ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο"

Transcript

1 ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο Αλέξανδρος Κοµνηνός Αυγερινός Αραµπατζής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη 6700, Ελλάδα Ξάνθη 6700, Ελλάδα Περίληψη - Η παρακάτω εργασία αφορά την ανάπτυξη µίας διαδικτυακής εφαρµογής κατάταξης οντοτήτων. Ο χρήστης εισάγει στο σύστηµα ένα ερώτηµα σε φυσική γλώσσα και παίρνει µία λίστα που περιέχει τις δέκα πιο σχετικές οντότητες. Η εφαρµογή χρησιµοποιεί κείµενα από το ιαδίκτυο ως δεδοµένα και πραγµατοποιεί την εξαγωγή, µορφοποίηση και κατάταξη των οντοτήτων σε πραγµατικό χρόνο. Για τον καθορισµό του αλγορίθµου κατάταξης πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα όπου δοκιµάστηκαν έξι διαφορετικές εξισώσεις βαθµολόγησης. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µηχανές αναζήτησης απαντούν στα ερωτήµατα των χρηστών επιστρέφοντας µία λίστα από σχετικά κείµενα. Πολλές φορές όµως, οι χρήστες δεν ψάχνουν για κείµενα, αλλά για κάποια συγκεκριµένη πληροφορία που περιέχεται σε αυτά. Αυτή η πληροφορία αποτελεί συχνά ονόµατα από οντότητες (για λόγους απλούστευσης αναφέρονται απλά ως οντότητες. Με τον όρο οντότητα εννοούµε οτιδήποτε έχει ξεχωριστή ύπαρξη όπως για παράδειγµα ένα πρόσωπο, µία εταιρεία ή ένα προϊόν µιας εταιρείας. Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην έρευνα για ανάπτυξη συστηµάτων που µπορούν να αναγνωρίζουν και να επιστρέφουν ως απάντηση σε ένα ερώτηµα οντότητες αντί για ολόκληρα κείµενα. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί µία διαδικτυακή εφαρµογή που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγµατοποιήσει αναζητήσεις για οντότητες που ανήκουν στις κατηγορίες πρόσωπο, τοποθεσία και οργανισµός. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ως δεδοµένα κείµενα από το ιαδίκτυο που έχουν κοινό θέµα το ερώτηµα που υποβάλλεται. Η κατάταξη των οντοτήτων πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους και αξιοποιώντας την κοινή πληροφορία που περιέχεται σε αυτά τα κείµενα. Το αποτέλεσµα που επιστρέφει είναι µία λίστα από τις δέκα πιο σχετικές οντότητες µε το ερώτηµα που εισήγαγε ο χρήστης. Η εφαρµογή φιλοξενείται στην ιστοσελίδα Για το σκοπό της κατάταξης ήταν υποψήφιες έξι εξισώσεις βασισµένες σε διαφορετικές στατιστικές ποσότητες. Η επιλογή της βέλτιστης εξίσωσης κατάταξης έγινε µε τη διεξαγωγή ενός πειράµατος. II. ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το πρόβληµα της κατάταξης οντοτήτων έχει κοινά στοιχεία µε την αυτόµατη απάντηση ερωτήσεων, όπου µπορεί η απάντηση σε πολλές ερωτήσεις να είναι κάποιο όνοµα ή ακόµα και µία λίστα από ονόµατα. Τεχνικές που χρησιµοποιούν τµήµατα κειµένων από το ιαδίκτυο και εκµεταλλεύονται την κοινή πληροφορία για να εντοπίσουν την απάντηση έχουν δοκιµαστεί και έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα []. Το INEX (Initiative for the Evaluation of XML retrieval εισήγαγε στη θεµατολογία του το 2007 την κατάταξη οντοτήτων, και συνέχισε την αξιολόγηση τέτοιων συστηµάτων ως το Στόχος ήταν να γίνει κατάταξη σύµφωνα µε ένα ερώτηµα σε οντότητες που έχουν δική τους σελίδα στη Wikipedia. Το TREC (Text Retrieval Conference είχε από το 2009 ως το 20 κατηγορία µε θέµα την κατάταξη οντοτήτων στο ιαδίκτυο. Η προσέγγιση που ακολούθησαν οι περισσότερες οµάδες ήταν να πάρουν ένα σχετικό κείµενο για κάθε υποψήφια οντότητα και ύστερα να εξετάσουν τη συνάφεια του κειµένου µε το ερώτηµα χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας [2][3]. Για την υλοποίηση του παρόντος συστήµατος, όπου η κατάταξη πρέπει να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, κρίθηκε σκόπιµο να περιοριστεί η χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που έχουν µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε ένας αντίστοιχος αλγόριθµος µε αυτούς για την αυτόµατη απάντηση ερωτήσεων που εκµεταλλεύεται την κοινή πληροφορία µεταξύ πολλών κειµένων. Η κατάταξη σε αυτά τα συστήµατα έγινε χρησιµοποιώντας µόνο τη συχνότητα εµφάνισης κάθε υποψήφιας απάντησης. Για τον αλγόριθµο κατάταξης του ListCreator δοκιµάστηκαν επιπλέον κριτήρια που βασίζονται σε µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας, ώστε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος κατάταξης στην περίπτωση των ονοµάτων. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η δοµή του συστήµατος φαίνεται στην Εικόνα. Ο κώδικας για τη διασύνδεση των υποσυστηµάτων και τα υποσυστήµατα για τη µορφοποίηση, το φιλτράρισµα, την οµαδοποίηση και την κατάταξη των οντοτήτων έχουν γραφεί στην αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού JAVA. Α. Κεντρική Σελίδα της Εφαρµογής Η κεντρική σελίδα περιέχει µία φόρµα για την εισαγωγή του ερωτήµατος και δίνει τη δυνατότητα να ορίσει ο χρήστης την κατηγορία των οντοτήτων (άνθρωποι, τοποθεσίες, οργανισµοί που αναζητά. Η προεπιλεγµένη επιλογή είναι το auto που αντιστοιχεί σε αυτόµατη αναγνώριση της κατηγορίας από το σύστηµα. Για την αυτόµατη αναγνώριση χρησιµοποιείται µία λίστα από περίπου εκατόν πενήντα λέξεις κλειδιά που υποδηλώνουν αναζήτηση τοποθεσίας ή οργανισµού. Το σύστηµα αποφασίζει την κατηγορία των οντοτήτων ανάλογα µε τις λέξεις και τη σειρά που εµφανίζονται στο ερώτηµα. Αν δεν εµφανιστεί καµία λέξη κλειδί υποθέτει ότι η κατηγορία είναι πρόσωπα Για τη

2 Εικόνα 2 συλλογή των λέξεων χρησιµοποιήθηκαν οι λίστες συνωνύµων του WordNet [4]. Η σελίδα µε τα αποτελέσµατα δηµιουργείται δυναµικά µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP. Μόλις γίνει υποβολή ενός ερωτήµατος, καλείται η βασική εφαρµογή µε την επιθυµητή είσοδο, και η έξοδός της εµφανίζεται στη σελίδα ύστερα από µία επεξεργασία που αφορά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. Το κάθε αποτέλεσµα εµφανίζεται µε έναν υπερσύνδεσµο στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia για να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ο χρήστης µπορεί επίσης να δει τα κείµεναπηγές. Μία σελίδα αποτελεσµάτων φαίνεται στην Εικόνα 2. Β. Μηχανή Αναζήτησης Εικόνα Η µηχανή αναζήτησης αποτελεί πολύ σηµαντικό τµήµα της εφαρµογής, αφού αυτή παρέχει όλα τα δεδοµένα σε µορφή κειµένων για την εύρεση και κατάταξη των οντοτήτων. Η εφαρµογή λειτουργεί δηλαδή ως εµπρόσθιο τµήµα σε κάποια µηχανή αναζήτησης. Στη συγκεκριµένη έκδοση χρησιµοποιείται το Yahoo! BOSS API [5]. Άλλες µηχανές αναζήτησης που δοκιµάστηκαν ήταν το Google και Bing µε παρόµοια αποτελέσµατα. Το yahoo! κρίθηκε καταλληλότερο λόγω της υψηλής ποιότητας αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε την εύχρηστη διεπαφή για επικοινωνία µε άλλα προγράµµατα. Το ερώτηµα αποστέλλεται στο Yahoo! API και αυτό επιστρέφει µία λίστα µε τα URLs των κειµένων σε µορφή JSON (JavaScript Obect Notation. Το σύστηµα ζητάει τα δέκα πρώτα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Ο αριθµός των κειµένων έχει επιλεχθεί εµπειρικά ώστε να υπάρχει η επιθυµητή ποσότητα πληροφορίας και ταυτόχρονα να διατηρείται το υπολογιστικό κόστος σε λογικά επίπεδα για µία εφαρµογή πραγµατικού χρόνου. Γ. Εξαγωγή Οντοτήτων Σε αυτό το στάδιο γίνεται η αναγνώριση των οντοτήτων µέσα στα κείµενα και προσδιορίζεται η κατηγορία τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Stanford NER(Named Entity Recognizer [6]. Το Stanford NER αποτελεί ειδικό λογισµικό για την εξαγωγή οντοτήτων γραµµένο σε γλώσσα JAVA και διατίθεται µε άδεια GNU general public license για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αναγνώριση των οντοτήτων γίνεται µε τη χρήση ενός ταξινοµητή, δηλαδή έναν κανόνα που κατατάσσει τις παρατηρήσεις σε κατηγορίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι κατηγορίες είναι οντότητες του τύπου πρόσωπο, τοποθεσία ή οργανισµός. Ο ταξινοµητής αποτελεί µια µέθοδο επιβλεπόµενης µηχανικής εκµάθησης. Χρησιµοποιώντας παραδείγµατα όπου η ταξινόµηση έχει γίνει από άνθρωπο, κατασκευάζει µία

3 συνάρτηση που µπορεί να πάρει αποφάσεις για την ταξινόµηση άγνωστων λέξεων µε βάση το κείµενο που τις περιβάλλει. Το Stanford NER χρησιµοποιεί ταξινοµητή βασισµένο στο στατιστικό µοντέλο CRF (Conditional Random Field και παραδείγµατα από Αµερικάνικα και Βρετανικά δηµοσιογραφικά άρθρα. Για να γίνει η εξαγωγή πρέπει να αφαιρεθούν από το κείµενο οι ετικέτες HTML. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο JSOUP HTML parser [7]. Ένα πρόβληµα που προέκυψε ήταν ότι µε την αφαίρεση του HTML το κείµενο χάνει την αρχική του µορφή, µε αποτέλεσµα το Stanford NER να δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ονόµατα σε λίστες ή πίνακες. Το πρόβληµα ξεπεράστηκε προσθέτοντας µία τελεία στη θέση των ετικετών κλεισίµατος της HTML. Με αυτή την προσθήκη το Stanford NER πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα κείµενα στο ιαδίκτυο.. Μορφοποίηση/Φιλτράρισµα Κάθε οντότητα µπορεί να εµφανίζεται σε ένα κείµενο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένα όνοµα προσώπου για παράδειγµα, µπορεί να εµφανίζεται αρχικά µε το ονοµατεπώνυµο και στη συνέχεια να αναφέρεται µόνο µε το επώνυµο. Για να γίνει αποτελεσµατική η κατάταξη των οντοτήτων στην επόµενη βαθµίδα, πρέπει πρώτα το σύστηµα να αναγνωρίζει ποια ονόµατα αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα και στη συνέχεια να γραφούν όλα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα αποτελέσµατα αυτής της βαθµίδας είναι σηµαντικά και για την τελική παρουσίαση των αποτελεσµάτων, όπου θέλουµε κάθε οντότητα να εµφανίζεται µε την πιο σωστή και πλήρη ονοµασία της και να µην έχουµε εµφάνιση του ίδιου ονόµατος µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η επεξεργασία των ονοµάτων γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνονται µετατροπές βλέποντας κάθε όνοµα µεµονωµένα, ενώ στο δεύτερο γίνεται οµαδοποίηση των ονοµάτων που αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα βλέποντας τα συνολικά. Η βασική µετατροπή στο πρώτο στάδιο είναι κάθε όνοµα να γραφεί σε µια τυποποιηµένη µορφή. Η µορφή αυτή είναι κάθε λέξη να αποτελείται από το πρώτο γράµµα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα µικρά, εκτός από ονόµατα οργανισµών µε λιγότερα από τέσσερα γράµµατα, όπου όλα γράφονται µε κεφαλαία. Στη συνέχεια αποµακρύνονται συγκεκριµένα ονόµατα από κάθε κατηγορία που παρατηρήθηκε ότι κατατάσσονται συχνά λανθασµένα από το Stanford NER. Για παράδειγµα ονόµατα από δηµοφιλείς ιστοτόπους που κατατάσσονται ως πραγµατικές τοποθεσίες ή ακρωνύµια όπως FAQ, ISBN που κατατάσσονται ως οργανισµοί. Επίσης, διαγράφονται όσα ονόµατα αποτελούνται αποκλειστικά από όρους του ερωτήµατος. Για τις τοποθεσίες διαγράφονται ακόµα όλα τα ονόµατα χωρών σε περίπτωση που δεν αποτελούν το ζητούµενο του χρήστη. Ο λόγος είναι ότι εµφανίζονται µε πολύ µεγάλη συχνότητα σε κείµενα που αφορούν τοποθεσίες και διαστρεβλώνουν τα τελικά αποτελέσµατα. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η οµαδοποίηση συγκρίνοντας όλα τα ονόµατα µεταξύ τους. Για κάθε οντότητα εξετάζεται αν αυτή αποτελεί υποσύνολο µιας άλλης σε επίπεδο λέξεων, και ύστερα αντικαθίσταται από την πληρέστερη ονοµασία της. Για παράδειγµα τα ονόµατα John Kennedy, Kennedy, John F. Kennedy και John Fitzgerald Kennedy θα οµαδοποιηθούν και θα γραφούν όλα µε τον τελευταίο τρόπο. Για την αποφυγή οµαδοποίησης σε ονόµατα που περιέχουν ορθογραφικά λάθη ή σε κάποια λανθασµένη συγχώνευση ονοµάτων από λίστες, η µετατροπή αυτή γίνεται σε ονόµατα που εµφανίζονται παραπάνω από µία φορά συνολικά. Η οµαδοποίηση δεν εφαρµόζεται καθόλου σε ονόµατα χωρών, πόλεων και οργανισµών. Οι χώρες και οι πόλεις εµφανίζονται σπάνια µε εναλλακτικούς τρόπους γραφής, ενώ τα ονόµατα οργανισµών παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ώστε να οµαδοποιηθούν από απλούς κανόνες. Η παραπάνω µέθοδος οµαδοποίησης παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να καθορίσει ποια ονόµατα πρέπει να οµαδοποιηθούν. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να αποφανθεί σε ποιο πρόσωπο ανήκει η εµφάνιση ενός επωνύµου, αν στις υποψήφιες οντότητες υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα µε αυτό το επώνυµο. Μια πιθανή βελτίωση θα ήταν η χρήση ενός συστήµατος µηχανικής εκµάθησης, όπου η οµαδοποίηση θα γινόταν λαµβάνοντας υπόψη και τα συµφραζόµενα για κάθε όνοµα, αλλά θα υπήρχε η επιβάρυνση του υπολογιστικού κόστους. Ε. Κατάταξη Οντοτήτων Ο αλγόριθµος της κατάταξης βασίστηκε σε στατιστικές µεθόδους χωρίς να χρησιµοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η είσοδος στη βαθµίδα αυτή είναι δέκα λίστες ονοµάτων, µία για κάθε κείµενο-πηγή. Κάθε οντότητα βαθµολογείται µε βάση την εξίσωση: ( N + όπου είναι ο αριθµός των κειµένων που εµφανίζεται κάθε όνοµα, r είναι η κατάταξη του κειµένου σύµφωνα µε τη µηχανή αναζήτησης και παίρνει τιµές από ένα ως δέκα, N είναι ο συνολικός αριθµός των κειµένων και έχει την τιµή δέκα. Η εξίσωση είναι βασισµένη στη µέθοδο εκλογής Borda Count. Σύµφωνα µε αυτή, αν µία οντότητα εµφανίζεται στο πρώτο κείµενο θα πάρει δέκα βαθµούς, αν εµφανίζεται στο δεύτερο θα πάρει εννέα κλπ. Οι τιµές αυτές αθροίζονται για κάθε οντότητα και το τελικό αποτέλεσµα που επιστρέφεται είναι οι δέκα οντότητες µε το µεγαλύτερο βαθµό. Η επιλογή της εξίσωσης βαθµολόγησης έγινε µετά τη διεξαγωγή του πειράµατος που περιγράφεται παρακάτω. IV. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Το πρόβληµα που καλείται να λύσει ο αλγόριθµος της κατάταξης είναι κατά κάποιο τρόπο αντίστροφο από το πρόβληµα της εύρεσης κειµένων που είναι συναφή µε ένα ερώτηµα. Αντί να ψάχνουµε µια συλλογή κειµένων που σχετίζεται µε κάποιους όρους, έχουµε έτοιµη µια συλλογή κειµένων µε κοινό θέµα, και ψάχνουµε να βρούµε ποιες λέξεις (στην περίπτωσή µας ποια ονόµατα είναι σηµαντικές για αυτά τα κείµενα. Οι ποσότητες που θεωρήθηκαν ενδεικτικές για την κατάταξη µε βάση το παραπάνω σκεπτικό είναι οι εξής:

4 Ο συνολικός αριθµός εµφάνισης κάθε οντότητας στη συλλογή των κειµένων ( f tot. Η ποσότητα αυτή δείχνει πόσο σηµαντικό είναι κάθε όνοµα βλέποντας τα κείµενα ως µία ενιαία συλλογή. Ο αριθµός των ξεχωριστών κειµένων όπου εµφανίζεται κάθε οντότητα (. Αυτή η ποσότητα δείχνει κατά πόσο ένα όνοµα αποτελεί κοινή πληροφορία µεταξύ των κειµένων. Θεωρώντας ότι όλα τα κείµενα είναι το ίδιο συναφή µε το ερώτηµα που υποβλήθηκε, τα ονόµατα που εµφανίζονται σε περισσότερα κείµενα θα είναι και τα πιο σχετικά. Η κατάταξη του κειµένου σύµφωνα µε τη µηχανή αναζήτησης όπου εµφανίζεται κάθε οντότητα ( r. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την ποσότητα, τα κείµενα δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως ισοδύναµα. Για να προσδιοριστεί ποιες ποσότητες ή ποιος συνδυασµός τους είναι καταλληλότερος για την κατάταξη των οντοτήτων στο συγκεκριµένο σύστηµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα όπου δοκιµάστηκαν οι παρακάτω έξι εξισώσεις βαθµολόγησης log( ( log( ftot log( (2 ftot log( (3 ( N + (4 log( + f ( N + (5 f ( N + (6 Στις παραπάνω εξισώσεις είναι ο δείκτης του κειµένου που εµφανίζεται κάθε οντότητα και Ν είναι ο συνολικός αριθµός των κειµένων που είναι ίσος µε δέκα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές υποθέσεις για τη συχνότητα εµφάνισης ενός όρου και τη σηµασία που έχει σε ένα κείµενο [8]. Σύµφωνα µε την υπόθεση της πολυλογίας (verbosity hypothesis, η πολλαπλή εµφάνιση ενός όρου δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας απλά χρησιµοποίησε περισσότερες φορές αυτή τη λέξη, επειδή είναι φλύαρος. Σύµφωνα όµως µε την υπόθεση της έκτασης (scope hypothesis, ο συγγραφέας του κειµένου χρησιµοποιεί περισσότερες φορές έναν όρο επειδή έχει να πει περισσότερα για το συγκεκριµένο θέµα. Οι εξισώσεις (, (2 και (3 δε λαµβάνουν υπόψη την κατάταξη των κειµένων σε αντίθεση µε τις (4, (5 και (6. Πέρα από την κατάταξη των κειµένων, η διαφορά στις εξισώσεις βαθµολόγησης προκύπτει από τη βαρύτητα που δίνεται στη συχνότητα εµφάνισης κάθε οντότητας, µε βάση τις δύο υποθέσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Έτσι, οι εξισώσεις ( και (4 αντιπροσωπεύουν την υπόθεση της πολυλογίας, ενώ οι (3 και (6 την υπόθεση Εξίσωση βαθµολόγησης log( 0,5767 log( f tot log( 0,5633 f tot log( 0,56 ( N+ 0,58 + f ( N+ log( 0,5267 f ( N+ 0,48 Πίνακας της έκτασης. Οι εξισώσεις (2 και (5, όπου χρησιµοποιείται ο λογάριθµος της συχνότητας εµφάνισης, αποτελούν µια ενδιάµεση προσέγγιση. Η χρήση του λογαρίθµου αποσκοπεί στη µείωση της ισχύος που έχει αυτός ο όρος στον υπολογισµό του βαθµού. Η αξιολόγηση των συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας γίνεται µε τη χρήση ορισµένων δεικτών. Στο συγκεκριµένο πείραµα χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης precision-at-k όπου υπολογίζεται ο λόγος των σχετικών απαντήσεων προς τις µη σχετικές στα πρώτα k αποτελέσµατα. Άλλοι συνήθεις δείκτες αξιολόγησης είναι ο R-precision (R-prec, ο mean average precision (MAP και ο normalized discounted cumulative gain (ndcg [9]. Κάθε δείκτης έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για την αξιολόγηση. Ο δεν παίρνει υπόψη του τη θέση των αποτελεσµάτων στη λίστα και συνεπώς έχει µεγαλύτερο περιθώριο σφάλµατος, παρέχει όµως ευκολότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων και δεν απαιτεί τη γνώση των συνολικών σωστών απαντήσεων για ένα ερώτηµα, οι οποίες µπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν [0]. Κάθε εξίσωση βαθµολόγησης δοκιµάστηκε σε συνολικά τριάντα ερωτήµατα, βασισµένα στα θέµατα αξιολόγησης συστηµάτων κατάταξης οντοτήτων από το INEX 2009 και TREC 200. Τα ερωτήµατα τροποποιήθηκαν ελαφρά, ώστε να δηλώνουν µε ακρίβεια το επιθυµητό αποτέλεσµα, καθώς στην αρχική τους µορφή συνοδεύονταν από ένα επεξηγηµατικό κείµενο για διευκρινίσεις. Για κάθε ερώτηµα υπολογίστηκε ο δείκτης καθώς δέκα είναι οι απαντήσεις που παρέχει το σύστηµα. Τα περισσότερα ερωτήµατα αναζητούν οντότητες που ικανοποιούν δύο συνθήκες. Για να ληφθεί µία οντότητα ως σχετική πρέπει να ικανοποιεί όλες τις επιµέρους συνθήκες. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος για την αξιολόγηση των εξισώσεων φαίνονται στον Πίνακα. Τα ερωτήµατα του πειράµατος µε τον αριθµό

5 Ερωτήµατα Αξιολόγησης Σωστές Απαντήσεις Pacific navigators Australia explorers 5 List of countries in World War Two 0 Nordic authors known for children's literature Makers of lawn tennis rackets 2 National capitals situated on islands 3 Poets winners of Nobel prize in literature 6 Formula drivers that won the Monaco 6 Grand Prix Formula One World Constructors' 5 Champions Italian Nobel prize winners 9 Musicians who appeared in the Blues 5 Brothers movies Swiss cantons where they speak German 4 US Presidents since Countries which have won the FIFA 8 world cup Toy train manufacturers that are still in business German female politicians 5 Actresses in Bond movies 8 Star Trek Captains characters 5 EU countries 0 Record-breaking sprinters in male 00-4 meter sprints Professional baseball team in Japan 5 Japanese players in Maor League 0 Baseball Airports in Germany 0 Universities in Catalunya 7 German cities that have been part of the 6 hanseatic league Chess world champions 0 Recording companies that now sell the Kingston Trio songs Schools the Supreme Court ustices 5 received their undergraduate degrees Axis powers of World War Two 6 State capitals of the United States of 7 America National Parks East Coast Canada US 2 Πίνακας 2 των σωστών απαντήσεων για την καλύτερη εξίσωση κατάταξης φαίνονται στον Πίνακα 2. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η συχνότητα εµφάνισης δεν αποτελεί αξιόλογο κριτήριο, καθώς το ποσοστό της ακρίβειας µικραίνει όσο αυξάνεται η εξάρτηση της βαθµολογίας από αυτό. Φαίνεται δηλαδή, ότι στο συγκεκριµένο πρόβληµα η υπόθεση της πολυλογίας οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα. Η κατάταξη των κειµένων ως κριτήριο δεν είναι ξεκάθαρο αν βελτιώνει την ακρίβεια των αποτελεσµάτων, αφού η διαφορά από τη χρήση της εξίσωσης (4 είναι ελάχιστη από αυτή της εξίσωσης (, όπου όλα τα κείµενα θεωρούνται ισοδύναµα. Μία µελλοντική επανάληψη του πειράµατος χρησιµοποιώντας και άλλους δείκτες αξιολόγησης θα µπορούσε να ξεκαθαρίσει αυτό το σηµείο. Παρά το γεγονός αυτό, η εξίσωση (4 είναι αυτή που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση του συστήµατος. Από το πείραµα προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα και για τη γενικότερη λειτουργία του συστήµατος. Το σηµαντικότερο είναι ότι τα κείµενα-πηγές καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Στις δοκιµές που τα κείµενα-πηγές ήταν απολύτως συναφή µε τα ερωτήµατα, τα αποτελέσµατα είχαν πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών που τα κείµενα ήταν εν µέρει συναφή. Ένα άλλο ζήτηµα προκύπτει όταν οι σωστές απαντήσεις σε ένα ερώτηµα είναι λιγότερες από δέκα (πχ Axis Powers of World War Two. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ένα όριο στη βαθµολογία που να καθορίζει αν οι οντότητες είναι γενικά σχετικές και στη συνέχεια να αυξοµειώνεται ο αριθµός των αποτελεσµάτων. V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αυτή η εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήµατος κατάταξης οντοτήτων που χρησιµοποιεί ως πηγές κείµενα από το ιαδίκτυο και εκτελεί την κατάταξη χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους. Η ακριβής µέθοδος της κατάταξης καθορίστηκε µε πειραµατικό τρόπο. Από το πείραµα φαίνεται ότι το σύστηµα µπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για µεγάλο αριθµό ερωτηµάτων. Ο τεράστιος όγκος δεδοµένων στο ιαδίκτυο καθώς και η εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης για ανάκτηση κειµένων θέτει πολύ λίγους περιορισµούς στη θεµατολογία και τον τρόπο έκφρασης του ερωτήµατος. Το σύστηµα περιορίζεται στις τρεις γενικές κατηγορίες οντοτήτων (πρόσωπα, τοποθεσίες, οργανισµοί από τη βαθµίδα εξαγωγής, αλλά µπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες όπως προϊόντα, τίτλους βιβλίων και ταινιών. Το γεγονός ότι δε χρησιµοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στο στάδιο της κατάταξης το καθιστούν πολύ γρήγορο στην εκτέλεση. Η µόνη χρονοβόρα διαδικασία είναι αυτή της εξαγωγής. Η επεξεργασία που απαιτείται για αυτό το στάδιο µπορεί να γίνει εκ των προτέρων δηµιουργώντας µια συλλογή κειµένων από το ιαδίκτυο αντίστοιχη µε αυτήν των µηχανών αναζήτησης και εκτελώντας σε αυτά την εξαγωγή οντοτήτων. Μια απλούστερη λύση είναι να αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων τα ονόµατα για κάθε κείµενο που επεξεργάζεται το σύστηµα, η οποία θα διευρύνεται σταδιακά µε τη χρήση του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 [] J. Lin. The Web as a Resource for Question Answering: Perspectives and Challenges. In proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC [2] K. Balog, A. P. de Vries, P. Serdyukov, P. Thomas, T. Westerveld. Overview of the TREC 2009 Entity Track. In Proceedings of TREC [3] K. Balog, A. P. de Vries, P. Serdyukov. Overview of the Trec 200 Entity Track. In Proceedings of TREC [4] Princeton University About WordNet. WordNet. Princeton University [5] Yahoo BOSS API. [Online]. [6] Jenny Rose Finkel, Trond Grenager, and Christopher Manning. Incorporating Non-local Information into Information Extraction Systems by Gibbs Sampling. Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Pages [7] JSOUP: JAVA HTML Parser. [Online]. [8] Robertson, S. E., & Walker, S.. Some Simple Effective Approximations to the 2 Poisson Model for Probabilistic Weighted Retrieval. In W B Croft and C J van Risbergen, editors, SIGIR 94: Proceedings of the 7th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, pages Springer- Verlag [9] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. Introduction to Information Retrieval, pages Cambridge University Press [0] Chris Buckley, Ellen M. Voorhees. Retrieval Evaluation with Incomplete Information. Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων

Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» Διπλωματική Εργασία Μαρία-Ελένη Κολλιάρου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Όνοµα: Νικολαΐδης Αντώνιος Επιβλέπων: Τ. Σελλής Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Συνεπιβλέποντες: Θ. αλαµάγκας, Γ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση

ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση ΘΕΜΑ 1 Τεχνικές Εξαγωγής Συµφράσεων από εδοµένα Κειµένου και Πειραµατική Αξιολόγηση Οι συµφράσεις είναι ακολουθίες όρων οι οποίοι συνεµφανίζονται σε κείµενο µε µεγαλύτερη συχνότητα από εκείνη της εµφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #03 Βασικές έννοιες Ανάκτησης Πληροφορίας Δομή ενός συστήματος IR Αναζήτηση με keywords ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δοµές Δεδοµένων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ AM: Δοµές Δεδοµένων Πτυχιακή Εξεταστική Ιούλιος 2014 Διδάσκων : Ευάγγελος Μαρκάκης 09.07.2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΟΠΤΗ: Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

"The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ "

The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Expert (CCE)

Certified Computer Expert (CCE) Certified Computer Expert (CCE) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική Κεφάλαιο 15 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης 1 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη των επιδράσεων περισσότερων από µια ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions)

ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) ALERTS ή EDA (Event Driven Actions) Το ALERTS είναι ένα ευέλικτο εργαλείο ανοιχτού σχεδιασµού που αναπτύχθηκε µε σκοπό να καλύψει ιδιαίτερες απαιτήσεις διαµόρφωσης ή επέκτασης της λειτουργικότητας όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πεδί α ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάση δεδομένων είναι συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα, οργανωμένα σε μορφή πίνακα. Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν τις εγγραφές και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες για μια οντότητα. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Είσοδος στο Σύστημα... 3 Εγγραφή Χρήστη... 4 Σύνδεση Χρήστη... 6 Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης... 7 Βασικά Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Ερωτήσεων

Επεξεργασία Ερωτήσεων Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΣΔΒΔ Σύνολο από προγράµµατα για τη διαχείριση της ΒΔ Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων συστήµατος Σύστηµα Βάσεων Δεδοµένων (ΣΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικη τεχνολογια. Προεπεξεργασία Κειμένου

Γλωσσικη τεχνολογια. Προεπεξεργασία Κειμένου Γλωσσικη τεχνολογια Προεπεξεργασία Κειμένου Στόχος Επεξεργασίας Γραπτό κείμενο: Τρόπος επικοινωνίας Φέρει σημασιολογικό περιεχόμενο Αναζητούμε τρόπο να: Μετρήσουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο Ποσοτικοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ)

Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ) Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ) Λάζαρος Πολυμενάκος, καθηγητής ΑΙΤ Ηρακλής Καπρίτσας, telia.co.gr Βασίλης Κατσάρης, telia.co.gr Σύνοψη Το σύστημα ΕΥΡΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ" Επισκόπηση Γνωρίζετε ήδη Τι είδους δεδομένα χρειάζονται από προηγούμενη συνεδρία Μοντέλο που βασίζεται στα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Κοινωνία

Τεχνολογία και Κοινωνία 1 Τεχνολογία και Κοινωνία Μάθηµα 3 ο Δηµήτρης Τσέλιος 2 Περιεχόµενο του µαθήµατος Η ψηφιοποίηση σχεδόν των πάντων «Όταν µπορείτε να µετρήσετε αυτό για το οποίο µιλάτε και να το εκφράσετε µε αριθµούς, ξέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις»

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή ενιαίων και εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις» Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #08 Συµπίεση Κειµένων Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Ανάκτηση Πληροφορίας 1 Άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. 1. Αρχική Οθόνη Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΔΟΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων

Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Γλωσσική Τεχνολογία Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 - Project Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Παράδοσης: Στην εξέταση του μαθήματος Εξέταση: Προφορική, στο τέλος της εξεταστικής. Θα βγει ανακοίνωση στο forum. Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα