ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αθανασιάδου Ε. 1 και Χαρίση Μ. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φορµαλδεΰδη, ένας από τους κύριους ρύπους του αέρα εσωτερικών χώρων, προέρχεται µεταξύ άλλων και από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας (π.χ. µοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητά), τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατασκευή επίπλων και κτιρίων και παράγονται µε χρήση ρητινών φορµαλδεΰδης. Για την αποφυγή προβληµάτων υγείας, η εθνική νοµοθεσία κάθε χώρας επιβάλλει συγκεκριµένα όρια τόσο για τα επίπεδα φορµαλδεΰδης στον αέριο χώρο όσο και για την εκλυόµενη ποσότητα από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας, τα οποία γίνονται όλο και πιο αυστηρά τα τελευταία χρόνια. Η CHIMAR HELLAS ΑΕ, παγκόσµιος πρωτοπόρος στην έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση τεχνολογίας αιχµής για ρητινικά συστήµατα φορµαλδεΰδης, ανέπτυξε καινοτόµες τεχνολογίες συγκολλητικών ρητινών, που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων µε πολύ χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης ως τα επίπεδα του φυσικού ξύλου, ενώ διατηρούν ικανοποιητική συγκολλητική δράση. Το εργαστήριό της διαθέτει τον εξοπλισµό για τον προσδιορισµό της απελευθέρωσης φορµαλδεΰδης από συγκολληµένα προϊόντα ξύλου µε διάφορες εγκεκριµένες µεθόδους, που χρησιµοποιούνται σήµερα σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί δε διαπιστευµένο εργαστήριο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, για τη διενέργεια δοκιµών προσδιορισµού της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης µε βάση τη µέθοδο εκχύλισης (προδιαγραφή EΛΟΤ ΕΝ 120:1993), και την έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιµών. CONTROL AND REDUCTION OF FORMALDEHYDE EMISSION FROM WOOD BASED PANELS FOR THE IMPROVEMENT OF INDOOR AIR QUALITY Athanassiadou Ε. 1 and Charissi M. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Sofouli 88, Thessaloniki, ABSTRACT Formaldehyde, a major indoor pollutant, originates mainly from the formaldehyde resins, which are used in the production of composite wood panels (e.g. particleboard, fibreboard, plywood) employed in furniture and building construction. Tο avoid health effects, national regulations have been established, restricting the levels of formaldehyde emission from composite panel products as well as the formaldehyde indoor levels and these levels have been continuously reduced over the past years. CHIMAR HELLAS SA, world leader in developing and licensing state-of-the-art technology for formaldehyde resins, has developed novel adhesive resin technologies, which provide composite panels with emission at the level of natural wood, while simultaneously maintaining acceptable bonding performance. Its lab is fully equipped for the determination of formaldehyde release from resin-bonded wood products, according to established methods that are used worldwide. It has also been accredited according to EN ISO/IEC standard for the determination of formaldehyde content as per EN 120 (perforator method), offering its testing services worldwide.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα χηµικά προϊόντα µε βάση τη φορµαλδεΰδη, όπως τα ποικίλα ρητινικά συστήµατα (ουρίαςφορµαλδεΰδης, µελαµίνης-φορµαλδεΰδης, φαινόλης-φορµαλδεΰδης και οι συνδυασµοί αυτών) βρίσκουν εφαρµογή στην παραγωγή αντιπροσωπευτικών ειδών σύνθετης ξυλείας, όπως: οι µοριοσανίδες (νοβοπάν, particleboard), οι ινοσανίδες (MDF, medium-density-fibreboard), τα αντικολλητά φύλλα ή κοντραπλακέ (plywood), οι ξυλοσανίδες µε προσανατολισµένα ξυλοτεµαχίδια (OSB, oriented strand board), το εµποτισµένο σε µελαµινική ρητίνη χαρτί επικάλυψης κ.ά. Τα συγκεκριµένα προϊόντα σύνθετης ξυλείας εφαρµόζονται ευρέως στην επιπλοποιία και την οικοδοµική (π.χ. για την κατασκευή στεγών, πατωµάτων και άλλων εσωτερικών ή εξωτερικών ξυλοκατασκευών) αντικαθιστώντας το δαπανηρότερο και σπανιότερο φυσικό ξύλο. Για την παραγωγή τους χρησιµοποιούνται φύλλα ξύλου, στενές λωρίδες, τεµάχια ή ίνες ξύλου που αναµιγνύονται µε συγκολλητικές ρητίνες φορµαλδεΰδης και διάφορα άλλα χηµικά πρόσθετα και ακολουθεί διαµόρφωση του µίγµατος σε στρώµα σανίδας, το οποίο διαµέσου ενός σταδίου θερµής συµπίεσης µετατρέπεται στο τελικό προϊόν. Στο παρελθόν τα σηµαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης ενός συγκολλητικού συστήµατος για προϊόντα σύνθετης ξυλείας ήτανε η απόδοση της συγκόλλησης (συγκολλητική συµπεριφορά) και το κόστος του. Τη δεκαετία του 1930 αναπτύχθηκε επιτυχώς µία µεγάλη κατηγορία πολυµερών συµπύκνωσης, οι αµινοπλάστες, τα οποία και εισχώρησαν µε µεγάλη επιτυχία στη βιοµηχανία ξυλείας και στην αγορά των συγκολλητικών. Οι αµινοπλάστες είναι προϊόντα συµπύκνωσης της φορµαλδεΰδης µε ενώσεις που περιέχουν άµιδο- και άµινοοµάδες, κυρίως ουρία και µελαµίνη. Τα κυριότερα προτερήµατα τόσο των αµινοπλαστικών όσο και τον φαινοπλαστικών προϊόντων είναι η εξαιρετική τους απόδοση ως συγκολλητικά ξύλου αλλά και το χαµηλό τους κόστος. Σαν αποτέλεσµα οι ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης και φαινόλης-φορµαλδεΰδης κυριάρχησαν στη συγκόλληση ξύλου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του Ωστόσο, η χρήση συγκολλητικών µε βάση τη φορµαλδεΰδη έφερε και κάποια ενόχληση, κυρίως εξαιτίας της οσµής της φορµαλδεΰδης, η οποία απελευθερώνεται τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής όσο και λόγω της υδρόλυσης ρητινών µικρής σταθερότητας (κυρίως ρητινών ουρίας-φορµαλδεΰδης). Το µικρό και απλό µόριο της φορµαλδεΰδης (HCHO) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος εξατµίζεται. Η επίσηµη ονοµασία της ένωσης είναι µεθανάλη και είναι η πιο απλή αλδεΰδη ενώ συνδέεται στενά µε το µεθάνιο, τη µεθανόλη και το µυρµηκικό οξύ. Το 1962 εκδόθηκαν οι πρώτες µελέτες της επακόλουθης αποσύνδεσης της φορµαλδεΰδης από µοριοσανίδες συγκολληµένες µε ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης. Εντούτοις, τα παράπονα αναφορικά µε την έκλυση φορµαλδεΰδης αυξήθηκαν κυρίως µετά την κρίση του πετρελαίου στα τέλη του Τότε ακριβώς ήτανε που τα σπίτια λόγω της ενεργειακής κρίσης σφραγίστηκαν και είχαν φτωχό εξαερισµό, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η συγκέντρωση των αέριων ρύπων. Από τότε περίπου άρχισε να αποκτά ολοένα και ιδιαίτερη σηµασία για την αξιολόγηση ενός συγκολλητικού το κριτήριο της επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα. 2

3 Επακόλουθα, άρχισαν να αναπτύσσονται µέθοδοι για την επακριβή µέτρηση της εκποµπής φορµαλδεΰδης από ξυλοσανίδες και να θεσπίζονται αντίστοιχες νοµοθεσίες µε όρια εκποµπών. Οι βιοµηχανίες ρητινών αντέδρασαν προσαρµόζοντας την παραγωγή τους σε προϊόντα που πρόσδιδαν χαµηλή έκλυση και είχαν σηµαντικά διαφορετική σύνθεση σε σχέση µε τους προκατόχους τους. Επίσης προτάθηκαν ανταγωνιστικά συγκολλητικά συστήµατα όπως ρητίνες φαινόλης-φορµαλδεΰδης ή πολυµερείς ισοκυανικές ενώσεις. Οι διάφοροι κανονισµοί και τα πρότυπα αναφορικά µε την εκποµπή φορµαλδεΰδης από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες χώρες εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου µε βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στον τοµέα του εξοπλισµού παραγωγής των προϊόντων σύνθετης ξυλείας όσο και στην τεχνολογία σύνθεσης και σύστασης των συγκολλητικών ρητινών καθώς και των συγκολλητικών συστηµάτων (ρητίνες και χηµικά πρόσθετα. 2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η φορµαλδεΰδη συντέθηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα ενώ συνεχίζει να παρασκευάζεται συνθετικά για βιοµηχανικούς σκοπούς µέχρι και σήµερα. Σαν φυσική ένωση όµως είναι πολύ αρχαιότερη. Ανακαλύφθηκε σπεκτροσκοπικά στο διαγαλαξιακό διάστηµα και γι αυτό το λόγο πρέπει να υποθέσουµε ότι η φορµαλδεΰδη ήτανε παρούσα στο διάστηµα από την αρχή ακόµη της δηµιουργίας του. Βιοχηµικοί υποθέτουν ότι χωρίς τη φορµαλδεΰδη δεν θα ξεκινούσε ποτέ η ζωή στον πλανήτη µας. Αργότερα οι ζώντες οργανισµοί έχασαν την αντοχή τους στη φορµαλδεΰδη. Καθώς αποτελεί εξαιρετικά αποτελεσµατικό δηλητήριο για τους µικροοργανισµούς χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό για ιατρικούς σκοπούς. Η φορµαλδεΰδη δεν είναι τόσο επικίνδυνη για τους ανθρώπους όσο είναι για τα βακτήρια και άλλους µονοκύτταρους οργανισµούς, αλλά πολλοί άνθρωποι µπορεί να αποκτήσουν ευαισθησία όταν έρχονται σε επαφή µε ατµούς φορµαλδεΰδης ή µε διαλύµατα αυτής. Η φορµαλδεΰδη έχει έντονη οσµή και προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και στις βλεννογόνους µεµβράνες της αναπνευστικής οδού. Οι άνθρωποι είναι σε θέση να εντοπίσουν τη φορµαλδεΰδη σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις εξαιτίας της οσµής της και η έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση αυτής µπορεί να αποφευχθεί. Το όριο ανίχνευσης, το οποίο εξαρτάται από την προσωπική ευαισθησία του καθενός, εντοπίζεται µεταξύ 0,05 και 1 ppm (ppm = parts per million = µέρη στο εκατοµµύριο, 1 ppm φορµαλδεΰδης = 1,25 mg/m 3 ). Όταν η συγκέντρωσή της στον αέρα ξεπεράσει τα 0,1 ppm, εµφανίζεται αίσθηση καψίµατος στα µάτια, στη µύτη και το λαιµό, δάκρυσµα, βήχας και πονοκέφαλος. Αυτές οι ενοχλήσεις εξαφανίζονται µε έκθεση σε καθαρό αέρα. Σε µερικούς ανθρώπους µπορούν να εµφανισθούν και αλλεργικά συµπτώµατα. Σηµειώνεται ότι η φορµαλδεΰδη δεν συσσωρεύεται ούτε στο περιβάλλον ούτε στον ανθρώπινο οργανισµό, γιατί γρήγορα οξειδώνεται ή βιοδιασπάται. Υποστηρίζεται ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές όταν υπάρχει µακρόχρονη έκθεση. Συγκεκριµένα, µελέτες που εµφανίσθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υποδείκνυαν την ύπαρξη καρκινογόνου δράσης σε τρωκτικά που εκτέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις φορµαλδεΰδης. Μέχρι πρόσφατα, η φορµαλδεΰδη κατατασσόταν στις ουσίες που «πιθανόν είναι καρκινογόνες για τον άνθρωπο» (κατηγορία 2Α, ιεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας). Τον Ιούνιο του 2004, επιστηµονικές επιτροπές του ΙΕΚ αποφάσισαν την επαναταξινόµηση της φορµαλδεΰδης στις «αναγνωρισµένες καρκινογόνες ουσίες» (κατηγορία 1). Ωστόσο, οι µελέτες στις οποίες στηρίχθηκαν έδειχναν 3

4 περιορισµένη καρκινογόνο δράση και βασίζονταν σε δεδοµένα έκθεσης των εργατών βιοµηχανίας κατά τις δεκαετίες , όπου η τεχνολογία ήταν εντελώς διαφορετική και επέτρεπε υψηλές συγκεντρώσεις φορµαλδεΰδης στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό διοργανώθηκαν νέες ιατρικές µελέτες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική χρησιµοποιώντας πιο πρόσφατα δεδοµένα και των οποίων τα ευρήµατα δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί πλήρως. Πρέπει να τονισθεί ότι οι αποφάσεις του ΙΕΚ αποτελούν απλά στάδιο της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου και δεν είναι δεσµευτικές για καµιά χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορµαλδεΰδη ταξινοµείται στην κατηγορία 3 «περιορισµένη µαρτυρία για καρκινογόνο δράση». Στον Πίνακα 1 δίνονται τα ισχύοντα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε φορµαλδεΰδη σε διάφορες χώρες, για τους χώρους κατοικίας και εργασίας. Όπως φαίνεται, σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικά όρια ακόµα και µέσα στην ΕΕ, ενώ υπάρχει η τάση περαιτέρω µείωσης των επιτρεπόµενων ορίων ιδίως σε χώρες µε υψηλά όρια [1]. Πίνακας 1. Ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε φορµαλδεΰδη στην κατοικία και εργασία ανά χώρα [1]. ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορµαλδεΰδη σε ppm Φορµαλδεΰδη σε ppm ανία 0,120 0,30 Φιλανδία 0,120 0,30 Νορβηγία 0,100 0,50 Σουηδία 0,200 0,50 Αυστρία 0,100 0,30 Γερµανία 0,100 0,30 Ελβετία 0,100 0,30 Μ. Βρετανία καµία ρύθµιση 2,00 Βέλγιο καµία ρύθµιση 0,30 Γαλλία καµία ρύθµιση 0,50 Ισπανία καµία ρύθµιση 0,30 Ιταλία καµία ρύθµιση 0,30 Ελλάδα καµία ρύθµιση 2,00 Αυστραλία 0,100 1,00 Καναδάς 0,100 0,30-2,00 Η.Π.Α 0,100 0,75 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µεθόδων και προτύπων για τη µέτρηση της φορµαλδεΰδης που εκλύεται από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας, πράγµα που δηµιουργεί συχνά σύγχυση τόσο στους νοµοθέτες όσο και στους καταναλωτές και το προσωπικό της βιοµηχανίας. Γι αυτό είναι πολύ σηµαντικό όταν αναφέρεται το επίπεδο της φορµαλδεΰδης ενός προϊόντος να παρατίθεται και η µέθοδος καθώς και οι συνθήκες µέτρησής του. Οι εγκεκριµένες µέθοδοι µέτρησης εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό είτε της εκπεµπόµενης φορµαλδεΰδης (σε mg/m 3 αέρα ή µέρη ανά εκατοµµύριο, ppm, ή mg/m 2 ανά ώρα, ή mg ανά λίτρο), είτε της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης (mg/100g ξυλοσανίδας). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται επιλεκτικά οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο. 4

5 Πίνακας 2. Μέθοδοι προσδιορισµού της φορµαλδεΰδης [1-3]. ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ / ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟ ΟΥ Θαλάµου (µεγάλου ή µικρού, Chamber test) EN 717-1, ASTM E 1333, ASTM D 6007, JIS A 1901, JIS A 1911, ISO , ISO Αέριας ανάλυσης (Gas analysis) EN 717-2, ISO Φιάλης (Flask method) EN 717-3, AWPA method Ξηραντήρα (Desiccator) ASTM D 5582, JIS A 1460, JAS 235, JAS 233, AS/NZS , ISO Εκχύλισης (Perforator) EN 120, ISO Άλλες Field and Laboratory Emission Cell FLEC, Dynamic Microchamber DMC Στην Ευρώπη, η µέθοδος θαλάµου (Chamber method, EN 717-1) αποτελεί µέθοδο αναφοράς ή πρότυπη µέθοδο, καθώς παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αξιοπιστία η οποία όµως συνοδεύεται και από δαπανηρή εφαρµογή. Από τις υπόλοιπες εγκεκριµένες µεθόδους προκύπτουν αποτελέσµατα τα οποία συχνά συγκρίνονται και συσχετίζονται µε τη µέθοδο θαλάµου. Πιο απλή και πιο διαδεδοµένη, ιδίως στη βιοµηχανία, είναι η µέθοδος εκχύλισης (Perforator, ΕΝ 120). Στις ΗΠΑ και τον Καναδά βρίσκονται σε ισχύ αφενός µεν η µέθοδος µεγάλου θαλάµου σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM E1333 και αφετέρου, η πιο διαδεδοµένη µέθοδος, αυτή του µικρού θαλάµου σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 6007 (small scale chamber). Στην Ιαπωνία κυριαρχεί η µέθοδος Desiccator (προδιαγραφές JIS-A-1460 και JAS-233). Λιγότερο διαδεδοµένη στην Ιαπωνία είναι η µέθοδος του µικρού θαλάµου σύµφωνα µε την ιαπωνική προδιαγραφή JIS-A Στην Ωκεανία (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) επικρατεί η µέθοδος Desiccator που προσεγγίζει τα ιαπωνικά πρότυπα και εκτελείται εργαστηριακά σύµφωνα µε την προδιαγραφή AS/NZS Στην περιοχή αυτή η µέθοδος Perforator είναι επίσης αρκετά διαδεδοµένη. Γενικά, καθεµιά µέθοδος έχει µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα, όπως και ιδιαιτερότητες [4]. Με βάση τις παραπάνω µεθόδους, σε κάθε χώρα ή περιοχή του κόσµου ισχύουν διαφορετικά επιτρεπτά όρια έκλυσης ανά είδος προϊόντος. Εξαιτίας της ποικιλίας των µεθόδων µέτρησης που εφαρµόζονται και της µη ύπαρξης κοινά αποδεκτής συσχέτισης µεταξύ τους, δηµιουργούνται προβλήµατα όσον αφορά στο εµπόριο προϊόντων σύνθετης ξυλείας από µια χώρα σε άλλη. Γι αυτό, ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) προσπαθεί εδώ και χρόνια να αναπτύξει ένα ενιαίο πρότυπο τεστ µέτρησης ISO µε βάση τη µέθοδο µικρού θαλάµου (1m 3 ) [2]. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ Όπως προαναφέρθηκε η έκλυση φορµαλδεΰδης από τις ξυλοσανίδες αποτελεί ένα θέµα µεγάλου σκεπτικισµού καθώς η συγκεκριµένη ουσία έχει καταταχθεί µεταξύ των υπόπτων για καρκινογένεση. Η κάθε χώρα έχει θεσπίσει τα δικά της όρια έκθεσης κυρίως όσον αφορά τους επαγγελµατικούς χώρους αλλά και τις κατοικίες (βλ. Πίνακα 1). Πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκδώσει µία Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία 5

6 αναφέρεται στο ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, τα διακοσµητικά αντικείµενα από ξύλο και τις πρώτες ύλες παραγωγής αυτών από προϊόντα σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας. Επίσης αναφέρεται και στη σύσταση Επιτροπής για τον κλάδο του Επίπλου [5]. Συγκεκριµένα, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 καθορίζεται για όλα τα προαναφερόµενα προϊόντα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά µέγιστο επιτρεπτό όριο περιεχόµενης και εκλυόµενης φορµαλδεΰδης, προβλέποντας ταυτόχρονα τη λήψη διορθωτικών µέτρων για τα µη συµµορφούµενα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στην Ελληνική αγορά αλλά και την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και τη δυνατότητα άσκησης ένδικων µέσων. Η ΚΥΑ αναφέρεται σε όλα εκείνα τα προϊόντα, όπως κατηγορίες µοριοσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδεδυµένα ή όχι µε καπλαµάδες ή µελαµίνες, ή µε άλλες επιστρώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των laminates) και τα οποία προορίζονται για την κατασκευή επίπλων και διακοσµητικών αντικειµένων. Σαν «ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης» προσδιορίζει το όριο περιεχόµενης ή εκλυόµενης φορµαλδεΰδης, για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση Ε1 όπως ορίζεται στο πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 και προσδιορίζεται µε βάση τις µεθόδους δοκιµών ΕΝ 120, ΕΝ και ΕΝ καθώς και οποιαδήποτε άλλη µέθοδο υιοθετηµένη βάσει ΕΝ προτύπου, ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, η οποία διασφαλίζει ισοδύναµο επίπεδο απόδοσης και χρησιµοποιείται σε κράτη µέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ ή την Τουρκία. Οι παραγωγοί εποµένως αλλά και οι εισαγωγείς των ανωτέρω προϊόντων επιβάλλεται πλέον να προσκοµίζουν αµελλητί και κατόπιν αιτήµατος στις αρµόδιες αρχές, εκθέσεις δοκιµών από τις οποίες να τεκµαίρεται ότι τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της συγκεκριµένης ΚΥΑ. Οι εν λόγω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ανεξάρτητο εργαστήριο τρίτης χώρας διαπιστευµένο κατά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων». Ειδικότερα για τα έπιπλα και τα ογκώδη διακοσµητικά αντικείµενα, οι εκθέσεις δοκιµών ως προς την έκλυση φορµαλδεΰδης, δύναται να αφορούν στην εξέταση των πρώτων υλών (προϊόντων σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας) που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή τους και όχι στην εξέταση αυτών των ιδίων των επίπλων ή των διακοσµητικών αντικειµένων. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων, ως πρώτη ή/και ως βοηθητική ύλη, παρασκεύασµα το οποίο να περιέχει φορµαλδεΰδη και εφόσον υπάρχει σχετική δήλωση του παραγωγού τους στα συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα, οι υπεύθυνοι διάθεσης δεν υποχρεούνται για αυτά τα προϊόντα να τηρούν και να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών ως προς το όριο φορµαλδεΰδης. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι τιµές των ορίων για τα προϊόντα Ευρωπαϊκής κλάσης Ε1 βάσει της αντίστοιχης µεθόδου προσδιορισµού της φορµαλδεΰδης. Πίνακας 3. Ανώτατα επιτρεπτά όρια για προϊόντα κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1 σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 [6]. Προϊόν Μέθοδος Τιµή ορίου Μοριοσανίδες, ινοσανίδες MDF, OSB* Chamber EN Perforator EN 120 0,1ppm 8mg/100g Κόντρα πλακέ Chamber EN Gas analysis EN ,1ppm 3,5mg/(m 2 h) *Μέσος όρος εξαµήνου: 6,5mg/100g για µοριοσανίδες και OSB, 7mg/100g για MDF 6

7 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ CHIMAR ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ Στα πλαίσια της παγκόσµιας προσπάθειας για µείωση της έκλυσης φορµαλδεΰδης από τα σύνθετα προϊόντα ξύλου, η CHIMAR HELLAS ηγείται της προσπάθειας εισαγωγής στην αγορά καινοτόµων προϊόντων που θα διασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον εσωτερικού χώρου τόσο για τους εργαζόµενους στα εργοστάσια παρασκευής συγκολλητικών συστηµάτων µε βάση τη φορµαλδεΰδη αλλά και των προϊόντων σύνθετης ξυλείας που προκύπτουν µε χρήση των προαναφερόµενων συγκολλητικών, αλλά και για τους τελικούς χρήστες που εµπιστεύονται τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας προκειµένου να εξοπλίσουν τους χώρους όπου διαµένουν και εργάζονται. Προς την κατεύθυνση αυτή η CHIMAR έχει εισάγει στην αγορά τεχνολογία αναφορικά µε συγκολλητικά συστήµατα ρητινών και προσθέτων υψηλής απόδοσης τα οποία αποτελούνται από ρητίνη ουρίας-φορµαλδεΰδης ή µελαµίνης-ουρίας-φορµαλδεΰδης σε συνδυασµό µε ειδικό καταλύτη πρόσθετο για αύξηση της δραστικότητας η συνεργιστική δράση των οποίων οδηγεί στην επίτευξη επιθυµητών ιδιοτήτων σανίδων (υψηλή µηχανική αντοχή, υψηλή αντοχή σε υγρασία και χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης). Επιπλέον έχει αναπτύξει προηγµένες τεχνολογίες σύνθεσης ρητινών για καλύτερη εκµετάλλευση των δραστικών συστατικών κατά τη σύνθεση και αποτελεσµατικό περιορισµό του κόστους παραγωγής. Ακόµη είναι σηµαντική και η τεχνολογία ρητινικών συστηµάτων που προκύπτουν από φυσικά προϊόντα - όπως π.χ. σόγια, τανίνη, άµυλο, λιγνίνη που επιτυγχάνουν την ταυτόχρονη χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών µε υψηλή απόδοση συγκόλλησης και µειωµένη έκλυση φορµαλδεΰδης. Οι ξυλοσανίδες που παράγονται µε τα ρητινικά συστήµατα της τεχνολογίας CHIMAR εµφανίζουν πολύ χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης µέχρι και τα επίπεδα του φυσικού ξύλου, ικανοποιώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ανά τον κόσµο (EPF-S, CARB II, F****) [1]. Προκειµένου οι µετρήσεις φορµαλδεΰδης να γίνονται από διαπιστευµένο εργαστήριο, η CHIMAR προχώρησε σε αίτηση διαπίστευσης τον Ιούνιο του 2009 αναφορικά µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και για πεδίο αρχικά τη µέτρηση σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ 120 (Perforator method). Το εργαστήριο της CHIMAR έλαβε από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ. ) το Πιστοποιητικό αρ. 712 το Σεπτέµβριο του 2010, ως ικανό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, να διενεργεί δοκιµές για τον προσδιορισµό της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης από προϊόντα σύνθετης ξυλείας (µοριοσανίδες, ινοσανίδες, OSB) µε βάση τη µέθοδο εκχύλισης, ΕΛΟΤ ΕΝ 120:1993. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όλες εκείνες οι τεχνικές και διοικητικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένα εργαστήριο ώστε να διεξάγει συγκεκριµένες δοκιµές/µετρήσεις σύµφωνα µε συγκεκριµένες πρότυπες µεθόδους, µε συγκεκριµένο εξοπλισµό και φυσικά εντός συγκεκριµένων και δηλωµένων ορίων ακριβείας. Tο εργαστήριο της CHIMAR είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του αναφορικά µε τον προσδιορισµό φορµαλδεΰδης, τόσο σε δείγµατα προϊόντων σύνθετης ξυλείας που λαµβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όσο και σε δείγµατα που προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, που επιθυµούν να ελέγξουν τα προϊόντα τους. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτεταµένη χρήση και ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους σύνθετων προϊόντων ξύλου αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο. Το ίδιο και οι προσπάθειες που γίνονται για επίτευξη όλο 7

8 και καλύτερων ιδιοτήτων των τελικών προϊόντων ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται (µεταξύ των οποίων και τα σύγχρονα συγκολλητικά συστήµατα), των δυνατοτήτων αλλά και των µετρήσεων επί της παραγωγής καθώς και του ελέγχου των τελικών προϊόντων. Ταυτόσηµη των προσπαθειών αυτών αποτελεί και η διασφάλιση ότι τα σύνθετα προϊόντα ξυλείας δεν εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία τόσο των εργαζοµένων στην παραγωγή τους όσο και των τελικών χρηστών. Συγκεκριµένα η έκλυση φορµαλδεΰδης των ανωτέρω προϊόντων έχει µειωθεί δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες ενώ επιπλέον µείωση αυτής αποτελεί αντικείµενο µεγάλων προσπαθειών από πλευράς κατασκευαστών ξυλοσανίδων, προµηθευτών συγκολλητικών συστηµάτων και ερευνητών. Η εφαρµογή νέων κανονιστικών εθνικών και παγκοσµίων διατάξεων που ορίζουν τα µέγιστα επιτρεπτά όρια εκποµπής φορµαλδεΰδης από τα προϊόντα συνθετικής ξυλείας έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση της χρήσης καινοτόµων και ασφαλών για την υγεία και το περιβάλλον προϊόντων ενισχύοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων, τα οποία διαθέτουν επίσηµη αναγνώριση τόσο της τεχνικής τους ικανότητας όσο και της αξιοπιστίας των µετρήσεων που διεξάγουν, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σηµαντικά για τη διεξαγωγή δοκιµών συγκεκριµένου τύπου. Η CHIMAR απέδειξε ότι είναι σε θέση ν αντιµετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις εφαρµόζοντας ολοκληρωµένες και ικανές λύσεις στο πρόβληµα της φορµαλδεΰδης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Athanassiadou, E., Tsiantzi, S., Markessini, C., Producing panels with formaldehyde emission at wood levels, Proceedings of the International Wood Adhesives Conference, September 2009, Lake Tahoe, NV, USA. 2. Marutzky, R. and Dix, B. (2004) Adhesive related VOC- and Formaldehyde- Emissions from Wood products: Tests, regulations, standards, future developments, Proceedings of the COST E34 Conference, Innovations in Wood Adhesives, ed. Milena Properzi, Frederic Pichelin and Martin Lehmann, pp University of Applied Sciences Bern, HSB, Biel, Switzerland. 3. Marutzky, R. (2008) Opening and Thematic Introduction, Proceedings of the Technical Formaldehyde Conference, WKI, March 2008, Hannover, Germany. 4. Μαντάνης Γ., Λυκίδης Χ., Αθανασιάδου Ε., Προσδιορισµός της ελεύθερης φορµαλδεΰδης σε συγκολληµένα προϊόντα ξύλου. Σύγκριση και διαφορές µεταξύ των υφιστάµενων µεθόδων δοκιµών, εργασία υπό δηµοσίευση στο περιοδικό ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 5. ΦΕΚ 746 Β 2009, ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 Wood-based panels for use in construction characteristics, evaluation of conformity and marking (πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση). 8

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 28/09/2009 (ώρα μμ) Α/Δ: 03. περιεχόμενη υγρασία: περίπου 5%

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 28/09/2009 (ώρα μμ) Α/Δ: 03. περιεχόμενη υγρασία: περίπου 5% ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης Β. Γρίβα 11, 43100, Καρδίτσα, τηλ. 6947 300 585, email: mantanis@teilar.gr φαξ 24410 79.220, URL: www.teilar.gr/~mantanis Καρδίτσα, 1/10/2009

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

Φορµαλδεΰδη - ο κυριότερος ρυπαντής εσωτερικών χώρων σε νεόδµητες οικίες

Φορµαλδεΰδη - ο κυριότερος ρυπαντής εσωτερικών χώρων σε νεόδµητες οικίες ΜΑΘΗΜΑ: «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ» Φορµαλδεΰδη - ο κυριότερος ρυπαντής εσωτερικών χώρων σε νεόδµητες οικίες ρ. Γεώργιος Μαντάνης Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας www.teilar.gr/~mantanis ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Όρια φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου

Όρια φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου Όρια φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου Με Κοινή Υπουργική Απόφαση πρόσφατα πάρθηκαν μέτρα στη χώρα μας για τη χρήση φορμαλδεΰδης στα προϊόντα ξύλου και κατ επέκταση στις κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Α. Μπαρµπούτης, Λέκτορας, Τεχνολόγος Ξύλου, Εργαστήριο ασικής Τεχνολογίας, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εδώ και αρκετά χρόνια τα σύνθετα προϊόντα ξύλου,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΛΥΣΗ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΈΚΛΥΣΗ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΈΚΛΥΣΗ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

FURNIMA 2007 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ»

FURNIMA 2007 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ» FURNIMA 2007 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ» Η ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ: Επιδράσεις στην υγεία, διεθνείς προδιαγραφές και εφαρμογή τους στην Ελλάδα. Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φορμαλδεΰδη - ο κυριότερος ρύπος εσωτερικών χώρων σε νεόδμητες οικίες

Φορμαλδεΰδη - ο κυριότερος ρύπος εσωτερικών χώρων σε νεόδμητες οικίες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ «FURNIMA» - 28.4.2007 Φορμαλδεΰδη - ο κυριότερος ρύπος εσωτερικών χώρων σε νεόδμητες οικίες Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας www.teilar.gr/~mantanis ΣΚΟΠΟΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Θερµικά τροποποιηµένη ξυλεία: Μία νέα τεχνική για ξύλο µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Εισαγωγή Το ξύλο αποτελεί ιδανική πρώτη ύλη για πολλές κατασκευές. Η βιοµηχανία ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση. Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρότυπα - Πιστοποίηση - Διαπίστευση Παπακωνσταντίνου Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (standardization) Δημιουργία κάποιου προτύπου που θέτει τους

Διαβάστε περισσότερα

The company and its cooperation with AUTH

The company and its cooperation with AUTH The company and its cooperation with AUTH AUTH, 5 April 2017 1989 A.C.M. Wood Chemicals is formed 1994 CHIMAR HELLAS is formed. Construction of formaldehyde & resin plant - Komotini, Greece 2003 CHIMAR

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Εταιρία: Διεύθυνση: Α. Τσακαλίδης Ε.Ε Τσαμαδού 12, TK 185 31 Πειραιάς e-mail: info@tsakalidislabs.gr τηλ: 0030-210 41 75 865 fax: 0030-210 41 72 895 Web link: www.tsakalidislabs.gr Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

COD NH 4 -N NO 3 -N TN Ορθο PO 4 -P P ολ

COD NH 4 -N NO 3 -N TN Ορθο PO 4 -P P ολ COD NH -N NO 3 -N TN Ορθο PO -P P ολ 9 %! K i w a W a t e r R e s e a r c h 2 7 3 H A C H L A N G E 1 8.,,. C O D,,,,, L A N G E. Y o u d e n. Συντάκτης: Petra Pütz - ιπλ. χηµικός µηχανικός - Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

CELLUWOOD CHIMAR HELLAS AE. Ελευθερία Αθανασιάδου. Προϊσταμένη Υποστήριξης Ε&Α και Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

CELLUWOOD CHIMAR HELLAS AE. Ελευθερία Αθανασιάδου. Προϊσταμένη Υποστήριξης Ε&Α και Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας CELLUWOOD CHIMAR HELLAS AE Ελευθερία Αθανασιάδου Προϊσταμένη Υποστήριξης Ε&Α και Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας Περιεχόμενα παρουσίασης Προϊόντα σύνθετης ξυλείας και εφαρμογές τους Προφίλ και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ Μαστρογιώργος Αθανάσιος Συνοπτική παρουσίαση υλικών-υλικά μεγάλων διαστάσεων υπό μορφή πάνελ MDF(Medium Density Fibreboard) Το MDF(Medium Density Fibreboard)(Ινοσανίδα Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Εργαστηριακής Δοκιμής

Αναφορά Εργαστηριακής Δοκιμής Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα T: 24410 79.206 (εσ. 112), www.wfdt.teilar.gr ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 22 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακο σμητικά αντικείμενα και πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΧ-ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηλέκτρα Παπαδοπούλου Σοφούλη 88, 55131 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Τηλ.: 2310 424167, Fax: 2310 424149 Email: papadopoulou@ari.gr office@ari.gr 3 ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ. Ρήψη. Σ Αποφλοίωση Ο Τεμαχισμός. Διαμόρφωση Διαλογή Μετατόπιση Ογκομέτρηση Προστασία Εμπορία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ. Ρήψη. Σ Αποφλοίωση Ο Τεμαχισμός. Διαμόρφωση Διαλογή Μετατόπιση Ογκομέτρηση Προστασία Εμπορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΠΡΕΣΣΑ

ΠΡΟΙΟΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΠΡΕΣΣΑ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΜΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΠΡΕΣΣΑ Particle-board ή PB Chip-board Flake-board Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2650 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Καρδίτσα, 28-09-2009 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής τηλ. 6947 300585 fax 24410 79221 email: mantanis@teilar.gr URL: www.teilar.gr/~mantanis

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας

Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας Καθ. Γεώργιος Μαντάνης Εργ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Courtesy: Δρ. Ι. Αραμπατζής, NanoPhos Sol-gel τεχνολογίες Στην επιστήμη των υλικών (material science),

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έβδομη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 02 Μαΐου 2011 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαπίστευση Εργαστηρίων Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τι είναι διαπίστευση και γιατί επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Τάσεις και προοπτικές για βελτιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Καρδίτσα, 3 Μαΐου 2010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής τηλ. 6947 300585 fax 24410 79220 email: mantanis@teilar.gr URL: www.teilar.gr/~mantanis

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ ΣΕΒΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ο ρόλος των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε -

Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - Σήμα ποιότητας επίπλου της Λίνας Tσακάλου Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη χώρα μας σχετικά με το ποιοτικό και ασφαλές έπιπλο με την καθιέρωση από το ΕΛΚΕΔΕ Σήματος Ποιότητας. Tο Κέντρο Τεχνολογίας και Σχε - διασμού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης.

Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης. 97 ΤΟ ΞΥΛΟ Φυσικό σύνθετο υλικό, που αποτελείται από επιµήκεις παράλληλες λεπτές ίνες κυτταρίνης ενσωµατωµένες σε ένα στρώµα λιγνίνης. Συστατικά του ξύλου Κυτταρίνη ( cellulose). ( C 6 H 10 O 5 ) n Πολυµερές

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΟΛΟΣ ISO/IEC 17043 Διαπίστευση του Εργαστηρίου Εξωτερικού - Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17043:2010 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα T: 24410 79.206 (εσ. 112) www.wfdt.teilar.gr ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Η ΠΛΙΝΙΟΣ Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αξιοποίησης των παραγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

8ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗN CIMCOOL FLUID TECHNOLOGY

8ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗN CIMCOOL FLUID TECHNOLOGY 1 3 2 4 5 6 78 8ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗN CIMCOOL FLUID TECHNOLOGY 1 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ Η Cimcool είναι μία παγκόσμια εταιρία με εξειδίκευση στην προμήθεια υγρών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΛΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ. ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: L.S.L (Laminated Strand Lumber) INTRALLAM (ΕΥΡΩΠΗ) TIMBERSTRAND (ΑΜΕΡΙΚΗ)

ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΛΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ. ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: L.S.L (Laminated Strand Lumber) INTRALLAM (ΕΥΡΩΠΗ) TIMBERSTRAND (ΑΜΕΡΙΚΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΛΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ: L.S.L (Laminated Strand Lumber) INTRALLAM (ΕΥΡΩΠΗ) TIMBERSTRAND (ΑΜΕΡΙΚΗ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το LSL είναι το πιο νέο προϊόν (εμφανίστηκε το 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 09: Συγκόλληση. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 09: Συγκόλληση. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 09: Συγκόλληση Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014 ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων του Φόρουμ του ECHA 2015 για τα πώματα ασφαλείας για τα παιδιά Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Γενικό πλαίσιο Απόφαση του Φόρουμ για διερεύνηση του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα