Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts."

Transcript

1 Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth must be restored to fulfill clinical function. The necessity of restoration of an endodontically treated tooth must be taken under consideration even before starting endodontic procedure. Endodontically treated teeth have usually lost a major part of dental tissues due to caries and endodontic procedures. The use of a root post and core does not contribute to increased mechanical stability, as it was believed in the past. On the contrary the use of root posts may further weaken the existing tooth structure because of further dentine removable. The main clinical objective in the use of posts and cores is to ensure proper retention for a core material in order to allow prosthetic restoration of the remaining tooth. Endodontic posts are classified according to their fabrication procedure to prefabricated and individually constructed. From a material point of view they can be divided to metallic, ceramic, carbon-fiber and glass-fiber posts. Another classification of the prefabricated root posts is based on the shape of the posts as conical, cylindrical etc. According to the mode of retention in the root dental walls posts can be classified as cement-retained or screw-retained. The aim of this article is to emphasize the factors that must be considered in the restoration of endodontically treated teeth and present the clinical stages in three clinical cases. Key words: Εndodontic posts, prefabricated, restoration, endodontically treated teeth 1. DDS 2. DDS, Dr.Dent 3. DDS, Dr.Dent E. Protogerou 1, V. Chronopoulos 2, H. Gousias 3, S. Kourtis 2 Odontostomatological Progress 2009, 63 (2): Department of Fixed Prosthodontics, School of Dentistry, National and Kapodistrian University of Athens, 2 Thivon Str., Goudi, Athens 314 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

2 Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με προκατασκευασμένους άξονες E. Πρωτογέρου 1, B. Χρονόπουλος 2, H. Γούσιας 3, Σ. Κούρτης 2 Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, στόχος του οδοντιάτρου είναι η αποκατάσταση του εναπομείναντος δοντιού. Η αποκατάσταση όμως των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών διαφέρει, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση, καθώς παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται δηλαδή για δόντια στα οποία έχει χαθεί συνήθως σημαντικό μέρος της δομικής οδοντικής τους ουσίας. Πολλές φορές η απώλεια της μύλης είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε να είναι αναγκαία η χρήση ενδορριζικών αξόνων για την αποκατάσταση της μύλης αυτών, τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους. Σε αντίθεση με όσα είχαν υποστηριχθεί στο παρελθόν, οι ενδορριζικοί άξονες δεν ενισχύουν τα δόντια, αλλά αντιθέτως τα αδυνατίζουν, καθώς περισσότερη οδοντίνη απομακρύνεται και εξασκούνται τάσεις στη ρίζα. Οι ενδορριζικοί άξονες χρησιμεύουν μόνον στη συγκράτηση του υλικού αποκατάστασης της μύλης. Είναι σημαντικός ο εκ των προτέρω καθορισμός της δυνατότητας τοποθέτησής τους, ώστε να καθορίζει και την πρόγνωση αυτής καθ εαυτής της ενδοδοντικής θεραπείας. Κατά την ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων με βάση τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε χυτούς (εξατομικευμένους) και προκατασκευασμένους. Οι εξατομικευμένοι διακρίνονται σε μεταλλικούς (χυτούς) και κεραμικούς, οι δε προκατασκευασμένοι σε μεταλλικούς, κεραμικούς, ανθρακονημάτων και υαλονημάτων. Η επιλογή του τύπου του άξονα που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με προκατασκευασμένους άξονες και να παρουσιαστούν τα κλινικά στάδια σε τρία κλινικά περιστατικά. Λέξεις ευρετηρίου: Προκατασκευασμένοι άξονες, αποκατάσταση, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009, 63 (2): Οδοντίατρος, Ειδικευόμενη στην Ενδοδοντολογία 2. Επίκουρος Καθηγητής 3. Λέκτορας Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2, Γουδή, Aθήνα ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

3 1. Εισαγωγή Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, στόχος του κλινικού οδοντιάτρου είναι η αποκατάσταση του εναπομείναντος δοντιού, ώστε να μπορεί να υπηρετήσει, μέσα σε βιολογικά πλαίσια, τη λειτουργία για την οποία από τη φύση του προορίζεται. Παρά την αντίληψη που γενικά επικρατεί, ότι δηλαδή τα δόντια μετά την ενδοδοντική θεραπεία αφυδατώνονται, η αλήθεια είναι πως η υγρασία (moisture content) της οδοντίνης δεν μειώνεται στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, ακόμη και 10 χρόνια μετά το τέλος της ενδοδοντικής θεραπείας. 1 Η αποκατάσταση όμως αυτών των δοντιών διαφέρει, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση, καθώς τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται δηλαδή για δόντια τα οποία έχουν χάσει συνήθως σημαντικό μέρος της δομικής οδοντικής τους ουσίας, τόσο κατά τις διαδικασίες της διάνοιξης (απώλεια μεγάλου μέρους της μύλης), όσο και της χημικομηχανικής επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων (απώλεια οδοντίνης των τοιχωμάτων), με συνέπεια πολλές φορές μια απλή έμφραξη 1 ης ομάδας, για παράδειγμα, όχι μόνον να μην τα προστατεύει, αλλά αντιθέτως να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους. Πολλές φορές η απώλεια της μύλης είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε από προσθετικής απόψεως να είναι αναγκαία η χρήση ενδορριζικών αξόνων για την αποκατάσταση της μύλης αυτών, τόσο για λειτουργικούς, όσο και για αισθητικούς λόγους, ιδίως σε πρόσθια δόντια, όπου ο αισθητικός παράγων διαδραματίζει τον πρωταρχικό ρόλο για τον ασθενή. Σε αντίθεση με μια άποψη που επικρατούσε παλαιότερα, οι ενδορριζικοί άξονες δεν ενισχύουν τα δόντια. Αντιθέτως τα αδυνατίζουν, καθώς απομακρύνεται περισσότερη οδοντίνη και εξασκούνται τάσεις στη ρίζα. 2-4 Όπως προαναφέρθηκε, οι ενδορριζικοί άξονες χρησιμεύουν μόνο στη συγκράτηση του υλικού αποκατάστασης της μύλης. Είναι δε τόσο σημαντικός ο εκ των προτέρων (δηλαδή πριν από την έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας) καθορισμός της δυνατότητας τοποθέτησής τους, ώστε να καθορίζει και την πρόγνωση αυτής καθ εαυτήν της ενδοδοντικής θεραπείας. Θα πρέπει δηλαδή ο κλινικός, πριν από την έναρξη της όποιας ενδοδοντικής θεραπείας, να κρίνει, εάν αυτό το δόντι προσθετικά είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με άξόνα σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο και λειτουργικό σύνολο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να σκεφτεί άλλες πιθανές λύσεις (π. χ. εξαγωγή και εμφύτευμα ) 2. Κλινικά χαρακτηριστικά του «ιδανικού ενδορριζικού άξονα» Εκτός από την εκτίμηση της δυνατότητας αποκατάστασης του δοντιού με ενδορριζικό άξονα, θα πρέπει και ο άξονας να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να παρέχει μέγιστη προστασία της ρίζας, να συγκρατείται κατάλληλα μέσα στο ριζικό σωλήνα, να συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή συγκράτηση της αποκατάστασης, να υπηρετεί τις ανάγκες της αισθητικής, όπου αυτό απαιτείται, να είναι ακτινοσκιερός, να μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας και να είναι βιοσυμβατός. 5 Φυσικά δεν υπάρχει άξονας που να πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η προπαρασκευή του χώρου που θα υποδεχτεί τον άξονα αποτελεί σημείο ιδιαίτερης κλινικής ευαισθησίας, αφού πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις συγκράτησης του άξονα και της ακεραιότητας του δοντιού. Θα πρέπει λοιπόν το εύρος του χώρου που θα παρασκευαστεί να μην υπερβαίνει το 1/3 του εύρους της ρίζας, 5 ενώ θα πρέπει ακρορριζικά να παραμένουν 4-5mm 316 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ έμφραξης γουταπέρκας, για να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ακρορριζική απόφραξη της υπάρχουσας ενδοδοντικής θεραπείας. 6,7 Επειδή η μικροδιείσδυση είναι σημαντικά μεγαλύτερη όταν έχει δημιουργηθεί χώρος για άξονα και υπάρχουν ακρορριζικά 3-7 mm γουταπέρκας, σε σχέση με έναν καθ όλο το μήκος εμφραγμένο ριζικό σωλήνα, τα 4-5mm είναι το ελάχιστο μήκος εμφρακτικού υλικού που θα πρέπει να παραμένει στο ριζικό σωλήνα Ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων Οι ενδορριζικοί άξονες, με βάση τον τρόπο κατασκευής, διακρίνονται σε εξατομικευμένους και προκατασκευασμένους. Οι εξατομικευμένοι διακρίνονται σε μεταλλικούς (χυτούς) και κεραμικούς, οι δε προκατασκευασμένοι σε μεταλλικούς, άξονες ζιρκονίου, ανθρακονημάτων και υαλονημάτων. Αναλυτικότερα, οι τύποι των αξόνων με βάση τον τρόπο κατασκευής τους φαίνονται στον πίνακα 1. Όμως, οι ενδορριζικοί άξονες ταξινομούνται και με βάση άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως τον τρόπο συγκράτησής τους εντός των ριζικών σωλήνων (κοχλιούμενοι, συγκολλώμενοι, διπλής συγκράτησης), το σχήμα τους (κυλινδρικοί, κωνικοί ή μικτοί). Η επιλογή του τύπου του άξονα που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ποσότητα των εναπομεινάντων οδοντικών ιστών, τη μορφολογία του ριζικού σωλήνα (ευθύς, κεκαμμένος, στενός, ευρύς, ωοειδούς ή στρογγύλης διατομής κ.λπ.), τις ανατομικές ιδιαιτερότητες των δοντιών, την πιθανή ανάγκη για αλλαγή της φοράς ή του σχήματος της μύλης (για παράδειγμα σε δόντια με προς τα εγγύς απόκλιση) και το είδος της προσθετικής αποκατάστάσης, που θα ακολουθήσει (μονήρης στεφάνη, γέφυρα, επένθετη μερική οδοντοστοιχία κ.λπ.). Πίνακας 1: Ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων με βάση το υλικό κατασκευής τους. Εξατομικευμένοι (custom) Μεταλλικοί (χυτοί): α. μη κράματος χρυσού β. ευγενών μετάλλων Κεραμικοί: α. ζιρκονίου (ZrO 2 ) β. αλουμίνας (Inceram) γ. υαλοκεραμικοί (Empress) Προκατασκευασμένοι Μεταλλικοί: α. Ανοξείδωτου χάλυβα β. Τιτανίου γ. Κράματος χρυσού δ. Μη ευγενών μετάλλων (Co-Cr) Ζιρκονίου (ZrO, Y O ) Ανθρακονημάτων Υαλονημάτων Οι εξατομικευμένοι μεταλλικοί άξονες έχουν μακρά και δοκιμασμένη κλινική αποτελεσματικότητα και παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, επειδή έχουν καλές φυσικές ιδιότητες και είναι εξαιρετικά βιοσυμβατοί, ενώ δίνουν δυνατότητα αποκατάστασης σε δόντια με εκτεταμένη καταστροφή μύλης. Μειονεκτούν βεβαίως ως προς τις δυσχρωμίες, που μπορεί να προκαλέσουν στη ρίζα και κατ επέκταση στα ούλα, και στο ότι δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ολοκεραμικές στεφάνες, προβλήματα ιδιαιτέρως ενοχλητικά σε πρόσθιες περιοχές, όπου υπεισέρχεται επιτακτικός ο αισθητικός παράγων. Ως προς το βιολογικό πλαίσιο, δυστυχώς παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για κάταγμα της ρίζας, ενώ από πρακτικής σκοπιάς η κατασκευή τους απαιτεί περισσότερες από μία συνεδρίες, έχουν περιορισμένη ικανότητα συγκόλλησης και αυξημένο κόστος. Η ανάγκη χρήσης χυτών αξόνων υπαγορεύεται κυρίως από την κατάσταση και την ανατομία του προς αποκατάσταση δοντιού. Η κατα- ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

5 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ σκευή τους, λοιπόν, ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποκατάστασης δοντιών με μέτρια έως σοβαρή απώλεια οδοντικής ουσίας, σε ριζικούς σωλήνες με ακανόνιστη διατομή, και στις περιπτώσεις όπου θα χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός ριζικοί σωλήνες. Η χρήση τους δεν ενδείκνυται σε περίπτωση που το δόντι θα αποκατασταθεί με ολοκεραμικές στεφάνες για καθαρά αισθητικούς λόγους, και σε δόντια που έχουν μεγάλους πολφικούς θαλάμους, με μέτρια απώλεια οδοντικής ουσίας. Οι εξατομικευμένοι κεραμικοί άξονες από την πλευρά τους έχουν πολύ καλή αισθητική, με απόχρωση που προσομοιάζει αυτήν της οδοντίνης, άριστη βιοσυμβατότητα, ενώ δεν παρουσιάζουν διαβρώσεις (απουσία γαλβανικών φαινομένων). Ενώ είναι άξονες πολλά υποσχόμενοι, ειδικά ως προς την αποκατάσταση αισθητικών περιοχών, παρόλα αυτά έχουν χαμηλή αντοχή στη θραύση, κάτι που καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε περιοχές που δέχονται έντονα μασητικά φορτία. Άλλα μειονεκτήματα των αξόνων αυτών είναι η χαμηλή επιφανειακή μικροσκληρότητα, το αυξημένο κόστος τους και το ότι απαιτούν περισσότερες συνεδρίες,σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές, επειδή η τεχνική κατασκευής τους στο εργαστήριο είναι περισσότερο περίπλοκη. Οι εξατομικευμένοι κεραμικοί άξονες ενδείκνυνται για χρήση όταν υπάρχει εκτεταμένη απώλεια μύλης σε περίπτωση αποκατάστασης με ολοκεραμικές στεφάνες. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν ενδείκνυνται για την αποκατάσταση οπισθίων δοντιών και για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις. Οι προκατασκευασμένοι μεταλλικοί άξονες (εικ. 1) με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη επειδή έχουν χαμηλό κόστος, επιτρέπουν τη συντηρητική παρασκευή του δοντιού, έχουν μεγάλη αντοχή στη θραύση και ο χρόνος εργασίας είναι πολύ μικρότερος της κατασκευής αντίστοιχων εξατομικευμένων. Παρόλα αυτά δεν μπορούν και αυτοί να χρησιμοποιηθούν παντού, διότι δεν έχουν ικανοποιητική αισθητική απόδοση, αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησης καταγμάτων της ρίζας, δεν έχουν ικανότητα συγκόλλησης με πολυμερή υλικά και δεν έχουν αντοχή στη διάβρωση. Η χρήση των μεταλλικών προκατασκευασμένων αξόνων ενδείκνυται σε συνδυασμό με χυτούς άξονες και σε μικρής έκτασης μυλική καταστροφή. Σε ριζικούς σωλήνες ακανονίστου διατομής, και όπου ο αισθητικός παράγων κυριαρχεί, η χρήση τους δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για τον κλινικό οδοντίατρο Οι προκατασκευασμένοι μη μεταλλικοί άξονες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα,,και ειδικά οι νέες γενιές αξόνων (πχ άξονες υαλονημάτων) αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης. Με αυτούς επιτυγχάνουμε υψηλή αισθητική απόδοση, σε συνδυασμό με ικανοποιητικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Έχουν παρόμοιο μέτρο ελαστικότητας με την οδοντίνη, κάτι που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάγματος της ρίζας, και παρουσιάζουν δυνατότητα συγκόλλησης. Παρουσιάζουν υψηλή βιοσυμβατότητα, και υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί και η δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης αυτών των αξόνων, σε περίπτωση ανάγκης επανάληψης της θεραπείας, ενώ η χρήση τους επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των συνεδριών. Εντούτοις οι άξονες αυτοί έχουν μικρή ακτινοσκιερότητα και δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες που να τεκμηριώνουν την κλινική αποτελεσματικότητά τους. Ειδικά οι κεραμικοί άξονες έχουν επιπλέον μειονεκτήματα, επειδή έχουν αυξημένο κόστος, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενδοστοματική τους τροποποίηση, ενώ μετά τη συγκόλληση είναι σχεδόν αδύνατη η απομάκρυνσή τους από το ριζικό σωλήνα. Η χρήση των προκατασκευασμένων μη 318 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Εικόνα 1. Διάφοροι τύποι προκατασκευασμένων μεταλλικών αξόνων. Εικόνα 3. Προκατασκευασμένοι άξονες ανθρακονημάτων. μεταλλικών αξόνων ενδείκνυται σε αισθητικές αποκαταστάσεις και σε μικρές έως μέτριες ανασυστάσεις μύλης. Δεν θα πρέπει να αποτελούν θεραπευτική εκλογή σε περιπτώσεις ριζικών σωλήνων ακανόνιστου σχήματος και σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις μύλης. Εξαίρεση αποτελούν οι κεραμικοί άξονες ζιρκονίου, οι οποίοι, σε συνδυασμό με ολοκεραμικής στεφάνη, μπορούν μα χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις εκτεταμένης καταστροφής της μύλης. Μη μεταλλικοί προκατασκευασμένοι άξονες είναι οι άξονες οξειδίου του ζιρκονίου (εικ. 2), οι άξονες ανθρακονημάτων (εικ. 3) και οι άξονες υαλονημάτων (εικ. 4). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Εικόνα 2. Προκατασκευασμένοι κεραμικοί άξονες οξειδίου του ζιρκονίου. Εικόνα 4. Προκατασκευασμένοι άξονες υαλονημάτων. Περιστατικό1 (εικ. 5-13). Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο για αποκατάσταση του δοντιού 45, στο οποίο είχε προηγηθεί επιτυχής ενδοδοντική θεραπεία. Μετά την αφαίρεση της προσωρινής έμφραξης του δοντιού από το μυλικό θάλαμο, έγινε απάλειψη υποσκαφών, αφαίρεση των ανυποστήρικτων τοιχωμάτων και η αφαίρεση του υλικού έμφραξης του ριζικού σωλήνα, για την υποδοχή του προκατασκευασμένου άξονα. Κατά το στάδιο αυτό δίνεται προσοχή στο να διατηρηθεί κατά το δυνατόν ικανό ποσοστό υγιούς οδοντικής ουσίας, ώστε να υποστηρίζεται η αποκατάσταση του δοντιού με προκατασκευασμένο άξονα. Η αφαίρεση της γουταπέρκας γίνεται με περιστρεφόμενες εγγλυφίδες Gates- Glidden, παράλληλα προς τον επιμήκη άξονα. Οδηγό σημείο ορθής φοράς και παρασκευής είναι η έξοδος ρινισμάτων γουταπέρκας από το ριζικό σωλήνα. Η παραμένουσα γουταπέρκα ακρορριζικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5mm. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

7 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 5 (περιστατικό 1). Το δόντι, μετά την αφαίρεση της τερηδόνας και τη δημιουργία χώρου για άξονα. Εικόνα 8. Κάλυψη του άξονα με σιλάνιο. Εικόνα 6. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος. Εικόνα 9. Τοποθέτηση στον άξονα ρητινώδους κονίας. Εικόνα 11. Το δόντι μετά την αφαίρεση του τεχνητού τοιχώματος και τον πολυμερισμό της ρητίνης. Εικόνα 12. Αφαίρεση της περίσσειας της ρητίνης. Εικόνα 7. Αδροποίηση των τοιχωμάτων Εικόνα 10. Τοποθέτηση του άξονα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τοποθέτηση ρητίνης. Εικόνα 13. Το δόντι μετά την παρασκευή του για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. 320 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Στη συνέχεια, οι ριζικοί σωλήνες λειαίνονται με εγγλυφίδες Peeso (εικ. 5). Ακολούθως τοποθετήθηκε τεχνητό τοίχωμα (μεταλλικό έλασμα) με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιβάλλει το δόντι σφικτά στον αυχένα, να εισέρχεται στην ουλοδοντική σχισμή τόσο, ώστε να καλύπτει το χαμηλότερο σημείο της παρασκευασμένης επιφάνειας, για να μην επιτρέπεται η διαφυγή προς την ουλοδοντική σχισμή του υλικού που θα τοποθετηθεί, και να μην τραυματίζει τους ιστούς (εικ. 6). Στη συνέχεια έγινε αδροποίηση με ορθοφωσφορικό οξύ 37% για 15 και 30 της οδοντίνης και αδαμαντίνης του δοντιού (εικ. 7). Το δόντι εκπλύθηκε με καταιονισμό σπρέι αέρανερού και στεγνώθηκε εκ νέου με αέρα. Αφού δοκιμάστηκε ο άξονας υαλονημάτων (Snowlight/ Carbotech Co) μέσα στο ριζικό σωλήνα και προσαρμόστηκε ώστε να βρίσκεται 2-3 mm χαμηλότερα από τη μασητική επιφάνεια, προετοιμάστηκε με την αδροποίηση με αμμοβολή (Al 2 O 3, 50μm, για 15 δευτερόλεπτα), την τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντος και την τοποθέτηση στο ακρορριζικό του τριτημόριο ρητινώδους κονίας χημικού πολυμερισμού (εικ. 8, 9). Το στέγνωμα του ριζικού σωλήνα έγινε με κώνους χάρτου, προτού τοποθετηθεί ο άξονας. Κατόπιν, μέσα στο ριζικό σωλήνα τοποθετήθηκε ο συγκολλητικός παράγων στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα. Έπειτα ο άξονας εφαρμόστηκε μέσα στο ριζικό σωλήνα του δοντιού με προσοχή, ώστε να επιτραπεί η διαφυγή της περίσσειας της κονίας μυλικά, μειώνοντας την πιθανότητα εγκλεισμού φυσαλίδων αέρα στη μάζα της κονίας (εικ. 10) και αφέθηκε για 5 λεπτά, έως ότου πολυμεριστεί πλήρως η κονία. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συγκόλληση του υλικού αποκατάστασης, μετά τη σκλήρυνση της κονίας καθαρίζεται καλά το μυλικό τμήμα του άξονα και της οδοντίνης από τα υπολείμματα της κονίας. Για να δημιουργηθεί ένα συμπαγές κολόβωμα τοποθετήθηκε σύνθετη ρητίνη, ώστε να αποκατασταθεί το έλλειμμα της οδοντικής ουσίας στην όμορη επιφάνεια του προς αποκατάσταση δοντιού (εικ 11). Στα οδοντικά τοιχώματα και γύρω από τον άξονα τοποθετήθηκε συγκολλητικός παράγων, ο οποίος, μετά την απομάκρυνση της περίσσειάς του, φωτοπολυμερίστηκε για 10 20, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ρητίνη με την τεχνική της διαστρωμάτωσης, μέχρι να αποδοθεί το επιθυμητό σχήμα του παρασκευασμένου δοντιού. Το τεχνητό τοίχωμα αφαιρέθηκε, όπως και οι περίσσειες από τη μασητική επιφάνεια (εικ. 12). Το δόντι παρασκευάστηκε για την υποδοχή στεφάνης (εικ. 13). Προσοχή δόθηκε στη δημιουργία ευκρινούς βάθρου περιφερικά, ώστε η συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης να γίνει επάνω σε υγιή οδοντική ουσία. Περιστατικό 2 (εικ ). Ασθενής προσήλθε με λοξό κάταγμα μύλης στον 21 (εικ. 14). Το κάταγμα ήταν κάταγμα αδαμαντίνης οδοντίνης, τα οποία αποτελούν το 1/3 όλων των οδοντικών τραυματισμών, συμβαίνουν ιδιαίτερα συχνά στους άνω κεντρικούς τομείς 15 και ιδιαίτερα στις εγγύς κοπτικές γωνίες. 16 Ο έλεγχος ζωτικότητας έγινε με την ηλεκτρική δοκιμασία, χωρίς αντίδραση του πολφού στο ηλεκτρικό ερέθισμα. Το δόντι υποβλήθηκε σε ενδοδοντική θεραπεία μετά από απομόνωσή του, διάνοιξη του μυλικού θαλάμου, χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη του ριζικού σωλήνα με γουταπέρκα. Σε επόμενη συνεδρία αφαιρέθηκε το προσωρινό εμφρακτικό υλικό από το μυλικό θάλαμο, και προετοιμάζεται στο ριζικό σωλήνα ο χώρος για τον άξονα, με εγγλυφίδες Gates- Glidden και Peeso, όπως και στο περιστατικό 1 (εικ. 15). Τα στάδια συγκόλλησης του άξονα υαλο ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

9 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 14 (Περιστατικό 2). Λοξό κάταγμα της μύλης στο δόντι 21. Εικόνα 16. Συγκόλληση του άξονα με ρητινώδη κονία. Εικόνα 18. Ολοκλήρωση της τοποθέτησης σύνθετης ρητίνης. νημάτων Snowlight έγιναν όπως περιγράφηκαν στο περιστατικό 1 (εικ. 16). Στο περιστατικό αυτό δεν απαιτείτο τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος, εφόσον ήταν ακέραια τα όμορα τοιχώματα του δοντιού. Επίσης, ο άξονας καλό είναι να εξέχει της κατεαγείσας κοπτικής επιφάνειας του δοντιού, για να προσφέρει στη ρητίνη καλύτερη συγκράτηση. Στη συνέχεια Εικόνα 15. Προετοιμασία του δοντιού και παρασκευή χώρου για άξονα. Εικόνα 17. Τοποθέτηση ρητίνης μετά την αφαίρεση της περίσσειας της κονίας. Εικόνα 19. Τοποθέτηση νήματος στην ουλοδοντική σχισμή και παρασκευή για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. τοποθετήθηκε σύνθετη ρητίνη στο μυλικό θάλαμο (εικ. 17) και κοπτικά (εικ. 18), ώστε μετά την παρασκευή του το παρασκευασμένο δόντι να έχει το επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε νήμα αποτύπωσης στην ουλοδοντική σχισμή, ώστε να απωθήσει τα ούλα και να επιτρέψει την αποτύπωση του κολοβώματος ακρορριζικότερα 322 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ του ορίου της παρασκευής. Το δόντι παρασκευάστηκε (εικ. 19) για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. Προσοχή πρέπει να δίδεται στη δημιουργία ενός ευκρινούς βάθρου, όπου θα εδρασθεί η ολοκεραμική στεφάνη, το οποίο θα πρέπει να παρασκευασθεί επάνω σε αμιγώς υγιή οδοντική ουσία. Μετά την αποτύπωση και τη λήψη του χρώματος, η ολοκεραμική στεφάνη, έτοιμη, συγκολλήθηκε με τη χρήση ρητινώδους κονίας (Panavia) στο παρασκευασμένο κολόβωμα (εικ. 20). Περιστατικού 3 (εικ ). Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με κάταγμα του δοντιού 12 από ατύχημα σε αθλητική δραστηριότητα. Υπήρχε αποκάλυψη του πολφού και έγινε άμεσα ενδοδοντική θεραπεία (εικ. 21,22). Ο ασθενής είχε περισυλλέξει το θραυσμένο τμήμα της μύλης και επιζητούσε την συγκόλλησή του. Το τμήμα της μύλης συγκολλήθηκε άμεσα με σύνθετη ρητίνη και ο ασθενής προειδοποιήθηκε για πιθανότητα νέου κατάγματος, το οποίο πράγματι συνέβει μια εβδομάδα αργότερα. Μετά από συζήτηση με τον ασθενή, αποφασίστηκε η αποκατάσταση του δοντιού με ολοκεραμικό άξονα οξειδίου του ζιρκονίου (Cosmopost/ Ivoclar Co) και ολοκεραμική στεφάνη. Ο ριζικός σωλήνας παρασκευάστηκε, όπως και στα προηγούμενα περιστατικά, στο επιθυμητό μήκος και έγινε επαλήθευση της εφαρμογής του άξονα στο μήκος αυτό (εικ. 25). Η συγκόλληση του άξονα στο ριζικό σωλήνα έγινε με ρητινώδη κονία, όπως και στα προηγούμενα περιστατικά (εικ. 26). Το σχήμα του παρασκευασμένου δοντιού ολοκληρώθηκε με προσθήκη σύνθετης ρητίνης (εικ. 27). Ακολούθησε η αποτύπωση, η τοποθέτηση μεταβατικής στεφάνης (εικ. 28) και η συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης από οξείδιο του ζιρκονίου (εικ. 29, 30). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αποτελεί πολλές φορές ένα περίπλοκο κλινικό πρόβλημα, καθώς η απλή αποκατάσταση με έμφραξη πολλές φορές δεν Εικόνα 20. Η κλινική κατάσταση μετά τη συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης Εικόνα 21 (περιστατικό 3). Αρχική κλινική εικόνα. Κάταγμα της μύλης του 12. Εικόνα 22. Ενδοδοντική θεραπεία στο δόντι 12. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

11 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 23. Το θραυσθέν τμήμα της μύλης. Εικόνα 25. Έλεγχος του μήκους στη φρέζα Peeso και στον κεραμικό άξονα. Εικόνα 27. Τοποθέτηση νήματος απώθησης των ούλων και ολοκλήρωση του σχήματος με προσθήκη ρητίνης. Εικόνα 29. Ολοκεραμική στεφάνη από οξείδιο του ζιρκονίου. Εικόνα 24. Συγκόλληση του θραυσμένου τμήματος με σύνθετη ρητίνη. Εικόνα 26. Συγκόλληση του κεραμικού άξονα. Εικόνα 28. Τοποθέτηση μεταβατικής στεφάνης. Εικόνα 30. Τελική κλινική εικόνα. 324 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ επαρκεί για να διατηρήσει την ακεραιότητα ενός δοντιού μακροπρόθεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την απώλεια της οδοντικής ουσίας, είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε άλλες τεχνικές, όπως για παράδειγμα στη χρήση αξόνων, εξατομικευμένων ή προκατασκευασμένων, που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση μέτριων ή μεγάλων ελλειμμάτων της μύλης. Στην εργασία αυτή έγινε η περιγραφή τριών κλινικών περιστατικών, στα οποία η αποκατάσταση έγινε με τη χρήση προκατασκευασμένων αξόνων. Στα δύο από αυτά (2 ο και 3 ο ) η μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση με ολοκεραμική στεφάνη απέτρεπε τη χρήση μεταλλικών αξόνων και ευνοούσε υλικά περισσότερο αισθητικά. Και στα τρία περιστατικά χρησιμοποιήθηκε ρητινώδης κονία χημικά Papa J, Cain C, Messer HH. Moisture content of endodontically treated vs vital teeth, Endod Dent Traumantol 1994; 10:91-3. Charles J, Kenneth J. The Prosthodontic Management of Endodontically Treated Teeth: A Literature Review. Part I. Success and Failure Data, Treatment Concepts, J Prosthodont 1994; 3:243. Gutmann JL. The dentin-root complex: Anatomic and biologic considerations in restoring endodontically treated teeth, J Prosthet Dent 1992; 67: Assif D, Gorfil C. Biomechanical considerations in restoring endodontically treated teeth Prosthet Dent 1994; 71: Raiden G, Costa L, Koss S, Hernandez JL, Acenolaza V. Residual thickness of root in first premolars with root space preparation. J Endod 1999; 25: Gish SP, Drake DR, Walton Re, Wilcox L. Coronal leakage: bacte πολυμεριζόμενη, γιατί θεωρείται πως στις συνθήκες του ριζικού σωλήνα η υπεριώδης ακτινοβολία δεν μπορεί να φτάσει ομοιόμορφα και σε βάθος, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και κατά το δυνατόν ομοιόμορφος πολυμερισμός της μάζας της. Εναλλακτικά πάντως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Ακόμη, προτού τοποθετηθεί η κονία, το στέγνωμα του χώρου που έχει παρασκευασθεί για την υποδοχή άξονα, γίνεται με κώνους χάρτου και όχι με αέρα, διαφορετικά παραμένει υγρασία στο ριζικό σωλήνα, η οποία εμποδίζει τον πολυμερισμό της ρητινώδους κονίας. Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στα δύο τελευταία περιστατικά, ήταν άκρως αισθητικό, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις μιας βιολογικής, λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ rial penetration through obturated canals following post preparation. J AM Dent Assoc 1994; 125: Ανδριτσάκης Δ. Κλινική Ακίνητη Προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Αθήνα Αbramovitz L, Lev R, Fuss Z, Metzger Z. The unpredictability of seal after post space preparation: a fluid transport study, J Endodon 2001; 27: Metzger Z, Abramoviz R, Abramoviz L, Tagger M. Correlation between remaining length of root canal fillings after immediate post space preparation and coronal leakage, J Endodon 2000; 26: Wu MK, Pehlivan Y, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Microleakage along apical root fillings and cemented posts, J Prosthet Dent 1998; 79: Magnuson B, Holm AK. Traumatized permanent teeth in children a follow up. I. Pulpal complications and root resorption. Swed. Dent. J. 1969; 62: 61. Stalhane I, Hedegard, B. Traumatized permanent teeth in children aged 7-15 years. Part II. Swed. Dent. J. 1975; 18: Macko DJ, Grasso JE, Powell EA, Doherty NJ. A study of fractured anterior teeth in a school population. J. Dent. Child. 1979; 46: Anehill S, Lindahl B, Wallin H. Prognosis of traumatized permanent incisors in children. Swed. Dent. J. 1969; 62: Gutz DP. Fractured permanent incisors in a clinic population. J. Dent. Child. 1971; 38: Andreasen, JO. Crown fractures. In Traumatic injuries of the teeth. 2 nd ed. Copenhagen: Munksgaard International Publishers, 1981 pp ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ IN VITRO ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Σελ. 11 Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2012; 40 : 135-145 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Α.

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την κλινική κι

Με βάση την κλινική κι Ακτινοδιαγνωστική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 3 Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης D.M.Almog, DMD Διευθυντής οδοντιατρικών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας στο N. Jersey, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Σελ. 11, για τελική διόρθωση Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : 161-171 Πρακτικό θέμα Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 Εργαστήριο Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 9. Εικ. 10. Εικ. 11. Συμπεράσματα. απώθησης ούλων, το πρώτο. κατά τη λήψη του αποτυπώματος και αφαιρέθηκαν μετά την αποτύπωση.

Εικ. 9. Εικ. 10. Εικ. 11. Συμπεράσματα. απώθησης ούλων, το πρώτο. κατά τη λήψη του αποτυπώματος και αφαιρέθηκαν μετά την αποτύπωση. Γενική Οδοντιατρική 4 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition DT σελίδα 2 ουργηθεί σε λιγότερο από ένα λεπτό από το βοηθό ή τον οδοντίατρο, αν διατίθενται κλινικές και τεχνικές εικόνες. Με την αλληλεπίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών.

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών. Ακίνητη Προσθετική - Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2011; 39: 39-40 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών.

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

www.dental-tribune.gr

www.dental-tribune.gr DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Νο ε μ β ρ ι ο σ - Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 39 Συνδεθείτε τώρα Σύγχρονη Τεχνολογία Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ

Rοdopi Κοursoumi Dimitris Papageorgiou Christos Lεnιtsas. Ioannis Aetopoulos Violetta Founti Beϊ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS A six month issue of the Thessalian Stomatologic Society of Greece ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM

Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 13 Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM Robert Levin DDS Ιδιωτικό Οδοντιατρείο στο Huntington Beach, Καλιφόρνια, Αμερική Κλινικός εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΚΕΝΤΡΙΚΑ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Περιοδική έκδοση 2015 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εsthetic and plastic periodontal surgery

Εsthetic and plastic periodontal surgery Εsthetic and plastic periodontal surgery S. Vassilopoulos 1, G. Kodovazenitis 2 The primary aim of periodontal therapy is to restore and maintain the health and the integrity of the attachment apparatus.

Διαβάστε περισσότερα

Εsthetic and plastic periodontal surgery

Εsthetic and plastic periodontal surgery Εsthetic and plastic periodontal surgery S. Vassilopoulos 1, G. Kodovazenitis 2 The primary aim of periodontal therapy is to restore and maintain the health and the integrity of the attachment apparatus.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): 15-20 15 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ*, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ**, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ***, Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ τη σύγχρονη εποχή, οι απαιτήσεις των ασθενών για ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών

σελίδα 6 σελίδα 18 σελίδα 28 για τον έλεγχο στεφανών και γεφυρών DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Μα ρ τ ι ο σ - Απριλιοσ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 35 Συνδεθείτε τώρα Πρακτικά Θέματα Κλινικά Θέματα Τάσεις & Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ:επένθετη οδοντοστοιχία, ενδοµυλικός σύνδεσµος, ενδορριζικός άξονας, ενδοδοντική θεραπεία

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ:επένθετη οδοντοστοιχία, ενδοµυλικός σύνδεσµος, ενδορριζικός άξονας, ενδοδοντική θεραπεία ΕΝ ΟΜΥΛΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ CEKA ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΕΝΘΕΤΩΝ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΡΡΙΖΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επένθετες οδοντοστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις & Εφαρμογές. Άμεση αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη σε ένα σύνθετο περιστατικό. Μια πολύτιμη εναλλακτική θεραπευτική επιλογή

Τάσεις & Εφαρμογές. Άμεση αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη σε ένα σύνθετο περιστατικό. Μια πολύτιμη εναλλακτική θεραπευτική επιλογή 30 χρόνια DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition www.dental-tribune.gr EΛΛΑΔΑ, Ια ν ο υ α ρ ι ο σ-φε β ρ ο υ α ρ ι ο σ-ma ρ τ ι ο σ 2012 Το μ ο σ 8, Τε υ χ ο σ 40 Συνδεθείτε τώρα Εν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική

Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική Οδοντική Χειρουργική _ Ορθοδοντική ΣTOMA 2013; 41 : 163-172 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2012,69(2): 47-62 47 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΥΤΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΩ ΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ε. ΠΑΠΠΑ*, Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ**, Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι αύτο-συγκολλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων

Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2012 26(1): 5-21 5 Η λεύκανση στα δόντια παιδιών και εφήβων Αντωνιάδου Μ. 1, Τσιούρη Ε. 2, Σπαγόπουλος Δ. 2 Τα νέα κοινωνικά δεδομένα περί αισθητικής έχουν μειώσει σημαντικά το ηλικιακό όριο

Διαβάστε περισσότερα