Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή GA3A000 Έκδοση 01/ / EL Oδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων Ενδεδειγµένη χρήση Απόσυρση αποβλήτων Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Λειτουργία και σέρβις οµή συσκευής Ονοµασία τύπου Πρόσθετα εξαρτήµατα Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Απενεργοποίηση των πυκνωτών EMV (µόνον µέγεθος 0) Εγκατάσταση Cold Plate Εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισµού ιάγραµµα συνδεσµολογίας 230 V 0,37 2,2 kw / 400 V 0, ,0 kw Σύνδεση του ανορθωτή φρένου Έναρξη λειτουργίας Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα βασικής συσκευής Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών Κατάλογος σφαλµάτων (F F-97) Ενδείξεις κατάστασης Σέρβις ηλεκτρονικών SEW Τεχνικά χαρακτηριστικά Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC B Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Επεξήγηση των συµβόλων 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1.1 Επεξήγηση των συµβόλων Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από το µειωτήρα στροφών, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας. Επισήµανση τεκµηρίωσης Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης Γι' αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. 4 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις Ενδεδειγµένη χρήση Ενδεδειγµένη χρήση Οι µετατροπείς συχνοτήτων της SEW-EURODRIVE προορίζονται για τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες. Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία µε µετατροπείς συχνοτήτων. Μη συνδέετε άλλα φορτία στους µετατροπείς συχνοτήτων. Οι µετατροπείς συχνοτήτων είναι συσκευές που προορίζονται για µόνιµη τοποθέτηση σε ερµάρια ζεύξης. Τηρήστε οπωσδήποτε όλα όσα αναφέρονται σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιτρεπόµενες συνθήκες στο χώρο τοποθέτησης. Η θέση σε λειτουργία (έναρξη προβλεπόµενης λειτουργίας) απαγορεύεται µέχρι να διαπιστωθεί ότι: Το µηχάνηµα πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισµού Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMV) 89/336/ΕΟΚ. Υπάρχει συµβατότητα του τελικού προϊόντος µε τον Κανονισµό Περί Μηχανηµάτων 89/392/ΕΟΚ, τηρήστε και τον κανονισµό EN Περιβάλλον χρήσης εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρµογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα υλικά κατά EN 60721, π.χ.: έλαια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, σκόνες, ακτινοβολία. Η χρήση µε µηχανικά φορτία ταλάντωσης και κρουστικά φορτία, τα οποία δεν καλύπτονται από τις προδιαγραφές του κανονισµού EN Εάν ο µετατροπέας αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. 1.3 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί: Απορρίψτε σύµφωνα µε τους υπάρχοντες κανονισµούς και ανάλογα µε τα υλικά. Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2 Οδηγίες ασφαλείας 2.1 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας 2.2 Λειτουργία και σέρβις εν επιτρέπεται ποτέ να εγκαθιστάτε και να θέτετε σε λειτουργία κατεστραµµένα προϊόντα. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Μόνον κατάλληλα εκπαιδευµένοι ηλεκτρολόγοι επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη συσκευή. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί κατάλληλα όσον αναφορά την πρόληψη ατυχηµάτων και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, DIN-VDE 0100/0113/0160). Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα και του φρένου θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Η γείωση του µηχανήµατος αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο προστασίας. Τα συστήµατα προστασίας από υπερβολικά ρεύµατα αποτελούν απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας. Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Λάβετε τα κατάλληλα µέτρα, π.χ. µε την αποσύνδεση του µπλοκ ηλεκτρονικών ακροδεκτών, ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο συνδεδεµένος κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία από µόνος του όταν ενεργοποιηθεί το δίκτυο του µετατροπέα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυµµα. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 10 λεπτά µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Όταν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα η συσκευή ανταποκρίνεται στο βαθµό προστασίας ΙΡ00, σε όλες τις κατασκευαστικές οµάδες εκτός από το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις. Η συσκευή θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα καλώδια και τους ακροδέκτες του κινητήρα. Επικίνδυνες τάσεις µπορούν να υφίστανται ακόµη και όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη και ο κινητήρας ακινητοποιηµένος. εν είναι βέβαιο ότι η συσκευή δε φέρει τάση, όταν έχουν σβήσει όλες οι ενδείξεις. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας ή η µηχανική εµπλοκή µπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επαναφορά µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεµένο µηχάνηµα για λόγους ασφαλείας, τότε θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο πριν από την αποκατάσταση της βλάβης. Οι συνδέσεις στην έξοδο του µετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον µε κλειδωµένη την τελική βαθµίδα. Για τις µονοφασικές συσκευές AC 230 V, ισχύει: Η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο ενεργοποιήσεων δικτύου πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 λεπτά. 6 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

7 οµή συσκευής Λειτουργία και σέρβις 3 3 οµή συσκευής Μέγεθος 0S / 0L [1] [2] [11] [3] [4] [12] [5] [6] [7] [13] [8] [9] [10] οµή συσκευής MOVITRAC Β / Μέγεθος 0S / 0L [1] Στήριγµα [2] X1: Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος: τριφασικό: L1 / L2 / L3 µονοφασικό: L / N [3] LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό πληκτρολόγιο) [4] Προαιρετικό πληκτρολόγιο [5] Σύνδεση για προαιρετική επικοινωνία [6] X10: Αναλογική είσοδος [7] X12: Ψηφιακές είσοδοι [8] X13: Ψηφιακές έξοδοι [9] X2: Σύνδεση κινητήρα U / V / W Σύνδεση φρένου +R / R [10] Ακροδέκτης θωράκισης, κάτω στήριγµα [11] Συνδέσεις PΕ [12] Χώρος για κάρτα πρόσθετης δυνατότητας [13] ιακόπτης S1 για εναλλαγή V-mA Αναλογική είσοδος (στο BG 0L πίσω από το αφαιρούµενο βύσµα) Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 7

8 3 οµή συσκευής Ονοµασία τύπου 3.1 Ονοµασία τύπου Τύπος MC Κατασκευαστική σειρά και γενιά Έκδοση B Προτεινόµενη ισχύς κινητήρα Τάση σύνδεσης Καταστολή παρεµβολών Τύπος σύνδεσης 0022 = 2,2 kw 2 = AC V 5 = AC V 0 = χωρίς καταστολή παρεµβολών από ραδιοκύµατα A = Βαθµός καταστολής παρεµβολών A B = Βαθµός καταστολής παρεµβολών B, σύνδεση στον αγωγό 3 = 3-φασική / 1 = µονοφασική Τεταρτηµόρια 4 = 4Q (µε τρανζίστορ πέδησης) Τύπος 00 = Στάνταρ MC 07 B B Πρόσθετα εξαρτήµατα Στο αντικείµενο παράδοσης περιλαµβάνεται µία σακούλα µε διαφορετικό περιεχόµενο, ανάλογα µε το µέγεθος κατασκευής του µετατροπέα. Η χρήση του πρόσθετου εξοπλισµού περιγράφεται στο κεφάλαιο "Εγκατάσταση". 8 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

9 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Οδηγίες εγκατάστασης Κατά την εγκατάσταση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας! Ροπές σύσφιξης Προτεινόµενα εργαλεία Ελάχιστος ελεύθερος χώρος και θέση τοποθέτησης Πηνίο στραγγαλισµού δικτύου Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Ασφάλειες εισόδων και ασφαλειοδιακόπτης διαρροών γείωσης Σύνδεση δικτύου PI Ακροδέκτες ισχύος της βασικής συσκευής: Χρησιµοποιείτε µόνον γνήσια στοιχεία σύνδεσης. Τηρήστε τις επιτρεπόµενες ροπές σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος του MOVITRAC Β. Μέγεθος 0S / 0L Æ 0,5 Nm Πηνίο στραγγαλισµού δικτύου: ND : Nm ND : Nm ND : Nm ND : 0.6 Nm ND : 1.5 Nm Φίλτρο δικτύου: NF : Nm Φίλτρο εξόδου: HF008 / 015 / 022 / 030 / : 1.6 Nm ± 20 % Για τη σύνδεση της σειράς ακροδεκτών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων X10 / Χ12 / Χ13 χρησιµοποιήστε ένα κατσαβίδι µε πλάτος µύτης 2,5 mm. Για τη σωστή ψύξη αφήστε επάνω και κάτω 100 mm ελεύθερο χώρο από το περίβληµα. εν απαιτείται ελεύθερος χώρος στο πλάι, µπορείτε να τοποθετήσετε συσκευές σε σειρά, χωρίς ενδιάµεση απόσταση. Προσέξτε ώστε η κυκλοφορία του αέρα να µην παρεµποδίζεται από καλώδια ή άλλα υλικά εγκατάστασης. Προφυλάξτε τη συσκευή από το θερµό αέρα που απάγουν άλλες συσκευές. Τοποθετήστε τις συσκευές µόνον σε κατακόρυφη θέση. εν επιτρέπεται η οριζόντια, εγκάρσια ή ανάποδη τοποθέτηση. Εάν συνδεθούν περισσότερες από τέσσερις τριφασικές συσκευές ή παραπάνω από µία µονοφασική συσκευή σε ένα ρελέ δικτύου που είναι κατάλληλο για το συνολικό ρεύµα: Συνδέστε ένα πηνίο στραγγαλισµού δικτύου για τον περιορισµό του ρεύµατος ενεργοποίησης. Περάστε τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια του ηλεκτρονικού συστήµατος σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων. Τοποθετήστε ασφάλειες εισόδου στην αρχή του αγωγού ηλεκτρικής τροφοδοσίας µετά από τη διακλάδωση των γραµµών τροφοδοσίας. Χρησιµοποιήστε ασφάλειες τύπου D, DO, NH ή ασφαλειοδιακόπτες ισχύος. Ασφαλειοδιακόπτης διαφυγής ρεύµατος ως προστατευτική διάταξη: Επιτρέπονται να χρησιµοποιηθούν µόνον ασφαλειοδιακόπτες διαφυγής ρεύµατος τύπου B σύµφωνα µε το EN Συνδέστε τους αγωγούς PI σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας. Συνδέστε τον αγωγό προστασίας του κινητήρα στη σύνδεση PI του αντίστοιχου µετατροπέα. Γειώστε επιφανειακά όλες τις συσκευές χρησιµοποιώντας µικρά καλώδια γείωσης µε µεγάλη διατοµή σε ένα κοινό σηµείο γείωσης ή σε µία ράγα γείωσης. Φροντίστε για µία σωστή αγώγιµη σύνδεση µεταξύ του µετατροπέα και της γειωµένης µεταλλικής πλάκας συναρµολόγησης (επιφανειακή µεταλλική επαφή της ψύκτρας µε τη γείωση, π.χ. άβαφη πλάκα τοποθέτησης του ερµαρίου ζεύξης). Χρησιµοποιήστε καλωδιοταινίες γείωσης που είναι κατάλληλες για υψηλές συχνότητες (εάν απαιτείται). Εξασφαλίστε µία υψίσυχνη αντιστάθµιση δυναµικού µεταξύ εγκατάστασης/ερµαρίου ζεύξης και µεταξύ µειωτήρα/ηλεκτροκινητήρα (π.χ. µε µία βάση στήριξης καλωδίων). Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 9

10 4 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Θωράκιση και γείωση Θωρακίστε τους αγωγούς ελέγχου και χρησιµοποιήστε τους ακροδέκτες θωράκισης. Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατόν συντοµότερη διαδροµή και µε επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης, µπορείτε να γειώστε το ένα άκρο της θωράκισης µέσω ενός πυκνωτή (220 nf / 50 V) αντιπαρασιτικής δράσης. Σε αγωγό διπλής θωράκισης γειώσετε την εξωτερική θωράκιση από την πλευρά του µετατροπέα και την εσωτερική στο άλλο άκρο. Γειώστε το MOVITRAC Β και όλες τις πρόσθετες συσκευές σύµφωνα µε τις υψηλές συχνότητες (επιφανειακή µεταλλική επαφή της ψύκτρας µε τη γείωση, π.χ. άβαφη πλάκα τοποθέτησης του ερµαρίου ζεύξης). Οι διασταυρώσεις µεταξύ των καλωδίων ελέγχου και αγωγών θα πρέπει να διαµορφώνονται σε ορθή γωνία. Για τη θωράκιση των καλωδίων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και γειωµένα λαµαρινένια κανάλια ή µεταλλικούς σωλήνες. ίκτυα IT Η SEW προτείνει, στα δίκτυα τάσεων µε µη γειωµένο σηµείο αστέρα (δίκτυα IT) να χρησιµοποιηθούν αισθητήρες εποπτείας µόνωσης που λειτουργούν µε τη µέθοδο µέτρησης παλµού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασµένες αποκρίσεις του αισθητήρα εποπτείας µόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του µετατροπέα. Η SEW προτείνει για το µέγεθος 0 να απενεργοποιηθούν τα αντιπαρασιτικά φίλτρα µε τους δίσκους µόνωσης (βλέπε κεφάλαιο που ακολουθεί). Ρελέ Χρησιµοποιήστε µόνον ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ). ιατοµές Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος: ιατοµή ανάλογα µε το ονοµαστικό ρεύµα εισόδου I ικτύου σε ονοµαστικό φορτίο 0 Καλώδιο τροφοδοσίας κινητήρα: ιατοµή σύµφωνα µε το ονοµαστικό ρεύµα εξόδου I N Μήκη αγωγών για µεµονωµένους ηλεκτροµειωτήρες Καλώδια ηλεκτρονικού συστήµατος: Έως 1,5 mm 2 (AWG16) χωρίς περιβλήµατα άκρων αγωγού Έως 1,0 mm 2 (AWG17) µε περιβλήµατα άκρων αγωγού Τα µήκη αγωγών εξαρτώνται από τη συχνότητα PWM. Τα επιτρεπόµενα µήκη αγωγών κινητήρα αναφέρονται στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου" στο εγχειρίδιο συστήµατος MOVITRAC B. Έξοδος συσκευής Συνδέετε µόνον ωµικά/επαγωγικά φορτία (κινητήρα), µη συνδέετε χωρητικά φορτία! Σύνδεση αντίστασης φρεναρίσµατος υαδικές είσοδοι / υαδικές έξοδοι Εκποµπή παρεµβολών Συνδεδεµένα επαγωγικά φορτία Κόψτε τους αγωγούς στο απαιτούµενο µήκος. Χρησιµοποιήστε δύο στενά συνεστραµµένους αγωγούς ή ένα δίκλωνο θωρακισµένο καλώδιο ισχύος. Η διατοµή θα πρέπει να είναι ανάλογη µε το ονοµαστικό ρεύµα εξόδου του µετατροπέα. Προστατέψτε την αντίσταση φρεναρίσµατος µε ένα διµεταλλικό ρελέ (σχέδιο ηλεκτρικών συνδέσεων). Ρυθµίστε το ρεύµα διέγερσης σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντίστασης φρεναρίσµατος. Στις αντιστάσεις φρεναρίσµατος της σειράς BW..-T µπορεί εναλλακτικά προς το διµεταλλικό ρελέ να συνδεθεί ο ενσωµατωµένος διακόπτης θερµοκρασίας µε ένα δίκλωνο θωρακισµένο καλώδιο. Οι αντιστάσεις φρεναρίσµατος επίπεδης κατασκευής διαθέτουν µία εσωτερική προστασία θερµικής υπερφόρτισης (τηκτή ασφάλεια που δεν αντικαθίσταται). Τοποθετήστε τις επίπεδες αντιστάσεις φρεναρίσµατος µε την κατάλληλη προστασία αφής. Οι δυαδικές έξοδοι είναι προστατευµένες από βραχυκυκλώµατα και εξωτερικές τάσεις έως 30 V. Υψηλότερες εξωτερικές τάσεις µπορεί να τις καταστρέψουν! Για την εγκατάσταση σύµφωνα µε τους κανόνες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας χρησιµοποιήστε θωρακισµένους αγωγούς κινητήρα ή πηνία στραγγαλισµού εξόδου HD. Καταστείλετε τις παρεµβολές σε αυτόµατους διακόπτες, ρελέ, µαγνητικές βαλβίδες και άλλα παρόµοια στοιχεία µε κατάλληλα εξαρτήµατα αντιπαρασιτικής προστασίας. Η απόσταση από τον µετατροπέα θα πρέπει να ανέρχεται σε 150 mm τουλάχιστον. 10 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

11 Εγκατάσταση Απενεργοποίηση των πυκνωτών EMV (µόνον µέγεθος 0) 4 Φίλτρο δικτύου Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC B περιλαµβάνουν στο βασικό τους εξοπλισµό ένα φίλτρο δικτύου. Χωρίς τη λήψη πρόσθετων µέτρων πληρούν την παρακάτω κατηγορία οριακών τιµών κατά EN 55011: Μονοφασική σύνδεση: B, σύνδεση στον αγωγό Τριφασική σύνδεση: A Για τα δίκτυα τάσης χωρίς γειωµένο σηµείο αστέρα (δίκτυα IT) δεν ορίζονται οριακές τιµές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMV) για την εκποµπή παρεµβολών. Η αποτελεσµατικότητα των φίλτρων δικτύου περιορίζεται σηµαντικά. Πηνίο στραγγαλισµού εξόδου HD Τοποθετήστε το πηνίο στραγγαλισµού εξόδου κοντά στο MOVITRAC Β και εκτός του απαραίτητου ελεύθερου χώρου. Περνάτε πάντοτε και τις τρεις φάσεις (όχι το PI!) µαζί µέσα από το πηνίο στραγγαλισµού εξόδου. Σε ένα θωρακισµένο καλώδιο δεν επιτρέπεται να περάσετε τη θωράκιση µέσα από το πηνίο στραγγαλισµού εξόδου. n = U V W PE Στο πηνίο στραγγαλισµού εξόδου HD πρέπει να περάστε το καλώδιο 5 φορές από το πηνίο στραγγαλισµού. Στις µεγάλες διατοµές καλωδίων µπορείτε να περάσετε το καλώδιο λιγότερες από 5 φορές και να χρησιµοποιήσετε ταυτόχρονα 2 ή 3 πηνία στραγγαλισµού εξόδου σε σειρά. Σε 4 περιελίξεις θα πρέπει να συνδεθούν δύο πηνία στραγγαλισµού εξόδου και σε 3 περιελίξεις τρία πηνία στραγγαλισµού εξόδου σε σειρά. 4.2 Απενεργοποίηση των πυκνωτών EMV (µόνον µέγεθος 0) Η µετατροπή επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί µόνον από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Μετά τη µετατροπή η συσκευή θα πρέπει να σηµανθεί µε το αυτοκόλλητο που υπάρχει στο σακουλάκι πρόσθετων εξαρτηµάτων. Εάν θέλετε στο µετατροπέα συχνοτήτων MOVITRAC B να απενεργοποιήσετε τους πυκνωτές EMV, ενεργήστε ως εξής: Αποµονώστε το µετατροπέα από την τάση. ιακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση δικτύου. Λάβετε κατάλληλα µέτρα για την προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιµοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιµα παπούτσια, κλπ.) πριν αφαιρέσετε το κάλυµµα. Πιάστε τη συσκευή µόνον από το πλαίσιο ή από την ψύκτρα. Μην αγγίζετε κανένα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Ανοίξτε τη συσκευή: Αποσυνδέστε όλα τα βύσµατα Αφαιρέστε τον ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του περιβλήµατος που βρίσκεται στη µέση της µπροστινής πλευράς του περιβλήµατος Αφαιρέστε το περίβληµα Αφαιρέστε τις δύο βίδες [A] για τη στερέωση της κάρτας κυκλώµατος. Τοποθετήστε τις βίδες στις συνοδευτικές πλαστικές µονώσεις [B]. Βιδώστε τις βίδες πάλι στη συσκευή [C]. Συνδέστε τη συσκευή. Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 11

12 4 Εγκατάσταση Απενεργοποίηση των πυκνωτών EMV (µόνον µέγεθος 0) [A] [A] [B] [C] [C] Απενεργοποιώντας τους πυκνωτές EMV δεν ρέουν πλέον ρεύµατα διαρροής από τους πυκνωτές EMV. Λάβετε υπόψη σας ότι τα ρεύµατα διαρροής καθορίζονται κυρίως από το ύψος της τάσης DC Link, της συχνότητας PWM, του αγωγού του κινητήρα που χρησιµοποιείται, το µήκος του αγωγού αλλά και του ίδιου του κινητήρα. Με απενεργοποιηµένους τους πυκνωτές καταστολής παρεµβολών η συσκευή διαθέτει µόνον τη βασική προστασία από παρεµβολές. ίκτυα IT Για τα δίκτυα τάσης χωρίς γειωµένο σηµείο αστέρα (δίκτυα IT) δεν ορίζονται οριακές τιµές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMV) για την εκποµπή παρεµβολών. Η αποτελεσµατικότητα των φίλτρων δικτύου περιορίζεται σηµαντικά. Στους αισθητήρες εποπτείας µόνωσης µε µέθοδο µέτρησης παλµού-κώδικα δεν είναι απαραίτητη η απενεργοποίηση των πυκνωτών καταστολής παρεµβολών. 12 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

13 Εγκατάσταση Εγκατάσταση Cold Plate Εγκατάσταση Cold Plate Η απαγωγή της απώλειας ισχύος του µετατροπέα µπορεί να γίνει µε ψύκτρες που λειτουργούν µε διαφορετικά ψυκτικά µέσα (αέρας, νερό, λάδι κλπ.). Για την ασφαλή λειτουργία των µετατροπέων απαιτείται µία καλή θερµική σύνδεση επάνω στην ψύκτρα: Η επιφάνεια επαφής µεταξύ της ψύκτρας και του µετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να είναι τόσο µεγάλη όσο η πλάκα ψύξης του µετατροπέα. Επίπεδη επιφάνεια επαφής, µέγ. απόκλιση έως 0,05 mm. Συνδέστε την ψύκτρα και την ψυκτική πλάκα µε όλες τις προβλεπόµενες βιδωτές συνδέσεις. Η βάση συναρµολόγησης επιτρέπεται κατά τη λειτουργία να θερµαίνεται έως τους 70 C το πολύ. Αυτή η θερµοκρασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το ψυκτικό µέσο. 4.4 Εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL Για εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις: Για καλώδια σύνδεσης χρησιµοποιήστε µόνο χάλκινα καλώδια µε περιοχή θερµοκρασίας 60 / 75 C. Απαιτούµενες ροπές σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος MOVITRAC Β: Βλέπε υποδείξεις εγκατάστασης. Επιτρέπεται η λειτουργία των µετατροπέων µόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας µε µέγιστη τάση φάσης-γείωσης AC 300 V. Επιτρέπεται να χρησιµοποιήσετε το µετατροπέα µόνο σε δίκτυα IT, εάν αυτός δεν µπορεί να υπερβεί την τάση φάσης-γείωσης AC 300 V, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας, όσο και σε περίπτωση σφάλµατος. Μπορείτε να θέσετε τους µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC Β µόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας που µπορούν να παρέχουν τις µέγιστες τιµές σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Χρησιµοποιήστε µόνον ασφάλειες τήξης. Οι τιµές ισχύος των ασφαλειών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τις τιµές του πίνακα που ακολουθεί Μέγιστες τιµές / Ασφάλειες Συσκευές 230 V Μέγιστο ρεύµα δικτύου Μέγιστη τάση δικτύου Ασφάλειες 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V Συσκευές 400/500 V Μέγιστο ρεύµα δικτύου Μέγιστη τάση δικτύου Ασφάλειες 0005 / 0008 / 0011 / 0015 AC 5000 A AC 500 V 15 A / 600 V 0022 / 0030 / 0040 AC 5000 A AC 500 V 20 A / 600 V Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 13

14 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισµού 4.5 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισµού Ακροδέκτες θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων Το MOVITRAC B µεγέθους 0 παραδίδεται από τον κατασκευαστή µαζί µε έναν ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε µία βίδα στερέωσης. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων ως εξής: 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βίδα [1] από τον ακροδέκτη θωράκισης 2. Σύρετε τον ακροδέκτη θωράκισης στην εγκοπή του πλαστικού περιβλήµατος 3. Βιδώστε σφικτά τον ακροδέκτη θωράκισης Εικόνα 1: Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωµάτων για το MOVITRAC B µέγεθος Ακροδέκτης θωράκισης ισχύος Το MOVITRAC B µεγέθους 0 παραδίδεται από τον κατασκευαστή µαζί µε έναν ακροδέκτη θωράκισης ισχύος µε δύο βίδες στερέωσης. Συναρµολογήστε αυτό τον ακροδέκτη θωράκισης ισχύος µε τις δύο βίδες στερέωσης στο X2. [1] [2] Εικόνα 2: Ακροδέκτης θωράκισης ισχύος για το MOVITRAC B µέγεθος 0 [1] Σύνδεση PΙ [2] Ακροδέκτης θωράκισης 14 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

15 Εγκατάσταση ιάγραµµα συνδεσµολογίας 230 V 0,37 2,2 kw / 400 V 0, ,0 kw ιάγραµµα συνδεσµολογίας 230 V 0,37 2,2 kw / 400 V 0, ,0 kw 3 x 400/500 V AC / PI 1 x 230 V AC / N / PI PI PI τριφασικό μονοφασικό MOVITRAC B S1 ON S2 Εναλλαγή Σήμα ρεύματος (Ι) Σήμα τάσης (U)* X44 OFF FSC11B X45 X46 HL U AC Δυναμικό αναφοράς aναλογικά σήματα Επαναφορά σφάλματος* Δεξιά /Διακοπή* Αριστερά/Διακοπή* Ενεργοποίηση/Ταχεία παύση* n13 = n11 + n12 Τάση τροφοδοσίας για TF/TH Είσοδος/έξοδος +24 V Δυαδικά σήματα δυναμικού αναφοράς } Υπερκείμενο σύστημα ελέγχου δυαδική είσοδος Δυαδικές έξοδοι Δυαδικές έξοδοι αναφοράς Δυναμικό αναφοράς Φρένο ανοικτό* Ετοιμότητα λειτουργίας* Δυναμικό αναφοράς Επαφή ρελέ /Βλάβη* Επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ) Επαφή κανονικά κλειστή (NC) Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος U AC U AC Ενότητα "Σύνδεση αντίστασης φρεναρίσματος BW.. / BW..-T" Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος Aπενεργοποίηση στην πλευρά του εναλλασσομένου ρεύματος M τριφασικό Ακροδέκτης θωράκισης Ρύθμιση εργοστασίου Εικόνα 3: ιάγραµµα συνδεσµολογίας για µέγεθος 0 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 15

16 4 Εγκατάσταση Σύνδεση του ανορθωτή φρένου Σύνδεση αντίστασης φρεναρίσµατος BW.. / BW..-T X2: U V W +R -R X2: U V W +R -R F16 Επιδρά στο K11 M τριφασικό RB1 BW T T 2 Επιδρά στο K11 RB2 Όταν αποκριθεί ο εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας, θα πρέπει το K11 να ανοίξει και το DIØØ "/Controller inhibit" να λάβει ένα σήμα "0". Το κύκλωμα αντίστασης δεν επιτρέπεται να διακοπεί! T 1 BW... Όταν αποκριθεί το εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ (F16), θα πρέπει το K11 να ανοίξει και το DIØØ "/Controller inhibit" να λάβει ένα σήμα "0". Το κύκλωμα αντίστασης δεν επιτρέπεται να διακοπεί! Τύπος αντίστασης φρεναρίσµατος καθορίζεται ανάλογα µε την κατασκευή 4.7 Σύνδεση του ανορθωτή φρένου προστασία υπερφόρτισης εσωτερικός διακόπτης θερµοκρασίας (..T) εξωτερικό διµεταλλικό ρελέ (F16) BW... Απαραίτητο BW T 1) Απαιτείται µία από τις δύο επιλογές (εσωτερικός διακόπτης θερµοκρασίας / εξωτερικό διµεταλλικό ρελέ). BW / BW Επαρκές Επιτρεπτό 1) Επιτρεπόµενη τοποθέτηση: Σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες µε ακροδέκτες κάτω και διάτρητη λαµαρίνα επάνω και κάτω. Μη επιτρεπτή τοποθέτηση: Σε κατακόρυφες επιφάνειες µε ακροδέκτες επάνω, δεξιά ή αριστερά. Για τη σύνδεση του ανορθωτή φρένου απαιτείται ένας ξεχωριστός αγωγός δικτύου. εν επιτρέπεται η τροφοδοσία µέσω της τάσης του κινητήρα! Για το K11 και K12 χρησιµοποιείτε µόνον ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3. Χρησιµοποιείτε πάντοτε την απενεργοποίηση του φρένου στην πλευρά συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος για: Όλες τις εφαρµογές ανυψωτικών. συγκροτήµατα µετάδοσης κίνησης που απαιτούν έναν µικρό χρόνο αντίδρασης για το φρενάρισµα. Για την τοποθέτηση του ανορθωτή φρένου στο ερµάριο ζεύξης: Τοποθετήστε τους αγωγούς σύνδεσης µεταξύ του ανορθωτή φρένου και του φρένου χωριστά από τα άλλα καλώδια ισχύος. Η κοινή τοποθέτηση µε άλλα καλώδια επιτρέπεται µόνον εάν αυτά τα άλλα καλώδια είναι θωρακισµένα. Για την πέδηση χωρίς BG/BGE ή BME τηρήστε τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύνδεσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τα φρένα SEW θα βρείτε στο εγχειρίδιο "Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες, Τόµος 4". 16 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

17 Έναρξη λειτουργίας Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας I Έναρξη λειτουργίας 5.1 Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας Κατά την εγκατάσταση, τηρήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφάλειας! Προϋπόθεση Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι ο σωστός σχεδιασµός της εγκατάστασης. Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC Β έχουν τεθεί στο εργοστάσιο σε λειτουργία µε κινητήρα SEW προσαρµοσµένης ισχύος (4 πόλων, 50 Hz) µε τη διαδικασία ελέγχου V/f. 5.2 Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα βασικής συσκευής Ελέγξτε την εγκατάσταση (Κεφάλαιο Εγκατάσταση). Συνδέστε το δίκτυο και τον κινητήρα. Συνδέστε τους ακροδέκτες σήµατος. Ενεργοποιήστε το δίκτυο. 5.3 Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα Αναλογικές ονοµαστικές τιµές Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τον ηλεκτροµειωτήρα µε τις αναλογικές ονοµαστικές τιµές, µπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τα σήµατα προεπιλογής ονοµαστικών τιµών UNIPOL./FIX SETPT (P100) που πρέπει να υπάρχουν στους ακροδέκτες X12:2... X12:4 (DIØ1... DIØ3). Ακροδέκτης X10:2/3 X12:2 X12:3 X12:4 Λειτουργία Αναλογική είσοδος εξιά/στοπ DI01 Αριστερά/Στοπ DI02 /Χωρίς ενεργοποίηση X X X 0 Ενεργοποίηση και X ιακοπή εξιόστροφη περιστροφή 5 V % από n max εξιόστροφη περιστροφή 10 V n max Αριστερόστροφη περιστροφή 50 % από n max 5 V Αριστερόστροφη 10 V περιστροφή n max X = κατά βούληση / 0 = χαµηλό / 1 = υψηλό Ενεργοποίηση DI03 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 17

18 5 I 0 Έναρξη λειτουργίας Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα Σταθερές ονοµαστικές τιµές Στο διάγραµµα που ακολουθεί περιγράφεται υποδειγµατικά ο τρόπος µε τον οποίο θα θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροµειωτήρα µε τις εσωτερικές σταθερές ονοµαστικές τιµές συνδέοντας τους ακροδέκτες X12:2...X12:6. "1" X12:2 = DIØ1 Δεξιά/Στοπ "0" "1" X12:3 = DIØ2 Αριστερά/Στοπ "0" X12:4 = DIØ3 "1" Αποδέσμευση/ Διακοπή "0" "1" X12:5 = DIØ4 n11/n21 "0" "1" X12:6 = DIØ5 n12/n22 "0" -1 n [min ] n13 n12 n11 0 -n11 -n12 -n13 t11 t11 t11 t11 t11 t13 Εικόνα 4: ιάγραµµα οδήγησης µε εσωτερικές σταθερές ονοµαστικές τιµές Με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση DI04 / n11 και DI05 / n12 προκύπτει n13. Τυπικές τιµές είναι: n11 = 150 σ.α.λ. n12 = 750 σ.α.λ. n13 = 1500 σ.α.λ. 18 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

19 Λειτουργία και σέρβις Πληροφορίες συσκευών 6 6 Λειτουργία και σέρβις 6.1 Πληροφορίες συσκευών Αντιδράσεις απενεργοποίησης Υπάρχουν τρεις αντιδράσεις απενεργοποίησης ανάλογα µε το σφάλµα. Κλείδωµα σηµαίνει: Τελική βαθµίδα κλειδωµένη, απαιτείται επαναφορά. Αντίδραση Άµεση απενεργοποίηση µε ιακοπή µε ιακοπή χωρίς Περιγραφή Η συσκευή δεν µπορεί πλέον να επιβραδύνει τον ηλεκτροµειωτήρα. Η τελική βαθµίδα µετατρέπεται στην περίπτωση σφάλµατος σε υψηλή ωµική αντίσταση και το φρένο ενεργοποιείται αµέσως. Ο µετατροπέας επιβραδύνει τον ηλεκτροµειωτήρα στην καµπύλη διακοπής t13. Όταν επιτευχθούν οι Στροφές εκκίνησης/διακοπής 1 / 2 P300/P310, ενεργοποιείται το φρένο. Η τελική βαθµίδα µετατρέπεται σε υψηλή ωµική αντίσταση. Στο P820 4-quadrant operation = OFF (λειτουργία 4 τεταρτηµορίων = OFF) o ηλεκτροµειωτήρας δεν καθυστερεί σε µία καµπύλη, αλλά πραγµατοποιεί µία πέδηση µε συνεχές ρεύµα. Ο µετατροπέας επιβραδύνει τον ηλεκτροµειωτήρα στην καµπύλη διακοπής t13. Όταν επιτευχθούν οι Στροφές εκκίνησης/διακοπής 1 / 2 P300/P310, ενεργοποιείται το φρένο. Στο P820 4-quadrant operation = OFF (λειτουργία 4 τεταρτηµορίων = OFF) o ηλεκτροµειωτήρας δεν καθυστερεί σε µία καµπύλη, αλλά πραγµατοποιεί µία πέδηση µε συνεχές ρεύµα Επαναφορά βασικής συσκευής Ένα µήνυµα βλάβης µπορεί να επιβεβαιωθεί µε τους εξής τρόπους: Επαναφορά από τους ακροδέκτες εισόδου, δηλ. από µία δυαδική είσοδο µε κατάλληλη αντιστοίχηση (DIØØ, DIØ2...DIØ5). Το DIØØ έχει συνδεθεί από τον κατασκευαστή µε την Επαναφορά σφάλµατος Όριο ρεύµατος Όταν επιτευχθεί το όριο ρεύµατος η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα. Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 19

20 6 Λειτουργία και σέρβις Κατάλογος σφαλµάτων (F F-97) 6.2 Κατάλογος σφαλµάτων (F F-97) Αρ. Ονοµασία Αντίδραση Πιθανή αιτία Μέτρο αντιµετώπισης 00 Κανένα σφάλµα 01 Ισχυρό ρεύµα Άµεση απενεργοποίηση µε 03 Σφάλµα γείωσης Άµεση απενεργοποίηση µε 04 Τρανζίστορ πέδησης 06 ιακοπή φάσης δικτύου (µόνον σε τριφασικό µετατροπέα) 07 Υπέρταση DC Link 08 Εποπτεία στροφών Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε 10 ILLOP ιακοπή µε 11 Υπερβολική θερµοκρασία ιακοπή µε Βραχυκύκλωµα στην έξοδο Ζεύξη στην έξοδο Πολύ µεγάλος κινητήρας Βλάβη τελικής βαθµίδας Σφάλµα γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα Σφάλµα γείωσης στον µετατροπέα Σφάλµα γείωσης στο καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα Ισχυρό ρεύµα (βλέπε F-01) Πολύ µεγάλη ισχύς γεννήτριας ιακοπή στο κύκλωµα αντίστασης φρεναρίσµατος Βραχυκύκλωµα στο κύκλωµα αντίστασης φρεναρίσµατος Πολύ υψηλή ωµική αντίσταση φρεναρίσµατος Βλάβη στο τρανζίστορ πέδησης Σφάλµα γείωσης ιακοπή φάσης Πολύ χαµηλή τάση τροφοδοσίας Πολύ υψηλή τάση DC Link Σφάλµα γείωσης Ο ρυθµιστής ρεύµατος λειτουργεί οριακά λόγω: µηχανικής υπερφόρτωσης διακοπής φάσης στο δίκτυο διακοπής φάσης στον ηλεκτροκινητήρα Υπέρβαση µέγιστων στροφών για τους τύπους λειτουργίας VFC Λανθασµένη εντολή κατά την εκτέλεση του προγράµµατος Λανθασµένες συνθήκες κατά την εκτέλεση του προγράµµατος εν υπάρχει/δεν έχει ενσωµατωθεί η λειτουργία στο µετατροπέα Αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος Ζεύξη µόνον όταν η τελική βαθµίδα είναι κλειδωµένη Σύνδεση µικρότερου ηλεκτροκινητήρα Εάν το σφάλµα δεν µπορεί να αποκατασταθεί συµβουλευθείτε το τµήµα σέρβις της SEW Αντικατάσταση κινητήρα Αντικατάσταση MOVITRAC B Αποκατάσταση σφάλµατος γείωσης Βλέπε F-01 Επιµήκυνση των καµπυλών επιβράδυνσης. Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας της αντίστασης φρεναρίσµατος. Αποκατάσταση βραχυκυκλώµατος Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών της αντίστασης φρεναρίσµατος Αντικατάσταση MOVITRAC B Αποκατάσταση σφάλµατος γείωσης Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος Έλεγχος τάσης τροφοδοσίας Επιµήκυνση των καµπυλών επιβράδυνσης. Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας της αντίστασης φρεναρίσµατος. Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών της αντίστασης φρεναρίσµατος Αποκατάσταση σφάλµατος γείωσης Μείωση φορτίου Αύξηση του επιλεγµένου χρόνου καθυστέρησης P501 Έλεγχος περιορισµού ρεύµατος Επιµήκυνση των καµπυλών επιβράδυνσης Έλεγχος φάσεων ηλεκτρικού ρεύµατος Έλεγχος καλωδίου παροχής και ηλεκτροκινητήρα. Μείωση µέγιστων στροφών Έλεγχος προγράµµατος Έλεγχος ροής προγράµµατος Χρήση άλλης λειτουργίας Θερµική υπερφόρτωση του µετατροπέα Μείωση φορτίου ή/και διασφάλιση επαρκούς ψύξης Εάν η αντίσταση φρεναρίσµατος έχει ενσωµατωθεί στην ψύκτρα: Εξωτερική τοποθέτηση της αντίστασης φρεναρίσµατος 20 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

21 Λειτουργία και σέρβις Κατάλογος σφαλµάτων (F F-97) 6 Αρ. Ονοµασία Αντίδραση Πιθανή αιτία Μέτρο αντιµετώπισης Βλάβη συστήµατος Άµεση απενεργοποίηση µε 25 EEPROM ιακοπή µε 26 Εξωτερικός ακροδέκτης Προγραµµατιζόµενος 31 Αισθητήρας TF ιακοπή µε 32 Υπέρβαση δείκτη 34 Υπέρβαση χρονικού ορίου καµπύλης 37 Χρονοδιακόπτης Watchdog 38 λογισµικό συστήµατος 43 Υπέρβαση χρονικού ορίου RS Καταπόνηση συσκευής ιακοπή κινδύνου Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε ιακοπή χωρίς 1) Άµεση απενεργοποίηση µε 45 Αρχικοποίηση Άµεση απενεργοποίηση µε 46 Υπέρβαση χρονικού ορίου δίαυλου συστήµατος 2 47 Υπέρβαση χρονικού ορίου δίαυλου συστήµατος 1 ιακοπή χωρίς ιακοπή χωρίς υσλειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων του µετατροπέα συχνότητας (inverter), πιθανώς λόγω επίδρασης Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC) Σφάλµα κατά την πρόσβαση στην EEPROM Ανάγνωση εξωτερικού σήµατος σφάλµατος από την προγραµµατιζόµενη είσοδο Ηλεκτροκινητήρας πολύ θερµός, διέγερση αισθητήρα TF εν έχει συνδεθεί ή έχει συνδεθεί λάθος ο αισθητήρας TF του κινητήρα ιακοπή σύνδεσης MOVITRAC B και TF στον κινητήρα Η βάση προγραµµατισµού έχει υποστεί βλάβη, προέκυψε εσωτερική υπέρβαση στοίβας Υπέρβαση του επιλεγµένου χρόνου καµπύλης. Εάν ακυρώσετε την ενεργοποίηση και ο ηλεκτροµειωτήρας υπερβεί το χρόνο καµπύλης διακοπής t13 για µία συγκεκριµένη χρονική τιµή τότε ο µετατροπέας στέλνει το µήνυµα σφάλµατος F34. Σφάλµα κατά την εκτέλεση του λογισµικού του συστήµατος Βλάβη συστήµατος ιακοπή επικοινωνίας µεταξύ µετατροπέα και υπολογιστή Πολύ υψηλή καταπόνηση συσκευής (τιµή Ixt) Σφάλµα κατά την αρχικοποίηση Σφάλµα επικοινωνίας µέσω του δίαυλου συστήµατος Σφάλµα επικοινωνίας µέσω του δίαυλου συστήµατος Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και τις θωρακίσεις και διορθώστε τις εάν κριθεί απαραίτητο. Σε επανάληψη του προβλή- µατος, ζητήστε συµβουλή από το τµήµα service της SEW. Ανάκτηση εργοστασιακής ρύθµισης, επαναφορά και νέα ρύθµιση παραµέτρων. Αν το σφάλµα επανεµφανιστεί, συνεννοηθείτε µε το τµήµα σέρβις της SEW. Αντιµετώπιση κάθε αιτίας σφάλµατος και, εάν χρειαστεί επαναπρογραµµατισµός του ακροδέκτη. Αφήστε τον ηλεκτροκινητήρα να κρυώσει και κάντε επαναφορά σφάλµατος. Έλεγχος συνδέσεων µεταξύ MOVITRAC B και TF Έλεγχος και διόρθωση προγράµµατος εφαρµογής Αύξηση χρόνου καµπύλης. Αύξηση χρόνου καµπύλης διακοπής Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και τις θωρακίσεις και διορθώστε τις εάν κριθεί απαραίτητο. Σε επανάληψη του προβλή- µατος, ζητήστε συµβουλή από το τµήµα service της SEW. Ελέγξτε τις συνδέσεις γείωσης και τις θωρακίσεις και διορθώστε τις εάν κριθεί απαραίτητο. Σε επανάληψη του προβλή- µατος, ζητήστε συµβουλή από το τµήµα service της SEW. Έλεγχος σύνδεσης µεταξύ µετατροπέα και υπολογιστή. Μείωση της αποδιδόµενης ισχύος Επιµήκυνση καµπυλών Εάν τα προαναφερόµενα βήµατα δεν µπορούν να εκτελεστούν: Χρήση µεγαλύτερου µετατροπέα Συµβουλευθείτε το τµήµα Service της SEW. Έλεγχος σύνδεσης διαύλου συστήµατος Έλεγχος σύνδεσης διαύλου συστήµατος Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 21

22 6 Λειτουργία και σέρβις Ενδείξεις κατάστασης Αρ. Ονοµασία Αντίδραση Πιθανή αιτία Μέτρο αντιµετώπισης 81 Προϋπόθεση εκκίνησης Άµεση απενεργοποίηση µε 82 Έξοδος ανοικτή Άµεση απενεργοποίηση µε 84 Προστασία κινητήρα UL 94 Άθροισµα ελέγχου EEPROM 97 Σφάλµα αντιγραφής ιακοπή µε Άµεση απενεργοποίηση µε Άµεση απενεργοποίηση µε 6.3 Ενδείξεις κατάστασης Μόνον στην κατάσταση λειτουργίας "VFC hoist": Ο µετατροπέας δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει στον κινητήρα το απαιτούµενο ρεύµα κατά το χρόνο προµαγνητισµού: Πολύ µικρή ονοµαστική ισχύς κινητήρα σε σχέση µε την ονοµαστική ισχύ του µετατροπέα Πολύ µικρή διατοµή καλωδίου τροφοδοσίας του κινητήρα Μόνον στην κατάσταση λειτουργίας "VFC hoist": ιακοπή δύο ή όλων των φάσεων εξόδου Πολύ µικρή ονοµαστική ισχύς κινητήρα σε σχέση µε την ονοµαστική ισχύ του µετατροπέα Έλεγχος σύνδεσης µεταξύ µετατροπέα και κινητήρα Έλεγχος στοιχείων έναρξης λειτουργίας, εάν χρειαστεί νέα επανεκκίνηση Έλεγχος σύνδεσης µεταξύ µετατροπέα και υπολογιστή Πολύ υψηλή καταπόνηση του κινητήρα Έλεγχος παρακολούθησης P345/346 I N -U L Μείωση φορτίου Επιµήκυνση καµπυλών Μεγαλύτεροι χρόνοι παύσης Βλάβη EEPROM Αποσύνδεση της µονάδας παραµέτρων κατά την αντιγραφή Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση κατά τη διαδικασία αντιγραφής 1) δεν απαιτείται επαναφορά, το µήνυµα σφάλµατος ακυρώνεται µετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας Συµβουλευθείτε το τµήµα Service της SEW Πριν από την ακύρωση σφάλµατος: Φόρτωση εργοστασιακών ρυθµίσεων ή ολοκληρωµένου σετ δεδοµένων από τη µονάδα παραµέτρων Κωδικοί αναλαµπής των LED Η ενδεικτική λυχνία στην εµπρός πλευρά της συσκευής σηµατοδοτεί τις παρακάτω καταστάσεις: Κατάσταση Ένδειξη (ιδανική µε FBG) Χρώµα Κωδικός αναλαµπής "ENABLE" Στροφές Πράσινο Σταθερό φως "ENABLE" στον περιορισµό Στροφές Πράσινο Γρήγορο αναβόσβηµα ρεύµατος "CURRENT AT STANDSTILL" dc Πράσινο Αργό αναβόσβηµα "NO ENABLE" Stop Κίτρινο Σταθερό φως "FACTORY SETTING" SEt Κίτρινο Γρήγορο αναβόσβηµα "CONTROLLER INHIBIT" off Κίτρινο Γρήγορο αναβόσβηµα "Λειτουργία 24 V" 24U Κίτρινο Αργό αναβόσβηµα χρόνος εκπνοής Σφάλµα 43 / 46 / 47 Κίτρινο/Πράσινο Αναβόσβηµα Αντιγραφή (Copy) Σφάλµα 97 Κόκκινο/Κίτρινο Αναβόσβηµα System Error (Σφάλµα συστήµατος) Σφάλµα 10 / / 25 / 32 / Κόκκινο Σταθερό φως 37 / 38 / 45 / 94 Υπέρταση / ιακοπή φάσης Σφάλµα 4 / 6 / 7 Κόκκινο Αργό αναβόσβηµα Υπερφόρτωση Σφάλµα 1 / 3 / 11 / 44 Κόκκινο Γρήγορο αναβόσβηµα Παρακολούθηση Σφάλµα 8 / 26 / 34 / 81 / 82 Κόκκινο 2 x Αναβόσβηµα Προστασία κινητήρα TF Σφάλµα 31 Κόκκινο 3 x Αναβόσβηµα 22 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

23 Λειτουργία και σέρβις Σέρβις ηλεκτρονικών SEW Σέρβις ηλεκτρονικών SEW Ανοικτή γραµµή Στην τηλεφωνική ανοικτή γραµµή του Drive Service µπορείτε να επικοινωνείτε όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ηµέρες το χρόνο µε τους ειδικούς του Service της SEW-EURO- DRIVE. Πληκτρολογήστε απλά τον υπεραστικό κωδικό και στη συνέχεια το συνδυασµό γραµµάτων SEWHELP από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας. Φυσικά µπορείτε να καλέσετε και στο Αποστολή για επισκευή Εάν δεν µπορείτε να αποκαταστήσετε ένα σφάλµα, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο τµήµα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW-EURODRIVE (Æ "Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών και ανταλλακτικών"). Κατά την επικοινωνία µε το τµήµα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW θα πρέπει να αναφέρετε πάντοτε τα ψηφία της κατάστασης της συσκευής. Το τµήµα σέρβις της SEW- EURODRIVE µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα. Αν αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή, θα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω: Αριθµός σειράς (Æ Πινακίδα τύπου) Ονοµασία τύπου Σύντοµη περιγραφή εφαρµογής (ηλεκτροκινητήρας, έλεγχος µέσω ακροδεκτών ή σειριακός έλεγχος) Συνδεδεµένος ηλεκτροκινητήρας (τάση ηλεκτροκινητήρα, ζεύξη αστέρα ή τριγώνου) Είδος της βλάβης Συνοδευτικές περιστάσεις Τις δικές σας υποψίες αιτίας Τα προηγηθέντα ασυνήθιστα συµβάντα Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 23

24 7 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά 7.1 Χαρακτηρισµός CE, πιστοποίηση UL και C-Tick Χαρακτηρισµός CE Oδηγία χαµηλής τάσης Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMV) Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC B καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ. Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC B είναι εξαρτήµατα µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων. Καλύπτουν το πρότυπο προϊόντων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EN Ηλεκτροκινητήρες µε δυνατότητα µεταβολής στροφών. Εάν θέλετε να εξοπλίσετε µε το σήµα CE το µηχάνηµα/εγκατάσταση µε µετατροπείς συχνοτήτων σύµφωνα µε την οδηγία περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ: Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Οι µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC B περιλαµβάνουν στο βασικό τους εξοπλισµό ένα φίλτρο δικτύου. Χωρίς τη λήψη πρόσθετων µέτρων πληρούν την παρακάτω κατηγορία οριακών τιµών κατά EN 55011: Μονοφασική σύνδεση: B, σύνδεση στον αγωγό Τριφασική σύνδεση: A Το σήµα CE που υπάρχει στην πινακίδα τύπου δηλώνει τη συµβατότητα: Με τον Κανονισµό Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ Με τον Κανονισµό Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας 89/336/ΕΟΚ Πιστοποίηση UL Οι πιστοποιήσεις UL και cul έχουν ζητηθεί για όλη τη σειρά συσκευών MOVITRAC B. Η πιστοποίηση cul είναι οµότιµη µε την πιστοποίηση κατά CSA C-Tick Η πιστοποίηση C-Tick έχει ζητηθεί για όλη τη σειρά συσκευών MOVITRAC Β. Το C-Tick πιστοποιεί τη συµβατότητα από την ACA (Australian Communications Authority). 24 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

25 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά kva i P f n Hz Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύουν για όλους τους µετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC Β ανεξάρτητα από το µέγεθος και την ισχύ τους. MOVITRAC B Ατρωσία σε ηλεκτρο- µαγνητικές παρεµβολές Εκποµπή παρεµβολών σε εγκατάσταση που καλύπτει τις απαιτήσεις ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας Ρεύµα διαρροής Θερµοκρασία περιβάλλοντος Υποβιβασµός θερµοκρασίας περιβάλλοντος Κατηγορία κλίµατος Θερµοκρασία αποθήκευσης 1) θερµοκρασία µεταφοράς Βαθµός προστασίας â A Όλα τα µεγέθη Ικανοποιεί το EN Σύµφωνα µε την κατηγορία οριακών τιµών B σύνδεση στον αγωγό: µονοφασική σύνδεση A: τριφασική σύνδεση Κατά EN και EN Ικανοποιεί το EN > 3.5 ma 0 C C σε I D = 100 % I N και f PWM = 4 khz 0 C C σε I D = 100 % I N και f PWM = 8 khz Βάση συναρµολόγησης στο "Cold Plate" < 70 C 2.5 % I N ανά K στους 40 C C 3 % I N ανά K στους 50 C C EN , Κατηγορία 3K3 25 C C 25 C C IP20 τρόπος λειτουργίας ιαρκής λειτουργία DB (EN και 1-3) Κατηγορία υπέρτασης III κατά IEC (VDE ) Κατηγορία ρύπανσης 2 κατά IEC (VDE ) Υψόµετρο τοποθέτησης Κανένας περιορισµός έως h 1000 m. Σε h 1000 m ισχύουν οι παρακάτω περιορισµοί: Από 1000 m έως µέγ m: Μείωση I N κατά 1 % ανά 100 m Από m έως µέγ m: Συσκευές AC 230 V: Μείωση U N κατά AC 3 V ανά 100 m Συσκευές AC 500 V: Μείωση U N κατά AC 6 V ανά 100 m Πάνω από τα 2000 m µόνον κατηγορία υπέρτασης 2, για την κατηγορία υπέρτασης 3 πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα. Κατηγορίες υπέρτασης κατά DIN VDE Αντοχή σε κραδασµούς Σύµφωνα µε το EN ) Στη µακροχρόνια αποθήκευση συνδέετε τη συσκευή κάθε 2 χρόνια για 5 λεπτά τουλάχιστον σε τάση δικτύου. ιαφορετικά µειώνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής. Μεταχείριση πυκνωτών µε ηλεκτρολύτη µετά από µεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης Οι πυκνωτές ηλεκτρολύτη (Elko) µπορούν να αποθηκευτούν αποµονωµένοι από την τάση, για τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς να περιοριστεί η αξιοπιστία τους. Εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος µπορούν να καταπονηθούν µε την ονοµαστική τάση. Μετά από αποθήκευση για χρονικό διάστηµα άνω των δύο ετών, η συµπεριφορά του κυκλώµατος σε υψηλά υπολειπόµενα ρεύµατα εκκίνησης είναι καθοριστική. Για τους τοποθετηµένους πυκνωτές µπορεί να θεωρηθεί ότι η θέση του κυκλώµατος σε λειτουργία για µία ώρα (µε τη µέγιστη ονοµαστική τάση) µετά από αποθήκευση διάρκειας δύο ετών, µπορεί να αποκαταστήσει τους πυκνωτές ώστε να επιτρέψουν την εκ νέου αποθήκευσή τους. Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 25

26 7 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC B Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά ιαδικασία διαµόρφωσης Η SEW-EURODRIVE προτείνει να διαµορφώσετε τους πυκνωτές Elko αργά, ώστε ο σχηµατισµός αερίων στο εσωτερικό των πυκνωτών να µην είναι πολύ µεγάλος. Εάν η διαµόρφωση πραγµατοποιηθεί εντός µίας συσκευής, τότε η τάση θα πρέπει να εφαρµοστεί µέσω ενός µετασχηµατιστή, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή αύξηση της τάσης. Ξεκινώντας από τα 0 V, η τάση θα πρέπει να αυξηθεί στην πρώτη τάση διαµόρφωσης. Τα επόµενα στάδια διαµόρφωσης µε την αντίστοιχη διάρκεια που προτείνονται, είναι τα εξής: 70 % U ΜΕΓ. ΟΝΟΜ. : 15 λεπτά 85 % U ΜΕΓ. ΟΝΟΜ. : 15 λεπτά 100 % U ΜΕΓ. ΟΝΟΜ. : 1 ώρα 7.3 MOVITRAC B Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά Λειτουργία Είσοδος ονοµαστικής τιµής (είσοδος διαφοράς) X10:1 X10:2 X10:3 X10:4 υαδικές είσοδοι X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12.6 Τάση τροφοδοσίας για TF Έξοδος βοηθητικής τάσης / Εξωτερική τροφοδοσία τάσης Ονοµασία 10V0 AI11 (+) AI12 (0) GND DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05TF Ακροδέκτης Προκαθορισµένο Επαναφορά σφάλµατος εξιά /Στοπ Αριστερά/Στοπ Ενεργοποίηση/ ιακοπή n11/n21 n12/n22 εδοµένα V (R i > 200 kω) ma / ma (R i = 250 Ω) Ανάλυση 10 Bit, χρόνος σάρωσης 1 ms GND = υναµικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά σήµατα, δυναµικά PI R i = 3 kω, I E = 10 ma, χρόνος σάρωσης 5 ms, συµβατότητα µε PLC Στάθµη σήµατος σύµφωνα µε το EN τύπος1 ή τύπος3: V Æ 1 / Επαφή κλειστή V Æ 0 / Επαφή ανοικτή X12:2 / DI01 µόνιµα συνδεδεµένοι µε εξιά/ ιακοπή X12:5 / DI04 χρήσιµη ως είσοδος συχνότητας X12:6 / DI05 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδος TF X12:7 VOTF Ειδικά χαρακτηριστικά για TF κατά DIN EN X12:8 24VIO Έξοδος βοηθητικής τάσης: U = DC 24 V, Ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου I max = 50 ma Εξωτερική τροφοδοσία τάσης: U = DC 24 V 15 % / +20 % σύµφωνα µε το EN Aκροδέκτης αναφοράς X12:9 GND υναµικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά σήµατα, δυναµικά PI υαδικές έξοδοι X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 Έξοδος ρελέ X13:5 X13:6 X13:7 Χρόνοι αντίδρασης ακροδεκτών Μέγιστη διατοµή αγωγού GND DO02 DO03 GND DO01-C DO01-NO DO01-NC Φρένο ανοικτό Ετοιµότητα λειτουργίας Συµβατό µε PLC, χρόνος απόκρισης 5 ms, I max DO02 = 150 ma, I max DO03 = 50 ma, προστατευµένο από βραχυκύκλωµα, προστατευµένη τροφοδοσία GND = υναµικό αναφοράς για δυαδικά και αναλογικά σήµατα, δυναµικά PI Κοινή επαφή ρελέ Επαφή κανονικά ανοικτή Επαφή κανονικά κλειστή Καταπόνηση φορτίου: U max = 30 V, I max = 800 ma Οι δυαδικοί ακροδέκτες εισόδου και εξόδου ενηµερώνονται κάθε 5 ms. 1,5 mm 2 (AWG15) χωρίς περιβλήµατα άκρων αγωγού 1,0 mm 2 (AWG17) µε περιβλήµατα άκρων αγωγού 26 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

27 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β Γενική περιγραφή µεγέθους 0 Εικόνα 5: MOVITRAC B Μέγεθος 0 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος 230 V / µονοφασική Μέγεθος κατασκευής 0S 0L ισχύς 0.55 kw / 0.75 HP 0.75 kw / 1.0 HP 1.1 kw / 1.5 HP 1.5 kw / 2.0 HP 2.2 kw / 3.0 HP Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος 400/500 V / τριφασική Μέγεθος κατασκευής 0S 0L ισχύς 0.55 kw / 0.75 HP 0.75 kw / 1.0 HP 1.1 kw / 1.5 HP 1.5 kw / 2.0 HP 2.2 kw / 3.0 HP 3.0 kw / 4.0 HP 4.0 kw / 5.0 HP Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 27

28 7 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β AC 230 V / µονοφασική / µέγεθος 0S / 0, ,75 kw / 0, ,0 HP [A] [B] [A/B] [B] [A] [1] Εικόνα 6: MOVITRAC Β / µέγεθος 0S / µονοφασική AC 230 V [A] χωρίς πληκτρολόγιο [B] µε πληκτρολόγιο [1] Προαιρετικό πληκτρολόγιο MOVITRAC MBC (µονοφασικό δίκτυο) B B Είσοδος Επιτρεπόµενη ονοµαστική τάση δικτύου U N 1 AC 230 V U ικτύου = AC 200 V 10 %... AC 240 V + 10 % Ονοµαστική συχνότητα δικτύου f N 50 / 60 Hz ± 5 % Ονοµαστικό ρεύµα δικτύου, µονοφασικό σε U ΙΚΤΥΟΥ = AC 230 V ΕΞΟ ΟΣ AC 8.5 A AC 9.9 A Τάση εξόδου U A U ικτύου Προτεινόµενη ισχύς κινητήρα σε σταθερό φορτίο (σε U ικτύου = AC 230 V) Ονοµαστικό ρεύµα εξόδου Στο U ικτύου = AC 230 V Ελάχιστη τιµή αντίστασης φρεναρίσµατος (λειτουργία 4 Q) P Κινητ 0.55 kw 0.75 HP 0.75 kw 1.0 HP I N AC 3.3 A AC 4.2 A R BW_min ΓΕΝΙΚΑ Απώλεια ισχύος σε I N P V 55 W 65 W Περιορισµός ρεύµατος 150 % I N για έως και 60 δευτερόλεπτα Συνδέσεις Ακροδέκτες 2.5 mm 2 / AWG13 ιαστάσεις Π x Υ x Β mm Βάρος m 1.5 kg 27 Ω 28 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

29 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β kva i P f n Hz AC 230 V / µονοφασική / µέγεθος 0L / 1,1... 2,2 kw / 1,5... 3,0 HP [A] [B] [A/B] [B] [A] [1] Εικόνα 7: MOVITRAC Β / µέγεθος 0L / µονοφασική AC 230 V [A] χωρίς πληκτρολόγιο [B] µε πληκτρολόγιο [1] Προαιρετικό πληκτρολόγιο MOVITRAC MBC (µονοφασικό δίκτυο) B B B Είσοδος Επιτρεπόµενη ονοµαστική τάση δικτύου U N 1 AC 230 V U ικτύου = AC 200 V 10 %... AC 240 V + 10 % Ονοµαστική συχνότητα δικτύου f N 50 / 60 Hz ± 5 % Ονοµαστικό ρεύµα δικτύου, µονοφασικό σε U ικτύου = AC 230 V AC 13.4 A AC 16.7 A AC 19.7 A Εξοδος Τάση εξόδου U A U ικτύου Προτεινόµενη ισχύς κινητήρα σε σταθερό φορτίο (σε U ικτύου = AC 230 V) Ονοµαστικό ρεύµα εξόδου Στο U ικτύου = AC 230 V Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή αντίστασης φρεναρίσµατος (λειτουργία 4 Q) P Κινητ 1.1 kw 1.5 HP 1.5 kw 2.0 HP 2.2 kw 3.0 HP I N AC 5.7 A AC 7.3 A AC 8.6 A R BW_min ΓΕΝΙΚΑ Απώλεια ισχύος σε I N P V 75 W 100 W 125 W Περιορισµός ρεύµατος 150 % I N για έως και 60 δευτερόλεπτα Συνδέσεις Ακροδέκτες 4 mm 2 / AWG12 ιαστάσεις Π x Υ x Β 80 x x 163 mm Βάρος m 2.5 kg 27 Ω Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B 29

30 7 kva i P f n Hz Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVITRAC Β AC 400 V / 500 V / τριφασική / µέγεθος 0S / 0, ,5 kw / 0, ,0 HP [A] [B] [A/B] [B] [A] [1] Εικόνα 8: MOVITRAC Β / µέγεθος 0M / τριφασική AC 400 V / 500 V [A] χωρίς πληκτρολόγιο [B] µε πληκτρολόγιο [1] Προαιρετικό πληκτρολόγιο MOVITRAC B (τριφασικό δίκτυο) A A A A Είσοδος Επιτρεπόµενη ονοµαστική τάση δικτύου U N 3 AC 400 V U ικτύου = AC 380 V 10 %... AC 500 V + 10 % Ονοµαστική συχνότητα δικτύου f N 50 / 60 Hz ± 5 % Ονοµαστικό ρεύµα δικτύου, τριφασικό σε U ικτύου = AC 400 V AC 1.8 A AC 2.2 A AC 2.8 A AC 3.6 A Εξοδος Τάση εξόδου U A U ικτύου Προτεινόµενη ισχύς κινητήρα σε σταθερό φορτίο (σε U ικτύου = AC 400 V) Ονοµαστικό ρεύµα εξόδου Στο U ικτύου = AC 400 V Ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή αντίστασης φρεναρίσµατος (λειτουργία 4 Q) P Κινητ 0.55 kw 0.75 HP 0.75 kw 1.0 HP 1.1 kw 1.5 HP 1.5 kw 2.0 HP I N AC 2.0 A AC 2.4 A AC 3.1 A AC 4.0 A R BW_min ΓΕΝΙΚΑ Απώλεια ισχύος σε I N P V 42 W 48 W 58 W 74 W Περιορισµός ρεύµατος 150 % I N για έως και 60 δευτερόλεπτα Συνδέσεις Ακροδέκτες 4 mm 2 / AWG12 ιαστάσεις Π x Υ x Β 80 x 185 x 163 mm Βάρος m 2.0 kg 68 Ω 30 Οδηγίες λειτουργίας βασικής συσκευής MOVITRAC B

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/26 1136492 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 01/2011 17068606

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τερματικά χειρισμού DOP11A. Έκδοση 05/2006 11424818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τερματικά χειρισμού DOP11A. Έκδοση 05/2006 11424818 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 05/2006 11424818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J75 1122 7303 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J75 1122 7303 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τερµατικά χειρισµού DOP11A A6.J75 Έκδοση 03/2004 1122 7303 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα