τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ τὴν ἔζησα τουλάχιστον τρεῖς φορές: τὴν πρώτη σὰν αὐτόπτης μάρτυς, τὸ , τὴν δεύτερη σὰν συγγραφεὺς καὶ ἱστορικὸς τὸ καὶ σήμερα, γιὰ τρίτη φορά, διαβάζοντας τὸ βιβλίο του. Κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς ἐμπειρίες μου εἶχε τὴν δική της ἀξία. Σὰν αὐτόπτης μάρτυς εἶδα κι ἄκουσα ἕνα μικρὸ μόνο μέρος τῶν ὅσων συνέβησαν στὴν Ἀθήνα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κινήματος τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ Μερικὰ γεγονότα μεγίστης σημασίας ὅπως τὸ συλλαλητήριο στὴν πλατεῖα Συντάγματος, τὴν 3η Δεκεμβρίου, ποὺ ἀπετέλεσε τὴν θρυαλλίδα σκληρῶν μαχῶν μοῦ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωση μιᾶς σειρᾶς, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀσχέτων μεταξύ τους, συγκρούσεων ἐναλλασσομένων μὲ περιόδους ἡσυχίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων τίποτα δὲν συνέβαινε, τουλάχιστον ἀπὸ ὅ,τι μποροῦσα νὰ ξέρω. Σὲ παρόμοιες στιγμὲς κρίσεως τὰ συνήθη μέσα ἐπικοινωνίας ἀχρηστεύονται καὶ ἕνας αὐτόπτης μάρτυς, ἂν ἀναλογισθῆ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν, θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι ἐλάχιστα πράγματα ἀντιλαμβάνεται γιὰ τὸ τί συμβαίνει γύρω του. Ἀλλὰ στὴν ἴδια περίπου θέση βρίσκονται ὅλοι σχεδόν, ἀκόμη καὶ ἀνώτεροι στρατιωτικοὶ διοικητές. Κι αὐτὸ διότι, κι ἂν ἀκόμη μιὰ διοίκηση καὶ τὰ μέσα ἐπικοινωνίας ποὺ διαθέτει λειτουργοῦν ὁμαλά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι λειτουργοῦν μὲ τὰ συνηθισμένα κανάλια ἐπικοινωνίας ποὺ συνδέουν τὶς διοικήσεις καὶ τὰ τμήματά τους κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονος τῆς ἱεραρχίας. Ἡ σύγχυση, ὅμως, ποὺ ἐπικρατεῖ «ἐκεῖ πέρα», ὅπου ὠργιejegersi001s018.indd 9 10/1/13 10:23:50 AM

2 σμένες, τρομαγμένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καταφεύγουν σὲ πράξεις ἀπελπισίας, ἐκεῖ ὅπου μεμονωμένα ἄτομα ἢ ὠργανωμένες ὁμάδες καταφεύγουν στὴν χρήση τῶν ὅπλων «παρακινούμενες ἀπὸ τὸν φόβο ἢ τὴν ὀργή», ἐκεῖ ὅπου ἀπομεμονωμένοι ἐκπρόσωποι τῆς ἐξουσίας ἀστυνομικοί, φρουροὶ ἢ δημόσιοι ὑπάλληλοι ἐγκαταλείπουν τὴν θέση τους χωρὶς νὰ ἐνημερώσουν τὴν ἀνώτερή τους ἀρχή, αὐτὸ τὸ «ἐκεῖ πέρα», ὅπου συμβαίνουν ὅλα τὰ ἀπροσδόκητα, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπροσπέλαστο σὲ ὁποιοδήποτε σύστημα συλλογῆς πληροφοριῶν. Ἀκόμη καὶ ἂν ὑπάρχουν παντοῦ πράκτορες (κάτι ποὺ εἶναι ἀπίθανο νὰ συμβῆ), δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταδώσουν τὶς πληροφορίες τους παρὰ μόνον ἀφοῦ συμβοῦν τὰ γεγονότα, ὁπότε καὶ ἂν ἀκόμη οἱ πληροφο ρίες αὐτὲς εἶναι ἀκριβεῖς (κάτι ἐπίσης ἀπίθανο) δὲν χρησιμεύουν παρὰ μόνον γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῆ, ἐκ τῶν ὑστέρων, ἡ εἰκόνα τῶν γεγονότων. Ἔτσι ἡ ἐμπειρία μου σὰν αὐτόπτου μάρτυρος, ἂν κι ἄφησε ζωηρὲς εἰκόνες χαραγμένες βαθειὰ μέσα στὴν μνήμη μου, συνέβαλε στὴν δημιουργία μιᾶς χαώδους ἀντιλήψεως γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη. Ἡ σύγχυση αὐτή, ἡ ἀβεβαιότης ποὺ γνώρισαν πολλοὶ αὐτόπτες παρατηρητὲς τοὺς ὡδήγησε στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐπίσημης γραμμῆς τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης προπαγάνδας. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πιστέψη ὅτι οἱ Ἕλληνες κομμουνισταὶ ὠργάνωσαν τὸ κίνημα εὐθὺς ὡς διεπίστωσαν πόσον μικρὸς ἦταν ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων ποὺ εἶχαν ἀποβιβασθῆ στὴν Ἑλλάδα ἢ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδεχθῆ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ΕΑΜ ὅτι οἱ Βρεταννοὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες μοναρχοφασίστες συνωμοτοῦσαν γιὰ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν μαχητῶν τοῦ ΕΛΑΣ, θέλοντας νὰ ἐγκαθιδρύσουν ἕνα ἀντιδημοκρατικὸ καθεστώς. Ἀλλὰ κανεὶς δὲν εἶχε τὶς πληροφορίες ἐκεῖνες ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀποδείξη τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον ἰσχυρισμό. Ἡ πίστη καὶ ὁ φανατισμὸς ἔπαιρναν τὴν θέση τῆς ἀλήθειας, ποὺ κατὰ μιὰ δραματικὴ συγκυρία εἶναι τὸ πρῶτο θῦμα κάθε πολέμου. Ἡ δεύτερη ἐμπειρία μου ἐπάνω στὰ γεγονότα αὐτὰ προέκυψε ὅταν προσπάθησα νὰ δώσω μιὰ πιὸ ὡλοκληρωμένη εἰκόνα, συγκεντρώνοντας ντοκουμέντα, καὶ μιλώντας μὲ ἄτομα ποὺ εἶχαν διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Μπόρεσα ἔτσι νὰ ἀναπαραστήσω τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων καὶ τὴν ἐξέλιξή τους. Ἦταν μιὰ προσπάθεια ποὺ ἀνέλαβα τὸ 1946, ὅταν ἔγραψα τὸ πρῶτο βιβλίο μου, «Τὸ ἑλληνικὸ δίλημμα: ὁ πόλεμος καὶ οἱ συνέπειες». Γράφοντας τὸ βιβλίο μου ἐκεῖνο, ἀντελήφθηκα σαφῶς ἕνα πρᾶγμα: ὅτι οὔτε οἱ κομμουνισταὶ οὔτε οἱ Βρεταννοὶ εἶχαν προσχεδιάσει τὶς μάχες τοῦ Δεκεμβρίου. Ἡ στοιχειώδης ἀντίληψη τὸ πόσον ἀπροετοίμαστες ἦταν κι οἱ δυὸ παρατάξεις γιὰ τὶς ἐχθροπραξίες ποὺ ἐπηκολούθησαν ἐφαίνετο σὰν ἐπαρκὴς ἀπόδειξις. Ἐργάσθηκα 10 ejegersi001s018.indd 10

3 11 πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, συνθέτοντας τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχα, συγκρίνοντάς τα μὲ τὶς προσωπικὲς ἐμπειρίες μου ἀπὸ τὴν δραματικὴ ἐκείνη περίοδο καὶ τοποθετώντας τα μέσα στὸ εὐρύχωρο πλαίσιο τῶν γεγονότων, πρᾶγμα ποὺ μοῦ ἔδωσε μιὰ καινούργια ἐμπειρία, τὸ ἴδιο ἔντονη ἂν καὶ διαφορετικὴ στὴν φύση της μὲ ἐκείνη ποὺ εἶχα ἀποκτήσει σὰν αὐτόπτης μάρτυρας. Ἐν τούτοις σημαντικὲς διαστάσεις τοῦ προβλήματος μοῦ ἦταν ἀκόμη ἄγνωστες τὸ Ἰδιαίτερα δὲν ἐγνώριζα τὴν συμφωνία ποὺ εἶχαν κλείσει οἱ Τσῶρτσιλ καὶ Στάλιν, στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 1944, στὴν Μόσχα, μιὰ συμφωνία ποὺ τοποθετοῦσε τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀγγλικὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς. Μόνον ὅταν ἐπληροφορήθηκα τοὺς ὅρους τῆς συμφωνίας ἐκείνης μπόρεσα νὰ ἐξηγήσω τὰ αἴτια τῆς παθητικῆς στάσης τῶν Ρώσων καὶ τὴν ἐπιθετικότητα τῶν Βρεταννῶν. Στὰ χρόνια ποὺ ἐπακολούθησαν ἦρθαν στὴν δημοσιότητα καὶ ἄλλα στοιχεῖα, γρήγορα ὅμως ἐγκατέλειψα κάθε προσπάθεια συστηματικῆς συγκεντρώσεώς τους καὶ δὲν ηὗρα ποτὲ τὸν καιρὸ νὰ ἐλέγξω τὶς προηγούμενες διαπιστώσεις μου. Ἄρχισα, λοιπόν, νὰ διαβάζω τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον κι ἀνυπομονησία γιὰ νὰ πληροφορηθῶ τὰ καινούργια στοιχεῖα ποὺ εἶχαν προκύψει, στοιχεῖα ποὺ ὁ συγγραφεὺς μὲ ἐπίμοχθη μεθοδικότητα συνεδύασε μὲ τὰ ἤδη γνωστά, γιὰ νὰ δώση μιὰ ἀντικειμενικὴ καὶ ὡλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν γεγονότων. Ἀποσπάσματα διαταγῶν καὶ μηνυμάτων, ποὺ βρέθηκαν στὰ κομμουνιστικὰ ἀρχεῖα, ἀποδεικνύουν πόσον διστακτικοὶ καὶ ἀβέβαιοι ἦταν οἱ ἡγέτες τοῦ κόμματος βλέποντας τὴν κρίσι νὰ πλησιάζη. Ἀλλὰ σήμερα, μετὰ τὴν δημοσίευση ζωτικῆς σημασίας μηνυμάτων ποὺ εἶχε ἀποστείλει τότε ὁ Τσῶρτσιλ, καθὼς καὶ τῶν ἀπομνημονευμάτων τῶν Μακμίλλαν, Ἦντεν, καὶ Λῆπερ, εἶναι δυνατὸν νὰ δῆ κανεὶς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ σκοπιά. Γενικά, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν νέων στοιχείων ποὺ προέκυψαν εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ συμπεράσματος στὸ ὁποῖον εἶχα καταλήξει πολλὰ χρόνια πρίν: ὅτι καμμία ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις δὲν περίμενε, οὔτε ἦταν προετοιμασμένη γιὰ τὴν σύρραξη ποὺ ἐπηκολούθησε. Ἡ ἀποκάλυψη στοιχείων γιὰ τὴν ὑποστήριξη συμπερασμάτων ποὺ ἔχουν συναχθῆ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ τρόπον ὑποθετικὸ εἶναι, πάντοτε, κάτι ποὺ προκαλεῖ ἱκανοποίηση. Μιὰ τέτοια ἱκανοποίηση μοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη, ἱκανοποίηση τὸ ἴδιο ἔντονη, ἂν καὶ διαφορετικὴ στὴν φύση της, μὲ τὰ συναισθήματα ποὺ μοῦ εἶχαν προκαλέσει οἱ δύο προηγούμενες ἐμπειρίες μου ἐπάνω στὰ ἴδια γεγονότα. Ἄλλοι ἀναγνῶστες δὲν θὰ ἔχουν, βεβαίως, τὴν ἴδια σχέση μὲ τὴν ἐργασία τοῦ κ. Ἰατρίδη. Θὰ εὕρουν, ἐν τούτοις, μιὰ προσεκτικὴ καὶ ἀντικειμενικὴ μελέτη ἑνὸς ἐπεισοδίου τῆς σύγχρονης ἱστορίας, περιωρισμένου αὐτοῦ καθ ἑαυτοῦ, χαρακτηριστιejegersi001s018.indd 11

4 κοῦ, ὅμως, τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον ἀμοιβαῖες παρανοήσεις καὶ κακοὶ ὑπολογισμοὶ ὁδηγοῦν σὲ καταστάσεις ποὺ κανεὶς δὲν ἤθελε καὶ κανεὶς δὲν εἶχε προβλέψει. Ἡ πολιτική, καὶ ἡ ζωὴ γενικώτερα, εἶναι κάπως ἔτσι. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα τέτοιο παράδειγμα γραμμένο προσεκτικὰ καὶ μὲ ἀνάλυση σὲ βάθος. Ἐκεῖνος ποὺ θὰ θελήση νὰ πληροφορηθῆ τί συνέβη στὴν Ἀθήνα τὸ φθινόπωρο τοῦ 1944 μπορεῖ νὰ τὸ εὕρη στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν ὄχι τὰ πάντα, βεβαίως, ἀλλὰ τὶς πολιτικοδιπλωματικὲς ἐνέργειες καὶ ἀντενέργειες, καὶ τὰ κίνητρα, καθὼς καὶ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν περισσοτέρων ἀπὸ τοὺς κυρίους πρωταγωνιστὲς τῶν γεγονότων, ὅπως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ γνωρίζουμε τὰ ντοκουμέντα ποὺ εἶναι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στὴν διάθεσή μας. Ὡρισμένα σημαντικὰ στοιχεῖα παραμένουν μυστηριώδη. Ὁ ρόλος, ἂν ὑπῆρξε κάτι τέτοιο, τοῦ Τίτο καὶ τῶν Γιουγκοσλάβων ἀνταρτῶν πρέπει νὰ παρακαμφθῆ. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, μετὰ τὴν 3η Δεκεμβρίου τοῦ 1944, δὲν εἶναι σαφῶς γνωστές. Τὸ ἴδιο οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων πολιτικῶν ὁμάδων ποὺ συναποτελοῦσαν τὸν συνασπισμὸ τοῦ ΕΑΜ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπαρασταθοῦν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ φέρνει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὅμως, εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ μελετήση τὸ προσωπικὸ καὶ ἐπίσημο ἀρχεῖο τοῦ Μακβῆ, πρεσβευτοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Ἑλλάδα. Συνεπῶς, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ εἰσφορὰ στὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς ἱστορικοὺς νὰ ἀνασυνθέσουν τὰ γεγονότα τῆς ταραχώδους ἐκείνης ἐποχῆς. Βεβαίως, ἀπὸ τὰ ἔγγραφα τοῦ Μακβῆ δὲν προκύπτουν νέες ἐκπληκτικὲς ἀποκαλύψεις, εἶναι ἐν τούτοις ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέροντα ἰδίως ἔχοντας ὑπ ὄψιν τοῦ τί συνέβη ἀργότερα, ὅπως ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ Ἀμερικανὸς πρεσβευτὴς συνιστοῦσε, ἀπὸ τότε, στὴν Οὐάσιγκτων νὰ ἀναλάβη πιὸ ἐνεργὸ ρόλο στὶς ἑλληνικὲς ὑποθέσεις. Μιὰ τέτοια εἰσήγηση κάτω ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθήκες ὡδήγησε, σὲ διάστημα μικρότερο ἀπὸ δυὸ χρόνια, στὴν πρώτη προσπάθεια τῆς Ἀμερικῆς νὰ «ἐξοστρακίση» τὸν κομμουνισμὸ μὲ τὴν ἀποστολὴ βοηθείας στὴν Ἑλλάδα, σὲ κλίμακα ποὺ θὰ φαινότανε ἀδια νόητη τὸ Ἔτσι, τὸ 1947, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνέλαβαν τὸν ρόλο ποὺ εἶχε δια δραματίσει ἡ Μεγάλη Βρεταννία τὸ Ἀποκαλύπτοντας τὶς πρῶτες παρορμήσεις ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἐναλλαγὴ αὐτὴ τῶν ρόλων, τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Ἰατρίδη συμβάλλει κατὰ τρόπον ἀξιοθαύμαστο στὰ ὅσα εἶναι γνωστὰ καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκτιμηθοῦν γιὰ τὸ κίνημα στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν εὐρύτερη ἱστορικὴ σημασία. 28 Σεπτεμβρίου Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ 12 ejegersi001s018.indd 12

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τὶς πρῶτες ἑσπερινὲς ὧρες τῆς 17ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 μιὰ ἐντυπωσιακὴ σὲ ὄγκο ἀρμάδα συμμαχικῶν πολεμικῶν, ποὺ συγκεντρωνότανε ἐπὶ ἡμέρες ἀνοικτά του Πόρου, κατέπλεε ὑπερήφανα στὸν Φαληρικὸ ὅρμο. Μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση μερικὲς δύσκολες στιγμὲς κατὰ τὸν διάπλουν μεταξὺ τῶν ἐχθρικῶν ναρκοπεδίων, ἡ ἐπιχείρηση «Μάννα» ἡ ἐπιστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως στὴν Ἀθήνα ἐπραγματοποιήθηκε χωρὶς ἐπεισόδια. Στὸ ἔνδοξο καταδρομικὸ «Ἀβέρωφ» ὁ πρωθυπουργὸς Γεώργιος Παπανδρέου καὶ τὰ μέλη τῆς κυβερνήσεώς του, ποὺ εἶχε σχηματισθῆ πρόσφατα, περίμεναν μὲ ἀγωνία τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἔσμιγαν μὲ τοὺς ταλαιπωρημένους ἀπ τὰ δεινὰ τῆς κατοχῆς ἀλλὰ κι ἐνθουσιώδεις συμπατριῶτες τους, γιὰ νὰ πανηγυρίσουν τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας τους καὶ τὴν νίκη τῶν συμμάχων. Τὸ θέαμα τῆς Ἀκροπόλεως, μέσα στὸ ἡμίφως τοῦ δειλινοῦ, ἔσβησε γιὰ λίγο τὶς τρομερὲς ἀναμνήσεις τοῦ πολέμου καὶ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὸ μέλλον. Κι ὅμως, παρὰ τὴν ἀνυπομονησία ποὺ ἔνοιωθαν, καὶ τὴν λαχτάρα τους νὰ ἀποβιβασθοῦν, ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ δώσουν τὴν ἐπίσημη ἀπελευθέρωση στὴν ἀρχαία πρωτεύουσα, κάτω ἀπὸ τὶς πιὸ εὐοίωνες προϋποθέσεις, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν παληὲς προλήψεις, ριζωμένες στὴν ἱστορία τῆς φυλῆς, νὰ ἐπισκιάσουν τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἔτσι, ἡ ἀποβίβαση, ποὺ εἶχε ὁρισθῆ ἀπὸ τὶς ἀγγλικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν Τρίτη, 17 Ὀκτωβρίου, καθυστέρησε μέχρι τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης: Οἱ Ἕλληνες ὑπουργοὶ δὲν λησμονοῦσαν πὼς μιὰ Τρίτη ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε πέσει στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν. Παρ ὅλα ὅμως τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν, καὶ τὸν προσεκτικὸ προγραμματισμό, ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου ἐπρόκειτο νὰ ἀντιμετωπίση προβλήματα τόσο συγκλονιστικά, ποὺ μέσα σὲ ἓξ ἑβδομάδες ἐπρόκειτο νὰ μεταβάλουν τὴν Ἀθήνα σὲ πεδίο σκληρῶν μαχῶν. Ὁ «Δεύτερος Γῦρος», ὅπως ἔχουν ἀποκληθῆ τὰ γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944, συνεκλόνισαν τόσο βαθειὰ τὴν κιόλας κατερειπωμένη, ἀπὸ τὸν πόλεμο, χώρα, ποὺ τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθῆ μαζί του. Σκοπὸς τῆς μελέτης αὐτῆς εἶναι νὰ μελετηθοῦν τὰ ἄμεσα αἴτια αὐτοῦ του «Δευτέρου Γύρου» καὶ 13 ejegersi001s018.indd 13

6 14 νὰ ἀναλυθοῦν αἱ ἀντιδράσεις τῶν συμμάχων ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ κρίση κάτω ἀπὸ τὸ φῶς ντοκουμενταρισμένων στοιχείων ποὺ ἦρθαν πρόσφατα στὴν δημοσιότητα. Τὸ ὑλικὸ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχείων, γιὰ τὴν περίοδο , εἶναι, εὐνόητα, πενιχρό, διασκορπισμένο καὶ γενικὰ ἀπροσπέλαστο. Ἡ μελέτη, κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας, τῶν ἀρχείων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔρριξε λιγοστὸ φῶς στὴν τόσο ἐπώδυνη μεταβατικὴ περίοδο ἀπὸ τὴν κατοχὴ καὶ τὴν ἐξορία στὴν ἀπελευθέρωση. Μιὰ μακροσκελὴς μελέτη τῶν παρασκηνίων τῆς δεκεμβριανῆς κρίσης, ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1968 σὲ συνέχειες στὸν «Ἐλεύθερο Κόσμο» ὁ Κ. Βοβολίνης, τότε ὑφυπουργὸς στὴν κυβέρνηση τοῦ συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδοπούλου, ἐπιτρέπει μιὰ φευγαλέα μόνον ματιὰ στὰ ἀρχεῖα τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ποὺ εἶναι ἀπλησίαστα κατ ἄλλον τρόπο. Τὰ πολυάριθμα δημοσιεύματα τοῦ ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιστάσεως Κομνηνοῦ Πυρομάγλου συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς πραγματικότητας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς καὶ βοηθοῦν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως στὴν ἑρμηνεία τῶν αἰτίων ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἄνοδο τῆς δημοκρατικῆς ἀριστερᾶς. Τὰ τηλεγραφήματα, ἐπίσης, τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων πρὸ τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944, ποὺ περιῆλθαν στὴν Βρεταννικὴ Ὑπηρεσία Ἀντικατασκοπείας εἶναι πολὺ πιὸ ἀποκαλυπτικὰ πάνω στὸ ἐπίμαχο θέμα τῶν διαθέσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν κομμουνιστῶν στὶς παραμονὲς τῆς συρράξεως. Ἀλλὰ καὶ ὁ «Ριζοσπάστης», τὸ ἐπίσημο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τοῦ κόμματος, ἀξίζει νὰ μελετηθῆ μὲ περισσότερη προσοχὴ ἀπὸ ὅ,τι μέχρι σήμερα. Ἀλλὰ ἐνῶ τὰ ἑλληνικὰ ἀρχεῖα ἀπέχουν πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι πλήρη, ἄλλες δυτικὲς πηγὲς ἔρχονται, σήμερα, νὰ συμπληρώσουν, κατὰ μέγα μέρος, τὰ κενά. Μεταξὺ αὐτῶν θὰ πρέπη νὰ ἀναφερθοῦν τὰ ἀρχεῖα τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ, δημοσιευμένα καὶ μή, τὰ ἔγγραφα τοῦ Προέδρου Φραγκλίνου Ροῦσβελτ καὶ τοῦ Χάρρυ Χόπκινς, ποὺ συμπεριλαμβάνουν μακροσκελεῖς ἀναφορὲς διπλωματῶν καὶ διαφόρων κατηγοριῶν πρακτόρων, πολὺ καλύτερα πληροφορημένων καὶ πολὺ λιγώτερο ἀφελῶν, ἀπ ὅ,τι γενικὰ ἐπιστεύετο, σχετικὰ μὲ τὰ βαλκανικὰ προβλήματα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου. Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα προκειμένου γιὰ τὰ πολυάριθμα τηλεγραφήματα καὶ ἀναφορὲς τοῦ πρεσβευτοῦ Μακβῆ καὶ τὶς ἐπιστολές του πρὸς τὸν Πρόεδρο. Τὸ ἀδημοσίευτο ἡμερολόγιο τοῦ Μακβῆ, γιὰ τὴν κρίσιμη περίοδο , εἶναι ἕνα πραγματικὸ χρυσωρυχεῖο πληροφοριῶν καὶ σχολίων γιὰ ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἤθελε νὰ μελετήση τὰ ἑλληνικὰ ζητήματα, τὶς ἑλληνοαμερικανικὲς σχέσεις, τὴν ἀγγλοαμερικανικὴ συνεργασία κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀμερικανικὴ διπλωματία. Τὸ ἀρχεῖο του δίνει τὶς προοπτικὲς ἑνός, ἐπισήμως οὐδετέρου ἂν καὶ ἰδιαίτερα ἐνδιαφερομένου, παρατηρητῆ μὲ ἐξαιρετικὰ ἀνεπτυγμένον αἰσθητήριο στὰ ποejegersi001s018.indd 14

7 15 λιτικὰ ζητήματα, ποὺ ἔμαθε νὰ γνωρίζη τὴν Ἑλλάδα τόσο καλὰ ὅσο ἐλάχιστοι ξένοι. Ἀκόμη, ἐφ ὅσον τὰ ἀσφαλῶς ἀποκαλυπτικὰ ἀρχεῖα τοῦ Φόρεϊν Ὄφφις δὲν ἔχουν ἀκόμη δημοσιευθῆ, ἡ ἀμερικανικὴ διπλωματικὴ ἀλληλογραφία καὶ μιὰ κριτικὴ ἀνάλυση τῆς βρεταννικῆς πολιτικῆς ἐπιτρέπουν μιὰ πολὺ χρήσιμη ἂν καὶ ὄχι πάντοτε ἔγκυρη διείσδυση στοὺς σκοποὺς καὶ στὴν τακτικὴ τῶν Ἄγγλων στὴν Ἑλλάδα. Τὰ ὀγκώδη ἀρχεῖα τοῦ Γραφείου Στρατηγικῶν Ὑπηρεσιῶν περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες γιὰ τὶς συνθῆκες καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις στὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ οἱ κανονισμοὶ ποὺ ἀφοροῦν τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ δημιουργοῦν ὡρισμένα προβλήματα γιὰ τὸν ἐρευνητή. Ἡ βρεταννικὴ ἄποψη βρίσκεται, κυρίως, στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἄντονυ Ἦντεν καὶ τοῦ Χάρολντ Μακμίλλαν καί, μαζὶ μὲ τὶς ἀφηγήσεις τοῦ πρεσβευτοῦ Ρέτζιναλντ Λῆπερ, καὶ τῶν μελῶν τῆς βρεταννικῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς Κρὶς Γουντχάουζ καὶ Ε. Μάγιερς, δίνουν πολύτιμες λεπτομέρειες καὶ μιὰ σὲ βάθος ἀνάλυση τοῦ βρεταννικοῦ ρόλου στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος κατὰ τὴν πολεμικὴ καὶ μεταπολεμικὴ περίοδο. Συμπληρώνουν καί, σὲ μερικὰ σημεῖα ἀμφισβητοῦν, τὴν τόσο γνωστὴ ἐξιστόρηση τῆς περιόδου ἐκείνης ἀπὸ τὸν Οὐίνστον Τσῶρτσιλ. Ἐπίσης, «Ἡ βρεταννικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κατὰ τὸν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο», τὸ γνωστὸ ἀξιόλογο ἔργο τοῦ Λιούελιν Γούντγουαρντ, περιέχει μιὰ χρήσιμη σύνοψη τῆς στάσεως τῶν Ἄγγλων κατὰ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου ἐκείνης. Τέλος, ἂν καὶ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Κρεμλίνου ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν τὸ ἀνεκπλήρωτο ὄνειρο κάθε ἐρευνητοῦ, οἱ ἑρμηνεῖες τῆς σοβιετικῆς πολιτικῆς κατὰ τὸ φαίνεται νὰ ἔχουν ἀναθεωρηθῆ σοβαρὰ σὲ σύγκριση μὲ τὶς ἀντιλήψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πλέον παγερῶν ἡμερῶν τοῦ ψυχροῦ πολέμου, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβάλλει μιὰ ἐπανεκτίμηση τῶν ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάμειξη τῆς Μόσχας στὴν ἑλληνικὴ σκηνή. Σὰν μιὰ κρίσιμη περίοδος τῆς πρόσφατης ἑλληνικῆς ἱστορίας, ὁ Δεύτερος Γῦρος ἐπιβάλλει μιὰ ντοκουμενταρισμένη καὶ πλήρη ἀνάλυση, ἐὰν θέλουμε τὰ προβλήματα τῶν πρώτων μεταπολεμικῶν ἐτῶν νὰ ἑρμηνευθοῦν ἀντικειμενικά, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται σὰν πυρομαχικὰ στὴν διαιώνιση πολιτικῶν διενέξεων. Ἐν τούτοις, ἡ σημασία τῶν αἱματηρῶν γεγονότων ἐκτείνεται πολὺ πέραν τῶν λίγων ἑβδομάδων τοῦ χειμῶνα τοῦ ποὺ συνεκλόνισαν τὴν Ἀθήνα. Οἱ τρομερὲς συγκρούσεις στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, ἡ μοναδικὴ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποίαν μία ἀντιστασιακὴ δύναμη ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ συμμαχικὰ στρατεύματα, κατέδειξαν τὴν ἀπόφαση τῶν Βρεταννῶν νὰ κρατήσουν τὸ νοτιώτατο, τουλάχιστον, ἄκρο τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἔξω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς μαχητικῆς ἀριστερᾶς καί, κατ ἐπέκταση, ἐκτὸς τῆς μεταπολεμικῆς σοβιετικῆς σφαίρας ἐπικυριαρχίας. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση εἶχε τὴν τάση νὰ ἀντιμετωπίζη τὶς φιλοδοξίες τῶν δύο κυριωτέejegersi001s018.indd 15

8 ρων συμμάχων της μὲ τὸν ἴδιο, σχεδόν, βαθμὸ ἀποδοκιμασίας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπετέλεσε, ἀναμφισβήτητα, σημαντικὸ ἂν καὶ συμπληρωματικό παράγοντα, στὸν «Τρίτο Γῦρο», τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ ἐπὶ 4 χρόνια ( ) ἀπειλοῦσε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος, μεταβάλλοντας τὴν μικρὴ αὐτὴ χώρα σὲ κύριο θέμα τῆς ἐντεινομένης, τότε, διενέξεως μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ἡ δύσκολη θέση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ κατετρύχετο ἀπὸ ἕναν ἔντονο φατριασμὸ μὲ διεθνεῖς προεκτάσεις, χρησίμευε σὰν ἰσχυρὸ διεγερτικὸ μιᾶς πολύπλοκης διαδικασίας ἀποφάσεων στὴν Ἀμερική, ποὺ τελικὰ κατέληξε σὲ μιὰ φιλόδοξη καὶ μακρόπνοη ἀπάντηση, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Δόγματος Τροῦμαν. Ἔτσι, ἡ τελείως διαφορετικὴ στάση τῆς Ἀμερικῆς στὴν ἀντιμετώπιση τῶν δύο ἑλληνικῶν «γύρων» δίνει ἔμφαση καὶ δραματικότητα στὶς ἐπαναστατικὲς μεταβολὲς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀντίληψη καὶ ἐκτίμηση τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸ 1944 μέχρι τὸ Πέραν αὐτῶν, ὅμως, ἡ μεταπελευθερωτικὴ κρίσις τῆς Ἑλλάδος καταδεικνύει τὴν ἀδυναμία πολλῶν χωρῶν νὰ ἐπιστρέψουν στὰ ἴδια πολιτικά, οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ θεσμικὰ πλαίσια ποὺ εἶχαν ἐπιβιώσει πρὶν γνωρίσουν, οἱ λαοί τους, τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες τοῦ πολέμου καὶ τῆς μακρόχρονης ἐχθρικῆς κατοχῆς. Γιὰ τὶς χῶρες αὐτὲς δὲν ὑπῆρχε ἐπιστροφὴ στοὺς παληούς, δοκιμασμένους τρόπους ζωῆς. Κι αὐτὸ γιατὶ μιὰ βαθειὰ πολιτικὴ ἀλλαγή, ἂν ὄχι μιὰ κοινωνικὴ ἐπανάσταση, ἀποτελοῦσε ἤδη γεγονὸς τὴν στιγμὴ τῆς ἀπελευθερώσεως. Οἱ δυνάμεις τῆς ἀριστερᾶς ἀπεφάσισαν νὰ καταλάβουν τὸ κέντρο τῆς σκηνῆς παραμερίζοντας τὰ συντρίμματα τῆς παληᾶς κοινωνικῆς τάξεως. Ἡ διαπίστωση τῆς ἐκτάσεως τῆς ἐπικειμένης ἀλλαγῆς ἐξηγεῖ τὴν ἀποφασιστικότητα ποὺ ἐπέδειξε ὁ Τσῶρτσιλ θέλοντας νὰ ἀποτρέψη τὴν καταπόντιση καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τούτοις, ἂν καὶ ἐπεσημάνθη ἡ ἀπειλὴ τῆς ἀλλαγῆς, ὁ βαθμὸς ἐξοντώσεως, ὑλικῆς καὶ ψυχολογικῆς, τῆς παληᾶς κοινωνίας, καθὼς καὶ ἡ μαχητικότητα τῶν νέων δυνάμεων δὲν ἐξετιμήθησαν ἀμέσως καὶ πλήρως. Ὁ «ἀσθενής», ὅπως ἐχαρακτήριζαν ὡρισμένοι Ἄγγλοι διπλωμάτες τὴν Ἑλλάδα, διεπιστώθη ὅτι ἦταν πολὺ πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ ὅσο εἶχαν, ἀρχικά, πιστέψει. Πράγματι, ὁ ἀσθενὴς ἦταν, ὅπως ἀπεδείχθη, ἐπιρρεπὴς σὲ πολλὲς σοβαρὲς ἐπιπλοκές, καὶ οἱ προσπά θειες τοῦ Τσῶρτσιλ νὰ ρίχνη ὅλες τὶς εὐθύνες στὴν ἐπιδίωξη τῶν κομμουνιστῶν νὰ καταλάβουν τὴν ἀρχὴ κατόπιν ἐντολῶν τῆς Μόσχας καθόλου δὲν συνέβαλαν στὴν ἀποσαφήνιση τῆς καταστάσεως. Κι ἀκόμη, ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ ἀμερικανικὲς ἐπικρίσεις γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον διεχειρίζοντο οἱ Ἄγγλοι τὰ ἑλληνικὰ προβλήματα, ὑπῆρχαν σοβαρὲς διαφωνίες ὡς πρὸς τὴν θεραπεία στὴν ὁποίαν ἔπρεπε νὰ ὑποβληθῆ ὁ ἀσθενής. Μιὰ ἐξέταση, χωρὶς πάθη καὶ προκαταλήψεις, τοῦ «Δευτέρου Γύρου» θὰ μποροῦσε νὰ ἐνισχύση τὴν ἄποψη ὅτι ἐνίοτε οἱ ἐπαναστάσεις καθίστανται ἀναπόφευκτες ὄχι τόσο γιατὶ ἔχουν ἐπιδιωχθῆ σκόπιμα, ἀλλὰ διότι οἱ παράγοντες σταθερότητος 16 ejegersi001s018.indd 16

9 καὶ ἰσορροπίας εἶναι πολὺ ἐξασθενημένοι καί, ταυτόχρονα, πολὺ ἀνελαστικοὶ γιὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς αὐξανόμενες πιέσεις γιὰ ἀλλαγή. Κάτω ἀπὸ τέτοιες εὔθραυστες συνθῆκες, συγκρούσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν, ἀλλοιῶς, νὰ διευθετηθοῦν εὔκολα, προσλαμβάνουν τρομακτικὴ συμβολικὴ σημασία, χωρὶς νὰ ἀφήνουν περιθώρια γιὰ εἰλικρινεῖς διαπραγματεύσεις καὶ συμβιβασμούς. Μὲ λίγα λόγια, ἡ ἑλληνικὴ ἐμπειρία, ποὺ ἐξετάζεται στὶς σελίδες αὐτές, ἀποτελεῖ μιὰ πολύτιμη μελέτη τῶν αἰτίων τῆς μεγάλης συγκρούσεως ποὺ εἶναι, γενικά, γνωστὴ σὰν ψυχρὸς πόλεμος. Ἀσφαλῶς, ἡ ἱστορία τοῦ «Δευτέρου Γύρου» μπορεῖ νὰ γραφῆ πολὺ λεπτομερέστερα ἀπὸ ὅσο ἐπιχειρεῖται μὲ τὸ βιβλίο αὐτό. Οἱ τρομακτικὲς συμφορὲς τοῦ λαοῦ τῆς Ἀθήνας ποὺ στὴν πλειοψηφία του στάθηκε ἀθῶος κι ἀμέτοχος παρατηρητὴς ἑνὸς ἀγρίου ἀγῶνος γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ἀγωνία ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους, ἐξαντλημένου ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἐχθρικὴ κατοχή, μποροῦν νὰ ξεπηδήσουν μόνον μέσα ἀπὸ προσωπικὲς ἀναμνήσεις καὶ τὶς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα. Μόνον ἔτσι οἱ διπλωματικὲς ἐκθέσεις μποροῦν νὰ προσλάβουν τὴν ἀνθρώπινη διάσταση τὴν ὁποία τόσο συχνὰ στεροῦνται. Ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας τὴν στιγμὴ τῆς ἀπελευθερώσεως, καθὼς καὶ οἱ κοινωνικοψυχολογικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ καθεστῶτος τοῦ Μεταξᾶ, καὶ τῶν ἐτῶν τοῦ πολέμου, εἶναι θέματα ποὺ περιμένουν ἀκόμη τὸν ἱστορικὸ ὁ ὁποῖος θὰ τὰ ἐρευνήση. Τὰ κύρια πρόσωπα τοῦ δράματος , ὅπως ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ὁ Βασιλεὺς Γεώρ γιος, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ὁ καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Σβῶλος, ὁ Γεώργιος Σιάντος καὶ πολλοὶ ἄλλοι, Ἕλληνες καὶ μή, θὰ πρέπη νὰ μελετηθοῦν μὲ πολὺ μεγαλύτερη προσοχή. Τὸ ἴδιο θὰ πρέπη νὰ λεχθῆ καὶ γιὰ διάφορους ἄλλους παράγοντες, ὅπως ἡ βρεταννικὴ στρατηγικὴ στὰ Βαλκάνια, τὸ κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου, τὰ συμμαχικὰ προγράμματα βοηθείας, τὶς διαθέσεις τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς μοναρχίας, τὴν φύση καὶ τὴν συνοχὴ τοῦ συνασπισμοῦ τοῦ ΕΑΜ, τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν τακτική του Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, καὶ τὴν πειθαρχία, καθὼς καὶ τὸν πολιτικὸ δογματισμὸ τοῦ ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καὶ τῆς Ὀρεινῆς Ταξιαρχίας. Ὁ στόχος τοῦ ἔργου αὐτοῦ περιορίζεται στὴν πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ ἄποψη τῆς κρίσεως, μὲ σύντομες μόνον ἀναφορὲς στὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἀνεφέρθησαν. Ἐὰν εἶναι ὀρθό, ὅπως ἔγραψε ὁ Τζὼρτζ Κένναν, ὅτι ἡ διπλωματία, γιὰ νὰ γίνη ἀπόλυτα κατανοητή, πρέπει νὰ ἐξετάζεται καὶ στὴν παραμικρὴ λεπτομέρειά της, εἶναι ἐξ ἴσου ὀρθὸ ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο λόγο τὰ λόγια καὶ οἱ σκέψεις τῶν κυρίων πρωταγωνιστῶν πρέπει νὰ καταγράφωνται ὅσο τὸ δυνατὸν ἀκριβέστερα. Κατὰ συνέ πειαν θεώρησα ἀπαραίτητο, στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν, νὰ χρησιμοποιήσω ἐκτεταμένα ἀποσπάσματα διαλόγων καὶ δηλώσεων, ἐλπίζοντας τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ κερδίση σὲ ἀκρίβεια ὅ,τι ἀσφαλῶς θὰ χάση σὲ ἀφηγηματικὸ στύλ. 17 ejegersi001s018.indd 17

10 ejegersi001s018.indd 18

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος*

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* 27η Ἰανουαρίου: Διεθνὴς Ἡμέρα γιὰ τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* Ο Μέρος Α Χὰνς Φράνκ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς ὁ Γενικὸς Κυβερνήτης στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἀντίστασις στὴν βαρβαρότητα!... (α ) Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 105 Η ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Φετιχισµὸς καὶ φετιχισµός, φετιχισµὸς καὶ πραγµοποίηση Ἡ λέξη «φετὶχ» σηµαίνει ξόανο. Εἶναι µιὰ ἀπεικόνιση τοῦ θείου στὴν ὁποία ἀποδίδω µέρος τῶν ἰδιοτήτων του, ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3. Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.2016 Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη 1 Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 14 - Πελοποννησιακὸς Πόλεμος - Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 Ο ἱ Ἀργινοῦσες εἶναι δύο μικρὰ νησάκια στὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Λέσβο. Ἐκεῖ, στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ μεριὰ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα

Δ Νεοελληνικὰ Γράμματα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ» : λάθος. Πιὸ καλὰ ( πιὸ σωστὰ) θὰ ἤτανε ἂν λέγαμε : ἀγάπα τὸν ἑαυτό σου ὅπως ὀφείλεις νὰ ἀγαπᾶς τὸν διπλανό σου. Τ`ὸν συνάνθρωπό σου δηλαδή, ποὺ μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου δασκάλου Μερικὲς συζητήσεις, ὅταν γίνονται σὲ ἄσχετες στιγμὲς καὶ χωρὶς καμμία προεργασία, ἔχουν τὶς περισσότερες φορὲς μεγαλύτερη ἀξία ἀπ τὶς προετοιμασμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ Ἡ Εὐρώπη θερίζει θύελλες ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ Τοῦ Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κ. Μιχ. Ἠλιάδη Τὰ γεγονότα στὴν εὐρύτερη γειτονιά μας, διαδραματίζονται πλέον μὲ καταιγιστικὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΚΛΟΓΕΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015. νὰ προσθέσουμε τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΟΣ Ζ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΙΜΗ: 0.50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς; Τ ὸ ξημέρωμα τῆς

Διαβάστε περισσότερα

10 Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἰὼβ

10 Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Ἰὼβ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΤΟΜΟΥ Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου προβαίνουμε στὴν ἔκ δοσι καὶ τοῦ Β τόμου τοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ Γέ ροντος π. Εὐσεβίου Βίττη, «Βίος καὶ πολιτεία τοῦ δι καίου καὶ πολυάθλου Ἰώβ». Στὸν Α τόμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα