ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αθανασιάδου Ε. 1 και Χαρίση Μ. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φορµαλδεΰδη, ένας από τους κύριους ρύπους του αέρα εσωτερικών χώρων, προέρχεται µεταξύ άλλων και από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας (π.χ. µοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητά), τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατασκευή επίπλων και κτιρίων και παράγονται µε χρήση ρητινών φορµαλδεΰδης. Για την αποφυγή προβληµάτων υγείας, η εθνική νοµοθεσία κάθε χώρας επιβάλλει συγκεκριµένα όρια τόσο για τα επίπεδα φορµαλδεΰδης στον αέριο χώρο όσο και για την εκλυόµενη ποσότητα από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας, τα οποία γίνονται όλο και πιο αυστηρά τα τελευταία χρόνια. Η CHIMAR HELLAS ΑΕ, παγκόσµιος πρωτοπόρος στην έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση τεχνολογίας αιχµής για ρητινικά συστήµατα φορµαλδεΰδης, ανέπτυξε καινοτόµες τεχνολογίες συγκολλητικών ρητινών, που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων µε πολύ χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης ως τα επίπεδα του φυσικού ξύλου, ενώ διατηρούν ικανοποιητική συγκολλητική δράση. Το εργαστήριό της διαθέτει τον εξοπλισµό για τον προσδιορισµό της απελευθέρωσης φορµαλδεΰδης από συγκολληµένα προϊόντα ξύλου µε διάφορες εγκεκριµένες µεθόδους, που χρησιµοποιούνται σήµερα σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί δε διαπιστευµένο εργαστήριο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, για τη διενέργεια δοκιµών προσδιορισµού της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης µε βάση τη µέθοδο εκχύλισης (προδιαγραφή EΛΟΤ ΕΝ 120:1993), και την έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιµών. CONTROL AND REDUCTION OF FORMALDEHYDE EMISSION FROM WOOD BASED PANELS FOR THE IMPROVEMENT OF INDOOR AIR QUALITY Athanassiadou Ε. 1 and Charissi M. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Sofouli 88, Thessaloniki, ABSTRACT Formaldehyde, a major indoor pollutant, originates mainly from the formaldehyde resins, which are used in the production of composite wood panels (e.g. particleboard, fibreboard, plywood) employed in furniture and building construction. Tο avoid health effects, national regulations have been established, restricting the levels of formaldehyde emission from composite panel products as well as the formaldehyde indoor levels and these levels have been continuously reduced over the past years. CHIMAR HELLAS SA, world leader in developing and licensing state-of-the-art technology for formaldehyde resins, has developed novel adhesive resin technologies, which provide composite panels with emission at the level of natural wood, while simultaneously maintaining acceptable bonding performance. Its lab is fully equipped for the determination of formaldehyde release from resin-bonded wood products, according to established methods that are used worldwide. It has also been accredited according to EN ISO/IEC standard for the determination of formaldehyde content as per EN 120 (perforator method), offering its testing services worldwide.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα χηµικά προϊόντα µε βάση τη φορµαλδεΰδη, όπως τα ποικίλα ρητινικά συστήµατα (ουρίαςφορµαλδεΰδης, µελαµίνης-φορµαλδεΰδης, φαινόλης-φορµαλδεΰδης και οι συνδυασµοί αυτών) βρίσκουν εφαρµογή στην παραγωγή αντιπροσωπευτικών ειδών σύνθετης ξυλείας, όπως: οι µοριοσανίδες (νοβοπάν, particleboard), οι ινοσανίδες (MDF, medium-density-fibreboard), τα αντικολλητά φύλλα ή κοντραπλακέ (plywood), οι ξυλοσανίδες µε προσανατολισµένα ξυλοτεµαχίδια (OSB, oriented strand board), το εµποτισµένο σε µελαµινική ρητίνη χαρτί επικάλυψης κ.ά. Τα συγκεκριµένα προϊόντα σύνθετης ξυλείας εφαρµόζονται ευρέως στην επιπλοποιία και την οικοδοµική (π.χ. για την κατασκευή στεγών, πατωµάτων και άλλων εσωτερικών ή εξωτερικών ξυλοκατασκευών) αντικαθιστώντας το δαπανηρότερο και σπανιότερο φυσικό ξύλο. Για την παραγωγή τους χρησιµοποιούνται φύλλα ξύλου, στενές λωρίδες, τεµάχια ή ίνες ξύλου που αναµιγνύονται µε συγκολλητικές ρητίνες φορµαλδεΰδης και διάφορα άλλα χηµικά πρόσθετα και ακολουθεί διαµόρφωση του µίγµατος σε στρώµα σανίδας, το οποίο διαµέσου ενός σταδίου θερµής συµπίεσης µετατρέπεται στο τελικό προϊόν. Στο παρελθόν τα σηµαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης ενός συγκολλητικού συστήµατος για προϊόντα σύνθετης ξυλείας ήτανε η απόδοση της συγκόλλησης (συγκολλητική συµπεριφορά) και το κόστος του. Τη δεκαετία του 1930 αναπτύχθηκε επιτυχώς µία µεγάλη κατηγορία πολυµερών συµπύκνωσης, οι αµινοπλάστες, τα οποία και εισχώρησαν µε µεγάλη επιτυχία στη βιοµηχανία ξυλείας και στην αγορά των συγκολλητικών. Οι αµινοπλάστες είναι προϊόντα συµπύκνωσης της φορµαλδεΰδης µε ενώσεις που περιέχουν άµιδο- και άµινοοµάδες, κυρίως ουρία και µελαµίνη. Τα κυριότερα προτερήµατα τόσο των αµινοπλαστικών όσο και τον φαινοπλαστικών προϊόντων είναι η εξαιρετική τους απόδοση ως συγκολλητικά ξύλου αλλά και το χαµηλό τους κόστος. Σαν αποτέλεσµα οι ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης και φαινόλης-φορµαλδεΰδης κυριάρχησαν στη συγκόλληση ξύλου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του Ωστόσο, η χρήση συγκολλητικών µε βάση τη φορµαλδεΰδη έφερε και κάποια ενόχληση, κυρίως εξαιτίας της οσµής της φορµαλδεΰδης, η οποία απελευθερώνεται τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής όσο και λόγω της υδρόλυσης ρητινών µικρής σταθερότητας (κυρίως ρητινών ουρίας-φορµαλδεΰδης). Το µικρό και απλό µόριο της φορµαλδεΰδης (HCHO) σε θερµοκρασία περιβάλλοντος εξατµίζεται. Η επίσηµη ονοµασία της ένωσης είναι µεθανάλη και είναι η πιο απλή αλδεΰδη ενώ συνδέεται στενά µε το µεθάνιο, τη µεθανόλη και το µυρµηκικό οξύ. Το 1962 εκδόθηκαν οι πρώτες µελέτες της επακόλουθης αποσύνδεσης της φορµαλδεΰδης από µοριοσανίδες συγκολληµένες µε ρητίνες ουρίας-φορµαλδεΰδης. Εντούτοις, τα παράπονα αναφορικά µε την έκλυση φορµαλδεΰδης αυξήθηκαν κυρίως µετά την κρίση του πετρελαίου στα τέλη του Τότε ακριβώς ήτανε που τα σπίτια λόγω της ενεργειακής κρίσης σφραγίστηκαν και είχαν φτωχό εξαερισµό, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η συγκέντρωση των αέριων ρύπων. Από τότε περίπου άρχισε να αποκτά ολοένα και ιδιαίτερη σηµασία για την αξιολόγηση ενός συγκολλητικού το κριτήριο της επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα. 2

3 Επακόλουθα, άρχισαν να αναπτύσσονται µέθοδοι για την επακριβή µέτρηση της εκποµπής φορµαλδεΰδης από ξυλοσανίδες και να θεσπίζονται αντίστοιχες νοµοθεσίες µε όρια εκποµπών. Οι βιοµηχανίες ρητινών αντέδρασαν προσαρµόζοντας την παραγωγή τους σε προϊόντα που πρόσδιδαν χαµηλή έκλυση και είχαν σηµαντικά διαφορετική σύνθεση σε σχέση µε τους προκατόχους τους. Επίσης προτάθηκαν ανταγωνιστικά συγκολλητικά συστήµατα όπως ρητίνες φαινόλης-φορµαλδεΰδης ή πολυµερείς ισοκυανικές ενώσεις. Οι διάφοροι κανονισµοί και τα πρότυπα αναφορικά µε την εκποµπή φορµαλδεΰδης από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες χώρες εξελίσσονται µε την πάροδο του χρόνου µε βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στον τοµέα του εξοπλισµού παραγωγής των προϊόντων σύνθετης ξυλείας όσο και στην τεχνολογία σύνθεσης και σύστασης των συγκολλητικών ρητινών καθώς και των συγκολλητικών συστηµάτων (ρητίνες και χηµικά πρόσθετα. 2. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η φορµαλδεΰδη συντέθηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα ενώ συνεχίζει να παρασκευάζεται συνθετικά για βιοµηχανικούς σκοπούς µέχρι και σήµερα. Σαν φυσική ένωση όµως είναι πολύ αρχαιότερη. Ανακαλύφθηκε σπεκτροσκοπικά στο διαγαλαξιακό διάστηµα και γι αυτό το λόγο πρέπει να υποθέσουµε ότι η φορµαλδεΰδη ήτανε παρούσα στο διάστηµα από την αρχή ακόµη της δηµιουργίας του. Βιοχηµικοί υποθέτουν ότι χωρίς τη φορµαλδεΰδη δεν θα ξεκινούσε ποτέ η ζωή στον πλανήτη µας. Αργότερα οι ζώντες οργανισµοί έχασαν την αντοχή τους στη φορµαλδεΰδη. Καθώς αποτελεί εξαιρετικά αποτελεσµατικό δηλητήριο για τους µικροοργανισµούς χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό για ιατρικούς σκοπούς. Η φορµαλδεΰδη δεν είναι τόσο επικίνδυνη για τους ανθρώπους όσο είναι για τα βακτήρια και άλλους µονοκύτταρους οργανισµούς, αλλά πολλοί άνθρωποι µπορεί να αποκτήσουν ευαισθησία όταν έρχονται σε επαφή µε ατµούς φορµαλδεΰδης ή µε διαλύµατα αυτής. Η φορµαλδεΰδη έχει έντονη οσµή και προκαλεί ερεθισµό στα µάτια και στις βλεννογόνους µεµβράνες της αναπνευστικής οδού. Οι άνθρωποι είναι σε θέση να εντοπίσουν τη φορµαλδεΰδη σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις εξαιτίας της οσµής της και η έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση αυτής µπορεί να αποφευχθεί. Το όριο ανίχνευσης, το οποίο εξαρτάται από την προσωπική ευαισθησία του καθενός, εντοπίζεται µεταξύ 0,05 και 1 ppm (ppm = parts per million = µέρη στο εκατοµµύριο, 1 ppm φορµαλδεΰδης = 1,25 mg/m 3 ). Όταν η συγκέντρωσή της στον αέρα ξεπεράσει τα 0,1 ppm, εµφανίζεται αίσθηση καψίµατος στα µάτια, στη µύτη και το λαιµό, δάκρυσµα, βήχας και πονοκέφαλος. Αυτές οι ενοχλήσεις εξαφανίζονται µε έκθεση σε καθαρό αέρα. Σε µερικούς ανθρώπους µπορούν να εµφανισθούν και αλλεργικά συµπτώµατα. Σηµειώνεται ότι η φορµαλδεΰδη δεν συσσωρεύεται ούτε στο περιβάλλον ούτε στον ανθρώπινο οργανισµό, γιατί γρήγορα οξειδώνεται ή βιοδιασπάται. Υποστηρίζεται ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές όταν υπάρχει µακρόχρονη έκθεση. Συγκεκριµένα, µελέτες που εµφανίσθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υποδείκνυαν την ύπαρξη καρκινογόνου δράσης σε τρωκτικά που εκτέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις φορµαλδεΰδης. Μέχρι πρόσφατα, η φορµαλδεΰδη κατατασσόταν στις ουσίες που «πιθανόν είναι καρκινογόνες για τον άνθρωπο» (κατηγορία 2Α, ιεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας). Τον Ιούνιο του 2004, επιστηµονικές επιτροπές του ΙΕΚ αποφάσισαν την επαναταξινόµηση της φορµαλδεΰδης στις «αναγνωρισµένες καρκινογόνες ουσίες» (κατηγορία 1). Ωστόσο, οι µελέτες στις οποίες στηρίχθηκαν έδειχναν 3

4 περιορισµένη καρκινογόνο δράση και βασίζονταν σε δεδοµένα έκθεσης των εργατών βιοµηχανίας κατά τις δεκαετίες , όπου η τεχνολογία ήταν εντελώς διαφορετική και επέτρεπε υψηλές συγκεντρώσεις φορµαλδεΰδης στον εργασιακό χώρο. Για το λόγο αυτό διοργανώθηκαν νέες ιατρικές µελέτες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική χρησιµοποιώντας πιο πρόσφατα δεδοµένα και των οποίων τα ευρήµατα δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί πλήρως. Πρέπει να τονισθεί ότι οι αποφάσεις του ΙΕΚ αποτελούν απλά στάδιο της διαδικασίας εκτίµησης κινδύνου και δεν είναι δεσµευτικές για καµιά χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορµαλδεΰδη ταξινοµείται στην κατηγορία 3 «περιορισµένη µαρτυρία για καρκινογόνο δράση». Στον Πίνακα 1 δίνονται τα ισχύοντα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε φορµαλδεΰδη σε διάφορες χώρες, για τους χώρους κατοικίας και εργασίας. Όπως φαίνεται, σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικά όρια ακόµα και µέσα στην ΕΕ, ενώ υπάρχει η τάση περαιτέρω µείωσης των επιτρεπόµενων ορίων ιδίως σε χώρες µε υψηλά όρια [1]. Πίνακας 1. Ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε φορµαλδεΰδη στην κατοικία και εργασία ανά χώρα [1]. ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Φορµαλδεΰδη σε ppm Φορµαλδεΰδη σε ppm ανία 0,120 0,30 Φιλανδία 0,120 0,30 Νορβηγία 0,100 0,50 Σουηδία 0,200 0,50 Αυστρία 0,100 0,30 Γερµανία 0,100 0,30 Ελβετία 0,100 0,30 Μ. Βρετανία καµία ρύθµιση 2,00 Βέλγιο καµία ρύθµιση 0,30 Γαλλία καµία ρύθµιση 0,50 Ισπανία καµία ρύθµιση 0,30 Ιταλία καµία ρύθµιση 0,30 Ελλάδα καµία ρύθµιση 2,00 Αυστραλία 0,100 1,00 Καναδάς 0,100 0,30-2,00 Η.Π.Α 0,100 0,75 3. ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία µεθόδων και προτύπων για τη µέτρηση της φορµαλδεΰδης που εκλύεται από τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας, πράγµα που δηµιουργεί συχνά σύγχυση τόσο στους νοµοθέτες όσο και στους καταναλωτές και το προσωπικό της βιοµηχανίας. Γι αυτό είναι πολύ σηµαντικό όταν αναφέρεται το επίπεδο της φορµαλδεΰδης ενός προϊόντος να παρατίθεται και η µέθοδος καθώς και οι συνθήκες µέτρησής του. Οι εγκεκριµένες µέθοδοι µέτρησης εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό είτε της εκπεµπόµενης φορµαλδεΰδης (σε mg/m 3 αέρα ή µέρη ανά εκατοµµύριο, ppm, ή mg/m 2 ανά ώρα, ή mg ανά λίτρο), είτε της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης (mg/100g ξυλοσανίδας). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται επιλεκτικά οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο. 4

5 Πίνακας 2. Μέθοδοι προσδιορισµού της φορµαλδεΰδης [1-3]. ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ / ΟΝΟΜΑ ΜΕΘΟ ΟΥ Θαλάµου (µεγάλου ή µικρού, Chamber test) EN 717-1, ASTM E 1333, ASTM D 6007, JIS A 1901, JIS A 1911, ISO , ISO Αέριας ανάλυσης (Gas analysis) EN 717-2, ISO Φιάλης (Flask method) EN 717-3, AWPA method Ξηραντήρα (Desiccator) ASTM D 5582, JIS A 1460, JAS 235, JAS 233, AS/NZS , ISO Εκχύλισης (Perforator) EN 120, ISO Άλλες Field and Laboratory Emission Cell FLEC, Dynamic Microchamber DMC Στην Ευρώπη, η µέθοδος θαλάµου (Chamber method, EN 717-1) αποτελεί µέθοδο αναφοράς ή πρότυπη µέθοδο, καθώς παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αξιοπιστία η οποία όµως συνοδεύεται και από δαπανηρή εφαρµογή. Από τις υπόλοιπες εγκεκριµένες µεθόδους προκύπτουν αποτελέσµατα τα οποία συχνά συγκρίνονται και συσχετίζονται µε τη µέθοδο θαλάµου. Πιο απλή και πιο διαδεδοµένη, ιδίως στη βιοµηχανία, είναι η µέθοδος εκχύλισης (Perforator, ΕΝ 120). Στις ΗΠΑ και τον Καναδά βρίσκονται σε ισχύ αφενός µεν η µέθοδος µεγάλου θαλάµου σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM E1333 και αφετέρου, η πιο διαδεδοµένη µέθοδος, αυτή του µικρού θαλάµου σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 6007 (small scale chamber). Στην Ιαπωνία κυριαρχεί η µέθοδος Desiccator (προδιαγραφές JIS-A-1460 και JAS-233). Λιγότερο διαδεδοµένη στην Ιαπωνία είναι η µέθοδος του µικρού θαλάµου σύµφωνα µε την ιαπωνική προδιαγραφή JIS-A Στην Ωκεανία (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) επικρατεί η µέθοδος Desiccator που προσεγγίζει τα ιαπωνικά πρότυπα και εκτελείται εργαστηριακά σύµφωνα µε την προδιαγραφή AS/NZS Στην περιοχή αυτή η µέθοδος Perforator είναι επίσης αρκετά διαδεδοµένη. Γενικά, καθεµιά µέθοδος έχει µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα, όπως και ιδιαιτερότητες [4]. Με βάση τις παραπάνω µεθόδους, σε κάθε χώρα ή περιοχή του κόσµου ισχύουν διαφορετικά επιτρεπτά όρια έκλυσης ανά είδος προϊόντος. Εξαιτίας της ποικιλίας των µεθόδων µέτρησης που εφαρµόζονται και της µη ύπαρξης κοινά αποδεκτής συσχέτισης µεταξύ τους, δηµιουργούνται προβλήµατα όσον αφορά στο εµπόριο προϊόντων σύνθετης ξυλείας από µια χώρα σε άλλη. Γι αυτό, ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) προσπαθεί εδώ και χρόνια να αναπτύξει ένα ενιαίο πρότυπο τεστ µέτρησης ISO µε βάση τη µέθοδο µικρού θαλάµου (1m 3 ) [2]. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΡΙΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ Όπως προαναφέρθηκε η έκλυση φορµαλδεΰδης από τις ξυλοσανίδες αποτελεί ένα θέµα µεγάλου σκεπτικισµού καθώς η συγκεκριµένη ουσία έχει καταταχθεί µεταξύ των υπόπτων για καρκινογένεση. Η κάθε χώρα έχει θεσπίσει τα δικά της όρια έκθεσης κυρίως όσον αφορά τους επαγγελµατικούς χώρους αλλά και τις κατοικίες (βλ. Πίνακα 1). Πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκδώσει µία Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία 5

6 αναφέρεται στο ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, τα διακοσµητικά αντικείµενα από ξύλο και τις πρώτες ύλες παραγωγής αυτών από προϊόντα σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας. Επίσης αναφέρεται και στη σύσταση Επιτροπής για τον κλάδο του Επίπλου [5]. Συγκεκριµένα, µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 καθορίζεται για όλα τα προαναφερόµενα προϊόντα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά µέγιστο επιτρεπτό όριο περιεχόµενης και εκλυόµενης φορµαλδεΰδης, προβλέποντας ταυτόχρονα τη λήψη διορθωτικών µέτρων για τα µη συµµορφούµενα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στην Ελληνική αγορά αλλά και την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων και τη δυνατότητα άσκησης ένδικων µέσων. Η ΚΥΑ αναφέρεται σε όλα εκείνα τα προϊόντα, όπως κατηγορίες µοριοσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδεδυµένα ή όχι µε καπλαµάδες ή µελαµίνες, ή µε άλλες επιστρώσεις (συµπεριλαµβανοµένων των laminates) και τα οποία προορίζονται για την κατασκευή επίπλων και διακοσµητικών αντικειµένων. Σαν «ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης» προσδιορίζει το όριο περιεχόµενης ή εκλυόµενης φορµαλδεΰδης, για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση Ε1 όπως ορίζεται στο πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 και προσδιορίζεται µε βάση τις µεθόδους δοκιµών ΕΝ 120, ΕΝ και ΕΝ καθώς και οποιαδήποτε άλλη µέθοδο υιοθετηµένη βάσει ΕΝ προτύπου, ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο, η οποία διασφαλίζει ισοδύναµο επίπεδο απόδοσης και χρησιµοποιείται σε κράτη µέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ ή την Τουρκία. Οι παραγωγοί εποµένως αλλά και οι εισαγωγείς των ανωτέρω προϊόντων επιβάλλεται πλέον να προσκοµίζουν αµελλητί και κατόπιν αιτήµατος στις αρµόδιες αρχές, εκθέσεις δοκιµών από τις οποίες να τεκµαίρεται ότι τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της συγκεκριµένης ΚΥΑ. Οι εν λόγω εκθέσεις δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ανεξάρτητο εργαστήριο τρίτης χώρας διαπιστευµένο κατά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων». Ειδικότερα για τα έπιπλα και τα ογκώδη διακοσµητικά αντικείµενα, οι εκθέσεις δοκιµών ως προς την έκλυση φορµαλδεΰδης, δύναται να αφορούν στην εξέταση των πρώτων υλών (προϊόντων σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας) που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή τους και όχι στην εξέταση αυτών των ιδίων των επίπλων ή των διακοσµητικών αντικειµένων. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων, ως πρώτη ή/και ως βοηθητική ύλη, παρασκεύασµα το οποίο να περιέχει φορµαλδεΰδη και εφόσον υπάρχει σχετική δήλωση του παραγωγού τους στα συνοδευτικά εµπορικά έγγραφα, οι υπεύθυνοι διάθεσης δεν υποχρεούνται για αυτά τα προϊόντα να τηρούν και να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών ως προς το όριο φορµαλδεΰδης. Στον Πίνακα 3 δίνονται οι τιµές των ορίων για τα προϊόντα Ευρωπαϊκής κλάσης Ε1 βάσει της αντίστοιχης µεθόδου προσδιορισµού της φορµαλδεΰδης. Πίνακας 3. Ανώτατα επιτρεπτά όρια για προϊόντα κλάσης φορµαλδεΰδης Ε1 σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 [6]. Προϊόν Μέθοδος Τιµή ορίου Μοριοσανίδες, ινοσανίδες MDF, OSB* Chamber EN Perforator EN 120 0,1ppm 8mg/100g Κόντρα πλακέ Chamber EN Gas analysis EN ,1ppm 3,5mg/(m 2 h) *Μέσος όρος εξαµήνου: 6,5mg/100g για µοριοσανίδες και OSB, 7mg/100g για MDF 6

7 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ CHIMAR ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ Στα πλαίσια της παγκόσµιας προσπάθειας για µείωση της έκλυσης φορµαλδεΰδης από τα σύνθετα προϊόντα ξύλου, η CHIMAR HELLAS ηγείται της προσπάθειας εισαγωγής στην αγορά καινοτόµων προϊόντων που θα διασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον εσωτερικού χώρου τόσο για τους εργαζόµενους στα εργοστάσια παρασκευής συγκολλητικών συστηµάτων µε βάση τη φορµαλδεΰδη αλλά και των προϊόντων σύνθετης ξυλείας που προκύπτουν µε χρήση των προαναφερόµενων συγκολλητικών, αλλά και για τους τελικούς χρήστες που εµπιστεύονται τα προϊόντα σύνθετης ξυλείας προκειµένου να εξοπλίσουν τους χώρους όπου διαµένουν και εργάζονται. Προς την κατεύθυνση αυτή η CHIMAR έχει εισάγει στην αγορά τεχνολογία αναφορικά µε συγκολλητικά συστήµατα ρητινών και προσθέτων υψηλής απόδοσης τα οποία αποτελούνται από ρητίνη ουρίας-φορµαλδεΰδης ή µελαµίνης-ουρίας-φορµαλδεΰδης σε συνδυασµό µε ειδικό καταλύτη πρόσθετο για αύξηση της δραστικότητας η συνεργιστική δράση των οποίων οδηγεί στην επίτευξη επιθυµητών ιδιοτήτων σανίδων (υψηλή µηχανική αντοχή, υψηλή αντοχή σε υγρασία και χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης). Επιπλέον έχει αναπτύξει προηγµένες τεχνολογίες σύνθεσης ρητινών για καλύτερη εκµετάλλευση των δραστικών συστατικών κατά τη σύνθεση και αποτελεσµατικό περιορισµό του κόστους παραγωγής. Ακόµη είναι σηµαντική και η τεχνολογία ρητινικών συστηµάτων που προκύπτουν από φυσικά προϊόντα - όπως π.χ. σόγια, τανίνη, άµυλο, λιγνίνη που επιτυγχάνουν την ταυτόχρονη χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών µε υψηλή απόδοση συγκόλλησης και µειωµένη έκλυση φορµαλδεΰδης. Οι ξυλοσανίδες που παράγονται µε τα ρητινικά συστήµατα της τεχνολογίας CHIMAR εµφανίζουν πολύ χαµηλή έκλυση φορµαλδεΰδης µέχρι και τα επίπεδα του φυσικού ξύλου, ικανοποιώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ανά τον κόσµο (EPF-S, CARB II, F****) [1]. Προκειµένου οι µετρήσεις φορµαλδεΰδης να γίνονται από διαπιστευµένο εργαστήριο, η CHIMAR προχώρησε σε αίτηση διαπίστευσης τον Ιούνιο του 2009 αναφορικά µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και για πεδίο αρχικά τη µέτρηση σύµφωνα µε τη µέθοδο ΕΝ 120 (Perforator method). Το εργαστήριο της CHIMAR έλαβε από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ. ) το Πιστοποιητικό αρ. 712 το Σεπτέµβριο του 2010, ως ικανό, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, να διενεργεί δοκιµές για τον προσδιορισµό της περιεχόµενης φορµαλδεΰδης από προϊόντα σύνθετης ξυλείας (µοριοσανίδες, ινοσανίδες, OSB) µε βάση τη µέθοδο εκχύλισης, ΕΛΟΤ ΕΝ 120:1993. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όλες εκείνες οι τεχνικές και διοικητικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένα εργαστήριο ώστε να διεξάγει συγκεκριµένες δοκιµές/µετρήσεις σύµφωνα µε συγκεκριµένες πρότυπες µεθόδους, µε συγκεκριµένο εξοπλισµό και φυσικά εντός συγκεκριµένων και δηλωµένων ορίων ακριβείας. Tο εργαστήριο της CHIMAR είναι πλέον σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του αναφορικά µε τον προσδιορισµό φορµαλδεΰδης, τόσο σε δείγµατα προϊόντων σύνθετης ξυλείας που λαµβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όσο και σε δείγµατα που προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, που επιθυµούν να ελέγξουν τα προϊόντα τους. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτεταµένη χρήση και ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους σύνθετων προϊόντων ξύλου αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο. Το ίδιο και οι προσπάθειες που γίνονται για επίτευξη όλο 7

8 και καλύτερων ιδιοτήτων των τελικών προϊόντων ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται (µεταξύ των οποίων και τα σύγχρονα συγκολλητικά συστήµατα), των δυνατοτήτων αλλά και των µετρήσεων επί της παραγωγής καθώς και του ελέγχου των τελικών προϊόντων. Ταυτόσηµη των προσπαθειών αυτών αποτελεί και η διασφάλιση ότι τα σύνθετα προϊόντα ξυλείας δεν εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία τόσο των εργαζοµένων στην παραγωγή τους όσο και των τελικών χρηστών. Συγκεκριµένα η έκλυση φορµαλδεΰδης των ανωτέρω προϊόντων έχει µειωθεί δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες ενώ επιπλέον µείωση αυτής αποτελεί αντικείµενο µεγάλων προσπαθειών από πλευράς κατασκευαστών ξυλοσανίδων, προµηθευτών συγκολλητικών συστηµάτων και ερευνητών. Η εφαρµογή νέων κανονιστικών εθνικών και παγκοσµίων διατάξεων που ορίζουν τα µέγιστα επιτρεπτά όρια εκποµπής φορµαλδεΰδης από τα προϊόντα συνθετικής ξυλείας έχει βοηθήσει προς την κατεύθυνση της χρήσης καινοτόµων και ασφαλών για την υγεία και το περιβάλλον προϊόντων ενισχύοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων, τα οποία διαθέτουν επίσηµη αναγνώριση τόσο της τεχνικής τους ικανότητας όσο και της αξιοπιστίας των µετρήσεων που διεξάγουν, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σηµαντικά για τη διεξαγωγή δοκιµών συγκεκριµένου τύπου. Η CHIMAR απέδειξε ότι είναι σε θέση ν αντιµετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις εφαρµόζοντας ολοκληρωµένες και ικανές λύσεις στο πρόβληµα της φορµαλδεΰδης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Athanassiadou, E., Tsiantzi, S., Markessini, C., Producing panels with formaldehyde emission at wood levels, Proceedings of the International Wood Adhesives Conference, September 2009, Lake Tahoe, NV, USA. 2. Marutzky, R. and Dix, B. (2004) Adhesive related VOC- and Formaldehyde- Emissions from Wood products: Tests, regulations, standards, future developments, Proceedings of the COST E34 Conference, Innovations in Wood Adhesives, ed. Milena Properzi, Frederic Pichelin and Martin Lehmann, pp University of Applied Sciences Bern, HSB, Biel, Switzerland. 3. Marutzky, R. (2008) Opening and Thematic Introduction, Proceedings of the Technical Formaldehyde Conference, WKI, March 2008, Hannover, Germany. 4. Μαντάνης Γ., Λυκίδης Χ., Αθανασιάδου Ε., Προσδιορισµός της ελεύθερης φορµαλδεΰδης σε συγκολληµένα προϊόντα ξύλου. Σύγκριση και διαφορές µεταξύ των υφιστάµενων µεθόδων δοκιµών, εργασία υπό δηµοσίευση στο περιοδικό ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 5. ΦΕΚ 746 Β 2009, ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 Wood-based panels for use in construction characteristics, evaluation of conformity and marking (πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση). 8

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα