στο µάθηµα Eισαγωγή Στρατηγική των Επιχειρήσεων ιαφάνειες Μαθήµατος οµή του Βιβλίου Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο µάθηµα Eισαγωγή Στρατηγική των Επιχειρήσεων ιαφάνειες Μαθήµατος οµή του Βιβλίου Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης"

Transcript

1 Στρατηγική των Επιχειρήσεων ιαφάνειες Μαθήµατος οµή του Βιβλίου Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 1: 2: 3: Κεφάλαιο 2: 4: Κεφάλαιο 5: Στρατηγική Στρατηγικη Τι είναι Ανάλυση Εταιρική Ανάλυση Οι Τρεις Βασικές Εξωτερικού Στρατηγική Περιβάλλοντος Εσωτερικού Αποστολή/ Θεωρήσεις της Περιβάλλοντος Όραµα Στρατηγικής Ενότητα ΙΙ: ιαµόρφωση και Είδος Στρατηγικής Κεφάλαιο 6: Επιχειρηµατική Στρατηγική Ανάπτυξης Κεφάλαιο 7: Στρατηγική Συρρίκνωσης/ ιάσωσης Κεφάλαιο 8: Ανταγωνιστική Στρατηγική Κεφάλαιο 9: Στρατηγική ιεθνοποίησης Ενότητα ΙΙΙ: Τρόποι Υλοποίησης Στρατηγικής Κεφάλαιο 10: Στρατηγική Κεφάλαιο 11: Ανάπτυξης Στρατηγικές µέσω Συµµαχίες Εξαγορών/ Συγχωνεύσεων Ενότητα V: Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων Κεφάλαιο 14: Κεφάλαιο 15: Λήψη Τεχνικές Χαρτοφυλακίου Στρατηγικών στη Λήψη Αποφάσεων Αποφάσεων Ενότητα IV: Αξιολόγηση, Επιλογή και Υλοποίηση Στρατηγικής Κεφάλαιο 12: Κεφάλαιο 13: Αξιολόγηση και Στρατηγική και Επιλογή Στρατηγικής Οργανωτική οµή Eισαγωγή στο µάθηµα 1

2 Περιεχόµενα Μαθήµατος Ορισµοί στρατηγικής ιαδικασία ορθολογικού προγραµµατισµού διαµόρφωσης στρατηγικής Μοντέλο στρατηγικής διοίκησης Αναγκαιότητα στρατηγικής διοίκησης Μερικές προσεγγίσεις στρατηγικής Υπόδειγµα ή µορφοποίηση στρατηγικής ιεύρυνση του ορισµού στρατηγικής Τι δεν είναι στρατηγική Τι τελικά είναι στρατηγική aueb.gr/users/papadakis aueb.gr/users/papadakis 2

3 aueb.gr/users/papadakis Eισαγωγή στη Στρατηγική 3

4 Το ανταγωνιστικό τοπίο του 21ου αιώνα Επικίνδυνος ο επιχειρηµατικός κόσµος: Ραγδαίες αλλαγές στα σύνορα των βιοµηχανιών και τα όρια των αγορών Οι συµβατικές / παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους Απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις για παγκόσµια ανταγωνιστικότητα Σοβαρές οι συνέπειες της αποτυχίας Στρατηγική ανάπτυξης και Αναδυόµενη Στρατηγική (Developing and Implementing) I Επιτρέπει προγραµµατισµένες ενέργειες και όχι απλές αντιδράσεις Βοηθάει στο συντονισµό της στρατηγικής των τµηµάτων Χωρίς στρατηγική ο οργανισµός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, κάνοντας κύκλους. Joel Ross and Michael Kami Quote 1. The First Strategists Practical Lessons Pericles Opportunity waits for no man Pericles Do not make any conquests during the war Epaminondas Defeat the enemy at the strongest point, not at the weakest Alexander the Great Decisions can only be made when the circumstances arise 4

5 Χωρίς στρατηγική ο οργανισµός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, κάνοντας κύκλους. Joel Ross and Michael Kami Quote Ορισµοί στρατηγικής 1. Alfred Chandler: Στρατηγική είναι ο καθορισµός των βασικών µακροχρόνιων στόχων και σκοπών µιας επιχείρησης και η υιοθέτηση µιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισµός των αναγκαίων µέσων για την πραγµατοποίηση των στόχων. 2. Andrews Κ.: Στρατηγική είναι µια διαµόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών και πολιτικών και σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης. 3. Igor Ansoff: Στρατηγική είναι µια κοινή γραµµή µεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισµού και των προϊόντων του ή αγορών του, που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας πριν, τώρα και στο µέλλον. 4. Hofer and Schendel: Στρατηγική είναι η αντιστοίχηση που κάνει ένας οργανισµός µεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δηµιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον. Ένας Ορισµός της Στρατηγικής Στρατηγική είναι η κατεύθυνση (direction) και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων (scope) µιας επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µέσω της διάταξης των πόρων της µέσα σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, µε στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων. Πηγή: : Johnson G., K. Scholes and R. Whittington,

6 Παρατηρήσεις ως προς τους ορισµούς της στρατηγικής 1. Σύγχυση: Υπάρχει σύγχυση ως προς το τι είναι στρατηγική. 2. Michael Porter: Στρατηγική είναι κατά κύριο λόγο η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον. 3. Βασικό Χαρακτηριστικό: Αποδοχή του Ορθολογικού Προγραµµατισµού ως βασικής διαδικασίας διαµόρφωσης της στρατηγικής µιας επιχείρησης. Μοντέλο Στρατηγικής ιοίκησης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μίκρο Περιβάλλον (π.χ. Πέντε δυνάµεις, Στρατηγικές Οµάδες) Μάκρο Περιβάλλον (Πολιτικό, Οικονοµικό, Κοινωνικό, Τεχνολογικό, ιεθνές) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Αποστολή Πολιτικές Αντικειµενικοί στόχοι Στρατηγικές Προγράµ- µατα Προϋπολογισµοί ιαδικασίες Απόδοση ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Θεµελιώδεις Ικανότητες, Αλυσίδα Αξίας, οµές, Πόροι, Κουλτούρα) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΡΑΣΗΣ Προγραµµατισµένες και αναδυόµενες Στρατηγικές Προγραµµατισµένες ή σχεδιασµένες Στρατηγικές Στρατηγικές που η εταιρεία σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει Συνήθως το αποτέλεσµα µιας επίσηµης διαδικασίας σχεδιασµού Μη πραγµατοποιηµένες στρατηγικές είναι το αποτέλεσµα πρωτοφανών αλλαγών και ασχεδίαστων γεγονότων µετά το πέρας του επίσηµου σχεδιασµού Αναδυόµενες στρατηγικές Μη σχεδιασµένες αντιδράσεις σε απρόοπτες καταστάσεις Συµπτωµατικές ανακαλύψεις και γεγονότα µπορούν να προκύψουν δηµιουργώντας νέες µη σχεδιασµένες προοπτικές Πρέπει να εκτιµηθεί αν η αναφαινόµενη στρατηγική ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εταιρείας Πραγµατοποιηµένες Στρατηγικές Το αποτέλεσµα των οποιονδήποτε προµελετηµένων στρατηγικών που τίθενται σε διαδικασία πραγµατοποίησης και των αναφαινόµενων στρατηγικών που προκύπτουν 6

7 Όταν ήµουν νεώτερος πάντα φανταζόµουν ένα δωµάτιο µέσα από το οποίο όλες οι στρατηγικές ξεκινούσαν.αργότερα Αργότερα, βρήκα ότι τέτοιο γραφείο δεν υπάρχει....η στρατηγική της επιχείρησης µπορεί να µην υπάρχει κιόλας στο µυαλό ενός ανθρώπου! Σίγουρα δεν ξέρω που αυτή είναι γραµµένη. Απλά µεταφέρεται µέσα από µια σειρά στρατηγικών αποφάσεων που έχουν παρθεί». Brian J Quinn (Amos Tuck) «Στρατηγική είναι υπόδειγµα ή µορφοποίηση σε ένα ρεύµα αποφάσεων που σχηµατίζεται µε το χρόνο» Henry Mintzberg (Mc Gill and Insead) STRATEGY Many Definitions Some Short Ones: The art of war, especially the planning of movements of troops and a ships etc into favorable positions; plan of action or policy in business or politics etc Oxford Dictionary Doing different things than your competitors or doing the same things t in a different way! Positioning of the company in its environment M. Porter The determination of the long run goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals A. Chandler Without a Strategy an organization is a ship without a rudder [ ][ ] like a tramp; it has no place to go J. Ross & M. Kami But Strategy Strategy cannot always guarantee success however certainly helps in its achievement! Hamel & Prahalad So Strategy: Sets Directions Supports Decision Making Coordinates and Focuses Activities on Targets Defines Organization's Position against Competition Reduces Uncertainty Delivers a Sustainable Competitive Advantage 7

8 ΣΧΕ ΙΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Αναγκαιότητα Στρατηγικής Πραγµατικότητα: Πολλές επιχειρήσεις έχασαν την ηγετική τους θέση γιατί άλλες επιχειρήσεις εφάρµοσαν επιτυχηµένες και ευέλικτες στρατηγικές. Όµως: Η στρατηγική αν και δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι εξασφαλίζει πάντα την επιτυχία, ωστόσο βοηθάει σίγουρα στην επίτευξή της. Βασικότεροι λόγοι που συµβαίνει αυτό: Η στρατηγική θέτει κατευθύνσεις Η στρατηγική υποστηρίζει τη λήψη οµοιόµορφων αποφάσεων Η στρατηγική συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες Η στρατηγική ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισµό Η στρατηγική µειώνει την αβεβαιότητα Η στρατηγική µπορεί να προσδώσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Η στρατηγική θέτει κατευθύνσεις Ο σηµαντικότερος ρόλος της στρατηγικής είναι να θέτει γραµµές πλεύσης. Αποτελεί ένα είδος πυξίδας για κάθε επιχείρηση. Ερώτηµα 1: ΠΟΥ θα ήθελε να βρεθεί η επιχείρηση στο µέλλον; Απάντηση: Περιλαµβάνεται στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στο ΟΡΑΜΑ της επιχείρησης. Ερώτηµα 2: ΠΩΣ η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει την αποστολή και το όραµά της; Απάντηση: Περιλαµβάνεται στη στρατηγική της επιχείρησης. Με βάση τη στρατηγική της επιχείρησης καθορίζονται: Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της επιχείρησης. Τα προγράµµατα που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων αυτών. 8

9 Η στρατηγική υποστηρίζει τη λήψη οµοιόµορφων αποφάσεων Η ύπαρξη και εφαρµογή µιας στρατηγικής εξασφαλίζει την οµοιοµορφία των αποφάσεων που λαµβάνονται. Όταν υπάρχει µια ξεκάθαρη, κατανοητή και αποδεκτή από όλους στρατηγική, οι αποφάσεις που λαµβάνονται κινούνται προς την επίτευξη συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Στις επιχειρήσεις (ανεξάρτητα µεγέθους) λαµβάνονται καθηµερινά δεκάδες αποφάσεις. Εάν δεν υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποια κριτήρια, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες κάθε επιλογής και να ληφθεί η βέλτιστη απόφαση. Παραδείγµατα στρατηγικών επιλογών: Θα προσφέρουµε το φθηνότερο προϊόν στην αγορά µας Θα επιδιώξουµε να διαφοροποιηθούµε από τον ανταγωνισµό βασιζόµενοι στην τεχνολογική µας πρωτοπορία. [Οι στρατηγικές αυτές επιλογές είναι σαφείς και έτσι κάνουν πιο εύκολη τη λήψη αποφάσεων, αφού περιορίζουν τις δυνατές επιλογές] Η στρατηγική συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες Η στρατηγική συµβάλλει στη συγκέντρωση της προσπάθειας όλων των συµµετεχόντων σε µια επιχείρηση, και προωθεί το συντονισµό των δραστηριοτήτων. Η ιδιότητα αυτή καθιστά τη στρατηγική αναγκαία. Χωρίς στρατηγική µια επιχείρηση δεν τίποτα παραπάνω από ένα σύνολο ατόµων, κάθε ένα από τα οποία δρα όπως αυτό θέλει. Η πεµπτουσία όµως µιας επιχείρησης είναι η συλλογική δράση την οποία και προσπαθεί να διασφαλίσει η στρατηγική. Η στρατηγική ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισµό Η στρατηγική αποτελεί την προσωπικότητα της επιχείρησης. Παράδειγµα: Η 3Μ ορίζεται ως «εταιρία της καινοτοµίας». Μια ξεκάθαρη στρατηγική πρέπει να µπορεί να απαντάει στο βασικό ερώτηµα, «σε τι είδους δραστηριότητες έχουµε παρουσία;» και να τοποθετεί έτσι την επιχείρηση απέναντι στους ανταγωνιστές της. Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγική και χωρίς σχέδια, δεν έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση στην αγορά. 9

10 Η στρατηγική µειώνει την αβεβαιότητα Η στρατηγική λειτουργεί ως µια γενική κατευθυντήρια αρχή, η οποία µειώνει την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος. Αυτό αποτελεί τον ισχυρότερο λόγο για τον οποίο η στρατηγική θεωρείται σηµαντική. Μέσα από το πρίσµα µιας ξεκάθαρης στρατηγικής είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσεις µια ευκαιρία και µια απειλή για την επιχείρηση. Χωρίς στρατηγική, το ίδιο ερέθισµα µπορεί να εκλαµβάνεται από κάποιους ως ευκαιρία και από άλλους ως απειλή. Η στρατηγική καθίσταται περισσότερο αναγκαία σε περιόδους έντονων αλλαγών, όταν η αβεβαιότητα είναι αυξηµένη. Σε τέτοιες περιόδους, όταν δεν υπάρχει στρατηγική, είναι πολύ πιθανόν οι δράσεις των στελεχών της επιχείρησης να είναι αντίθετες µεταξύ τους. Η στρατηγική µπορεί να προσδώσει ένα βιώσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να αποκτήσει ένα διατηρήσιµο µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι αποτέλεσµα πλήρους κατανόησης του εξωτερικού περιβάλλοντος (τάσεις αγοράς, χαρακτηριστικά ανταγωνιστών, αδυναµίες και ξεχωριστές ικανότητές τους) και του εσωτερικού περιβάλλοντος (θεµελιώδεις/µοναδικές µοναδικές ικανότητες, άλλες δυνάµεις και αδυναµίες της). Η στρατηγική είναι αυτή που επιτρέπει τις επιχειρήσεις να επιτύχουν µια αρµονική σύνδεση ανάµεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις εσωτερικές τους δυνατότητες. Είναι, δηλαδή, αυτή που τελικά µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Συνοψίζοντας την αναγκαιότητα της στρατηγικής Η στρατηγική οδηγεί σε συνεπείς-συνεκτικές συνεκτικές αποφάσεις εξασφαλίζοντας τη συνοχή µιας επιχείρησης, θέτει κατευθύνσεις, ορίζει την επιχείρηση, µειώνει την αβεβαιότητα, συγκεντρώνει την προσπάθεια, και τελικά προσδίδει ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 10

11 ιεύρυνση του Ορισµού Στρατηγικής Τα πέντε p του Mintzberg ( ιαστάσεις) [ ιευρύνουν τον ορισµό της στρατηγικής και αναλύουν περισσότερο το χαρακτήρα και τη φύση της] 1. Η στρατηγική ως σχέδιο (plan) 2. Η στρατηγική ως τέχνασµα (ploy) 3. Η στρατηγική ως υπόδειγµα (pattern) 4. Η στρατηγική ως τοποθέτηση (position) 5. Η στρατηγική ως προοπτική (perspective) Η στρατηγική ως σχέδιο (plan) Με βάση το µοντέλο του ορθολογικού προγραµµατισµού, η στρατηγική εκλαµβάνεται ως ένα προµελετηµένο σχέδιο που προετοιµάζεται συνειδητά και µε ιδιαίτερη προσοχή. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται µε σκοπό τον έλεγχο της πραγµατοποίησης συγκεκριµένων επιχειρησιακών στόχων. Ως σχέδιο, αποσκοπεί στην πρόληψη µελλοντικών γεγονότων και τον επηρεασµό τους προς επιθυµητή κατεύθυνση. Η στρατηγική ως τέχνασµα (ploy) Η επιχείρηση επιδίδεται στο σχεδιασµό ενεργειών (τεχνασµάτων) που θα της δώσουν το προβάδισµα και θα την βοηθήσουν να ξεπεράσει τον αντίπαλο ανταγωνιστή της. Η στρατηγική ως τέχνασµα αποτελεί και εδώ ένα σχέδιο, του οποίου το περιεχόµενο είναι πιο εξειδικευµένο και σταθερά προσανατολισµένο προς την αντιµετώπιση των ανταγωνιστών. 11

12 Η στρατηγική ως υπόδειγµα (pattern) Τόσο η στρατηγική ως σχέδιο όσο και η στρατηγική ως τέχνασµα, εξετάζουν τη στρατηγική ως µια προετοιµασία ενεργειών, ανεξάρτητα από το επίπεδο πραγµατοποίησης αυτών. Η στρατηγική ως υπόδειγµα δίνει έµφαση στην πρακτική διάσταση της στρατηγικής και την εξετάζει από την πλευρά των πραγµατοποιηθέντων αποτελεσµάτων. Η προΰπαρξη κάποιου καλά προετοιµασµένου σχεδίου δεν εγγυάται την πραγµατοποίηση του περιεχοµένου του. Η στρατηγική ως τοποθέτηση (position) Η διάσταση αυτή επικεντρώνεται στα ερωτήµατα: Ποια θέµατα πρέπει να καλύψει η στρατηγική της επιχείρησης; Πόσο λεπτοµερής µπορεί να γίνει µια στρατηγική; Αντιδιαστολή µεταξύ «στρατηγικής» (γενικές γραµµές) και «τακτικής» (λεπτοµέρειες). Η στρατηγική αυτή είναι τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της. Η επιχείρηση τοποθετείται απέναντι στον ανταγωνισµό κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν είναι δυνατό, να τον εκτοπίσει. Η στρατηγική ως προοπτική (perspective) Η στρατηγική είναι για την επιχείρηση ό,τι η προσωπικότητα είναι για το άτοµο. Η στρατηγική ως προοπτική εξαρτάται από την ιδεολογία που επικρατεί στο εσωτερικό της επιχείρησης, και την ιδεολογία των ατόµων που την απαρτίζουν. Ιδεολογία µιας επιχείρησης είναι ο τρόπος µε τον οποίο αυτή αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω της. Η ιδεολογία της επιχείρησης προσδιορίζει τις διάφορες µορφές συµπεριφοράς της (π.χ. επιθετική συµπεριφορά απέναντι στην αγορά και τους ανταγωνιστές της). 12

13 Η συσχέτιση των πέντε p του Mintzberg ιαπιστώνεται ότι οι συσχετίσεις µεταξύ των 5 Ρ ούτε απλές είναι, ούτε γνωστές εκ των προτέρων. Είναι λάθος να δίνεται προτεραιότητα σε κάποιο ή κάποια από τα 5 Ρ, όπως είναι λάθος να θεωρήσει κανείς ότι βρίσκονται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατό το ένα να µπορεί να υποκαταστήσει το άλλο, αλλά τις περισσότερες φορές αλληλοσυµπληρώνονται. Μας χρειάζονται και τα πέντε Ρ, γιατί το καθένα χωριστά και όλα µαζί ρίχνουν περισσότερο φως στις πολυάριθµες πτυχές της πολύπλοκης έννοιας της στρατηγικής µιας επιχείρησης. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Παπαδάκης Κεφάλαιο 2 Τάσεις που αξίζουν την προσοχή µας 1/3 Το Τοπαγκόσµιο διασυνοριακό εµπόριο ως ωςποσοστό του παγκόσµιου ΑΕΠ 1990: 18% 2015: 30% (εκτίµηση) Υπολογιστική ισχύ ενός επεξεργαστή Intel,, µετρούµενη µε µεαριθµό εντολών ανά δευτερόλεπτο: 1971: : Πόσες φορές η διακίνηση s αυξήθηκε από το το1997 έως το το2005: 215 Εκτιµώµενος αριθµός Κινέζικων νοικοκυριών που θα θαέχουν εισόδηµα ίσο ίσο µε µετο τοευρωπαϊκό µέχρι το το2020 (υποθέτοντας ότι ότιτο τοπραγµατικό εισόδηµα θα θααυξάνεται µε µερυθµό 8% ετήσια): 100 εκατοµύρια Συνολικός αριθµός εργαζοµένων στην Κίνα: 750 εκατοµµύρια Ποσοστό κατοίκων της Λατινικής Αµερικής που θα θαπροτιµούσαν έναν δικτάτορα από µια δηµοκρατία, αν αναυτό βελτίωνε τις τιςσυνθήκες διαβίωσής τους: 50% Source: Davis, I. and E. Stephenson, Ten Trends to Watch in 2006, McKinsey Quarterly, (January 2006) 13

14 Τάσεις που αξίζουν την προσοχή µας (2/3) Μουσουλµάνοι ως ωςποσοστό του παγκόσµιου πληθυσµού 2000: 19% 2025: 30% (εκτίµηση) Μεταβολή στον πληθυσµό της Γερµανίας που είναι άνω των ετών από το το2005 έως το το 2015: + 33% Αύξηση στη φορολογική επιβάρυνση ώστε να να διατηρηθούν τα τα σηµερινά επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας για γιατην µελλοντική γενιά Γερµανών: +90% Πιθανότητα µια επιχείρηση που σήµερα βρίσκεται στο ανώτατο 25% του κλάδου της από άποψη εσόδων να να µην υφίσταται τα ταεπόµενα πέντε χρόνια :: 30% Εκτιµώµενο έτος που η Κίνα θα θαξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ωςη πρώτη χώρα στην εκποµπή ρύπων παγκόσµια: 2025 Χρηµατιστηριακή αξία των 150 µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσµου: 1994: $ 4 τρισεκατοµµύρια 2004: $ τρισεκατοµµύρια Source: Davis, I. and E. Stephenson, Ten Trends to Watch in 2006, McKinsey Quarterly, (January 2006) Τάσεις που αξίζουν την προσοχή µας (3/3) To To 2005 οι οι άνθρωποι παρήγαν περισσότερα TRANSISTORS (και σε σε µικρότερο κόστος) απ ότι ότικόκκους ρυζιού! 32% των ανθρώπων της γης µιλούν ασιατικές γλώσσες Η κατανάλωση πετρελαίου αναµένεται να νααυξηθεί 50% ως ωςτο 2030 Καταναλωτικά ηλεκτρονικά που πουυπάρχουν σήµερα στον κόσµο µας: µας: 2 δισ. Κινητά τηλέφωνα δισ. τηλεοράσεις 820 εκατοµµύρια PCs 190 εκατοµµύρια Game Boys εκατοµµύρια ipods Ο πληθυσµός αυτών που στις ΗΠΑ διαβάζουν blogs ήδη ανέρχεται στο 20% του πληθυσµού που διαβάζει εφηµερίδες! Source: Business Week, (June 2006) Γιατί ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος; Η ανάλυση εξωτερικού βοηθάει την επιχείρηση να: ανακαλύψει απειλές και ευκαιρίες να δει αν υπάρχει πιθανότητα αυξηµένων κερδών καταλάβει καλύτερα τη φύση του ανταγωνισµού σε ένα κλάδο / µια βιοµηχανία κάνει πιο καλά ενηµερωµένες στρατηγικές επιλογές 14

15 Οι Στόχοι της Ανάλυσης του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Να κατανοήσει το πως η δοµή του κλάδου επηρεάζει τον ανταγωνισµό, ο οποίος µε τη σειρά του καθορίζει το επίπεδο κερδοφορίας του κλάδου. Να εκτιµήσει την ελκυστικότητα του κλάδου Να προβλέψει τις δυνάµεις αλλαγής της δοµής του κλάδου (driving forces) Να προσδιορίσει τις ευκαιρίες για αλλαγή της δοµής του κλάδου Να προσδιορίσει τους κύριους παράγοντες επιτυχίας (Key Success Factors) Ανάλυση Μακρο-Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ * Ακαθάριστο εθνικό * Εθνικήδαπάνη για * Νοµοθεσία κατά * Αλλαγές στον τρόπο προϊόν έρευνα καιανάπτυξη των µονοπωλίων ζωής * Επιτόκια * απάνητης βιοµηχανίας * Νόµοι γιατην προστασία * Καριέρα * Προσφορά χρήµατος γιαέρευνακαιανάπτυξη του περιβάλλοντος * ραστηριοποίηση * Πληθωριστικές τάσεις * Εστίασητεχνολογικών * Φορολογία των καταναλωτών * Επίπεδο ανεργίας προσπαθειών * Ειδικάκίνητρα * Ρυθµός αύξησης του * Ελεγχοι Μισθών/ * Προστασία ευρεσιτεχνιών * Κανονισµοί εξωτερικού πληθυσµού Τιµών * Νέα Προϊόντα εµπορίου κατά ηλικία * Υπο / Ανα - τίµηση * Πρόοδος στηµεταφορά * Κυβερνητική σταθερότητα * Μετακίνησητου * ιαθεσιµότητα τεχνολογίας από το εργα- * Νόµοι γιαπροσλήψεις πληθυσµού ενέργειας καικόστος στήριο στην αγορά καιπροαγωγές * Ρυθµός γεννήσεων * ιάθεση εισοδήµατος * Βελτίωση της * Υπολογιζόµενη παραγωγικότητας µε διάρκειαζωής αυτοµατισµό Για τη µελέτη των διαστάσεων του Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος χρησιµοποιείται η ανάλυση PEST-DG DG: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάλυση PEST-DG - Political - Economic - Technological - Social - Demographic - Global Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Επιτόκιο Προσφορά χρήµατος Πληθωριστικές τάσεις Επίπεδο ανεργίας Έλεγχοι µισθών / τιµών ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νοµοθεσία κατά µονοπωλίων Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Κυβερνητική σταθερότητα Κανονισµοί εξωτερικού εµπορίου Κίνητρα για προσλήψεις ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εθνική δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη απάνη της βιοµηχανίας για έρευνα και ανάπτυξη Εστίαση τεχνολογικών προσπαθειών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αλλαγές στον τρόπο ζωής ραστηριοποίηση καταναλωτών Μετακίνηση του πληθυσµού Καριέρα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ρυθµός αύξησης πληθυσµού Νέες διεθνείς αγορές Κατανοµή πληθυσµού κατά ηλικία Υφιστάµενες αγορές που Ρυθµός γεννήσεων αλλάζουν Εκτιµώµενη µέση διάρκεια ζωής ιεθνή πολιτικά δρώµενα ιεθνή χαρακτηριστικά αγορών 15

16 Πολιτική / Νοµική ιάσταση Η πολιτική / νοµική διάσταση αναφέρεται στους νόµους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες οµάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισµούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νοµοθετικού ή ρυθµιστικού περιορισµού από την κυβέρνηση µιας χώρας είναι δυνατό να δηµιουργήσει σηµαντικές στρατηγικές απειλές όσο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη χώρα. Παραδείγµατα: Απαγόρευση συστατικών στην Παρασκευή καλλυντικών Καθιέρωση λίστας φαρµάκων Η µελέτη του πολιτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία χώρες και εποµένως λειτουργούν κάτω από εντελώς διαφορετικές πολιτικές και νοµικές συνθήκες. Αυτό που απαιτείται είναι η χάραξη µιας ευέλικτης στρατηγικής προκειµένου να αποφευχθεί µια πραγµατικά «καταστροφική έκπληξη». Οικονοµική ιάσταση Η οικονοµική διάσταση αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας ή της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται µια επιχείρηση, καθώς και στις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα και είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, επιτόκια, προσφορά χρήµατος, πληθωριστικές τάσεις, επίπεδο ανεργίας, διαθέσιµο εισόδηµα, κλπ.) Σε ορισµένες περιπτώσεις θα πρέπει κανείς να µη µελετάει αποκλειστικά το γενικό επίπεδο της οικονοµίας αλλά και την κατάσταση του κλάδου στον οποίο επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την επένδυση. Συχνά, σε µια οικονοµία µε µεγάλα προβλήµατα είναι δυνατό να υπάρχουν κλάδοι που γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη. Κοινωνικο-πολιτιστική ιάσταση Η κοινωνικο-πολιτιστική διάσταση αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι σηµαντικότεροι κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες παράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση είναι: Η διανοµή του εισοδήµατος Οι αλλαγές που συµβαίνουν στον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου Ο καταναλωτισµός Η θέση της γυναίκας στην εργασία Το επίπεδο µόρφωσης των καταναλωτών και η στάση τους απέναντι στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο Ο τρόπος που αναµένεται να εξελιχθούν οι παραπάνω παράγοντες στο µέλλον αποτελούν για τις επιχειρήσεις τόσο επικείµενες απειλές όσο και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. 16

17 ηµογραφική ιάσταση Η δηµογραφική διάσταση της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά, µεταξύ άλλων: Το µέγεθος του πληθυσµού: Αυξάνεται στις µη ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη Η ηλικιακή δοµή: Οι ανεπτυγµένες κοινωνίες όλο και γηράσκουν λόγω της µακροβιότητας των ανθρώπων και της παρατηρούµενης υπογεννητικότητας. Το εθνικό µίγµα: Πολλές χώρες απαρτίζονται πλέον από πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων. Η διανοµή του εισοδήµατος: Επηρεάζει τη διαµόρφωση κοινωνικών οµάδων και γεωγραφικών περιοχών. Οι σηµαντικότερες δηµογραφικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και δηµιουργούν νέες συνθήκες στο ευρύτερο περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι οι εξής: Παγκόσµια πληθυσµιακή έκρηξη Επιβράδυνση του ρυθµού γεννήσεων στον οικονοµικά ανεπτυγµένο κόσµο Μετακίνηση από τις µαζικές αγορές (µέσο καταναλωτή) στις µικρο-αγορές (συγκεκριµένο καταναλωτή) Τεχνολογική ιάσταση Η τεχνολογική διάσταση της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγµατα που λαµβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν σηµαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές µπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις εκµεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσµατικά στις δραστηριότητές τους. Παράδειγµα: Μεταφορά τεχνογνωσίας της Toyota από τον κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας στον κλάδο της κατασκευής παιχνιδιών. Μια νέα τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί και µια πολύ σηµαντική απειλή για µια επιχείρηση, εάν η επιχείρηση δεν προσαρµοστεί αρµονικά στη νέα τεχνολογία. Παράδειγµα: Μη προσαρµογή της Ελβετικής ωρολογοποιίας στην τεχνολογία Quartz που εκµεταλλεύτηκαν ανταγωνιστές από την Ιαπωνία. Ο ρυθµός ανάπτυξης µιας εταιρείας επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις τεχνολογίες που ανακαλύπτονται. Η σωστή διαχείριση της µετάβασης από την υφιστάµενη στη νέα τεχνολογία είναι συνήθως κρίσιµης σηµασίας για την επιβίωσή της. Παγκόσµια ιάσταση Η παγκόσµια διάσταση περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που αφορούν: Τις νέες αγορές διεθνώς Τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς αγορές που αλλάζουν Τα διεθνή πολιτικά και πολιτισµικά δρώµενα Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς Είναι αναγκαιότητα για µια επιχείρηση να µελετά τις αλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο και να προσπαθεί να προσαρµόζεται σ αυτές. Σε µια εποχή έντονης παγκοσµιοποίησης όλων σχεδόν των κλάδων δεν υπάρχουν πλέον σύνορα και περιορισµοί που να κρατούν µια αγορά σε εθνικό µόνον επίπεδο. 17

18 Το πλαίσιο των πέντε δυνάµεων του Porter ( οµική Ανάλυση Ανταγωνισµού) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Κίνδυνος εισόδου ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ νέων ανταγωνιστών Ανταγωνισµός µεταξύ υπαρχουσών µονάδων Απειλή από υποκατάστατα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Κίνδυνος Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών Εξαρτάται από: * Οικονοµίες Κλίµακας * ιαφοροποίηση Προϊόντων * Απαιτήσεις σε κεφάλαια * Κόστη αλλαγής (Switching Costs) * Πρόσβαση σε κανάλια διανοµής * Μειονεκτήµατα κόστους ανεξάρτητα από το µέγεθος (φθηνές Π.Υ.,., Πατέντες) * Νοµικοί και θεσµικοί φραγµοί * Αδυναµία πρόσβασης σε τεχνολογία και εξειδικευµένη τεχνολογία * Πιστότητα πελατών (brand loyalty) * Φόβος αντεκδίκησης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις Ο Ανταγωνισµός Μεταξύ Υφισταµένων Μονάδων είναι πιο έντονος: * Καθώς ο αριθµός των ανταγωνιστών αυξάνεται και οι ανταγωνιστές γίνονται ισοδύναµοι σε µέγεθος και ικανότητες * Καθώς η ζήτηση για το προϊόν αυξάνει µε αργό ρυθµό Όταν οι ανταγωνιστές καταφεύγουν σε µειώσεις τιµών ως * ανταγωνιστικό όπλο * Όταν το κόστος αλλαγής µάρκας για τους πελάτες είναι µικρό Όταν ένας ή περισσότεροι ανταγωνιστές είναι δυσαρεστηµένοι από * τη θέση τους στην αγορά και κάνουν κινήσεις βελτίωσης της θέσης τους * Όταν υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια εξόδου από τον κλάδο * Υπάρχουν υψηλά σταθερά κόστη και κόστη αποθήκευσης Υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα στον κλάδο * 18

19 Κίνδυνος Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών Εξαρτάται από: * Οικονοµίες Κλίµακας * ιαφοροποίηση Προϊόντων * Απαιτήσεις σε κεφάλαια * Κόστη αλλαγής (Switching Costs) * Πρόσβαση σε κανάλια διανοµής * Μειονεκτήµατα κόστους ανεξάρτητα από το µέγεθος (φθηνές Π.Υ.,., Πατέντες) * Νοµικοί και θεσµικοί φραγµοί * Αδυναµία πρόσβασης σε τεχνολογία και εξειδικευµένη τεχνολογία * Πιστότητα πελατών (brand loyalty) * Φόβος αντεκδίκησης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι µεγαλύτερη όταν: * O κλάδος αποτελείται από πολλές µικρές επιχειρήσεις και οι αγοραστές είναι λίγοι σε αριθµό και µεγάλοι σε µέγεθος * Όταν οι αγοραστές αγοράζουν σε µεγάλες ποσότητες * Ο κλάδος εξαρτάται από τους αγοραστές για µεγάλο ποσοστό των πωλήσεών του * Οι αγοραστές µπορούν να αλλάξουν την εταιρεία που τους προµηθεύει χωρίς µεγάλο κόστος αλλαγής * Οι αγοραστές µπορούν να αγοράσουν έναν πόρο από πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα * Οι αγοραστές µπορούν οι ίδιοι εύκολα να παράγουν για λογαριασµό τους αυτό που τώρα αγοράζουν από τον κλάδο (κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω) Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι µεγαλύτερη όταν: * Το προϊόν των προµηθευτών έχει λίγα υποκατάστατα και είναι σηµαντικό για την επιχείρηση * Η βιοµηχανία της αγοράστριας επιχείρησης δεν είναι σηµαντικός πελάτης για τους προµηθευτές * Τα προϊόντα των προµηθευτών είναι διαφοροποιηµένα σε τέτοιο βαθµό που είναι δαπανηρό για την επιχείρηση να αλλάξει προµηθευτές * Για να αυξήσουν τις τιµές τους οι προµηθευτές µπορούν να απειλήσουν ότι οι ίδιοι θα κάνουν κάθετη ολοκλήρωση προς τα µπροστά και θα ανταγωνίζονται άµεσα µε την επιχείρηση * Πιστότητα πελατών (brand loyalty) * Οι αγοράστριες επιχειρήσεις δεν µπορούν να απειλήσουν τους προµηθευτές ότι θα κάνουν κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω 19

20 Η Ανάλυση Στρατηγικών Οµάδων είναι Χρήσιµη γιατί: Αναγνωρίζει επιχειρήσεις µε παρόµοια στρατηγικά χαρακτηριστικά Κατά συνέπεια εντοπίζει τους πλεον άµεσους ανταγωνιστές Εντοπίζει φραγµούς κινητικότητας µεταξύ των οµάδων (mobility barriers) Αναγνωρίζει στρατηγικές ευκαιρίες ( strategic spaces ) Βοηθά στη διάγνωση κινδύνων και προβληµάτων Πιθανά Κριτήρια Ταξινόµησης Επιχειρήσεων ενός Κλάδου σε Στρατηγικές Οµάδες 1. Εύρος διαφοροποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας 2. Γεωγραφική κάλυψη 3. Αριθµός τµηµάτων της αγοράς που καλύπτονται 4. Κανάλια διανοµής που χρησιµοποιούνται 5. Προσπάθεια µάρκετινγκ (πχ µέγεθος οµάδας πωλητών, διαφηµιστική δ απάνη κλπ) 6. Βαθµός καθετοποίησης 7. Ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας 8. Τεχνολογική ηγεσία 9. Ικανότητες σε έρευνα και ανάπτυξη 10 Κοστολογική θέση (πχ επένδυση σε µείωςη κόστους) 11 Αξιοποίηση παραγωγικής δυναµικότητας 12 Τιµολογιακή πολιτική 13 Χρηµατοοικονοµική µόχλευση 14 οµή ιδιοκτησίας 15 Σχέση µε οµάδες ενδιαφεροµένων (πχ χρηµατιστήριο, κυβέρνηση κλπ) Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Παπαδάκης Κεφάλαιο 3 20

21 Αλλαγή της Εστίασης από τον Κλάδο στους Πόρους και Ικανότητες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Στόχοι και Αξίες Πόροι και Ικανότητες οµή και Συστήµατα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ STRATEGY ΚΛΑ ΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανταγωνιστές Πελάτες Προµηθευτές Υποκατάστατα Κίνδυνος Εισόδου νέων Ανταγωνιστών Αλληλεξάρτηση Στρατηγικής-Επιχείρησης Αλληλεξάρτηση Στρατηγικής-Περιβάλλοντος Πόροι και Ικανότητες Παρατήρηση: Οι πόροι µιας επιχείρησης δεν είναι ικανοί για να της χαρίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και επιτυχία. Πρέπει οι πόροι να συνδυάζονται για να δηµιουργούν ικανότητες. Παράδειγµα: Μολονότι η επιχείρηση ΕΜΙ ανακάλυψε τον αξονικό τοµογράφο, εντούτοις ως επιχείρηση απέτυχε γιατί δεν είχε τις κατάλληλες εκείνες ικανότητες (π.χ. µάρκετινγκ) για να αναπτύξει και αξιοποιήσει επιτυχώς αυτή την καινοτοµία. Ικανότητες: Οι ικανότητες (competencies/capabilities) capabilities) µιας επιχείρησης προκύπτουν από το σωστό συνδυασµό και την ολοκλήρωση µιας οµάδας πόρων. ιακρίνονται σε: Οριακές ικανότητες (threshold competencies): Είναι αυτές που είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές, είτε µπορούν αυτοί εύκολα να τις µιµηθούν (π.χ. τεχνολογία). Θεµελιώδεις (ή µοναδικές) ικανότητες (core competencies): Είναι αυτές που είτε δε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές, είτε δεν µπορούν αυτοί εύκολα να τις µιµηθούν (π.χ. επιχειρησιακή κουλτούρα, κλίµα εργασίας). ιατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (sustainable competitive advantage): Οι θεµελιώδεις ικανότητες αποτελούν τη βάση για τη δηµιουργία διατηρήσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και οδηγούν στην στρατηγική ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον Επεξήγηση της Έννοιας της Θεµελιώδους Ικανότητας Η θεµελιώδης µοναδική ικανότητα αναφέρεται στην ολοκλήρωση µιας οµάδας επιµέρους ικανοτήτων (π.χ. σχέσεις πληροφοριακών συστηµάτων και ανθρώπων στην εφοδιαστική αλυσίδα ως προς προµηθευτές). Η θεµελιώδης µοναδική ικανότητα δεν είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού της επιχείρησης, όπως π.χ. ένα εργοστάσιο, ένα κανάλι διανοµής ή ένα επώνυµο προϊόν. Όµως, η θεµελιώδης µοναδική ικανότητα µπορεί να είναι η ικανότητα διαχείρισης ενός εργοστασίου. Προϋποθέσεις Θεµελιωδών Ικανοτήτων που πρέπει να πληρούνται: Να συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στην αξία όπως την αντιλαµβάνεται ο πελάτης. Να προσφέρει διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισµού (µε την έννοια της ανταγωνιστικά µοναδικής ικανότητας που είναι δύσκολο να αντιγραφεί). Να παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές. 21

22 Χαρακτηριστικά των Θεµελιωδών Ικανοτήτων Οι θεµελιώδεις ικανότητες είναι µακρόβιες: Συνήθως διαρκούν περισσότερο από τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις επιµέρους ικανότητες. Παράδειγµα: Ικανότητα κατασκευής από τη Sony µικροσκοπικών προϊόντων, η οποία διαρκεί για δεκαετίες. Με την ικανότητα αυτή κατασκευάζονται προϊόντα (π.χ. Video) που ο κύκλος ζωής τους είναι σχετικά µικρός. Οι θεµελιώδεις ικανότητες συνήθως δεν έχουν να κάνουν µε ένα συγκεκριµένο προϊόν. Συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα µιας σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Άρα υπερβαίνουν τα προϊόντα (ιδιότητα της υπερβατικότητας (transcendence). Οι θεµελιώδεις ικανότητες είναι περιορισµένες σε αριθµό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν δύο ή τρεις θεµελιώδεις ικανότητες στις οποίες θα µπορέσουν να στηρίξουν την επιτυχία του µέλλοντος. 1. Αναγνώριση και Ταξινόµηση των Πόρων Η αναγνώριση και ταξινόµηση των υπαρχόντων πόρων µιας επιχείρησης αποτελεί βασικό βήµα στην στρατηγική, επειδή η επιτυχία µιας επιχείρησης εξαρτάται από τους πόρους της. Η αναγνώριση παραγόντων των άυλων πόρων (π.χ.,., φήµη, κουλτούρα της επιχείρησης, ιδιαίτερες ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού, κλπ.) µιας επιχείρησης παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον από στρατηγικής απόψεως. Μολονότι έγιναν προσπάθειες υπολογισµού των άυλων πόρων, εντούτοις οι προσπάθειες αυτές δεν παρέχουν απόλυτα ικανοποιητικές λύσεις. 2. Αναγνώριση των ικανοτήτων της επιχείρησης Η ύπαρξη των πόρων δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη δηµιουργία στρατηγικού πλεονεκτήµατος. Η δηµιουργία στρατηγικού πλεονεκτήµατος έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο οι πόροι απασχολούνται και συνδυάζονται µεταξύ τους για τη δηµιουργία ικανοτήτων. Παρόλο που η επιχείρηση αναπτύσσει οριακές ικανότητες προκειµένου να λειτουργεί ικανοποιητικά, εντούτοις αυτές δεν είναι από µόνες τους αρκετές για να βασιστεί σ αυτές η διαµόρφωση στρατηγικής. Οι θεµελιώδεις-µοναδικές µοναδικές ικανότητες είναι εκείνες που θα υποστυλώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης. Οι θεµελιώδεις ικανότητες είναι εκείνες που διαφοροποιούν στρατηγικά την επιχείρηση. Αυτές ορίζονται από τέσσερις διαστάσεις: 1. Περιεχόµενο Γνώσεων και Ικανοτήτων εργαζοµένων 2. Εµπέδωση των γνώσεων και ικανοτήτων µέσα από Τεχνικά Συστήµατα 3. Έλεγχος των γνώσεων και ικανοτήτων µέσα από ιοικητικά Συστήµατα 4. Αναφορά των γνώσεων και ικανοτήτων σε Αξίες και Νόρµες/Κανόνες 22

23 3. Αποτίµηση της υνητικής Απόδοσης των Πόρων και Ικανοτήτων Βασικό κριτήριο αποτίµησης της δυνητικής απόδοσης των πόρων και ικανοτήτων είναι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η δυνητική αυτή απόδοση εξαρτάται από ορισµένα χαρακτηριστικά των πόρων και ικανοτήτων: ιάρκεια-σταθερότητα (Durability) Durability): Είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι πόροι και ικανότητες απαξιώνονται. ιαύγεια (Transparency): Είναι η ταχύτητα µε την οποία οι ανταγωνιστές µπορούν να αναλύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης, δηλαδή να προσδιορίσουν τους πόρους και τις ικανότητες που παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Μεταβασιµότητα (Transferability): Είναι η δυνατότητα των ανταγωνιστών να συγκεντρώσουν τους πόρους και τις ικανότητες προκειµένου να µιµηθούν τη στρατηγική µιας επιχείρησης. υνατότητα αντιγραφής (Duplicability): Είναι η δυνατότητα των ανταγωνιστών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους και τις ικανότητες για να µιµηθούν την επιτυχία µιας επιχείρησης. 4. Σχεδιασµός και Επιλογή Στρατηγικής Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Σε κλάδους όπου τα πλεονεκτήµατα καινοτοµίας και διαφοροποίησης έχουν περιορισµένη διάρκεια (π.χ.,., χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ένδυση, κλπ.) το ζητούµενο δεν είναι µόνο να προσπαθεί η επιχείρηση να δηµιουργήσει πλεονεκτήµατα που έχουν διάρκεια, αλλά και να επιτύχει ένα ρυθµό ανάπτυξης νέων πλεονεκτηµάτων ταχύτερα από τον ανταγωνισµό. Απαιτείται αφ ενός ευελιξία και αφ ετέρου αδιάκοπη βελτίωση. 5. Εντοπισµός Ελλείψεων σε Πόρους και Ικανότητες Εκτός από τη διατήρηση και ανάπτυξη πόρων και ικανοτήτων που διαθέτει η επιχείρηση, η στρατηγική πρέπει να προβλέπει και τη διεύρυνσή τους. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει έναν προγραµµατισµό επενδυτικών ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Ο εντοπισµός των ελλείψεων σε πόρους και ικανότητες και η πρόθεση κάλυψής τους στο µέλλον πρέπει να αποτελεί δέσµευση της διοίκησης και η στρατηγική πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή τη δέσµευση. Χωρίς αυτή τη µακροχρόνια επιδίωξη οι θεµελιώδεις ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση τώρα, στο µέλλον δε θα είναι πλέον θεµελιώδεις ικανότητες, αλλά οριακές. 23

24 Σχήµα 3.2: ιαµόρφωση Στρατηγικής µε Βάση τους Πόρους και τις Ικανότητες 4. Επιλογή Στρατηγικής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 3. Αξιολόγηση της δυνητικής απόδοσης των πόρων και ικανοτήτων 2. Αναγνώριση ικανοτήτων ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 5. Αναγνώριση ελλείψεων σε πόρους, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν 1. Αναγνώριση πόρων. Εκτίµηση δυνατών και αδύνατων σηµείων ΠΟΡΟΙ Source: Grant R.M. The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, California Management Review, Spring 1991, pp. 115 ΠΟΡΟΙ (Resources) Υλικοί Άϋλοι Είναι Πηγή ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Capabilities) Οµάδες Πόρων Είναι Πηγή ηµιουργία Θεµελιωδών Ικανοτήτων (core competences) ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Core Competences) Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος Είναι Βάση για: ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (sustainable competitive advantage) Οδηγούν σε: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Strategic competitiveness) Γιατί η στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε πόρους και ικανότητες; Όταν το τοεξωτερικό περιβάλλον µεταβάλλεται ραγδαία, πιθανόν οι οιεσωτερικοί πόροι και οι οι ικανότητες να ναπροσφέρουν στην επιχείρηση µια πιο πιοσταθερή βάση για γιατην ανάπτυξη στρατηγικής, από ότι ότιη προσαρµογή στην αγορά. Οι πόροι και οι οιικανότητες είναι πρωταρχικές πηγές κερδοφορίας 24

25 Σχήµα 3.3: Οι Τέσσερις ιαστάσεις µιας Θεµελιώδους Ικανότητας Πηγή: Leonard-Barton, D., Core Capabilities and Core Rigidities: a paradox in managing new product development, Strategic Management Journal, (1992), Vol.13, Αποτίµηση της υνητικής Απόδοσης των Πόρων και Ικανοτήτων Ρυθµός Απαξίωσης (Durability) ιαύγεια (Transparency) Ικανοτήτων υνατότητα Αντιγραφής (Duplicability) Μεταβιβασιµότητα (Transferability) Κρίσιµες Ερωτήσεις για τα Στελέχη Ποιές είναι οι πιο σηµαντικές θεµελιώδεις ικανότητες της εταιρείας µας σήµερα; Ποιές από αυτές τις θεµελιώδεις ικανότητες δίνουν στην επιχείρησή µας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά της σήµερα; Ποιές από αυτές τις θεµελιώδεις ικανότητες µπορούν να δώσουν στην επιχείρησή µας διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τα επόµενα 3 χρόνια; Ποιές είναι οι σηµαντικότερες νέες θεµελιώδεις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει η επιχείρησή µας τα επόµενα τρία χρόνια για να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο µέλλον; Πώς τα στελέχη της επιχείρησης θα σχεδιάσουµε και θα υλοποιήσουµε αποτελεσµατικά ένα πρόγραµµα ανάπτυξης θεµελιωδών ικανοτήτων, πάνω στις οποίες θα στηρίξουµε τα ανταγωνιστικά µας πλεονέκτηµα στο µέλλον; 25

26 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η Αλυσίδα Αξίας Εσωτερική Υποδοµή (Στρατηγική Ηγεσία, Χρηµατοδοτική ιοίκηση, Προγραµµατισµός) ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Έρευνα και Ανάπτυξη (πχ Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Βελτίωση Προϊόντων) Προµήθειες ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ Υποδοχή, Αποθήκευση, κλπ Πρώτων Υλών Παραγωγή Συλλογή, Αποθήκευση ιανοµή Αποθήκευση και ιανοµή Προϊόντος Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Υπηρεσίες µετά την Πώληση ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σχήµα 3.5:Το σύστηµα αξίας (Value System) Αλυσίδες αξίας προµηθευτών Αλυσίδα αξίας επιχείρησης Αλυσίδες αξίας καναλιών Αλυσίδες αξίας αγοραστών ιαφοροποιηµένη επιχείρηση Αλυσίδα αξίας επιχείρησης Αλυσίδα αξίας επιχειρηµατικής µονάδας Αλυσίδες Αλυσίδα Αλυσίδες Αλυσίδες αξίας αξίας αξίας αξίας επιχειρηµατικής προµηθευτών καναλιών αγοραστών µονάδας Αλυσίδα αξίας επιχειρηµατικής µονάδας Πηγή: Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York, The free Press, 1985, σελ.35 Σχήµα 3.6: Λειτουργίες που Εκχωρούνται συχνότερα IT 60% Εκπαίδευση 44% Εφοδιαστική αλυσίδα 43% Ανθρώπινοι Πόροι 31% Οικονοµικές υπηρεσίες & λογιστήριο 21% CRM 21% Άλλες 18% Πηγή: Johnson A. and J. D. Rollins, Driving high-performance outsourcing: best practices from the masters, Accenture, July

27 Σχήµα 3.7. Σύνδεση της Εκχώρησης ραστηριοτήτων µε τη Στρατηγική της Επιχείρησης Προοπτική λειτουργίας να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης Απολύτως βέβαιη Αναζήτηση ικανότητας Ενδυνάµωση ιατήρηση εσωτερικής λειτουργίας Πιθανή Συνεργασία Συµµαχία ιατήρηση εσωτερικής λειτουργίας Όχι ιδιαίτερα πιθανή Απίθανη Αγορά Αγορά Αξιολόγηση αγοράς/ Αποχώρησης Αγορά Αγορά/ Αποχώρηση Αξιολόγηση αγοράς/ Αποχώρησης Χαµηλή Μεσαία Υψηλή Απόδοση λειτουργίας, εντός της επιχείρησης, σε σύγκριση προς τον ανταγωνισµό Λειτουργίες Κλειδιά Αναδυόµενες Λειτουργίες Βασικές Λειτουργίες Λειτουργίες Εµπορευµάτων Πηγή: Insinga R.C. and Werle M.J., Linking Outsourcing to Business Strategy, Academy of Management Executive, (2000), Vol.14, No.4, Πίνακας 5.1: Ανάλυση υνάµεων Αδυναµιών, Ευκαιριών, Απειλών (SWOT Analysis) υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses) Ευκαιρίες (Opportunities) Πιθανές Απειλές (External Threats) Ευέλικτη στρατηγική Ισχυρή χρηµατοοικονοµική κατάσταση Πλεονεκτήµατα κόστους Ισχυρό όνοµα-εικόνα στην αγορά Ικανότητες στη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων Ηγετική θέση στην αγορά Ισχυρές υπηρεσίες µετά την πώληση Τεχνολογία προστατευµένη από πατέντες Ισχυρή διαφήµιση Ποιότητα προϊόντων Στενές σχέσεις µε επιχειρήσεις συµµάχους Ασαφής στρατηγική κατεύθυνση Μεγάλη δανειακή επιβάρυνση Απαρχαιωµένες παραγωγικές εγκαταστάσεις Εσωτερικά λειτουργικά προβλήµατα Υψηλότερα έναντι των ανταγωνιστών κόστη Χαµηλή κερδοφορία Έλλειψη ορισµένων ικανοτήτων που ζητάει η αγορά Αδυναµίες σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης Πολύ ρηχή γραµµή προϊόντων Αδυναµία στον τοµέα του µάρκετινγκ Προσέγγιση επιπλέον τµηµάτων της αγοράς Επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές Επέκταση της γραµµής προϊόντων Μεταφορά ικανοτήτων σε νέα προϊόντα Καθετοποίηση δραστηριοτήτων Να αποσπάσουµε µερίδια αγοράς από ανταγωνιστές Εξαγορά ανταγωνιστών Στρατηγικές συµµαχίες για είσοδο σε νέες αγορές Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών Είσοδος στην αγορά ισχυρών νέων ανταγωνιστών Απώλεια εσόδων από υποκατάστατα Επιβραδυνόµενη ανάπτυξη αγοράς υσµενείς αλλαγές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες Επαχθείς οικονοµικά νέες κρατικές ρυθµίσεις/ παρεµβάσεις Αυξανόµενη ισχυροποίηση πελατών ή/και προµηθευτών Αλλαγή στις προτιµήσεις των καταναλωτών ηµογραφικές αλλαγές Προσαρµογή από: Thompson A. & A. Srtickland, Strategic Management Concepts and cases, 13th edition, Irwin-McGraw-Hill, 2001 Όραµα-Αποστολή Αναγκαιότητα ή Πολυτέλεια Παπαδάκης Κεφάλαιο 4 27

28 ΟΡΑΜΑ Περιγράφει τη µορφή της επιχείρησης στο µέλλον Θέτει συγκεκριµένους στόχους Οδηγεί τη στρατηγική ΑΠΟΣΤΟΛΗ ιατυπώνει τον βασικό σκοπό της επιχείρησης Καθορίζει τη σχέση της επιχείρησης µε άλλες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ανταγωνιστών Θέτει γενικούς στόχους ήλωση Αποστολής: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; Ερώτηµα: Κατά πόσον υπάρχει εµπειρική τεκµηρίωση ότι η υιοθέτηση µιας εταιρικής αποστολής µπορεί να οδηγήσει στη επιχείρηση σε υψηλότερη απόδοση; Απάντηση: Το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής έρευνας υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ύπαρξης δήλωσης αποστολής και επιχειρησιακής απόδοσης. Πολλές επιχειρήσεις είναι επιτυχηµένες χωρίς να έχουν γραπτή εταιρική αποστολή. Η ανάπτυξη δήλωσης αποστολής δεν προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που γίνεται για τους παρακάτω λόγους: Γιατί αποτελεί την πιο πρόσφατη «µόδα» στο χώρο του στρατηγικού µάνατζµεντ. Γιατί τις θεωρούν καλή «διαφήµιση». Γιατί πολλά στελέχη θεωρούν ότι έτσι προσδίδουν στη διοίκηση ένα χαρακτήρα «οραµατικής ηγεσίας». Γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα «πιστοποιηθούν µε ISO». Η Πραγµατική Ανάγκη για Εταιρική Αποστολή Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση πρέπει να επιθυµεί να υιοθετήσει µια δήλωση αποστολής: 1. Το όραµα και η αποστολή αποτελούν τους πρωταρχικούς κρίκους από τους οποίους απορρέουν οι στρατηγικοί στόχοι, η ίδια η στρατηγική της επιχείρησης, καθώς και οι επιµέρους τακτικές κινήσεις της (µοντέλο MOST: Mission, Objectives, Strategy, Tactics). 2. Εξασφαλίζει οµοφωνία σχετικά µε τον επιχειρηµατικό σκοπό. 3. Βοηθά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 4. ίνει το γενικό επιχειρησιακό στίγµα και κλίµα. 5. Λειτουργεί ως το κεντρικό σηµείο αναφοράς µε το οποίο οι επιµέρους επιχειρηµατικές µονάδες ενός οµίλου ταυτίζονται (ή ξεχωρίζουν) µε το συνολικό επιχειρησιακό σκοπό. 6. ιευκολύνει τη µετάφραση των επιχειρησιακών στόχων σε καθηµερινές λειτουργικά κατανεµηµένες αρµοδιότητες. 7. Καθορίζει τους επιχειρησιακούς σκοπούς κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κόστος, χρόνος και απόδοση να µπορούν να ελεγχθούν. 28

29 Το Όραµα και η Αποστολή ως Βασικές Προϋποθέσεις για ηµιουργία Στόχων και Στρατηγικής Πολύ Περιεκτικό - Αφηρηµένο Όραµα (Vision) Αποστολή (Mission) Αντικειµενικοί Στόχοι (Strategic Objectives) Στρατηγική (Strategy) Πολύ Συγκεκριµένο Τακτικές Κινήσεις (Tactical Moves) Βασικά Στοιχεία ενός Οράµατος / Αποστολής Περιγράφει το µελλοντικό επίκεντρο της επιχείρησης (business scope) Προδιαγράφει το επιθυµητό µελλοντικό µέγεθος της επιχείρησης (business scale) Εστιάζει σε προϊόντα / αγορές / τεχνολογία Εστιάζει στον ανταγωνισµό ίνει την εικόνα της επιχείρησης και τις σχέσεις µε οµάδες ενδιαφεροµένων Απεικονίζει µια κουλτούρα προς επίτευξη Καθορίζει τον ρόλο του µάνατζµεντ και της επιχειρησιακής δοµής ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σε ένα δυναµικό και απελευθερωµένο περιβάλλον Επικοινωνιών, να προσφέρουµε µία συνεχώς αυξανόµενη αξία στους πελάτες και στους µετόχους. ΟΡΑΜΑ Να κατακτήσει ο ΟΤΕ θέση µέσα στις πέντε πρώτες Επιχειρήσεις στην Αγορά Επικοινωνιών της Ευρώπης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Να διατηρεί ο ΟΤΕ τον ηγετικό του ρόλο στην παροχή υπηρεσιών σε µία ανταγωνιστική Ελληνική Αγορά Επικοινωνιών. - Να πρωταγωνιστήσει στην Αγορά Επικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. - Να εδραιώσει ισχυρή θέση στην Αγορά Επικοινωνιών της Ευρώπης. 29

30 Το όραµά µας Όραµά µας είναι να είµαστε η κορυφαία εταιρεία κινητής επικοινωνίας στον κόσµο βελτιώνοντας τη ζωή των πελατών µας, και βοηθώντας άτοµα, επιχειρήσεις και κοινότητες να είναι περισσότερο συνδεδεµένα και να επικοινωνούν καλύτερα σε έναν κόσµο που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Example: Delta Airline s Strategic Vision DELTA AIRLINES WORLDWIDE, because we are and intend to remain an innovative, aggressive, ethical, and successful competitor that offers access to the world at the highest standards of customer service. We will continue to look for opportunities to extend our reach through new routes and creative global alliances. Example: Delta Airline s Strategic Vision DELTA AIRLINES AIRLINE, because we intend to stay in the business we know best -- air transportation and related services. We won t t stray from our roots. We believe in the long-term prospects for profitable growth in the airline industry, and we will continue to focus time, attention, and investment on enhancing our place in that business environment. 30

31 Example: Delta Airline s Strategic Vision DELTA AIRLINES OF CHOICE, because we value the loyalty of our customers, employees, and investors. For passengers and shippers, we will continue to provide the best service and value. For our personnel, we will continue to offer an ever more challenging, rewarding, and result-oriented workplace that recognizes and appreciates their contributions. For our shareholders, we will earn a consistent, superior financial return. ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η αποστολή µας είναι να πρωταγωνιστήσουµε παγκοσµίως στην ικανοποίηση των αναγκών µετακίνησης προσφέροντας λύσεις µε ποιοτικά ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Να συνεισφέρουµε µε κάθε τρόπο στη διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής επικεντρώνοντας τις προσπάθειες µας στην πρωτοπορία και στην συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουµε στον πελάτη. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αποτελεσµατικότητας ηλώσεων Αποστολής ΑΝΤΙΛΗΠΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παρέχει έµπνευση (Inspiring) Είναι Ρεαλιστική/Πραγµατιστική (Pragmatic) Θέτειστόχους προς επίτευξη Χρησιµοποιεί ζωηρή γλώσσα (Vivid Language) Είναι ευέλικτη/ευπροσάρµοστη ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΘΗΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (SELLING TACTICS) Η ανώτατηδιοίκησηδείχνειναπιστεύειστην δήλωσηαποστολής Η ανώτατηδιοίκησηπαίρνειαποφάσεις συµβατές µε τηδήλωση αποστολής ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (ανώτατης διοίκησης) ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Αφοσίωση στην επιχείρηση Πρόθεση αποχώρησης από την επιχείρηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αντιλαµβανόµενη αξία της δήλωσης αποστολής Σε τι βαθµό θεωρείται αυτή αποτελεσµατική ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Συµµετοχή στη δηµιουργία της δήλωσης αποστολής Προσαρµογή από: Markides C. and V. M. Papadakis, What Constitutes an Effective Mission Statement: An Empirical Investigation, in Hitt, M.A. J.E. Ricart, I. Costa and R.D. Nixon, (Eds.) New Managerial Mindsets: Organizational Transformation and Strategy Implementation, John Wiley and Sons, UK,

32 Θεωρήσεις Στρατηγικής Παπαδάκης κεφάλαιo 5 ιαµόρφωση της Στρατηγικής: : 1/2 Η διαδικασία διαµόρφωσης της στρατηγικής µπορεί να χωρισθεί σε 4 επιµέρους στάδια: 1. Προσδιορισµό της αποστολής της επιχείρησης: Είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ο σκοπός για τον οποίο δραστηριοποιείται. 2. Καθορισµό συγκεκριµένων αντικειµενικών στόχων: Περιγράφουν τα τελικά αποτελέσµατα µιας προγραµµατισµένης δραστηριότητας. ηλώνουν ΤΙ θα πρέπει να επιτευχθεί και ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ, και πρέπει, κατά το δυνατόν, να έχουν ποσοτικό χαρακτήρα. Οι αντικειµενικοί στόχοι επιβάλλεται να είναι σαφείς και εύκολα κατανοητοί, ρεαλιστικοί και εύκολα µετρήσιµοι. Παραδείγµατα: Αύξηση ετήσιων πωλήσεων από 1 εκατ. Ευρώ σε 2 εκατ. Ευρώ, εντός πέντε ετών Να µπαίνουµε σε µια νέα αγορά κάθε µήνες Να επιτυγχάνουµε το 30% των ετήσιων πωλήσεών µας, από προϊόντα που δεν υπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων µας 5 χρόνια πριν Να είµαστε ο παραγωγός µε το µικρότερο κόστος και την υψηλότερη ποιότητα στη βιοµηχανία παραγωγής οικιακών προϊόντων Να πετυχαίνουµε 15% µέση ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων, κερδών και κερδών ανά µετοχή. ιαµόρφωση της Στρατηγικής: : 2/2 3. Ανάπτυξη στρατηγικών: Αρχικά η επιχείρηση χαράσσει την επιχειρηµατική / εταιρική της στρατηγική (corporate strategy). Αυτή δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα του τύπου: Σε ποιες δραστηριότητες η επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει παρουσία; Ποιοι κλάδοι δεν παρουσιάζουν πλέον ενδιαφέρον και η επιχείρηση θα πρέπει να περιορίσει ή και να τερµατίσει την παρουσία της; Η επιχειρηµατική / εταιρική στρατηγική καθορίζει τους τρόπους διείσδυσης σε νέες δραστηριότητες: ηλαδή αν, η διείσδυση θα πραγµατοποιηθεί µέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων, συµµαχιών, ή άλλων τρόπων. Η επιχειρηµατική / εταιρική στρατηγική βλέπει την επιχείρηση σαν σύνολο και παρέχει γενικές κατευθύνσεις, ώστε να µπορέσει να αυτή να πραγµατοποιήσει τους αντικειµενικούς στόχους της και να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Πέραν των παραπάνω υπάρχει και η ανταγωνιστική στρατηγική (competitive ή generic strategy): Αυτή µας περιγράφει το πώς η επιχείρηση θα προσπαθήσει να επιτύχει πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της στην αγορά. 4. Ανάπτυξη πολιτικών: Αυτές παρέχουν ευρεία καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων. Είναι, δηλαδή, οι κατευθυντήριες γραµµές που δρουν σαν συνδετικοί κρίκοι µεταξύ της διαµόρφωσης και της εφαρµογής της στρατηγικής. Π.χ.:.: Καµία πρόταση µείωσης κόστους δε θα γίνεται δεκτή, αν εξασθενίζει την ποιότητα του προϊόντος. 32

33 Υλοποίηση - Εφαρµογή της Στρατηγικής Η υλοποίηση εφαρµογή της στρατηγικής πραγµατοποιείται από τα µεσαία και κατώτερα στελέχη µε την άµεση εποπτεία και συνεργασία των ανώτερων στελεχών, και επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης των παρακάτω: Προγράµµατα: Πρόγραµµα είναι ο καθορισµός των επιµέρους διαδικασιών ή βηµάτων που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στρατηγικού σχεδίου. Η εφαρµογή ενός προγράµµατος µπορεί να σηµαίνει σηµαντικές αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης και δρουν διαρθρωτικά στη συνολική οργάνωση και δοµή της επιχείρησης. Προϋπολογισµός: Ο προϋπολογισµός είναι η ποσοτική έκφραση ενός προγράµµατος, η ανάλυση του πόσο θα κοστίσει σε µια επιχείρηση µια συγκεκριµένη διαδικασία, καθώς και των κερδών που αναµένονται από αυτή. Στην πράξη ο προϋπολογισµός προσφέρει µια λεπτοµερή ανάλυση των επιµέρους λειτουργιών ενός προγράµµατος και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος ως εργαλείο, τόσο κατά το στρατηγικό σχεδιασµό όσο και στην αποτίµηση της επιτυχίας ή όχι των επιχειρησιακών προγραµµάτων. ιαδικασίες: ιαδικασίες ονοµάζουµε τις λειτουργίες εκείνες της επιχείρησης, οι οποίες µπορούν να υποδιαιρεθούν σε ένα συγκεκριµένο αριθµό επιµέρους απλών και τις περισσότερες φορές συχνά επαναλαµβανόµενων ενεργειών. Η βασική διαφορά από τα προγράµµατα είναι ότι οι διαδικασίες διακρίνονται από µεγαλύτερη συνοχή και αυτοµατισµό στη λειτουργία τους, ενώ τα προγράµµατα υποδιαιρούνται σε µικρότερες επιµέρους διαδικασίες. Αποτίµηση και Έλεγχος Η διαδικασία της αποτίµησης και ελέγχου της στρατηγικής διακρίνεται στα εξής: Τον καθορισµό της έκτασης της χρονικής περιόδου που ελέγχουµε. Για παράδειγµα, δεν µπορούµε να κρίνουµε τη συνολική πορεία ενός νέου εργοστασίου από την απόδοση του πρώτου έτους µόνο. Τον καθορισµό µεγεθών στόχων για τις λειτουργίες που εξετάζουµε. Οι στόχοι που θέτει η επιχείρηση πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές της. Τη συλλογή των στοιχείων που δείχνουν την πραγµατική απόδοση της επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να οργανώσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα µέτρησης της απόδοσής της, προκειµένου να έχει πάντοτε στη διάθεσή της αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία της. Τη σύγκριση απόδοσης και µεγεθών-στόχων στόχων, την εξαγωγή συµπερασµάτων, τη διεξαγωγή τυχόν διορθωτικών αλλαγών. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση επιθυµητών στόχων µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, µπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις είτε στις επιµέρους λειτουργίες της παραγωγής είτε και στον εκ νέου σχεδιασµό µέρους ή ολόκληρης της στρατηγικής της επιχείρησης. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της µιας Σελίδας Όραµα / Αποστολή και Οµάδες Ενδιαφεροµένων Αντικειµενικοί Στόχοι Στρατηγική Προγράµµατα Έλεγχος Πως οραµατίζεστε την επιχείρησή σας; Ποιος ο λόγος ύπαρξής της; Γιατί δηµιουργείτε αυτή την επιχείρηση; Γιατί να ενδιαφερθούν γι αυτήν οι πελάτες σας; Ποια σχέση οραµατίζεστε να υπάρχει µεταξύ εργαζοµένων, προµηθευτών, πελατών, κοινωνίας; Ποιοι είναι οι στόχοι σας; Πως ορίζετε την επιτυχία; Τι στόχους θέτετε για τα χρηµατοοικονοµικά σας, το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την παραγωγή, τους ανθρώπινους πόρους, την έρευνα και ανάπτυξη, κλπ.; Πως θα αναπτύξετε την επιχείρησή σας; Πως θα ανταγωνιστείτε στην αγορά σας; Ποια είναι τα ισχυρά και ασθενή σηµεία της επιχείρησή σας; Τι ευκαιρίες και απειλές υπάρχουν στην αγορά σας; Πως θα πραγµατώσετε το όραµα / αποστολή σας; Τι προϊόντα ή/και υπηρεσίες θα προσφέρετε; Που θα λειτουργήσετε; Που είναι οι πελάτες σας; Ποιοι είναι οι πελάτες σας; Τι σας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές σας; Ποια είναι η βάση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήµατος; Τι συγκεκριµένες ενέργειες θα υλοποιήσετε ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας; Τι επιµέρους προγράµµατα θα αναλάβετε; Τι ενέργειες θα κάνετε για να ελέγξετε την όλη διαδικασία; Πως θα µετρήσετε τα αποτελέσµατα; Τι διορθωτικές αλλαγές θα εισάγετε; Ποια είναι τα επόµενα βήµατά σας; 33

34 Τελικά τι είναι Στρατηγική Στρατηγικές Ανάπτυξης Παπαδάκης κεφάλαιο 6 Τρία Επίπεδα Στρατηγικής Εταιρική/Επιχειρηµατική Στρατηγική (Corporate Strategy) Στρατηγείο Corporate Head Office Στρατηγική Επιχειρηµατικής Μονάδας ή Ανταγωνιστική Στρατηγική (Business Level Strategy) Επιχείρηση A Επιχείρηση B Marketing/Sales R & D Στρατηγική Επιµέρους Λειτουργιών (Functional Strategies) Human Resources Finance Production R & D HR Finance Production Marketing/S Βασίλης ales Παπαδάκης Τρία επίπεδα στρατηγικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο GENRON ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (SBUs) Λίπη και έλαια Κατεψυγ- Απορρυπαντικά µένα και χηµικά Παγωτά Καλλυντικά ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑ ΑΣ Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων Τµήµα Πωλήσεων Τµήµα Παραγωγής Τµήµα Μάρκετινγκ 34

35 Εταιρική-Επιχειρηµατική Επιχειρηµατική Στρατηγική Στρατηγική (Corporate Strategy) 1ο Επίπεδο Στρατηγικής Αποφάσεις Σχετικά µε: Εταιρικό όραµα/αποστολή αποστολή Εύρος και είδος δραστηριοτήτων Επίτευξη συνεργειών Κατανοµή πόρων µεταξύ επιχειρηµατικών µονάδων Οργάνωση και έλεγχος επιχειρηµατικών µονάδων Χρηµατοοικονοµική στρατηγική και δηµιουργία αξίας στους µετόχους Στρατηγική Επιχειρηµατικής Μονάδας ή Ανταγωνιστική Στρατηγική (Business Level or Competitive Strategy) 2ο Επίπεδο Στρατηγικής Αποφάσεις Σχετικά µε: Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Εκµετάλευση ευκαιριών στην αγορά µας Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών Κατανοµή πόρων στα πλαίσια της επιχειρηµατικής µονάδας οµή και έλεγχος της επιχειρηµατικής µονάδας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 1. Καµία αλλαγή (No-Change Strategy ) 2. Συγκοµιδή κερδών (Profit Strategy ) 3. Στρατηγικό διάλειµµα (Pause Strategy ) 4. Στρατηγική προσεκτικών βηµάτων 35

36 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Κάθετη Ολοκλήρωση (vertical) 2. Οριζόντια Ολοκλήρωση (horizontal) 3. ιαφοροποίηση ραστηριοτήτων - Συσχετισµένη (related) - Ασυσχέτιστη (unrelated) 4. Συγκέντρωση- ιείσδυση Αγοράς 5. Ανάπτυξη Αγοράς (Market Growth) 6. Ανάπτυξη Προϊόντων Η Βιοµηχανία των Προσωπικών Υπολογιστών (από τις πρώτες ύλες στον τελικό καταλανωτή) Πρώτες Ύλες Dow Chemicals Union Carbide Παραδείγµατα Επιχειρήσεων Ενδιάµεση Βιοµηχανοποίηση Intel Motorola Συναρµολόγηση Dell HP IBM COMPAQ ιανοµή ΠΛΑΙΣΙΟ INFOQUEST Τελικός Καταναλωτής Πότε ενδείκνυται η κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω (Backward Integration ) Ακριβοί ή αναξιόπιστοι προµηθευτές Λίγοι προµηθευτές και/ή χαµηλής ποιότητας σε συνδυασµό µε µεγάλο αριθµό ανταγωνιστών Ο κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία και οι µελλοντικές προοπτικές είναι καλές. ιαθέσιµοι χρηµατοοικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι. Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σταθερών τιµών. Οι προµηθευτές απολαµβάνουν µεγάλα περιθώρια κέρδους Κάποιος πόρος είναι αναγκαίο να αποκτηθεί γρήγορα 36

37 Πότε ενδείκνυται η κάθετη ολοκλήρωση προς τα εµπρός ( Forward Integration ) Ακριβοί ή αναξιόπιστοι διανοµείς των προϊόντων. Λίγοι διανοµείς και/ή χαµηλής ποιότητας. Ο κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία. ιαθέσιµοι χρηµατοοικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι. Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σταθερής παραγωγής. Οι διανοµείς απολαµβάνουν µεγάλα περιθώρια κέρδους. Μείωση κόστους διανοµής και αποθήκευσης. Βελτίωση στο µάρκετινγκ ή απόκτηση τεχνολογίας. Ευκαιρία διαφοροποίησης των προϊόντων. Φραγµοί εισόδου. Mειονεκτήµατα της Κάθετης Ολοκλήρωσης ( προς τα εµπρός ή προς τα πίσω ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ Πιθανό βάρος υπερβάλλουσας παραγωγής (π.χ. στην προµήθεια πρώτων υλών ) Αποτυχία επίτευξης συνεργιών λόγω κακού συντονισµού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ιαιώνιση απαρχαιωµένων διαδικασιών υσκολία εξόδου από τον κλάδο Υπερεκτίµηση συνεργιών Πότε Ενδείκνυται η Οριζόντια Ολοκλήρωση (Horizontal Integration) Aπόκτηση µονοπωλιακών πλεονεκτηµάτων σε κάποιο τοµέα ( εξάλειψη ανταγωνισµού ) Η επιχείρηση ανταγωνίζεται σε µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία Αυξανόµενες οικονοµίες κλίµακας προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα Υπάρχουν οι πόροι και το ταλέντο να διοικηθεί αποτελεσµατικά η νέα επιχείρηση Οι συγκεκριµένοι ανταγωνιστές έχουν προβλήµατα, αλλά ο κλάδος πάει καλά 37

38 Πότε ενδείκνυται η Συσχετισµένη ιαφοροποίηση Μεταφορά ικανοτήτων Επένδυση που κάνει καλύτερη χρήση πόρων Βελτίωση σταθερότητας κερδών και πωλήσεων Η επιχείρηση ανταγωνίζεται σε κλάδο µε µικρή ή καθόλου ανάπτυξη Ισορροπία ή συµπλήρωση γραµµής προϊόντων Η απόκτηση νέων, συσχετιζόµενων προϊόντων αυξάνει σηµαντικά τις πωλήσεις των υπαρχόντων προϊόντων Νέα, συσχετιζόµενα προϊόντα µπορούν να προσφερθούν σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές Νέα, συσχετιζόµενα προϊόντα έχουν εποχιακές πωλήσεις συµπληρωµατικές των υπαρχόντων προϊόντων Όταν τα προϊόντα της επιχείρησης βρίσκονται σε φάση φθίνουσα Η επιχείρηση έχει πολύ καλή οµάδα διοίκησης Επίτευξη µειωµένης φορολογίας Απόκτηση πληροφοριών τεχνολογίας (π.χ. software companies) Χτίσιµο αυτοκρατορίας Πότε ενδείκνυται η Ασυσχέτιστη ιαφοροποίηση Ανάγκη επένδυσης πλεονασµάτων κεφαλαίων Η επιχείρηση ανταγωνίζεται σε κλάδο µε φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη ιασπορά κινδύνου Υπάρχουν οι πόροι και το διοικητικό ταλέντο για να ανταγωνιστεί η επιχείρηση σε ένα νέο κλάδο Σηµαντική ευκαιρία απόκτησης µιας ασυσχέτιστης επιχείρησης Υπάρχει χρηµατοοικονοµική συνεργία (synergy) µεταξύ αποκτηθείσας και εξαγοράζουσας επιχείρησης Όταν οι αγορές για τα προϊόντα της επιχείρησης βρίσκονται σε φάση φθίνουσα Η µονοπωλιακή δύναµη τιµωρείται Φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών Παράδειγµα Επιχείρησης µε Ασυσχέτιστες ραστηριότητες WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ατοµική ενέργεια Κτηµατικές επιχειρήσεις Εταιρείες Leasing Ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς Longines ( ρολόγια ) Συσκευασία χυµών Εταιρείες κατασκευής κυλιόµενων σκαλιών και ασανσέρ Ηλεκτρονικά αµυντικά συστήµατα ( µηχανήµατα ελέγχου εκτόξευσης πυραύλων ) Έπιπλα κ.α 38

39 Παραδείγµατα Επιχειρήσεων που διαθέτουν Ασυσχέτιστες ραστηριότητες ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Motor Oil Λιπαντικά AVIN (Πρατήρια Βενζίνης) Εταιρεία ιανοµής Βινεοταινιών Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ξενοδοχεία Village Center Aντιπροσωπεία FERRARI Γυµναστήρια Παναθηναϊκός-ΟΦΗ Εταιρεία Μαρµάρων Σχήµα 6.4: Απεικόνιση Επιχειρηµατικών Στρατηγικών ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΕΜΜΕΣΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Πίνακας 6.7:Οι στρατηγικές ανάπτυξης ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πηγή: Kotler P., Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control, Prentice Hall, 2000, Millennium Edition 39

40 Οι Στρατηγικές στην πράξη Ανάπτυξη Αγοράς Παράδειγµα 118 Ορίζεται ως Εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων η υπηρεσιών σε νέες γεωγραφικές περιοχές Η Henlys PLC, κύριος προµηθευτής λεωφορείων της Μ. Βρετανίας, αποκτά την Blue Bird Corp. Την κύρια εταιρεία παραγωγής σχολικών λεωφορείων της Βορείου Αµερικής. Οι Στρατηγικές στην πράξη Ανάπτυξη Προιόντος 119 Ορίζεται ως Επιδίωξη αύξησης πωλήσεων µέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών ή της δηµιουργίας νέων Παράδειγµα Η Apple ανέπτυξε το G4 chip που τρέχει στα 500 megahertz. Οι Στρατηγικές στην πράξη ιείσδυση Αγοράς Παράδειγµα 120 Ορίζεται ως Επιδίωξη αυξηµένων αγοραστικών µεριδίων για υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες σε υπάρχουσες αγορές µέσω αυξηµένων προσπαθειών marketing. Η on-line χρηµατιστηριακή Ameritrade, τριπλασίασε τις διαφηµιστικές δαπάνες της σε $200 εκατ. προκειµένου να πείσει τον κόσµο ότι µπορεί να παίρνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις. 40

41 Τελικά τι είναι Στρατηγική Στρατηγικές Συρρίκνωσης/διάσωσης Παπαδάκης κεφάλαιο 7 Πίνακας 7.1. : Ελληνικές Επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης το 2004 Εταιρεία Απογευµατινή Εκδόσεις Α.Ε. Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. Ράδιο Α. Κορασίδης ΕΕΑΕ Μπενρουµπή, Σ., Α.Ε. Εικόνα Ήχος ΑΕΕ Φειδάκης, Γ., & ΣΙΑ Α.Ε. Κλάδος Εκδόσεις Κατασκευές Εµπόριο Ηλεκτρ. Είδη Εµπόριο Ηλεκτρ. Είδη Εµπόριο Ηλεκτρ. Είδη Εµπόριο Ηλεκτρ. Είδη Εταιρεία Microland Computers ΑΕ & ΒΕ Ιντεάλ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ Micromedia Μπριτάννια Α.Ε. Speedex Α.Ε. Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. Κλάδος Εµπόριο Ηλεκτρονικά Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων Προµηθευτές Hardware Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Χερσαίες Μεταφορές Χερσαίες Μεταφορές Σηµείωση: Το ότι κάποιες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση πτώχευσης δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οδηγούνται σε κλείσιµο. Για παράδειγµα οι κρατικές Ε.ΘΕ.Λ και Η.Σ.Α.Π. συνεχίζουν να λειτουργούν, και άλλες όπως ηspeedex Α.Ε. επίσης λειτουργούν έχοντας αλλάξει ιδιοκτήτη, και έχοντας ακολουθήσει µε επιτυχία ένα πρόγραµµα εξυγίανσης. Πηγή: Στεργίου Λεωνίδας, Νέα Γενιά Προβληµατικών Επιχειρήσεων, Η Καθηµερινή Οικονοµική, 4 εκεµβρίου 2005, σ. 3 41

42 Εισαγωγή Στη διάρκεια της ζωής µιας επιχείρησης δεν υπάρχουν µόνο επιλογές ανάπτυξης. Εκτιµάται ότι ανά χρόνια µια επιχείρηση αντιµετωπίζει προβλήµατα και καλείται να υιοθετήσει στρατηγικές επιλογές αναστροφής των προβληµάτων αυτών. Οι στρατηγικές διάσωσης / αναστροφής είναι δυνατόν να επιλεγούν, όχι γιατί πραγµατικά οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα, αλλά για να προληφθούν πιθανά µελλοντικά προβλήµατα, ή γιατί οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να αλλάξουν τις µακροχρόνιες στρατηγικές επιλογές τους (π.χ. επανεστίαση δραστηριοτήτων). Πίνακας 7.1: Συνηθισµένοι παράγοντες παρακµής επιχειρήσεων ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ (67%) ιοικητικές αδυναµίες: αυταρχικοί ηγέτες, απουσία µέσης διοίκησης, έλλειψη συνεργασίας Παραλήψεις εκ µέρους της διοίκησης: ανεπαρκείς έλεγχοι προϋπολογισµών και εξόδων, αποτυχία προσαρµογής σε αλλαγές της αγοράς Λανθασµένες ενέργειες της διοίκησης: υπερβολική επέκταση, δραστηριότητες και προσωπικό που δεν ανταποκρίνονται στους διαθέσιµους πόρους της επιχείρησης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ (33%) Αύξηση του ανταγωνισµού Οικονοµικές µεταβλητές, όπως πληθωρισµός, επιτόκια, δείκτης επενδύσεων Αλλαγές στην κυβέρνηση ή τους κανονισµούς ηµογραφικές/κοινωνικές µεταβολές Τεχνολογικές αλλαγές Πηγή: Argenti J., Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, New York, John Wiley and Sons, 1976, pp

43 Συµπτώµατα Ενδείξεις Αποτυχίας Επιχειρήσεων 1. Η άσχηµη προσαρµογή στο περιβάλλον: Αυτή µπορεί να µεταφράζεται είτε σε αδυναµία προσαρµογής προϊόντων στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις είτε σε αδυναµία διαφοροποίησης και υιοθέτησης νέων τρόπων ανταγωνισµού. 2. Η απουσία εσωτερικού ελέγχου, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που είτε αναπτύσσονται µε µεγάλη ταχύτητα είτε αναπτύσσονται µέσω εξαγορών / συγχωνεύσεων. 3. Η υπερβολική ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, ιδιαίτερα δε όταν οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε επεκτατικές κινήσεις όπως είναι οι συγχωνεύσεις ή η εισαγωγή κάποιου νέου προϊόντος χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τη διαθεσιµότητα των πόρων. 4. Ορισµένοι ανεξέλεγκτοι πόροι, όπως οι κυβερνητικές πολιτικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι φυσικές καταστροφές, που είναι πέρα από τον έλεγχο της επιχείρησης. 5. Συνδυασµός των προηγουµένων, αφού συχνά ένα πρόβληµα αποτελεί αιτία δηµιουργίας κάποιου άλλου. Κύριες Στρατηγικές ιάσωσης / Αναστροφής (Turnaround / Retrenchment Strategies) Εφόσον αξιολογηθεί η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η επιχείρηση, καθώς και οι πιθανές αιτίες αποτυχίας της, είναι αναγκαία µια σε βάθος ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντός της. Η κατανόηση του ευρύτερου-µάκρο περιβάλλοντος αλλά και του κλαδικού- µίκρο περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη καθώς οι µεταβλητές αυτές συχνά επιδρούν στην απόδοση της επιχείρησης και απειλούν την ύπαρξή της. Βάσει της ανάλυσης αυτής θα προσδιοριστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και συνεπώς οι ενδεδειγµένες στρατηγικές αναστροφής / διάσωσης, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Στρατηγική ανόρθωσης 2. Στρατηγική αποεπένδυσης 3. Στρατηγική «αιχµαλωσίας» 4. Στρατηγική ρευστοποίησης Στρατηγική Ανόρθωσης: : 1/6 Χαρακτηριστικά στοιχεία διαφοροποίησης Μια επιχείρηση έχει ανάγκη εφαρµογής στρατηγικών ανόρθωσης, όταν η απόδοσή της βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, για παράδειγµα, όταν τα κέρδη που πραγµατοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου της. Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία που διαφοροποιούν τη στρατηγική ανόρθωσης από τις λοιπές εταιρικές / επιχειρηµατικές στρατηγικές: 1. Οι περιορισµένοι πόροι, αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους λόγους φτωχής απόδοσης µιας επιχείρησης. Η έλλειψη επαρκών ταµειακών ροών σε συνδυασµό µε την υψηλή δανειακή επιβάρυνση αφήνει την επιχείρηση υπερχρεωµένη, ενώ δηµιουργεί διστακτικότητα στις τράπεζες για την οικονοµική της ενίσχυση. 2. Το χαµηλό ηθικό των εργαζοµένων της επιχείρησης, οι οποίοι είτε αποχωρούν είτε παραµένουν στην επιχείρηση αντιµετωπίζοντας όµως σηµαντικά προβλήµατα όπως συγκρούσεις και έλλειψη εµπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα. 3. Πολλές από τις οµάδες ενδιαφεροµένων (π.χ.,., µέτοχοι, πελάτες, προµηθευτές) εµφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη στήριξη της επιχείρησης ή όχι. 4. Ο χρόνος είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για µια προβληµατική επιχείρηση, καθώς οι στρατηγικές κινήσεις πρέπει να γίνουν µε ταχύτητα πριν αποσυρθούν οι οικονοµικοί υποστηρικτές, την εγκαταλείψουν τα ικανά στελέχη και κερδίσουν έδαφος οι ανταγωνιστές. 43

44 Στρατηγική Ανόρθωσης: : 2/6 Στάδια Στρατηγικής Ανόρθωσης 1. Το στάδιο της συρρίκνωσης / σµίκρυνσης (downsizing): Πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης είναι η διάσωσή της. Προς τούτο: Κατ αρχήν απαραίτητη είναι η συγκράτηση των χρηµατικών ροών. Το σταµάτηµα της αιµορραγίας συνήθως γίνεται µέσω περικοπών εξόδων. Περιουσιακά στοιχεία που δεν παράγουν αξία εκποιούνται και τα κεφάλαια επενδύονται σε πιο παραγωγικού τοµείς. Η ανώτατη διοίκηση αποµακρύνεται και νέα στελέχη προσλαµβάνονται. Η επιχείρηση στο πλαίσιο της ανασυγκρότησής της επιχειρεί να παύσει τη συνεργασία της µε οριακούς πελάτες που δεν της προσφέρουν κέρδη ή καταργεί προϊόντα µε µικρό ή αρνητικό περιθώριο κέρδους ή όχι καλές προοπτικές. Η επιχείρηση αποσύρεται από τα οριακά δίκτυα διανοµής. Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε οδυνηρές για τους εργαζοµένους περικοπές προσωπικού προκειµένου να περιορίσουν το κόστος τους. Το φαινόµενο αυτό διεθνώς ονοµάζεται και σµίκρυνση (downsizing). Στρατηγική Ανόρθωσης: 3/6 Στάδια Στρατηγικής Ανόρθωσης Πιθανές θετικές συνέπειες από τη σµίκρυνση: Εξοικονόµηση κόστους (το εργατικό κόστος αντιπροσωπεύει από 30% έως 80% των γενικών εξόδων) Προσδοκόνται οφέλη αναφορικά µε την οργανωσιακή ευελιξία (λιγότερα στελέχη σηµαίνει λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα, λιγότερη γραφειοκρατία, και ταχύτερη λήψη αποφάσεων) Πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη σµίκρυνση: Επιπτώσεις στην οργανωσιακή λειτουργία: Οι εργαζόµενοι που αποµένουν συχνά υποχρεώνονται να λειτουργούν σε διαφορετικές συνθήκες. Επιπτώσεις στο κόστος: Λόγω πρόσληψης εξωτερικών συµβούλων έναντι υψηλής αµοιβής και εκπαίδευσης των εναποµεινάντων εργαζοµένων στα νέα δεδοµένα. Επιπτώσεις στο εργασιακό ηθικό και την παρακίνηση: Η σµίκρυνση προκαλεί το λεγόµενο «σύνδροµο των επιβιωσάντων» που συνίσταται στην πτώση του ηθικού, τη µείωση της παραγωγικότητας και την καχυποψία απέναντι στη διοίκηση. Επιπτώσεις στην παραγωγικότητα: Η περικοπή θέσεων εργασίας µολονότι είναι ένα µέσο περιορισµού των δαπανών, εντούτοις, προκαλεί αναποτελεσµατικότητα στην επιχείρηση λόγω της έλλειψης της συνέργιας των εργαζοµένων που αποµένουν. Επιπτώσεις στις σχέσεις µε τις υπόλοιπες οµάδες ενδιαφεροµένων: Τα µέτρα της σµίκρυνσης (π.χ. κατάργηση προϊόντων, απόσυρση από δίκτυα διανοµής) επιδεινώνουν τις σχέσεις της επιχείρησης µε τις «θιγόµενες» οµάδες ενδιαφεροµένων. Στρατηγική Ανόρθωσης: : 4/6 Στάδια Στρατηγικής Ανόρθωσης 2. Το στάδιο της σταθεροποίησης (stabilization): Μετά τη συρρίκνωση, στόχος της επιχείρησης είναι να σταθεροποιήσει τις λειτουργίες της. Η σταθεροποίηση µπορεί να επιτευχθεί µέσω βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, καλύτερης προσαρµογής στο µίγµα προϊόντων, εστίασης σε αποδοτικές αγορές και προσανατολισµού σε νέες δραστηριότητες. 3. Το στάδιο της αναδόµησης (rebuilding): Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί η επιβίωση και η σταθεροποίηση, η επιχείρηση µπορεί να κάνει βήµατα ανάπτυξης. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά της συρρίκνωσης έχουν ξεπεραστεί και το έδαφος είναι έτοιµο για δραστηριότητες, όπως ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάπτυξη σε νέους τοµείς, επιθετικές διαφηµιστικές εκστρατείες, ανανέωση και επέκταση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Παρατηρήσεις: εν υπάρχουν κανόνες που να ορίζουν τη διάρκεια (από µερικές εβδοµάδες έως και αρκετά χρόνια) των σταδίων ή τη σειρά µε την οποία αυτά πρέπει να εφαρµόζονται. Η εφαρµογή των στρατηγικών ανόρθωσης σε προβληµατικές επιχειρήσεις δεν είναι πάντα επιτυχής. Αυτό οφείλεται σε διοικητικά σφάλµατα όπως είναι η υπερβολική συρρίκνωση, η έλλειψη επαρκών ενεργειών και οι ασυµβίβαστες ή µη συγχρονισµένες κινήσεις. 44

45 Στρατηγική Ανόρθωσης: : 5/6 Συµβουλές για την Αύξηση των Εσόδων και τη Μείωση του Κόστους Αυξάνοντας τα Έσοδα Μειώνοντας τα Κόστη Επενδύστε τους πόρους από τα Μειώστε τα εργατικά κόστη και τα µειούµενα κόστη σε νέες πηγές κόστη της ανώτατης διοίκησης ανάπτυξης Εντείνετε τους οικονοµικούς Επανεξετάστε την τιµολογιακή ελέγχους σας στρατηγική ώστε να αυξήσετε Εστιάστε στη βελτίωση της τα έσοδα παραγωγικότητας Βεβαιωθείτε ότι το µίγµα Εντείνετε τους ελέγχους στα έξοδα µάρκετινγκ είναι προσαρµοσµένο ρευστών στα εκάστοτε τµήµατα της αγοράς Μειώστε τα κόστη του µάρκετινγκ Αξιοποιείστε επιπρόσθετες που δεν εστιάζονται στην αγορά - ευκαιρίες για τη δηµιουργία στόχο εσόδων σχετιζόµενων µε την Αναβάλλετε πληρωµές πιστωτών, αγορά στόχο επιταχύνατε εισπράξεις από χρεώστες Καταργήστε µη επικεργή προϊόντα ή υπηρεσίες Πίνακας 7.2: Χαρακτηριστικά αποτελεσµατικών προγραµµάτων σµύκρινσης (downsizing) Ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων Μέριµνα για τους εργαζόµενους που αποµακρύνονται - Ανοικτή επικοινωνία µε τους επιβιώσαντες Όχι µόνο περικοπή θέσεων εργασίας αλλά ολοκληρωµένη προσπάθεια για τον οργανωσιακό ανασχεδιασµό και την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας Καταπολέµηση της αναποτελεσµατικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας Πηγή: Cascio Wayne F., Downsizing: what do we know? What have we learned?, Academy of Management Executive, Vol. 7, No 1, 1993, pp. 100 Πίνακας 7.3: Σύνοψη Επιχειρηµατικών (Corporate) Στρατηγικών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 1. Κάθετη ολοκλήρωση προς τα εµπρός Απόκτηση ιδιοκτησίας ή ελέγχου των διανοµέων ή των λιανοπωλητών των (Forward integration) προϊόντων µας 2. Κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω Απόκτηση ιδιοκτησίας ή ελέγχου των προµηθευτών µας (Backward Integration) 3. Οριζόντια ολοκλήρωση (Horizontal Απόκτηση ιδιοκτησίας ή ελέγχου κάποιων ανταγωνιστών Integration) Απόκτηση αυξανόµενου µεριδίου αγοράς για υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες στις 4. ιείσδυση αγοράς (Market Penetration) υπάρχουσες αγορές µέσω µεγαλύτερης προσπάθειας µάρκετινγκ 5. Ανάπτυξη αγοράς (Market Development) Εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων ή υπηρεσιών σε νέες γεωγραφικές περιοχές 6. Ανάπτυξη προϊόντων (Product Αύξηση πωλήσεων µέσω βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων ή υπηρεσιών ή Development) ανάπτυξης νέων 7. Συσχετισµένη διαφοροποίηση Πρόσθεση νέων, συσχετισµένων προϊόντων ή υπηρεσιών (Concentric Diversification) 8. Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση Πρόσθεση νέων, ασυσχέτιστων προϊόντων ή υπηρεσιών (Conglomerate Diversification) 9. Κοινές επιχειρηµατικές συνεργασίες (Joint ύο ή περισσότερες επιχειρήσεις δηµιουργούν µια νέα επιχείρηση Ventures) Ανασυγκρότηση µέσω µείωσης κόστους και παγίων, προς αναστροφή πτωτικών 10.Ανόρθωση (Turnaround) τάσεων σε πωλήσεις και κέρδη 11.Αποεπένδυση (Divestiture) Πώληση τµήµατος/ων της επιχείρησης 12.Εκποίηση (Liquidation) Εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, στην παρούσα τους αξία 45

46 Πίνακας 7.4: Εναρµόνιση στρατηγικής µε το περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης ΤΑΧΥΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣ Α ΥΝΑΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ i Επανεξέταση της στρατηγικής εστίασης σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα (TURNAROUND) i Απόκτηση άλλης εταιρείας στον ίδιο κλάδο (αν είναι εφικτό) i Κάθετη ολοκλήρωση i ιαφοροποίηση i Εξαγορά από δυνατότερο αντίπαλο i Εγκατάλειψη κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ i Επανεξέταση της στρατηγικής εστίασης σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα (πιθανή ανόρθωση: TURNAROUND) i Συγχώνευση µε ανταγωνιστική εταιρεία i Κάθετη ολοκλήρωση i ιαφοροποίηση i Συγκοµιδή κερδών και αποεπένδυση i Ρευστοποίηση ΥΝΑΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ i Συνέχιση της στρατηγικής εστίασης σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα (και αν είναι εφικτό διεθνοποίηση) i Κάθετη ολοκλήρωση i Συσχετισµένη διαφοροποίηση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ i ιεθνοποίηση Εταιρείας i Συσχετισµένη διαφοροποίηση i Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση i Κοινοπραξία σε νέες αγορές i Κάθετη ολοκλήρωση i Συνέχιση της στρατηγικής εστίασης σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα Πηγή: Thomps on A.A. Jr and A.J. Strickland III, Strategic Management: Concepts and Cases, Chicago, Irwin/McGraw-Hill, 2001, thirteenth edition Ανταγωνιστική Στρατηγική Παπαδάκης κεφάλαιο 8 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές (Generic Business Level Strategies) Πηγή Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος Χαµηλό Κόστος/ Χαµηλή Τιµή Μοναδικότητα (Breadth of Competitive Scope) Ευρεία Αγορά Νησίδα/ες της αγοράς Ηγεσία Κόστους Cost Leadership (Cost Leadership) Εστίαση µε Ηγεσία Κόστους (Focused Low Cost) Εστίαση µε ιαφοροποίηση (Focused Differentiation) ιαφοροποίηση (Differentiation) Ανταγω- νιστικό Εύρος 46

47 Choosing a Generic Business-Level Strategy MY FIRM HAS A COMPETITIVE ADVANTAGE MY FIRM HAS A COMPETITIVE ADVANTAGE STUCK IN THE MIDDLE ÐçãÝò Áíôáãùíéó ùíéóôéêïý ÐëåïíåêôÞìáôïò Áíôáãùíéóôéêü ÐëåïíÝêôçìá üìïéï ðñïúüí áìçëüôåñï êüóôïò õøçëþ ôéìþ ìïíáäéêü ðñïúüí ÐëåïíÝêôçìá Êüóôïõò ÐëåïíÝêôçìá Äéáöïñïðïßçóçò Πηγή: Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis:Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business, 1998, Third Edition, page 190 Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος Ανώτερη Ποιότητα Ανώτερη Αποτελεσµατικότητα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Ηγεσία Κόστους ιαφοροποίηση Ανώτερη Ανταπόκριση στις Απαιτήσεις των Πελατών Ανώτερη Καινοτοµικότητα 47

48 Πίνακας 8.2: Οδηγοί Κόστους (Cost Drivers) GRANT Ó åäéáóìüò Ðñïúüíôïò Êüóôïò Åéóñïþí Ôå íïëïãßá ÐáñáãùãÞò Áðïäïôéêüôçôá Äéïßêçóçò Ïéêïíïìßåò ÌÜèçóçò Ïéêïíïìßåò Êëßìáêáò ÅêìåôÜëëåõóç Äõíáìéêüôçôáò PORTER ÅóùôåñéêÝò Ó Ýóåéò ÏëïêëÞñùóç ÁëëçëåîáñôÞóåéò ñïíéêþ ÓôéãìÞ ÐïëéôéêÝò Ôïðïèåóßá Èåóìéêü Ðëáßóéï Πηγές: Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques Applications, Blackwell Business, 1998, Third Edition, pp και Porter M., Competitive Advantage, New York, The Free Press, 1985 flì flì Í Ú 8.3 : ÎÂÔÌÂÍÙfiiÏ Ï Ù -ÃÂÈÔÌÂÍÙfiiÏ Ï Ù ÙÒ Ò ÙÁ ÈÍfiÚ «ÂÛfl ÂÛfl Ú ÛÙÔıÚ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Χαµηλό κόστος παραγωγής και δυνατότητα αντιµετώπισης αυξήσεων τιµών πρώτων υλών Απόκτηση ισχύος λόγω του χαµηλού κόστους στο κανάλι διάθεσης υνατότητα µείωσης τιµής των προϊόντων αν απαιτηθεί από τους καταναλωτές Μη αντιµετώπιση πιέσεων από καταναλωτές για µείωση τιµών, λόγω ύπαρξης χαµηλών τιµών ήδη Μαζική παραγωγή και εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας Παραγγελία µεγάλων ποσοτήτων από προµηθευτές - µεγάλες εκπτώσεις Επιτυχής αντιµετώπιση των υποκατάστατων προϊόντων µέσω µειώσεων στις τιµές Καλύτερη ανταπόκριση σε πόλεµο τιµών Εµπόδιο στην είσοδο νέων ανταγωνιστών λόγω πολύ χαµηλού κόστους ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κίνδυνος αντιγραφής της τεχνολογίας και της παραγωγικής διαδικασίας που µειώνουν το κόστος υνατότητα επίτευξης από ανταγωνιστές χαµηλότερου κόστους παραγωγής µέσω χρήσης φθηνότερου εργατικού δυναµικού Ενδεχόµενη παραγωγή προϊόντων που δεν ικανοποιούν τις καταναλωτικές ανάγκες Ενδεχόµενη επιδείνωση της ποιότητας λόγω χαµηλού κόστους Κίνδυνος εκµηδενισµού των αρχικών τεχνολογικών επενδύσεων της επιχείρησης λόγω ραγδαίας αλλαγής της τεχνολογίας Πηγή: Hill, C.W.L. and G.R. Jones, Strategic Management Theory: An Integrated Approach, Houghton Mifflin, 1995, Βασίλης pp Παπαδάκης Competitive Strategy Risks of the Generic Strategies Risks of Cost Leadership Risks of Differentiation Risks of Focus Cost leadership is not sustained competitors imitate technology changes other bases for cost leadership erode Differentiation is not sustained The focus strategy is imitated competitors imitate The target segment becomes bases for differentiation become structurally unattractive less important for buyers structure erodes demand disappear Proximity in differentiation is lost Cost focusers achieve even lower cost in segments Cost proximity is lost Differentiation focusers achieve even greater differentiation in segments Broadly targeted competitors overwhelm the segment the segment s differences from other segments narrow the advantages of a broad line increase New focusers sub segment the industry 48

49 Κίνδυνοι Γενικών (Generic ) AνταγωνιστικώνA Στρατηγικών Κίνδυνοι Ηγεσίας Κόστους Κίνδυνοι ιαφοροποίησης Κίνδυνοι Εστίασης Η ηγεσία κόστους δεν διατηρείται * Μιµητισµού των ανταγωνιστών * Τεχνολογικές αλλαγές * Τα άλλα πλεονεκτήµατα κόστους διαβρώνονται διαβρώνονται Η διαφοροποίηση δεν αντέχει / διατηρείται: * Μιµιτισµός των ανταγωνιστών * Η διαφοροποίηση δεν είναι τόσο σηµαντική για τους καταναλωτές H στρατηγική εστίασης µιµείται από τους ανταγωνιστές. Το τµήµα της αγοράς σταµατά να είναι ελκυστικό: * το ίδιο τµήµα χάνεται * η ζήτηση µειώνεται Προσέγγιση µε την διαφοροποίηση Προσέγγιση µε το κόστος χάνεται χάνεται Οι ανταγωνιστές που εστιάζουν στο σύνολο της αγοράς καταλαµβάνουν και το τµήµα αυτό: * Οι διαφορές του τµήµατος µε άλλα τµήµατα µειώνονται * Τα πλεονεκτήµατα ευρείας βάσης αυξάνονται Οι ανταγωνιστές που εστιάζουν στο κόστος πετυχαίνουν ακόµα µικρότερο κόστος σε τµήµατα της αγοράς Οι ανταγωνιστές που διαφορο- ποιούνται επίσης πετυχαίνουν µεγάλη διαφοροποίηση σε τµήµατα της αγοράς * Νέοι ανταγωνιστές που επίσης εστιάζουν, πετυχαίνουν να διεισδύσουν σε υποτµήµατα της αγοράς ÕØÇËÇ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ÁÌÇËÇ õâñéäéêþ óôñáôçãéêþ áìçëþ ôéìþ 2 áìçëþ ôéìþ / áìçëþ 1 ðñïóôéèýìåíç áîßá ÁÌÇËÇ Ôï Óôñáôçãéêü Ñïëüé 3 äéáöïñïðïßçóç 4 8 ÔÉÌÇ äéáöïñïðïßçóç 5 ìå åóôßáóç 6 7 óôñáôçãéêýò áðïôõ ßáò ÕØÇËÇ ÐçãÝò: Bowman, C. and D. Faulkner, Competitive and Corporate Strategy, Irwin, 1996, êáé Johnson G. and K. Scholes., Exploring Corporate Strategy Sixth Edition, Prentice Hall, Ανταγωνιστικές Στρατηγικές και οµή της Επιχείρησης ÌÇ ÁÍÉÓÌÏÉ ÏËÏÊËÇÑÙÓÇÓ ËÇÑÙÓÇÓ ÅËÅà ÏÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ ÇÃÅÓÉÁ ÊÏÓÔÏÕÓ ËåéôïõñãéêÞ ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÇ ÄÏÌÇ ÃÑÁÖÅÉÏÊÑÁÔÉÊÏÓ ÅËÅà ÏÓ Åóôßáóç óôçí ðáñáãùãþ ÌåãÜëç ñþóç (ð.. Ýëåã ïò êüóôïõò) ÌåãÜëç ñþóç (ð.. êáíüíåò, ðñïûðïëïãéóìïß) ÄÉÁÖÏÑÏÐÏÉÇÓÇ ÏÉÇÓÇ Ìå âüóç ôéò ïìüäåò ðñïúüíôùí Þ ìþôñá Åóôßáóç óå Ýñåõíá êáé áíüðôõîç êáé ìüñêåôéíãê ÌåñéêÞ ñþóç (ð.. óôü ïé ðïéüôçôáò) ÅÓÔÉÁÓÇ ËåéôïõñãéêÞ Åóôßáóç óôï ðñïúüí Þ óôïí ðåëüôç ÌåñéêÞ ñþóç (åëýã ïõ êüóôïõò ðïéüôçôáò) ÌåñéêÞ ñþóç ÌåñéêÞ ñþóç (ð.. ðñïôõðïðïßçóç) (ðñïûðïëïãéóìïß) Πηγή : Hill C. & G. Jones, Strategic Management Theory, Houghton Mifflin, eighth edition,

50 Τρόποι Ταυτόχρονης Επίτευξης Ηγεσίας Κόστους και ιαφοροποίησης ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÌÅÉÙÓÇ ÊÏÓÔÏÕÓ ÅÍÉÓ ÕÓÇ ÄÉÁÖÏÑÏÐÏÉÇÓÇÓ ÅÕÅËÉÊÔÁ Ôá ýôáôç åíáëëáãþ ôçò Äõíáôüôçôá ðáñáãùãþò ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÁ ãñáììþò ðáñáãùãþò åõñåßáò ãêüìáò ðñïúüíôùí ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÐÑÏÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇ Ïéêïíïìßåò êëßìáêáò êáôü Äõíáôüôçôá ðáñáãùãþò ÌÅÑÙÍ ÔÏÕ ôçí áðüêôçóç êáé åõñåßáò ãêüìáò ðñïúüíôùí ÔÅËÉÊÏÕ óõíáñìïëüãçóç ôùí ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ ðñïôõðïðïéçìýíùí ìåñþí Ìåßùóç ôïõ êüóôïõò Êáëýôåñç åîõðçñýôçóç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÏËÉÊÇÓ åëýã ïõ êáé ôùí ðåëáôþí ìýóù âåëôßùóçò ôçò ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ åëáôôùìáôéêþí ðñïúüíôùí, ðïéüôçôáò üëùí ôùí êáëýôåñïò óõíôïíéóìüò äñáóôçñéïôþôùí ëåéôïõñãéþí Ìåßùóç êüóôïõò äéáôþñçóçò ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ áðïèåìüôùí êáé ìåóç åîõðçñýôçóç ÄÉÁÓÕÍÄÅÓÅÙÍ ÌÅ êáèõóôåñþóåùí áíáãêþí ôïõ ðåëüôç ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÅÓ ÌáæéêÞ ðáñáãùãþ, ìåßùóç ÐñïóöïñÜ åõñåßáò ãêüìáò ÐÁÊÅÔÁ åîüäùí ìüñêåôéíãê êáé ðñïúüíôùí ìå äõíáôüôçôá ÐÑÏÚÏÍÔÏÓ åóôßáóçò óå óõãêåêñéìýíá äéáöþìéóçò ôìþìáôá Approach 1: Controlling the Cost Drivers Capture scale economies; avoid scale diseconomies Capture learning and experience curve effects Manage costs of key resource inputs Consider linkages with other activities in value chain Find sharing opportunities with other business units Compare vertical integration vs. outsourcing Assess first-mover advantages vs. disadvantages Control percentage of capacity utilization Make prudent strategic choices related to operations Approach 2: Revamping the Value Chain Simplify product design Offer basic, no-frills product/service Shift to a simpler, less capital-intensive, intensive, or more streamlined technological process Find ways to bypass use of high-cost raw materials Use direct-to to-end user sales/marketing approaches Relocate facilities closer to suppliers or customers Reengineer core business processes be creative in finding ways to eliminate value chain activities Use PC technology to delete works steps, modify processes, cut out cost-producing activities 50

51 Types of Differentiation Themes Unique taste -- Dr. Pepper Special features -- America Online Superior service -- FedEx, Ritz-Carlton Spare parts availability -- Caterpillar More for your money -- McDonald s, Wal-Mart Engineering design and performance -- Mercedes Prestige -- Rolex Quality manufacture -- Honda, Toyota Technological leadership -- 3M Corporation, Intel Top-of of-the-line image -- Ralph Lauren, Chanel Where to Find Differentiation Opportunities in the Value Chain Purchasing and procurement activities Product R&D activities Production R&D; technology-related activities Manufacturing activities Outbound logistics and distribution activities Marketing, sales, and customer service activities Activities, Costs, & Margins of Suppliers Internally Performed Activities, Costs, & Margins Activities, Costs, & Margins of Forward Channel Allies & Strategic Partners Buyer/User Value Chains How to Achieve a Differentiation-Based Advantage Approach 1 Incorporate product features/attributes that lower buyer s s overall costs of using product Approach 2 Incorporate features/attributes that raise the performance a buyer gets out of the product Approach 3 Incorporate features/attributes that enhance buyer satisfaction in non-economic or intangible ways Approach 4 Compete on the basis of superior capabilities 51

52 Αξιολόγηση και Επιλογή Στρατηγικής Κεφάλαιο 12 Εισαγωγή στην Αξιολόγηση της Στρατηγικής Η αξιολόγηση της στρατηγικής µιας επιχείρησης επιδιώκει να απαντήσει σε βασικά ερωτήµατα που έχουν σχέση µε την καταλληλότητα των στόχων, των πλάνων, των πολιτικών, καθώς και των αποτελεσµάτων της στρατηγικής που εφαρµόζει η επιχείρηση. Η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές επηρεάζεται από τις παρακάτω µεταβλητές: 1. Η µοναδικότητα της κάθε επιχείρησης από την οποία εξαρτάται η κάθε στρατηγική 2. Η στρατηγική έχει άµεση σχέση µε την επιλογή επιχειρηµατικών στόχων που θέτουν τα διοικητικά στελέχη 3. Τα τυπικά συστήµατα της αναθεώρησης της στρατηγικής, τα οποία τείνουν να επηρεάζουν τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί η επιχείρηση 4. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και ταχύτητα µε την οποία διαχέονται και απαξιώνονται σήµερα οι τεχνολογικές καινοτοµίες 5. Ο µεγάλος βαθµός διεθνοποίησης που οδηγεί σε ένταση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Αξιολόγηση (εκ των υστέρων) µιας Εφαρµοσµένης Στρατηγικής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΕ ΩΣΕ Η Έχουν η στρατηγική και οι Μήπως η στρατηγική ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ απαιτήσεις της επικοινωνηθεί Φτωχή επικοινωνία εφαρµόστηκε ατελώς; ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΑ αποτελεσµατικά; ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; Ήταν έγκυρες/βάσιµες οι Είναι η διοίκηση δεσµευµένη να Αδύναµη δέσµευση της υποθέσεις που έγιναν; εφαρµόσει τη στρατηγική; διοίκησης Έχουν ορισθεί και εκτιµηθεί τα εναλλακτικά σενάρια; Έχουν µετρηθεί τα αποτελέσµατα και έχει αναθεωρηθεί η στρατηγική βάσει αυτών; Αποτυχία καθιέρωσης καταλλήλου µηχανισµού ανάδρασης Έχει γίνει σωστή διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και των τάσεων; Επηρεάζεται η στρατηγική δυσµενώς; Εσφαλµένη βάση προγραµµατισµού: Λάθος διαµόρφωση στρατηγικής Η υποστηριζόµενη στρατηγική είναι συνεπής µε τη στρατηγική των επιχειρησιακών µονάδων; Μη συµβατά λειτουργικά πλάνα ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι οι πόροι επαρκείς και σύµφωνοι µε την επιλεγµένη στρατηγική; Εσφαλµένη εκτίµηση των απαιτούµενων πόρων Επιτυχής διαµόρφωση στρατηγικής και αποτελεσµάτων 52

53 Μια Λίστα Ελέγχου Στρατηγικής για τα ιοικητικά Στελέχη: : 1/2 1. Ευθυγραµµίζεται η στρατηγική µε την αποστολή του οργανισµού; 2. Είναι η υπό εξέταση στρατηγική εναρµονισµένη µε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; 3. Είναι η στρατηγική εναρµονισµένη µε τις επιχειρησιακές δυνάµεις, στόχους, πολιτικές, πόρους και προσωπικές αξίες των στελεχών και των εργαζοµένων; 4. Λαµβάνεται υπόψη στη στρατηγική η πρόβλεψη για ελάχιστο δυνητικό κίνδυνο έναντι του µέγιστου δυνατού κέρδους που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σύµφωνα µε τους πόρους και τις προοπτικές της επιχείρησης; 5. Καλύπτει η στρατηγική µία θέση (niche) στην αγορά της επιχείρησης, η οποία δεν έχει καλυφθεί µέχρι στιγµής από άλλους; 6. Συγκρούεται η υπό αξιολόγηση στρατηγική µε άλλες στρατηγικές που έχει αναπτύξει και εφαρµόζει η στρατηγική; Μια Λίστα Ελέγχου Στρατηγικής για τα ιοικητικά Στελέχη: : 2/2 7. Είναι η στρατηγική διαιρεµένη σε επιµέρους στρατηγικούς στόχους που αλληλεξαρτώνται και αλληλοϋποστηρίζονται πλήρως; 8. Έχει επαληθευθεί η στρατηγική µε τα κατάλληλα κριτήρια (π.χ. ευθυγράµµιση µε παρελθούσες, παρούσες, και διαγραφόµενες τάσεις) και τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης (π.χ.,., απόδοση µετοχικού κεφαλαίου, κέρδη προ φόρων ανά µετοχή); 9. Έχει επαληθευθεί η στρατηγική µε ανάπτυξη εφικτών προγραµµάτων εφαρµογής; 10. Ταιριάζει πραγµατικά η στρατηγική µε τον κύκλο ζωής των προϊόντων της επιχείρησης; 11. Είναι ο χρόνος κατάλληλος για τη συγκεκριµένη στρατηγική; 12. Αντιγράφει η στρατηγική τη στρατηγική ενός ανταγωνιστή; Αν ναι, προτείνεται προσεκτική επαναξιολόγηση. 13. Έχει γίνει µια ειλικρινής και ακριβής εκτίµηση του ανταγωνισµού; Είναι ο ανταγωνισµός υπό- ή υπέρ- εκτιµηµένος; Σχήµα 12.2: Το µοντέλο αξιολόγησης στρατηγικής του Rumelt Συνέπεια Συµφωνία - Ταύτιση Αξιολόγηση Στρατηγικής Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Εφικτότητα Πηγή: Rumelt R., The Evaluation of Business Strategy, in W.F.Glueck, (ed) Business Policy and Strategy Management, New York, McGraw-Hill, 1980,

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Φιτσιλής. Τηλ : Γραφείο 8 (το προτιμώ)

Πάνος Φιτσιλής. Τηλ : Γραφείο 8   (το προτιμώ) Πάνος Φιτσιλής Πάνος Φιτσιλής Τηλ : 2410-684588 - Γραφείο 8 e-mail: fitsilis@teilar.gr (το προτιμώ) Στρατηγική είναι η κατεύθυνση (direction) και το εύρος και είδος δραστηριοτήτων (scope) μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος Β. Π α π α δ ά κ η ς - 2 0 1 4 1 Διαφάνειες Μαθήματος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφάλαιο 2: Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος 1 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Παπαδάκης Κεφάλαιο 3 Αλλαγή της Εστίασης από τον Κλάδο στους Πόρους και Ικανότητες 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Στόχοι και Αξίες Πόροι και Ικανότητες Δομή και Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός Στρατηγικός Σχεδιασμός Η διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση: Στρατηγικός σχεδιασμός και οργανωσιακές αλλαγές Φώτης Χ. Κίτσιος kitsios@uom.gr Στόχοι της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT και EΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 1 ο μέρος

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT και EΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 1 ο μέρος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT και EΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Παρουσίαση 1 ο μέρος Στρατηγική των επιχειρήσεων Χωρίς στρατηγική ο οργανισµός είναι σαν πλοίο που δεν έχει πηδάλιο και περιφέρεται, κάνοντας κύκλους. Joel

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης

Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης Ανάγκη στρατηγικής διοίκησης Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Ορισμοί Στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, η επιλογή τρόπων δράσης και η κατανομή των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Παπαδάκης. Κεφάλαιο 5: Τι είναι Στρατηγική: Βασικές Θεωρήσεις. Κεφάλαιο 11: Στρατηγικές Συμμαχίες

Βασίλης Παπαδάκης. Κεφάλαιο 5: Τι είναι Στρατηγική: Βασικές Θεωρήσεις. Κεφάλαιο 11: Στρατηγικές Συμμαχίες Β. Π α π α δ ά κ η ς - 2 0 1 6 1 Διαφάνειες Μαθήματος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγ ική Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφάλαιο 2: Στρατηγ ική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ 1: Να αναφερθεί στους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεματολογία Σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου Θεματολογία Σεμιναρίου Α. ΘΕΩΡΙΑ PLACE BRANDING Α1. Ανταγωνιστικότητα & Στρατηγικό Πλεονέκτημα Α2. Ταυτότητα & Brand Α3. Η Οικονομία της «Εμπειρίας» Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ Β1. Προϊόντα Β2. Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 1 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 1 Βασίλης Παπαδάκης (PhD) Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Visiting

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης

Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Σχεδιάζοντας Ανταγωνιστικές Στρατηγικές γι Αντιµετώπιση της Κρίσης Ανάγκη κατάρτισης: Οι αλλαγές στην εποχή µας είναι τόσο ραγδαίες που δυσκολεύουν αφάνταστα την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 4: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ι Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Σ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Κεφάλαιο Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε τη φύση και τους στόχους του προγραμματισμού Εξηγήστε το έργο των μάνατζερ κατά τη διαδικασία του διοικητικού προγραμματισμού Συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 2: Εννοιολογική προσέγγιση στρατηγικής Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 1. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 1 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να ανακεφαλαιώσει την έννοια, σημασία

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στη μητέρα μου

Αφιερώνεται στη μητέρα μου ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 5: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

NARKISSOSGEORGIADIS. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

NARKISSOSGEORGIADIS. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών NARKISSOSGEORGIADIS Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών NARKISSOSGEORGIADIS Winchester MBA Management Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νάρκισσος Β. Γεωργιάδης, ΜΒΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης. Τι είναι Στρατηγική: Βασικές Θεωρήσεις. Κεφάλαιο 11: Στρατηγικές Συμμαχίες 13: και Υλοποίηση Στρατηγικής

Βα σ ίλη ς Παπα δάκ ης. Τι είναι Στρατηγική: Βασικές Θεωρήσεις. Κεφάλαιο 11: Στρατηγικές Συμμαχίες 13: και Υλοποίηση Στρατηγικής Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος Κεφ άλαιο 1: Εισαγωγή στη Στ ρατ ηγική Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφ άλαιο 2: Στ ρατ ηγική Ανάλυση Εξω τ ε ρικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων o Στρατηγική σκέψη o Στρατηγική σημασία στρατηγικής o Διαδικασία Στρατηγικής Διοίκησης 2. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2016/2017 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα