Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη"

Transcript

1 Πρόσφατες αναλύσεις εξειδικευµένων κέντρων µελετών που ασχολούνται µε την µετεξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουν οµόφωνα ότι οι συρράξεις πλέον έχουν παύσει να είναι γενικευµένες και στο εξής θα είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Το αντικείµενο των συρράξεων δεν θα είναι µόνο η αντιµετώπιση ενός συγκροτηµένου στρατιωτικού αντιπάλου, αλλά και αντιπάλων που δεν προσδιορίζονται επακριβώς, λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων που η σύγχρονη εποχή προσφέρει για ανάπτυξη κάθε είδος πρόκλησης πλήγµατος σε όλα τα επίπεδα, επιχειρησιακών και µη. Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

2 «Χίλιες» φορές καλύτερο ƒ À π

3 A B A B C D Από τη µία πλευρά, µε τις πρόσφατες επιχειρήσεις των Ρωσικών Ενόπλων υνάµεων στη Γεωργία, διαπιστώνουµε ότι αυτό επαληθεύεται επακριβώς και από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις από την τροµοκρατική προσβολή της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και τα παρεπόµενα τροµοκρατικά χτυπήµατα, µας έχουν διδάξει ότι υπάρχουν και οι λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές» που αποτελούν πρωτεύοντα στόχο και αντικείµενο εκτεταµένων συζητήσεων και µελετών ανά την υφήλιο, καθώς και κυρίαρχο αντικείµενο όλων των Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας του κόσµου. Προσαρµόζοντας τα παραπάνω συµπεράσµατα στην πραγµατικότητα του Αιγαίου Πελάγους, που είναι το κατεξοχήν περιβάλλον διεξαγωγής Παράκτιων Επιχειρήσεων (Littoral Warfare) λόγω της To HDMS Absalon το σκάφος πολλαπλού ρόλου του Ναυτικού της ανίας, όπου τοποθετήθηκε το σύστηµα Millennium. Το προηγµένο βλήµα AHEAD του συστήµατος Millennium διαθέτει 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου που απελευθερώνονται στη συνέχεια για να πλήξουν το στόχο τους γεωγραφικής κατανοµής θάλασσας και ξηράς, διαπιστώνουµε ότι οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την διεξαγωγή σύρραξης τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένου χρόνου, καθώς και η ευρύτερη ανάπτυξη των «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατική προσβολή, λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο, κλπ) υφίστανται κλιµακού- µενες, την τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο δυναµικά µέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δηµιουργώντας αυξηµένες υποχρεώσεις για κατάλληλο εξοπλισµό και ετοιµότητα. Έτσι καθορίζονται οι Στρατηγικές και Επιχειρησιακές απαιτήσεις, για τις οποίες οι Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις οφείλουν να προετοιµαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και σε µικρό χρονικό ορίζοντα. A B [ Το Πολεµικό Ναυτικό Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αντιληφθεί πλήρως την πραγµατικότητα αυτή και βρίσκεται σε µια διαδικασία διερεύνησης σε βάθος και εφαρµογής των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν προκειµένου να προσαρµοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Το ΠΝ εξάλλου, ήδη επιχειρεί καθηµερινά εναντίον της «ασύµµετρης απειλής» µε συγκεκρι- µένες αποστολές σε Εθνικό και συµµαχικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση συρράξεως θα πρέπει να είναι καθ όλα έτοιµο να επι- 88 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 ƒ À π Λεπτοµέρεια της υπερκατασκευής όπου φιλοξενείται το σύστηµα Millennium στο σκάφος κλάσης Absalon, συγκρινόµενο από άποψη όγκου και µε το ναυτικό πυροβόλο των 127mm mk45 mod 4 χειρήσει σε ένα έντονα κορεσµένο παράκτιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Με δεδοµένο το υπάρχον υλικό και δοµή, η ηγεσία αναζητά και µελετά τις λύσεις εκείνες που θα καθιστούν πιο αξιόµαχο το ΠΝ στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα ανά ιοίκηση και Μονάδα, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική συγκυρία που δεν επιτρέπει µεγάλες αποκλίσεις από τις εξαγγελίες. Στο πλαίσιο αυτό µελετώνται αναλυτικά: 1. Η προµήθεια δύο έως έξι φρεγατών Aντιαεροπορικών Eπιχειρήσεων (Anti Air Warfare), δύο επιπλέον Υποβρυχίων και δύο επιπλέον Ταχέων Περιπολικών Κρούσεως (ΤΠΚ) τελευταίας γενιάς (στις 25/9/08 υπεγράφη η σύµβαση για την προµήθεια δύο (2) επιπρόσθετων ΤΠΚ τύπου Super Vita). 2. Η αντικατάσταση «ζωτικών» συστηµάτων όπως τα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας, των πλοίων Ναρκοπολέµου και των πλοίων µονίµου διασποράς στο Ανατολικό Αιγαίο. 3. Η αναβάθµιση, στο βέλτιστο δυνατό σηµείο, των υφιστάµενων συστηµάτων και µονάδων, όπως των φρεγατών ΜΕΚΟ-200HN, των ελικοπτέρων S-70B-6, των υποβρυχίων type 209, των κανονιοφόρων, κλπ. Ασφαλώς, η παραπάνω διαδικασία, όπως πολύ επιγραµµατικά παρατίθεται, είναι πολύπλοκη και δαπανηρή και απαιτεί να ληφθούν υπόψη µία πλειάδα παραγόντων που θα συνδυαστούν για το βέλτιστο αποτέλεσµα. Από την προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου και ο συνδυασµός µε το Στρατηγικό Επιχειρησιακό παράκτιο περιβάλλον του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στις περιπτώσεις προµήθειας και αναβάθµισης µονάδων επιφανείας του ΠΝ, θα απαιτηθεί η τοποθέτηση ενός οπλικού συστήµατος που πέραν των «παραδοσιακών» ρόλων θα πρέπει να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται από τις απαιτήσεις των περιορισµένων αλλά κορεσµένων επιχειρήσεων και των «ασύµµετρων απειλών». Συγκεκριµένα, το οπλικό αυτό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει την αντιβληµατική και την εγγύς αντιαεροπορική προστασία, την εγγύς προσβολή ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας ή χαµηλά ιπτάµενων µε µικρό ίχνος και την εγγύς υποστήριξη στρατευµάτων στη ξηρά. [ Σύστηµα Ναυτικού Όπλου Millennium Η πρωτοπόρος Ελβετική Oerlikon Contraves AG (OCAG) (µέλος του οµίλου Rheinmetall Defense) από τις αρχές της δεκαετίας του 90 διαπίστωσε την ανάγκη για ένα ναυτικό όπλο που θα καλύπτει την διεξαγωγή των επιχειρήσεων εγγύς των µονάδων επιφανείας, στο κορεσµένο παράκτιο περιβάλλον. Έτσι, το 1992 άρχισε να ανα- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

5 πτύσσει σε συνεργασία µε την Βρετανική Royal Ordnance, ένα σύστηµα ναυτικού πυροβόλου, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες αυτές µε υψηλή αποτελεσµατικότητα αλλά και µε επιπλέον δυνατότητες το οποίο το καθιστούν σήµερα ως την καλύτερη επιλογή στην κατηγορία των µεσαίου διαµετρήµατος ναυτικών πυροβόλων. Το σύστηµα αυτό είναι το ναυτικό πυροβόλο GDM-008 Millennium των 35 χιλιοστών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως Σύστη- µα «35/1000» στην αεροπορική έκθεση του Farnborough τον Σεπτέµβριο του 1994 και αποτελεί την εξελικτική διαδικασία των ήδη επιτυχηµένων ναυτικών συστηµάτων GDM-A (γνωστό στο ΠΝ από τις ΤΠΚ Combattante II), GDM-C, GBM-B01Z (Sea Zenith), GCM και του πολύ επιτυχηµένου GAM-B01 της Oerlikon. Το σύστηµα έλαβε την ονοµασία «Millennium» λόγω της δυνατότητας βολής 1000 βληµάτων/λεπτό και της αρχικής ταχύτητας του βλήµατος 1000 µέτρα/δευτερόλεπτο (1050 m/sec), στο στόµιο της κάννης. Πέραν αυτών, η εταιρεία έχει µακρά εµπειρία στην ανάπτυξη αντιαεροπορικών όπλων µε χρήση πυροβόλων στο εύρος των 30 έως 40 χιλιοστών όπως τα συστήµατα Skyranger, Skyshield, Skyguard και του «δικού» µας ΒΕΛΟΣ της ΠΑ. Η περαιτέρω ανάπτυξη του GDM-008 βασίστηκε στην επιχειρησιακή διαπίστωση ότι η απειλή άνωθεν της επιφάνειας, για µία ναυτική µονάδα εν πλω, προέρχεται κυρίως από κατευθυνόµενα βλή- µατα (Κ/Β) αέρος-επιφανείας (Α-Ε), επιφανείας-επιφανείας (Ε-Ε) και άλλων ειδών κατευθυνόµενων πυροµαχικών (ρουκέτες, βόµβες µε laser καθοδήγηση κ.α.). Οι µεθοδολογίες για την άµυνα από αυτές τις απειλές ποικίλουν από την προσβολή της εχθρικής πλατφόρµας εκτόξευσης σε µεγάλη απόσταση πριν την βολή, έως την κατάρριψη του επερχόµενου Κ/Β µε χρήση Κ/Β επιφανείας-αέρος (Ε-Α) σε διάφορες αποστάσεις ανάλογα µε την δραστική εµβέλεια του Κ/Β Ε-Α και η χρήση οπλικού συστήµατος εγγύς προστασίας (Close-In Weapon system - CIWS). Η ευρεία χρήση συστηµάτων CIWS στα σύγχρονα Πολεµικά Πλοία αποδεικνύει ότι η άµυνα που βασίζεται αποκλειστικά σε Κ/Β Ε-Α, παρόλο που παρέχει µία ασπίδα προστασίας σε ικανές αποστάσεις, έχει «διαρροές» όταν η Το πειραµατικό σκάφος Sea Slice της Lockheed Martin κατά τη διάρκεια των δοκιµών του συστήµατος Millennium Τα αποτελέσµατα βολής του Millenium σε βλήµα τύπου Maverick. ιακρίνονται καθαρά οι οπές που έχουν δηµιουργήσει τα στοιχεία βολφραµίου που φέρει το βλήµα AHEAD εχθρική προσβολή είναι συντονισµένη και επιχειρεί τον κορεσµό της αντιπυραυλικής άµυνας του στόχου µε πολλαπλό αριθµό Κ/Β. Η χρήση Κ/Β Ε-Α για αντιβληµατική προστασία προϋποθέτει ότι το επερχόµενο εχθρικό Κ/Β έχει εντοπιστεί και εγκλωβιστεί από το Σύστηµα ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) του πλοίου και τα Κ/Β Ε-Α είναι έτοιµα προς χρήση, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης όταν η πιθανότητα εντοπισµού/εγκλωβισµού σε µικρές αποστάσεις είναι αισθητά µειωµένη. Επιπλέον, η εµπειρία απέδειξε ότι τα µέχρι τώρα οπλικά συστήµατα εγγύς προστασίας (CIWS) πρώτης και δεύτερης γενιάς, φτάνουν στο βέλτιστο της απόδοσης τους για αντιβληµατική προστασία σε αποστάσεις µεταξύ 300 και 500 µέτρων από το πλοίο που προστατεύουν µε πολύ µικρό υπολειπόµενο χρόνο αντίδρασης, πολύ µεγάλο κόστος χρήσης και πιθανότητα, αν ευστοχήσουν, τα θραύσµατα του Κ/Β να πλήξουν το πλοίο δηµιουργώντας ανάλογα προβλήµατα (π.χ. πυρκαγιά, θραύση υαλοπινάκων γέφυρας, ζηµιές σε κεραίες κ.α.), ενώ η χρήση των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS για χειροκίνητη (manual) εµπλοκή αεροσκαφών και στόχων επιφανείας είναι προβληµατική. Έτσι, εύλογα δηµιουργείται η ανάγκη ύπαρξης ενός οικονοµικού και ευέλικτου οπλικού συστήµατος για µονάδες επιφανείας που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των Κ/Β Ε-Α µε αυτά των CIWS για την αντιβληµατική προστασία και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κάλυψη άλλων, πολύ σηµαντικών επιχειρησιακών αναγκών όπως χρήση ως «συµβατικού» πυροβόλου µεσαίου διαµετρήµατος εναντίον ασύµ- µετρων απειλών, στόχων επιφανείας και εχθρικών ελικοπτέρων 90 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 ƒ À π που επιχειρούν από την ξηρά. Ειδικότερα, το σύστηµα GDM-008 Millennium βασίζεται στο πυροβόλο µε περιστρεφόµενο µύλο (revolver) των 35 χιλιοστών που για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε από την Oerlikon στο αντιαεροπορικό σύστηµα Skyshield. Η τεχνολογία revolver αποτελεί επίσης µια πρωτοπορία της Oerlikon µε την ανάπτυξη του πυροβόλου αεροσκαφών µε περιστρεφόµενο µύλο KCA των 30 χιλιοστών εδώ και τριάντα χρόνια (επί του Saab JA 37 Viggen). Η χρήση του περιστρεφόµενου µύλου επέτρεψε την αύξηση του διαµετρήµατος στα 35 χιλιοστά και την ανάπτυξη ταχυβολίας στα 1000 βλήµατα/λεπτό/κάννη σε σχέση µε το απλό επανατακτικό πυροβόλο KDC του συστήµατος GDM-A 35mm (550 βλήµατα/λεπτό/κάννη) των πάλαι ποτέ ΤΠΚ Combattante II. Η εξέλιξη αυτή, µε τη σειρά της, επέτρεψε την ανάπτυξη ενός οικονοµικότερου συστήµατος µονής κάννης, µε πολύ µικρότερο βάρος και µε πολλαπλάσια ισχύ πυρός. Με την ανάπτυξη εξέλιξη σε GDM-008 Millennium µε ενσωµατωµένο υπολογιστή ελέγχου πυρός, επιτεύχθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες: 1. Αντιαεροπορική προσβολή Κ/Β, αεροσκαφών και ελικοπτέρων 2. Προσβολή µικρών, ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας 3. Ναυτικός βοµβαρδισµός σε παράκτιο περιβάλλον Παράλληλα µε τη δηµιουργία του συστήµατος Millennium, επιστη- µονικοί συνεργάτες της Oerlikon ανέπτυξαν και το πυροµαχικό που θα έκανε το πυροβόλο να εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές του. Το αποτέλεσµα ήταν το πυροµαχικό AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destructiveness) που ανήκει στην κατηγορία ΑΒΜ (Air Bursting Munitions) που χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές C-RAM (Counter - Rockets, Mortars and Artillery). Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το πυροµαχικό είναι η αρχή του ιατοµή της κατασκευής του συστήµατος Millennium Κύλινδρος ανύψωσης ιαµέρισµα σερβοµηχανισµού κίνησης Επίπεδο στήριξης Σύστηµα τροφοδοσίας πυροµαχικών ιαµέρισµα επεξεργασίας δεδοµένων Ηλεκτροοπτικό σύστηµα κατεύθυνσης (προαιρετικό) διαµέρισµα συσσωρευτή ισχύος Κάνη 35 χιλ. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

7 λειόκανου πυροβόλου όπλου όπως ήταν τα πυροβόλα του 17ου αιώνα και τα γνωστά σε όλους µας κυνηγετικά τυφέκια µε φυσίγγια, µε τη διαφορά ότι εδώ το «όπλο» πηγαίνει στο στόχο και εκτελεί βολή όταν τον προσεγγίσει. Η αυξηµένης απόστασης καταστρεπτική ικανότητα του GDM-008 Millennium, εναντίον Κ/Β και άλλων στόχων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται κυρίως στο πυροµαχικό AHEAD που ελέγχεται από τον εγκατεστηµένο στο σύστηµα υπολογιστή. Κάθε βλήµα AHEAD που εξέρχεται από την κάννη του Millennium, αφού µετρηθεί επακριβώς η ταχύτητά του, λαµβάνει στοιχεία προγραµµατισµού από το στόµιο της κάννης σχετικά µε την απόσταση στην Το σύστηµα Skyshield της Oerlikon Contraves, ανεπτυγµένο για την παροχή αντιαεροπορικής αµύνης σηµείου. Σχήµα που περιγράφει τη διασπορά των στοιχείων βολφραµίου µε την έξοδο του βλήµατος AHEAD από την κάνη του όπλου οποία θα απελευθερώσει τα 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων το καθένα, τα οποία αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη την κινητική ενέργεια του βλήµατος (γραµµική και περιστροφική (spin-stabilized)). Το προϋπολογισµένο σχήµα (pattern) των κυλίνδρων βολφραµίου αναπτύσσεται κωνικά έµπροσθεν του στόχου σε απόσταση από 10 έως 30 µέτρα και µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ο στόχος προσβάλλεται από µία «βροχή» κυλίνδρων βολφραµίου µε υψηλότατη κινητική ενέργεια που επιφέρουν µεγάλες ζηµιές ή και την ολοκληρωτική καταστροφή του στόχου. Έτσι, µία οµοβροντία διάρκειας 1,5 δευτερολέπτων του GDM-008, αντιστοιχεί σε 25 βλήµατα AHEAD που δηµιουργούν ένα πυκνό σύννεφο 3800 κυλινδρικών στοιχείων βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων που προσβάλλουν τον στόχο µε ταχύτητες 1200 µέτρων/δευτερόλεπτο σε απόσταση 2000 µέτρων και µε ταχύτητα στόχου 300 µέτρων/δευτερόλεπτο. Πολύ σηµαντική θεωρείται επίσης η δυνατότητα που έχει το σύστηµα να βάλει όλο τον φόρτο των 250 βληµάτων, µε µία οµοβροντία, χωρίς διακοπή. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις «ασύµµετρων απειλών» όπως είναι ένα jet ski ή ένα µικρό σκάφος µε µεγάλη ταχύτητα, θα εξουδετερωθεί αστραπιαία µε µία οµοβροντία µονάχα επτά βληµάτων. Επίσης, αν 92 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 ƒ À π Το σύστηµα Millennium µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιοδήποτε σκάφος. Από τις δοκιµές που έγιναν στο sea Slice διαπιστώθηκε µε έκπληξη πως το σύστηµα ήταν έτοιµο για βολή µέσα σε χρόνο 35 λεπτών από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος το βλήµα AHEAD δεν λάβει προγραµµατισµό κατά την έξοδό του από την κάννη, τότε λειτουργεί ως ένα συµβατικό πυροµαχικό θραυσµάτων που έχει την ικανότητα διάτρησης θωράκισης από ατσάλι πάχους 5 εκατοστών, εντός του δραστικού βεληνεκούς του. Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να εξουδετερωθούν στόχοι µε διάφορους βαθµούς τρωτότητας, µε χρήση ενός µονάχα πυροµαχικού. Το πυροµαχικό AHEAD χρησιµοποιείται ήδη από περισσότερες των έντεκα χωρών µεταξύ των οποίων και επτά χωρών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα το έχει υιοθετήσει στο αντιαεροπορικό σύστηµα «ΒΕΛΟΣ» της ΠΑ και τα πυροµαχικά AHEAD κατασκευάζονται σε σύµπραξη µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πυροβόλο µπορεί να βάλλει όλα τα τυποποιηµένα κατά ΝΑΤΟ βλήµατα των 35 χιλιοστών, όπως HEI, SAPHEI, TPT κ.α. καθιστώντας το ιδιαίτερα ευέλικτο στη χρήση πυροµαχικών. [ ιαµόρφωση και Λειτουργία Ο κυριότερος τρόπος λειτουργίας του GDM-008 Millennium είναι µε τηλεχειρισµό µέσω οποιουδήποτε Συστήµατος ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) που διαθέτει το πλοίο. Εναλλακτικά, µπορεί να λειτουργήσει και από την κονσόλα του χειριστή οπλισµού, µε χρήση της εγκατεστηµένης τηλεοπτικής κάµερας ή µέσω των οπτικών Target Designation Sight (TDS) του πλοίου. Σε µία συνήθη διαµόρφωση, το Millennium συνδέεται µε το υφιστάµενο Σ Β του πλοίου µέσω του διαύλου µεταγωγής δεδοµένων οπλισµού (Combat System Data Bus - CSDB) από το οποίο λαµβάνει τις πληροφορίες των στόχων (απόσταση, διόπτευση, ύψωση) και τις εντολές εκτέλεσης βολών. Οι βαλλιστικοί υπολογισµοί και η εξαγωγή στοιχείων παράλλαξης εκτελούνται από τον υπολογιστή που είναι εγκατεστηµένος µέσα στον πυργίσκο του πυροβόλου. Το πυροβόλο µπορεί να λειτουργήσει και σε πλήρως αυτόµατη θέση και να εκτελέσει βολή όταν ο στόχος εισέλθει εντός της απόστασης που έχει προκαθοριστεί. Λόγω της απευθείας διασύνδεσης του GDM-008 µε το Σ Β µέσω του CSDB, είναι δυνατή και η πλήρης λειτουργία του σε θέση «χειροκίνητο» µέσω του κατάλληλου λογι- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

9 σµικού (Human Machine Interface Software) που είναι εγκατεστη- µένο στις κονσόλες ολισµού (Multi-Function Consoles - MFC) των σύγχρονων Συστηµάτων ιαχείρισης Μάχης (Combat Management Systems CMS). Σε µία ανεξάρτητη διαµόρφωση, το GDM-008 µπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσµατικά χωρίς την µεσολάβηση του Σ Β. Σε αυτήν, το GDM-008 προσφέρεται µε το ανεξάρτητο ηλεκτροπτικό σύστηµα ιχνηλάτησης ΤΜΕΟ Μκ2 Electro Optical Tracking Module ή τα συνδυασµένα Radar /Ηλεκτροπτικά συστήµατα ιχνηλάτησης TMX/EO NT ή TMKu/EO NT Tracking Modules της OERLIKON, που διαθέτουν ανεξάρτητη κονσόλα χειρισµού (Tracker/Weapon Console TWC) και ολοκληρώνονται µαζί µε το radar έρευνας X- TAR3D/M µε την ονοµασία SeaGuard Mini Combat System (MCS). Για την περίπτωση της χειροκίνητης λειτουργίας σε αυτή τη δια- µόρφωση, η Εταιρεία προσφέρει TDS µε ενσωµατωµένη κάµερα και αποστασιόµετρο Laser. [ Εγκατάσταση του Πυροβόλου Τα κυριότερα µέρη του πυροβόλου GDM-008, είναι το πυροβόλο των 35 χιλιοστών, αποτελούµενο από τον µύλο των τεσσάρων θέσεων και την κάννη µε 24 διαµήκεις αυλακώσεις γωνίας 7,5 o, το λίκνο, η κυλινδρική υποστήριξη πάνω στα οποίο στηρίζεται η κάννη και τα άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Το εξελιγµένο σύστηµα λίκνου κυλινδρικής υποστήριξης παρέχουν αυξηµένη σταθερότητα στο πυροβόλο για ακρίβεια στις βολές. Το παθητικό σύστηµα µέτρησης της ταχύτητας του βλήµατος µαζί µε τη µονάδα προγραµµατισµού του βλήµατος AHEAD, βρίσκονται στο στόµιο της κάννης. Η κάννη µαζί µε το παθητικό σύστηµα µέτρησης και τη µονάδα προγραµ- Το πυροβόλο Millennium µπορεί να συνδυαστεί µε το ηλεκτροοπτικό σύστηµα TMX/EO Mk 2διαµορφώνοντας το ολοκληρωµένο σύστηµα εγγύς αµύνης επι σκαφών επιφανείας Sεαguard ILDS µατισµού έχουν συνολικό µήκος 4.03 µέτρων και βάρος 100 κιλών. Το δοχείο των πυροµαχικών µαζί µε το σύστηµα τροφοδότησης αυτών, παρέχουν φόρτο 250 µη συνδεδεµένων (linkless) βληµάτων των 35 χιλιοστών, τα οποία επαρκούν για 8 µε 12 προσβολές στόχων αέρος και προσβολή 20 µε 30 στόχων επιφανείας, αναλόγως βεβαίως, µε τον τύπο και το µέγεθος. Το πυροβόλο διαθέτει πλήρως ψηφιακό σέρβο-σύστηµα αποτελούµενο από τέσσερις σερβοµηχανισµούς (δύο για την περιστροφή κατά το οριζόντιο, έναν για την ύψωση και έναν για την τροφοδότηση των πυροµαχικών. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς για τη λειτουργία είναι 440V/60Hz, 3 φάσεων και 250V/60Hz, µίας φάσεως, ενώ διαθέτει µπαταρία που επαρκεί για την βολή 200 φορτω- µένων βληµάτων σε 8 κύκλους προσβολής σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος του πλοίου. Η συνολική απαιτούµενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας µε ρεύµα πλοίου είναι µικρότερη από 2KW. Μέσα στην stealth καλύπτρα του πυροβόλου που είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό κράµα πλαστικού µε υαλονήµατα (fiberglass) ύψους 1,99 µέτρων και διαστάσεων 2,75x2,09 µέτρων, περιέχεται και ο υπολογιστής που εκτελεί τους υπολογισµούς παράλλαξης, τους βαλλιστικούς υπολογισµούς και τον προγραµµατισµό των βληµάτων AHEAD στο στόµιο της κάννης. εδοµένου του πλήρους βάρους του έµφορτου πυροβόλου που είναι µικρότερο των 3200 κιλών, της συνολικής ακτίνας κύλισης που είναι 4,03 µέτρα και του µέγιστου ύψους ανάπτυξης των 2,93 µέ- 94 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 ƒ À π τρων, συµπεραίνουµε ότι η εγκατάσταση του πυροβόλου ακόµα και σε µικρά πλοία (π.χ. κανονιοφόρους), είναι δυνατή µε καµία απολύτως δυσκολία. εν απαιτείται διάτρηση καταστρώµατος παρά µόνο για τις καλωδιώσεις και τα σηµεία στηρίξεως. Πέραν του υφιστάµενου Σ Β του πλοίου ή του προαιρετικού TWC που αναφέρθηκε παραπάνω, καµία άλλη συσκευή δεν απαιτείται εσωτερικά του πλοίου για την λειτουργία του Millennium. [ Εφαρµογές Το 2002 η Oerlikon Contraves AG, υπέγραψε συµφωνία µε την Αµερικάνικη Lockheed Martin για την προώθηση του GDM-008 Millennium στο U.S. Navy. Η προοπτική προέκυψε όταν το U.S. Navy µέσω του Naval Sea Systems Command (NAVSEA), ανακοίνωσε τις προδιαγραφές για ένα πλοίο που θα ικανοποιούσε την Νέα Στρατηγική για παράκτιες επιχειρήσεις (Littoral Warfare). H Lockheed Martin, ως κατασκευάστρια του Littoral Combat Ship (LCS), είδε την δυνατότητα και εφαρµογή του όπλου και το πρότεινε στο U.S. Navy, εφόσον επιλεγεί το LCS για τις ανάγκες του. Το καλοκαίρι του 2002 η Lockheed Martin εγκατέστησε ένα GDM-008 Millennium επάνω στο ATDV (Advanced Technology Demonstrator Vehicle) «Sea SLICE» της εταιρείας. Η πρώτη έκπληξη ήρθε όταν το όπλο ήταν έτοιµο για δοκιµή µέσα σε 35 λεπτά από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος! Σε συνεργασία µε το γραφείο ερευνών του U.S. Navy (Office of Naval Research ONR), το «Sea SLICE» συµµετείχε την άσκηση Fleet Battle Experiment Juliet στις ακτές της California, κατά την οποία δοκιµάστηκαν διάφορα συστήµατα και τακτικές για το παράκτιο περιβάλλον επιχειρήσεων (Littoral Warfare). Κατά τις δοκιµές, το Millennium υποβλήθηκε σε εκτεταµένες δοκιµές, σε οριακές συνθήκες, αποδίδοντας άριστα. Από τις δοκιµές προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα, εκ των οποίων τα πιο σοβαρά ήταν η πιθανότητα καταστροφής, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του 80%, επερχόµενου Κ/Β τύπου Exocet, σε απόσταση 1700 µέτρων, η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου µαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, σε απόσταση 3300 µέτρων και η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου ταχέως στόχου επιφανείας τύπου Jet Ski, σε απόσταση 3500 µέτρων. Η δοκιµή µε δέκα (10) ταυτόχρονες επιθέσεις από ισάριθµα ταχέως κινούµενα σκάφη επιφανείας τύπου Jet Ski και Rigid-Hulled Inflatable Boats (RHIB), απέδειξε ότι η πιθανότητα εξουδετέρωσης τους κατά 80% ήταν πέραν της ζώνης των 1700 µέτρων, ενώ η πιθανότητα ανέρχεται στα 95% στη ζώνη των 1000 µέτρων! Οι αξιολογητές του U.S. Navy συµφώνησαν ότι οι δυνατότητες αυτές ήταν πέρα από τις δυνατότητες των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS πρώτης και δεύτερης γενιάς στο Αµερικάνικο Ναυτικό και η ηγεσία ενέκρινε την περαιτέρω εξέταση για την τοποθέτηση στα πλοία παράκτιων επιχειρήσεων LCS. Επίσης, το 2005, το Ναυτικό της ανίας (Royal Danish Navy) άρχισε να αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την κάλυψη της αντιβληµατικής προστασίας παράλληλα µε την κάλυψη της προστασίας από ασύµµετρες απειλές και των επιχειρήσεων σε παράκτιο περιβάλλον, των δύο νέων πλοίων πολλαπλού ρόλου (Flexible Combat Support Ship) κλάσεως ABSALON, τα HDMS Absalon (L16) και HDMS Esbern Snare (L17). Κατά τη διερεύνηση, προκρίθηκε το GDM-008 Millennium και εγκρίθηκε η τοποθέτηση δύο συστηµάτων σε κάθε πλοίο, ένα µπροστά από τη γέφυρα και ένα πίσω, στην οροφή του υποστέγου ελικοπτέρων. Τον Νοέµβριο του 2007 εκτελέστηκαν µε απόλυτη επιτυχία οι δοκιµές εν πλω (sea trials) και οι δοκιµές αποδοχής (Sea Acceptance Trials SAT) και σήµερα τα συστήµατα είναι πλήρως επιχειρησιακά µε τα πλοία αυτά, µε την διακριτική ονοµασία Mk M/04 LvSa. Από πληροφορίες, έγινε γνωστό ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από αρκετά Ναυτικά και κατασκευάστριες εταιρείες για την εγκατάσταση συστηµάτων GDM-008 Millennium σε νεότευκτα πλοία αλλά και σε πλοία που προγραµµατίζονται για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση. Συγκεκριµένα η Ισπανική Navantia διερευνά λεπτο- µερώς σε συνεργασία µε την Oerlikon, την δυνατότητα εγκατάστασης του Millennium στις φρεγάτες F100 που µεταξύ άλλων είναι υποψήφια για τις νέες φρεγάτες του ΠΝ ενώ η Γαλλο-Ιταλική κοινοπραξία Armaris και OSN, έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές µε την Oerlikon για την προοπτική εγκατάστασης στις φρεγάτες FREMM που επίσης είναι υποψήφιες για το ΠΝ. [ Επίλογος Από την µελέτη των χαρακτηριστικών του Συστήµατος Ναυτικού Όπλου GDM-008 Millennium, είναι φανερό ότι αποτελεί την επό- µενη γενιά στην κατηγορία των όπλων εγγύς προστασίας CIWS, προσφέροντας όµως αρκετά περισσότερα πλεονεκτήµατα που το καθιστούν απαραίτητο σε ένα σύγχρονο πολεµικό πλοίο που επιχειρεί σε παράκτιο περιβάλλον σαν και αυτό το Αιγαίου Πελάγους και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να υιοθετήσει την τελευταία λέξη στην εξέλιξη των ναυτικών όπλων. εδοµένου ότι το GDM-008 Millennium συνδυάζει πρωτόγνωρη υψηλότατη απόδοση, ευκολία τοποθέτησης µε εξαιρετικά χαµηλή τιµή πρόσκτησης και χρήσης, θα πρέπει να εξετάσει σε βάθος την προοπτική τοποθέτησης του στις νέες φρεγάτες για το ΠΝ, στις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ που θα διέλθουν εκσυγχρονισµό, καθώς και στις κανονιοφόρους που δεν διαθέτουν κανενός είδους αντιβληµατική προστασία, αυξάνοντας συγχρόνως κατακόρυφα και τις υπόλοιπες επιχειρησιακές δυνατότητές τους. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ΜΕΡΟΣ Α Φρεγάτες ΜΕΚΟ-200 ΗΝ: Ιστορικό και Προοπτικές 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ªπ À π Μετά το 1974 και τα καταστροφικά γεγονότα της Κύπρου, η Τουρκία έστρεψε πλέον έµπρακτα και

Διαβάστε περισσότερα

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ Στο δεύτερο µέρος του αφιερώµατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ενώ στο τρίτο µέρος αυτού του αφιερώµατος θα αναφερθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο À Το γαλλικό Rafale, είναι το δικινητήριο µαχητικό τέταρτης γενιάς διάδοχος, στις γραµµές παραγωγής της Dassault Aviation,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ Αρχές λειτουργίας και επιχειρησιακή χρησιµοποίησή τους στην ανοικτή θάλασσα και στο παράκτιο περιβάλλον του Αιγαίου ªπ À π ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το ελληνικό πολεµικό ναυτικό στο

Διαβάστε περισσότερα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα Το Πολεµικό Ναυτικό (Π.Ν.) µε την χρήση του βλήµατος Exocet MM-40 Block 3 που προορίζεται για τα δύο υπό κατασκευή σκάφη κλάσεως Super Vita, θα αποκτήσει για πρώτη φορά την δυνατότητα πραγµατοποίησης πληγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Την «καρδιά» της αµερικανικής αµυντικής βιοµηχανίας είχαν την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ

BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ π ª π Ελληνικού Στρατού Το ΚΥΣΕΑ του περασµένου εκεµβρίου δρο- µολόγησε την αναµενόµενη έναρξη υλοποίησης του Εξοπλιστικού Προγράµµατος 2006-2015 µε την ανάθεση στην Ρωσική

Διαβάστε περισσότερα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα Τα βλήµατα Aster και SM-2 αποτελούν τα κορυφαία ναυτικά βλήµατα µεγάλης εµβέλειας σήµερα. Προσφέροντας αντιαεροπορική αλλά και αντιπυραυλική προστασία προσδίδουν στις σύγχρονες µονάδες επιφανείας έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.)

Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα. Θάνος Ντόκος (επιμ.) Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας Στον 21 ο αιώνα Θάνος Ντόκος (επιμ.) Copyright 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ISBN: 978-960-8356-17-7

Διαβάστε περισσότερα

Η επανάσταση των Laser στο πεδίο της µάχης

Η επανάσταση των Laser στο πεδίο της µάχης Μέρος Α LGB Η επανάσταση των Laser στο πεδίο της µάχης Οι βόµβες µε συλλογή κατεύθυνσης λέιζερ, αποτελούν σήµερα ένα από τα πιο αξιόπιστα όπλα για προσβολές στόχων εδάφους. Η ακρίβεια των πληγµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζοντας τις θαλάσσιες

Αντιµετωπίζοντας τις θαλάσσιες Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη µιας ιδιαίτερα µεγάλης γκάµας ηλεκτροοπτικών και υπέρυθρων (ElectroOptical and Infra Red ΕO/IR) συστηµάτων. Σε αυτή τη γκά- µα, µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Οι επιλογές για το πρόγραµµα 54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION π ª π Στο τρίτο και τελευταίο µέρος του αφιερώ- µατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασµα από την επιστηµονική φαντασία στην πραγµατικότητα

Το πέρασµα από την επιστηµονική φαντασία στην πραγµατικότητα Με τα πρώτα ολοκληρωµένα συστήµατα απεικόνισης, επικοινωνιών και παροχής πληροφοριών στον σύγχρονο στρατιώτη να βρίσκονται σήµερα σε προχωρηµένο στάδιο αξιολόγησης τόσο στο Ιράκ, όσο και στο Αφγανιστάν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ π ª π Η αγορά των κατευθυνόµενων βληµάτων αέρος εδάφους µεγάλων αποστάσεων SCALP EG της εταιρείας MBDA από τη πολεµική αεροπορία, αναµφισβήτητα προσέδωσε ένα ση- µαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ TOY ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ F-16 ΤΗΣ ΠΑ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ TOY ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ F-16 ΤΗΣ ΠΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 1 www.defencemews.gr ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ TOY ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ F-16 ΤΗΣ ΠΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Buk-M2E Το ρωσικό αυτοκινούµενο αντιαεροπορικό σύστηµα µέσου βεληνεκούς Το σύστηµα BUK M2E αποτελεί εξέλιξη του αντιαεροπορικού Buk M1-2 το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί εξέλιξη του BUK SP. Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

[ 36 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

[ 36 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ [ 36 ] ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΠΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ/ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ Οι εξελίξεις στον φορητό οπλισμό και τα διδάγματα του παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας παρέχουν λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ O ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πλωτάρχη Ι. Πρεκατσουνάκη ΠΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τις επικοινωνίες, τα δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR ƒ À π Από το 2000, χρονιά κατά την οποία άρχισαν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά τα Super Puma του Λιµενικού Σώµατος υπό

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπακώστα

Του Βασίλη Παπακώστα E Z H E F G H Η ανάπτυξη εγχώριων συστηµάτων UAV αλλά και η χρήση ανάλογων συστηµάτων που έχουν κατασκευασθεί στο εξωτερικό από τις Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις, αποτελούν µία µάλλον «παραµεληµένη υπόθεση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑμεσΑ στα ΚύμΑτΑ ΚΑι τα σύννεφα

ΑνΑμεσΑ στα ΚύμΑτΑ ΚΑι τα σύννεφα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πτερυγόπλοια Ανάμεσα στα Κύματα και τα Σύννεφα 90 ΜΑΪΟΣ 2012 Κάτω: Πτερυγόπλοιο τύπου Α90 Orlyonok σε στατική έκθεση στο Γιούζνογιε Τούσινο της Μόσχας. Το τελευταίο διάστημα με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επαναφορά των δορυφορικών όπλων; Αλέξανδρος Κολοβός

Η επαναφορά των δορυφορικών όπλων; Αλέξανδρος Κολοβός Η επαναφορά των δορυφορικών όπλων; Αλέξανδρος Κολοβός Copyright 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Η επαναφορά των δορυφορικών όπλων;

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ 0 ΚΟΝΔΩΡ ΑΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ..... 4 1.2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.. 5 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΧΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα