RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη"

Transcript

1 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RBS 24 ENERGY RAIN Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη Για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευµένο χώρο CE 0694 RBS 24 RAIN - ΤΕΧΝΙΚΟΣ DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικές πληροφορίες σελ ολικές διαστάσεις σελ σχέδια λέβητα σελ µανοµετρικό διάγραµµα κυκλοφορητή σελ υδραυλικό κύκλωµα σελ ηλεκτρονική πλακέτα τεχνικά χαρακτηριστικά σελ πίνακας ελέγχου σελ προβολές του µενού INFO σελ Εγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία σελ χώρος εγκατάστασης προυποθέσεις σελ άνοιγµα συσκευασίας σελ τοποθέτηση λέβητα σελ υδραυλικές συνδέσεις σελ σύνδεση αερίου σελ ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ συστήµατα απαγωγής καυσαερίων σελ Αρχική έναυση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις σελ προκαταρκτικές εργασίες σελ πλήρωση της εγκατάστασης σελ αντιπαγωτική προστασία σελ εκκίνηση του λέβητα σελ Ρύθµιση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 πίνακας παραµέτρων σελ πρόσβαση στο µενού παραµέτρων σελ προγραµµατισµός παραµέτρων σελ ρύθµιση βαλβίδας αερίου σελ πίνακας δεδοµένων/πιέσεων αερίου σελ διαγράµµατα πιέσεων αερίου σελ µετατροπή τύπου αερίου σελ. 40

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις σελ έλεγχος της συσκευής σελ πρόσβαση στο λέβητα σελ άδειασµα κυκλώµατος θέρµανσης & νερού χρήσης σελ ηλεκτρολογικό σχέδιο σελ προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ πίνακας δυσλειτουργιών σελ διάγνωση βλαβών σελ πίνακας βασικών εξαρτηµάτων σελ. 49

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της RADIANT BRUCIATORI S.p.A. διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε κλειστό κεντρικό σύστηµα θέρµανσης εφοδιασµένο µε δοχείο διαστολής. Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. Πρίν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. Μην παρεµποδίζετε τα τερµατικά των αγωγών εισαγωγής φρέσκου αέρα / απαγωγής καυσαερίων. Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Για τις συσκευές που προβλέπονται optionals ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε το κεντρικό διακόπτη του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. Σε συστήµατα θέρµανσης µε θερµοστατικούς διακόπτες, στα σώµατα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα παράκαµψης (by-pass). Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τους εν λόγω κανονισµούς καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον εκάστοτε τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης είναι συµβατές µε τις αποδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος. 1

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άνοιγµα για τον αερισµό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται και να προστατεύεται από περσίδα η οποία να µην µειώνει την ωφέλιµη ροή αέρα. Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί τα ξένα σωµατίδια επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση της συσκευής. Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό.. 2

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής. Όλοι οι λέβητες RADIANT έχουν την πιστοποίηση CE και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: DIRETTIVA ΑΕΡΙΟΥ 2009/142/CE DIRETTIVA ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42 CEE DIRETTIVA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2004/108 CEE DIRETTIVA ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2006/95 CEE Όλοι οι λέβητες RADIANT κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. 3

8 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Τεχνικές πληροφορίες Μοντέλο RBS 24 RAIN Πιστοποίηση CE n 0694BL3037 Κατηγορία II2H3+ Τύπος B22p Θερµοκρασία λειτουργίας C -10 / + 60 Μέγιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw 25.6 Ελάχιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw 11.5 Μέγιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw Ελάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw Απόδοση µε 100% φορτίο % 93 Απόδοση µε 30% φορτίο % 90.4 GAS DIRECTIVE 92/42/ECC αστέρια 3 NOx κατηγορία 3 Κύκλωµα θέρµανσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία θέρµανσης (min-max) C / Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας C 80 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής litri 6 Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 0.3 Κύκλωµα νερού χρήσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία νερού χρήσης (min-max) C Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος νερού χρήσης bar 6 Ελάχιστη πίεση δυναµικής κυκλώµατος νερού χρήσης bar 0.5 Παροχή ζεστού νερού χρήσης µε t 30 C λίτρα/λεπτό ιαστάσεις Πλάτος mm 500 Ύψος mm 850 Βάθος mm 300 Βάρος kg 36 Υδραυλικές συνδέσεις Αναχώρηση Ø 3/4 Επιστροφή Ø 3/4 Κρύο Ø 1/2 Ζεστό Ø 1/2 Σύνδεση αερίου λέβητα Ø 3/4 Συνδέσεις απαγωγής καυσαερίων Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 80 Μέγιστο µήκος οµοαξονικού οριζόντιου συστήµατος m 15 Κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø mm 80 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 3 Τροφοδοσία αερίου Φ.Αέριο G20 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 20 Κατανάλωση καυσίµου m 3 /h 2.71 Ακροφύσια n 12 Βουτάνιο G30 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 30 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 2.02 Ακροφύσια n 12 Προπάνιο G31 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 37 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 1.99 Ακροφύσια n 12 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρική τροφοδοσία V/Hz 230/50 Απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 125 Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X5D 4

9 2.2 Ολικές διαστάσεις R C G F A ΥΠΟΜΝΗΜΑ R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø3/4 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø3/4 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/2 5

10 2.3 Σχέδια λέβητα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 5. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 6. ΒΑΛΒΙ Α JOLLY ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 8. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar 9. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 10. BY-PASS 11. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 12. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 13. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 14. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 90 C 15. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 17. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 18. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 19. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 20. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 21. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 22. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 6

11 2.4 ιάγραµµα µανοµετρικού κυκλοφορητή Μανοµετρικό Prevalenza m.c.a. (m) Portata Φορτίο (m3/h) lit/min 2.5 Υδραυλικό κύκλωµα Prevalenza ιαθέσιµο µανοµετρικό pompa velocità στη µέγιστη massima ταχύτητα Perdite Απώλειες di πίεσης pressione του λέβητα caldaia ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ (ΚΛΙΠ) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 5. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 6. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 7. ΒΑΛΒΙ Α JOLLY ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 9. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 11. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 12. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 13. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 14. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 17. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 19. BY-PASS 20. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 21. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 22. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ R C G F A

12 2.6 Ηλεκτρονική πλακέτα DIGITECH TR Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθµίσεις για τεχνικούς Θερµοκρασία Standard / Μειωµένη Λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης (0-7,5 λεπτά) Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης Ελάχιστη ισχύς αερίου Μέγιστη ισχύς θέρµανσης Ρύθµιση ελάχιστου & µέγιστου Set point θέρµανσης Ρύθµιση µέγιστου Set point νερού χρήσης Ρυθµίσεις για τον χρήστη Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (30-80 C) (25-45 C) Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης (35-60 C) Λειτουργία (Μόνο καλοκαίρι/μόνο χειµώνας/καλοκαίρι- Χειµώνας Ενδείξεις Συναγερµός µπλοκαρίσµατος Ένδειξη χαµηλής πίεσης νερού Θερµοκρασία Ένδειξη παρουσίας φλόγας (3 επίπεδα): Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα προβάλλονται στην οθόνη 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικ. 2) < 33% >33%<66% >66%<100% Εικ. 2 Ιστορικό των 5 τελευταίων δυσλειτουργιών Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε το OFF διαµέσου του πλήκτρου, στην οθόνη προβάλλεται η τιµή OFF και παραµένουν ενεργά το αντιπαγωτικό σύστηµα και αντιµπλοκαρίσµατος του κυκλοφορητή. Στην περίπτωση που ο λέβητας ήταν σε λειτουργία τότε απενεργοποιείται και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αερισµού και ανακυκλοφορίας. 2.7 Πίνακας ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (βλέπε κεφάλαιο 2.8 Προβολές του µενού INFO) ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΕΝΩ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟFF ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. 3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ- ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF. 4. ΜΠΟΥΤΟΝ RESET: RESET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). 5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. 6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ. 7. ΟΘΟΝΗ

13 Προβολές του µενού INFO Για προβολή των στοιχείων του λέβητα είναι απαραίτητο να πιέσετε το πλήκτρο INFO. Αφού το πιέσετε προβάλλεται ο αριθµός της παραµέτρου και η συνδεδεµένη µε αυτή τιµή. Για εµφάνιση της λίστας των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα & της θέρµανσης. Για να βγείτε από το περιβάλλον προβολής πιέζετε το πλήκτρο INFO. Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής: Παράµετρος d00 d01 d02 d03 Περιγραφή Θερµοκρασία αισθητήρα νερού χρήσης Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα Επιλεγµένη τιµή θερµορύθµισης Kd (καµπύλη κλιµατικής αντιστάθµισης) Θερµοκρασία χαµηλής ζώνης (µε συνδεµένη προαιρετική πλακέτα CRAD) 9

14 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία - Direttiva EMC 89/336 CEE - Direttiva LVD 73/23 CEE - Direttiva 92/42 CEE περί ενεργειακής απόδοσης Εγκατάσταση της συσκευής που δεν τηρεί τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία τυγχάνουν νοµικών επιπτώσεων. Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει πάντα να τη συνοδεύει. - Το φυλλάδιο σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ισχύουσα νοµοθεσία. 3.2 Χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις Θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία του τόπου εγκατάστασης της συσκευής. Συγκεκριµένα ο κατασκευαστής συνιστά : εδοµένης της παρουσίας συνδέσεων στις σωληνώσεις αερίου είναι απαραίτητο να αερίζεται ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής. Συνιστάται να υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού στο χώρο εγκατάστασης ώστε να γίνεται ανανέωση του αέρα, µε το άνοιγµα εξόδου προς το χώρο συσσώρευσης του αερίου σε περίπτωση διαρροής. Οι δυνατότητες συσκευών που βρίσκονται εγκατεστηµένες στον ίδιο χώρο (οικία) αλλά προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. µαγείρεµα και θέρµανση) δεν συνυπολογίζονται. Ο λέβητας µπορεί να εγκατασταθεί στο εξωτερικό περιβάλλον σε µερικώς προστατευµένο χώρο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία χρήσης όχι κατώτερη των -10 C, εφόσον διασφαλίζεται η παροχή τροφοδοσίας αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας της συσκευής. 10

15 3.3 Άνοιγµα της συσκευασίας Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ.1). B. Γυρίστε την κούτα 90 κρατώντας τον λέβητα από κάτω µε τα χέρια σας. C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τόν από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. A C B Εικ. 1 11

16 3.4 Τοποθέτηση του λέβητα X L Y C A C Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον µερικώς προστατευµένο. Το κάλυµµα του λέβητα από ABS είναι πιστοποιηµένο για αντοχή στις ατµοσφαιρικές συνθήκες µε ιδιαίτερη αναφορά στην µηχανική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας UV. H SEZIONE C-C Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον µερικώς προστατευµένο (βεράντα κ.λ.π. - βλέπε εικ.2) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θερµοκρασία χρήσης C. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για εγκαταστάσεις σε περιβάλλον µε θερµοκρασία κατώτερη των 10 C που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα. Αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένος ο λέβητας µετατραπεί από εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό (π.χ. µπαλκόνι που κλείνεται µε τζαµαρίες) θα πρέπει να εκτιµηθεί αν η µετατροπή είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία. A B DISTANZE MINIME IN mm X Y L H A B Balcone/Pensilina 1200 min. Fig. 1 Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Για την τοποθέτηση προχωρήστε ως εξής (εικ. 2): 1 Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm). 2 Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι (εικ.1). Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου. 3 Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού, των δικτύων του αερίου και του συστήµατος θέρµανσης µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον λέβητα. 4 Αναρτήσατε τον λέβητα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. A SEZIONE A-A DISTANZE MINIME IN mm. Fig. 2 Fig. 3 12

17 3.5 Υδραυλικές συνδέσεις Προτείνεται το πλύσιµο (καλύτερα ζεστό) της εγκατάστασης ώστε να εξαλειφθούν οι ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για τη σωστή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης και θέρµανσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. Σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε υδροστατική θέση χαµηλότερης σε σχέση µε τα σώµατα θέρµανσης κ.λ.π. τοποθετείστε τα ρουµπινέτα αποµόνωσης στο κύκλωµα θέρµανσης και νερού χρήσης ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης του λέβητα όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε µόνο τον λέβητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης της θερµικής µονάδας µε το δίκτυο ύδρευσης & αερίου αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιµο των εν λόγω συνδέσµων προς αποφυγή πρόκλησης διαρροής & πρόωρης φθοράς. Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε ένα kit συνδέσεων του νερού ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του (εικ.2). Κύκλωµα νερού χρήσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί τον λέβητα δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για την επεξεργασία του. Η πίεση του κρύου νερού κατά την είσοδο του στο σύστηµα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 0.5 και 6 bar. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθµιστή πίεσης στην είσοδο του λέβητα. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας συνιστάται η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών επεξεργασίας του ενώ για τυχόν επικαθίσεις προτείνεται η χρήση φίλτρου. Κύκλωµα θέρµανσης Εικ. 1 Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει να υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται από την νόρµα UNI-CTI Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση µερικής ή ολικής αναπλήρωσης του νερού της εγκατάστασης. Συνδέσατε τις εξαγωγές ασφαλείας του λέβητα (βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος θέρµανσης) σε ένα χωνί εξαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από απώλεια νερού εξαιτίας του ανοίγµατος της βαλβίδας ασφαλείας λόγω υπερβολικής πίεσης στην εγκατάσταση. Η θερµική µονάδα είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας που τίθεται σε λειτουργία όταν η θερµοκρασία πέφτει στους 5 C (αισθητήρας θέρµανσης) και στους 4 C (αισθητήρας νερού χρήσης) προστατεύοντας το λέβητα έως την εξωτερική θερµοκρασία των 10 C. R Εικ. 2 C ΖΕΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ R C G F A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ A ΚΡΥΟ G F ΑΕΡΙΟ 13

18 3.6 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η σύνδεση του αερίου του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την κατάλληλη φλάντζα καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ταινία τεφλόν ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µιας βάνας αερίου στον λέβητα στο δίκτυο παροχής αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί µία βάνα κοντά στον λέβητα, και η διάµετρος της θα πρέπει να είναι ίση µε την διάµετρο του δικτύου παροχής αερίου πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό 14

19 3.7 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης ο λέβητας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά από εξειδικευµένο τεχνικό σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ίδιων προδιαγραφών µε εξωτερική διάµετρο Ø 1 mm2) Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά ή µε γυµνά πόδια µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή. 15

20 Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του λέβητα. c. Ανοίγετε την πλάκα A όπως φαίνεται στην εικόνα 1. d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B : Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης (βλέπε εικ. 1). Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Κλέµες µε ένδειξη: Ta Θερµοστάτης χώρου Se Εξωτερικός αισθητήρας Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. Se Se Ta A B Ta N L ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ marrone ΚΑΦΕ Εικ. 1 16

21 3.8 Σύνδεση συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Για την τέλεια λειτουργία και απόδοση της συσκευής είναι απαραίτητο η σύνδεση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων να γίνει χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Για την καλή λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της συσκευής πρέπει να φροντίσουµε ώστε τα κανάλια εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων να παρουσιάζουν µια ελάχιστη κατωφέρεια του 2% στα οριζόντια τµήµατα τους µε κλίση από την συσκευή προς τα έξω (εικ. 1). Τα συστήµατα εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση ξένων σωµάτων και ατµοσφαιρικών παραγόντων. >2% Εικ. 1 Σύνδεση στην καπνοδόχο Για τη σύνδεση του καπναγωγού στην καπνοδόχο ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. ΚΑΜΙΝΑ Α Ή ΚΑΠΝΟ ΟΧΟΣ Η καµινάδα ή καπνοδόχος πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση απαγωγής καυσαερίων. κατά την εισαγωγή του καπναγωγού στην καπνοδόχο σταµατήστε µόλις φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας της δεύτερης ΟΧΙ ΝΑΙ Εικ. 2 ο καπναγωγός πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου (εικ. 2) Κατηγορίες εγκατάστασης Για το συγκεκριµένο τύπο λέβητα προβλέπεται η εξής κατηγορία απαγωγής καυσαερίων: B22p (βλέπε εικ. 3). B22p Εισαγωγή φρέσκου αέρα από το χώρο εγκατάστασης και απαγωγή στο εξωτερικό περιβάλλον. Εικ. 3 17

22 Επισηµάνσεις σχετικά τους τύπους εγκατάστασης: Απαγωγή των προιόντων της καύσης για συσκευές τύπου B Οι συσκευές αερίου µε σύνδεσµο για αγωγό απαγωγής καυσαερίων πρέπει να διαθέτουν απευθείας σύνδεση µε καπνοδόχους ή καµινάδες δοκιµασµένης λειτουργικότητας : µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιτρέπεται οι εν λόγω συσκευές να βγάζουν τα προιόντα της καύσης απευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον. Η σύνδεση στη καπνοδόχο ή/και στη καµινάδα πρέπει: - να είναι στεγανή και να γίνεται µε κατάλληλα υλικά που να αντέχουν στο χρόνο και συγκεκριµένα σε φυσιολογικές µηχανικές καταπονήσεις, στη ζέστη, στα προιόντα της καύσης και των ενδεχόµενων συµπυκνωµάτων - οι αλλαγές κατεύθυνσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τρείς συµπεριλαµβανοµένου του συνδέσµου µε την καπνοδόχο ή/και την καµινάδα και εσωτερικές γωνίες µεγαλύτερες των 90. Οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να γίνονται αποκλειστικά µε χρήση καµπύλων στοιχείων - ο άξονας του τελικού τµήµατος του στοµίου θα πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου ή της καµινάδας - να έχει καθ όλο το µήκος της διατοµή όχι µικρότερη από εκείνη του συνδέσµου του αγωγού απαγωγής της συσκευής - να µην υπάρχουν συστήµατα διακλάδωσης (αποσβεστήρες). Για απευθείας απαγωγή καυσαερίων σε εξωτερικό περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από δύο αλλαγές κατεύθυνσης. Αερισµός των χώρων εγκατάστασης για συσκευές τύπου B Σε χώρους όπου βρίσκονται εγκατεστηµένες συσκευές αερίου είναι πρωταρχικής σηµασίας να εισέρχεται η απαραίτητη ποσότητα φρέσκου αέρα για την απρόσκοπτη καύση του αερίου καυσίµου καθώς και για τον αερισµό του χώρου. Η φυσική ροή του αέρα θα πρέπει να γίνεται διαµέσου : - µόνιµα ανοίγµατα αερισµού στους τοίχους του χώρου που να συγκοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον - αγωγοί αερισµού ατοµικοί ή συλλογικοί διακλαδωµένοι Τα ανοίγµατα στην εξωτερική τοιχοποιία του χώρου που θέλουµε να αερίσουµε πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις : a) να έχουν ελεύθερη καθαρή διατοµή τουλάχιστον 6 cm 2 για κάθε kw εγκατεστηµένης θερµικής ισχύος µε ελάχιστο τα 100 cm 2 b) θα πρέπει να γίνουν µε τρόπο ώστε τα στόµια αερισµού είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της τοιχοποιίας να µην φράζονται c) να προστατεύονται π.χ. µε σχάρες, µεταλλικό δίχτυ, κ.λ.π. κατά τρόπο ώστε να µην µειώνεται η προαναφερόµενη διατοµή d) να είναι τοποθετηµένα όσο το δυνατό κοντά στο ύψος του δαπέδου και να µην ενοχλούν τη σωστή λειτουργία συστηµάτων απαγωγής των καυσαερίων. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό θα πρέπει να αυξηθεί η διατοµή των ανοιγµάτων αερισµού κατά 50%. 18

23 Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit E Οριζόντιο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø80 περιστρεφόµενο σε 360. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων σε καπνοδόχο. Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης σε καπνοδόχο. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 15 m. Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως: γωνία Ø80 των 90 = 1.5 µέτρα γωνία Ø80 των 45 = 1.2 µέτρα 19

24 Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit F Κάθετο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø80 Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων στη ταράτσα. Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων απευθείας στη ταράτσα. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 3 MΕΤΡΑ Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως: γωνία Ø80 των 90 = 1.5 m. γωνία Ø80 των 45 = 1.2 m. 20

25 Συναρµολόγηση ρυθµιζόµενων διαφραγµάτων διπλό σύστηµα Τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα για το διπλό σύστηµα πρέπει να τοποθετηθούν στην οπή εισαγωγής αέρα. Για τη συναρµολόγηση προχωρήστε ως εξής (εικ. 1): αφαιρείτε το προστατευτικό της οπής εισαγωγής αέρα καθαρίζετε την επιφάνεια της κεφαλής του στεγανού θαλάµου στο σηµείο της οπής εισαγωγής αέρα κολλήστε τη φλάντζα (από νεοπρέν) φροντίζοντας να κεντράρετε τις οπές της µε εκείνες που βρίσκονται πάνω στην κεφαλή τοποθετείστε τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα στην σωστή σειρά: πρώτα το κάτω διάφραγµα µε τη διαβαθµισµένη κλίµακα και µετά το επάνω µε το δείκτη αναφοράς τοποθετείστε το σύνδεσµο ή ότι άλλο προβλέπεται για το διπλό σύστηµα απαγωγής καυσαερίων στερεώστε το σύστηµα χρησιµοποιώντας τις λαµαρινόβιδες που βρίσκονται στη συσκευασία ολοκληρώνετε την εγκατάσταση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Προσοχή: σφίγγετε τις βίδες αφού κάνετε την ρύθµιση των διαφραγµάτων RACCORDO DI ASPIRAZIONE Ø80 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ø 80 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ø 80 ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝ ΑΝΩ ΙΑΦΡΑΓΜΑ DIAFRAMMA ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ SUPERIORE CON INDICE DI RIFERIMENTO ΚΑΤΩ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΕ DIAFRAMMA ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ INFERIORE CON SCALA GRADUATA GUARNIZIONE IN NEOPRENE ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΡΕΝ Fig. 1 21

26 Ρύθµιση διαφραγµάτων Kit E Οριζόντιο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø80 περιστρεφόµενο σε 360. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ( Γραµµικό µήκος αναφοράς ) ΘΕΣΗ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ INDICE DI RIFERIMENTO INDICE GRADUATO DISCO INFERIORE από 1 ως 4 m από 4 ως 8 m από 8 ως 15 m ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 15 m DIAFRAMMA SUPERIORE DI REGOLAZIONE Kit F - Sistema di scarico fumi verticale Ø80. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ( Γραµµικό µήκος αναφοράς ) ΘΕΣΗ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ DIAFRAMMA INFERIORE από 1 ως 3 m ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 3 m 22

27 4. ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ 4.1 Γενικές επισηµάνσεις οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία το οποίο θα έχει σχετική εξουσιοδότηση από την Radiant Bruciatori s.p.a. ο λέβητας βγαίνει από το εργοστάσιο έχοντας υποστεί ρυθµίσεις και δοκιµές µε τροφοδοσία από φυσικό αέριο ή υγραέριο. Στη φάση της πρώτης έναυσης πρέπει να επαληθεύεται η αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ετικέτας και του τύπου του αερίου που τροφοδοτεί το λέβητα. συνιστάται ο καθαρισµός της εγκατάστασης (καλύτερα ζεστός) ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και από τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για την καλή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. µε την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρωσης και ρύθµισης φροντίστε να σφίξετε καλά τις βίδες στα σηµεία µέτρησης της πίεσης της βαλβίδας αερίου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου στο σηµείο µέτρησης της πίεσης του δικτύου καθώς και από το σύνδεσµο που βρίσκεται πάνω από τη βαλβίδα αερίου. 4.2 Προκαταρκτικές εργασίες Προχωρήστε ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος είναι εκείνη που υποδεικνύεται (230 V 50 Hz) και ότι οι συνδέσεις φάσης, ουδέτερου και γείωσης είναι σωστές Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία αερίου είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιήθηκε για την δοκιµή και ρύθµιση του λέβητα (βλέπε στοιχεία πίνακα αερίου) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει καλή γείωση Βεβαιωθείτε ότι κοντά στον λέβητα δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά Βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν γρίλιες του λέβητα είναι όλες ανοικτές Ανοίγετε το διακόπτη του αερίου και επαληθεύετε την στεγανότητα των συνδέσεων του αερίου ελέγχοντας τον µετρητή ο οποίος δεν πρέπει να ανιχνεύει ροή αερίου. Επίσης ελέγχετε για τυχόν απώλειες από τις σωληνώσεις χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο. Ο έλεγχος σύνδεσης αερίου µε τον καυστήρα γίνεται µε τον λέβητα σε λειτουργία. Σιγουρευτείτε ότι ο γενικός διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση OFF Αφαιρέστε το εµπρόσθιο τµήµα του καλύµµατος τραβώντας το προς το µέρος σας Ξεβιδώστε τις πλαϊνές βίδες και περιστρέψατε τον πίνακα 23

28 4.3 Πλήρωση της εγκατάστασης Προς αποφυγή επικάθισης αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον εναλλάκτη νερού χρήσης το νερό δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος του νερού και η χρήση ειδικών συσκευών για την επεξεργασία αυτού. Για το γέµισµα της εγκατάστασης χρησιµοποιείστε αποκλειστικά καθαρό νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Στην περίπτωση που προσθέσετε στο κύκλωµα χηµικές ουσίες όπως π.χ. αντιψυκτικά, φροντίστε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε κάποιο υδραυλικό διαχωριστή που να αποµονώνει το κύκλωµα της θέρµανσης από εκείνο του νερού χρήσης. ΒΑΛΒΙ Α VALVOLA ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ JOLLY ΠΩΜΑ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ TAPPO VALCOLA JOLLY ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ CIRCOLATORE ΠΩΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ TAPPO CIRCOLATORE 1 Αφού φέρετε εις πέρας τις υδραυλικές συνδέσεις κλείνετε το διακόπτη του αερίου και συνεχίζετε µε την πλήρωση της εγκατάστασης ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι µπλοκαρισµένος Βεβαιωθείτε ότι το πώµα της βαλβίδας ανακούφισης είναι ελαφρώς λασκαρισµένο ώστε να επιτραπεί η διαφυγή του αέρα από την εγκατάσταση (εικ. 1) Ανοίγετε το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2) και φροντίζετε διαµέσου του µανόµετρου M (εικ.2) η πίεση της εγκατάστασης να φτάσει στο µέσον της πράσινης ζώνης ήτοι στα 1,2 bar (εικ. 3). Αφού τελειώσετε βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης πλήρωσης R (εικ. 2) είναι κλειστός. Ξεβιδώνετε το πώµα του κυκλοφορητή για την διαφυγή τυχόν αέρα και το βιδώνετε µόλις αρχίσει να βγαίνει νερό (εικ.1) Ανοίγετε τις βαλβίδες ανακούφισης αέρα των σωµάτων θέρµανσης και ελέγχετε την διαδικασία απαλοιφής του αέρα. Μόλις αρχίσει να βγαίνει νερό κλείνετε τις βαλβίδες ανακούφισης των σωµάτων θέρµανσης. Αν κατόπιν των ως άνω περιγραφόµενων διαδικασιών παρατηρείται µείωση της πίεσης ανοίγετε ξανά το διακόπτη πλήρωσης R µέχρι το µανόµετρο να δείξει πίεση 1,2 bar (εικ. 3) bar 1.2 bar 0.5 bar 3 R M ZONA ΠΡΑΣΙΝΗ VERDE ΖΩΝΗ 3 bar 24

29 4.4 Αντιπαγωτική προστασία Ο λέβητας προστατεύεται από το πάγωµα µέσω των λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλακέτας η οποία φροντίζει να εκκινεί τον καυστήρα ώστε να θερµαίνονται τα διάφορα εξαρτήµατα του όταν η θερµοκρασία τους πέφτει κάτω από προκαθορισµένα επίπεδα προστατεύοντας το λέβητα έως την εξωτερική θερµοκρασία των -10 C. Το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η θερµοκρασία του νερού της θέρµανσης πέσει κάτω των 5 C ο καυστήρας εκκινεί αυτόµατα µέχρι το νερό να φτάσει στη θερµοκρασία των 30 C το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία ακόµη και όταν στη οθόνη προβάλλεται η τιµή OFF εφόσον ο λέβητας είναι συνδεµένος σε ηλεκτρική τροφοδοσία (230 V) και η παροχή αερίου είναι ανοικτή. για µεγάλες περιόδους ακινησίας του λέβητα προτείνεται το άδειασµα του καθώς και αυτό της εγκατάστασης. Συµβουλή για τον τεχνικό Όταν βρισκόµαστε µπροστά σε µπλοκαρισµένο λέβητα λόγω παγώµατος πριν τον θέσουµε σε λειτουργία πρέπει να βεβαιωνόµαστε ότι τα εξαρτήµατα του δεν είναι µπλοκαρισµένα από πάγο (ενναλάκτης, κυκλοφορητής, κλπ.). Συµβουλή για τον εγκαταστάτη Για λέβητα εγκατεστηµένο σε εξωτερικό περιβάλλον όπου η θερµοκρασία µπορεί να πέσει κάτω από τους -10 προτείνεται η πλήρωση της εγκατάστασης µε αντιψυκτικό υγρό (βλέπε πίνακα) και η σύνδεση ενός kit ηλεκτρικών αντιστάσεων (cod LP). Πίνακας Αντιψυκτικό Αιθυλενική γλυκόλη (%) όγκος Θερµοκρασία παγώµατος ( C) Προτείνεται ποσοστό γλυκόλης 20% για θερµοκρασίες έως και - 8 C βρασµού ( C) 25

30 Σύνδεση kit ηλεκτρικών αντιστάσεων Προχωρήστε µε την εξής σειρά: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το κάλυµµα από ABS του λέβητα (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα ) c. Συνδέστε τις 4 αντιστάσεις στους σωλήνες αναχώρησης, επιστροφής, κρύου νερού χρήσης & ζεστού νερού χρήσης (µε εξαίρεση των σωληνώσεων του αερίου) βλέπε εικόνα 1 d. Προστατέψτε τους σωλήνες µε µονωτικό υλικό e. Συνδέστε το θερµοστάτη στο σωλήνα αναχώρησης διαµέσου του κλίπ στερέωσης (βλέπε εικόνα 1) f. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στη κλεµοσειρά του πίνακα ελέγχου σύµφωνα µε το σχέδιο (βλέπε εικόνα 1) g. Ασφαλίζετε τις θήκες αναµεταξύ τους χρησιµοποιώντας τις µπάντες που βρίσκονται στη συσκευασία ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ MORSETTIERA L N Ta Ta Se Se BIANCO ΛΕΥΚΟ MARRONE ΚΑΦΕ 220 V - 50 Hz Figura Εικόνα 11 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ RESISTENZE BIANCO BLU MOLLA PER IL FISSAGGIO DEL ΚΛΙΠ TERMOSTATO ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 26

31 4.5 Εκκίνηση του λέβητα Αφού γεµίσετε την εγκατάσταση ακολουθείστε τα εξής: βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός των καυσαερίων είναι ελεύθερος και σωστά συνδεδεµένος στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα (βλέπε κεφάλαιο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα ) ξεβιδώνετε το κοχλία και βάζετε το µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης 2 της βαλβίδας αερίου (εικ. 1) τροφοδοτείστε µε ηλεκτρικό ρεύµα το λέβητα ανοίξτε το διακόπτη του αερίου επιλέγετε µε το µπουτόν τη λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Η εµφάνιση των συµβόλων φωτισµένα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου υποδεικνύουν την ενεργοποίηση. µόλις κλείσει η επαφή του θερµοστάτη χώρου θα έχουµε έναυση του καυστήρα. σε περίπτωση απουσίας φλόγας η πλακέτα θα επαναλάβει τη διαδικασία έναυσης µετά από τον αερισµό (20 δευτ/τα). Ενδέχεται να χρειαστεί η επανάληψη της διαδικασίας µερικές φορές ώστε να εξαλειφθεί ο αέρας από την σωλήνωση. Για να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης περιµένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα από την τελευταία προσπάθεια, ξεµπλοκάρετε το λέβητα από το σφάλµα E01 (πιέζοντας τα µπουτόν Reset ). Εικ. 1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελέγχετε τις τιµές µέγιστης & ελάχιστης πίεσης σύµφωνα µε τις τιµές αναφοράς που βρίσκονται στην ετικέτα στοιχείων του αερίου (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου ): Για τον έλεγχο της µέγιστης πίεσης ανοίγετε το διακόπτη του ζεστού νερού χρήσης στο µέγιστο και επαληθεύετε την πίεση Για τον έλεγχο της ελάχιστης πίεσης ανοίγετε το διακόπτη και ρυθµίζετε το λέβητα στη θέση χειµώνας, το µανόµετρο θα δείξει την ελάχιστη πίεση για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα Αν η µέγιστη και/ή ελάχιστη πίεση δεν συµφωνούν µε τα στοιχεία της ετικέτας τότε πρέπει να ξαναγίνει η ρύθµιση (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου) Αφού τελειώσετε τη ρύθµιση πιέζετε το µπουτόν για να επιλέξετε τη λειτουργία OFF η οποία προβάλλεται µε το σύµβολο, κλείνετε τη παροχή του αερίου και αποµακρύνεται το µανόµετρο από το σηµείο µέτρησης της πίεσης 2 της βαλβίδας αερίου (εικ. 1). Σφίγγετε το κοχλία και σιγουρεύεστε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου Για να θέσετε σε λειτουργία το λέβητα ανοίγετε τη παροχή αερίου και επιλέγετε διαµέσου του µπουτόν την επιθυµητή λειτουργία. 27

32 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 5.1 Πίνακας παραµέτρων N ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ P00 Επιλογή τύπου λέβητα P01 P02 P03 Επιλογή τύπου αερίου Θερµοκρασία θέρµανσης Επιλογή κατά του χτυπήµατος του κριαριού P04 Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης P05 P06 Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας νερού χρήσης / µπόιλερ (όχι για διθερµικούς λέβητες) = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort 04 = Μονοθερµικός Comfort 05 = Μόνο θέρµανση Φ.Αέριο Υγραέριο Standard (30-80 C) Μειωµένη (25-45 C) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 18 x 5 = 90 ) P07 Ρύθµιση ελάχιστης ισχύος θέρµανσης Σε % P08 Ρύθµιση µέγιστης πίεσης αερίου και ισχύος θέρµανσης Ελάχιστη αερίου (P07) - 99 P09 Ρύθµιση βήµατος εκκίνησης P10 P11 P12 Λειτουργία διατήρησης νερού χρήσης (όχι για διθερµικούς λέβητες) Λειτουργία κατά της νόσου του λεγεωνάριου (µόνο για λέβητες συσσώρευσης) Ορισµός καµπύλης κλιµατικής αντιστάθµισης (µόνο µε εξωτερικό αισθητήρα συνδεµένο) Σε % Σε % (ρυθµισµένο στο 50) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Βλέπε διάγραµµα στην περιγραφή της παραµέτρου P13 Ελάχιστο setpoint θέρµανσης Σε C P14 Μέγιστο setpoint θέρµανσης Σε C P15 Μέγιστο setpoint νερού χρήσης Σε C P16 Αερισµός Σε λεπτά της ώρας 28

33 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων Η τροποποίηση των τιµών των παραµέτρων του προηγούµενου πίνακα επιτυγχάνεται διαµέσου του µενού ρυθµίσεων παραµέτρων τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: OFF 1. Πιέζοντας το µπουτόν επιλέγετε τη λειτουργία OFF P00 2. Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & έως να προβληθεί στη οθόνη P00 3. Αφήνετε τα µπουτόν & P00 4. ιαµέσου των µπουτόν & της θέρµανσης επιλέγετε τη παράµετρο που θέλετε να τροποποιήσετε P01 5. Πιέζετε το µπουτόν και το αφήνετε: η οθόνη θα εµφανίσει την τιµή της παραµέτρου για τροποποίηση. Ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν. 29

34 5.3 Προγραµµατισµός παραµέτρων 01 P00 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P00 ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort (+7 C) 04 = Μονοθερµικός Comfort (Απαιτείται ενεργοποίηση της λειτουργίας προθέρµανσης του πλακοειδή εναλλάκτη) 05 = Μόνο θέρµανση 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P00). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P01 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 00 P01 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Φ.Αέριο 01 = Υγραέριο 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P01). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P02 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 01 P02 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = standard (30-80 C) 01 = µειωµένη (25-45 C) για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P02). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 30

35 01 P03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P03 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία η εκκίνηση της λειτουργίας νερού χρήσης θα καθυστερεί 2 δευτερόλεπτα. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01 = Ενεργοποιηµένη 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P03). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P04 - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 36 P04 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζετε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο καυστήρας µένει ανενεργός εφόσον η θερµοκρασία αναχώρησης είναι µεγαλύτερη από εκείνη που όρισε ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 36 = 180 = 3 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P04). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 31

36 36 P05 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P05 - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλοφορητή στη θέρµανση αφού σταµατήσει η λειτουργία του καυστήρα µετά την επέµβαση του θερµοστάτη χώρου. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 36 = 180 = 3 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P05). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 18 P06 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P06 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ / ΜΠΟΙΛΕΡ (Όχι για διθερµικά µοντέλα) Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλοφορητή στο νερό χρήσης µετά το κλείσιµο του διακόπτη. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 18 = 90 = 1.5 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P06). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 32

37 5.4 4 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P08 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 66 P08 Πριν εκκινήσετε το λέβητα για να κάνετε τη ρύθµιση τοποθετείτε ένα µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης B στη βαλβίδα αερίου (εικ. 1) Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) και επιλέγετε τη παράµετρο P Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης ρυθµίζετε τη τιµή της παραµέτρου στο Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P08). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 9. Πιέζετε το µπουτόν για να ενεργοποιήσετε το λέβητα σε λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 10. Πιέζετε για 7 δευτ/τα το µπουτόν µέχρι να προβληθεί παλλόµενο στην οθόνη 07 (λειτουργία προετοιµασίας για µέτρηση καυσαερίων) έτσι ώστε ο λέβητας να λειτουργήσει στη µέγιστη ισχύ θέρµανσης για 15 λεπτά. Το µανόµετρο θα δείξει τη πίεση αερίου. Αν η τιµή αυτής της πίεσης είναι διαφορετική από τη τιµή της ετικέτας (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου ) αφαιρείτε το πώµα A (εικ. 1) και µε γαλλικό κλειδί ν. 10 περιστρέφετε το παξιµάδι C για να ρυθµίσετε τη µέγιστη πίεση αερίου. 11. Ακολούθως ρυθµίζετε την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ως εξής: - Αποσυνδέστε µία από τις δύο φύσες τροφοδοσίας στο ρυθµιστή E (εικ.1 ) - Το µανόµετρο θα δείξει τη πίεση αερίου της ελάχιστης µηχανικής - Αν η τιµή αυτής της πίεσης είναι διαφορετικό από το 1,5 mbar (G20) / 4,5-6,1 mbar (G30-G31), τότε µε ένα σταυρωτό κατσαβίδι περιστρέφετε το κοχλία D (εικ.1 ) µέχρι να δείξει το µανόµετρο τη σωστή πίεση - Επανασυνδέστε τη φύσα τροφοδοσίας στο ρυθµιστή E (εικ.1 ) - Επανατοποθετείτε το πώµα A (εικ.1 ) επί του ρυθµιστή στην αρχική του θέση για τη σωστή λειτουργία - Για απενεργοποίηση της λειτουργίας προετοιµασίας για µέτρηση καυσαερίων πιέζετε το µπουτόν. 33

38 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P07 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24 P Μπαίνετε στο µενού των παραµέτρων στη παράµετρο P07 Το µανόµετρο δείχνει την ελάχιστη πίεση αερίου, αν αυτή η τιµή είναι διαφορετική από αυτή της ετικέτας (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου) χρησιµοποιείτε τα µπουτόν & του νερού χρήσης για να τροποποιήσετε τη τιµή της παραµέτρου. Το πεδίο ρύθµισης είναι Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P07). 14. Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & µέχρι να προβληθεί στην οθόνη το OFF. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P08 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 99 P Για να ρυθµίσετε τη µέγιστη ισχύ θέρµανσης µπαίνετε στο µενού των παραµέτρων στη παράµετρο P08 χωρίς να ανοίξετε κανένα διακόπτη νερού χρήσης. Ρυθµίζετε τη τιµή της παραµέτρου P08 από 99 στη τιµή που απαιτείται σύµφωνα µε τα διαγράµµατα πιέσεων αερίου (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου) Μέσω των µπουτόν & του νερού χρήσης. 16. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P08). 17. Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & µέχρι να προβληθεί στην οθόνη το OFF. 18. Αποσυνδέστε το µανόµετρο από το σηµείο µέτρησης πίεσης B της βαλβίδας αερίου και σφίξτε το κοχλία ώστε να µην υπάρχει διαρροή αερίου. 34

39 50 P09 00 P10 01 P11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P09 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ρυθµίσουµε τη πίεση του αερίου κατά τη φάση της έναυσης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: 00 = ρύθµιση ελάχιστης µηχανικής στη βαλβίδα αερίου 99 =µέγιστο επιτρεπτό, µεταβλητό ανάλογα µε το µήκος της καπνοδόχου και τον τύπο αερίου καυσίµου. Προρυθµισµένη τιµή στο Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P09). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΧΙ για διθερµικά µοντέλα) Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να κρατήσουµε τη βαλβίδα αποκοπής σε θέση λειτουργίας νερού χρήσης για όσο χρόνο κρατάει η ανακυκλοφορία ώστε να διατηρήσουµε ζεστό τον δευτερεύοντα εναλλάκτη. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01 = Ενεργοποιηµένη 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P10). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΟΥ (Μόνο για λέβητες συσσώρευσης) 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01= Ενεργοποιηµένη (προρύθµιση για λέβητες συσσώρευσης) 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P11). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 35

40 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 15 P12 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (Μόνο µε συνδεµένο εξωτερικό αισθητήρα) Προβλέπεται η σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερµοκρασίας (βλέπε κεφάλαιο 6,6 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις ο οποίος µεταβάλλει αυτόµατα τη θερµοκρασία αναχώρησης ανάλογα µε τη µέτρηση της εξωτερικής θερµοκρασίας. Το εύρος της διόρθωσης εξαρτάται από την επιλεγµένη τιµή της θερµορύθµισης Kd (βλέπε διάγραµµα εικόνας 1). Η επιλογή της καµπύλης προσδιορίζεται από τη µέγιστη θερµοκρασία αναχώρησης Tm και την ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία Te υπολογίζοντας και το βαθµό µόνωσης της οικίας. Οι τιµές των θερµοκρασιών αναχώρησης Tm αναφέρονται σε εγκαταστάσεις standard C ή σε ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις C. Ο τύπος της εγκατάστασης ορίζεται µέσω προγραµµατισµού της παραµέτρου P02. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα 1-5 και επιλέγετε τη παράµετρο P Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων από 00 έως 30. Η αρίθµηση της τιµής αναλογεί στις καµπύλες του διαγράµµατος της εικόνας Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P12). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. Εικόνα 1 Tm ( C) 45 MAX MIN Kd = 15 Kd = 10 Kd = 5 Kd = 0 Kd = 20 Kd = 25 Kd = Te ( C) 35 36

41 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P13 ΕΛΑΧΙΣΤΟ SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30 P13 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την ελάχιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για εγκαταστάσεις standard) (µειωµένη για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P13). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 80 P14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P14 ΜΕΓΙΣΤΟ SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την µέγιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για εγκαταστάσεις standard) (µειωµένη για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P14). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 37

42 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P15 ΜΕΓΙΣΤΟ SETPOINT ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 60 P15 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την µέγιστη θερµοκρασία νερού χρήσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για διθερµικούς λέβητες) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P15). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P16 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 00 P16 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε τη διάρκεια λειτουργίας του ανεµιστήρα µετά από το κλείσιµο του καυστήρα. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: Η τιµή είναι σε λεπτά της ώρας. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P16). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 38

43 5.5 Πίνακας στοιχείων αερίου G20 Φ.Αέριο G30 Βουτάνιο G31 Προπάνιο Παράµετρος του Wobbe ελάχιστη (15 C, 1013 mbar) MJ/Nm Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar RBS 24 RAIN Κατανάλωση (15 C 1013 mbar) m 3 /h Κατανάλωση (15 C 1013 mbar) kg/h Ακροφύσια n x Ø (mm) 12 x x x 0.77 Tabella pressioni gas di regolazione µοντέλο Φ.ΑΕΡΙΟ G 20 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G31 RBS 24 RAIN min. max. min. max. min. max. mbar ιάγραµµα πιέσεων αερίου ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ Kw Portata termica in [kw] G 20 G 30 G Pressione ΠΙΕΣΗ ΣΕ mbar in [mbar] 39

44 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5.7 Μετατροπή τύπου αερίου Εικ ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 2. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 6. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 12 ΣΤΟΜΙΩΝ 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 9. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 10. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 11. ΒΙ ΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 12. ΠΑΞΙΜΑ Ι ΡΥΘΜΙΣΤΗ Η µετατροπή αερίου από φυσικό αέριο σε υγραέριο ή αντίστροφα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του αερίου είναι κατάλληλη για το νέο τύπο καυσίµου που θα τροφοδοτήσει τη συσκευή. Για τη µετατροπή τύπου αερίου ακολουθείστε τα εξής (εικ. 1): 1. διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα 2. κλείνετε το διακόπτη του αερίου 3. ξεβιδώνετε το σύνδεσµο του αερίου (5) µε 24άρι κλειδί και χωρίζετε το συλλέκτη καυστήρα (6) από τη ράµπα 7 του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες αντικαθιστάται τα ακροφύσια 8 (βλέπε Πίνακας στοιχείων αερίου 5.4, ακροφύσια ) στο συλλέκτη µε καρυδάκι νούµερο 7. Για την τοποθέτηση των ακροφυσίων χρησιµοποιήστε καινούργιες φλάντζες 5. επανατοποθετείτε το συλλέκτη (6) στον καυστήρα και βιδώνετε το σύνδεσµο (5). Μετά από κάθε αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συνδέσεων του αερίου πρέπει να ελέγχετε να µην υπάρχουν διαρροές αερίου 6. αλλάζετε τύπο αερίου µεταβάλλοντας την τιµή της παραµέτρου P01 (βλέπε Πίνακας παραµέτρων 5.1) 7. στην περίπτωση µετατροπής από Υγραέριο σε Φ.Αέριο κάνετε ρύθµιση της Ελάχιστης & Μέγιστης πίεσης (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου ) 8. στην περίπτωση µετατροπής από φυσικό αέριο σε υγραέριο αφαιρείτε το πώµα A από το ρυθµιστή (εικ. 1) και βιδώνετε εντελώς το παξιµάδι 12 µε κλειδί ν. 10, µετράτε την πίεση εισόδου της βαλβίδας εισάγοντας ένα µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης εισόδου 3 µε τον καυστήρα σε λειτουργία και ρυθµίζετε το µειωτή πίεσης του δικτύου σύµφωνα µε τον πίνακα στοιχείων αερίου 5.4 (Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας). Στην περίπτωση αερίου G 30 G31 ρυθµίζετε την είσοδο στην πίεση του G 31. Για ρύθµιση της ελάχιστης µηχανικής βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου. 9. Κατά τη µετατροπή του λέβητα για λειτουργία µε διαφορετικό αέριο φροντίστε να τοποθετήσετε την νέα ετικέτα στοιχείων που συνοδεύει το kit µετατροπής. 40

45 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.1 Γενικές επισηµάνσεις Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό εξουσιοδοτηµένο από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται κάθε δώδεκα µήνες. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά Πριν αρχίσετε την οποιαδήποτε εργασία στο λέβητα πρέπει να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και να κλείσετε το διακόπτη του αερίου 6.2 Έλεγχος της συσκευής Για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής συνιστάται η επιθεώρηση της από εξειδικευµένο τεχνικό στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας (θέρµανσης). Μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα: έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του αερίου έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του ζεστού νερού χρήσης οπτικός έλεγχος της φλόγας και της κατάστασης του θαλάµου καύσης ελέγχετε ότι η καύση είναι σωστά ρυθµισµένη και ενδεχοµένως ακολουθείστε τα όσα περιγράφονται στη παράγραφο Ρύθµιση πίεσης αερίου αφαιρείτε και καθαρίζετε τον καυστήρα από τις οξειδώσεις επιβεβαιώνετε ότι η φλάντζα στεγανότητας του θαλάµου καύσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά τοποθετηµένη ελέγχετε τον εναλλάκτη και ενδεχοµένως τον καθαρίζετε ελέγχετε τις ελάχιστες και τις µέγιστες πιέσεις ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των συστηµάτων έναυσης και ασφάλειας αερίου. Αν κρίνεται απαραίτητο καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια σπινθήρα και ιονισµού από τυχόν κατάλοιπα, επανατοποθετώντας τα στη κατάλληλη απόσταση από τον καυστήρα ελέγχετε τα συστήµατα ασφαλείας της θέρµανσης : θερµοστάτης ασφαλείας οριακής θερµοκρασίας, ασφάλεια οριακής πίεσης ελέγχετε τη πίεση του δοχείου διαστολής ελέγχετε ότι οι µόνιµες εισαγωγές αερισµού και εξαερισµού είναι σωστά τοποθετηµένες σε σχέση µε τις εγκατεστηµένες συσκευές και ότι πληρούν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχετε κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων ελέγχετε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία πληροί τα όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου ελέγχετε το φορτίο και τη θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ελέγχετε ότι η ροή του υγρού δεν εµποδίζεται και ότι δεν υφίστανται παλινδροµήσεις των προϊόντων της καύσης στην εγκατάσταση. 41

46 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα Για εργασίες ελέγχου και συντήρησης είναι απαραίτητη η αφαίρεση του καλύµµατος του λέβητα. Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα από ABS του λέβητα ακολουθείστε τα εξής: a. ξεβιδώστε τις βίδες όπως περιγράφετε στην εικ. 1 b. αφαιρέστε το κάλυµµα τραβώντας το προς την πλευρά σας Για να επέµβετε στις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα ελέγχου προχωρήστε ως εξής: Αφαιρείτε τη τάση από το γενικό διακόπτη. αφαιρείτε το κάλυµµα (βλέπε εικ. 1) κρατείστε ταυτόχρονα τα πλαϊνά που στηρίζουν τον πίνακα ελέγχου και τραβώντας τα προς τα έξω (εικ. 2) αναποδογυρίστε τον πίνακα ελέγχου µε φορά προς τα κάτω ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (εικ. 2) και αφαιρείτε το κάλυµµα Εικ Εικ

47 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.4 Άδειασµα της εγκατάστασης Όταν παρουσιάζεται η ανάγκη αδειάσµατος της εγκατάστασης ακολουθείτε τα εξής: θέτετε το λέβητα στην ρύθµιση ΧΕΙΜΩΝΑΣ κλείνετε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας περιµένετε να κρυώσει ο λέβητας συνδέετε την µία άκρη ενός εύκαµπτου σωλήνα στο σηµείο αδειάσµατος της εγκατάστασης και τοποθετείτε την άλλη στην αποχέτευση περιστρέφετε το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης (εικ. 1) ανοίγετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης αρχίζοντας από αυτές που βρίσκονται στο πάνω µέρος και κατόπιν εκείνες που βρίσκονται στο κάτω µέρος Εικ. 1 όταν έχει διαφύγει όλο το νερό κλείνετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης καθώς και το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης Άδειασµα του κυκλώµατος νερού χρήσης Κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος παγώµατος είναι απαραίτητο το άδειασµα του κυκλώµατος νερού χρήσης ως ακολούθως: κλείνετε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης ανοίγετε όλες τις βρύσες ζεστού και κρύου νερού αφού τελειώσετε κλείνετε ξανά όλες τις βρύσες που είχατε ανοίξει προηγουµένως 43

48 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.5 Ηλεκτρολογικό σχέδιο Ηλεκτρονική πλακέτα MIAH6 TRA:Μετασχηµατιστής έναυσης ER: Ηλεκτρόδιο ιονισµού EA: Ηλεκτρόδιο έναυσης VG: Βαλβίδα αερίου MD: Ρυθµιστής C: Κυκλοφορητής PA: Πρεσσοστάτης αέρα TS: θερµοστάτης ασφαλείας SR: Αισθητήρας θέρµανσης SS: Αισθητήρας νερού χρήσης MF: Μικροδιακόπτης ροής Pacq: Πρεσσοστάτης νερού EV: Ανεµιστήρας MP: Κλεµοσειρά SE: Εξωτερικός αισθητήρας TA: θερµοστάτης χώρου L: Γραµµή N: Ουδέτερο ne: Μαύρο ce: Γαλάζιο ma: Καφέ ar: Πορτοκαλί Se Se Ta Ta MP ce ma ce 3 4 M M4 M6 1 2 Pacq ma ne ne 2 L N EV MF ne ma ce ne ne ne C 1 M M9 M M13 M15 M12 Tra M M10 ne ne ce ma ce ma ar ar TS 3 2 SS 1 SR PA ce ma ER EA MD VG 44

49 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.6 Προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα κατά τον ακόλουθο τρόπο : a. αποµονώστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από το γενικό διακόπτη b. αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα (βλέπε κεφάλαιο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα ) c. ξεβιδώνετε τις βίδες και αφαιρείτε τη πλάκα A από το πίνακα ελέγχου ( εικ. 1) και συνδέετε: το αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας στις επαφές Se-Se της κλεµοσειράς B το θερµοστάτη χώρου ή τον αποµακρυσµένο έλεγχο αφαιρώντας πρώτα τη γέφυρα στις επαφές Ta-Ta στη κλεµοσειρά B και ακολούθως συνδέοντας τους δύο µη πλωµένους αγωγούς Αφού τελειώσετε βάζετε στη θέση τους τη πλάκα A" και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα SE L N Ta Ta Se Se B A TA CR SE TA CR Legenda Αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας Θερµοστάτης χώρου Αποµακρυσµένος έλεγχος Open Therm (cod ) Εικ. 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που συνυπάρχουν αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας και αποµακρυσµένος έλεγχος η πλακέτα αναλογικής ρύθµισης το µόνο που κάνει είναι να στέλνει την τιµή της εξωτερικής θερµοκρασίας στον αποµακρυσµένο έλεγχο χωρίς να τη χρησιµοποιεί για τη ρύθµιση. Η επικοινωνία µεταξύ πλακέτας και αποµακρυσµένου ελέγχου γίνεται ανεξάρτητα από την επιλογή λειτουργίας στο λέβητα και αφού γίνει η σύνδεση τότε ο πίνακας ελέγχου χρήστη επί της πλακέτας απενεργοποιείται και στην οθόνη προβάλλεται Cr. 45

50 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις στην πλακέτα ακολουθείστε το σχέδιο: MIAH6 Υπόµνηµα TP Timer απενεργοποίησης προθέρµανσης νερού χρήσης (µόνο µε επιλεγµένη τη λειτουργία της παραµέτρου P00= 2, 3 ή 4) CT SRB SVZ Τηλεφωνικός έλεγχος Λυχνία για ένδειξη µπλοκαρίσµατος λέβητα Πλακέτα διαχείρισης βαλβίδων ζώνης σε συνδυασµό µε αποµακρυσµένο έλεγχο TAZ 1 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 1 TAZ 2 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 2 CT TP VZ1 Βαλβίδα ζώνης 1 VZ2 Βαλβίδα ζώνης 2 VZR FC Βαλβίδα ζώνης ελεγχόµενη από αποµακρυσµένο έλεγχο Τέλος διαδροµής βαλβίδων ζώνης SVZ L SRB N 46

51 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.7 υσλειτουργίες Για την προβολή των 5 τελευταίων βλαβών πιέζετε για 5 δευτερόλεπτα το µπουτόν INFO από θέση λειτουργίας OFF. Προβάλλεται ο αριθµός της βλάβης σε χρονολογική σειρά (-1- = πρώτη βλάβη -5- = τελευταία βλάβη) καθώς και το σχετικό κωδικό βλάβης που κρατά στη µνήµη. Χρησιµοποιώντας τα µπουτόν & της θέρµανσης για να δείτε όλη τη λίστα βλαβών. Για να µηδενίσετε το ιστορικό των βλαβών πιέζετε το µπουτόν RESET. Για να εγκαταλείψετε το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ E01 ΕΜΠΛΟΚΗ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΑ a. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΙΟΥ b. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ c. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ d. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ) Ή ΑΡΓΗ ΕΝΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ e. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) ΜΕ ΦΛΟΓΑ f. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ g. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ h. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ a. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ a. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΡΓΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ c. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ d. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ e. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ Χειροκίνητα ( πιέζετε το µπουτόν Reset ) E02 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ i. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ j. ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ (ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) f. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ g. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Χειροκίνητα (πιέζετε το µπουτόν Reset ) E03 ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ k. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ l. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ m. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ h. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ i. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ j. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Χειροκίνητα (πιέζετε το µπουτόν Reset ) H2O ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ n. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STOP ΣΤΟ 0.5 BAR) o. ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ p. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ q. ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ k. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ l. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτόµατα E05 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ r. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) s. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ m. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ n. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Αυτόµατα E06 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ t. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) u. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ o. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ p. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Αυτόµατα E17 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ v. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ q. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση) E18 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ w. ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ x. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Ή ΒΡΟΜΙΚΗ ΕΛΙΚΑ r. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ s. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση) 47

52 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ E21 ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ y. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ t. Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Αυτόµατα E22 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ z. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ u. ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση) E35 ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ aa. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ bb. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ cc. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ v. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ w. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ x. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (πιέζετε το µπουτόν Reset ) E40 ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ dd. ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕ ΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 160 volts) y. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ) Αυτόµατα 6.8 ιάγνωση βλαβών ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ F07 F08 ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Λειτουργία προετοιµασίας για δοκιµές καύσης (ενεργοποιηµένη) Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας θέρµανσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενεργοποιείται πιέζοντας για 7 δευτ/τα το µπουτόν και απενεργοποιείται κλείνοντας το λέβητα. Επιτυγχάνει την µέγιστη πίεση θέρµανσης για 15 λεπτά απενεργοποιώντας την λειτουργία ρύθµισης. Γενικότερα χρησιµοποιείται για προετοιµασία του λέβητα για δοκιµές καύσης. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας θέρµανσης αντιλαµβάνεται θερµοκρασία 5 C. Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε τη βαλβίδα αποκοπής στην θέση χειµώνας. Απενεργοποιείται µόλις αντιληφθεί θερµοκρασία ίση µε 30 C. 48

53 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.9 Πίνακας βασικών εξαρτηµάτων ΚΩ ΙΚΟΣ 21045LA 24068LA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 12 ΡΑΜΠΩΝ 1.30 Φ.ΑΕΡΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ PREMIUM -1 INTRSL ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 7 λίτρων ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ SIT 35007LA 35009LA 37029LA ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 230 ES30-98 FIME ΙΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ MIAH LA 73515LA 73516LA ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ x TUBO 13/15mm. ΜΠΛΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ x TUBO 17/18mm. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 86027LA ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90 C 96007LP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ZYTEL 49

54 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RHR 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 25 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKA 34/20 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 RKA 34.20 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1306.1 - DIGITECH

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter

Eγχειρίδιο χρήσης RK 100. για το µοντέλο CE 0694. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 100 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RK 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 RK 34 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1402.1 - DIGITECH C MIAH4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση

Eγχειρίδιο Oδηγιών RK 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RK 25 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως - inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 RK 25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1403.1 - DIGITECH C MIAH4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα