Medical Gold. To Medical Gold παρέχει :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Medical Gold. To Medical Gold παρέχει :"

Transcript

1 Medical Gold Πρόκειται για ένα ευέλικτο πρόγραμμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Το Medical Gold είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των πολλαπλών επιλογών με χρυσές παροχές και πραγματικά χαμηλά ασφάλιστρα, κατάλληλο για όλους. To Medical Gold παρέχει : Ισόβια ασφάλιση Κάλυψη σε όλα τα μέλη της οικογένειας 24ωρη παροχή ιατρικής εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου Απευθείας εξόφληση εξόδων στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα Όριο κάλυψης ετησίως αυξανόμενο σε Ελλάδα & εξωτερικό Θέσεις νοσηλείας Γ, Β Αμοιβή Χειρουργού & Αναισθησιολόγου Δυνατότητα επιλογής ποσοστού συμμετοχής για το σύνολο των εξόδων ( 0%, 10%, 25%) Κάλυψη εξειδικευμένων μονάδων θεραπείας (ΜΑΦ/ΜΕΘ κ.λπ.) στην Ελλάδα 100% Εξετάσεις χωρίς νοσηλεία (π.χ. Μαγνητική Τομογραφία, Γαστροσκόπηση κ.λ.π.) Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία Χημειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία Μικροεπεμβάσεις σε ιδιωτικά ιατρεία Κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία για τη διερεύνηση και θεραπεία σοβαρών προβλημάτων υγείας Επίδομα ημερήσιας αποζημίωσης Επίδομα χειρουργικής επέμβασης Επίδομα για κάλυψη από άλλο φορέα 30% επί των συνολικών εξόδων Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα: Εξετάσεις 90 ημέρες προ νοσηλείας και 60 ημέρες από την έξοδο Τοκετός: επίδομα βάσει θέσης σε φυσιολογικό ή καισαρική στο 18μηνο Κάλυψη συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας βάσει θέσης νοσηλείας Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών Αερομεταφορά Μεταφορά με ασθενοφόρο Αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο Αποκλειστική νοσοκόμα στην οικία σας Παροχή εξωνοσοκομειακού προγράμματος 1000 ή 2000 ετησίως Εκπτωτικό τιμολόγιο για συμβόλαια εκτός Αττικής-Πειραιά Εκπτωτικό τιμολόγιο για οικογενειακά συμβόλαια (παρέχεται εντός & εκτός Αττικής- Πειραιά)

2 ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ: ΕΩΣ: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL GOLD (MDGOLD) Η Εταιρία µε αυτό το προσάρτηµα παρέχει προς τον ασφαλισµένο και τα τυχόν καλυπτόµενα µέλη τις παρακάτω αναγραφόµενες καλύψεις. Άρθρο 1 ο : Ορισµοί Ανθεκτικός Ιατρικός Εξοπλισµός: Ιατρικός εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται εξωτερικά του ανθρωπίνου σώµατος και δεν είναι αναλώσιµος. Ανώτατα όρια κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό παροχών του νοσοκοµειακού προσαρτήµατος που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος και αναφέρεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Αποκλειστική νοσοκόµος: Κάτοχος άδειας επαγγέλµατος νοσηλευτή, που ασκεί την ειδικότητά του εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Νόµο. Ασθένεια: ιαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού που αποδεικνύεται αντικειµενικά. Ατύχηµα : Κάθε σωµατική βλάβη που προέρχεται από εξωτερική βίαιη, τυχαία, αιφνίδια και ξένη αιτία προς την πρόθεση του παθόντα και η οποία πρέπει να τεκµηριώνεται ιατρικά. Βαρύτητα Χειρουργικής Επέµβασης: Είναι η σοβαρότητα και ο βαθµός δυσκολίας των χειρουργικών επεµβάσεων. Εξαιρέσεις: Παροχές υγείας και υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται από την κάλυψη και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16. Εξειδικευµένες Μ.Ε.Θ.: Όλες οι µονάδες εντατικής θεραπείας που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ή και παρακολούθηση εξειδικευµένων ιατρικών περιστατικών, πλέον της ΜΕΘ. Θεραπεία: Το σύνολο των ιατρικά αναγκαίων υπηρεσιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισµένου. Θέση Νοσηλείας: Η κατηγορία θέσης και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο ασφαλισµένος και αναγράφεται στον πίνακα καλυπτόµενων περιπτώσεων και παροχών. Ο ασφαλισµένος δύναται να επιλέξει µία από τις παρακάτω αναγραφόµενες Θέσεις Νοσηλείας κατά σειρά από την ανώτερη στην κατώτερη: (Β) (Γ) ωµάτιο µε δύο κρεβάτια ωµάτιο µε τρία κρεβάτια ή περισσότερα Ιατρική Αναγκαιότητα: Για λόγους ασφαλιστικής κάλυψης µια νοσηλεία θεωρείται ιατρικά αναγκαία εφ όσον τεκµηριωµένα αντιµετωπίζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήµατα υγείας του ασφαλισµένου για

3 καθαρά ιατρικούς λόγους. Η εφαρµογή τυχόν νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων θα πρέπει να είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύµφωνη γνώµη του ιατρικού τµήµατος της Εταιρίας. Ιατρός: Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και ειδικευµένο, πληροί σύµφωνα µε το νόµο όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και έχει αναγνωριστεί από τις σχετικές Αρχές της χώρας στην οποία η θεραπεία λαµβάνει χώρα ότι κατέχει τα ειδικά προσόντα για παροχή ιατρικής θεραπείας. Καλυπτόµενα Μέλη: Ο ασφαλισµένος και εφ όσον δηλώνονται η σύζυγος και τα άγαµα τέκνα αυτού, που έχουν ηλικία κατά τη σύναψη της ασφάλισης µεγαλύτερη του ενός µηνός και µικρότερη των είκοσι ετών ή εφ όσον σπουδάζουν σε αναγνωρισµένη ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ηλικία µικρότερη των είκοσι πέντε ετών. Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας: Ειδικά εξοπλισµένη µονάδα του νοσοκοµείου, µε τεχνικό και υποστηρικτικό εξοπλισµό, για ασθενείς, των οποίων η κατάσταση της υγείας απαιτεί αυξηµένη φροντίδα και περιποίηση που δεν µπορεί να παρασχεθεί εκτός αυτής. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Ειδικά εξοπλισµένη µονάδα του νοσοκοµείου για την υποδοχή και παροχή ιατρικής και χειρουργικής φροντίδας σε ασθενείς που εισέρχονται στο νοσοκοµείο έχοντας ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης εξαιρετικά επικίνδυνων για τη ζωή τους καταστάσεων. Μόνιµος κάτοικος Ελλάδας: Για τις ανάγκες του παρόντος θεωρείται ο ασφαλισµένος, ο οποίος διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται στο εξωτερικό περισσότερο από 90 συνεχόµενες ηµέρες. Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, µέλη διπλωµατικού σώµατος και οι ναυτικοί θεωρούνται µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας εφ όσον την έχουν δηλώσει ως µόνιµο τόπο κατοικίας τους. Νοσηλεία: Συνεχόµενη παραµονή σε νοσοκοµειακή κλίνη, µετά από εισαγωγή για ιατρικό πρόβληµα, που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς εισαγωγή προς νοσηλεία και πληροί τους όρους του παρόντος για ιατρική αναγκαιότητα. Νοσογόνος παχυσαρκία: Η παχυσαρκία κατά την οποία ο δείκτης µάζας σώµατος (BMI) είναι µεγαλύτερος του 50 ή µεγαλύτερος του 40 εφ όσον υπάρχουν αποδεδειγµένα επιπλοκές σε άλλα συστήµατα του οργανισµού που συνδέονται µε την παχυσαρκία, µε απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει τουλάχιστον µία αναποτελεσµατική προσπάθεια απώλειας βάρους µε µη επεµβατικές µεθόδους από εγκεκριµένα κέντρα, το οποίο τεκµηριώνεται από τη συµπλήρωση ειδικού ερωτηµατολογίου. Νοσοκοµειακά και Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα: Τα αναγκαία έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του ασφαλισµένου, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος που απαιτεί νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσα σε νοσοκοµείο. Νοσοκοµείο: Κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσοκοµείο (περιλαµβανοµένων και των κλινικών) που λειτουργεί νόµιµα και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο επιτελείο ιατρών και νοσοκόµων. ε θεωρείται νοσοκοµείο ή κλινική οποιοδήποτε κέντρο αποκατάστασης χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών ή/και αλκοολικών, κέντρο ανάπαυσης, κέντρο αποκατάστασης, οίκοι ευγηρίας, φυσικοθεραπευτήριο, καθώς και κάθε άλλο ίδρυµα ή κέντρο, ανεξαρτήτως εξοπλισµού και οργανωτικής δοµής, όπου µη επιστηµονική ιατρική αγωγή χορηγείται (π.χ. βελονισµός, yoga) ακόµη και αν χαρακτηρίζονται ως νοσοκοµεία ή κλινικές από ηµόσια ή Ιδιωτικά όργανα. Πειραµατική, µη αναγνωρισµένη, αναπόδεικτη θεραπεία: Κάθε θεραπεία, υπηρεσία υγείας ή φαρµακευτική αγωγή η οποία κατά τη στιγµή την οποία η Εταιρία αποφασίζει για παροχή κάλυψης σε συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση του προβλήµατος υγείας του ασφαλισµένου για την οποία έχει προταθεί σύµφωνα µε την καθιερωµένη ιατρική πρακτική. Ποσοστό συµµετοχής: Ποσοστό επί του συνόλου των αναγνωρισµένων εξόδων που βαρύνει τον ασφαλισµένο ανά περίπτωση, για τις ιατρικές υπηρεσίες που λαµβάνει και αναγράφεται στον Πίνακα

4 Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών. Προϋπάρχουσες Ασθένειες/Παθήσεις: Οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας που υπήρχε, εκδηλώθηκε ή συνέβη στον ασφαλισµένο πριν από τη σύναψη του ασφαλιστηρίου. Προϋπάρχουσα ασθένεια ή πάθηση γνωστή στον ασφαλισµένο που δε δηλώθηκε κατά τη συµπλήρωση του ιατρικού ερωτηµατολογίου ή της αίτησης ασφάλισης, δε θα καλύπτεται σε καµία περίπτωση. Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο: Κάθε Νοσοκοµείο µε το οποίο η Εταιρία έχει συµφωνήσει να νοσηλεύονται καλυπτόµενα από την παρούσα κάλυψη πρόσωπα, µε απευθείας εξόφληση των εξόδων από την Εταιρία. Φάρµακα: Για τις ανάγκες του παρόντος, θεωρούνται αποκλειστικά εκείνα που φέρουν υδατογραφηµένη ταινία (κουπόνι) και είναι αναγνωρισµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και τον αντίστοιχο οργανισµό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Οποιαδήποτε παρασκευάσµατα όπως φυτικά, οµοιοπαθητικά κτλ. δε θεωρούνται φάρµακα. Άρθρο 2 ο : Καλυπτόµενα Έξοδα Καλυπτόµενα έξοδα είναι αυτά που πραγµατοποιούνται για τον ασφαλισµένο, ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδας, έχουν παραγγελθεί και παρασχεθεί από ιατρό ή ιατρούς οι οποίοι κατέχουν την αντίστοιχη για το πρόβληµα της υγείας του ειδικότητα, δεν ξεπερνούν τα ανώτατα ετήσια όρια που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου και κρίνονται ιατρικά αναγκαία σύµφωνα µε τους ορισµούς και όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που τα έξοδα πραγµατοποιηθούν στο εξωτερικό, η Εταιρία θα αποζηµιώσει µε ποσοστά, τα οποία αναγράφονται στoν Πίνακα Καλυπτοµένων Περιπτώσεων και Παροχών. Άρθρο 3 ο : Έξοδα Κλίνης και Τροφής 3.1. Κλίνη & Τροφή στην επιλεγόµενη θέση νοσηλείας Η Εταιρία θα καλύπτει τα αναγνωρισµένα έξοδα κλίνης και τροφής σε νοσοκοµείο, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος θα νοσηλευτεί στη θέση νοσηλείας που αναφέρεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου Αλλαγή θέσης νοσηλείας Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευτεί σε ανώτερη θέση νοσηλείας από αυτή που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών, ανεξαρτήτως της αιτίας, θα επιβαρύνεται µε τη διαφορά του συνόλου των εξόδων, εφ όσον υπάρχει τέτοια διαφορά, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της αλλαγής θέσης Εξειδικευµένες µονάδες θεραπείας Η Εταιρία θα καλύπτει περιπτώσεις νοσηλείας σε εξειδικευµένες µονάδες όπως Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Εξειδικευµένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (όπως καρδιολογικής θεραπείας, χώροι βραχυθεραπείας π.χ. προστάτη ή θυρεοειδούς), χειρουργεία µίας ηµέρας, παρακολούθηση εντός νοσοκοµείου µικρότερης του 24ώρου. Άρθρο 4 ο : Αµοιβές Ιατρών 4.1. Αµοιβές Χειρουργών, Βοηθών Χειρουργών, Αναισθησιολόγων & Χειρουργικών Οµάδων Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση η Εταιρία θα καταβάλει το σύνολο των αµοιβών, σύµφωνα µε τις λογικές και συνήθεις χρεώσεις που ισχύουν στην Ασφαλιστική Αγορά και τη βαρύτητα που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη επέµβαση, µετά την προσκόµιση από τον ασφαλισµένο των

5 πρωτοτύπων αποδείξεων εξοφληµένων Σε περίπτωση ταυτοχρόνων πολλαπλών χειρουργικών επεµβάσεων από: (α) Τον ίδιο ιατρό, η Εταιρία θα καταβάλει το σύνολο της αµοιβής σύµφωνα µε τις λογικές και συνήθεις χρεώσεις που ισχύουν στην Ασφαλιστική Αγορά και τη βαρύτητα που αντιστοιχεί στην ποιό σύνθετη επέµβαση και το 35% της αµοιβής για δύο (2) επιπλέον επεµβάσεις κατ ανώτατο όριο, µε την προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων εξοφληµένων. (β) ιαφορετικούς ιατρούς, η Εταιρία θα καταβάλει την αµοιβή που αντιστοιχεί σε κάθε µια από αυτές, µε ανώτατο όριο τις τρείς (3) επεµβάσεις, σύµφωνα µε τις λογικές και συνήθεις χρεώσεις που ισχύουν στην Ασφαλιστική Αγορά και τη βαρύτητά που αντιστοιχεί στην κάθε επέµβαση, µε την προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων εξοφληµένων Αµοιβές θεραπόντων ιατρών και ιατρών επιπλέον του θεράποντος Η Εταιρία θα καταβάλει την αµοιβή για το βασικό θεράποντα ιατρό. Σε περίπτωση που απαιτείται παρακολούθηση από επιπρόσθετες του κυρίως θεράποντος ιατρού σαφώς διακριτές ειδικότητες ιατρών, τότε η πληρωµή της αµοιβής θα καθορίζεται σύµφωνα µε την ιατρική αναγκαιότητα όπως καθορίζεται από τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου. Περισσότερες από µία επισκέψεις ιατρών δε θα καλύπτονται κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, εκτός και αν συστήνεται εγγράφως και τεκµηριωµένα από τον αρχικό θεράποντα ιατρό και η γνωµάτευση είναι ιατρικά τεκµηριωµένη. Άρθρο 5 ο : Λοιπά καλυπτόµενα έξοδα Ανάµεσα στα έξοδα που καλύπτονται µε βάση τους όρους του παρόντος περί ιατρικής αναγκαιότητας, είναι και τα ακόλουθα: 1. Τα ιατρικά και νοσηλευτικά έξοδα που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασφαλισµένου. 2. Τα έξοδα από παροχές τρίτων φορέων για καλυπτόµενες περιπτώσεις όπως προµηθευτές υλικών, άλλες εταιρίες. 3. Ο συνοδός ανηλίκου κάτω των 14 ετών µε την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθεί αποκλειστική νοσοκόµος. 4. Οι φυσικοθεραπείες οι οποίες απαιτούνται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας µετά από τραυµατισµούς, χειρουργικές επεµβάσεις ή άλλες σοβαρές ασθένειες, που προκαλούν µόνιµη ή προσωρινή ανικανότητα, δεν έχουν σκοπό τη µακροχρόνια αποκατάσταση, αλλά τη βραχυπρόθεσµη αντιµετώπιση των µετεγχειρητικών ή άλλων προβληµάτων του ασθενούς που σχετίζονται µε την προαναφερόµενη νοσηλεία, µε εξαίρεση των µηχανικών φυσιοθεραπειών. 5. Χειρουργικές επεµβάσεις από πλαστικό χειρουργό, οι οποίες πραγµατοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικής δυνατότητας και όχι της αισθητικής εµφάνισης του επηρεαζόµενου οργάνου ή µέλους εκτός αν αυτές είναι αναγκαίες για την πλαστική ή αισθητική αποκατάσταση της αισθητικής εµφάνισης του οργάνου ή του µέλους συνεπεία ατυχήµατος, εφ όσον έγιναν κατά το χρόνο ισχύος του προσαρτήµατος. 6. Η χειρουργική επέµβαση µε ιατρικά αναγνωρισµένες µεθόδους για τη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας µε προέγκριση της Εταιρίας και εφ όσον ακολουθηθεί η διαδικασία που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρία. 7. Αποκλειστική Νοσοκόµος στο νοσοκοµείο µε µέγιστο αριθµό ηµερών ανά έτος αυτόν που αναφέρεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, µε γραπτή βεβαίωση παραπεµπτικό του θεράποντος ιατρού. 8. Αποκλειστική νοσοκόµος στο σπίτι, µε µέγιστο αριθµό ηµερών ανά έτος αυτόν που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. 9. ιόρθωση όλων των διαθλαστικών ανωµαλιών, µε εξαίρεση την διόρθωση της µυωπίας, η οποία θα καλύπτεται εφόσον οι βαθµοί της µυωπίας θα είναι 6 και άνω και κατόπιν παραπεµπτικού συµβεβληµένου ιατρού. 10. ιόρθωση ακουστικής οξύτητας, εκτός προσθεµάτων τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ακόµη και σε περίπτωση ατυχήµατος.

6 Άρθρο 6 ο : Εξετάσεις, Θεραπείες και Χειρουργικές Επεµβάσεις που δε χρειάζονται παραµονή στο νοσοκοµείο άνω των 12 ωρών 6.1 Καλύπτεται υπό τους όρους του παρόντος η βραχυπρόθεσµη παραµονή στα εξωτερικά ιατρεία ή άλλους ειδικά διαµορφωµένους χώρους του νοσοκοµείου ή σε ιδιωτικά ιατρεία, τα οποία έχουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό µε σκοπό: Τη διάγνωση ή/και την αντιµετώπιση δυνητικά επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων, όπως ενδεικτικά η στεφανιαία νόσος, το οξύ κοιλιακό άλγος, ο µη επιπλεγµένος κωλικός νεφρού, το λιποθυµικό επεισόδιο, το έµφραγµα, µε την προϋπόθεση ότι η παραµονή πληροί τους όρους του παρόντος για την ιατρική αναγκαιότητα και τεκµηριώνεται από τα αντίστοιχα ιατρικά έγγραφα Τη διεξαγωγή: (α) Ιατρικών πράξεων, διαγνωστικών εξετάσεων που είναι ιατρικά αναγκαίο να γίνουν εντός νοσοκοµείου, µεταξύ των οποίων είναι: Ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαµβάνει τη λήψη βιοψιών και ενδοσκοπικούς χειρισµούς) Χηµειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες (που µπορούν να γίνουν χωρίς νοσηλεία), µε ποσοστό επί των συνολικών δαπανών, ανάλογα εάν ο ασφαλισµένος αποζηµιωθεί από άλλο φορέα, όπως αναγράφεται στο Πίνακα Καλυπτοµένων Περιπτώσεων και Παροχών. Σπινθηρογραφήµατα ή άλλες εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής (που απαιτούν χρήση ραδιενεργών υλικών µε µεγάλη διάρκεια ηµιζωής) Αγγειογραφίες και άλλες επεµβατικές ενδαγγειακές τεχνικές. (β) Χειρουργικές επεµβάσεις για τις οποίες δεν είναι αναγκαία η παραµονή σε νοσηλευτική κλίνη άνω των 12 ωρών, όπως τα χειρουργεία µίας ηµέρας και τα µικροχειρουργεία εξωτερικών ιατρείων, που γίνονται συνήθως µε τοπική αναισθησία και δεν απαιτούν την παραµονή του ασθενούς µετά τη λήξη της επέµβασης µεταξύ των οποίων είναι: Χειρουργεία για λήψη βιοψιών (βιοψία µαστού, θυρεοειδούς) Ανατάξεις τραυµάτων. Μικροεπεµβάσεις για καθαρισµό και συρραφή τραυµάτων υπό τοπική νάρκωση Μικροεπεµβάσεις για αφαίρεση επιφανειακών δερµατικών βλαβών. Μικροεπεµβάσεις µε Laser Η παραµονή σε νοσηλευτική κλίνη µετά από τέτοια επέµβαση θα καλύπτεται εφ όσον κρίνεται ιατρικά αναγκαία, όπως σε περίπτωση σοβαρής αιµορραγίας, επιπλοκών ναρκώσεως. 6.2 Καλύπτονται οι χειρουργικές επεµβάσεις ή οι µικροεπεµβάσεις µε Laser αν έχουν γίνει σε ιατρεία ιδιωτικών χειρουργικών ειδικοτήτων µε προέγκριση της Εταιρίας και εφ όσον ακολουθηθεί η διαδικασία που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρία. Άρθρο 7 ο : Προ και Μετά Νοσοκοµειακά έξοδα Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος πραγµατοποιήσει έξοδα, µέχρι ενενήντα (90) ηµέρες πρίν από την ηµεροµηνία εισαγωγής του σε νοσοκοµείο, εφ όσον έγιναν για διαγνωστικούς λόγους ή εξήντα (60) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία εξόδου από νοσοκοµείο για µετανοσοκοµειακή παρακολούθηση, η Εταιρία θα καταβάλει απόζηµίωση. Η αναγνώριση των εξόδων αυτών θα γίνεται µόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί. Σαν έξοδα νοούνται περιοριστικά οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι ιατρικές αµοιβές, η φυσιοθεραπεία και επιπλέον η δαπάνη για χρήση ασθενοφόρου για προγραµµατισµένη µετάβαση σε Νοσοκοµείο, εφ όσον σχετίζονται µε την αιτία της νοσηλείας του. Το ποσοστό αποζηµίωσης καθώς και τα ανώτατα καταβλητέα ποσά αναγράφονται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών. Ειδικά και µόνο στις περιπτώσεις νοσηλείας για εγκεφαλικό επεισόδιο ή εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και

7 καρκίνου τα ανώτατα καταβλητέα ποσά, τα οποία είναι ανάλογα την θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο ασφαλισµένος, διπλασιάζονται και η κάλυψη των µετανοσοκοµειακών εξόδων θα ισχύει µέχρι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, από την ηµεροµηνία εξόδου από νοσοκοµείο. Ρητά συµφωνείται ότι µε το ποσό των προ και µετά νοσοκοµειακών εξόδων, καλύπτονται και οι εξετάσεις για κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, διάβαση εντέρου, µαγνητική τοµογραφία, διαγνωστική απόξεση βιοψία χωρίς να απαιτείται νοσηλεία του ασφαλισµένου, εφ όσον γίνονται µε παραπεµπτικό της Εταιρίας και σε συµβεβληµένο διαγνωστικό κέντρο. Άρθρο 8 ο : Πρόσθετες Παροχές 8.1 Νοσηλεία ή χειρουργική επέµβαση χωρίς απαίτηση αποζηµίωσης Τα παρακάτω επιδόµατα, θα καταβάλλονται είτε ανεξάρτητα είτε συνδυαστικά µεταξύ τους, εφ όσον εµπίπτουν σε κάθε µία από τις ακόλουθες αναγραφόµενες περιπτώσεις: Αν ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει παραστατικά δαπανών ούτε αξιώσει την καταβολή για έξοδα νοσηλείας εκτός από την αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, τότε η Εταιρία θα καταβάλει επίδοµα ανά ηµέρα πραγµατικής παραµονής στο νοσοκοµείο ίσο µε το αναγραφόµενο στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών, µε ανώτατο όριο τις 30 ηµέρες ανά ασφαλιστικό έτος, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό ηµερών νοσηλείας, µε την προσκόµιση της βεβαίωσης του νοσοκοµείου για το χρόνο, την αιτία, το είδος και την ιατρική αναγκαιότητα της διάρκειας της νοσηλείας Αν σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης ο ασφαλισµένος δεν προσκοµίσει παραστατικά δαπανών ούτε αξιώσει την καταβολή για έξοδα αµοιβής χειρουργού ή/και αναισθησιολόγου, εκτός των εξόδων νοσηλείας, τότε η Εταιρία θα καταβάλει επίδοµα ίσο µε αυτό που προβλέπεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών για τη συγκεκριµένη επέµβαση, ανάλογα µε τη βαρύτητά της, µε την προσκόµιση της βεβαίωση του εκάστοτε θεράποντος ιατρού ή/και του νοσοκοµείου για το χρόνο, την αιτία, το είδος και την ιατρική αναγκαιότητα της χειρουργικής επέµβασης. 8.2 Καταβολή αποζηµίωσης για το σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευτεί συνεπεία του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας, η Εταιρία θα καταβάλει αποζηµίωση µέχρι του ανώτατου ορίου που αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών, ανά θέση νοσηλείας για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου. 8.3 Τοκετός Σε περίπτωση τοκετού η Εταιρία θα καταβάλει τα ποσά, τα οποία είναι ανάλογα την θέση νοσηλείας που έχει επιλέξει ο ασφαλισµένος και που αναγράφονται στο Πίνακα Καλυπτοµένων Περιπτώσεων και Παροχών, εφόσον ο τοκετός θα συµβεί µετά 18 µήνες από την έναρξη ισχύος ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης νοσοκοµειακής περίθαλψης. Άρθρο 9 ο : Κάλυψη επείγουσας αεροµεταφοράς και ασθενοφόρου Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας που καλύπτεται από το παρόν προσάρτηµα η Εταιρία θα αποζηµιώνει τα ακόλουθα έξοδα. (α) Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου µε ανώτατο όριο κάλυψης το αναγραφόµενο στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών για κάθε έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου. (β) Έξοδα επείγουσας αεροµεταφοράς εντός Ελλάδος µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο ή υδροπλάνο εφ όσον αυτό κριθεί ιατρικά αναγκαίο από το γιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού και έχει προηγηθεί συνεννόηση

8 µε την Εταιρία. Το ανώτατο ποσό κάλυψης για κάθε έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 10 ο : Ισχύς του ασφαλιστηρίου Η κάλυψη ενεργοποιείται: 1. Για κάθε καλυπτόµενο περιστατικό εντός Ελλάδος που οφείλεται σε ασθένεια µετά από παρέλευση 30 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης ή επαναφοράς σε ισχύ του προσαρτήµατος. 2. Για κάθε καλυπτόµενο περιστατικό εντός Ελλάδος που οφείλεται σε ατύχηµα από την τρίτη ηµέρα υπογραφής της αίτησης ασφάλισης ή επαναφοράς σε ισχύ του προσαρτήµατος. 3. Για καλυπτόµενα περιστατικά στο εξωτερικό είτε λόγω ατυχήµατος είτε λόγω ασθένειας, αφού παρέλθουν εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης ή επαναφοράς σε ισχύ του παρόντος προσαρτήµατος. Άρθρο 11 ο : Υποχρεώσεις ασφαλισµένου, συµβαλλοµένου και της Εταιρίας Ο συµβαλλόµενος ή ο ασφαλισµένος υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία κάθε επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης µέσα σε 8 ηµέρες από τότε που έλαβαν γνώση αυτής και να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, δελτία παροχής υπηρεσιών και αποδείξεις που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα ζητάει από αυτούς η Εταιρία. Σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκοµείο του ασφαλισµένου ή εξαρτωµένου µέλους η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε πριν από την έξοδο του από αυτό. Επίσης, η Εταιρία δικαιούται να εξετάζει µε δικές της δαπάνες και µε ιατρό που θα ορίσει η ίδια, κάθε άτοµο που καλύπτεται από αυτό το προσάρτηµα. Η Εταιρία θα καταβάλει την αποζηµίωση που αντιστοιχεί στα αναγνωρισµένα έξοδα απευθείας στα συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα, των οποίων η εξοφλητική απόδειξη απαλλάσσει την Εταιρία από περαιτέρω υποχρεώσεις σχετικές µε τη συγκεκριµένη νοσηλεία. Σε περίπτωση νοσηλείας σε µη συµβεβληµένο νοσοκοµείο ή φορέα η Εταιρία θα καταβάλει αποζηµίωση για τα αναγνωρισµένα έξοδα στον ασφαλισµένο κατόπιν προσκοµίσεως των πρωτοτύπων δελτίων παροχής υπηρεσιών και πρωτότυπης εξοφλητικής απόδειξης καθώς και των απαραιτήτων δικαιολογητικών, που θα ζητάει από αυτόν η Εταιρία. Άρθρο 12 ο : Εφαρµογή Ποσοστού Συµµετοχής Σε περίπτωση υπάρξεως ποσοστού συµµετοχής ο ασφαλισµένος συµµετέχει στα συνολικά αναγνωρισµένα έξοδα αποζηµίωσης µε ποσοστό, ανά νοσηλεία, όπως αναγράφεται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών, κατά το οποίο θα µειώνεται η χορηγούµενη από την Εταιρία σχετική αποζηµίωση. Σε νοσηλείες οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές αυτής και απέχουν χρονικά µεταξύ τους λιγότερο από 90 ηµέρες θα εφαρµόζεται µια φορά το ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των νοσηλειών. Άρθρο 13 ο : Αποζηµίωση από άλλο φορέα Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος θα εισπράξει για την ίδια περίπτωση αποζηµίωση από άλλο φορέα και η οποία δύναται να αφαιρεθεί από την συνολική αποζηµίωση που θα κατέβαλε η Εταιρία, τότε η Εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισµένο, την διαφορά µεταξύ της αποζηµίωσης της Εταιρίας και της αποζηµίωσης του άλλου φορέα και επιπλέον το 30% της αποζηµίωσης του άλλου φορέα σαν επίδοµα. Σε καµιά περίπτωση όµως, η διαφορά που θα καταβληθεί, από την Εταιρία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στον Πίνακα Καλυπτόµενων Περιπτώσεων και Παροχών, καθώς και του 100% των πραγµατοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας.

9 Άρθρο 14 ο : Αποζηµίωση σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό ο ασφαλισµένος οφείλει να προσκοµίσει στην Εταιρία όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νοσηλείας του επικυρωµένα από την πλησιέστερη προξενική αρχή του τόπου νοσηλείας, ενώ η πληρωµή των αποζηµιούµενων εξόδων σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σε Ευρώ, αφού προηγουµένως ο ασφαλισµένος προσκοµίσει τις πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις επικυρωµένες από την πλησιέστερη προξενική αρχή του τόπου νοσηλείας. Ειδικότερα για νοσηλεία εκτός της ζώνης των κρατών του Ευρώ, η αποζηµίωση θα δίνεται σε Ευρώ που θα αντιστοιχούν στο ξένο νόµισµα, σύµφωνα µε την ισοτιµία της Τράπεζας της Ελλάδας και µε την τιµή αγοράς κατά την ηµέρα πληρωµής των εξόδων, από τον ασφαλισµένο προς το νοσοκοµείο. Άρθρο 15 ο : Υποκατάσταση Η Εταιρία υποκαθίσταται σύµφωνα µε το νόµο µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν, στα δικαιώµατα του ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. Άρθρο 16 ο : Εξαιρέσεις Το προσάρτηµα αυτό δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται ή επέρχονται, ολικά ή µερικά, από µία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες και ισχύει για όλα τα άρθρα του παρόντος ασφαλιστηρίου: 1. Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις και ταραχές. 2. Ατυχήµατα κατά την εκτέλεση στρατιωτικής θητείας του ασφαλισµένου στις ένοπλες δυνάµεις οποιασδήποτε χώρας ή οργανισµού. 3. ιάπραξη ή απόπειρα για διάπραξη εγκλήµατος ή άδικης επιθέσεως ή χρήσης εκρηκτικών υλών από µέρους του ασφαλισµένου. 4. Επίδραση ατοµικής ή πυρηνικής ενέργειας ή χηµικής µόλυνσης ή ιονίζουσας ακτινοβολίας. 5. Συµµετοχή σε αγώνες ή προπονήσεις ταχύτητας µε µηχανικά µέσα, πυγµαχίας, πάλης ή πολεµικών τεχνών, αλεξιπτωτισµό, αιωροπτερισµό, ανεµοπτερισµό, πτήση µε αερόστατο, πτήσεις µε αεροσκάφος εκτός της πτήσης ως επιβάτης πτήσεων αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών ή πτήσεων charter. 6. Επεµβάσεις αλλαγής φύλου, εθελούσια στείρωση ή ανατροπή της, αντισυλληπτικές µεθόδους και τεχνητή γονιµοποίηση και επιπλοκές αυτών. 7. Απεξάρτηση και αντιµετώπιση των συνεπειών ή καταστάσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσµα χρήσης και επήρειας ναρκωτικών ή χρόνιου αλκοολισµού. 8. Γενικές ιατρικές εξετάσεις (Check-up) εκτός του ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 6 για παροχές από µη συµβεβληµένους φορείς και κάθε προληπτική θεραπεία, συµπεριλαµβανοµένων εµβολιασµών, ανοσοποίησης και αλλεργικών τεστ. 9. Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική οδοντιατρική εργασία µε ή χωρίς χειρουργική επέµβαση, εκτός εάν καθίσταται ιατρικά αναγκαία προερχόµενη αποκλειστικά από ατύχηµα. 10. Βοηθήµατα ακοής, όρασης και ανθεκτικός ιατρικός εξοπλισµός. 11. Κόστη αγοράς οργάνων σώµατος ή δαπάνες για την αφαίρεση και µεταφορά οργάνων για µεταµόσχευση. 12. Χρόνια προγραµµατισµένη αιµοκάθαρση εφ όσον δεν οφείλεται σε επείγον περιστατικό. 13. Είδη εναλλακτικής θεραπείας όπως ενδεικτικά βελονισµός, οµοιοπαθητικές θεραπείες κ.α. 14. Πειραµατικές, µη αναγνωρισµένες ή αναπόδεικτες ως προς την αποτελεσµατικότητά τους θεραπείες και φαρµακευτικές αγωγές που δεν είναι ιατρικά αποδεκτές, εκτός και αν υπάρχει έγκριση από τον ιατρό της Εταιρίας. 15. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους ή παθήσεις καθώς και προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες και επιπλοκές αυτών, καθώς επίσης διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, νευρώσεις, ψυχώσεις, διαβήτης, µυοσκελετικά και ρευµατολογικά νοσήµατα, κήλες, αιµορροΐδες, ραγάδες, ρινικό διάφραγµα, ινοµύωµα µήτρας, ενδοµητρίωση, υστερεκτοµή, επιληπτικές κρίσεις, κύηση, αποβολή, άµβλωση και οι επιπλοκές τους θα καλύπτονται αν το προσάρτηµα παρέµεινε σε ισχύ 12 συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία εκδόσεως του ή επαναφοράς του σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δε γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής ή της επαναφοράς του σε ισχύ.

10 16. Κακοήθειες, νεοπλασµατικές νόσοι και αµυγδαλές, καλύπτονται αν το προσάρτηµα παρέµεινε σε ισχύ 9 συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία εκδόσεώς του ή επαναφοράς του σε ισχύ µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισµένος δε γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγµή της ασφάλισής ή της επαναφοράς του σε ισχύ. 17. Τοκετός, ο οποίος θα καλύπτεται βάσει του άρθρου 8.3 του παρόντος. Άρθρο 17 ο : ιαιτησία Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στην υποχρέωση καταβολής ασφαλίσµατος ή ύψους ποσού ασφαλίσµατος, ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα έγγραφης προσφυγής προς την Εταιρία µέσα σε 30 ηµέρες από την άρνηση ή την καταβολή ασφαλίσµατος. Η Εταιρία είναι υποχρεωµένη εντός 30 ηµερών από την υποβολή της έγγραφης ένστασης, να επεξεργαστεί την ένσταση και να απαντήσει γραπτώς. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης ή διαφωνίας, ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα δεύτερης προσφυγής η οποία θα εξετάζεται από ειδική επιτροπή από δύο ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας, ενός του δικαιούχου και ενός της Εταιρίας. Σε περίπτωση νέας διαφωνίας ορίζεται από κοινού ή µέσω αρµόδιου δικαστηρίου των Αθηνών, επιδιαιτητής ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας. Η κατά πλειοψηφία απόφαση της επιτροπής αυτής είναι δεσµευτική και για τα δύο µέρη. Τα έξοδα της επιτροπής (εάν υπάρξουν) καταβάλλονται από εκείνον που οι προτάσεις του µειοψήφησαν. Άρθρο 18 ο : Αναπροσαρµογή Παροχών και Ασφαλίστρων 18.1 Ο προσδιορισµός του αρχικού ασφαλίστρου του παρόντος προσαρτήµατος καθώς και το ποσοστό της κάθε ετήσιας αναπροσαρµογής αυτού γίνεται µε βάση τους παρακάτω παράγοντες: (α) την ηλικία του ασφαλισµένου. (β) το ύψος των εκάστοτε επικρατούντων νοσηλίων µεταξύ των οποίων ενδεικτικά συµπεριλαµβάνονται οι τιµές κατά κλίνη, οι τιµές των φαρµάκων, οι τιµές των υλικών που απαιτούνται για την νοσηλεία, οι αµοιβές των ιατρών. (γ) τις επιστηµονικές µεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρµόζονται και την τεχνολογία που χρησιµοποιείται από τα νοσοκοµεία. (δ) τη σχέση µεταξύ αποζηµιώσεων και ασφαλίστρων του προσαρτήµατος (συντελεστής αποζηµιώσεων). (ε) την αναλογιστική τεχνική που εφαρµόζεται για την Τιµολόγηση του προσαρτήµατος και τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία τόσο από την ίδια εµπειρία της όσο και από την εµπειρία Ελληνικών και διεθνών οργανισµών (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) Ρητά δηλώνεται και συµφωνείται ότι το Ανώτατο Όριο Παροχής για την Ελλάδα θα αναπροσαρµόζεται µε ποσοστό 50% του ποσοστού της ετήσιας αναπροσαρµογής, ενώ το Ανώτατο Όριο Παροχής για το εξωτερικό µε ποσοστό 25% του ποσοστού της ετήσιας αναπροσαρµογής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 18.1, εκτός της αναπροσαρµογής που οφείλεται στην ηλικία του ασφαλιζοµένου Όλες οι παροχές, πλην των ανωτέρω αναφεροµένων στο 18.2, και τα επιδόµατα θα αναπροσαρµόζονται µε ποσοστό 50% της ετήσιας αναπροσαρµογής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 18.1, εκτός της αναπροσαρµογής που οφείλεται στην ηλικία του ασφαλιζοµένου Κάθε αναπροσαρµογή γίνεται από την Εταιρία κατά δίκαιη κρίση για όλους τους ασφαλισµένους της σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου.

11 18.5 Η ετήσια αυτόµατη αναπροσαρµογή του ασφαλισµένου κεφαλαίου ασφαλίστρου του άρθρου 4 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου δεν θα ισχύει για τα κεφάλαια και τις παροχές του παρόντος προσαρτήµατος. Άρθρο 19 ο : Τερµατισµός ασφάλισης Η ισχύς του παρόντος τερµατίζεται: α) Με τη λήξη της ισχύος ή την εξαγορά ή την ακύρωση ή την ελευθεροποίηση της βασικής ασφάλισης ζωής. (β) Με την έγγραφη καταγγελία του παρόντος από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών ή µε την υπαναχώρηση ή την εναντίωση του συµβαλλοµένου από την ασφάλιση ή την επαναφορά σε ισχύ. Η Εταιρία όµως µετά παρέλευση δύο (2) ετών από την έκδοση ή την επαναφορά σε ισχύ του προσαρτήµατος για κανένα λόγο δεν µπορεί να το καταγγείλει, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 2 των Γενικών Όρων ασφαλιστηρίου. (γ) Με το θάνατο του ασφαλισµένου. (δ) Με την έκδοση διαζυγίου, εάν πρόκειται για καλυπτόµενο/η σύζυγο. (ε) Στην περίπτωση καλυπτόµενου τέκνου, µε την επέλευση της επετείου του ασφαλιστηρίου, της πλησιέστερης προς τα γενέθλια του εικοστού έτους αυτού ή εφ όσον σπουδάζει σε αναγνωρισµένη ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εικοστού πέµπτου έτους αυτού, αποδεικνυόµενου από σχετικό πιστοποιητικό φοίτησης/σπουδών. ιευκρινίζεται πάντως ότι η διάρκεια ισχύος του παρόντος προσαρτήµατος ουδέποτε θα υπερβαίνει το χρόνο της βασικής ασφάλισης ζωής. Επίσης, µε τον παρόντα όρο δεν περιορίζεται η δυνατότητα καταγγελίας του προσαρτήµατος αυτού από την Εταιρία για οποιονδήποτε άλλο νόµιµο λόγο. Άρθρο 20 ο : Επέκταση Ισχύος Παροχής Σε περίπτωση τερµατισµού της βασικής ασφάλισης ζωής ή λήξης της κάλυψης του καλυπτόµενου τέκνου ή διαζυγίου καλυπτόµενου συζύγου, ο ασφαλισµένος ή οποιοδήποτε από τα τυχόν καλυπτόµενα µέλη, έχουν τη δυνατότητα εντός χρονικού διαστήµατος 60 ηµερών από τον τερµατισµό να ζητήσουν εγγράφως τη σύναψη νέου ασφαλιστηρίου µε την αντίστοιχη κάλυψη.

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης

Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Όροι Ασφάλισης Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Άρθρο 1: Ορισµοί Οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο σας σχετικά µε τους όρους της παρούσας κάλυψης έχουν το νόηµα που τους δίδεται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασική Περίθαλψη για όλους Χαρακτηριστικά προϊόντος 2 Όροι 4 Τιμολόγηση 10 Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η FOOTBALL LEAGUE, σε συνεργασία µε τον Π.Σ.Α.Π, έχει αναλάβει µία πολύ ευγενή αποστολή: Να συνδράµει όσο γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας παροχών UltraCare 2014

Πίνακας παροχών UltraCare 2014 ΕΥΡΩ Πίνακας παροχών 2014 1 Συνολικό όριο προγράμματος 1.1 Θα για εσάς λογικές δαπάνες το συνολικό όριο προγράμματος σε κάθε έτος του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/3/2015 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για όλους Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα

Υγεία για όλους Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα Εγχειρίδιο για την πώληση των νέων προγραμμάτων Υγείας Υγεία για όλους Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικό νοσοκομειακό και χειρουργικό επίδομα Plus Βασικό νοσοκομειακό και χειρουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προγράμματος Classic. Όροι Προγράμματος Mediσυν Classic

Όροι Προγράμματος Classic. Όροι Προγράμματος Mediσυν Classic Όροι Προγράμματος Mediσυν Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Όροι Ασφαλιστηρίου Προγράμματος Mediσυν...6 Άρθρο 1: Ορισμοί... 6 Άρθρο 2: Τι περιλαμβάνει το Ασφαλιστήριό σας... 7 Άρθρο 3: Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

Μέγιστο Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife εκδίδει αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο σε συνδυασμό με το Βασικό Ασφαλιστήριο στο οποίο είναι προσαρτημένο,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα