Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts."

Transcript

1 Restoration of endodontically treated teeth with prefabricated posts. The restoration of endodontically treated teeth is a common task for the clinician. After completing endodontic treatment the tooth must be restored to fulfill clinical function. The necessity of restoration of an endodontically treated tooth must be taken under consideration even before starting endodontic procedure. Endodontically treated teeth have usually lost a major part of dental tissues due to caries and endodontic procedures. The use of a root post and core does not contribute to increased mechanical stability, as it was believed in the past. On the contrary the use of root posts may further weaken the existing tooth structure because of further dentine removable. The main clinical objective in the use of posts and cores is to ensure proper retention for a core material in order to allow prosthetic restoration of the remaining tooth. Endodontic posts are classified according to their fabrication procedure to prefabricated and individually constructed. From a material point of view they can be divided to metallic, ceramic, carbon-fiber and glass-fiber posts. Another classification of the prefabricated root posts is based on the shape of the posts as conical, cylindrical etc. According to the mode of retention in the root dental walls posts can be classified as cement-retained or screw-retained. The aim of this article is to emphasize the factors that must be considered in the restoration of endodontically treated teeth and present the clinical stages in three clinical cases. Key words: Εndodontic posts, prefabricated, restoration, endodontically treated teeth 1. DDS 2. DDS, Dr.Dent 3. DDS, Dr.Dent E. Protogerou 1, V. Chronopoulos 2, H. Gousias 3, S. Kourtis 2 Odontostomatological Progress 2009, 63 (2): Department of Fixed Prosthodontics, School of Dentistry, National and Kapodistrian University of Athens, 2 Thivon Str., Goudi, Athens 314 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

2 Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με προκατασκευασμένους άξονες E. Πρωτογέρου 1, B. Χρονόπουλος 2, H. Γούσιας 3, Σ. Κούρτης 2 Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, στόχος του οδοντιάτρου είναι η αποκατάσταση του εναπομείναντος δοντιού. Η αποκατάσταση όμως των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών διαφέρει, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση, καθώς παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται δηλαδή για δόντια στα οποία έχει χαθεί συνήθως σημαντικό μέρος της δομικής οδοντικής τους ουσίας. Πολλές φορές η απώλεια της μύλης είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε να είναι αναγκαία η χρήση ενδορριζικών αξόνων για την αποκατάσταση της μύλης αυτών, τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους. Σε αντίθεση με όσα είχαν υποστηριχθεί στο παρελθόν, οι ενδορριζικοί άξονες δεν ενισχύουν τα δόντια, αλλά αντιθέτως τα αδυνατίζουν, καθώς περισσότερη οδοντίνη απομακρύνεται και εξασκούνται τάσεις στη ρίζα. Οι ενδορριζικοί άξονες χρησιμεύουν μόνον στη συγκράτηση του υλικού αποκατάστασης της μύλης. Είναι σημαντικός ο εκ των προτέρω καθορισμός της δυνατότητας τοποθέτησής τους, ώστε να καθορίζει και την πρόγνωση αυτής καθ εαυτής της ενδοδοντικής θεραπείας. Κατά την ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων με βάση τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται σε χυτούς (εξατομικευμένους) και προκατασκευασμένους. Οι εξατομικευμένοι διακρίνονται σε μεταλλικούς (χυτούς) και κεραμικούς, οι δε προκατασκευασμένοι σε μεταλλικούς, κεραμικούς, ανθρακονημάτων και υαλονημάτων. Η επιλογή του τύπου του άξονα που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με προκατασκευασμένους άξονες και να παρουσιαστούν τα κλινικά στάδια σε τρία κλινικά περιστατικά. Λέξεις ευρετηρίου: Προκατασκευασμένοι άξονες, αποκατάσταση, ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2009, 63 (2): Οδοντίατρος, Ειδικευόμενη στην Ενδοδοντολογία 2. Επίκουρος Καθηγητής 3. Λέκτορας Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θηβών 2, Γουδή, Aθήνα ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

3 1. Εισαγωγή Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας, στόχος του κλινικού οδοντιάτρου είναι η αποκατάσταση του εναπομείναντος δοντιού, ώστε να μπορεί να υπηρετήσει, μέσα σε βιολογικά πλαίσια, τη λειτουργία για την οποία από τη φύση του προορίζεται. Παρά την αντίληψη που γενικά επικρατεί, ότι δηλαδή τα δόντια μετά την ενδοδοντική θεραπεία αφυδατώνονται, η αλήθεια είναι πως η υγρασία (moisture content) της οδοντίνης δεν μειώνεται στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, ακόμη και 10 χρόνια μετά το τέλος της ενδοδοντικής θεραπείας. 1 Η αποκατάσταση όμως αυτών των δοντιών διαφέρει, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση, καθώς τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται δηλαδή για δόντια τα οποία έχουν χάσει συνήθως σημαντικό μέρος της δομικής οδοντικής τους ουσίας, τόσο κατά τις διαδικασίες της διάνοιξης (απώλεια μεγάλου μέρους της μύλης), όσο και της χημικομηχανικής επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων (απώλεια οδοντίνης των τοιχωμάτων), με συνέπεια πολλές φορές μια απλή έμφραξη 1 ης ομάδας, για παράδειγμα, όχι μόνον να μην τα προστατεύει, αλλά αντιθέτως να θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους. Πολλές φορές η απώλεια της μύλης είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε από προσθετικής απόψεως να είναι αναγκαία η χρήση ενδορριζικών αξόνων για την αποκατάσταση της μύλης αυτών, τόσο για λειτουργικούς, όσο και για αισθητικούς λόγους, ιδίως σε πρόσθια δόντια, όπου ο αισθητικός παράγων διαδραματίζει τον πρωταρχικό ρόλο για τον ασθενή. Σε αντίθεση με μια άποψη που επικρατούσε παλαιότερα, οι ενδορριζικοί άξονες δεν ενισχύουν τα δόντια. Αντιθέτως τα αδυνατίζουν, καθώς απομακρύνεται περισσότερη οδοντίνη και εξασκούνται τάσεις στη ρίζα. 2-4 Όπως προαναφέρθηκε, οι ενδορριζικοί άξονες χρησιμεύουν μόνο στη συγκράτηση του υλικού αποκατάστασης της μύλης. Είναι δε τόσο σημαντικός ο εκ των προτέρων (δηλαδή πριν από την έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας) καθορισμός της δυνατότητας τοποθέτησής τους, ώστε να καθορίζει και την πρόγνωση αυτής καθ εαυτήν της ενδοδοντικής θεραπείας. Θα πρέπει δηλαδή ο κλινικός, πριν από την έναρξη της όποιας ενδοδοντικής θεραπείας, να κρίνει, εάν αυτό το δόντι προσθετικά είναι δυνατόν να αποκατασταθεί με άξόνα σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο και λειτουργικό σύνολο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να σκεφτεί άλλες πιθανές λύσεις (π. χ. εξαγωγή και εμφύτευμα ) 2. Κλινικά χαρακτηριστικά του «ιδανικού ενδορριζικού άξονα» Εκτός από την εκτίμηση της δυνατότητας αποκατάστασης του δοντιού με ενδορριζικό άξονα, θα πρέπει και ο άξονας να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει δηλαδή να παρέχει μέγιστη προστασία της ρίζας, να συγκρατείται κατάλληλα μέσα στο ριζικό σωλήνα, να συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή συγκράτηση της αποκατάστασης, να υπηρετεί τις ανάγκες της αισθητικής, όπου αυτό απαιτείται, να είναι ακτινοσκιερός, να μπορεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση επανάληψης της ενδοδοντικής θεραπείας και να είναι βιοσυμβατός. 5 Φυσικά δεν υπάρχει άξονας που να πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η προπαρασκευή του χώρου που θα υποδεχτεί τον άξονα αποτελεί σημείο ιδιαίτερης κλινικής ευαισθησίας, αφού πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις συγκράτησης του άξονα και της ακεραιότητας του δοντιού. Θα πρέπει λοιπόν το εύρος του χώρου που θα παρασκευαστεί να μην υπερβαίνει το 1/3 του εύρους της ρίζας, 5 ενώ θα πρέπει ακρορριζικά να παραμένουν 4-5mm 316 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ έμφραξης γουταπέρκας, για να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ακρορριζική απόφραξη της υπάρχουσας ενδοδοντικής θεραπείας. 6,7 Επειδή η μικροδιείσδυση είναι σημαντικά μεγαλύτερη όταν έχει δημιουργηθεί χώρος για άξονα και υπάρχουν ακρορριζικά 3-7 mm γουταπέρκας, σε σχέση με έναν καθ όλο το μήκος εμφραγμένο ριζικό σωλήνα, τα 4-5mm είναι το ελάχιστο μήκος εμφρακτικού υλικού που θα πρέπει να παραμένει στο ριζικό σωλήνα Ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων Οι ενδορριζικοί άξονες, με βάση τον τρόπο κατασκευής, διακρίνονται σε εξατομικευμένους και προκατασκευασμένους. Οι εξατομικευμένοι διακρίνονται σε μεταλλικούς (χυτούς) και κεραμικούς, οι δε προκατασκευασμένοι σε μεταλλικούς, άξονες ζιρκονίου, ανθρακονημάτων και υαλονημάτων. Αναλυτικότερα, οι τύποι των αξόνων με βάση τον τρόπο κατασκευής τους φαίνονται στον πίνακα 1. Όμως, οι ενδορριζικοί άξονες ταξινομούνται και με βάση άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως τον τρόπο συγκράτησής τους εντός των ριζικών σωλήνων (κοχλιούμενοι, συγκολλώμενοι, διπλής συγκράτησης), το σχήμα τους (κυλινδρικοί, κωνικοί ή μικτοί). Η επιλογή του τύπου του άξονα που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ποσότητα των εναπομεινάντων οδοντικών ιστών, τη μορφολογία του ριζικού σωλήνα (ευθύς, κεκαμμένος, στενός, ευρύς, ωοειδούς ή στρογγύλης διατομής κ.λπ.), τις ανατομικές ιδιαιτερότητες των δοντιών, την πιθανή ανάγκη για αλλαγή της φοράς ή του σχήματος της μύλης (για παράδειγμα σε δόντια με προς τα εγγύς απόκλιση) και το είδος της προσθετικής αποκατάστάσης, που θα ακολουθήσει (μονήρης στεφάνη, γέφυρα, επένθετη μερική οδοντοστοιχία κ.λπ.). Πίνακας 1: Ταξινόμηση των ενδορριζικών αξόνων με βάση το υλικό κατασκευής τους. Εξατομικευμένοι (custom) Μεταλλικοί (χυτοί): α. μη κράματος χρυσού β. ευγενών μετάλλων Κεραμικοί: α. ζιρκονίου (ZrO 2 ) β. αλουμίνας (Inceram) γ. υαλοκεραμικοί (Empress) Προκατασκευασμένοι Μεταλλικοί: α. Ανοξείδωτου χάλυβα β. Τιτανίου γ. Κράματος χρυσού δ. Μη ευγενών μετάλλων (Co-Cr) Ζιρκονίου (ZrO, Y O ) Ανθρακονημάτων Υαλονημάτων Οι εξατομικευμένοι μεταλλικοί άξονες έχουν μακρά και δοκιμασμένη κλινική αποτελεσματικότητα και παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, επειδή έχουν καλές φυσικές ιδιότητες και είναι εξαιρετικά βιοσυμβατοί, ενώ δίνουν δυνατότητα αποκατάστασης σε δόντια με εκτεταμένη καταστροφή μύλης. Μειονεκτούν βεβαίως ως προς τις δυσχρωμίες, που μπορεί να προκαλέσουν στη ρίζα και κατ επέκταση στα ούλα, και στο ότι δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ολοκεραμικές στεφάνες, προβλήματα ιδιαιτέρως ενοχλητικά σε πρόσθιες περιοχές, όπου υπεισέρχεται επιτακτικός ο αισθητικός παράγων. Ως προς το βιολογικό πλαίσιο, δυστυχώς παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για κάταγμα της ρίζας, ενώ από πρακτικής σκοπιάς η κατασκευή τους απαιτεί περισσότερες από μία συνεδρίες, έχουν περιορισμένη ικανότητα συγκόλλησης και αυξημένο κόστος. Η ανάγκη χρήσης χυτών αξόνων υπαγορεύεται κυρίως από την κατάσταση και την ανατομία του προς αποκατάσταση δοντιού. Η κατα- ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

5 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ σκευή τους, λοιπόν, ενδείκνυται σε περιπτώσεις αποκατάστασης δοντιών με μέτρια έως σοβαρή απώλεια οδοντικής ουσίας, σε ριζικούς σωλήνες με ακανόνιστη διατομή, και στις περιπτώσεις όπου θα χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός ριζικοί σωλήνες. Η χρήση τους δεν ενδείκνυται σε περίπτωση που το δόντι θα αποκατασταθεί με ολοκεραμικές στεφάνες για καθαρά αισθητικούς λόγους, και σε δόντια που έχουν μεγάλους πολφικούς θαλάμους, με μέτρια απώλεια οδοντικής ουσίας. Οι εξατομικευμένοι κεραμικοί άξονες από την πλευρά τους έχουν πολύ καλή αισθητική, με απόχρωση που προσομοιάζει αυτήν της οδοντίνης, άριστη βιοσυμβατότητα, ενώ δεν παρουσιάζουν διαβρώσεις (απουσία γαλβανικών φαινομένων). Ενώ είναι άξονες πολλά υποσχόμενοι, ειδικά ως προς την αποκατάσταση αισθητικών περιοχών, παρόλα αυτά έχουν χαμηλή αντοχή στη θραύση, κάτι που καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε περιοχές που δέχονται έντονα μασητικά φορτία. Άλλα μειονεκτήματα των αξόνων αυτών είναι η χαμηλή επιφανειακή μικροσκληρότητα, το αυξημένο κόστος τους και το ότι απαιτούν περισσότερες συνεδρίες,σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές, επειδή η τεχνική κατασκευής τους στο εργαστήριο είναι περισσότερο περίπλοκη. Οι εξατομικευμένοι κεραμικοί άξονες ενδείκνυνται για χρήση όταν υπάρχει εκτεταμένη απώλεια μύλης σε περίπτωση αποκατάστασης με ολοκεραμικές στεφάνες. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν ενδείκνυνται για την αποκατάσταση οπισθίων δοντιών και για μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις. Οι προκατασκευασμένοι μεταλλικοί άξονες (εικ. 1) με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη επειδή έχουν χαμηλό κόστος, επιτρέπουν τη συντηρητική παρασκευή του δοντιού, έχουν μεγάλη αντοχή στη θραύση και ο χρόνος εργασίας είναι πολύ μικρότερος της κατασκευής αντίστοιχων εξατομικευμένων. Παρόλα αυτά δεν μπορούν και αυτοί να χρησιμοποιηθούν παντού, διότι δεν έχουν ικανοποιητική αισθητική απόδοση, αυξάνουν τις πιθανότητες πρόκλησης καταγμάτων της ρίζας, δεν έχουν ικανότητα συγκόλλησης με πολυμερή υλικά και δεν έχουν αντοχή στη διάβρωση. Η χρήση των μεταλλικών προκατασκευασμένων αξόνων ενδείκνυται σε συνδυασμό με χυτούς άξονες και σε μικρής έκτασης μυλική καταστροφή. Σε ριζικούς σωλήνες ακανονίστου διατομής, και όπου ο αισθητικός παράγων κυριαρχεί, η χρήση τους δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για τον κλινικό οδοντίατρο Οι προκατασκευασμένοι μη μεταλλικοί άξονες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα,,και ειδικά οι νέες γενιές αξόνων (πχ άξονες υαλονημάτων) αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής κλινικής πράξης. Με αυτούς επιτυγχάνουμε υψηλή αισθητική απόδοση, σε συνδυασμό με ικανοποιητικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Έχουν παρόμοιο μέτρο ελαστικότητας με την οδοντίνη, κάτι που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο κατάγματος της ρίζας, και παρουσιάζουν δυνατότητα συγκόλλησης. Παρουσιάζουν υψηλή βιοσυμβατότητα, και υψηλή αντοχή στη διάβρωση. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί και η δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης αυτών των αξόνων, σε περίπτωση ανάγκης επανάληψης της θεραπείας, ενώ η χρήση τους επιτρέπει τη μείωση του αριθμού των συνεδριών. Εντούτοις οι άξονες αυτοί έχουν μικρή ακτινοσκιερότητα και δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες που να τεκμηριώνουν την κλινική αποτελεσματικότητά τους. Ειδικά οι κεραμικοί άξονες έχουν επιπλέον μειονεκτήματα, επειδή έχουν αυξημένο κόστος, παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενδοστοματική τους τροποποίηση, ενώ μετά τη συγκόλληση είναι σχεδόν αδύνατη η απομάκρυνσή τους από το ριζικό σωλήνα. Η χρήση των προκατασκευασμένων μη 318 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Εικόνα 1. Διάφοροι τύποι προκατασκευασμένων μεταλλικών αξόνων. Εικόνα 3. Προκατασκευασμένοι άξονες ανθρακονημάτων. μεταλλικών αξόνων ενδείκνυται σε αισθητικές αποκαταστάσεις και σε μικρές έως μέτριες ανασυστάσεις μύλης. Δεν θα πρέπει να αποτελούν θεραπευτική εκλογή σε περιπτώσεις ριζικών σωλήνων ακανόνιστου σχήματος και σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις μύλης. Εξαίρεση αποτελούν οι κεραμικοί άξονες ζιρκονίου, οι οποίοι, σε συνδυασμό με ολοκεραμικής στεφάνη, μπορούν μα χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις εκτεταμένης καταστροφής της μύλης. Μη μεταλλικοί προκατασκευασμένοι άξονες είναι οι άξονες οξειδίου του ζιρκονίου (εικ. 2), οι άξονες ανθρακονημάτων (εικ. 3) και οι άξονες υαλονημάτων (εικ. 4). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Εικόνα 2. Προκατασκευασμένοι κεραμικοί άξονες οξειδίου του ζιρκονίου. Εικόνα 4. Προκατασκευασμένοι άξονες υαλονημάτων. Περιστατικό1 (εικ. 5-13). Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο για αποκατάσταση του δοντιού 45, στο οποίο είχε προηγηθεί επιτυχής ενδοδοντική θεραπεία. Μετά την αφαίρεση της προσωρινής έμφραξης του δοντιού από το μυλικό θάλαμο, έγινε απάλειψη υποσκαφών, αφαίρεση των ανυποστήρικτων τοιχωμάτων και η αφαίρεση του υλικού έμφραξης του ριζικού σωλήνα, για την υποδοχή του προκατασκευασμένου άξονα. Κατά το στάδιο αυτό δίνεται προσοχή στο να διατηρηθεί κατά το δυνατόν ικανό ποσοστό υγιούς οδοντικής ουσίας, ώστε να υποστηρίζεται η αποκατάσταση του δοντιού με προκατασκευασμένο άξονα. Η αφαίρεση της γουταπέρκας γίνεται με περιστρεφόμενες εγγλυφίδες Gates- Glidden, παράλληλα προς τον επιμήκη άξονα. Οδηγό σημείο ορθής φοράς και παρασκευής είναι η έξοδος ρινισμάτων γουταπέρκας από το ριζικό σωλήνα. Η παραμένουσα γουταπέρκα ακρορριζικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5mm. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

7 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 5 (περιστατικό 1). Το δόντι, μετά την αφαίρεση της τερηδόνας και τη δημιουργία χώρου για άξονα. Εικόνα 8. Κάλυψη του άξονα με σιλάνιο. Εικόνα 6. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος. Εικόνα 9. Τοποθέτηση στον άξονα ρητινώδους κονίας. Εικόνα 11. Το δόντι μετά την αφαίρεση του τεχνητού τοιχώματος και τον πολυμερισμό της ρητίνης. Εικόνα 12. Αφαίρεση της περίσσειας της ρητίνης. Εικόνα 7. Αδροποίηση των τοιχωμάτων Εικόνα 10. Τοποθέτηση του άξονα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τοποθέτηση ρητίνης. Εικόνα 13. Το δόντι μετά την παρασκευή του για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. 320 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Στη συνέχεια, οι ριζικοί σωλήνες λειαίνονται με εγγλυφίδες Peeso (εικ. 5). Ακολούθως τοποθετήθηκε τεχνητό τοίχωμα (μεταλλικό έλασμα) με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιβάλλει το δόντι σφικτά στον αυχένα, να εισέρχεται στην ουλοδοντική σχισμή τόσο, ώστε να καλύπτει το χαμηλότερο σημείο της παρασκευασμένης επιφάνειας, για να μην επιτρέπεται η διαφυγή προς την ουλοδοντική σχισμή του υλικού που θα τοποθετηθεί, και να μην τραυματίζει τους ιστούς (εικ. 6). Στη συνέχεια έγινε αδροποίηση με ορθοφωσφορικό οξύ 37% για 15 και 30 της οδοντίνης και αδαμαντίνης του δοντιού (εικ. 7). Το δόντι εκπλύθηκε με καταιονισμό σπρέι αέρανερού και στεγνώθηκε εκ νέου με αέρα. Αφού δοκιμάστηκε ο άξονας υαλονημάτων (Snowlight/ Carbotech Co) μέσα στο ριζικό σωλήνα και προσαρμόστηκε ώστε να βρίσκεται 2-3 mm χαμηλότερα από τη μασητική επιφάνεια, προετοιμάστηκε με την αδροποίηση με αμμοβολή (Al 2 O 3, 50μm, για 15 δευτερόλεπτα), την τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντος και την τοποθέτηση στο ακρορριζικό του τριτημόριο ρητινώδους κονίας χημικού πολυμερισμού (εικ. 8, 9). Το στέγνωμα του ριζικού σωλήνα έγινε με κώνους χάρτου, προτού τοποθετηθεί ο άξονας. Κατόπιν, μέσα στο ριζικό σωλήνα τοποθετήθηκε ο συγκολλητικός παράγων στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα. Έπειτα ο άξονας εφαρμόστηκε μέσα στο ριζικό σωλήνα του δοντιού με προσοχή, ώστε να επιτραπεί η διαφυγή της περίσσειας της κονίας μυλικά, μειώνοντας την πιθανότητα εγκλεισμού φυσαλίδων αέρα στη μάζα της κονίας (εικ. 10) και αφέθηκε για 5 λεπτά, έως ότου πολυμεριστεί πλήρως η κονία. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συγκόλληση του υλικού αποκατάστασης, μετά τη σκλήρυνση της κονίας καθαρίζεται καλά το μυλικό τμήμα του άξονα και της οδοντίνης από τα υπολείμματα της κονίας. Για να δημιουργηθεί ένα συμπαγές κολόβωμα τοποθετήθηκε σύνθετη ρητίνη, ώστε να αποκατασταθεί το έλλειμμα της οδοντικής ουσίας στην όμορη επιφάνεια του προς αποκατάσταση δοντιού (εικ 11). Στα οδοντικά τοιχώματα και γύρω από τον άξονα τοποθετήθηκε συγκολλητικός παράγων, ο οποίος, μετά την απομάκρυνση της περίσσειάς του, φωτοπολυμερίστηκε για 10 20, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ρητίνη με την τεχνική της διαστρωμάτωσης, μέχρι να αποδοθεί το επιθυμητό σχήμα του παρασκευασμένου δοντιού. Το τεχνητό τοίχωμα αφαιρέθηκε, όπως και οι περίσσειες από τη μασητική επιφάνεια (εικ. 12). Το δόντι παρασκευάστηκε για την υποδοχή στεφάνης (εικ. 13). Προσοχή δόθηκε στη δημιουργία ευκρινούς βάθρου περιφερικά, ώστε η συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης να γίνει επάνω σε υγιή οδοντική ουσία. Περιστατικό 2 (εικ ). Ασθενής προσήλθε με λοξό κάταγμα μύλης στον 21 (εικ. 14). Το κάταγμα ήταν κάταγμα αδαμαντίνης οδοντίνης, τα οποία αποτελούν το 1/3 όλων των οδοντικών τραυματισμών, συμβαίνουν ιδιαίτερα συχνά στους άνω κεντρικούς τομείς 15 και ιδιαίτερα στις εγγύς κοπτικές γωνίες. 16 Ο έλεγχος ζωτικότητας έγινε με την ηλεκτρική δοκιμασία, χωρίς αντίδραση του πολφού στο ηλεκτρικό ερέθισμα. Το δόντι υποβλήθηκε σε ενδοδοντική θεραπεία μετά από απομόνωσή του, διάνοιξη του μυλικού θαλάμου, χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη του ριζικού σωλήνα με γουταπέρκα. Σε επόμενη συνεδρία αφαιρέθηκε το προσωρινό εμφρακτικό υλικό από το μυλικό θάλαμο, και προετοιμάζεται στο ριζικό σωλήνα ο χώρος για τον άξονα, με εγγλυφίδες Gates- Glidden και Peeso, όπως και στο περιστατικό 1 (εικ. 15). Τα στάδια συγκόλλησης του άξονα υαλο ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

9 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 14 (Περιστατικό 2). Λοξό κάταγμα της μύλης στο δόντι 21. Εικόνα 16. Συγκόλληση του άξονα με ρητινώδη κονία. Εικόνα 18. Ολοκλήρωση της τοποθέτησης σύνθετης ρητίνης. νημάτων Snowlight έγιναν όπως περιγράφηκαν στο περιστατικό 1 (εικ. 16). Στο περιστατικό αυτό δεν απαιτείτο τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος, εφόσον ήταν ακέραια τα όμορα τοιχώματα του δοντιού. Επίσης, ο άξονας καλό είναι να εξέχει της κατεαγείσας κοπτικής επιφάνειας του δοντιού, για να προσφέρει στη ρητίνη καλύτερη συγκράτηση. Στη συνέχεια Εικόνα 15. Προετοιμασία του δοντιού και παρασκευή χώρου για άξονα. Εικόνα 17. Τοποθέτηση ρητίνης μετά την αφαίρεση της περίσσειας της κονίας. Εικόνα 19. Τοποθέτηση νήματος στην ουλοδοντική σχισμή και παρασκευή για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. τοποθετήθηκε σύνθετη ρητίνη στο μυλικό θάλαμο (εικ. 17) και κοπτικά (εικ. 18), ώστε μετά την παρασκευή του το παρασκευασμένο δόντι να έχει το επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε νήμα αποτύπωσης στην ουλοδοντική σχισμή, ώστε να απωθήσει τα ούλα και να επιτρέψει την αποτύπωση του κολοβώματος ακρορριζικότερα 322 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

10 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ του ορίου της παρασκευής. Το δόντι παρασκευάστηκε (εικ. 19) για την υποδοχή ολοκεραμικής στεφάνης. Προσοχή πρέπει να δίδεται στη δημιουργία ενός ευκρινούς βάθρου, όπου θα εδρασθεί η ολοκεραμική στεφάνη, το οποίο θα πρέπει να παρασκευασθεί επάνω σε αμιγώς υγιή οδοντική ουσία. Μετά την αποτύπωση και τη λήψη του χρώματος, η ολοκεραμική στεφάνη, έτοιμη, συγκολλήθηκε με τη χρήση ρητινώδους κονίας (Panavia) στο παρασκευασμένο κολόβωμα (εικ. 20). Περιστατικού 3 (εικ ). Ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με κάταγμα του δοντιού 12 από ατύχημα σε αθλητική δραστηριότητα. Υπήρχε αποκάλυψη του πολφού και έγινε άμεσα ενδοδοντική θεραπεία (εικ. 21,22). Ο ασθενής είχε περισυλλέξει το θραυσμένο τμήμα της μύλης και επιζητούσε την συγκόλλησή του. Το τμήμα της μύλης συγκολλήθηκε άμεσα με σύνθετη ρητίνη και ο ασθενής προειδοποιήθηκε για πιθανότητα νέου κατάγματος, το οποίο πράγματι συνέβει μια εβδομάδα αργότερα. Μετά από συζήτηση με τον ασθενή, αποφασίστηκε η αποκατάσταση του δοντιού με ολοκεραμικό άξονα οξειδίου του ζιρκονίου (Cosmopost/ Ivoclar Co) και ολοκεραμική στεφάνη. Ο ριζικός σωλήνας παρασκευάστηκε, όπως και στα προηγούμενα περιστατικά, στο επιθυμητό μήκος και έγινε επαλήθευση της εφαρμογής του άξονα στο μήκος αυτό (εικ. 25). Η συγκόλληση του άξονα στο ριζικό σωλήνα έγινε με ρητινώδη κονία, όπως και στα προηγούμενα περιστατικά (εικ. 26). Το σχήμα του παρασκευασμένου δοντιού ολοκληρώθηκε με προσθήκη σύνθετης ρητίνης (εικ. 27). Ακολούθησε η αποτύπωση, η τοποθέτηση μεταβατικής στεφάνης (εικ. 28) και η συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης από οξείδιο του ζιρκονίου (εικ. 29, 30). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αποτελεί πολλές φορές ένα περίπλοκο κλινικό πρόβλημα, καθώς η απλή αποκατάσταση με έμφραξη πολλές φορές δεν Εικόνα 20. Η κλινική κατάσταση μετά τη συγκόλληση της ολοκεραμικής στεφάνης Εικόνα 21 (περιστατικό 3). Αρχική κλινική εικόνα. Κάταγμα της μύλης του 12. Εικόνα 22. Ενδοδοντική θεραπεία στο δόντι 12. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

11 Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ, Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ, Σ. ΚΟΥΡΤΗΣ Εικόνα 23. Το θραυσθέν τμήμα της μύλης. Εικόνα 25. Έλεγχος του μήκους στη φρέζα Peeso και στον κεραμικό άξονα. Εικόνα 27. Τοποθέτηση νήματος απώθησης των ούλων και ολοκλήρωση του σχήματος με προσθήκη ρητίνης. Εικόνα 29. Ολοκεραμική στεφάνη από οξείδιο του ζιρκονίου. Εικόνα 24. Συγκόλληση του θραυσμένου τμήματος με σύνθετη ρητίνη. Εικόνα 26. Συγκόλληση του κεραμικού άξονα. Εικόνα 28. Τοποθέτηση μεταβατικής στεφάνης. Εικόνα 30. Τελική κλινική εικόνα. 324 ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2) 2009

12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ επαρκεί για να διατηρήσει την ακεραιότητα ενός δοντιού μακροπρόθεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την απώλεια της οδοντικής ουσίας, είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε άλλες τεχνικές, όπως για παράδειγμα στη χρήση αξόνων, εξατομικευμένων ή προκατασκευασμένων, που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση μέτριων ή μεγάλων ελλειμμάτων της μύλης. Στην εργασία αυτή έγινε η περιγραφή τριών κλινικών περιστατικών, στα οποία η αποκατάσταση έγινε με τη χρήση προκατασκευασμένων αξόνων. Στα δύο από αυτά (2 ο και 3 ο ) η μετέπειτα προσθετική αποκατάσταση με ολοκεραμική στεφάνη απέτρεπε τη χρήση μεταλλικών αξόνων και ευνοούσε υλικά περισσότερο αισθητικά. Και στα τρία περιστατικά χρησιμοποιήθηκε ρητινώδης κονία χημικά Papa J, Cain C, Messer HH. Moisture content of endodontically treated vs vital teeth, Endod Dent Traumantol 1994; 10:91-3. Charles J, Kenneth J. The Prosthodontic Management of Endodontically Treated Teeth: A Literature Review. Part I. Success and Failure Data, Treatment Concepts, J Prosthodont 1994; 3:243. Gutmann JL. The dentin-root complex: Anatomic and biologic considerations in restoring endodontically treated teeth, J Prosthet Dent 1992; 67: Assif D, Gorfil C. Biomechanical considerations in restoring endodontically treated teeth Prosthet Dent 1994; 71: Raiden G, Costa L, Koss S, Hernandez JL, Acenolaza V. Residual thickness of root in first premolars with root space preparation. J Endod 1999; 25: Gish SP, Drake DR, Walton Re, Wilcox L. Coronal leakage: bacte πολυμεριζόμενη, γιατί θεωρείται πως στις συνθήκες του ριζικού σωλήνα η υπεριώδης ακτινοβολία δεν μπορεί να φτάσει ομοιόμορφα και σε βάθος, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και κατά το δυνατόν ομοιόμορφος πολυμερισμός της μάζας της. Εναλλακτικά πάντως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Ακόμη, προτού τοποθετηθεί η κονία, το στέγνωμα του χώρου που έχει παρασκευασθεί για την υποδοχή άξονα, γίνεται με κώνους χάρτου και όχι με αέρα, διαφορετικά παραμένει υγρασία στο ριζικό σωλήνα, η οποία εμποδίζει τον πολυμερισμό της ρητινώδους κονίας. Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στα δύο τελευταία περιστατικά, ήταν άκρως αισθητικό, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις μιας βιολογικής, λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ rial penetration through obturated canals following post preparation. J AM Dent Assoc 1994; 125: Ανδριτσάκης Δ. Κλινική Ακίνητη Προσθετική. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Αθήνα Αbramovitz L, Lev R, Fuss Z, Metzger Z. The unpredictability of seal after post space preparation: a fluid transport study, J Endodon 2001; 27: Metzger Z, Abramoviz R, Abramoviz L, Tagger M. Correlation between remaining length of root canal fillings after immediate post space preparation and coronal leakage, J Endodon 2000; 26: Wu MK, Pehlivan Y, Kontakiotis EG, Wesselink PR. Microleakage along apical root fillings and cemented posts, J Prosthet Dent 1998; 79: Magnuson B, Holm AK. Traumatized permanent teeth in children a follow up. I. Pulpal complications and root resorption. Swed. Dent. J. 1969; 62: 61. Stalhane I, Hedegard, B. Traumatized permanent teeth in children aged 7-15 years. Part II. Swed. Dent. J. 1975; 18: Macko DJ, Grasso JE, Powell EA, Doherty NJ. A study of fractured anterior teeth in a school population. J. Dent. Child. 1979; 46: Anehill S, Lindahl B, Wallin H. Prognosis of traumatized permanent incisors in children. Swed. Dent. J. 1969; 62: Gutz DP. Fractured permanent incisors in a clinic population. J. Dent. Child. 1971; 38: Andreasen, JO. Crown fractures. In Traumatic injuries of the teeth. 2 nd ed. Copenhagen: Munksgaard International Publishers, 1981 pp ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63 (2)

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 24-25 ΜΑΪΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 19ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ υνατότητες και αντιµετώπιση προβληµάτων στην Ενδοδοντολογία Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών 24-25 ΜΑΪΟΥ Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών.

Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών. Ακίνητη Προσθετική - Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2011; 39: 39-40 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Πρόγνωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών-στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων. Ποσοστά επιβίωσης και τύποι επιπλοκών.

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία

Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία 10 Ορθοδοντική Ψηφιακή οδοντιατρική θεραπεία Δύο περιστατικά SureSmile-υψηλή ποιότητα και ταχύτερη θεραπεία M. Feinberg, DMD A.Weiss, DMD Το λογισμικό διάγνωσης και θεραπευτικού σχεδιασμού SureSmile αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ.

ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 18 ο Συµπόσιο Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης The Geneva Concept 19-20 Οκτωβρίου 2012 Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Ευγενίδου Επιστηµονικό πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ IN VITRO ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

20o Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

20o Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών 20o Σεμινάριο Σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών Αντιμετώπιση εκτεταμένων οδοντικών βλαβών Σύγχρονες ενδοδοντικές τεχνικές και αισθητικές στεφάνες νεογιλών δοντιών 15 & 16 Μαρτίου 2014 Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

από 25 Φεβρουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 Αναισθητικά Septodont Βελόνες Septoject ΣΤΑ10 ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100,00

από 25 Φεβρουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 Αναισθητικά Septodont Βελόνες Septoject ΣΤΑ10 ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100,00 Προσφορές ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100 e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr από 25 Φεβρουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple UNIVERSAL NANO COMPOSITE beauty made simple Dr. med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zürich, Ελβετία SYNERGY D6 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TO SYNERGY D6 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΥΠΕΡΜΟ- ΝΤΕΡΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια.

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια. Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 03 2012 Tetric EvoFlow Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη η Tetric EvoFlow

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Botox & Dermal Filler Live Surgery Aesthetic Dentistry Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 GRAND HOTEL PALACE Μοναστηρίου 305-307,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

Οραμα Λεύκανση Whitening

Οραμα Λεύκανση Whitening Αισθητική Innovation Κ α ι ν ο τ ο μ ί α Χαμόγελο Λάμψη Dentures Ορθοδοντική Γ έ φ υ ρ ε ς F i l l i n g s Σ τ ε φ ά ν ε ς Πορσελάνες P a s s i o n Ομορφιά V i s i o n Smile Dentures Π ά θ ο ς C r o w

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Dental Care

Συμπληρωματικό Συμβόλαιο Dental Care ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DENTAL CARE 1. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

www.dental-tribune.gr

www.dental-tribune.gr DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Νο ε μ β ρ ι ο σ - Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 39 Συνδεθείτε τώρα Σύγχρονη Τεχνολογία Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την κλινική κι

Με βάση την κλινική κι Ακτινοδιαγνωστική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 3 Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης D.M.Almog, DMD Διευθυντής οδοντιατρικών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας στο N. Jersey, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Σελ. 11, για τελική διόρθωση Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : 161-171 Πρακτικό θέμα Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 Εργαστήριο Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 EUROPEAN ACADEMY OF CONTINUOUS EDUCATION Άμεσες και Έμμεσες αποκαταστάσεις Οπισθίων δοντιών με Σύνθετη Ρητίνη από την Θεωρία στην Πράξη Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 Ξενοδοχείο Αλιάκμων OMIΛΗΤΗΣ Μίνως Σταυριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014 Η είσοδος είναι ελεύθερη 09.25-10.15 day Εκπαιδευτικό κέντρο SADENT Παιανία,1 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου Τηλ. 2107777608, 6937274232, email: info@sadent.com κ. Peter Brehm Οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Σάββατο και Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014 (θεωρητικο

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ELPIDA Resort & Spa HOTEL Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): 15-20 15 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ*, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ**, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ***, Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ τη σύγχρονη εποχή, οι απαιτήσεις των ασθενών για ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική

Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 PARK HOTEL Δεληγιώργη 2, Βόλος Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry Εκτεταμένες συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi!

Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! Η νέα γενιά ρινών NiTi Όπως ο φοίνικας από τις στάχτες έτσι αναγεννάται και η ρίνη NiTi! ΝΕΟ! αποστειρωμένο και έτοιμο για χρήση 134 C > > Χωρίς μνήμη σχήματος + υπερελαστικότητα = ακολουθεί την καμπυλότητα

Διαβάστε περισσότερα

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ

12:00-12:30 coffee break 12:30-14:00 Συλβέστρος Σπύρος - Αργυρόπουλος Νικόλαος Α) ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ Η Οργανωτική Επιτροπή και ο φιλοξενών Οδοντιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, σας προσκαλούν στην 7η Επιστημονική Σύνοδο Δυτικής Μακεδονίας που τελείται στην Κοζάνη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011. Για κάθε συμμετέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι

ΜΑΪΟΥ 2011. Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας. Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday Palace Κανόνι II 13 14 15 ΜΑΪΟΥ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θηβών 2, Γουδή, 115 27, Αθήνα ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Περιφερειακό Συνέδριο Ενδοδοντίας Πρακτικά θέματα Ενδοδοντίας Ξενοδοχείο Aquis Corfu Holiday

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Διήμερο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας HARD AND SOFT TISSUE MANAGEMENT ΑΘΗΝΑ 7-8 ΜΑΪΟΥ 2010 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Impladend PROGRAMME th Friday May 7 09:00-10:30 Vertical and Horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM

Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 13 Κλινική Αξιολόγηση 50 επικαλύψεων πολφού με το Biodentine TM Robert Levin DDS Ιδιωτικό Οδοντιατρείο στο Huntington Beach, Καλιφόρνια, Αμερική Κλινικός εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα