαχισµός Τεµαχισµός Ξήρανση 30 min QDS τεχνολογία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας ή υπό κενό

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μέθοδος Ξήρανσης µεταβολές κρίσιµων παραµέτρων σηµαντική µεταβολή στο βάρος και στην τιµή ph 1. σε δείγµα αλλαντικού µάρτυρα και 2. σε δείγµα QDS καµία διαφορά στην a w lot ιάµετρος (mm) Ξήρανση (ηµέρες) Απώλεια βάρους % w/w a w µετά την ξήρανση Πριν την ξήρανση Μετά την ξήρανση ph Αποθήκευση 3 µηνών σε 1 C Αποθή-κευση 3 µηνών σε 13 C Συµβατικό ,6 0,907 5, Συµβατικό ,5 0, , QDS 1 80 <1 30,7 0, QDS 2 80 <1 32,8 0,

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Staphylococcus aureus πληθυσµός (log CFU/g) σε αλλαντικό Salchichon Το προϊόν QDS είναι µικροβιολογικά σταθερό. Ξήρανση Πα ρτί δα Πριν την ξήρανση Μετά την ξήρανση 15 ηµέρες σε 4 C Αποθήκευση 3 µήνες σε 1 C 3 µήνες σε 13 C Συµβατικό < 1,00 < < 1.00 Συµβατικό < 1.00 < 1.00 < 1.00 QDS < 1.00 < 1.00 < 1.00 QDS <

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Θειοαναγωγικά Clostridia (log CFU/g) σε αλλαντικό Salchichón Παρόµοια αποτελέσµατα και µε τις 2 τεχνολογίες Ξήρανση Πα ρτί δα Πριν την ξήρανση Μετά την ξήρανση Αποθήκευση 15 ηµέρες σε 4 C 3 µήνες σε 1 C 3 µήνες σε 13 C Συµβατικό < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 Συµβατικό < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 QDS < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 QDS < 1.00 < 1.00 < 1.00

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. E. coli πληθυσµοί (log CFU/g) σε αλλαντικό Salchichón Χωρίς διαφοροποιήσεις στον πληθυσµό E. coli µετά την αποθήκευση Ξήρανση Πα ρτί δα Πριν την ξήρανση Μετά την ξήρανση 15 ηµέρες σε 4 C Αποθήκευση 3 µήνες σε 1 C 3 µήνες σε 13 C Συµβατικό < 1.00 < 1.00 Συµβατικό < 1.00 < 1.00 QDS < 1.00 < 1.00 QDS < 1.00 < 1.00

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Σύγκριση οργανοληπτικών ιδιοτήτων σε τεµαχισµένο σε φέτες αλλαντικό Salchicón, δείγµα ελέγχου και δείγµα πειραµατικής τεχνολογίας ξήρανσης QDS προϊόντα ήπιας οξύτητας Παράµετρος Συµβατική Τεχνολογία ξήρανσης QDS Μειωµένη γεύση ωρίµανσης Χρώµα Οσµή (ωρίµανσης) Οξύτητα

19 Μερικά τεχνικά/ποιοτικά πλεονεκτήµατα Η υγρασία του προϊόντος διανέµεται οµοιογενώς στην φέτα Επιτυγχάνεται οµοιογενής υφή, Η κατάψυξη του προϊόντος διευκολύνει και επιταχύνει τον τεµαχισµό και δίνει οµοιόµορφες φέτες. Η µειωµένη περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο περιβάλλον που περιβάλλει το προϊόν ( φέτες ) : αναστέλλει τη ανάπτυξη πολλαπλασιασµό των αερόβιων ( αλλοιογόνων ) µικροοργανισµών ιασφαλίζεται µικροβιολογική σταθερότητα σε συγκεκριµένη περιοχή του όλου προϊόντος Βοηθάει στην δηµιουργία µιας οµοιογενούς υφής και του αρωµατικού χαρακτήρα του προϊόντος. µείωση κινδύνου εµφάνισης αρνητικών παραγόντων όπως ανάπτυξη µυκήτων ( µούχλας), ( οξείδωση ) τάγγιση προϊόντος

20 Μερικά Οικονοµικά πλεονεκτήµατα Μια µείωση του χρόνου ξήρανσης ( αφυδάτωσης ) µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα : µείωση δαπάνης / συντήρησης εγκαταστάσεων ( θαλάµων ) µείωση δεσµευµένων κεφαλαίων και κόστους εργασίας αύξηση των περιθωρίων κέρδους και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος µείωση κινδύνου εµφάνισης αρνητικών παραγόντων όπως ανάπτυξη µυκήτων ( µούχλας), ( οξείδωση ) τάγγιση προϊόντος. Με την εποπτεία/ρύθµιση παραµέτρων µέσω PLC εξασφαλίζεται ποιοτική οµοιογένεια στις φέτες RFID Tag) Υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε τεχνολογία HPP ( Υψηλής Υδροστατικής Πίεσης) Η τεχνολογία QDS προσφέρεται για περισσότερο ευέλικτη διαδικασία Σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων ή ην βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων ( ελάχιστος χρόνος )

21

22 Fermented Sausages Fermented sausages are cured sausages and to produce salami of a consistent quality one must strictly obey the rules of sausage making. This field of knowledge has been limited to just a few lucky ones but with today's meat science and starter cultures available to everybody, there is little reason to abstain from making quality salamis at home. It is unlikely that a home sausage maker will measure meat ph (acidity) or Aw (water activity) but he should control temperatures and humidity levels in his drying chamber. There is a difference in fermented sausage technology between the United States and the European countries. American methods rely on rapid acid production (lowering ph) through a fast fermentation in order to stabilize the sausage against spoilage bacteria. Fast acting starter cultures such as Lactobacillus plantarum and Pediococus acidilactici are used at high temperatures up to 40º C (104º F). As a result ph drops to 4.6, the sausage is stable but the flavor suffers and the product is sour and tangy. In European countries, the temperatures of 22º -26º C (72º -78º F) are used and the drying, instead of the acidity (ph) is the main hurdle against spoilage bacteria which favors better flavor development. The final acidity of a traditionally made salami is low (high ph) and the sourly taste is gone.

23

24 Common spoilage organisms and their Aw limits for growth Microbial Group Example aw Products Affected Normal bacteria Salmonella species, Escherichia coli Fresh meat, milk Animal intestinal tracts, unchlorinated water Clostridium botulinum 0.91 Meat, soil Staph. aureus 0.89 Skin, red meats, poultry Normal yeast Torulopsis species 0.88 Fruit juice concentrate Normal molds Aspergillus flavus 0.80 Jams, jellies Halophilic bacteria Wallemia sebi 0.75 Honey Xerophilic molds Aspergillus echimulatas 0.65 Flour Osmophilic yeast Saccharomyces bisporus 0.60 Dried fruits

25 NameTemperature range in º C Lactobacillus curvatus Lactobacillus farciminis Lactobacillus plantarum Lactobacillus sakei Pediococcus acidilactic Pediococcus pentosaceus Source: Chr. Hansen

26 Beneficial bacteria These bacteria can be managed to our advantage to produce fermented sausage. They are naturally occuring in meat and are responsible for: converting nitrate to nitrite: (Micrococcus, Staph.xylosus, Staph.carnosus) improving flavor:(micrococcus) increasing acidity (lowering ph) by producing lactic acid through sugar metabolism: (Pediococcus and Lactobactillus) mold growth: (Penicillium nalgiovense) which is highly desired in some Italian salamis.

27

28

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ - Ένα παραδοσιακό προϊόν µε προδιαγραφές Ασφάλειας και Ποιότητας. Αντί προλόγου

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ - Ένα παραδοσιακό προϊόν µε προδιαγραφές Ασφάλειας και Ποιότητας. Αντί προλόγου ιερεύνηση υιοθέτηση παραµέτρων ποιότητας και ασφάλειας 1 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ - Ένα παραδοσιακό προϊόν µε προδιαγραφές Ασφάλειας και Ποιότητας Αντί προλόγου «Τα παραδοσιακά τρόφιµα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο 1 κεφάλαιο Εισαγωγή 1.1 Τρόφιμα Τα Τρόφιμα (foods) είναι προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής ή προϊόντα που προέρχονται από αυτά με κατάλληλη επεξεργασία, τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος από το στόμα. Τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages

Survival of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Salmonella Enterititis on fermented sausages Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis στα παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Γουναδάκη 1 Α., Σωτηρόπουλος 1 Χ., ροσινός Ε.Χ, Μεταξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Σελίδα 1 από 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Σελίδα 1 από 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Σελίδα 1 από 8 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συσκευασία σε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Μελέτη της χρήσης οργανικών οξέων ως µέσα ελέγχου της Listeria monocytogenes σε φρέσκο µαρούλι. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,, MD, PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σηµείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση µε ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίµου µέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων Τεχνολογία Εµποδίων Ορισµός Οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως των τροφίµων βασίζονται στην καθυστέρηση ή παρεµπόδιση της µικροβιακής αναπτύξεως, µε τη χρήση παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως

Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως Επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών, Staphylococcus aureus & Salmonella Enteritidis σε παραδοσιακά αλλαντικά ζυµώσεως ΓΟΥΝΑ ΑΚΗ Α., ΣΚΑΝ ΑΜΗΣ Π., ΡΟΣΙΝΟΣ Ε.Χ, & ΝΥΧΑΣ Γ-Ι.Ε. Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Η πράσινη προσέγγιση Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζηµιχαηλίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη Τµήµα Χηµείας Η Χηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πέτρος Σ. Ταούκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 2 Τεχνολογία εµποδίων 2 ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟ ΙΑ 1. Θερµική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» Αρ. Κουπονιού: 20437797 01 000020 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βιοτεχνία παραγωγής Φαρσαλινού χαλβά και γλυκισμάτων Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE

ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008 ISSUE 1 YEAR 2008 ÅÈÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÁËÁÊÔÏÓ ÅËËÁÄÁÓ GREEK NATIONAL COMMITTEE OF IDF GREECE ÔÅÕ ÏÓ 1 ÅÔÏÓ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑ ΟΣ III: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη της επίδρασης του ερυθρού οίνου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί

Ηξηράλατη ελιά της Θάσου αποτελεί ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ του Ευστάθιου Ζ. Πανάγου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Συσκευασία της ξηράλατης ελιάς Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα 1 Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα Πέτρος Ταούκης European Commission FP7 Capacities Program IQ-Freshlabel Workshop Έξυπνη συσκευασία: Οφέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις

Ζυµώσεις Τροφίµων. Ζυµώσεις Ζυµώσεις Τροφίµων Σκοποί! Συντήρηση Τροφίµων! Παραγωγή Οξέος! Ελάττωση ενέργειας! Αύξηση Πυκνότητας θρεπτικών o Πολύπλοκα θρεπτικά σε απλά o ιάσπαση φυτικών δοµών o Σύνθεση βιταµινών Ζυµώσεις A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Ένθετο 2 : Παράδειγμα δοσολογίας απολυμαντικού διαλύματος σε υποχλωριώδες ασβέστιο.

Νίκος Χαριτωνίδης. Ένθετο 2 : Παράδειγμα δοσολογίας απολυμαντικού διαλύματος σε υποχλωριώδες ασβέστιο. 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥ Νίκος Χαριτωνίδης Το διάλυμα χλωρίου είναι η πιο συνήθης μέθοδος απολύμανσης. Τα προϊόντα «πλένονται» με διάλυμα συγκέντρωσης χλωρίου 50 200 ppm, ενώ το ph του διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα

Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα 1 Δείκτες ΤΤΙ: Ιστορία ενός προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση σε μια έξυπνη ετικέτα Πέτρος Ταούκης European Commission FP7 Capacities Program IQ-Freshlabel Workshop Έξυπνη συσκευασία: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 22000 ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίμου σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σημείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση με ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίμου μέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149

Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 0 ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΙΜΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΙΑΣ :: ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Επιµέλεια Εργασίας : Τρυπάκη Μαρία, Α.Μ 1150 Βαρούχας ηµήτριος, Α.Μ 1149 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Χηµείας 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τρόφιµα χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. β)τα φωτοετερότροφα, τα οποία χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. β)τα φωτοετερότροφα, τα οποία χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας την ηλιακή ακτινοβολία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.1. Γενικές αρχές Τα τρόφιµα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά συστατικά και της ευκολίας µολύνσεως και ρυπάνσεώς τους, είναι πάντοτε φορείς µικροoργανισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθεµατική Ηµερίδα :«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 20 Μαρτίου 2010

Πολυθεµατική Ηµερίδα :«ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 20 Μαρτίου 2010 ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πέτρος Σ. Ταούκης ΕΜΠ, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργ. Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, e-mail :taoukis@chemeng.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα