Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda"

Transcript

1 kompetetna marka za energetski štedljive sisteme Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda BWL / BWS

2 Sadržaj Sadržaj...strana 1. Osnovni pojmovi Koeficijent snage, COP, godišnji broj rada Sistemi toplotnih pumpi u grejnim postrojenjima Postavljanje uređaja Vrste pogona i rada Izvori toplote Toplotne pumpe na principu antifriz /voda za iskorišćenje toplote zemlje i sunca Izrada pločastih kolektora Projektovanje i instalacija kolektora antifriz / voda Polaganje sondi u zemlji Tehnički podaci / dimenzije BWS-K BWS-Z Vazdušno/ vodene toplotne pumpe za spoljašnju montažu Uputstva za montažu Problem buke Izvođenje Vazdušno/ vođene toplotne pumpe za unutrašnju montažu Projektovanje i instalacija izmenjivača vazduh/ voda Tehnički podaci / dimenzije BWL-I BWL-KI BWL-A Priključivanje na ventilacione kanale Hidrauličko povezivanje Hidraulička šema Upitnik za toplotne pumpe Pasivno hlađenje

3 1.Osnovni pojmovi 2. Faktor snage / godišnji broj rada 1.Osnovni pojmovi Nova generacija Wolf-toplotnih pumpi omogućuje instalaciju čitavog reda Wolf- energetski efikasnih kompaktnih toplotnih pumpi na principu izmenjivača vazduh/voda i antifriz/voda. Svakome po želji stoji na raspolaganju odgovarajući sistem grejne snage od 5 do 14 kw namenjen za jednoporodične ili dvoporodične kuće sa integrisanim ili dodatim rezervoarom tople vode. Potreba u pogledu rezervnog napajanja je pokrivena širokim izborom dodatnih izvora napajanja. Wolf-sistemi toplotnih pumpi baziraju se na električki pogonjenim kompresorskim toplotnim pumpama i obezbeđuju udobnu, široko opsežnu i komfornu klimu stanovanja a time i viši kvalitet života. Koji osnovni principi se koriste? Toplotne pumpe proizvode iz 1 kwh električne energije između 3 i 5 kwh toplotne energije. Besplatna energija okoline iz zemlje i vazduha stoji na raspolaganju u neograničenim količinama. Visoka efikasnost i dug životni vek funkcionalnih delova i sklopova, odnosno vijčanog kompresora Visoke cene energije čine toplotne pumpe vrlo ekonomičnim a usled ograničenosti energetskih resursa može se očekivati i dalji konstantni porast cena energije. Sve više rastuća ekonomičnost usled smanjenja troškova proizvodnje toplotnih pumpi uslovljenih povećanjem proizvedenih komada i optimizacijom završne proizvodnje. Korišćenjem rashladnih sredstava koja ne ugrožavaju okolinu podiže se ekološki nivo. Projektovanje i instalacija grejanja, elektro pogon i rashladna tehnika Potpuno automatizovana grejna tehnika sa malim zahtevima u pogledu održavanja. Visoka efikasnost i time ekeonomičnost sistema toplotnih pumpi je glavni faktor u donošenju odluke za njihovu primenu. Mera za ovu efikasnost je faktor snage εc ili cop. Faktor snage je u stvari odnos utrošene energije i dobijene odnosno pretvorene energije. Faktor snage toplotnih pumpi leži u širokom dijapazonu cop = Faktor snage /godišnji broj rada Kružni proces toplotnih pumpi u stvari predstavlja ciklični Carnot- proces, u kome se faktor snage može definisati i kao razlika temperature između toplotnog izvora (Isparivača) i korisnika toplote grejnog uređaja (kondenzatora). εc = Faktor snage prema Carnot-u Tu = Temperatura okoline prijemnika toplote T = Temperatura okoline izvora toplote ΔT = Razlika temperature između toplije i hladnije strane Zavisnost faktora snage od razlike temperature ili od porasta temperature razumljiva je iz sledećeg dijagrama, pri čemu je faktor snage odnos grejne snage i pogonske snage.

4 2. Faktor snage / COP / Godišnji broj rada Faktor snage kao funkcija temperaturne razlike između isparivača i kondenzatora (izvora BWP) Razlika temperatura ΔT Faktor snage COP Da bi se postiglo bolje upoređivanje različitih sistema toplotnih pumpi, izvršeno je etabliranje-precizno definisanje pojma COP. Coefficient of Performance = COP (Faktor snage) je odnos snage grejanja i efektivnog utroška snage toplotne pumpe (Merenje prema EN 255 ili prema novom EN 14511). On se dobija iz: 1. električna potrošnja za pogon kompresora 2. električna potrošnja svih upravljačko regulacionih i sigurnosnih uređaja 3. delimičnog utroška električne energije za pogon pumpe antifriza ili grejne pumpe u okviru toplotne pumpe za transport antifriza odnosno grejne vode u okviru toplotne pumpe (Faktor: 0,3 uzima u obzir stepen korisnosti pumpi / motora).fator snage COP je nažalost trenutna vrednost i važi samo za jedan određeni (definisani) moment. Cilj koji se želi postići je što veći faktor snage COP, koji je utoliko viši, ukoliko je niža temperatura grejnog sistema koja se može dozvoliti. Godišnji broj rada β Da bi moglo za čitavu godinu da se napravi odgovarajuće poređenje definisan je godišnji broj rada β.on se računa i obrađuje preko čitave godine kao koeficijent Wkor/WEL. Rezultat u tom slučaju daje efikasnost toplotne pumpe uzimajući u obzir povremene godišnje oscilacije u pogonu postrojenja. Na taj način je godišnji broj rada količnik iz godišnje realizovane Ukoliko je temperature izvora veća, utoliko je efikasniji rad uređaja. Ukoliko je manja diferencija između temperature izvora toplote i dovodne temperature grejanja, utoliko je bolji (viši) godišnji broj rada.

5 3. Sistem toplotnih pumpi u grejnim postrojenjima 3. Sistem toplotnih pumpi u grejnim postrojenjima Zašto se za toplotne pumpe preporučuju pločasti izmenjivači toplote? U poređenju sa grejnim kotlom, koji odaje konstantnu snagu, kod toplotnih pumpi ona se menja za vreme grejnog perioda. Ukoliko je niža temperatura izvora toplote (vazduh ili zemlja), utoliko je manja snaga toplotne pumpe. Ukoliko je temperatura izvora toplote niža za 1 C, redukuje se snaga toplotne pumpe za 3-4%. U slučaju temperature dovoda grejnih sistema ovaj uticaj iznosi 1..2% po stepenu promene temperature. Ovaj uticaj je najveći u slučaju vazdušno/vodenih toplotnih pumpi, koje koriste spoljni vazduh kao izvor toplote. Na taj način se menja preuzeta toplotna snaga na isparivaču toplotnog izvora. Utrošena električna snaga za pogon kompresora se u ovom slučaju menja u vrlo uskim granicama. U slučaju postrojenja sa grejnim telom koje ima manju mogućnost akumulacije toplotne energije, moguće je da u kombinaciji sa toplotnom pumpom dođe do povećanog takta rada, odnosno do češćih uključivanja. Ovakve oscilacije uključivanja se mogu sprečiti skladištenjem energije u puffer spoju i korišćenjem regulacione tehnike. Toplotne pumpe bi trebalo da se maksimalno tri puta po času uključuju i isključuju. Grejne uredjaje sa toplotnim pumpama treba projektovati na što je moguće nižu temperaturu dovoda. Na taj način se direktno utiče i na temperaturu kondenzatora. Tmperatura dovoda t za grejanje treba da bude projektovana maksimum 50 C a u kombinaciji sa podnim grejanjem ili zidnim grejanjem treba projektovana vrednost temperature na dovodu da bude maksimum 35 C. Ravnomernije odavanje toplote se postiže uz pomoć većih površina za prenos energije i uz pomoć veće mogućnosti akumulacije toplotne energije, koje daje bolje rezultate ukoliko je temperatura podnog grejanja što bliža željenoj temperaturi prostorije. Toplota punjenja se može smatrati da postoji već od 20 C temperature prostora, kao toplota potpunog punjenja. Potpuno punjenje ima se u slučaju, kada se temperatura prostora poveća za 2 K iznad zadate temperature prostorije i punjenje je tada jedini potrošač. Redukcija temperature prostora za 2 K, ima za posledicu smanjenje troškova grejanja za 10%! Bypass ili puffer rezervoar Temperatura dovada ima značajan uticaj na ekonomičnost toplotne pumpe. Zbog relativno male količine vode u sistemu neophodno je da se toplotne pumpe obezbede što je moguće konstantnijim protokom tople vode. Obzirom da na mestu oduzimanja toplote, u zavisnosti od opterećenja, mogu nastati različiti protoci, npr. kada je regulacioni ventil zatvoren, tada imamo situačaj da su vodeni krug toplotne pumpe i vodeni krug potrošača jedan od drugoga odvojeni. Ovo se prevazilazi ugradnjom bypass-a i/ili rezervoara tople vode u puffer spoju (prolazni rezervoar). Za toplotne pumpe na principu vazduh/voda puffer rezervoar tople vode predstavlja sistemski neophodnu kompenentu, obzirom da se preko njega obezbedjuje odleđivanje (otapanje inja) na spoljnom izmenjivaču toplote (isparivaču). U slučaju toplotnih pumpi na principu antifriz/ voda, primenjenih jedino za podno grejanje, moguće je po pravilu izbeći postavljanje rezervoara tople vode u puffer spoju. U slučaju postrojenja za grejanje sa grejnim telima koja se pojedinačno regulišu po prostorijama (termostatski ventili), u slučaju više grejnih krugova ili u sučaju vazdušno/vodenih toplotnih pumpi neophodno je postavljanje puffer rezervora tople vode! Dimenzionisanje rezervoara mora biti tako izvršeno da toplotna pumpa može da radi minimum 20 minuta pri nultom opterećenju.ukoliko odredjena količina energije treba da bude obezbeđena i u vremenu kada sistem ne radi ( ne odnosi se na sisteme podnog grejanja) potrebno je zapreminu puffer rezervoara povećati srazmerno dužini i učestanosti prekida rada.

6 4. Izvođenje postrojenja Koje posledice imaju ova dejstva na izvođenje postrojenja toplotnih pumpi? Koje posledice imaju ova dejstva na izvođenje postrojenja toplotnih pumpi? Snaga grejanja toplotnih pumpi je u velikoj zavisnosti od raspoloživosti, odnosno od vrste izvora toplote i njegovih dinamičnih osobina što treba uzeti u obzir pri izvođenju toplotnih pumpi. Najmanja toplotna snaga stoji na raspolaganju pri korišćenju uredjaja na spoljnoj temperaturi, kao što je npr. -15 C. Sa porastom spoljne temperature raste temperatura izvora a pada temperatura dovoda vode.u slučaju toplotnih pumpi na principu vazduh/voda ovo dovodi skoro do dvostrukog porasta grejne snage. Grejno telo: - Maksimum 50 C dovod za slučaj toplotnih pumpi na principu vazduh/voda - Maksimum 55 C dovod za slučaj toplotnih pumpi na principu antifriz/voda - Puffer rezervoar usled oscilovanja količine vode u sistemu ( termostatski ventili) i količinska mogućnost skladištenja. Podno/zidno grejanje: - Niža temeratura na dovodu, maksimum 35 C ima za posledicu veći stepen iskorišćenja - Nije potreban puffer rezervoar, osim u slučaju toplotne pumpe na principu vazduh/voda koja služi za otapanje inja i/ili regulaciju temperature pojedinačnog prostora. 4. Izvođenje postrojenja toplotne pumpe Grejna snaga. objekta Qg U slučaju toplotnih pumpi po sistemu vazduh/voda uvek je potreban puffer rezervoar: Kod tipa BWL-06-KI i BWL-08-KI ugrađen je puffer rezervoar toplote, koji je dimenzionisan za potrebe otapanja inja. Kod modela BWL-10-I i BWL-12-I moguće je dograditi puffer rezervoar SPW-150, koji poseduje priključke za ventilacione kanale toplotne pumpe, što znači da ima pripremljene sve potrebne priključke. Pored toga dodatno je postignuto prigušenje buke i talasanja, te je na taj način je omogućen lakši i tiši rad toplotne pumpe. Ukupno potrebna snaga toplotne pumpe dobija se iz: - Grejanje zgrade (kao rezultat proračuna uz određene predpostavke) - Potrebna snaga za pripremu tople potrošne vode - Potrebna snaga za posebne namene (npr. plivački bazen, tuševi, i sl.) Vremena blokade isporuke energije (EVU) Temperatura na dovodu razdelnog sistema Izbor toplotnog izvora Vrsta pogona toplotne pumpe Tačan opis snage grejanja proizilazi iz novih EU-Normi EN 12831! Sledeće dve tabele mogu biti od pomoći u cilju sagledavanja potrebne snage grejanja: Vrsta izvedbe zgrade Nova gradnja prema EnEV Prema odredbama za uštedu energije iz 1995 Gradnja posle 1980 normalna izolacija Starija gradnja bez posebne toplotne izolacije Spec.potrebna grejna snaga W/m W/m W/m2 120 W/m2 Primer: Novogradnja prema EV 150m2 korisne površine x 40W/m2 = 6000W (6kW)

7 4. Izvođenje postrojenja Energent Praktična vrednost1) Praktična vrednost2) Primer Primer Zemni gas (m3) 230 m3/(a kw) 280 m3/(a kw) Grejno ulje (l) 250 l/(a kw) 300 l/(a kw) Tečni gas (l) 335 l/(a kw) 400 l/(a kw)* primeri važe za normalnu potrošnju tople vode (jedno i dvo porodične kuće) 1)važi za potpuno korišćenje od 1900 sati i godišnji stepen iskorišćenja kotla u iznosu 75% 2)važi za potpuno korišćenje od 1800 sati i godišnji stepen iskorišćenja kotla u iznosu 70% *)zavisno od temperature Potrebna snaga za pripremu tople potrošne vode. Q ww Potrebna snaga za posebne namene korišćenja tople vode. Q s Primer: prosečna potrošnja ulja poslednjih godina 3500 l/a 250 l (a/kw) = 14 kw Za pripremu tople potrošne vode pomoću toplotnih pumpi stoje na raspolaganju rezervoari tople vode zapremine 300 i 400 l sa velikim grejnim površinama od 3,5m2 i 5m2. Treba računati sa snagom grejanja od 0,5 do 1kW odnosno 0,25 kw po osobi. Uputstvo: Ukoliko je potrebno da se uz pomoć toplotne pumpe na principu antifriz/voda greje bazen za kupanje, potrebno je obratiti pažnju na to, da se omogući regeneracija poda u letnjim mesecima. Faktor vremenske blokade Z Vreme blokade Z računski Novogradnja sa FBH 1 x 2 sata 1,10 1,05 2 x 2 sata 1,20 1,10 3 x 3 sata 1,33 1,15 U principu potrebno je računati sa EVU-vremenima blokade pri izračunavanju ukupno potrebne snage. Ona su načelno data u EVU-izveštajima. Temperatura dovoda razdelnog sistema Razdelni sistem tople vode postrojenja toplotne pumpe treba u svakom slučaju tako da je izveden, da potrebna količina toplote može biti obezbeđena sa što nižim temperaturama vode na dovodu. Svaki stepen manje temperature vode na dovodu daje uštedu do 2,5 % u potrošnji energije postrojenja toplotne pumpe. Uputstvo: Snaga toplotne pumpe zavisi od grejne snage objekta. Stoga je potrebno u pripremnim radnjama izvršiti saniranje objekta sa ispitivanjem i proverom toplotnih karakteristika pojedinih delova objekta.

8 5. Vrste pogona 5.Vrste pogona Postoji više načina i mogućnosti pogona toplotnih pumpi, koji su uglavnom funkcija i zavisnost od slučaja primene i od vrste toplotnog izvora. monovalentni način (samo toplotna pumpa) monoenergetski način (toplotna pumpa i električni grejač na bazi otpora) koji se isporučuje kod svih ponuđenih toplotnih pumpi. bivalentni - alternativni (toplotna pumpa i drugi izvor toplote) Drugi izvor toplote stupa u pogon, kada toplotna pumpa ne može više sama da pokrije toplotno opterećenje. Ovaj moment u pogonu toplotne pumpe se naziva bivalentna tačka, a spoljna temperature pri kojoj se to dešava se naziva bivalentna temperatura. Toplotna pumpa se tada isključuje. Bivalentna tačka bivalentni - paralelni (Toplotna pumpa i drugi izvor toplote) Drugi izvor toplote stupa u funkciju, kada toplotna pumpa ne može više sama da pokrije toplotno opterećenje. Pri tome ona ostaje na dalje u paralelnom radu i pokrivaju isto toplotno područje. U zavisnosti od normativa spoljne temperature mogu se praktično koristiti sledeće bivalentne tačke: Normativ spoljne temperature -16 C -12 C -10 C Bivalentna tačka D/A -4 C do -7 C -3 C do -6 C -2 C do -5 C

9 6. Toplotni izvori 6. Toplotni izvori Lista izbora kao pomoć pri odlučivanju Toplotni izvor ima znatan uticaj na ekonomičnost rada toplotnih pumpi. Optimalno iskoristivi toplotni izvor bi bio onaj, koji može da obezbedi preko čitave godine konstantan temperaturni nivo od minimum 10 C, a za količinu toplote koja treba da se oduzme. Toplotni izvori koje mi preporučujemo su: -Spoljni vazduh (direktno), ukoliko toplota zemlje nije dostupna. -Oblast zemlje (kao sonde u zemlji ili pločasti kolektori u zemlji) Moguće je rešenje sa pločastim kolektorima u bašti ili dubinskim bušotinama. Odabrana površina zemlje ne sme biti nadgrađivana ili obrađivana! Spoljni vazduh Oblast zemlje sa pločastim kolektorima Oblast zemlje sa sondama u zemlji Temperatura Oduzimanje toplote iz toplotnog izvora Potreban broj uredjaja sa FB-grejanjem + WW Varijante postavljanja Uputstvo Srednja vrednost za vreme grejnog perioda ca. +6 C. Godišnja srednja vrednost ca.+12 C Mogućnost korišćenja pri spoljnim temperaturama od -20 C do +35 C Na 1000m3/h spoljnjeg vazduha ca. 3 do 4 kw Temperatura područja-oblasti zemlje zavisi uglavnom od toplotne snage koja se oduzima. Niža temperatura se dostiže vremenski pomereno tj. negde u februaru zavisno od vrste izvođenja i može iznositi čak ca. -5 C.Od marta počinje regeneracija. Srednja temperatura tla za vreme grejnog perioda iznosi ca.-2 C. Po m2 pločastog kolektora:min. 10 W/m2 u slučaju suve podloge i max. 40 W/m2 u slučaju vlažne podloge. 1,3 do 1,4 1,1 do 1,3 1,05 do 1,2 Unutrašnja montaža: Toplotna pumpa u kućnoj atmosferi preko kanala. Spoljna montaža: Toplotna pumpa je van. Ugaoni ventilacioni kanali imaju prednost.izbegavati kratke veze. Kanale je potrebno dihtovati (curenje vode). Predvideti odvod kondenzata da ne bi bilo potapanja. Buku usled pogona usmeriti napolje. Samo unutrašnja montaža. Preporučuju se samo pločasti kolektori Izabrati zaštitno sredstvo od zamrzavanja do -14 C Polaganje 1,2 do 1,5m ispod nivoa zamrzavanja. Međusobno rastojanje između cevi treba da je >50cm. Dužina cevi po krugu treba da je 100m. Spojeve cevi u zemlji treba izvesti da su pristupačni spolja. Paziti na dobru ventilaciju. Svi krugovi treba da s u iste dužine. Razdelnik/-Sabirnik je najbolje postaviti u razdelnom šahtu izvan kuće dihtovano od kišnice. Pribaviti saglasnost lokalnih vlasti. Temperatura tla je u znatnoj zavisnosti od toplotne snage koja se oduzima. Niže temperature se vremenski pomereno dostižu u februaru i zavisno od načina izvođenja iznose od 0 C do -5 C. Od marta počinje regeneracija. Srednja temperatura tla za vreme grejnog perioda je ca. +5 C Min. 20 W/m, Max. 80 W/m (u slučaju većih podzemnih voda). Računska 50 W/m Samo unutrašnja montaža Dubinu bušenja i broj sondi regulisati sa firmom za bušenje. Rastojanje sondi treba da je min 5-6m. Uputstva za grejni sistem su ista kao i za zemljane kolektore. Sonde i postrojenje toplotne pumpe odabrati za maks.1800 časova rada godišnje, odnosno 100 kwh/m. Potrebno je pribaviti saglasnost lokalnih vlasti. Raspoloživost Antifriz Spoljni Kolektor Sonde vazduh sposobnost akumulacije Temperaturni nivo Granična temp upotrebe Regeneracija Troškovi prekida rada Upotrebna dozvola poželjna da ne 3 C za bivalentni pogon i -5 C za monoenergetski pogon Znaci: ++ vrlo visok; + visok; o srednji; - nizak; -- vrlo nizak

10 7. Antifriz-/voda-toplotne pumpe za zemljane i solarne izvore toplote 7. Zemljani i solarni izvori toplote Toplota zemlje je u stvari akumulisana sunčeva energija i može biti efektivni izvor toplote sa dugotrajno niskim troškovima eksploatacije. U našim uslovima na dubini od 1m ne pada temperatura zemlje ispod granice zamrzavanja. Kolektori koji se postavljaju u zemlju mogu efikasno i jeftino koristiti postojeću temperaturu tla. U kolektorima koji se nalaze u zemlji, cirkuliše medijum nosilac toplote, koji preuzima postojeću toplotu zemlje i prosleđuje je kontinualno do toplotne pumpe. Važno: Snagu oduzimanja toplote treba tako dimenzionisati da ne dođe do pregrevanja kolektora i da se oni nakon grejnog perioda mogu regenerisati. Ukoliko snaga oduzimanja toplote zemljanih kolektora ili zemljanih sondi nije dobro dimenzionisana, moguće je da dođe do smetnji u pogonu i do smanjenog grejanja objekta. Do danas su se, što se tiče zemljanih kolektora, potvrdila dva sistema, pri čemu najveću ulogu ima pojedinačna osnovna veličina. Takozvani pločasti kolektori su vrlo povoljni u primeni, u principu zahtevaju znatne baštenske površine, pri čemu u slučaju novogradnje treba poći od minimum 1.5 struke grejne površine stana. Polaganje kolektora se vrši u zoni ispod granice zamrzavanja, po pravilu 1,2 do 1,5 m dubine. Ukoliko se raspolaže sa manjim površinama, tada treba primeniti takozvane zemljane sonde, koje se mogu realizovati dubinskim bušenjem do maksimum 100 m. Ove varijante mogu biti prijavljene, a takođe i uslovljenje pribavljanjem odgovarajućih dozvola odnosno saglasnosti. Toplotne pumpe koje uzimaju toplotu iz zemlje imaju sledeće prednosti: Geološka toplota je sigurna u smislu napajanja i pri svakom vremenu i godišnjem dobu stoji na raspolaganju skoro u nepromenjenom obimu Toplota zemlje ne stvara nikakve emisije ili slična oštećenja. Toplota zemlje štedi prostor, pogotovo kada se koriste dubinske sonde. Nije potreban nikakav sistem za odvođenje gasova. Nema oslobađanja materija visokog rizika. Mali troškovi eksploatacije. Energija iz termičkog strujnog kruga je stalno na raspolaganju. Lako priključenje uređaja na sisteme toplote i grejanja. Pozitivan ekobilans redukcijom potrošnje fosilnih izvora toplote i izvora CO -baze.

11 8. Postavljanje pločastih kolektora 8. Postavljanje pločastih kolektora Podloga Površina izvora toplote ne sme biti obrađivana ili nadgrađivana. Pri definisanju specifične toplotne snage koju treba preuzeti, potrebno je računati sa sati punog korišćenja u toku grejnog perioda (2400h/J sa toplom potrošnom vodom), kao polaznim podatkom. S p e c i f i č n a snaga qe pri 1800 h/a W/m2 Preuzeta snaga pri 2400 h/a W/ m2 Preporučeno rastojanje s m Preporučena dubina m R a s t o j a n j e između cevi m Suva ne ,2-1,5 >0,7 nabijena zemlja *Nabijena ,8 1,2-1,5 >0,7 I vlažna zemlja Vodeni sloj zemlje/pesak ,5 1,2-1,5 >0,7 Potrebno je obratiti pažnju i na spec godišnji rad oduzimanja toplote qe pored specifičnog godišnjeg vremena rada. Za zemljanje grejne kolektore ova vrednost treba da je između 50 i70 kwh/(m2godišnje). Računska vrednost za postavljanje pločastih kolektora u zemlju prema VDI iznosi 4640:važi samo za čist pogon grejanja! * U praksi se polazi od 25W/m2 specifičnog oduzimanja toplote (q ).. Rashladna snaga: U slučaju monoenergetskog izvođenja nekog sistema toplotnih pumpi na principu antifriz-/ voda potrebno je da izvor toplote bude dimenzionisan prema kompletno potrebnoj toplotnoj snazi objekta, a ne prema postavljenoj toplotnoj pumpi. Ovo je naročito važno, ukoliko iz razloga finansija, treba da bude odabrana manja toplotna pumpa. Preuzimanje rashladne snage Rashladna snaga Primer: Q H =8.9 kw (toplotna pumpa tip BVS-09-K, elktrična snaga 1,98 kw). Q o = 8,9 kw - 1,98 kw = 7,02 kw Površina kolektora Amin: Dužina kolektorskih cevi L: A min = Q o /q E L Kmin =A min /S Primer: Q o =7.02 kw (7020W), q E =25 W/m 2. A min = 7020 W/ 25 W/m 2 = 281 m 2 Primer: A min =281m 2 S=0,8 L Kmin = 281/0,8=351m Q o = Rashladna snaga Q g = Objektat P el = električna priključna saga (potrošnja) A min = minimalna površina ; q E = specifično odvođenje toplote podloge-poda L Kmin = minimalne ukupne dužine cevi kolektora; S= rastojanje polaganja; E k = preporučene dužine kolektorskih cevi U ovom slučaju su položena 4 kruga sa po 100 m (ukupna dužina 400 m)kolektorskih cevi. Iz ovoga se dobija stvarno rastojanje kolektorskih cevi od: Sk=A min /L K (Sk=281m 2 /400=0,7m)

12 9. Projektovanje i instalacija antifriz/voda 9. Projektovanje i instalacija Sadržaj VDI 4640: Informacije VDI 4640 list 1 Termičko iskorišćenje zemlje, osnovi, nadležnosti, aspekti okoline Prema VDI 4640 stepenuje se Monoethylenglykol fusnotom 14 sa WKG 1 na WKG 0 (=klasa opasnosti za vodu 0). Postavljanje Monoethylenglykola u antifriz /voda toplotnim pumpama: Monoethylenglykol koristi se kao tečni nosilac toplote u PE-kolektorskim cevima u zemljanim kolektorima ili u zemljanim sondama u mešavini sa vodom Uputstva za instaliasnje i projektovanje (udeo glikola= ca. 25% = 1 deo glikola i 3 dela vode). Na taj način se postiže zaštita od zamrzavanja od ca. -12 C do ca. -14 C. - Razdelnik antifriza mora biti zaštićen od kiše (opasnost od korozije) - Kolektorske, odnosno cevi sondi moraju biti priključene na razdelnik bez naprezanja. - Svi sastavni delovi, koji se montiraju u objektu, kroz koje protiče antifrz, moraju biti izolovani od stvaranja kondenzata i gubitka energije. - Obratite pažnju kod dimenzionisanja pumpe, da je u slučaju 25% - 30% stotnog antifriza pad pritiska veći za faktor 1,5-1,7 nego u slučaju čiste vode. Linija potrebne snage cirkulacione pumpe za ovaj slučaj se nalazi za oko 10% ispod linije potrebne snage za vodu. Dimenzije cevi Zapremina (l/100m cevi) Antifriz Voda Ukupna zapremina 25 x2,3 8,2 24,5 32,7 32 x 2,9 13,5 40,4 53,9 40 x 2,3 24,5 73,9 98,4 50 x 2,9 38, ,4 63 x 3,6 61,1 183,4 244,5 75 x 4,3 86,6 259,7 346,6 90 x 5,1 125,0 375,1 500,1 110 x 6,3 186,3 558,8 745,1 Punjenje sistema Punjenje sistema se mora realizovati u sledećim koracima: 1. Pre puštanja u rad celokupan sistem sa 5 bara ispitati u pogledu nepropusnosti. 2. Temeljno isprati pojedine kolektorske krugove. Ispiranje treba izvršiti u otvorenom sistemu. 3. Pre punjenja kolektora potrebno je mešavinu antifriza dobro izmešati. Izmeriti koncentraciju mešavine antifriza: 25% antifriza + 75% vode ca. -14 C 4. Punjenje izvršiti uz konstantno odzračivanje, sve dok sav vazduh ne izađe iz sistema. Podesiti radni pritisak na oko 1 bar. Zemlja Ispravno postavljanje uredjaja za termičko korišćenje zemlje najčešće je odlučujući faktor tehničkog i ekonomskog uspeha. Dimenzionisanje na granici kapaciteta može u eksploataciji dovesti do znatnih problema. Usled mogućih povećanih troškova ili usled mogućnosti oštećenja okoline ili objekta, moguće je da dođe čak i do odustajanja korišćenja toplotne pumpe. Ukoliko površina za toplotni zemljani kolektor nije poznata, ne sme se izvor toplote poddimenzionisati. U takvom slučaju je bolje primeniti toplotnu pumpu na principu razmene vazduh-voda. Molimo da obratite pažnju na primere montaže i ugradnje toplotnih pumpi vazduh/voda.

13 9. Projektovanje i instalacija antifriz/voda Izvođenje za monovalentni pogon Primer: Sledeća predpostavljena izvedba polazi od predpostavke da je temperatura na dovodu grejnog uredjaja 35 C i da srednja temparatura antifriza u toku grejnog perioda iznosi 0 C. Maksimalno vreme rada toplotne pumpe iznosi 1800 h/a a zemljište u kome je postavljen kolektor sastoji se od nabijenog vlažnog zemljišta sa specifičnim koeficijentom oduzimanja toplote od 25 W/m2. Na osnovu toga se dobijaju sledeći podaci izvođenja: Spec. snaga oduzimanja toplote podloge: 25 W/m2 Razmak kolektorskih cevi: ca. 0,6-0,8 m Spec.snaga oduzimanja toplote kolektorskih cevi: W/m Dubina polaganja kolektorskih cevi: 1,2-1,5 m Kolektorski vodovi (PE-PN 10) 32 x 2,9 Max. ukupna dužina dovoda i povrata: 30 m Predpritisak kompenzacione posude 0,5 bar Nominalni pritisak sigurnosnog ventila 3 bar Toplotna pumpa BWS 06 Z BWS 09 Z BWS 11 Z Grejna snaga (B0/W35) EN kw 5,7 8,4 10,2 Potrošnja el. Energije (B0/W35)EN kw 1,3 1,9 2,2 Rashladna snaga (B0/W35) EN kw 4,4 6,5 8,0 Protok antifriza pri razlici temp 4K l/h minimaalna površina kolektora m Broj kolektorskih deonica dužine 100 m Teoretsko rastojanje pri polaganju m 0,59 0,65 0,53 Snaga oduzima topl po m kolektora W/m 14,7 16,2 13,8 Zbirni vod ADØ x jačina zida max. dužina 30 m 1) 40 x 2,3 40 x 2,3 40 x 2,3 Zapremina sistema ca. l Zapremina odgovarajućeg razdelnika ca. l Zapremina antifriza ca. l Zapremina vode ca. l Pumpa antifriza je integrisana u samom uređaju,preostali slobodan pritisak u krugu antifriza koji nastaje kaorazlika temp. od 4K u 0,40 0,37 0,42 integ.krugu hlađenja bar Zapr. kompenzac. suda predpritiska 0.5 bar l ) Ukoliko su vodovi duži od 15 m (dovodni i povratni 30 m) potrebno je primeniti za jedan nivo veće dimenzije! Toplotna pumpa BWS 06 K BWS 09 K BWS 12 K BWS 14K Grejna snaga (B0/W35) EN kw 5,7 8,9 11,7 13,7 Potrošnja el. Energije (B0/W35)EN kw 1,3 2,0 2,6 3,0 Rashladna snaga (B0/W35) EN kw 4,4 6,9 9,1 10,7 Protok antifriza pri razlici temp 4K l/h minimaalna površina kolektora m Broj kolektorskih deonica dužine 100 m Teoretsko rastojanje pri polaganju m 0,59 0,69 0,61 0,71 Snaga oduzima topl po m kolektora W/m 14,7 17,3 15,2 17,8 Zbirni vod ADØ x jačina zida max. dužina 30 m 1) 40 x 2,3 40 x 2,3 40 x 2,3 40 x 2,3 Zapremina sistema ca. l Zapremina odgovarajućeg razdelnika ca. l Zapremina antifriza ca. l Zapremina vode ca. l Pumpa antifriza je integrisana u samom uređaju,preostali slobodan pritisak u krugu antifriza koji nastaje kaorazlika temp. od 4K u 0,52 0,68 0,51 0,43 integ.krugu hlađenja bar Zapr. kompenzac. suda predpritiska 0.5 bar l ) Ukoliko su vodovi duži od 15 m (dovodni i povratni 30 m) potrebno je primeniti za jedan nivo veće dimenzije!

14 9. Projektovanje i instalacija antifriz/voda Krive snage grejanja Snaga grejanja (kw) BWS Z 35 Dovod Temperatura antifriza (nosioca toplote) Snaga grejanja (kw) BWS Z 65 Dovod Temperatura antifriza (nosioca toplote)

15 9. Projektovanje i instalacija antifriz/voda Krive snage grejanja Snaga grejanja (kw) BWS K 35 Dovod Temperatura antifriza (nosioca toplote) Snaga grejanja (kw) BWS K 65 Dovod Temperatura antifriza (nosioca toplote)

16 10. Polaganje sondi u zemlju 10. Polaganje sondi u zemlji - potrebne su manje zemljane površine nego u slučaju pločastih izmenjivača - izradu vrši izvođač sondi - potrebna je saglasnost lokalnih vlasti Polaganje prema VDI 4640 izvodu Moguće specifične snage oduzimanja toplote za toplotne sonde u zemlji - Oduzimanje samo toplote (grejanje uključujući i toplu potrošnu vodu) - Dužina pojedinih toplotnih sondi u zemlji je između 40 i 100 m minimalna rastojanja između dve toplotne sonde u zemlji: minimum 5 m za slučaj sondi dužine 40 do 50 m, minimum 6 m za sonde dužine >50 do 100 m - Kao toplotne sonde za polaganje u zemlju mogu se primenjivati dvostruke-usonde sa DN 20, DN 25 ili DN32 ili koaksijalne sonde prečnika najmanje 60 mm. - Uslučaju većeg broja manjih uređaja na nekom ograničenom prostoru, ovakva rešenja se ne mogu primenjivati Podloga Opšta pravila: Lošija podloga (suvi sediment (λ <1,5 W/(mK)) normalna podloga sa nabijenim šljunkovitim slojem i vodopropusnim slojem (λ<1,5-3,0 W/(mK)) tvrdo kamenito tlo sa povećanim faktorom toplotne provodnosti (λ>3,0 W/(mK)) Spezifično oduzimanje toploteza za 1800 h za 2400 h 25 W/m 20 W/m 60 W/m 50 W/m 84 W/m 70 W/m Pojedini sastojci podloge-tla Pesak, šljunak, suvi Pesak, šljunak, vodopropustivi U slučaju jačeg protoka vode u pesku i šljunku, a za pojed. uređaje Nasip, šut, vlažni Kalkanske stene(masiv) Kamene stene Kiseli Magmati (npr. Granit) Bazni Magmati (npr. Bazalt) Gneis <25 W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m <20 W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m W/m Prikazane vrednosti mogu znatno oscilovati usled strukture podloge kao i meteoroloških prilika, kompaktnosti tla,vodopropusnosti i sl. Primer: Određivanje dužine toplotne sonde u zemlji: Dimenzionisanje toplotne pumpe prema formuli Qwp=(Q g +Q ww +Q s )xz Daje podatak da je potrebna toplotna pumpa grejne snage 13,5 kw. Toplotne sonde u zemlji se polažu u normalnom okamenjenom tlu sa vodopropusnim slojem. Iz tehničkih podataka se dobija da bi za grejnu snagu 13,7 kw i električnu potrošnju od 3 kw odgovarala toplotna pumpa (Typ BWS-14-K), pa se rashladna snaga računa na bazi ovih podataka. Moguća snaga koja se može preuzeti iz tla dobija se za odabranu podlogutle i iznosi 60 W/m. U ovom slučaju se za potrebnu dužinu toplotnih sondi u zemlji dobija: (13,7 kw - 3 kw= 10,7 kw) Moguće je primeniti 4 sonde dužine po 50 m.

17 10. Polaganje sondi u zemlju Pažnja u slučaju oblasti zaštićenih voda: U zonama zažtićenih voda Zona I Zona II Zona III i u oblastima zaštićenih voda zabranjeno je postavljanje toplotnih pumpi na principu antifriz/voda. Izrada toplotnih sondi za zemlju sa visokim vekom trajanja (Izdanje Fma. EWS) Zaptivanje (popunjavanje) rupa Spajanje sondi i toplotne pumpe Materijal sondi PE 100 je u stvari tzv. bimodularni polietilen koji u primeni kao toplotna sonda u zemlji ispunjava sledeće - visoka elestičnost i otpornost na širenje - dobre mehaničke karakteristike - dobru otpornost na hemikalije - povoljne mehaničke osobine i zavidnu elestičnost i pri niskim temperaturama - pokazuje dobre osobine i u dužim vremenskim periodima - ima nizak hidraulički otpor - ima dobar odnos cena/performanse Postavljanje polietilenskih sintetičkih materijala kao sondi za oduzimanje toplote iz zemlje (cevi položene u zemlji), smatra se sa stanovišta proizvođača skoro kao idealno rešenje. Uprkos tome toplotne sonde položene u zemlji izložene su svim vremenskim uticajima i drugima uticajima prirode i okoline. Normativi koji se na njih odnose prognoziraju im veoma dug životni vek. Konstrukcija toplotnih sondi koje se polažu standardno u zemlji sastoje se iz sledećih elemenata: - osnova toplotne sonde za polaganje u zemlju, U-oblika - u većini slučajeva i oprema za učvršćivanje koja se sastoji od tegova kao pomoćnih elemenata za ugradnju - četiri cevi diametra SDR 11 od PE u zavisnosti od dubine ugradnje toplotne sonde u zemlji vrši se ugradnja U cevi spoljnog prečnika 25,32 i 40 mm - iz glave sonde položene u zemlju ili iz spojnog dela vertikalne cevi i horizontalne dovodne cevi izvodi se veza do razdelnika ili direktno do toplotne pumpe. Pored cevi i sastavnih elemenata izrađenih od PE 100 izvodi se i nekoliko spojeva, odnosno vrši se zavaraivanje, kao: - zavarivanje spojeva grejnih elmenata - zavaraivanje izmenjivača toplote - zavarivanje ispitnih mesta grejnih elemenata, koji se koriste u tehnici spajanja cevi i ostalih elemenata za ispitivanje spojeva. STÜWA-Therm 2000 je material za zaptivanje. Ovaj materijal se ubrizgava uz pomoć jake suspenzione pumpe pod visokim pritiskom u otvor i popunjava ga odozdo na gore. Kratke veze između toplotnih sondi u zemlji i toplotne pumpe omogućavaju realizaciju ekonomičnog postrojenja. Za male snage se preporučuje, ugradnja samo jedne sonde dubine npr. 100 m. Na taj se način priključenje na toplotnu pumpu znatno pojednastavljuje. U ovakvom slučaju se dovod i odvod toplotne sonde mogu priključiti uz pomoć holenderskog priključka (hidraulički vrlo povoljno rešenje). Dovodni i povratni vod u ovom slučaju mogu biti direktno priključeni na toplotnu pumpu bez razdelnika, odnosno sabirnika.

18 10. Polaganje sondi u zemlju U slučaju većih postrojenja sa više od dve bušotine, ima svrhe postavljati razdelnik i sabirnik. Razdelnik omogućuje fino uregulisavanje pojedinačnih krugova sondi a time optimalno iskorišćenje toplote svih cevnih sondi. Obzirom da ne postoji mogućnost uregulisavanja pojedinih krugova, potrebno je priključivanje izvesti prema Tichelmann-u. Razdelnik i sabirnik treba postaviti u nekom spoljašnjem šahtu; ovakvo rešenje je povoljnije i otpada potreba za skupom izolacijom od hladnoće (kondenz vode). U svakom slučaju je potrebno predvideti odvodnjavanje šahta. Nadalje je potrebno na priključnim vodovima na toplotnu pumpu ugraditi još i sledeće delove: - Grejnu cirkulacionu pumpu za cirkulaciju antifriza (potrebno je da se izvrši hidrauličko usaglašavanje) - Sigurnosnu grupu, koja se sastoji iz manometra, slavine za punjenje i pražnjenje, sigurnosnog ventila i membranske ekspanzione posude. - Sistem za odzraku i produvavanje cevi - Razdelnik antifriza mora biti montiran zaštićeno od kišenice. - Kolektorske odnosno cevi sondi moraju biti bez naprezanja montirane na razdelnik. Obzirom da se radi o priključenju cevi koje spadaju u grupu cevi za hladnu vodu, nastaje kondenzat na površini cevi. Da bi se kondenzat u delu kuće sprečio, potrebno je u kući cevi obaviti izolacijom za hladne cevi (kondenz voda). Ispravno izvođenje postrojenja u pogledu termičkog iskorišćenja potencijala zemlje predstavlja odlučujući faktor tehničkog i ekonomskog uspeha.dimenzionisanje na ivici granice može dovesti do znatnih problema u pogonu i eksploataciji. Od procenjenih troškova pogona i od procene eventualnih troškova oštećenja okoline i objekta, može dovesti čak i do odustajanja od instaliranja toplotne pumpe. Ukoliko potrebna površina za instaliranje toplotnih kolektora u zemlji nije na raspolaganju ne sme se ni u kom slučaju poddimenzionisati izvor toplote. U ovakvim slučajevima je bolje predvideti toplotnu pumpu na principu vazduh/voda. Molimo obratite pažnju na primere izvođenja vazdušno/vodenih toplotnih pumpi. Toplotna pumpa BWS 06-K 09-K 12-K 14-K 06-Z 09-Z 11-Z Grejna snaga (B0/W35) kw 5,7 8,9 11,7 13,7 5,7 8,6 10,2 n. EN Električna snaga kw 1,3 2,0 2,6 3,0 1,3 1,9 2,2 (B0/W35) n. EN Rashladna sn (B0/W35) kw 4,4 6,9 9,1 10,7 4,4 6,5 8,0 n. EN Protok antifriza pri l/h K temp razlike min. dužina sondi m Potrebne sonde po 50 m Rastojanje sondi m Pumpa za antifriz integrisana u bar 0,52 0,68 0,51 0,43 0,40 0,37 0,42 uredjaju, razlika pritisaka za krug antifriza pr i 4K temp razlike Kompenzaciona posuda l

19 11. Tehnički podaci BWS-K 11. Technički podaci BWS-06-K Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 5,8 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 5,7 / 4,4 B0/W50 prema EN14511 kw/- 5,2 / 3,0 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 5,2 / 4,1 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 4,1 / 2,4 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 40 Nivo buke pri opterećenju db 53 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 650 x 500 x 1550 Ukupna težina kg 195 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 1,8 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 500 / 950 / 1400 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 700 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,46 Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 1000 / 1400 / 2500 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 1100 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,52 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Zapremina kompenzacione posude / predpritisak (ugrađen) l / bar 12 / 0,5 Priključci Topla voda R1 AG Antifriz R1 AG Ugraditi filter u krugu antifriza 1 1/4", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 4,0 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 4,5 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 1,29 / 2,4 / 0,78 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,08 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,1 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 27,4 1) U skladu sa lokalnim propisima!

20 11. Tehnički podaci BWS-K Tehnički podaci BWS-09-K Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 9,1 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 8,9 / 4,5 B0/W50 prema EN14511 kw/- 7,8 / 2,9 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 8,1 / 4,1 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 6,8 / 2,6 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 40 Nivo buke pri opterećenju db 53 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 650 x 500 x 1550 Ukupna težina kg 198 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 2,1 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 800 / 1500 / 1900 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 1100 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,4 Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 1450/ 1900 / 4000 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 1450 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,68 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Zapremina kompenzacione posude / predpritisak (ugrađen) l / bar 12 / 0,5 Priključci Topla voda R1 AG Antifriz R1 AG Ugraditi filter u krugu antifriza 1 1/4", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 5,9 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 6,3 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 1,98 / 3,7 / 0,78 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,08 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,2 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 30 1) U skladu sa lokalnim propisima!

21 11. Tehnički podaci BWS-K Tehnički podaci BWS-12-K Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 11,9 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 11,7/ 4,5 B0/W50 prema EN14511 kw/- 10,8 / 3,0 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 9,8/3,8 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 8,9 / 2,5 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 40 Nivo buke pri opterećenju db 53 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65(za antifriz-2do25) Granične temperature antifriza C -5 do +25(za antifriz-5do25) Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 650 x 500 x 1550 Ukupna težina kg 204 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 2,9 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1300 / 2000 / 2400 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 1450 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,4 Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 1800/ 2600 / 3900 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 2050 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,51 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Zapremina kompenzacione posude / predpritisak (ugrađen) l / bar 12 / 0,5 Priključci Topla voda R5/4 AG Antifriz R5/4 AG Ugraditi filter u krugu antifriza 1 1/4", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 7,5 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 9,0 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 2,6 / 4,8 / 0,78 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,09 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,2 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 25 1) U skladu sa lokalnim propisima!

22 11. Tehnički podaci BWS-K Tehnički podaci BWS-14-K Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 13,9 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 13,7/ 4,5 B0/W50 prema EN14511 kw/- 12,8 /2,9 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 11,7/3,7 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 10,9 / 2,5 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 42 Nivo buke pri opterećenju db 55 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 650 x 500 x 1550 Ukupna težina kg 207 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 2,7 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1200 / 2400 / 2900 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 1700 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,59 Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 2350/ 3100 / 4700 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 2350 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,43 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Zapremina kompenzacione posude / predpritisak (ugrađen) l / bar 18 / 0,5 Priključci Topla voda R5/4 AG Antifriz R5/4 AG Ugraditi filter u krugu antifriza 1 1/4", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 9 (6 / 3) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 9,4 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 10,0 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 3,0 / 5,8 / 0,75 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,2 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,25 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 28 1) U skladu sa lokalnim propisima!

23 11. Dimenzije BWS-K Dimenzije BWS-K TIP BWS-K Ukupna visina A mm Ukupna širina B mm Ukupna dubina C mm Visoki dovod antifriza D mm Visina povrata tople vode E mm Visina dovoda tople vode F mm Visina povrata antifriza G mm Povrat antifriza H mm Dovod antifriza I mm Povrat tople vode J mm Dovod tople vode K mm Topli dovod-/-povrat /Antifriz dovod povrat L mm

24 11. Dimenzije BWS-Z Tehnički podaci BWS-06-Z Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 5,8 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 5,7 / 4,4 B0/W50 prema EN14511 kw/- 5,2 / 3,0 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 5,2 / 4,1 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 4,1 / 2,4 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 37 Nivo buke pri opterećenju db 49 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 600 x 695 x 1920 Ukupna težina/rashladni boks kg/ kg 290 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 1,65 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 500 / 950 / 1200 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 700 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,43 3-kraki ventil grejanje/topla voda ugrađen Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 900 / 1400 / 2800 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 1100 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,4 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Priključci Grejna voda R1 Topla voda R3/4 Antifriz G1" ÜWM površinski sloj Ugraditi filter u krugu antifriza 1 ", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Rezervoar tople vode Neto zapremina l 200 Anodna zaštita od lutajućih struja ugrađena Temperatura tople vode C do 55 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 4,0 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 4,0 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 1,30/ 2,5 / 0,75 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,08 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,1 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 27 1) U skladu sa lokalnim propisima!

25 11. Dimenzije BWS-Z Tehnički podaci BWS-09-Z Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 8,6 / 4,6 B0/W35 prema EN14511 kw/- 8,4 / 4,4 B0/W50 prema EN14511 kw/- 7,8 / 3,0 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 7,5 / 4,0 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 6,4 / 2,5 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 37 Nivo buke pri opterećenju db 49 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 600 x 695 x 1920 Ukupna težina/rashladni boks kg/ kg 295 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 2,1 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 750 / 1400 / 1800 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 1000 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,35 3-kraki ventil grejanje/topla voda ugrađen Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 1200 / 1800 / 3000 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 1400 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,37 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Priključci Grejna voda R1 Topla voda R3/4 Antifriz G1" ÜWM površinski sloj Ugraditi filter u krugu antifriza 1 ", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Rezervoar tople vode Neto zapremina l 200 Anodna zaštita od lutajućih struja ugrađena Temperatura tople vode C do 55 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 5,9 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 6,3 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 1,91/ 3,8 / 0,73 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,08 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,1 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 30 1) U skladu sa lokalnim propisima!

26 11. Dimenzije BWS-Z Tehnički podaci BWS-11-Z Vrsta toplotne pumpe antifriz /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci snage bez pumpe Grejna snaga/cop za B0/W35 prema EN255 kw/- 10,3 / 4,7 B0/W35 prema EN14511 kw/- 10,2/ 4,6 B0/W50 prema EN14511 kw/- 9,3 / 3,1 B-5/W35 prema EN14511 kw/- 9,2 / 4,2 B-5/W50 prema EN14511 kw/- 7,9 / 2,7 Buka Nivo buke na rastojanju 1m od toplotne pumpe (u slobodnom prostoru) db(a) 37 Nivo buke pri opterećenju db 49 Granične vrednosti Granične temperature tople vode C +20 do +65 Granične temperature antifriza C -5 do +25 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina (bez priključaka i sigurnosnih elemenata) mm 600 x 695 x 1920 Ukupna težina/rashladni boks kg/ kg 298 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R407C / 2,1 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 900 / 1800 / 2200 Slobodan napor toplotne pumpe pri protoku 1300 l/h (ca. 7K temp razlike) bar 0,35 3-kraki ventil grejanje/topla voda ugrađen Izvor toplote Cirkulacija antifriza minimalna / nominalna / maximalna l/h 1400 / 2200 / 3500 Slobodan napor topl pumpe pri protoku antifriza 1600 l/h (ca. 4K temp razlike) bar 0,42 Minimalna koncentracija antifriza / zaštita od zamrzavanja do %/ C 25 / -13 Priključci Grejna voda R1 Topla voda R3/4 Antifriz G1" ÜWM površinski sloj Ugraditi filter u krugu antifriza 1 ", ispred toplotne pumpe Izvesti na licu mesta Rezervoar tople vode Neto zapremina l 200 Anodna zaštita od lutajućih struja ugrađena Temperatura tople vode C do 55 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 6,9 Maximalna teoretska struja kompresora (I max ) A 8,0 Angažovana snaga /angažovana struja/cosj za B0/W35 prema EN14511 kw/a/- 2,2/ 4,4 / 0,73 Angažovana snaga HUP / BUP pri nominalnom radu kw 0,08 Angažovana snaga pumpe za antifriz pri nominalnom radu kw 0,1 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) A 20 1) U skladu sa lokalnim propisima!

27 11. Dimenzije BWS-Z Dimenzije BWS-Z TIP BWS-K Ukupna visina A mm Ukupna širina B mm Ukupna dubina C mm Priključak hladne vode D mm Priključak topple vode E mm Povrat iz grejanja F mm Dovod za grejanje G mm Povrat iz grejanja H mm Priključak hladne vode / Priključak tople vode I mm Dovod za grejanje J mm Povrata antifriza K mm Dovod antifriza L mm

28 12. Vazdušno-/vodene toplotne pumpe za spoljnu montažu 12. Vazdušno-/vodene toplotne pumpe za spoljnu montažu Ukoliko nije moguće koristiti toplotnu energiju zemlje, jer se ne raspolaže sa baštenskim površinama ili su one premale, tada se može koristiti spoljni vazduh za oduzimanje toplote. Ovaj izvor toplote dolazi u obzir naročito pri izvođenju modernizacija i adaptacija. Za ovu primenu na raspolaganju su toplotne pumpe za spoljašnju ili unutrašnju montažu. U kombinaciji sa integrisanim grejnim elementom ove pumpe mogu biti monoenergetske, dakle mogu se koristiti kao jedini izvor toplote. Primenom i ugradnjom po okolinu neutralnog i neškodljivog rashladnog sredstva R 404A dozvoljava se i omogućuje rad monoenergetskih uređaja i do -20 C. Za spoljnu montažu za isporuku stoje na raspolaganju dva osnovna modela od 8 i 12 kw. Oni imaju sledeće značajne prednosti: - Nije potrebno pribavljanje upotrebne dozvole - Niži investicioni troškovi u odnosu na toplotne pumpe na principu antifriz/voda. - Jednostavnije projektovanje i idelani izvor toplote. Vazduh je svuda pristupačan! - Idealne su za pojedinačne kuće i za kuće u nizu sa malim placevima a jednostavne su za primenu pri rekonstrukciji ili modernizaciji objekata. - Lako korišćenje toplotnog izvora koji je permanentno na raspolaganju. Uputstva za postavljanje: Pri izboru mesta za montažu, treba voditi računa o sledećem: - Toplotna pumpa treba da je pristupačna sa svih strana (> 1 m od objekta) - Usisna strana vazduha i potisna strana vazduha moraju biti bez ikakvih prepreka, tj. slobodni. Obzirom da je vazduh na strani izbacivanja-potisa hladniji za oko 5 K od temperature okoline, mora se u ovom delu računati o ranijem stvaranju leda, odnosno inja. Iz tog razloga vazduh koji se izbacuje ne bi smeo da bude usmeren neposredno na zidove, terase i prolaze. Rastojanje toplotne pumpe od zidova, terasa i prolaza za kretanje ljudi treba da je najmanje 3 m. Rastojanje od kišnih kolektoratreba da iznosi 2-3 metra. - Da bi se izbeglo kratko spajanje na vazdušnoj strani i odbijanje i vrtloženje vazduha potrebno je izbegavati postavljanje uređaja u nišama, uglovima zidova ili između dva zida. - Postavljanje uredjaja u nekom zaklonu nije dozvoljeno, obzirom da hladan vazduh pada na dole i ne dolazi do razmene vazduha, odnosno toplote.. - Postavlajnje izvršiti tako da se povede računa o buci i kondenzatu; povesti računa o rastojanjima u odnosu na okolne elemente kako bi se sprečilo nastajanje smetnji. - Izbegavati postavljanje uredjaja u nišama i na zvučno reflektujućim podlogama jer zvučno reflektujuće površine zida ili poda mogu znatno povećati nivo buke. Znači potrebno je obratiti pažnju na mogućnost nastajanja zvučnih refleksija.. - Voditi računa o smeru kretanja vazduha / sprečiti kratko spajanje vazdušnih struja. - Obratiti pažnju na što kraće putanje vazduha, kako bi se postigli što je moguće manji padovi pritiska. - Kondenzat mora biti odveden u kanal za odvodnjavanje, ali bez mogućnosti nastajanja korozije (DN 50!) - Otvore za vazduh zaštiti od upada lišća, prašine, snega i sl. - Priključke grejnih krugova priključiti na toplotnu pumpu spojnicama za lako razdvajanje (bajonet spojnica, holender i sl. ). - Osnovno kod svih toplotnih pumpi na principu vazduh/voda je da je neophodna ugradnja puffer akumulatora (rezervoara), pre svega zbog potrebe otapanja inja. - Vodove cevi u zemljanom području predvideti tako da nema gubitaka toplote. - Pri izboru mesta postavljanja voditi računa o usisnoj rešetki, ventilatoru. U narednim slikama su definisana odgovarajuća odstojanja i mere.

29 12. Uputstva za montažu Izlaz vazduha Preporučeno postavjanje: Usisna strana uređaja (usis vazduha) smer prema kući; Uređaj pristupačan sa svih strana 1m Minimalno rastojanje Servisna strana kuća Preporučeno postavljanje: Uređaj pristupačan sa svih strana. Izlaz vazduha Minimalno rastojanje Servisna strana kuća Minimalno rastojanje kuća Minimalno rastojanje Problematično izvođenje hladna strana uređaja (izlaz vazduha) u smeren prema kući. U kuću udara hladan vazduh. Problematično izvođenje hladna strana uređaja (Izlaz vazduha) okrenut u smeru kuće. U kuću udara hladan vazduh. Minimalno rastojanje Minimalno rastojanje kuća Nedozvoljeno postavljanje. Uređaj nije pristupačan za servis. Nedozvoljeno postavljanje. Minimalno rastojanje na usisnoj strani nije ispoštovano.

30 12. Uputstva za montažu Toplotne pumpe u principu treba postaviti na čvrstu, glatku i vodoravnu površinu. Preporučuje se postavljanje toplotnih pumpi na neku pripremljenu betonsku ploču ili na montažne ploče koje su položene na sloj koji štiti od zamrazavanja. U cilju sprečavanja nastanka mostova za prenos buke potrebno je da kućište toplotne pumpe sa svih strana bude zatvoreno. Podloga betonska ploča Podloga montažna ploča pesak 10 cm betonska ploča 10 cm betonska ploča (šljunak 0-32/56 mm (šljunak 0-32/56 mm ca. 30 cm nabijen) nabijen) zaštita od mraza BWL 08 A preporučena rastojanja 1 m do uredjaja zbog potrebe montaže Ulaz vazduha 1 m do uređaja da se na bi sprečio odvod vazduha Montažna strana 1 m do uređaja da bi se omogućilo rukovanje korisnika 1 m do uređaja da se ne bi sprečio dovod vazduha Izlaz vazduha

31 12. Uputstva za montažu BWL 12 A - preporučena rastojanja 0,5 m do uređaja da se na bi sprečio odvod vazdu 0,8m do uređaja da bi se omogućila montaža Ulaz vazduha Izlaz vazduha 1,5m do uređaja da se ne bi sprečio odvod vazduha 1,0m do uređaja da bi se omogućilo rukovanje korisnika Priključci na toplotnoj pumpi Minimalno rastoj. ispod granice mržnjenja (min. 90cm) 1 1. Odvod kondenzata uvesti u područje tla koje može da primi vodu, a ispod granice zamrazavanja (min. 900 mm ispod površine). 2. Dovod i povrat cevi tople vode uvesti preko predhodno izrađene cevi za dogrevanje ili pomoću izolovane PEX cevi u KG cevi DN 200. Moguće je i što kraće postavljanje (max. 3 m) gumenog creva u KG-cevi DN 200. KG- cevi treba na krajevima zatopiti! 3. Zaštitne cevi za provodnik senzora, upravljački provodnik i energetski provodnik treba da su Ø min mm. 4. Izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti i otpornosti na vlagu zidova 4 2 3

32 12. Uputstva za montažu Plan podloge za BWL-08-A Potrebno je hidrauličko povezivanje toplotne pumpe sa fleksibilnim priključnim crevima. Za potrebe izrade fleksibilnih priključaka na raspolaganju je set dodataka za 1 (do 12 kw) u izvedbi za vodu visokog pritiska. Spoljna kontura toplotne priključci grejne vode Odvod kondenz vode >Ø 50 Cev za naknadno zagrevanje grejne vode podloga >40 iznad podloge prazna cev za elektrokabl > Ø70 50 u naokolo Isečak u podnom limu Površina za postavljanje toplotne pumpe Plan podloge za BWL-12-A Priključci grejne vode Spoljna kontura toplotne Cev dogrejača grejne vode dovod-/povrat Prazna cev za elektro kabl Podloga za montažu podloga Smer vazduha >40 iznad podloge Isečak u podnom limu Odvod kondenz vode >Ø Vodopropusna površina (npr.pesak) u području izlaska vazduha

33 12. Nivo buke Pad nivoa buke u zavisnosti od rastojanja Bez refleksije Slabljenje nivoa(db) Delimična refleksija Rastojanje od izvora buke (m) Slabljenje nivoa buke za BWL 08 A Slabljenje nivoa buke za BWL 12 A

34 12. Proračuni Potrebna grejna snaga (snaga grejanja objekta) prema DIN 4701 odnosno novom EN iznosi 7,7 kw. Potrebno je poći od potrebe za toplom potrošnom vodom za 4 sobe (0,25 kw/osobi) i od normirane spoljne temperature od -16 C. Distribucija zaelektro energiju predviđa prekide u napajanju u trajanju 2 x 2 sata. Faktor blokade u radu iznosi 1,1 (videti odeljak 4). Uz pomoć ovih podataka izračunava se potrebna snaga toplotne pumpe: Q WP = (Q G + Q WW ) x Z = (7,7 kw + 1,0 kw) x 1,1 = 9,6 kw Q E-Stab = Q WP - Q WP,Tn = 9,6 kw - 4,5 kw = 5,1 kw Diagram za određivanje tačke bivalencije i snage elektro štapnog grejača Potrebno vršno opterećenje postrojenja toplotne pumpe Snaga grejanja objekta (potrebno grejanje objekta, potrebna toplota grejanja) Potrebna snaga za pripremu tople potrošne vode Snaga štapnog grejača Grejna snaga toplotne pumpe u projektovanoj radnoj tački Z Faktor vremenske blokade Snaga grejanja (kw) Q WP Q G Q WW Q E-Stab Q WP,Tn Karakteristika objekta (pojednostavljeni prikaz) Normativ spoljne temperature Temperatura vazduha ( C) Karakteristika objekta (pojednostavljeni prikaz) Prema dijagramu proizilazi da je odgovarajuća teoretska grejna snaga za projektovanu tačku korišćenja ca. 4,5 kw. Obzirom da je ugrađen grejni štap snage 6 kw, na raspolaganju se nalazi maksimalna grejna snaga > 9,6 kw. Tačka bivalencije se nalazi na ca. -5 C. Po pravilu dodatno grejanje se određuje na iznos ca % od neophodne grejne snage. Ukoliko je udeo snage dodatnog grejanja relativno velik, godišnje vreme njegovog rada iznosi samo oko 2-5% ukupnog godišnjeg rada. U prikazanom primeru dnevnu potrebu za toplom potrošnom vodom može zadovoljiti rezervoar tople vode zapremine 300 litara, kao dnevna potreba 4-člane porodice (EFH postavlja viši zahtev 4 x 70 litara/dnevno= rezervoar tople vode 400 l). Što se tiče izabranog tipa toplotne pumpe u ovom primeru se ništa nije menjalo.

35 13. Vazdušno-/vodene toplotne pumpe za unutrašnju montažu 13. Vazdušno-/vodene toplotne pumpe za unutrašnju montažu Vazdušno-/vodene toplotne pumpe za montažu u zgradama prema današnjem stanju gradnje i propisa nemaju nikakvih ograničenja za ugardnju. U kombinaciji sa integrisanim grejnim dodatkom mogu se koristiti kao monoenergetske a takođe i kao dopunski izvori toplotne energije. Visina oduzimanja toplotne snage iz okolnog vazduha određena je pre svega tipom uređaja. Projektovanjem i upotrebom rashladnog sredstva koje nje štetno po okolinu R 404A omogućuje se monoenergetski pogon uređaja do -20 C spoljne temperature. Projektovanje i proračun se vrši na bazi dijagrama snage grejanja i potpuno je isti onom koji je prikazan za proračunavanje toplotnih pumpi na principu vazduh / voda za spoljašnju montažu. Primer: Snaga grejanja (kw) 35 C Dovod BWL 08 KI BWL 06 KI Tačka bivalencije Karakteristika objekta (pojednostavljeni prikaz) Normirana spoljna temperatura Temperatura vazduha ( C)

36 14. Projektovanje i instalacija vazduh/voda Dijagrami grejne snage Snaga grejanja (kw) BWL I 35 Dovod BWL 12 I BWL 10 I Temperatura vazduha Snaga grejanja (kw) BWL I 50 Dovod BWL 12 I BWL 10 I Temperatura vazduha

37 14. Projektovanje i instalacija vazduh/voda Dijagrami grejne snage Snaga grejanja (kw) BWL KI 35 Dovod BWL 08 KI BWL 06 KI Temperatura vazduha Snaga grejanja (kw) BWL KI 50 Dovod BWL 08 KI BWL 06 KI Temperatura vazduha

38 14. Projektovanje i instalacija vazduh/voda Dijagrami grejne snage Snaga grejanja (kw) BWL A 35 Dovod BWL 12 A BWL 08 A Temperatura vazduha Snaga grejanja (kw) BWL A 50 Dovod BWL 12 A BWL 08 A Temperatura vazduha

39 15. Tehnički podaci BWL-I 15. Tehnički podaci BWL 10 I Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 9,6 / 3,2 A7/W35 prema EN255 kw/- 11,0 / 3,6 A10/W35 prema EN255 kw/- 12,2 / 3,6 A-7/W35 prema EN255 kw/- 7,5 / 2,6 A-7/W50 prema EN255 kw/- 11,0 / 2,8 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) 50(2x90 savijen) Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 50(2x90 savijen) Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -5 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 748 x 848 x 1354 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 215 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 3,25 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1000 / 1100 / 3000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,03 Temperaturna razlika za A2/W35 K 7,5 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 3400 Maksimalni eksterni napor Pa 25 Priključci Grejna voda G 1 Presek ventilacionog kanala mm 594 x 594 Crevo za kondenz vodu (crevo montirano) / dužina iz uređaja - / m 30 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 8,0 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 8,2 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 3,0 / 5,8 / 0,75 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 49/25 1) U skladu sa lokalnim propisima!

40 15. Tehnički podaci BWL-I 15. Tehnički podaci BWL 12 I Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 12,0/ 3,2 A7/W35 prema EN255 kw/- 13,5 / 3,6 A10/W35 prema EN255 kw/- 14,2 / 3,7 A-7/W35 prema EN255 kw/- 9,2 / 2,6 A-7/W50 prema EN255 kw/- 13,0 / 2,8 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) 50(2x90 savijen) Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 50(2x90 savijen) Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -20 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 748 x 848 x 1354 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 215 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 3,25 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1200 / 1400 / 3000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,055 Temperaturna razlika za A2/W35 K 7,4 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 3400 Maksimalni eksterni napor Pa 25 Priključci Grejna voda G 1 Presek ventilacionog kanala mm 594 x 594 Crevo za kondenz vodu (crevo montirano) / dužina iz uređaja - / m 30 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 9,7 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 10,7 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 3,75 / 7,2 / 0,75 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 61/28 1) U skladu sa lokalnim propisima!

41 15. Dimenzije BWL-I Dimenzije BWL-I TIP BWL-I Ukupna visina A mm Ukupna širina B mm Ukupna dubina C mm Visina povrata grejanja D mm Visina odvoda kondenzata E mm Visina dovoda grejanja F mm Odvod kondenzata G mm Dovod grejanja / povrat grejanja H mm Dovod grejanja / povrat grejanja G 1" 1" Odvod kondenzata (unutrašnji prečnik) mm 30 30

42 15. Tehnički podaci BWL-KI Tehnički podaci BWL 06 KI Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 6,1/ 3,0 A7/W35 prema EN255 kw/- 7,0 / 3,6 A10/W35 prema EN255 kw/- 7,9 / 3,5 A-7/W35 prema EN255 kw/- 5,2 / 2,4 A-7/W50 prema EN255 kw/- 7,0 / 2,4 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) 45 Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 54 Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -20 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 577 x 700 x 1800 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 245 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 1,8 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 900 / 900 / 2000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,4 Temperaturna razlika za A2/W35 K 5,8 Pumpa proizvod. Grundfos Tip UPS kraki ventil grejanje-topla voda sastavni deo isporuke Zapremina ugrađenog puffer rezervoara l 56 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 1800 Maksimalni eksterni napor (slobodan pritisak) Pa 15 Priključci Grejna voda /topla voda(izbor) G 1 /R 1" Minimalni presek vazdušnog kanala mm 450 x 450 Crevo za kondenz vodu (crevo montirano) / dužina iz uređaja - / m 25 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 7,0 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 8,3 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 2,0 / 4,4 / 0,75 Angažovana snaga HUP / BUP pri normalnom radu kw 0,09 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 38/20 1) U skladu sa lokalnim propisima!

43 15. Tehnički podaci BWL-KI Tehnički podaci BWL 08 KI Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 8,1/ 3,2 A7/W35 prema EN255 kw/- 9,3/ 3,6 A10/W35 prema EN255 kw/- 10,0 / 4,0 A-7/W35 prema EN255 kw/- 6,3 / 2,4 A-7/W50 prema EN255 kw/- 8,9 / 2,6 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) 45 Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 54 Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -20 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 670 x 700 x 1800 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 255 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 2,1 Krugovi grejne vode/ tople vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 900 / 900 / 2000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,4 Temperaturna razlika za A2/W35 K 7,7 Pumpa proizvod. Grundfos Tip UPS kraki ventil grejanje-topla voda sastavni deo isporuke Zapremina ugrađenog puffer rezervoara l 56 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 2500 Maksimalni eksterni napor (slobodan pritisak) Pa 25 Priključci Grejna voda /topla voda(izbor) G 1 /R 1" Minimalni presek vazdušnog kanala mm vidi skicu Crevo za kondenz vodu (crevo montirano) / dužina iz uređaja - / m 25 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 8,2 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 9,7 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 2,5 / 4,9 / 0,75 Angažovana snaga HUP / BUP pri normalnom radu kw 0,09 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 45/22 1) U skladu sa lokalnim propisima!

44 15. Dimenzije BWL-KI Dimenzije BWL-KI TIP BWL-I Ukupna visina A mm Ukupna širina B mm Ukupna dubina C mm Visina povrata grejanja/tople vode D mm Visina dovoda grejne vode E mm Visina dovoda tople vode F mm Dovod tople vode/ povrat tople vode G mm Dovod grejanja / povrat grejanja H mm Dovod topple vode /povrat topple vode R 1" 1" Dovod grejanja / povrat grejanja G 1" 1" Odvod kondenzata (unutrašnji prečnik) mm 30 30

45 15. Tehnički podaci BWL -A Tehnički podaci BWL 08 A Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 8,1 / 3,4 A7/W35 prema EN255 kw/- 9,8 / 4,0 A10/W35 prema EN255 kw/- 10,5 / 4,3 A-7/W35 prema EN255 kw/- 6,3 / 2,6 A-7/W50 prema EN255 kw/- 9,0 / 2,7 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) - Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 53 Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -20 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 650 x 650 x 1200 Montažna površina, širina x dubina mm 650 x 650 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 165 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 2,1 Krugovi grejne vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1200 / 1200 / 2000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,04 Temperaturna razlika za A2/W35 K 5,9 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 3000 Priključci Grejna voda R 1" AG Minimalni presek vazdušnog kanala mm - Crevo za kondenz vodu (crevo ugrđeno) / dužina iz uređaja - / m 30 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 8,4 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 8,3 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 2,43 / 4,7 / 0,75 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 45/22 1) U skladu sa lokalnim propisima!

46 15. Tehnički podaci BWL -A Tehnički podaci BWL 12 A Vrsta toplotne pumpe vazduh /voda Usklađenost CE Montaža Unutrašnja Stepen zaštite IP24 Podaci o snazi Grejna snaga/cop za A2/W35 prema EN255 kw/- 12,0 / 3,2 A7/W35 prema EN255 kw/- 13,5 / 3,6 A10/W35 prema EN255 kw/- 14,2 / 3,7 A-7/W35 prema EN255 kw/- 9,2 / 2,6 A-7/W50 prema EN255 kw/- 13,0 / 2,8 Buka Nivo buke unutar prostora na 1m rastojanja od toplotne pumpe db(a) - Nivo buke spolja na rastojanju 1m od kanala db(a) 55 Granične vrednosti Granične temperature grejne vode C +20 do +55 Granične temperature vazduha C -20 do +35 Uređaj Dimenzije, širinaxdubinaxvisina mm 1394 x 848 x 1354 Montažna površina, širina x dubina mm 748 x 848 Ukupna težina(uključ. pakovanje za transport) kg 250 Vrsta rashladnog sredstva /količina za punjenje -/kg R404A / 3,25 Krugovi grejne vode Cirkulacija vode minimalna / nominalna / maximalna l/h 1200 / 1400 / 3000 Pad pritiska toplotne pumpe pri nominalnom protoku vode bar 0,055 Temperaturna razlika za A2/W35 K 7,4 Izvor toplote Protok vazduha pri maksimalnom eksternom naporu m3/h 3400 Maximalni spoljni pritisak (slobodan kraj) Pa - Priključci Grejna voda R 1" AG Minimalni presek vazdušnog kanala mm - Crevo za kondenz vodu (crevo ugrđeno) / dužina iz uređaja - / m 30 mm unutar / 1 Elektrika Priključenje napona / osiguranje svih polova toplotne pumpe1) - / A 3PE 400VAC 50Hz10A/C Priključenje napona / osigutanje grejnog elementa1) - / A 3NPE 400VAC50Hz10A/C Priključenje napona / Osiguranje komandnog napona1) - / A 1NPE 230VAC 50Hz10A/C Štapni grejač 3 fazni 400V (2 faze / 1 faza) kw 6 (4 / 2) Maximalna struja mašine u okviru granica primene A 9,7 Maximalna teoretska struja kompresora (I max Klixon isključenje) A 10,7 Angažovana snaga /angažovana struja/cosφ za A2/W35 prema EN255 kw/a/- 3,75 / 7,2 / 0,75 Struja starta direktno (kratkospojeni rotor) sa soft upuštačem A/A 61/28 1) U skladu sa lokalnim propisima!

47 15. Dimenzije BWL-A Dimenzije BWL-A TIP BWL-A Ukupna visina A mm Ukupna širina B mm Ukupna dubina C mm Povrat grejne vode D mm Dovod grejne vode E mm Grejanje dovod / povrat F mm Visina dovoda/povrata grejanja G mm Grejanje dovod/povrat R 1" 1"

48 16. Priključenje vazdušnih kanala Priključenje vazdušnih kanala Za potrebe bešumnog pogona toplotnih pumpi na principu razmene vazduh/voda koja se postavljaju u unutrašnjost objekta, postoji čitav niz dodataka i prilagođenih vazdušnih kanala za efikasno korišćenje sistema. GFB-vazdušni kanali (laki betonski kanali ojačani staklenim vlaknima) pokazali su se kao vrlo povoljni jer imaju dobru termičku i zvučnu izolovanost, a u znatnoj meri smanjuju i troškove izvođenja. Kanale treba postaviti u zavetrini zaštićeno od dodira i ulaska stranih elemenata (zaštitna rešetka). Po preseku je dozvoljena maksimalno jedna redukcija od 80 %, jer se na taj način sprečava nepotrebno redukovanje količine vazduha koja ulazi u sistem. U delu koji se nalazi iznad nivoa zemlje je potrebno postaviti zaštititu od vremenskih nepogoda zaštitne rešetke ili sl. Spoljni pad pritiska Maksimalni spoljni pad pritiska sme iznositi 25 Pa (BWL 06 KI = 15 Pa). Ova vrednost se ne sme prekoračiti. Minimalne dimenzije slobodnog unutrašnjeg preseka kanala Minimalne dimenzije slobodnog svetlog preseka otvora izlaza TP-Tip BWL KI BWL I TP-Tip BWL KI BWL I Unutrašnji presek limenog kanala u mm 500 x 500 mm 630 x 630 mm Vazduh-/izlaz 800 x 600 mm 1000 x 600 mm Smernice o dozvoljenim externim padovima pritisaka GFB-ventilacioni kanal GFB-krivine vent. kanala Ulaz vazduha Izlaz vazduha Zaštitna rešetka od ptica (slobodan presek > 80%) Klimatska zaštitna rešetka 0,5 Pa/m 3 Pa 4 Pa 3 Pa 1,5 Pa prema podacima pro izvođača

49 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 1 BWL-06-KI Gornja ivica završnog sloja poda > Odvod kišniece Vazdušni kanal 510x Svetli otvor šahtamin. 600x Završni sloj fasade > Svetli otvor šahtamin. 600x Vazdušni kanal 510x1000 Šrafirana površina Slobodan prostor za servisiranje 577 > >700

50 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 2 BWL-06-KI Gornja ivica završnog sloja poda min Vazdušni kanal 510x500 Svetli otvor šahtamin. 600x800 Svetli otvor šahtamin. 600x800 Vazdušni kanal 510x >800 Vazdušni kanal 510x1000 Vazdušni kanal 510 Šrafirana površina je slobodan prostor za servisiranje >800 >3100 >2020

51 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 3 BWL-06-KI Gornja ivica završnog sloja poda > Tehničko razdvajanje visine >1000 mm preko gornje ivice svetlog otvora šahta Vazdušni kanal 510x500 Svetli otvor šahtamin. 600x800 Svetli otvor šahtamin. 600x Vazdušni kanal 510x500 > Vazdušni kanal 510 Šrafirana površina je slobodan prostor za servisiranje 577 > >2100 >800

52 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 1 BWL-08-KI Gornja ivica završnog sloja poda > Odvod kišniece Vazdušni kanal 510x Svetli otvor šahtamin. 600x Završni sloj fasade Svetli otvor šahtamin. 600x Vazdušni kanal 610x1250 > > >2050 Šrafirana površina Slobodan prostor za servisiranje

53 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 2 BWL-08-KI Gornja ivica završnog sloja poda > Vazdušni kanal 510x500 Svetli otvor šahtamin. 600x800 Svetli otvor šahtamin. 600x > Vazdušni kanal 610x1250 Vazdušni kanal 610 Šrafirana površina Slobodan prostor za servisiranje >800 >3275 >2225

54 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 3 BWL-08-KI Gornja ivica završnog sloja poda Tehničko razdvajanje visine >1000 mm preko gornje ivice svetlog otvora šahta Vazdušni kanal 510x500 Svetli otvor šahtamin. 600x800 Svetli otvor šahtamin. 600x > > Vazdušni kanal 610x1250 Šrafirana površina Slobodan prostor za servisiranje > > >2650 Vazdušni kanal 610

55 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 1 BWL I Dodatni vazdušni kanal 685 x 685 x Visina prostorije min Gornja ivica završnog sloja poda 612 za debljinu zida 350 do za debljinu zida 200 do 350 Završni sloj fasade Odvod kondenzata 2255 Završni sloj fasade Dodatak puffer rezervoar postavljen ispod 140 Litara Predvideti svetli otvor šahta min x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 ili zaštitne žaluzine 685 x 685 Dodatak Luk vazdušnog kanala 685 x Smer vazduha Strana opsluživanja min slobodnog prostora za servisne potrebe min slobodnog prostora za servisne potrebe Svetli otvor šahta min x ispletena žičana rešetka 810 x 810 ili zaštitna žalutina 685 x 685

56 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 2 BWL I Dodatni vazdušni kanal 685 x 685 x 1250 Završni sloj fasade Predvideti svetli otvor šahta min x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 ili zaštitne žaluzine 685 x 685 Dodatak Krivina vazd kanala 685 x 685 min slobodnog prostora za servisne potrebe Odvod kondenzata 135 Smer vazduha Strana opsluživanja Dodatak puffer rezervoar postavljen ispod 140 Litara 2255 Završni sloj fasade 10 Visina prostorije min Završni sloj fasade Visina prostorije min za debljinu zida 350 do za debljinu zida 200 do 350 min slobodnog prostora za servisne potrebe Svetli otvor šahta min x ispletena žičana rešetka 810 x 810 ili zaštitna žalutina 685 x 685

57 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 3 BWL I Završni sloj fasade Visina prostorije min Predvideti svetli otvor šahta min x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 ili zaštitne žaluzine 685 x Dodatak puffer rezervoar postavljen ispod 140 Litara Odvod kondenzata Tehničko razdvajanje visine >1000 mm preko gornje ivice svetlog otvora šahta Predvideti svetli otvor šahta min x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 ili zaštitne žaluzine 685 x 685 Završni sloj fasade 612 za debljinu zida 350 do za debljinu zida 200 do Smer vazduha Strana opsluživanja 10 min slobodnog prostora za servisne potrebe Dodatak Krivina vazd kanala 685 x 685 min slobodnog prostora za servisne potrebe Dodatak Krivina vazd kanala 685 x 685 Pažnja: Ukoliko se puffer rezervor postavljen ispod zameni puffer rezervoarom postavljenim sa strane, moraju se sve visinske coordinate umanjiti za 630 mm!

58 16. Priključenje vazdušnih kanala Varijanta priključenja 4 BWL I Završni sloj fasade Visina prostorije min Predvideti svetli otvor šahta min x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 ili zaštitne žaluzine 685 x Dodatak puffer rezervoar Predvideti svetli otvor šahta min. postavljen ispod 140 Litara 1000 x 600 mm + ispletena žičana rešetka810 x 810 Odvod kondenzata ili zaštitne žaluzine 685 x Završni sloj fasade Završni sloj fasade min slobodnog prostora za servisne potrebe Smer vazduha Strana opsluživanja min slobodnog prostora za servisne potrebe Dodatak Krivina vazd kanala 685 x Dodatak Krivina vazd kanala 685 x 685 x za debljinu zida 350 do za debljinu zida 200 do 350 Dodatak Krivina vazd kanala 685 x 685

59 16. Priključenje vazdušnih kanala Dodaci vazdušnih kanala u izvedbama za prenos toplote i prigušenje buke U program isporuke su na raspolaganju 3 različita preseka kanala, koji se uz pomoć tzv. kanalskih spojnica i dihtujućih traka mogu spojiti i zadihtovati. Na dalje kanalske dodatke predstavljaju i završni okviri, zaštitne rešetke i zaštitne žaluzine, pomoću kojih se obezbeđuje sigurna instalacija i pouzdan pogon uređaja. Važna uputstva pri izvođenju instalacija: - Povoljna montaža se postiže pomoću ugaonih kanalskih spojnih elemenata (izbegavaju se kratki spojevi vazduha) - Obratiti pažnju na prodore kroz zidove u predprostoru - Način montaže odabrati vodeći računa o buci i odvodu kondenzata (spavaće sobe, vlaga iz vazduha i sl.) - Vazdušni kanali treba da su izvedeni sa termičkom i zvučnom izolacijom - Puffer rezervoar je neophodon zbog potrebe otapanja - Obratiti pažnju na smer vetra i sprečiti kratke veze na vazdušnoj strani - Priključenje grejnih krugova na toplotnu pumpu izvršiti elestičnim vezama - Izbacivanje vazduha ne vršiti na terasama ili na putevima kretanja - Ventilacione otvore zaštiti od upada snega, ptica, lišća i sl. - Predvideti odvod kondenzata

60 17. Hidrauličko povezivanje Hidrauličko povezivanje Prestrujni ventil - Minimalni protok vode za grejanje se može obezbediti pomoću prekostrujnog ventila. Puffer rezervoar (akumulator) - kod toplotnih pumpi na principu vazduh-/voda pomoću njega se obezbeđuje sigurno i pouzdano otapanje inja na isparivaču u svakoj situaciji. U slučaju oscilovanja količine vode u grejnim telima sa termostatskim ventilima i usled njihove male akumulacione sposobnosti, postavlja se puffer rezervoar pomoću koga se obezbeđuje kontinualni pogon i protok. Cirkulaciona pumpa - Ne smeju se postavljati cirkulacione pumpe sa elektronskom regulacijom. Hidraulički ublaživač (razdvojni rezervoar) - postavlja se u slučaju postojanja više grejnih krugova Priprema tople vode - ne obezbeđuje se preko puffer rezervoara (videti hidraulične šeme) Rezervoar tople vode - Rezervoar tople vode mora imati kapacitet prilagođen grejnoj snazi toplotne pumpe (Dodatak: rezervoar 300 l tople vode sa 3,5 m2 grejne površine i rezervoar 400 l tople vode sa 5,0 m2 grejne površine). Grejne površine dimenzionisane na veću vrednost omogućavaju primenu toplotnih pumpi do 15 kw, odnosno 20 kw. Cevni vodovi treba da budu što više dimenzionisani (> DN 22). U slučaju rezervoara tople vode treba obratiti pažnju da je za njih poznat i podatak o maksimalno dozvoljenoj grejnoj snazi. Za slučaj toplotnih pumpi na principu razmene vazduh/voda porebno je grejnu snagu uzeti iz dijagrama snage grejanja za slučaj maksimalne temperature spoljnog vazduha od 30 C. Dimenzije cevi - Dimenzije cevi moraju biti usaglašene sa nominalnim protokom. - Potrebno je voditi računa o mogućnosti dobrog odzračivanja sistema! - Sistem instalacija treba isprati! - Kolektore u zemlji odnosno toplotne sonde u zemlji priključiti po Tichelmann sistemu kako bi se u svim krugovima postigao isti pad pritiska. Za prenos snage toplotne pumpe na grejni sistem od značaja su sledeće veličine : - Količina grejne vode koja protiče (m) u m3/h (nominalni protok) - Razlika temperature između dovoda i povrata (Δt) - Specifična toplotna moć vode (c)

61 18. Hidraulička legenda 18. Hidraulične šeme 1 Toplotna pumpa 2 Radijatorsko ili podno grejanje 3 Elastični spojevi i veze (fleksibilna creva ili kompenzatori) 4 Podloga uređaja (Sylomer trake) 5 Zaporni ventil sa uređajem za pražnjenje 6 Kompenzaciona posuda 7 Sigurnosni ventil 8 Zaporni šiber 9 Cirkulaciona pumpa grejanja 10 Nepovratni ventil 11 Termostatski ventil /Regulacija pojedin. prostora 12 Prestrujni ventil 13 Termička izolacija 14 Cirkulaciona pumpa tople potrošne vode 15 Trokraki mešač (Mešni krug) 16 Kompenzaciona posuda 17 Solarna cirkulaciona pumpa 18 Utapajuće grejno telo grejač ( štapni grejač) 19 Četvorokraki mešač 20 Utapajuće grejno telo tople potrošne vode (štapni grejač) 21 Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 22 Cirkulaciona pumpa bazena za kupanje 23 Cirkulaciona pumpa dopune 24 Manometar 25 Cirkulaciona pumpa grejanja i potrošne tople vode 26 Ventil za prebacivanje tople potrošne vode 27 Grejni element za grejanje i toplu potrošnu vodu 28 Cirkulaciona pumpa antifriza 29 Hvatač nečistoća (veličina čestica do 0,5 mm) 30 Prihvatni rezervoar za rashladnu tečnost (antifriz) 31 Prolaz kroz objekat-zid 32 Dovodna cev 33 Razdelnik rashladne tečnosti-antifriza sa uređajem za dopunu i pražnjenje 34 Cev kolektora 35 Sonda u zemlji 36 Bunarska pumpa (potapajuća pumpa otporna na koroziju) 37 Termostat 0 C - 16 C 38 Prekidač protoka 39 Usisna cev bunara 40 Sifonska cev bunara 41 Armatura za ispiranje grejnog kruga 42 Cirkulaciona pumpa 43 Voda/vazduh izmenjivač toplote za pasivno hlađenje 44 Trokraki mešač pasivnog hlađenja (pasivno hlađenje) 45 Ventil sa kapom 46 Ventil za dopunu i pražnjenje 47 Ventil za prbacivanje na bazen za kupanje 48 Dodatni, drugi izvor toplote (ZWE 2, ZWE 3 sa grejnom pločom) 49 Smer protoka 50 Puffer rezervoar (akumulator) 51 Razdvojni rezervoar 52 Gasni ili uljni kotao 53 Kotao na drva 54 Rezervoar tople vode 55 Pločasti izmenjivač toplote 56 Izmenjivač toplote za bazen za kupanje 57 Izmenjivač toplote za zemlju 58 Ventilacija u kući 59 Pločasti izmenjivač toplote AT / A Spoljni sensor temperature na zidu BWT / B Senzor tople vode ili termostat TB1 / C Senzor dovoda mešni krug 1 TB2 / C Senzor dovoda mešni krug 2 D Ograničavač temperature podnog grejanja TSS / E Senzor akumulacije solarne energije TSK / E Senzor kolektora solarnog postrojenja TEE / F Senzor externog izvora energije TRL / G Senzor eksternog povrata STA Linijski regulacioni ventil Površina izmenjivača toplote rezervoara tople vode mora biti usaglašena sa grejnom snagom toplotne pumpe! Svi preseci cevi moraju biti priključeni na najnižu tačku za priključenje vode na toplotnoj pumpi!

62 18. Hidrauličke šeme BWS K Toplotna pumpa sa izmenom antifriz-/voda sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Rezervoar tople vode antifriz/voda toplotna pumpa Obim isporuke toplotne pumpe

63 18. Hidrauličke šeme BWS K Redni rezervoar Jedan grejni krug, redni rezervoar, priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Rezervoar tople vode Redni rezervoar vode antifriz/voda toplotna pumpa mora biti zatvoren Mešavina glikola 25% glikol Obim isporuke toplotne pumpe

64 18. Hidrauličke šeme BWS K Razdvojni rezervoar Sa jednim grejnim krugom, razdvojnim rezervoarom, pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Ekspanziona posuda koja se isporučuje sa uređajem je premala u slučaju da se koristi i puffer rezervoar. Zbog toga je potrebno na licu mesta ugraditi veću ili dodatnu ekspanzionu posudu ukoliko se koristi puffer rezervoar! Rezervoar tople vode Redni rezervoar vode antifriz/ voda toplotna pumpa Mešavina glikola 25% glikol Obim isporuke toplotne pumpe

65 18. Hidrauličke šeme BWS K Razdvojni rezervoar Sa dva grejna kruga, razdvojni rezervoar, priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Ekspanziona posuda koja se isporučuje sa uređajem je premala u slučaju da se koristi i puffer rezervoar. Zbog toga je potrebno na licu mesta ugraditi veću ili dodatnu ekspanzionu posudu ukoliko se koristi puffer rezervoar! Rezervoar tople vode Redni rezervoar vode antifriz/ voda toplotna pumpa Mešavina glikola 25% glikol Obim isporuke toplotne pumpe

66 18. Hidrauličke šeme BWS K Toplotna puma razmene antifriz/voda Externi izvor toplote Solar i/ ili Biomasa, jedan grejni krug i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Za ovu aplikaciju je neophodna toplotna pumpa sa Confort-Platine! Podešavanja se vrše iz tačke menija Externi izvor energije.

67 18. Hidrauličke šeme BWS K Toplotna pumpa na principu razmene antifriz/voda Sa jednim grejnim krugom, bazenom za kupanje I pripremom topple potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Za ovu aplikaciju je neophodna toplotna pumpa sa Comfort-Platine! Podešavanja se vrše iz tačke menija Externi izvor energije. Rezervoar tople vode antifriz/ voda toplotna pumpa Obim isporuke toplotne pumpe

68 18. Hidrauličke šeme BWS K Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa razdvojnim rezervoarom, sa dva grejna kruga, bazenom za kupanje i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu kompletno prikazani i ucrtani zaporni organi, odzrake i sigurnosne tehničke mere. One se projektuju i postavljaju saglasno važećim propisima i normama koje važe za konkretno postrojenje. Za ovu aplikaciju je neophodna toplotna pumpa sa Comfort-Platine! Podešavanja se vrše iz tačke menija Externi izvor energije. Rezervoar tople vode Redni rezervoar vode antifriz/ voda toplotna pumpa Obim isporuke toplotne pumpe

69 18. Hidrauličke šeme BWS K Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Bivalentna (Uljni ili gasni kotao), sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozirenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno svi zaporni organi, odzrake i sigurnosni i zaštitni tehnički elementi. Oni se u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu uređaja projektuju i ugrađuju.

70 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. antifriz/ voda toplotna pumpa Rezervoar tople vode Obim isporuke toplotne pumpe

71 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa jednim grejnim krugom, sa velikim rezervoarom na red i pripremom toptrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Redni rezervoar vode antifriz/ voda toplotna pumpa Rezervoar tople vode Obim isporuke toplotne pumpe

72 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa razdvojnim rezervoarom, sa dva grejna kruga i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Razdvojni rezervoar

73 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa razdvojnim rezervoarom, jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja Razdvojni rezervoar antifriz/ voda toplotna pumpa Rezervoar tople vode Obim isporuke toplotne pumpe

74 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Sa jednim grejnim krugom, bazenom za kupanje i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Za ovu aplikaciju je potrebna toplotna pumpa opremljena sa Confort - Platine! Podešavanje se vrši pomoću tačke menija Externi izvor energije. antifriz/ voda toplotna pumpa Rezervoar tople vode Obim isporuke toplotne pumpe

75 18. Hidrauličke šeme BWS Z Toplotna pumpa na principu razmene antifriz-/voda Razdvojni rezervoar, gva grejna kruga, bazen za kupanje i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Za ovu aplikaciju je potrebna toplotna pumpa opremljena sa Confort - Platine! Podešavanje se vrši pomoću tačke menija Externi izvor energije. Razdvojni rezervoar antifriz/ voda toplotna pumpa Rezervoar tople vode Obim isporuke toplotne pumpe

76 18. Hidrauličke šeme BWL - I 10 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Sa rednim rezervoarom jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Rezervoar tople vode Razdvojni rezervoar vazduh/voda toplotna pumpa za unutrašnju montažu Obim isporuke toplotne pumpe

77 18. Hidrauličke šeme BWL - I 10 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Sa dva grejna kruga, razdvojnim rezervoarom, pripremom tople potrošne vode i bazenom za plivanje Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja Rezervoar tople vode Razdvojni rezervoar vazduh/ voda toplotna pumpa za unutrašnju montažu Obim isporuke toplotne pumpe

78 18. Hidrauličke šeme BWL - I 10 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Bivalentna (Uljni ili gasni kotao), sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Za ovu aplikaciju je potrebna toplotna pumpa opremljena sa Confort - Platine! Podešavanje se vrši pomoću tačke menija Externi izvor energije. Rezervoar tople vode Razdvojni rezervoar vazduh/ voda toplotna pumpa za unutrašnju montažu Obim isporuke toplotne pumpe

79 18. Hidrauličke šeme BWL - I 10 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Spoljašnji izvor energije, solar i /ili biomasa, jedan grejni krug i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Za ovu aplikaciju je potrebna toplotna pumpa opremljena sa Confort - Platine! Podešavanje se vrši pomoću tačke menija Externi izvor energije.

80 18. Hidrauličke šeme BWL - KI 06 ; 08 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Razdvojni rezervoar, jedan grejni krug i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: U ovoj principijelnoj šemi nisu pikazani kompletni zaporni organi, odzrake i sigurnosno tehničke mere i elementi. Njih treba projektovati i izvesti saglano važećim normtivima i propisima za ovu vrstu instalacije.

81 18. Hidrauličke šeme BWL - KI 06 ; 08 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Razdvojni rezervoar, dva grejna kruga i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. vazduh/ voda kompaktna toplotna pumpa

82 18. Hidrauličke šeme BWL - KI 06 ; 08 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Bivalentna (Uljni ili gasni kotao), jedan grejni krug i priprema tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. vazduh/ voda kompaktna toplotna pumpa

83 18. Hidrauličke šeme BWL - KI 06 ; 08 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za unutrašnju montažu Sa jednim grejnim krugom o pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Rezervoar tople vode vazduh/ voda kompaktna toplotna pumpa Pufer rezervoar Obim isporuke toplotne pumpe

84 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Sa jednim grejnim krugom, rednim rezervoarom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Redni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

85 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Sa jednim grejnim krugom, razdvojnim rezervoarom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

86 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Sa dva grejna kruga, razdvojnim rezervoarom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

87 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Bivalentna (Uljni ili gasni kotao) sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

88 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Sa jednim grejnim krugom, razdvojnim rezervoarom, pripremom tople potrošne vode i bazenom za kupanje Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

89 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Sa dva grejna kruga, razdvojnim rezervoarom, pripremom tople potrošne vode i bazenom za kupanje Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

90 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Bivalentna (Uljni ili gasni kotao), dva grejna kruga, razdvojni rezervoar, priprema tople potrošne vode i bazen za kupanje Važno upozorenje: Na ovoj aplikaciji nisu kompletno prikazani svi zaporni organi, odzrake, sigurnosne mere i oprema. Njih treba projektovati i izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za ovu vrstu instalacije. Razdvojni rezervoar vode VAŽNO: Kontrola i upravljanje brenera vrši se preko uređaja ZWE1 (posredstvom relea 230V sa 2 radna kontakta, koje treba lokalno predvideti) vazduh/voda toplotna pumpa spoljašnja montaža

91 18. Hidrauličke šeme BWL - A 08 ; 12 Vazdušno-/vodena toplotna pumpa za spoljašnju montažu Externi izvor toplote-kotao na drva, sa jednim grejnim krugom i pripremom tople potrošne vode Važno upozorenje: Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Za ovu aplikaciju je potrebna toplotna pumpa opremljena sa Confort - Platine! Podešavanje se vrši pomoću tačke menija Externi izvor energije.

92 19. Pasivno hlađenje 20. Pasivno hlađenje Optimalna termička ugodnost Blago hlađenje Princip zdravog hlađenja Izvodljivo samo u slučaju površinskog grejanja Nema pojave promaje Niski investicioni troškovi Niski troškovi eksploatacije Resursi neiscrpni Prijatno po okolinu Pomoću pasivnog hlađenja postoji mogućnost vrlo jeftinog temperiranja prostora. U tehnici hlađenja razlikuju se dve različite varijante hlađenja: Dinamičko hlađenje (ispod tačke rose) Mirno odnosno blago, pasivno hlađenje (iznad tačke rose) Pomoću rashladnog paketa moguće je realizovati blago hlađenje. Po pravilu se u ovu svrhu koristi postojeće podno i/ili zidno grejanje. U slučaju pasivnog hlađenja meša se postojeći niži temperaturni nivo sa temperaturom iznad tačke rose i pomoću toplotnog izmnjivača se prenosi na grejni medijum. Za vreme hlađenja toplotna pumpa je isključena, a pri tome se koriste samo cirkulaciona pumpa grejanja i cirkulaciona pumpa prenosnika toplote - rashladnog sredstva (antifriza). Snaga hlađenja je zavisna od temperature zemlje, koja podleže godišnjim oscilacijama. Tako je na bazi iskustvenih pokazatelja na kraju letnje sezone zemlja akumulisala najviše toplotne energije te je u to vreme najmanja rashladna snaga. Ovo je izraženo naročito u slučaju primene kolektora u zemlji. U isto vreme sonde koje su pobijene u zemlju, mogu odvesti više energije, odnosno mogu bolje hladiti, obzirom da su u toku leta manje bile izložene sunčevom zračenju. Osnovno je to, da se pasivno hlađenje po svojoj snazi i efikasnosti ne može porediti sa klima uređajem.

93 19. Pasivno hlađenje Opšti opis i objašnjenja U slučaju podnog grejanja, koje se koristi i za hlađenje, potrebno je od proizvođača pribaviti termičke karakteristike podne konstrukcije, naročito u pogledu postavljenih pločica! U skladu sa preporukama za uštedu energije potrebno je da grejni tehnički uređaji budu opremljeni samodejstvujućim uređajima za komfornu regulaciju temperature prostora. Za potrebe hlađenja moraju biti postavljeni sobni termostati, koji su podesni i za grejanje i za hlađenje. U režimu hlađenja sobni termostat se ponaša potpuno suprotno u odnosu na grejni period, tako da pri prekoračenju zadate temperature regulacioni kontakt se otvara. Za ovu namenu postoje različiti sobni termostati sa centralnim prebacivanjem kontakata. Oni se između sebe jako razlikuju u pogledu komfora i cene. Podešavanje temperature prostorije treba da je na sobnom termostatu izvršeno tako, da se ne pređe temperaturna razlika između unutrašnje i spoljne temperature za više od 6 C. Obim isporuke Predinstalisana hidraulika Uz pakovanje: Set za učvršćenje + prekidač Prekidač UKLJ/ISKLJ hlađenje sa integrisanim sobnim senzorom (sastavni deo isporuke)

94 19. Pasivno hlađenje Montaža Prvo odstranite prvi omot pakovanja. Uređaj sme otvarati samo kvalifikovana osoba. Pre otvaranja uređaja moraju se svi strujni krugovi isključiti sa napona. Rashladni paket se mora montirati samo u prikazanom položaju. Mora se voditi računa o nalepnici TOP / Oben, kako bi se u skladu sa njom izvršila montaža. Uz pomoć seta za montažu, koji se isporučuje uz pakovanje, može se rashladni paket montirati na zid. Izlaz grejne vode put ka grejnom krugu odnosno izlazu hladne vode Uvodnica za kablovski uvod Ulaz antifriza iz razdelnika antifriza Ulaz grejne vode sa toplotne pumpe Izlaz antifriza ka toplotnoj pumpi Da bi se sprečilo oštećenje bakarnih cevi, potrebno je pri montaži priključaka za grejnu vodu i priključaka instalacije antifriza na priključke rashladnog paketa obezbediti cevi od uvrtanja fiksiranjem pomoću klešta za cevi ili pomoću ključa za cevi! Obavezno pazite, obzirom da postoji mogućnost, da se ne ošteti navoj na mešaču i time dođe do curenja. Rashladni paket je potrebno na licu mesta ispitati na nepropusnost.

95 19. Pasivno hlađenje Montaža Regulacija rashladnog paketa se vrši na bazi nekog nalegajućeg senzora temperature. On se pri montaži rashladnog paketa mora postaviti spolja i mora biti montiran na bakarnoj cevi na strani gde izlazi grejna voda, a za cev se učvršćuje vezicama koje su u prilogu pakovanja i treba da je dobro izolovan. Senzor koji se montira, mora......biti učvršćen pomoću priloženih vezica na cev za izlaz grejne vode. U fazi hlađenja zenzor na dovodu grejne vode rashladnog paketa biva periodično propitivan i upoređivan sa zadatim vrednostima. U zavisnosti od odstupanja od željene temperature upravlja se ugrađenim razdelnim ventilom. HUP i BOSUP se odvojeno od toplotne pumpe puštaju u rad preko upravljačkog dela rashladnog paketa (obratiti pažnju na plan stezaljki). Punjenje antifriza Rashladni paket mora biti montiran samo tako da je nalepnica TOP okrenuta na gore! U cilju odzračivanja instalacije antifriza potrebno je mešač ručno okrenuti na položaj funkcija hlađenja a zatim ga vratiti ponovo na pogon grejanja. Na mešaču se nalazi obrtna poluga. Obrtanjem u levo povlači se pogon ventila na gore i time zatvara rashladni krug. Pogon grejanje = stanje pri isporuci Obrtanjem u desno pomera se pogon ventila na dole i otvara se krug grejanja.

96 19. Pasivno hlađenje Merne skice Kablovski uvod Ulaz- antifriza IG 1 1/2 Izlaz grejne vode IG 1 1/4 Ulaz grejne vode IG 1 1/4 izlaz- antifriza IG 1 1/2

97 19. Pasivno hlađenje Hidrauličko povezivanje Posebno povezivanje BWS K i BWS Z, monovalentno, 1 grejni krug, priprema tople potrošne vode i pasivno hlađenje Regulacija pojedinačnog prostora Obim isporuke toplotne pumpe Rezervoar tople vode Prebacač tačke rose (kao dodatak) Ventil za prebacivanje Pufferrezervoar Obim isporuke rashladni paket zaštitni termostat od zamrzavanja Videti hidrauliku toplotnog izvora Na ovoj principijelnoj šemi nisu prikazani kompletno zaporni organi, odzrake i sigurnosni tehnički uređaji i mere. Njih treba projektovati i predvideti u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu postrojenja. Legenda: 1. Toplotna pumpa sa senzorima dovoda i povrata za sistem grejanja 2. Radijatorsko ili podno grejanje 3. Elastični antivibracioni spojevi (Fleksibilna creva ili kom penzatori) 4. Podloga za prigušenje buke (samo u slučaju povećanih zahteva za prigušenjem buke) 5. Zaporni šiber sa uređajem za pražnjenje 6. Kompenzaciona posuda 7. Sigurnosni ventil 8. Zaporni zasun 9. Cirkulaciona pumpa grejanja (HUP) 10. Nepovratni ventil 11. Termostatski ventil / Regulacija pojedinačnog prostora 12. Prekostrujni ventil 13. Izolacija otporna na isparenja 14. Cirkulaciona pumpa tople vode (BUP) 15. Trokraki mešač (mešački krug) 16. Motor mešača 17. Drugi grejni krug sa tv < tv prvog grejnog kruga 18. Potapajuće grejno telo grejača 19. Četvorokraki mešač 20. Potapajućie grejno telo tople vode 21. Cirkulaciona pumpa mešačkog kruga (FUP) 22. Cirkulaciona pumpa bazena za kupanje 23. Pumpa za dopunu (ZUP) 24. Manometar 25. Cirkulaciona pumpa grejanja i tople vode 26. Ventil za prebacivanje tople vode 27. Grejni element za za grejanje i toplu vodu 28. Cirkulaciona pumpa toplotnog medija (glikola) 29. Hvatač nečistoća (1mm veličina čestica) 30. Rezervoar za prihvat grejnog medijuma (antifriza) 31. Prolazak kroz zid 32. Dovodna cev PE-MR PN 10 maximalne dužine za oba dovoda 30mm; Ø zavisi od minimalnog protoka antifriza 33. Razdelnik antifriza sa uređajem za dopunu i pražnjenje iznad sondi u zemlji ugrađen u šahtu 34. Kolektorska cev PE-MR S 8, po deonici maksimalno 100m; sve deonice treba da su iste dužine 35. Permanentna odzraka instalisana na najvišem mestu toplotnog izvora. 36. Bunarska pumpa (potapajuća pumpa otporna na koroziju) 37. Termostat 0 C - 16 C 38. Prekidač protoka 39. Usisna bunarska cev, antikorozivna, položena sa padom prema bunaru. Eventualno izolovana, da bi se sprečilo hlađenje vode iz bunara pre ulaska u toplotnu pumpu. 40. Sifonska bunarska cev, antikorozivna, položena sa padom prema bunaru. A. Spoljni sensor temperature. B. Senzor tople vode ili termostat C. Senzor dovoda mešačkog kruga D. Ograničavač temperature poda U slučaju hlađenja za vreme letnje sezone rashladna snaga za slučaj primene pločastih kolektora nije na raspolaganju preko čitave rashladne sezone. Pri montaži rashladnog paketa mora se paziti na to, da se on može odzračiti i isprazniti. Svi prečnici cevi moraju odgovarati minimalnom protoku toplotne pumpe!

98 19. Pasivno hlađenje Krive pada pritisaka Pad pritiska rashladnog paketa (bar) Protok grejne vode (m3/h) Pad pritiska rashladnog paketa Pogon hlađenje Pogon grejanje Protok antifriza (m3/h)

99 19. Pasivno hlađenje Opis regulacije rashladnog paketa U principu kao predhodnica rashladnoj funkciji postoje pogon grejanja i pripreme tople potrošne vode. Podešavanja na regulatoru toplotne pumpe: Mešač rashladnog kruga se aktivira pomoću sledećih tačaka menija: Servis Informacije Podešavanja Jezik Datum/Vreme Program izlaz iz grejanja Konfig. uređaja. Podešavanja Unos podataka Kratki program Temperature Prioriteti Sistem. podešavanja Odzraka sistema Sistem podeš. EVU bez ZWE Prost. reg. Ne Izolacija Povrat Meš.kr.1 Hlađenje ZWE1 Način Grejni štap ZWE1 Funk Grejanje Zadatu vrednost temperature možete, obrtanjem levo-desno točkića, menjati u koracima po 0,5 C od +18 C do +25 C: Temperatura +- Zad. vredn St-Start: C Ukoliko spoljna temperatura prekorači podešenu temperaturu starta, aktivira se hlađenje, tako što mešač reguliše temperaturu hlađenja. U ovom slučaju start hlađenja je iznad C spoljne temperature. Temperatur +- Zad vredn: St-Start: C Hlađenje se deaktivira tek kada se hlađenje isključi ili kada je spoljna temperatura za više od 12 časova niža od zadate (St-Start).

100 19. Pasivno hlađenje Za potrebe hlađenja moraju biti ispunjeni sledeći zahtevi: Ne sme postojati zahtev za grejanjem i pripremom tople potrošne vode. Ukoliko za vreme hlađenja nastane potreba za toplom potrošnom vodom, potrebno je da se funkcija hlađenja blokira za vreme dok traje priprema tople potrošne vode. Ručni zahtev hlađenja pomoću termostata u prostoriji I = Funkcija hlađenja uključena = Funkcija hlađenja isključena Sobni termostat može biti postavljen u referntnoj prostoriji i korišten kao vodeća veličina, tako da se pri prekoračenju podešene temperature funkcija hlađenja isključuje. Najzad potrebno je saglasno zahtevima EnEV predvideti regulaciju pojedinačnih prostora. Moraju se koristiti preklopni sobni termostati! Sobni thermostat koji se nalazi u obimu isporuke rashladnog paketa koristi se za aktiviranje i isključenje rashladne funkcije i nema nikakvog uticaja na regulaciju pojedinačnih prostorija. Pojedinačni termostati za regulaciju prostora prema referentnoj prostoriji treba da imaju višu podešenu vrednost od sobnog termostata rashladnog paketa! Minimalna temperatura kolektora, odnosno sonde od +5 C mora biti ispoštovana i obezbeđena! U slučaju pada temperature ispod +5 C funkcija hlađenja se prekida-isključuje pomoću ugrađenog senzora toplotnog izvora.

101 19. Pasivno hlađenje Šema povezivanja Pri priključenju dodatka senzora tačke rose, mora se regulacioni sensor otkačiti sa stezaljke br.4 i priključiti na stezaljku 18. Stezaljku 19 treba spojiti sa stezaljkom br.4. Dodatak kontrolnik tačke rose Transformator 230V/24V Regulacioni senzor Toplotna pumpa Senzor tačke 8 PE 7 N 6 MZ1 5 MA1 Sobni termostat GND TB1

102 19. Pasivno hlađenje Primer: Temperatura tačke rose Unutrašnja temperatura: 26 C Relativna vlaga: 60% Sadržaj vode x (g/kg suv. vazduh) relativne vlage gustina kg/m 3 Entalpija kriva relativne vlage % linija sadržaja vode linija temperature težina vazduha kg/m 3 Entalpija h (kj/kg) hx-dijagram Temperatura ºC Plavo polje: Željeno stanje vazduha u prostoru

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti-

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- Prenos toplote preko poda (temelja) koji je u kontaktu

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 Instalacije: HLADJENJE I VENTILACIJA Pripremio: Dr Igor Vušanović ŠTA SADRŽE INSTALACIJE ZA HLAĐENJE? Instalacije za hlađenje sadrže: Izvor toplotne/rashladne energije (toplotna

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja. Vrste troškova U zavisnosti

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi centralnog grejanja

Sistemi centralnog grejanja Sistemi centralnog grejanja Uređaji za grejanje: Pojedinačni (lokalni) Postrojenja za centralno grejanje Podele sistema centralnog grejanja prema: Nosiocu toplote (grejnom fluidu) na vodene, parne ili

Διαβάστε περισσότερα

VODIČ ZA POJEKTOVANJE

VODIČ ZA POJEKTOVANJE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VODIČ ZA POJEKTOVANJE Sistem Danfoss EvoFlat stanica Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema Bezbedno i udobno Danfoss decentralizovani sistemi obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE.

TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE. (Sl. list grada Subotice, br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE. TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2014 i 43/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Tarifnim sistemom za obračun isporučene toplotne energije

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode Molimo Vas da pre instaliranja i puštanja u rad pročitajte ovo uputstvo. Solarflo sistem samo ovlašćena i tehnički obučena osoba može instalirati. Instalacija Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5.1 PARAMETRI KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE Najvažniji uticajni parametri na potrošnju energije termotehničkih sistema u zgradi (sistema grejanja, ventilacije

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG SOLARNI KOLEKTOR KATALOG Odlična učinkovitost Najbolje karakteristike Visoki kvalitet The Quality Chooses Quality Solartechnik Prüfung Forschung 1 SOLARNI KOLEKTORI SELEKTIVNI SOLARNI KOLEKTORI - ESK 2.5

Διαβάστε περισσότερα

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji

Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Osnovne veličine, jedinice i izračunavanja u hemiji Pregled pojmova veličina i njihovih jedinica koje se koriste pri osnovnim izračunavanjima u hemiji dat je u Tabeli 1. Tabela 1. Veličine i njihove jedinice

Διαβάστε περισσότερα

SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI

SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI Referat A2-06 SUŠENJE I REVITALIZACIJA IZOLACIJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORA TOKOM RADA NA MREŢI Dejan Pantić*, VIMAP D.O.O., Beograd Radovan Radosavljević Elektrotehnički fakultet, Beograd Vladimir Pantić

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA ČIGOTA ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR REDNI A. MAŠINSKI RADOVI MATERIJAL RAD MATERIJAL RAD 1. Pripremni radovi sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Otvorene mreže. Zadatak 1

Otvorene mreže. Zadatak 1 Otvorene mreže Zadatak Na slici je data otvorena mreža u kojoj je rocesor centralni server. Prosečan intenzitet ulaznog toka rocesa u sistem iznosi X rocesa/sec. Posle rocesorske obrade, roces u % slučajeva

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

Inženjerska komora Crne Gore. Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831

Inženjerska komora Crne Gore. Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831 Inženjerska komora Crne Gore Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831 1. Istorija EN 12831 Osim potpuno drugačijieg korišćenja formula, EN 12831 se razlikuje metodološki

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA

6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA SIGURNOST U PRIMJENI ELEKTRIČNE ENERGIJE 6. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/14 SADRŽAJ: 6.1 Sigurnosni razmaci i sigurnosne visine

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE 2 0 1 3 / 1 4 Light Commercial KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE RAV Light Commercial 2 I TOSHIBA Rešenja profesionalaca za profesionalce Poboljšanje proizvoda i traganje za inovacijama su čvrsto utkani

Διαβάστε περισσότερα

PROIZVODNI KAPACITET

PROIZVODNI KAPACITET PROIZVODNI KAPACITET PROGRAMSKA ORIJENTACIJA PREDUZEĆA Proizvodno preduzeće mora doneti odluku o: 1. programu proizvodnje, 2. godišnjem obimu proizvodnje, 3. godišnjem kontinuitetu proizvodnje, 4. razvoju

Διαβάστε περισσότερα

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE VZDUHVOD SISTEMI TOPLOTNIH PUMPI Split type VREME JE Z prelazak na PMETNO GREJNJE Štedite sa ECODNOM Onovljiva tehnologija grejanja Sistem omogućava grejanje prostorija i tople komfor sa jedne strane i

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE SISTEMI VENTILAIJE I KLIMATIZAIJE Kao nosilac toplote (radni fluid) u vazdušnim sistemima javlja se vazduh. Vazduh se zagreva u grejaču ili hladi, vlaži ili suši, filtrira i, pripremljen na odgovarajući

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković Devizno tržište Devizni urs i devizno tržište Devizni urs - cena jedne valute izražena u drugoj valuti Promene deviznog ursa utiču na vrednost ative i pasive oje su izražene u stranoj valuti Devizni urs

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA KURS IZ ENERGETSKE EFIKASNOSTI TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA 1 Grijanje stambenog prostora UVOD ZADATAK GRIJANJA STANJE UGODNOSTI POTREBNA KOLIČINA TOPLOTE

Διαβάστε περισσότερα

REHAU SOLECT SISTEMI ZA KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE

REHAU SOLECT SISTEMI ZA KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE REHAU SOLECT SISTEMI ZA KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE Zadržano pravo na tehničke izmene Važi od januara 2007 www.rehau.com Građevinarstvo Automotivi Industija 2 REHAU SOLECT SISTEMI ZA KORIŠĆENJE SOLARNE

Διαβάστε περισσότερα

Rad, energija, snaga. Glava Rad

Rad, energija, snaga. Glava Rad Glava 4 Rad, energija, snaga Pojam energije je jedan od najvažnijih u nauci i tehnici ali se koristi i u svakodnevnom životu. U našoj svakodnevnici taj pojam se obično odnosi na gorivo za pokretanje automobila

Διαβάστε περισσότερα

Dnevno kolebanje temperature

Dnevno kolebanje temperature TEMPERATURA VAZDUHA TEMPERATURA VAZDUHA Temperatura vazduha spada među najvažnije klimatske elemente. Zavisi od sunčeve radijacije, odnosno od toplotnog bilansa. Temperatura vazduha se menja po prostoru

Διαβάστε περισσότερα

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja...

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja... 1 1 S A D R Ž A J 1.0 OPIS SISTEMA 1.1 Opšti podaci... 2 1.2 Čelik za prednaprezanje... 2 1.3 Kotve i kablovi... 2 1.4 Oprema... 3 1.5 Gubici sile prednaprezanja... 3 1.5.1 Uvlačenje klina... 4 1.5.2 Elastično

Διαβάστε περισσότερα

Proračun nosivosti elemenata

Proračun nosivosti elemenata Proračun nosivosti elemenata EC9 obrađuje sve fenomene vezane za stabilnost elemenata aluminijumskih konstrukcija: Izvijanje pritisnutih štapova; Bočno-torziono izvijanje nosača Izvijanje ekscentrično

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

Determinante. Inverzna matrica

Determinante. Inverzna matrica Determinante Inverzna matrica Neka je A = [a ij ] n n kvadratna matrica Determinanta matrice A je a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n det A = = ( 1) j a 1j1 a 2j2 a njn, a n1 a n2 a nn gde se sumiranje vrši

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

Racionalni algebarski izrazi

Racionalni algebarski izrazi . Skratimo razlomak Racionalni algebarski izrazi [MM.4-()6] 5 + 6 +. Ako je a + b + c = dokazati da je a + b + c = abc [MM.4-()] 5 6 5. Reši jednačinu: y y y + + = 7 4 y = [MM.4-(4)] 4. Reši jednačinu:

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

Termofizika. Glava Temperatura

Termofizika. Glava Temperatura Glava 7 Termofizika Toplota je jedan od oblika energije sa čijim transferom sa tela na telo se svakodnevno srećemo. Tako nas na primer, leti Sunce zagreva tokom dana dok su vedre letnje noći često prilično

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

Snaga naizmenicne i struje

Snaga naizmenicne i struje Snaga naizmenicne i struje Zadatak električne mreže u okviru elektroenergetskog sistema (EES) je prenos i distribucija električne energije od izvora do potrošača, uz zadovoljenje kriterijuma koji se tiču

Διαβάστε περισσότερα

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU

NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU NA JEDNOM MJESTU SVE ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU VELIKI IZBOR ROBNIH MARKI SOLARNI SUSTAV SOLCRAFT E P L U S Solarni sustav Solcrafte

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa:

Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika 2 KOLOKVIJUM 1. Prezime, ime, br. indeksa: Fakultet tehničkih nauka, Softverske i informacione tehnologije, Matematika KOLOKVIJUM 1 Prezime, ime, br. indeksa: 4.7.1 PREDISPITNE OBAVEZE sin + 1 1) lim = ) lim = 3) lim e + ) = + 3 Zaokružiti tačne

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

Tehnologija bušenja II

Tehnologija bušenja II INŽENJERSTVO NAFTE I GASA Tehnologija bušenja II 1. Vežba V - 1 Tehnologija bušenja II Slide 1 of 44 Algebra i trigonometrija V - 1 Tehnologija bušenja II Slide 2 of 44 Jednačine Pitanje: Ako je a = 3b

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant. Klima uređaji - inverter "Vaillant. Toplotne pumpe i čileri "Galletti"

Klima uređaji - split sistem Nordstar Klima uređaji - split sistem Vaillant. Klima uređaji - inverter Vaillant. Toplotne pumpe i čileri Galletti Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant Klima uređaji - inverter "Vaillant Ventil konvektori "Galletti" Kaloriferi "Galletti" Toplotne pumpe i čileri "Galletti" VRF

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA Glava I SINTEZA I PODEŠAANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA 4.1. UOD Činjenice izložene u prethodnim poglavljima su definisale objekat upravljanja, tehničke uslove na konturu upravljanja kao i strukturu prostog

Διαβάστε περισσότερα

DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE DRUGI ZKON ERMODINMIKE Povratni i nepovratni procesi Ranije smo razmotrili više različitih procesa pomoću kojih se termodinamički sistem (u našem razmatranju, idealan gas) prevodi iz jednog stanja ravnoteže

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu I Definisanje frekventnih karakteristika Dinamički modeli sistema se definišu u vremenskom, Laplace-ovom

Διαβάστε περισσότερα

tehnički katalog

tehnički katalog tehnički katalog LIPOVICA > TEHNIČKI KATALOG tradicija za budućnost... LIPOVICA > SADRŽAJ Sadržaj Uvod Standardi Proizvodnja 4-7 Orion Orion 350/95 Orion 500/95 Orion 600/95 8-15 Solar Solar 350/80 Solar

Διαβάστε περισσότερα

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Bramac pokrovni sistemi d.o.o. Dobruška vas 45, 8275 Škocjan Sadržaj 1 Općenito...3 1.1 O uputama...3 1.2 O proizvodu...3

Διαβάστε περισσότερα

Rešenje: X C. Efektivne vrednosti struja kroz pojedine prijemnike su: I R R U I. Ekvivalentna struja se određuje kao: I

Rešenje: X C. Efektivne vrednosti struja kroz pojedine prijemnike su: I R R U I. Ekvivalentna struja se određuje kao: I . Otnik tnsti = 00, kalem induktivnsti = mh i kndenzat kaacitivnsti = 00 nf vezani su aaleln, a između njihvih kajeva je usstavljen steidični nan efektivne vednsti = 8 V, kužne učestansti = 0 5 s i četne

Διαβάστε περισσότερα

TERMODINAMIKA osnovni pojmovi energija, rad, toplota

TERMODINAMIKA osnovni pojmovi energija, rad, toplota TERMODINAMIKA osnovni pojmovi energija, rad, toplota TERMODINAMIKA TERMO TOPLO nauka o kretanju toplote DINAMO SILA Termodinamika-nauka odnosno naučna disciplina koja ispituje odnose između promena u sistemima

Διαβάστε περισσότερα

KVANTNA MEHANIKA SKRIPTA UZ I DEO KURSA ŠKOLSKA GODINA 2011/2012 VITOMIR MILANOVIĆ JELENA RADOVANOVIĆ

KVANTNA MEHANIKA SKRIPTA UZ I DEO KURSA ŠKOLSKA GODINA 2011/2012 VITOMIR MILANOVIĆ JELENA RADOVANOVIĆ KVANTNA MEHANIKA SKRIPTA UZ I DEO KURSA ŠKOLSKA GODINA / VITOMIR MILANOVIĆ JELENA RADOVANOVIĆ SADRŽAJ. SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA.. NESTACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA JEDNAČINA.. STACIONARNA SCHRÖDINGER-OVA

Διαβάστε περισσότερα