Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ Ελληνική Έκδοση 4.0 () Έκδ 4.0-2_Μάρτ2013 Ισχύει από: Μαρτίου 2013 Υποχρεωτικό από: Ιούνιος 2013

2 Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ ΣΗΜΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ Ελληνική Έκδοση 4.0 () Έκδ 4.0-2_Μάρτ2013 Ισχύει από: Μαρτίου 2013 Υποχρεωτικό από: Ιούνιος 2013

3 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ AF ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ AF.1 AF.2 AF.3 AF.4 AF.5 AF.6 AF.7 AF.8 AF.9 AF.10 AF.11 AF.12 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (δεν ισχύει για Άνθη και Καλλωπιστικά) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GLOBALG.A.P. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ υποχρεωτικό όταν ο παραγωγός είναι εγγεγραμμένος για Παράλληλη Παραγωγή/Παράλληλη Ιδιοκτησία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ AF 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ AF 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 3 από 94

4 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ Τα σημεία ελέγχου αυτής της ενότητας εφαρμόζονται σε όλους τους παραγωγούς που ζητούν πιστοποίηση που να καλύπτει θέματα σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της φάρμας. AF. 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ένα από τα χαρακτηριστικά κλειδιά της αειφορικής δραστηριότητας φάρμας είναι η συνεχής ολοκλήρωση της ειδικής γνώσης της τοποθεσίας και των εμπειριών στο μελλοντικό σχεδιασμό διαχείρισης και εφαρμογών. Το κεφάλαιο αυτό σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η γη, τα κτίρια και οι άλλες εγκαταστάσεις, που αποτελούν τη δομή της φάρμας, διαχειρίζονται σωστά ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων και η προστασία του περιβάλλοντος. AF. 1.1 Ιστορικό Τοποθεσίας AF Είναι καθιερωμένο ένα σύστημα αναφοράς για κάθε αγρό, οπωρώνα, θερμοκήπιο, αυλή, αγροτεμάχιο, κτίριο ζωικού κεφαλαίου/ μαντρί και/ή άλλη περιοχή/ τοποθεσία που να χρησιμοποιείται στην παραγωγή και να αναφέρεται σε ένα σχέδιο ή χάρτη της φάρμας; Η συμμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει οπτική αναγνώριση με τη μορφή σήμανσης σε κάθε αγρό/οπωρώνα, θερμοκήπιο/αυλή/αγροτεμάχιο/κτίριο ζωικού κεφαλαίου/μαντρί ή άλλη έκταση/τοποθεσία φάρμας, ή ένα σχέδιο ή χάρτη της φάρμας που θα μπορούσε να διασταυρώνεται με το σύστημα αναγνώρισης. Όχι Μ/Ε Δευτερεύουσα AF Είναι καθιερωμένο ένα σύστημα καταγραφής για κάθε μονάδα παραγωγής ή άλλη περιοχή/ τοποθεσία που να εξασφαλίζει μια καταγραφή της παραγωγής ζωικού κεφαλαίου/ ιχθυοκαλλιέργειας και/ή αγροτικών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σ' αυτές τις τοποθεσίες; Πρόσφατα αρχεία πρέπει να παρέχουν ιστορικό της παραγωγής GLOBALG.A.P. όλων των περιοχών παραγωγής. Όχι Μ/Ε AF. 1.2 Διαχείριση Τοποθεσίας _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF Υπάρχει εκτίμηση επικινδυνότητας στον αρχικό έλεγχο για όλες τις εγγεγραμμένες περιοχές για πιστοποίηση; Κατά τη διάρκεια επόμενων ελέγχων υπάρχει διαθέσιμη μία εκτίμηση επικινδυνότητας για νέες ή υπάρχουσες τοποθεσίες παραγωγής όπου οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει (αυτό περιλαμβάνει ενοικιαζόμενη γη). Αυτή η εκτίμηση επικινδυνότητας δείχνει ότι η εν λόγω τοποθεσία είναι κατάλληλη για παραγωγή, σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον και την υγεία των ζώων όπου εφαρμόζεται; Έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο διαχείρισης το οποίο καθορίζει στρατηγικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων που αναγνωρίζονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας (AF.1.2.1); Μία εκτίμηση επικινδυνότητας είναι αναγκαία στον αρχικό έλεγχο ώστε να καθορίζει αν η τοποθεσία είναι κατάλληλη. Η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να αναθεωρείται ετήσια και να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που έχουν αλλάξει ή όταν χρησιμοποιούνται νέες περιοχές. Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό της περιοχής και την επίδραση των προτεινόμενων επιχειρήσεων στον παρακείμενο ζωικό πληθυσμό/καλλιέργειες/ περιβάλλον (βλέπε AF Παράρτημα 1 Εκτίμηση Επικινδυνότητας για βασικές πληροφορίες και AF Παράρτημα 2 για ειδικές πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να καλυφθεί). Ένα σχέδιο διαχείρισης διαχειρίζεται τους κινδύνους που προσδιορίζονται στο AF.1.2.1, περιγράφει τις στρατηγικές οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω περιοχή είναι κατάλληλη για παραγωγή. Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 4 από 94

5 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 2 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σημαντικά στοιχεία για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη φάρμα πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται αρχεία. AF. 2.1 Είναι όλα τα αρχεία που ζητούνται κατά τον εξωτερικό έλεγχο προσβάσιμα και τηρούνται για χρονική περίοδο 2 ετών κατ ελάχιστο, εκτός εάν σε ειδικά σημεία ελέγχου παρουσιάζεται η απαίτηση για μεγαλύτερη περίοδο; Οι Παραγωγοί πρέπει να τηρούν ενημερωμένα αρχεία για τουλάχιστο 2 χρόνια. Τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία του εξωτερικού ελέγχου ή από την ημερομηνία εγγραφής, οι νέοι αιτούντες πρέπει να έχουν πλήρη αρχεία με αναφορά σε κάθε έκταση που καλύπτεται με την εγγραφή και με όλες τις γεωργικές δραστηριότητες σχετικά με την τεκμηρίωση GLOBALG.A.P. που απαιτείται για την έκταση αυτή. Για Ζωικό Κεφάλαιο αυτά τα αρχεία πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστο την τελευταίο περίοδο πριν τον αρχικό έλεγχο. Όχι Μ/Ε. Δευτερεύουσα AF. 2.2 Ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών παίρνουν την ευθύνη για να πραγματοποιούν τουλάχιστο μία εσωτερική αυτο-αξιολόγηση ή εσωτερικό έλεγχο ομάδας παραγωγών, αντίστοιχα, ανά έτος σύμφωνα με το Πρότυπο GLOBALG.A.P.; Υπάρχει τεκμηριωμένη απόδειξη ότι στην Επιλογή 1: μία εσωτερική αυτο-αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί υπό την ευθύνη του παραγωγού, Επιλογή 2: ένας εσωτερικός έλεγχος κάθε μέλους της ομάδας και μία εσωτερική επιθεώρηση QMS έχουν πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη της ομάδας παραγωγών. Όχι Μ/Ε. AF. 2.3 Έχουν ληφθεί δραστικές διορθωτικές ενέργειες ως αποτέλεσμα των μησυμμορφώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την εσωτερική αυτοαξιολόγηση ή τους εσωτερικούς ελέγχους ομάδας παραγωγών; Οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες είναι τεκμηριωμένες και υλοποιήθηκαν. Όχι Μ/Ε. AF. 3 ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Οι άνθρωποι είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία κάθε φάρμας. Προσωπικό και εργολάβοι της φάρμας καθώς και οι ίδιοι οι παραγωγοί τάσσονται υπέρ της ποιότητα της παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κατάρτιση και εκπαίδευση θα βοηθήσουν στην πρόοδο προς την αειφορία και την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να εξασφαλίσει ασφαλείς πρακτικές στο χώρο εργασίας και ότι όλοι οι εργαζόμενοι τόσο κατανοούν όσο και είναι ικανοί να εκτελούν τα καθήκοντά τους, τους παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός που τους επιτρέπει να εργάζονται με ασφάλεια, και ότι, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορούν να λάβουν σωστή και έγκαιρη βοήθεια. Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 5 από 94

6 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 3.1 Υγεία και Ασφάλεια AF: Έχει ο παραγωγός μια γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας για τους κινδύνους των εργαζομένων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια; Η γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί να είναι μία γενική, όμως πρέπει να ταιριάζει με τις συνθήκες στη φάρμα. Η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να ανασκοπείται και να επικαιροποιείται όταν συμβαίνουν αλλαγές (π.χ. καινούργια μηχανήματα, νέα κτήρια, νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τροποποιημένες πρακτικές καλλιέργειας, κτλ.). Παραδείγματα κινδύνων είναι, όμως χωρίς να περιορίζονται σ αυτά: κινητά εξαρτήματα μηχανημάτων, κατάσταση δυναμοδότη, ηλεκτρισμός, υπερβολικός θόρυβος, βρομιά, δονήσεις, ακραίες θερμοκρασίες, σκάλες, αποθήκευση καυσίμων, δεξαμενές λάσπης, κτλ. Όχι Μ/Ε. Δευτερεύουσα AF Έχει η φάρμα γραπτές διαδικασίες για την υγεία και την ασφάλεια οι οποίες διαχειρίζονται θέματα που έχουν αναγνωριστεί στην εκτίμηση επικινδυνότητας του AF.3.1.1; Οι διαδικασίες για την υγεία και την ασφάλεια πρέπει να διαχειρίζονται τα σημεία που αναγνωρίζονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας (AF.3.1.1) και πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργίες της φάρμας. Θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν διαδικασίες ατυχήματος και επειγόντων καταστάσεων και σχέδια έκτακτης ανάγκης, που σχετίζονται με κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο στην εργασία, κτλ. Οι διαδικασίες πρέπει να ανασκοπούνται ετησίως και να επικαιροποιούνται όταν η εκτίμηση επικινδυνότητας αλλάζει. Δευτερεύουσα _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF. 3.2 Έχουν λάβει όλοι οι εργαζόμενοι εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια; Υγιεινή Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν ικανότητα σε ευθύνες και καθήκοντα μέσω οπτικής παρατήρησης. Πρέπει να υπάρχει απόδειξη με τις οδηγίες και αρχεία εκπαίδευσης. Ο παραγωγός μπορεί να διεξάγει την εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια, αν υπάρχουν διαθέσιμα (π.χ. δεν χρειάζεται να είναι ένας εξωτερικός μεμονωμένος ο οποίος διεξάγει την εκπαίδευση) αρχεία εκπαίδευσης και/ή υλικό εκπαίδευσης. Όχι Μ/Ε. AF Έχει η φάρμα μια γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας για την υγιεινή; Η γραπτή εκτίμηση επικινδυνότητας για θέματα υγιεινής καλύπτει το περιβάλλον της παραγωγής. Οι κίνδυνοι εξαρτώνται από τα παραγόμενα και/ή τα προμηθευόμενα προϊόντα. Η εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί να είναι μία γενική, όμως πρέπει να ταιριάζει με τις συνθήκες στη φάρμα και πρέπει να ανασκοπείται ετησίως και να επικαιροποιείται όταν συμβαίνουν αλλαγές (όπως άλλες δραστηριότητες). Όχι Μ/Ε. Δευτερεύουσα Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 6 από 94

7 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF Η φάρμα διαθέτει τεκμηριωμένες οδηγίες για την υγιεινή σε όλους τους εργαζόμενους; Οι οδηγίες υγιεινής είναι σε εμφανές σημείο: δίνονται με ξεκάθαρες πινακίδες (εικόνες) και/ή στην επικρατέστερη γλώσσα του εργατικού δυναμικού. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο: - την ανάγκη για πλύσιμο χεριών, - την κάλυψη των πληγών του δέρματος, - τον περιορισμό του καπνίσματος, γεύματα και ποτό σε καθορισμένους χώρους, - ειδοποίηση για οποιαδήποτε σχετική μόλυνση ή συνθήκες, αυτό περιλαμβάνει σημάδια ασθένειας (π.χ. εμετός, ίκτερος, διάρροια) σύμφωνα με τα οποία αυτοί οι εργαζόμενοι θα περιορίζονται από την άμεση επαφή με το προϊόν και τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. - τη χρήση κατάλληλης προστατευτικής ενδυμασίας. Όχι Μ/Ε. Δευτερεύουσα AF Όλοι οι εργαζόμενοι στη φάρμα έχουν λάβει ετήσια βασική εκπαίδευση υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες υγιεινής στο AF.3.2.2; Η γραπτή και η προφορική εκπαίδευση δίνεται ως ένα εισαγωγικό μάθημα εκπαίδευσης για την υγιεινή. Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση και να επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους. Όλες οι οδηγίες από το σημείο AF πρέπει να καλύπτονται σ αυτή την εκπαίδευση. Όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των εργοδοτών και διευθυντών, πρέπει κάθε χρόνο να συμμετέχουν στη βασική εκπαίδευση για την υγιεινή της φάρμας. Δευτερεύουσα AF Εφαρμόζονται οι διαδικασίες υγιεινής της φάρμας; Οι εργαζόμενοι με καθορισμένα καθήκοντα στις διαδικασίες υγιεινής πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητα κατά τον έλεγχο και υπάρχει οπτική απόδειξη ότι οι διαδικασίες υγιεινής υλοποιούνται. Όχι Μ/Ε. AF. 3.3 Εκπαίδευση _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF Τηρείται αρχείο με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τους συμμετέχοντες; Όλοι οι εργαζόμενοι που χειρίζονται και/ή διαχειρίζονται κτηνιατρικά φάρμακα, χημικά, απολυμαντικά, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα και/ή άλλες επικίνδυνες ουσίες και όλοι οι εργαζόμενοι που χειρίζονται επικίνδυνο ή πολύπλοκο εξοπλισμό όπως καθορίζεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας στο σημείο AF.3.1.1, έχουν πιστοποιητικά επάρκειας, και/ή στοιχεία από άλλα τέτοια προσόντα; Τηρείται αρχείο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με το θέμα που καλύπτεται, τον εκπαιδευτή, την ημερομηνία και τους συμμετέχοντες. Απαιτείται αποδεικτικό παρακολούθησης. Αρχεία πρέπει να ταυτοποιούν τους εργαζόμενους που εκτελούν τέτοια καθήκοντα και παρουσιάζουν απόδειξη της ικανότητας, πιστοποιητικά εκπαίδευσης, και/ή αρχεία εκπαίδευσης με απόδειξη παρακολούθησης. Όχι Μ/Ε Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 7 από 94

8 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 3.4 Κίνδυνοι και Πρώτες Βοήθειες AF Υπάρχουν διαδικασίες για περιπτώσεις ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης; Είναι σε εμφανές σημείο και ανακοινώνονται σε όλα τα πρόσωπα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της φάρμας; Μόνιμες διαδικασίες σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να φαίνονται καθαρά σε προσιτό και εμφανές σημείο. Αυτές οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στην επικρατέστερη γλώσσα του εργατικού δυναμικού και/ή με διαγράμματα. Οι διαδικασίες πρέπει να προσδιορίζουν τα παρακάτω: - Χάρτη αναφοράς της φάρμας ή διεύθυνση φάρμας - Πρόσωπο(α) επικοινωνίας - Μια ενημερωμένη λίστα με τους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς (αστυνομία, ασθενοφόρο, νοσοκομείο, πυροσβεστική, πρόσβαση σε επείγουσες καταστάσεις ιατρικής φροντίδας στο χώρο ή με μεταφορικά μέσα, ηλεκτρισμός και παροχή νερού και αερίου) Παραδείγματα άλλων διαδικασιών που μπορούν να περιλαμβάνονται : - Θέση με τα κοντινότερα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, ραδιόφωνο) - Πως και πότε γίνεται η επαφή με τις τοπικές ιατρικές υπηρεσίες, νοσοκομείο και άλλες υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών (ΠΟΤΕ συνέβη; ΤΙ συνέβη; ΠΟΣΟΙ είναι οι τραυματίες; ΤΙ είδους τραυματισμοί είναι; ΠΟΙΟΝ κάλεσαν;), - Θέση των πυροσβεστήρων, - Εξοδοι κινδύνου, - Επείγουσα διακοπή ηλεκτρισμού, αερίου και παροχής νερού, και - Πως πρέπει να αναφέρονται τα ατυχήματα ή τα επικίνδυνα περιστατικά Δευτερεύουσα _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF AF Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που προσδιορίζονται ξεκάθαρα με προειδοποιητικά σήματα; Υπάρχουν οδηγίες ασφαλείας διαθέσιμες/ προσβάσιμες σχετικά με επικίνδυνες για την υγεία του εργαζόμενου ουσίες; Υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών σε όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και κοντά στον αγρό εργασίας; Μόνιμες και ευκρινείς πινακίδες πρέπει να καταδεικνύουν τους πιθανούς κινδύνους (όπως λακκούβες λυμάτων, δεξαμενές καυσίμων, εργαστήρια, πόρτες πρόσβασης σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα/ λιπάσματα/ άλλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης χημικών καθώς και στα διαστήματα επαναφοράς, κτλ.). Πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα και στην επικρατέστερη γλώσσα του εργατικού δυναμικού και/ή με διαγράμματα. Όχι Μ/Ε. Όταν απαιτείται να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ενέργεια, πληροφορίες (όπως ιστότοπος, αριθμός τηλεφώνου, φύλλα δεδομένων για την ασφάλεια υλικού, κλπ.) είναι προσβάσιμες. Πλήρη και καλά διατηρημένα κουτιά πρώτων βοηθειών (πχ. σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες) πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις και διαθέσιμα για μεταφορά (τρακτέρ, αυτοκίνητο, κτλ.) κοντά στην εργασία. Δευτερεύουσα Δευτερεύουσα Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 8 από 94

9 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF Υπάρχει πάντοτε ένας κατάλληλος αριθμός ατόμων (τουλάχιστο ένα άτομο) εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειες που είναι παρόν σε κάθε φάρμα όποτε πραγματοποιούνται δραστηριότητες στη φάρμα; Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστο ένα άτομο εκπαιδευμένο στις Πρώτες Βοήθειες (πχ. τα τελευταία 5 χρόνια) που είναι παρόν στη φάρμα όποτε πραγματοποιούνται δραστηριότητες στη φάρμα. Σύμφωνα με την οδηγία: ένα εκπαιδευμένο άτομο ανά 50 εργαζόμενοι. Στις δραστηριότητες της φάρμας περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις σχετικές ενότητες αυτού του προτύπου. Δευτερεύουσα AF. 3.5 Προστατευτική Ενδυμασία/Εξοπλισμός AF Εργαζόμενοι, επισκέπτες και υπεργολάβοι είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις και/ή τις οδηγίες της ετικέτας και/ή όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή; Ολοκληρωμένα σύνολα προστατευτικής ενδυμασίας, τα οποία πληρούν τις οδηγίες της ετικέτας και/ή τις νόμιμες απαιτήσεις και/ή τις απαιτήσεις που επιβάλλει η αρμόδια αρχή, είναι διαθέσιμα στη φάρμα, χρησιμοποιούνται και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Για να υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες της ετικέτας ή τις λειτουργίες της φάρμας, αυτό περιλαμβάνει μερικά από τα παρακάτω: λαστιχένιες μπότες ή άλλα κατάλληλα υποδήματα, αδιάβροχα ρούχα, προστατευτικό πανωφόρι, λαστιχένια γάντια, μάσκες προσώπου, κατάλληλες αναπνευστικές συσκευές (περιλαμβανομένων ανταλλακτικών φίλτρων), οδηγίες προστασίας αυτιών και ματιών, σωσίβια, κτλ. όπως απαιτούνται από τις ετικέτες ή τις επιχειρήσεις στην φάρμα _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF Η προστατευτική ενδυμασία καθαρίζεται μετά τη χρήση και αποθηκεύεται έτσι ώστε να προλαμβάνεται μόλυνση της ενδυμασίας του προσωπικού; Η προστατευτική ενδυμασία καθαρίζεται και υπάρχει ένα πρόγραμμα καθαρισμού προσαρμοσμένο σύμφωνα με το είδος της χρήσης και το βαθμό της πιθανής μόλυνσης. Ο καθαρισμός της προστατευτικής ενδυμασίας και του εξοπλισμού περιλαμβάνει ξεχωριστό πλύσιμο από την προσωπική ενδυμασία. Πλύσιμο των επαναχρησιμοποιούμενων γαντιών πριν την αφαίρεση. Βρόμικες και φθαρμένες προστατευτικές ενδυμασίες και εξοπλισμός και ληγμένα φίλτρα θα πρέπει να αποσύρονται καταλλήλως. Εξαρτήματα μιας χρήσης (όπως γάντια, πανωφόρια, κλπ.) πρέπει να πετιούνται μετά τη χρήση. Όλες οι προστατευτικές ενδυμασίες και ο εξοπλισμός περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών των φίλτρων κλπ. πρέπει να αποθηκεύονται έξω από φυτοπροστατευτικά προϊόντα/ εγκατάσταση αποθήκευσης και φυσικά ξεχωριστά από άλλα χημικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση της ενδυμασίας ή του εξοπλισμού. Όχι Μ/Ε. Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 9 από 94

10 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 3.6 Ευημερία Εργαζόμενου AF Υπάρχει μέλος της διοίκησης σαφώς καθορισμένο ως υπεύθυνο για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων; Υπάρχει τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι ένα σαφώς καθορισμένο, διορισμένο μέλος της διοίκησης είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση συμμόρφωσης και υλοποίησης με τους υπάρχοντες, ισχύοντες και σχετικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς πάνω σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων. AF Πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων; Υπάρχουν αρχεία από τέτοιες συναντήσεις; Αρχεία δείχνουν ότι οι ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με την υγεία, ασφάλεια και ευημερία καταγράφονται στις συναντήσεις που σχεδιάζονται και οργανώνονται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και ότι αυτές οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται ανοιχτά (πχ. χωρίς φόβο ή εκφοβισμό ή τιμωρία). Ο επιθεωρητής δεν είναι απαραίτητο να κρίνει το περιεχόμενο, την ορθότητα ή την έκβαση τέτοιων συναντήσεων. Συνιστάται AF Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε καθαρούς χώρους αποθήκευσης των τροφών, καθορισμένους χώρους ανάπαυσης, εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών και πόσιμου νερού; Εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών, πόσιμο νερό, ένα μέρος για την αποθήκευση της τροφής και ένα μέρος για τη σίτιση πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους. Δευτερεύουσα AF Τα καταλύματα που βρίσκονται στην τοποθεσία είναι κατοικήσιμα και διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες και ευκολίες; Τα καταλύματα για τους εργαζόμενους στη φάρμα είναι κατοικήσιμα και έχουν γερή οροφή, παράθυρα και πόρτες, και διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες τρεχούμενου νερού, τουαλέτες και αποχετεύσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποχετεύσεις, βόθροι βιολογικού καθαρισμού γίνονται αποδεκτοί αν είναι σύμφωνοι με τους τοπικούς κανονισμούς. Δευτερεύουσα _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 10 από 94

11 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ AF. 4.1 Όταν ο παραγωγός χρησιμοποιεί υπεργολάβους, όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη φάρμα; Οι υπεργολάβοι πρέπει να πραγματοποιούν μια αξιολόγηση (ή ο παραγωγός πρέπει να το κάνει εκ μέρους των υπεργολάβων) της συμμόρφωσης στα σημεία ελέγχου GLOBALG.A.P. σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στη φάρμα. Απόδειξη συμμόρφωσης με τα εφαρμόσιμα σημεία ελέγχου πρέπει να είναι διαθέσιμη στη φάρμα κατά τη διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου και ο υπεργολάβος πρέπει να αποδεχθεί ότι οι εγκεκριμένοι πιστοποιόντες GLOBALG.A.P. επιτρέπεται να επαληθεύουν τις αξιολογήσεις μέσω ενός ελέγχου με φυσική παρουσία όπου υπάρχει αμφιβολία. Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των σημείων ελέγχου που εφαρμόζονται στα καθήκοντα του υπεργολάβου ελέγχοντας και υπογράφοντας την αξιολόγηση του υπεργολάβου για κάθε καθήκον και εποχή. Όπου ο υπεργολάβος έχει αξιολογηθεί από φορέα πιστοποίησης 3 ου μέρους, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το GLOBALG.A.P., ο παραγωγός θα πρέπει να λάβει μία αναφορά από τον υπεργολάβο με τις παρακάτω πληροφορίες : 1) Ημερομηνία αξιολόγησης, 2) Όνομα του Φορέα Πιστοποίησης, 3) Όνομα ελεγκτή, 4) Στοιχεία υπεργολάβου, 5) Αναφορά που απαριθμεί τις απαντήσεις στα σχετικά Σημεία Ελέγχου και Κριτήρια Συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που ο χειρισμός προϊόντος δίνεται υπεργολαβία, ο φορέας πιστοποίησης που ελέγχει τον παραγωγό πρέπει επίσης να ελέγξει τα σχετικά σημεία ελέγχου (αναφορά στις σχετικές προδιαγραφές πεδίου). Δευτερεύουσα _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF. 4.2 AF. 5 Όλοι οι υπεργολάβοι και οι επισκέπτες είναι ενήμεροι για τις σχετικές διαδικασίες προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει απόδειξη ότι οι σχετικές διαδικασίες προσωπικής υγείας, ασφάλειας και υγιεινής έχουν επίσημα ανακοινωθεί στους επισκέπτες και υπεργολάβους (όπως, σχετικές οδηγίες βρίσκονται σε εμφανές σημείο όπου όλοι οι επισκέπτες και οι υπεργολάβοι μπορούν να τις διαβάζουν). Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει: ανασκόπηση των εφαρμογών που ισχύουν, αποφυγή των αποβλήτων, μείωση των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και ανακύκλωση των αποβλήτων. Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 11 από 94

12 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 5.1 Προσδιορισμός Αποβλήτων και Ρυπαντών AF Έχουν προσδιοριστεί όλα τα πιθανά προϊόντα αποβλήτων και οι πηγές ρύπανσης σε όλες τις περιοχές της επιχείρησης; Τα πιθανά προϊόντα αποβλήτων (πχ. χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, λάδι, κλπ.) και οι πηγές ρύπανσης (όπως υπερβολικό λίπασμα, καυσαέριο, λάδι, καύσιμο, θόρυβος, υγρό, χημικά, διάλυμα εξόντωσης ζωυφίων, απόβλητα ζωοτροφών, άλγη από τον καθαρισμό των διχτύων, κτλ.) που παράγονται από τις διεργασίες στη φάρμα έχουν ταξινομηθεί. Δευτερεύουσα AF. 5.2 Σχέδιο Δράσης για Απόβλητα και Ρυπαντές AF Υπάρχει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων φάρμας για αποφυγή και/ή μείωση αποβλήτων και ρύπανσης και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει κατάλληλους όρους για τη διάθεση των αποβλήτων; Ένα περιεκτικό, πρόσφατο, τεκμηριωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει μείωση αποβλήτων, ρύπανσης και ανακύκλωση αποβλήτων είναι διαθέσιμο. Ρύπανση αέρα, εδάφους, νερού, θορύβου και φωτός πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τα προϊόντα και τις πηγές που αναγνωρίζονται στο πλάνο. Συνιστάται AF Έχουν καθαριστεί όλα τα απόβλητα/υλικά στρωματισμού; Οπτική αξιολόγηση ότι δεν υπάρχει απόβλητα/υλικά στρωματισμού γύρω από την παραγωγή ή τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Τυχαία και άσκοπα υλικά στρωματισμού και απόβλητα στους καθορισμένους χώρους είναι αποδεκτά εξίσου με τα απόβλητα που προέρχονται από την εργασία της ημέρας. Όλα τα άλλα υλικά στρωματισμού και απόβλητα έχουν καθαριστεί, περιλαμβανομένης της υπερχείλισης καυσίμου. AF Υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας, τα οργανικά απόβλητα κομποστοποιούνται στη φάρμα και χρησιμοποιούνται για βελτίωση του εδάφους; Τα υλικά των οργανικών αποβλήτων κομποστοποιούνται και χρησιμοποιούνται για βελτίωση του εδάφους. Η μέθοδος της κομποστοποίησης εγγυάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας. Συνιστάται AF. 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Δραστηριότητα στη φάρμα και περιβάλλον συνδέονται και δε διαχωρίζονται. Η διαχείριση της άγριας ζωής και του εξωτερικού τοπίου έχει μεγάλη σημασία. Ο εμπλουτισμός των ειδών καθώς και η διαρθρωτική ποικιλότητα των θεμάτων που αφορούν τη γη και το τοπίο θα ωφεληθούν από την αφθονία και την ποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας. Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 12 από 94

13 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 6.1 Επίδραση από τη δραστηριότητα στη Φάρμα στο Περιβάλλον και στη Βιοποικιλότητα (διασταύρωση με το σημείο AB.10 Ενότητα Ιχθυοκαλλιέργειας) AF Κάθε παραγωγός έχει ένα σχέδιο διαχείρισης και διαφύλαξης της άγριας ζωής για την επιχείρηση που επιβεβαιώνει την επίδραση των δραστηριοτήτων της φάρμας στο περιβάλλον; Πρέπει να υπάρχει ένα γραπτό σχέδιο δράσης το οποίο στόχο έχει την αφθονία των οικοτόπων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη φάρμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός μεμονωμένου σχεδίου ή μιας περιφερειακής δράσης, αν η φάρμα συμμετέχει σ' αυτή ή καλύπτεται απ' αυτή. Η δράση θα περιλαμβάνει γνώση των πρακτικών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών, χρήση θρεπτικών στοιχείων στις καλλιέργειες, διαφύλαξη περιοχών, παροχές νερού, την επίδραση σε άλλους χρήστες, κλπ. Δευτερεύουσα AF Εξετάζει ο παραγωγός για το πώς να εμπλουτίσει το περιβάλλον προς όφελος της τοπικής κοινότητας και της χλωρίδας και πανίδας; Είναι η πολιτική αυτή συμβατή με την αειφόρο εμπορική γεωργική παραγωγή και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον; Θα πρέπει να υπάρχουν απτές ενέργειες και πρωτοβουλίες που μπορούν να αποδειχθούν 1) από τον παραγωγό είτε στην περιοχή παραγωγής είτε 2) από τη συμμετοχή σε μια ομάδα που δραστηριοποιείται σε σχήματα περιβαλλοντικής στήριξης με έμφαση στην ποιότητα οικοτόπου και στα στοιχεία οικοτόπου. Υπάρχει δέσμευση στο σχέδιο διαφύλαξης να διεξαχθεί μια επιθεώρηση με βασική γραμμή στα ισχύοντα επίπεδα, τοποθεσία, συνθήκες, κτλ. της χλωρίδας και πανίδας στη φάρμα ώστε να ενεργοποιηθεί ο σχεδιασμός δράσεων. Στο σχέδιο διαφύλαξης υπάρχει ξεκάθαρη λίστα προτεραιοτήτων και δράσεων ώστε να εμπλουτιστούν οι οικότοποι για χλωρίδα και πανίδα όπου είναι βιώσιμο και να αυξηθεί η ποικιλότητα στην εκμετάλλευση. Συνιστάται AF. 6.2 Μη Παραγωγικές Εκτάσεις _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF. 6.3 AF AF 7 Έχει εξεταστεί η περίπτωση μετατροπής των μη παραγωγικών εκτάσεων (πχ. ρηχοί βαλτότοποι, δασότοποι, κεφαλάρια χωραφιών ή εκτάσεις με φτωχά εδάφη, κτλ.) σε προστατευόμενες περιοχές για την αύξηση της φυσικής χλωρίδας και πανίδας; Αποδοτικότητα Ενέργειας Μπορεί ο παραγωγός να παρουσιάσει την παρακολούθηση της ενέργειας στη φάρμα; ΠΑΡΑΠΟΝΑ Η διαχείριση των παραπόνων θα οδηγήσει σε ένα συνολικό καλύτερο σύστημα παραγωγής. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για μετατροπή μη παραγωγικών εκτάσεων και καθορισμένων περιοχών που δίνουν προτεραιότητα στην οικολογία σε προστατευόμενες περιοχές, όπου είναι βιώσιμο. Υπάρχουν αρχεία με τη χρήση της ενέργειας. Ο παραγωγός γνωρίζει που και πως καταναλώνεται η ενέργεια στη φάρμα και μέσα από ποιες πρακτικές. Ο εξοπλισμός της φάρμας θα πρέπει να επιλεγεί και να συντηρηθεί για τη βέλτιστη κατανάλωση της ενέργειας. Η χρήση μηανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Συνιστάται Συνιστάται Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 13 από 94

14 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 7.1 Υπάρχει διαθέσιμη μία διαδικασία παραπόνων σχετικά με θέματα που καλύπτει το πρότυπο GLOBALG.A.P.; Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι τα παράπονα καταγράφονται σωστά, μελετώνται και τηρείται αρχείο με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί; Μία τεκμηριωμένη διαδικασία παραπόνων είναι διαθέσιμη ώστε να διευκολύνει ότι όλα τα παράπονα που έχουν ληφθεί και σχετίζονται με θέματα που καλύπτει το GLOBALG.A.P. καταγράφονται και τηρούνται. Οι διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται σύμφωνα με τα παράπονα αυτά τεκμηριώνονται. Όχι Μ/Ε. AF. 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ / ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ AF. 8.1 AF. 9 Έχει ο παραγωγός τεκμηριωμένες διαδικασίες για το πώς να διαχειρίζεται/να παίρνει την πρωτοβουλία για απόσυρση/ανάκληση των πιστοποιημένων προϊόντων από την αγορά και αυτές δοκιμάζονται ετησίως; ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μη εφαρμόσιμο για Άνθη και Καλλωπιστικά) Ο παραγωγός πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεκμηριωμένες διαδικασίες οι οποίες προσδιορίζουν το είδος του γεγονότος που μπορεί να οδηγήσει σε μία απόσυρση/ανάκληση, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα να λαμβάνουν αποφάσεις για πιθανή απόσυρση /ανάκληση προϊόντος, το μηχανισμό ενημέρωσης των πελατών και του Φορέα Πιστοποίησης GLOBALG.A.P. (αν δεν έχει επιβληθεί κύρωση από το ΦΠ και ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών έχει αποσύρει/ανακαλέσει τα προϊόντα με ελεύθερη βούληση) και τις μεθόδους προσέγγισης του αποθέματος. Οι διαδικασίες πρέπει να δοκιμάζονται ετησίως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Η δοκιμή μπορεί να είναι ψευδής και πρέπει να καταγράφεται. AF. 9.1 Υπάρχει εκτίμηση επικινδυνότητας για την προστασία των τροφίμων και εφαρμόζονται διαδικασίες που ορίζουν τους κινδύνους; Οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλες τις φάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να ταυτοποιούνται και να αξιολογούνται. Η ταυτοποίηση επικινδυνότητας για την ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία προέρχονται από ασφαλείς και εγγυημένες πηγές. Πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους και υπεργολάβους πρέπει να είναι διαθέσιμες. Διαδικασίες για διορθωτική ενέργεια θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση σκόπιμης απειλής _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 14 από 94

15 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GLOBALG.A.P. AF Όλη η τεκμηρίωση συναλλαγής περιλαμβάνει αναφορά της Κατάστασης GLOBALG.A.P. (πιστοποιημένο/μη πιστοποιημένο); Η τεκμηρίωση συναλλαγής (πχ. τιμολόγια πώλησης) και, όπου χρειάζεται, άλλη τεκμηρίωση περιλαμβάνει την Κατάσταση GLOBALG.A.P. του προϊόντος. Η θετική ταυτοποίηση αρκεί κατά την τεκμηρίωση συναλλαγής (πχ.: πιστοποιημένο κατά GLOBALG.A.P. <όνομα προϊόντος> ). Τα μηπιστοποιημένα προϊόντα δε χρειάζεται να ταυτοποιούνται ως μηπιστοποιημένα. Η ένδειξη της πιστοποιημένης κατάστασης είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα εάν το πιστοποιημένο προϊόν πουλήθηκε ως πιστοποιημένο ή όχι. Μ/Ε μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη γραπτή συμφωνία ανάμεσα στον παραγωγό και τον πελάτη να μην ταυτοποιηθεί η κατάσταση GLOBALG.A.P. του προϊόντος στα έγγραφα της μετάβασης _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF Όλοι οι παραγωγοί έχουν κάνει συμφωνίες ώστε να προλαμβάνουν την κακή χρήση του αριθμού τους GGN από τους άμεσους πελάτες τους; Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν κάνει συμφωνίες με τους άμεσους πελάτες τους (συσκευαστές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, κτλ.) ότι δεν θα κάνουν κακή χρήση τους αριθμού τους GGN, GLN ή υπο-αριθμό GLN και ότι ο πελάτης θα ακολουθεί τις ορθές πρακτικές στην ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση, (πχ. όχι σήμανση προϊόντων άλλων παραγωγών με τον αριθμό GGN, GLN ή υπο-αριθμό GLN παραγωγού ούτε μίξη πιστοποιημένου προϊόντος παραγωγού με άλλο μηπιστοποιημένο προϊόν, το οποίο μετά σημαίνεται με τον GGN, GLN ή υπο-αριθμό GLN του παραγωγού). Η συμφωνία της μη κακής χρήσης του αριθμού GGN, GLN ή υποαριθμού GLN του παραγωγού, μπορεί να είναι: μια επιπρόσθετη ρήτρα σε οποιοδήποτε υπάρχον συμβόλαιο ή συμφωνία ανάμεσα στον παραγωγό και τους άμεσους πελάτες του, μία επιστολή του πελάτη όπου δηλώνει ότι δεν θα γίνει κακή χρήση του αριθμού GGN, GLN ή του υπο-αριθμού GLN, άλλες λύσεις είναι επίσης δυνατές, όπως να συμπεριλαμβάνεται τέτοια δήλωση (μη κακής χρήσης του αριθμού GGN, GLN ή υπο-αριθμού GLN του παραγωγού) σε μια εντολή αγοράς όπου απαιτείται πιστοποιημένο προϊόν GLOBALG.A.P. Μ/Ε μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη γραπτή συμφωνία ανάμεσα στον παραγωγό και τον πελάτη να μην χρησιμοποιείται ο αριθμός GGN, GLN ή ο υπο-αριθμός GLN πάνω στο έτοιμο προς πώληση προϊόν. Δευτερεύουσα Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 15 από 94

16 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF. 11 AF AF. 12 AF ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η λέξη, το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) και ο GGN (Αριθμός GLOBALG.A.P.) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς GLOBALG.A.P. και σύμφωνα με τη Συμφωνία Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης; Ο παραγωγός/ομάδα παραγωγών θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη λέξη, το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) και τον GGN (Αριθμός GLOBALG.A.P.), τον GLN ή τον υπο-αριθμό GLN σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Παράρτημα 1 και σύμφωνα με τη Συμφωνία Παραχώρησης Αδείας και Πιστοποίησης. Η λέξη, το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) δεν θα πρέπει ποτέ να εμφανίζονται πάνω στο τελικό προϊόν, πάνω στη συσκευασία του καταναλωτή ή στο σημείο πώλησης, αλλά το πιστοποιητικό του κατόχου στις διεπιχειρησιακές του επικοινωνίες μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε και/ή όλα. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ υποχρεωτικό όταν ο παραγωγός είναι εγγεγραμμένος για Παράλληλη Παραγωγή/Παράλληλη Ιδιοκτησία. Αναφορά στον Γενικό Κανονισμό GLOBALG.A.P. Μέρος Ι-Παραρτημα Ι.3 οδηγια GLOBALG.A.P. για παραλληλη παραγωγη και παραλληλη ιδιοκτησια. Παράλληλη παραγωγή και/ή ιδιοκτησία (εφαρμόσιμη μόνο όπου παράγονται πιστοποιημένα και μη-πιστοποιημένα προϊόντα καθώς και/ή υπό την ιδιοκτησία μιας νομικής οντότητας). AF Εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης και διαχωρισμού όλων των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων GLOBALG.A.P.; Πρέπει να εφαρμόζεται ένα σύστημα ώστε να αποφεύγεται η μίξη πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω φυσικής ταυτοποίησης ή μέσα από διαδικασίες χειρισμού προϊόντος, περιλαμβανομένων των σχετικών αρχείων. Όχι Μ/Ε _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 16 από 94

17 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF Υπάρχει ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι όλα τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από μία πιστοποιημένη διεργασία παραγωγής ταυτοποιούνται σωστά; Όλα τα τελικά έτοιμα προς πώληση προϊόντα (είτε από επίπεδο φάρμας ή μετά από χειρισμό προϊόντος) θα πρέπει να ταυτοποιούνται με έναν αριθμό GGN ή έναν GLN ή έναν υπο-αριθμό GLN ο οποίος δείχνει ότι το προϊόν προέρχεται από μία πιστοποιημένη διεργασία. Όπου δεν χρησιμοποιείται αριθμός GLN ή υπο-αριθμός GLN: πρέπει να χρησιμοποιείται ο αριθμός GGN για την ταυτοποίηση του πιστοποιημένου προϊόντος. Μπορεί να είναι ο GGN της ομάδας (επιλογή 2), ο GGN της ομάδας μέλους, και οι δύο αριθμοί GGN ή ο GGN του μεμονωμένου (επιλογή 1) παραγωγού. Ο αριθμός GGN δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σήμανση μη-πιστοποιημένου προϊόντος. Όπου χρησιμοποιείται ο αριθμός GLN, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο για την ταυτοποίηση πιστοποιημένου προϊόντος. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί θέλουν επίσης να ταυτοποιήσουν μη-πιστοποιημένο(-α) προϊόν(-τα), υπο-αριθμοί GLN πρέπει να χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον ένας για πιστοποιημένα και ένας άλλος για μη-πιστοποιημένα προϊόντα. Πρέπει να εφαρμόζεται ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι όλα τα τελικά προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικές διεργασίες πιστοποιημένης παραγωγής (ιδιόκτητη παραγωγή ή αγορασμένη) είναι ορθώς ταυτοποιημένα και ιχνηλάσιμα. Μ/Ε μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη γραπτή συμφωνία ανάμεσα στον παραγωγό και τον πελάτη να μην χρησιμοποιείται ο αριθμός GGN, GLN ή ο υπο-αριθμός GLN πάνω στο έτοιμο προς πώληση προϊόν. AF Υπάρχει ένας τελικός έλεγχος που να διασφαλίζει τη σωστή αποστολή προϊόντος των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων; Ο έλεγχος θα πρέπει να τεκμηριώνεται ώστε να δείχνει ότι η αποστολή των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων γίνεται σωστά. Όχι Μ/Ε _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 17 από 94

18 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF Όλα τα έγγραφα συναλλαγής περιλαμβάνουν τον αριθμό GGN, GLN ή τον υπο-αριθμό GLN του κατόχου πιστοποιητικού και την αναφορά στην πιστοποιημένη κατάσταση GLOBALG.A.P.; Η τεκμηρίωση συναλλαγής (τιμολόγια πώλησης, άλλα έγγραφα σχετικά με πωλήσεις, τεκμηρίωση αποστολής, κτλ.) που σχετίζεται με τις πωλήσεις του πιστοποιημένου προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό GGN, GLN ή τον υπο-αριθμό GLN του κατόχου πιστοποιητικού και θα πρέπει να περιέχει μία αναφορά της πιστοποιημένης κατάστασης GLOBALG.A.P. Η θετική ταυτοποίηση αρκεί κατά την τεκμηρίωση συναλλαγής (πχ.: πιστοποιημένο κατά GGN_GLOBALG.A.P. <όνομα προϊόντος> ). Για τη σωστή χρήση των αριθμών GGN, GLN ή υπο-αριθμού-gln γίνεται αναφορά στο AF Μ/Ε μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη γραπτή συμφωνία ανάμεσα στον παραγωγό και τον πελάτη να μην χρησιμοποιείται ο αριθμός GGN, GLN ή ο υπο-αριθμός GLN πάνω στο έτοιμο προς πώληση προϊόν _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el AF AF Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες ταυτοποίησης και υπάρχουν αρχεία με την ταυτοποίηση των προϊόντων που αγοράζονται από διάφορες πηγές; Όλα τα στοιχεία πώλησης των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων καταγράφονται; Διαδικασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται, να τεκμηριώνονται και να διατηρούνται, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ταυτοποιώντας πιστοποιημένα και μη-πιστοποιημένα προϊόντα από διάφορες πηγές (πχ. άλλους παραγωγούς ή εμπόρους). Τα αρχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν: - Περιγραφή προϊόντος, - Πιστοποιημένη κατάσταση GLOBALG.A.P. - Ποσότητες του(των) αγορασμένου(ων) προϊόντος(ων) - Στοιχεία προμηθευτή - Αντίγραφο των πιστοποιητικών GLOBALG.A.P. όπου εφαρμόζονται, - Δεδομένα/κωδικοί ιχνηλασιμότητας που σχετίζονται με τα αγορασμένα προϊόντα. - Παραγγελίες/τιμολόγια αγοράς που έχουν ληφθεί από τον φορέα που έχει αξιολογηθεί. - Λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών. Όχι Μ/Ε αν αγοράζονται προϊόντα. Τα στοιχεία πώλησης των πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων προϊόντων θα πρέπει να καταγράφονται, με ιδιαίτερη προσοχή στις ποσότητες που πωλούνται και στις περιγραφές που παρέχονται. Τα έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν τη σταθερή ισορροπία μεταξύ πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων εισερχομένων και εξερχομένων. Όχι Μ/Ε. Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 18 από 94

19 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Nº Σημείο Ελέγχου Κριτήρια Συμμόρφωσης Επίπεδο AF Όλα τα στοιχεία με τις ποσότητες πιστοποιημένου και μη-πιστοποιημένου προϊόντος καταγράφονται και συνοψίζονται; Οι ποσότητες (καθώς και οι πληροφορίες όσον αφορά τον όγκο ή το βάρος) του πιστοποιημένου, του μη-πιστοποιημένου, εισερχόμενου, εξερχόμενου και αποθηκευμένου προϊόντος πρέπει να καταγράφονται και να διατηρείται μια περίληψη ώστε να διευκολύνεται η διεργασία επαλήθευσης ισοζυγίου μάζας. Η συχνότητα της επαλήθευσης ισοζυγίου μάζας πρέπει να καθορίζεται και να είναι κατάλληλη με την κλίμακα της λειτουργίας, αλλά πρέπει να γίνεται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο ανά προϊόν. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν το ισοζύγιο μάζας πρέπει να ταυτοποιούνται ξεκάθαρα. Όχι Μ/Ε. AF Οι αναλογίες και/ή οι απώλειες μετατροπής (υπολογισμοί εισερχόμενων εξερχόμενων μιας δεδομένης διεργασίας παραγωγής) κατά τη διάρκεια του χειρισμού υπολογίζονται και ελέγχονται; Οι αναλογίες μετατροπής θα πρέπει να υπολογίζονται και να διατίθενται για κάθε σχετική διεργασία χειρισμού. Όλες οι ποσότητες υπολειμμάτων που έχουν παραχθεί θα πρέπει να καταγράφονται. Όχι Μ/Ε _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 19 από 94

20 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ AF.1 ΟΔΗΓΙΑ GLOBALG.A.P. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή στην Εκτίμηση Επικινδυνότητας Στο Πρότυπο IFA GLOBALG.A.P. απαιτείται ένας αριθμός εκτιμήσεων επικινδυνότητας ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει βοήθεια στους παραγωγούς. Πέντε βήματα στην Εκτίμηση Επικινδυνότητας Μία εκτίμηση επικινδυνότητας αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των προϊόντων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GLOBALG.A.P. και το νόμο. Μία εκτίμηση επικινδυνότητας σας βοηθάει να εστιάσετε σε εκείνους τους κινδύνους που πραγματικά ενδιαφέρουν στο χώρο εργασίας καθώς αυτοί μπορούν να προκαλέσουν πραγματική ζημία. Σε πολλές περιπτώσεις, απλά, αποτελεσματικά και ανέξοδα μέτρα μπορούν να ελέγξουν άμεσα κινδύνους (πχ. διασφαλίζοντας ότι διαρροές έχουν καθαριστεί άμεσα, το προϊόν δεν μπορεί να μολυνθεί). Δεν είναι αναμενόμενο να εξαλείψετε όλους τους κινδύνους, αλλά απαιτείται να προστατέψετε τα προϊόντα σας και τους εργαζόμενους όσο είναι λογικά πρακτικό. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος να κάνετε μία εκτίμηση επικινδυνότητας. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι που λειτουργούν σωστά, ιδιαίτερα για πιο πολύπλοκους κινδύνους και/ή καταστάσεις. Ωστόσο, εμείς πιστεύουμε ότι η μέθοδος αυτή παρέχει μια πιο απλή προσέγγιση για τους περισσότερους παραγωγούς. Οι εργαζόμενοι και άλλοι έχουν δικαίωμα να προστατευθούν από ζημία που μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη λήψης εύλογων μέτρων ελέγχου. Τα ατυχήματα και η κακή κατάσταση της υγείας μπορούν να καταστρέψουν ζωές και να επηρεάσουν την επιχείρηση αν η απόδοση της παραγωγής χαθεί ή πρέπει να καταφύγετε στη δικαιοσύνη. Οι παραγωγοί χρειάζεται νόμιμα να αξιολογούν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας τους έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ένα σχέδιο ελέγχου των κινδύνων. Τι είναι Εκτίμηση Επικινδυνότητας; Εκτίμηση επικινδυνότητας είναι απλά μια προσεκτική εξέταση για το τι μπορεί, στην εργασία σας, να προκαλέσει ζημία στο προϊόν, στο περιβάλλον και/ή στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μπορέσετε να εκτιμήσετε κατά πόσο μπορείτε ή όχι να πάρετε επαρκείς προφυλάξεις ή να προλάβετε τη ζημία. Μην κάνετε πολύπλοκη τη διεργασία. Σε πολλές επιχειρήσεις, οι κίνδυνοι είναι γνωστοί και τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Ελέγξτε ότι έχουν ληφθεί εύλογες προφυλάξεις ώστε να αποφύγετε μόλυνση και/ή τραυματισμούς _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Όταν σκέφτεστε εκτίμηση επικινδυνότητας, να θυμάστε: Κίνδυνος είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημία, όπως χημικά, ηλεκτρισμός, εργασία πάνω σε σκάλες, κτλ. Επικινδυνότητα είναι η τύχη, μεγάλη ή μικρή, που κάποιος θα μπορούσε να ζημιωθεί από αυτούς και άλλους κινδύνους, μαζί με μία ένδειξη για το πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η ζημία. Πώς να Αξιολογείτε τους Κινδύνους στην Επιχείρησή σας Βήμα 1: Αναγνώριση των κινδύνων. Βήμα 2: Να αποφασίσετε ποιος/τι μπορεί να ζημιωθεί και πως. Βήμα 3: Αξιολόγηση των κινδύνων και απόφαση των προφυλάξεων. Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 20 από 94

21 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Βήμα 4: Καταγραφή του πλάνου εργασίας/των ευρημάτων και υλοποίησή τους. Βήμα 5: Ανασκόπηση της αξιολόγησης και επικαιροποίηση, αν χρειάζεται. Βήμα 1 Αναγνώριση των Κινδύνων Αρχικά, πρέπει να αναγνωρίσετε πως προϊόν, περιβάλλον και/ή εργαζόμενοι θα μπορούσαν να ζημιωθούν. Εδώ θα βρείτε μερικές υποδείξεις που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε αυτούς που σας αφορούν: Περιπλανηθείτε στο χώρο εργασίας και ψάξτε γι αυτά που θα μπορούσαν λογικά να προκαλέσουν ζημία (πχ. καταστάσεις, εξοπλισμός, προϊόντα, πρακτικές, κτλ.). Ρωτήστε τους εργαζόμενους (αν εφαρμόζεται) ή τους εκπροσώπους τους τι σκέφτονται. Μπορεί να έχουν επισημάνει πράγματα που ήταν άμεσα προφανή για εσάς. Ελέγξτε τις οδηγίες των κατασκευαστών ή τα φύλλα δεδομένων που αφορούν χημικά και εξοπλισμό, καθώς μπορεί να σας βοηθήσουν πολύ ώστε να αναγνωρίσετε τους κινδύνους και να τους δείτε στην πραγματική τους αναλογία. Κάνετε αναθεώρηση στα προηγούμενα αρχεία περιστατικών και ατυχημάτων καθώς αυτά συχνά βοηθούν να αναγνωρίσετε τους λιγότερο προφανείς κινδύνους. Θυμηθείτε να αναλογιστείτε τους μακροχρόνιους κινδύνους για την υγεία (πχ. υψηλά επίπεδα θορύβου ή έκθεση σε επιβλαβείς ουσίες) καθώς και τους κινδύνους για την ασφάλεια (τροφίμων). Βήμα 2 Να Αποφασίσετε Ποιος/Τι Μπορεί να Ζημιωθεί και Πως Για κάθε κίνδυνο, χρειάζεται να ξεκαθαρίσετε ποιος ή τι θα μπορούσε να ζημιωθεί. Αυτό θα βοηθούσε να αναγνωρίσετε τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του κινδύνου. Θυμηθείτε: Ορισμένες δραστηριότητες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, (πχ. συγκομιδή). Θα χρειαστεί μεγαλύτερος προβληματισμός για κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου μεμονωμένοι (πχ. καθαριστές, επισκέπτες, εργολάβοι, εργάτες συντήρησης κτλ.) δεν μπορούν να βρίσκονται στο χώρο εργασίας κάθε στιγμή. Βήμα 3 Αξιολόγηση των Κινδύνων και Απόφαση των Προφυλάξεων Αφού εντοπίσετε τους κινδύνους, μετά πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε γι αυτούς. Ο νόμος απαιτεί να κάνετε οτιδήποτε πρακτικά εύλογο ώστε να προστατευθούν άνθρωποι από ζημία. Γι αυτό μπορείτε να κάνετε κάτι μόνοι σας, αλλά ο ευκολότερος τρόπος είναι να συγκρίνετε τι υπάρχει απέναντι σ αυτό που ήδη καθορίζεται ως ορθή πρακτική _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el Επομένως, αρχικά, παρακολουθήστε τι κάνετε ήδη, σκεφτείτε τι ελέγχους εφαρμόζετε και πως είναι οργανωμένη η εργασία. Έπειτα, συγκρίνετε αυτό με τις ορθές πρακτικές και δείτε αν υπάρχει κάτι περισσότερο που θα μπορούσατε να κάνετε ώστε να προχωρήσετε πέρα από το πρότυπο. Κατά τη διάρκεια της διεργασίας αξιολόγησης, εξετάστε τα ακόλουθα: Μπορώ να απαλλαχτώ εντελώς από τον κίνδυνο; Αν όχι, πώς μπορώ να διαχειριστώ τους κινδύνους ώστε η ζημία να είναι απίθανη; Όταν διαχειρίζεστε κινδύνους, αν είναι δυνατό, εφαρμόστε τις παρακάτω αρχές, με την ακόλουθη σειρά: Δοκιμάστε την λιγότερη επικίνδυνη επιλογή (πχ. αλλάξτε χρησιμοποιώντας το λιγότερο επικίνδυνο χημικό), Προλάβετε την πρόσβαση στον κίνδυνο (πχ. μέσω προφύλαξης), Οργανώστε την εργασία/τους στόχους ώστε να μειώσετε την έκθεση στον κίνδυνο, Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 21 από 94

22 Translation supported by DKG, Greece - Proofread by Agron, Greece - Μοιράστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (πχ. ενδυμασία, υποδήματα, γάντια, κτλ.), και Παρέχετε εγκαταστάσεις πρόνοιας (πχ. πρώτες βοήθειες και εγκαταστάσεις πλυσίματος για την αποφυγή μόλυνσης). Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας δεν κοστίζει πολύ. Για παράδειγμα, το να τοποθετήσετε έναν καθρέφτη σε μια επικίνδυνη τυφλή γωνία ώστε να βοηθήσει να προλάβετε αυτοκινητιστικά ατυχήματα, αποτελεί μια χαμηλού κόστους προφύλαξη εξετάζοντας τους κινδύνους. Η έλλειψη απλών προφυλάξεων μπορεί να σας κοστίσει πολύ περισσότερο αν συμβεί ένα ατύχημα. Εμπλέξτε το προσωπικό (αν υπάρχει), έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό που θα προτείνετε να κάνουν, θα λειτουργήσει πρακτικά και δεν θα εισαγάγει νέους κινδύνους. Βήμα 4 Καταγραφή των Ευρημάτων και Υλοποίησή τους Βάζοντας στην πράξη τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας θα φανεί η διαφορά, όταν φροντίσετε για την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την επιχείρησή σας. Καταγράφοντας τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας και μοιράζοντάς τα με το προσωπικό σας, είναι κάτι που σας ενθαρρύνει να ολοκληρώσετε την υλοποίηση. Όταν καταγράφετε τα αποτελέσματα, να είναι απλά, (πχ. μόλυνση στη συγκομιδή : εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών στον αγρό). Δεν περιμένουμε η εκτίμηση επικινδυνότητας να είναι τέλεια, αλλά πρέπει να είναι σωστή και επαρκής. Πρέπει να είστε σε θέση να δείξετε ότι: έγινε ένας σωστός έλεγχος, ρωτήσατε ποιος ή τι μπορεί να επηρεάστηκε, ασχοληθήκατε με όλους τους σημαντικούς κινδύνους, οι προφυλάξεις είναι λογικές, και ο κίνδυνος που παρέμεινε είναι χαμηλός, και εμπλέξατε το προσωπικό σας ή τους εκπροσώπους σας (όπου υπάρχουν) στη διεργασία. Ένα καλό σχέδιο δράσης συχνά περιλαμβάνει ένα μείγμα διαφορετικών θεμάτων όπως : _gg_ifa_cpcc_af_v4_0-2_el προσωρινή λύση μέχρι να μπορέσουν να εφαρμοστούν πιο αξιόπιστοι έλεγχοι, μακροχρόνιες λύσεις στους κινδύνους που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προκαλέσουν ατυχήματα ή ασθένεια, μακροχρόνιες λύσεις στους κινδύνους με την πιθανότητα των χειρότερων συνεπειών, διακανονισμός για εκπαίδευση υπαλλήλων πάνω στους βασικούς κινδύνους που παραμένουν και πως αυτοί οι κίνδυνοι πρέπει να ελεγχθούν, τακτικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται, και σαφώς καθορισμένες υπευθυνότητες ποιος θα διευθύνει, ποια δράση, και από πότε. Να θυμάστε, δώστε προτεραιότητα και αντιμετωπίστε πρώτα τα πιο σημαντικά πράγματα. Μόλις ολοκληρώνετε μία δράση, τικάρετέ την στο πλάνο εργασίας σας. Βήμα 5 Ανασκόπηση της Εκτίμησης Επικινδυνότητας και Επικαιροποίηση αν Χρειάζεται Κωδικός: IFA V4.0_Μάρτιος11-CPCC; Έκδοση: AF 4.0-2; Ελληνική Έκδοση Σελίδα: 22 από 94