ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / Ονομ σί Υλικού 1. Λιπντι κό spray εργλεί ων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Περιγρφή - Προδιγρφή CPV Α.Π. 1. Λιπντικό spray χειρουργικών εργλείων. N είνι σε μορφή γάλκτος με ντλί χωρίς προωθητικό έριο. Ν μην είνι τοξικό, χωρίς σιλικόνη κι ν μην φήνει κτάλοιπ. Ν μην επηρεάζει την ρωση με τμό ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2. Υγρό φίρε σκουριά ς 3. Χρτί Εσωτερι κής 4. Χρτί Εσωτερι κής 5. Θήκη 6. Θήκη 7. Θήκη 1. Αντισκωρικό υγρό χειρουργικών εργλείων. Ν είνι κτάλληλο γι χρήση με βυθισμό κι σε πλυντήριο υπερήχων κι ν είνι βιοδισπώμενο. Ν είνι ποτελεσμτικό χωρίς ν φθείρει τ εργλεί κι ν είνι ελφρύ διάλυμ φωσφορικού οξέος κι ν μην κτστρέφει το χρυσό των εργλείων σε οποιδήποτε ρίωση. 1. Χρτί Εσωτερικής επίστ 2. Ν είνι ποστειρωμένο 3. Ν έχει διάστση 25Χ55cm περίπου 4. Ν έχει συμπεριφορά υφάσμτος 1. Χρτί Εσωτερικής επίστ 2. Ν είνι ποστειρωμένο 3. Ν έχει διάστση 28Χ25cm περίπου 4. Ν έχει συμπεριφορά υφάσμτος 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 80X250mm περίπου 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 12X260mm περίπου 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 190X360mm περίπου ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤ ΕΠΙΣΤΡΩΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ TRAY- LINER 30X50cm ΕΣΩΤ ΕΠΙΣΤΡΩΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡ TRAY- LINER 30X25cm (90X250) (13X270) (200X350) 1

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8. Θήκη 9. Θήκη 10. Θήκη 11. Αυτοκόλ λητη τινί σήμνσ ης εργλεί ων 12. Σκούλ προστ σίς ποστει ρωμένω ν 13. Σκούλ προστ σίς ποστει ρωμένω ν 14. Σκούλ 15. Σκούλ 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 23X390mm περίπου 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 29X420mm περίπου 1. Θήκη 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 83X260mm περίπου 1. Αυτοκόλλητη τινί σήμν εργλείων 2. Ν διτίθετι σε διάφορ χρώμτ 3. Σε διάφορ μεγέθη 4. Ν είνι υψηλής ντοχής σε υψηλές θερμοκρσίες 1. Σκούλ προστσίς ποστειρωμένων 2. Τύπου Dust Cover 3. Ν έχει υτοκόλλητο πό τη μί πλευρά είτε κι στ δύο άκρ της 4. Με διάστση 400Χ680mm περίπου 1. Σκούλ προστσίς ποστειρωμένων 2. Τύπου Dust Cover 3. Ν έχει υτοκόλλητο πό τη μί πλευρά είτε κι στ δύο άκρ της 4. Με διάστση 300Χ480mm περίπου 1. Σκούλ 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 140X360mm περίπου 1. Σκούλ 2. Ν έχει προδιγρφές ντοχής σε θερμοκρσίες κι γι τμού κλίβνο κι γι κλίβνο με Οξείδιο του ιθυλενίου 3. Ν έχει υτοκόλλητο 4. Ν έχει διάστση 180X330mm περίπου (25X400) (30X450) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ 83Χ250mm ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΚΟΝΗ 420Χ700ΜΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΚΟΝΗ 300Χ500ΜΜ Χ360mm Χ330mm 2

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16. Πολυπ ρμετρι κός 17. Χημικός προοδε υτικής ντίδρ 18. Χημικός λλγής χρώμτ ος 19. Τινί 1. Χημικός 2. Μετβλλόμενου τύπου 3. Μετκινούμενης μελάνης μέσω ενός πρθύρου ποδοχής ή πόρριψης της διδικσίς 4. Ενρμόνιση με τ Ευρωπϊκά πρότυπ EN ISO 1140:2005 TYPE5 5. Γι κλίβνο τμού 6. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου 1. Χημικός προοδευτικής ντίδρ 2. Ν ντιδρά στις πρμέτρους 3. Ν πρέχει ντίδρση στο χρόνο / θερμοκρσί με τυτόχρονη ξιολόγηση του ποστειρωτικού μέσου 4. Γι κλίβνο τμού 5. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου 7. Ενρμόνιση με τ Ευρωπϊκά πρότυπ EN ISO 1140:2005 TYPE4 1. Χημικός λλγής χρώμτος 2. Με σχεδισμό χρωμτιστής λωρίδς η οποί ν είνι επιστρωμένη με μι ευίσθητη χημική ουσί που υφίσττι λλγή χρώμτος ότν εκτίθετι σε ορισμένες συνθήκες του κύκλου 6. Γι κλίβνο τμού 7. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου 8. Ενρμόνιση με τ Ευρωπϊκά πρότυπ EN ISO 1140:2005 TYPE1 1. Τινί η οποί ν λλάζει χρώμ ότν εκτίθετι στο ποστειρωτικό μέσο κι ν δείχνει άμεσ την έκθεση στη διδικσί 2. Γι το κλείσιμο πκέτων 3. Τινί γι περιτύλιγμ μις χρή κι ν περιέχει ισχυρότερη κόλλ 4. Γι κλίβνο τμού 5. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ Σ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ. Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ. Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ. 20. Τινί 1. Τινί η οποί ν λλάζει χρώμ ότν εκτίθετι στο ποστειρωτικό μέσο κι ν δείχνει άμεσ την έκθεση στη διδικσί 2. Γι το κλείσιμο πκέτων 3. Τινί γι επνχρησιμοποιούμενο περιτύλιγμ όπως είνι το ύφσμ 4. Γι κλίβνο τμού Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ. 3

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου 21. Βιολογικ ός 22. Test τεχνικού ελέγχου κλιβάνο υ BOWIE & DICK 23. Φίλτρο γι contain er 24. Χρτί 25. Χρτί 26. Απολυμ ντικό γι θερμοε υίσθητ όργν 1. Ν ποτελείτι πό μη πθογόνους σπορογόνους μικροοργνισμούς (με υψηλή ντίστση σε μι συγκεκριμένη διδικσί ) 2. Ν είνι τρίωρης ερμηνείς 3. Γι κλίβνο τμού 4. Γι κλίβνο οξείδιο του ιθυλενίου 9. Ενρμόνιση με τ Ευρωπϊκά πρότυπ EN ISO 1138: Test τεχνικού ελέγχου κλιβάνου BOWIE & DICK 2. Ενρμόνιση με τ Ευρωπϊκά πρότυπ EN 867-1:1997 & EN κι με τις μεθόδους κτά ISO :1995, ISO : Φίλτρο χάρτινο γι container 2. Με διάστση 169Χ230mm 1. Χρτί επίστ 2. Με διάστση 24Χ30cm 1. Χρτί επίστ 2. Με διάστση 30Χ40cm περίπου 1. Υψηλού βθμού πολυμντικό κι σποροκτόνο υγρό θερμοευίσθητων οργάνων (ενδοσκοπίων) κι ιτρικού εξοπλισμού. 2. Ν μην περιέχει λδεϋδες 3. Ν περιέχει υπεροξικό οξύ στθερό χημικά χωρίς τοξικές νθυμιάσεις οξικού οξέως με ph σε ουδέτερο επίπεδο 4. Ν είνι δοκιμσμένο σε σποροκτονί στελεχών των Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenew με ικνότητ σποροκτονίς έως 7 λογάριθμους σε 10 έως 30 λεπτά. 5. Ν έχει δυντότητ ελέγχου της δρστικότητς του με δείκτες ελέγχου εάν είνι διάρκεις πολλών ημερών 6. Ν μην είνι διβρωτικό-οξειδωτικό 7. Ν νφέρετι κι η διάρκει ζωής του Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ. Δεν ντιστοιχεί στο Π.Τ ΦΙΛΤΡΟ ΝΟ ΓΙΑ CONTAINER 171 X ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚ Ο ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 25Χ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚ Ο ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 30Χ40 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 27. Απολυμ ντικό εργλεί ων γι πλύσιμο στο χέρι 28. Απολυμ ντικό δπέδω ν κι επιφνε ιών υγρού 8. Ν επισημνθούν πιστοποιητικά συμβτότητητς κτσκευστικών οίκων ενδοσκοπίων κι μελέτες ποτελεσμτικότητς στην τεχνική προσφορά 9. Ν επισυνφθεί η σήμνση CE ως ιτροτεχνολογικο προϊόν πό ρμόδιο κοινοποιημένο οργνισμό κτά την 93/42/ΕΕC 10. Επί ν επισυνφθούν τόσο τ εργοστσικά prospectus όσο κι οι μετφράσεις τους σε ελληνικά 11. Στη συσκευσί του προϊόντος ν νγράφετι η μορφή του προϊόντος κι ν χρειάζετι διάλυση & σε ποι νλογί θ γίνετι. 1. Υγρό κθρισμού κι υψηλού βθμού πολύμν χειρουργικών εργλείων 2. Κτάλληλο γι βυθισμό λλά κι γι πλυντήρι υπερήχων 3. Χωρίς λδεϋδες στη συνθεσή του,ν συνδυάζει ένζυμ,,ικνά ν ντιμετωπίζουν πρωτεΐνες, λίπη κι σάκχρ,κι άλτ μμωνίου 4. Ν περιέχει μη ιονικά κθριστικά. Δρστικό ένντι Gram(+) κι Gram(-), ιούς, μυκοβκτιρίδιο ΤΒ, HIV-I κι HBV. 5. Ν έχει ουδέτερο ph, ώστε ν μην προκλεί διάβρωση ούτε σε τμήμτ εργλείων πό λουμινίου. 6. Ν επισυνφθεί η σήμνση CE ως ιτροτεχνολογικο προϊόν πό ρμόδιο κοινοποιημένο οργνισμό κτά την 93/42/ΕΕC κι το φύλλο κτχώρη στο Γ.Χ.Κ 7. Επί ν επισυνφθούν τόσο τ πρωτότυπ εργοστσικά prospectus όσο κι οι μετφράσεις τους στ ελληνικά. 1. Υγρό κθρισμού κι υψηλού βθμού πολύμν δπέδων κι μεγάλων επιφνειών,ειδικά σε χώρους χειρουργείου. 2. Ν μην είνι τοξικό διβρωτικό 3. Ν είνι βιοσπούμενο κι ν έχει δισπστές λάτων 4. Δρστικό ένντι βκτηριδίων, μικροβίων Gram(+) κι Gram(-), μυκοβκτηριδίου TB(φυμτίω),ιών HIV-I κι HBV, με γρήγορη δράση κι διάρκει 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 29. Χρτί 5. Ν μην περιέχει λδεϋδες,λλά ν συνδυάζει άλτ Αμμωνίου κι μφοτερικές ενώσεις, κι ν έχει ευχάριστη οσμή. 6.. Ν τεκμηριώνετι με βιβλιογρφί η δράση του ένντι ΤΒ κι HIV, η οποί ν επισυνάπτετι στην τεχνική προσφορά 7. Ο μικρότερος χρόνος δρά ν κυμίνετι πό 5-15 λεπτά. 1. Ν κολουθεί το Ευρωπϊκό πρότυπο ΕΝ κι ν φέρει το σήμ C 2. Ν ντέχει στις συνθήκες χειρισμών κι μετφοράς 3. Ν ποτελεί φράγμ γι τ μκρόβι 4. Ν έχει μειωμένη μηχνική μνήμη ώστε ν επιτρέπει την άσηπτη πρλβή του περιεχομένου 5. Με δυντότητ 6μηνης διτήρη της 6. Ν μην πελευθερώνει ινίδι 7. Ν μην προκλεί ντνκλάσεις κι σττικό ηλεκτρισμό 8. Ν εχει υψηλή υγροπωθητικότητ 9. Ν εινι πλλγμένο πό σορβιτόλη ή άλλες χημικές ουσίες που μπορεί ν είνι επικίνδυνες γι τις συσκευές που ποστειρώνετι 10. Ν είνι πολύ νθεκτικό, πλό υγροπωθητικό κι με συμπεριφορά υφάσμτος 11. Ν ενδείκνυτι κι γι χειρουργικό πεδίο,γι το λόγο υτό ν είνι διπέρστο κι πό το οινόπνευμ κι τ ντισηπτικά. 12. Τ νωτέρω ν ποδεικνύοντι με πιστοποιητικά έγγρφ του κτσκευστικού οίκου ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ Χρτί 1. χρτί O.R. CIEL 2. Με διάστση 75Χ75 cm περίπου 31. Χρτί 1. χρτί NON WOVEN O.R. CIEL (75X75)

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 32. Χρτί 33. Χρτί 34. Σκούλ 35. Σκούλ 36. Σκούλ 37. Απολυμ ντικό επιφνε ιών σε μορφή spray 2. Διάστση 100 Χ100 cm περίπου NON WOVEN 100Χ χρτί NON WOVEN γι βριά πκέτ 2. Διάστση 100 Χ100 cm περίπου ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΑΚΕΤΑ 1. χρτί NON WOVEN SMS 2. Διάστση 120 Χ130 cm περίπου 3. Γι βρέου τύπου set 4. Το χρτί ν είνι με συμπεριφορά υφάσμτος 1. Σκούλ 2. Θερμοσυγκολούμενη 3. Από τη μι πλευρά ν έχει χρτί & πό την άλλη διφνες πλστικό 4. Διάστση 130Χ250mm 1. Σκούλ 2. Θερμοσυγκολούμενη 3. Από τη μι πλευρά ν έχει χρτί & πό την άλλη διφνες πλστικό 4. Διάστση 150Χ330mm 1. Σκούλ 2. Θερμοσυγκολούμενη 3. Από τη μι πλευρά ν έχει χρτί & πό την άλλη διφνες πλστικό 4. Διάστση 200Χ270mm 1. Απολυµντικό υγρό υδρολκοολικής βά,σε µορφή spray χωρίς λδεΰδες, γι τχεί πολύµνση επιφνειών, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ ΝΟΝ WOVEN SMS 120X122 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (130Χ250ΜΜ) ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥ ΜΕΝΗ (150Χ330ΜΜ) ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥ ΜΕΝΗ (200Χ270ΜΜ) ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥ ΜΕΝΗ 7