1. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 2. Εξίσωση κίνησης 3. Μετατόπιση & διάστημα 4. ιάγραμμα ταχύτητας χρόνου 5. Στρατηγική λύσης προβλημάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 2. Εξίσωση κίνησης 3. Μετατόπιση & διάστημα 4. ιάγραμμα ταχύτητας χρόνου 5. Στρατηγική λύσης προβλημάτων."

Transcript

1 24/9/214 Γενική Φσική Κωνσταντίνος Χ. Παύλο Φσικός Ραδιοηλεκτρολόγος (MSc) Καστοριά, Σεπτέμβριος Εξίσωση κίνησης 3. Μετατόπιση & διάστημα 4. ιάγραμμα ταχύτητας χρόνο 5. ονομάζεται η κίνηση πο γίνεται με σταθερή ταχύτητα. ονομάζεται η κίνηση πο γίνεται με σταθερή ταχύτητα. έ : ό.. ύ : ή έ : ό.. ύ : ή Σε οποιαδήποτε ίσα χρονικά διαστήματα το σώμα διανύει την ίδια απόσταση. 3 4 Επιλογή το άξονα ( & ) Για την επιλογή το άξονα με τη βοήθεια το οποίο θα περιγράψομε την κίνηση θα πρέπει να έχομε πόψη μας τα εξής: ως φορά το άξονα επιλέγομε την (αρχική) φορά κίνησης το σώματος η αρχή το άξονα επιλέγεται στην αρχική θέση το σώματος ( & ) τελ τελ / m = τελ Σ ό,τι αφορά στος χρόνος, επιλέγομε τη χρονική στιγμή έναρξης της κίνησης ως χρονική στιγμή μηδέν () = τελ / m 5 6 Κωνσταντίνος X. Παύλο 1

2 24/9/214 = τελ = 3 s Αφετηρία Τερματισμός Από τον ορισμό της ταχύτητας (επειδή μιλάμε για εθύγραμμες κινήσεις δε θα χρησιμοποιήσομε διανύσματα) έχομε: / m = -2 m τελ = 1 m σε κάποια τχαία χρονική στιγμή: 1.9 το σώμα βρίσκεται σε μια τχαία θέση: 5,7 m 7 8 Γενικά, η σχέση = () πο σνδέει τη θέση το σώματος και τον χρόνο ονομάζεται εξίσωση κίνησης ή/και εξίσωση θέσης. Με απλά λόγια η εξίσωση ατή μας λέει: πες μο τον χρόνο () να σο πω πο () είναι το σώμα : Με την (ορθή) επιλογή: έχομε: 9 1 Στην εθύγραμμη ομαλή κίνηση η εξίσωση κίνησης είναι μια γραμμική σχέση (δλδ σχέση αναλογίας) της μορφής y a b: > > = = y a b < < Κωνσταντίνος X. Παύλο 2

3 24/9/214 ιάγραμμα. Η ταχύτητα ω > Για την κλίση της γραφικής παράστασης της εξίσωσης ισχύει: ιάγραμμα. Η ταχύτητα / m 1 ( 1 ) 2 ( 2 ) 2 1 ω ω 1 2 > ιάγραμμα. Η ταχύτητα ιάγραμμα. Η ταχύτητα ιάγραμμα θέσης χρόνο Άσκηση 1 2 Αν δο σώματα κινούνται με ταχύτητες 1 και 2 και τα αντίστοιχα διαγράμματα θέσης χρόνο είναι ατά πο φαίνονται, να αποδειχθεί ότι: Κωνσταντίνος X. Παύλο 3

4 24/9/214 Ένα σώμα ξεκινά από τη θέση -2 m τη χρονική στιγμή 6 s και κινείται προς τον θετικό ημιάξονα με σταθερή ταχύτητα μέτρο 4 m/s. 1. Να βρεθεί η εξίσωση κίνησής το. 2. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή 1 s; 3. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση +1 m; 4. Να γίνει η γραφική παράσταση της θέσης σναρτήσει το χρόνο. = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () ιαβάζομε την άσκηση και ξεκαθαρίζομε τα δεδομένα και τα ζητούμενα: Ένα σώμα ξεκινά από τη θέση -2 m τη χρονική στιγμή 6 s και κινείται προς τον θετικό ημιάξονα με σταθερή ταχύτητα μέτρο 4 m/s. 1. Να βρεθεί η εξίσωση κίνησής το. 2. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή 1 s; 3. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση +1 m; 4. Να γίνει η γραφική παράσταση της θέσης σναρτήσει το χρόνο = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () Από τη γενική εξίσωση αντικαθιστώντας έχομε: 4 ms /, 2m 6s ( / m, / s) = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () Από την εξίσωση κίνησης 4 26 ( / m, / s) για 1 = 1 s έχομε: s m = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () Από την εξίσωση κίνησης 4 26 ( / m, / s) 26 λύνομε ως προς : 4 και έχομε: m ,5s 4 = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () Γνωρίζομε πως η γραφική παράσταση της εξίσωσης κίνησης για την εθ. ομ. κίνηση είναι εθεία γραμμή. Άρα χρειαζόμαστε μόνο δο ζεύγη τιμών (, ). Έχομε: (, ) = (6s, -2m) ( 1, 1 ) = (1s, +14m) Κωνσταντίνος X. Παύλο 4

5 24/9/214 = -2 m = 6 s = ()? 1 =?, 1 = 1 s 2 =?, 2 = +1 m ιάγραμμα = () Τοποθετούμε τα σημεία στο διάγραμμα: Α: (, ) = (6s, -2m) Β: ( 1, 1 ) = (1s, +14m) 14-2 / m Β 6 1 Α / s Μετατόπιση & διάστημα Για κίνηση προς τον θετικό ημιάξονα ( > ) έχομε: Μετατόπιση: ιάστημα: Αρχική θέση S S Τελική θέση / m S Μετατόπιση & διάστημα Για κίνηση προς τον αρνητικό ημιάξονα ( < ) έχομε: Μετατόπιση: ιάστημα: Τελική θέση S S Αρχική θέση / m S 28 Μετατόπιση & διάστημα Ο πολογισμός της μετατόπισης μπορεί να γίνει και αλγεβρικά χρησιμοποιώντας τη εξίσωση κίνησης: Άρα, για το διάστημα θα είναι: 2 1 S ιάστημα Σνεπώς για τον πολογισμό το διαστήματος χρησιμοποιούμε τη σχέση: S Επειδή σνήθως είναι =, έχομε: S S ιάγραμμα ταχύτητας χρόνο Το διάγραμμα ταχύτητας χρόνο στην εθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι μια εθεία γραμμή παράλληλη στον άξονα των χρόνων, αφού = σταθ. = σταθ, > 29 3 Κωνσταντίνος X. Παύλο 5

6 24/9/214 ιάγραμμα ταχύτητας χρόνο Το εμβαδό το σκιασμένο τμήματος είναι: ό ά Ύ λδ από το διάγραμμα μπορούμε πολογίζοντας το εμβαδό να βρούμε τη μετατόπιση 1 2 Άσκηση παράδειγμα Για το δoθέν διάγραμμα θέσης χρόνο, και μέχρι τη χρονική στιγμή 9 sec: 1. να περιγραφεί η κίνηση το σώματος 2. να πολογιστούν οι επιμέρος ταχύτητες 3. να γραφούν οι επιμέρος εξισώσεις κίνησης 4. να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνο ( ) 5. να πολογιστούν οι επιμέρος μετατοπίσεις 6. να πολογιστεί η σνολική μετατόπιση και το σνολικό διάστημα πο διένσε το σώμα Άσκηση παράδειγμα Για το δoθέν διάγραμμα θέσης χρόνο 1. να περιγραφεί η κίνηση το σώματος 2. να πολογιστούν οι επιμέρος ταχύτητες 3. να γραφούν οι επιμέρος εξισώσεις κίνησης 4. να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνο ( ) 5. να πολογιστούν οι επιμέρος μετατοπίσεις 6. να πολογιστεί η σνολική μετατόπιση και το σνολικό διάστημα πο διένσε το σώμα Άσκηση παράδειγμα Σώμα κινείται σε εθεία γραμμή. Το διάγραμμα ταχύτητας χρόνο είναι ατό πο φαίνεται στο σχήμα. Θεωρώντας πως η αρχική θέση το σώματος είναι = : 1. να περιγραφεί η κίνηση το σώματος. 2. να πολογιστούν οι επιμέρος μετατοπίσεις, η σνολική μετατόπιση και το σνολικό διάστημα 3. να γραφούν οι επιμέρος εξισώσεις κίνησης 4. να γίνει το διάγραμμα θέσης χρόνο Ανάγνωση κατανόηση προβλήματος 2. Παράσταση απεικόνιση το προβλήματος 3. Καταγραφή δεδομένων 4. Καταγραφή ζητούμενων 5. Καταγραφή αρχών νόμων 6. Γραφή εξισώσεων 7. Λύση των εξισώσεων & αντικατάσταση τιμών 8. Αξιολόγηση της λύσης Κωνσταντίνος X. Παύλο 6

7 24/9/214 GOAL PROBLEM-SOLVING STEPS Besides wha you migh epec o learn abou physics conceps, a very valuable skill you should hope o ake away from your physics course is he abiliy o solve complicaed problems. The way physiciss approach comple siuaions and break hem down ino manageable pieces is eremely useful. We have developed a memory aid o help you easily recall he seps required for successful problem solving. When working on problems, he secre is o keep your GOAL in mind! 1. Gaher informaion The firs hing o do when approaching a problem is o undersand he siuaion. Carefully read he problem saemen, looking for key phrases like a res or freely falls. Wha informaion is given? Eacly wha is he quesion asking? Don forge o gaher informaion from your own eperiences and common sense. Wha should a reasonable answer look like? You wouldn epec o calculae he speed of an auomobile o be m/s. Do you know wha unis o epec? Are here any limiing cases you can consider? Wha happens when an angle approaches or 9 or when a mass becomes huge or goes o zero? Also make sure you carefully sudy any drawings ha accompany he problem Organize your approach Once you have a really good idea of wha he problem is abou, you need o hink abou wha o do ne. Have you seen his ype of quesion before? Being able o classify a problem can make i much easier o lay ou a plan o solve i. You should almos always make a quick drawing of he siuaion. Label imporan evens wih circled leers. Indicae any known values, perhaps in a able or direcly on your Skech. 3. Analyze he problem Because you have already caegorized he problem, i should no be oo difficul o selec relevan equaions ha apply o his ype of siuaion. Use algebra (and calculus, if necessary) o solve for he unknown variable in erms of wha is given. Subsiue in he appropriae numbers, calculae he resul, and round i o he proper number of significan figures Learn from your effors This is he mos imporan par. Eamine your numerical answer. Does i mee your epecaions from he firs sep? Wha abou he algebraic form of he resul before you plugged in numbers? Does i make sense? (Try looking a he variables in i o see wheher he answer would change in a physically meaningful way if hey were drasically increased or decreased or even became zero.) Think abou how his problem compares wih ohers you have done. How was i similar? In wha criical ways did i differ? Why was his problem assigned? You should have learned somehing by doing i. Can you figure ou wha? When solving comple problems, you may need o idenify a series of subproblems and apply he GOAL process o each. For very simple problems, you probably don need GOAL a all. Bu when you are looking a a problem and you don know wha o do ne, remember wha he leers in GOAL sand for and use ha as a guide. Κωνσταντίνος X. Παύλο 7

with dimensions ū( x, 0) = 0 for 0 < x < 1 and as boundary conditions that the two ends of the rod is at a temperature T 0 :

with dimensions ū( x, 0) = 0 for 0 < x < 1 and as boundary conditions that the two ends of the rod is at a temperature T 0 : 1. Πρόλογος Στις ακόλουθες σελίδες δίνονται σύντομες σημειώσεις γιά το μάθημα Μαθηματική Μοντελοποίηση Ι του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι σημειώσεις είναι ιδιαίτερα σύντομες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Στην παρούσα φάση καλείστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ

MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Image Analysis II. Ανάλυση Εικόνας ΙΙ MODULE 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Image Analysis II Ανάλυση Εικόνας ΙΙ Hough Transform Μετασχηµατισµός Hough B-Splines Πολυγωνικές Προσεγγίσεις Range Finding by Stereo Imaging Εύρεση Κλίµακας από τις Εικόνες Στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Time Domain Pitch Recognition

Time Domain Pitch Recognition Chourdakis G. Michael *, Haralampos C. Spyridis ** * PhD Candidate, Music Department, University of Athens. m@turboirc.com ** Professor of Music & Informatics, Head Manager of the Sound Engineering Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Fear not the Listening Experience 2 by George Vassilakis Cover Story > Computer Based

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION May 2014

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ

«Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ «Να χάσεις το μνημονικό και τις ικανότητές σου είναι πολύ δύσκολο από μόνο του χωρίς να χάσεις την ίδια στιγμή και τους φίλους σου» ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ Πώς να παραμείνετε φίλος με κάποιον που έχει άνοια GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Μαρκοπούλου Αναστασία Μαθηματικός Ειδικής Αγωγής Καλάβρυτα, Ιανουάριος 2012. Ο T.R. Miles, στο βιβλίο Dyslexia

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 011 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο 1. δ. β. γ 4. β 5. α-λ, β-σ, γ-σ, δ-σ, ε-λ. ΘΕΜΑ ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τα δύο σώµατα αφήνονται να κινηθούν χωρίς αρχική ταχύτητα µε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο μάθημα Short lesson

Σύντομο μάθημα Short lesson Σύντομο μάθημα Short lesson Οργάνωση του χρόνου 1-30 31-45 46-60 Πείραμα 1 Επιλογή Μορφής Επιλογή στρατηγικής Η κατάταξη Κλάσεις Μαλακίων Μορφές Οστράκων Ονοματολογία Τα πιο περίεργα και τα ομορφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of National Education and Religious Affairs English Language Certification LEVEL A1 & A2 on the scale set by the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ www.cms.org.cy ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Entropy Uncertainty in Hydrology and Nature. Nikos Theodoratos. Post-graduate Thesis. supervised by, Prof. Demetris Koutsoyiannis

Entropy Uncertainty in Hydrology and Nature. Nikos Theodoratos. Post-graduate Thesis. supervised by, Prof. Demetris Koutsoyiannis NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Post-graduate Thesis for the programme Water Resources Science and Technology Entropy Uncertainty in Hydrology and Nature Nikos Theodoratos supervised by, Prof.

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Ανασκόπηση Γλώσσες Σήμανσης Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Εισαγωγή στην HTML Βασικές έννοιες Σύνταξη Στοιχείων HTML Δομή αρχείων HTML Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων (DOM) Σημασιολογία Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ Final Project Report Στο http://homepages.ist.edu.gr/~l6project/04_fpr/fpr.pdf θα βρείτε την περιγραφ της εργασίας Final Project Report (FPR). Η εργασία αυτ βαθµολογείται µε 90% της συνολικς βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 15 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY

STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY STATE CERTIFICATE OF LANGUAGE PROFICIENCY MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS DIRECTORATE FOR THE CERTIFICATION OF LANGUAGE COMPETENCE Script Rater Guide NOVEMBER 2011 http://rcel.enl.uoa.gr/rcel/

Διαβάστε περισσότερα