Παραδοτέο 6.1 Συστάσεις χάραξης πολιτικής για την υλοποίηση Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων (ΤΣΔ) σε τουριστικές περιοχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο 6.1 Συστάσεις χάραξης πολιτικής για την υλοποίηση Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων (ΤΣΔ) σε τουριστικές περιοχές"

Transcript

1 Βιώσιµες µεταφορές σε µέσω της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας Παραδοτέο 6.1 Συνεργατικών Δικτύων (ΤΣΔ) σε Αρ. δράσης: 6.1 Αναφορά ΠΕ: 6 Κύριος συγγραφέας: BME Λοιποί συγγραφείς: Όλοι Αρ. έκδοσης: 1.0 Ηµεροµηνία έκδοσης: 15 Δεκεµβρίου 2014 Αριθµός σελίδων: 17 Διαθεσιµότητα: Δηµόσιο Κατάσταση: Τελικό παραδοτέο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιώσιµη κινητικότητα, τουρισµός, συνεργατικά δίκτυα, ενεργειακή απόδοση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό έργο STARTER (Intelligent Energy Europe - IEE) έχει ως στόχο να προωθήσει ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιµες πολιτικές και πρακτικές µεταφορών σε πέντε Ευρωπαϊκές πιλοτικές. Ο κύριος µετρήσιµος στόχος είναι η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 10% στις εν λόγω πιλοτικές περιοχές µέχρι το τέλος του έργου (2014). Σκοπός του εν λόγω παραδοτέου είναι η ανάπτυξη ρεαλιστικών και πρακτικών συστάσεων χάραξης και εφαρµογής πολιτικής προκειµένου να επιτευχθεί η ευρεία υιοθέτηση των Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων σε και µια σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας λόγω της δράσης αυτής. Το παραδοτέο απευθύνεται κυρίως σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Supported by / Avec le soutien de / Unterstützt durch / Con el apoyo de

2 Σελίδα 2 από 17 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Απαγορεύεται η ολική ή µερική αντιγραφή, επανέκδοση και αλλαγή του εν λόγω εγγράφου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την έγγραφη άδεια της κοινοπραξίας του έργου STARTER. Επιπρόσθετα, η αναγνώριση των συγγραφέων του εγγράφου και όλων των στοιχείων αυτού που εµπίπτουν στη σηµείωση πνευµατικών δικαιωµάτων πρέπει να γίνεται µε σαφείς αναφορές. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το έγγραφο αυτό δύναται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Οι εταίροι του έργου STARTER: Mobycon, Κάτω Χώρες Δήµος Noordwijk, Κάτω Χώρες Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ), Ελλάδα Δήµος Κω, Ελλάδα Consulting Formaplan SL, Ισπανία UNESCO s Biosphere Reserve of Fuerteventura, Ισπανία Budapest University of Technology and Economics (ΒΜΕ), Ουγγαρία KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd., Ουγγαρία Herry Consult GmbH, Αυστρία Δήµος Werfenweng, Αυστρία

3 Σελίδα 3 από 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ STARTER ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ; ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΣΔ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΣΔ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ STARTER NOORDWIJK (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ) ΚΩΣ (ΕΛΛΑΔΑ) FUERTEVENTURA (ΙΣΠΑΝΙΑ) WERFENWENG (ΑΥΣΤΡΙΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟ-BALATON (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)... 17

4 Σελίδα 4 από Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει εν συντοµία το ερευνητικό έργο STARTER καθώς επίσης και τη δοµή του εν λόγω παραδοτέου. 1.1 Το ερευνητικό έργο STARTER Η εποχικότητα αποτελεί ένα φαινόµενο που επιδρά σχεδόν σε κάθε προϊόν και παρεχόµενη υπηρεσία. Μια υπηρεσία που επηρεάζεται σηµαντικά από την εποχικότητα είναι η παροχή µεταφορικού έργου σε. Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών αποτελούν τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές που προσελκύουν τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ορεινές περιοχές, λίµνες και παραλίµνιες περιοχές, καθώς επίσης ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία. Το φαινόµενο της εποχικότητας που παρατηρείται στον τοµέα του τουρισµού οδηγεί στην αυξηµένη ζήτηση για µεταφορικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εποχής υψηλής ζήτησης, γεγονός που επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στη κυκλοφοριακή κατάσταση στις συγκεκριµένες περιοχές. Συνεπώς, η εποχικότητα στην ζήτηση για µεταφορές προκύπτει στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και είναι αποτέλεσµα της διακύµανσης που παρατηρείται στη ζήτηση της βιοµηχανίας του τουρισµού. Άµεσο αποτέλεσµα της εποχιακής ζήτησης για µεταφορές είναι η αυξηµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση στις κύριες οδικές αρτηρίες των περιοχών. Άλλες παράπλευρες συνέπειες του φαινοµένου είναι η αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας, ο θόρυβος και η ρύπανση του περιβάλλοντος που οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσµατα, τόσο για τη υγεία, όσο και για το περιβάλλον, η αυξηµένη πιθανότητα οδικών ατυχηµάτων, η µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών και η υποβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών. Με βάση τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η ανάγκη για βελτίωση της αποδοτικότητας των τοπικών συστηµάτων µεταφορών έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τα διαρκώς αυξανόµενα προβλήµατα και κυρίως να δώσουν έµφαση στη χρήση εναλλακτικών, βιώσιµων µέσων µεταφοράς και/ή µέτρων κινητικότητας. Από την άλλη πλευρά, η βιώσιµη κινητικότητα αποτελεί και µια ευκαιρία για τον τοµέα του τουρισµού, καθώς οι καταναλωτές είναι ολοένα και πιο ευαισθητοποιηµένοι ως προς αυτή. Το πρόβληµα παρόλα αυτά είναι, ότι η υιοθέτηση πιο «πράσινων» µέσων και µέτρων µεταφοράς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου δεν επαφίεται µόνο στην καλή θέληση των τοπικών αρχών. Αντίθετα, κρίνεται απαραίτητο να ενώσουν τις δυνάµεις τους οι βασικοί παίκτες του τοµέα των µεταφορών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο οικονοµικός/τουριστικός κλάδος µε τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να επιτύχουν τη βιώσιµη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου µε όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται. Για τον παραπάνω λόγο, το ερευνητικό έργο STARTER ( Βιώσιµες µεταφορές σε τουριστικές περιοχές µέσω της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας ) έχει ως στόχο να προωθήσει ενεργειακά αποδοτικές και βιώσιµες πολιτικές και πρακτικές µεταφορών έτσι ώστε να αντιµετωπίσει την εποχιακή ζήτηση για µεταφορές που παρατηρείται στις. Η προώθηση αυτή θα γίνει µέσα από τη συνεργασία τοπικών φορέων στα πλαίσια Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων (ΤΣΔ) (Local Travel Plan Networks). Το κύριο αποτέλεσµα του έργου είναι η σύσταση ΤΣΔ και η υλοποίηση και προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιµων µέτρων κινητικότητας µε στόχο να επιτευχτεί µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η αυξηµένη αναγνωρισιµότητα των ΤΣΔ από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και τους τελικούς χρήστες αποτελεί, επίσης, βασικό αποτέλεσµα του

5 Σελίδα 5 από 17 έργου. Αυτή επιδιώκεται µέσα από τα παραδοτέα του έργου STARTER, την επίσηµη ιστοσελίδα του, τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του έργου σε περιοδικά και εθνικά και διεθνή συνέδρια αλλά και τη διοργάνωση ηµερίδων/εσπερίδων. 1.2 Σκοπός του παραδοτέου Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ανά την Ευρώπη. Ο οδηγός προσφέρει συµβουλές για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτηση των Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων (ΤΣΔ) σε της Ευρώπης. Για αυτούς που θα συστήσουν ένα ΤΣΔ στην πράξη έχει παρουσιαστεί άλλο εγχειρίδιο ( Εγχειρίδιο για τη σύσταση Τοπικών Συνεργατικών Δικτύων σε ), το οποίο µπορεί κανείς να βρει στην επίσηµη ιστοσελίδα του έργου STARTER (http://starter-project.eu/). Εικόνα 1-1 Ένα από τα µέτρα του έργου STARTER: το λεωφορείο της παραλιακής γραµµής στο Noordwijk

6 Σελίδα 6 από Τοπικά Συνεργατικά Δίκτυα: το υπόβαθρο 2.1 Τι είναι τα Τοπικά Συνεργατικά Δίκτυα; Τα Τοπικά Συνεργατικά Δίκτυα (ΤΣΜ) (Local Travel Plan Networks) είναι: Οµάδες ή Δίκτυα οργανισµών που µοιράζονται πόρους και ιδέες µε σκοπό την ανάπτυξη και εφαρµογή Τοπικών Σχεδίων Μετακινήσεων (ΤΣΜ) στην περιοχή τους. Ενώ ένα Τοπικό Σχέδιο Μετακινήσεων (ΤΣΜ) (Local Travel Plan) ορίζεται ως: Ένα πακέτο µέτρων που δηµιουργείται σύµφωνα µε τις ανάγκες των οργανισµών και της περιοχής µε σκοπό να προωθήσει «πράσινες» και οικολογικές επιλογές µετακίνησης και να µειώσει την εξάρτηση των ανθρώπων από το αυτοκίνητο. Όπως και στην περίπτωση των ΤΣΜ, τα ΤΣΔ ξεφεύγουν από τον διαδοµένο τρόπο αντιµετώπισης των συγκοινωνιακών προβληµάτων που είναι η παροχή περισσότερων υποδοµών ή υπηρεσιών. Πρόκειται για αποδοτικές και χαµηλού κόστους λύσεις που έρχονται να απαντήσουν σε συγκοινωνιακά αλλά και οργανωτικά προβλήµατα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα ΤΣΔ αποφέρουν µεγαλύτερα οφέλη στους συµµετέχοντες οργανισµούς σε σύγκριση µε τη δηµιουργία ενός µεµονωµένου ΤΣΜ από κάθε εταιρία ή οργανισµό ξεχωριστά, ενώ απαιτούν µικρότερη εµπλοκή των συµµετεχόντων. Τα ΤΣΔ δεν είναι µια καινούρια ιδέα, καθώς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε περιοχές όπως επαγγελµατικά πάρκα, αστικά κέντρα, περιοχές κατοικίας, βιοµηχανικές και σχολικές ζώνες και αφορούν πάντα µια συγκεκριµένη περιοχή. Όπως αποδεικνύεται από την εµπειρία του έργου STARTER, τα ΤΣΔ µπορούν να αναπτυχθούν µε επιτυχία και σε. 2.2 Το πλαίσιο ανάπτυξης των ΤΣΔ Η Ευρώπη είναι ένας από τους σηµαντικότερους παγκόσµιους τουριστικούς προορισµούς, προσφέροντας µια εντυπωσιακή πυκνότητα και ποικιλία τουριστικών αξιοθέατων. Ταυτόχρονα, ο τουρισµός αποτελεί τοµέα «κλειδί» για την Ευρωπαϊκή οικονοµία, καθώς διαθέτει πληθώρα προϊόντων και εµπλέκει πολλούς και διάφορους µετόχους, τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα. Η βιοµηχανία του τουρισµού στην ΕΕ παράγει περισσότερο από το 5% του ΑΕΠ της, µε περίπου 1,8 εκατοµµύρια επιχειρήσεις να απασχολούν περίπου το 5,2% της συνολικής εργατικής δύναµης (περίπου 9,7 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας). Σύµφωνα µε τη Eurostat, το 2013 ο αριθµός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύµατα στις χώρες της ΕΕ άγγιξε τα 2,6 δισεκατοµµύρια, αυξηµένος κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2012.

7 Σελίδα 7 από 17 Εικόνα 2-1 Η Ευρώπη είναι ο Νο 1 τουριστικός προορισµός Παρόλη τη διαφορετικότητα που παρουσιάζουν οι τουριστικοί προορισµοί µεταξύ τους, κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η συγκέντρωση, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, της τουριστικής δραστηριότητας σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους, η λεγόµενη, δηλαδή, εποχικότητα της ζήτησης. Το φαινόµενο της εποχικότητας που παρατηρείται στον τοµέα του τουρισµού οδηγεί στην αυξηµένη ζήτηση για µεταφορικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εποχής υψηλής ζήτησης, γεγονός που επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στη κυκλοφοριακή κατάσταση στις συγκεκριµένες περιοχές. Άµεσο αποτέλεσµα της εποχιακής ζήτησης για µεταφορές είναι η αυξηµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση στις κύριες οδικές αρτηρίες των περιοχών. Άλλες παράπλευρες συνέπειες του φαινοµένου είναι η αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας, ο θόρυβος και η ρύπανση του περιβάλλοντος που οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσµατα, τόσο για τη υγεία, όσο και για το περιβάλλον, η αυξηµένη πιθανότητα οδικών ατυχηµάτων, η µείωση της ποιότητας των παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών και η υποβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών. Εκτιµάται ότι κάθε χρόνο περισσότερο από το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ χάνεται ως αποτέλεσµα της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο για την Αστική Κινητικότητα, η αστική κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το 40% των εκποµπών CO 2 και το 70% των εκποµπών άλλων βλαβερών ουσιών που προέρχονται από τον τοµέα των οδικών µεταφορών. Ένα άλλο ζήτηµα αφορά στο γεγονός ότι υπάρχουν οι οποίες δεν έχουν κρίσιµες κυκλοφοριακές παραµέτρους. Κατά τη διάρκεια, όµως, της τουριστικής περιόδου, οι κρίσιµες αυτές τιµές είναι κατά πολύ υψηλότερες σε σχέση µε τις βέλτιστες. Είναι σχεδόν αδύνατο για τους ανθρώπους ή τη φύση να προσαρµοστούν εντός ενός βραχυπρόθεσµου ορίζοντα. Από την άλλη, η βιώσιµη κινητικότητα είναι µια ευκαιρία αγοράς για τον τοµέα του τουρισµού, καθώς οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο ευαισθητοποιηµένοι ως προς την ανάγκη της.

8 Σελίδα 8 από 17 Ενώ τα παραπάνω προβλήµατα εµφανίζονται σε τοπικό επίπεδο, οι επιπτώσεις τους αφορούν µια ευρύτερη κλίµακα: αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος/ υπερθέρµανση του πλανήτη, αυξηµένα προβλήµατα υγείας και συµφόρηση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι τοπικές αρχές δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν από µόνες τους τα προβλήµατα αυτά και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ΤΣΔ είναι µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και άρα µια αποµάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο αντιµετώπισης των κυκλοφοριακών προβληµάτων µέσω της αύξησης της χωρητικότητας της υποδοµής. Κατά συνέπεια, τα ΤΣΔ προσφέρουν αποδοτικές και χαµηλού κόστους λύσεις που έρχονται να απαντήσουν σε συγκοινωνιακά αλλά και οργανωτικά προβλήµατα. ΤΣΔ έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές όπως επαγγελµατικά πάρκα, αστικά κέντρα, περιοχές κατοικίας, βιοµηχανικές και σχολικές ζώνες και αφορούν πάντα µια συγκεκριµένη περιοχή. Στις πιλοτικές περιοχές του έργου STARTER, οι στόχοι των ξενοδόχων και άλλων τοπικών φορέων του τουρισµού είναι κοινοί και αφορούν την επίτευξη µεγαλύτερης ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τους προϊόντος. Οι εµπειρίες των εταίρων του έργου τόσο από την σύσταση των ΤΣΔ όσο και από την υλοποίηση βιώσιµων µέτρων κινητικότητας στις πιλοτικές περιοχές του έργου αποτελούν τη βάση για την επιτυχή υλοποίηση ΤΣΔ και µέτρων και σε άλλες της Ευρώπης.

9 Σελίδα 9 από Συστάσεις για την ευρεία υιοθέτηση των ΤΣΔ 3.1 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Σήµερα, πολλά έργα διαχείρισης κινητικότητας εξακολουθούν να στοχεύουν αποκλειστικά στη µείωση χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου. Παρόλο που αυτό είναι σηµαντικό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στον τοµέα των µεταφορών, δεν είναι το κύριο αντικείµενο των ΤΣΔ. Απεναντίας, ένα ΤΣΔ πρέπει να προωθείται ως ένα εργαλείο για την επίτευξη τόσο περιβαλλοντικών όσο και οικονοµικών ωφελειών όπως: αυξηµένη προσβασιµότητα στα µεταφορικά µέσα, βελτιωµένες υπηρεσίες προσφερόµενες στους τουρίστες (για παράδειγµα η παροχή µοναδικών βιώσιµων προϊόντων/υπηρεσιών), βελτιωµένη αποδοτικότητα των υπαρχόντων µεταφορικών συστηµάτων, µειωµένη κυκλοφοριακή συµφόρηση και µειωµένη κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στο δηµόσιο χώρο. Αν επιτευχθούν τα παραπάνω είναι εφικτή η δηµιουργία ενός ελκυστικότερου τουριστικού περιβάλλοντος. Κατ αυτόν τον τρόπο, µπορεί κανείς να πει ότι το ΤΣΔ είναι ένα εργαλείο για την βελτίωση της ελκυστικότητας µιας τουριστικής περιοχής καταλήγοντας, έτσι, σε ξεκάθαρα οφέλη τόσο για τις τοπικές αρχές όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Οι παραδοσιακές συγκοινωνιακές λύσεις συχνά προϋποθέτουν υψηλή χρηµατοδότηση/ επένδυση και ισχυρή πολιτική δέσµευση για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα ΤΣΔ προσφέρουν µια εναλλακτική µέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπαρχόντων µεταφορικών συστηµάτων. Και το πετυχαίνουν αυτό µε το να στοχεύουν σε άµεσα επιτεύξιµα αποτελέσµατα ( quick-wins ) (µέγιστη επίπτωση, σύντοµη χρονική περίοδος, χαµηλό κόστος) και µε το να πείθουν τους φορείς του τουριστικού τοµέα ότι ακόµα και αυτοί και ακόµα πιο σηµαντικό, οι πελάτες τους µπορούν να ωφεληθούν από την προσφορά εναλλακτικών υπηρεσιών κινητικότητας. Το αρχικό βήµα για την έναρξη της διαδικασίας σύστασης ενός ΤΣΔ προϋποθέτει την εύρεση ενός ενθουσιώδους και αφοσιωµένου τοπικού συνεργάτη / συντονιστή που, στην περίπτωση ενός µικρού Δήµου, θα µπορούσε να είναι και ένα πολιτικό πρόσωπο. Οι που συµµετείχαν πιλοτικά στο έργο STARTER έδειξαν ότι αυτό το βήµα δεν είναι σίγουρα τόσο εύκολο ή δεδοµένο ιδιαίτερα όταν µιλάµε για έναν τοµέα που διακατέχεται από υψηλό ανταγωνισµό, όπως ο τοµέας του τουρισµού. Παρόλα αυτά, η εµπλοκή των τοπικών φορέων τελικά µπορεί να οδηγήσει στην ισχυρή επιθυµία για συµµετοχή στη διαδικασία και στην αποφυγή όλων των πιθανών εµποδίων. Για αυτό το λόγο οι εταίροι του STARTER πιστεύουν ότι τα ΤΣΔ αποτελούν µια προσέγγιση που µπορεί να επιλύσει τα προβλήµατα κινητικότητας µιας τουριστικής περιοχής. Κατάλογος ελέγχου: Προωθείστε κατάλληλα µέτρα κινητικότητας γιατί µε αυτόν τον τρόπο οι τοπικοί φορείς µπορούν να αντιληφθούν την αξία ενός ΤΣΔ. Βοηθήστε στην εύρεση εθνικής χρηµατοδότησης για την υλοποίηση έργων/ µέτρων του ΤΣΔ. Η ιδέα του ΤΣΔ πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις µεταφορές, την οικονοµία, τον τουρισµό και τις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν πρέπει να είναι περιορισµένη αποκλειστικά στα οφέλη των τοπικών αρχών ή του ιδιωτικού τοµέα. Προσφέρετε πολιτική ηγεσία κατά την έναρξη της διαδικασίας σύστασης ενός ΤΣΔ. Αλλά, από τη στιγµή που το ΤΣΔ θα έχει συσταθεί, συνίσταται η ολοένα και αυξανόµενη συµµετοχή

10 Σελίδα 10 από 17 των υπολοίπων µελών του ΤΣΔ, καθώς επίσης και η ενδυνάµωση του ρόλου τους µέσα σε αυτό. Βρείτε και εµπλέξτε φορείς του τουρισµού και των µεταφορών. Δηµιουργήστε µια πλατφόρµα συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ τους µέσω του ΤΣΔ. Ενδυναµώστε τον πατριωτισµό µε τη σύσταση ενός ΤΣΔ.

11 Σελίδα 11 από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο Χωρίς την υποστήριξη από ένα υψηλότερο πολιτικό επίπεδο υπάρχει δυσκολία στη σύσταση ενός ΤΣΔ. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο πρέπει να πείσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ότι τα ΤΣΔ και οι βιώσιµες εναλλακτικές κινητικότητας µπορούν να αποφέρουν οφέλη. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω συναντήσεων µε τους τοπικούς παράγοντες και µέσω της διάχυσης πληροφορίας, βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων σχετικών µε τη σύσταση και λειτουργία των ΤΣΔ. Εκτός, όµως, από την αναφορά στα οφέλη που ένα ΤΣΔ µπορεί να έχει σε θεωρητικό επίπεδο, είναι σηµαντικό να βρεθούν περιοχές-υποδείγµατα ανά την χώρα. Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για να προωθηθεί η ιδέα των ΤΣΔ είναι η γνωστοποίηση των ωφελειών που πηγάζουν από υπάρχουσα ΤΣΔ (βέλτιστες πρακτικές). Τα οφέλη αυτά (π.χ. µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, οµαλότερες κυκλοφοριακές συνθήκες, µειωµένες εκποµπές ρύπων και αυξηµένη τουριστική κίνηση) πρέπει να γίνουν ευρέως γνωστά µέσα από µακροπρόθεσµες εκστρατείες και δραστηριότητες ενηµέρωσης του κοινού, υποστηριζόµενες από τις εθνικές αρχές. Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων αποτελούν χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα απευθυνόµενα στους χρήστες των δηµόσιων συγκοινωνιών αλλά και διδακτικά προγράµµατα για σχολεία και επιχειρήσεις που επιθυµούν να προωθήσουν µια καινούρια κουλτούρα κινητικότητας. Για το τελευταίο, σχετικές δράσεις µπορεί να αποτελέσουν: εκπαιδευτικά παιχνίδια για µαθητές (καθώς αυτή η οµάδα-στόχος είναι πιο επιρρεπής σε µια πιθανή αλλαγή συµπεριφοράς κινητικότητας), αλλά και εκδηλώσεις (π.χ. θεµατικά συνέδρια) απευθυνόµενα σε άλλες οµάδες-στόχους. Είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι οι περιοχές-υποδείγµατα φέρουν τη σχετική εµπειρία και µπορούν να δράσουν ως σύµβουλοι και για τις άλλες περιοχές που επιθυµούν να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους. Συνοψίζοντας, είναι ευθύνη των εθνικών αρχών να γνωστοποιήσουν και να επικοινωνήσουν τη σηµασία και το ρόλο των ΤΣΔ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και σε άλλους φορείς όπως παρόχους υπηρεσιών δηµόσιων συγκοινωνιών, ξενοδόχους, γραφεία τουρισµού, εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων, κ.α. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο τουρισµός κατέχει σηµαντική θέση στο ΑΕΠ. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να προσαρµόζουν και να εφαρµόζουν τις πρακτικές αυτές που θα εξασφαλίσουν την τουριστική ελκυστικότητα της χώρας τους. Τα ΤΣΔ αποτελούν µια τέτοια πρακτική. Καθώς τα οφέλη τους είναι αναγνωρίσιµα τόσο από τον τοµέα του τουρισµού όσο και από τον τοµέα των µεταφορών, τα ΤΣΔ δίνουν την ευκαιρία µιας καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των δύο αυτών τοµέων σε εθνικό επίπεδο. Κατάλογος ελέγχου: Προσπαθήστε να πείσετε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ότι τα ΤΣΔ προσφέρουν βιώσιµες εναλλακτικές κινητικότητας, µε καθαρά οφέλη για τις εµπλεκόµενες περιοχές. Βρείτε περιοχές-υποδείγµατα προκειµένου να διαδώσετε µε επιτυχία την ιδέα των ΤΣΔ. Διευκολύνετε τη συνεργασία µεταξύ των φορέων τουρισµού και µεταφορών. Υποστηρίξτε τη εγκαθίδρυση των ΤΣΔ µε µέτρα/ εργαλεία προώθησης, χρηµατοδότησης και νοµικού περιεχοµένου. Βοηθήστε στην εύρεση Ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης για την υλοποίηση έργων/ µέτρων του ΤΣΔ. Υποστηρίξτε και χρηµατοδοτήστε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκστρατείες ενηµέρωσης κοινού, οι οποίες θα διαδώσουν την ιδέα και προσέγγιση των ΤΣΔ.

12 Σελίδα 12 από υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Η διάχυση των βέλτιστων πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων, είναι σηµαντικά για την προώθηση βιώσιµων µέσων µετακίνησης σε. Η διάχυση αυτή πρέπει να υποστηριχθεί από ενεργά δίκτυα επικοινωνίας και όχι µόνο µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά και µέσω επικοινωνίας πρόσωπο-µεπρόσωπο (π.χ. συνέδρια/ηµερίδες). Γενικά, η ΕΕ πρέπει να ενδυναµώσει το διάλογο µεταξύ φορέων του τουρισµού και των µεταφορών. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων ωφελειών των ΤΣΔ χρήζει, επίσης, προσοχής. Για αυτό το σκοπό, η χρήση ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος Δεικτών Τουρισµού (European Tourism Indicator System) θα ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το σύστηµα αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για τουριστικούς προορισµούς και αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για την παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση της βιωσιµότητας σε τουριστικές περιοχές. Τα τελευταία χρόνια, οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας συχνά αναπτύσσονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη, εστιάζοντας στην κατανάλωση ενέργειας, την κυκλοφοριακή συµφόρηση, τις εκποµπές αερίων ρύπων ή άλλα σηµεία πολιτικού περιεχοµένου. Τα ΤΣΔ και τα ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας) προσφέρουν µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των τοπικών δικτύων µεταφορών. Οι εταίροι του έργου STARTER προτείνουν την ένταξη της προσέγγισης των ΤΣΔ στη µεθοδολογία των ΣΒΑΚ και την προώθηση των σχεδίων αυτών σε περισσότερες (και όχι µόνο σε αστικά κέντρα). Η ΕΕ µπορεί και πρέπει να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των ΤΣΔ µε το να περιγράψει τη σηµασία των ΤΣΔ όσον αφορά την επίτευξη βιώσιµων πολιτικών φιλοδοξιών. Ήταν κοινοί εµπειρία των περισσότερων εταίρων του έργου STARTER ότι τα ΤΣΔ και τα µέτρα βιώσιµης κινητικότητας δεν θα µπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς τη χρηµατοδότηση και υποστήριξη του έργου. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να θέσει ένα κοινό πλαίσιο µέσα στο οποίο ο κάθε Δήµος θα µπορεί να επιλέγει τα εργαλεία και τις µεθόδους που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες του και τοπικές συνθήκες. Κατάλογος ελέγχου: Προωθήστε τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιµων µέσων µετακίνησης σε (π.χ. µέσω της πλατφόρµας Eltis). Ενδυναµώστε το διάλογο µεταξύ φορέων του τουρισµού και των µεταφορών. Εντάξτε την προσέγγιση των ΤΣΔ στη µεθοδολογία των ΣΒΑΚ προκειµένου να προωθηθεί η σύσταση τοπικών δικτύων σε. Δηµιουργήστε πηγές χρηµατοδότησης που θα βοηθήσουν την αρχική σύσταση ενός ΤΣΔ. Ενεργοποιήστε ευκαιρίες έρευνας, οι οποίες θα αφορούν την µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα των ΤΣΔ κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

13 Σελίδα 13 από Βέλτιστες πρακτικές του έργου STARTER 4.1 Noordwijk (Κάτω Χώρες) Το Noordwijk αποτελείται από δύο πρώην χωριά, το πρώτο γνωστό ως Noordwijk by the Sea και το δεύτερο γνωστό ως Inner Noordwijk. Η περιοχή δίπλα στη θάλασσα είναι ένα πολύ γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο, του οποίου τα 12 χιλιόµετρα παραλίας προσελκύουν κάθε χρόνο έναν µεγάλο αριθµό τουριστών. Για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα κινητικότητας που εµφανίζονται λόγω της εποχιακής ζήτησης, ο Δήµος του Noordwijk εξέτασε µια σειρά από µέτρα που στοχεύουν στον περιορισµό της κυκλοφορίας των ΙΧ οχηµάτων, στην προώθηση βιώσιµων µέσων µετακίνησης και στην επικοινωνιακή πολιτική µε τους τουρίστες. Βάσει των παραπάνω, ο Δήµος του Noordwijk εφάρµοσε 3 µέτρα κατά τη διάρκεια του έργου STARTER: Εφαρµογή νέας πολιτικής στάθµευσης. Η παλιά πολιτική στάθµευσης ήταν πολύπλοκη µε αποτέλεσµα, κατά τις ηµέρες τουριστικής αιχµής, οι επισκέπτες να εξαναγκάζονται σε κύκλους µε τα ΙΧ αυτοκίνητά τους προς εύρεση κατάλληλης (και φτηνής) θέσης στάθµευσης. Με τη νέα τιµολογιακή πολιτική για τις θέσεις στάθµευσης, ο Δήµος επιδιώκει να παρακινήσει τους τουρίστες να χρησιµοποιήσουν τις θέσεις στάθµευσης κατά µήκος της παραλίας, αποφεύγοντας τη στάθµευση στις κοντινές περιοχές κατοικίας. Αλλαγή στη λειτουργική δοµή της παραλιακής λεωφορειακής γραµµής. Το µέτρο αυτό εξασφάλισε τη βιωσιµότητα της υπηρεσίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου STARTER. Προώθηση της παραλιακής λεωφορειακής γραµµής µέσω: της δηµιουργίας και διανοµής διαφηµιστικών φυλλαδίων, την εγκατάσταση κατακόρυφων πινακίδων ενηµέρωσης των επισκεπτών, την πρόσληψη προσωπικού που ενηµερώνει τους επισκέπτες σχετικά µε την υπηρεσία και τη δηµιουργία λογότυπων πάνω στο λεωφορείο. Οι τοπικοί φορείς είναι πρόθυµοι να συµµετέχουν στο ΤΣΔ µόνο και αν τα οφέλη από αυτό είναι ορατά. Ιδανικά τα οφέλη αυτά µεταφράζονται σε άµεσα οικονοµικά οφέλη για τους ίδιους ή σε έµµεσα οικονοµικά οφέλη ( όπως ευκαιρίες διαφήµισης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των πελατών). Στις Κάτω Χώρες υπάρχει ήδη µια πληθώρα δικτύων και συνεργασιών και πολλοί τοπικοί φορείς ήδη συµµετέχουν σε κάποια από αυτά. Τα ΤΣΔ ίσως γίνουν πιο διάσηµα αν ενσωµατωθούν σε υπάρχοντα δίκτυα. Γενικά, όµως, οι τοπικοί φορείς έµειναν ευχαριστηµένοι από τις ιδέες που εκφράστηκαν µέσω του ΤΣΔ και συµφώνησαν µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις/µέτρα. Daan Schrama

14 Σελίδα 14 από Κως (Ελλάδα) Το καλοκαίρι του 2013 αναπτύχθηκε για την Κω ένας ολοκληρωµένος τουριστικός οδηγός (Portal). Πρόκειται για τον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της Κω, ο οποίος περιλαµβάνει µεταξύ άλλων υπηρεσίες για την υποστήριξη της βιώσιµης κινητικότητας των τουριστών, όπως: διαδροµές προς σηµεία τουριστικής έλξης, προτεινόµενες ποδηλατικές διαδροµές, σηµεία ενοικίασης ποδηλάτων και σχεδιασµό διαδροµών. Το καλοκαίρι του 2014 αναπτύχθηκαν πινακίδες µε χάρτες που καθοδηγούν τους τουρίστες στην εύρεση σηµαντικών σηµείων ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικά µνηµεία) χρησιµοποιώντας το εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόµων και τους πολυάριθµους πεζόδροµους του κέντρου της πόλης. Τον ίδιο χρόνο, ο Δήµος αναθεώρησε τα δροµολόγια δύο γραµµών της δηµοτικής συγκοινωνίας, προκειµένου αυτά να προσαρµοστούν καλύτερα στις ανάγκες µετακίνησης των τουριστών. "Χρειάζεται αρκετός χρόνος προκειµένου να επικοινωνήσεις µε τους τοπικούς φορείς και να τους πείσεις για τα οφέλη των ΤΣΔ. Απαιτείται καλή προετοιµασία πριν την εν λόγω επικοινωνία (π.χ. προετοιµασία ενηµερωτικού υλικού) προκειµένου τα βασικά σηµεία να είναι ξεκάθαρα στο συνοµιλητή, συναντήσεις πρόσωπο-µε-πρόσωπο και συνεχής επικοινωνία µετά την κάθε συνάντηση των µελών του ΤΣΔ, προκειµένου τα µέλη να είναι διαρκώς ενήµερα. Καθώς οι τοπικοί φορείς συµµετείχαν στο ΤΣΔ και άρχισαν να νιώθουν ότι η φωνή τους ακούγεται, το ενδιαφέρον τους αυξήθηκε µαζί µε τις προτεινόµενες ιδέες και προτάσεις τους. Οι τελευταίες συµπεριλήφθηκαν στο ΤΣΜ, καθιστώντας, έτσι, τη συνεργασία ιδιαίτερα εποικοδοµητική." Γιάννης Τυρινόπουλος

15 Σελίδα 15 από Fuerteventura (Ισπανία) Το νησί της Fuerteventura βρίσκεται στις Κανάριες Νήσους, κοντά στις βόρειες ακτές τις Αφρικής. Με µια επιφάνεια 1,660 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, είναι το δεύτερο µεγαλύτερο νησί της Μακαρονησίας. Το νησί παρουσιάζει ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών τους, της φυσικής κληρονοµιάς του και τους πλούσιου και ποικιλόµορφου θαλάσσιου περιβάλλοντός του. Ο χαρακτήρας του νησιού ορίζεται από την εγγύτητά του µε την αφρικάνικη ήπειρο, της οποίας η κοντινότερη ακτή βρίσκεται µόλις σε απόσταση 95 χιλιοµέτρων. Αυτή η εγγύτητα καθιστά το νησί µια από τις µεγαλύτερες περιοχές ερήµου και ηµιερήµου της ΕΕ. Επιπρόσθετα, το µεγαλύτερο µήκος της δυτικής ακτής αποτελεί ακόµα µια παρθένα λωρίδα ακτογραµµής µήκους πάνω από 200 χιλιόµετρα, καθιστώντας τη ζώνη αυτή µια από τις καλύτερα διατηρηµένες παράκτιες ζώνες των Κανάριων Νήσων. Κατά τη διάρκεια του έργου STARTER, στην περιοχή της Fuerteventura υλοποιήθηκαν δύο µέτρα: Η προώθηση της λεγόµενης ποδηλατικής διαδροµής Salt Route by bike, η οποία αναφέρεται στη νέα ποδηλατική διαδροµή µεταξύ της Caleta de Fuste (µιας από τις σηµαντικότερες του νησιού) και του Μουσείου Αλατιού. Η προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στο νησί Lobos, η οποία εντάσσεται σε ένα µεγαλύτερο και φιλόδοξο σχέδιο µετατροπής του νησιού σε νησί 100% εξαρτώµενο από εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Στα πλαίσια του έργου STARTER το συµβατικό όχηµα που χρησιµοποιείται από τους εργαζόµενους στο νησί για τη συντήρηση του πάρκου αντικαταστάθηκε από ένα ηλεκτρικό. Η δηµιουργία ενός φόρουµ το οποίο θα επιτρέψει τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην κινητικότητα είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του ΤΣΔ. Αλλά αυτό από µόνο του δεν αρκεί για την βελτίωση της κινητικότητας. Η τελευταία θα επιτευχθεί µόνο αν αποδώσουµε στο ΤΣΔ µια πιο ισχυρή δοµή, κάτω από την οµπρέλα της κυβέρνησης του νησιού. Και αυτό γιατί τα προβλήµατα τα οποία προσπαθεί να λύσει το ΤΣΔ έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα (διοικητικό, νοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό). Πιστεύουµε ότι η ιδέα των ΤΣΔ, όπως αυτή εφαρµόστηκε µέσα από το έργο STARTER, είναι πολύ καλή και επίκαιρη και, µετά την εµπειρία µας από τη σύσταση του δικτύου, είµαστε βέβαιοι ότι οι τοπικοί φορείς θα συνεχίσουν να στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Tony Gallardo

16 Σελίδα 16 από Werfenweng (Αυστρία) Προκειµένου να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να χρησιµοποιούν δηµόσιες συγκοινωνίες για την άφιξή τους και τη µετακίνησή τους στην περιοχή, οι τοπικοί εταίροι του έργου από την Αυστρία δηµιούργησαν ένα Τοπικό Σχέδιο Μετακίνησης (ΤΣΜ), το οποίο εστιάζει στη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής τουριστικών καταλυµάτων. Η περιοχή του Werfenweng είναι δραστήρια στην προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας από το 1997 και έχει κερδίσει πολλά βραβεία για τις προσπάθειές της αυτές. Το ΤΣΔ στο Werfenweng εστιάζει σε ήπια µέτρα αλλαγής της συµπεριφοράς κινητικότητας. Το καλοκαίρι του 2013 οι τοπικοί εταίροι του έργου STARTER βελτίωσαν την εικόνα της λεγόµενης υπηρεσίας SAMO. Η λέξη SAMO προέρχεται από τον αγγλικό όρο Soft Mobility, ήτοι ήπια κινητικότητα. Όταν ένας επισκέπτης-samo καταφθάνει στην περιοχή είτε µε τρένο είτε µε ΙΧ, έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις υπηρεσίες ήπιας κινητικότητας που προσφέρονται (ηλεκτρικά οχήµατα και ταξί, ηλεκτρικά ποδήλατα, κτλ.) Ένα άλλο µέτρο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου STARTER αφορά την αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχηµάτων που προσφέρονται προς ενοικίαση στους επισκέπτες της περιοχής, προκειµένου η υπηρεσία SAMO να ανταποκριθεί στην ολοένα και αυξανόµενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήµατα. Για εµάς το ΤΣΔ µας έδωσε την εξαιρετική ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις, να µάθουµε ο ένας από τον άλλο και να είµαστε µέρος ενός κοινού σχεδίου και µιας κοινής προσπάθειας. Εντούτοις, ο µεγάλος αριθµός συµµετεχόντων στο ΤΣΔ δηµιούργησε και κάποια προβλήµατα τα οποία σχετίζονταν µε τις διαφορετικές ανάγκες και φιλοδοξίες του κάθε συµµετέχοντα. Stephan Maurer

17 Σελίδα 17 από Περιοχή δυτικό-balaton (Ουγγαρία) Στην περιοχή δυτικό-balaton, οι τοπικοί εταίροι του έργου STARTER προώθησαν τη χρήση του ποδηλάτου και των δηµόσιων συγκοινωνιών. Τα σχετικά µέτρα που υλοποιήθηκαν αφορούσαν: Τη δηµιουργία νέων δροµολογίων για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τα οποία µειώνουν τους χρόνους αναµονής µεταξύ διαφορετικών δηµόσιων µέσων (λεωφορείων και τρένων) και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των τουριστών όσο και των εργαζόµενων σε τουριστικές επιχειρήσεις Τη δηµιουργία ενός διαδικτυακού Οδηγού για ποδηλάτες για την περιοχή του Keszthely και Kis-Balaton. Ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για κυκλοφοριακές παραµέτρους, σταθµούς ενοικίασης ποδηλάτων, σηµεία επισκευής ποδηλάτων, αλλά και πληροφορίες τουριστικού περιεχοµένου (σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος, σηµεία τουριστικών γραφείων, κτλ.). Στην περίπτωσή µας οι τοπικές αρχές, οι Δήµοι και οι οργανισµοί τουρισµού έδειξαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ΤΣΔ, σε αντίθεση µε τους ξενοδόχους. Προκειµένου να προσεγγίσουµε τους τελευταίους χρειάστηκαν πολλές συναντήσεις πρόσωπο-µε-πρόσωπο, αλλά και πάλι ήταν φανερή η αδιαφορία τους. Στην περίπτωση εκείνη που οι ξενοδόχοι έχουν ικανοποιητικό αριθµό πελατών, δεν τους ενδιαφέρει να σπαταλήσουν χρόνο και ενέργεια για το ΤΣΔ. Στην άλλη περίπτωση δεν τους ενδιαφέρει να συνεργαστούν µε τους ανταγωνιστές τους. Αντιθέτως, οι οργανισµοί τουρισµού εξέφρασαν πολλές και καλές ιδέες για την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής. Προκειµένου, όµως, να προωθηθεί µε επιτυχία η βιώσιµη κινητικότητα απαιτείται η ουσιαστική συνεργασία του τοµέα των µεταφορών µε τα γραφεία τουρισµού, καθώς τα τελευταία είναι καλοί γνώστες των τοπικών συνθηκών και των αναγκαίων διαδικασιών. Botond Aba

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και Κινητικότητα

Τουρισμός και Κινητικότητα Αριθμός Δελτίου. 3 Νοέμβριος 2013 Ενημερωτικό δελτίο Τουρισμού και Κινητικότητας Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών έργων SEEMORE

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και Διακίνηση

Τουρισμός και Διακίνηση Issue No. 2 May 2013 Τουρισμός και Διακίνηση Ηλεκτρονικό Δελτίο Τουρισμός και Διακίνηση Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο και αποτελεί συνεργασία μεταξύ των έργων SEEMORE και STARTER.

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με εσάς ολοταχώς!

Μαζί με εσάς ολοταχώς! Μαζί με εσάς ολοταχώς! Χρήση ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας για την προώθηση της χρήσης των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε αγροτικές/ περιαστικές περιοχές www.smartmove-project.eu Συγχρηματοδοτούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής

Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους. Δήμος Κομοτηνής Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε αειφόρο τουριστικό προορισμό, προσβάσιμο σε όλους Δήμος Κομοτηνής Φάση Α2. Οργάνωση και Υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Α2.1. Προτάσεις Οράματος Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών

5/6/2014. Σημείο Εκκίνησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας. Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιων Μεταφορών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚ Η ΑΠΟΔΟΤ ΙΚΟΤ ΗΤ Α ςτην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟ ΙΚ Ης Η : ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η ΑΝΑΠΤΥΞ Η» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής

Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής Δρόμοι Άθλησης Ποιότητα Ζωής το ποδήλατο στη ζωή μας Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την άθληση στοχεύουμε στην: δημιουργία της συνήθειας για καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ INTERREG IV ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑµεΑ) ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΦΥΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 2.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινόχρηστο Αυτοκίνητο Car- Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Μαρία Ζαρκαδούλα αδούλα Έφη Τριτοπούλου ούλο Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ mariazar@cres.gr 1 Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης Η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM

Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Παρουσίαση του έργου WAVEPLAM Προώθηση της εισαγωγής ενέργειας από θαλάσσιο κυματισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ, (ΚΑΠΕ) το έργο ΗΕ.Ε. Χρηματοδότησε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα