[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får"

Transcript

1 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans) γεύση, η [i jεfsi] # (aroma, krydder) άρωµα, το [tǥ arǥma] # ουσία, η [i usia] # (overf.) γούστο, το [tǥ DžustǤ] # (eleganse, kunstnerisk dyktighet) καλαισθησία, η [i kalεsϑisia] # (tilfredshet, se: etter min smak) αρέσκεια, η [i arεskia] / de har ulik smak έχουν διαϕορετικά γούστα [εχun ðiafǥrεtika Džusta] / den er søt/sur på smak είναι γλυκό/ξινό στη γεύση [inε DžlikǤ/ksinǤ sti jεfsi] / den/ det etterlater en vond smak i munnen αϕήνει µια άσχηµη γεύση στο στόµα [afini mja asçimi jεfsi stǥ stǥma] / det/den har en søt/sur smak έχει γλυκιά/ξινή γεύση [εçi Džlikia/ksini jεfsi] / denne maten har ingen smak (den er tam, er lite krydret) αυτό το ϕαΐ δεν έχει γεύση [aftǥ tǥ faï ðεn εçi jεfsi] : når du er forkjølet, har ikke maten noen smak άµα είσαι κρυωµένος το ϕαΐ δεν έχει ουσία [ama isε kriǥmεnǥs tǥ faï ðεn εçi usia] / dårlig smak (mangel på smak eller eleganse, manglende sans for det som er vakkert) ακαλαισθησία, η [i kalεsϑisia] # αϕιλωκαλία, η [i afilǥkalia] # (vulgær smak) λαϊκό γούστο, το [laïkǥ DžustǤ] : det vitner om dårlig smak αυτό δείχνει ακαλαισθησία [aftǥ ðiχni akalεsϑisia] / en besk smak µια στυϕάδα [mja stifaða] : denne frukten etterlater seg en besk smak αυτό το ϕρούτο αϕήνει µια στυϕάδα [aftǥ tǥ frutǥ afini mja stifaða] / engelsk øl har en helt særegen smak η αγγλική µπύρα έχει µια ολότελα ξεχωριστή γεύση [i aŋgliki bira εçi mja ǤlǤtεla ksεχǥristi jεfsi] / enkel smak απλοϊκά γούστα [aplǥïka Džusta] : en person med enkel smak (en som ikke har anlegg for eller ikke interesserer seg for intellektuelle sysler) άνθρωπος µε απλοϊκά γούστα [anϑrǥpǥz mε aplǥïka Džusta] / etter min smak της αρεσκίας µου [tis arsεkiaz mu] : han er for smørblid etter min smak δεν µου αρέσει, είναι πολύ γλοιώδης [ðεn mu arεsi inε pǥli DžliǤðis] / etter hennes smak του γούστου της [tu Džustu tis] : det/den er ikke etter min smak δεν είναι της αρεσκείας µου [ðεn inε tis arεskiaz mu] # δεν είναι του γούστου µου [ðεn inε tu Džustu mu] : gardinene er helt etter min smak οι κουρτίνες είναι του γούστου µου [i kurtinεs inε tu Džustu mu] / få smaken på noe (begynne å like/få sansen for noe) αρχίζει κάτι να µου αρέσει [arçizi kati na mu arεsi] # παίρνω µια γεύση (+genitv) [pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får du/en/man først smaken på politikk/makt... άµα πάρεις µια γεύση της πολιτικής / της εξουσίας [ama pariz mja jεfsi tis pǥlitikis/tis εksusias] : jeg fikk smaken på/lærte å drikke whisky i London έµαθα (να πίνω) το ουίσκυ στο Λονδίνο [εmaϑa (na pinǥ) tǥ uiski stǥ lǥnðinǥ] / god smak (estetisk sans) καλαισθησία, η [i kalεsϑisia] # γούστο, το [tǥ DžustǤ] # (velsmak, en ekstra piff, aroma) νοστιµάδα, η [i nǥstimaða] # νοστιµιά, η [i nǥstimja] : han har veldig god smak når det gjelder musikk έχει θαυµάσιο γούστο στη µουσική [εçi ϑavmasiǥ DžustǤ sti musiki] / ha dårlig smak είµαι ακαλαίσθητος [imε akalεsϑitǥs] : han/hun har dårlig smak είναι ακαλαίσθητος [inε akalεsϑitǥs] / ha kostbar smak (ha dyre interesser) έχω ακριβά γούστα [εχǥ akriva Džusta] / ha lik smak : vi har lik smak når det gjelder

2 2 musikk έχουµε όµοια γούστα στη µουσική [εχumε Ǥmia Džusta sti musiki] / ha utsøkt smak (f.eks når det gjelder klær) έχω εκλεπτυσµένα γούστα [εχǥ εklεptizmεna Džusta] / hver sin smak (hver og en har sin smak) καθένας µε το γούστο του [kaϑεnaz mε tǥ DžustǤ tu] # γούστου σου και γούστου µου [Džustu su kε Džustu mu] / iskrem med jordbærsmak (jordbæris) παγωτό µε άρωµα ϕράουλας [paDžǥtǥ mε arǥma fraulas] / kostbar smak (også: dyre vaner) ακριβά γούστα [akriva Džusta] / mangel på smak (flau smak, flauhet) ανοστιά, η [i anǥstia] / med smak (elegant) καλαίσθητα [kalεsϑita] : hun kler seg med smak ντύνεται καλαίσθητα [dinεtε kalεsϑita] / personlig smak (sympatier og antipatier) προσωπικά γούστα [prǥsǥpika Džusta] / sette smak på (krydre, gi aroma, gjøre velsmakende) νοστιµεύω [nǥstimεvǥ] # νοστιµίζω [nǥstimizǥ] / smak og behag kan ikke diskuteres γούστου σου και γούστου µου [Džustu su kε Džustu mu] # περί ορέξεως ουδείς λόγος* [pεri ǤrεksεǤs uðiz lǥDžǥs] / smaken er vidunderlig! (det smaker vidunderlig!) η γεύση είναι θεσπέσια [i jεfsi inε ϑεspεsia] / være uten smak (være doven, flau) δεν έχει καµιά ουσία [ðεn εçi kamja usia] smake v. (prøve, smake på, prøvesmake) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # (nyte, smake på, få smake, erfare) γεύοµαι [jεvǥmε] / det smaker/smakte deilig! ( ublandet velsmak!) σκέτη νοστιµιά! [skεti nǥstimja] # (meget velsmakende!) πολύ νόστιµο! [pǥli nǥstimǥ] : det smakte godt! (det var god mat!) ήταν πολύ νόστιµο [itam bǥli nǥstimǥ] / nå skal/skulle det smake med en is (jeg har lyst på en is) γουστάρω ένα παγωτό [DžustarǤ εna paDžǥtǥ] / nå skulle det smakt med en ouzo (jeg skulle ikke hatt noe imot en ouzo, jeg sier ikke nei til en ouzo (nå)) δεν θα είχα αντίρρηση για ένα ούζο [ðεn ϑa iχa andirisi ja εna uzǥ] # δε θα 'λεγα όχι για ένα ούζο [ðε ϑa lεDža Ǥçi ja εna uzǥ] / nå skal/skulle det smake med et lite glass vin ένα ποτιράκι κράσι θα το 'θελα [εna pǥtiraki krasi ϑa tǥ ϑεla] / nå skal det smake med en ouzo! (nå skal det sannelig bli godt med en ouzo!) πως επιθυµώ ένα ούζο! [pǥs εpiϑimǥ εna usǥ] / smak (på dette/ denne)! για δοκίµασε! [ja ðǥkimasε] / smake av (dufte av, ha et anstrøk av, minne om) έχω γεύση (+genitiv) [εχǥ jεfsi] # θυµίζω κάτι [ϑimizǥ kati] : den/det smaker av hvitløk έχει γεύση σκόρδου [εçi jεfsi skǥrðu] : denne medisinen smaker av svovel αυτό το ϕάρµακο θυµίζει θειάϕι [aftǥ tǥ farmakǥ ϑimizi ϑiafi] / smake av salt (være salt på smak, være saltet) αλµυρίζω [almirizǥ] # αρµυρίζω [armirizǥ] / smake godt (være velsmakende, utsøkt, deilig) : kyllingen smakte veldig godt το κοτόπουλο ήταν πολύ νόστιµο [tǥ kǥtǥpulǥ itam bǥli nǥstimǥ] / smake på maten δοκιµάζω το ϕαΐ [ðǥkimazǥ tǥ faï] : smake på suppa for å se om den trenger salt γεύοµαι τη σούπα να ιδώ αν θέλει αλάτι [jεvǥmε ti supa na iðǥ an ϑεli alati] / smake søtt (være søt på smak) γλυκίζω [DžlikizǤ] / sur smak (syrlighet, halsbrann) ξινίλα, η [i ksinila] smakfull adj. (elegant) κοµψός [kǥmpsǥs] # (estetisk, vakker, stilfull) καλαίσθητος [kalεsϑitǥs] # καλόγουστος [kalǥDžustǥs] # νόστιµος [nǥstimås] / smakfull utsmykning/møblering καλαίσθητα διακόσµηση/επίπλωση [kalεsϑita ðiakǥzmisi/ εpiplǥsi] : smakfulle møbler νόστιµα έπιπλα [nǥstima εpipla] smakfullt adv. µε γούστο [mε DžustǤ] # µε καλαισθεσία [mε kalεsϑisia] / et smakfullt

3 3 møblert rom δωµάτιο επιπλωµένο µε γούστο/µε καλαισθεσία [ðǥmatiǥ εpiplǥmεnǥ mε DžustǤ/mε kalεsϑisia] smakløs adj. (utvannet, om f.eks. vin) άγευστος [ajεfstǥs] # (uten smak, som smaker lite, lite krydret) άγευστος [ajεfstǥs] # άνοστος [anǥstǥs] # (tam, som smaker lite lite krydret, doven, banal) ανούσιος [anusiǥs] # (usmakelig, ufin, vulgær, plump) κακόγουστος [kakǥDžustǥs] # κακότεχνος [kakǥtεχnǥs] # (grov, ufin, taktløs, vulgær) απειρόκαλος [apirǥkalǥs] # (uten eleganse, uestetisk, grell, glorete, skrikende) ακαλαίσθητος [akalεsϑitǥs] # (som mangler sansen for det vakre, som har dårlig smak) αϕιλόκαλος [afilǥkalǥs] # (emmen, flau) ανάλατος [analatǥs] / bli smakløs (bli emmen, bli flau i smaken, bli utvannet) ανοσταίνω [anǥstεnǥ] / en smakløs, glorete dekorasjon ακαλαίσθητη διακόσµηση, η [i akalεsϑisi ðiakǥzmisi] : smakløse dekorasjoner κακόγουστα κοσµήµατα [kakǥDžusta kǥzmimata] / han spiser smakløs mat på grunn av dietten sin τρώει άνοστα ϕαγητά λόγω της δίαιτάς του [trǥi anǥsta fajita lǥDžǥ tiz ðiεtas tu] / huset var smakløst møblert το σπίτι ήταν επιπλωµένο κακόγουστα [tǥ spiti itan εpiplǥmεnǥ kakǥDžusta] / suppa er smakløs (suppa er lite krydret) η σούπα είναι ανούσια [i supa inε anusia] smakløshet m. ακαλαισθησία, η [i akalεsϑisia] # (eksempel på dårlig smak el. stil, noe smakløst ) οποδήποτε κακόγουστο [ǤpǤðipǤtε kakǥDžustǥ] # (mangel på smak, flau smak, flauhet) ανοστιά, η [i anǥstia] smakløst adv. (på en smakløs, glorete, prangende måte, med smakløshet) ακαλαίσθητα [akalεsϑita] # µε ακαλαισθησία [mε akalεsϑisia] / smakløst møblert επιπλωµένο ακαλαίσθητα [εpiplǥmεnǥ akalεsϑita] : huset var smakløst møblert το σπίτι ήταν επιπλωµένο µε ακαλαισθησία [tǥ spiti itan εpiplǥmεnǥ mε akalεsϑisia] smaksprøve f.m. (vareprøve, prøveeksemplar) δείγµα, το [tǥ ðiDžma] / dele ut gratis smaksprøver µοιράζω δείγµατα δωρεάν [mirazǥ ðiDžmata ðǥrεan] smakssak m. θέµα γούστου, το [tǥ ϑεma Džustu] / det er en smakssak είναι θέµα γούστου [inε ϑεma Džustu] smaksvariant m. (smaksnyanse) απόχρωση γεύσης, η [i apǥχrǥsi jεfsis] smal adj. (trang; nær, intim) στενός [stεnǥs] # (slank, tynn, mager) βεργόλιγνος [vεrDžǥliDžnǥs] # (slank, spinkel, sped) κοντυλένιος [kǥndilεniǥs] # (slank, smidig) βεργολυγερός [vεrDžǥlijεrǥs] # (slank, smal, fin, mager, smidig) λεπτός [lεptǥs] / et smalt ansikt (et magert ansikt) ένα αδύνατο πρόσωπο [εna aðinatǥ prǥsǥpǥ] / han er blitt smalere i ansiktet αδυνάτισε στο πρόσωπο [aðinatisε stǥ prǥsǥpǥ] / smal midje κοντυλένια µέση [kǥndilεnia mεsi] : ei jente som er smal om livet/midjen κορίτσι µε λεπτή µέση [kǥritsi mε lεpti mεsi] : (om person) smal om midjen µεσάτος [mεsatǥs] smart adj. (lur, slu) καπάτσος [kapatsǥs] # επιτήδειος [εpitiðiǥs] # πανούργος [panurDžǥs] # (lur, intelligent) έξυπνος [εksipnǥs] # (begavet, skarp, intelligent) ευθυής [εfϑiis] # (initativrik, pågående, energisk) δραστήριος [ðrastiriǥs] # (elegant, velkledd, pen, smakfull) κοµψός [kǥmpsǥs] / en smart forretningsmann δραστήριος /καπάτσος επιχειρηµατίας [ðrastiriǥs/kapatsǥs εpiçirimatias] / en smart/lur/skarp/våken/slagferdig kar ατσίδας, ο [Ǥ atsiǥas] : han syns selv at han er

4 4 veldig smart νοµίζει τον εαυτό του πάρα πολύ ατσίδα [nǥmizi tǥn εaftǥ tu para pǥli atsiða] / en smart innretning έξυπνη συσκευή [εksipni siskεvi] / en veldig smart person (en slående vakker person) καταπληκτικός άνθρωπος [katapliktikǥs anϑrǥpǥs] / han er litt for smart! είναι µάρκα µ' έκαψες! [inε marka mεkapsεs] / han prøvde å jukse meg, men jeg var for smart for han προσπάθησε να µε απατήσει αλλά τον έϕερα καπάκι [prǥspaϑisε na mε apatisi ala tǥn εfεra kapaki] / jeg er for smart for deg! (bokst. da du gikk, kom jeg, dvs. jeg kjente min besøkelsestid) όταν πήγαινες εσύ εγώ γύριζα [Ǥtan pijεnεs εsi εDžǥ jiriza] / lovlig smart (som grenser til det uhederlige, hensynsløs, skruppelløs) ασυνείδητος [asiniðitǥs] : en lovlig smart advokat ασυνείδητος δικηγόρος [asiniðitǥz ðikiDžǥrǥs] : en smart advokat καπάτσος δικηγόρος [kapatsǥz ðikiDžǥrǥs] / veldig smart (veldig skarp/gløgg/kvikk) πανέξυπνος [panεksipnǥs] smarthet m. (klokskap, fiffighet, snedighet) εξυπνάδα, η [i εksipnaða] # καπατσοσύνη, η [i kapatsǥsini] # (intelligens, smartness, vidd, åndfullhet) ευϕυΐα, η [i εfiia] smarting m. (en smart/dreven fyr) ατσίδας, ο [Ǥ atsiðas] / han er en smarting είναι ατσίδας [inε atsiðas] # είναι του διαβόλου κάλτσα [inε tu ðiavǥlu kaltsa] smatre v. (smelle, knalle, klapre) κροταλίζω [krǥtalizǥ] / maskingeværene smatret langt borte τα πολυβόλα κροτάλιζαν µακριά [ta pǥlivǥla krǥtalizan makria] smatte v. (smatte med leppene, slikke seg om munnen) ξερογλείϕοµαι [ksεrǥDžlifǥmε] smed m. (grovsmed) σιδηρουργός, ο [Ǥ siðirǥrDžǥs] # σιδεράς, ο [Ǥ siðεras] # γύϕτος, ο [Ǥ jiftǥs] # (hovslager) πεταλωτής, ο [Ǥ pεtalǥtis] # αλµπάνης, ο [Ǥ albanis] / være sin egen lykkes smed (være herre over sin egen skjebne) είµαι κύριος της µοίρας µου [imε kiriǥs tiz miraz mu] smede v. (håne) ταπεινώνω [tapinǥnǥ] # χλευάζω [ΧlεvazǤ] smedeskrift n. (skrift med ærekrenkende eller injuriernede innhold) συκοϕαντικό δηµοσίευµα, το [tǥ sikǥfandikǥ ðimǥsiεvma] # (nidskrift) διακωµώδηση, η [i ðiakǥmǥðisi] smeise v. (klaske, slenge, slå) βροντώ [vrǥndǥ] # κτυπώ [ktipǥ] / han smeiset bøkene sine på bordet βρόντησε τα βιβλία του στο τραπέζι [vrǥndisε ta vivlia tu stǥ trapεzi] smekk m. (slag, klaps, klask. dask) κατραπακιά, η [i katrapakja] # (slag, klaps) κόλαϕος, ο [Ǥ kǥlafǥs] # (knepp; lite smell) κρακ, το [tǥ krak] / (overf.) få seg en smekk over fingrene (være et slag i ansiktet) τρώω κατραπακιά [trǥǥ katrapakja] smekke f.m. (søleklut) σαλιάρα, η [i saljara] # σαλιαρίστρα, η [i saliaristra] # (overstykke på forkle) µπούστος ποδιάς, ο [Ǥ bustǥs pǥðjas] smekke v. (slå, klaske til) δέρνω [ðεrnǥ] # κατραπακώνω [katrapakǥnǥ] / jeg smekker deg over fingrene hvis du gjør det igjen θα σε δείρω, αν το ξανακάµεις [ϑa sε ðirǥ an dǥ ksanakamis] / smekke igjen (med smekklås) κλείνω (µε ελατήριο) [klinǥ (mε εlatiriǥ)] # (lukke, sperre, skyve slåen for) µανταλώνω [mandalǥnǥ] : han smekket igjen kofferten/stresskofferten sin έκλεισε τη βαλίτσα/το χαρτοϕύλακά του [εklisε ti valitsa/tǥ ΧartǤfilaka tu] smektende adj. (sanselig) αισθησιακός [εsϑisiakǥs] # (velklingende) µελιστάλαχτος

5 5 [mεlistalaχtǥs] # µελωδικός [mεlǥðikǥs] # (sentimental, sørgmodig) παθητικός [paϑitikǥs] / en smektende dans ένα αισθησιακός χορός [εna εsϑisiakǥs ΧǤrǤs] / smektende blikk παθητικές µατιές [paϑitikεz matjεs] / smektende musikk αισθησιακή/µελωδική/παθητική µουσική [εsϑisiaki/mεlǥðiki/paϑitiki musiki] smell m.n. (brak, krasj) πάταγος ο [Ǥ pataDžǥs] # (skudd, pang) εκπυρσοκρότηση, η [i εkpirsǥkrǥtisi] # (smekk, slag, klaps, klask, dask, overf.: økon. smell) κατραπακιά, η [i katrapakja] # (økon.) νίλα, η [i nila] # (kraftig smell, brak) βίαιο χτύπηµα, το [tǥ viεǥ Χtipima] # χτύπος, ο [Ǥ ΧtipǤs] # βροντοχτύπηµα, το [tǥ vrǥndǥχtipima] # (dump lyd; brak) ξερός κρότος, ο [Ǥ ksεrǥs krǥtǥs] # ξηρός ήχος [ksirǥs iχǥs] # (brak) έκρηξη, η [i εkriksi] # (lydord) µπαµ [bam] # παµ, το [tǥ pam] # (knall, skudd) εκπυρσοκρότηση, η [i εkpirsǥkrǥtisi] # ριξιά, η [i riksja] # σουτ, το [tǥ sut] / det smellet som oppstår når et fly e.l. går gjennom lydmuren ( lydbølgesmell ) ηχητικό κρουστικό κύµα, το [tǥ içitikǥ krustikǥ kima] / det store smellet ( the big bang, eksplosjonen som kan ha vært universets opprinnelse) η θεωρία της δηµιουργίας του σύµπαντος από µια κοσµογονική έκρηξη [i ϑεǥria tiz ðimiurjias tu simbandǥs apǥ mja kǥzmǥDžǥniki εkriksi] / en kjempesmell (et voldsomt brak) τρόµερος πάταγος [trǥmεrǥs pataDžǥs] / et smell i/av døra κρότος της πόρτας [krǥtǥs tis pǥrtas] # få seg en smell (få seg en på trynet) τρώω τα µούτρα µου [trǥǥ ta mutra mu] # (lide nederlag) παθαίνω νίλα [paϑεnǥ nila] : han fikk seg en small idet han krasjet med sykkelen sin i en vegg έϕαγε τα µούτρα του πέϕτοντας µε το ποδήλατο σ' έναν τοίχο [εfajε ta mutra tu pεftǥndaz mε tǥ pǥðilatǥ sεnan diχǥ] / gå av med et small (være en knallsuksess) κάνω µπαµ [kanǥ bam] / gå på en smell έχω ατυχία [εχǥ atiçia] # παθαίνω νίλα [paϑεnǥ nila] : han gikk på en skikkelig (økonomisk) smell του 'ρθε µεγάλη κατραπακιά [turϑε mεDžali katrapakja] : jeg gikk på en liten/ alvorlig økonomisk smell (jeg hadde et lite/alvorlig økonomisk tilbakeslag) είχα µια µικρή/σοβαρή οικονοµική ατυχία [iχa mja mikri/sǥvari ikǥnǥmiki atiçia] / smellet av/fra en eksplosjon κρότος έκρηξης, ο [Ǥ krǥtǥs εkriksis] / vi hørte smellet fra et våpen/et geværskudd ακούσαµε την εκπυροσκρότηση ενός όπλου [akusamε tin εkpirǥskrǥtisi εnǥs Ǥplu] / vi hørte smellet fra ei champagneflaske ακούσαµε το παµ µιας σαµπάνιας [akusamε tǥ pam mjas sambanjas] smellbombe f.m. (pyrotekn.)(fyrverkeri: kinaputt, kasteknall) θορυβώδες πυροτέχνηµα, το [tǥ ϑirǥvǥðεs pirǥtεχnima] smelle v. (få til å smelle) κοπανώ [kǥpanǥ] # (slamre, knalle) βροντώ [vrǥndǥ] # (knalle, klapre, smatre, klapse, klaske) κροταλίζω [krǥtalizǥ] # σκάω [skaǥ] # κροτώ [krǥtǥ] # (om våpen: fyre av, gå av) εκπυρσοκροτώ [εkpirsǥkrǥtǥ] # βάλλω [valǥ] # (runge) αντηχώ [andiχǥ] # (dundre, banke) βροντοκοπώ [vrǥndǥkǥpǥ] # βροντοχτυπώ [vrǥndǥχtipǥ] # (smelle igjen, smekke igjen) µανταλώνω [mandalǥnǥ] # κλείνω µε πάταγο [klinǥ mε pataDžǥ] # (skjelle, kjefte, klage, syte) γκρινιάζω [grinjazǥ] / døra blåste/gikk igjen med et smell η πόρτα έκλεισε µε κρότο [i pǥrta εklisε mε krǥtǥ] / geværet hans smalt to ganger (det smalt to ganger fra geværet hans) το όπλο του εκπυρσοκρότησε δύο ϕορές [tǥ ǤplǤ tu εkpirsǥkrǥtisε ðiǥ fǥrεs] / geværene smalt i ett sett τα πυροβόλα έβαλαν συνέχεια [ta pirǥvǥla εvalan sinεçia] /

6 6 plutselig smalt det et skudd ξαϕνικά αντήχησε ένας πυροβολισµός [ksafnika andiçisε εnas pirǥvǥlizmǥs] / smelle igjen døra (lukke døra med et brak) κλείνω την πόρτα µε πάταγο/βρόντο [klinǥ tim bǥrta mε pataDžǥ/vrǥndǥ] # βαρώ την πόρτα [varǥ tim pǥrta] : han smelte igjen døra έκλεισε την πόρτα µε βρόντο/µ' ένα µπαµ [εklisε tim pǥrta mε vrǥndǥ/mεna bam] / han smelte igjen døra bak seg idet han gikk έϕυγε βρονώντας πίσω του την πόρτα [εfijε vrǥndǥndas pisǥ tu tim pǥrta] / smelle sammen (få unna, gjøre/lage noe i full fart) ξεπετώ κάτι [ksεpεtǥ kǥti] : hun smelte sammen tre dikt på et par timer ξεπέταξε τρία ποιήµατα σε δυο ώρες [ksεpεtaksε tria piimata sε ðjǥ Ǥrεs] / smelle til noen med knyttneven χτυπώ κάποιον µε τη γροθιά µου [ΧtipǤ kapiǥn mε ti DžrǤϑja mu] : jeg smelte til han midt i fleisen του 'δωσα µια µπουνιά στη µύτη [tu ðǥsa mja bunja sti miti] / svepa smalt over hodet på hesten το µαστίγιο κροτάλισε πάνω απ' το κεϕάλι του αλόγου [tǥ mastijǥ krǥtalisε panǥ ap tǥ kεfali tu alǥDžu] smeltbar adj. (lettsmeltelig) εύτηκτος [εftiktǥs] smelte v. ((få til å) bli flytende, oppløse(s)) λιώνω [ljǥnǥ] # λειώνω [ljǥnǥ] # λυώνω [ljǥnǥ] # (oppløses, bli flytende, løse seg opp, forsvinne) διαλύοµαι [ðialiǥmε] # (støpe) καµινεύω [kaminεvǥ] / smelte bort (løses opp, gå i oppløsning, forsvinne) εξαϕανίζοµαι [εksafanizǥmε] : snøen smeltet/forsvant da sola kom το χιόνι διαλύθηκε όταν βγήκε ο ήλιος [tǥ çiǥni ðialiϑikε Ǥtan vjikε Ǥ iliǥs] / smelte is/ jern/gull/sølv λειώνω πάγο/σίδερο/χρυσό/ασήµι [liǥnǥ paDžǥ/siðεrǥ/χrisǥ/asimi] / smelte karamellere/smør λειώνω καραµέλα/βούτυρο [liǥnǥ karamεla/vutirǥ] / smelte ned ringer (for å få/gjenvinne metallet) λιώνω δαχτυλίδια (για να πάρω το µέταλλο) [liǥnǥ ðaχtiliðja (ja na parǥ tǥ mεtalǥ)] / smelte sammen (assimileres) συγχωνεύω [siŋχǥnεvǥ] : minoriteter smelter ofte sammen i storbyene οι µειονότητες συχνά συγχωνεύονται στις µεγαλουπόλεις [i miǥnǥtitεs siχna siŋχǥnεvǥndε stiz mεDžalupǥlis] / smelte smør/sukker/metaller λιώνω βουτύρο/ ζάχαρη/µέταλλα [liǥnǥ vutirǥ/zaχari/mεtala] / sola smeltet iskremen ο ήλιος έλιωσε το παγωτό [Ǥ iljǥs εljǥsε tǥ paDžǥtǥ] smeltedigel f.m. χοάνη, η [i ΧǤani] # δοχείο τήξεως, το [tǥ ðǥçiǥ tiksεǥs] # χωνευτήριο υψικαµίνου, το [tǥ ΧǤnεftiriǤ ipsikaminu] smelteovn m. (masovn) καµίνι, το [tǥ kamini] # κάµινος εξευγενισµού µετάλλων, ο [Ǥ kaminǥs εksεvjεnizmu mεtalǥn] smeltepunkt n. βαθµός τήξης, ο [Ǥ vaϑmǥs tiksis] smeltet adj. (oppløst, tynn, dryppende, rennende) αναλυτός [analitǥs] # λιωµένος [liǥmεnǥs] / smeltet smør αναλυτό/λιωµένο βούτυρο [analitǥ/liǥmεnǥ vutirǥ] smelteverksarbeider m. (støper) καµινευτής, ο [Ǥ kaminεftis] smelting f.m. (støping) καµινεύµα, το [tǥ kaminεvma] smerte f.m. άλγος, ο [Ǥ alDžǥs] # πόνος, ο [Ǥ pǥnǥs] # πένθος, το [tǥ pεnϑǥs] # (lidelse, pine, sorg) αλγηδόνα, η [i aljiðǥna] # καταπόνηση, η [i katapǥnisi] # (sorg, psykisk lidelse) οδύνη, η [i Ǥðini] / døyve/lindre smerten ανακουϕίζω τον πόνο [anakufizǥ tǥm bǥnǥ] / en intens smerte µαρτυρικός/διαπεραστικός /

7 7 δυνατός πόνος [martirikǥs/ðiapεrastikǥs/ðinatǥs pǥnǥs] / en murrende smerte αµβύς πόνος [amvlis pǥnǥs] / en skarp smerte (et nålestikk) βελονιά [vεlǥnja] # οξύς πόνος [Ǥksis pǥnǥs] / en voldsom smerte έντονος πόνος [εndǥnǥs pǥnǥs] / føle smerte (sørge, lide, gremme seg) αλγώ* [alDžǥ] # (føle smerte, ha smerter) αισθάνοµαι πόνο [εsϑanǥmε pǥnǥ] # πονώ [pǥnǥ] : når en har slike smerter, klarer en ikke å fokusere på noe αισθανοµένος τέτοιο πόνο, δεν µπορώ να αυτοσυγκεντρωθώ καθόλου [εsϑanǥmεnǥs tεtiǥ pǥnǥ, ðεm bǥrǥ na aftǥsiŋgεndrǥϑǥ kaϑǥlu] / gi meg noe mot smertene/så jeg får sove δώστε µου κάτι παρακαλώ για τον πόνο/για τον ύπνο [ðǥstε mu parakalǥ kati ja tǥm bǥnǥ/ja tǥn ipnǥ] / ha smerter αισθάνοµαι πόνους [εsϑanǥmε pǥnus] / ha vondt i/over hele kroppen πονώ σ' όλο µου το κορµί [pǥnǥ sǥlǥ mu tǥ kǥrmi] # πονώ παντού [pǥnǥ pandu] / hvis smertene kommer igjen αν επανέλθει ο πόνος [an εpanεlϑi Ǥ pǥnǥs] / hyle av smerte κραυγάζω από πόνο [kravDžazǥ apǥ pǥnǥ] / plages av smerter βασανίζοµαι από πόνους [vasanizǥmε apǥ asçimǥ viχa/apǥ pǥnus] / plagsomme smerter βασανιστικοί πόνοι [vasanistiki pǥni] / påføre noen stor smerte/lidelse προξενώ µεγάλη θλίψη σε κάποιον [prǥksεnǥ mεDžali ϑlipsi sε kapiǥn] / situasjonen er uutholdelig (situasjonen er helt uholdbar) η κατάσταση είναι αϕόρητη [i katastasi inε afǥriti] / smerten avtok (smerten ga seg noe) ο πόνος ελαττώθηκε [Ǥ pǥnǥs εlatǥϑikε] / smerten fordreide ansiktet hans ο πόνος αλλοίωσε τα χαρακτηριστικά του [Ǥ pǥnǥs aliǥsε ta Χaraktiristika tu] / smerten/lidelsen stod skrevet i ansiktet hennes στο πρόσωπό του ήταν αποτυπωµένη ο πόνος [stǥ prǥsǥpǥ tu itan apǥtipǥmεni Ǥ pǥnǥs] / smertene tok helt knekken på meg (jeg krympet/vred meg i smerte) ο πόνος µε δίπλωσε στα δύο [Ǥ pǥnǥz mε ðiplǥsε sta diǥ] / smertens intensitet η δριµύτητα πονού [i ðrimitita pǥnu] / uutholdelige smerter αϕόρητοι πόνοι [afǥriti pǥni] smerte- (lidende, angstfylt) αγωνιώδης [aDžǥnjǥðis] smertefri adj. ανώδυνος [anǥðinǥs] # απόνετος [apǥnεtǥs] # άπονος [apǥnǥs] # (uten smerte, ikke påført smerte, eg. ikke brunsvidd) ατσιγάριστος [atsiDžaristǥs] / en smertefri fødsel ανώδυνος τοκετός [anǥðinǥs tǥkεtǥs] / en smertefri operasjon ανώδυνη εγχείρηση [anǥðini εŋçirisi] smertefull adj. (pinefull, plagsom, ulidelig, smertende) βασανιστικός [vasanistikǥs] # επώδυνος [εpǥðinǥs] / en smertefull sykdom επώδυνη αρρώστεια [εpǥðini arǥstia] smertelig adj. (sår, bitter, opprivende) οδυνηρός [ǤðinirǤs] # (nedslående, trist, tung, vond, bedrøvelig, sørgelig) αλγεινός [aljinǥs] # θλιβερός [ϑlivεrǥs] / en smertelig opplevelse οδυνηρή εµπειρία [Ǥðiniri εmbiria] / ha en smertelig opplevelse (gjenomgå/settes på en hard prøve) περνώ οδυνηρή δοκιµασία [pεrnǥ Ǥðiniri ðǥkimasia] / en smertelig/tung plikt θλιβερό/οδυνηρό καθήκον [ϑlivεrǥ/ǥðinirǥ kaϑikǥn] / et smertelig syn (et bedrøvelig skue) ένα αλγεινό θέαµα [εna aljinǥ ϑεama] / et smertelig tap οδυνηρή απώλεια [Ǥðiniri apǥlia] / et smertelig tomrom οδυνηρό κενό [ǤðinεrǤ kεnǥ] smertelindrende adj. παυσίπονος [pafsipǥnǥs] # αναλγητικός [analjitikǥs] / smertelindrende medisin παυσίπονο ϕάρµακο, το [tǥ pafsipǥnǥ farmakǥ] # αναλγητικό

8 8 (ϕάρµακο), το [tǥ analjitikǥ (farmakǥ)] / aspirin er et smertelindrende middel η ασπιρίνη είναι παυσίπονο [i aspirini inε pafsipǥnǥ] smertelindring f.m. ελάϕρυνση του πόνου, η [i εlafrinsi tu pǥnu] / (legevit.: analgesi) αναλγεσία, η [i analjεsia] smertensbarn n. (bibl. Golgata) Γολγοθάς, ο [Ǥ DžǤlDžǤϑas] / den gutten er vårt smertensbarn αυτό το παιδί είναι ο Γολογοθάς µας [aftǥ tǥ pεði inε Ǥ DžǤlDžǤϑaz mas] smerteskrik n. (skrik av smerte) ξεϕωνητό πονού, το [tǥ ksεfǥnitǥ pǥnu] # (skrik av angst/redsel) αγωνιώδης κραυγή, η [i aDžǥnjǥðis kravji] smertestillende n. (noe smertestillende, smertestillende middel) καταπραϋντικό, το [tǥ katapraïndikǥ] # αναλγητικό ϕάρµακο, το [tǥ analjitikǥ farmakǥ] smertestillende adj. (om medisiner) αναλγητικός [analjitikǥs] # καταπραϋντικός [katapraïndikǥs] # µαλακτικός [malaktikǥs] / smertestillende middel/medisin καταπραϋντικό, το [tǥ katapraïndikǥ] # αναλγητικό (ϕάρµακο), το [tǥ analjitikǥ (farmakǥ)] # παυσίπονο ϕάρµακο, το [tǥ pafsipǥnǥ farmakǥ] # µαλακτικό, to [tǥ malaktikǥ] / aspirin er et smertestillende middel η ασπιρίνη είναι παυσίπονο [i aspirini inε pafsipǥnǥ] smette v. (bevege seg lydløst, i smug eller hurtig) κίνουµαι αθόρυβα, λαθραία ή γρήγορα [kinumε aϑǥriva laϑrεa i DžriDžǤra] # (gli, skli) γλίστρω [glistrǥ] / han smatt inn på soverommet og... γλίστρησε στο υπνοδωµάτιο και... [Džlistrisε stǥ ipnǥðǥmatiǥ kε] / smette gjennom folkemengden (smyge seg gjennom folkemengden) γλίστρω ανάµεσα από το πλήθος [DžlistrǤ anamεsa apǥ tǥ pliϑǥs] / smette inn i noe mer behagelig (kle seg i noe mer behagelig) ϕορώ κάτι πιο άνετο [fǥrǥ kati piǥ anεtǥ] / smette unna (unngå, unnvike) αποϕεύγω [apǥfεvDžǥ] smi v. (hamre, slå) σϕυρηλατώ [sfirilatǥ] # (bearbeide kobber) χαλκεύω [ΧalkεvǤ] # (smi sammen, sveise sammen) κολλώ [kǥlǥ] # κολλάω [kǥlaǥ] # κολλνώ [kǥlnǥ] / hvem smidde denne lenka? ποιος χάλκευσε αυτή την αλυσίδα; [piǥs Χalkεfsε afti tin alisiða] / smi mens jernet er varmt στη βράση κολλάει το σίδερο [sti vrasi kǥlai tǥ siðεrǥ] smidig adj. ευλύγιστος [εvlijistǥs] # (myk, grasiøs) λυγερός [lijεrǥs] # (spretten, spenstig, rask, kvikk) ευκίνητος [εfkinitǥs] # (smekker, slank) βεργολυγερός [vεrDžǥlijεrǥs] # (fleksibel, elastisk) ευέλικτος [εvεliktǥs] # εύκαµπτος [εfkamptǥs] # ευλύγιστος [εvlijistǥs] # (myk, spenstig) λαστιχένιος [lastiçεnjǥs] # (bøyelig, bløt, føyelig, smibar) µαλακτός [malaktǥs] / ei smidig jente λυγερή κοπέλλα [lijεri kǥpεla] / en smidig kropp ευκίνητο/λυγερό σώµα [εfkinitǥ/lijεrǥ sǥma] : en ung mann med en smidig kropp (en spenstig ung mann) νέος µε λαστιχένιο κορµί [nεǥz mε lastiçεnjǥ kǥrmi] smidighet m. (fysisk smidighet) ευκινησία, η [i εfkinisia] # (raskhet, bevegelighet, smidighet, spenstighet) ευστροϕία, η [i εfstrǥfia] # (dagl.) σβελτάδα, η [i svεltaða] # (tilpasningsevne) προσαρµοστηκότητα, η [i prǥsarmǥstikǥtita] # ικανότητα προσαρµογής, η [i ikanǥtita prǥsarmǥjis] # (fleksibilitet) ευκαµψία, η [i εfkampsia] # ευλυγισία, η [i εvlijisia] # (slankhet) λυγεράδα, η [i lijεraða] / ungdommelig smidighet νεανική σβελτάδα [nεaniki svεltaða]

9 9 smie f.m. σιδηρουργείο, το [tǥ siðirurjiǥ] # εργοστάσιο σιδηρουργίας, το [tǥ εrDžǥstasiǥ siðirurjias] # γύϕτικο, το [tǥ jiftikǥ] smieavl m. καµίνι σιδηρουργού, το [tǥ kamini siðirurDžu] # καµίνι σιδηερουργείου, το [tǥ kamini siðirurjiu] smiger m. εκθειασµός, ο [Ǥ εkϑiazmǥs] # κολακεία, η [i kǥlakia] # (dagl.) (innsmigring) ο [Ǥ livanǥtǥs] #, λιβανωτός # livanizma] το [tǥ, λιβάνισµα γαλιϕιά, η [i Džalifja] # καλόπιασµα, το [tǥ kalǥpjazma] # (vakre ord, ømme ord) γλυκόλογα [DžlikǤlǤDža] # (spyttslikkeri, smisk, servilitet, underdanighet) δουλικότητα, η [i ðulikǥtita] # (smisking) θυµίαµα, το [tǥ ϑimiama] # µαλαγανιά, η [i malaDžanja] / gi etter for/ kapitulere for noens smiger ενδίδω/υποχωρώ στα καλοπιάσµατα κάποιου [εnðiðǥ/ipǥχǥrǥ sta kalǥpjazmata kapiu] / han er imot smiger αποστέργει τις κολακείες [apǥsterji tis timεs/tis kǥlakiεs] / han er uimottakelig for smiger (han lar seg ikke påvirke av smiger) είναι αδιάϕορος στη γαλιϕιά [inε adjafǥrǥs sti Džalifja] / med smiger µε γαλιϕιές [mε Džalifjεs] : µε τα γλυκόλογα µου [mε ta glikǥlǥDža mu] : han fordreide hodet hennes med smiger την ξεµυάλισε µε τα γλυκόλογα του [tiŋ ksεmjalisε mε ta glikǥlǥDža tu] smigre v. (godsnakke med, smiske for) καλοπιάνω [kalǥpjanǥ] # (smiske) κολακεύω [kǥlakεvǥ] # γαλιϕίζω [DžalifizǤ] # γλείϕω [DžlifǤ] # ξερογλείϕω [ksεrǥDžlifǥ] # (dagl.) παινεύω [pεnεvǥ] # λιβανίζω [livanizǥ] # (rose, gi komplimenter) κοµπλιµεντάρω [kǥmblimεndarǥ] / smigre noen (smiske for noen) είµαι όλο γαλιϕιές σε κάποιον [imε ǤlǤ Džalifjεs sε kapiǥn] : snakke smigrende om noen µιλώ καλοκευτικά για κάποιον [milǥ kalǥkεftika ja kapiǥn] / smigre noens forfengelighet (pirre noens forfengelighet) κολακεύω τη µαταιοδοξία/τον εγωϊσµό κάποιου [kǥlakεvǥ ti matεǥðǥksia/tǥn εDžǥïzmǥ kapiu] smigrende adj. (flatterende) κολακευτικός [kǥlakεftikǥs] # εγκωµιαστικός [εŋgǥmiastikǥs] # επαινετικός [εpεnεtikǥs] # (rosende) εύϕηµος [εfimǥs] # (innsmigrende) γαλίϕικος [DžalifikǤs] # (dagl.: smiskende, slesk) γαλίϕης [Džalifis] # (blid i målet, elskverdig) γλυκοµίλητος [DžlikǤmilitǤs] # (smiskende, servil, spyttslikkende) δουλικός [ðulikǥs] / et smigrende tilbud µια κολακευτική προσϕορά [i prǥsfǥra] / lite smigrende (adj.) ελάχιστα καλοκευτικός [εlaçista kalǥkεftikǥs] / smigrende bemerkninger επαινετικές παρατηρήσεις [εpεnεtikεs paratirisis] # καλοκευτικά σχόλια [kalǥkεftika sχǥlja] / smigrende ord/tale εγκωµιαστικά/καλοκευτικά λόγια [εŋgǥmjastika/kalǥkεftika lǥja] smigrer m. (spyttslikker, slesk fyr, smisker) αυλοκόλακας, ο [Ǥ avlǥkǥlakas] # µαλαγάνας, ο [Ǥ malaDžanas] # κόλακας, ο [Ǥ kǥlakas] # λιβανιστής, ο [Ǥ livanistis] # (streber) καταϕερτζής, ο [Ǥ katafεrdzis] # (dagl.) γαλίϕης, ο [Ǥ Džalifis] # (folk.) κοµπλιµεντόζος, ο [Ǥ kǥmblimεndǥzǥs] smijernsbalkong m. δαντελένιο µπαλκόνι από σίδερο [ðandεlεniǥ balkǥni apǥ siðεrǥ] : gamle smijernsbalkonger παλιά δαντελένια µπαλκόνια από σίδερο [palja ðandεlεnia balkǥnia apǥ siðεrǥ] smijernsport m. (gitterport, gitterdør) καγκελόπορτα, η [i kaŋgεlǥpǥrta] smil n. µειδίαµα, το [tǥ miðiama] # χαµόγελο, το [tǥ ΧamǤjεlǤ] # µυρουδιά, η [i

10 10 mirodja] / bare smil og glede όλος χαµόγελα [ǤlǤs ΧamǤjεla] / et blidt smil (et friskt smil) ζωηρό χαµόγελο [zǥirǥ ΧamǤjεlǤ] / et forsiktig/diskré smil διακριτικό χαµόγελο [ðiakritikǥ ΧamǤjεlǤ] / et fortryllende smil ένα σαγηνευτικό χαµόγελο [εna sajinεftikǥ ΧamǤjεlǤ] / et gledesstrålende (lykksalig) smil χαµόγελο µακαριότητας [ΧamǤjεlǤ makariǥtitas] / et ironisk smil ένα ειρωνικό µειδίαµα [εna irǥnikǥ miðiama] / et kjærlig smil ένα αλοσυνάτο χαµόγελο] [εna kalǥsinatǥ ΧamǤjεlǤ] / et sjarmerende smil ένα θελκτικό χαµόγελο [εna ϑεlktikǥ Χ amǥjεlǥ] / et svakt/blekt smil αµυδρό/ελαϕρό χαµόγελο [amiðrǥ/εlafrǥ ΧamǤjεlǤ] : et svakt smil gled over leppene/ansiktet hennes ένα αχνό χαµόγελο διαγράϕηκε στα χείλια της /στο πρόσωπό της [εna aχnǥ ΧamǤjεlǤ ðiaDžrafikε sta çilia tis/stǥ prǥsǥpǥ tis] / et stivt/stivnet smil (et beskt smil) στυϕό χαµόγελο, το [tǥ stifǥ ΧamǤjεlǤ] / et underfundig smil ένα αινιγµατικό χαµόγελο [εna εniDžmatikǥ ΧamǤjεlǤ] / et svakt smil (et vagt, ubestemmelig smil) ένα αόριστο χαµόγελο [εna aǥristǥ ΧamǤjεlǤ] # ένα αδιόρατο χαµόγελο [εna aðjǥratǥ ΧamǤjεlǤ] / et troskyldig smil ένα άδολο χαµόγελο [εna aðǥlǥ ΧamǤjεlǤ] / hun så på oss med et strålende smil µας κοίταξε ακτινοβολώντας [mas kitaksε aktinǥvǥlǥndas] : med et forsonende smil µ' ένα εξευµενιστικό χαµόγελο [mεna εksεvmεnistkǥ ΧamǤjεlǤ] : med et forståelsesfullt smil µ' ένα χαµόγελο γεµάτο κατανόηση [mεna ΧamǤjεlǤ jεmatǥ katanǥisi] : med et svakt smil (med antydning til et smil) µε αχνό χαµόγελο [mε aχnǥ ΧamǤjεlǤ] : med et reservert/forsiktig smil µε επιϕυλακτικό χαµόγελο [mε εpifilaktikǥ ΧamǤjεlǤ] : med et sjenert (fårete) smil µ' ένα αδέξιο χαµόγελο [mεna aðεksiǥ ΧamǤjεlǤ] : med et tilfreds smil (med et smil som uttrykte/antydet tilfredshet) µε ένα χαµόγελο ενδεικτιλό ικανοποίησης [mε εna ΧamǤjεlǤ εndiktikǥ ikanǥpiisis] : med et vennlig/elskverdig smil µ' ένα καλοσυνάτο χαµόγελο [mεna kalǥsinatǥ ΧamǤjεlǤ] / smilet hans avslørte at han koste seg το χαµόγελό του ϕανέρωσε την ευχαρίστησή του [tǥ ΧamǤjεlǤ tu fanεrǥsε tin εfχaristisi tu] / smilet stivnet på leppene hans το χαµόγελο πάγωσε στα χείλη του [tǥ ΧamǤjεlǤ paDžǥsε sta çili tu] / tvinge fram et smil (smile stivt/tvungent) χαµoγελώ βεβιασµένα [ΧamǤjεlǤ vεviazmεna] / være et eneste stort smil (smile fra øre til øre) είµαι όλος χαµόγελα [imε ǤlǤs ΧamǤjεla] smile v. χαµογελώ [ΧamǤjεlǤ] # γελώ [jεlǥ] # (formelt, ofte ironisk, flire, le) µειδιώ [miðjǥ] / han smilte fra øre til øre γελούσαν και τα αυτιά του [jεlusan kε taftja tu] / hun bare smilte (hun smilte bare) απλώς χαµογέλασε [aplǥs ΧamǤjεlasε] / hun smilte forlegent til han του χαµογέλασε δειλά [tu ΧamǤjεlasε ðila] / hun snudde seg og smilte til meg γύρισε και µου χαµογέλασε [jirisε kε mu ΧamǤjεlasε] / hvorfor smiler du, om jeg tør spørre? γιατί µειδιάτε, παρακαλώ; [jati miðjatε parakalǥ] / smile anstrengt (tvinge fram et smil) χαµογελώ βεβιασµένα [ΧamǤjεlǤ vεviazmεna] / smile blidt (stråle, smile blidt) χαµογελώ πρόσχαρα [ΧamǤjεlǤ prǥsχara] / smile bredt (flire) χαµογελώ πλατιά [ [ΧamǤjǤlǤ platja] / smile fra øre til øre (være et eneste stort smil) είµαι όλος χαµόγελα [imε ǤlǤs ΧamǤjεla] / smile i skjegget (smile lurt) γελώ κάτω από τα µουστάκια µου [jǥlǥ katǥ apǥ ta mustakia mu] / smile stivt/tvungent (tvinge fram et smil) χαµoγελώ βεβιασµένα [ΧamǤjεlǤ

11 11 [ΧamǤjεlǤ vεviazmεna] / smile svakt (dra på smilebåndet) αχνογελώ [aχnǥjεlǥ] / smile tåpelig χαµογελώ βλακωδώς [ΧamǤjεlǤ vlakǥðǥs] smilehull n. λακκάκι (στο µάγουλο), το [tǥ lakaki (stǥ maDžulǥ)] smilekurs n. (sjarmkurs) µαθήµατα ελκυστικής συµπεριϕοράς [maϑimata εlkistikis simbεrifǥras] smilende adj. (leende, glad, munter) γελαστός [jεlastǥs] sminke f.m. (make-up) µακιγιάζ, το [tǥ makijaz] # (make-up, sminking) µεϊκάπ, το [tǥ mεikap] # (kosmetikk) καλλυντικά, τα [ta kalindika] # (fargestoff, maling, polish) βαϕή, η [i vafi] / fjerne sminken ξεβάϕοµαι [ksεvafǥmε] # αϕαιρώ το µεικάπ [afεrǥ tǥ mεikap] / uten sminke αµακιγιάριστος [amakijaristǥs] sminke v. (male, farge) βάϕω [vafǥ] # (pynte, stelle, forskjønne) καλλωπίζω [kalǥpizǥ] # µακιγιάρω [makijarǥ] : hun var sterkt sminket ήταν πολύ µακιγιαρισµένη [itan påli makijarizmεni] / sminke seg (stelle seg, pynte seg) καλλωπίζοµαι [kalǥpizǥmε] # (bruke sminke) µακιγιάροµαι [makijarǥmε] : er det riktig av henne å sminke seg når hun er 12 år? είναι σωστό να µακιγάρεται στα 12 χρόνια της; [inε sǥstǥ na makijarεtε sta ðǥðεka ΧrǤnja tis] : hun bruker timevis på å sminke/pynte seg ξοδεύει ώρες για να καλλωπίζεται [ksǥðεvi Ǥrεz ja na kalǥpizεtε] / sminke seg (i ansiktet) βάϕω το πρόσωπό µου [vafǥ tǥ prǥsǥpǥ mu] sminkeutstyr n. (kosmetikk, kosmetikkartikler) είδη καλλωπισµού, τα [ta iði kalǥpizmu] sminking f.m. (farging. maling) βαϕή, η [i vafi] # βάψιµο, το [tǥ vapsimǥ] # µακιγιάρισµα, το [tǥ makijarizma] sminkør m./sminkøse f. µακιγιέρ, ο/η [Ǥ/i makijεr] smisk n. (spyttslikkeri, smiger, servilitet, underdanighet) δουλικότητα, η [i ðulikǥtita] smiske v. (smigre) κολακεύω [kǥlakεvǥ] # γαλιϕίζω [DžalifizǤ] # (slikke) γλείϕω [DžlifǤ] # (dagl.) παινεύω [pεnεvǥ] # (egent. brenne røkelse for) λιβανίζω [livanizǥ] / smiske for noen είµαι όλο γαλιϕιές σε κάποιον [imε ǤlǤ Džalifjεs sε kapiǥn] # γλείϕω τα πόδια κάποιου [DžlifǤ ta pǥðia kapiu] # καλοκεύω /ξεσκονίζω κάποιον [kalǥkεvǥ/ ksεskǥnizǥ kapiǥn] # (stå på pinne for noen) έχω κάποιον όπα όπα [εχǥ kapiǥn Ǥpa- Ǥpa] # έχω κάποιον µη στάξει και µη βρέξει [εχǥ kapiǥn mi staksi kε mi vrεksi] # (krype for noen, oppføre seg ydmykt overfor noen) ϕέρνοµαι µε δουλικότητα σε κάποιον [fεrnǥmε mε ðulikǥtita sε kapiǥn] : smiske (underdanig) for en rik slektning (innynde seg hos en rik slektning) γλείϕω/καλοκεύω (δουλικά) έναν πλούσιο συγγενή [DžlifǤ/kalǤkεvǤ (ðuliku) εnan plusiǥ siŋgεni] : smiske for en lærer/lektor γλείϕω έναν καθηγητή [DžlifǤ εnaŋ gaϑijiti] / smiske for lærerne sine/for sjefen καλοκεύω τους δασκάλους µου/τ' αϕεντικό µου [kalǥkεvǥ tuz ðaskaluz mu/tafεndikǥ mu] smiskende adj. (smigrende, krypende, slesk) υπερκολακευτικός [ipεrkǥlakεftikǥs] # υπερεκθειαστικός [ipεrεkϑiastikǥs] # γαλίϕικος [DžalifikǤs] # (smiskende, servil, spyttslikkende) δουλικός [ðulikǥs] # (dagl.) γαλίϕης [Džalifis] # (glatt, sleip, smørblid, hyklersk) γλοιώδης [DžliǤðis] / smiskende overfor sine kunder δουλικός προς τους πελάτες [ðulikǥs prǥs tus pεlatεs] / smiskende støtte (smiskende tilslutning, smisk) ενδοτικότητα, η [i εnðǥtikǥtita] # (dagl.) ραγιαδισµός, ο [Ǥ rajaðizmǥs] smisker m. (spyttslikker, smigrer) αυλοκόλακας, ο [Ǥ avlǥkǥlakas] # λιβανιστής, ο [Ǥ

12 12 livanistis] # µαλαγάνα, η [i malaDžana] # µαλαγάνας, ο [Ǥ malaDžanas] # γλείϕτης, ο [Ǥ Džliftis] # (kvinnelig) γλείϕτρα, η [i Džliftra] # (dagl.) γαλίϕης, ο [Ǥ Džalifis] # (folk.) κοµπλιµεντόζος, ο [Ǥ kǥmblimεndǥzǥs] smisking f.m. λιβάνισµα, το [tǥ livanizma] # (smiger, lokking) γαλιϕιά, η [i Džalifja] # θυµίαµα, το [tǥ ϑimiama] # µαλαγανιά, η [i malaDžanja] # (kryping, slesk) γλείψιµο, το [tǥ DžlipsimǤ] # (smiger, godsnakking) καλόπιασµα, το [tǥ kalǥpjazma] / jeg hater smisking σιχαίνοµαι λιβάνισµα [siçεnǥmε livanizma] / all smiskingen hennes var forgjeves όλα της τα καλοπιάσµατα πήγαν του κάκου [Ǥla ta tis kalǥpjazmata piDžan du kaku] smitte m. (infeksjon) µόλυνση, η [i mǥlinsi] / smitte truer levemåten vår η µόλυνση αµειλεί τον τρόπο της ζωής µας [i mǥlinsi amili tǥn drǥpǥ tiz zǥïz mas] smitte v. (infisere) µολύνω [mǥlinǥ] / han smittet meg med influensaen sin µου κόλλησε τη γρίππη του [mu kǥlisε tǥ Džripi tu] / smitte av (gå av, løsne, falle av) βγαίνω [vjεnǥ] : denne leppestiften smitter ikke av αυτό το κραγιόν δεν βγαίνει [aftǥ tǥ krajǥn ðεn vjεni] / smitte over κολλώ [kǥlǥ] # µεταδίδω [mεtaðiðǥ] # µεταδίνω [mεtaðinǥ] : hennes gode humør smittet over på alle jentene i klassen το κέϕι της µεταδόθηκε σ' όλα τα κορίτσια της τάξης [tǥ kεfi tiz mεtaðǥϑikε sǥla ta kǥritsia tis taksis] : hennes gode hømør smittet over på oss andre µας κόλλησε όλους το κέϕι της [mas kǥlisε Ǥlus tǥ kεfi tis] smittebærer m. ϕορέας, ο/η [Ǥ/i fǥrεas] smittende adj. (smittsom) µεταδοτικός [mεtaðǥtikǥs] / smittende frykt/entusiasme (frykt/entusiasme som griper om seg) µεταδοτκός ϕόβος/ενθουσιασµός [mεtaðǥtikǥs fǥvǥs/εnϑusiazmǥs] / smittende humor κολλητικό κέϕι [kǥlitikǥ kεfi] smittet adj. (infisert) µολυσµένος [mǥlizmεnǥs] / den er (blitt) smittet έχει µολυνθή [εçi mǥlinϑi] smittsom adj. (smittende) µεταδοτικός [mεtaðǥtikǥs] # µολυσµατικός [mǥlizmatikǥs] # κολλητικός [kǥlitikǥ s] # (smittefarlig) λοιµώδης [limǥðis] # (epidemisk) επιδηµικός [εpiðimikǥs] / en smittsom sykdom µολυσµατική νόσος [mǥlizmatiki nǥsǥs] : smittsomme sykdommer µεταδοτικές αρρώστειες /νοσήµατα [mεtaðǥtikεs arǥstiεs/nǥsimata] / gjesping er smittsomt το χασµουρητό είναι κολλητικό [tǥ ΧazmuritǤ inε kǥlitikǥ] / ikke smittsom αµετάδοτος [amεtaðǥtǥs] / skarlagensfeber er smittsomt η οστρακιά είναι κολλητική [i Ǥstrakia inε kǥlitiki] smittsomhet f.m. κολλητικότητα, η [i kǥlitikǥtita] # µεταδοτικότητα, η [i mεtaðǥtikǥtita] smog m. (blanding av røyk og tåke, røyktåke) αιθαλοµίχλη, η [i εϑalǥmiχli] # καπνοµίχλη, η [i kapnǥmiχli] # (eksos, utslippsgasser) καπνιές, οι [i kapnjεs] # νέϕος ρύπανσης, το [tǥ nεfǥz ripansis] smoking m. (antrekk) βραδυνό ανδρικό ένδυµα, το [tǥ vraðinǥ arnikǥ εnðima] # σµόκιν, το [tǥ smǥkin] / smoking er obligatorisk på banketten το σµόκιν είναι υποχρεωτικό στο επίσηµο δείπνο [tǥ smǥkin inε ipǥχrεǥtikǥ stǥ εpisimǥ ðipnǥ] smug n. (smal, trang gate, sti) δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος, ο [Ǥ ðrǥmiskǥs] # (dagl.) στενοσόκακο, ο [Ǥ stεnǥsǥkakǥ] # σοκάκι, το [tǥ sǥkaki] # (bakgate) απόµερο δροµάκι, το [tǥ apǥmεrǥ ðrǥmaki]

13 13 smugdrikke v. πίνω ένα ποτηράκι στα κρυϕά [pinǥ εna pǥtiraki sta krifa] smughandel m. (ulovlig handel, utbytting) καπηλεία, η [i kapilia] # καπηλία, η [i kapilia] / smughandel med antikviteter αρχαιοκαπηλία, η [i arçεǥkapilia] smugle v. (drive ulovlig handel med) κάνω λαθρεµπόριο [kanǥ laϑrεmbǥriǥ] # (innføre ulovlig) εισάγω λαθραία [isaDžǥ laϑrεa] / smugle penger ut av et land βγάζω χρήµατα λαθραία από µια χώρα [vDžazǥ Χrimata laϑrεa apǥ mja ΧǤra] / smugle sigaretter/sprit/våpen (drive ulovlig handel med ) κάνω λαθεµπόριο τσιγάρων/ ποτών/όπλων [kanǥ laϑεmbǥriǥ tsiDžarǥn/pǥtǥn/ǥplǥn] smugler m. λαθέµπορος, ο [Ǥ laϑεmbǥrǥs] smuglervarer m.pl. (smuglergods) λαθραία, τα [ta laϑrεa] # λαθρεµπόρευµα, το [tǥ laϑrεmbǥrεvma] # λαθραία εµπορεύµατα, τα [ta laϑrεa εmbǥrεvmata] smugling f.m. λαθρεµπόριο, το [tǥ laϑrεmbǥriǥ] smugspise v. κρυϕοτρώω [krifǥtrǥǥ] smugtitte v. (tjuvtitte, kaste et stjålent blikk) κρυϕοκοιτάζω [krifǥkitazǥ] # κρυϕοτηράω [krifǥtiraǥ] / smugtitte på noen gjennom et nøkkelhull/fra bak et forheng κρυϕοκοιτάζω κάποιον από µια κλειδαρότρυπα/πίσω από µια κουρτίνα [krifǥkitazǥ kapiǥn apǥ mja kliðarǥtripa/pisǥ apǥ mja kurtina] smul adj. (rolig, uten sjøgang) ήσυχος [isiχǥs] / det var smul sjø (sjøen var rolig) η θάλασσα ήταν ήσυχη [i ϑalasa itan isiçi] smuldre v. (rase sammen) γκρεµίζοµαι [grεmizǥmε] # (klemme sund, smule) θρυµµατίζω [ϑrimatizǥ] / smuldre bort/opp (om bygning: rase sammen, forfalle) (κατ)ερειπώνοµαι [(kat)εripǥnǥmε] / smuldre brødet i/med hånda θρυµµατίζω το ψωµί µου στο χέρι µου [ϑrimatizǥ tǥ psǥmi mu stǥ çεri mu] smuldrende adj. (som smuldrer opp, forfaller, ramler sammen) γκρεµισµένος [grεmizmεnǥs] # ερειπωµένος [εripǥmεnǥs] / (opp)smuldrende murvegger ερειπωµένοι τοίχοι [εripǥmεni tiçi] smuldring f.m. (oppsmuldring, riving, demolering, ødeleggelse) ερείπωση, η [i εripǥsi] # (knusing, splintring) θρυµµάτισµα, το [tǥ ϑrimatizma] # (tining, oppløsning, råtning) λιώσιµο, το [tǥ liǥsimǥ] smule m. ψίχουλο, το [tǥ psiχulǥ] # (liten rest, levning) αποµεινάρι, το [tǥ apǥminari] # (anelse, antydning, snev, stenk) µια ιδέα [mja iðεa] # (grann, fnugg) κόκκος, ο [Ǥ kǥkǥs] # κοµµατάκι, το [tǥ kǥmataki] / ikke gris til golvet med smuler! µη γεµίζεις το πάτωµα ψίχουλα [mi jεmizis tǥ patǥma psiχula] / (ordtak) smuler er også brød (lite er bedre enn ingenting, selv ei haglskur gjør godt i tørken ) στην αναβροχιά καλό είναι και το χαλάζι [stin anavrǥça inε kε tǥ Χalazi] smulne v. (om sjøen: bli smulere, stilne) γαλανεύω [DžalanεvǤ] : da sjøen smulnet (da bølgene la seg) όταν γαληνέψε η θάλασσα [Ǥtan Džalinεpse i ϑalasa] smult n. (svinefett, også: søle) λίγδα, η [i liDžða] # (fett, talg, spekk) ξίγκι/ξίγγι/ξύγκι, το [tǥ ksiŋgi] / i en del landsbyer bruker de smult istedenfor olje σε µερικά χώρια χρησιµοποιούν λίγδα αντί για λάδι [sε mεrika ΧǤria ΧrisimǤpjun liDžða andi ja laði] smultbolle m. (e.sl. berlinerbolle/smultbolle i honninglake) λουκουµάς, ο [Ǥ lukumas] / en

14 14 som lager og selger slike smultboller λουκουµατζής, ο [Ǥ lukumadzis] / butikk der det selges s. λουκουµατζίδικο, το [tǥ lukumadziðikǥ] smurning m. (salve) αλοιϕή, η [i alifi] smuss n. (skitt, møkk, sørpe, søle) βούρκος, ο [Ǥ vurkǥs] # βρόµα, η [i vrǥma] # βροµιά, η [i vrǥmja] # (skitt, møkk, overf. avskum) λέρα, η [i lεra] smusslitteratur m. (søppellitteratur) αηδίες [aiðiεs] / lese smusslitteratur (søppel) διαβάζω αηδίες [ðiavazǥ aiðiεs] smusstittel m. (typogr.)(boktittel på eget (nummerert) blad foran bokens egentlige tittelside) (αριθµηµένος) ψευδότιτλος ο [Ǥ (ariϑmimεnǥs) psεvðǥtitlǥs] smutthull n. παραθυράκι, το [tǥ paraϑiraki] / finne et smutthull i en lov βρίσκω ένα παραθυράκι σ' ένα νόµο [vriskǥ εna paraϑiraki sεna nǥmǥ] smyge v. (liste seg på tå, lure) περπατώ στα νύχια [pεrpatǥ sta niçia] # (stikke, smette, (la) gli, snike seg, liste seg) γλιστρώ [DžlistrǤ] / han smøg hånda si runt livet hennes γλίστρησε το χέρι του γύρω στη µέση της [Džlistrisε tǥ çεri tu jirǥ sti mεsi tis] / han smøg en mynt inn i hånda mi µου γλίστρησε ένα νόµισµα στο χέρι [mu Džlistrisε εna nǥmizma stǥ çεri] / morgenlyset smøg seg inn gjennom vindusskoddene το πρωϊνό ϕως γλιστρούσε µέσα από τα παντζούρια [tǥ prǥïnǥ fǥs Džlistrusε mεsa apǥ ta pandzuria] / smyge seg ut βγαίνω κλεϕτά [vjεnǥ klεfta] / smyge seg ut av (smøye av seg, frigjøre seg fra) ξεϕεύγω από [ksεfεvDžǥ apǥ] : hunden smøg seg ut av halsbåndet sitt ο σκύλος ξέϕυγε από το κολλάρο του [Ǥ skilǥs ksεfijε apǥ tǥ kǥlarǥ tu] smykke n. µπιζού, το [tǥ bizu] # (ornament, pryd) κόσµηµα, η [i kǥzmima] # στολίδι, το [tǥ stǥliði] / det glitret i smykkene hennes τα κοσµήµατά της άστραϕταν [ta kǥzmimata tis astraftan] / kostbare smykker ακριβά κοσµήµατα [akriva kǥzmimata] / plassere smykkene sine på et trygt sted εξασϕαλίζω τα κοσµήµατά µου [εksasfalizǥ ta kǥzmimata mu] / pyntet med smykker στολισµένος µε κοσµήµατα [stǥlizmεnǥz mε kǥzmimata] / smykker (juveler) διαµαντικά, τα [ta ðiamandika] : verdifulle smykker πολύτιµα κοσµήµατα [pǥlitima kǥzmimata] smykke v. (pryde) (δια)κοσµώ [(ðia)kǥzmǥ] # στολίζω [stǥlizǥ] / smykke/pynte med blomster κοσµώ µε λουλούδια [kǥzmǥ mε luluðia] # στολίζω µε λουλούδια [stǥlizǥ mε luluðia] smykkeforsikring f.m. ασϕάλεια κοσµηµάτων, η [i asfalia kǥzmimatǥn] smykkegjenstand m. (prydgjenstand) κοµψοτέχνηµα, το [tǥ kǥmpsǥtεχnima] # (dagl.) µπιζουδάκι, το [tǥ bizuðaki] smykkenål f.m. (lukkemekanisme på smykke) ασϕάλεια, η [i asfalia] smykkeskrin n. κοσµηµατοθήκη, η [i kǥzmimatǥϑiki] # θήκη/κασετίνα κοσµηµάτων, η [i ϑiki/kasεtina kǥzmimatǥn] # smykkespenne f.m. (agraff) αγκράϕα, η [i aŋgrafa] smør n. βούτυρο, το [tǥ vutirǥ] / jammen sa jeg smør! (ironsik: kjempe! / stort/flott/svært du liksom!) σιγά τα λάχανα! [siDža ta laχana] / saltet/usaltet smør αλατισµένο/ ϕρέσκο βούτυρο [frεskǥ/alatismεnǥ vutirǥ] / smeltet smør λιωµένο βούτυρο [liǥmεnǥ vutirǥ] smør- (smøraktig) βουτυράτος [vutiratǥs] # βουτυρένιος [vutirεniǥs]

15 15 smørasjett m. βουτυριέρα, η [i vutiriεra] smørblid adj. (glatt, sleip, slesk, hyklersk) γλοιώδης [DžliǤðis] # γλυκανάλατος [DžlikanalatǤs] / hun var smørblid (i stemmen) όλο ζάχαρη ήταν (το στόµα της) [ǤlǤ zaχari itan (tǥ stǥma tis)] / med smørblid stemme µε γλοιώδη ϕωνή [mε DžliǤði fǥni] / på en smørblid, slesk måte µε τρόπο γλυκανάλατο [mε trǥpǥ DžlikanalatǤ] smørblomst m. (i soleiefamilien, ranunkel) νεραγκούλα, η [i nεraŋgula] smørbrød n. σάνδουϊτς, το [tǥ sanduïts] smøre v. (matlaging: gni, smøre utover, dryppe (steik), pensle) αλείβω [alivǥ] # αλείϕω [alifǥ] # (smøre med olje) λαδώνω [laðǥnǥ] # (smøre med fett) γρασάρω [grasarǥ] (mek.: sette inn med fett/olje) λιπαίνω [lipεnǥ] # (overf.: bestikke) λαδώνω [laðǥnǥ] # αλείβω [alivǥ] # (kline (på, påføre)) επαλείβω [εpalivǥ] # (kline (på), påføre - om lim el. lignende stoff) πασαλείβω (µε κολλώδη κτλ.ουσία) [pasalivǥ (mε kǥlǥði kε ta lipa usia)] # (ta smør på/i) βουτυρώνω [vutirǥnǥ] / ikke smurt (ikke påført grease; ikke bestukket) αλάδωτος [alaðǥtǥs] / smøre ei ovnspanne (smøre ei form) βουτυρώνω ένα ταψί [vutirǥnǥ εna tapsi] # επαλείϕω ταψί µε βούτυρο [εpalifǥ tapsi mε vutirǥ] / smøre en lås λαδώνω µια κλειδαριά [laðǥnǥ mja kliðaria] / smøre hjulene/ maskineriet (få alt til å gå som smurt) λαδώνω τη µηχανή [laðǥnǥ ti miχani] / smøre inn (massere, gni inn, påføre) κάνω επάλειψη σε [kanǥ εpalipsi se] : smøre inn knærne med liniment κάνω επάλειψη στα γόνατά µου µε ϕάρµακο εντριβής [kanǥ εpalipsi sta DžǤnata mu mε farmakǥ εndrivis] / smøre inn en baby med olje αλείβω ένα µωρό µε λάδι [alivǥ εna mǥrǥ mε laði] / smøre på (påføre, legge på, sette på) επιθέτω [εpiϑεtǥ] # (legge på, applikere, stryke på) επιστρώνω [εpistrǥnǥ] : smøre på ei (brød)skive αλείβω µία ϕέτα (ψωµί µε βούτυρο) [alivǥ mia fεta (psǥmi mε vutirǥ)] : (ta smør på brød/toast) βουτυρώνω ψωµί/ϕρυγανιές [vutirǥnǥ psǥmi/friDžanjεs] : smøre på salve επιθέτω αλοιϕή [εpiϑεtǥ alifi] / smøre/gni seg inn αλείβοµαι [alivǥmε] # αλείϕοµαι [alifǥmε] / smøre seg inn (med salve) χρίω [ΧriǤ] # µυρώνω [mirǥnǥ] # επαλείϕω [εpalifǥ] # βάζω κρέµα [vazǥ krεma]: smør deg i ansiktet med denne kremen άλειψε το πρόσωπό σου µ' αυτή την κρέµα [alipsε tǥ prǥsǥpǥ su mafti tiŋ grεma] : hun smurte inn ansiktet med krem επάλειψε το πρόσωπο της µε κρέµα [εpalipsε tǥ prǥsǥpǥ tiz mε krεma] / smøre seg med tålmodighet θωρακίζοµαι µε υποµονή [ϑǥrakizǥmε mε ipǥmǥni] / smøre smør på brødet (ha på smør på brødet) απλώνω βούτυρο σε ψωµί [aplǥnǥ vutirǥ sε psǥmi] # αλείϕω το ψωµί µου µε βούτυρο [alifǥ tǥ psǥmi mu mε vutirǥ] / smøre tjukt på (skamrose noe, overdrive) βάζω πολλή σάλτσα σε κάτι [vazǥ pǥli saltsa sε kati] / (gå litt for langt, overdrive det) το παρακάνω [tǥ parakanǥ] : nå smører du tjukt på! (nå overdriver du!) πολύ εξογκωµένα µας τα λες! [pǥli εksǥŋgǥmεna mas ta lεs] smørefett n. (smøremiddel) λιπαντικό, το [tǥ lipandikǥ] smøregrav f.m. λάκκος επισκευών (σε γκαράζ), ο [Ǥ lakǥs εpiskεvǥn (sε garaz)] smøremiddel n. (olje) αλοιϕή, η [i alifi] # (gris, olje, fett) γράσο, το [tǥ DžrasǤ] # (smørefett) λιπαντικό, το [tǥ lipandikǥ] smørenippel m. (fettpresse, smørepistol) γρασαδόρος, ο [Ǥ DžrasaðǤrǤs] smørepistol m. (fettpresse, smørenippel) γρασαδόρος, ο [Ǥ DžrasaðǤrǤs]

16 16 smører m. (maskinmann (på skip)) γρασαδόρος, ο [Ǥ DžrasaðǤrǤs] # λαδωτής, ο [Ǥ laðǥtis] smøring f.m. λάδωµα, το [tǥ laðǥma] # άλειµµα, το [tǥ alima] # γρασάρισµα, το [tǥ Džrasarizma] # (innsmøring, påføring, innsetting) επάλειψη, η [i εpalipsi] # (gjødsling, overgjødsling) λίπανση, η [i lipansi] # (overf.) (bestikkelse) λάδωµα, το [tǥ laðǥma] # δεκασµός*, ο [Ǥ ðεkazmǥs] # δωροδοκία, η [i ðǥrǥðǥkia] / smøring brer om seg (bestikkelsene florerer) οργιάζει η δωροδοκία [Ǥrjazi i ðǥrǥðǥkia] / smøring med smør/fett olje άλειµµα µε βλούτυρο/γράσσο/λάδι [alima mε vutirǥ/Džrasǥ/laði] smørje f.m. (suppedas, ugrei situasjon) ανακάτεµα, το [tǥ anakatεma] / litt av ei smørje! (for ei smørje!) µεγάλο ανακάτεµα! [mεDžalǥ katεma] smørkjerne f.m. (kinne) βουτυροµηχανή, η [i vutirǥmiχani] smørklatt m. κοµµάτι βούτυρο, το [tǥ kǥmati vutirǥ] / en smørklatt ένα κοµµάτι βούτυρο [εna kǥmati vutirǥ] smørkniv m. µαχαίρι του βουτύρου, το [tǥ maçεri tu vutiru] smørlukt f.m. (smørsmak) βουτυρίλα, η [i vutirila] smørtre n. (bot. Bassia latifolia) βουτυρόδεντρο, το [tǥ vutirǥdεndrǥ] smøye av seg v. (smyge seg ut av, frigjøre seg fra) ξεϕεύγω από [ksεfεvDžǥ apǥ] : hunden smøyde av seg halsbåndet sitt ο σκύλος ξέϕυγε από το κολλάρο του [Ǥ skilǥs ksεfijε apǥ tǥ kǥlarǥ tu] smøystol m. (beltestropp) θηλιά ζωνής, η [i ϑilja zǥnis] små adj. (pl. av liten) µικρά [mikra] # (tynne) ψιλά [psila] # (bagatellmessige, uvesentlige, ubetydelige) ασήµαντα/ ες [asimanda/-εs] / de små barna τα µικρά παιδιά [ta mikra pεðja] / små bokstaver ψιλά γράµµατα [psila Džramata] / små detaljer ασήµαντες λεπτοµέρειες [asimandεs lεptǥmεriεs] små- (mikro-) µικρο- [mikrǥ] småannonser f.m.pl. (rubrikkannonser) µικρές αγγελίες [mikrεs aŋgεliεs] småbarn n.pl. µικρόκοσµος, ο [Ǥ mikrǥkǥzmǥs] # παιδόκοσµος, ο [Ǥ pεðǥkǥzmǥs] småbarnsstell n. (barnepleie) βρεϕοκοµία, η [i vrεfǥkǥmia] småbiter m.pl. θραύσµατα, τα [ta ϑravzmata] # θρύψαλα, τα [ta ϑripsala] # (fliser, pinneved) κοµµατάκια, τα [ta kǥmatakia] / knuse noe/knuses i småbiter κάνω κάτι/γάνοµαι θρύψαλα/κοµµατάκια [kanǥ kati/jinǥmε ϑripsala/kǥmatakia] sprenge noe i småbiter (lage pinneved av noe, slå noe i stykker) κάνω κάτι θραύσµατα [kanǥ kati ϑravzmata] småborger m. (en som tilhører den lavere borgerklasse) µικροαστός, ο [Ǥ mikrǥastǥs] småborgerlig adj. µικροαστυκός [mikrǥastikǥs] småbruk n. µικρό αγρόκτηµα, το [tǥ mikrǥ aDžrǥktima] # ένας µικρός αγροτικός κλήρος [εnaz mikrǥs aDžrǥtikǥs klirǥs] # µικροϊδιοκτησία, η [i mikrǥïðiǥktisia] småbruker m. µικροκτηµατίας, ο [Ǥ mikrǥktimatias] # (en som hovedsakelig produserer til eget forbruk, ikke for salg) µικροκαλλιεργητής ο [Ǥ mikrǥkaliεrjitis] # µικροϊδιοκτήτης, ο [i mikrǥïðiǥktitis] småbutikk m. (en liten butikk) ένα µικρό κατάστηµα [εna mikrǥ katastima] # ένα µαγαζάκι [εna maDžazaki]

17 17 småbutikkeier m. (detaljist) µικρέµπορος, ο [Ǥ mikrεmbǥrǥs] småby m. πολιτειούλα, η [i pǥlitiula] / en søvnig småby µια κοιµισµένη πολιτειούλα [mja kimizmεni pǥlitiula] smådetaljer m.pl. (ubetydelige detaljer) µικρολεπτοµέριες, οι [i mikrǥlεptǥmεriεs] smådjevel m. (busemann, gnom, jordånd, alv) (ε)ξωτικό, το [tǥ (ε)ksǥtikǥ] # (rampunge, trollunge, villbasse) διαβολάκι, το [tǥ ðiavǥlaki] # διαβολόπαιδο, το [tǥ ðiavǥlǥpεðǥ] småergrelser m.pl. (irritasjonsmomenter) µικροενοχλήσεις [mikrǥεnǥχlisis] # µικροαναποδιές [mikrǥanapǥðjεs] småerte v. (fleipe, tulle, tøyse) αστεΐζοµαι* [astεïzǥmε] # αστειεύοµαι [astjεvǥmε] småfeil m.pl. (bagatellmessige feil) µηδαµινά λάθη, τα [ta miðamina laϑi] småfisk m. (liten fisk, yngel, overf. smårolling(er), småbarnsflokk) µαρίδα, η [i mariða] småflyplass m. (her: liten (privat) flyplass uten etablert luftfartstjeneste) µικρό (ιδιωτικό) αεροδρόµιο, το [tǥ mikrǥ (iðiǥtikǥ) aεrǥðrǥmiǥ] småfolket n. (tussefolket, haugfolket, de underjordiske) τα (ε)ξωτικά [ta (ε)ksǥtika] # τα νεραϊδικά [ta nεraïðika] småfugl m. µικρό πουλί, το [tǥ mikrǥ puli] / småfuglene τα µικρά πολιά [ta mikra pulja] smågutt m. αγόρι, το [tǥ aDžǥri] # (ubetydelig person) ανθρωπάκι, το [tǥ anϑrǥpaki] småhotell n. ξενοδοχειάκι, το [tǥ ksεnǥðǥçaki] / de bodde på et billig småhotell έµειναν σ' ένα όχι ακριβό ξενοδοχειάκι [εminan sεna Ǥçi akrivǥ ksεnǥðǥçaki] småindustri m. (håndverk) βιοτεχνία, η [i viǥtεχnia] småjente f.m. (jentebarn, pikebarn) κοριτσάκι, το [tǥ kǥritsaki] # παιδίσκη, η [i pεðiski] småjobb m. (liten jobb, strøjobb) δουλίτσα, η [i ðulitsa] # pl. µεριµέτια, τα [ta mεrimεtja] / diverse småjobber (strøjobber) δουλειές του ποδαριού [ðuljεs tu pǥðariu] / usle småjobber ασήµαντες δουλίτσες [asimandεz ðulitsεs] småkake f.m. µικρό αρτοσκεύασµα, το [tǥ mikrǥ artǥskεvazma] # κεκάκι, το [tǥ kεkaki] # (lita tørr kake) κουλ(λ)ουράκι, το [tǥ kuluraki] # (kjeks) µπισκότο, το [tǥ biskǥtǥ] / småkake med korinter σταϕιδόψωµο, το [tǥ stafiðǥpsǥmǥ] / (blandede) småkaker ανάµικτα βουτήµατα [anamikta vutimata] # κουλ(λ)ουράκια, τα [tǥ kulurakia] # κουλ(λ)ούρια, τα [ta kuluria] # (kjeks) µπισκότα, τα [ta biskǥta] småkoke v. (putre, syde, boble, gjære) βράζω [vrazǥ] # σιγοβράζω [siDžǥvrazǥ] / la noe stå og småkoke (holde noe på kokepunktet) κρατώ κάτι σε βράση [kratǥ kati sε vrasi] / la suppa småkoke i 10 minutter άσε τη σούπα να σιγοβράζει επί 10 λεπτά [asε ti supa na siDžǥvrazi εpi ðεka lapta] småkrangle v. (trette, kjekle) καυγαδίζω [kavDžaðizǥ] # διαξιϕίζοµαι [ðiaksifizǥmε] # διαπληκτίζοµαι [ðiapliktizǥme] # τασκώνοµαι [taskǥnǥmε] / Ministeren småkranglet med journalistene ο Υπουργός διαξιϕιζόταν µε τους δηµοσιογράϕους [Ǥ ipurDžǥz ðiaksifizǥtan mε tuz ðimǥsiǥDžrafus] småkrangling f.m. (kjekling) διαµάχες, οι [i ðiamaçεs] # µικροκαυγάδες, οι [i mikrǥkavDžaðεs] # (livlig diskusjon, ordveksling, trette) διαξιϕισµός, ο [Ǥ ðiaksifizmǥs] / jeg er lei denne småkranglinga til barna βαρέθηκα τις διαµάχες των παιδιών [varεϑika tiz ðiamaçεs tǥm pεðjǥn] småle v. (klukke inni seg - med leppene lukket, humre) γελώ (µε τα χείλια κλειστά) [jεlǥ (mε

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Το χρυσό κορίτσι Μια φορά κι έναν καιρό πέθανε η γυναίκα ενός άντρα και εκείνος, τι να κάνει; Ξαναπαντρεύτηκε. Μπήκε η μητριά στο σπίτι και είδε ότι εκτός από τη δικιά της την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ. Κοίταξε στον στρογγυλό, μεγάλο καθρέπτη του δωματίου των γονιών της. Τα πράσινα μάτια της αντανακλούσαν στον καθρέπτη. Τα μακριά ίσια μαλλιά της έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους της. Ήταν μακριά. Τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

45 ΜΟΙΡΕΣ. της Ηρας Παπαποστόλου

45 ΜΟΙΡΕΣ. της Ηρας Παπαποστόλου 45 ΜΟΙΡΕΣ της Ηρας Παπαποστόλου Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2012 Στην Τατιάνα, το Μάρκο και τον Κωστή Ειρήνη σήκω. Έχουν έρθει δύο αστυνοµικοί και θέλουν να σε πάνε στο τµήµα. Εισαγγελική εντολή. Πρέπει να πας

Διαβάστε περισσότερα

Κλεφτές Ματιές διηγήματα

Κλεφτές Ματιές διηγήματα Στέφανος Λίβος Κλεφτές Ματιές διηγήματα Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε σε πλατφόρμα αυτοέκδοσης. Ο λόγος που η ηλεκτρονική του έκδοση διατίθεται δωρεάν είναι επειδή οι ιδέες πρέπει να διακινούνται ελεύθερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση του ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ σημασ,ογογικές κατηγορίες

Αναγνώριση του ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ σημασ,ογογικές κατηγορίες ΟΥΣ Ι ΑΣ ΤIΚΟ; Αναγνώριση του ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ σημασ,ογογικές κατηγορίες αναγνώριση του ουοιαοτικ 1. Τι civai αυτό; Η Ελένη και ο Αλέξης Στεφανίδης είναι αδέλφια. Αυτό είναι το σπίτι τους. Γράψε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγρά ίχνη της µνήµης 1 Η µυρωδιά της νοτισµένης απ την απογευµατινή µπόρα γης ήταν διάχυτη στην ατµόσφαιρα. Τα σύννεφα, που χαν µαζευτεί από νωρίς το µεσηµέρι, συνέχιζαν τις µετακινήσεις τους, βραδυπορώντας,

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο ERGASION 2_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 10:47 π.μ. Page 1 TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο Μπορείς να βάλεις σωστά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στις παρακάτω προτάσεις; Ο παππούς (παππούς)

Διαβάστε περισσότερα

Irène Némirovsky. Σκυλιά και λύκοι. Μετάφραση. Έφη Κορομηλά. κέλευθος

Irène Némirovsky. Σκυλιά και λύκοι. Μετάφραση. Έφη Κορομηλά. κέλευθος Σκυλιά και λύκοι Irène Némirovsky Σκυλιά και λύκοι Μετάφραση Έφη Κορομηλά κέλευθος ΑΘΗΝΑ 2009 1 Irène Némirovsky Σκυλιά και λύκοι Εκδόσεις Κέλευθος Τίτλος πρωτοτύπου: Les Chiens et les Loups Διορθώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Στολίσου γίνε όµορφη της Αφροδίτης κόρη στον ουρανό ένα αγόρι, θέλει ν ανεβεί. Κώστας Βίρβος

Στολίσου γίνε όµορφη της Αφροδίτης κόρη στον ουρανό ένα αγόρι, θέλει ν ανεβεί. Κώστας Βίρβος Μιχάλης Πιτένης Στολίσου γίνε όµορφη της Αφροδίτης κόρη στον ουρανό ένα αγόρι, θέλει ν ανεβεί. Κώστας Βίρβος (Απ το τραγούδι Η ΠΑΛΗΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Μουσική: Απόστολου Καλδάρα) 2 ebooks4greeks.gr Οι κόρες της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης

Η ΜΗΛΙΑ. μια ιστορία αγάπης Η ΜΗΛΙΑ μια ιστορία αγάπης ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Η μηλιά, μια ιστορία αγάπης εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος.

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος. 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΛΗ» Ο καιρός σήμερα είναι καλός. Ο κήπος είναι όμορφος. Συναντώ κάποιον που νομίζει πως είναι ο Γαλιλαίος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ,

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΥ ΦΙΛΟΙ, Ο ΡΟΑΛΝΤ ΝΤΑΛ είναι ένας από τους γνωστότερους σύγχρονους Άγγλους πεζογράφους. Γεννήθηκε στην Ουαλία το 1916 και πέθανε το 1990. Άρχισε τη σταδιοδρομία του γράφοντας διηγήματα για μεγάλους, αλλά πάντα

Διαβάστε περισσότερα