Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού"

Transcript

1 Περιεχόμενο: Τυπικές τεχνικές αναθεώρησης λογισμικού

2 ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΤΤΑ) (FORMAL TECHNICAL REVIEWS) Η ΤΤΑ είναι μια δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού που πραγματοποιείται από αναλυτές λογισμικού. Ο αντικειμενικός σκοπός της είναι: (1) να ανακαλύψει λάθη στη λειτουργία, λογική, ή υλοποίηση οποιασδήποτε αναπαράστασης του λογισμικού, (2) να πιστοποιήσει ότι το υπό επιθεώρηση λογισμικό ικανοποιεί τις προδιαγραφές του, (3) να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό αναπαριστάται σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα, (4) να επιτύχει λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί με καθορισμένο τρόπο και (5) να κάνει τα έργα πιο διαχειρίσιμα. Επιπρόσθετα η ΤΤΑ εξυπηρετεί ως γόνιμο έδαφος για να έρθουν σε επαφή νέοι αναλυτές με διαφορετικές προσεγγίσεις στην α νάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση του λογισμικού. Η ΤΤΑ επίσης βοηθάει στη συνέχεια ενός έργου καθώς ένας αριθμός ανθρώπων θα έρθουν σε επαφή με τμήματα του λογισμικού που αλλιώς δε θα έβλεπαν ποτέ. Η ΤΤΑ είναι στην πραγματικότητα μια κλάση επιθεωρήσεων / αναθεωρήσεων που περιλαμβάνει walkthroughs, inspections, round robin reviews και άλλες μικρές ομάδες τεχνικής εκτίμησης του λογισμικού. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιασθούν γενικές οδηγίες για μια walkthrough ΤΤΑ ως αντιπροσωπευτικό είδος τυπικής τεχνικής επιθεώρησης. 1. Η συνάντηση επιθεώρησης Κάθε συνάντηση, ανεξάρτητα της μορφής της επιθεώρησης, πρέπει να υπακούει στις ακόλουθες αρχές: Πρέπει να ανακατεύονται στην επιθεώρηση από τρία έως πέντε άτομα. Θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία εκ των προτέρων που δε θα υπερβαίνει τις δύο ώρες δουλειάς για κάθε άτομο. Η διάρκεια της συνάντησης θα πρέπει να είναι μικρότερη των δύο ωρών. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μια ΤΤΑ εστιάζεται σε ένα συγκεκριμμένο και μικρό κομμάτι του ολικού λογισμικού. Για παράδειγμα αντί να επιθεωρήσουμε όλο το σχεδιασμό, τα walkthroughs επιτελούνται για κάθε module ή μικρές ομάδες modules. Με το να ελλατώνει την εστία ενδιαφέροντός της η ΤΤΑ αυξάνει τις πιθανότητες να ανακαλύψει σφάλματα. Το επίκεντρο μιας ΤΤΑ είναι ένα προϊόν, τμήμα του λογισμικού. Το άτομο που έχει αναπτύξει το προϊόν, ο παραγωγός, ενημερώνει τον αρχηγό του έργου ότι το προϊόν είναι έτοιμο και ότι απαιτείται επιθεώρηση. Ο αρχηγός έρχεται σε επαφή με τον αρχηγό επιθεώρησης που εκτιμάει το προϊόν για το κατά πόσο είναι έτοιμο, δημιουργεί αντίτυπα των υλικών του προϊόντος και τα διανέμει σε δύο ή τρεις επιθεωρητές για εκ των προτέρων προετοιμασία. Κάθε επιθεωρητής αναμένεται να δαπανήσει μια με δύο ώρες επιθεωρώντας το προϊόν, κρατώντας σημειώσεις, γενικά μαθαίνοντάς το. Ταυτόχρονα ο αρχηγός επιθεώρησης επιθεωρεί και αυτός το προϊόν και φτιάχνει την ατζέντα της συνάντησης, η οποία συνάντηση τυπικά προγραμματίζεται για την επόμενη μέρα. Η συνάντηση παρακολουθείται από τον αρχηγό επιθεώρησης, όλους τους επιθεωρητές και τον παραγωγό. Ένας από τους επιθεωρητές παίρνει το ρόλο του καταγραφέα, δηλαδή καταγράφει όλα τα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η ΤΤΑ αρχίζει με μια εισαγωγή στην ατζέντα και μια βραχεία εισαγωγή από τον παραγωγό. Ο παραγωγός κατόπιν προχωρά στην παρουσίαση του προϊόντος, εξηγώντας το υλικό, ενώ οι επιθεωρητές θίγουν ζητήματα βασισμένα στην 2

3 προετοιμασία τους. Όταν ανακαλυφθούν έγκυρα προβλήματα ή σφάλματα, ο καταγραφέας τα καταγράφει. Στο τέλος της επιθεώρησης όλοι όσοι έλαβαν μέρος πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο: (1) θα δεχθούν το προϊόν χωρίς άλλη αλλαγή, (2) θα απορρίψουν το προϊόν λόγω σοβαρών σφαλμάτων (τα οποία όταν θα διορθωθούν θα οδηγήσουν σε νέες επιθεωρήσεις), ή (3) θα δεχθούν το προϊόν υπό αίρεση (βρεθήκανε ήσσονος σημασίας σφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν αλλά δε απαιτείται νέα επιθεώρηση). Όταν ληφθεί η απόφαση, όλοι οι συμμετέχοντες υπογράφουν, σημειώνοντας τη συμμετοχή τους στην επιθεώρηση και τη συμφωνία τους με τα συμπεράσματα της ομάδας. 2. Κράτημα πρακτικών και αναφορές Κατά τη διάρκεια της ΤΤΑ ο καταγραφέας ενεργά καταγράφει όλα τα θιχθέντα ζητήματα. Για αυτά γίνεται μια περίληψη στο τέλος της συνάντησης και παράγεται μια λίστα ζητημάτων επιθεώρησης. Επιπροσθέτως συμπληρώνεται μια απλή περιληπτική αναφορά επιθεώρησης. Η αναφορά αυτή απαντάει σε τρεις ερωτήσεις: Τί επιθεωρήθηκε; Ποιός το επιθεώρησε; Ποιά ήταν τα συμπεράσματα και ποιές οι αποφάσεις; Η μορφή της αναφοράς φαίνεται στο σχήμα 1. Γενικά αυτή η φόρμα μιας σελίδας, με πιθανές προσθήκες, γίνεται τμήμα των εγγράφων του έργου και μπορεί να διανεμηθεί από στον αρχηγό του έργου ή σε άλλα ενδιαφερόμενα τμήματα. 3

4 Περιληπτική αναφορά επιθεώρησης Review Identification: Project : NC Real time Controller Review Number: D 004 Date: 11 July 86 Location: Bldg. 4, Room 3 Time: 10:00 AM Product Identification: Material Reviewed: Detailed Design modules for motion control Producer: Alan Frederick Brief Description: Three modules for x,y,z axis motion control Material Reviewed: (note each item separately) 1. Detailed design descriptions: modules XMOTION, YMOTION, ZMOTION 2. PDL for modules Review Team: (indicate leader and recorder) Name 1. R.S. Pressman (leader) 2. A.D. Dickerson (recorder) 3. P.W. Brotherton 4. M. Lamber Signature Product Appraisal: Accepted: as is ( ) with minor modification ( ) Not Accepted: major revision ( ) minor revision ( ) Review Not Completed: (explanation follows) Supplementary material attached: Issues lists( ) Annotated Product Material ( ) Other (describe) Σχήμα 1. Περιληπτική Αναφορά Αναθεώρησης Η λίστα ζητημάτων επιθεώρησης υπηρετεί δύο σκοπούς: (1) να δείξει προβληματικές περιοχές μέσα στο προϊόν και (2) να υπηρετήσει ως λίστα ενεργειών, η οποία θα καθοδηγεί τον παραγωγό όταν θα κάνει διορθώσεις. Μια τέτοια λίστα ζητημάτων φαίνεται στο σχήμα 2. Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε με κάποια διαδικασία οι ενέργειες της λίστας να πραγματοποιηθούν και να μην ξεχαστούν. 4

5 Λίστα ζητημάτων επιθεώρησης Review number: D 004 Date of review: Review leader: R.S. Pressman Recorder: A.D. Dickerson Issues list 1. Prologues for modules YMOTION,ZMOTION are not consistent with design standards. Purpose of the module should be explicitly stated (reference is not acceptable) and data item declaration must be specified. 2. Loop counter for Interpolation inx,y,z axes increments one time too many for step motor control. Review team recommends a recheck of stepping motor specifications and correction (as required) of the loop counter STEP.MOTOR.CTR. 3. Typo in reference to current X position.x.posiotion.in modules XMOTION and ZMOTION. See marked PDL for specifics. 4. PDL pseudo code statement must be expanded. The pseudo code statement: Converge on proper control position as inxmotion contained in modules YMOTION and ZMOTION should be expanded to specifics for Y and Z motion control. 5. Review team recommends a modification to the position comparator algorithm to improve run time performance. Necessary modifications are noted in annotated PDL. Designer has reservations about the modification and will analyze potential impact before implementing change. Σχήμα 2. Λίστα Ζητημάτων Επιθεώρησης 3. Οδηγίες επιθεώρησης Πρέπει εκ των προτέρων να έχουν υπάρξει οδηγίες για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης, να έχουν διανεμηθεί σε όλους τους επιθεωρητές, να έχουν συμφωνήσει όλοι σε αυτές και μετά να ακολουθηθούν. Διότι μια επιθεώρηση χωρίς έλεγχο μπορεί να αποβεί χειρότερη από την έλλειψη επιθεώρησης. Τα παρακάτω μπορούν να θεωρηθούν ένα ελάχιστο σύνολο οδηγιών για την τέλεση ΤΤΑ: 1. Επιθεώρηστε το προϊόν και όχι τον παραγωγό. Μια επιθεώρηση περιλαμβάνει ανθρώπους. Αν γίνει σωστά, θα πρέπει να αφήσει σε όλους ένα αίσθημα ολοκλήρωσης. Αν δεν γίνει σωστά μπορεί να μετατραπεί σε ιερά εξέταση. Τα λάθη πρέπει να επισημανθούν με ήρεμο και ευγενικό τρόπο, ο τόνος της συνάντησης πρέπει να είναι εποικοδομητικός και χαλαρός, σκοπός δεν είναι να μειωθεί κάποιος ή να νιώσει άσχημα. Η επίτευξη των παραπάνω εμπίπτει στις αρμοδιότητες του αρχηγού της επιθεώρησης καθώς και το σταμάτημά της όταν χαθεί ο έ λεγχος. 5

6 2. Καθορίστε μια ημερήσια διάταξη και διατήρησέ την.μια ΤΤΑ πρέπει να διατηρεί το πρόγραμμά της. Αυτό είναι αρμοδιότητα του αρχηγού, ο οποίος θα πρέπει να επαναφέρει τη συνάντηση στην τροχιά της όταν χρειάζεται. 3. Περιορίστε τις συζητήσεις και τις αντικρούσεις. Όταν ανακινείται ένα θέμα από κάποιον επιθεωρητή, μπορεί να μην υπάρχει καθολική συμφωνία για τις επιπτώσεις του. Αντί να χαθεί χρόνος συζητώντας το, το θέμα θα πρέπει να καταγραφεί για περαιτέρω συζήτηση σε άλλη χρονική στιγμή. 4. Ξεκαθαρίστε την περιοχή προβλημάτων αλλά μην προσπαθήσετε να λύσετε κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Μια επιθεώρηση δε προσπαθεί να λύσει προβλήματα. Η επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να γίνει από τον παραγωγό μόνο του ή σε συνεργασία άλλων. Η επίλυσή τους πρέπει να αναβληθεί για μετά το πέρας της συνάντησης. 5. Κρατήστε γραπτές σημειώσεις. Μερικές φορές είναι σκόπιμο ο καταγραφές να κρατάει τις σημειώσιες σε κάποιο πίνακα, έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση της επιλογής των λέξεων και των προτεραιοτήτων και οι άλλοι επιθεωρητές, καθώς καταγράφονται οι πληροφορίες. 6. Περιορίστε τον αριθμό των συμμετεχόντων και απαιτήστε την εκ των προτέρων προετοιμασία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρός ούτε πολύ μεγάλος. Πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Επιπλέον όλοι οι επιθεωρητές πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ο αρχηγός θα πρέπει να γράψει κάποιες παρατηρήσεις για το βαθμό προετοιμασίας των άλλων μελών της ομάδας. 7. Φτιάξτε μια λίστα για κάθε προϊόν που είναι πιθανόν να επιθεωρηθεί. Μια τέτοια λίστα βοηθάει τον αρχηγό να δομήσει την ΤΤΑ συνάντηση και τους επιθεωρητές να εφιστήσουν την προσοχή τους σε σημαντικά θέματα. Τέτοιες λίστες πρέπει να φτιάχνονται για όλα τα έγγραφα, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου. Ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών λιστών παρουσιάζεται σε επόμενες παραγράφους. 8. Δεσμεύστε πόρους και πρόγραμμα χρόνου για τις ΤΤΑs. Για να είναι αποτελεσματικές οι ΤΤΑ θα πρέπει να προγραμματίζονται ως ανεξάρτητη εργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Επιπλέον θα πρέπει να προγραμματίζεται χρόνος για τις αναπόφευκτες αλλαγές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των ΤΤΑ. 9. Εκπαιδεύστε όλους τους επιθεωρητές. Για να είναι αποτελεσματικοί οι επιθεωρητές θα πρέπει να λάβουν κάποια τυπική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να τονίσει τόσο ζητήματα σχετικά με την διαδικασία όσο και την ψυχολογική πλευρά της επιθεώρησης. Οι Freedman και Weinberg [FRE82] υπολογίζουν μια καμπύλη μάθησης ενός μηνός για κάθε 20 ανθρώπους που θα συμμετάσχουν ενεργά σε επιθεωρήσεις. 10.Επιθεωρήστε τις αρχικές επιθεωρήσεις. Η ενημέρωση μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για την α νακάλυψη προβλημάτων σε αυτή καθε αυτή τη διαδικασία της επιθεώρησης. Το πρώτο πράγμα που ίσως πρέπει να επιθεωρηθεί είναι οι ίδιες οι οδηγίες της επιθεώρησης. 4. Η λίστα της επιθεώρησης. Θα παρουσιάσουμε ένα σύντομο κατάλογο ενεργειών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση προϊόντων, που προκύπτουν από την ανάπτυξη του λογισμικού. Οι κατάλογοι δεν είναι πλήρεις αλλά λειτουργούν ένα σημείο εκκίνησης για κάθε επιθεώρηση. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι προδιαγραφές του συστήματος προσδίδουν λειτουργία και απόδοση σε πολλά στοιχεία του συστήματος. Για αυτό το λόγο, η επιθεώρηση του συστήματος περιλαμβάνει πολλά τμήματα τα οποία μπορεί να επικεντρωθούν σε κάποια δικά τους τμήματα ενδιαφέροντος (σχήμα 3). Οι ομάδες ανάλυσης συστημάτων και υλικού επικεντρώνονται στις αντίστοιχες λειτουργίες του λογισμικού και υλικού αντίστοιχα. Η εξασφάλιση ποιότητας εκτιμάει τις απαιτήσεις επαλήθευσης σε επίπεδο συστήματος και το field service εξετάζει τις απαιτήσεις για διαγνωστικά μη 6

7 νύματα λαθών. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι επιθεωρήσεις, πραγματοποιείται μια μεγάλη συνάντηση επιθεώρησης με αντιπροσώπους από όλα τα τμήματα για να εξασφαλίσει επικοινωνία ενδιαφερόντων. Η ακόλουθη λίστα καλύπτει μερικές από τις σημαντικότερες περιοχές ενδιαφέροντος. Έχουν ορισθεί οι βασικές λειτουργίες με καθορισμένο και σαφή τρόπο; Έχουν ορισθεί τα σημεία διεπαφής (interfaces) μεταξύ των στοιχείων του συστήματος; Έχουν καθορισθεί τα όρια απόδοσης για το σύστημα ως σύνολο και για κάθε στοιχείο; Έχουν καθορισθεί οι περιορισμοί σχεδιασμού για κάθε στοιχείο; Έχει επιλεχθεί η καλύτερη εναλλακτική λύση; Είναι τεχνολογικά εφικτή η λύση; Έχει καθορισθεί μηχανισμός για την επαλήθευση και εξακρίβωση του συστήματος; Υπάρχει συνέχεια μεταξύ του συνόλου των στοιχείων του συστήματος; Προδιαγραφές συστήματος περιεχόμενα λογισμικού περιεχόμενα υλικού απαιτήσεις επικύρωσης απαιτήσεις διάγνωσης QA Service Aναθεώρηση συστήματος Σχήμα 3: System review logistics ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE PROJECT PLANNING) Το σχέδιο έργου λογισμικού κάνει εκτιμήσεις γύρω από τους πόρους, το κόστος και το χρονοπρογραμματισμό με βάση τις λειτουργίες που έχουν ανατεθεί στο λογισμικό, όπως έχει προκύψει από την ανάλυση συστήματος. Όπως κάθε διαδικασία εκτίμησης, και η παρούσα ενέχει ρίσκο. Η επιθεώρηση του Σχεδίου Έργου Ανάπτυξης Λογισμικού θα πρέπει να προσπαθήσει να καθορίσει το βαθμό αυτού του ρίσκου. Μπορεί να εφαρμοστεί η ακόλουθη λίστα: 1. Υπάρχουν ασάφειες στον ορισμό και καθορισμό των ορίων της εμβέλειας του λογισμικού; 2. Είναι η ορολογία ξεκάθαρη; 3. Είναι οι πόροι επαρκείς για την εμβέλεια του λογισμικού; 4. Είναι οι πόροι εγκαίρως διαθέσιμοι; 5. Έχουν ορισθεί και προγραμματιστεί χρονολογικά σωστά οι εργασίες; Έχουν δοθεί απαραίτητοι πόροι για τον παραλληλισμό; 7

8 6. Είναι λογική η βάση της εκτίμησης του κόστους; Χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητες μέθοδοι υπολογισμού του κόστους; 7. Χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά δεδομένα για την παραγωγικότητα και ποιότητα; 8. Συμφιλιώθηκαν οι διαφορές στις εκτιμήσεις; 9. Είναι ρεαλιστικοί οι προκαθορισμένοι προϋπολογισμοί και οι καταληκτικές ημερομηνίες; 10. Είναι το χρονοδιάγραμμα συνεπές; ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS) Οι επιθεωρήσεις της ανάλυσης των απαιτήσεων του λογισμικού επικεντρώνονται στην ευκολία ανίχνευσης των απαιτήσεων του συστήματος και στην συνέπεια και ορθότητα της αναπαράστασης. Για μεγάλα συστήματα πραγματοποιείται ένας αριθμός από ΤΤΑ, οι οποίες μπορεί να χωριστούν σε επιθεωρήσεις και εκτιμήσεις πρωτοτύπων όπως και σε συναντήσεις με πελάτες. Οι ΤΤΑ για την ανάλυση αναφέρονται στα ακόλουθα ζητήματα: 1. Είναι η ανάλυση του πεδίου των πληροφοριών πλήρης, συνεπής και ακριβής; 2. Είναι ο χωρισμός του προβλήματος πλήρης; 3. Είναι σωστά ορισμένα τα εξωτερικά και εσωτερικά interfaces; 4. Είναι ανιχνεύσιμες όλες οι απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος; 5. Έχει επιτελεστεί η πρωτοτυποποίηση για τον πελάτη; 6. Είναι επιτεύξιμη η απόδοση με τους περιορισμούς που τίθενται από άλλα στοιχεία του συστήματος; 7. Είναι οι απαιτήσεις συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα, τους πόρους και τον προϋπολογισμό; 8. Είναι πλήρη τα κριτήρια επαλήθευσης; ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι επιθεωρήσεις για το σχεδιασμό του λογισμικού επικεντρώνονται στις δομές δεδομένων, στη δομή του προγράμματος, και στις διαδικασίες αυτού. Γενικά πραγματοποιούνται δύο ειδών επιθεωρήσεις σχεδιασμού. Η αρχική επιθεώρηση σχεδιασμού εκτιμά την μεταγλώτισση των απαιτήσεων στο σχεδιασμό και επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική του λογισμικού. Η δεύτερη επιθεώρηση, συχνά α ποκαλούμενη design walkthrough, επικεντρώνεται στη διαδικαστική ορθότητα των αλγορίθμων όπως αυτοί υλοποιούνται στα τμήματα του προγράμματος. Η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι δύο επιθεωρήσεις φαίνεται στο σχήμα 4. Η ακόλουθη λίστα ελέγχου είναι χρήσιμη για αυτές τις επιθεωρήσεις: Επιθεώρηση αρχικού σχεδιασμού 1. Αντανακλούνται οι απαιτήσεις του λογισμικού στην αρχιτεκτονική του; 2. Έχει επιτευχθεί αποτελεσματική τμηματοποίηση; Είναι τα τμήματα λειτουργικώς ανεξάρτητα; 3. Έχει παραγοντοποιηθεί η αρχιτεκτονική του προγράμματος; 4. Έχουν καθορισθεί interfaces για τα τμήματα (modules) και για τα εξωτερικά στοιχεία του συστήματος; 5. Είναι οι δομές δεδομένων συνεπείς με το πεδίο της πληροφορίας; 6. Είναι οι δομές δεδομένων συνεπείς με τις απαιτήσεις του λογισμικού; 7. Έχει ληφθεί υπόψιν η συντηρησιμότητα; 8

9 Design walkthrough 1. Υλοποιεί ο αλγόριθμός την επιθυμητή λειτουργία; 2. Είναι ο αλγόριθμος λογικά σωστός; 3. Είναι το interface συνεπές με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό; 4. Είναι η λογική πολυπλοκότητα δικαιολογημένη; 5. Έχει καθορισθεί ο έλεγχος λαθών και η αντιμετώπισή τους; 6. Έχουν ορισθεί σωστά οι τοπικές δομές δεδομένων; 7. Έχουν χρησιμοποιηθεί παντού οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού; 8. Είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός έτοιμος να επηρεαστεί από τη γλώσσα υλοποίησης; 9. Τι χρησιμοποιούνται: χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος ή της γλώσσας; 10. Χρησιμοποιείται ευθεία ή αντίστροφη λογική; 11. Έχει ληφθεί υπόψιν η συντηρησιμότητα; DW 1 Αρχική DW 2 αναθεώρηση σχεδιασμού.. DW n DW = Design walkthrough Σχήμα 4. Αναθεωρήσεις σχεδιασμού ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Αν και η υλοποίηση είναι μια άμεση συνέπεια του λειτουργικού σχεδιασμού, είναι πιθανόν να εισαχθούν λάθη κατά τη μεταφορά του σχεδιασμού στη γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό είναι περισσότερο αληθές όταν η γλώσσα δεν υποστηρίζει άμεσα τις δομές δεδομένων και ελέγχου που υπάρχουν στο σχεδιασμό. Μια code walkthrough μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό τρόπο για τον εντοπισμό αυτών των λαθών. Η λίστα ελέγχου που ακολουθεί θεωρεί ότι έχει πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο walkthrough και ότι έχει πιστοποιηθεί η ορθότητα των αλγορίθμων ως τμήμα μιας ΤΤΑ σχεδιασμού. 1. Έχει μεταφερθεί σωστά ο σχεδιασμός σε κώδικα; (Τα αποτελέσματα του διαδικαστικού σχεδιασμού πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης). 2. Υπάρχουν ανορθογραφίες; 3. Έχει γίνει σωστή χρήση των συμβάσεων της γλώσσας; 4. Υπάρχει υπακοή στα πρότυπα υλοποίησης για το τύπο της γλώσσας, τα σχόλια και τον πρόλογο των τμημάτων; 5. Υπάρχουν λανθασμένα ή ασαφή σχόλια; 6. Είναι σωστές οι δηλώσεις των τύπων και των δεδομένων; 7. Είναι σωστές οι φυσικές σταθερές; 9

10 8. Έχουν επανεφαρμοστεί (όπως απαιτείται) όλα τα ζητήματα στη λίστα ελέγχου του design walkthrough; ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο έλεγχος λογισμικού είναι από μόνος του μια διαδικασία εξασφάλισης ποιότητας. Παρ όλα αυτά η αποτελεσματικότητα και ο βαθμός ολοκλήρωσής του μπορούν να βελτιωθούν πάρα πολύ με το να εκτιμήσουμε όλα τα σχέδια ελέγχου και τις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί. Έτσι έχουμε τις εξής λίστες ελέγχου: Σχέδιο ελέγχου 1. Έχουν αναγνωρισθεί και δρομολογηθεί ορθά όλες οι βασικές φάσεις ελέγχου; 2. Είναι ανιχνεύσιμες οι απαιτήσεις\κριτήρια της επαλήθευσης ως τμήμα της ανάλυσης των απαιτήσεων του λογισμικού; 3. Έχουν δειχθεί νωρίς οι βασικές λειτουργίες; 4. Είναι το σχέδιο ελέγχου συνεπές με το ολικό σχέδιο του έργου; 5. Έχει ορισθεί σαφώς ένα χρονοδιάγραμμα ελέγχου; 6. Έχουν ορισθεί και είναι διαθέσιμα οι πόροι και τα εργαλεία ελέγχου; 7. Έχει θεμελιωθεί ένας μηχανισμός κρατήματος πρακτικών για τον έλεγχο; 8. Έχουν καθορισθεί test drivers και stubs και έχει δρομολογηθεί η εργασία παραγωγής τους; 9. Έχει καθορισθεί επισταμένος έλεγχος για το λογισμικό; Διαδικασία ελέγχου 1. Έχουν καθορισθεί οι white και black box έλεγχοι; 2. Έχουν ελεγχθεί όλα τα ανεξάρτητα λογικά μονοπάτια; 3. Έχουν καθορισθεί όλα οι περιπτώσεις ελέγχου και έχουν μπει σε λίστα με τα αναμενόμενα α ποτελέσματα; 4. Θα ελεγχθεί η διαχείρηση των λαθών; 5. Θα ελεγχθούν οι οριακές τιμές; 6. Θα ελεγχθούν η απόδοση και ο συγχρονισμός; 7. Έχει καθορισθεί η αποδεκτή απόκλιση από τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Επιπρόσθετα με τις ΤΤΑ και τις λίστες ελέγχου των επιθεωρήσεων που αναπτυχθήκανε πιο πάνω, μπορούνε να πραγματοποιηθούνε επιθεωρήσεις για την εκτίμηση της ετοιμότητας των μηχανισμών υπηρεσιών υποστήριξης για το προϊόν λογισμικού, την εκτίμηση της ολοκληρωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, την εκτίμηση των τεχνικών εγγράφων και αυτών του χρήστη και να επιθεωρήσουν τη διαθεσιμότητα και εφαρμοσιμότητα των εργαλείων του λογισμικού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η λίστα ελέγχου για την ανάπτυξη του λογισμικού είναι εξίσου καλή και για τη φάση της συντήρησής του, με κάποιες προσθήκες όπως: 1. Έχουν ληφθεί υπόψιν παρενέργειες που σχετίζονται με τις αλλαγές; 2. Έχουν καταγραφεί, εκτιμηθεί και εγκριθεί οι αιτήσεις για αλλαγές; 3. Έχουν καταγραφεί οι αλλαγές, αφού γίνουν, και έχουν ενημερωθεί τα ενδιαφερόμενα μέρη; 4. Έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες ΤΤΑ; 5. Έχει πραγματοποιηθεί μια τελική επιθεώρηση αποδοχής για να εξασφαλιστεί ότι όλο το λογισμικό έχει ενημερωθεί, ελεγχθεί και αντικατασταθεί; ΑΝΑΦΟΡΕΣ [CAV78] Cavano, J. P., and J. A. McCall, «A Framework for the Measurement of Software Quality», Proc. 10

11 ACM Software Quality Assurance Workshop, November pp [FRE82] [IBM81] [MCC77] Freedman, D. P., and G. M. Weinberg, Handbook of Walkthroughs, Inspections and Technical Reviews, 3d ed., Little, Brown, and Company. «Implementing Software Inspections», course notes, IBM Systems Sciences Institute, IBM Corporation. McCall, J., P. Richards, and G. Walters, «Factors in Software Quality», 3 vols., NTIS AD-A , 015,

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Management. Ερώτημα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Management Ερώτημα Στα πλαίσια του Επιστημονικού Management και των βασικών κανόνων της Διοικητικής ολοένα αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Υπηρεσιών κατασκευάζει και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα ταξινόμησης ICD 10 και DSM IV υπάρχουν 2 κατηγορίες διαταραχών που σχετίζονται με ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διαταραχές που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα