ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ABC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. Αποσβέσεις 2 Μαγαζί 2 Φορτηγά 2 Λοιπός Εξοπλισµός 3 2. Ισολογισµός 6 3. Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης ABC στα κόστη 11 Κόστος πρώτων υλών 11 Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων 14 Κόστος εργατικών 16 Κόστος µεταφορικών 17 Κόστος αποθήκευσης 19 Κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων 20 υλών και επενδύσεων κεφαλαίων 5. ABC στις διαδικασίες 21 Αγορά πρώτων υλών 22 Αποθήκευση 23 Κορδέλα 24 Πλάνη 25 Ξεχοντριστίρας 26 Πρέσα 27 Σβούρα 28 Γωνιάστρα 29 Λείανση 30 Μοντάρισµα 31 Λούστρο 32 Αµπαλάρισµα 33 Μεταφορά 34 Λογιστική παρακολούθηση & επενδύσεις κεφαλαίων 35 Συνολικό κόστος Ετήσιο ύψος παραγωγής & πωλήσεων Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης (ΚΑΧ) Κόστος Κεφαλαίου 42

3 1. Αποσβέσεις Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση του ισολογισµού της επιχείρησης Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ κρίθηκε χρήσιµο να παρουσιάσουµε αναλυτικά τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας. Τα ποσά φαίνονται αναλυτικά στο φύλο «Αποσβέσεις» του αρχείου Excel µε τον τίτλο «Αποσβέσεις». Μαγαζί Το κόστος αγοράς είναι 20 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 9 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 20. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 20 εκατοµµύρια/ 20 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 1 εκατοµµύριο δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 9 Χ 1 εκατοµµύρια από τα αρχικά 20 και η εναποµένουσα book value είναι 11 εκατοµµύρια. Φορτηγά Μεγάλο Το κόστος αγοράς είναι 8 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 7 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 10. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 8 εκατοµµύρια/ 10 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 800 χιλιάδες δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 7 Χ 800 χιλιάδες δραχµές από τα αρχικά 8 εκατοµµύρια και η εναποµένουσα book value είναι 2,4 εκατοµµύρια. 2

4 Μικρό Το κόστος αγοράς είναι 4 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 3 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 15. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 4 εκατοµµύρια/ 15 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 267 χιλιάδες δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 3 Χ 267 χιλιάδες δραχµές από τα αρχικά 4 εκατοµµύρια και η εναποµένουσα book value είναι 3,2 εκατοµµύρια. Λοιπός Εξοπλισµός Το κόστος αγοράς είναι 12 εκατοµµύρια, αγοράστηκε πριν από 5 χρόνια και έχει διάρκεια ζωής 10. Οπότε οι αποσβέσεις κάθε χρόνου µε τη γραµµική µέθοδο υπολογίζονται ως εξής: Αποσβέσεις/ χρόνο = Κόστος αγοράς/ ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις/ χρόνο = 12 εκατοµµύρια/ 10 χρόνια Αποσβέσεις/ χρόνο = 1,2 εκατοµµύριο δραχµές Άρα ως τώρα έχουν αποσβεστεί τα 5 Χ 1,2 εκατοµµύρια από τα αρχικά 6 και η εναποµένουσα book value είναι 6 εκατοµµύρια. Αναλυτικά το κόστος αγοράς του κάθε µηχανήµατος καθώς και οι συσσωρευµένες και ετήσιες αποσβέσεις φαίνονται στον πίνακα 1. 3

5 Πίνακας 1: Αποσβέσεις κάθε µηχανήµατος του εξοπλισµού Αποσβέσεις Είδος Κόστος αγοράς Συσσωρευµένες Εξοπλισµού 1994 Αποσβέσεις Ετήσιες Κορδέλα Πλάνη Ξεχοντριστίρα Πρέσα Σβούρα Γωνιάστρα Λείανση Κοµπρεσέρ Πιστόλια βαφής Τριβείο Σύνολο

6 Πίνακας 2: Αποσβέσεις µαγαζιού, φορτηγών και εξοπλισµού Αποσβέσεις Μαγαζί Μεγάλο Μικρό Εξοπλισµός Σύνολο Φορτηγό Φορτηγό Κόστος Αγοράς (εκατοµµύρια) Έτη µετά την αγορά ιάρκεια ζωής Αποσβέσεις /χρόνο (εκατοµµύρια) Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (εκατοµµύρια) 1 0,8 0,267 1,2 3, ,6 0,8 6 Book value 11 2,4 3,2 6 5

7 2. Ισολογισµός Μετά την ανάλυση των αποσβέσεων µπορούµε πλέον να αναφερθούµε στα µέρη του ισολογισµού της Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ. Το πάγιο ενεργητικό αποτελείται από τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: 1. Το οικόπεδο επί του οποίου κτίστηκε το µαγαζί της εταιρείας µε τιµή αγοράς ρχ. το Το µαγαζί το οποίο αποπερατώθηκε το 1990 µε κόστος Η διάρκεια ζωής του ήταν 20 έτη και άρα η αναπόσβεστη αξία του ανέρχεται σε: x = δρχ. 3. Τον εξοπλισµό στον οποίο έχουµε ήδη αναφερθεί αναλυτικά µε κόστος αγοράς δρχ. και αναπόσβεστη αξία δρχ. 4. Τέλος τα µεταφορικά µέσα: ένα µεγάλο φορτηγό που είχε αγοραστεί πριν 7 έτη και ένα µικρό φορτηγό που είχε αγοραστεί πριν 3 έτη για τα οποία αναλυτικά στοιχεία υπάρχουν στο φύλλο αποσβέσεων του αρχείου Excel. Η book value αυτών των παγίων είναι σήµερα δρχ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελείται από έξι στοιχεία: 1. Έτοιµα Προϊόντα αξίας δρχ. τα οποία η επιχείρηση θα απέστειλε σε πελάτες λίγες µέρες µετά την έλευση του Ηµικατεργασµένα προϊόντα επίσης αξίας µε βάση το κόστος παραγωγής τους (Α ύλες, εργατικά και ΓΒΕ). Τα ηµικατεργασµένα προϊόντα είναι κοµµάτια που έχει τελειώσει η επεξεργασία του ξύλου και αποµένει το µοντάρισµα και το λούστρο. 3. Ξύλα (Α ύλες) αξίας δρχ. στην αποθήκη. 4. Οι λογαριασµοί πελατών στους οποίους έχει χορηγηθεί ανοικτή πίστωση είναι δρχ. 6

8 5. Επίσης ορισµένοι πελάτες, και κυρίως ο λιανέµπορος Futton που είναι ο κύριος πελάτης τυποποιηµένων προϊόντων της εταιρείας, έχουν υπογράψει µεταχρονολογηµένες επιταγές αξίας δρχ. 6. Τέλος µε προτροπή του λογιστή η εταιρεία έχει επενδύσει από το δρχ. σε οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου µε επιτόκιο 8%. (Περισσότερα στον πίνακα 2). Τα διαθέσιµα στοιχεία τέλος είναι δύο κατηγοριών: 1. Καταθέσεις σε τρεχούµενο λογαριασµό αξίας δρχ. µε επιτόκιο 4% δρχ. στο ταµείο για µικροέξοδα. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανέρχεται όπως βλέπουµε σε δρχ. Στο Παθητικό της εταιρείας συναντάµε τρεις µόνο λογαριασµούς: 1. Χρέη µε ανοικτή πίστωση στους προµηθευτές (Ξυλέµπορους κτλ.) δρχ. 2. Ένα δάνειο που είχε συναφθεί για την ανανέωση του εξοπλισµού και κάποιες διορθώσεις που έγιναν στο µαγαζί. Το ανεξόφλητο τµήµα του κεφαλαίου ανέρχεται σε δρχ. Το δάνειο έχει κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο ήταν 12% κατά µέσο όρο το Τέλος η εισφορά των εταίρων ανέρχεται σε δρχ. Το 60% δηλαδή δρχ. ανήκει στον Κο Αθανάσιο Κουτσούλα ενώ το 40% στον Κο Περικλή Κουτσούλα 7

9 Πίνακας 3: Ενεργητικό επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια Οικόπεδο Μαγαζί (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Εξοπλισµός (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Μεταφορικά Μέσα (-) Αποσβέσεις Αναπόσβεστο Σύνολο Παγίων Κυκλοφορούντα Έτοιµα προϊόντα Ηµικατεργασµένα Ξύλα Πελάτες Επιταγές Εισπρακτέες Χρεόγραφα Σύνολο Κυκλοφορούντων ιαθέσιµα Τράπεζες Ταµείο Σύνολο ιαθεσίµων Σύνολο Ενεργητικού

10 Πίνακας 4: Παθητικό επιχείρησης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Προµηθευτές άνειο Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού

11 3. Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και δαπάνες της εταιρείας Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ. Πίνακας 5: Πίνακας Χρηµατοοικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Είδος Επιτόκιο Αξία Τόκοι Χρεόγραφα 8% Τράπεζες 4% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Είδος Επιτόκιο Αξία Τόκοι άνειο 12%

12 4. ABC στα κόστη Με βάση την θεωρία του ABC, επιµερίζουµε ανά προϊόν τα διάφορα κόστη της παραγωγής και της διοίκησης: Κόστος πρώτων υλών Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων Κόστος εργατικών Κόστος µεταφορικών Κόστος αποθήκευσης Κόστος λογιστικής παρακολούθησης & αγοράς πρώτων υλών Κόστος πρώτων υλών Η επιχείρηση «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» κατασκευάζει ξύλινα έπιπλα τριών ειδών: τραπέζια, καρέκλες, και κρεβάτια. Οι ποικιλίες ξύλου που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: ξύλο καρυδιάς, ξύλο οξιάς, και σουηδικό ξύλο. 11

13 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποικιλίες ξύλων που χρησιµοποιούνται ανά προϊόν. Πίνακας 6: Χρησιµοποιούµενες ποικιλίες ξύλου ανά προϊόν τραπέζι καρέκλα κρεβάτι καρυδιά οξιά σουηδικό Κάθε ένα προϊόν αποτελείται από τις εξής πρώτες ύλες: καπλαµάς (πρόκειται για επιφάνεια ξύλου, η οποία έχει συγκεκριµένο πάχος 0,5 cm και αποτιµάται σε m 2 ). Στις καρέκλες δεν χρησιµοποιείται καπλαµάς. µασίφ (πρόκειται για δοκούς ξύλου, οι οποίοι αποτιµούνται σε m 3 ) βοηθητικό ξύλο (πρόκειται για δοκούς φθηνότερου σε σχέση µε τα προαναφερθέντα είδη ξύλου (MDF), οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε σηµεία του επίπλου που δεν είναι ορατά, από εξωτερική άποψη, και αποτιµούνται σε m 3 ). Στις καρέκλες δεν χρησιµοποιείται βοηθητικό ξύλο. λούστρο (αποτιµάται σε lt) ύφασµα (αποτιµάται σε m 2 ). Χρησιµοποιείται µόνο στις καρέκλες. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζονται οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται ανά προϊόν. 12

14 Πίνακας 7: Χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες ανά προϊόν τραπέζι καρέκλα κρεβάτι µονάδα µέτρησης καπλαµάς 1,5-2 m 2 µασίφ 0,02 0,033 0,02 m 3 βοηθητικό ξύλο (MDF) 0,0697-0,1481 m 3 λούστρο 0,45 0,25 0,45 lt ύφασµα - 0,7 - m 2 Οι τιµές των προαναφερθέντων πρώτων υλών παρουσιάζονται στους πίνακες 8α και 8β: Πίνακας 8α: Τιµές καπλαµά µασίφ ανά είδος ξύλου καρυδιά οξιά σουηδικό µονάδα µέτρησης καπλαµάς δρχ/m 2 µασίφ δρχ/m 3 Πίνακας 8β: Τιµές υπολοίπων πρώτων υλών βοηθητικό ξύλο (MDF) δρχ/m 3 λούστρο δρχ/lt ύφασµα δρχ/m 2 13

15 Έτσι, το κόστος των πρώτων υλών ανά παραγόµενο προϊόν εµφανίζεται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 9: Κόστος των πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν υλικό βοηθητικό ΣΥΝΟΛΟ καπλαµάς µασίφ λούστρο ύφασµα κατασκευής ξύλο (δρχ/τεµάχιο) καρυδιά Τραπέζι οξιά σουηδικό Καρέκλα οξιά καρυδιά Κρεβάτι οξιά σουηδικό Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων Τα µηχανήµατα που εµπλέκονται στην επεξεργασία του ξύλου είναι τα ακόλουθα: κορδέλα, πλάνη, ξεχοντριστίρας, πρέσα, σβούρα, γωνιάστρα, τριβείο, και λούστρο. Το κόστος λειτουργίας τους ανά ώρα εµφανίζεται στον πίνακα 10: 14

16 Πίνακας 10: Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά ώρα λειτουργίας κορδέλα 367,7 σβούρα 267,9 πλάνη 160,7 γωνιάστρα 250 ξεχωντριστίρας 160,7 τριβείο 250 πρέσα 5000 λούστρο 1000 Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι η «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» κατασκευάζει είτε τυποποιηµένα έπιπλα, είτε κατά παραγγελία. Υπολογίζεται ότι, κατά µέσο όρο, το κάθε µηχάνηµα χρειάζεται 50% περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί τα κατά παραγγελία έπιπλα, σε σχέση µε τα τυποποιηµένα, µε µοναδική εξαίρεση το µηχάνηµα του λούστρου, που χρησιµοποιείται την ίδια ώρα, ανεξαρτήτως παραγγελίας ή τυποποίησης. Ο χρόνος που απαιτεί κάθε µηχάνηµα για να επεξεργαστεί το κάθε προϊόν παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 11: Χρόνος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά τεµάχιο, σε ώρες τραπέζι καρέκλα κρεβάτι παρ. τυπ. παρ. τυπ. παρ. τυπ. κορδέλα 3 2 0,75 0,5 0,75 0,5 πλάνη 3 2 0,75 0,5 1,5 1 ξεχοντριστίρας 4,5 3 0,75 0,5 3 2 πρέσα 0,25 0, ,25 0,17 σβούρα 4,5 3 0,75 0,5 1,5 1 γωνιάστρα 3 2 0,25 0,17 0,75 0,5 τριβείο 3 2 1,5 1 1,5 1 λούστρο

17 Συνδυάζοντας τους δύο τελευταίους πίνακες, προκύπτει ο πίνακας 12, στον οποίο παρουσιάζεται το κόστος λειτουργίας των µηχανηµάτων ανά επεξεργασθέν τεµάχιο: Πίνακας 12: Κόστος λειτουργίας µηχανηµάτων ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος ξεχωντρι- ΣΥΝΟΛΟ κορδέλα πλάνη πρέσα σβούρα γωνιάστρα τριβείο λούστρο παραγγελίας στίρας (δρχ/τεµάχιο) παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση Κόστος εργατικών Στην επιχείρηση «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» απασχολείται το ακόλουθο εργατικό δυναµικό: τρεις µηχανοξυλουργοί, τρεις λουστραδόροι, και 2 βοηθοί. Οι µηχανοξυλουργοί εκτελούν όλες τις εργασίες κοπής, µορφοποίησης και µονταρίσµατος του ξύλου, µέχρι την διαδικασία του λούστρου, την οποία αναλαµβάνουν οι λουστραδόροι. Η µοναδική συµβολή των βοηθών στην κυρίως παραγωγική διαδικασία αφορά το αµπαλάρισµα των τελικών προϊόντων. Οι µηχανοξυλουργοί και οι λουστραδόροι αµείβονται µε 3750 δρχ./ώρα, ενώ οι βοηθοί µε 2500 δρχ./ώρα. Οι ώρες εργασίας που χρειάζονται ανά επεξεργαζόµενο τεµάχιο εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ακολουθείται ο κανόνας του +50% στην περίπτωση της παραγγελίας, κάτι που επηρεάζει µόνο την εργασία των µηχανοξυλουργών. 16

18 Πίνακας 13: Χρόνος επεξεργασίας ανά τεµάχιο, σε ώρες τραπέζι καρέκλα κρεβάτι παρ. τυπ. παρ. τυπ. παρ. τυπ. Μηχανοξυλουργός 24,25 16,17 5,5 3, ,67 Λουστραδόρος βοηθός 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 Έτσι, το κόστος των εργατικών υπολογίζεται ως εξής: Πίνακας 14: Κόστος εργατικών ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος µηχανοξυλουργόδόρος (δρχ/τεµάχιο) λουστρα- ΣΥΝΟΛΟ βοηθός παραγγελίας παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση Κόστος µεταφορικών Η εταιρία «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» έχει στην κατοχή της 2 φορτηγά. Το ένα είναι µεγάλων διαστάσεων (χωρητικότητας 30 τεµµαχίων περίπου) και χρησιµοποιείται σχετικά σπάνια, σε περιπτώσεις µεταφοράς προϊόντων τυποποίησης. Το άλλο είναι σηµαντικά µικρότερο (χωρητικότητα 10 τεµµαχίων περίπου) και εκτελεί µεταφορές αρκετά συχνότερα προϊόντων παραγγελίας. Σύµφωνα µε στοιχεία, προκειµένου να καλυφθεί η µεταφορά όλων των παραγόµενων τεµαχίων, απαιτούνται 11 δροµολόγια ετησίως από το µεγάλο φορτηγό και 84 από το µικρό. Σε κάθε δροµολόγιο συµµετέχουν οι δύο βοηθοί, οι οποίοι εκτελούν την φόρτωση και την εκφόρτωση των προϊόντων. Ο µέσος χρόνος κάθε δροµολογίου είναι 3 ώρες. 17

19 Τα συνολικά ετήσια µεταφορικά έξοδα (συντήρησης οχηµάτων, καυσίµων και βοηθών), επιµερισµένα ανά φορτίο, παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 15: Μεταφορικά κόστη ανά φορτίο µεγάλο φορτηγό µικρό φορτηγό συντήρηση καύσιµα βοηθοί ΣΥΝΟΛΟ ανά φορτίο 40727, ,7 Από άποψης όγκου των τριών διαφορετικών (πακεταρισµένων) προϊόντων, ισχύει η εξής αναλογία: 1 τραπέζι = 12 καρέκλες = 3 κρεβάτια, η οποία σαφώς επηρεάζει την χωρητικότητα των φορτηγών, που παραπάνω εκφράστηκε σε καρέκλες. Επίσης, µε βάση τις ετήσιες πωλήσεις (τα οποία στοιχεία παρατίθενται σε επόµενο κεφάλαιο), η ανάγκη µεταφοράς του κάθε προϊόντος µεταφράζεται στην ακόλουθη αναλογία: 2 τραπέζια = 10 καρέκλες = 3 κρεβάτια. Κατόπιν αυτών, το κόστος µεταφοράς ανά τεµάχιο παρουσιάζεται στον πίνακα 16: 18

20 Πίνακας 16: Κόστος µεταφοράς ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι είδος παραγγελίας (δρχ/τεµάχιο) παραγγελία 7350,9 τυποποίηση 5312,3 παραγγελία 612,6 τυποποίηση 442,7 παραγγελία 2450,3 τυποποίηση 1770,8 Κόστος αποθήκευσης Οι βοηθοί εργάζονται 600 ώρες ετησίως ο καθένας συνολικά. Όπως προαναφέρθηκε, οι βοηθοί ασχολούνται µε το αµπαλάρισµα των ετοίµων προϊόντων και µε την µεταφορά. Η τρίτη ασχολία τους είναι η δραστηριότητα της αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ετοίµων προϊόντων, καθώς και των ηµικατεργασµένων, η οποία καταλαµβάνει λίγο περισσότερο από το 1/3 των ωρών τους (218,3 έκαστος). Άρα το συνολικό κόστος αποθήκευσης ανέρχεται στις δρχ. Οι αναλογίες αποθήκης των τριών ειδών προϊόντων είναι η εξής: 1 τραπέζι = 4 καρέκλες = 1 κρεβάτι. Άρα, το κόστος αποθήκευσης, επιµερισµένο ανά τεµάχιο, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: προϊόν (δρχ/τεµάχιο) Τραπέζι 1878,3 Καρέκλα 469,6 Κρεβάτι 1878,3 Πίνακας 17: Κόστος αποθήκευσης ανά τεµάχιο 19

21 Κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων υλών και επενδύσεων κεφαλαίων Ο λογιστής της επιχείρησης εργάζεται 8 ώρες/ηµέρα. Ο χρόνος του αυτός επιµερίζεται στις εξής δραστηριότητες: λογιστική παρακολούθηση (5/8 του συνολικού χρόνου), αγορές πρώτων υλών (2/8 του συνολικού χρόνου), και επενδύσεις κεφαλαίων (1/8 του συνολικού χρόνου). Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι ο ετήσιος µισθός του λογιστή ανέρχεται στις δρχ, ότι οι πρώτες δύο δραστηριότητες µπορούν να επιµεριστούν ανά τεµάχιο (ανεξαρτήτως είδους προϊόντος), και ότι οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις είναι 1162 τεµάχια, προκύπτουν τα δεδοµένα του πίνακα 18: Πίνακας 18: Κόστος λογιστικής παρακολούθησης και αγοράς πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν λογιστική παρακολούθηση αγορά πρώτων υλών επενδύσεις κεφαλαίων ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) ετήσιο κόστος (δρχ/τεµάχιο) Τραπέζι 2689,3 1075,7 537,9 Καρέκλα , , ,9 Κρεβάτι 2689,3 1075,7 537,9 20

22 5. ABC στις διαδικασίες Στην «Αθανάσιος & Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ» λαµβάνουν χώρα οι εξής δραστηριότητες: 21

23 Αγορά πρώτων υλών Η αγορά πρώτων υλών συµπεριλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών και το κόστος αγοράς πρώτων υλών του λογιστή. Προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας: Πίνακας 19: Κόστος διαδικασίας αγοράς πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου κόστος πρώτων υλών κόστος αγοράς πρώτων υλών ΣΥΝΟΛΟ Καρυδιά , ,7 Τραπέζι Οξιά , ,7 Σουηδικό , ,7 Καρέκλα Οξιά , ,7 Καρυδιά , ,7 Κρεβάτι Οξιά , ,7 Σουηδικό , ,7 22

24 Αποθήκευση Το κόστος της διαδικασίας αποθήκευσης αποτελείται από το κόστος των δύο βοηθών κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο ασχολούνται µε την συγκεκριµένη διαδικασία, και εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 20: Κόστος διαδικασίας αποθήκευσης ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου κόστος αποθήκευσης Καρυδιά 1878,3 Τραπέζι Οξιά 1878,3 Σουηδικό 1878,3 Καρέκλα Οξιά 469,6 Καρυδιά 1878,3 Κρεβάτι Οξιά 1878,3 Σουηδικό 1878,3 23

25 Κορδέλα Έχουµε περάσει σε µια σειρά διαδικασιών που συνθέτουν την επεξεργασία του ξύλου µέχρι την τελική µορφοποίηση του. Οι περισσότερες, όπως η παρούσα, συνίστανται από το κόστος λειτουργίας του εκάστοτε εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Το κόστος της διαδικασίας κορδέλας παρουσιάζεται στον πίνακα 21: Πίνακας 21: Κόστος διαδικασίας κορδέλας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας κορδέλας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3087,5 Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3087,5 Τυποποίηση

26 Πλάνη Το κόστος της διαδικασίας πλάνης, που αποτελείται από το κόστος λειτουργίας της και το κόστος του µηχανοξυλουργού, παρουσιάζεται στο επόµενο πίνακα: Πίνακας 22: Κόστος διαδικασίας πλάνης ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας πλάνης κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2932,5 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

27 Ξεχοντριστίρας Τα κόστος της διαδικασίας του ξεχοντριστίρα περιλαµβάνει το κόστος λειτουργίας του οµώνυµου µηχανήµατος και το κόστος του µηχανοξυλουργού. Ο πίνακας 23 παρουσιάζει το συγκεκριµένο κόστος. Πίνακας 23: Κόστος διαδικασίας ξεχοντριστίρα ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας ξεχοντριστίρα κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2932,5 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

28 Πρέσα Το κόστος της διαδικασίας της πρέσας απαρτίζεται από το κόστος λειτουργίας του εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο ακόλουθος πίνακας καταµερίζει το συγκεκριµένο κόστος ανά επεξεργασθέν τεµάχιο. Πίνακας 24: Κόστος διαδικασίας πρέσας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας πρέσας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία ,5 2187,5 Τυποποίηση ,5 1470,5 Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 2187,5 Τυποποίηση ,5 1470,5 27

29 Σβούρα Το κόστος της διαδικασίας της σβούρας, που συνιστάται από το κόστος λειτουργίας τους οµώνυµου µηχανήµατος και το αντίστοιχο εργατικό κόστος, εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 25: Κόστος διαδικασίας σβούρας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας σβούρας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 3013,2 Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

30 Γωνιάστρα Το κόστος της διαδικασίας της γωνιάστρας απαρτίζεται από το κόστος λειτουργίας του εργαλείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο ακόλουθος πίνακας καταµερίζει το συγκεκριµένο κόστος ανά επεξεργασθέν τεµάχιο. Πίνακας 26: Κόστος διαδικασίας της γωνιάστρας ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας γωνιάστρας κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία ,5 1000,5 Τυποποίηση ,5 679,5 Παραγγελία ,5 2999,5 Τυποποίηση

31 Λείανση Το κόστος της δραστηριότητας της λείανσης αποτελείται από το κόστος λειτουργίας του τριβείου, συν το αντίστοιχο εργατικό κόστος. Ο πίνακας 27 εµπεριέχει τα σχετικά αποτελέσµατα: Πίνακας 27: Κόστος διαδικασίας λείανσης ανά τεµάχιο προϊόν κόστος λειτουργίας τριβείου κόστος µηχανοξυλουργού ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία Τυποποίηση

32 Μοντάρισµα Στην διαδικασία του µονταρίσµατος των επεξεργασµένων ξύλων δεν συµµετέχει κάποιο µηχάνηµα. Έτσι, το κόστος της είναι ίσο µε το κόστος του µηχανοξυλουργού που την εκτελεί. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί (αναλόγως του τεµαχίου), καθώς και το καταµερισµένο κόστος της παρουσιάζονται στον πίνακα 28: Πίνακας 28: Κόστος διαδικασίας µονταρίσµατος ανά τεµάχιο προϊόν απαιτούµενος χρόνος (σε ώρες) ωριαία αµοιβή µηχανοξυλουργού Κόστος µονταρίσµατος Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Παραγγελία 0, , Τυποποίηση 0, Παραγγελία 0, ,5 Τυποποίηση 0,

33 Λούστρο Το κόστος της διαδικασίας του λούστρου αποτελείται από το κόστος λειτουργίας του οµώνυµου µηχανήµατος και το κόστος του λουστραδόρου. Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζεται το κόστος αυτό επιµερισµένο ανά τεµάχιο: Πίνακας 29: Κόστος διαδικασίας λούστρου προϊόν κόστος λειτουργίας λούστρου κόστος λουστραδόρου ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση

34 Αµπαλάρισµα Στην διαδικασία του αµπαλαρίσµατος των δηµιουργηθέντων επίπλων δεν συµµετέχει κάποιο µηχάνηµα. Έτσι, το κόστος της είναι ίσο µε το κόστος του βοηθού που την εκτελεί. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί, καθώς και το κόστος της παρουσιάζονται στον πίνακα 30: Πίνακας 30: Κόστος διαδικασίας αµπαλαρίσµατος προϊόν απαιτούµενος χρόνος (σε ώρες) ωριαία αµοιβή βοηθού κόστος αµπαλαρίσµατος Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση 0, Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση 33

35 Μεταφορά Το κόστος της διαδικασίας µεταφοράς συνίσταται, όπως είδαµε και στην παράγραφο «κόστος µεταφορικών», από τα έξοδα συντήρησης και καυσίµων των δύο φορτηγών, καθώς και από τα εργατικά των δύο βοηθών. Ο πίνακας 31 παρουσιάζει το συγκεκριµένο κόστος επιµερισµένο ανά τεµάχιο προϊόντος: Πίνακας 31: Κόστος διαδικασίας µεταφοράς ανά τεµάχιο προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι κόστος µεταφοράς Παραγγελία 7350,9 Τυποποίηση 5312,3 Παραγγελία 612,6 Τυποποίηση 442,7 Παραγγελία 2450,3 Τυποποίηση 1770,8 34

36 Λογιστική παρακολούθηση & επενδύσεις κεφαλαίων Ο χρόνος του λογιστή που αναλώνεται σε λογιστική παρακολούθηση και επενδύσεις κεφαλαίων συνθέτει την αντίστοιχη δραστηριότητα, το κόστος της οποίας, σύµφωνα µε την παράγραφο «κόστος λογιστικής παρακολούθησης, αγοράς πρώτων υλών και επενδύσεων κεφαλαίων», επιµερίζεται στα τεµάχια των διαφόρων ειδών επίπλων ως εξής: Πίνακας 32: Κόστος διαδικασίας λογιστικής παρακολούθησης & επενδύσεων κεφαλαίου Προϊόν κόστος λογιστικής παρακολούθησης κόστος επενδύσεων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ Τραπέζι Παραγγελία Τυποποίηση Καρέκλα Παραγγελία Τυποποίηση 2689,3 537,9 3227,2 Κρεβάτι Παραγγελία Τυποποίηση Συνολικό κόστος Εφ όσον προστεθούν τα κόστη των προαναφερθέντων διαδικασιών, προκύπτει το συνολικό κόστος επιµερισµένο ανά τεµάχιο διαφορετικού προϊόντος. Ο πίνακας 33 παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσµατα: Στον πίνακα 34 εµφανίζονται τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε διαδικασίας στο συνολικό κόστος, ανά παραγόµενο είδος προϊόντος. 35

37 Πίνακας 33: Συνολικό κόστος ανά τεµάχιο προϊόν είδος ξύλου αγ. α υλών αποθή κευση πλάνη πρέσα γωνιά στρα κορδέλα Ξεχοντρις. σβούρα λείανση µοντά ρισµα τραπέζι παραγγελία τυποποίηση καρυδιά 34155,7 οξιά 20455,7 σουηδικό 19780,7 καρυδιά 34155,7 οξιά 20455,7 σουηδικό 19780,7 1878, , , καρέκλα παρ. οξιά 17615,7 469,6 3087,5 2932,5 2932,5-3013,2 1000, ,5 τυπ , κρεβάτι παραγγελία τυποποίηση καρυδιά 41925,7 οξιά 27125,7 σουηδικό 26425,7 καρυδιά 41925,7 οξιά 27125,7 σουηδικό 26425,7 1878,3 3087, , , , , Πίνακας 34: Συµµετοχή κάθε διαδικασίας στο συνολικό κόστος του προϊόντος Προϊόν είδος ξύλου αγ. α υλών Απόθήκευση κορδέ -λα πλάνη Ξεχοντριστιρα πρέσα γωνιά στρα σβούρα λείανση µοντά ρισµα Τραπέζι παραγγελία καρυδιά 21,8% 1,2% 7,89% 7,5% 11,2% 1,4% 11,6% 7,67% 7,67% 7,19% οξιά 14,33% 1,3% 8,65% 8,22% 12,3% 1,53% 12,7% 8,4% 8,4% 7,88% 36

38 σουηδικό 13,92% 1,3% 8,69% 8,25% 12,4% 1,54% 12,7% 8,44% 8,44% 7,92% καρυδιά 28% 1,54% 6,75% 6,41% 9,61% 1,2% 9,88% 6,55% 6,55% 6,14% οξιά 18,88% 1,73% 7,6% 7,22% 10,8% 1,36% 11,1% 7,38% 7,38% 6,92% σουηδικό 18,37% 1,74% 7,65% 7,26% 10,9% 1,37% 11,2% 7,43% 7,43% 6,96% Καρέκλ α παρ. 33,47% 0,09% 5,87% 5,57% 5,57% - 5,72% 1,9% 11,4% 5,34% οξιά τυπ. 38,96% 1,04% 4,55% 4,3% 4,3% - 4,44% 1,5% 8,85% 4,15% καρυδιά 40,76% 1,82% 3% 5,7% 11,4% 2,13% 5,86% 2,92% 5,83% 2,73% οξιά 30,8% 2,13% 3,51% 6,66% 13,3% 2,48% 6,84% 3,41% 6,81% 3,19% Κρεβάτι σουηδικό 30,25% 2,15% 3,53% 6,71% 13,4% 2,5% 6,9% 23,4% 6,87% 3,22% καρυδιά 47,3% 2,12% 2,32% 4,41% 8,82% 1,66% 4,53% 2,26% 4,51% 2,12% τυποποίηση παραγγελία τυποποίηση οξιά 36,74% 2,54% 2,79% 5,3% 10,6% 1,99% 5,44% 2,71% 5,42% 2,54% σουηδικό 36,14% 2,57% 2,81% 5,34% 10,7% 2,01% 5,49% 2,73% 5,47% 2,56% 37

39 6. Ετήσιο ύψος παραγωγής & πωλήσεων Η αναλογία που ισχύει µεταξύ προϊόντων κατά παραγγελία και προϊόντων τυποποίησης εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 35: Ποσοστά προϊόντων παραγγελίας και τυποποίησης Παραγγελία 72% Τυποποίηση 28% Η αναλογία προϊόντων από το κάθε είδος ξύλου (καρυδιά οξιά και σουηδικό) που παράγονται παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα: Πίνακας 36: Ποσοστά προϊόντων από το κάθε είδος ξύλου προϊόν είδος ξύλου αναλογία καρυδιά 25% τραπέζι και κρεβάτι οξιά 50% σουηδικό 25% καρέκλα οξιά 100% Η ποσότητα των µονάδων που παράγονται ετησίως, η τιµές πώλησής τους, καθώς και ο ετήσιος τζίρος παρουσιάζονται στον πίνακα 37: 38

40 Πίνακας 37: Στοιχεία παραγωγής και πωλήσεων προϊόν Τραπέζι Καρέκλα Κρεβάτι ΣΥΝΟΛΟ είδος παραγγελίας είδος ξύλου ετήσιες µονάδες τιµή πώλησης ανά τεµάχιο ετήσιος τζίρος καρυδιά παραγγελία οξιά σουηδικό καρυδιά τυποποίηση οξιά σουηδικό παραγγελία οξιά τυποποίηση οξιά καρυδιά παραγγελία οξιά σουηδικό καρυδιά τυποποίηση οξιά σουηδικό

41 7. Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης (ΚΑΧ) Πίνακας 38: Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ΚΑΧ Έσοδα από πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ,0 Μικτό κέρδος ,0 Προµήθειες Αρχιτέκτονα Αµοιβές λογιστή Μεταφορικά ,6 Αποσβέσεις ΓΒΕ (Φως, νερό, τηλέφωνο) ,23 Λειτουργικό κέρδος ,8 (+) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (-) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Ακαθάριστο κέρδος ,8 (-) Φόρος Εισοδήµατος ,7 Καθαρό κέρδος ,1 Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, έχουµε υποθέσει φορολογικό συντελεστή 40%. 40

42 8. Κόστος Κεφαλαίου Το πρώτο βήµα στην ανάλυσή µας είναι να καθορίσουµε το κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο θα προκύψει αφαιρώντας από το Ενεργητικό ή το Παθητικό της εταιρείας τα κονδύλια εκείνα που δεν υπόκεινται σε συνυπολογισµό τόκων. Όπως βλέπουµε από τον Ισολογισµό της εταιρείας Αθανάσιος Κουτσούλας-Περικλής Κουτσούλας ΕΠΕ όλοι οι λογαριασµοί υπόκεινται σε συνυπολογισµό τόκων εποµένως θα συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του ύψους του κεφαλαίου. Το δεύτερο βήµα είναι να υπολογισθεί η Market αξία των Παγίων στοιχείων δεδοµένου το ετήσιο κόστος κεφαλαίου θα υπολογισθεί µε βάση τρέχουσες αξίες κεφαλαίου κι όχι ιστορικά κόστη και book values. Το σχετικό φύλλο του Excel παρέχει στοιχεία σχετικά µε τις τρέχουσες αξίες των παγίων στοιχείων. Συγκεκριµένα: 1. Το οικόπεδο αξίζει πλέον δρχ. λόγω αναπροσαρµογών στην τιµή ζώνης της περιοχής και στην αντικειµενική του αξία. 2. Το µαγαζί αξίζει αντί δρχ. επειδή πλέον ενσωµατώνει υψηλή Φήµη και Πελατεία λόγω της υψηλής ποιότητας των επίπλων αλλά και λόγω των αυξήσεων των τιµών των κτισµάτων στη γύρω-περιοχή. 3. Ο εξοπλισµός έχει υπολογισθεί χοντρικά ότι µε βάση την κατάσταση του αξίζει γύρω στα δρχ αντί δρχ που είναι η book αξία του λόγω χρήσης. 4. Η αξία πώλησης των µεταφορικών µέσων ανέρχεται σε: δρχ. για το µεγάλο φορτηγό δρχ. για το µικρό φορτηγό Σύνολο αξίας µεταφορικών µέσων: δρχ. 5. Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού λόγω της βραχυχρόνιας µεταβολής τους έχουν ίδια market και book value. 41

43 Η συνολική market αξία του κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. Θεωρούµε ότι το κεφάλαιο έχει ωφέλιµη ζωή ακόµα για περίπου 20 έτη και προεξοφλούµε µε ένα προ φόρων κόστος χρήµατος 15%. Το 15% βγήκε λαµβάνοντας υπ όψιν το βαθµό κινδύνου της εταιρείας Α. Κουτσούλας-Π. Κουτσούλας ΕΠΕ που είναι χαµηλός τόσο γιατί η εταιρεία παρουσιάζει µία σταθερή αύξηση Τζίρου και Κερδών κοντά στο 8% τα τελευταία χρόνια 1 όσο και λόγω των σταθερών σχέσεων που έχει µε τους πελάτες της. Με δεδοµένο το φορολογικό συντελεστή στο 40% έχουµε Κόστος Κεφαλαίου µετά φόρων 15(1-0.4)=9%. Ο συντελεστής της ράντας είναι περίπου 9,1285 και το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε ,4 δρχ. Η συµµετοχή του κάθε λογαριασµού στο ετήσιο κόστος κεφαλαίου είναι ανάλογη της συµµετοχής του στην market αξία του κεφαλαίου. Παραδείγµατος χάριν το µαγαζί που αξίζει από τα ή 37.7% θα λάβει µερίδιο 0, ,4= ,1 δρχ. Το επόµενο βήµα ήταν να προσδιορίσουµε τι κοµµάτι αυτού του κόστους κεφαλαίου καταλαµβάνει κάθε δραστηριότητα. Το στάδιο αυτό ήταν το δυσκολότερο διότι αναγκαστήκαµε να προβούµε σε υποθέσεις προκειµένου να κάνουµε την κατανοµή όσο γίνεται πιο πιστά στην πραγµατικότητα. Παρακάτω αναλύουµε πως βγήκαν οι συντελεστές για κάθε λογαριασµό σε σχέση µε τις 14 δραστηριότητες της επιχείρησης. 1. Οικόπεδο-Μαγαζί: Εδώ κριτήριο απετέλεσε τι µέρος εµβαδού καταλαµβάνει η κάθε δραστηριότητα εφόσον το κόστος αυτό έχει κυρίως φυσική υπόσταση εµβαδού. Η αποθήκη καταλαµβάνει περίπου το 1/5 του χώρου (55 από τα 256 m 2 ) οπότε πήρε συντελεστή 0.2 ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες καταλαµβάνοντας περίπου τον ίδιο χώρο έλαβαν 7%. Εξαίρεση απετέλεσαν η µεταφορά που δεν σχετίζεται µε το Κεφάλαιο Οικόπεδο-Μαγαζί, το λουστράρισµα που καταλαµβάνει αρκετό χώρο λόγω της χρήσης 3 µηχανηµάτων (γύρω στα 40 m 2 ) ενώ ο λογιστής εργάζεται σε ένα µικρό γραφείο. 2. Το κεφάλαιο εξοπλισµός απαρτίζεται από τα τρέχοντα κόστη αγοράς των µηχανηµάτων της επιχείρησης οπότε το κριτήριο κατανοµής 1 Ο Τζίρος του 1998 ανήλθε σε και τα κέρδη µετά φόρων σε δρχ. 42

44 των συντελεστών ανάµεσα στις δραστηριότητες ήταν η market τιµή του κάθε µηχανήµατος Τα µεταφορικά µέσα αναλώνονται φυσικά εξ ολοκλήρου στη δραστηριότητα της µεταφοράς (συντελεστής 1). 4. Τα έτοιµα προϊόντα περνούν συνήθως 5-10 µέρες στην αποθήκη µέχρι να παραδοθούν οπότε η δραστηριότητα αυτή έχει βαρύνουσα σηµασία το κόστος κεφαλαίου τους. Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η διαδικασία αγοράς Α υλών που δεσµεύει κεφάλαιο κίνησης. Μικρό ποσοστό παίρνει η λογιστική παρακολούθηση καθώς το µικρό ύψος του αποθέµατος δεν την επιβαρύνει υπερβολικά. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανεµήθηκε στις παραγωγικές δραστηριότητες ανάλογα του χρόνου επεξεργασίας που κατά µέσο όρο απαιτεί κάθε φάση (πίνακας ποσοστών απασχόλησης σε σχέση µε σύνολο ωρών λειτουργίας σε φύλλο Production cost σελίδα 1). 5. Ανάλογο ισχύει και για τα ηµικατεργασµένα προϊόντα µόνο που αυτά δεν έχουν επιβαρύνει τις φάσεις Μονταρίσµατος και λούστρου οπότε τα ποσοστά έχουν αυξηθεί στις υπόλοιπες δραστηριότητες πλην της λογιστικής παρακολούθησης αναλογικά. 6. Οι Α ύλες επιβαρύνουν φυσικά σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία αγοράς τους (60%) που περιλαµβάνει από το τηλεφώνηµα στον προµηθευτή µέχρι και την τελική τους έλευση στην αποθήκη. Επιβαρύνουν φυσικά σε µεγάλο βαθµό την αποθήκευση (30%) αλλά και τη λογιστική παρακολούθηση που πρέπει να ελέγξει αν το βάρος και το είδος του ξύλου συµφωνούν µε την παραγγελία και το τιµολόγιο αγοράς. 7. Οι χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της εταιρείας επιβαρύνουν φυσικά αποκλειστικά τη λογιστική παρακολούθηση που περιλαµβάνει εκτός από τις αµιγώς λογιστικές εργασίες και τις επενδύσεις των διαθεσίµων της εταιρείας γι αυτό και ασχολείται µε επενδύσεις σε οµόλογα του δηµοσίου και τραπεζικές καταθέσεις. 2 Βλέπε πληροφορίες σελ 42 Για τρέχουσες τιµές αγοράς εξοπλισµού 43

45 Οι συντελεστές του εσωτερικού του πίνακα πολλαπλασιασµένοι µε το ετήσιο κόστος κεφαλαίου κάθε κατηγορίας λογαριασµού µας δίνουν το κόστος κεφαλαίου κάθε δραστηριότητας. Μια σύντοµη επισκόπηση των: Κόστος Κεφαλαίου, Λειτουργικό Κόστος, Συνολικό Κόστος, Ποσοστό πίνακας 49: Κόστος Κεφαλαίου Λειτουργικό κόστος µας δίνει ο Πίνακας 49: Κόστος Κεφαλαίου, Λειτουργικό Κόστος, Συνολικό Κόστος, Ποσοστό Κόστος Κεφαλαίου Λειτουργικόκόστος ραστηριότητες Κόστη Λειτουργικό Συνολικό Ποσοστά Κεφαλαίου Κόστος Κόστος κεφαλαίου/λειτουργικό Αγορά Α' Υλών , , ,8 2,88 Αποθήκη , , ,7 136,98 Κορδέλλα , , ,1 9,71 Πλάνη , , ,7 8,96 Ξεχωντριστίρα , , ,2 6,97 Πρέσσα , , ,4 62,75 Σβούρα , , ,2 7,83 Γωνιάστρα , , ,8 14,45 Λείανση , , ,4 8,47 Μοντάρισµα , , ,3 9,64 Λούστρο , , ,2 7,63 Αµπαλάρισµα , , ,5 79,76 Μεταφορά , , ,6 29,74 Λογιστική Παρακολούθηση , , ,7 101,37 Σύνολα , , ,5 14,40 44

46 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πέµπτη στήλη του πίνακα αυτού που µας δίνει τα ποσοστά του κόστους κεφαλαίου ως προς το λειτουργικό κόστος. Ενώ λοιπόν ,4 η µέση τιµή είναι 14.4%= βλέπουµε ότι δραστηριότητες όπως η ,0 λογιστική παρακολούθηση που ασχολείται µε τους λογαριασµούς της εταιρείας και αποκλειστικά µε όλο το χρηµατοοικονοµικό της κύκλωµα έχει ποσοστό %. Πρώτη σε ποσοστό ωστόσο έρχεται η αποθήκη η οποία και απασχολεί τους βοηθούς µόνο 437 ώρες το χρόνο (περίπου 2 ώρες τη µέρα) ενώ σε αυτήν φυλάσσονται στοιχεία µεγάλης κεφαλαιακής αξίας. Μεγάλο ποσοστό έχει επίσης το αµπαλάρισµα που χαρακτηριστικό του είναι ότι απαιτεί µόλις 10 χρόνο για κάθε προϊόν έχοντας πολύ µικρό λειτουργικό κόστος δρχ. Αντίθετα µικρό κόστος κεφαλαίου σε σχέση µε το τεράστιο λειτουργικό της κόστος έχει η αγορά Α υλών ως δραστηριότητα έχοντας έτσι το ελάχιστο ποσοστό ως λόγο (2.88%). 45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα Εµµανουέλα Τζουανάκη Εισηγήτρια: Μ. Χατζάκη Ηράκλειο Μάρτιος 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ιούνιος 2002 Θέµα : Εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης για εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΛΕΙΒΑ ΙΩΤΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 ης Εικονικής Πλατφόρμας Έκδοση 3 η, Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Εγχειρίδιο Χρήσης 2ης Εικονικής Πλατφόρμας- Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: Στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρείας INTERSCALA ABEE Εκπονήθηκε από τον: Παναγιωτίδη ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα