Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη"

Transcript

1 Πρόσφατες αναλύσεις εξειδικευµένων κέντρων µελετών που ασχολούνται µε την µετεξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουν οµόφωνα ότι οι συρράξεις πλέον έχουν παύσει να είναι γενικευµένες και στο εξής θα είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Το αντικείµενο των συρράξεων δεν θα είναι µόνο η αντιµετώπιση ενός συγκροτηµένου στρατιωτικού αντιπάλου, αλλά και αντιπάλων που δεν προσδιορίζονται επακριβώς, λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων που η σύγχρονη εποχή προσφέρει για ανάπτυξη κάθε είδος πρόκλησης πλήγµατος σε όλα τα επίπεδα, επιχειρησιακών και µη. Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

2 «Χίλιες» φορές καλύτερο ƒ À π

3 A B A B C D Από τη µία πλευρά, µε τις πρόσφατες επιχειρήσεις των Ρωσικών Ενόπλων υνάµεων στη Γεωργία, διαπιστώνουµε ότι αυτό επαληθεύεται επακριβώς και από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις από την τροµοκρατική προσβολή της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και τα παρεπόµενα τροµοκρατικά χτυπήµατα, µας έχουν διδάξει ότι υπάρχουν και οι λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές» που αποτελούν πρωτεύοντα στόχο και αντικείµενο εκτεταµένων συζητήσεων και µελετών ανά την υφήλιο, καθώς και κυρίαρχο αντικείµενο όλων των Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας του κόσµου. Προσαρµόζοντας τα παραπάνω συµπεράσµατα στην πραγµατικότητα του Αιγαίου Πελάγους, που είναι το κατεξοχήν περιβάλλον διεξαγωγής Παράκτιων Επιχειρήσεων (Littoral Warfare) λόγω της To HDMS Absalon το σκάφος πολλαπλού ρόλου του Ναυτικού της ανίας, όπου τοποθετήθηκε το σύστηµα Millennium. Το προηγµένο βλήµα AHEAD του συστήµατος Millennium διαθέτει 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου που απελευθερώνονται στη συνέχεια για να πλήξουν το στόχο τους γεωγραφικής κατανοµής θάλασσας και ξηράς, διαπιστώνουµε ότι οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την διεξαγωγή σύρραξης τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένου χρόνου, καθώς και η ευρύτερη ανάπτυξη των «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατική προσβολή, λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο, κλπ) υφίστανται κλιµακού- µενες, την τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο δυναµικά µέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δηµιουργώντας αυξηµένες υποχρεώσεις για κατάλληλο εξοπλισµό και ετοιµότητα. Έτσι καθορίζονται οι Στρατηγικές και Επιχειρησιακές απαιτήσεις, για τις οποίες οι Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις οφείλουν να προετοιµαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και σε µικρό χρονικό ορίζοντα. A B [ Το Πολεµικό Ναυτικό Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αντιληφθεί πλήρως την πραγµατικότητα αυτή και βρίσκεται σε µια διαδικασία διερεύνησης σε βάθος και εφαρµογής των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν προκειµένου να προσαρµοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Το ΠΝ εξάλλου, ήδη επιχειρεί καθηµερινά εναντίον της «ασύµµετρης απειλής» µε συγκεκρι- µένες αποστολές σε Εθνικό και συµµαχικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση συρράξεως θα πρέπει να είναι καθ όλα έτοιµο να επι- 88 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 ƒ À π Λεπτοµέρεια της υπερκατασκευής όπου φιλοξενείται το σύστηµα Millennium στο σκάφος κλάσης Absalon, συγκρινόµενο από άποψη όγκου και µε το ναυτικό πυροβόλο των 127mm mk45 mod 4 χειρήσει σε ένα έντονα κορεσµένο παράκτιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Με δεδοµένο το υπάρχον υλικό και δοµή, η ηγεσία αναζητά και µελετά τις λύσεις εκείνες που θα καθιστούν πιο αξιόµαχο το ΠΝ στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα ανά ιοίκηση και Μονάδα, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική συγκυρία που δεν επιτρέπει µεγάλες αποκλίσεις από τις εξαγγελίες. Στο πλαίσιο αυτό µελετώνται αναλυτικά: 1. Η προµήθεια δύο έως έξι φρεγατών Aντιαεροπορικών Eπιχειρήσεων (Anti Air Warfare), δύο επιπλέον Υποβρυχίων και δύο επιπλέον Ταχέων Περιπολικών Κρούσεως (ΤΠΚ) τελευταίας γενιάς (στις 25/9/08 υπεγράφη η σύµβαση για την προµήθεια δύο (2) επιπρόσθετων ΤΠΚ τύπου Super Vita). 2. Η αντικατάσταση «ζωτικών» συστηµάτων όπως τα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας, των πλοίων Ναρκοπολέµου και των πλοίων µονίµου διασποράς στο Ανατολικό Αιγαίο. 3. Η αναβάθµιση, στο βέλτιστο δυνατό σηµείο, των υφιστάµενων συστηµάτων και µονάδων, όπως των φρεγατών ΜΕΚΟ-200HN, των ελικοπτέρων S-70B-6, των υποβρυχίων type 209, των κανονιοφόρων, κλπ. Ασφαλώς, η παραπάνω διαδικασία, όπως πολύ επιγραµµατικά παρατίθεται, είναι πολύπλοκη και δαπανηρή και απαιτεί να ληφθούν υπόψη µία πλειάδα παραγόντων που θα συνδυαστούν για το βέλτιστο αποτέλεσµα. Από την προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου και ο συνδυασµός µε το Στρατηγικό Επιχειρησιακό παράκτιο περιβάλλον του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στις περιπτώσεις προµήθειας και αναβάθµισης µονάδων επιφανείας του ΠΝ, θα απαιτηθεί η τοποθέτηση ενός οπλικού συστήµατος που πέραν των «παραδοσιακών» ρόλων θα πρέπει να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται από τις απαιτήσεις των περιορισµένων αλλά κορεσµένων επιχειρήσεων και των «ασύµµετρων απειλών». Συγκεκριµένα, το οπλικό αυτό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει την αντιβληµατική και την εγγύς αντιαεροπορική προστασία, την εγγύς προσβολή ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας ή χαµηλά ιπτάµενων µε µικρό ίχνος και την εγγύς υποστήριξη στρατευµάτων στη ξηρά. [ Σύστηµα Ναυτικού Όπλου Millennium Η πρωτοπόρος Ελβετική Oerlikon Contraves AG (OCAG) (µέλος του οµίλου Rheinmetall Defense) από τις αρχές της δεκαετίας του 90 διαπίστωσε την ανάγκη για ένα ναυτικό όπλο που θα καλύπτει την διεξαγωγή των επιχειρήσεων εγγύς των µονάδων επιφανείας, στο κορεσµένο παράκτιο περιβάλλον. Έτσι, το 1992 άρχισε να ανα- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

5 πτύσσει σε συνεργασία µε την Βρετανική Royal Ordnance, ένα σύστηµα ναυτικού πυροβόλου, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες αυτές µε υψηλή αποτελεσµατικότητα αλλά και µε επιπλέον δυνατότητες το οποίο το καθιστούν σήµερα ως την καλύτερη επιλογή στην κατηγορία των µεσαίου διαµετρήµατος ναυτικών πυροβόλων. Το σύστηµα αυτό είναι το ναυτικό πυροβόλο GDM-008 Millennium των 35 χιλιοστών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως Σύστη- µα «35/1000» στην αεροπορική έκθεση του Farnborough τον Σεπτέµβριο του 1994 και αποτελεί την εξελικτική διαδικασία των ήδη επιτυχηµένων ναυτικών συστηµάτων GDM-A (γνωστό στο ΠΝ από τις ΤΠΚ Combattante II), GDM-C, GBM-B01Z (Sea Zenith), GCM και του πολύ επιτυχηµένου GAM-B01 της Oerlikon. Το σύστηµα έλαβε την ονοµασία «Millennium» λόγω της δυνατότητας βολής 1000 βληµάτων/λεπτό και της αρχικής ταχύτητας του βλήµατος 1000 µέτρα/δευτερόλεπτο (1050 m/sec), στο στόµιο της κάννης. Πέραν αυτών, η εταιρεία έχει µακρά εµπειρία στην ανάπτυξη αντιαεροπορικών όπλων µε χρήση πυροβόλων στο εύρος των 30 έως 40 χιλιοστών όπως τα συστήµατα Skyranger, Skyshield, Skyguard και του «δικού» µας ΒΕΛΟΣ της ΠΑ. Η περαιτέρω ανάπτυξη του GDM-008 βασίστηκε στην επιχειρησιακή διαπίστωση ότι η απειλή άνωθεν της επιφάνειας, για µία ναυτική µονάδα εν πλω, προέρχεται κυρίως από κατευθυνόµενα βλή- µατα (Κ/Β) αέρος-επιφανείας (Α-Ε), επιφανείας-επιφανείας (Ε-Ε) και άλλων ειδών κατευθυνόµενων πυροµαχικών (ρουκέτες, βόµβες µε laser καθοδήγηση κ.α.). Οι µεθοδολογίες για την άµυνα από αυτές τις απειλές ποικίλουν από την προσβολή της εχθρικής πλατφόρµας εκτόξευσης σε µεγάλη απόσταση πριν την βολή, έως την κατάρριψη του επερχόµενου Κ/Β µε χρήση Κ/Β επιφανείας-αέρος (Ε-Α) σε διάφορες αποστάσεις ανάλογα µε την δραστική εµβέλεια του Κ/Β Ε-Α και η χρήση οπλικού συστήµατος εγγύς προστασίας (Close-In Weapon system - CIWS). Η ευρεία χρήση συστηµάτων CIWS στα σύγχρονα Πολεµικά Πλοία αποδεικνύει ότι η άµυνα που βασίζεται αποκλειστικά σε Κ/Β Ε-Α, παρόλο που παρέχει µία ασπίδα προστασίας σε ικανές αποστάσεις, έχει «διαρροές» όταν η Το πειραµατικό σκάφος Sea Slice της Lockheed Martin κατά τη διάρκεια των δοκιµών του συστήµατος Millennium Τα αποτελέσµατα βολής του Millenium σε βλήµα τύπου Maverick. ιακρίνονται καθαρά οι οπές που έχουν δηµιουργήσει τα στοιχεία βολφραµίου που φέρει το βλήµα AHEAD εχθρική προσβολή είναι συντονισµένη και επιχειρεί τον κορεσµό της αντιπυραυλικής άµυνας του στόχου µε πολλαπλό αριθµό Κ/Β. Η χρήση Κ/Β Ε-Α για αντιβληµατική προστασία προϋποθέτει ότι το επερχόµενο εχθρικό Κ/Β έχει εντοπιστεί και εγκλωβιστεί από το Σύστηµα ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) του πλοίου και τα Κ/Β Ε-Α είναι έτοιµα προς χρήση, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης όταν η πιθανότητα εντοπισµού/εγκλωβισµού σε µικρές αποστάσεις είναι αισθητά µειωµένη. Επιπλέον, η εµπειρία απέδειξε ότι τα µέχρι τώρα οπλικά συστήµατα εγγύς προστασίας (CIWS) πρώτης και δεύτερης γενιάς, φτάνουν στο βέλτιστο της απόδοσης τους για αντιβληµατική προστασία σε αποστάσεις µεταξύ 300 και 500 µέτρων από το πλοίο που προστατεύουν µε πολύ µικρό υπολειπόµενο χρόνο αντίδρασης, πολύ µεγάλο κόστος χρήσης και πιθανότητα, αν ευστοχήσουν, τα θραύσµατα του Κ/Β να πλήξουν το πλοίο δηµιουργώντας ανάλογα προβλήµατα (π.χ. πυρκαγιά, θραύση υαλοπινάκων γέφυρας, ζηµιές σε κεραίες κ.α.), ενώ η χρήση των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS για χειροκίνητη (manual) εµπλοκή αεροσκαφών και στόχων επιφανείας είναι προβληµατική. Έτσι, εύλογα δηµιουργείται η ανάγκη ύπαρξης ενός οικονοµικού και ευέλικτου οπλικού συστήµατος για µονάδες επιφανείας που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των Κ/Β Ε-Α µε αυτά των CIWS για την αντιβληµατική προστασία και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κάλυψη άλλων, πολύ σηµαντικών επιχειρησιακών αναγκών όπως χρήση ως «συµβατικού» πυροβόλου µεσαίου διαµετρήµατος εναντίον ασύµ- µετρων απειλών, στόχων επιφανείας και εχθρικών ελικοπτέρων 90 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 ƒ À π που επιχειρούν από την ξηρά. Ειδικότερα, το σύστηµα GDM-008 Millennium βασίζεται στο πυροβόλο µε περιστρεφόµενο µύλο (revolver) των 35 χιλιοστών που για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε από την Oerlikon στο αντιαεροπορικό σύστηµα Skyshield. Η τεχνολογία revolver αποτελεί επίσης µια πρωτοπορία της Oerlikon µε την ανάπτυξη του πυροβόλου αεροσκαφών µε περιστρεφόµενο µύλο KCA των 30 χιλιοστών εδώ και τριάντα χρόνια (επί του Saab JA 37 Viggen). Η χρήση του περιστρεφόµενου µύλου επέτρεψε την αύξηση του διαµετρήµατος στα 35 χιλιοστά και την ανάπτυξη ταχυβολίας στα 1000 βλήµατα/λεπτό/κάννη σε σχέση µε το απλό επανατακτικό πυροβόλο KDC του συστήµατος GDM-A 35mm (550 βλήµατα/λεπτό/κάννη) των πάλαι ποτέ ΤΠΚ Combattante II. Η εξέλιξη αυτή, µε τη σειρά της, επέτρεψε την ανάπτυξη ενός οικονοµικότερου συστήµατος µονής κάννης, µε πολύ µικρότερο βάρος και µε πολλαπλάσια ισχύ πυρός. Με την ανάπτυξη εξέλιξη σε GDM-008 Millennium µε ενσωµατωµένο υπολογιστή ελέγχου πυρός, επιτεύχθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες: 1. Αντιαεροπορική προσβολή Κ/Β, αεροσκαφών και ελικοπτέρων 2. Προσβολή µικρών, ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας 3. Ναυτικός βοµβαρδισµός σε παράκτιο περιβάλλον Παράλληλα µε τη δηµιουργία του συστήµατος Millennium, επιστη- µονικοί συνεργάτες της Oerlikon ανέπτυξαν και το πυροµαχικό που θα έκανε το πυροβόλο να εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές του. Το αποτέλεσµα ήταν το πυροµαχικό AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destructiveness) που ανήκει στην κατηγορία ΑΒΜ (Air Bursting Munitions) που χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές C-RAM (Counter - Rockets, Mortars and Artillery). Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το πυροµαχικό είναι η αρχή του ιατοµή της κατασκευής του συστήµατος Millennium Κύλινδρος ανύψωσης ιαµέρισµα σερβοµηχανισµού κίνησης Επίπεδο στήριξης Σύστηµα τροφοδοσίας πυροµαχικών ιαµέρισµα επεξεργασίας δεδοµένων Ηλεκτροοπτικό σύστηµα κατεύθυνσης (προαιρετικό) διαµέρισµα συσσωρευτή ισχύος Κάνη 35 χιλ. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

7 λειόκανου πυροβόλου όπλου όπως ήταν τα πυροβόλα του 17ου αιώνα και τα γνωστά σε όλους µας κυνηγετικά τυφέκια µε φυσίγγια, µε τη διαφορά ότι εδώ το «όπλο» πηγαίνει στο στόχο και εκτελεί βολή όταν τον προσεγγίσει. Η αυξηµένης απόστασης καταστρεπτική ικανότητα του GDM-008 Millennium, εναντίον Κ/Β και άλλων στόχων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται κυρίως στο πυροµαχικό AHEAD που ελέγχεται από τον εγκατεστηµένο στο σύστηµα υπολογιστή. Κάθε βλήµα AHEAD που εξέρχεται από την κάννη του Millennium, αφού µετρηθεί επακριβώς η ταχύτητά του, λαµβάνει στοιχεία προγραµµατισµού από το στόµιο της κάννης σχετικά µε την απόσταση στην Το σύστηµα Skyshield της Oerlikon Contraves, ανεπτυγµένο για την παροχή αντιαεροπορικής αµύνης σηµείου. Σχήµα που περιγράφει τη διασπορά των στοιχείων βολφραµίου µε την έξοδο του βλήµατος AHEAD από την κάνη του όπλου οποία θα απελευθερώσει τα 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων το καθένα, τα οποία αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη την κινητική ενέργεια του βλήµατος (γραµµική και περιστροφική (spin-stabilized)). Το προϋπολογισµένο σχήµα (pattern) των κυλίνδρων βολφραµίου αναπτύσσεται κωνικά έµπροσθεν του στόχου σε απόσταση από 10 έως 30 µέτρα και µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ο στόχος προσβάλλεται από µία «βροχή» κυλίνδρων βολφραµίου µε υψηλότατη κινητική ενέργεια που επιφέρουν µεγάλες ζηµιές ή και την ολοκληρωτική καταστροφή του στόχου. Έτσι, µία οµοβροντία διάρκειας 1,5 δευτερολέπτων του GDM-008, αντιστοιχεί σε 25 βλήµατα AHEAD που δηµιουργούν ένα πυκνό σύννεφο 3800 κυλινδρικών στοιχείων βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων που προσβάλλουν τον στόχο µε ταχύτητες 1200 µέτρων/δευτερόλεπτο σε απόσταση 2000 µέτρων και µε ταχύτητα στόχου 300 µέτρων/δευτερόλεπτο. Πολύ σηµαντική θεωρείται επίσης η δυνατότητα που έχει το σύστηµα να βάλει όλο τον φόρτο των 250 βληµάτων, µε µία οµοβροντία, χωρίς διακοπή. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις «ασύµµετρων απειλών» όπως είναι ένα jet ski ή ένα µικρό σκάφος µε µεγάλη ταχύτητα, θα εξουδετερωθεί αστραπιαία µε µία οµοβροντία µονάχα επτά βληµάτων. Επίσης, αν 92 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 ƒ À π Το σύστηµα Millennium µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιοδήποτε σκάφος. Από τις δοκιµές που έγιναν στο sea Slice διαπιστώθηκε µε έκπληξη πως το σύστηµα ήταν έτοιµο για βολή µέσα σε χρόνο 35 λεπτών από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος το βλήµα AHEAD δεν λάβει προγραµµατισµό κατά την έξοδό του από την κάννη, τότε λειτουργεί ως ένα συµβατικό πυροµαχικό θραυσµάτων που έχει την ικανότητα διάτρησης θωράκισης από ατσάλι πάχους 5 εκατοστών, εντός του δραστικού βεληνεκούς του. Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να εξουδετερωθούν στόχοι µε διάφορους βαθµούς τρωτότητας, µε χρήση ενός µονάχα πυροµαχικού. Το πυροµαχικό AHEAD χρησιµοποιείται ήδη από περισσότερες των έντεκα χωρών µεταξύ των οποίων και επτά χωρών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα το έχει υιοθετήσει στο αντιαεροπορικό σύστηµα «ΒΕΛΟΣ» της ΠΑ και τα πυροµαχικά AHEAD κατασκευάζονται σε σύµπραξη µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πυροβόλο µπορεί να βάλλει όλα τα τυποποιηµένα κατά ΝΑΤΟ βλήµατα των 35 χιλιοστών, όπως HEI, SAPHEI, TPT κ.α. καθιστώντας το ιδιαίτερα ευέλικτο στη χρήση πυροµαχικών. [ ιαµόρφωση και Λειτουργία Ο κυριότερος τρόπος λειτουργίας του GDM-008 Millennium είναι µε τηλεχειρισµό µέσω οποιουδήποτε Συστήµατος ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) που διαθέτει το πλοίο. Εναλλακτικά, µπορεί να λειτουργήσει και από την κονσόλα του χειριστή οπλισµού, µε χρήση της εγκατεστηµένης τηλεοπτικής κάµερας ή µέσω των οπτικών Target Designation Sight (TDS) του πλοίου. Σε µία συνήθη διαµόρφωση, το Millennium συνδέεται µε το υφιστάµενο Σ Β του πλοίου µέσω του διαύλου µεταγωγής δεδοµένων οπλισµού (Combat System Data Bus - CSDB) από το οποίο λαµβάνει τις πληροφορίες των στόχων (απόσταση, διόπτευση, ύψωση) και τις εντολές εκτέλεσης βολών. Οι βαλλιστικοί υπολογισµοί και η εξαγωγή στοιχείων παράλλαξης εκτελούνται από τον υπολογιστή που είναι εγκατεστηµένος µέσα στον πυργίσκο του πυροβόλου. Το πυροβόλο µπορεί να λειτουργήσει και σε πλήρως αυτόµατη θέση και να εκτελέσει βολή όταν ο στόχος εισέλθει εντός της απόστασης που έχει προκαθοριστεί. Λόγω της απευθείας διασύνδεσης του GDM-008 µε το Σ Β µέσω του CSDB, είναι δυνατή και η πλήρης λειτουργία του σε θέση «χειροκίνητο» µέσω του κατάλληλου λογι- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

9 σµικού (Human Machine Interface Software) που είναι εγκατεστη- µένο στις κονσόλες ολισµού (Multi-Function Consoles - MFC) των σύγχρονων Συστηµάτων ιαχείρισης Μάχης (Combat Management Systems CMS). Σε µία ανεξάρτητη διαµόρφωση, το GDM-008 µπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσµατικά χωρίς την µεσολάβηση του Σ Β. Σε αυτήν, το GDM-008 προσφέρεται µε το ανεξάρτητο ηλεκτροπτικό σύστηµα ιχνηλάτησης ΤΜΕΟ Μκ2 Electro Optical Tracking Module ή τα συνδυασµένα Radar /Ηλεκτροπτικά συστήµατα ιχνηλάτησης TMX/EO NT ή TMKu/EO NT Tracking Modules της OERLIKON, που διαθέτουν ανεξάρτητη κονσόλα χειρισµού (Tracker/Weapon Console TWC) και ολοκληρώνονται µαζί µε το radar έρευνας X- TAR3D/M µε την ονοµασία SeaGuard Mini Combat System (MCS). Για την περίπτωση της χειροκίνητης λειτουργίας σε αυτή τη δια- µόρφωση, η Εταιρεία προσφέρει TDS µε ενσωµατωµένη κάµερα και αποστασιόµετρο Laser. [ Εγκατάσταση του Πυροβόλου Τα κυριότερα µέρη του πυροβόλου GDM-008, είναι το πυροβόλο των 35 χιλιοστών, αποτελούµενο από τον µύλο των τεσσάρων θέσεων και την κάννη µε 24 διαµήκεις αυλακώσεις γωνίας 7,5 o, το λίκνο, η κυλινδρική υποστήριξη πάνω στα οποίο στηρίζεται η κάννη και τα άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Το εξελιγµένο σύστηµα λίκνου κυλινδρικής υποστήριξης παρέχουν αυξηµένη σταθερότητα στο πυροβόλο για ακρίβεια στις βολές. Το παθητικό σύστηµα µέτρησης της ταχύτητας του βλήµατος µαζί µε τη µονάδα προγραµµατισµού του βλήµατος AHEAD, βρίσκονται στο στόµιο της κάννης. Η κάννη µαζί µε το παθητικό σύστηµα µέτρησης και τη µονάδα προγραµ- Το πυροβόλο Millennium µπορεί να συνδυαστεί µε το ηλεκτροοπτικό σύστηµα TMX/EO Mk 2διαµορφώνοντας το ολοκληρωµένο σύστηµα εγγύς αµύνης επι σκαφών επιφανείας Sεαguard ILDS µατισµού έχουν συνολικό µήκος 4.03 µέτρων και βάρος 100 κιλών. Το δοχείο των πυροµαχικών µαζί µε το σύστηµα τροφοδότησης αυτών, παρέχουν φόρτο 250 µη συνδεδεµένων (linkless) βληµάτων των 35 χιλιοστών, τα οποία επαρκούν για 8 µε 12 προσβολές στόχων αέρος και προσβολή 20 µε 30 στόχων επιφανείας, αναλόγως βεβαίως, µε τον τύπο και το µέγεθος. Το πυροβόλο διαθέτει πλήρως ψηφιακό σέρβο-σύστηµα αποτελούµενο από τέσσερις σερβοµηχανισµούς (δύο για την περιστροφή κατά το οριζόντιο, έναν για την ύψωση και έναν για την τροφοδότηση των πυροµαχικών. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς για τη λειτουργία είναι 440V/60Hz, 3 φάσεων και 250V/60Hz, µίας φάσεως, ενώ διαθέτει µπαταρία που επαρκεί για την βολή 200 φορτω- µένων βληµάτων σε 8 κύκλους προσβολής σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος του πλοίου. Η συνολική απαιτούµενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας µε ρεύµα πλοίου είναι µικρότερη από 2KW. Μέσα στην stealth καλύπτρα του πυροβόλου που είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό κράµα πλαστικού µε υαλονήµατα (fiberglass) ύψους 1,99 µέτρων και διαστάσεων 2,75x2,09 µέτρων, περιέχεται και ο υπολογιστής που εκτελεί τους υπολογισµούς παράλλαξης, τους βαλλιστικούς υπολογισµούς και τον προγραµµατισµό των βληµάτων AHEAD στο στόµιο της κάννης. εδοµένου του πλήρους βάρους του έµφορτου πυροβόλου που είναι µικρότερο των 3200 κιλών, της συνολικής ακτίνας κύλισης που είναι 4,03 µέτρα και του µέγιστου ύψους ανάπτυξης των 2,93 µέ- 94 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 ƒ À π τρων, συµπεραίνουµε ότι η εγκατάσταση του πυροβόλου ακόµα και σε µικρά πλοία (π.χ. κανονιοφόρους), είναι δυνατή µε καµία απολύτως δυσκολία. εν απαιτείται διάτρηση καταστρώµατος παρά µόνο για τις καλωδιώσεις και τα σηµεία στηρίξεως. Πέραν του υφιστάµενου Σ Β του πλοίου ή του προαιρετικού TWC που αναφέρθηκε παραπάνω, καµία άλλη συσκευή δεν απαιτείται εσωτερικά του πλοίου για την λειτουργία του Millennium. [ Εφαρµογές Το 2002 η Oerlikon Contraves AG, υπέγραψε συµφωνία µε την Αµερικάνικη Lockheed Martin για την προώθηση του GDM-008 Millennium στο U.S. Navy. Η προοπτική προέκυψε όταν το U.S. Navy µέσω του Naval Sea Systems Command (NAVSEA), ανακοίνωσε τις προδιαγραφές για ένα πλοίο που θα ικανοποιούσε την Νέα Στρατηγική για παράκτιες επιχειρήσεις (Littoral Warfare). H Lockheed Martin, ως κατασκευάστρια του Littoral Combat Ship (LCS), είδε την δυνατότητα και εφαρµογή του όπλου και το πρότεινε στο U.S. Navy, εφόσον επιλεγεί το LCS για τις ανάγκες του. Το καλοκαίρι του 2002 η Lockheed Martin εγκατέστησε ένα GDM-008 Millennium επάνω στο ATDV (Advanced Technology Demonstrator Vehicle) «Sea SLICE» της εταιρείας. Η πρώτη έκπληξη ήρθε όταν το όπλο ήταν έτοιµο για δοκιµή µέσα σε 35 λεπτά από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος! Σε συνεργασία µε το γραφείο ερευνών του U.S. Navy (Office of Naval Research ONR), το «Sea SLICE» συµµετείχε την άσκηση Fleet Battle Experiment Juliet στις ακτές της California, κατά την οποία δοκιµάστηκαν διάφορα συστήµατα και τακτικές για το παράκτιο περιβάλλον επιχειρήσεων (Littoral Warfare). Κατά τις δοκιµές, το Millennium υποβλήθηκε σε εκτεταµένες δοκιµές, σε οριακές συνθήκες, αποδίδοντας άριστα. Από τις δοκιµές προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα, εκ των οποίων τα πιο σοβαρά ήταν η πιθανότητα καταστροφής, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του 80%, επερχόµενου Κ/Β τύπου Exocet, σε απόσταση 1700 µέτρων, η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου µαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, σε απόσταση 3300 µέτρων και η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου ταχέως στόχου επιφανείας τύπου Jet Ski, σε απόσταση 3500 µέτρων. Η δοκιµή µε δέκα (10) ταυτόχρονες επιθέσεις από ισάριθµα ταχέως κινούµενα σκάφη επιφανείας τύπου Jet Ski και Rigid-Hulled Inflatable Boats (RHIB), απέδειξε ότι η πιθανότητα εξουδετέρωσης τους κατά 80% ήταν πέραν της ζώνης των 1700 µέτρων, ενώ η πιθανότητα ανέρχεται στα 95% στη ζώνη των 1000 µέτρων! Οι αξιολογητές του U.S. Navy συµφώνησαν ότι οι δυνατότητες αυτές ήταν πέρα από τις δυνατότητες των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS πρώτης και δεύτερης γενιάς στο Αµερικάνικο Ναυτικό και η ηγεσία ενέκρινε την περαιτέρω εξέταση για την τοποθέτηση στα πλοία παράκτιων επιχειρήσεων LCS. Επίσης, το 2005, το Ναυτικό της ανίας (Royal Danish Navy) άρχισε να αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την κάλυψη της αντιβληµατικής προστασίας παράλληλα µε την κάλυψη της προστασίας από ασύµµετρες απειλές και των επιχειρήσεων σε παράκτιο περιβάλλον, των δύο νέων πλοίων πολλαπλού ρόλου (Flexible Combat Support Ship) κλάσεως ABSALON, τα HDMS Absalon (L16) και HDMS Esbern Snare (L17). Κατά τη διερεύνηση, προκρίθηκε το GDM-008 Millennium και εγκρίθηκε η τοποθέτηση δύο συστηµάτων σε κάθε πλοίο, ένα µπροστά από τη γέφυρα και ένα πίσω, στην οροφή του υποστέγου ελικοπτέρων. Τον Νοέµβριο του 2007 εκτελέστηκαν µε απόλυτη επιτυχία οι δοκιµές εν πλω (sea trials) και οι δοκιµές αποδοχής (Sea Acceptance Trials SAT) και σήµερα τα συστήµατα είναι πλήρως επιχειρησιακά µε τα πλοία αυτά, µε την διακριτική ονοµασία Mk M/04 LvSa. Από πληροφορίες, έγινε γνωστό ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από αρκετά Ναυτικά και κατασκευάστριες εταιρείες για την εγκατάσταση συστηµάτων GDM-008 Millennium σε νεότευκτα πλοία αλλά και σε πλοία που προγραµµατίζονται για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση. Συγκεκριµένα η Ισπανική Navantia διερευνά λεπτο- µερώς σε συνεργασία µε την Oerlikon, την δυνατότητα εγκατάστασης του Millennium στις φρεγάτες F100 που µεταξύ άλλων είναι υποψήφια για τις νέες φρεγάτες του ΠΝ ενώ η Γαλλο-Ιταλική κοινοπραξία Armaris και OSN, έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές µε την Oerlikon για την προοπτική εγκατάστασης στις φρεγάτες FREMM που επίσης είναι υποψήφιες για το ΠΝ. [ Επίλογος Από την µελέτη των χαρακτηριστικών του Συστήµατος Ναυτικού Όπλου GDM-008 Millennium, είναι φανερό ότι αποτελεί την επό- µενη γενιά στην κατηγορία των όπλων εγγύς προστασίας CIWS, προσφέροντας όµως αρκετά περισσότερα πλεονεκτήµατα που το καθιστούν απαραίτητο σε ένα σύγχρονο πολεµικό πλοίο που επιχειρεί σε παράκτιο περιβάλλον σαν και αυτό το Αιγαίου Πελάγους και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να υιοθετήσει την τελευταία λέξη στην εξέλιξη των ναυτικών όπλων. εδοµένου ότι το GDM-008 Millennium συνδυάζει πρωτόγνωρη υψηλότατη απόδοση, ευκολία τοποθέτησης µε εξαιρετικά χαµηλή τιµή πρόσκτησης και χρήσης, θα πρέπει να εξετάσει σε βάθος την προοπτική τοποθέτησης του στις νέες φρεγάτες για το ΠΝ, στις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ που θα διέλθουν εκσυγχρονισµό, καθώς και στις κανονιοφόρους που δεν διαθέτουν κανενός είδους αντιβληµατική προστασία, αυξάνοντας συγχρόνως κατακόρυφα και τις υπόλοιπες επιχειρησιακές δυνατότητές τους. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ Αρχές λειτουργίας και επιχειρησιακή χρησιµοποίησή τους στην ανοικτή θάλασσα και στο παράκτιο περιβάλλον του Αιγαίου ªπ À π ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Το ελληνικό πολεµικό ναυτικό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ΜΕΡΟΣ Α Φρεγάτες ΜΕΚΟ-200 ΗΝ: Ιστορικό και Προοπτικές 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ªπ À π Μετά το 1974 και τα καταστροφικά γεγονότα της Κύπρου, η Τουρκία έστρεψε πλέον έµπρακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο. 46 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

ΜΕΡΟΣ 1ο. 46 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION ΜΕΡΟΣ 1ο 46 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION π ª π Το πρώτο αφιέρωµα της «Αναχαίτισης» στις υποψήφιες φρεγάτες για το ΠΝ έγινε στο Νο.1 τεύχος, τον Απρίλιο του 2005, σε µία περίοδο κατά την οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζοντας τις θαλάσσιες

Αντιµετωπίζοντας τις θαλάσσιες Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη µιας ιδιαίτερα µεγάλης γκάµας ηλεκτροοπτικών και υπέρυθρων (ElectroOptical and Infra Red ΕO/IR) συστηµάτων. Σε αυτή τη γκά- µα, µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ινδο-ρωσική. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει διεθνώς,

Ινδο-ρωσική. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει διεθνώς, Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει διεθνώς, η είσοδος στην υπηρεσία του ινδο-ρωσικού υπερηχητικού βλήµατος µεγάλης εµβέλειας BrahMos. Το βλήµα αναπτύχθηκε από κοινού από το Νέο ελχί και τη Μόσχα και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ. Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ Υποπλοίαρχος Ο. Κεχαγιάς ΠΝ Τεύχη στα οποία αναφέρονται πινακοποιημένα τα στοιχεία βολής όπως προκύπτουν από την Εξωτερική βλητική και επιβεβαιώνονται σε βαλλιπέδια Ο κάθε τύπος ΠΒ έχει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής

Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής 1 28 Οκτωβρίου 2010 www.geostrategy.gr Του Χρήστου Μηνάγια Η νέα «Κόκκινη Βίβλος» και η αναβάθµιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής Οι Τούρκοι στρατηγοί ζητούν από τον Ερντογάν αύξηση της δύναµης των

Διαβάστε περισσότερα

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ π ª π Η αγορά των κατευθυνόµενων βληµάτων αέρος εδάφους µεγάλων αποστάσεων SCALP EG της εταιρείας MBDA από τη πολεµική αεροπορία, αναµφισβήτητα προσέδωσε ένα ση- µαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

Alpha, Alfa) www.redstar.gr

Alpha, Alfa) www.redstar.gr Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha( Alpha, Alfa) 3Μ-51 (3Μ54) 3Μ-51 (3Μ54) Πύραυλος εναντίον πλοίων 3M-51 (Alpha, Alfa) 1 Χώρα: Ρωσία Αριθµός αντικειµένου: 3Μ-51 (3Μ54) Ονοµασία: Alfa Κατασκευαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ AEV WISENT Μ113EXCAVATOR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AEV WISENT ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Η FFG ανέλαβε να εκσυγχρονίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Buk-M2E Το ρωσικό αυτοκινούµενο αντιαεροπορικό σύστηµα µέσου βεληνεκούς Το σύστηµα BUK M2E αποτελεί εξέλιξη του αντιαεροπορικού Buk M1-2 το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί εξέλιξη του BUK SP. Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα Τα βλήµατα Aster και SM-2 αποτελούν τα κορυφαία ναυτικά βλήµατα µεγάλης εµβέλειας σήµερα. Προσφέροντας αντιαεροπορική αλλά και αντιπυραυλική προστασία προσδίδουν στις σύγχρονες µονάδες επιφανείας έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα Το Πολεµικό Ναυτικό (Π.Ν.) µε την χρήση του βλήµατος Exocet MM-40 Block 3 που προορίζεται για τα δύο υπό κατασκευή σκάφη κλάσεως Super Vita, θα αποκτήσει για πρώτη φορά την δυνατότητα πραγµατοποίησης πληγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της κλάσης «Ύδρα» στο Π.Ν. ΜΕΡΟΣ Β. 72 ª ƒ π - ƒπ π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Το µέλλον της κλάσης «Ύδρα» στο Π.Ν. ΜΕΡΟΣ Β. 72 ª ƒ π - ƒπ π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ΜΕΡΟΣ Β Το µέλλον της κλάσης «Ύδρα» στο Π.Ν. H I K G H I J 72 ª ƒ π - ƒπ π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION Η συµφωνία προέβλεπε την ναυπήγηση/ κατασκευή του πρώτου πλοίου στην Γερµανία και των υπολοίπων τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β.Ι. Παπάζογλου, Δ.Ι. Παντελής, Ν.Γ. Τσούβαλης Συμπόσιο για τον εορτασμό των 170 χρόνων του Ε.Μ.Π. «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

88 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Toυ Αχιλλέα Ζάλου

88 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Toυ Αχιλλέα Ζάλου Το Πολεµικό Ναυτικό στο τέλος της δεκαετίας του 60 έλαβε µία πρωτοποριακή απόφαση. Ήταν το πρώτο Ναυτικό παγκοσµίως που εισήγαγε στο οπλοστάσιο του το Κ/B ΕΧΟCET MM38 µέσω του προγράµµατος ναυπήγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Προς: Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΠΠ. Κατασκευαστική ατέλεια που προκάλεσε την απώλεια του Γερμανικού Υποβρυχίου U-1206!...

ΤΡΑΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΠΠ. Κατασκευαστική ατέλεια που προκάλεσε την απώλεια του Γερμανικού Υποβρυχίου U-1206!... ΤΡΑΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Β ΠΠ Κατασκευαστική ατέλεια που προκάλεσε την απώλεια του Γερμανικού Υποβρυχίου U-1206!... [ Ελεύθερη μετάφραση Υποναυάρχου Μ. Μάστρακα ΠΝ (εα) άρθρου εκ του διαδικτύου (Neatorama)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA

ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ ÔÌÇÌÁ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÔÕÐÏÕ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇ EU NAVFOR ATALANTA ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 Η Επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» είναι μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, η οποία διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Rafale. εύτερη αποστολή στο Αφγανιστάν και ενηµέρωση Ελλήνων δηµοσιογράφων για τις δυνατότητές του από τη Γαλλική Αεροπορία

Rafale. εύτερη αποστολή στο Αφγανιστάν και ενηµέρωση Ελλήνων δηµοσιογράφων για τις δυνατότητές του από τη Γαλλική Αεροπορία Rafale E Z H E F G H εύτερη αποστολή στο Αφγανιστάν και ενηµέρωση Ελλήνων δηµοσιογράφων για τις δυνατότητές του από τη Γαλλική Αεροπορία E Z H Έλληνες δηµοσιογράφοι του ειδικού και ηµερήσιου Τύπου προσκλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Την «καρδιά» της αµερικανικής αµυντικής βιοµηχανίας είχαν την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρτατη άνεση. Innovative Mobile Technology

Υπέρτατη άνεση. Innovative Mobile Technology Υπέρτατη άνεση Innovative Mobile Technology Καλώς ήλθατε Το πάτημα ενός κουμπιού είναι αρκετό! Όλα μας τα προϊόντα σας προσφέρουν με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού την άνεση που επιθυμείτε. Δύο ειδικοί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Του Χρήστου Μηνάγια minagias@gmail.com, τηλ. 6948260485 Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ ΜΟΣ (τηλ. 2310252320, Ερµού 48 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623)

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο À Το γαλλικό Rafale, είναι το δικινητήριο µαχητικό τέταρτης γενιάς διάδοχος, στις γραµµές παραγωγής της Dassault Aviation,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας 1 4 Ιουλίου 2011 www.geostrategy.gr Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας Του Χρήστου Μηνάγια Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των τουρκικών εφηµερίδων Sabah, YeniSafak και Zaman/3-7-2011, οι ένοπλες δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ «Αθηνά» Δ/νση: Θ. Χατζίκου 11, Θεσσαλονίκη 56122, Τηλ/Fax: 2310-904794 / 6944165341, www.armscontrol.info ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΗΣ Β.ΚΟΡΕΑΣ Θεόδωρος Ε. Λιόλιος 1,2 1 Στρατιωτική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ Γεώργιος Σουλής ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ελατήριο είναι ένας «μηχανισμός - εξάρτημα», το οποίος ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ μηχανική ενέργεια μέσω μίας προσωρινής παραμόρφωσης (ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ EADS-3 SIGMA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ƒ À π Η επίσκεψη στο Βιοµηχανικό Πάρκο Χανίων, στις εγκαταστάσεις της eads-3sigma επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις ως προς τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χρήση των RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) Για την Προστασία Κρίσιµων Υποδοµών και την Επιτήρηση των Συνόρων Σχης ε.α Κούτρας Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χρήσητων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.Ι. Η πρόοδος και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένων τεχνολογικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ VS. ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΚΟ-200HN MOD.3 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ CH-47D CHINOOK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΛΑΔΑ VS. ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΚΟ-200HN MOD.3 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ CH-47D CHINOOK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 2 www.defencenews.gr ΕΛΛΑΔΑ VS. ΤΟΥΡΚΙΑ Περιγραφή των επιχειρήσεων στα θέατρα Αιγαίου & Θράκης ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ CH-47D CHINOOK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ενίσχυση της αεροκίνησης του ΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί... Η ομορφιά βρίσκεται στην τελειότητα..

Γιατί... Η ομορφιά βρίσκεται στην τελειότητα.. Οι πιο hot προτάσεις στις Βάσεις Οθονών, τηλεοράσεων LCD/PLASMA και βάσεις για Projectors. Γιατί... Η ομορφιά βρίσκεται στην τελειότητα.. α. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ - ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ... PXR/U

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία.

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία. Κορυφαία πυροπροστασία για ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Το «Kempinski Hotel The Dome» στην Τουρκία εγκαθιστά ένα πλήρες σύστημα πυροπροστασίας της Bosch. Kempinski 2 Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Οι επιλογές για το πρόγραµµα 54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION π ª π Στο τρίτο και τελευταίο µέρος του αφιερώ- µατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης S88 CAT-5 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Οδηγίες Χρήσης O Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης (ΑΣΚ) S88 είναι συμβατός με το s 88 Bus της εταιρείας Märklin*.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η ψυχική δύναµη του ανθρώπου, αποτυπωµένη στον τρόπο που χειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ Στο δεύτερο µέρος του αφιερώµατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ενώ στο τρίτο µέρος αυτού του αφιερώµατος θα αναφερθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση.

Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η αβεβαιότητα στη μέτρηση. 1. Εισαγωγή. Κάθε μέτρηση, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει, περικλείει κάποια αβεβαιότητα. Η ανάλυση των σφαλμάτων είναι η μελέτη και ο υπολογισμός αυτής της αβεβαιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Jupiter 550 κάθετο Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Ένθετα τζάκια Jupiter 550 κάθετο 2 Jupiter 550 XXL 7 Jupiter 550 XL 8 Jupiter 500-850 9 Jupiter 550 με καμπυλωτή πόρτα 10 Jupiter 550

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα;

Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα; 1 13 Μαρτίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικό αεροπλανοφόρο: µύθος ή πραγµατικότητα; Του Χρήστου Μηνάγια Στις 12-3-2012 τα τουρκικά ΜΜΕ προέβαλαν την είδηση ότι, σε συνέντευξη του στο περιοδικό PROCEEDINGS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα