Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος"

Transcript

1 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4): , 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί Αθήν, Ελλάδ Μρτίου 2009 Σύγχρονες επεμτικές κι μη επεμτικές τεχνικές laser κι άλλων πηγών ενέργεις γι την ποκτάστση ουλών κι της φυσικής γήρνσης του δέρμτος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη Δερμτοχειρουργική ο ιτρός διθέτει μί σειρά πό ιτροτεχνολογικά προϊόντ υψηλής τεχνολογίς που μπορούν ν τον οηθήσουν στην ντιμετώπιση των δερμτικών λλοιώσεων που προκλούντι λόγω γήρνσης κι μετά πό τρυμτισμούς-ουλές. Αυτά τ τεχνικά μέσ φορούν κυρίως τ laser κι άλλες πηγές ενέργεις. Στην προύσ εργσί προυσιάζοντι όλες οι τεχνικές, επεμτικές κι μη, που χρησιμοποιούντι σήμερ στη θερπεί υτών των δερμτικών λλοιώσεων. Λέξεις ευρετηρίου: θερπεί ουλών, laser, φωτοθερμόλυση, PCL. Leonardo Marini M.D. SDC-The Skin Doctors Center Trieste, Italy Εισγωγή Στη σημερινή εποχή, οι εφρμογές των μηχνημάτων laser κι άλλων πηγών ενέργεις υξάνοντι διρκώς. Τ μηχνήμτ υτά ποτελούν έν πολύ κλό όπλο στ χέρι ενός ιτρού που γνωρίζει πώς ν τ χρησιμοποιεί. Στην προύσ εργσί περιγράφετι η εφρμογή υτών των μέσων στην ποκτάστση δερμτικών λλοιώσεων, λόγω ηλικίς κι ουλών. Γήρνση του δέρμτος Οι πιο σικές λλγές που συμίνουν στο δέρμ λόγω φυσικής γήρνσης, φορούν την γγείωση, τις χρωστικές κι τ δομικά συσττικά του δέρμτος. Πιο συγκεκριμέν, όσον φορά την γγείωση, πρτηρούντι προοδευτική λλοίωση της δομής των γγείων κι δημιουργί νευρυσμάτων των φλεικών τριχοειδών. Επίσης πρτηρείτι προοδευτική, σύγχρονη πργωγή χρωστικών κυττάρων

2 Leonardo Marini M.D. 43ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 225 Εικον 1. Αγ γεί ωση, προ οδευτική λλοίωση της δομής των γγείων κι δημιουργί - νευρυσμάτων των φλεικών τριχοειδών. Εικόν 2. Χρωστικές δέρμτος, σύγχρονη πργωγή χρωστικών κυττάρων κι υπερ/υπό-ενπόθεση χρωστικής. Εικόν 3. Δομικά συσττικά της επιδερμίδς, προοδευτική μείωση της σικής θεμέλις ουσίς Εικόν 4. Τύποι τροφικών ουλών Εικόν 5. Τύποι τροφικών ουλών κι υπερ/υπό-ενπόθεση χρωστικής. Τέλος όσον φορά τ δομικά συσττικά της επιδερμίδς υπάρχει προοδευτική μείωση της σικής θεμέλις ουσίς με ποτέλεσμ τη χλάρωση του δέρμτος κι τη δημιουργί ρυτίδων. Ουλώδης Ιστός O ουλώδης ιστός δημιουργείτι μετά πό τρυμτισμό του δέρμτος κι κτστροφή των ιστών του. H ουλή είνι το τελικό ποτέλεσμ της διδικσίς επούλωσης του τρύμτος του δέρμτος που ο- νομάζετι ουλοποίηση. Τ ίτι πρόκλησης ενός τρύμτος του δέρμτος είνι ποικίλ, εξωτερικά, μηχνικά, θερμικά, χημικά κι κτινικά. O μηχνισμός πρόκλησης του τρύμτος είνι σημντικός όχι μόνο γι το είδος της ενδεδειγμένης θερπείς, λλά κι τον τύπο ουλής που θ δημιουργηθεί. Υπάρχουν

3 226 Ελληνική Δερμτοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος 4, 2009 Εικόν 6. Τύποι τροφικών ουλών Εικόν 7. 1) Χηλοειδείς ουλές, 2) Υπερτροφικές τρί σικά είδη ουλών:. Ατροφικές ουλές Οι τροφικές ουλές ρίσκοντι κάτω πό το επίπεδο του περιάλλοντος ιστού του δέρμτος. Αυτά τ μικρά θουλώμτ δημιουργούντι ότν κτά τη διδικσί επούλωσης νπτύσσετι νεπρκής ριθμός ινών συνδετικού ιστού. Τυπικές τροφικές ουλές είνι οι ουλές της κμής, μετά πό έν ιτρικό τρύμ κι πό τρύμτ πό νήσοντ όργν. Με άση τη μορφολογί τους μπορούμε ν τις δικρίνουμε σε: 1. Ουλή τύπου ιχμής πγόουνου 2. Δισκοειδής ουλή 3. Ουλή με πόκρημν όρι. Υπερτροφικές ουλές Το κύριο μορφολογικό χρκτηριστικό μις υ- περτροφικής ουλής είνι η υπερπλσί της ουλής, λόγω του υξημένου ριθμού κολλγόνων ινών. Διογκωμένος συνδετικός ιστός υψώνετι πάνω πό το επίπεδο του περιάλλοντος δέρμτος, πρμένοντς ωστόσο εντός των ορίων του ρχικού τρύμτος. Συνήθως δημιουργούντι μετά πό τρύμτ μικτού τύπου κάκωσης με θλάσεις, ποκολλήσεις δέρμτος πό τριή, δγκώμτ με εκτετμένες κκώσεις του δέρμτος, πυροολισμούς, εγκύμτ, δερμτικές νόσους, όπως επίσης κι πό χημικά κι κτινικά ίτι. γ. Χηλοειδείς ουλές Είνι πρόμοιες με τις υπερτροφικές ουλές Τ χηλοειδή συχνά νπτύσσοντι πολύ μετά την ο- λοκλήρωση της επούλωσης μις πληγής. Η πλεονάζουσ πργωγή ινών συνδετικού ιστού είνι τόσο υπερολική ώστε προκλεί εξάπλωση της ουλής κι στο περιάλλον υγιές δέρμ, πέρ πό την ρχική περιοχή του τρύμτος. Είνι κόκκινες ή σκουρόχρωμες, πχιές κι εξογκωμένες, ενώ μπορεί επίσης ν προκλούν κνησμό. Εφρμογές Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι γι ν κλυφθεί μι ουλή κι ν ελτιωθούν η υφή κι η ελστικότητ του δέρμτος. Χρήση στεροειδών, σιλικόνης, δερμοπόξεση, laser resurfacing, διστολή των ιστών, z-plasty κι δερμτικά μοσχεύμτ είνι μερικές πό

4 Leonardo Marini M.D. 43ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 227 Εικόν 8. ) Υπερτροφικές, ) χηλοειδείς ουλές πό κμή Εικόν 9. ) χηλοειδής ουλή-μεττρυμτική, ) υπερτροφική ιτρογενής ουλή τις μεθόδους νάλογ τη σορότητ του περισττικού κι την επιλογή που κάνει ο γιτρός. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ν χρησιμοποιηθεί κόμη κι η εκπομπή κτινοολίς γι λίγες ημέρες γι ν μειωθεί το άθος της ουλής. Στη συγκεκριμένη εργσί θ σχοληθούμε με τις εφρμογές laser κι άλλων πηγών ενέργεις (φωτοθερμόλυση). Έχουμε δύο τύπους φωτοθερμόλυσης:. Την επιλεκτική (sp). Ότν ο στόχος χρκτηρίζετι πό μί συγκεκριμένη ομάδ χρωμοφόρων κυττάρων κι επιπλέον είνι μικρός κι στθερός.. Την εκτετμένη (esp). Ότν ο στόχος δε χρκτηρίζετι πό κάποι ειδική ομάδ χρωμοφόρων κυττάρων, με μεγάλη έκτση κι πολυπλοκότητ. Χειρουργικά Laser Η χρήση ηλεκτρομγνητικής κτινοολίς στο δέρμ προκλεί επιλεκτικό θερμικό τρύμ στους λλοιωμένους πό υπεριώδη κτινοολί ιστούς. Αυτό επιτυγχάνετι χάρη στ χρωμοφόρ μόρι όπως η ιμοσφιρίνη, η μελνίνη ή το νερό. Τ μόρι υτά πορροφούν την ενέργει του laser κι κτόπιν τη μεττρέπουν σε θερμική ενέργει που κτστρέφει τους θύτερους ιστούς. Σε υτή την περίπτωση, η ννέωση του δέρμτος γίνετι σν επούλωση του τρύμτος που έχει προκληθεί πό laser. Το τελικό ποτέλεσμ είνι η σύνθεση νέου υγιούς κολλγόνου κι εξωκυττρικής ουσίς επιλεκτικά, χωρίς φθορά της μη λλοιωμένης επιδερμίδς. Α. Laser resurfacing Το Laser resurfacing χρησιμοποιείτι στη Δερμτοχειρουργική γι τη ελτίωση δερμτικών λλοιώσεων όπως ρυτίδες, ουλές, λάες πό γήρνση κι λλοιώσεις πό τον ήλιο. Αποτελεί την πιο σύγχρονη νκάλυψη γι την ννέωση κι νδιμόρφωση του δέρμτος. Με το Laser resurfacing νεπιθύμητ κύττρ κι ρυτίδες ντικθίστντι πό κινούργι κύττρ δέρμτος. Αφιρεί τ νώτερ στρώμτ του δέρμτος

5 228 Ελληνική Δερμτοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος 4, 2009 Εικόν 10. Η επίδρση του laser στις στιάδες του δέρμτος γι ν δημιουργηθεί νέο υγιές δέρμ στην περιοχή. Τ διφορετικά μήκη κύμτος στ οποί εκπέμπει, ντιστοιχούν σε διφορετικούς φωτοθερμικούς πυρήνες στους ιστούς, σύμφων με το άθος διπερτότητάς τους πό το φως. Έν πό τ σικά του πλεονεκτήμτ σε σχέση με τις πρδοσικές τεχνικές είνι ότι η τεχνική υτή είνι σχεδόν νίμκτη. Επίσης πρέχει πλήρη έλεγχο όσον φορά το άθος, σφάλει κι κρίει στους χειρισμούς. Υπάρχουν 2 είδη laser, με άση τ μήκη κύμτος που εκπέμπουν κι άρ το άθος που μπορούν ν φτάσουν: Το CO 2 που χρησιμοποιείτι γι τις θιές ουλές κι το Erbium (ΕR) που χρησιμοποιείτι γι τις πιο επιφνεικές ουλές κι γι πιο σκούρ δέρμτ. CO 2 laser Η μέθοδος υτή χρησιμοποιείτι πολλά χρόνι γι τη θερπεί διάφορων πθήσεων του δέρμτος όπως ρυτίδες, ουλές, ρινόφυμ κ.. Η πιο σύγχρονη μορφή του the CO 2 laser εκπέμπει μικρά πλμικά (ultrapulsed) ή συνεχόμεν κύμτ υψηλής ενέργεις φωτός. Στην ουσί εξτμίζει το νεπιθύμητο ιστό δέρμτος, μί στιάδ τη φορά, ποκλύπτοντς το υγιές δέρμ που ρίσκετι πό κάτω, χωρίς ν λάπτει τους γύρω ιστούς. Επιτρέπει στο Δερμτοχειρουργό ν φιρεί πλά την επιφάνει του δέρμτος με μικρό κίνδυνο δημιουργίς ουλών ή άλλων επιπλοκών. Erbium (er) laser Το erbium:yag υψηλής ενέργεις laser, πράγει ενέργει με μήκος κύμτος που επιτρέπει τη δέσμη γ εικόν 11. laser resurfacing,)συχνότητες, )πριν, γ)μετά πό μί συνεδρί

6 Leonardo Marini M.D. 43ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 229 εικόν 12. fractional laser laser ν διπερνά το δέρμ (πορροφάτι κυρίως πό το νερό) διχέοντς τη θερμότητ στους ιστούς. Αυτή η ιδιότητ επιτρέπει στους δερμτοχειρουργούς ν φιρούν τις στιάδες του δέρμτος με μεγάλη κρίει, χωρίς ν λάπτουν τους γύρω ιστούς. Η νάπλση δέρμτος με Er:YAG laser πρέχει τ εξής πλεονεκτήμτ: μείωση της κοκκινίλς, μείωση νεπιθύμητων ενεργειών κι γρήγορη επούλωση σε σχέση με άλλες εφρμογές. Β. Fractional laser Το Fractional resurfacing είνι η πιο μοντέρν κι πό τις πιο ποτελεσμτικές κι σφλείς θερπείες. Είνι μι θερπεί που σίζετι στο CO 2 laser. Ο όρος fractional νφέρετι στον τρόπο με τον οποίο διδίδετι η δέσμη του laser στους ιστούς. Μικροσκοπικές δεσμίδες φωτός laser εκπέμποντι σε έν μικρό τμήμ/κλάσμ της επιφάνεις του δέρμτος. Εκτοντάδες ή χιλιάδες τέτοιες δεσμίδες εκπέμποντι γι κάθε τετργωνικό ίντσς, φήνοντς υγιές δέρμ μετξύ των στόχων. Κάνει επιλεκτική σάρωση όλης της επιφάνεις που θέλουμε ν ελτιώσουμε κι στοχεύει στ θύτερ στρώμτ του δέρμτος, εκεί όπου πράγετι το κολλγόνο κι η ελστίνη που διτηρούν την επιδερμίδ σφριγηλή κι νενική. CHILLED GEL Εικόν 13. PDL, ) δεύτερης γενιάς, ) τρίτης γενιάς

7 230 Ελληνική Δερμτοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος 4, 2009 εικόν 14. Ανδόμηση με photo-peel Προκλεί νδόμηση του κολλγόνου κι ποτελεί τυτόχρον έν πολύ ισχυρό ερέθισμ γι ννέωση του δέρμτος χωρίς όμως ν κτστρέφει κι ν «ξεφλουδίζει» την επιδερμίδ (όπως π.χ. γίνετι με τ ισχυρά peeling ή το πρδοσικό laser resurfacing). προσφέροντς γρηγορότερη επούλωση κι λιγότερες νεπιθύμητες ενέργειες. Άλλες πηγές ενέργεις Η φωτο-νδιμόρφωση/ενρμόνηση του δέρμτος είνι ο άλλος μηχνισμός διόρθωσης με μηφιρετική θερπεί. Αντίθετ με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούντι γι το laser resurfacing, που θερμίνουν κι φιρούν τις επιφνεικές στιάδες του δέρμτος, η χρήση φωτός χμηλής ενέργεις έχει σν ποτέλεσμ την άμεση πρόκληση πργωγής κολλγόνου πό τους ινολάστες. Σε υτή την περίπτωση, ποφεύγετι η θερμική λάη στο δέρμ. Α. Πολυχρωμτικές πηγές ενέργει (PCL) Τ PCL κττάσσοντι σε τρεις γενιές, νάλογ πό Εικόν 15. PCL κι επιδερμική χημική ποκτάστση (PCL+TCL) ) πριν τη συνεδριά, ) μετά πό δύο συνεδρίες

8 Leonardo Marini M.D. 43ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 231 εικόν 16. Φωτογήρνση ) πριν, ) μετά πό μί συνεδρί τ συσττικά πό τ οποί ποτελούντι. Έτσι έχουμε τ PCL πρώτης γενιάς που ποτελούντι πό: 1. μί ντνκλστική επιφάνει 2. μί λάμπ (xenon flash-lamp nm) 3. έν ψυκτικό μέσο 4. έν οπτικό φίλτρο 5. έν πγωμένο gel Τ PCL δεύτερης γενιάς είνι ίδι με υτά της πρώτης λλά διθέτουν έν επιπλέον φίλτρο πγωμένου νερού στη θέση του ψυκτικού μέσου. Τέλος, οι τρίτης γενιάς είνι ίδιες με της δεύτερης με τη διφορά ότι διθέτουν κι ρδιοσυχνότητες. PCL κι επιδερμική χημική ποκτάστση (PCL+TCL) Η θερπεί υτή πλύνει τις ουλές πό κμή. Αποτελείτι πό δυο στάδι: το στάδιο προπρσκευής, όπου οι σθενείς προετοιμάζουν το δέρμ του προσώπου τους γι τη θερπεί, εφρμόζοντς στο σπίτι κτάλληλ σκευάσμτ, κι το κυρίως στάδιο της θερπείς, που πργμτοποιείτι στο ιτρείο. Εκεί, ο γιτρός εφρμόζει μείγμτ οξέων με μικρό μορικό άρος κι μεγάλη ιο-δρστικότητ. Η διάρκει των ποτελεσμάτων συνδέετι με τ συμπτώμτ που θερπεύοντι. Οι πνάδες ή οι ουλές πό κμή, εικόν 17. Δερμοπόξεση σε συνδισμό με laser σε ουλές μετά πό κμή.

9 232 Ελληνική Δερμτοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος 4, 2009 επιλεγμένο μήκος κύμτος κι διάρκει. Το φως πορροφάτι επιλεκτικά πό τις δομές, όπου κι τις κτστρέφει. Στην ουσί, το φως υτό είνι μί σειρά πλμών που «νοσήνουν» φορές το δευτερόλεπτο, ενώ τ μήκη κύμτος που εκπέμποντι φιλτράροντι ριστερά κι δεξιά του φάσμτος, ώστε ν κτστρέφετι η δομή που στοχεύουμε, χωρίς όμως ν κινδυνεύει η επιδερμίδ. Συνδυσμός χειρουργικών επεμάσεων Εικόν 18. SPF-RR ότν εξλειφθούν, δεν επνέρχοντι. Αντίθετ, οι ρυτίδες γήρνσης επνέρχοντι ότν κνείς δικόψει το πρόγρμμ συντήρησης. Β. Πλμικό Laser (PDL) Βσίζετι στην εκπομπή πλμών φωτός υψηλής έντσης, που ομοιάζει με laser λλά δεν είνι. Η κτινοολί που πράγετι είνι πολυχρωμτική. η δέσμη φωτός που πράγουν εκπέμπετι σε πλμούς μικρής διάρκεις, ενώ μετξύ των πλμών μεσολεί διάστημ ηρεμίς sec. Κττάσετι στις μη επεμτικές μεθόδους νζωογόνησης του δέρμτος. Γ. SPF-RR-φωτοθερμόληση Είνι μί τεχνική κτά την οποί μί συσκευή, μέσω ενός εφρμογέ, εκπέμπει πλμικό φως, με Α. Λιποενέσεις-lipofilling Είνι μι μέθοδος με την οποί πό έν σημείo του σώμτος λμάνετι λίπος, το οποίο προστίθετι σε σημείο όπου ελλείπει. Είνι μι μέθοδος με πολλά πλεονεκτήμτ γι το γέμισμ των ρυτίδων, των ουλών, των ελλειμμάτων του περιγράμμτος του προσώπου ή του σώμτος πό διάφορες ιτίες. Β. W-plasty Τεχνική πλστικής χειρουργικής χωρίς εξωτερικές τομές-πρέμση μέσ πό το λεννογόνο. Γ. Τρίψιμο δέρμτος (dermasanding) κι CO 2 laser resurfacing Το Dermasanding (τρίψιμο του δέρμτος) με το χέρι προκλεί τρυμτισμό με πόξεση μεσίου άθους, δηλδή η επιδερμίδ κτστρέφετι κι γίνετι διείσδυση στη θηλοειδή στιάδ του χορίου. Το άθος της διείσδυσης εξρτάτι πό τον τύπο του χρησιμοποιούμενου γυλόχρτου, τη δύνμη που εφρμόζει ο χειρούργος κι τη διάρκει επφής με το δέρμ. Εικόν 19. ) πριν, ) μετά πό 4 συνεδρίες με PDL+1 συνεδρί με SPF-RR

10 Leonardo Marini M.D. 43ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 233 εικόν 20. Συνδυσμός χειρουργικών επεμάσεων Δ. Δερμοπόξεση-Dermabrasion Είνι η επέμση κτά την οποί ο δερμτολόγος «τροχίζει» κι φιρεί στοιάδες του δέρμτος με έν ειδικό περιστροφικό χειρουργικό εργλείο. Έτσι το δέρμ ντικθιστάτι πό κινούργιο, που είνι πιο πλό κι πιο φωτεινό σε εμφάνιση. Μπορεί ν συνδυστεί ή ν ντικτστθεί με άλλες θερπείες όπως το χημικό peeling κι το laser resurfacing. Εικόν 21. ) τοπική - νισθησί, ) έγχυση, γ) μόνιμο τελικό ποτέλεσμ. γ

11 234 Ελληνική Δερμτοχειρουργική, Τόμος 6, Τεύχος 4, 2009 εικόν 22. Χηλοειδές, ) πριν την επέμση, ) μετά πό χειρουργική εξίρεση κι ρδιοθερπεί Συμπέρσμ Πλήθος laser κι άλλων ενεργειών εφρμογών γίνουν στην γορά με συνεχείς ελτιώσεις. Οι σύγχρονοι δερμτολόγοι πρέπει ν κτέχουν τις νάλογες γνώσεις κι εμπειρί γι ν εντοπίσουν τ υπέρ κι τ κτά υτής της νές τεχνολογίς, έτσι ώστε ν μπορέσουν ν την εφρμόσουν στους σθενείς τους. Τέλος οι πλιές πρδοσικές μέθοδοι δεν πρέπει ν πργκωνιστούν, λλά ντίθετ ν χρησιμοποιούντι σε συνδυσμό με τις σύγχρονες, γι την εξγωγή όσο το δυντόν κλύτερων ποτελεσμάτων. Summary In modern Dermadologic Surgery new techniques allow physicians to improve skin aging and scars. These techniques are about invasive and non-invasive laser and energy sources. This study is about these techniques. Key words: scar healing, laser, photothermolisis, PCL.

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και εξέλιξη. History and evolution ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορία και εξέλιξη. History and evolution ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 422 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 5, (3):422-435, 2008 42ο σεμινάριο της ελληνικής εταιρείας δερματοχειρουργικής εφαρμογές Laser και άλλων πηγών ενέργειας στη δερματολογία Ιστορία και εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Αισθητικής - Κοσμετολογίας Πτυχιακή εργασία Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Lasers για τις μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος

Lasers για τις μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος 206 ομιλια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):206-213, 2009 Lasers για τις μελαγχρωματικές λάες του δέρματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μελαγχρωματικές λάες προκαλούνται από την υπερπαραγωγή μελανίνης από τα μελανοκύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙ ΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ συγκέντρωση Μόλυνση ονομάζετι η είσοδος ενός πθογόνου μικροίου στον οργνισμό. Χρονικά, προηγείτι η είσοδος του μικροίου κι κολουθεί η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρετόντα της Κρήτης, ένα γιαπί τεσσάρων αιώνων

Η Ρετόντα της Κρήτης, ένα γιαπί τεσσάρων αιώνων Η Ρετόντ της Κρήτης, έν γιπί τεσσάρων ιώνων Το 1900 έρχετι στην Κρήτη ένς ξεχωριστός άνθρωπος, προικισμένος με ευφυΐ κι γνώσεις: ο Giuseppe Gerola. Έρχετι ν κτγράψει τ ενετσιάνικ μνημεί. Σημειωτέον ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ- ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ LASER ΚΑΙ IPL ΣΤΟΝ ΤΡΙΧΙΚΟ ΘΥΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλ τ πρπάνω Τ προϊόντ της χρημτοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής A Αδιφνές Opaque Το γυλί, κι κάθε υλικό, που δεν είνι διπερτό πό το φως. Η διφάνει επιτυγχάνετι με την προσθήκη διφνοποιητών. Το γυλί που επιτρέπει τη δίοδο του φωτός ορίζετι ως ημιδιφνές ή διυγές ή διφώτιστο,

Διαβάστε περισσότερα