Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση / / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου Δομή των οδηγιών ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Προβλεπόμενη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα Μεταφορά / αποθήκευση Τοποθέτηση Ηλεκτρολογική σύνδεση Ασφαλής αποσύνδεση Λειτουργία Θερμοκρασία συσκευής... 3 Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων Ονομασία τύπου Πινακίδα τύπου Εγκατάσταση Διάγραμμα συνδεσμολογίας Έναρξη χρήσης Σύντομη περιγραφή Έναρξης χρήσης με εργοστασιακή ρύθμιση Χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBGB Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBGB Λίστα παραμέτρων Λειτουργία Κωδικοί επιστροφής (r-9 r-38) Ενδείξεις κατάστασης Σέρβις / λίστα σφαλμάτων Λίστα σφαλμάτων (F F3) Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW Ευρετήριο... 4 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 3

4 Γενικές υποδείξεις Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου Γενικές υποδείξεις. Αντικείμενο αυτού του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και μια επιλογή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή. Λάβετε υπόψη πως αυτό το εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά το αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας. Θα πρέπει να τηρείτε και να εφαρμόζετε τις πληροφορίες και τις οδηγίες που δίδονται στο αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής και για την ικανοποίηση όλων των αξιώσεων εγγύησης. Το αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και περαιτέρω εγχειρίδια για τη συσκευή θα βρείτε σε μορφή PDF στο παρεχόμενο CD ή DVD. Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια της SEW-EURODRIVE για ηλεκτρονική λήψη σε μορφή PDF θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE: Δομή των οδηγιών ασφαλείας.2. Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για οδηγίες ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών και για άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη Ελαφριοί τραυματισμοί κατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης..2.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. 4 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

5 Γενικές υποδείξεις Δομή των οδηγιών ασφαλείας.2.3 Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 Οδηγίες ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στη συσκευή με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE. 2. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση των μετατροπέων συχνότητας. Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα κίνησης με κινητήρες ή ηλεκτρομειωτήρες, ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες ασφαλείας για κινητήρες και μειωτήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς συχνότητας ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά μέρη. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: Τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ ηλεκτρομειωτήρα Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα Τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα Τους εθνικούς / περιφερειακούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα τεχνικά εγχειρίδια. 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

7 Οδηγίες ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί ή μηχατρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ως ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.4 Προβλεπόμενη χρήση Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά φορτία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής. Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα: Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότητας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας 26/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 624. H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 24/8/ΕΚ. Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 26/95/ΕΚ. Για τους μετατροπείς συχνότητας εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN 68-5-/DIN VDE T5 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 6439-/VDE 66, Μέρος 5 και EN 646/VDE 558. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα στοιχείων και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 7

8 2 Οδηγίες ασφαλείας Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα 2.4. Λειτουργίες ασφαλείας Οι μετατροπείς συχνότητας της SEW-EURODRIVE απαγορεύεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας χωρίς υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Ασφαλής διακοπή", λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω έντυπα: MOVITRAC B / Λειτουργική ασφάλεια Αυτά τα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE στο πεδίο "Εγχειρίδια \ Λογισμικό \ CAD" Περιεχόμενα του εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει τις προϋποθέσεις και τα συμπληρώματα του MOVITRAC B σε εφαρμογές ασφαλείας. Το σύστημα αποτελείται από ένα μετατροπέα συχνότητας με ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα και με ελεγμένη ασφαλή εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης. 2.5 Πρόσθετα ισχύοντα έντυπα Το παρόν έντυπο συμπληρώνει τις οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B και περιορίζει τις επισημάνσεις εφαρμογών σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Το παρόν έντυπο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τα παρακάτω έντυπα. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Εγχειρίδιο "Επικοινωνία MOVITRAC B" Το εκάστοτε εγχειρίδιο της χρησιμοποιούμενης πρόσθετης κάρτας 2.6 Μεταφορά / αποθήκευση Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Μπορεί να μην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα. Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Γενικά τεχνικά στοιχεία". 8 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

9 Οδηγίες ασφαλείας Τοποθέτηση Τοποθέτηση Η τοποθέτηση και η ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Οι μετατροπείς συχνότητας πρέπει να προστατεύονται από ανεπίτρεπτη καταπόνηση. Κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση δεν επιτρέπεται να παραμορφωθούν τα διάφορα εξαρτήματα ή/και να τροποποιηθούν οι αποστάσεις μόνωσης. Δεν πρέπει να ακουμπάτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις επαφές. Οι μετατροπείς συχνότητας διαθέτουν εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό, και τα οποία μπορεί να καταστραφούν σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών ζημιών και η καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε περιβάλλον με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. (ο μετατροπέας συχνότητας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο στην κλιματική κατηγορία 3K3 κατά το EN ). Η χρήση σε κινητές εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Ηλεκτρολογική σύνδεση Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς συχνότητας που είναι υπό τάση θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV A3 στη Γερμανία). Κατά την εγκατάσταση τηρείτε τις οδηγίες που αφορούν τις διατομές καλωδίων, τις ασφάλειες και τη σύνδεση του αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα και χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά συστήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 624 ή EN 68-5-). Γειώνετε τη συσκευή. 2.9 Ασφαλής αποσύνδεση Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση των συνδέσεων ισχύος και των ηλεκτρονικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση, όλα τα συνδεδεμένα κυκλώματα θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ασφαλή απομόνωση. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 9

10 2 Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργία 2. Λειτουργία Οι εγκαταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται οι μετατροπείς συχνότητας θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κλπ. Λόγω ηλεκτρικού φορτίου στους πυκνωτές, επιτρέπεται να ακουμπήσετε τα ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής και τις συνδέσεις ισχύος μόνο λεπτά μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα συχνότητας από την τάση τροφοδοσίας. Εδώ θα πρέπει να τηρούνται οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους μετατροπείς συχνότητας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όλα τα καλύμματα και τα περιβλήματα πρέπει να παραμένουν κλειστά. Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης δεν αποτελεί ένδειξη ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν βρίσκεται υπό τάση. Η μηχανική εμπλοκή ή οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του μοτέρ. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή μια επαναφορά του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από μόνος του σε λειτουργία. Αν για λόγους ασφαλείας αυτό δεν επιτρέπεται για το συνδεδεμένο μηχάνημα, τότε πριν αρχίσετε με τον εντοπισμό και την επισκευή της βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. 2. Θερμοκρασία συσκευής Οι μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC B λειτουργούν κατά κανόνα με αντιστάσεις πέδησης. Οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα. Οι αντιστάσεις πέδησης μπορεί να αποκτήσουν θερμοκρασία επιφανείας αρκετά μεγαλύτερη από τους 7 C. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τις αντιστάσεις πέδησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

11 Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων Ονομασία τύπου 3 3 Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων 3. Ονομασία τύπου Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μία ονομασία τύπου: MC 7 B 22-2 B - 4- /T Έκδοση Έκδοση Τεταρτημόρια /T = Τεχνολογική παραλλαγή /L = Βαφή (Μερικά βαμμένες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων) /S = Διεύθυνση διαύλου S = Στάνταρ S = Ασφαλής διακοπή 4 = 4Q (με τρανζίστορ πέδησης) Τύπος σύνδεσης 3 = Τριφασική / = Μονοφασική Καταστολή παρεμβολών Τάση σύνδεσης Συνιστούμενη ισχύς κινητήρα = Χωρίς καταστολή παρεμβολών A = Βαθμός καταστολής παρεμβολών C2 B = Βαθμός καταστολής παρεμβολών C 2 = AC 2 24 V 5 = AC 38 5 V 22 = 2,2 kw Παραλλαγή B Κατασκευαστική σειρά και γενιά Τύπος MOVITRAC Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

12 3 Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων Πινακίδα τύπου 3.2 Πινακίδα τύπου Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει μία πινακίδα τύπου: Input U Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου I Ονομαστικό ρεύμα ηλεκ. δικτύου, λειτουργία % f Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας Output U Τάση εξόδου, λειτουργία % I Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία % f Συχνότητα εξόδου T Θερμοκρασία περιβάλλοντος P motor Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία % Η κατάσταση της συσκευής αναγράφεται πάνω από τον κάτω κωδικό γραμμών. Τεκμηριώνει την έκδοση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού της συσκευής. 2 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

13 Εγκατάσταση Πινακίδα τύπου 4 4 Εγκατάσταση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η θερμοκρασία στις επιφάνειες της ψύκτρας μπορεί να ξεπεράσει τους 7 C. Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην ακουμπάτε την ψύκτρα. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 3

14 4 Εγκατάσταση Διάγραμμα συνδεσμολογίας 4. Διάγραμμα συνδεσμολογίας x AC 23 V / N / PE L N PE 3 x AC 4/5 V / PE 3 x AC 23 V / PE MOVITRAC B S S2 X44 ON ON OFF OFF PE [] U Z +U Z 7 8 PE X4 FSCB X45 X46 HL Εναλλαγή Σήμα I Ù Σήμα V* V* 2 ma; 4 2 ma Αναφορά δυαδικών εξόδων Επαναφορά σφάλματος* Δεξιά/Διακοπή Αριστερά/Διακοπή* Δραστικοποίηση/Στοπ* n/n2* n3 = n + n2 n2/n22* Τάση τροφοδοσίας για TF/TH [2] Είσοδος/έξοδος +24 V (απενεργοποιήσιμη με P88) Αναφορά δυαδικών εξόδων } REF 24VIO V + V (4) 2 ma Υπερκείμενη μονάδα ελέγχου Δυαδική είσοδος Δυαδικές έξοδοι Αναφορά δυαδικών εξόδων X7 "Ασφαλής διακοπή" 3 x 4 V: 5,5 75 kw, στάνταρ 3 x 4 V:,55 4, kw, MC7B..-S 3 x 23 V: 3,7 3 kw, στάνταρ 3 x 23 V:,55 2,2 kw, MC7B..-S X7: DGND VO24 SOV24 SVI Δυναμικό αναφοράς Φρένο ανοικτό* Ετοιμότητα λειτουργίας Δυναμικό αναφοράς Επαφή ρελέ /Βλάβη* Επαφή ρελέ κανονικά ανοικτή (ΝΟ) Επαφή ρελέ κανονικά κλειστή (NC) PE [] PE X2 X3 [] Æ "Σύνδεση αντίστασης πέδησης BW.. / BW..-T / BW..-P" Æ Ενότητα "Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης" Τριφασικός PE Αναφορά δυαδικών εξόδων* = Εργοστασιακή ρύθμιση [] Στα μεγέθη, 2S και 2 δίπλα από τους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα [X] / [X2] δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης (PE). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη γείωσης (PE) δίπλα από τη σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος [X4] (υπάρχει μόνο στο μέγεθος 5). Στο μέγεθος, το έλασμα είναι η σύνδεση PE. [2] Οι συσκευές τύπου MC7B..-S πρέπει να τροφοδοτούνται πάντοτε με εξωτερική τάση. Ο ακροδέκτης X4 υπάρχει μόνο στο μέγεθος 5. Από το μέγεθος 3 και πάνω υπάρχουν 2 πρόσθετοι ακροδέκτες γείωσης (PE). 4 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

15 Έναρξη χρήσης Σύντομη περιγραφή Έναρξης χρήσης με εργοστασιακή ρύθμιση I 5 5 Έναρξη χρήσης 5. Σύντομη περιγραφή Έναρξης χρήσης με εργοστασιακή ρύθμιση Μπορείτε να συνδέσετε το μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC B απευθείας σε έναν κινητήρα ίδιας ισχύος. Παράδειγμα: Ένας κινητήρας με ισχύ,5 kw (2, HP) μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε ένα MC7B Διαδικασία. Συνδέστε τον κινητήρα στο MOVITRAC B (ακροδέκτης X2). 2. Συνδέστε προαιρετικά μια αντίσταση πέδησης (ακροδέκτης X2/Χ3). 3. Οι παρακάτω ακροδέκτες σήματος θα πρέπει να ελέγχονται από τη μονάδα ελέγχου: Αποδέσμευση DIØ3 Κατ επιλογή δεξιά/διακοπή DIØ ή αριστερά/διακοπή DIØ2 Ονομαστική τιμή: Αναλογική είσοδος (X) ή / και DIØ4 = n = 5 /min ή / και DIØ5 = n2 = 75 /min ή / και DIØ4 + DIØ5 = n3 = 5 /min Σε κινητήρα με φρένο: DOØ2 = Έλεγχος φρένων μέσω ανορθωτή φρένου 4. Προαιρετικά συνδέστε τους παρακάτω ακροδέκτες σήματος: DIØØ = Επιβεβαίωση σφάλματος DOØ = /Βλάβη (ως επαφή ρελέ) DOØ3 = Έτοιμο για λειτουργία 5. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα της μονάδας ελέγχου. 6. Συνδέστε το μετατροπέα συχνότητας στο ηλεκτρικό δίκτυο (X) Υποδείξεις Από το πληκτρολόγιο FBGB ή από έναν υπολογιστή μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις λειτουργίες των ακροδεκτών σήματος και στις ρυθμίσεις των ονομαστικών τιμών. Για τη σύνδεση με υπολογιστή απαιτείται η πρόσθετη κάρτα FSCB καθώς και ένας από τους παρακάτω μετατροπείς διεπαφής: UWS2B / UWSA / USBA. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 5

16 5 I Έναρξη χρήσης Χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBGB 5.2 Χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBGB Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών FBGB του πληκτρολογίου (τοπική χειροκίνητη λειτουργία): Η LED αναβοσβήνει. Τα μοναδικά καθοριστικά μεγέθη στον τρόπο λειτουργίας "ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBG" είναι: P22 Φορά περιστροφής, χειροκίνητη λειτουργία FBG Πλήκτρα "RUN" και "STOP/RESET" Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών (ποτενσιόμετρο) Όταν ο ρυθμιστής FBG ονομαστικών τιμών είναι ενεργοποιημένος, αναβοσβήνει το σύμβολο. Μπορείτε να περιορίσετε τις ελάχιστες στροφές με την παράμετρο P3 minimum speed και τις μέγιστες με το σύμβολο n max. Μετά από ένα σφάλμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά με το πλήκτρο "STOP/RESET" μέσω του ακροδέκτη ή μέσω της διεπαφής. Μετά την επαναφορά ενεργοποιείται πάλι ο τρόπος λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών". Ο ηλεκτροκινητήρας παραμένει ακινητοποιημένος. Η ένδειξη Stop αναβοσβήνει υποδηλώνοντας ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε πάλι τον ηλεκτροκινητήρα από το πλήκτρο "RUN". Η παράμετρος P76 Locking Run/Stop keys (κλείδωμα πλήκτρων Run/Stop) παραμένει ανενεργή στον τρόπο λειτουργίας "χειροκίνητου ρυθμιστή ονομαστικών τιμών". Με την αποσύνδεση του πληκτρολογίου FBGB πραγματοποιείται μία αντίδραση στοπ. 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

17 Έναρξη χρήσης Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBGB I Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBGB Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επιλογή κινητήρα: Κινητήρας SEW-DT/DV Επίπεδο out Enter Κινητήρας άλλου κατασκευαστή Κινητήρας SEW-DRS out Enter Κινητήρας SEW-DRE out Enter Επιλογή κινητήρα: Καμπύλη V/f V/f + πέδηση με συνεχές ρεύμα out out Enter Enter VFC VFC Πέδηση με συνεχές ρεύμα VFC Λειτουργία ταχείας εκκίνησης VFC Ανυψωτικό Ισχύς σε kw HP = kw x,33 out Enter Τάση κινητήρα V out Enter Ονομαστική συχνότητα κινητήρα Hz out Enter Ονομαστικές στροφές κινητήρα /min ( ) out out Enter Enter Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα Α Υπάρχει μόνο κατά την έναρξη χρήσης κινητήρων άλλων κατασκευαστών (Κινητήρας= nosew) συν φ out Enter Λειτουργία 4Q out Enter Αριθμός κινητήρων για συστήματα πολλών κινητήρων Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 7

18 5 I Έναρξη χρήσης Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBGB 5.3. Απαραίτητα στοιχεία Για την επιτυχή έναρξη της χρήσης χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία: Τύπος ηλεκτροκινητήρα (κινητήρας SEW ή άλλου κατασκευαστή) Στοιχεία κινητήρα Ονομαστική τάση και συχνότητα Ακόμη για κινητήρες άλλων κατασκευαστών: Ονομαστικό ρεύμα, ονομαστική ισχύς, συντελεστής ισχύος συνφ, και ονομαστικές στροφές. Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου Ενεργοποίηση έναρξης λειτουργίας Προϋποθέσεις: Ηλεκτροκινητήρας "όχι ενεργοποιημένος": Stop Εάν συνδέσετε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο κινητήρα (διαφορά μίας βαθμίδας τύπου το πολύ), τότε θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή η οποία είναι πλησιέστερη στην ονομαστική ισχύ του κινητήρα. Η έναρξη χρήσης ολοκληρώνεται όταν επιστρέψετε στο επίπεδο του κύριου μενού με το πλήκτρο OUT. Μπορείτε να εκτελέσετε την έναρξη χρήσης μόνο με το σετ των παραμέτρων κινητήρα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η έναρξη χρήσης των ηλεκτροκινητήρων SEW έχει σχεδιαστεί για μοτέρ 4 πόλων. Μπορεί να χρειάζεται να θέσετε σε λειτουργία μοτέρ SEW 2 ή 6 πόλων ως ξένα μοτέρ Τρόπος λειτουργίας V/f Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον τρόπο λειτουργίας είναι V/f. Χρησιμοποιήστε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, εάν δεν έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις για τις στροφές και σε εφαρμογές που απαιτούν μέγιστη συχνότητα εξόδου πάνω από 5 Hz Τρόπος λειτουργίας VFC Θα πρέπει να ρυθμίσετε το μετατροπέα σε λειτουργία VFC ή VFC και με πέδηση συνεχούς ρεύματος για τις εξής περιπτώσεις: Μεγάλη ροπή στρέψης Διαρκής λειτουργία σε μικρές συχνότητες Ακριβής αντιστάθμιση της ολίσθησης Δυναμικότερη συμπεριφορά Για το λόγο αυτό κατά την έναρξη χρήσης θα πρέπει να επιλέξετε στο σημείο P τον τρόπο λειτουργίας VFC ή VFC + DC braking. 8 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

19 Έναρξη χρήσης Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBGB I Έναρξη χρήσης συστήματος πολλών κινητήρων Τα συστήματα πολλών κινητήρων είναι μεταξύ τους μηχανικά ζευγμένα, π.χ. αλυσοκίνηση με πολλούς κινητήρες. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE Συστήματα πολλών κινητήρων" Έναρξη χρήσης ομάδας ηλεκτροκινητήρων Οι ομάδες ηλεκτροκινητήρων δεν είναι σε μηχανική σύζευξη μεταξύ τους (π.χ. διαφορετικοί ιμάντες μεταφοράς). Ο μετατροπέας λειτουργεί σ αυτόν τον τρόπο λειτουργίας χωρίς αντιστάθμιση ολίσθησης και με σταθερό λόγο V/f. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο εγχειρίδιο "MOVIDRIVE Συστήματα πολλών κινητήρων" Έναρξη χρήσης για μεγάλη ροπή αδρανείας φορτίου όπως σε αντλίες και ανεμιστήρες Η αντιστάθμιση ολίσθησης έχει υπολογιστεί για αναλογία ροπής αδρανείας φορτίων/κινητήρα μικρότερη από. Αν η αναλογία είναι μεγαλύτερη και ο ηλεκτροκινητήρας ταλαντώνεται, τότε η αντιστάθμιση ολίσθησης πρέπει να μειωθεί και αν χρειαστεί, να ρυθμιστεί στο. Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 9

20 5 I Έναρξη χρήσης Λίστα παραμέτρων 5.4 Λίστα παραμέτρων Όλες οι παράμετροι που μπορείτε να αλλάξετε ή να προβάλλετε από το πληκτρολόγιο, επισημαίνονται στη στήλη "FBG" (πληκτρολόγιο) ως εξής: Επιλογή στο αναλυτικό μενού (P8 = long) Επιλογή στο συνοπτικό ή στο αναλυτικό μενού (P8 = short) Ένδειξη με μενού συμβόλων στο πληκτρολόγιο FBGB Επιλογή εντός της έναρξης χρήσης κινητήρα μέσω FBG Εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα επιλογής, τότε η εργοστασιακή ρύθμιση αναγράφεται υπογραμμισμένη. Αρ. FBG Δείκτης δεκαδικός Ονομασία.. Τιμές ένδειξης (μόνον προς ανάγνωση). Τιμές διεργασίας 838 Στροφές (με πρόσημο) 85 Ένδειξη χρήστη για DBGB Συχνότητα (με πρόσημο) Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση Οθόνη MOVITOOLS MotionStudio min Κείμενο Hz Ρεύμα εξόδου (τιμή) % I N Ενεργό ρεύμα (με πρόσημο) Τάση ενδιάμεσου κυκλώματος (DC Link) % I N V Ρεύμα εξόδου A. Ενδείξεις κατάστασης 83 Κατάσταση μετατροπέα Κείμενο 83 Κατάσταση λειτουργίας Κείμενο 2 83 Κατάσταση σφάλματος Κείμενο 3 83 Τρέχον σετ παραμέτρων Τρέχον σετ παραμέτρων Θερμοκρασία ψύκτρας C 2. Αναλογικές ονομαστικές τιμές Αναλογική είσοδος AI V Αναλογική είσοδος AI2 (προαιρετική) V 3. Δυαδικές είσοδοι (βλ. επίσης παράμετρο P6.) Δυαδική είσοδος DI Μηδενισμός σφάλματος Δυαδική είσοδος DI Δεξιά / διακοπή (μόνιμη αντιστοίχηση) Δυαδική είσοδος DI2 Αριστερά / στοπ Δυαδική είσοδος DI3 Ενεργοποίηση / Στοπ Δυαδική είσοδος DI4 n / n Δυαδική είσοδος DI5 n2 / n22 2 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

21 Έναρξη χρήσης Λίστα παραμέτρων I 5 Αρ. FBG Δείκτης δεκαδικός Δυαδικές είσοδοι Συνολική ένδειξη των δυαδικών εισόδων DI DI5 4. Δυαδικές είσοδοι προαιρετικά (βλ. επίσης παράμετρο P6.) 4 Δυαδική είσοδος DI Χωρίς λειτουργία 4 Δυαδική είσοδος DI Χωρίς λειτουργία 42 Δυαδική είσοδος DI2 Χωρίς λειτουργία 43 Δυαδική είσοδος DI3 Χωρίς λειτουργία 44 Δυαδική είσοδος DI4 Χωρίς λειτουργία 45 Δυαδική είσοδος DI5 Χωρίς λειτουργία 46 Δυαδική είσοδος DI6 Χωρίς λειτουργία Δυαδικές είσοδοι Συνολική ένδειξη των δυαδικών εισόδων DI DI5 5. Δυαδικές έξοδοι (βλ. επίσης παράμετρο P62.) Δυαδική έξοδος DO /Βλάβη Δυαδική έξοδος DO2 Φρένο ανοικτό Δυαδική έξοδος DO3 Ετοιμότητα λειτουργίας Δυαδικές έξοδοι Συνολική ένδειξη των δυαδικών εξόδων DO DO3 7. Δεδομένα συσκευής 7 83 Τύπος συσκευής Κείμενο Ονομαστικό ρεύμα A εξόδου Μπροστινή μονάδα Υλικολογισμικό μπροστινής μονάδας Υλικολογισμικό Κωδικός και έκδοση βασικής συσκευής 77 Υλικολογισμικό DBG Μόνο με το χειριστήριο DBG6B 8. Μνήμη σφαλμάτων Ονομασία Σφάλμα t- t-4 Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση Οθόνη Κωδικός σφάλματος MOVITOOLS MotionStudio Συλλεγμένες πληροφορίες για σφάλματα που εμφανίστηκαν στο παρελθόν Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 2

22 5 I Έναρξη χρήσης Λίστα παραμέτρων Αρ. FBG Δείκτης δεκαδικός Ονομασία 9. Διάγνωση διαύλου Διαμόρφωση PD Τύπος fieldbus Ρυθμός Baud fieldbus Διεύθυνση fieldbus PO Ονομαστική τιμή δεκαεξ PO 2 Ονομαστική τιμή δεκαεξ PO 3 Ονομαστική τιμή δεκαεξ PI Πραγματική τιμή δεκαεξ PI 2 Πραγματική τιμή δεκαεξ PI 3 Πραγματική τιμή δεκαεξ Κατάσταση διαύλου Αναγνώριση συσκευής.. Ονομαστικές τιμές / Ολοκληρωτές (στο FBG μόνον στο σετ παραμέτρων ). Προεπιλογή τιμής ρύθμισης / Είσοδος συχνότητας 846 Πηγή ονομαστικών τιμών Πηγή ελέγχου Κλίμακα συχνότητας, 2, khz Αναφορά FI Στροφές αναφοράς ονομαστικών τιμών n αναφοράς Αναγνώριση θραύσης σύρματος FI - Χαρακτηριστική καμπύλη x FI - Χαρακτηριστική καμπύλη y FI - Χαρακτηριστική καμπύλη x FI - Χαρακτηριστική καμπύλη y2 Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση Οθόνη n max n αναφοράς 3 6 min % % + % % % + % MOVITOOLS MotionStudio Διπολική / Σταθερή τιμή ρύθμισης Μονοπολική / Σταθερή τιμή ρύθμισης RS485 / Σταθερή ονομαστική τιμή Ποτενσιόμετρο κινητήρα / Σταθερή ονομαστική τιμή Σταθερή ονομαστική τιμή + AI Σταθερή ονομαστική τιμή * AI MASTER-SBus MASTER-RS485 SBus / Σταθερή ονομαστική τιμή Είσοδος ονομαστικής τιμής συχνότητας / Σταθερή ονομαστική τιμή Διπολική AI2 / Σταθερή ονομαστική τιμή Ακροδέκτες RS485 SBus 3-Wire-Control (έλεγχος 3 αγωγών) Καμία απόκριση Άμεσο στοπ / Βλάβη Ταχύ στοπ / Βλάβη Ταχύ στοπ / Προειδοποίηση 22 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

23 Έναρξη χρήσης Λίστα παραμέτρων I 5 Αρ. FBG Δείκτης δεκαδικός. Αναλογική είσοδος ( V) Τρόπος λειτουργίας AI V, αναφορά, μέγιστες στροφές - 2 ma, αναφορά, μέγιστες στροφές 4-2 ma, αναφορά, μέγιστες στροφές - V, αναφορά n - 2 ma, αναφορά n 4-2 ma, αναφορά n AI Χαρακτηριστική % καμπύλη x AI Χαρακτηριστική % + % καμπύλη y AI Χαρακτηριστική καμπύλη x2 % AI Χαρακτηριστική καμπύλη y2 % + % 2. Αναλογική είσοδος AI2 / Ρυθμιστής ονομαστικών τιμών FBG (προαιρετικά) AI2 Τρόπος λειτουργίας 2 88 Προσθήκη ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBG Φορά περιστροφής, χειροκίνητη λειτουργία FBG AI2 Χαρακτηριστική καμπύλη x AI2 Χαρακτηριστική καμπύλη y AI2 Χαρακτηριστική καμπύλη x AI2 - Χαρακτηριστική καμπύλη y2 3. / 4. Ράμπες στροφών / 2 3 / / Ράμπα t / t2 πάνω / / Ράμπα t / t2 κάτω / / Ράμπα t2 / t / / / / / / 8929 Ονομασία Χωρίς λειτουργία ± V + Ονομαστική τιμή Περιορισμός ρεύματος V OFF ON ΟΝ (χωρίς σταθερή τιμή ρύθμισης) Μονοπολικά δεξιά Μονοπολικά αριστερά Διπολικά δεξιά και αριστερά % + % ( V + V) % + % ( n max +n max / I max ) % + % ( V + V) % + % ( n max +n max / I max ), 2 2 s, 2 2 s, 2 s Μορφή S t2 / t Ράμπα διακοπής t3 / t23 Επιτήρηση ράμπας / 2, 2 2 s 5. Ποτενσιόμετρο κινητήρα Ράμπα t3 πάνω = κάτω,2 2 5 s Αποθήκευση τελευταίας ονομαστικής τιμής Περιοχή / Εργοστασιακή ρύθμιση Οθόνη off on MOVITOOLS MotionStudio OFF Ασθενής Μέτρια Ισχυρή ΝΑΙ ΟΧΙ OFF ON Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B 23

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Οδηγίες Λειτουργίας. Αναπνευστήρας. για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Οδηγίες Λειτουργίας Αναπνευστήρας για αναπνευστήρες με λογισμικό συσκευής έκδοσης 2.104 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Κάθε συσκευή της HOFFRICHTER παρέχεται με έναν αριθμό σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 2.0 Χαρακτηριστικά 3.0 Χρήση 3.1 Υπόδειξη ασφαλείας 3.2 Υπόδειξη συναρμολόγησης 3.3 Ηλεκτρική σύνδεση 3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3.5 Σχήμα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης

902/961/971/974 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης IDPLUS 902/961/971/974 GR Ηλεκτρονικοί ελεγκτές για μονάδες ψύξης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 902/961 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)... 4 ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ IDPLUS 971/974 (ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ LED)...

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCW21 n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα