ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ABC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. Αποσβέσεις 2 Μαγαζί 2 Φορτηγά 2 Λοιπός Εξοπλισµός 3 2. Ισολογισµός 6 3. Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης ABC στα κόστη 11 Κόστος πρώτων υλών 11 Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων 14 Κόστος εργατικών 16 Κόστος µεταφορικών 17 Κόστος αποθήκευσης 19 Κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων 20 υλών και επενδύσεων κεφαλαίων 5. ABC στις διαδικασίες 21 Αγορά πρώτων υλών 22 Αποθήκευση 23 Κορδέλα 24 Πλάνη 25 Ξεχοντριστίρας 26 Πρέσα 27 Σβούρα 28 Γωνιάστρα 29 Λείανση 30 Μοντάρισµα 31 Λούστρο 32 Αµπαλάρισµα 33 Μεταφορά 34 Λογιστική παρακολούθηση & επενδύσεις κεφαλαίων 35 Συνολικό κόστος Ετήσιο ύψος παραγωγής & πωλήσεων Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης (ΚΑΧ) Κόστος Κεφαλαίου 42

3 1. Αποσβέσεις Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση του ισολογισµού της επιχείρησης Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ κρίθηκε χρήσιµο να παρουσιάσουµε αναλυτικά τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας. Τα ποσά φαίνονται αναλυτικά στο φύλο «Αποσβέσεις» του αρχείου Excel µε τον τίτλο «Αποσβέσεις». Μαγαζί Το κόστος αγοράς είναι 20 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 9 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 20. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 20 εκατοµµύρια/ 20 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 1 εκατοµµύριο δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 9 Χ 1 εκατοµµύρια από τα αρχικά 20 και η εναποµένουσα book value είναι 11 εκατοµµύρια. Φορτηγά Μεγάλο Το κόστος αγοράς είναι 8 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 7 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 10. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 8 εκατοµµύρια/ 10 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 800 χιλιάδες δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 7 Χ 800 χιλιάδες δραχµές από τα αρχικά 8 εκατοµµύρια και η εναποµένουσα book value είναι 2,4 εκατοµµύρια. 2

4 Μικρό Το κόστος αγοράς είναι 4 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 3 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 15. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 4 εκατοµµύρια/ 15 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 267 χιλιάδες δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 3 Χ 267 χιλιάδες δραχµές από τα αρχικά 4 εκατοµµύρια και η εναποµένουσα book value είναι 3,2 εκατοµµύρια. Λοιπός Εξοπλισµός Το κόστος αγοράς είναι 12 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 5 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 10. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 12 εκατοµµύρια/ 10 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 1,2 εκατοµµύριο δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 5 Χ 1,2 εκατοµµύρια από τα αρχικά 6 και η εναποµένουσα book value είναι 6 εκατοµµύρια. Αναλυτικά το κόστος αγοράς του κάθε µηχανήµατος καθώς και οι συσσωρευµένες και ετήσιες αποσβέσεις φαίνονται στον πίνακα 1. 3

5 Πίνακας 1: Αποσβέσεις κάθε µηχανήµατος του εξοπλισµού Αποσβέσεις Είδος Κόστος αγοράς Συσσωρευµένες Εξοπλισµού 1994 Αποσβέσεις Ετήσιες Κορδέλα Πλάνη Ξεχοντριστίρα Πρέσα Σβούρα Γωνιάστρα Λείανση Κοµπρεσέρ Πιστόλια βαφής Τριβείο Σύνολο

6 Πίνακας 2: Αποσβέσεις µαγαζιού, φορτηγών και εξοπλισµού Αποσβέσεις Μαγαζί Μεγάλο Μικρό Εξοπλισµός Σύνολο Φορτηγό Φορτηγό Κόστος Αγοράς (εκατοµµύρια) Έτη µετά την αγορά ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις /χρόνο (εκατοµµύρια) Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (εκατοµµύρια) 1 0,8 0,267 1,2 3, ,6 0,8 6 Book value 11 2,4 3,2 6 5

7 2. Ισολογισµός Μετά την ανάλυση των αποσβέσεων µπορούµε πλέον να αναφερθούµε στα µέρη του ισολογισµού της Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ. Το πάγιο ενεργητικό αποτελείται από τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: 1. Το οικόπεδο επί του οποίου κτίστηκε το µαγαζί της εταιρείας µε τιµή αγοράς ρχ. το Το µαγαζί το οποίο αποπερατώθηκε το 1990 µε κόστος Η διάρκεια ζωής του ήταν 20 έτη και άρα η αναπόσβεστη αξία του ανέρχεται σε: x = δρχ. 3. Τον εξοπλισµό στον οποίο έχουµε ήδη αναφερθεί αναλυτικά µε κόστος αγοράς δρχ. και αναπόσβεστη αξία δρχ. 4. Τέλος τα µεταφορικά µέσα: ένα µεγάλο φορτηγό που είχε αγοραστεί πριν 7 έτη και ένα µικρό φορτηγό που είχε αγοραστεί πριν 3 έτη για τα οποία αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο φύλλο αποσβέσεων του αρχείου Excel. Η book value αυτών των παγίων είναι σήµερα δρχ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από έξι στοιχεία: 1. Έτοιµα Προϊόντα αξίας δρχ. τα οποία η επιχείρηση θα απέστειλε σε πελάτες λίγες µέρες µετά την έλευση του Ηµικατεργασµένα προϊόντα επίσης αξίας µε βάση το κόστος παραγωγής τους (Α ύλες, εργατικά και ΓΒΕ). Τα ηµικατεργασµένα προϊόντα είναι κοµµάτια που έχει τελειώσει η επεξεργασία του ξύλου και αποµένει το µοντάρισµα και το λούστρο. 3. Ξύλα (Α ύλες) αξίας δρχ. στην αποθήκη. 4. Οι λογαριασµοί πελατών στους οποίους έχει χορηγηθεί ανοικτή πίστωση είναι δρχ. 6

8 5. Επίσης ορισµένοι πελάτες, και κυρίως ο λιανέµπορος Futton που είναι ο κύριος πελάτης τυποποιηµένων προϊόντων της εταιρείας, έχουν υπογράψει µεταχρονολογηµένες επιταγές αξίας δρχ. 6. Τέλος µε προτροπή του λογιστή η εταιρεία έχει επενδύσει από το δρχ. σε οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου µε επιτόκιο 8%. (Περισσότερα στον πίνακα 2). Τα διαθέσιµα στοιχεία τέλος είναι δύο κατηγοριών: 1. Καταθέσεις σε τρεχούµενο λογαριασµό αξίας δρχ. µε επιτόκιο 4% δρχ. στο ταµείο για µικροέξοδα. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται όπως βλέπουµε σε δρχ. Στο Παθητικό της εταιρείας συναντάµε τρεις µόνο λογαριασµούς: 1. Χρέη µε ανοικτή πίστωση στους προµηθευτές (Ξυλέµπορους κτλ.) δρχ. 2. Ένα δάνειο που είχε συναφθεί για την ανανέωση του εξοπλισµού και κάποιες διορθώσεις που έγιναν στο µαγαζί. Το ανεξόφλητο τµήµα του κεφαλαίου ανέρχεται σε δρχ. Το δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο ήταν 12% κατά µέσο όρο το Τέλος η εισφορά των εταίρων ανέρχεται σε δρχ. Το 60% δηλαδή δρχ. ανήκει στον Κο Αθανάσιο Κουτσούλα ενώ το 40% στον Κο Περικλή Κουτσούλα 7

9 Πίνακας 3: Ενεργητικό επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια Οικόπεδο Μαγαζί (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Εξοπλισµός (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Μεταφορικά Μέσα (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Σύνολο Παγίων Κυκλοφορούντα Έτοιµα προϊόντα Ηµικατεργασµένα Ξύλα Πελάτες Επιταγές Εισπρακτέες Χρεόγραφα Σύνολο Κυκλοφορούντων ιαθέσιµα Τράπεζες Ταµείο Σύνολο ιαθεσίµων Σύνολο Ενεργητικού

10 Πίνακας 4: Παθητικό επιχείρησης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Προµηθευτές άνειο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού

11 3. Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και δαπάνες της εταιρείας Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ. Πίνακας 5: Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Είδος Επιτόκιο Αξία Τόκοι Χρεόγραφα 8% Τράπεζες 4% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Είδος Επιτόκιο Αξία Τόκοι άνειο 12%

12 4. ABC στα κόστη Με βάση την θεωρία του ABC, επιµερίζουµε ανά προϊόν τα διάφορα κόστη της παραγωγής και της διοίκησης: Κόστος πρώτων υλών Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων Κόστος εργατικών Κόστος µεταφορικών Κόστος αποθήκευσης Κόστος λογιστικής παρακολούθησης & αγοράς πρώτων υλών Κόστος πρώτων υλών Η επιχείρηση «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» κατασκευάζει ξύλινα έπιπλα τριών ειδών: τραπέζια, καρέκλες, και κρεβάτια. Οι ποικιλίες ξύλου που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: ξύλο καρυδιάς, ξύλο οξιάς, και σουηδικό ξύλο. 11

13 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποικιλίες ξύλων που χρησιµοποιούνται ανά προϊόν. Πίνακας 6: Χρησιµοποιούµενες ποικιλίες ξύλου ανά προϊόν τραπέζι καρέκλα κρεβάτι καρυδιά οξιά σουηδικό Κάθε ένα προϊόν αποτελείται από τις εξής πρώτες ύλες: καπλαµάς (πρόκειται για επιφάνεια ξύλου, η οποία έχει συγκεκριµένο πάχος 0,5 cm και αποτιµάται σε m 2 ). Στις καρέκλες δεν χρησιµοποιείται καπλαµάς. µασίφ (πρόκειται για δοκούς ξύλου, οι οποίοι αποτιµούνται σε m 3 ) βοηθητικό ξύλο (πρόκειται για δοκούς φθηνότερου σε σχέση µε τα προαναφερθέντα είδη ξύλου (MDF), οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε σηµεία του επίπλου που δεν είναι ορατά, από εξωτερική άποψη, και αποτιµούνται σε m 3 ). Στις καρέκλες δεν χρησιµοποιείται βοηθητικό ξύλο. λούστρο (αποτιµάται σε lt) ύφασµα (αποτιµάται σε m 2 ). Χρησιµοποιείται µόνο στις καρέκλες. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται ανά προϊόν. 12

14 Πίνακας 7: Χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες ανά προϊόν τραπέζι καρέκλα κρεβάτι µονάδα µέτρησης καπλαµάς 1,5-2 m 2 µασίφ 0,02 0,033 0,02 m 3 βοηθητικό ξύλο (MDF) 0,0697-0,1481 m 3 λούστρο 0,45 0,25 0,45 lt ύφασµα - 0,7 - m 2 Οι τιµές των προαναφερθέντων πρώτων υλών παρουσιάζονται στους πίνακες 8α και 8β: Πίνακας 8α: Τιµές καπλαµά µασίφ ανά είδος ξύλου καρυδιά οξιά σουηδικό µονάδα µέτρησης καπλαµάς δρχ/m 2 µασίφ δρχ/m 3 Πίνακας 8β: Τιµές υπολοίπων πρώτων υλών βοηθητικό ξύλο (MDF) δρχ/m 3 λούστρο δρχ/lt ύφασµα δρχ/m 2 13

15 Έτσι, το κόστος των πρώτων υλών ανά παραγόµενο προϊόν εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 9: Κόστος των πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν υλικό βοηθητικό ΣΥΝΟΛΟ καπλαµάς µασίφ λούστρο ύφασµα κατασκευής ξύλο (δρχ/τεµάχιο) καρυδιά Τραπέζι οξιά σουηδικό Καρέκλα οξιά καρυδιά Κρεβάτι οξιά σουηδικό Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων Τα µηχανήµατα που εµπλέκονται στην επεξεργασία του ξύλου είναι τα ακόλουθα: κορδέλα, πλάνη, ξεχοντριστίρας, πρέσα, σβούρα, γωνιάστρα, τριβείο, και λούστρο. Το κόστος λειτουργίας τους ανά ώρα εµφανίζεται στον πίνακα 10: 14

16 Πίνακας 10: Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά ώρα λειτουργίας κορδέλα 367,7 σβούρα 267,9 πλάνη 160,7 γωνιάστρα 250 ξεχωντριστίρας 160,7 τριβείο 250 πρέσα 5000 λούστρο 1000 Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι η «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» κατασκευάζει είτε τυποποιηµένα έπιπλα, είτε κατά παραγγελία. Υπολογίζεται ότι, κατά µέσο όρο, το κάθε µηχάνηµα χρειάζεται 50% περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί τα κατά παραγγελία έπιπλα, σε σχέση µε τα τυποποιηµένα, µε µοναδική εξαίρεση το µηχάνηµα του λούστρου, που χρησιµοποιείται την ίδια ώρα, ανεξαρτήτως παραγγελίας ή τυποποίησης. Ο χρόνος που απαιτεί κάθε µηχάνηµα για να επεξεργαστεί το κάθε προϊόν παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 11: Χρόνος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά τεµάχιο, σε ώρες τραπέζι καρέκλα κρεβάτι παρ. τυπ. παρ. τυπ. παρ. τυπ. κορδέλα 3 2 0,75 0,5 0,75 0,5 πλάνη 3 2 0,75 0,5 1,5 1 ξεχοντριστίρας 4,5 3 0,75 0,5 3 2 πρέσα 0,25 0, ,25 0,17 σβούρα 4,5 3 0,75 0,5 1,5 1 γωνιάστρα 3 2 0,25 0,17 0,75 0,5 τριβείο 3 2 1,5 1 1,5 1 λούστρο

17 Συνδυάζοντας τους δύο τελευταίους πίνακες, προκύπτει ο πίνακας 12, στον οποίο παρουσιάζεται το κόστος λειτουργίας των µηχανηµάτων ανά επεξεργασθέν τεµάχιο: Πίνακας 12: Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος ξεχωντρι- ΣΥΝΟΛΟ κορδέλα πλάνη πρέσα σβούρα γωνιάστρα τριβείο λούστρο παραγγελίας στίρας (δρχ/τεµάχιο) παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση Κόστος εργατικών Στην επιχείρηση «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» απασχολείται το ακόλουθο εργατικό δυναµικό: τρεις µηχανοξυλουργοί, τρεις λουστραδόροι, και 2 βοηθοί. Οι µηχανοξυλουργοί εκτελούν όλες τις εργασίες κοπής, µορφοποίησης και µονταρίσµατος του ξύλου, µέχρι την διαδικασία του λούστρου, την οποία αναλαµβάνουν οι λουστραδόροι. Η µοναδική συµβολή των βοηθών στην κυρίως παραγωγική διαδικασία αφορά το αµπαλάρισµα των τελικών προϊόντων. Οι µηχανοξυλουργοί και οι λουστραδόροι αµείβονται µε 3750 δρχ./ώρα, ενώ οι βοηθοί µε 2500 δρχ./ώρα. Οι ώρες εργασίας που χρειάζονται ανά επεξεργαζόµενο τεµάχιο εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ακολουθείται ο κανόνας του +50% στην περίπτωση της παραγγελίας, κάτι που επηρεάζει µόνο την εργασία των µηχανοξυλουργών. 16

18 Πίνακας 13: Χρόνος επεξεργασίας ανά τεµάχιο, σε ώρες τραπέζι καρέκλα κρεβάτι παρ. τυπ. παρ. τυπ. παρ. τυπ. Μηχανοξυλουργός 24,25 16,17 5,5 3, ,67 Λουστραδόρος βοηθός 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Έτσι, το κόστος των εργατικών υπολογίζεται ως εξής: Πίνακας 14: Κόστος εργατικών ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος µηχανοξυλουργόδόρος (δρχ/τεµάχιο) λουστρα- ΣΥΝΟΛΟ βοηθός παραγγελίας παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση Κόστος µεταφορικών Η εταιρία «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» έχει στην κατοχή της 2 φορτηγά. Το ένα είναι µεγάλων διαστάσεων (χωρητικότητας 30 τεµµαχίων περίπου) και χρησιµοποιείται σχετικά σπάνια, σε περιπτώσεις µεταφοράς προϊόντων τυποποίησης. Το άλλο είναι σηµαντικά µικρότερο (χωρητικότητα 10 τεµµαχίων περίπου) και εκτελεί µεταφορές αρκετά συχνότερα προϊόντων παραγγελίας. Σύµφωνα µε στοιχεία, προκειµένου να καλυφθεί η µεταφορά όλων των παραγόµενων τεµαχίων, απαιτούνται 11 δροµολόγια ετησίως από το µεγάλο φορτηγό και 84 από το µικρό. Σε κάθε δροµολόγιο συµµετέχουν οι δύο βοηθοί, οι οποίοι εκτελούν την φόρτωση και την εκφόρτωση των προϊόντων. Ο µέσος χρόνος κάθε δροµολογίου είναι 3 ώρες. 17

19 Τα συνολικά ετήσια µεταφορικά έξοδα (συντήρησης οχηµάτων, καυσίµων και βοηθών), επιµερισµένα ανά φορτίο, παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 15: Μεταφορικά κόστη ανά φορτίο µεγάλο φορτηγό µικρό φορτηγό συντήρηση καύσιµα βοηθοί ΣΥΝΟΛΟ ανά φορτίο 40727, ,7 Από άποψης όγκου των τριών διαφορετικών (πακεταρισµένων) προϊόντων, ισχύει η εξής αναλογία: 1 τραπέζι = 12 καρέκλες = 3 κρεβάτια, η οποία σαφώς επηρεάζει την χωρητικότητα των φορτηγών, που παραπάνω εκφράστηκε σε καρέκλες. Επίσης, µε βάση τις ετήσιες πωλήσεις (τα οποία στοιχεία παρατίθενται σε επόµενο κεφάλαιο), η ανάγκη µεταφοράς του κάθε προϊόντος µεταφράζεται στην ακόλουθη αναλογία: 2 τραπέζια = 10 καρέκλες = 3 κρεβάτια. Κατόπιν αυτών, το κόστος µεταφοράς ανά τεµάχιο παρουσιάζεται στον πίνακα 16: 18

20 Πίνακας 16: Κόστος µεταφοράς ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος παραγγελίας (δρχ/τεµάχιο) παραγγελία 7350,9 τυποποίηση 5312,3 παραγγελία 612,6 τυποποίηση 442,7 παραγγελία 2450,3 τυποποίηση 1770,8 Κόστος αποθήκευσης Οι βοηθοί εργάζονται 600 ώρες ετησίως ο καθένας συνολικά. Όπως προαναφέρθηκε, οι βοηθοί ασχολούνται µε το αµπαλάρισµα των ετοίµων προϊόντων και µε την µεταφορά. Η τρίτη ασχολία τους είναι η δραστηριότητα της αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ετοίµων προϊόντων, καθώς και των ηµικατεργασµένων, η οποία καταλαµβάνει λίγο περισσότερο από το 1/3 των ωρών τους (218,3 έκαστος). Άρα το συνολικό κόστος αποθήκευσης ανέρχεται στις δρχ. Οι αναλογίες αποθήκης των τριών ειδών προϊόντων είναι η εξής: 1 τραπέζι = 4 καρέκλες = 1 κρεβάτι. Άρα, το κόστος αποθήκευσης, επιµερισµένο ανά τεµάχιο, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: προϊόν (δρχ/τεµάχιο) Τραπέζι 1878,3 Καρέκλα 469,6 Κρεβάτι 1878,3 Πίνακας 17: Κόστος αποθήκευσης ανά τεµάχιο 19

21 Κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων υλών και επενδύσεων κεφαλαίων Ο λογιστής της επιχείρησης εργάζεται 8 ώρες/ηµέρα. Ο χρόνος του αυτός επιµερίζεται στις εξής δραστηριότητες: λογιστική παρακολούθηση (5/8 του συνολικού χρόνου), αγορές πρώτων υλών (2/8 του συνολικού χρόνου), και επενδύσεις κεφαλαίων (1/8 του συνολικού χρόνου). Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι ο ετήσιος µισθός του λογιστή ανέρχεται στις δρχ, ότι οι πρώτες δύο δραστηριότητες µπορούν να επιµεριστούν ανά τεµάχιο (ανεξαρτήτως είδους προϊόντος), και ότι οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις είναι 1162 τεµάχια, προκύπτουν τα δεδοµένα του πίνακα 18: Πίνακας 18: Κόστος λογιστικής παρακολούθησης και αγοράς πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν λογιστική παρακολούθηση αγορά πρώτων υλών επενδύσεις κεφαλαίων ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) Τραπέζι 2689,3 1075,7 537,9 Καρέκλα , , ,9 Κρεβάτι 2689,3 1075,7 537,9 20

22 5. ABC στις διαδικασίες Στην «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» λαµβάνουν χώρα οι εξής δραστηριότητες: 21

23 Αγορά πρώτων υλών Η αγορά πρώτων υλών συµπεριλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών και το κόστος αγοράς πρώτων υλών του λογιστή. Προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: Πίνακας 19: Κόστος διαδικασίας αγοράς πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου κόστος πρώτων υλών κόστος αγοράς πρώτων υλών ΣΥΝΟΛΟ Καρυδιά , ,7 Τραπέζι Οξιά , ,7 Σουηδικό , ,7 Καρέκλα Οξιά , ,7 Καρυδιά , ,7 Κρεβάτι Οξιά , ,7 Σουηδικό , ,7 22

24 Αποθήκευση Το κόστος της διαδικασίας αποθήκευσης αποτελείται από το κόστος των δύο βοηθών κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο ασχολούνται µε την συγκεκριµένη διαδικασία, και εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 20: Κόστος διαδικασίας αποθήκευσης ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου κόστος αποθήκευσης Καρυδιά 1878,3 Τραπέζι Οξιά 1878,3 Σουηδικό 1878,3 Καρέκλα Οξιά 469,6 Καρυδιά 1878,3 Κρεβάτι Οξιά 1878,3 Σουηδικό 1878,3 23

25 Κορδέλα Έχουµε περάσει σε µια σειρά διαδικασιών που συνθέτουν την επεξεργασία του ξύλου µέχρι την τελική µορφοποίηση του. Οι περισσότερες, όπως η παρούσα, συνίστανται από το κόστος λειτουργίας του εκάστοτε εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Το κόστος της διαδικασίας κορδέλας παρουσιάζεται στον πίνακα 21: Πίνακας 21: Κόστος διαδικασίας κορδέλας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας κορδέλας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3087,5 Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3087,5 Τυποποίηση

26 Πλάνη Το κόστος της διαδικασίας πλάνης, που αποτελείται από το κόστος λειτουργίας της και το κόστος του µηχανοξυλουργού, παρουσιάζεται στο επόµενο πίνακα: Πίνακας 22: Κόστος διαδικασίας πλάνης ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας πλάνης κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2932,5 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

27 Ξεχοντριστίρας Τα κόστος της διαδικασίας του ξεχοντριστίρα περιλαµβάνει το κόστος λειτουργίας του οµώνυµου µηχανήµατος και το κόστος του µηχανοξυλουργού. Ο πίνακας 23 παρουσιάζει το συγκεκριµένο κόστος. Πίνακας 23: Κόστος διαδικασίας ξεχοντριστίρα ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας ξεχοντριστίρα κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2932,5 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

28 Πρέσα Το κόστος της διαδικασίας της πρέσας απαρτίζεται από το κόστος λειτουργίας του εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο ακόλουθος πίνακας καταµερίζει το συγκεκριµένο κόστος ανά επεξεργασθέν τεµάχιο. Πίνακας 24: Κόστος διαδικασίας πρέσας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας πρέσας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία ,5 2187,5 Τυποποίηση ,5 1470,5 Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2187,5 Τυποποίηση ,5 1470,5 27

29 Σβούρα Το κόστος της διαδικασίας της σβούρας, που συνιστάται από το κόστος λειτουργίας τους οµώνυµου µηχανήµατος και το αντίστοιχο εργατικό κόστος, εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 25: Κόστος διαδικασίας σβούρας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας σβούρας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3013,2 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

30 Γωνιάστρα Το κόστος της διαδικασίας της γωνιάστρας απαρτίζεται από το κόστος λειτουργίας του εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο ακόλουθος πίνακας καταµερίζει το συγκεκριµένο κόστος ανά επεξεργασθέν τεµάχιο. Πίνακας 26: Κόστος διαδικασίας της γωνιάστρας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας γωνιάστρας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 1000,5 Τυποποίηση ,5 679,5 Παραγγελία ,5 2999,5 Τυποποίηση

31 Λείανση Το κόστος της δραστηριότητας της λείανσης αποτελείται από το κόστος λειτουργίας του τριβείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο πίνακας 27 εµπεριέχει τα σχετικά αποτελέσµατα: Πίνακας 27: Κόστος διαδικασίας λείανσης ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας τριβείου κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

32 Μοντάρισµα Στην διαδικασία του µονταρίσµατος των επεξεργασµένων ξύλων δεν συµµετέχει κάποιο µηχάνηµα. Έτσι, το κόστος της είναι ίσο µε το κόστος του µηχανοξυλουργού που την εκτελεί. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί (αναλόγως του τεµαχίου), καθώς και το καταµερισµένο κόστος της παρουσιάζονται στον πίνακα 28: Πίνακας 28: Κόστος διαδικασίας µονταρίσµατος ανά τεµάχιο προϊόν απαιτούµενος χρόνος (σε ώρες) ωριαία αµοιβή µηχανοξυλουργού Κόστος µονταρίσµατος Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία 0, , Τυποποίηση 0, Παραγγελία 0, ,5 Τυποποίηση 0,

33 Λούστρο Το κόστος της διαδικασίας του λούστρου αποτελείται από το κόστος λειτουργίας του οµώνυµου µηχανήµατος και το κόστος του λουστραδόρου. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζεται το κόστος αυτό επιµερισµένο ανά τεµάχιο: Πίνακας 29: Κόστος διαδικασίας λούστρου προϊόν κόστος λειτουργίας λούστρου κόστος λουστραδόρου ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση

34 Αµπαλάρισµα Στην διαδικασία του αµπαλαρίσµατος των δηµιουργηθέντων επίπλων δεν συµµετέχει κάποιο µηχάνηµα. Έτσι, το κόστος της είναι ίσο µε το κόστος του βοηθού που την εκτελεί. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί, καθώς και το κόστος της παρουσιάζονται στον πίνακα 30: Πίνακας 30: Κόστος διαδικασίας αµπαλαρίσµατος προϊόν απαιτούµενος χρόνος (σε ώρες) ωριαία αµοιβή βοηθού κόστος αµπαλαρίσµατος Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση 0, Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση 33

35 Μεταφορά Το κόστος της διαδικασίας µεταφοράς συνίσταται, όπως είδαµε και στην παράγραφο «κόστος µεταφορικών», από τα έξοδα συντήρησης και καυσίµων των δύο φορτηγών, καθώς και από τα εργατικά των δύο βοηθών. Ο πίνακας 31 παρουσιάζει το συγκεκριµένο κόστος επιµερισµένο ανά τεµάχιο προϊόντος: Πίνακας 31: Κόστος διαδικασίας µεταφοράς ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι κόστος µεταφοράς Παραγγελία 7350,9 Τυποποίηση 5312,3 Παραγγελία 612,6 Τυποποίηση 442,7 Παραγγελία 2450,3 Τυποποίηση 1770,8 34

36 Λογιστική παρακολούθηση & επενδύσεις κεφαλαίων Ο χρόνος του λογιστή που αναλώνεται σε λογιστική παρακολούθηση και επενδύσεις κεφαλαίων συνθέτει την αντίστοιχη δραστηριότητα, το κόστος της οποίας, σύµφωνα µε την παράγραφο «κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων υλών και επενδύσεων κεφαλαίων», επιµερίζεται στα τεµάχια των διαφόρων ειδών επίπλων ως εξής: Πίνακας 32: Κόστος διαδικασίας λογιστικής παρακολούθησης & επενδύσεων κεφαλαίου Προϊόν κόστος λογιστικής παρακολούθησης κόστος επενδύσεων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση 2689,3 537,9 3227,2 Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Συνολικό κόστος Εφ όσον προστεθούν τα κόστη των προαναφερθέντων διαδικασιών, προκύπτει το συνολικό κόστος επιµερισµένο ανά τεµάχιο διαφορετικού προϊόντος. Ο πίνακας 33 παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσµατα: Στον πίνακα 34 εµφανίζονται τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε διαδικασίας στο συνολικό κόστος, ανά παραγόµενο είδος προϊόντος. 35

37 Πίνακας 33: Συνολικό κόστος ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου αγ. α υλών αποθή κευση πλάνη πρέσα γωνιά στρα κορδέλα Ξεχοντρις. σβούρα λείανση µοντά ρισµα τραπέζι παραγγελία τυποποίηση καρυδιά 34155,7 οξιά 20455,7 σουηδικό 19780,7 καρυδιά 34155,7 οξιά 20455,7 σουηδικό 19780,7 1878, , , καρέκλα παρ. οξιά 17615,7 469,6 3087,5 2932,5 2932,5-3013,2 1000, ,5 τυπ , κρεβάτι παραγγελία τυποποίηση καρυδιά 41925,7 οξιά 27125,7 σουηδικό 26425,7 καρυδιά 41925,7 οξιά 27125,7 σουηδικό 26425,7 1878,3 3087, , , , , Πίνακας 34: Συµµετοχή κάθε διαδικασίας στο συνολικό κόστος του προϊόντος Προϊόν είδος ξύλου αγ. α υλών Απόθήκευση κορδέ -λα πλάνη Ξεχοντριστιρα πρέσα γωνιά στρα σβούρα λείανση µοντά ρισµα Τραπέζι παραγγελία καρυδιά 21,8% 1,2% 7,89% 7,5% 11,2% 1,4% 11,6% 7,67% 7,67% 7,19% οξιά 14,33% 1,3% 8,65% 8,22% 12,3% 1,53% 12,7% 8,4% 8,4% 7,88% 36

38 σουηδικό 13,92% 1,3% 8,69% 8,25% 12,4% 1,54% 12,7% 8,44% 8,44% 7,92% καρυδιά 28% 1,54% 6,75% 6,41% 9,61% 1,2% 9,88% 6,55% 6,55% 6,14% οξιά 18,88% 1,73% 7,6% 7,22% 10,8% 1,36% 11,1% 7,38% 7,38% 6,92% σουηδικό 18,37% 1,74% 7,65% 7,26% 10,9% 1,37% 11,2% 7,43% 7,43% 6,96% Καρέκλ α παρ. 33,47% 0,09% 5,87% 5,57% 5,57% - 5,72% 1,9% 11,4% 5,34% οξιά τυπ. 38,96% 1,04% 4,55% 4,3% 4,3% - 4,44% 1,5% 8,85% 4,15% καρυδιά 40,76% 1,82% 3% 5,7% 11,4% 2,13% 5,86% 2,92% 5,83% 2,73% οξιά 30,8% 2,13% 3,51% 6,66% 13,3% 2,48% 6,84% 3,41% 6,81% 3,19% Κρεβάτι σουηδικό 30,25% 2,15% 3,53% 6,71% 13,4% 2,5% 6,9% 23,4% 6,87% 3,22% καρυδιά 47,3% 2,12% 2,32% 4,41% 8,82% 1,66% 4,53% 2,26% 4,51% 2,12% τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση οξιά 36,74% 2,54% 2,79% 5,3% 10,6% 1,99% 5,44% 2,71% 5,42% 2,54% σουηδικό 36,14% 2,57% 2,81% 5,34% 10,7% 2,01% 5,49% 2,73% 5,47% 2,56% 37

39 6. Ετήσιο ύψος παραγωγής & πωλήσεων Η αναλογία που ισχύει µεταξύ προϊόντων κατά παραγγελία και προϊόντων τυποποίησης εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 35: Ποσοστά προϊόντων παραγγελίας και τυποποίησης Παραγγελία 72% Τυποποίηση 28% Η αναλογία προϊόντων από το κάθε είδος ξύλου (καρυδιά οξιά και σουηδικό) που παράγονται παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 36: Ποσοστά προϊόντων από το κάθε είδος ξύλου προϊόν είδος ξύλου αναλογία καρυδιά 25% τραπέζι και κρεβάτι οξιά 50% σουηδικό 25% καρέκλα οξιά 100% Η ποσότητα των µονάδων που παράγονται ετησίως, η τιµές πώλησής τους, καθώς και ο ετήσιος τζίρος παρουσιάζονται στον πίνακα 37: 38

40 Πίνακας 37: Στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι ΣΥΝΟΛΟ είδος παραγγελίας είδος ξύλου ετήσιες µονάδες τιµή πώλησης ανά τεµάχιο ετήσιος τζίρος καρυδιά παραγγελία οξιά σουηδικό καρυδιά τυποποίηση οξιά σουηδικό παραγγελία οξιά τυποποίηση οξιά καρυδιά παραγγελία οξιά σουηδικό καρυδιά τυποποίηση οξιά σουηδικό

41 7. Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης (ΚΑΧ) Πίνακας 38: Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ΚΑΧ Έσοδα από πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ,0 Μικτό κέρδος ,0 Προµήθειες Αρχιτέκτονα Αµοιβές λογιστή Μεταφορικά ,6 Αποσβέσεις ΓΒΕ (Φως, νερό, τηλέφωνο) ,23 Λειτουργικό κέρδος ,8 (+) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (-) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Ακαθάριστο κέρδος ,8 (-) Φόρος Εισοδήµατος ,7 Καθαρό κέρδος ,1 Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, έχουµε υποθέσει φορολογικό συντελεστή 40%. 40

42 8. Κόστος Κεφαλαίου Το πρώτο βήµα στην ανάλυσή µας είναι να καθορίσουµε το κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο θα προκύψει αφαιρώντας από το Ενεργητικό ή το Παθητικό της εταιρείας τα κονδύλια εκείνα που δεν υπόκεινται σε συνυπολογισµό τόκων. Όπως βλέπουµε από τον Ισολογισµό της εταιρείας Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ όλοι οι λογαριασµοί υπόκεινται σε συνυπολογισµό τόκων εποµένως θα συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του ύψους του κεφαλαίου. Το δεύτερο βήµα είναι να υπολογισθεί η Market αξία των Παγίων στοιχείων δεδοµένου το ετήσιο κόστος κεφαλαίου θα υπολογισθεί µε βάση τρέχουσες αξίες κεφαλαίου κι όχι ιστορικά κόστη και book values. Το σχετικό φύλλο του Excel παρέχει στοιχεία σχετικά µε τις τρέχουσες αξίες των παγίων στοιχείων. Συγκεκριµένα: 1. Το οικόπεδο αξίζει πλέον δρχ. λόγω αναπροσαρµογών στην τιµή ζώνης της περιοχής και στην αντικειµενική του αξία. 2. Το µαγαζί αξίζει αντί δρχ. επειδή πλέον ενσωµατώνει υψηλή Φήµη και Πελατεία λόγω της υψηλής ποιότητας των επίπλων αλλά και λόγω των αυξήσεων των τιµών των κτισµάτων στη γύρω-περιοχή. 3. Ο εξοπλισµός έχει υπολογισθεί χοντρικά ότι µε βάση την κατάσταση του αξίζει γύρω στα δρχ αντί δρχ που είναι η book αξία του λόγω χρήσης. 4. Η αξία πώλησης των µεταφορικών µέσων ανέρχεται σε: δρχ. για το µεγάλο φορτηγό δρχ. για το µικρό φορτηγό Σύνολο αξίας µεταφορικών µέσων: δρχ. 5. Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού λόγω της βραχυχρόνιας µεταβολής τους έχουν ίδια market και book value. 41

43 Η συνολική market αξία του κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. Θεωρούµε ότι το κεφάλαιο έχει ωφέλιµη ζωή ακόµα για περίπου 20 έτη και προεξοφλούµε µε ένα προ φόρων κόστος χρήµατος 15%. Το 15% βγήκε λαµβάνοντας υπ όψιν το βαθµό κινδύνου της εταιρείας Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ που είναι χαµηλός τόσο γιατί η εταιρεία παρουσιάζει µία σταθερή αύξηση Τζίρου και Κερδών κοντά στο 8% τα τελευταία χρόνια 1 όσο και λόγω των σταθερών σχέσεων που έχει µε τους πελάτες της. Με δεδοµένο το φορολογικό συντελεστή στο 40% έχουµε Κόστος Κεφαλαίου µετά φόρων 15(1-0.4)=9%. Ο συντελεστής της ράντας είναι περίπου 9,1285 και το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε ,4 δρχ. Η συµµετοχή του κάθε λογαριασµού στο ετήσιο κόστος κεφαλαίου είναι ανάλογη της συµµετοχής του στην market αξία του κεφαλαίου. Παραδείγµατος χάριν το µαγαζί που αξίζει από τα ή 37.7% θα λάβει µερίδιο 0, ,4= ,1 δρχ. Το επόµενο βήµα ήταν να προσδιορίσουµε τι κοµµάτι αυτού του κόστους κεφαλαίου καταλαµβάνει κάθε δραστηριότητα. Το στάδιο αυτό ήταν το δυσκολότερο διότι αναγκαστήκαµε να προβούµε σε υποθέσεις προκειµένου να κάνουµε την κατανοµή όσο γίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα. Παρακάτω αναλύουµε πως βγήκαν οι συντελεστές για κάθε λογαριασµό σε σχέση µε τις 14 δραστηριότητες της επιχείρησης. 1. Οικόπεδο-Μαγαζί: Εδώ κριτήριο απετέλεσε τι µέρος εµβαδού καταλαµβάνει η κάθε δραστηριότητα εφόσον το κόστος αυτό έχει κυρίως φυσική υπόσταση εµβαδού. Η αποθήκη καταλαµβάνει περίπου το 1/5 του χώρου (55 από τα 256 m 2 ) οπότε πήρε συντελεστή 0.2 ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες καταλαµβάνοντας περίπου τον ίδιο χώρο έλαβαν 7%. Εξαίρεση απετέλεσαν η µεταφορά που δεν σχετίζεται µε το Κεφάλαιο Οικόπεδο-Μαγαζί, το λουστράρισµα που καταλαµβάνει αρκετό χώρο λόγω της χρήσης 3 µηχανηµάτων (γύρω στα 40 m 2 ) ενώ ο λογιστής εργάζεται σε ένα µικρό γραφείο. 2. Το κεφάλαιο εξοπλισµός απαρτίζεται από τα τρέχοντα κόστη αγοράς των µηχανηµάτων της επιχείρησης οπότε το κριτήριο κατανοµής 1 Ο Τζίρος του 1998 ανήλθε σε και τα κέρδη µετά φόρων σε δρχ. 42

44 των συντελεστών ανάµεσα στις δραστηριότητες ήταν η market τιµή του κάθε µηχανήµατος Τα µεταφορικά µέσα αναλώνονται φυσικά εξ ολοκλήρου στη δραστηριότητα της µεταφοράς (συντελεστής 1). 4. Τα έτοιµα προϊόντα περνούν συνήθως 5-10 µέρες στην αποθήκη µέχρι να παραδοθούν οπότε η δραστηριότητα αυτή έχει βαρύνουσα σηµασία το κόστος κεφαλαίου τους. Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η διαδικασία αγοράς Α υλών που δεσµεύει κεφάλαιο κίνησης. Μικρό ποσοστό παίρνει η λογιστική παρακολούθηση καθώς το µικρό ύψος του αποθέµατος δεν την επιβαρύνει υπερβολικά. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανεµήθηκε στις παραγωγικές δραστηριότητες ανάλογα του χρόνου επεξεργασίας που κατά µέσο όρο απαιτεί κάθε φάση (πίνακας ποσοστών απασχόλησης σε σχέση µε σύνολο ωρών λειτουργίας σε φύλλο Production cost σελίδα 1). 5. Ανάλογο ισχύει και για τα ηµικατεργασµένα προϊόντα µόνο που αυτά δεν έχουν επιβαρύνει τις φάσεις Μονταρίσµατος και λούστρου οπότε τα ποσοστά έχουν αυξηθεί στις υπόλοιπες δραστηριότητες πλην της λογιστικής παρακολούθησης αναλογικά. 6. Οι Α ύλες επιβαρύνουν φυσικά σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία αγοράς τους (60%) που περιλαµβάνει από το τηλεφώνηµα στον προµηθευτή µέχρι και την τελική τους έλευση στην αποθήκη. Επιβαρύνουν φυσικά σε µεγάλο βαθµό την αποθήκευση (30%) αλλά και τη λογιστική παρακολούθηση που πρέπει να ελέγξει αν το βάρος και το είδος του ξύλου συµφωνούν µε την παραγγελία και το τιµολόγιο αγοράς. 7. Οι χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της εταιρείας επιβαρύνουν φυσικά αποκλειστικά τη λογιστική παρακολούθηση που περιλαµβάνει εκτός από τις αµιγώς λογιστικές εργασίες και τις επενδύσεις των διαθεσίµων της εταιρείας γι αυτό και ασχολείται µε επενδύσεις σε οµόλογα του δηµοσίου και τραπεζικές καταθέσεις. 2 Βλέπε πληροφορίες σελ 42 Για τρέχουσες τιµές αγοράς εξοπλισµού 43

45 Οι συντελεστές του εσωτερικού του πίνακα πολλαπλασιασµένοι µε το ετήσιο κόστος κεφαλαίου κάθε κατηγορίας λογαριασµού µας δίνουν το κόστος κεφαλαίου κάθε δραστηριότητας. Μια σύντοµη επισκόπηση των: Κόστος Κεφαλαίου, Λειτουργικό Κόστος, Συνολικό Κόστος, Ποσοστό πίνακας 49: Κόστος Κεφαλαίου Λειτουργικό κόστος µας δίνει ο Πίνακας 49: Κόστος Κεφαλαίου, Λειτουργικό Κόστος, Συνολικό Κόστος, Ποσοστό Κόστος Κεφαλαίου Λειτουργικόκόστος ραστηριότητες Κόστη Λειτουργικό Συνολικό Ποσοστά Κεφαλαίου Κόστος Κόστος κεφαλαίου/λειτουργικό Αγορά Α' Υλών , , ,8 2,88 Αποθήκη , , ,7 136,98 Κορδέλλα , , ,1 9,71 Πλάνη , , ,7 8,96 Ξεχωντριστίρα , , ,2 6,97 Πρέσσα , , ,4 62,75 Σβούρα , , ,2 7,83 Γωνιάστρα , , ,8 14,45 Λείανση , , ,4 8,47 Μοντάρισµα , , ,3 9,64 Λούστρο , , ,2 7,63 Αµπαλάρισµα , , ,5 79,76 Μεταφορά , , ,6 29,74 Λογιστική Παρακολούθηση , , ,7 101,37 Σύνολα , , ,5 14,40 44

46 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πέµπτη στήλη του πίνακα αυτού που µας δίνει τα ποσοστά του κόστους κεφαλαίου ως προς το λειτουργικό κόστος. Ενώ λοιπόν ,4 η µέση τιµή είναι 14.4%= βλέπουµε ότι δραστηριότητες όπως η ,0 λογιστική παρακολούθηση που ασχολείται µε τους λογαριασµούς της εταιρείας και αποκλειστικά µε όλο το χρηµατοοικονοµικό της κύκλωµα έχει ποσοστό %. Πρώτη σε ποσοστό ωστόσο έρχεται η αποθήκη η οποία και απασχολεί τους βοηθούς µόνο 437 ώρες το χρόνο (περίπου 2 ώρες τη µέρα) ενώ σε αυτήν φυλάσσονται στοιχεία µεγάλης κεφαλαιακής αξίας. Μεγάλο ποσοστό έχει επίσης το αµπαλάρισµα που χαρακτηριστικό του είναι ότι απαιτεί µόλις 10 χρόνο για κάθε προϊόν έχοντας πολύ µικρό λειτουργικό κόστος δρχ. Αντίθετα µικρό κόστος κεφαλαίου σε σχέση µε το τεράστιο λειτουργικό της κόστος έχει η αγορά Α υλών ως δραστηριότητα έχοντας έτσι το ελάχιστο ποσοστό ως λόγο (2.88%). 45

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε τόμος αποτελεί και ξεχωριστή πηγή γνώσεων για τον φοιτητή. Γι αυτό χρήσιμο από τον φοιτητή είναι να κατανοεί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκη Συντήρηση Κοπή Συναρμολόγηση Προϋπολογιστικά 20.000 15.000 35.000 50.000

Αποθήκη Συντήρηση Κοπή Συναρμολόγηση Προϋπολογιστικά 20.000 15.000 35.000 50.000 Άσκηση 17 Λογ/σμοι Ποσό Βάση κριτήριο Παραγ. Διοίκ. Χρ/κα Διάθεση Μερισμού Αμοιβές προσωπ. 1.200 80%, 20%, 0, 0 960 240 0 0 Εργοδ. Εισφ. 300 80%, 20%, 0,0 240 60 0 0 ΔΕΗ 1.000 0, 70%, 0, 30% 0 700 0 300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα