ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής"

Transcript

1 Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου Τηλ. : Fax. : Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): (306) Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 108/ Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 12/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): (344)/ Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: - ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ. - Θράκης Δ/νση Περιβ. & Χωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53, Θεσ/νίκη 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ 10ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής Βιοντίζελ'' της εταιρείας ''BIODEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.'' στο αγροτεμάχιο 611 α του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής Βιοντίζελ'' της εταιρείας ''BIODEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.'' στο αγροτεμάχιο 611 α του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1362/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε το θέμα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.. Ο κ. Γιουτίκας εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ (344)/ έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης Δ9 της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης. Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στην κ. Π. Παπακωνσταντίνου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, η οποία προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα και απάντησε στις ερωτήσεις που έθεσαν η κ. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη και ο κ. Θεοδωρόπουλος 1

2 Γεώργιος, τακτικά μέλη, καθώς και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Κατόπιν ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί ο κ. Γάκης Βασίλειος, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά με τις εκφρασμένες επιφυλάξεις που αφορούν τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανάλογα θέματα. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής Βιοντίζελ'' της εταιρείας ''BIODEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.'' στο αγροτεμάχιο 611 α του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Έντυπο Δ9 τυποποιημένης γνωμοδότησης της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης με αρ. πρωτ.: (344)/ του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 1362/ διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας ''Εργοστάσιο παραγωγής Βιοντίζελ'' της εταιρείας ''BIODEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.'' στο αγροτεμάχιο 611 α του Δήμου Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Το εν λόγω εργοστάσιο θα εγκατασταθεί σε τμήμα υπάρχοντος βιομηχανικού κτιρίου, στο αγροτεμάχιο 611α σε 2

3 γήπεδο συνολικής έκτασης 4.876,25 m2 Το βιοντίζελ ως βιοκαύσιμο, αποτελεί παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο του συμβατικού (πετρελαϊκού) ντίζελ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις οποίες προέρχεται είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη (βιομάζα) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτούσιο όσο και σε διάφορες αναλογίες σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ. Ως προϊόν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το βιοντίζελ είναι καθαρό, μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και οι εκπομπές των ρυπαντών οξειδίων του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από την καύση του στις μηχανές ντίζελ είναι πολύ χαμηλές. Η πλέον κοινή μέθοδος παραγωγής του βιοντίζελ είναι η αντίδραση μετεστεροποίησης των φυτικών ελαίων. Η μετεστεροποίηση ή αλλιώς αλκοόλυση είναι η αντίδραση ενός εστέρα με μια αλκοόλη για το σχηματισμό ενός νέου εστέρα και μιας νέας αλκοόλης σε μια διαδικασία παρόμοια με την υδρόλυση, με τη διαφορά ότι η αλκοόλη παίρνει το ρόλο του νερού. Στην συγκεκριμένη μετεστεροποίηση ο εστέρας της γλυκερίνης αντιδρά με μεθανόλη λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών και χημικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, για την παραγωγή ενός μίγματος εστέρων των λιπαρών οξέων και γλυκερίνης. Η πρώτη ύλη, η οποία είναι απαλλαγμένη από οξύτητα και υγρασία, οδηγείται για αντίδραση στους οc σε αντιδραστήρα ή αντιδραστήρες μετεστεροποίησης υπό την παρουσία του καταλύτη και της μεθανόλης. Η αντίδραση μπορεί να γίνει σε ένα στάδιο, δηλαδή προσθήκη όλης της μεθανόλης και του καταλύτη απευθείας, ή σε τμηματική προσθήκη της μεθανόλης και του καταλύτη σε δύο στάδια, σε έναν ή πολλούς εν σειρά αντιδραστήρες. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης λαμβάνονται δύο βαρυτικά διαχωρίσιμα κλάσματα. Το βαρύ κλάσμα της ακατέργαστης γλυκερίνης και το κλάσμα των μεθυλεστέρων. Τα συγκεκριμένα κλάσματα περιέχουν την περίσσεια της μεθανόλης, τα υπολείμματα του καταλύτη καθώς επίσης και υπολείμματα σαπώνων που έχουν σχηματιστεί. Για τον εξευγενισμό της στοιβάδας του βιοντίζελ ακολουθούνται τα στάδια εξουδετέρωσης του βασικού καταλύτη, απομάκρυνσης της περίσσειας της μεθανόλης και καθαρισμού με ρητίνη ανταλλαγής ιόντων για την απομάκρυνση των τελευταίων ιχνών επιμολύνσεων. Το εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ θα έχει ονομαστική δυναμικότητα m3 / έτος (δηλαδή15 m3 / ημέρα). Ως καταλύτης χρησιμοποιείται κυρίως το μεθοξείδιο του νατρίου (CH3ONa), το οποίο διαλύεται στη μεθανόλη (CH3OH). ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Το ανακυκλώσιμο έλαιο συλλέγεται ή παραδίδεται στο εργοστάσιο σε δοχεία κατάλληλα σφραγισμένα και εγκεκριμένα. Εάν χρησιμοποιείται φρέσκο έλαιο θα πρέπει να φιλτράρεται. Το έλαιο μεταφέρεται μέσω μίας αντλίας (Gear pump P1) στο δοχείο προθέρμανσης (Preheat tank). Το δοχείο είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα στάθμης, ο οποίος διακόπτει την παροχή, για να αποφευχθεί πιθανή υπερχείλιση. Το έλαιο ανακυκλώνεται και θερμαίνεται. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία (60-65 οc), ο θερμαντήρας σβήνει και η θερμοκρασία διατηρείται με την περιοδική λειτουργία του. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Η απαραίτητη ποσότητα καταλύτη υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του δείγματος. Η παροχή της μεθανόλης και του μεθυλίου θα ξεκινούν αυτόματα μόλις εισέλθει η απαιτούμενη ποσότητα ελαίου στον αντιδραστήρα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια το μείγμα θα οδηγείται, με τη χρήση μίας πνευματικής βαλβίδας, στον διαχωριστή γλυκερίνης. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ Το μείγμα βιοντίζελ γλυκερίνης θα αντλείται μέσα από ένα διαχωριστή γλυκερίνης (Seperator) ο οποίος θα διαχωρίζει τη γλυκερίνη σε ένα κατώτερο θάλαμο και το ελαφρύτερο βιοντίζελ θα περνά από μία υπερχείλιση σε ένα φρεάτιο. Το κλάσμα γλυκερίνης θα ελέγχεται περιοδικά και θα αντλείται αυτόματα προς αποθήκευση. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ Προκειμένου να απομακρυνθεί ο καταλύτης και το παραχθέν σαπούνι το βιοντίζελ πρέπει να καθαριστεί. Τα σαπούνια είναι υπεύθυνα για υπολείμματα άνθρακα και πρέπει να απομακρυνθούν ώστε το προϊόν να πληροί το πρότυπο ΕΝ Για να αποφευχθεί η χρήση νερού και το ακριβό φιλτράρισμα στην διαδικασία, θα χρησιμοποιείται μία ειδικά σχεδιασμένη ρητίνη ανταλλαγής ιόντων. Το βιοντίζελ θα περνά μέσα από 2 κλειστές στήλες (Purification column 1-2) που περιέχουν ρητίνη ανταλλαγής ιόντων σε ελεγχόμενο ρυθμό και πίεση ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την δράση της ρητίνης. Αυτό το προϊόν αφαιρεί σάπωνες και γλυκερίνη και όταν κορεστεί αφήνει απόβλητα βάρους περίπου ενός κιλού ανά 1500 κιλά 3

4 καθαρισμένου προϊόντος. Στη συνέχεια το βιοντίζελ μεταφέρεται σε μία δεξαμενή (Methanol removal vessel) όπου θερμαίνεται και αναδεύεται. Η μεθανόλη εξατμίζεται, αφαιρείται με την εφαρμογή αρνητικής πίεσης και συμπυκνώνεται μέσω ενός συστήματος ανάκτησης μεθανόλης. Η μονάδα δηλώνει ότι δεν θα έχει υγρά απόβλητα. Τα παραγόμενα παραπροιόντα της παραγωγικής διαδικασίας π.χ. περίσσεια μεθανόλης, γλυκερίνη, καταλύτης, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την τελική τους διάθεση σε αδειοδοτημένο διαχειριστή. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται στερεά απόβλητα που αφορούν την ρητίνη ανταλλαγής ιόντων και ανέρχονται σε 1kg ανά1500 κιλά καθαρισμένου προϊόντος. Πρώτες ύλες Εξουδετερωμένα φυτικά έλαια (π.χ. βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο), απόβλητα και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια (τηγανέλαια κ.ά.) και ζωικά λίπη, με περιεχόμενη οξύτητα και υγρασία κατάλληλες για την εφαρμογή της κλασικής διεργασίας. Οι ποσότητες του εργοστασίου για λειτουργία σε πλήρη δυναμικότητα υπολογίζονται στα m3/έτος οι πρώτες ύλες μπορεί να είναι: Χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια (τηγανέλαια). Αποκομμιωμένα σπορέλαια όπως το ηλιέλαιο το βαμβακέλαιο το σογιέλαιο κ.λπ. σπορέλαια. Εξουδετερωμένα ή και ραφινέ σπορέλαια και ζωικά λίπη. Οι δεξαμενές αποθήκευσης της πρώτης ύλης να είναι κατασκευασμένες από ανθρακοχάλυβα, να είναι κυλινδρικές και να βρίσκονται εντός του βιομηχανικού κτιρίου. Στις δεξαμενές αποθήκευσης να υπάρχουν λεκάνες ασφαλείας για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Οι πρώτες ύλες που θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα, να ελέγχονται ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (% οξύτητα, περιεκτικότητα σε υγρασία, φωσφατίδια κ.τ.λ.) πριν την εκφόρτωσή τους από το όχημα μεταφοράς μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου στο αναλυτικό χημείο του εργοστασίου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, άρα και την ποιότητα της πρώτης ύλης, το φορτίο είτε θα κρίνεται αποδεκτό και θα εκφορτώνεται στην κατάλληλη δεξαμενή που θα υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο του εργοστασίου είτε θα κρίνεται ακατάλληλο και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή. Βοηθητικές ύλες Στην παραγωγική διαδικασία του προς εξέταση εργοστασίου εκτός από τις κύριες πρώτες ύλες θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βοηθητικές ύλες και αντιδραστήρια. Κανονική κατανάλωση ανά μετρικό τόνο πρώτης ύλης που εισέρχονται στο εργοστάσιο σε ελάχιστη θερμοκρασία 60 οc κατά τη συνεχή λειτουργία και σταθερές συνθήκες στη μέγιστη δυναμικότητα: Ζεστό νερό στους 95 0 C 80 kwh Μεθανόλη : 200 kg Βασικός καταλύτης : 30 kg Οξινος καταλύτης : 5,5 kg Κιτρικό οξύ : 0,5 kg Βελτιωτικό CFPP : 1,5 kg Αντιοξειδωτικό : 1,5 kg Ηλεκτρική ενέργεια καταναλισκόμενη : 85 kwh Τελικά Προϊόντα Τα τελικά προϊόντα του εργοστασίου αποτελούν το βιοντίζελ και η γλυκερίνη. Βάσει της σχεδιασμένης δυναμικότητας λειτουργίας του εργοστασίου η ονομαστική ετήσια παραγωγή βιοντίζελ υπολογίζεται σε m3. Ετήσια παραγωγή (m3) Το παραγόμενο βιοντίζελ θα αποθηκεύεται προσωρινά στη δεξαμενή ημερήσιου ελέγχου παραγωγής. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των χημικών αναλύσεων το παραγόμενο βιοντίζελ που θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας ΕΝ θα οδηγείται για διάθεση ή θα αποθηκεύεται (στοκ) στις 4 κυλινδρικές δεξαμενές αποθήκευσης χωρητικότητας 42,90 m3 η κάθε μία (1 x 42,90 m3) με 4

5 αριθμούς έως ότου διατεθεί στην αγορά. Οι συγκεκριμένες δεξαμενές βρίσκονται εντός του βιομηχανικού κτηρίου. Η γλυκερινική στοιβάδα μαζί με τα νερά πλύσης του βιοντίζελ και το νερό από τη δεξαμενή λυμάτων αποθηκεύονται σε δεξαμενή 25 m 3 εντός του βιομηχανικού κτιρίου και στη συνέχεια πωλείται σε αυτήν τη μορφή σε εταιρίες παραγωγής βιοαερίου Σε συνέχεια των ανωτέρω: Κατά την λειτουργία της μονάδος Η αποθήκευση των πρώτων υλών και των προιόντων θα γίνεται σε δεξαμενές με κατάλληλες λεκάνες ασφαλείας. Οι λεκάνες ασφαλείας να είναι στεγανές και εφοδιασμένες με κατάλληλα διαμορφωμένες συλλεκτήριες διατάξεις, ώστε τυχόν διαρροές νερά έκπλυσης και πυρόσβεσης να κατακρατούνται σ αυτές και να διαχειρίζονται από ειδική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Η δεξαμενή μεθανόλης να είναι σχεδιασμένη, κατασκευασμένη και να λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 44/87. Οι δεξαμενές αποθήκευσης βιοντίζελ και μεθανόλης να διαθέτουν αυτόματο σύστημα στάθμης ελέγχου, αυτόματο σύστημα ψύξης με νερό, εξωτερική βαφή ανοικτού χρώματος και γενικά να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Υ.Α /85 ( ΦΕΚ 799Β/85 ) και Π-7086 /Φ5-2/ Οι δεξαμενές αποθήκευσης των πρώτων υλών, οι αντιδραστήρες, ο εξοπλισμός διακίνησης και τροφοδοσίας να αποτελούν κλειστά κυκλώματα. Γενικά η εταιρία υποχρεούται να παραδίδει τα παραγόμενα στερεά απόβλητά της σε φορέα διαχείρισης, ο οποίος έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από το αρ.(7) σχετική άδεια της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909 Β ) ή να εξασφαλίζει η ίδια η εταιρία την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης να προσκομιστεί σύμβαση της εταιρίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας και λοιπών στερεών αποβλήτων. Να τηρείται βιβλίο διακίνησης όλων των αξιοποιήσιμων στερεών αποβλήτων στο οποίο να αναγράφονται, το είδος του αποβλήτου, ο 6ψήφιος κωδικός του βάσει Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), οι ποσότητες, η ημερομηνία εκχώρησης καθώς και τα στοιχεία του φορέα που παρέλαβε τα αξιοποιήσιμα απόβλητα. Να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα από την εταιρία ώστε εντός της εγκατάστασης οι οδοί διακίνησης των οχημάτων να είναι ασφαλτοστρωμένοι για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης. Για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων από την εμφάνιση κάποιας/ων διαρροών η μονάδα να εγκαταστήσει ένα σύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών το οποίο θα συνίσταται σε: Κάμερες υψηλής ευκρίνειας οι οποίες θα καταγράφουν όλα τα σημεία ενεργών διεργασιών της μονάδας (αντλίες και δίκτυο μεταφοράς διαλυμάτων από/ προς αντίστοιχη δεξαμενή επεξεργασίας. Το σύνολο των οπτικών αισθητήρων θα εποπτεύεται από τον υπεύθυνο ασφάλειας λειτουργίας της μονάδας, ο οποίος και θα αντιδρά ανάλογα σε κάθε ενδεχόμενη περίπτωση διαρροής με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών και την άμεση θεραπεία της αστοχίας. Σύστημα ανίχνευσης καύσιμων αερίων στον εσωτερικό χώρο της μονάδας. Το σύστημα ανίχνευσης θα βασιστεί στην τακτική σε ημερήσια βάση περιφορά φορητών Μετρητών Εύφλεκτων Αερίων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σ όλη τη γραμμή παραγωγής του βιοντίζελ καθώς και περιμετρικά της δεξαμενής της μεθανόλης. Ο περιοδικός αυτός έλεγχος στόχο έχει την ανίχνευση της πιθανής ύπαρξης καύσιμου αέριου μείγματος, και σε τέτοιο ενδεχόμενο η λήψη άμεσων μέτρων εντοπισμού της διαρροής & λήψης μέτρων αποσόβησης του κινδύνου. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 ( ΦΕΚ64Α / ) μη επιτρεπόμενης της καύσης ή της ανεξέλεγκτης απόρριψης τους στο περιβάλλον. Για όλες τις χημικές ουσίες που διακινούνται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. 5

6 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Χ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 1.Κούης Κωνσταντίνος 2.Χατζηβρέττας Δημήτριος 3.Τερζανίδης Χρήστος 4.Μπισμπινά Γερακίνα 5.Ασπασίδης Γεώργιος 6.Γιουτίκας Κωνσταντίνος 7. Ζάχαρης Ηλίας 8.Παγώνης Ιωάννης 9. Γάκης Βασίλειος 10.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 11.Τρεμόπουλος Μιχάλης 12.Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη 6

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα