TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA"

Transcript

1 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja użytkowania Kullanim kilavuzu Priručnik za uporabu TRATTAMENTO AUTOMATICO ACQUA Manuale d uso EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR AUTOMATIC WATER TREATMENT TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L EAU AUTOMATISCHE WASSERAUFBEREITUNG TRATAMIENTO AUTOMÁTICO AGUA AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ AUTOMATYCZNE UZDATNIANIE WODY OTOMATİK SU ARITMA SİSTEMİ AUTOMATSKI TRETMAN VODE

2 NL Deze handleiding is een leidraad voor een veilig gebruik van de Teuco hydromassage. U dient deze handleiding daarom volledig door te lezen alvorens het product in gebruik te nemen. Deze handleiding hoort bij het product en dient dan ook voor eventuele toekomstige raadplegingen bewaard te worden. Teuco Guzzini Spa behoudt zich het recht voor opportuun geachte wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving of vervanging. INHOUD GEBRUIKSAANWIJZINGEN Principes van de chemische waterbehandeling - Bedieningspaneel van het systeem - Lijst van de chemische producten die geleverd worden bij de automatische waterbehandeling - Eerste keer starten - Waarschuwingen - Instellen van het elektrolysesysteem in de modaliteit off - Instellen van het elektrolysesysteem in de modaliteit handmatig - Instellen van het elektrolysesysteem in de modaliteit automatisch - Instellen van het Ph niveau - Instellen van het ontsmettingsvermogen van het water (ORP) - Aangeraden waardes PH/ORP ONDERHOUD Controleren van het cloorniveau in het water - Zout toevoegen aan het water in de minipool - Ph waarde in het water controleren - Sluiten voor de winter - Corrosie verbruiksanodes controleren - PH- en ORP-meters ALARMEN Alarmen en berichten van het systeem 2 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

3 NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN Principes van de chemische waterbehandeling Met de kit automatische waterbehandeling kunnen de belangrijkste parameters van het water gemonitoreerd en gecontroleerd worden, waardoor de interventies van de gebruiker tot een minimum teruggebracht worden. De Ph wordt geregeld door het inbrengen in kleine dosis van een verdunde zuuroplossing; het ontsmetten wordt verzekert door de constante aanwezigheid van een hoeveelheid actief cloor. Het systeem maakt en behoud, automatisch, het chloorniveau dat u in het water wilt hebben en regelt de Ph waarde. BEDIENINGSPANEEL VAN HET SYSTEEM Om naar de auatomatsiche waterbehandeling te gaan, kies de ikoon en druk op de toets OK. Er verschijnt een nieuwe pagina met 4 mogelijkheden: 1) AUTO : de automatische waterbehandeling werkt op basis van de parameters die in het menu SET zijn gekozen 2) MANUAL : de automatsiche waterbehandeling produceert continu chloor. Deze modaliteit gaat uit na 20 minuten. 3) OFF : de automatische waterbehandeling staat uit. 4) SET : geeft toegang tot het submenu waarmee de parameters van het water worden weergegeven en waarmee de gewenste waardes van ORP en Ph ingesteld kunnen worden. Op iedere regel wordt ten eerste de huidige waarde aangegeven die door de sonde wordt opgemeten en ten tweede de waarde die op het bedieningspaneel is ingestelt voorafgegaan door het woord set. Het kan dus voorkomen dat de opgemeten waarde en de set niet overeenkomen. Grote verschillen tussen de opgemeten waardes en het set point, niet vergezelt met een alarmsignaal, kunnen voorkomen als het water in het zwembad wordt vernieuwt na intensief gebruik of na regenwater dat in het zwembad terecht is gekomen. Dit moet niet opgevat worden als een storing. AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 3

4 NL Ook gedurende de normale werking in gestabiliseerde condities staat het systeem toe dat de waardes rondom de set-waardes schommelen om beter te kunnen werken. LIJST VAN DE CHEMISCHE PRODUCTEN DIE GELEVERD WORDEN BIJ DE AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING a) Quick test tester Bevat STRIPS voor de controle van de belangrijkste waterparameters, chloor, alkaliniteit en Ph. b) Calcinex 0.5 L Zorgt voor de correctiie van de alkaliniteit in het water. c) PH-MInus 6 Kg Corrigeert de Ph waarde van het water en voor het bereiden van de zuuroplossing waarmee het reservoir bijgevuld moet worden. EERSTE KEER STARTEN - Verwijder de sondes uit hun beschermende houders. - Installeer de sondes op het hydraulische systeem van de automatsiche waterbehandeling. - Voer de elektrische verbinding uit van de sondes aan de schakelkast en respecteer de tekens ORP en PH op de sondes en op de verbinding, de sonde van de Ph is blauw, de sonde van de ORP is rood. - Vul het bad met water totdat de normale werking wordt verkregen van het bad/zwembad (raadpleeg de gebruikshandleiding van het bedieningspaneel). ORP sensor PH sensor 2 - Bewaar de houders van de sondes, ze kunnen weer gebruikt worden als het systeem lange tijd buiten gebruik blijft. Door de verbeteringen die steeds aan het product worden aangebracht kan het voorkomen dat er nieuwe producten/ behandelingen beschikbaar zijn nadat deze handleiding is uitgekomen. Informeer regelmatig over de beschikbaarheid van nieuwe chemische producten die door Teuco zijn goedgekeurt om de werking hiervan te kunnen gebruiken. PH 1 ORP 4 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

5 NL - Zodra H2O op het bedieningspaneel wordt gesignaleerd, zet het systeem in de modaliteit OFF, voeg het zout toe (niet jodiumhoudend keukenzout). De hoeveelheid zout die nodig is voor de correcte werking moet berekend worden op basis van de temperatuur en de waterhoeveelheid. Raadpleeg de technische kaart van het zwembad om de hoeveelheid water te kennen en de tabeld voor de concentratie van de oplossing. WATERTEMPE- RATUUR C Zoutgehalte g/ liter < Bereid de ZUURoplossing die in het reservoir gegoten moet worden: maak een mengsel van 600g PH minus in 3 liter kraanwater; vul het reservoir bij. Wacht 2 uur voordat TREAT wordt gestart. Controleer ondertussen de waardes van het water met de strip. Bijstellen van de alkaliniteit, als ze hoog is (> 120 mg/l), met CALCINEX (25 ml per keer toevoegen, de hydro aanzetten en na 10 minuten de waarde controleren Het wordt aangeraden om indien noodzakelijk de handeling te herhalen, als de alkaliniteit te hoog is (aangeraden range ppm CaCO3) of als het water troebel is. Als PH > 8,5 voeg handmatig een kleine hoeveelheid Ph minus toe (10g per keer, wacht titdat het helemaal opgelost is) direct in het bad zoadat de Ph wordt verlaagd tot ongeveer 8; > Na 2 ore dat het zout is toegevoegd, carry out vooreeb hypercloratie uit door de waterbehandeling in handmatige modaliteit te zetten. De behandeling wordt aangeraden iedere keer nadat het water is vervangen of indien noodzakelijk (nadat het bad een dag intensief is gebruikt of als het water groen is geworden). Na 20 minuten gaat TREAT automatisch in AUTO staan en voert de controllerende functie uit op de parameters van het chloor en Ph van het water. AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 5

6 NL WAARSCHUWINGEN 1) Het systeem niet laten werken met een hoeveelheid zout die niet overeenkomt aan de gebruikstemperatuur en de waterhoeveelheid, deze werkingscondities brengen een alarmsignalatie teweeg op het bedieningspaneel. 2) Als de Ph erg laag is (PH < 5) of als de chloorinhoud te hoog is (waardes > 900di ORP) vervang het water in het bad helemaal of gedeeltelijk. 3) Gebruik geen andere chemische stoffen dan de stoffen die worden aangegeven omdat deze het systeem kunnen beschadigen. 4) Als het bad lange tijd leeg blijft zorg ervoor dat de sonde onder water blijft staan of verwijder de sonde en houdt de uiteinden vochtig. Gebruik de verpakkingen waarin ze in het begin zijn gelevert en bevochtig de binnenkant indien noodzakelijk. 5) Geen jodiumhoudend zout gebruiken. 6) Geen producten gebruiken die een koperbasis bevatten (anti-algen). 7) Wit troebel water: corrigeer eerst de alkaliniteit en vervolgens de Ph. 8) Verroesten van de accesoires of huidirritatie: te hoge chloorconcentratie ( > 900) en/ of lage PH (< 6,5). Het bad gedeeltelijk leegmaken en weer bijvullen. 9) Gekleurd water: aanwezigheid van opgeloste metalen, de hypercloratie uitvoeren (TREAT in MANUAL) en de filters reinigen. 10) Schuim aanwezig: Door het soort systeem is er een schuimeffect aanwezig maar alleen als het water in beweging is (hydro aktief): Als de aanwezigheid van schuim ook wordt waargenomen als de IDRO uitstaat, vervang het water helemaal of gedeeltelijk; herstel vervolgens de optimale parameters van het water. 11) We raden u aan dat u tijdens het gebruik van het product controleert of het AWT systeem in stand-by is geplaatst. Plaats het systeem met de hand op OFF als dit niet het geval is. 6 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

7 NL INSTELLEN VAN HET ELEKTROLYSESYSTEEM IN DE MODALITEIT OFF Deze handeling moet uitgevoerd worden als onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden op de sondes of bij het wachten op het helemaal oplossen van het zout in het water. INSTELLEN VAN HET ELEKTROLYSESYSTEEM IN DE MODALITEIT HANDMATIG De handmatige functiemodaliteit wordt aangeraden als het noodzakelijk is om de hypercloratie uit te voeren, of nadat het product intensief is gebruikt. Nadat het systeem 20 minuten heeft gewerkt keert het terug in de automatische functiemodaliteit. INSTELLEN VAN HET ELEKTROLYSESYSTEEM IN DE MODALITEIT AUTOMATISCH De automatische functiemodaliteit is de modaliteit die wordt aangeraden. De waterparameters worden constant onder controle gehouden. STAND-BY ELEKTROLYSESYSTEEM Het systeem plaatst zich tijdens de functionering van de hydromassage automatisch in standby: in deze staat zal het systeem tijdelijk de chloorproductie onderbreken. AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 7

8 NL INSTELLEN VAN HET PH NIVEAU De gebruiker heeft de mogelijkheid om het Ph niveau in te stellen volgens de volgende step: - Ga naar het menu automatische behandeling door op de bijbehorende ikoon te drukken. - Kies de noemer SET. - Ga naar de Ph waarde die vooraf is ingesteld (PH SET) en verander de waarde eventueel door een parameter te kiezen binnen de toegestane range. Met deze functie heeft u een snelle vergelijking met de Ph waarde die door de sonde wordt opgenomen. 8 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

9 NL INSTELLEN VAN HET ONTSMETTINGSVERMOGEN VAN HET WATER (ORP) INSTELLEN VAN HET ORP NIVEAU De gebruiker heeft de mogelijkheid om het ORP niveau in te stellen volgens de volgende step: - Ga naar het menu automatische behandeling door op de bijbehorende ikoon te drukken. - Kies de noemer SET. - Ga naar de ORP waarde die vooraf is ingesteld (ORP SET) en verander de waarde eventueel door een parameter te kiezen binnen de toegestane range. Met deze functie heeft u een snelle vergelijking met de ORP waarde die door de sonde wordt opgenomen. AANGERADEN WAARDES PH/ORP DENK ALTIJD AAN DE REGEL: PH xx => het chloor is actiever (dat wil zeggen dat het sneller reageert en sneller wordt verbruikt). PH xx => het chloor is minder actief (dat wil zeggen dat het langzamer reageert en langzamer wordt verbruikt). INTENSIEF GEBRUIK PH ORP 750 HUISHOU- DELIJK GEBRUIK AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 9

10 NL ONDERHOUD CONTROLEREN VAN HET CLOORNIVEAU IN HET WATER Controleer maandelijks regelmatig (op basis van de gebruikscondities) de chloorwaarde die in het water aanwezig is met de controlekit. Let op dat de chloorcontrolekit een andere aanwijzing mg/liter gebruikt dan de ORP waarde die op het display wordt aangegeven en door de besturing van het systeem wordt gebruikt. Ookal zijn de twee parameters niet eenvoudig te vergelijken komt het optimale chloorniveau overeen met de waarde die door de strip van de controlekit wordt aangegeven in overeenkomst met het principe van het goede gebruik van de AWT binnen de range van de waardes die zijn voorzien zondar dat er alarmen aanwezig zijn. Als na het uitvoeren van de controle met de strip het chloorniveau in de mini-pool verhoogt of verlaagt moet worden kan de ORP waarde op het bedieningspaneel verhoogt of verlaagt worden. De verandering van het ORP niveau die worden ingestelt hebben tijd nodig voordat ze effect hebben. Deze tijd verschilt op basis van de gebruikscondities van de mini-pool, de gebruiksgraad enz... Als er een groot verschil bestaat tussen de chloorwaardes die met de strip worden opgemeten en de optimale waardes die door de controlekit worden aangegeven of als u de chloorparameters snel binnen de norm wilt brengen, voer de volgend procedure uit: 1. Als er teveel chloor in het water aanwezig is, maak het bad gedeeltelijk leeg en herstel vervolgens het waterniveau weer. 2. De hydromassage pompen/ filterprogramma s versnelt aanzetten voor het mengen van de inhoud van het water en controleer met de strip na 4/5 uur het water na de uitvoering van deze handeling. 3. Als grote hoeveelheden water worden toegevoegt moet ook gecontroleert worden of het zoutgehalte in het water voldoende is. Indien noodzakelijk zout toevoegen (aangegeven op het bedieningspaneel, zie gedeelte over alarmen). 4. Als er te weinig chloor in het water aanwezig is voer de hyperchloratie uit door de AWT in handmatige modaliteit aan te zetten. Zet de hydromassage pompen/ filterprogramma s aanzetten versnelt aan voor het mengen van de inhoud van het water en controleer met de strip na 4/5 uur het water na de uitvoering van deze handeling. 10 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

11 NL Als de aangegeven correctiehandelingen niet het gewenste resultaat bereiken neem contact op met het Geautoriseer Technische Assistentiecentrum in de buurt (zie de bijgevoegde lijst). ZOUT TOEVOEGEN AAN HET WATER IN DE MINIPOOL Voeg 500g keukenzout (NaCl) toe als op het display LOW SALT verschijnt, op de pagina MENU alarmen zet de functie FILTER PLUS aan. Controleer of op het display het opschrift LOW SALT is verdwenen (dit kan enkele uren duren). Als het opschrift aanwezig blijft herhaal de handeling. Voor een optimale controle van het zoutgehalte gebruik het zoutpeiltoestel. Ph WAARDE IN HET WATER CONTROLEREN Controleer regelmatig, tenminste één keer per maand, de chloorwaarde die in het water aanwezig is met de bijgeleverde controlekit (quick tester). Als er teveel of te weinig chloor in het water zit moet de waarde Ph set verhoogt of verlaagt worden om de ph waarde te corrigeren. Het kan verschillende uren duren voordat de veranderingen van de Ph waardes op het bedieningspaneel helemaal uitgevoert worden op basis van de gebruikscondieties van de mini-pool. Als de PH lager is dan de waarde 5 wordt het aangeraden om een deel van het water in het zwenbad te vervangen om het herstellen van de waarde te versnellen. Als er een groot verschil bestaat tussen de waardes die op het bedieningspaneel zijn ingesteld en de waardes die op de strip worden opgenomen, neem contact op met het Geautoriseerde Technische Assistentiecentrum in de buurt (zie de bijgevoegde lijst). AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 11

12 NL SLUITEN VOOR DE WINTER Verwijder de stroom van het systeem en maak het bad leeg. 1) Voor lange periodes trek de sondes eruit en houdt ze vochtig aan de buitenkant (gebruik de houders waarin ze zijn geleverd en bevochtig ze met een spons indien noodaakelijk). Het wordt aangeraden om direct contact op te nemen met de dichtsbijzijnste Geautoriseerde Technische Assistentie (zie de lijst in de bijlage) voor de uitvoering van deze handelingen. ORP sensor PH sensor 2 2) Voor korte periodes hoeven geen speciale behandelingen toegepast te worden. Voordat de waterbehandelingskit opnieuw wordt gebruikt, na de winterstop, ga te werk zoals wordt beschreven voor de eerste keer starten. 1 PH ORP CORROSIE VERBRUIKSANODES CONTROLEREN Het zwembad met AWT is voorzien van verbruiksanodes die eventuele schadelijke fenomenen veroorzaakt door de aanwezigheid van zout en chloor vermijden. Deze verbruiksanodes bevinden zich in de elektrolytische cel en kunnen eenvoudig worden gecontroleerd. Controleer tijdens inspecties/ onderhoud of de anodes functioneren. Vervang de anodes als u opmerkt dat ze erg zijn aangetast. Controleer de anodes minstens eenmaal per jaar. PH- EN ORP-METERS Teuco biedt een beperkte garantie over de PH- en ORP-meters, aangezien ze wegens de gebruiksvoorwaarden, het onderhoud en de conservering van het product tijdens een inactiviteit verouderen en daarom als verbruiksmateriaal worden beschouwd. Laat de meters minstens eenmaal per jaar door de technische assistentie controleren. ORP sensor 2 PH sensor PH 1 ORP 12 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

13 NL ALARMEN ALARMEN EN BERICHTEN VAN HET SYSTEEM Raadpleeg de toegangsmodaliteit van het alarmenmenu in de gebruikshandleiding van het bedieningspaneel. Als er storingen optreden op het systeem wordt de verlichte kroon van de toets OK ambergeel verlicht of begint rood te knipperen en verschijnt een knipperend uitroepteken aan de onderkant van het display. - Kies vanuit MENU INFO de ikoon ALARMEN, gebruik de pijltoetsen voor het verplaatsen van de sursor. - Druk op HOME of OK om het MENU ALARMEN weer te geven - Over het algemeen, als de kroon van de toets OK amber verlicht is, is het zwembad nog bruikbaar. Als de kroon rood knippert is wordt het baden afgeraden. Alarme Diagnose Oplossing HIGH PH LOW PH VERY LOW PH Amber gekleurde Led aan. De peristaltische pomp staat stil terwijl de elektrolysie in werking blijft. De chemische waardes in het water zijn buiten de range. Er bestaat geen gevaarlijke situatie. Voordat maatregelen worden genomen wacht zodat het mogelijk is dat de normale situatie terugkeert als de signalatie lange tijd blijft bestaan. HIGH PH: de ph > 8 Het wordt aangeraden om de waardes bij te stellen door handmatig een hoeveelheid ph minus toe te voegen volgens de dosering die op de verpakking is aangegeven. LOW PH: de ph is iets lager dan 7. Het wordt aangeraden om te wachten zodat tijdens het gebruik de ph terugkeert binnen de aangeraden range, anders, kunt u handmatig ingrijpen door een gedeelte van het water te vervangen (tenminste 200 liter). VERY LOW PH: de ph < 6,5. Het wordt aangeraden om handmatig tenminste 500 liter water te vervangen. AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 13

14 NL TR MANUAL TR H2O OFF HI SALT LOW SALT H2O VERY HIGH PH (TR H2O OFF) VERY HIGH MV (TR H20 OFF) Amber gekleurde Led aan. AWT IN HANDMATIGE MODALITEIT. De waterbehandeling regelt de ph op basis van de ingestelde waardes terwijl ze 20 de chloorproductie zonder pauzes uitvoert. Amber gekleurde Led aan. De AWT is uit en dus worden zowel de ph als de cloorinhoud niet gecontroleert. Amber gekleurde Led aan. De hoeveelheid zout in het water ligt buiten de aangeraden range. Roodgekleurde Led aan. In dit geval wordt de AWT in de modaliteit OFF gezet en wacht op een externe interventie. Dit is geen stroing meet geefteen niet automatisch werksistuatie aan. De alarmsignalering verdwijnt na 20 en het systeem gaat automatisch in de modaliteit AUTO of handmatig door binnen de 20 de toestand van de AWT te veranderen (uit of in AUTO). Dit is geen stroring maar geeft aan dat de werksistuatie niet in automatisch staat. Indien noodzakelijk verander de toestand van de AWT (in HANDMATIG of in AUTO). Bij gebrek aan zout voeg 500g per keer toe en wacht vervolgens 2 uur, gebruik het filterprogramma om het mengen van het water te versnellen of zet herhaaldelijk de pompen van de hydromassage aan. Herhaal de handeling totdat het alarm verdwijnt. Als er teveel zout in het water aanwezig is vervang het water gedeeltelijk (het wordt aangeraden om tenminste liter water te vervangen) Als de ph heel erg hoog is moeten de ph waardes handmatig gercorrigeert worden door de juiste dosering ph minus toet te voegen zoals aangegeven op de aanwijzingen van de verpakking en zet vervolgens de AWT in de gewenste modaliteit. Als de MV heel erg hoog is betekent dit dat in het bad een irriterende hoeveelheid chloor aanwezig is. Het wordt aangeraden om, indien mogelijk 24 uur te wachten of gedeeltelijk het water te vervangen (het wordt aangeraden om tenminste liter water te vervangen). Als het probleem blijft bestaan of terugkeert na enkele dagen neem contact op met de Technische Assistentie. 14 AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING

15 NL ACID ACID PUMP CHECK ORP SENS CHECK PRO- BES (TR H2O OFF) Amber gekleurde Led aan. Verlengde werking zuuraanvoerpomp. Mogelijk geen zuur in het reservoir. Amber gekleurde Led aan. De peristaltische pomp heeft lange tijd gewerkt en is nu geblokkeert terwijl de elektrolysie blijft werken. Amber gekleurde Led aan. Storing van de sonde. De AWT blijft werken. Roodgekleurde Led aan. Storing van de sonde. De AWT is uit. Dit is geen storing maar geeft aan dat de zuuraanvoerpomp in werking staat zonder dat de ph waarde wordt verlaagt. Controleer de zuurwaarde in het reservoir en vul het bij volgens de aanwijzingen. Als de ph waarde stabiel wordt verdwijnt het alarm automatisch en wordt de Led weer groen. Controleer het zuurniveau in het reservoir en vul het bij zoals aangegeven in de instructies. Na deze handeling zet de AWT weer in werking in de gewenste modaliteit. Als dit alarm regelmatig verschijnt (ongeveer iedere week) neem contact op met de Technische Assistentie. Neem contact op met de Technische Assistentie. Neem contact op met de Technische Assistentie. - Druk op EXIT of OK om terug te keren naar MENU INFO. AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING 15

16 PT Este manual constitui um guia para uma correcta utilização da hidromassagem Teuco. Por conseguinte, é necessária uma leitura integral antes de utilizar o produto. Este manual faz parte do produto, devendo ser conservado para eventuais consultas futuras. A Teuco Guzzini Spa reserva-se o direito de levar a cabo todas as modificações consideradas necessárias sem obrigação de aviso prévio ou de substituição. ÍNDICE INSTRUÇÕES DE USO Princípios do tratamento químico da água - Painel de controlo do sistema - Lista dos produtos químicos fornecidos de série com o tratamento automático da água - Primeira utilização - Advertências - Configuração do sistema de electrólise na modalidade off - Configuração do sistema de electrólise na modalidade manual - Configuração do sistema de electrólise na modalidade automática - Configuração do nível de PH - Configuração do poder desinfectante da água (ORP/redox) - Valores recomendados de PH/ORP MANUTENÇÃO 24 - Verificação do nível de cloro na água - Adição de sal na água da banheira/piscina - Teste do nível de ph na água - Desactivação no período invernal - Verificação dos ânodos sacrificiais de controle de corrosão - Sondas de ph e ORP ALARMES Alarmes e mensagens do sistema 16 TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

17 PT INSTRUÇÕES DE USO PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA O kit de tratamento automático da água permite efectuar a monitoração e o controlo dos parâmetros fundamentais da água minimizando as intervenções da parte do utilizador. O PH é regulado mediante a introdução de pequenas doses de solução ácida diluída; a desinfecção é assegurada pela constante presença de uma quantidade de cloro activo. O sistema gera e mantém, de modo automático, o nível de cloro desejado e regula o valor do PH. PAINEL DE CONTROLO DO SISTEMA Para abrir o menu de tratamento automático da água, depois de ter seleccionado o ícone, prima a tecla OK. Abre-se uma nova página com 4 opções: 1) AUTO : o tratamento automático da água funciona com base nos parâmetros seleccionados no menu SET. 2) MANUAL : o tratamento automático produz cloro continuamente. Tal modalidade desliga-se após 20 minutos. 3) OFF : o tratamento automático está desligado. 4) SET : abre o submenu que permite visualizar os parâmetros da água e configurar os valores de ORP e PH desejados. Em cada linha é evidenciado o primeiro valor atual lido pelas sondas, e, ao lado da palavra set aparece o valor configurado pelo painel de comando. O valor lido pela sonda e o valor programado (set) podem obviamente não coincidir. Grandes discrepâncias entre os valores lidos e o de set point, não acompanhadas da sinalização de alarme, podem ocorrer por ocasião da renovação da água contida na minipiscina, em consequência de um uso intensivo ou da presença de substâncias estranhas ou de água da chuva na minipiscina. Mesmo durante o normal funcionamento em condições estabilizadas, o sistema, para funcionar da melhor maneira, TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA 17

18 PT pode permitir uma certa oscilação em torno dos valores de set. LISTA DOS PRODUTOS QUÍMICOS FORNECIDOS COM O KIT DE TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA a) Quick tester Contém tiras reagentes para verificar os parâmetros fundamentais da água: cloro, alcalinidade e PH. b) Calcinex 0.5 L Serve para corrigir a alcalinidade da água. c) PH-Minus 6 Kg Serve para corrigir o valor do PH da água e para preparar a solução ácida para o enchimento do depósito. PRIMEIRA UTILIZAÇÃO - Retire as sondas da embalagem de protecção. - Monte as sondas no dispositivo hidráulico do tratamento automático da água. - Efectue a ligação eléctrica das sondas no quadro eléctrico respeitando as indicações ORP e PH reportadas nas sondas e no conector; a sonda do PH é azul, a do ORP é vermelha. - Encha a banheira/piscina com água até obter o normal funcionamento da banheira/ piscina (consulte o manual de uso do painel de comando). - Guarde as embalagens das sondas, poderão ser úteis no caso de desactivação do sistema por um longo período de tempo. ORP sensor PH sensor 2 Melhorias contínuas efetuadas no produto podem precisar de novos produtos/tratamentos, após a publicação do presente manual. Mantenha-se informado sobre a disponibilidade de novos produtos químicos aprovados pela Teuco de modo a poder desfrutar dos respetivos benefícios. PH 1 ORP 18 TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

19 PT - Assim que desaparecer a indicação H2O no painel de comando, coloque o sistema na modalidade OFF, adicione o sal (sal de cozinha não iodado). A quantidade de sal necessário para o correcto funcionamento deve ser calculada com base na temperatura e na quantidade de água. Consulte a ficha técnica da banheira/piscina para saber o conteúdo de água e a tabela de concentração da solução. - Prepare a solução ÁCIDA a ser colocada no depósito: misture 600g de PH minus em 3 litros de água (de rede); encha o depósito. Espere 2 horas antes de iniciar o TREAT. Entretanto verifique com as tiras reagentes os valores da água. Corrija a alcalinidade (se alta ou > 120 mg/l) com o CALCINEX, adicionando 25 ml de cada vez; accione a hidromassagem e, após 10 minutos, volte a verificar o valor. Recomenda-se repetir a operação quando a alcalinidade medida estiver alta (intervalo recomendado ppm CaCO3) ou quando a água estiver turva. Se o PH for > 8,5, adicione manualmente uma pequena quantidade de PH minus (10g de cada vez, esperando que se dissolva completamente) directamente na banheira/piscina, de modo a abaixar o valor do PH em torno de 8; Temperatura da água ( C) Conteúdo de sal (g/litro) < > Após 2 horas da adição do sal, efectue uma hipercloração colocando o tratamento automático na modalidade manual. Tal operação é recomendada a cada troca de água ou consoante a necessidade (após um dia de uso intensivo (vários utilizadores na banheira/piscina) tornando a água imprópria ou no caso de água verde). Após 20 minutos, o TREAT posiciona-se automaticamente em AUTO e efectua a sua função de vigilante dos parâmetros de cloro e PH da água. TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA 19

20 PT ADVERTÊNCIAS 1) Não accione o dispositivo com quantidade de sal não adequada à temperatura de uso e à quantidade de água. Se isto acontecer aparecerá no painel de comando uma sinalização de alarme. 2) No caso de PH muito baixo (PH < 5) ou de elevado conteúdo de cloro (valores > 900 de ORP), troque a água da banheira/piscina parcial ou totalmente. 3) Não utilize substâncias químicas diferentes das indicadas de maneira a não danificar o dispositivo. 4) Se a banheira tiver de permanecer vazia por tempo prolongado, deixe as sondas imersas em água ou mantenha as extremidades húmidas (utilize a embalagem original, molhando a esponja que se encontra no seu interior). 5) Não utilize sal iodado. 6) Não utilize produtos a base de cobre (antialgas). 7) Água turva ou esbranquiçada: corrija antes a alcalinidade e depois o PH. 8) Corrosão de acessórios ou irritação cutânea: alta concentração de cloro ( > 900) e/ou baixo teor de PH (< 6,5). Esvazie parcialmente a banheira/ piscina e restabeleça o nível. 9) Água colorida: presença de metais dissolvidos: efectue uma hipercloração (TREAT em MANUAL) e limpe os filtros. 10) Presença de espuma: consoante o tipo de dispositivo é possível que se verifique uma produção de espuma, desde que a hidromassagem esteja activada. Se houver produção de espuma com o sistema desligado, troque parcial ou totalmente a água da banheira/ piscina; restabeleça depois os parâmetros optimais da água. 11) Durante o uso do produto, é recomendável confirmar que o sistema AWT está no modo de espera; alternativamente, mover manualmente o sistema para a posição OFF. 20 TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

21 PT CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ELECTRÓLISE NA MODALIDADE OFF Esta operação é necessária sempre quando se efectua uma manutenção nas sondas ou quando se espera a completa dissolução do sal na água. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ELECTRÓLISE NA MODALIDADE MANUAL A modalidade de funcionamento manual é recomendada quando se acha útil efectuar uma hipercloração ou após um uso intensivo da banheira/piscina. Após 20 minutos de funcionamento, o sistema retorna à modalidade de funcionamento automático. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ELECTRÓLISE NA MODALIDADE AUTOMÁTICA A modalidade de funcionamento automática é aquela recomendada. Os parâmetros da água devem ser mantidos sob constante controlo. MODO DE ESPERA DO SISTEMA DE ELETRÓLISE Durante o funcionamento das hidromassageadoras, o sistema se posiciona automaticamente no modo de espera: neste estado, o sistema impede temporariamente a produção de cloro. TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA 21

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel.

Pannello di comando. Gebruikshandleiding. Manual de uso. Control panel. Panneau de commande. Schaltpanel. Bedieningspaneel. EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08

HYDRO BASIC 560 564 581 583 T08 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74

BLOWER 554 S20 S25 T08 T10 T20 T21 T40 T45 T50 T59 T70 T74 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J

SAUNA J. Gebruikshandleiding L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL PT EL SAUNA J SAUNA J ΣΑΟΥΝΑ J NL PT EL Gebruikshandleiding Manual do Usuário Εγχειριδιο χρησης Gebruikshandleiding NL PT EL ΣΑΟΥΝΑ J L02J---- L07J---- P546S---- P548S---- 155J---- 156J---- 157J---- NL ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Διαβάστε περισσότερα

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE

INHOUD ALGEMENE INFORMATIE EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User s manual Manuel de mode d emploi Betriebsanleitung Manual de empleo Gebruikshandleiding Manual de uso Инструкция по эксплуатации Πάνελ ελέγχου Panel sterowania Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

S E A S I D E 641 HA

S E A S I D E 641 HA SEASIDE NL Geachte klant, dank u wel voor uw keuze van een minipool van Teuco. Een uitgebreid en veelzijdig gamma van jets, een ongeëvenaarde serie functies die u vrij laten om van verschillende vormen

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Delfi Delos Unique. Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Delfi Delos Unique Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner F56765 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7LKEW CS-XE9LKEW CS-XELKEW CS-XE5LKEW CS-XE8LKEW CS-XELKEW INVERTER DELUXE E CS-E7LKEW CS-E9LKEW CS-ELKEW CS-E5LKEW CS-E8LKEW

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO

MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO MANUAL DO UTILIZADOR E GUIA DE ASSISTÊNCIA PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM CARREGAMENTO SUPERIOR, ALTA EFICÁCIA E CONSUMO DE ÁGUA REDUZIDO ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZFU23403WA NL Gebruiksaanwijzing 2 Vriezer EL Οδηγίες Χρήσης 9 Καταψύκτης PT Manual de instruções 17 Congelador RO Manual de utilizare 24 Congelator SL Navodila za uporabo

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BC 32. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BC 32 O Bloeddrukmeter Gebruiksaanwijzing... 2 10 P Medidor de tensão arterial Instruções de utilização...11 19 K Συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης Οδηγίες χρήσεως...20 28 c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning...29

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

RENLIG PT ES GR NL FWM7

RENLIG PT ES GR NL FWM7 RENLIG PT ES GR NL FWM7 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 58 NEDERLANDS 88 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Descrição do produto 7 Painel de controlo 8 Primeira utilização 11 Personalização

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 CTS22 / CTS22 L-M-H CTS40 L-M-H CTT40 L-M-H BDC40 H GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C313-NL-P-GR-SLO 07/2010 Inhoudsopgave Vertaling van oorspronkelijke

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER KB SERIES

CONTROLLER KB SERIES CONTROLLER KB SERIES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1. Οθόνη Έναρξης Αυτή είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία. Μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λειτουργίας όταν το σύστημα βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011

VHC200 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 VHC200 Atex GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C385-NL-P-GR-SLO 09/2011 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Portable CD/DVD Player

Portable CD/DVD Player 4-411-681-11(1) (PT-EL-TR) Portable CD/DVD Player DVP-FX780 Portable CD/DVD Player Instruções de funcionamento Οδηγίες χρήσης Kullanım Talimatları PT EL TR DVP-FX780 2012 Sony Corporation AVISO Para reduzir

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBB28465SA EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης PT Manual de instruções 14 Combinado ES Manual de instrucciones 25 Frigorífico-congelador ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44

LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 LAGAN PT ES NL GR FCF186/44 PORTUGUÊS 4 ESPAÑOL 19 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 48 PORTUGUÊS 4 Índice Informações de segurança 4 Funcionamento 7 Primeira utilização 7 Utilização diária 8 Sugestões e conselhos

Διαβάστε περισσότερα

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

banheira μπανιέρες bad kade wanny kar banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα