Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301."

Transcript

1 VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene: vidi cenik Tekst: Cena VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.A06 do A45 Toplotne pumpe s električnim pogonom, za grejanje i zagrevanje potrošne vode u monovalentnim ili bivalentnim instalacijama grejanja. S regulacijom toplotne pumpe preko vremenskih uslova Vitotronic 200, kao 1. stepen (vodeći) dvostepene toplotne pumpe. VITOCAL 300-G Oznaka BWS 301.A06 do A45 VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17 Toplotne pumpe s električnim pogonom, za grejanje i zagrevanje potrošne vode u monovalentnim ili bivalentnim instalacijama grejanja. S ugrađenom visoko efikasnom cirkulacionom pumpom za krug rasoline i krug grejanja kao i cirkulacionom pumpom za zagrevanje bojlera. Toplotne pumpe s električnim pogonom, kao 2. stepen (pomoćni) dvostepene toplotne pumpe, za povećanje kapaciteta u kombinaciji s tipom BW/WW. Bez sopstvene regulacije. 5/2011

2 Prednosti tipa BW/BWS/BWC 301.A06 do A17 A Dogitalna regulacija toplotne pumpe prema vremenskim uslovima Vitotronic 200. B Kondenzator C Isparivač D Hermetički kompresor Compliant Scroll Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COP vrednosti (COP = Coefficient of Performance/koeficijent efikasnosti) u skladu s EN 14511: Do 4,9 (rasolina 0 C/voda 35 C). Monovalentni rad za grejanje prostorija i zagrevanje potrošne vode. Maksimalne temperature polaznog voda do 60 C. Zvučno-izolovana konstrukcija uređaja je tiha, sa malo vibracija snaga zvuka < 42 db(a). Niski radni troškovi pri maksimalnoj efikasnosti u svakoj radnoj tački zahvaljujući inovativnom RCD sistemu (Refrigerant Cycle Diagnostic System/dijagnostički sistem kruga hlađenja) s elektronskim ekspanzionim ventilom (EEV). Samo tip BW, WW: Regulacija Vitotronic s jednostavnim rukovanjem, tekstualnim i grafičkim displejem za grejni pogon prema vremenskim uslovima i natural cooling odn. active cooling. Samo tip BW, WW: Moguća privremena ugradnja električnog dodatnog grejača, npr. za sušenje estriha. Kod dvostepene verzije (tip BW+BWS, WW+BWS): Maksimalna mogućnost izmene zahvaljujući kombinaciji modula, takođe i s različitim kapacitetima. Jednostavno unošenje zbog manjih i lakših modula. Prednosti tipa BWC/WWC 301.A06 do A17 A Dogitalna regulacija toplotne pumpe prema vremenskim uslovima Vitotronic 200. B Kondenzator C Isparivač D Hermetički kompresor Compliant Scroll E Cirkulaciona pumpa za zagrevanje bojlera F Pumpa primarnog kruga 2 VIESMANN VITOCAL 300-G

3 Prednosti tipa BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COP vrednosti (COP = Coefficient of Performance/koeficijent efikasnosti) u skladu s EN 14511: Do 4,9 (rasolina 0 C/voda 35 C). Monovalentni rad za grejanje prostorija i zagrevanje potrošne vode. Maksimalne temperature polaznog voda do 60 C. Zvučno-izolovana konstrukcija uređaja je tiha, sa malo vibracija snaga zvuka < 42 db(a). Niski radni troškovi pri maksimalnoj efikasnosti u svakoj radnoj tački zahvaljujući inovativnom RCD sistemu (Refrigerant Cycle Diagnostic System/dijagnostički sistem kruga hlađenja) s elektronskim ekspanzionim ventilom (EEV). Regulacija Vitotronic s jednostavnim rukovanjem, tekstualnim i grafičkim displejem za grejni pogon prema vremenskim uslovima i natural cooling odn. active cooling. Moguća privremena ugradnja električnog dodatnog grejača, npr. za sušenje estriha. Jednostavna instalacija zahvaljujući ugrađenoj visoko efikasnoj cirkulacionoj pumpi za krug rasoline i krug grejanja kao i cirkulacionoj pumpi za zagrevanje bojlera. VITOCAL 300-G VIESMANN 3

4 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 Tehnički podaci toplotne pumpe zemlja/voda: Tip BW, BWS i BWC Tip BW 301.A. BWS 301.A Podaci o snazi prema EN (B0/W35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 5,94 7,86 10,06 13,14 17,17 Rashladni kapacitet kw 4,71 6,29 8,08 10,54 13,77 Primljena električna snaga kw 1,32 1,69 2,13 2,79 3,65 Faktor grejanja (COP) 4,51 4,65 4,72 4,71 4,70 Podaci o snazi prema EN (B0/W35 C, 10 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 6,13 8,11 10,33 13,38 17,65 Rashladni kapacitet kw 4,95 6,56 8,41 10,96 14,40 Primljena električna snaga kw 1,27 1,66 2,06 2,601 3,50 Faktor grejanja (COP) 4,84 4,88 5,02 5,14 5,05 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Pad pritiska (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Min. temperatura polaznog voda C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 2,4 2,9 3,4 4,0 5,2 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Pad pritiska (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora 3/N/PE 400 V/50 Hz Nominalna struja kompresora A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0 Startna struja kompresora A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0 (s ograničenjem startne struje, ne kod tipa BW/ BWS 301.A06) Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0 Osiguranje kompresora A C16A C20A Klasa zaštite I Električne vrednosti regulacije (samo za tip BW 301.A) Nominalni napon 1/N/PE 230 V/50 Hz Osigurač Osigurači 2 x T6,3AH/250 V Maks. primljena električna snaga W 1000 Primljena električna snaga u radu W 5 Krug hlađenja Radno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5 Kompresor Tip Scroll Hermetik Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar 28 Sekundarni krug bar 43 Dimenzije Ukupna dužina mm 844 Ukupna širina mm 600 Ukupna visina (otklopljena jedinica za opsluživanje) mm 1155 Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G 1½ Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G 1½ Težina Toplotna pumpa 1. stepena (tip BW 301.A) kg Kompresor toplotne pumpe 2. stepena (tip kg BWS 301.A) Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri B0 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VIESMANN VITOCAL 300-G

5 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Tip BWC 301.A Podaci o snazi prema EN (B0/W35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 5,86 7,74 9,97 12,95 17,00 Rashladni kapacitet kw 4,68 6,28 8,04 10,49 13,66 Primljena električna snaga kw 1,27 1,64 2,07 2,64 3,60 Faktor grejanja (COP) 4,60 4,71 4,81 4,90 4,73 Podaci o snazi prema EN (B0/W35 C, 10 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 6,09 8,04 10,36 13,50 17,66 Rashladni kapacitet kw 4,93 6,61 8,47 11,05 14,39 Primljena električna snaga kw 1,24 1,61 2,03 2,64 3,53 Faktor grejanja (COP) 4,89 4,99 5,10 5,12 5,02 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Preostali napor (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Min. temperatura polaznog voda C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 3,0 3,5 4,0 4,6 5,7 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Preostali napor (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora 3/N/PE 400 V/50 Hz Nominalna struja kompresora A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0 Startna struja kompresora A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0 (s ograničenjem startne struje, ne kod tipa BWC 301.A06) Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0 Osiguranje kompresora A C16A C20A Klasa zaštite I Električne vrednosti regulacije Nominalni napon 1/N/PE 230 V/50 Hz Osigurač Osigurači 2 x T6,3AH/250 V Maks. primljena električna snaga W 1000 Primljena električna snaga u radu W 5 Krug hlađenja Rashladno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5 Kompresor Tip Scroll Hermetik Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar 28 Sekundarni krug bar 43 Dimenzije Ukupna dužina mm 844 Ukupna širina mm 600 Ukupna visina (otklopljena jedinica za opsluživanje) mm 1155 Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G 1½ Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G 1½ Težina kg Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri B0 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VITOCAL 300-G VIESMANN 5

6 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Tehnički podaci toplotne pumpe voda/voda: Tip WW i WWC Tip WW 301.A, BWS 301.A u kombinaciji s Kompletom za modifikaciju toplotne pumpe voda/voda Podaci o snazi prema EN (W10/W35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 7,96 10,46 13,08 17,35 22,69 Rashladni kapacitet kw 6,73 8,87 11,09 14,74 19,09 Primljena električna snaga kw 1,32 1,71 2,04 2,18 3,87 Faktor grejanja (COP) 6,03 6,11 6,12 6,18 5,87 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Pad pritiska (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Min. temperatura polaznog voda C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 2,4 2,9 3,4 4,0 5,2 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Pad pritiska (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora 3/N/PE 400 V/50 Hz Nominalna struja kompresora A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0 Startna struja kompresora A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0 (s ograničenjem startne struje, ne kod tipa BW/ BWS 301.A06) Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0 Osiguranje kompresora A C16A C20A Klasa zaštite I Električne vrednosti regulacije (samo za tip WW 301.A) Nominalni napon 1/N/PE 230 V/50 Hz Osigurač Osigurači 2 x T6,3AH/250 V Maks. primljena električna snaga W 1000 Primljena električna snaga u radu W 5 Krug hlađenja Rashladno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5 Kompresor Tip Scroll Hermetik Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar 28 Sekundarni krug bar 43 Dimenzije Ukupna dužina mm 844 Ukupna širina mm 600 Ukupna visina (otklopljena jedinica za opsluživanje) mm 1155 Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G 1½ Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G 1½ Težina Toplotna pumpa 1. stepena (tip WW 301.A) kg Kompresor toplotne pumpe 2. stepena (tip kg BWS 301.A) Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri W10 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VIESMANN VITOCAL 300-G

7 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Tip WWC 301.A Podaci o snazi prema EN (W10/W35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 7,86 10,36 13,40 17,13 23,00 Rashladni kapacitet kw 6,70 8,84 11,44 14,56 19,54 Primljena električna snaga kw 1,25 1,64 2,12 2,77 3,72 Faktor grejanja (COP) 6,3 6,33 6,33 6,19 6,19 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Preostali napor (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Min. temperatura polaznog voda C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 3,0 3,5 4,0 4,6 5,7 Min. zapreminski protok (raspon temperature l/h K) Preostali napor (pri min. zapreminskom protoku) mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora 3/N/PE 400 V/50 Hz Nominalna struja kompresora A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0 Startna struja kompresora A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0 (s ograničenjem startne struje, ne kod tipa BWC 301.A06) Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0 Osiguranje kompresora A C16A C20A Klasa zaštite I Električne vrednosti regulacije Nominalni napon 1/N/PE 230 V/50 Hz Osigurač Osigurači 2 x T6,3AH/250 V Maks. primljena električna snaga W 1000 Primljena električna snaga u radu W 5 Krug hlađenja Rashladno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5 Kompresor Tip Scroll Hermetik Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar 28 Sekundarni krug bar 43 Dimenzije Ukupna dužina mm 844 Ukupna širina mm 600 Ukupna visina (otklopljena jedinica za opsluživanje) mm 1155 Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G 1½ Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G 1½ Težina kg Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri W10 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VITOCAL 300-G VIESMANN 7

8 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Dimenzije tipa BW, BWS, WW L K H E D C G F 300 B A L K 67 E D 67 F G H A B C Levo tip BWS; desno tip BW, WW A Povratni vod kruga grejanja i bojlera PTV, tip BW, WW B Polazni vod kruga grejanja i bojlera PTV, tip BW, WW C Polazni vod kruga grejanja, tip BW, WW D Polazni vod primarnog kruga (ulaz rasoline), tip BW, WW E Povratni vod primarnog kruga (izlaz rasoline), tip BW, WW F Povratni vod kruga grejanja i bojler PTV, tip BWS G Polazni vod bojlera PTV, tip BWS H Polazni vod kruga grejanja, tip BWS K Polazni vod primarnog kruga (ulaz rasoline), tip BWS L Povratni vod primarnog kruga (izlaz rasoline), tip BWS 8 VIESMANN VITOCAL 300-G

9 Tehnički podaci tipa BW/BWS/WW/BWC/WWC 301.A06 do A17 (nastavak) Dimenzije za tip BWC, WWC E D C B A E D 67 A B C A Povratni vod kruga grejanja i bojlera PTV B Polazni vod bojlera PTV C Polazni vod kruga grejanja D Polazni vod primarnog kruga (ulaz rasoline) E Povratni vod primarnog kruga (izlaz rasoline) VITOCAL 300-G VIESMANN 9

10 Prednosti tipa BW/BWS/BWC 301.A21 do A45 A Hermetički kompresor Compliant Scroll B Kondenzator C Isparivač D Dogitalna regulacija toplotne pumpe prema vremenskim uslovima Vitotronic 200. Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COP vrednosti (COP = Coefficient of Performance/koeficijent efikasnosti) u skladu s EN 14511: Do 4,8 (rasolina 0 C/voda 35 C). Monovalentni rad za grejanje prostorija i zagrevanje potrošne vode. Maksimalne temperature polaznog voda do 60 C. Zvučno-izolovana konstrukcija uređaja je tiha, sa malo vibracija - snaga zvuka < 44 db(a). Niski radni troškovi pri maksimalnoj efikasnosti u svakoj radnoj tački zahvaljujući inovativnom RCD sistemu (Refrigerant Cycle Diagnostic System/dijagnostički sistem kruga hlađenja) s elektronskim ekspanzionim ventilom (EEV). Samo tip BW, WW: Regulacija Vitotronic s jednostavnim rukovanjem, tekstualnim i grafičkim displejem za grejni pogon prema vremenskim uslovima i natural cooling odn. active cooling. Kod dvostepene verzije (tip BW+BWS, WW+BWS): Maksimalna mogućnost izmene zahvaljujući kombinaciji modula, takođe i s različitim kapacitetima. Jednostavno unošenje zbog manjih i lakših modula. Moguće proširenje kapaciteta pomoću kaskade: 21,2 do 428,0 kw 10 VIESMANN VITOCAL 300-G

11 Tehnički podaci tipa BW/BWS/BWC 301.A21 do A45 Tehnički podaci toplotne pumpe zemlja/voda: Tip BW, BWS Tip BW 301.A. BWS 301.A Podaci o snazi prema EN (0/35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 21,2 28,8 42,8 Rashladni kapacitet kw 17,0 23,3 34,2 Primljena električna snaga kw 4,48 5,96 9,28 Faktor grejanja (COP) 4,73 4,83 4,60 Podaci o snazi prema EN 255 (0/35 C, 10 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 21,5 29,2 43,5 Rashladni kapacitet kw 17,5 23,8 35,0 Primljena električna snaga kw 4,33 5,75 9,16 Faktor grejanja (COP) 4,97 5,08 4,8 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 7,3 9,1 12,7 Min. zapreminski protok (Δt = 5 K) l/h Pad pritiska mbar Maks. temperatura polaznog voda C Min. temperatura polaznog voda C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 7,3 9,1 12,7 Min. zapreminski protok (Δt = 10 K) l/h Pad pritiska mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora toplotne pumpe 2. stepena (tip V 3/PE 400 V/50 Hz BWS) Nominalna struja kompresora A Startna struja kompresora (sa graničnikom startne struje) A < Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A Osiguranje kompresora A 1xC16A 1xC25A 1xC40A Klasa zaštite I I I Električne vrednosti regulacije Nominalni napon regulacije/elektronske instalacije V 1/N/PE 230 V/50 Hz Osiguranje regulacije/elektronske instalacije 1x Osigurač regulacije/elektronske instalacije A T 6,3 A /250 V Maks. primljena elektr. snaga regulacije/elektronske W instalacije toplotne pumpe 1. stepena (tip BW) Maks. primljena elektr. snaga regulacije/elektronske instalacije toplotne pumpe 2. stepena (tip BWS) Primljena elektr. snaga regulacije/elektronske instalacije 1. i W stepena Stepen zaštite IP 20 IP 20 IP 20 Krug hlađenja Rashladno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 6,5 7,3 10,0 Kompresor Tip Scroll potpuno hermetičan Dozvoljen radni pritisak na strani visokog pritiska bar Dozvoljen radni pritisak na strani niskog pritiska bar Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar Sekundarni krug bar Dimenzije Ukupna dužina mm Ukupna širina mm Ukupna visina (pri otvorenoj regulaciji) mm Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G Težina Toplotna pumpa, 1. stepen (tip BW) kg Toplotna pumpa, 2. stepen (tip BWS) kg Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri B0 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VITOCAL 300-G VIESMANN 11

12 Tehnički podaci tipa BW/BWS/BWC 301.A21 do A45 (nastavak) Tehnički podaci toplotne pumpe voda/voda: Tip WW Tip WW 301.A, BWS 301.A u kombinaciji s Kompletom za modifikaciju toplotne pumpe voda/voda Podaci o snazi prema EN (10/35 C, 5 K raspona Nominalni toplotni kapacitet kw 28,1 37,1 58,9 Rashladni kapacitet kw 23,7 31,4 48,9 Primljena električna snaga kw 4,73 6,2 10,7 Faktor grejanja (COP) 5,94 6,00 5,50 Rasolina (primarni krug) Zapremina l 7,3 9,1 12,7 Min. zapreminski protok (Δt = 4 K) l/h Pad pritiska mbar Maks. ulazna temperatura C Min. ulazna temperatura C Voda za grejanje (sekundarni krug) Zapremina l 7,3 9,1 12,7 Min. zapreminski protok (Δt = 10 K) l/h Pad pritiska mbar Maks. temperatura polaznog voda C Električne vrednosti toplotne pumpe Nominalni napon kompresora toplotne pumpe 2. stepena (tip V 3/PE 400 V/50 Hz BWS) Nominalna struja kompresora A Startna struja kompresora (sa graničnikom startne struje) A < Startna struja kompresora kod blokiranog rotora A Osiguranje kompresora A 1xC16A 1xC25A 1xC40A Klasa zaštite I I I Električne vrednosti regulacije Nominalni napon regulacije/elektronske instalacije V 1/N/PE 230 V/50 Hz Osiguranje regulacije/elektronske instalacije 1x Osigurač regulacije/elektronske instalacije A T 6,3 A /250 V Maks. primljena elektr. snaga regulacije/elektronske W instalacije toplotne pumpe 1. stepena (tip WW) Maks. primljena elektr. snaga regulacije/elektronske instalacije toplotne pumpe 2. stepena (tip BWS) Primljena elektr. snaga regulacije/elektronske instalacije 1. i W stepena Stepen zaštite IP 20 IP 20 IP 20 Krug hlađenja Rashladno sredstvo R 410 A Količina punjenja kg 6,5 7,3 10,0 Kompresor Tip Scroll potpuno hermetičan Dozvoljen radni pritisak na strani visokog pritiska bar Dozvoljen radni pritisak na strani niskog pritiska bar Dozvoljen radni pritisak Primarni krug bar Sekundarni krug bar Dimenzije Ukupna dužina mm Ukupna širina mm Ukupna visina (pri otvorenoj regulaciji) mm Priključci Primarni polazni vod i primarni povratni vod G Polazni vod grejanja i povratni vod grejanja G Težina Toplotna pumpa, 1. stepen (tip WW) kg Toplotna pumpa, 2. stepen (tip BWS) kg Emisija buke (merenje slično EN 12102/ EN ISO ) Procenjeni zbirni nivo snage zvuka pri W10 C (±3 K)/W35 C (±5 K) kod nominalnog toplotnog kapaciteta db(a) VIESMANN VITOCAL 300-G

13 Tehnički podaci tipa BW/BWS/BWC 301.A21 do A45 (nastavak) Dimenzije V~ 400 V~ G F C B H E D A H G F E D C B A 400 V~ 400 V~ Levo tip BWS; desno tip BW, WW A Povratni vod primarnog kruga (izlaz rasoline), tip BW, WW B Polazni vod primarnog kruga (ulaz rasoline), tip BW, WW C Polazni vod sekundarnog kruga, tip BW, WW D Povratni vod sekundarnog kruga, tip BW, WW E Povratni vod primarnog kruga (izlaz rasoline), tip BWS F Polazni vod primarnog kruga (ulaz rasoline), tip BWS G Polazni vod sekundarnog kruga, tip BWS H Povratni vod sekundarnog kruga, tip BWS VITOCAL 300-G VIESMANN 13

14 Oštampano na ekološkom papiru, izbeljenom bez hlora Zadržavamo pravo na tehničke izmene! Viessmann d.o.o. Beograd Tabanovačka Beograd Telefon: Telefax: VIESMANN VITOCAL 300-G

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda kompetetna marka za energetski štedljive sisteme Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda BWL / BWS Sadržaj Sadržaj...strana 1. Osnovni pojmovi... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentan put u zelenu budućnost.

Inteligentan put u zelenu budućnost. Green iq Inteligentan put u zelenu budućnost. ecotec exclusive flexotherm/flexocompact exclusive Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Oznaka novog doba Vaillant dobrovoljno sebi postavlja visoke standarde

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE 2 0 1 3 / 1 4 Light Commercial KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE RAV Light Commercial 2 I TOSHIBA Rešenja profesionalaca za profesionalce Poboljšanje proizvoda i traganje za inovacijama su čvrsto utkani

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta

Kuglasti ventili Bugatti i Polix Okiten creva Petrohemija i Peštan Gasne rampe i regulatori pritiska. Elektrofuzioni fiting Unidelta Gasni kotlovi "Vaillant" Gasni kotlovi "Immergas" Fleksibilne veze "Emiflex" Kuglasti ventili "Bugatti" i "Polix" Okiten creva "Petrohemija" i "Peštan" Gasne rampe i regulatori pritiska Elektrofuzioni

Διαβάστε περισσότερα

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 Instalacije: HLADJENJE I VENTILACIJA Pripremio: Dr Igor Vušanović ŠTA SADRŽE INSTALACIJE ZA HLAĐENJE? Instalacije za hlađenje sadrže: Izvor toplotne/rashladne energije (toplotna

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa

Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa Informacije za instalatere Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa Prirodan izbor Iz kojih razloga odabrati Daikin? Daikin je svetski lider na polju klimatizacije i grejanja. Naše veliko

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ!

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! herborner. X 100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! Επικαλυμμένη αντλία κυκλοφορίας νερού πισίνας Οδηγίες χρήσης Έκδοση X X-PM X-C Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Hibridna dizalica topline Daikin Altherma. Dobitna kombinacija

Hibridna dizalica topline Daikin Altherma. Dobitna kombinacija Hibridna dizalica topline Daikin Altherma Dobitna kombinacija Daikin Altherma Hibridna dizalica topline, prirodna kombinacija Sezonska učinkovitost, pametno korištenje energije EU želi povećati svijest

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b / RXS-L&lb=true Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 COP 3.35

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=flxs-b / RXS-L&lb=true Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 COP 3.35 1 of 6 17/5/2015 8:27 μμ FLXS-B / RXS-L FLXS50BAVMB / RXS50L2V1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 0.9 Ονομ. kw 4.9 Μέγ. kw 5.3 Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 0.9 Ονομ. kw 6.1 Μέγ. kw 7.5 Ονομαστική απόδοση EER 2.85

Διαβάστε περισσότερα

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF U korak s Vašim željama Klima ureappleaj serije pro Novi klima ureappleaji prilagoappleeni su životnim potrebama

Διαβάστε περισσότερα

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA ČIGOTA ZLATIBOR JED. MERE. paušal 1 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA SOLARNI SISTEM SPECIJALNA BOLNICA "ČIGOTA" ZLATIBOR REDNI A. MAŠINSKI RADOVI MATERIJAL RAD MATERIJAL RAD 1. Pripremni radovi sa izlaskom na objekat, razmeravanjem i obeležavanjem

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Katalog VRV. Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor.

Katalog VRV. Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor. Katalog 2016-2017 VRV Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor. RAVNA KASETA PRIMENE ZA KANCELARIJE IZUZETNO EFIKASNE I FLEKSIBILNE SPOLJNE

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost.

Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost. Program produžene garancije za 5 godina sigurnosti i bezbrižnosti Gasni zidni visokoefikasni kondenzacioni uređaji Zašto Vaillant? Jer smo objedinili štednju i udobnost. ecotec pro i plus od 3 do 720 kw

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA 80 GODINA RASTA POTAKNUTI INOVACIJAMA Aristonov prioritet već 50 godina jest omogućivanje maksimalne udobnosti u kućanstvima naših klijenata.

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant. Klima uređaji - inverter "Vaillant. Toplotne pumpe i čileri "Galletti"

Klima uređaji - split sistem Nordstar Klima uređaji - split sistem Vaillant. Klima uređaji - inverter Vaillant. Toplotne pumpe i čileri Galletti Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant Klima uređaji - inverter "Vaillant Ventil konvektori "Galletti" Kaloriferi "Galletti" Toplotne pumpe i čileri "Galletti" VRF

Διαβάστε περισσότερα

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7. Επ οχιακή απ όδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Ενεργειακή σήμανση A

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7. Επ οχιακή απ όδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Ενεργειακή σήμανση A FTXS-G / RXS-L FTXS60GV1B / RXS60L2V1B Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 Ονομ. kw 6.0 Μέγ. kw 6.7 Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7 Ονομ. kw 7.0 Μέγ. kw 8.0 Ονομ. απ όδοση (ψύξη σε ονομαστικό φορτίο 35 /27, θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa.

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. Električni uređaji Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. eloblock VER VES VED minived VEN VEK Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Zašto električni uređaji? Jednostavnije ne može

Διαβάστε περισσότερα

SONOMETER TM 1100 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar

SONOMETER TM 1100 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar SONOMETER TM 00 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar Opis/primena MID uverenje o ispitivanju broj: DE-0-MI004-PTB003 SONOMETER 00 je kompaktan statični ultrazvučni kalorimetar posebno projektovan za primenu

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KLIMA-BOJLER klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KORISNI PODACI princip rada toplinske pumpe 25ºC do 27ºC 15 kw HLAĐENJA 20 kw, U OKOLINU

Διαβάστε περισσότερα

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC

Regulacija. Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Regulacija Sobni termostati - VRT Atmosferski regulatori - VRC Ure aji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost VRT 30 Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode

Διαβάστε περισσότερα

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode Molimo Vas da pre instaliranja i puštanja u rad pročitajte ovo uputstvo. Solarflo sistem samo ovlašćena i tehnički obučena osoba može instalirati. Instalacija Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

Entwicklungen innovativ Inovativni razvoji für Ihre Ideen za vaše ideje. Liapor

Entwicklungen innovativ Inovativni razvoji für Ihre Ideen za vaše ideje. Liapor Entwicklungen innovativ Inovativni razvoji für Ihre Ideen za vaše ideje Liapor Entwicklungen innovativ Inovativni razvoji für Ihre Ideen za vaše ideje energetski efikasne tehnologije Primena u EU www.liapor.rs

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14. Νέο

Τεχνικό εγχειρίδιο. Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14. Νέο Τεχνικό εγχειρίδιο Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split BWL-1 S(B)-07/10/14 Νέο Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού split της Wolf Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού split της Wolf κερδίζουν έως 80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Dominantna uloga bubrega u dugoronoj regulaciji arterijskog pritiska:

Dominantna uloga bubrega u dugoronoj regulaciji arterijskog pritiska: Dominantna uloga bubrega u dugoronoj regulaciji arterijskog pritiska: RAAS, kalikrein-kinin sistem, Eikosanoidni sistem - Skraena verzija predavanja - Doc. Dr Zvezdana Koji Institut za fiziologiju Decembar,

Διαβάστε περισσότερα

Automatski balansni ventili ASV

Automatski balansni ventili ASV Automatski balansni ventili ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD ASV-I ASV-M 15-40 15-40 50 65-100 15-50 15-50 15-50 Opis/primena Balansni ventili ASV koriste se za dinamički hidraulički balans u sistemima

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού Συσκευή compact Εσωτερικής τοποθέτησης ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKI EFIKASNA RJEŠENJA KGH U SVIJETLU EU DIREKTIVA

ENERGETSKI EFIKASNA RJEŠENJA KGH U SVIJETLU EU DIREKTIVA ENERGETSKI EFIKASNA RJEŠENJA KGH U SVIJETLU EU DIREKTIVA Bojan Grujicki, Viessmann Jun 2014. VIESSMANN Grupa Osnovan 1917, Promet 2 Mlrd u 2012, 11.500 radnika širom sveta Viessmann svi izvori energije

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα

VRV INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM

VRV INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM VRV 2014 INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM aikin Svaki biznis zahteva savršeno radno okruženje. Osnovna potreba svakog biznisa - od samousluga do kancelarija, od javnih ustanova

Διαβάστε περισσότερα

Elektronski regulator grejanja

Elektronski regulator grejanja Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja ()

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 1 of 10 21/5/2015 10:19 πμ FCQG-F / RXS-L FCQG50FVEB / RXS50L2V1B FCQG60FVEB / RXS60L2V1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ 30RH 040-240 Γενικά Αντλία θερμότητος Αέρος Nερού Aquasnap: Μοντέλο 30RH. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 38 έως 213 kw. Ονομαστική θερμική απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori

Regulacija. Sobni termostati Atmosferski regulatori Regulacija Sobni termostati Atmosferski regulatori Ureappleaji za regulaciju Regulacija za maksimalnu udobnost Osim πto posjeduje veliko iskustvo u etaænom grijanju i u pripremi tople vode za kuêanstvo,

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Komutatorske mašine jednosmerne struje

Komutatorske mašine jednosmerne struje ELEKTRIČNE MAŠINE Komutatorske mašine jednosmerne struje Uvod Mašine jednosmerne struje su zbog svojih veoma dobrih funkcionalnih karakteristika nekada predstavljale često rešenje u električnim pogonima.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw

Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου ''Scroll'' Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw NXW Αντλίες θερμότητας νερού/νερού με συμπιεστές τύπου Ψυκτική απόδοση 106 kw έως 385 kw Θερμαντική ισχύς 119 kw έως 419 kw Η AERMEC συμμορφώνεται με το πρόγραμμα πιστοποίησης της EUROVEνT. Τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Οδηγίες χρήσης 12.06- g 51051918 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila. Potrošnja goriva. Potrošnja goriva

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila. Potrošnja goriva. Potrošnja goriva Ključni faktori: 1. ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta Povećanje E K pri ubrzavanju, pri penjanju, kompenzacija energetskih gubitaka usled dejstva F f i F W Zavisi od parametara

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015 Κατάλογος θέρμανσης! 5000-13000 Οµπρέλα θέρµανσης τύπου µανιτάρι Σε 4 χρώµατα Απόδοση 13kw/41000 BTU Συνολικό ύψος: 2,21 m ιάσταση βάσης: 46x8,6 cm ιάσταση δεξαµενής: 37,8x78 cm Κωδ. 400725-726-727-728

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Niskonaponska oprema. Acti 9. efikasnost koju zaslužujete. Katalog 2010

Niskonaponska oprema. Acti 9. efikasnost koju zaslužujete. Katalog 2010 Niskonaponska oprema Acti 9 efikasnost koju zaslužujete Katalog 2010 Acti 9 Sadržaj Uvod Princip dodele kataloških brojeva 12 Automatski prekidači ic60n 14 ic60h 18 ic60l 22 ic60lma 26 ik60 (C kriva)

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA KONOP ZA ŠKOTE RACE - materijal jezgra dyneema na 16 struka, izvana poliester na 32 struka - za dizanje i spuštanje jedara, otporan na habanje, mala rastezljivost CRVENO/ PlAVO/ TF30 05000 TF33 05000 5

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.

Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4. Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ. kw 3.0 3.0 3.8 3.8. Απ όδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1. FVXG-K / RXG-K FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B Απ όδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.4 1.4 Ονομ. kw 2.5 (3) 2.5 (2) 3.5 (3) 3.5 (2) Μέγ.

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe Četvrta vežba Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem Uvod Cilj vežbe je da se prouči način korišćenja i rada jednog industrijskog uređaja za upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni ventil STRÖMAX-GMF

Regulacioni ventil STRÖMAX-GMF Regulacioni ventil regulacioni ventil ogranka prirubničke izvedbe, za merenje diferencijalnog pritiska, sa ravnim sedištem,sa mernim ventilima Tehnički list za Izdanje 0907 (0803) sa mernim ventilima i

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 125/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηώλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/157/781911/.4358/04Ννε15/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλώλεη ηε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα