Διδακτορική Διατριβή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτορική Διατριβή"

Transcript

1 Απόστολος Γ. Τσιριγώτης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Εργαστήριο Φυσικής Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ: Μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων σε θαλάσσιο βάθος 3800m Εισαγωγή Πειραματική Μεθοδολογία Διδακτορική Διατριβή Συμβολή στην Οργανολογία και στην επεξεργασία σήματος Συμβολή στην προσομοίωση του ανιχνευτή και στην βελτιστοποίηση των πειραματικών παραμέτρων Συμβολή στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ανιχνευτικού συστήματος Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ανακατασκευής τροχιών των μιονίων Συμβολή στην μέτρηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων

2 Τα νετρίνα ως πηγή πληροφοριών CMB 2.73 Κ 1pc=3.26 ly= m Τα νετρίνα δεν αλληλεπιδρούν ηλεκτρομαγνητικώς Γαλαξιακά και εξωγαλαξιακά μαγνητικά πεδία εκτρέπουν τις φορτισμένες κοσμικές ακτίνες Τα νετρίνα εκτρέπονται μόνο από τα ασθενή βαρυτικά πεδία

3 Βασικές Ιδιότητες των νετρίνων Spin: ½ (φερμιόνια) Τύπος: λεπτόνια Γεύσεις: μιονική, ηλεκτρονική, ταυ Μάζες: πολύ μικρές (διαφορετικές μάζες) Αλληλεπιδράσεις: Ασθενής, Βαρυτική Ιδιαιτερότητες: μίξη των γεύσεων Ανίχνευση: μόνο μέσω αλληλεπίδρασης

4 ν μ Ανίχνευση νετρίνων Μεγάλος ενεργός όγκος Αποδοτική ανίχνευση μιονίων Ανιχνευτής μιονίων (Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις) Όγκος αλληλεπίδρασης ν μ d W + u Θ ν-μ μ - μ- ο 7

5 Ακτινοβολία Cherenkov

6 Ακτινοβολία Cherenkov γ c μιόνιο υp 1 cosθc = = υ βn() λ β = υ c E μ > 10 GeV β ~1 n(420 nm ) = θ c = 42.5 o dn dxd 2πα 1 = (1 ) n ( ) λ λ β λ 250 φωτόνια Cherenkov ανά cm τροχιάς

7 Cherenkov Wavefront Experimental Principle Photo-Sensor (Photomultiplier- PMT) Muon Trajectory Cherenkov Photon

8 Τοποθεσία πόντισης του τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ

9 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας ΝΕΣΤΩΡ Ευρύ βαθύπεδο διαστάσεων 8x9 km 2 Αργιλώδες ίζημα με καλές ιδιότητες αγκυροβόλησης Βάθος: ~3800m ( 5200m) Μήκος διάδοσης: m (λ=460 nm) Υποθαλάσσια ρεύματα: <10cm/sec Θόρυβος Οπτικού Υποβάθρου: ~50kHz/PMT από το Κ 40, Βιοφωταύγεια (1.1% του ενεργού πειραματικού χρόνου)

10 NESTOR TOWER 32 m diameter 30 m απόσταση μεταξύ ορόφων 144 PMTs Ενεργειακό κατώφλι 4GeV m 2 Ενεργός Επιφάνεια για E>10TeV

11 Ανιχνευτής που κοιτά σε στερεά γωνία ±50 γύρωαπότοναδίρ Neutrino attenuation calculated according to R.Gandhi, C.Quigg et.al., Astropart.Phys. 5 (1996) , Phys.Rev. D58 (1998) no 9 pp 93009

12 Φυσική ραδιενέργεια Πηγές οπτικού θορύβου Βιοφωταύγεια K 5.2x10-5 gr/lt K Ca+ e + v e (89.5%) Χρόνος ημίσεως ζωής 1.28x10 9 yrs 13 διασπάσεις /lt/sec 240keV ~50kHz/PMT Φωτεινές εκλάμψεις διάρκειας 1-10sec Εξαρτάται από την τοποθεσία Ελαττώνεται εκθετικά με το βάθος Μεταβάλλεται εποχιακά Συσχετίζεται με τα υποθαλάσσια ρεύματα Συνεισφέρει (1.1%) στο νεκρό χρόνο του ανιχνευτή

13 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων: Τα ηλεκτρονικά της σφαίρας τιτανίου Περιβαλλοντικοί αισθητήρες 6 Θερμόμετρα 1 Υδρόμετρο 3 Υγρόμετρα 3 Επιταχυνσιόμετρα 1 Κλισιόμετρο 1 Πυξίδα Σταθμός ξηράς Παροχή Ισχύος Μετάδοση σήματος και εντολών ελέγχου Μετάδοση του σήματος των PMTs Παροχή χαμηλής τάσης (24V) Σήμα ελέγχου και παρακολούθησης υψηλής τάσης των PMTs

14 Floor Board Ανίχνευση των παλμών των PMTs Εφαρμογή κριτηρίων επιλογής γεγονότων Ψηφιοποίηση των κυματομορφών των PMTs Μορφοποίηση πακέτων δεδομένων Επαναπρογραμματισμός των FPGAs/PLD Επικοινωνία με το σταθμό ξηράς (Shore Board): Αποστολή των πακέτων δεδομένων και λήψη εντολών ελέγχου 5 ATWDs Ανίχνευση του σήματος των PMTs & Ψηφιοποίηση των κυματομορφών Είσοδος: 12 σήματα PMTs Γραμμές χρονικής καθυστέρησης Προγραμματιζόμενη λογική μονάδα (PLD) Λογική Σκανδαλισμού & Επικοινωνία (FPGAs)

15 Housekeeping Board Έλεγχος της υψηλής τάσης των φωτοπολλαπλασιαστών Έλεγχος των LED μονάδων 12-bit ψηφιοποίηση βαθμονόμησης Παρακολούθηση του συστήματος διανομής ισχύος Ανάγνωση περιβαλλοντικών αισθητήρων

16 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά Shore Board Floor Board

17 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά: Σύστημα ταχέως Ελέγχου Περιβαλλοντικές παράμετροι κατά τη διάρκεια της πόντισης του πρότυπου ανιχνευτή τον Απρίλιο του 2003 Ταχύτητα υποθαλασσίων ρευμάτων Κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας Κλισιόμετρα Πιεσόμετρο Πυξίδα Θερμοκρασία του Floor Board Οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας

18 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά: Σύστημα Ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων Σταθερότητα κατανομής ύψους παλμών Ιστογράμματα ποιότητας δεδομένων Ρυθμός καταμέτρησης PMTs Σταθερότητα του ρυθμού σκανδαλισμού Ρυθμοί καταμέτρησης διπλών και τριπλών συμπτώσεων Ρυθμός διπλών συμπτώσεων Ρυθμός τριπλών συμπτώσεων

19 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά: Σύστημα Ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων Ανακατασκευή κυματομορφών PMTs Ιστογράμματα ποιότητας δεδομένων Ποσοστό πειραματικού χρόνου δράσης βιοφωταύγειας και ποσοστό συνολικού νεκρού πειραματικού χρόνου Ρυθμός καταμέτρησης των PMTs συναρτήσει του επιπέδου σύμπτωσης Σταθερότητα της περιόδου δειγματοληψίας των ATWDs Σταθερότητα της απολαβής των καναλιών ψηφιοποίησης με χρήση ηλεκτρονικού σκανδαλισμού Mean : 3.66ns Sigma: 5ps Ηλεκτρονικός σκανδαλισμός με παλμό ύψους 450mV 450mV/250counts =1.8 mv/count

20 Επεξεργασία σήματος: Βαθμονόμηση των γραμμών μεταφοράς του σήματος Y(f) = H(f) X(f) y(t) x(t) Στενός Ηλεκτρονικός Παλμός Γραμμή Χρονικής Καθυστέρησης και Ενισχυτής Υβριδικό Καλώδιο

21 Επεξεργασία σήματος Έλεγχος της δομής των πακέτων δεδομένων Παραμετροποίηση των κυματομορφών των φωτοπολλαπλασιαστών Αφαίρεση του θορύβου των ηλεκτρονικών Ανακατασκευή περικομμένων παλμών, λόγω της πεπερασμένης δυναμικής κλίμακας των ηλεκτρονικών ψηφιοποίησης Διόρθωση του ύψους και του χρονισμού των παλμών εξαιτίας των γραμμών μεταφοράς του σήματος Διαχωρισμός αλληλο-επικαλυπτόμενων παλμών Προσδιορισμός του χρόνου άφιξης Ανακατασκευή του σήματος σκανδαλισμού Καταγραφή των αποτελεσμάτων επεξεργασίας σε βάση δεδομένων

22 Επεξεργασία σήματος: Παραμετροποίηση κυματομορφών Ψηφιοποιημένη κυματομορφή Αφαίρεση των pedestals από κάθε δείγμα ADC counts Voltage & Sample Number Time δn=n 2 -n 1 t = s N T δn Παραμετροποίηση της κυματομορφής

23 Επεξεργασία σήματος: Αφαίρεση του ηλεκτρονικού θορύβου και ανακατασκευή περικομμένων παλμών Μικρή παρεμβολή του περιοδικού σήματος στα κανάλια των ATWD έχει παραμετροποιηθεί και αφαιρείται από την κυματομορφή του σήματος των φωτοπολλαπλασιαστών Ανακατασκευή περικομμένων παλμών με χρήση πρότυπων παλμών ~1800mV

24 Επεξεργασία σήματος: Διόρθωση της εξασθένισης και διαχωρισμός αλληλο-επικαλυπτόμενων παλμών y(t) N-1 Y(f j) = y(t n)e n=0 -i2πf t j n Y(f) X(f) = H(f) N-1 1 x(t n) = X(f j)e N j=0 i2πf t j n x(t)

25 Επεξεργασία σήματος: Προσδιορισμός του χρόνου άφιξης Με χρήση του σημείου καμπής τηςαύξουσαςπλευράςτουπαλμού Με χρήση του κατωφλίου τάσης Voltage (mv) Σημείο καμπής Voltage (mv) Χρόνος άφιξης Time (ns) Χρόνος άφιξης Time (ns)

26 Επεξεργασία σήματος: Αποτελέσματα και απόδοση Σύγκριση παλμού εισόδου με τον ανακατασκευασμένο παλμό πριν και μετά την διόρθωση για την εξασθένιση Είσοδος Πριν στην τηνσφαίρα επεξεργασία τιτανίου του σήματος Πριν ο από Πριν την την διόρθωση επεξεργασία για την του εξασθένιση σήματος Μετά την επεξεργασία του σήματος Μετά από την διόρθωση για την εξασθένιση Μετά την επεξεργασία του σήματος Σύγκριση της κατανομής ύψους παλμών πριν και μετά την επεξεργασία σήματος RMS 0.8ns Σύγκριση της ακρίβειας ανακατασκευής της θετικής ακμής των παλμών πριν και μετά την επεξεργασία του σήματος RMS 2ns

27 Βαθμονόμηση του Ανιχνευτή in situ 20m 20m Διόρθωση στον χρόνο άφιξης (slewing) Ακρίβειας εκτίμησης του χρόνου άφιξης των φωτονίων

28 Προσομοίωση του Ανιχνευτή Παραγωγή μιονίων και ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικών και αδρονικών καταιονισμών στην βαθιά θάλασσα Αλληλεπιδράσεις των φορτισμένων λεπτονίων με το νερό Πηγές οπτικού θορύβου (οπτικό υπόβαθρο) στην θάλασσα Απόκριση των φωτοπολλαπλασιαστών στα οπτικά φωτόνια Μετάδοση των κυματομορφών των φωτοπολλαπλασιαστών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς του σήματος Σύστημα συλλογής και μετάδοσης των δεδομένων

29 Προσομοίωση του Ανιχνευτή: Φυσικές διαδικασίες και αλληλεπιδράσεις Σωματίδιο Όλα Φυσικές Διαδικασίες Διασπάσεις (ασταθή), πολλαπλή σκέδαση (φορτισμένα), συνεχής απώλεια ενέργειας, ιονισμός του μέσου και παραγωγή δ-ray (φορτισμένα), Ακτινοβολία Cherenkov (φορτισμένα) μ - /μ + Ακτινοβολία πέδησης, φωτοπυρηνική αλληλεπίδραση, άμεση παραγωγή ζευγών (e +,e - ) e - /e + γ Αδρόνια Οπτικά φωτόνια Ακτινοβολία πέδησης, εξαύλωση ζευγών (e+,e-) Δημιουργία ζευγών, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σκέδαση Compton Αδρονικές αλληλεπιδράσεις Απορρόφηση, σκέδαση Rayleigh, διάθλαση & ανάκλαση σε διαχωριστικές επιφάνειες των μέσων διάδοσης

30 Προσομοίωση του Ανιχνευτή: Προσομοίωση του Οπτικού Στοιχείου Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Προσομοίωση κβαντικής απόδοσης Προσομοίωση διαφάνειας υλικών που περιβάλλουν τον φωτοπολλαπλασιαστή

31 Προσομοίωση του Ανιχνευτή: Απόκριση των φωτοπολλαπλασιαστών Απόκριση συναρτήσει του σημείου πρόσπτωσης φωτονίου στη φωτοκάθοδο Κατανομή ύψους παλμών k U i k p i Πρότυπος παλμός N i V(t)= p U f(t-t ) k k k i i i i k=1 k f(t - T i )

32 2003 Successful deployment of one NESTOR star with 12 Optical Modules to 4000m using the cableship RAYMOND CROZE (FranceTelecom) 29 th of March: The first deep sea muon data transmitted to shore

33 NESTOR Star Deployment (March 2003)

34 Απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή Προσομοίωση 2.26x10 7 ατμοσφαιρικών μιονίων και σύγκριση των κατανομών βασικών πειραματικών παραμέτρων με τις προβλέψεις του λογισμικού προσομοίωσης Ρυθμός σκανδαλισμού συναρτήσει της πολλαπλότητας σύμπτωσης Πειραματικά δεδομένα Πρόβλεψη προσομοίωσης (σήμα από μιόνια & πηγές θορύβου) Αριθμός συλλεγμένων φωτοηλεκτρονίων μέσα στο παράθυρο σκανδαλισμού Ρυθμός (Hz) Ρυθμός (Hz) Σήμα μόνο από μιόνια Σήμα μόνο από μιόνια Κατώφλι 30mV Επίπεδο σύμπτωσης Κατώφλι 120mV Αριθμός PEs στο παράθυρο σκανδαλισμού Κατώφλι 30mV Κατώφλι 120mV Επίπεδο σύμπτωσης Επίπεδο σύμπτωσης Επίπεδο σύμπτωσης

35 Απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή Κατανομές ύψους παλμών ενός PMT, σε μονάδες του ενός φωτοηλεκτρονίου, για συμπτώσεις υψηλής πολλαπλότητας + MC Πρόβλεψη Πειραματικά δεδομένα Η κατανομή των χρόνων άφιξης των συλλεγμένων φωτοηλεκτρονίων σε σύγκριση με την αντίστοιχη αναμενόμενη κατανομή από το λογισμικό προσομοίωσης για γεγονότα 6-πλού ή υψηλότερου επιπέδου σύμπτωσης ο Πειραματικά δεδομένα MC Πρόβλεψη

36 Ανακατασκευή τροχιών Με χρήση του χρόνου άφιξης των παλμών των PMTs d d m γ (L + d tanθ c) texp = + = c (c/n) c L= cosφ sinθ (x V x) + sinφ sinθ (y V y) + cosθ (z V z) d = [(x V ] + + [ ] x) L cosφ sinθ (y V y) L sinφ sinθ (z V z) L cosθ t exp =f(θ,φ,vx,vy,vz) d (x,y,z) L-d m θ c d γ Track Parameters θ : zenith angle φ: azimuth angle (Vx,Vy,Vz): pseudo-vertex coordinates d m (V x,v y,v z ) pseudo-vertex χ Νhit exp data t t = data i= 1 σi 2 i i 2

37 c Track Candidat e Numb er of Hits Numb er of Used Hits Numbe r of Degree s of Freedo m Zenith Angle (Degree s) (± 35) Azimut h Angle (Degree s) 82 (± 38) Impact Paramete r Vx (m) (m) (± 21) Pseudovertex Vy (m) 30 (± 23) Vz (m) 42 (± 9) χ 2 -lnl ch (± 10) 33 (± 29) 9 43 (± 15) 32 (± 16) -4 (± 8)

38 Περισσότερες από μία υποψήφιες τροχιές λόγω εγγενούς γεωμετρικού εκφυλισμού Τα μέτωπα κύματος της ακτινοβολίας Cherenkov δύοτροχιώνμιονίωνμεγωνία2θ c, συμπίπτουν στην περιοχή κοντά στον ανιχνευτή Ανακατασκευή τροχιών Επιλογή της βέλτιστης τροχιάς Πειραματικά δεδομένα Πρόβλεψη MC Άρση του εκφυλισμού με χρήση του φορτίου Vdata N hit = L P(V ; μ ) μexp ph i data i= 1 exp Ύψος παλμού σε μονάδες PEs Φωτοπιθανοφάνεια Αναμενόμενος μέσος αριθμός PEs ~2θ c Poissonian με μέση τιμή P(V ; μ ) = i data exp μexp R(V i data ;n) P(V ; μ ) i data exp = n= 1 n μ ( μexp) e n! exp R(V i data ;n)

39 Ανακατασκευή τροχιών Κριτήρια επιλογής υποψήφιων τροχιών Παράμετρος κρούσης - + 6m MC Πρόβλεψη Πειραματικά δεδομένα Κατανομή των ζενιθιακών γωνιών των επιλεγμένων τροχιών - + MC Πρόβλεψη Πειραματικά δεδομένα Αρνητικόςλογάριθμοςτης φωτοπιθανοφάνειας 16 Αζιμουθιακή κατανομή επιλεγμένων τροχίων Αριθμός συλλεγμένων PEs 4N hits - + Πειραματικά MC Πρόβλεψη δεδομένα + MC Πειραματικά Πρόβλεψηδεδομένα - + MC Πρόβλεψη Πειραματικά δεδομένα

40 Ανάλυση σφαλμάτων & έλεγχος της ποιότητας των επιλεγμένων τροχιών Mean=0 Sigma~1 Pull κατανομή Εκτιμώμενο σφάλμα υπολογισμού της ζενιθιακής γωνίας θ rec θ σ rec true Τρισδιάστατη γωνιακή απόκλιση Mean 14 Peak 8.5 Sigma 8.5 Mean 11 Spread 12 90%

41 Κατανομή των ζενιθιακών γωνιών Ζενιθιακή κατανομή για 745 επιλεγμένες τροχιές data dn =Io cos α ( θ ) dω dt ds π /2 o 0 N = ε 2 π TSI cos()d α θ θ I = o Ndata (α +1) < ε > 2 πτs MC πρόβλεψη Πειραματικά δεδομένα α =4.5± 0.8 (ΝΕΣΤΩΡ 1992) Στατιστική ομοιότητα 52% I = ± cm s sr o

42 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων dn α o dω dt ds = Icosθ Εκτίμηση μέσω της εκτεταμένης πιθανοφάνειας σε κλάσεις & επαναπροσδιορισμό των στατιστικών βαρών των Monte Carlo γεγονότων w( θ, α) m(α) i d i 2 (m i (α) x) k di λx (λ x) e 1 2 2σi L= e dx i= 1 d! m( i α ) b i 2π σi Ι 2π TS λ = ο M(α) (α +1) o

43 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων α dn α o dω dt ds = Icosθ I o α = 4.7 ± 0.5 I = (9.0 ± 0.7) 10 cm s sr o Παράγοντας συσχέτισης 86%

44 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων Στατιστικές ιδιότητες της μεθόδου εκτίμησης MC προσομοίωση 1000 δοκιμαστικών δειγμάτων g g 9 γεγονότων στο σημείο { α = 4.8, I = 9 10 } 0 Εκτίμηση των παραμέτρων { α, Ι 0} καιτηςμήτραςσφαλμάτωνd R= 2 ln L L(α,I ˆ ˆ ) g g (α,i o) o 9 α = I 0 = 4.8 g T g α -αˆ α -αˆ 1 Λ = D g ˆ g I ˆ o-i o Io-I o P(R,2) P(Λ,2)

45 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων Εκτίμηση με χρήση της διαφορικής απόδοσης (blind fit) Διαφορική απόδοση # ανακατασκευασμένων τροχιών στην κλάση i # τροχιών προσομοίωσης στην κλάση Δθ dn di = dω dt ds e (α )T2π sin θ Δθ S α =4.6± 0.4 o i o i I = ± cm s sr

46 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων Συστηματικά σφάλματα Συνεισφορά στα συστηματικά σφάλματα (% της εκτίμησης) Πηγή συστηματικού σφάλματος I o α Κριτήρια επιλογής 2% 2% Επαναπροσδιορισμός στατιστικών βαρών και ορισμός των κλάσεων του ιστογράμματος των ζενιθιακών γωνιών Ενεργειακή εξάρτηση της κατανομής της ζενιθιακής γωνίας ~0% ~0% 3% 4% o Συναρτησιακή παραμετροποίηση της ροής των ατμοσφαιρικών μιονίων α =4.7± 0.5( stat) ± 0.2( syst) ~0% ~0% I = ± ( stat) ± ( syst)cm s sr

47 Μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων reweighting Blind fit Okada model dn dω dt ds =J e o β - cosθ

48 Σύγκριση με άλλα πειράματα και φαινομενολογικά μοντέλα Edgar V. Bugaev, et al, Physics Review D58, (1998). α = 4.7 ± 0.5( stat) ± 0.2( syst) I = ± ( stat) ± ( syst)cm s sr o

49 Συμπέρασμα Το αντικείμενο της διατριβής αφορά: Την αξιολόγηση των λειτουργικών παραμέτρων ενός πρότυπου ανιχνευτή του υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ : των συστημάτων τροφοδοσίας και κατανομής της ισχύος των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου του ανιχνευτή της αλυσίδας συλλόγης και μετάδοσης των πειραματικών δεδομένων από τη θάλασσα στο σταθμό ξηράς Την αξιολόγηση της ανιχνευτικής ικανότητας του προτεινόμενου τηλεσκοπίου νετρίνων στην ανίχνευση και ανακατασκευή τροχιών μιονίων Αναπτύχθηκε πειραματική μεθοδολογία και τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και καινοτομικές τεχνικές ανάλυσης πειραματικών δεδομένων. Επιτεύχθηκε η ακριβέστερη παγκοσμίως μέτρηση της ροής ατμοσφαιρικών μιονίων σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος

50 Operation and performance of the NESTOR test detector Accepted by Nuclear Instruments and Methods A Referee's report The paper describes design, operation and performance of a prototype module of the NESTOR neutrino telescope and sketches the analysis of the resulting data. The results presented establish a proof of principle of the NESTOR detector design and, more generally, add to the credibility of neutrino telescopy with deep-sea installations. The paper is therefore clearly of high scientific value; its publication in NIMA is recommended.

51 A Measurement of cosmic-ray muon flux with a module of the NESTOR neutrino telescope Accepted by Astroparticle Physics Journal Referee's report This reviewer has critically read the "A Measurement of the Cosmic-ray Muon Flux..." paper. Frankly, and most unusually for this reviewer, I have no suggestions for changes for this paper. It is extremely well written, presents a tremendously detailed and sophisticated analysis technique (the best I have seen for this sort of problem), and produces the most accurate results on this particular topic as of this time. I would suggest rapid publication of the paper without change. The NESTOR collaboration is certainly to be congratulated on producing such a surpisingly precise angular distribution and flux measurement from a detector of relatively small lever arm and not very great area. It appears that they have accomplished their goal of demonstrating the power of the star configuration of NESTOR to reconstruct tracks (about which this reviewer was rather skeptical).

52 NESTOR (NEUTRINO EXTENDED SUBMARINE TELESCOPE WITH OCEANOGRAPHIC RESEARCH) G. Stavrakakis Institute for Geodynamics, Athens Observatory E. G. Anassontzis, A. Manousakis-Katsikakis, L. K. Resvanis, G. Voulgaris A. Aloupis, J. Kontaxis, S. Nounos, P. Preve Physics Dept., University of Athens P. Grieder, P. Minkowsky, M. Passera Physics Dept, University of Bern A. Ball CERN G. Grammatikakis, J. Gialas PhysicsDept., University of Crete P. Katrivanos, I. Papazoglou, I Siotis NRCPS DEMOKRITOS D. Korostylev, J. Makris, O. Vasiliev, N.Zjabko Institute for Geophysics, University of Hamburg J. G. Learned, S. Matsuno, R. Mitiguy, M. Rosen Dept. of Physics and Astronomy,University of Hawaii E. Fahrun, G. Green, U. Keussen, Th. Knutz, P. Koske, J. Rathlev, Th. Schmidt, D. Eilstrup, J. Mielke, N. Schmidt, W. Voigt Institute of Experimental and Applied Physics, Center for Applied Marine Sciences Research and Technology Center West Kueste ( FTZ Buesum) University of Kiel W. Chinowsky, J. Ludvig, D. Nygren, G. Przybylski, J. Sopher, R. Stokstad Lawrence Berkeley National Laboratory E. Markopoulos, K. Papageorgiou, L.K. Resvanis, T. Staveris, V. Tsagli N. Arvanitis, A. Babalis, A. Darsaklis, J. Kiskiras, G. Limberopoulos, Th. Michos, J. Tsirmpas, A. Vougioukas NESTOR Institute for Deep Sea Research, Technology and Neutrino Astroparticle Physics P.E. Christopoulou, Ch. Goudis, C. Politis Physics and Astronomy Dept., University of Patras G. Agouras, B. Verganelakis, G. Bourlis,, A. Leisos, A. Tsirigotis, S. Tzamarias School of Science and Technology, Hellenic Open University Ch. Eleftheriadis,Ch. Lazaridis, M. Myronakis, A. Nikolaidis, M. Tsiakiris Department of Physics, Aristotelian University of Thessaloniki V.V. Ledenev O. Vaskine, K. Komlev Experimental Design Bureau of Oceanological Engineering A.V. Butkevich, L.G. Dedenco, S.K. Karaevsky, A. Mironovich, N.M, Surin, I.M. Zheleznykh, V. A.Zhukov L.M. Zacharov, A. Shnyrev Institute For Nuclear Research, Russian Academy of Sciences

53 Το Οπτικό Στοιχείο του Ανιχνευτή Μεταλλάκτης συνεχούς Βάση PMT μ-metal Hamamatsu PMT R (15 με 13 δυνόδους) Σφαίρα Benthos Κλωβός μ-metal Μετρητής πίεσης Δίσκος αλουμινίου Hamamatsu PMT στην σφαίρα BENTHOS PMT R

54 Housekeeping Board Έλεγχος της υψηλής τάσης των φωτοπολλαπλασιαστών Έλεγχος των LED μονάδων βαθμονόμησης Παρακολούθηση του συστήματος διανομής ισχύος Ανάγνωση περιβαλλοντικών αισθητήρων 12-bit ψηφιοποίηση 12 αναλογικά σήματα ελέγχου της υψηλής τάσης των PMTs Αναλογικά σήματα εξόδου περιβαλλοντικών και ηλεκτρικών αισθητήρων Τάση ρύθμισης των μεταλλακτών συνεχούς ρεύματος των Οπτικών Στοιχείων Σήματα ρύθμισης λειτουργίας των LED μονάδων βαθμονόμησης Ενεργοποίηση των PMTs και LED μονάδων βαθμονόμησης

55 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά: Ο Διακομιστής Shore Board Εντολές Ελέγχου Υψηλή τάση των PMTs Παράμετροι και κριτήρια της λογικής σκανδαλισμού Εύρος του χρονικού παράθυρου σύμπτωσης Κατώφλια τάσης των PMTs Εντολές Ηλεκτρονικής βαθμονόμησης Εντολές βαθμονόμησης με χρήση των LEDs Συχνότητα δειγματοληψίας των ATWD Πακέτα Δεδομένων Έλεγχοςτηςδομήςτων πακέτων δεδομένων Κατασκευή ηλεκτρονικού ημερολογίου Κατασκευή Αρχείων δεδομένων Πρόγραμμα λογισμικού (C++) το οποίο ελέγχει τη λειτουργία του ανιχνευτή μέσω του Shore Board.

56 Βαθμονόμηση του Ανιχνευτή: Κατανομή ύψους παλμών ενός φωτοηλεκτρονίου MC προσομοίωση Αριθμητική λύση Προσαρμογή με Polya 0.8 p.e.s/παλμό Κατανομή Polya P(x) = ( ax/m ) a -a x/m, x Γ(a) M x=m σ x = a e 0.5 p.e.s/παλμό 0.2 p.e.s/παλμό

57 Απόδοση των κριτηρίων επιλογής a) Τελικώς επιλεγμένο δείγμα τροχιών b) Χωρίς χρήση του κριτηρίου επιλογής της φωτοπιθανοφάνειας c) Χωρίς χρήση του κριτηρίου επιλογής της παραμέτρου κρούσης d) Χωρίς χρήση του κριτηρίου επιλογής του συνολικού αριθμού φωτοηλεκτρονίων

58 Το Σύστημα Συλλογής, Ελέγχου και Γρήγορης Επεξεργασίας Δεδομένων στην ξηρά: Σύστημα ταχέως Ελέγχου Περιβαλλοντικές παράμετροι Θερμόμετρα Υγρόμετρα/Υδρόμετρα Πυξίδα Κλισιόμετρα/Επιταχυνσιόμετρα Πιεσόμετρα Ταχύτητα υποθαλασσίων ρευμάτων Ηλεκτρικές παράμετροι Τάση τροφοδοσίας σφαίρας τιτανίου Υψηλές τάσεις PMTs Τάσεις τροφοδοσίας ηλεκτρονικών Απόδοση Ανιχνευτή Συχνότητα απαρίθμησης PMTs Συχνότητα σκανδαλισμού Κατάσταση του συστήματος συλλογής δεδομένων Πρόγραμμα λογισμικού (LabView) του συστήματος ταχέως ελέγχου

59 Βαθμονόμηση του Ανιχνευτή: LED Σύστημα βαθμονόμησης Έλεγχος απολαβής Χρονισμός των PMTs Γωνιακή κατανομή εκπεμπομένων φωτονίων Φάσμα LED (NSPB520S) Μετρήσεις εργαστηρίου Γωνιακή κατανομή εκπομπής στο νερό Γωνιακή κατανομή εκπομπής στον αέρα LED PMT αναφοράς Συχνότητα Εκπομπής Διάρκεια Εκπομπής Ένταση Φωτεινών παλμών Διακομιστής

60 Προσομοίωση του Ανιχνευτή: Παραγωγή ατμοσφαιρικών μιονίων Ζενιθιακή κατανομή (3800 μέτρα) A. Okada, Astroparticle Physics 2, 393 (1994) Ενεργειακή κατανομή (3800 μέτρα)

61 Εκτίμηση της κατανομής ύψους παλμών του ενός φωτοηλεκτρονίου από τα πειραματικά δεδομένα Μικρή μεταβολή της υψηλής τάσης των PMT Αλλαγήτηςκατανομής ύψους παλμών του ενός Ρ.Ε. R(1) Monte Carlo P(V)=δ(V 1 -μ) R(n) Κατανομή ύψους παλμών n P.Es R(2) R(3) R(4) 6-fold P(V;a,M) n P(V) Προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα των παραμέτρων a,m P(V) = n=1 R(n) P (V;a,M) n

62 Μίξη των γεύσεων των νετρίνων ve + Cl Ar+ e 2.56 ± 0.16( stat) ± 0.16( syst) SNU 8.6 ± 1.2 SNU Έλλειμμα Έλλειμμα ατμοσφαιρικών Ηλιακών νετρίνων e + N e+ X Μετρούμενη ροή νετρίνων από τον Ήλιο Αναμενόμενη ροή νετρίνων από τον Ήλιο (HOMESTAKE) (Ηλιακά Μοντέλα) cosθ>0 = 0.46 ± 0.13( stat) ± 0.08( syst) (Kamiokande) cosθ<0 Οι ιδιοκαταστάσεις της γεύσης είναι διαφορετικές από τις ιδιοκαταστάσεις μάζας των νετρίνων Τα νετρίνα δημιουργούνται/αλληλεπι δρούν ως ιδιοκαταστάσεις λεπτονικής γεύσης αλλά διαδίδονταιστονχώροως ιδιοκαταστάσεις μάζας. 1 sin 2 2 (1 cos 2 ) 2 β α P α β ( ν ν ) = L θ π L E L0 = 4π 2 Δm Δ m = m m

63 Επεξεργασία σήματος: Αφαίρεση του ηλεκτρονικού θορύβου Reference clock Shifted electronic noise Reference electronic noise Before subtraction Event clock After subtraction

64 Καταγραφή των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των πακέτων δεδομένων σε βάση δεδομένων Περιβαλλοντικές παράμετροι και τάσεις του συστήματος διανομής ισχύος Λειτουργικές παράμετροι του ανιχνευτή: χρονικό παράθυρο σύμπτωσης, η πολλαπλότητα της λογικής του σκανδαλισμού, τα κατώφλια τάσης των φωτοπολλαπλασιαστών Πληροφορία δημιουργίας των Monte Carlo γεγονότων (αν τα πακέτα δεδομένων έχουν δημιουργηθεί από Monte Carlo προσομοίωση του ανιχνευτή) Παράμετροι που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του ανιχνευτή κατά την διάρκεια συλλογής των δεδομένων (λειτουργία με ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σκανδαλισμού βαθμονόμησης, λειτουργία με ενεργοποίηση των μονάδων εκπομπής φωτεινών παλμών ή κανονική λειτουργία) Ο χαρακτηριστικός χρόνος (timestamp) του κάθε γεγονότος Ο ηλεκτρονικός μετρητής και ο αύξων αριθμός του κάθε γεγονότος Οι ρυθμοί καταμέτρησης των λυχνιών συναρτήσει του πειραματικού χρόνου Οι περίοδοι δειγματοληψίας για κάθε ATWD Οι χρόνοι άφιξης και τα ύψη όλων των παλμών εντός του ενεργού πειραματικού παράθυρου (εύρους ~465ns) Η αρχή και το τέλος του χρονικού παράθυρου σύμπτωσης μέσα στο ενεργό πειραματικό παράθυρο Ο αύξωναριθμόςτουhit που προκάλεσε τον σκανδαλισμό Οι χρόνοι λογισμικού και ηλεκτρονικού σκανδαλισμού Το επίπεδο σύμπτωσης για το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή, ο αριθμός των ενεργοποιημένων φωτοπολλαπλασιαστών μέσα στο χρονικό παράθυρο σύμπτωσης Δείκτες που περιγράφουν αν ένα γεγονός είναι αλλοιωμένο, αν έχει περάσει επιτυχώς το στάδιο του σκανδαλισμού, και αν συλλέχθηκε κατά την διάρκεια δράσης βιοφωταύγειας

65 Επιλογήτηςτοποθεσίαςπόντισηςενόςτηλεσκοπίουνετρίνων Μεγάλο μήκος διάδοσης & σκέδασης του φωτός Αυξημένος Ανιχνευτικός Όγκος & ακρίβεια ανακατασκευής τροχιών μιονίων Μεγάλο βάθος Μικρός θόρυβος υποβάθρου από ατμοσφαιρικά μιόνια Μικρά υποθαλάσσια ρεύματα Χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικά και ανόργανα ιζήματα Χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανισμούς που εκπέμπουν φως (βιοφωταύγεια) Νότιος Πόλος (IceCube) Μεσόγειος Θάλασσα (KM3Net)

66 Απορρόφηση των νετρίνων από τη Γη L int = 1 ( E ) N σ ν N ν A Ανιχνευτής που κοιτά σε στερεά γωνία ±50 γύρω από το Ναδίρ PE (, θ ) = e L( θ )/ L ( E) int

67 Όροφος τιτανίου

68 Μέτρηση του θαλάσσιου βάθους στο οποίο ποντίστηκε ο πρότυπος ανιχνευτής Ένδειξη πιεσόμετρου (0.5% ακρίβεια) Βάθος σε ισοδύναμα μέτρα νερού D = (3858 ± 0.5%) mwe.. = (3858 ± 20) mwe.. w P h =378.1 bar = x 10 5 N/m 2. Μέση πυκνότητα του θαλασσινού νερού στην τοποθεσία πόντισης (1Atm) (E. G. Anassontzis, The NESTOR site, Proceedings of the 3rd NESTOR International Workshop) Συντελεστής ισόθερμης συμπίεσης τουθαλασσινούνερού k T d 0 = x 10 3 kgr/m 3. 1 V 1 d = = = V P d P bar 5 1 d d (1 ) 0 + Pk h T d = kgr / m 3 3 d m d0 + d = = kgr/ m Βάθος που βρισκόταν το αστέρι D s =(3720±0.5%)m = (3720±20)m. D=(3800±0.5%)m = (3800±20)m.

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή 10 Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή Τα αρχεία δεδομένων που κατασκευάζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων στο εργαστήριο στην ξηρά περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό (2613) από πακέτα δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση του Ανιχνευτή

Προσομοίωση του Ανιχνευτή 9 Προσομοίωση του Ανιχνευτή Εισαγωγή Μετά από την αλληλεπίδραση, μέσω της ανταλλαγής φορτισμένων (Charge Current Interaction), των υψηλό-ενεργειακών μιονικών νετρίνων με την ύλη παράγονται σχετικιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου

Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου 6 Το Οπτικό Στοιχείο του πειράματος ΝΕΣΤΩΡ και οι πηγές οπτικού θορύβου Εισαγωγή Η βασική μονάδα ενός υποθαλάσσιου τηλεσκοπίου νετρίνων είναι ο φωτοπολλαπλασιαστής ο οποίος ανιχνεύει την ακτινοβολία Cherenkov

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποθαλάσσιος ανιχνευτής νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ

Ο υποθαλάσσιος ανιχνευτής νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ 5 Ο υποθαλάσσιος ανιχνευτής νετρίνων ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Η μεγάλη πρόοδος της τηλεσκοπίας νετρίνων, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση της ανθρώπινης γνώσης [103] και έχει προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B.

Διάσπαση σωµατιδίων. = m C 2 + p 2 = m C 2 + E B 2! m B E C = (E B = (E C. p B. , p), p C. ,- p) = (m A , 0) p A = E B. + m C 2 + E B 2! m B. πριν: µετά: Διάσπαση σωµατιδίων p A = (m A, 0) p B = (E B, p), p C = (E C,- p) E C = m C + p = m C + E B! m B m A = E B + m C + E B! m B " ( m A! E ) B = m C + E B! m B " m A! m A E B = m C! m B " E B

Διαβάστε περισσότερα

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p

δ-ray με κινητική ενέργεια T e και ορμή p e παράγεται σε μια γωνία Θ q, p δ rays Κατά τον ιονισμό το εκπεμπόμενο θα έχει κινητική ενέργεια : 0 T T max q, p δ-ray με κινητική ενέργεια T και ορμή p παράγεται σε μια γωνία Θ T p cosθ = p T max max όπου p max η ορμή ενός με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανακλώμενο ηλεκτρόνιο KE = E γ - E γ = E mc 2

Ανακλώμενο ηλεκτρόνιο KE = E γ - E γ = E mc 2 Σκέδαση Compton Το φαινόμενο Compton περιγράφει τη σκέδαση ενός φωτονίου από ένα ελεύθερο ατομικό ηλεκτρόνιο: γ + γ +. To φωτόνιο δεν εξαφανίζεται μετά τη σκέδαση αλλά αλλάζει κατεύθυνση και ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Απόστολου Γ. Τσιριγώτη (20/12/2004) Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ανιχνευτική ικανότητα πρότυπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3

Εργαστηριακή ή Άσκηση η 3 Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:09101187 Υπεύθυνος Άσκησης: Μ. Κόκκορης Συνεργάτης: Κώστας Καραϊσκος Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9/11/005 Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών ν Σωματιδίων Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. To ορατό καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: 1,6-3,2eV. Page 1

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη

Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη 4 Διάδοση των Μιονίων στην Ύλη Εισαγωγή Σε αυτό το Κεφάλαιο περιγράφουε τις φυσικές διαδικασίες που συνεισφέρουν στην απώλεια ενέργειας ενός ιονίου καθώς αυτό διαδίδεται σε ένα έσο, όπως το νερό ή ο πάγος.

Διαβάστε περισσότερα

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις

Λ p + π + + Όλα τα κουάρκ και όλα τα λεπτόνια έχουν ασθενείς αλληλεπιδράσεις Τα νετρίνα έχουν ΜΟΝΟ ασθενείς αλληλεπιδράσεις Ασθενείς Αλληλεπιδράσεις έχουμε ήδη δει διάφορες αντιδράσεις που γίνονται μέσω των ασθενών αλληλεπιδράσεων π.χ. ασθενείς διασπάσεις αδρονίων + + 0 K ππ Λ pπ n pe ν π e μ v + + μ ασθενείς διασπάσεις λεπτονίων

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel Μέτρηση Γωνίας Bewse Νόμοι του Fesnel [] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πείραμα, δέσμη φωτός από διοδικό lase ανακλάται στην επίπεδη επιφάνεια ενός ακρυλικού ημι-κυκλικού φακού, πολώνεται γραμμικά και ανιχνεύεται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο. Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Νόμος Gauss, κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο Ι. Γκιάλας Χίος, 28 Φεβρουαρίου 214 Ασκηση συνολικό φορτίο λεκτρικό φορτίο Q είναι κατανεμημένο σε σφαιρικό όγκο ακτίνας R με πυκνότητα ορτίου ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή 1 2 HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 01 - Εισαγωγή Εργασίες = 10% Αξιολόγηση Σταύρος Ιεζεκιήλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών iezekiel@ucy.ac.cy Green Park 111 Ενδιάμεση εξέταση = 30% Τελική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής

Για την αλληλεπίδραση με τα εναλλασσόμενα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία επιλέχθηκε ως πηγή των πεδίων αυτών ένα μοτέρ ονομαστικής Αντικείμενο μελέτης Εξέταση πέντε αντικειμένων (δοκίμια Α, Β, Γ, Δ, Ε) από ορυκτό άλας ως προς: - Την αλληλεπίδρασή τους με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Την αλληλεπίδρασή τους με εναλλασσόμενα μαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@matials.uoc.g Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φωτομετρία - Ραδιομετρία Φωτομετρία - Ραδιομετρία Ραδιομετρία: αναφέρεται σε όλο το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου

Στοιχειώδη Σωματίδια. Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά. Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Στοιχειώδη Σωματίδια Διάλεξη 10η Πετρίδου Χαρά Τμήμα G3: Κ. Κορδάς & Χ. Πετρίδου Σωμάτια & Αντισωμάτια Κουάρκ & Λεπτόνια Αδρόνια & Διατήρηση κβαντικών αριθμών 16/12/2011 Πετρίδου Χαρά Στοιχειώδη Σωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωµάτια Περιεχόµενα Διαγράµµατα Feynman Δυνητικά σωµάτια Οι τρείς αλληλεπιδράσεις Ηλεκτροµαγνητισµός Ισχυρή Ασθενής Περίληψη Κ. Παπανικόλας, Ε. Στυλιάρης, Π. Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

# αλλ/σεων με e # αλλ/σεων με πυρήνες

# αλλ/σεων με e # αλλ/σεων με πυρήνες Απώλεια ενέργειας φορτισμένων σωματιδίων Όταν ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται μέσα στην ύλη αλληλεπιδρά ΗΜ με τα αρνητικά e και τους θετικούς πυρήνες ανταλλάσσοντας φωτόνια. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλ/σεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN

Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN Εισαγωγη στους ανιχνευτες σωματιδιων στο CERN...και ισως μερικες πιθανες ιδεες για τους μαθητες σας Προγραμμα Ελληνων καθηγητων, CERN 8-12/11/2015 Οι επιταχυντες 0.999999998C 0.999998C 0.91C 0.3C 0.993C

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php

http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Εφαρμογές των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στην Ιατρική & τη Βιολογία http://www.physics.ntua.gr/~yorgos/med/index.php Βιβλιογραφία Ε. Ν. Γαζής, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εφαρμογές στη Βιολογία & Ιατρική. Glenn

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα διάλεξης

Περιεχόμενα διάλεξης 7η Διάλεξη Οπτικές ίνες Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 1 Περιεχόμενα διάλεξης Διασπορά Πόλωσης Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. Page 1 Πόλωση Γενική θεωρία Γ. Έλληνας, Διάλεξη 7, σελ. 3 Μηχανικό ανάλογο Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller

Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller ΑΠ1 Μελέτη της ακτινοβολίας γ µε τη βοήθεια απαριθµητή Geiger - Muller 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή γίνεται µελέτη της εξασθενήσεως της ακτινοβολίας γ (ραδιενεργός πηγή Co 60 ) µε την βοήθεια απαριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN γή στη Φυσική των στη Φυσική τω ων Επιταχυντώ ών Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN Επιμορφωτικό πρόγραμμα Ελλήνων καθηγητών CERN, Ιούλιος 2008 1 Βασικές αρχές δυναμικής των επιταχυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη συχνότητα

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη συχνότητα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μεταφορά ενέργειας (µε φωτόνια ή ηεκτροµαγνητικά κύµατα) Ε = hv Εκπέµπεται από 1) σώµατα µε θερµοκρασία Τ > 0 Κ 2) από διεργασίες στη δοµή των µορίων Χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος η τη

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010

Εργαστήριο Οπτικής ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μάκης Αγγελακέρης 2010 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 2010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να περιγράψετε ποιοτικά το φαινόμενο της περίθλασης του φωτός καθώς επίσης να μπορείτε να διακρίνετε τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 5 ο Εξάμηνο Δεκέμβριος 2009 Μονάδες Energy [E] ev, kev, MeV, GeV, TeV, PeV, 10 0, 10 3, 10 6, 10 9, 10 12, 10 15 1eV = 1.6 10 19 J ev είναι πιο χρήσιμη στη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Ελένη Πετράκου - National Taiwan University ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ Πρόγραμμα επιμόρφωσης ελλήνων εκπαιδευτικών CERN, 7 Νοεμβρίου 2014 You are here! 1929: απομάκρυνση γαλαξιών θεωρία της μεγάλης έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων

θ I λ dl dz I λ +di λ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I λ προσεγγίζεται ως δέσμη παράλληλων ακτίνων (dω 0) Δέσμη ηλιακών ακτίνων ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η ένταση I προσεγγίζεται ως δέσμη παράηων ακτίνων (dω 0) θ I Δέσμη ηιακών ακτίνων Ατμοσφαιρικό στρώμα ρ dl dz I +di Εξασθένιση: di = kρidl k = k α + k (Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ;

ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ; Α) Ακτίνα αστέρων (Όγκος). Στον Ήλιο, και τον Betelgeuse, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας τη γωνιακή διαμέτρο, α, των αστεριών. Αν γνωρίζουμε αυτή τη γωνία, τότε: R ( ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή

Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή 3 Ανίχνευση Νετρίνων Εισαγωγή Τα νετρίνα ανιχνεύονται από τηλεσκόπια Cherenkov έσω της παρατήρησης της ακτινοβολίας Cherenkov (βλέπε Παράγραφο 4.1) που εκπέπεται από τα φορτισένα σωάτια που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Στέμμα. 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km. Χρωμόσφαιρα. 500 km. Φωτόσφαιρα. τ500=1. -100 km. Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Στέμμα 2200 km Μεταβατική περιοχή 2100 km Χρωμόσφαιρα 500 km -100 km Φωτόσφαιρα τ500=1 Δομή της ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ Περιοχή της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα ( Πάχος της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Κβαντική Θεωρία ΙΙ. Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κβαντική Θεωρία ΙΙ Spin Διδάσκων: Καθ. Λέανδρος Περιβολαρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - Ευρεία Ραδιοκάλυψη Εξωτερικών χώρων -Βάθος Ραδιοκάλυψης -Interwoking µεταξύ συστηµάτων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -Μεγάλος αριθµός συνδροµητών -Μικρή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό»

«Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» «Διαμόρφωση Ηλεκτρικού Μέρους και Συστήματος Ελέγχου Διατάξεως Ηλεκτροπαραγωγής με Πλωτήρα από ΘαλάσσιοΚυματισμό» Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα