ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο"

Transcript

1 ListCreator: Κατάταξη Οντοτήτων στο ιαδίκτυο Αλέξανδρος Κοµνηνός Αυγερινός Αραµπατζής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη 6700, Ελλάδα Ξάνθη 6700, Ελλάδα Περίληψη - Η παρακάτω εργασία αφορά την ανάπτυξη µίας διαδικτυακής εφαρµογής κατάταξης οντοτήτων. Ο χρήστης εισάγει στο σύστηµα ένα ερώτηµα σε φυσική γλώσσα και παίρνει µία λίστα που περιέχει τις δέκα πιο σχετικές οντότητες. Η εφαρµογή χρησιµοποιεί κείµενα από το ιαδίκτυο ως δεδοµένα και πραγµατοποιεί την εξαγωγή, µορφοποίηση και κατάταξη των οντοτήτων σε πραγµατικό χρόνο. Για τον καθορισµό του αλγορίθµου κατάταξης πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα όπου δοκιµάστηκαν έξι διαφορετικές εξισώσεις βαθµολόγησης. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µηχανές αναζήτησης απαντούν στα ερωτήµατα των χρηστών επιστρέφοντας µία λίστα από σχετικά κείµενα. Πολλές φορές όµως, οι χρήστες δεν ψάχνουν για κείµενα, αλλά για κάποια συγκεκριµένη πληροφορία που περιέχεται σε αυτά. Αυτή η πληροφορία αποτελεί συχνά ονόµατα από οντότητες (για λόγους απλούστευσης αναφέρονται απλά ως οντότητες. Με τον όρο οντότητα εννοούµε οτιδήποτε έχει ξεχωριστή ύπαρξη όπως για παράδειγµα ένα πρόσωπο, µία εταιρεία ή ένα προϊόν µιας εταιρείας. Η ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στην έρευνα για ανάπτυξη συστηµάτων που µπορούν να αναγνωρίζουν και να επιστρέφουν ως απάντηση σε ένα ερώτηµα οντότητες αντί για ολόκληρα κείµενα. Το συγκεκριµένο σύστηµα αποτελεί µία διαδικτυακή εφαρµογή που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγµατοποιήσει αναζητήσεις για οντότητες που ανήκουν στις κατηγορίες πρόσωπο, τοποθεσία και οργανισµός. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ως δεδοµένα κείµενα από το ιαδίκτυο που έχουν κοινό θέµα το ερώτηµα που υποβάλλεται. Η κατάταξη των οντοτήτων πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους και αξιοποιώντας την κοινή πληροφορία που περιέχεται σε αυτά τα κείµενα. Το αποτέλεσµα που επιστρέφει είναι µία λίστα από τις δέκα πιο σχετικές οντότητες µε το ερώτηµα που εισήγαγε ο χρήστης. Η εφαρµογή φιλοξενείται στην ιστοσελίδα Για το σκοπό της κατάταξης ήταν υποψήφιες έξι εξισώσεις βασισµένες σε διαφορετικές στατιστικές ποσότητες. Η επιλογή της βέλτιστης εξίσωσης κατάταξης έγινε µε τη διεξαγωγή ενός πειράµατος. II. ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το πρόβληµα της κατάταξης οντοτήτων έχει κοινά στοιχεία µε την αυτόµατη απάντηση ερωτήσεων, όπου µπορεί η απάντηση σε πολλές ερωτήσεις να είναι κάποιο όνοµα ή ακόµα και µία λίστα από ονόµατα. Τεχνικές που χρησιµοποιούν τµήµατα κειµένων από το ιαδίκτυο και εκµεταλλεύονται την κοινή πληροφορία για να εντοπίσουν την απάντηση έχουν δοκιµαστεί και έδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα []. Το INEX (Initiative for the Evaluation of XML retrieval εισήγαγε στη θεµατολογία του το 2007 την κατάταξη οντοτήτων, και συνέχισε την αξιολόγηση τέτοιων συστηµάτων ως το Στόχος ήταν να γίνει κατάταξη σύµφωνα µε ένα ερώτηµα σε οντότητες που έχουν δική τους σελίδα στη Wikipedia. Το TREC (Text Retrieval Conference είχε από το 2009 ως το 20 κατηγορία µε θέµα την κατάταξη οντοτήτων στο ιαδίκτυο. Η προσέγγιση που ακολούθησαν οι περισσότερες οµάδες ήταν να πάρουν ένα σχετικό κείµενο για κάθε υποψήφια οντότητα και ύστερα να εξετάσουν τη συνάφεια του κειµένου µε το ερώτηµα χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας [2][3]. Για την υλοποίηση του παρόντος συστήµατος, όπου η κατάταξη πρέπει να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο, κρίθηκε σκόπιµο να περιοριστεί η χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που έχουν µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε ένας αντίστοιχος αλγόριθµος µε αυτούς για την αυτόµατη απάντηση ερωτήσεων που εκµεταλλεύεται την κοινή πληροφορία µεταξύ πολλών κειµένων. Η κατάταξη σε αυτά τα συστήµατα έγινε χρησιµοποιώντας µόνο τη συχνότητα εµφάνισης κάθε υποψήφιας απάντησης. Για τον αλγόριθµο κατάταξης του ListCreator δοκιµάστηκαν επιπλέον κριτήρια που βασίζονται σε µεθόδους ανάκτησης πληροφορίας, ώστε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος τρόπος κατάταξης στην περίπτωση των ονοµάτων. III. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η δοµή του συστήµατος φαίνεται στην Εικόνα. Ο κώδικας για τη διασύνδεση των υποσυστηµάτων και τα υποσυστήµατα για τη µορφοποίηση, το φιλτράρισµα, την οµαδοποίηση και την κατάταξη των οντοτήτων έχουν γραφεί στην αντικειµενοστραφή γλώσσα προγραµµατισµού JAVA. Α. Κεντρική Σελίδα της Εφαρµογής Η κεντρική σελίδα περιέχει µία φόρµα για την εισαγωγή του ερωτήµατος και δίνει τη δυνατότητα να ορίσει ο χρήστης την κατηγορία των οντοτήτων (άνθρωποι, τοποθεσίες, οργανισµοί που αναζητά. Η προεπιλεγµένη επιλογή είναι το auto που αντιστοιχεί σε αυτόµατη αναγνώριση της κατηγορίας από το σύστηµα. Για την αυτόµατη αναγνώριση χρησιµοποιείται µία λίστα από περίπου εκατόν πενήντα λέξεις κλειδιά που υποδηλώνουν αναζήτηση τοποθεσίας ή οργανισµού. Το σύστηµα αποφασίζει την κατηγορία των οντοτήτων ανάλογα µε τις λέξεις και τη σειρά που εµφανίζονται στο ερώτηµα. Αν δεν εµφανιστεί καµία λέξη κλειδί υποθέτει ότι η κατηγορία είναι πρόσωπα Για τη

2 Εικόνα 2 συλλογή των λέξεων χρησιµοποιήθηκαν οι λίστες συνωνύµων του WordNet [4]. Η σελίδα µε τα αποτελέσµατα δηµιουργείται δυναµικά µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP. Μόλις γίνει υποβολή ενός ερωτήµατος, καλείται η βασική εφαρµογή µε την επιθυµητή είσοδο, και η έξοδός της εµφανίζεται στη σελίδα ύστερα από µία επεξεργασία που αφορά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. Το κάθε αποτέλεσµα εµφανίζεται µε έναν υπερσύνδεσµο στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia για να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ο χρήστης µπορεί επίσης να δει τα κείµεναπηγές. Μία σελίδα αποτελεσµάτων φαίνεται στην Εικόνα 2. Β. Μηχανή Αναζήτησης Εικόνα Η µηχανή αναζήτησης αποτελεί πολύ σηµαντικό τµήµα της εφαρµογής, αφού αυτή παρέχει όλα τα δεδοµένα σε µορφή κειµένων για την εύρεση και κατάταξη των οντοτήτων. Η εφαρµογή λειτουργεί δηλαδή ως εµπρόσθιο τµήµα σε κάποια µηχανή αναζήτησης. Στη συγκεκριµένη έκδοση χρησιµοποιείται το Yahoo! BOSS API [5]. Άλλες µηχανές αναζήτησης που δοκιµάστηκαν ήταν το Google και Bing µε παρόµοια αποτελέσµατα. Το yahoo! κρίθηκε καταλληλότερο λόγω της υψηλής ποιότητας αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε την εύχρηστη διεπαφή για επικοινωνία µε άλλα προγράµµατα. Το ερώτηµα αποστέλλεται στο Yahoo! API και αυτό επιστρέφει µία λίστα µε τα URLs των κειµένων σε µορφή JSON (JavaScript Obect Notation. Το σύστηµα ζητάει τα δέκα πρώτα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Ο αριθµός των κειµένων έχει επιλεχθεί εµπειρικά ώστε να υπάρχει η επιθυµητή ποσότητα πληροφορίας και ταυτόχρονα να διατηρείται το υπολογιστικό κόστος σε λογικά επίπεδα για µία εφαρµογή πραγµατικού χρόνου. Γ. Εξαγωγή Οντοτήτων Σε αυτό το στάδιο γίνεται η αναγνώριση των οντοτήτων µέσα στα κείµενα και προσδιορίζεται η κατηγορία τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Stanford NER(Named Entity Recognizer [6]. Το Stanford NER αποτελεί ειδικό λογισµικό για την εξαγωγή οντοτήτων γραµµένο σε γλώσσα JAVA και διατίθεται µε άδεια GNU general public license για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η αναγνώριση των οντοτήτων γίνεται µε τη χρήση ενός ταξινοµητή, δηλαδή έναν κανόνα που κατατάσσει τις παρατηρήσεις σε κατηγορίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι κατηγορίες είναι οντότητες του τύπου πρόσωπο, τοποθεσία ή οργανισµός. Ο ταξινοµητής αποτελεί µια µέθοδο επιβλεπόµενης µηχανικής εκµάθησης. Χρησιµοποιώντας παραδείγµατα όπου η ταξινόµηση έχει γίνει από άνθρωπο, κατασκευάζει µία

3 συνάρτηση που µπορεί να πάρει αποφάσεις για την ταξινόµηση άγνωστων λέξεων µε βάση το κείµενο που τις περιβάλλει. Το Stanford NER χρησιµοποιεί ταξινοµητή βασισµένο στο στατιστικό µοντέλο CRF (Conditional Random Field και παραδείγµατα από Αµερικάνικα και Βρετανικά δηµοσιογραφικά άρθρα. Για να γίνει η εξαγωγή πρέπει να αφαιρεθούν από το κείµενο οι ετικέτες HTML. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ο JSOUP HTML parser [7]. Ένα πρόβληµα που προέκυψε ήταν ότι µε την αφαίρεση του HTML το κείµενο χάνει την αρχική του µορφή, µε αποτέλεσµα το Stanford NER να δυσκολεύεται να αναγνωρίσει ονόµατα σε λίστες ή πίνακες. Το πρόβληµα ξεπεράστηκε προσθέτοντας µία τελεία στη θέση των ετικετών κλεισίµατος της HTML. Με αυτή την προσθήκη το Stanford NER πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα κείµενα στο ιαδίκτυο.. Μορφοποίηση/Φιλτράρισµα Κάθε οντότητα µπορεί να εµφανίζεται σε ένα κείµενο µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένα όνοµα προσώπου για παράδειγµα, µπορεί να εµφανίζεται αρχικά µε το ονοµατεπώνυµο και στη συνέχεια να αναφέρεται µόνο µε το επώνυµο. Για να γίνει αποτελεσµατική η κατάταξη των οντοτήτων στην επόµενη βαθµίδα, πρέπει πρώτα το σύστηµα να αναγνωρίζει ποια ονόµατα αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα και στη συνέχεια να γραφούν όλα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τα αποτελέσµατα αυτής της βαθµίδας είναι σηµαντικά και για την τελική παρουσίαση των αποτελεσµάτων, όπου θέλουµε κάθε οντότητα να εµφανίζεται µε την πιο σωστή και πλήρη ονοµασία της και να µην έχουµε εµφάνιση του ίδιου ονόµατος µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η επεξεργασία των ονοµάτων γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνονται µετατροπές βλέποντας κάθε όνοµα µεµονωµένα, ενώ στο δεύτερο γίνεται οµαδοποίηση των ονοµάτων που αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα βλέποντας τα συνολικά. Η βασική µετατροπή στο πρώτο στάδιο είναι κάθε όνοµα να γραφεί σε µια τυποποιηµένη µορφή. Η µορφή αυτή είναι κάθε λέξη να αποτελείται από το πρώτο γράµµα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα µικρά, εκτός από ονόµατα οργανισµών µε λιγότερα από τέσσερα γράµµατα, όπου όλα γράφονται µε κεφαλαία. Στη συνέχεια αποµακρύνονται συγκεκριµένα ονόµατα από κάθε κατηγορία που παρατηρήθηκε ότι κατατάσσονται συχνά λανθασµένα από το Stanford NER. Για παράδειγµα ονόµατα από δηµοφιλείς ιστοτόπους που κατατάσσονται ως πραγµατικές τοποθεσίες ή ακρωνύµια όπως FAQ, ISBN που κατατάσσονται ως οργανισµοί. Επίσης, διαγράφονται όσα ονόµατα αποτελούνται αποκλειστικά από όρους του ερωτήµατος. Για τις τοποθεσίες διαγράφονται ακόµα όλα τα ονόµατα χωρών σε περίπτωση που δεν αποτελούν το ζητούµενο του χρήστη. Ο λόγος είναι ότι εµφανίζονται µε πολύ µεγάλη συχνότητα σε κείµενα που αφορούν τοποθεσίες και διαστρεβλώνουν τα τελικά αποτελέσµατα. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η οµαδοποίηση συγκρίνοντας όλα τα ονόµατα µεταξύ τους. Για κάθε οντότητα εξετάζεται αν αυτή αποτελεί υποσύνολο µιας άλλης σε επίπεδο λέξεων, και ύστερα αντικαθίσταται από την πληρέστερη ονοµασία της. Για παράδειγµα τα ονόµατα John Kennedy, Kennedy, John F. Kennedy και John Fitzgerald Kennedy θα οµαδοποιηθούν και θα γραφούν όλα µε τον τελευταίο τρόπο. Για την αποφυγή οµαδοποίησης σε ονόµατα που περιέχουν ορθογραφικά λάθη ή σε κάποια λανθασµένη συγχώνευση ονοµάτων από λίστες, η µετατροπή αυτή γίνεται σε ονόµατα που εµφανίζονται παραπάνω από µία φορά συνολικά. Η οµαδοποίηση δεν εφαρµόζεται καθόλου σε ονόµατα χωρών, πόλεων και οργανισµών. Οι χώρες και οι πόλεις εµφανίζονται σπάνια µε εναλλακτικούς τρόπους γραφής, ενώ τα ονόµατα οργανισµών παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ώστε να οµαδοποιηθούν από απλούς κανόνες. Η παραπάνω µέθοδος οµαδοποίησης παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να καθορίσει ποια ονόµατα πρέπει να οµαδοποιηθούν. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να αποφανθεί σε ποιο πρόσωπο ανήκει η εµφάνιση ενός επωνύµου, αν στις υποψήφιες οντότητες υπάρχουν δύο διαφορετικά πρόσωπα µε αυτό το επώνυµο. Μια πιθανή βελτίωση θα ήταν η χρήση ενός συστήµατος µηχανικής εκµάθησης, όπου η οµαδοποίηση θα γινόταν λαµβάνοντας υπόψη και τα συµφραζόµενα για κάθε όνοµα, αλλά θα υπήρχε η επιβάρυνση του υπολογιστικού κόστους. Ε. Κατάταξη Οντοτήτων Ο αλγόριθµος της κατάταξης βασίστηκε σε στατιστικές µεθόδους χωρίς να χρησιµοποιεί τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η είσοδος στη βαθµίδα αυτή είναι δέκα λίστες ονοµάτων, µία για κάθε κείµενο-πηγή. Κάθε οντότητα βαθµολογείται µε βάση την εξίσωση: ( N + όπου είναι ο αριθµός των κειµένων που εµφανίζεται κάθε όνοµα, r είναι η κατάταξη του κειµένου σύµφωνα µε τη µηχανή αναζήτησης και παίρνει τιµές από ένα ως δέκα, N είναι ο συνολικός αριθµός των κειµένων και έχει την τιµή δέκα. Η εξίσωση είναι βασισµένη στη µέθοδο εκλογής Borda Count. Σύµφωνα µε αυτή, αν µία οντότητα εµφανίζεται στο πρώτο κείµενο θα πάρει δέκα βαθµούς, αν εµφανίζεται στο δεύτερο θα πάρει εννέα κλπ. Οι τιµές αυτές αθροίζονται για κάθε οντότητα και το τελικό αποτέλεσµα που επιστρέφεται είναι οι δέκα οντότητες µε το µεγαλύτερο βαθµό. Η επιλογή της εξίσωσης βαθµολόγησης έγινε µετά τη διεξαγωγή του πειράµατος που περιγράφεται παρακάτω. IV. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Το πρόβληµα που καλείται να λύσει ο αλγόριθµος της κατάταξης είναι κατά κάποιο τρόπο αντίστροφο από το πρόβληµα της εύρεσης κειµένων που είναι συναφή µε ένα ερώτηµα. Αντί να ψάχνουµε µια συλλογή κειµένων που σχετίζεται µε κάποιους όρους, έχουµε έτοιµη µια συλλογή κειµένων µε κοινό θέµα, και ψάχνουµε να βρούµε ποιες λέξεις (στην περίπτωσή µας ποια ονόµατα είναι σηµαντικές για αυτά τα κείµενα. Οι ποσότητες που θεωρήθηκαν ενδεικτικές για την κατάταξη µε βάση το παραπάνω σκεπτικό είναι οι εξής:

4 Ο συνολικός αριθµός εµφάνισης κάθε οντότητας στη συλλογή των κειµένων ( f tot. Η ποσότητα αυτή δείχνει πόσο σηµαντικό είναι κάθε όνοµα βλέποντας τα κείµενα ως µία ενιαία συλλογή. Ο αριθµός των ξεχωριστών κειµένων όπου εµφανίζεται κάθε οντότητα (. Αυτή η ποσότητα δείχνει κατά πόσο ένα όνοµα αποτελεί κοινή πληροφορία µεταξύ των κειµένων. Θεωρώντας ότι όλα τα κείµενα είναι το ίδιο συναφή µε το ερώτηµα που υποβλήθηκε, τα ονόµατα που εµφανίζονται σε περισσότερα κείµενα θα είναι και τα πιο σχετικά. Η κατάταξη του κειµένου σύµφωνα µε τη µηχανή αναζήτησης όπου εµφανίζεται κάθε οντότητα ( r. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την ποσότητα, τα κείµενα δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως ισοδύναµα. Για να προσδιοριστεί ποιες ποσότητες ή ποιος συνδυασµός τους είναι καταλληλότερος για την κατάταξη των οντοτήτων στο συγκεκριµένο σύστηµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πείραµα όπου δοκιµάστηκαν οι παρακάτω έξι εξισώσεις βαθµολόγησης log( ( log( ftot log( (2 ftot log( (3 ( N + (4 log( + f ( N + (5 f ( N + (6 Στις παραπάνω εξισώσεις είναι ο δείκτης του κειµένου που εµφανίζεται κάθε οντότητα και Ν είναι ο συνολικός αριθµός των κειµένων που είναι ίσος µε δέκα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές υποθέσεις για τη συχνότητα εµφάνισης ενός όρου και τη σηµασία που έχει σε ένα κείµενο [8]. Σύµφωνα µε την υπόθεση της πολυλογίας (verbosity hypothesis, η πολλαπλή εµφάνιση ενός όρου δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας απλά χρησιµοποίησε περισσότερες φορές αυτή τη λέξη, επειδή είναι φλύαρος. Σύµφωνα όµως µε την υπόθεση της έκτασης (scope hypothesis, ο συγγραφέας του κειµένου χρησιµοποιεί περισσότερες φορές έναν όρο επειδή έχει να πει περισσότερα για το συγκεκριµένο θέµα. Οι εξισώσεις (, (2 και (3 δε λαµβάνουν υπόψη την κατάταξη των κειµένων σε αντίθεση µε τις (4, (5 και (6. Πέρα από την κατάταξη των κειµένων, η διαφορά στις εξισώσεις βαθµολόγησης προκύπτει από τη βαρύτητα που δίνεται στη συχνότητα εµφάνισης κάθε οντότητας, µε βάση τις δύο υποθέσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Έτσι, οι εξισώσεις ( και (4 αντιπροσωπεύουν την υπόθεση της πολυλογίας, ενώ οι (3 και (6 την υπόθεση Εξίσωση βαθµολόγησης log( 0,5767 log( f tot log( 0,5633 f tot log( 0,56 ( N+ 0,58 + f ( N+ log( 0,5267 f ( N+ 0,48 Πίνακας της έκτασης. Οι εξισώσεις (2 και (5, όπου χρησιµοποιείται ο λογάριθµος της συχνότητας εµφάνισης, αποτελούν µια ενδιάµεση προσέγγιση. Η χρήση του λογαρίθµου αποσκοπεί στη µείωση της ισχύος που έχει αυτός ο όρος στον υπολογισµό του βαθµού. Η αξιολόγηση των συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας γίνεται µε τη χρήση ορισµένων δεικτών. Στο συγκεκριµένο πείραµα χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης precision-at-k όπου υπολογίζεται ο λόγος των σχετικών απαντήσεων προς τις µη σχετικές στα πρώτα k αποτελέσµατα. Άλλοι συνήθεις δείκτες αξιολόγησης είναι ο R-precision (R-prec, ο mean average precision (MAP και ο normalized discounted cumulative gain (ndcg [9]. Κάθε δείκτης έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για την αξιολόγηση. Ο δεν παίρνει υπόψη του τη θέση των αποτελεσµάτων στη λίστα και συνεπώς έχει µεγαλύτερο περιθώριο σφάλµατος, παρέχει όµως ευκολότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων και δεν απαιτεί τη γνώση των συνολικών σωστών απαντήσεων για ένα ερώτηµα, οι οποίες µπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν [0]. Κάθε εξίσωση βαθµολόγησης δοκιµάστηκε σε συνολικά τριάντα ερωτήµατα, βασισµένα στα θέµατα αξιολόγησης συστηµάτων κατάταξης οντοτήτων από το INEX 2009 και TREC 200. Τα ερωτήµατα τροποποιήθηκαν ελαφρά, ώστε να δηλώνουν µε ακρίβεια το επιθυµητό αποτέλεσµα, καθώς στην αρχική τους µορφή συνοδεύονταν από ένα επεξηγηµατικό κείµενο για διευκρινίσεις. Για κάθε ερώτηµα υπολογίστηκε ο δείκτης καθώς δέκα είναι οι απαντήσεις που παρέχει το σύστηµα. Τα περισσότερα ερωτήµατα αναζητούν οντότητες που ικανοποιούν δύο συνθήκες. Για να ληφθεί µία οντότητα ως σχετική πρέπει να ικανοποιεί όλες τις επιµέρους συνθήκες. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος για την αξιολόγηση των εξισώσεων φαίνονται στον Πίνακα. Τα ερωτήµατα του πειράµατος µε τον αριθµό

5 Ερωτήµατα Αξιολόγησης Σωστές Απαντήσεις Pacific navigators Australia explorers 5 List of countries in World War Two 0 Nordic authors known for children's literature Makers of lawn tennis rackets 2 National capitals situated on islands 3 Poets winners of Nobel prize in literature 6 Formula drivers that won the Monaco 6 Grand Prix Formula One World Constructors' 5 Champions Italian Nobel prize winners 9 Musicians who appeared in the Blues 5 Brothers movies Swiss cantons where they speak German 4 US Presidents since Countries which have won the FIFA 8 world cup Toy train manufacturers that are still in business German female politicians 5 Actresses in Bond movies 8 Star Trek Captains characters 5 EU countries 0 Record-breaking sprinters in male 00-4 meter sprints Professional baseball team in Japan 5 Japanese players in Maor League 0 Baseball Airports in Germany 0 Universities in Catalunya 7 German cities that have been part of the 6 hanseatic league Chess world champions 0 Recording companies that now sell the Kingston Trio songs Schools the Supreme Court ustices 5 received their undergraduate degrees Axis powers of World War Two 6 State capitals of the United States of 7 America National Parks East Coast Canada US 2 Πίνακας 2 των σωστών απαντήσεων για την καλύτερη εξίσωση κατάταξης φαίνονται στον Πίνακα 2. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η συχνότητα εµφάνισης δεν αποτελεί αξιόλογο κριτήριο, καθώς το ποσοστό της ακρίβειας µικραίνει όσο αυξάνεται η εξάρτηση της βαθµολογίας από αυτό. Φαίνεται δηλαδή, ότι στο συγκεκριµένο πρόβληµα η υπόθεση της πολυλογίας οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα. Η κατάταξη των κειµένων ως κριτήριο δεν είναι ξεκάθαρο αν βελτιώνει την ακρίβεια των αποτελεσµάτων, αφού η διαφορά από τη χρήση της εξίσωσης (4 είναι ελάχιστη από αυτή της εξίσωσης (, όπου όλα τα κείµενα θεωρούνται ισοδύναµα. Μία µελλοντική επανάληψη του πειράµατος χρησιµοποιώντας και άλλους δείκτες αξιολόγησης θα µπορούσε να ξεκαθαρίσει αυτό το σηµείο. Παρά το γεγονός αυτό, η εξίσωση (4 είναι αυτή που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση του συστήµατος. Από το πείραµα προκύπτουν ορισµένα συµπεράσµατα και για τη γενικότερη λειτουργία του συστήµατος. Το σηµαντικότερο είναι ότι τα κείµενα-πηγές καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Στις δοκιµές που τα κείµενα-πηγές ήταν απολύτως συναφή µε τα ερωτήµατα, τα αποτελέσµατα είχαν πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών που τα κείµενα ήταν εν µέρει συναφή. Ένα άλλο ζήτηµα προκύπτει όταν οι σωστές απαντήσεις σε ένα ερώτηµα είναι λιγότερες από δέκα (πχ Axis Powers of World War Two. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ένα όριο στη βαθµολογία που να καθορίζει αν οι οντότητες είναι γενικά σχετικές και στη συνέχεια να αυξοµειώνεται ο αριθµός των αποτελεσµάτων. V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αυτή η εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήµατος κατάταξης οντοτήτων που χρησιµοποιεί ως πηγές κείµενα από το ιαδίκτυο και εκτελεί την κατάταξη χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους. Η ακριβής µέθοδος της κατάταξης καθορίστηκε µε πειραµατικό τρόπο. Από το πείραµα φαίνεται ότι το σύστηµα µπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για µεγάλο αριθµό ερωτηµάτων. Ο τεράστιος όγκος δεδοµένων στο ιαδίκτυο καθώς και η εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης για ανάκτηση κειµένων θέτει πολύ λίγους περιορισµούς στη θεµατολογία και τον τρόπο έκφρασης του ερωτήµατος. Το σύστηµα περιορίζεται στις τρεις γενικές κατηγορίες οντοτήτων (πρόσωπα, τοποθεσίες, οργανισµοί από τη βαθµίδα εξαγωγής, αλλά µπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες όπως προϊόντα, τίτλους βιβλίων και ταινιών. Το γεγονός ότι δε χρησιµοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας στο στάδιο της κατάταξης το καθιστούν πολύ γρήγορο στην εκτέλεση. Η µόνη χρονοβόρα διαδικασία είναι αυτή της εξαγωγής. Η επεξεργασία που απαιτείται για αυτό το στάδιο µπορεί να γίνει εκ των προτέρων δηµιουργώντας µια συλλογή κειµένων από το ιαδίκτυο αντίστοιχη µε αυτήν των µηχανών αναζήτησης και εκτελώντας σε αυτά την εξαγωγή οντοτήτων. Μια απλούστερη λύση είναι να αποθηκεύονται σε µια βάση δεδοµένων τα ονόµατα για κάθε κείµενο που επεξεργάζεται το σύστηµα, η οποία θα διευρύνεται σταδιακά µε τη χρήση του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 [] J. Lin. The Web as a Resource for Question Answering: Perspectives and Challenges. In proceedings of the third International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC [2] K. Balog, A. P. de Vries, P. Serdyukov, P. Thomas, T. Westerveld. Overview of the TREC 2009 Entity Track. In Proceedings of TREC [3] K. Balog, A. P. de Vries, P. Serdyukov. Overview of the Trec 200 Entity Track. In Proceedings of TREC [4] Princeton University About WordNet. WordNet. Princeton University [5] Yahoo BOSS API. [Online]. [6] Jenny Rose Finkel, Trond Grenager, and Christopher Manning. Incorporating Non-local Information into Information Extraction Systems by Gibbs Sampling. Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL Pages [7] JSOUP: JAVA HTML Parser. [Online]. [8] Robertson, S. E., & Walker, S.. Some Simple Effective Approximations to the 2 Poisson Model for Probabilistic Weighted Retrieval. In W B Croft and C J van Risbergen, editors, SIGIR 94: Proceedings of the 7th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, pages Springer- Verlag [9] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. Introduction to Information Retrieval, pages Cambridge University Press [0] Chris Buckley, Ellen M. Voorhees. Retrieval Evaluation with Incomplete Information. Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική

Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΔΟΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ" Επισκόπηση Γνωρίζετε ήδη Τι είδους δεδομένα χρειάζονται από προηγούμενη συνεδρία Μοντέλο που βασίζεται στα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13839/03-12-14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 71/02-12-2014 Σήμερα, 02 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015 Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2 Διδάσκων: E. Μαρκάκης Ταξινόµηση και Ουρές Προτεραιότητας Σκοπός της 2 ης εργασίας είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 4: Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Web Designer (CWD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα