Ourania Tsiakalou Gender identities and the American dream in A Streetcar Named Desire

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ourania Tsiakalou 2012. Gender identities and the American dream in A Streetcar Named Desire"

Transcript

1 Ourania Tsiakalou 2012 Gender identities and the American dream in A Streetcar Named Desire

2 88 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος GENDER IDENTITIES AND THE AMERICAN DREAM IN A STREETCAR NAMED DESIRE Ourania Tsiakalou Abstract During the past decades there has been a growing interest in questions of cultural representation and gender identity in translation research. The paper aims at exploring textual representation of gender identities and the American dream in two Greek translations of Tennessee Williams A Streetcar Named Desire (1947). The research framework is the feminist translation paradigm (von Flotow s 1991, 2011, Simon1996). Findings suggest that the broken world of postwar US is given different representations in the two versions: TT1 (1998) exhibits stronger domesticating effects, while TT2 (2008) is more interested in constructing a deeply rooted patriarchal structure and a clearer intention for reconstructing the representation of the American dream. The study indicates how the practice of translation can challenge a dominant discourse. Key words Translation, gender, sexuality, American dream, feminist translation, post-structuralism 1. The play The main characters of the play are Blanche, a teacher from Southern States, her sister, Stella and her partner, Stanley. After the auction of her family s property, Blanche pays a short visit to Stella and her partner s house. She ends up staying for long in this house in a context of intense conflicts between Blanche and Stanley, the flirt between Blanche and Mitch, revelations about Blanche s past, as well National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

3 Ourania Tsiakalou 89 Gender identities and the American dream as moments of crises in Stella and Stanley s relation. The climax comes with Blanche s rape by Stanley, in the second-to-last scene, and her nervous breakdown in the last scene, after which she presumably enters some asylum. Oklopčić (2008) claims that Blanche is reminiscent of the stereotype of the Southern belle, who is attributed femininity, sensitivity, naivety, passivity, vanity and gentle manners: Williams portrays Blanche as the last representative of the old aristocracy who tries to survive in the modern world by escaping to alcohol, madness, promiscuity and whose memories are bitter since they are burdened by racial and sexual sins of her ancestors (Oklopčić 2008 online). Stanley is an uneducated Polish of manual labour who embodies the stereotype of masculinity, physical power, dominance, brutish instincts. On the one hand, there is Blanche who lost her family property and thus her financial and social status, and on the other hand there is Stanley who has managed everything with hard personal work. What is more, having been born in the USA, he identifies himself as an American recognizing and honouring his Polish origins at the same time. This character realizes the American identity and culture as shaped by the combination of various ethnicities and cultures. Each one of the three basic characters represents a different aspect of what is called the American dream. The American dream is grounded in the widely shared belief that American society offers equal and unlimited opportunities for upward mobility for those who embrace a strong work ethic, regardless of class origins. (Perucci and Wysong, 2008: 45-46). Stanley attempts to fulfill the American dream, not only through his individual labour, but relying on Stella s selling family property. Furthermore, he thinks of the US as the land of multiple opportunities and represents multiculturalism and industrialization of American society. As far as Blanche is concerned, her only means to succeed, i.e. attain the American dream, is the social status attributed to her by her education and her origins, which are invoked whenever she is intimidated (Schwecke 2005). The play was written and opened on Broadway in 1947, directed by Elia Kazan who also directed a film adaptation of the play in Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

4 90 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος The study examines two Greek performance translations of Tennessee Williams play A Streetcar Named Desire. TT1 is by translator Marios Ploritis written in 1998 for a theatrical performance directed by Stamatis Fasoulis, and TT2 is by Angela Brouskou and Olia Lazaridou, written ten years later (2008) for a performance directed by Angela Brouskou 1. ST TT1 TT2 Williams, Tennessee A Streetcar Named Desire. In Reidhead, Julia (ed.) The Norton Anthology of American Literature. 6 th pub., Ε., New York: Norton. Τέννεσση Ουίλιαμς Λεωφορείον ο Πόθος. Αθήνα: Καστανιώτης (translation by Μάριος Πλωρίτης) Τενεσί Ουίλιαμς Λεωφορείο ο Πόθος. Εταιρεία Ελληνική Θεαμάτων. Unpublished translation by Angela Brouskou and Olia Lazaridou. In the play, Tennessee Williams seems to be constantly speak[ing] of gender, and almost as constantly of sexuality and sexual orientation (Guilbert 2004: 85). The study examines (a) representation in the two versions of gender-motivated social segregation and (b) reflection of cultural elements which allude to characters pursuing the American dream. 2. Gender performativity and the feminist translation paradigm Butler, in her book Gender Trouble, introduces the theory of gender performativity. She claims that there is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results (Butler 2006: 34). The notion of gender performativity draws on J.L. Austin s linguistic theory of performative utterances (Austin 1961). Austin regards as performative those utterances that function in a performa- 1 I would like to thank Mrs. Angela Brouskou, Mrs. Olia Lazaridou and Ελληνική Θεαμάτων (Elliniki Theamaton) for providing me with the unpublished translation of the play for the purposes of this study. National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

5 Ourania Tsiakalou 91 Gender identities and the American dream tive rather than referential way, which means that they rather perform acts than describe or refer to acts. In a similar manner, Culler (2000) explains Butler s theory of gender performativity: we consider gender as performative, in the sense that it is not what one is but what one does [ ] a condition one enacts. (ibid: 103). It is assumed that gendered subjectivities do not simply reflect a female or male essence; they are rather constructed being performed through (linguistic) acts. For instance, masculinity is not a natural trait of male characters; it is rather performed through aggressive linguistic behavior manifested through relevant options. This post-structuralist notion of gender identity construction through discourse is a central point in translation studies as well. As mentioned by von Flotow in her article Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories (1991), second wave feminism and post-structuralist thought, the work of intellectuals such as Derrida, as well as postcolonial theory are ways in which cultural and sociological reflection has joined translation studies. Feminist (or patriarchal) standpoints of the translators are assumed to affect rendition of identity in translation. Von Flotow delineates the feminist translation s strategies and practices: The feminist translator, following the lead of the feminist writers she translates, has given herself permission to make her work visible, discuss the creative process she is engaged in, collude with and challenge the writers she translates (1991: 7). So, feminist translation has to do with issues of authority (gender authority and authority on the text) and includes extending and developing the intention of the original text (Simon 2005 [1996]: 12). An idea brought forward by post-structuralist thinkers (Derrida and Venuti 2001) is that translators may challenge the superiority of the source text and author with claims relevant to gender, sexual and cultural identities. Approaches such as that of feminist translation are ways of affirming, deconstructing, posing a critique or even reinforcing the structures that define those identities. Conversely, Komissarov s article Language and Culture in Translation: Competitors or Collaborators? highlights the potential of Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

6 92 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος target versions to broaden the cultural perception of receptors, perhaps assuming some superior or inferior status of the source text. Translation is an important vehicle for intercultural contacts. Translating from culture to culture means, first and foremost, to bring to the receptors new facts and ideas inherent in the source language culture, to broaden their cultural horizons, to make them aware that other people may have different customs, symbols and beliefs (Komissarov 1991: 15). One question is how these two competing views may affect the representation of gender identities and the American dream. 3. Identity construction and translation shifts On the assumption that the cultural bias of the translator inevitably shapes his or her perception of the materials being translated, often in ways that he or she is unaware of (Allen 1986: 2110), the paper shows standpoints of the translators affecting representations of gender identity and the American dream in various ways Gendered representations Examples in this section come from the third, the sixth and the tenth scene of the play and indicate that the two versions construct gender identities differently, emphasizing women s subordination, masculinity 2 (reflected in discourse through lack of affectivity and a tendency for domination over interlocutors), gender-motivated social segregation, women s subjectivity etc. Example 1 provides an instance of identical representation of gender identity (in TT1 and TT2). For instance, Blanche s subordination as a woman (and visitor) towards Stanley (the host) and his friends is visible in example 1, through the tentative modal verb could I kibitz? conventionally conveying a tone of politeness. Both target versions 2 As far as the notion of masculinity is concerned, I follow Jack Sattel s definition as cited by Kiesling: the starting point for understanding masculinity lies, not in its contrast with femininity, but in the asymmetric dominance and prestige which accrues to males in this society (Kiesling 1998: 65). National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

7 Ourania Tsiakalou 93 Gender identities and the American dream register Blanches subordination intention through her discourse (TT1 Επιτρέπεται να [May I]/TT2 θα σας γίνω βάρος; [will I be a burden?]). Example 1 ST Blanche: Poker is so fascinating. Could I kibitz? (scene 3, p. 1996) TT1 Μπλανς: Το πόκερ είναι τόσο συναρπαστικό! Επιτρέπεται να παρακολουθήσω; (scene 3, p. 68) TT2 Blanche: Poker is so fascinating! May I kibitz? Μπλανς: Το πόκερ είναι τόσο συναρπαστικό παιχνίδι θα σας γίνω βάρος αν παρακολουθήσω; (scene 3, p. 2) Blanche: Poker is such a fascinating game will I be a burden for you if I kibitz? The following sections focus on translation shifts, rather than similarities, shaping the representation of gender identities and the American dream Women s subordination Instances of shifts in Stella s reflection of subordination have been highlighted in Pavlos Matessis translation of the play (Sidiropoulou 2012). Paradoxical as it may seem, if we take into account the fact that it is in the tenth scene when Stanley rapes Blanche imposing his physical domination on her, subordination seems more intense in the third and the sixth scene. We are therefore led to observe that sexism is not present only at moments when physical violence prevails but is constantly reproduced, even during trivial social encounters in social contexts, where gender identities are most rigid. In the third scene, where Stanley and his friends play poker, and the sisters came back from an outing, he asks Stella where they had been: in TT2 he addresses her using a singular verb form (Πού ήσουνα; [where were you]) assuming direct imposition, whereas in TT1 he uses a plural verb ending (Πού πήγατε; [where did you go]), which rather blurs intention of imposition and the macho identity. Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

8 94 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Example 2 ST TT1 TT2 Stanley: Where you been? Stella: Blanche and I took in a show. Blanche, this is Mr. Gonzales and Mr. Hubbel. Blanche: Please don't get up. Stanley: Nobody's going to get up, so don't be worried. (scene 3, p. 1996) Στάνλεϋ: Πού πήγατε; Στέλλα: Σε μια ταινία. Μπλανς, ο κύριος Γκονζάλες και κύριος Χάμπελλ. Μπλανς: Παρακαλώ, μη σηκώνεστε. Στάνλεϋ: Έννοια σου και κανένας δε θα σηκωθεί! (scene 3, p.67) Stanley: Where did you go? Stella: At a movie. Blanche, Mr. Gonzales and Mr.Hubbel Blanche: Please, don t stand up. Stanley: Don t worry nobody will stand up. Στάνλεϋ: Πού ήσουνα; Στέλλα: Σινεμά με τη Μπλανς. Μπλανς, από δω ο κύριος Γκονζάλες και ο κύριος Χάμπελλ. Μπλανς: Παρακαλώ μη σηκώνεστε. Στάνλεϋ: Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σηκωθεί κανείς. (scene 3, p. 2) Stanley: Where were you? Stella: At the cinema with Blanche. Blanche, here is Mr. Gonzales and Mr. Hubbel. Blanche: Please don t stand up. Stanley: Don t worry, nobody will stand up. Moreover, in the sixth scene (example 3), after Blanche s date with Mitch and the moment before they enter the house, Blanche makes a more indirect request to Mitch, in TT2, to trace her key in her purse, through Μήπως μπορείς να βρεις το κλειδί [Could you possibly find], which may assume a stronger exhaustion on her part, vs. TT1 rendering Κοιτάς, σε παρακαλώ (Can you please look ). National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

9 Ourania Tsiakalou 95 Gender identities and the American dream Example 3 ST Blanche: See if you can locate my door-key in this purse. When I'm so tired my fingers are all thumbs. Mitch: This it? (scene 6, p. 2013) TT1 Μπλανς: Κοιτάς, σε παρακαλώ, στην τσάντα μου, να βρεις το κλειδί της πόρτας; Όταν είμαι τόσο κουρασμένη, τα δάχτυλά μου πετρώνουν! Μιτς: Αυτό είναι; (scene 6, p. 124) Blanche: Can you please, look, in my purse, to find the key of the door? When I am so tired my fingers turn into stones. Mitch: This it? TT2 Μπλανς: Μήπως μπορείς να βρεις το κλειδί μέσα απ την τσάντα μου; Όταν είμαι κουρασμένη, κοκαλώνουν τα δάχτυλά μου. Μιτς: Αυτό είναι; (σκηνή 6, σελ. 1) Blanche: Could you possibly find the key in my purse? When I am tired, my fingers are stunned. Mitch: This it? TT2 version seems to register a weaker version of Stella (example 2) and Blanche (example 3) realizing a different approach to reflecting female subordination. The next section further elaborates on gender identity construction Gender-motivated social segregation Rendition of example 4 registers a stronger awareness of gender motivated segregation, on the part of Stanley, in TT2, through added item οι γυναίκες (you women), which does not appear in TT1. Example 4 ST Stanley: [ ] Why don't you women go up and sit with Eunice? (scene 3, p. 1996) TT1 Στάνλεϋ: [ ] Γιατί δεν ανεβαίνετε απάνω, να κάνετε παρέα στη Γιούνις; (scene 3, p. 68) Stanley: No! why don t you go upstairs to keep company to Eunice? Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

10 96 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος TT2 Στάνλεϋ: [ ]. Γιατί δεν πάτε οι γυναίκες επάνω να κάτσετε με τη Γιούνις; (scene 3, p. 2) Stanley: Yes, you will. Why don t you women go upstairs to sit with Eunice? Likewise, in the sixth scene, example 5, during Mitch s date with Blanche, Mitch refers to himself in TT2 by referring to his gender identity (Ένας άντρας) exploiting the opportunity ST offers (A man with a heavy build), whereas TT1 does not seem to need an explicit reference to the gender identity of Mitch. Example 5 ST Mitch: A man with a heavy build (scene 6, p. 2015) TT1 Μιτς: Όταν είσαι χοντροκαμωμένος (scene 6, p. 129) Mitch: when you are clumsy TT2 Μιτς: Ένας άντρας μεγαλόσωμος (scene 6, p. 3) Mitch: A husky man This gender-related segregation reflects a binary perception of gender and a hierarchical intention. Donald Hall s (2001) introduction to deconstruction and post-structuralist thought highlights Derrida s idea that binaries are almost always hierarchical in value, with the first term being the preferred, privileged one (Hall 2001: 162). Female identity is thus presented as rather inferior and subordinate. Gender-motivated segregation is also reflected in TT2, example 6, through Stella s reference to addressees gender identity (Τ αγόρια παίζουν ακόμα [The boys are still playing]). TT1 does not show any explicit reference to gender. Example 6 ST Stella: Well, well, well I see you boys are still at it (scene 3, p. 1996) TT1 Στέλλα: Μπράβο! Ακόμα παίζετε; (scene 3, p. 67) Stella: Bravo! Are you still playing? TT2 Στέλλα: Μπα μπα μπα, τι βλέπω; Τ αγόρια παίζουν ακόμα. (scene 3, p. 2) National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

11 Ourania Tsiakalou 97 Gender identities and the American dream Stella: Well, well, well, what do I see? The boys are still playing Representation of masculinity Another aspect of identity represented differently in the two Greek translations is observed in the representation of male characters masculinity, which is realized through less affective discourse. In example 7, we see that Mitch, on announcing his intention to leave his friends soon, says I oughta go home pretty soon, which is rendered almost literally in TT1, but enforced through the low tenor idiomatic expression να του δίνω (I gotta hit the road) in TT2; his discourse in TT2 becomes more direct, sharp and colloquial. Example 7 ST Mitch: I'm out again. I oughta go home pretty soon. Stanley: Shut Up. Mitch: I gotta sick mother. She don't go to sleep and I come in at night. (scene 3, p. 1995) TT1 Μιτς: Εγώ, πάσο. Πρέπει να γυρίσω νωρίς σπίτι. Στάνλεϋ: Σκασμός! Μιτς: Έχω άρρωστη τη μάνα μου. Δεν κλείνει μάτι αν δεν γυρίσω. (scene 3, p. 66) Mitch: I m out. I oughta go home pretty soon. Stanley: Shut up! Mitch: I have my mother sick. She doesn t close an eye if I don t get back. TT2 Μιτς: Και πάλι πάσο. Πρέπει να του δίνω σε λίγο. Στάνλεϋ: Κόφτο. Μιτς: Έχω άρρωστη μάνα. Δεν κοιμάται μέχρι να γυρίσω. (scene 3, p. 1) Mitch: I m out again. I gotta hit the road soon. Stanley: Cut it. Mitch: I ve got a sick mother. She doesn t sleep until I m back. Stanley informs Blanche about her sister s childbirth saying the baby won t come before morning in example 8. TT2 registers Stanley s noninvolvement in the childbirth incident through TT2 item Το μωρό το Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

12 98 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος περιμένουν αύριο το πρωί (They re expecting the baby ), whereas in TT1 a non-involvement attitude does not arise, especially through the idiomatic expression θα σκάσει μύτη (will pop out). Bonino (1995) refers to the non-involvement intention as an instance of micromachismo. Example 8 ST Stanley: The baby won t come before morning. (scene 10, p. 2031) TT1 Στάνλεϋ: Το μωρό δε θα σκάσει μύτη ως το πρωί (scene 10, p. 131) Stanley: The baby won t pop out until the morning. TT2 Στάνλεϋ: Το μωρό το περιμένουν αύριο το πρωί. (scene 10, p. 1) Stanley: They re expecting the baby to come tomorrow morning. In example 9, male domination is stronger in TT2, through Stanley s direct suggestion Να μένεις σπίτι σου (Stay at your home) vs. TT1 indirect suggestion, γιατί δεν έμενες μαζί της; (why didn t you stay with her?). Directness is assumed to shape a different construction of masculinity. Example 9 ST Stanley: Then why don't you stay home with her? Mitch: She says to go out, so I go, but I don't enjoy it. All the while I keep wondering how she is. (scene 3, p. 1995) TT1 Στάνλεϋ: Τότε, γιατί δεν έμενες μαζί της; Μιτς: Εκείνη μου λέει να βγαίνω και βγαίνω, αλλά δεν το φχαριστιέμαι. Όλη την ώρα, σκέφτομαι τι να κάνει (scene 3, p. 66) Stanley: Then, why didn t you stay with her? Mitch: She tells me to go out and I go out, but I don t enjoy it. All the while I m wondering what she s doing TT2 Στάνλεϋ: Να μένεις σπίτι σου τότε, μαζί της. Μιτς: Αφού μου λέει να βγαίνω, βγαίνω, αλλά δεν το φχαριστιέμαι. Όλη την ώρα αυτήν σκέφτομαι (scene 3, p. 1) Stanley: Stay at your home then, with her. National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

13 Ourania Tsiakalou 99 Gender identities and the American dream Mitch: since she tells me to go out, I go out, but I don t enjoy it. All the while I m thinking of her. Likewise, a male domination intention is registered in TT2 through the lower tenor expressive item γουστάρουμε (want, like) emphasizing Stanley s non-cooperative attitude and reflecting gender superiority. Conversely, TT1 rendition Όσο κρατήσει [As much as it will (last)] does not carry any explicit implications of non-cooperation. Example 10 ST Stella: How much longer is this game going to continue? Stanley: Till we get ready to quit. (scene 3, p. 1996) TT1 Στέλλα: Πόσο θα κρατήσει αυτό το παιχνίδι; Στάνλεϋ: Όσο κρατήσει! (scene 3, p. 67) Stella: How much will this game continue? Stanley: As much as it will! TT2 Στέλλα: Θα παίζετε για πολύ ακόμα; Στάνλεϋ: Για όσο γουστάρουμε. (scene 3, p. 2) Stella: Will you be playing for long? Stanley: For as much as we want to. Later on, in the tenth scene, Blanche talks to Stanley about the invitation for a cruise she has supposedly received (example 11). The two versions reflect different approaches to Blanche s subjectivity that holds an illusionary perception of reality and her position in it. TT2 represents her subjectivity in an active way through the item θα ζήσω (I will experience). She is attributed the power and assertiveness that she is constantly seeking to confirm for herself. By contrast, TT1 item θα με ψυχαγωγήσουν (they will entertain me) assumes a passive attitude on her part in the entertainment incident, implying a weaker female subject position and a stronger assumption of masculine superiority. Example 11 ST Blanche: Well, anyhow, I shall be entertained in style. Stanley: Uh-huh. It goes to show, you never know what is Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

14 100 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος coming. (scene 10, p. 2032) TT1 Μπλανς: Μια φορά, θα με ψυχαγωγήσουν με όλα τα μεγαλεία. Στάνλεϋ: Όχι, θα κάτσουνε! Που θα πει ότι, ποτέ δεν ξέρεις τι σου μέλλεται! (scene 10, p. 183) Blanche: Once, they will entertain me in all splendors. Stanley: As if they wouldn t! Which goes to show, you never know what is meant for you. TT2 Μπλανς: Τέλος πάντων, εγώ θα ζήσω μεγαλεία τώρα Στάνλεϋ: Μάλιστα είδες που ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει; (scene 10, p. 2) Blanche: Anyway, I will experience splendors now Stanley: Right Can you see that you never know what comes for you the next day? The play is abundant in representations of male and female sexuality, which the target versions seem to register sometimes identically and sometimes differently. Varying patterns of sexuality appear in examples 12 and 13 with TT1 honorific χρυσέ μου (honey, dear) vs. TT2 honorific μωρό μου (baby): in TT2 the sexual connotation is clearer, while the intimacy carried by TT2 expression may assume a stronger awareness of the masculine other. Example 12 ST Blanche: No, honey, that's the key to my trunk which I must soon be packing. (scene 6, p. 2013) TT1 Μπλανς: Όχι, χρυσέ μου, αυτό είναι το κλειδί του μπαούλου μου- που πρέπει να το ετοιμάσω, όπου να ναι. (scene 6, p. 125) Blanche: No, honey, this is my trunk s key- which I must soon be packing. TT2 Μπλανς: Όχι μωρό μου, αυτό είναι το κλειδί της βαλίτσας μου, την οποία θα πρέπει σύντομα ν αρχίσω να ετοιμάζω (scene 6, p. 1) Blanche: No baby, this is my trunk s key, which I must soon start packing. National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

15 Ourania Tsiakalou 101 Gender identities and the American dream In example 13, Blanche addresses Mitch in French: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Ah, quell dommage!, which Mitch does not understand. TT2 translates the rest of the exchange, I mean it s a damned good thing almost literally, preserving the reference to sexual intercourse (through Κι είναι τόσο ωραίο πράγμα [And it s such a nice thing ]), whereas TT1 blurs explicit reference to sexual intercourse (through TT item υπέροχα [wonderfully]). Blanche s empowered behaviour in TT2 assumes a weaker awareness of addressee s masculine identity. Example 13 ST Blanche: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Ah, quell dommage! I mean it s a damned good thing. (scene 6, p. 2015) TT1 Μπλανς: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Ah, quell dommage! Θέλω να πω, υπέροχα! (scene 6, p. 128) Blanche: Would you like to sleep with me tonight? You don t understand? Oh, it s a pity! I want to say, wonderfully! TT2 Μπλανς: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Ah, quell dommage! Κι είναι τόσο ωραίο πράγμα (scene 6, p. 2-3) Blanche: Blanche: Would you like to sleep with me tonight? You don t understand? Oh, it s a pity! And it s such a nice thing Blanche is represented as a person who dares to express her intense sexuality even with the discretion and ambiguity imposed on her by the social context within which she finds herself. Female subordination, gender-motivated social segregation male masculinity and sexuality are underlined in TT2 to foreground a representation which more explicitly highlights gender inequality. 3.2 Cultural identity and the American dream The American culture of middle 20 th century is vividly present in Tennessee Williams play. It is manifested through references to food, music, place names, shops names and typical American tradi- Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

16 102 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος tions. The characters are people of post-war USA, who come from different social classes and bear different nationalities, each of them struggling for success using the resources they have. They struggle, dream of, get close to and lose the American dream. TT2 tends to preserve ST cultural references producing a very American result and allowing connotations of the American dream. In example 14, the ST chop suey reference is rendered in terms of a TT1 lower tenor option for food/grub (μάσα), whereas TT2 simply transliterates the item preserving the cultural reference. In the same vein, in example 15, the Xavier Cugati reference is omitted in TT1 as irrelevant, but preserved in TT2. Example 14 ST Pablo: Why don't somebody go to the Chinaman's and bring back a load of chop suey? (scene 3, p. 1995) TT1 Πάμπλο: Δεν πετιέται κάποιος στου Κινέζου να φέρει λίγη μάσα; (scene 3, p. 65) Pablo: Won t anybody go quickly to the Chinese s to bring some grub? TT2 Πάμπλο: Πάει κάποιος μέχρι τον κινέζο να φέρει κάνα τσοπ σουι; (scene 3, p. 1) Pablo: Will somebody go to the Chinese s to bring some chop suey? Example 15 ST Steve: Sounds like Xavier Cugati (scene 3, p. 1997) TT1 - TT2 Στιβ: Τι είναι; Ξαβιέ Κούγκατ; (scene 3, p. 5) Steve: What s this? Xavier Cugati? In example 16, Blanche s thank you reply and honorific (sir) are transliterated in TT2, but translated in TT1. Likewise, in example 17, Blanche in observing that the street is deserted says: Even the hot tamale 3 man has deserted the street. TT2 exploits the cultural reference 3 Tamale: Mexican dish with chopped meat, red peppers etc. National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

17 Ourania Tsiakalou 103 Gender identities and the American dream to raise awareness of multiculturalism (manifested by the Mexican selling tacos), whereas TT1 blurs the multi-cultural perspective. Example 16 ST Blanche: Thank you, sir! I appreciate your gallantry (scene 3, p. 1999) TT1 Μπλανς: Ευχαριστώ, κύριε, για την αβρότητά σας! (scene 3, p. 79) Blanche: Thank you, sir, for your courtesy! ΚΥ2 Μπλανς: Θενκ γιου σερ. Εκτιμώ πολύ την ευγένειά σας. (scene 3, p. 7) Blanche: Thank you sir. I appreciate your politeness much. Example 17 ST Blanche: Even the hot tamale man has deserted the street (scene 6, p. 2013) TT1 Μπλανς: Ακόμα κι ο γυρολόγος χάθηκε απ τον δρόμο. (scene 6, p. 123) Blanche: Even the peddler has disappeared from the street. TT2 Μπλανς: Ακόμα κι ο μεξικάνος που φτιάχνει τα τάκος έφυγε (scene 6, p. 1) Blanche: Even the Mexican that makes the tacos is gone. Wealth is given an American gloss in example 18 through TT2 literal rendition of ST Tiffany diamonds. By contrast, TT1 tones down reflection of the American dream through the option αληθινά διαμάντια (real diamonds). Example 18 ST Stanley: I thought it was Tiffany diamonds. (scene 10, p. 2032) TT1 Στάνλεϋ: Κι εγώ τα νόμιζα αληθινά διαμάντια. (scene 10, p. 183) Stanley: And I took them for real diamonds. TT2 Στάνλεϋ: Κι εγώ νόμιζα πως είναι διαμάντια απ το Τίφανυς. (scene 10, p. 2) Stanley: And I thought they are diamonds from Tiffany s. Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

18 104 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος The two target versions seem to be instances of what Pieterse (1995, in Cronin 2011) has called centripetal vs. centrigugal globalization. Centripetal globalization implies imperialism, subjection, hegemony, Westernization or Americanization (ibid:127) and is realized through TT2, which favours a representation reflecting gender inequality by exposing and deconstructing extremely masculine or feminine gender identities and hegemonic American values. TT1, by contrast, may be assumed to be an instance of a centrifugal type of globalization, which results in interdependence, interpretation, hybridity, syncretism (ibid). 4. Broken worlds and the American dream And so it was I entered the broken world To trace the visionary company of love, its voice An instant in the wind (I know not whither hurled) But not for long to hold each desperate choice. (Hart Crane, The Broken Tower). The stanza of the poem The Broken Tower is the epigraph to the text of A Streetcar Named Desire (Londré 2003). Its lines address issues discussed in the play. The broken world seems to allude to post-war America, where values and social conventions were reconstructed. It is also the broken world of target social reality, gendered identity, sexuality. The visionary company of love alludes to the American dream, and the dreams of target societies. Target versions may be assumed to be instants in the wind of globalization, reconstructing representations in agreement with or challenging the conditions of reception of a socio-cultural system through translation (Sanderson 2005). Translators put forward their own critique of gender structures and representations using, handling and exposing stereotypical gender identities and sexual roles that have been deeply entrenched in western culture. Von Flotow highlights the revisionist nature of gender politics and its effects which translation practice inscribes in texts: Gender as a category informing macro-analyses of translated texts is largely revisionist, exposing the fact that women and National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

19 Ourania Tsiakalou 105 Gender identities and the American dream other gender minorities have essentially been excluded from or presented negatively in the linguistic and literary histories of the world s cultures (2011: 123). Variation in gender politics in the two target societies ended up in translators reconstructing varied representations of gender-motivated social exclusion practices, with the target versions exposing and critiquing the dominant patriarchal rhetoric. Blanche, a symbol of professional and social failure, is gradually excluded as she descends social scale, and this is also done discursively, and differently reflected in the two versions. Even when women s subjectivity is represented as intensely assertive, aggressive or somewhat dominating, it signals an eventually unsuccessful attempt of women to transcend men s domination; in fact they hit the wall of gender hierarchy in social and family relations receiving degrading or aggressive responses, and target versions seem to register variation in representations of gender identities eloquently. The American dream and ideology (the one that sustains and perpetuates it, as a Representation of the Imaginary Relationship of Individuals to Their Real Conditions of Existence Althusser, 1969: 1498) is also reflected differently in target discourses. That holds true since American cultural elements which most often appear in Blanche s discourse are those which constitute the American dream and ideology in the text. The two versions construct varied representations of Blanche, who is led to collapsing and defeated in her attempt to fulfill the American dream. References Allen, Paula Gunn Kochinnenako in Academe. In Leitch, Vincent B. (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism New York: Norton. Althusser, Louis Ideology and Ideological State Apparatuses. In Leitch, Vincent B. (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism New York: Norton. Austin, John Langshaw Performative Utterances. In Leitch, Vincent B. (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism New York: Norton. Interlingual Perspectives 2012 (87-108) ISBN

20 106 Interlingual Perspectives translation e-volume Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Bonino, Méndez, L Develando los micromachismos en la vida conyugal. In J. Corsi (ed.) Violencia masculina en la pareja. México: Paidós. Butler, Judith Gender Trouble. London: Routledge. Cronin, Michael Globalization. In Baker M. and G. Saldanha (eds) Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Second Edition) London/New York: Routledge. Culler, Jonathan Literary Theory: a Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. von Flotow, Luise Gender and sexuality. In Baker M. and G. Saldanha (eds) Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Second Edition) London/New York: Routledge. Hall, Donald Literary and Cultural Theory, from Basic Principles to Advanced Applications. Boston: Houghton Mifflin Company. Hornby, A. S Oxford Advanced Learner s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press. Kiesling, Fabious Scott Power and the Language of Men. In Johnson, Sally and Meinhof, Hanna Ulrike (eds) Language and Msculinity Oxford: Blackwell Publishers. Londré, Hardison Feilicia (2003) A Streetcar Running Fifty Years. In Roudané, Matthew C (ed.) The Cambridge Companion to Tennessee Williams. Cambridge: Cambridge University Press. Perucci, Robert and Wysong, Earl The New Class Society: Goodbye American Dream? Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. Sanderson, John Transferring Woody Allen s New York: Translation Strategies and the polysystem. In Sidiropoulou, Maria (ed.) Identity and Difference Translation shaping culture Bern: Peter Lang. Schweke, Jessica The Reception of the American Dream in Tennessee Williams play A Streetcar Named Desire and Arthur Miller s play Death of a Salesman. Germany: GRIN Verlag. Sidiropoulou, Maria Translating Identities on Stage and Screen. Newcastle, UK: Cambridge Scholars. Simon, Sherry [1996]. Gender in Translation. London/New York: Routledge. National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of English Studies

Έμφυλες ταυτότητες και το αμερικανικό όνειρο στο Λεωφορείο ο Πόθος. Ουρανία Τσιάκαλου 2012

Έμφυλες ταυτότητες και το αμερικανικό όνειρο στο Λεωφορείο ο Πόθος. Ουρανία Τσιάκαλου 2012 Έμφυλες ταυτότητες και το αμερικανικό όνειρο στο Λεωφορείο ο Πόθος Ουρανία Τσιάκαλου 2012 96 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic Lecture 2 Soundness and completeness of propositional logic February 9, 2004 1 Overview Review of natural deduction. Soundness and completeness. Semantics of propositional formulas. Soundness proof. Completeness

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

Translation and Spectacle Μετάφραση και Θέαμα

Translation and Spectacle Μετάφραση και Θέαμα Translation and Spectacle Μετάφραση και Θέαμα Maria Sidiropoulou School of Philosophy Faculty of English Language and Literature 2015 1 Source: Sidiropoulou, Maria. 2012/2013. Translating Identities on

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα