Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος."

Transcript

1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης ουσίς που περιέχετι σε ορισµένη ποσότητ διλύµτος. Τ διλύµτ νάλογ µε την ποσότητ της διλυµένης ουσίς δικρίνοντι σε: Αριά διλύµτ: µικρή ποσότητ διλυµένης ουσίς σε σχέση µε τον διλύτη. Πυκνά διλύµτ: ότν η ποσότητ της διλυµένης ουσίς είνι σχετικά µεγάλη. Κορεσµέν διλύµτ: περιέχουν τη µεγλύτερη δυντή ποσότητ διλυµένης ουσίς σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρσίς κι πίεσης. Ακόρεστ διλύµτ: περιέχουν µεγλύτερη ποσότητ διλυµένης ουσίς πό εκείνη που µπορεί ν διλυθεί (µέγιστη ποσότητ) σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρσίς κι πίεσης. Υπέρκορ διλύµτ: περιέχουν µεγλύτερη ποσότητ διλυµένης ουσίς πό εκείνη που µπορεί ν διλυθεί (κορεσµέν διλύµτ) σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρσίς κι πίεσης. Πρτήρηση: Οι όροι ριό κι πυκνό διάλυµ είνι σχετικοί κι δεν εκφράζουν µε κρίβει τη σύστση του διλύµτος. 1.1 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Περιεκτικότητ στ εκτό κτά βάρος (% W/W): εκφράζει τ γρµµάρι της διλυµένης ουσίς που περιέχοντι σε 100 g διλύµτος. % w / w διλυµ 100gδιλύµτος Περιεκτικότητ στ εκτό βάρος κτ όγκο (% W/): εκφράζει τ γρµµάρι της διλυµένης ουσίς που περιέχοντι σε 100 l διλύµτος. % w / v διλυµ 100lδιλύµτος Περιεκτικότητ στ εκτό κτ όγκο (% /): εκφράζει τ l της διλυµένης ουσίς (υγρής ή έρις) που περιέχοντι σε 100 l διλύµτος. % v / v διλυµ ί (l) 100lδιλύµτος Αυτός ο τρόπος έκφρσης χρησιµοποιείτι συνήθως σε έρι κι σε υγρά διλύµτ. Αν η διλυµένη ουσί ενός υγρού διλύµτος είνι η ιθνόλη ( CH3 CH 2OH ) τότε η % / περιεκτικότητ ονοµάζετι κι «λκοολικός βθµός ( ο )» e-ail :

2 2 %v / v λκοολο ύχου διλ ύµτος ή l ιθν όλης (l) λκοολο ύχου διλ ύµτος 1.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΝΕΤΑΙ Ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ότν µς δίνετι η περιεκτικότητ ενός διλύµτος, τότε γνωρίζουµε την ποσότητ της διλυµένης ουσίς που περιέχετι σε ορισµένη ποσότητ διλύµτος. Εφρµόζοντς τ νάλογ ποσά υπολογίζουµε την ποσότητ της διλυµένης ουσίς που περιέχετι σε µι άλλη ποσότητ διλύµτος ή την ποσότητ του διλύµτος που περιέχει µι άλλη ποσότητ διλυµένης ουσίς. Γι την επίλυση σκήσεων στις οποίες δίνετι ή ζητείτι η περιεκτικότητ ενός διλύµτος νάλογ µε την έκφρση περιεκτικότητς πρέπει ν εφρµόζουµε τ πρκάτω: % W/W περιεκτικότητ υπολογίζετι πό: τη µάζ του διλύµτος ( ) κι τη µάζ της διλυµένης ουσίς ( ιλυµένης ουσίς) % w / w ιλυµ ένης % W/ περιεκτικότητ υπολογίζετι πό: τον όγκο του διλύµτος ( ) κι τη µάζ της διλυµένης ουσίς ( ιλυµένης ουσίς) % w / v ιλυµ ένης % / περιεκτικότητ υπολογίζετι πό: τον όγκο του διλύµτος ( ) κι τον όγκο της διλυµένης ουσίς ( ιλυµένης ουσίς) % v / v ιλυµ ένης Επίσης πρέπει ν γνωρίζουµε ότι: Η µάζ του διλύµτος ( ) είνι ίση µε το άθροισµ των µζών του διλύτη ( ιλύτη ) κι τη µάζ της διλυµένης ουσίς ( ιλυµένης ουσίς ) ιλύτη+ ιλυµνης έ e-ail :

3 3 Η πυκνότητ ενός διλύµτος είνι: ρ ή ρ Πρτηρήσεις 1. Σε µι άσκηση µπορεί ν µς δίνουν ή ν µς ζητούν την περιεκτικότητ ενός διλύµτος, χωρίς ν µς κθορίζουν ν η περιεκτικότητ είνι % w/w ή %v/v. Στις περιπτώσεις υτές ν µς δίνετι η µάζ του διλύµτος τότε η περιεκτικότητ θ είνι % w/w, ενώ ν µς δίνετι ο όγκος του διλύµτος τότε η περιεκτικότητ θ είνι %v/v. 2. Σε έν διάλυµ ν περιέχοντι περισσότερες πό µι διλυµένες ουσίες τότε γι ν βρούµε την περιεκτικότητ του διλύµτος θ υπολογίσουµε τη συνολική µάζ του διλύµτος σύµφων µε τον τύπο: ιλύτη+ ιλυµνης έ 3. Γνωρίζουµε ότι διάλυµ είνι το οµογενές µίγµ δύο ή περισσότερων συσττικών. Αν εποµένως σε έν διάλυµ περιέχοντι κι διάλυτες ουσίες, τότε υτές δεν ποτελούν συσττικά του διλύµτος κι το τελικό διάλυµ θ περιέχει το διλύτη κι τις διλυµένες ουσίες (οι προσµίξεις δεν ποτελούν συσττικό του τελικού διλύµτος). 4. Οι µονάδες που χρησιµοποιούντι συνήθως στις εκφράσεις περιεκτικότητς είνι γι τη µάζ το g,ενώ γι τον όγκο το l. Ότν όµως µς δίνετι µι ποσότητ διλύµτος σε Kg ή tn ή L ή 3, τότε στις εκφράσεις περιεκτικότητς θ χρησιµοποιούµε τις µονάδες υτές. 1.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ Από την % W/W περιεκτικότητ κι την πυκνότητ(ρ) ενός διλύµτος υπολογίζετι η % W/ περιεκτικότητ κι ντίστροφ. ρ %w/w %w/v 1.4 ΑΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η ρίωση ενός διλύµτος γίνετι µε την προσθήκη κθρού διλύτη ( H 2 O ). e-ail :

4 4 1 1, 1 1 % 2 2, 2 2 % + H, 2 O H 2O Αρχικό ιάλυµ Α Τελικό ιάλυµ Β 1, 2 : όγκοι διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1, 2 : ποσότητες διλυµένης ουσίς στ διλύµτ Α, Β ντίστοιχ. 1, 2 : ποσότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. : περιεκτικότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1%, 2% Κτά την ρίωση ενός διλύµτος ισχύουν τ εξής: H2O 2 1 H 2O 2 % < 1 + κι % ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η συµπύκνωση ενός διλύµτος γίνετι µε δύο τρόπους. i) Με ποµάκρυνση κθρού διλύτη ( H 2 O ) πό το διάλυµ που γίνετι µε θέρµνση του διλύµτος. 1 1, 1 % 1 2, % - H2, O 2 H O Αρχικό ιάλυµ Α Τελικό ιάλυµ Β 1, 2 : όγκοι διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1, 2 : ποσότητες διλυµένης ουσίς στ διλύµτ Α, Β ντίστοιχ. e-ail :

5 5 1, 2 : ποσότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. : περιεκτικότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1%, 2% Κτά τη συµπύκνωση ενός διλύµτος ισχύουν τ εξής: H2O 2 1 H2O 2 % > 1 κι % ii) Με προσθήκη κθρής ποσότητς διλυµένης ουσίς (στερεό ή έριο) στο διάλυµ χωρίς ν µετβληθεί ο όγκος του διλύµτος. 1 1, 1 1 % 2 2, 2 2 % Αρχικό ιάλυµ Α Τελικό ιάλυµ Β 1, 2 : όγκοι διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1, 2 : ποσότητες διλυµένης ουσίς στ διλύµτ Α, Β ντίστοιχ. 1, 2 : ποσότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. 1%, 2% : περιεκτικότητες διλυµάτων Α, Β ντίστοιχ. Κτά τη συµπύκνωση ενός διλύµτος ισχύουν τ εξής: Πρτηρήσεις 2 1+ πρόσθετης διλυµ ένης πρόσθετης διλυµ ένης κι > % 2% 1 1. Σε µερικές σκήσεις δεν νφέρετι ότι γίνετι ρίωση ή συµπύκνωση του ρχικού διλύµτος, µπορούµε όµως ν το κτλάβουµε πό τις περιεκτικότητες του ρχικού ( 1 % ) κι του τελικού διλύµτος ( 2 % ). Αν ισχύει : 2% < 1% τότε το ρχικό διάλυµ έχει ριωθεί. e-ail :

6 6 Αν ισχύει : 1% < 2% τότε το ρχικό διάλυµ έχει συµπυκνωθεί. 2. Σε σκήσεις ρίωσης ενός διλύµτος µς δίνετι η σχέση όγκου τελικού κι ρχικού διλύµτος. Η έκφρση «έν διάλυµ ριώνετι στο Ν-πλάσιο του όγκου του» σηµίνει ότι το τελικό διάλυµ θ έχει Ν φορές µεγλύτερο όγκο πό το ρχικό διάλυµ, δηλδή στο ρχικό διάλυµ πρέπει ν προσθέσουµε διλύτη όγκου Ν-1 φορές µεγλύτερο του ρχικού του. Ότν µς δίνετι ότι όγκος 1 ενός διλύµτος ριώνετι σε όγκο 2,υτό σηµίνει ότι το τελικό διάλυµ θ έχει όγκο 2, δηλδή στο ρχικό διάλυµ πρέπει ν προστεθεί διλύτης όγκου ΑΝΑΜΙΞΗ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ανάµιξη διλυµάτων που έχουν την ίδι διλυµένη ουσί. 1 1, 1 % 1 2 2, 2 2 % 3 3, 3 3 % Αρχικό ιάλυµ Α Αρχικό ιάλυµ Β Τελικό ιάλυµ Γ 1, 2, 3 : όγκοι διλυµάτων Α, Β, Γ ντίστοιχ.,, : ποσότητες διλυµένης ουσίς στ διλύµτ Α, Β, Γ ντίστοιχ , 2, 3: ποσότητες διλυµάτων Α, Β, Γ ντίστοιχ. 1%, 2%, 3% : περιεκτικότητες διλυµάτων Α, Β, Γ. Κτά την νάµιξη διλυµάτων ισχύουν τ εξής: % < 2 + κι ν % τότε µετά την νάµιξη έχουµε: < % < % 1% 3 2 ν όµως: 2 % < 1 % τότε µετά την νάµιξη έχουµε: < % < % 2% ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ e-ail :

7 7 ιλυτότητ µις ουσίς σε έν διλύτη λέγετι η µεγλύτερη ποσότητ της ουσίς που µπορεί ν διλυθεί σε ορισµένη ποσότητ διλύτη ώστε ν προκύψει κορεσµένο διάλυµ, σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρσίς κι πίεσης. Ευδιάλυτη είνι µι ουσί που έχει µεγάλη διλυτότητ σε έν διλύτη. π.χ. Na2SO4 σε H2O υσδιάλυτη είνι µι ουσί που έχει µικρή διλυτότητ σε έν διλύτη. π.χ. Ba 2SO4 σε H2O Η διλυτότητ µις ουσίς εξρτάτι πό: ) τη φύση του διλύτη Όσο περισσότερο σχετίζετι η χηµική δοµή της διλυµένης ουσίς µε τον διλύτη τόσο µεγλύτερη είνι η διλυτότητ της ουσίς. Ισχύει γενικά ότι «τ όµοι διλύουν όµοι» δηλδή νόργνες ουσίες διλύοντι ευκολότερ σε νόργνους διλύτες, ενώ οργνικές ουσίες ευκολότερ σε οργνικούς διλύτες. β) τη θερµοκρσί Στ στερεά: ύξηση της θερµοκρσίς υξάνει τη διλυτότητά τους ( Θ, ). Στ έρι: ύξηση της θερµοκρσίς, ελττώνει τη διλυτότητά τους ( Θ, ). γ) την πίεση Στ έρι: ύξηση της πίεσης υξάνει τη διλυτότητ των ερίων στ υγρά διλύµτ ( P, ). Στ στερεά ή υγρά: η µετβολή της πίεσης δεν επηρεάζει τη διλυτότητά τους. ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ιλυτότητ στ εκτό κτά βάρος: εκφράζει τ γρµµάρι της διλυµένης ουσίς που διλύοντι σε 100 g διλύτη. ιλυτότητ % w / w διλυµ 100gδιλύτη ιλυτότητ στ εκτό βάρος κτ όγκο: εκφράζει τ γρµµάρι της διλυµένης ουσίς που διλύοντι σε 100 l διλύτη. ιλυτότητ %w / v διλυµ 100lδιλύτη Συγγρφές : Ανδρούλ Γεωργίου e-ail :

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νεάπολη,././ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:...... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αναμιγνύονται 250mL

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα