ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA (2013/NN) - Ελλάδα Κρατική ενίσχυση SA (2012/N) - Ελλάδα Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Κύριε Υπουργέ, 1. Η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει την Ελληνική Δημοκρατία ότι, αφού εξέτασε τις πληροφορίες που της υπέβαλαν οι αρχές σας σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο, αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις για το κοινοποιηθέν μέτρο και να θεωρήσει την ενίσχυση συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2. Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 και έπειτα από προκαταρκτικές επαφές, η Ελληνική Δημοκρατία κοινοποίησε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, το παραπάνω μέτρο, σε δύο ξεχωριστές ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις με τα στοιχεία αναφοράς SA (2012/N) και SA (2012/N), μία για κάθε φάση του έργου ή επιμέρους έργου. 3. Με επιστολή της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (η οποία παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013), οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 Επιτροπή ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την πρώτη φάση του έργου κοινοποιηθείσα με στοιχεία SA (2012/N) είχε χορηγηθεί την ίδια ημέρα. Στις 14 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή διαβίβασε την υπόθεση στο μητρώο ενισχύσεων που δεν έχουν κοινοποιηθεί με τα στοιχεία αναφοράς SA (2013/NN). 4. Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολές της 20ής Φεβρουαρίου 2013, της 6ης Ιουνίου 2013 και της 18ης Σεπτεμβρίου Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών πρωτοκολλήθηκαν στις 24 Απριλίου 2012, στις 18 Ιουλίου 2013 και στις 27 Σεπτεμβρίου Μετά από συμφωνία με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει τα δύο αυτά μέτρα σε μία κοινή απόφαση, δεδομένου ότι αποτελούν επιμέρους έργα της ίδιας εγκατάστασης υποδομών φυσικού αερίου. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιστορικό και δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα 6. Το μέτρο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι οι εργασίες αναβάθμισης πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις ή επιμέρους έργα. Στον κατάλογο που ακολουθεί περιγράφονται οι τεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμέρους έργο, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στο σύνολό τους για την τελική λειτουργία του αναβαθμισμένου τερματικού σταθμού ΥΦΑ: Επιμέρους έργο 1 Η κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ονομαστικής ισχύος 13 MW για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του τερματικού σταθμού ΥΦΑ. Επιμέρους έργο 2 Κατασκευή τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης m 3 η αναβάθμιση της προβλήτας ώστε να έχει δυνατότητα υποδοχής σκαφών έως m 3 ΥΦΑ Εγκατάσταση κρυογονικού εξοπλισμού για την αύξηση της παροχής δυναμικότητας από m3 ΥΦΑ/ώρα έως m3/ώρα Αναβάθμιση της δυναμικότητας μέτρησης στο σταθμό μέτρησης της Αγίας Τριάδας. 7. Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) έχει προς το παρόν τρία σημεία εισόδου, δύο εκ των οποίων μέσω αγωγών: το σημείο εισόδου «Σιδηρόκαστρο» στα ελληνο βουλγαρικά σύνορα, το σημείο εισόδου «Κήποι» στα 2

3 ελληνο τουρκικά σύνορα και ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα στον κόλπο των Μεγάρων. 8. Το σύνολο του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην Ελλάδα εισάγεται. Η χώρα βασιζόταν ανέκαθεν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω του σημείου εισόδου «Σιδηρόκαστρο». Η σταδιακή ανάπτυξη του ΕΣΦΑ επέτρεψε τη μείωση της εξάρτησης από 100% το 1998 σε περίπου 56% το Ωστόσο, περίπου το 86% των προμηθειών φυσικού αερίου εξακολουθεί να εισάγεται μέσω αγωγού. Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η προβλεπόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί από εκατ. ετήσιων Nm 3 το 2011 σε εκατ. ετήσιων Nm3 το Ως αποτέλεσμα του προτεινόμενου μέτρου, η Ρεβυθούσα θα μπορούσε να προμηθεύσει την αγορά αερίου με εκατ. Nm3 έως το 2018, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο 13% της προβλεπόμενης ζήτησης αερίου στην ελληνική αγορά. 9. Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα έχει δύο κύριους στόχους: την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού για την αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης θα βελτιώσει την ικανότητα του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) να εξασφαλίσει την προμήθεια φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού από τα δύο βόρεια σημεία εισόδου (μέσω αγωγών). Η Ελλάδα ανέφερε ότι τέτοιες διακοπές συνέβησαν κατά το παρελθόν. την κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης φυσικού αερίου στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η προβλεπόμενη μέγιστη ζήτηση φυσικού αερίου για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας αναμένεται να αυξηθεί από λιγότερο από 10 εκατομμύρια Nm 3 /ημέρα το 2012 έως 14 εκατομμύρια Nm 3 /ημέρα έως το Οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει για έγκριση κρατικής ενίσχυσης άλλα έργα τα οποία συνδέονται με διάφορες επενδύσεις για τη βελτίωση και την επέκταση του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα 1. Όλα αυτά τα έργα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι όλα τα έργα συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο και προωθούν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αερίου. Το έργο που εξετάζεται στην παρούσα απόφαση, αν και λειτουργικά ανεξάρτητο από τα άλλα, θα πρέπει να εξετασθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινοποιηθέντων σχεδίων στήριξης με κρατικές ενισχύσεις, τα οποία στο σύνολό τους συμβάλλουν στην ενίσχυση και/ή την επέκταση της λειτουργίας του ΕΣΦΑ. Όλα τα έργα αναμένεται να i) αυξήσουν τις δυνατότητες διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και τον εφοδιασμό της Ελλάδας με αέριο (ΥΦΑ), ii) να ενισχύσουν την ευελιξία και την ικανότητα μεταφοράς του ΕΣΦΑ από Βορρά προς Νότο και iii) να συμβάλουν στη σύνδεση του ΕΣΦΑ με 1 Βλέπε αποφάσεις της Επιτροπής στις υποθέσεις SA.35164, SA.35166, SA και SA.35976, δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. 3

4 γεωγραφικές περιοχές που στο παρελθόν ήταν απομονωμένες. Εξάλλου, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η ετήσια ικανότητα μεταφοράς του ΕΣΦΑ αναμένεται να αυξηθεί από Νm3/ημέρα (2011) σε Νm3/ημέρα (2017). Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας, όταν αναβαθμιστεί, θα έχει ικανότητα μεταφοράς Νm3/ημέρα. Αν και η αξιολόγηση του έργου που αφορά η παρούσα κοινοποίηση πρέπει να εξετασθεί σε αυτό το πλαίσιο, δεν επηρεάζει την αξιολόγηση των άλλων έργων που αναφέρονται ανωτέρω. Κανονιστικό πλαίσιο: Κανόνες για την πρόσβαση τρίτων μερών και τιμολόγηση 11. Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα αποτελεί μέρος του ΕΣΦΑ στο οποίο τρίτα μέρη έχουν άνευ διακρίσεων πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τους κανόνες για την πρόσβαση τρίτων μερών, ο ΔΕΣΦΑ παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στο ΕΣΦΑ με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο και για όσο διάστημα επιθυμούν, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο ΕΣΦΑ παρέχεται βάσει σειράς προτεραιότητας («First Come First Served» - FCFS). 12. Η τιμολόγηση για την πρόσβαση τρίτων μερών στο ΕΣΦΑ που περιλαμβάνει τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση. Συνίσταται σε διακριτές και ανεξάρτητες χρεώσεις για δυναμικότητα εισόδου και εξόδου αντί για σταθερό τιμολόγιο για το σύστημα μεταφοράς (σύστημα εισόδου/εξόδου). Το νέο σύστημα τιμολόγησης έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι χρεώσεις θα αντανακλούν σε μεγαλύτερο βαθμό το κόστος και ότι θα αποφεύγονται διακρίσεις μεταξύ των χρηστών. 13. Με τη νέα μεθοδολογία, η εταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ» (εφεξής «ΔΕΣΦΑ») θα δικαιούται ρυθμισμένη απόδοση του κεφαλαίου (καθεστώς της προσαύξησης του κόστους, cost plus regime). Η εν λόγω μεθοδολογία θα αποτελέσει κίνητρο για την επέκταση του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας. Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) που ισχύει για τον ΔΕΣΦΑ έχει ορισθεί στο ονομαστικό ποσοστό του 10,99% προ φόρων. 2.1 Ο δικαιούχος 14. Ο δικαιούχος της δημόσιας χρηματοδότησης είναι ο ΔΕΣΦΑ, εταιρεία εξ ολοκλήρου θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (εφεξής «ΔΕΠΑ»), η οποία ανήκει επί του παρόντος στο ελληνικό Δημόσιο (35% των μετοχών) και στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (35% των μετοχών). 15. Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Νόμου 4001/2011, «Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος». 4

5 2.2 Νομική βάση 16. Το άρθρο 69 παράγραφος 2ζ του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α'/ ) ορίζει ότι ο ΔΕΣΦΑ συντάσσει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγκρίνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διασύνδεση του ΕΣΦΑ κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη. 17. Υπουργική Απόφαση Δ1/Α/12721 (30/05/2011) και Απόφαση της ΡΑΕ αριθ. 7/ σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την περίοδο Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα είχε συμπεριληφθεί στο ανωτέρω Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 18. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Ελλάδα για την περίοδο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ) και Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας»). 2.3 Προϋπολογισμός, διάρκεια, επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης 20. Το έργο επιλέγεται να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι αιτιολογικές σκέψεις 24 και 25 κατωτέρω παρέχουν λεπτομέρειες για το μέσο χρηματοδότησης. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ευρώ για το πρώτο επιμέρους έργο και ευρώ για το δεύτερο επιμέρους έργο) σε ονομαστικές τιμές. Το ποσό των επιλέξιμων δαπανών υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ΕΠΑΕ. Οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε ευρώ ( ευρώ για το πρώτο επιμέρους έργο και ευρώ για το δεύτερο επιμέρους έργο) Η επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές: α) κατά το στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης συγχρηματοδότησης, β) κατά το στάδιο της παραλαβής των αιτήσεων πληρωμής, γ) κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και δ) κατά τη διάρκεια των ελέγχων των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων για τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο έργο. 2 Ο ορισμός των επιλέξιμων δαπανών απορρέει από τους κανόνες που ισχύουν για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. 5

6 22. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το «χρηματοδοτικό κενό». Το χρηματοδοτικό κενό λαμβάνει υπόψη αφενός τις επιλέξιμες δαπάνες και ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης και αφετέρου τα έσοδα και/ή τις πηγές χρηματοδότησης πριν από την ενίσχυση. Το υπόλοιπο μεταξύ των δύο είναι το χρηματοδοτικό κενό. Το χρηματοδοτικό κενό έχει υπολογισθεί βάσει μεθόδου που διασφαλίζει ότι ο εσωτερικός συντελεστής χρηματοοικονομικής απόδοσης του έργου θα είναι 5%, ποσοστό το οποίο είναι σύνηθες για τον κλάδο, σύμφωνα με το έγγραφο «Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη µεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους: Έγγραφο Εργασίας αριθ. 4»), εκφρασμένο σε πραγματικές τιμές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, τα ποσά της ενίσχυσης που προκύπτουν σε κάθε φάση του έργου παρουσιάζονται στον Πίνακας 1: Πίνακας 1. Ύψος δημόσιας χρηματοδότησης για τα επιμέρους έργα 1 και 2 3 Επιμέρους έργο 1 Επιμέρους έργο 2 Συνεισφορά ΕΕ Κρατική συνεισφορά Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ % επιλέξι μων δαπανώ ν , , , ,92 36,4 % συνολι κών δαπαν ών 43,8 36,2 23. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, η οικονομική απόδοση και για τα δύο επιμέρους έργα είναι αρνητική χωρίς την προτεινόμενη ενίσχυση. Με την αιτούμενη χρηματοδότηση, η καθαρή παρούσα αξία παραμένει αρνητική, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο δεν θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια εν γένει και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και του κλίματος αβεβαιότητας/κινδύνου που επικρατεί στην Ελλάδα. Τα κύρια αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης των δύο φάσεων του έργου παρουσιάζονται στον Πίνακας 2: Εκτιμάται ότι χωρίς δημόσια χρηματοδότηση τα τιμολόγια μεταφοράς θα πρέπει να αυξηθούν κατά 7,6% περίπου και τα τιμολόγια χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ θα πρέπει να αυξηθούν κατά περίπου 58%. 3 Πηγές των δεδομένων: Ελληνικές αρχές 6

7 Πίνακας 2: Δείκτες αποτελεσματικότητας της επένδυσης 4 Χωρίς δημόσια συνδρομή Με δημόσια συνδρομή (συμπ. συνεισφορών από την ΕΕ και κρατικών συνεισφορών) Επιμέρο υς έργο 1 Ποσοστό χρηματοοικον ομικής απόδοσης (%) Καθαρή παρούσα αξία (σε ευρώ) 0,12-0,23-29,1 και (ΠΧΑ επί της επένδυσης) (ΚΠΧΑ επί της επένδυσης) 1,93-4,63-12,3 και (ΠΧΑ επί του κεφαλαίου) (ΚΠΧΑ επί του κεφαλαίου) Επιμέρο υς έργο 2 Ποσοστό χρηματοοικον ομικής απόδοσης (%) Καθαρή παρούσα αξία (σε ευρώ) 1, (ΠΧΑ επί της επένδυσης) (ΚΠΧΑ επί της επένδυσης) 4, (ΠΧΑ επί του κεφαλαίου) (ΚΠΧΑ επί του κεφαλαίου) Διάρκεια Επιμέρους έργο Οι εργασίες κατασκευής για το πρώτο επιμέρους έργο άρχισαν την 1η Νοεμβρίου Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου Στο εν λόγω επιμέρους έργο χορηγήθηκε συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε την πρώτη δέσμευση χρηματοδότησης στις 7 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής. Επιμέρους έργο Το δεύτερο επιμέρους έργο έχει επιλεγεί για να συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο 2013 και το έργο πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το Ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση στις 18 Δεκεμβρίου 2012, Η ενίσχυση δεν έχει ακόμη χορηγηθεί. 2.4 Σώρευση 26. Τα τιμολόγια μεταφοράς φυσικού αερίου καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην απόφαση της ΡΑΕ 594/2012 (για τον Κανονισμό Τιμολόγησης) και στην απόφαση της ΡΑΕ 722/2012 (για τα τιμολόγια). 4 Πηγές των δεδομένων: ελληνικές αρχές 7

8 27. Η ενίσχυση που χορηγήθηκε στο έργο θα αφαιρεθεί από τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΔΕΣΦΑ και, ως εκ τούτου, ο δικαιούχος δεν θα δικαιούται να ζητήσει την αντίστοιχη απόσβεση. 28. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σώρευσης λόγω της πώλησης στο δίκτυο της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τη μονάδα ΣΗΘ, καθώς ο Κανονισμός Τιμολόγησης προβλέπει στο άρθρο 7α παράγραφος 6 ότι «Από τις συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες κάθε Έτους αφαιρείται το σύνολο τυχόν εσόδου του Διαχειριστή από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Νόμου, όπως ισχύει, και κάθε άλλη σχετική διάταξη». 29. Οι δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ παρακολουθούνται από την ΡΑΕ, η οποία εγκρίνει τα τιμολόγια για τη χρήση του συστήματος. Όλα τα τιμολόγια μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ είναι ρυθμιζόμενα και πρέπει να λάβουν την προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ. 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1 Παρουσία κρατικής ενίσχυσης 30. Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές». Ενίσχυση χορηγούμενη από κράτος μέλος ή μέσω κρατικών πόρων 31. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. 32. Προτού χορηγηθεί τον δικαιούχο, η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ εκταμιεύεται προς το εν λόγω κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, τελεί υπό τον έλεγχο των αρχών του κράτους μέλους κατά τον χρόνο της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η επιλογή του έργου και η τελική μεταβίβαση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών, θεωρείται ότι η ενίσχυση χορηγείται από κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 33. Όσον αφορά τα κονδύλια που παρέχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, θεωρούνται ότι αποτελούν κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 8

9 Ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής 34. Η συνεισφορά στη χρηματοδότηση του έργου από κρατικούς πόρους μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού παρέχει στον δικαιούχο, τον ΔΕΣΦΑ, πρόσθετα κονδύλια για την κάλυψη μέρους των επενδυτικών δαπανών της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ο δικαιούχος θα έπρεπε να καλύψει τις δαπάνες αυτές με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ΔΕΣΦΑ αποκτά οικονομικό πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 35. Δεδομένου ότι το πλεονέκτημα αυτό παρέχεται μόνο στον ΔΕΣΦΑ, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Στρέβλωση του ανταγωνισμού και επηρεασμός των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών 36. Παρά το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο μόνος ΔΣΜ στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, η ενίσχυση που χορηγήθηκε για το υπό αξιολόγηση έργο επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει την ικανότητά του να παρέχει υπηρεσίες επαναεριοποίησης και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τη θέση του έναντι εναλλακτικών διαχειριστών που θα εξέταζαν το ενδεχόμενο κατασκευής και λειτουργίας εναλλακτικών τερματικών σταθμών ΥΦΑ στην Ελλάδα. Το οικονομικό πλεονέκτημα που αποκτάται από τον δικαιούχο μέσω της δημόσιας συγχρηματοδότησης του κοινοποιηθέντος έργου είναι επομένως ικανό να απειλήσει να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά. 37. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ δραστηριοποιείται σε άλλες αγορές πλην της μεταφοράς αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ, και οι οποίες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό, όπως η λειτουργία και συντήρηση δικτύων διανομής και άλλων δικτύων μεταφοράς, η διαχείριση έργων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η βαθμονόμηση εξοπλισμού φυσικού αερίου, ο εξοπλισμός ψύξης πλοίων και οι υπηρεσίες κατάρτισης. Εξάλλου, η ενίσχυση, ενδυναμώνοντας τη θέση του ΔΕΣΦΑ και ευνοώντας την ανάπτυξη της συγκεκριμένης υποδομής αερίου, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη διαμόρφωση του ανταγωνισμού μεταξύ ενεργειακών πηγών που είναι εν μέρει δυνατό να υποκατασταθούν με αέριο, όπως άνθρακα ή λιγνίτη, για παράδειγμα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επίσης, όσον αφορά τις δραστηριότητες προμήθειας αερίου που πραγματοποιεί η ΔΕΠΑ, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε., μέσω άλλων θυγατρικών ανταγωνιζόμενη άλλους παρόχους φυσικού αερίου, η δημόσια στήριξη στον ΔΕΣΦΑ ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ικανότητας ανταγωνισμού της ΔΕΠΑ για την προμήθεια φυσικού αερίου, η οποία αποτελεί επίσης αγορά ανοικτή στον ανταγωνισμό. Είναι επομένως πιθανό, πρώτον, ότι, αφού το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών, μέσω της υλοποίησης του κοινοποιηθέντος έργου με δημόσια συγχρηματοδότηση, οι όροι των συναλλαγών επηρεάζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεύτερον, δεδομένου ότι η δημόσια στήριξη έχει επομένως τουλάχιστον τη δυνατότητα να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό σε αγορές ανοικτές στον ανταγωνισμό, δεν χρειάζεται να 9

10 αποδειχθεί ότι η προβλεπόμενη ενίσχυση περιορίζει πράγματι τον ανταγωνισμό στις πιθανές αγορές που επηρεάζονται Συναλλαγές φυσικού αερίου πραγματοποιούνται μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, είναι πιθανό ότι, μέσω της υλοποίησης του κοινοποιηθέντος έργου με δημόσια συγχρηματοδότηση, οι όροι των συναλλαγών επηρεάζονται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Συμπέρασμα σχετικά με την παρουσία κρατικής ενίσχυσης 39. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση του έργου συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 3.2 Νομιμότητα της ενίσχυσης 40. Εκταμιεύοντας την υπό εξέταση ενίσχυση για το πρώτο επιμέρους έργο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι ελληνικές αρχές έθεσαν σε ισχύ το μέτρο της ενίσχυσης πριν από την τελική απόφαση της Επιτροπής. Επομένως, όσον αφορά το πρώτο επιμέρους έργο, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη την υποχρέωση αναμονής που ορίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. 3.3 Συμβατότητα σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ 41. Τα επιμέρους έργα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 6, έχουν στόχο την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. 42. Με βάση την ισχύουσα πάγια πρακτική για έργα υποδομής αερίου 6, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αξιολόγηση της συμβατότητας του μέτρου με την εσωτερική αγορά απαιτεί την αξιολόγηση της συμβολής του μέτρου, αφενός, στην ανάπτυξη των αγορών φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, στην ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, το μέτρο πρέπει να αξιολογηθεί απευθείας βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι: «οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον» μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. 43. Για να είναι συμβιβάσιμο με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το μέτρο ενίσχυσης πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη στόχου κοινού συμφέροντος χρησιμοποιώντας μέσα που είναι απαραίτητα και αναλογικά προς αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να εξετάσει τα εξής ερωτήματα: 5 Υπόθεση T-303/05, AceaElectrabel κατά Επιτροπής, Συλλογή 2009, σ. II-137, σκέψεις 48 κ.ε. 6 Βλ. υπόθεση SA «Κατασκευή τερματικού σταθμού επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Świnoujście» (ΕΕ C/361 της , σ. 1), υπόθεση N 594/2009 «Ενίσχυση υπέρ της Gaz-System SA για τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πολωνία» (ΕΕ C/101 της , σ. 7). 10

11 (1) Αποβλέπει το μέτρο ενίσχυσης στην εξυπηρέτηση σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος (ήτοι αντιμετωπίζεται με την προτεινόμενη ενίσχυση κάποια αδυναμία της αγοράς ή άλλος στόχος κοινού συμφέροντος); (2) Είναι η ενίσχυση κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του στόχου κοινού συμφέροντος; Ειδικότερα: Συνιστά το μέτρο ενίσχυσης κατάλληλο μέσο, ήτοι υπάρχουν άλλα, καλύτερα στοχοθετημένα μέτρα; Υφίσταται το στοιχείο της δημιουργίας κινήτρου, δηλαδή η ενίσχυση επηρεάζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων; Είναι το μέτρο ενίσχυσης αναλογικό, ήτοι θα μπορούσε να επιτευχθεί η ίδια αλλαγή νοοτροπίας με χαμηλότερο ποσοστό ενίσχυσης; (3) Είναι περιορισμένης έκτασης οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται θετικό συνολικό αντισταθμιστικό αποτέλεσμα; Στόχος κοινού συμφέροντος 44. Το μέτρο ενίσχυσης πρέπει να επιδιώκει έναν σαφώς καθορισμένο στόχο κοινού συμφέροντος. Εφόσον ένας στόχος έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ ότι επιδιώκεται για λόγους κοινού συμφέροντος των κρατών μελών της ΕΕ, εξυπακούεται ότι αποτελεί στόχο κοινού συμφέροντος. 45. Σύμφωνα με το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, «στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο: να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και (...) να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων.» 46. Η σημασία των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας προσδιορίζεται ήδη στην απόφαση 1364/2006/ΕΚ 7 για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας («απόφαση TEN-E»). Η διασύνδεση, η διαλειτουργικότητα και η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου ειδικότερα και της εσωτερικής αγοράς γενικότερα. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διαφοροποίησης του εφοδιασμού. 7 Κανονισμός 347/2013, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013, με την εξαίρεση των άρθρων 14 και 15, τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού κανονισμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». 11

12 Η διαλειτουργικότητα με τα ενεργειακά δίκτυα τρίτων χωρών (υπό ένταξη και υποψήφιες χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας, καθώς και της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου) είναι απαραίτητη. 47. Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα αποτελεί έργο που αναφέρεται στην απόφαση 1364/2006/ΕΚ ως ένα από τα έργα κοινού συμφέροντος 8. Το έργο αναβάθμισης της Ρεβυθούσας εκπληρώνει, ως εκ τούτου, τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 και στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης TEN-E: να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς γενικότερα και της εσωτερικής αγοράς στον τομέα ενέργειας ειδικότερα, να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να αναπτυχθεί η δυναμικότητα παραλαβής ΥΦΑ και αποθήκευσης φυσικού αερίου η οποία χρειάζεται για την κάλυψη της ζήτησης, τον έλεγχο των συστημάτων εφοδιασμού αερίου, καθώς και για τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού. 48. Η δημόσια συγχρηματοδότηση που χορηγείται με σκοπό την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων για την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ συμβάλλει στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Πράγματι, με την αναβάθμιση και την αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ, η Ελλάδα θα είναι ικανή να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού της και να αυξήσει τη διείσδυση προμηθειών φυσικού αερίου εντός του ΕΣΦΑ και της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Επιπλέον, τα έργα αναβάθμισης της Ρεβυθούσας αποτελούν επίσης μέρος του δεκαετούς εθνικού προγράμματος ανάπτυξης Η Επιτροπή θεωρεί επομένως ότι η εφαρμογή του κοινοποιηθέντος έργου θα συμβάλει στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και στη βελτίωση της ασφάλειας και της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος. 8 Βλ. απόφαση 1364/2006/ΕΚ, παράρτημα III, έργο

13 Κατάλληλο μέσο 50. Οι ελληνικές αρχές έχουν εξετάσει δυνατότητες χρήσης εναλλακτικών μέσων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Εξήγησαν ότι η επιβολή στον δικαιούχο νομικών υποχρεώσεων για υλοποίηση της επένδυσης θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί μέσω αύξησης των διοικητικά καθοριζόμενων τιμολογίων όπως περιγράφεται στις παραγράφους 11 έως 13. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές έχουν επισημάνει ότι τα τιμολόγια μεταφοράς στην Ελλάδα είναι ήδη από τα υψηλότερα στην ΕΕ, δεδομένου ότι το σύστημα του δικτύου άρχισε να αναπτύσσεται το 1990 και ως εκ τούτου το επίπεδο απόσβεσης που έχει επιτευχθεί είναι χαμηλότερο από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη. Χωρίς τη δημόσια χρηματοδότηση, το κόστος του έργου θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί μέσω αύξησης των διοικητικά καθοριζόμενων τιμολογίων. Ωστόσο, τούτο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση της εκτέλεσης του κοινοποιηθέντος σχεδίου, η οποία θα υπονόμευε τον στόχο κοινού συμφέροντος με τη μορφή της ασφάλειας του εφοδιασμού. 51. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδυτικές ενισχύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν κατάλληλο μέσο για την προώθηση ή, εν πάση περιπτώσει, την επιτάχυνση επενδύσεων για την αναβάθμιση και την αύξηση της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ εντός του ΕΣΦΑ στην Ελλάδα και, κατ επέκταση, για την εκπλήρωση των στόχων κοινού συμφέροντος, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Παροχή κινήτρων 52. Μια ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου εάν τροποποιεί τη συμπεριφορά του δικαιούχου προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου κοινού συμφέροντος. 53. Από την ανάλυση που εκτίθεται στην αιτιολογική σκέψη 23 ανωτέρω σχετικά με την οικονομική απόδοση προκύπτει ότι το κοινοποιηθέν έργο δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτικό χωρίς την κρατική συγχρηματοδότηση. Πράγματι, τόσο η οικονομική απόδοση όσο και η καθαρή παρούσα αξία βρίσκονται σε πολύ χαμηλά ή αρνητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα έσοδα από το έργο δεν κάλυπταν τα προκαλούμενα έξοδα. Ακόμη και με τη δημόσια συγχρηματοδότηση, η οικονομική απόδοση των έργων εξακολουθεί να υπολείπεται της ρυθμισμένης απόδοσης του κεφαλαίου που ο δικαιούχος μπορεί επί του παρόντος να αναμένει από τις επενδύσεις του (10,99%, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 ανωτέρω). Συνεπώς, είναι μάλλον απίθανο ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε υποθετικός εναλλακτικός επενδυτής να υλοποιούσε το έργο χωρίς δημόσια χρηματοδοτική στήριξη. 54. Οι κατασκευαστικές εργασίες για το πρώτο επιμέρους έργο άρχισαν στα τέλη του 2007, αφού είχε ήδη αναληφθεί χρηματοδοτική δέσμευση υπέρ του δικαιούχου (βλ. αιτιολογική σκέψη 24). Επιπλέον, όσον αφορά το δεύτερο επιμέρους έργο, οι εργασίες δεν έχουν αρχίσει ακόμη. 13

14 55. Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η σχεδιαζόμενη ενίσχυση θα επιτύχει την απαραίτητη παροχή κινήτρων για την εκτέλεση του έργου. Αναλογικότητα 56. Ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης είναι αναλογικό, αν το μέτρο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ενίσχυση αυτή καθαυτή να περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο. 57. Στην προκειμένη περίπτωση, από την οικονομική ανάλυση που εκτίθεται στην αιτιολογική σκέψη 23 προκύπτει ότι, ακόμη και με τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση, το έργο θα παρουσίαζε πολύ χαμηλή κερδοφορία. Το προτεινόμενο ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να αποτρέπει κάθε υπερβολική απόδοση και να εξασφαλίζει αναλογικότητα. Εξάλλου, η μεθοδολογία του χρηματοδοτικού κενού (αιτιολογική σκέψη 22 ανωτέρω) συμβάλλει ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των ενισχύσεων, καθώς όλα τα οφέλη που προβλέπεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνονται υπόψη στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση του έργου. 58. Επιπλέον, το ύψος του χρηματοδοτικού κενού έχει υπολογισθεί βάσει μεθόδου που διασφαλίζει ότι ο εσωτερικός συντελεστής χρηματοοικονομικής απόδοσης του έργου κατά τη διάρκεια ζωής του θα είναι 5%, ποσοστό το οποίο είναι σύνηθες για τον κλάδο, σύμφωνα με το έγγραφο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη µεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους: Έγγραφο Εργασίας αριθ. 4», εκφρασμένο σε πραγματικές τιμές. Πέραν τούτου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το ποσό της προβλεπόμενης ενίσχυσης δεν θα ληφθεί υπόψη στα έσοδα από τα τιμολόγια και, ως εκ τούτου, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα έσοδα. 59. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν θεσπισθεί κατάλληλοι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τον σωστό υπολογισμό των οφελών και τον έλεγχο και την ανάκτηση τυχόν πλεονασμάτων, σε περίπτωση που προκύψουν αδικαιολόγητα (βλ. αιτιολογικές σκέψεις 21 και 28). 60. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε είναι αναλογική, δεδομένου ότι περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου κοινού συμφέροντος. Στρέβλωση του ανταγωνισμού και κριτήριο της εξισορρόπησης 61. Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση θα επιτρέψει στον δικαιούχο, που είναι ο ΔΣΜ φυσικού αερίου ο οποίος έχει οριστεί από το ελληνικό κράτος, να προσφέρει αυξημένη δυναμικότητα επαναεριοποίησης και υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου σε χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. Συνεπώς, η ενίσχυση που χορηγήθηκε για το υπό αξιολόγηση έργο θα επιτρέψει στον ΔΕΣΦΑ να διατηρεί και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις που δύνανται να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς επενδυτικά έργα άλλων διαχειριστών σε εναλλακτικούς σταθμούς ΥΦΑ ή αγωγούς διασύνδεσης αερίου. Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, μπορεί να αποθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων σε 14

15 παρόμοιες ή ανταγωνιστικές υποδομές. Ωστόσο, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της επέκτασης του μοναδικού υπάρχοντος τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πιο περιορισμένες από ό,τι σε άλλες αγορές, δεδομένης της προβλεπόμενης ενίσχυσης του ΕΣΦΑ και της προβλεπόμενης διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 62. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν επίσης σχέδια για δύο επιπλέον τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Ελλάδα: έναν υπεράκτιο τερματικό σταθμό ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη και τον τερματικό σταθμό εισαγωγής ΥΦΑ στο Αιγαίο. Το πρώτο έργο προωθείται από την GASTRADE Α.Ε., η οποία έλαβε άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Α.Σ.Φ.Α.) για την ανάπτυξη του τερματικού σταθμού και των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου για τη μεταφορά επαναεριοποιημένου ΥΦΑ από τον υπεράκτιο τερματικό σταθμό στη Βιομηχανική Ζώνη της Αλεξανδρούπολης και στο ΕΣΜΦΑ με σύνδεση στην περιοχή της Αμφιτρίτης του νομού Έβρου. 63. Ο υπεράκτιος τερματικός σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης θα έχει χωρητικότητα m3 και δυναμικότητα παροχής φυσικού αερίου Nm3/ώρα. Θα βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος, 22 χλμ. ΝΔ της Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση 10 χλμ. από την πλησιέστερη ακτή. Το σύστημα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου θα περιλαμβάνει ένα υποθαλάσσιο τμήμα 22 χλμ. και ένα χερσαίο τμήμα 9 χλμ. 64. Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν, ωστόσο, ότι ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης δεν έχει ακόμη εγκρίνει την τελική επενδυτική απόφαση και χρειάζεται ακόμη να εξασφαλίσει αρκετές άδειες και εγκρίσεις. Επιπλέον, ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι πιο πιθανό να καλύψει την αυξημένη ζήτηση της Νότιας Ελλάδας, όπου επικεντρώνεται η κύρια κατανάλωση φυσικού αερίου, ενώ ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ της Αλεξανδρούπολης είναι πιο πιθανό να υποστηρίξει τις εξαγωγές φυσικού αερίου (π.χ. στη Βουλγαρία). 65. Η ΔΕΠΑ Α.Ε. προωθεί το έργο ενός τερματικού σταθμού εισαγωγής με την επωνυμία «Aegean LNG Import Terminal» (Βόρεια Ελλάδα - Καβάλα). Ωστόσο, ούτε έχει ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης (FID) για το έργο ούτε αυτό έχει λάβει την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, θεωρείται ανώριμο. Επιπλέον, η ΔΕΠΑ και ο ΔΕΣΦΑ εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο. 66. Επιπλέον, όπως φαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 8, το ΕΣΦΑ βρίσκεται ακόμη σε περιορισμένο στάδιο ανάπτυξης. Οι προβλεπόμενες αυξήσεις της ζήτησης αερίου έως το 2018 ανέρχονται σε 277%. Το προτεινόμενο μέτρο θα καλύψει απλώς το 13% περίπου της προβλεπόμενης ζήτησης αερίου έως το Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε δυνητική στρεβλωτική επίπτωση των διαφόρων επενδύσεων (όπως στη Nέα Μεσημβρία 9, καθώς και άλλα δυνητικά έργα που περιγράφονται ανωτέρω) θα ήταν πιθανό να μετριασθεί σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. 9 SA.35164, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. 15

16 67. Επιπλέον, ο αντίκτυπος για τον δυνητικό ανταγωνισμό στην αγορά των υπηρεσιών επαναεριοποίησης ή μεταφοράς φυσικού αερίου μετριάζεται στις αγορές επόμενου σταδίου, καθώς ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πρόσβαση τρίτων στις υποδομές του για όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου. 68. Οι κανόνες για την πρόσβαση τρίτων εξασφαλίζουν ικανοποιητικά δικαιώματα πρόσβασης των επιχειρήσεων φυσικού αερίου στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, κατάλληλες διατάξεις για την πρόσβαση τρίτων διασφαλίζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στα δίκτυα και ότι το κοινοποιηθέν έργο θα εξασφαλίσει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αυξημένη διείσδυση των συστημάτων φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς. Η αυξημένη ροή φυσικού αερίου εντός του ελληνικού δικτύου μεταφοράς η οποία καθίσταται δυνατή με το κοινοποιηθέν έργο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στον ανταγωνισμό στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου. Επομένως, οι σχετικά περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης στον δυνητικό ανταγωνισμό αντισταθμίζονται από τις προσδιορίσιμες θετικές επιπτώσεις της ενίσχυσης. 69. Ως εκ τούτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι περιορισμένες οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και των εμπορικών συναλλαγών που προκύπτουν από την κρατική ενίσχυση για τα προτεινόμενα μέτρα και ότι είναι θετική η συνολική ισορροπία όσον αφορά τη συμβολή στον τεθέντα στόχο κοινού συμφέροντος. Συμπέρασμα σχετικά με τη συμβατότητα του μέτρου 70. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κοινοποιθέν έργο χρηματοδότησης επιδιώκει την επίτευξη στόχου κοινού συμφέροντος κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και, επομένως, είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 71. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία έθεσε σε ισχύ την ενίσχυση για το πρώτο επιμέρους έργο της αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 72. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε, βάσει της ανωτέρω αξιολόγησης, να θεωρήσει την ενίσχυση συμβατή με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16

17 Εάν η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους, παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι συμφωνείτε με την κοινολόγησή της σε τρίτους και με τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στον δικτυακό τόπο: Το αίτημά σας πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry B-1049 BRUSSELS Belgium Αριθμός φαξ: Με τιμή, Για την Επιτροπή Joaquín ALMUNIA Αντιπρόεδρο 17

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35738 (2012/N) Ελλάδα Ενίσχυση για την αναβάθμιση του λιμένα Κατακόλου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35738 (2012/N) Ελλάδα Ενίσχυση για την αναβάθμιση του λιμένα Κατακόλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.06.2013 C(2013) 3548 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.36581 (2013/NN) Ελλάδα Ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσαράς Κρήτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.36581 (2013/NN) Ελλάδα Ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσαράς Κρήτης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.11.2013 C (2013) 7038 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΘΕΜΑ: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 E(2011) 4916 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ.: 101 84 Τηλ: 210 33.75.544 / 575 210 33.75.867/ 889 E-mail.: kemke@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.09.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα