Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη"

Transcript

1 Πρόσφατες αναλύσεις εξειδικευµένων κέντρων µελετών που ασχολούνται µε την µετεξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουν οµόφωνα ότι οι συρράξεις πλέον έχουν παύσει να είναι γενικευµένες και στο εξής θα είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένης χρονικής διάρκειας. Το αντικείµενο των συρράξεων δεν θα είναι µόνο η αντιµετώπιση ενός συγκροτηµένου στρατιωτικού αντιπάλου, αλλά και αντιπάλων που δεν προσδιορίζονται επακριβώς, λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων που η σύγχρονη εποχή προσφέρει για ανάπτυξη κάθε είδος πρόκλησης πλήγµατος σε όλα τα επίπεδα, επιχειρησιακών και µη. Ένα Ναυτικό Όπλο Ειδικού Συνεργάτη

2 «Χίλιες» φορές καλύτερο ƒ À π

3 A B A B C D Από τη µία πλευρά, µε τις πρόσφατες επιχειρήσεις των Ρωσικών Ενόπλων υνάµεων στη Γεωργία, διαπιστώνουµε ότι αυτό επαληθεύεται επακριβώς και από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις από την τροµοκρατική προσβολή της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και τα παρεπόµενα τροµοκρατικά χτυπήµατα, µας έχουν διδάξει ότι υπάρχουν και οι λεγόµενες «ασύµµετρες απειλές» που αποτελούν πρωτεύοντα στόχο και αντικείµενο εκτεταµένων συζητήσεων και µελετών ανά την υφήλιο, καθώς και κυρίαρχο αντικείµενο όλων των Ενόπλων υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας του κόσµου. Προσαρµόζοντας τα παραπάνω συµπεράσµατα στην πραγµατικότητα του Αιγαίου Πελάγους, που είναι το κατεξοχήν περιβάλλον διεξαγωγής Παράκτιων Επιχειρήσεων (Littoral Warfare) λόγω της To HDMS Absalon το σκάφος πολλαπλού ρόλου του Ναυτικού της ανίας, όπου τοποθετήθηκε το σύστηµα Millennium. Το προηγµένο βλήµα AHEAD του συστήµατος Millennium διαθέτει 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου που απελευθερώνονται στη συνέχεια για να πλήξουν το στόχο τους γεωγραφικής κατανοµής θάλασσας και ξηράς, διαπιστώνουµε ότι οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την διεξαγωγή σύρραξης τοπικού χαρακτήρα και περιορισµένου χρόνου, καθώς και η ευρύτερη ανάπτυξη των «ασύµµετρων απειλών» (τροµοκρατική προσβολή, λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο, κλπ) υφίστανται κλιµακού- µενες, την τελευταία τουλάχιστον εικοσαετία στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο δυναµικά µέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δηµιουργώντας αυξηµένες υποχρεώσεις για κατάλληλο εξοπλισµό και ετοιµότητα. Έτσι καθορίζονται οι Στρατηγικές και Επιχειρησιακές απαιτήσεις, για τις οποίες οι Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις οφείλουν να προετοιµαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και σε µικρό χρονικό ορίζοντα. A B [ Το Πολεµικό Ναυτικό Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αντιληφθεί πλήρως την πραγµατικότητα αυτή και βρίσκεται σε µια διαδικασία διερεύνησης σε βάθος και εφαρµογής των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν προκειµένου να προσαρµοστεί σε αυτές τις συνθήκες. Το ΠΝ εξάλλου, ήδη επιχειρεί καθηµερινά εναντίον της «ασύµµετρης απειλής» µε συγκεκρι- µένες αποστολές σε Εθνικό και συµµαχικό επίπεδο, αλλά και σε περίπτωση συρράξεως θα πρέπει να είναι καθ όλα έτοιµο να επι- 88 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 ƒ À π Λεπτοµέρεια της υπερκατασκευής όπου φιλοξενείται το σύστηµα Millennium στο σκάφος κλάσης Absalon, συγκρινόµενο από άποψη όγκου και µε το ναυτικό πυροβόλο των 127mm mk45 mod 4 χειρήσει σε ένα έντονα κορεσµένο παράκτιο επιχειρησιακό περιβάλλον. Με δεδοµένο το υπάρχον υλικό και δοµή, η ηγεσία αναζητά και µελετά τις λύσεις εκείνες που θα καθιστούν πιο αξιόµαχο το ΠΝ στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα ανά ιοίκηση και Μονάδα, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική συγκυρία που δεν επιτρέπει µεγάλες αποκλίσεις από τις εξαγγελίες. Στο πλαίσιο αυτό µελετώνται αναλυτικά: 1. Η προµήθεια δύο έως έξι φρεγατών Aντιαεροπορικών Eπιχειρήσεων (Anti Air Warfare), δύο επιπλέον Υποβρυχίων και δύο επιπλέον Ταχέων Περιπολικών Κρούσεως (ΤΠΚ) τελευταίας γενιάς (στις 25/9/08 υπεγράφη η σύµβαση για την προµήθεια δύο (2) επιπρόσθετων ΤΠΚ τύπου Super Vita). 2. Η αντικατάσταση «ζωτικών» συστηµάτων όπως τα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας, των πλοίων Ναρκοπολέµου και των πλοίων µονίµου διασποράς στο Ανατολικό Αιγαίο. 3. Η αναβάθµιση, στο βέλτιστο δυνατό σηµείο, των υφιστάµενων συστηµάτων και µονάδων, όπως των φρεγατών ΜΕΚΟ-200HN, των ελικοπτέρων S-70B-6, των υποβρυχίων type 209, των κανονιοφόρων, κλπ. Ασφαλώς, η παραπάνω διαδικασία, όπως πολύ επιγραµµατικά παρατίθεται, είναι πολύπλοκη και δαπανηρή και απαιτεί να ληφθούν υπόψη µία πλειάδα παραγόντων που θα συνδυαστούν για το βέλτιστο αποτέλεσµα. Από την προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου και ο συνδυασµός µε το Στρατηγικό Επιχειρησιακό παράκτιο περιβάλλον του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στις περιπτώσεις προµήθειας και αναβάθµισης µονάδων επιφανείας του ΠΝ, θα απαιτηθεί η τοποθέτηση ενός οπλικού συστήµατος που πέραν των «παραδοσιακών» ρόλων θα πρέπει να προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες που δηµιουργούνται από τις απαιτήσεις των περιορισµένων αλλά κορεσµένων επιχειρήσεων και των «ασύµµετρων απειλών». Συγκεκριµένα, το οπλικό αυτό σύστηµα θα πρέπει να καλύπτει την αντιβληµατική και την εγγύς αντιαεροπορική προστασία, την εγγύς προσβολή ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας ή χαµηλά ιπτάµενων µε µικρό ίχνος και την εγγύς υποστήριξη στρατευµάτων στη ξηρά. [ Σύστηµα Ναυτικού Όπλου Millennium Η πρωτοπόρος Ελβετική Oerlikon Contraves AG (OCAG) (µέλος του οµίλου Rheinmetall Defense) από τις αρχές της δεκαετίας του 90 διαπίστωσε την ανάγκη για ένα ναυτικό όπλο που θα καλύπτει την διεξαγωγή των επιχειρήσεων εγγύς των µονάδων επιφανείας, στο κορεσµένο παράκτιο περιβάλλον. Έτσι, το 1992 άρχισε να ανα- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

5 πτύσσει σε συνεργασία µε την Βρετανική Royal Ordnance, ένα σύστηµα ναυτικού πυροβόλου, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες αυτές µε υψηλή αποτελεσµατικότητα αλλά και µε επιπλέον δυνατότητες το οποίο το καθιστούν σήµερα ως την καλύτερη επιλογή στην κατηγορία των µεσαίου διαµετρήµατος ναυτικών πυροβόλων. Το σύστηµα αυτό είναι το ναυτικό πυροβόλο GDM-008 Millennium των 35 χιλιοστών που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως Σύστη- µα «35/1000» στην αεροπορική έκθεση του Farnborough τον Σεπτέµβριο του 1994 και αποτελεί την εξελικτική διαδικασία των ήδη επιτυχηµένων ναυτικών συστηµάτων GDM-A (γνωστό στο ΠΝ από τις ΤΠΚ Combattante II), GDM-C, GBM-B01Z (Sea Zenith), GCM και του πολύ επιτυχηµένου GAM-B01 της Oerlikon. Το σύστηµα έλαβε την ονοµασία «Millennium» λόγω της δυνατότητας βολής 1000 βληµάτων/λεπτό και της αρχικής ταχύτητας του βλήµατος 1000 µέτρα/δευτερόλεπτο (1050 m/sec), στο στόµιο της κάννης. Πέραν αυτών, η εταιρεία έχει µακρά εµπειρία στην ανάπτυξη αντιαεροπορικών όπλων µε χρήση πυροβόλων στο εύρος των 30 έως 40 χιλιοστών όπως τα συστήµατα Skyranger, Skyshield, Skyguard και του «δικού» µας ΒΕΛΟΣ της ΠΑ. Η περαιτέρω ανάπτυξη του GDM-008 βασίστηκε στην επιχειρησιακή διαπίστωση ότι η απειλή άνωθεν της επιφάνειας, για µία ναυτική µονάδα εν πλω, προέρχεται κυρίως από κατευθυνόµενα βλή- µατα (Κ/Β) αέρος-επιφανείας (Α-Ε), επιφανείας-επιφανείας (Ε-Ε) και άλλων ειδών κατευθυνόµενων πυροµαχικών (ρουκέτες, βόµβες µε laser καθοδήγηση κ.α.). Οι µεθοδολογίες για την άµυνα από αυτές τις απειλές ποικίλουν από την προσβολή της εχθρικής πλατφόρµας εκτόξευσης σε µεγάλη απόσταση πριν την βολή, έως την κατάρριψη του επερχόµενου Κ/Β µε χρήση Κ/Β επιφανείας-αέρος (Ε-Α) σε διάφορες αποστάσεις ανάλογα µε την δραστική εµβέλεια του Κ/Β Ε-Α και η χρήση οπλικού συστήµατος εγγύς προστασίας (Close-In Weapon system - CIWS). Η ευρεία χρήση συστηµάτων CIWS στα σύγχρονα Πολεµικά Πλοία αποδεικνύει ότι η άµυνα που βασίζεται αποκλειστικά σε Κ/Β Ε-Α, παρόλο που παρέχει µία ασπίδα προστασίας σε ικανές αποστάσεις, έχει «διαρροές» όταν η Το πειραµατικό σκάφος Sea Slice της Lockheed Martin κατά τη διάρκεια των δοκιµών του συστήµατος Millennium Τα αποτελέσµατα βολής του Millenium σε βλήµα τύπου Maverick. ιακρίνονται καθαρά οι οπές που έχουν δηµιουργήσει τα στοιχεία βολφραµίου που φέρει το βλήµα AHEAD εχθρική προσβολή είναι συντονισµένη και επιχειρεί τον κορεσµό της αντιπυραυλικής άµυνας του στόχου µε πολλαπλό αριθµό Κ/Β. Η χρήση Κ/Β Ε-Α για αντιβληµατική προστασία προϋποθέτει ότι το επερχόµενο εχθρικό Κ/Β έχει εντοπιστεί και εγκλωβιστεί από το Σύστηµα ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) του πλοίου και τα Κ/Β Ε-Α είναι έτοιµα προς χρήση, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης όταν η πιθανότητα εντοπισµού/εγκλωβισµού σε µικρές αποστάσεις είναι αισθητά µειωµένη. Επιπλέον, η εµπειρία απέδειξε ότι τα µέχρι τώρα οπλικά συστήµατα εγγύς προστασίας (CIWS) πρώτης και δεύτερης γενιάς, φτάνουν στο βέλτιστο της απόδοσης τους για αντιβληµατική προστασία σε αποστάσεις µεταξύ 300 και 500 µέτρων από το πλοίο που προστατεύουν µε πολύ µικρό υπολειπόµενο χρόνο αντίδρασης, πολύ µεγάλο κόστος χρήσης και πιθανότητα, αν ευστοχήσουν, τα θραύσµατα του Κ/Β να πλήξουν το πλοίο δηµιουργώντας ανάλογα προβλήµατα (π.χ. πυρκαγιά, θραύση υαλοπινάκων γέφυρας, ζηµιές σε κεραίες κ.α.), ενώ η χρήση των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS για χειροκίνητη (manual) εµπλοκή αεροσκαφών και στόχων επιφανείας είναι προβληµατική. Έτσι, εύλογα δηµιουργείται η ανάγκη ύπαρξης ενός οικονοµικού και ευέλικτου οπλικού συστήµατος για µονάδες επιφανείας που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των Κ/Β Ε-Α µε αυτά των CIWS για την αντιβληµατική προστασία και θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για κάλυψη άλλων, πολύ σηµαντικών επιχειρησιακών αναγκών όπως χρήση ως «συµβατικού» πυροβόλου µεσαίου διαµετρήµατος εναντίον ασύµ- µετρων απειλών, στόχων επιφανείας και εχθρικών ελικοπτέρων 90 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 ƒ À π που επιχειρούν από την ξηρά. Ειδικότερα, το σύστηµα GDM-008 Millennium βασίζεται στο πυροβόλο µε περιστρεφόµενο µύλο (revolver) των 35 χιλιοστών που για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε από την Oerlikon στο αντιαεροπορικό σύστηµα Skyshield. Η τεχνολογία revolver αποτελεί επίσης µια πρωτοπορία της Oerlikon µε την ανάπτυξη του πυροβόλου αεροσκαφών µε περιστρεφόµενο µύλο KCA των 30 χιλιοστών εδώ και τριάντα χρόνια (επί του Saab JA 37 Viggen). Η χρήση του περιστρεφόµενου µύλου επέτρεψε την αύξηση του διαµετρήµατος στα 35 χιλιοστά και την ανάπτυξη ταχυβολίας στα 1000 βλήµατα/λεπτό/κάννη σε σχέση µε το απλό επανατακτικό πυροβόλο KDC του συστήµατος GDM-A 35mm (550 βλήµατα/λεπτό/κάννη) των πάλαι ποτέ ΤΠΚ Combattante II. Η εξέλιξη αυτή, µε τη σειρά της, επέτρεψε την ανάπτυξη ενός οικονοµικότερου συστήµατος µονής κάννης, µε πολύ µικρότερο βάρος και µε πολλαπλάσια ισχύ πυρός. Με την ανάπτυξη εξέλιξη σε GDM-008 Millennium µε ενσωµατωµένο υπολογιστή ελέγχου πυρός, επιτεύχθηκαν οι παρακάτω λειτουργίες: 1. Αντιαεροπορική προσβολή Κ/Β, αεροσκαφών και ελικοπτέρων 2. Προσβολή µικρών, ταχέως κινούµενων στόχων επιφανείας 3. Ναυτικός βοµβαρδισµός σε παράκτιο περιβάλλον Παράλληλα µε τη δηµιουργία του συστήµατος Millennium, επιστη- µονικοί συνεργάτες της Oerlikon ανέπτυξαν και το πυροµαχικό που θα έκανε το πυροβόλο να εκµεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές του. Το αποτέλεσµα ήταν το πυροµαχικό AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destructiveness) που ανήκει στην κατηγορία ΑΒΜ (Air Bursting Munitions) που χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές C-RAM (Counter - Rockets, Mortars and Artillery). Η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται το πυροµαχικό είναι η αρχή του ιατοµή της κατασκευής του συστήµατος Millennium Κύλινδρος ανύψωσης ιαµέρισµα σερβοµηχανισµού κίνησης Επίπεδο στήριξης Σύστηµα τροφοδοσίας πυροµαχικών ιαµέρισµα επεξεργασίας δεδοµένων Ηλεκτροοπτικό σύστηµα κατεύθυνσης (προαιρετικό) διαµέρισµα συσσωρευτή ισχύος Κάνη 35 χιλ. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

7 λειόκανου πυροβόλου όπλου όπως ήταν τα πυροβόλα του 17ου αιώνα και τα γνωστά σε όλους µας κυνηγετικά τυφέκια µε φυσίγγια, µε τη διαφορά ότι εδώ το «όπλο» πηγαίνει στο στόχο και εκτελεί βολή όταν τον προσεγγίσει. Η αυξηµένης απόστασης καταστρεπτική ικανότητα του GDM-008 Millennium, εναντίον Κ/Β και άλλων στόχων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται κυρίως στο πυροµαχικό AHEAD που ελέγχεται από τον εγκατεστηµένο στο σύστηµα υπολογιστή. Κάθε βλήµα AHEAD που εξέρχεται από την κάννη του Millennium, αφού µετρηθεί επακριβώς η ταχύτητά του, λαµβάνει στοιχεία προγραµµατισµού από το στόµιο της κάννης σχετικά µε την απόσταση στην Το σύστηµα Skyshield της Oerlikon Contraves, ανεπτυγµένο για την παροχή αντιαεροπορικής αµύνης σηµείου. Σχήµα που περιγράφει τη διασπορά των στοιχείων βολφραµίου µε την έξοδο του βλήµατος AHEAD από την κάνη του όπλου οποία θα απελευθερώσει τα 152 κυλινδρικά στοιχεία βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων το καθένα, τα οποία αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη την κινητική ενέργεια του βλήµατος (γραµµική και περιστροφική (spin-stabilized)). Το προϋπολογισµένο σχήµα (pattern) των κυλίνδρων βολφραµίου αναπτύσσεται κωνικά έµπροσθεν του στόχου σε απόσταση από 10 έως 30 µέτρα και µέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ο στόχος προσβάλλεται από µία «βροχή» κυλίνδρων βολφραµίου µε υψηλότατη κινητική ενέργεια που επιφέρουν µεγάλες ζηµιές ή και την ολοκληρωτική καταστροφή του στόχου. Έτσι, µία οµοβροντία διάρκειας 1,5 δευτερολέπτων του GDM-008, αντιστοιχεί σε 25 βλήµατα AHEAD που δηµιουργούν ένα πυκνό σύννεφο 3800 κυλινδρικών στοιχείων βολφραµίου των 3,3 γραµµαρίων που προσβάλλουν τον στόχο µε ταχύτητες 1200 µέτρων/δευτερόλεπτο σε απόσταση 2000 µέτρων και µε ταχύτητα στόχου 300 µέτρων/δευτερόλεπτο. Πολύ σηµαντική θεωρείται επίσης η δυνατότητα που έχει το σύστηµα να βάλει όλο τον φόρτο των 250 βληµάτων, µε µία οµοβροντία, χωρίς διακοπή. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις «ασύµµετρων απειλών» όπως είναι ένα jet ski ή ένα µικρό σκάφος µε µεγάλη ταχύτητα, θα εξουδετερωθεί αστραπιαία µε µία οµοβροντία µονάχα επτά βληµάτων. Επίσης, αν 92 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 ƒ À π Το σύστηµα Millennium µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιοδήποτε σκάφος. Από τις δοκιµές που έγιναν στο sea Slice διαπιστώθηκε µε έκπληξη πως το σύστηµα ήταν έτοιµο για βολή µέσα σε χρόνο 35 λεπτών από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος το βλήµα AHEAD δεν λάβει προγραµµατισµό κατά την έξοδό του από την κάννη, τότε λειτουργεί ως ένα συµβατικό πυροµαχικό θραυσµάτων που έχει την ικανότητα διάτρησης θωράκισης από ατσάλι πάχους 5 εκατοστών, εντός του δραστικού βεληνεκούς του. Κατά αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να εξουδετερωθούν στόχοι µε διάφορους βαθµούς τρωτότητας, µε χρήση ενός µονάχα πυροµαχικού. Το πυροµαχικό AHEAD χρησιµοποιείται ήδη από περισσότερες των έντεκα χωρών µεταξύ των οποίων και επτά χωρών του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα το έχει υιοθετήσει στο αντιαεροπορικό σύστηµα «ΒΕΛΟΣ» της ΠΑ και τα πυροµαχικά AHEAD κατασκευάζονται σε σύµπραξη µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πυροβόλο µπορεί να βάλλει όλα τα τυποποιηµένα κατά ΝΑΤΟ βλήµατα των 35 χιλιοστών, όπως HEI, SAPHEI, TPT κ.α. καθιστώντας το ιδιαίτερα ευέλικτο στη χρήση πυροµαχικών. [ ιαµόρφωση και Λειτουργία Ο κυριότερος τρόπος λειτουργίας του GDM-008 Millennium είναι µε τηλεχειρισµό µέσω οποιουδήποτε Συστήµατος ιευθύνσεως Βολής (Σ Β) που διαθέτει το πλοίο. Εναλλακτικά, µπορεί να λειτουργήσει και από την κονσόλα του χειριστή οπλισµού, µε χρήση της εγκατεστηµένης τηλεοπτικής κάµερας ή µέσω των οπτικών Target Designation Sight (TDS) του πλοίου. Σε µία συνήθη διαµόρφωση, το Millennium συνδέεται µε το υφιστάµενο Σ Β του πλοίου µέσω του διαύλου µεταγωγής δεδοµένων οπλισµού (Combat System Data Bus - CSDB) από το οποίο λαµβάνει τις πληροφορίες των στόχων (απόσταση, διόπτευση, ύψωση) και τις εντολές εκτέλεσης βολών. Οι βαλλιστικοί υπολογισµοί και η εξαγωγή στοιχείων παράλλαξης εκτελούνται από τον υπολογιστή που είναι εγκατεστηµένος µέσα στον πυργίσκο του πυροβόλου. Το πυροβόλο µπορεί να λειτουργήσει και σε πλήρως αυτόµατη θέση και να εκτελέσει βολή όταν ο στόχος εισέλθει εντός της απόστασης που έχει προκαθοριστεί. Λόγω της απευθείας διασύνδεσης του GDM-008 µε το Σ Β µέσω του CSDB, είναι δυνατή και η πλήρης λειτουργία του σε θέση «χειροκίνητο» µέσω του κατάλληλου λογι- ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

9 σµικού (Human Machine Interface Software) που είναι εγκατεστη- µένο στις κονσόλες ολισµού (Multi-Function Consoles - MFC) των σύγχρονων Συστηµάτων ιαχείρισης Μάχης (Combat Management Systems CMS). Σε µία ανεξάρτητη διαµόρφωση, το GDM-008 µπορεί να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσµατικά χωρίς την µεσολάβηση του Σ Β. Σε αυτήν, το GDM-008 προσφέρεται µε το ανεξάρτητο ηλεκτροπτικό σύστηµα ιχνηλάτησης ΤΜΕΟ Μκ2 Electro Optical Tracking Module ή τα συνδυασµένα Radar /Ηλεκτροπτικά συστήµατα ιχνηλάτησης TMX/EO NT ή TMKu/EO NT Tracking Modules της OERLIKON, που διαθέτουν ανεξάρτητη κονσόλα χειρισµού (Tracker/Weapon Console TWC) και ολοκληρώνονται µαζί µε το radar έρευνας X- TAR3D/M µε την ονοµασία SeaGuard Mini Combat System (MCS). Για την περίπτωση της χειροκίνητης λειτουργίας σε αυτή τη δια- µόρφωση, η Εταιρεία προσφέρει TDS µε ενσωµατωµένη κάµερα και αποστασιόµετρο Laser. [ Εγκατάσταση του Πυροβόλου Τα κυριότερα µέρη του πυροβόλου GDM-008, είναι το πυροβόλο των 35 χιλιοστών, αποτελούµενο από τον µύλο των τεσσάρων θέσεων και την κάννη µε 24 διαµήκεις αυλακώσεις γωνίας 7,5 o, το λίκνο, η κυλινδρική υποστήριξη πάνω στα οποίο στηρίζεται η κάννη και τα άλλα δευτερεύοντα στοιχεία. Το εξελιγµένο σύστηµα λίκνου κυλινδρικής υποστήριξης παρέχουν αυξηµένη σταθερότητα στο πυροβόλο για ακρίβεια στις βολές. Το παθητικό σύστηµα µέτρησης της ταχύτητας του βλήµατος µαζί µε τη µονάδα προγραµµατισµού του βλήµατος AHEAD, βρίσκονται στο στόµιο της κάννης. Η κάννη µαζί µε το παθητικό σύστηµα µέτρησης και τη µονάδα προγραµ- Το πυροβόλο Millennium µπορεί να συνδυαστεί µε το ηλεκτροοπτικό σύστηµα TMX/EO Mk 2διαµορφώνοντας το ολοκληρωµένο σύστηµα εγγύς αµύνης επι σκαφών επιφανείας Sεαguard ILDS µατισµού έχουν συνολικό µήκος 4.03 µέτρων και βάρος 100 κιλών. Το δοχείο των πυροµαχικών µαζί µε το σύστηµα τροφοδότησης αυτών, παρέχουν φόρτο 250 µη συνδεδεµένων (linkless) βληµάτων των 35 χιλιοστών, τα οποία επαρκούν για 8 µε 12 προσβολές στόχων αέρος και προσβολή 20 µε 30 στόχων επιφανείας, αναλόγως βεβαίως, µε τον τύπο και το µέγεθος. Το πυροβόλο διαθέτει πλήρως ψηφιακό σέρβο-σύστηµα αποτελούµενο από τέσσερις σερβοµηχανισµούς (δύο για την περιστροφή κατά το οριζόντιο, έναν για την ύψωση και έναν για την τροφοδότηση των πυροµαχικών. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς για τη λειτουργία είναι 440V/60Hz, 3 φάσεων και 250V/60Hz, µίας φάσεως, ενώ διαθέτει µπαταρία που επαρκεί για την βολή 200 φορτω- µένων βληµάτων σε 8 κύκλους προσβολής σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος του πλοίου. Η συνολική απαιτούµενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας µε ρεύµα πλοίου είναι µικρότερη από 2KW. Μέσα στην stealth καλύπτρα του πυροβόλου που είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό κράµα πλαστικού µε υαλονήµατα (fiberglass) ύψους 1,99 µέτρων και διαστάσεων 2,75x2,09 µέτρων, περιέχεται και ο υπολογιστής που εκτελεί τους υπολογισµούς παράλλαξης, τους βαλλιστικούς υπολογισµούς και τον προγραµµατισµό των βληµάτων AHEAD στο στόµιο της κάννης. εδοµένου του πλήρους βάρους του έµφορτου πυροβόλου που είναι µικρότερο των 3200 κιλών, της συνολικής ακτίνας κύλισης που είναι 4,03 µέτρα και του µέγιστου ύψους ανάπτυξης των 2,93 µέ- 94 NO ªµƒπ - ªµƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 ƒ À π τρων, συµπεραίνουµε ότι η εγκατάσταση του πυροβόλου ακόµα και σε µικρά πλοία (π.χ. κανονιοφόρους), είναι δυνατή µε καµία απολύτως δυσκολία. εν απαιτείται διάτρηση καταστρώµατος παρά µόνο για τις καλωδιώσεις και τα σηµεία στηρίξεως. Πέραν του υφιστάµενου Σ Β του πλοίου ή του προαιρετικού TWC που αναφέρθηκε παραπάνω, καµία άλλη συσκευή δεν απαιτείται εσωτερικά του πλοίου για την λειτουργία του Millennium. [ Εφαρµογές Το 2002 η Oerlikon Contraves AG, υπέγραψε συµφωνία µε την Αµερικάνικη Lockheed Martin για την προώθηση του GDM-008 Millennium στο U.S. Navy. Η προοπτική προέκυψε όταν το U.S. Navy µέσω του Naval Sea Systems Command (NAVSEA), ανακοίνωσε τις προδιαγραφές για ένα πλοίο που θα ικανοποιούσε την Νέα Στρατηγική για παράκτιες επιχειρήσεις (Littoral Warfare). H Lockheed Martin, ως κατασκευάστρια του Littoral Combat Ship (LCS), είδε την δυνατότητα και εφαρµογή του όπλου και το πρότεινε στο U.S. Navy, εφόσον επιλεγεί το LCS για τις ανάγκες του. Το καλοκαίρι του 2002 η Lockheed Martin εγκατέστησε ένα GDM-008 Millennium επάνω στο ATDV (Advanced Technology Demonstrator Vehicle) «Sea SLICE» της εταιρείας. Η πρώτη έκπληξη ήρθε όταν το όπλο ήταν έτοιµο για δοκιµή µέσα σε 35 λεπτά από τη στιγµή που φορτώθηκε στο πειραµατικό σκάφος! Σε συνεργασία µε το γραφείο ερευνών του U.S. Navy (Office of Naval Research ONR), το «Sea SLICE» συµµετείχε την άσκηση Fleet Battle Experiment Juliet στις ακτές της California, κατά την οποία δοκιµάστηκαν διάφορα συστήµατα και τακτικές για το παράκτιο περιβάλλον επιχειρήσεων (Littoral Warfare). Κατά τις δοκιµές, το Millennium υποβλήθηκε σε εκτεταµένες δοκιµές, σε οριακές συνθήκες, αποδίδοντας άριστα. Από τις δοκιµές προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα, εκ των οποίων τα πιο σοβαρά ήταν η πιθανότητα καταστροφής, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του 80%, επερχόµενου Κ/Β τύπου Exocet, σε απόσταση 1700 µέτρων, η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου µαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, σε απόσταση 3300 µέτρων και η πιθανότητα καταστροφής τουλάχιστον 80%, επερχόµενου ταχέως στόχου επιφανείας τύπου Jet Ski, σε απόσταση 3500 µέτρων. Η δοκιµή µε δέκα (10) ταυτόχρονες επιθέσεις από ισάριθµα ταχέως κινούµενα σκάφη επιφανείας τύπου Jet Ski και Rigid-Hulled Inflatable Boats (RHIB), απέδειξε ότι η πιθανότητα εξουδετέρωσης τους κατά 80% ήταν πέραν της ζώνης των 1700 µέτρων, ενώ η πιθανότητα ανέρχεται στα 95% στη ζώνη των 1000 µέτρων! Οι αξιολογητές του U.S. Navy συµφώνησαν ότι οι δυνατότητες αυτές ήταν πέρα από τις δυνατότητες των υφιστάµενων συστηµάτων CIWS πρώτης και δεύτερης γενιάς στο Αµερικάνικο Ναυτικό και η ηγεσία ενέκρινε την περαιτέρω εξέταση για την τοποθέτηση στα πλοία παράκτιων επιχειρήσεων LCS. Επίσης, το 2005, το Ναυτικό της ανίας (Royal Danish Navy) άρχισε να αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την κάλυψη της αντιβληµατικής προστασίας παράλληλα µε την κάλυψη της προστασίας από ασύµµετρες απειλές και των επιχειρήσεων σε παράκτιο περιβάλλον, των δύο νέων πλοίων πολλαπλού ρόλου (Flexible Combat Support Ship) κλάσεως ABSALON, τα HDMS Absalon (L16) και HDMS Esbern Snare (L17). Κατά τη διερεύνηση, προκρίθηκε το GDM-008 Millennium και εγκρίθηκε η τοποθέτηση δύο συστηµάτων σε κάθε πλοίο, ένα µπροστά από τη γέφυρα και ένα πίσω, στην οροφή του υποστέγου ελικοπτέρων. Τον Νοέµβριο του 2007 εκτελέστηκαν µε απόλυτη επιτυχία οι δοκιµές εν πλω (sea trials) και οι δοκιµές αποδοχής (Sea Acceptance Trials SAT) και σήµερα τα συστήµατα είναι πλήρως επιχειρησιακά µε τα πλοία αυτά, µε την διακριτική ονοµασία Mk M/04 LvSa. Από πληροφορίες, έγινε γνωστό ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από αρκετά Ναυτικά και κατασκευάστριες εταιρείες για την εγκατάσταση συστηµάτων GDM-008 Millennium σε νεότευκτα πλοία αλλά και σε πλοία που προγραµµατίζονται για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση. Συγκεκριµένα η Ισπανική Navantia διερευνά λεπτο- µερώς σε συνεργασία µε την Oerlikon, την δυνατότητα εγκατάστασης του Millennium στις φρεγάτες F100 που µεταξύ άλλων είναι υποψήφια για τις νέες φρεγάτες του ΠΝ ενώ η Γαλλο-Ιταλική κοινοπραξία Armaris και OSN, έχουν ξεκινήσει διερευνητικές επαφές µε την Oerlikon για την προοπτική εγκατάστασης στις φρεγάτες FREMM που επίσης είναι υποψήφιες για το ΠΝ. [ Επίλογος Από την µελέτη των χαρακτηριστικών του Συστήµατος Ναυτικού Όπλου GDM-008 Millennium, είναι φανερό ότι αποτελεί την επό- µενη γενιά στην κατηγορία των όπλων εγγύς προστασίας CIWS, προσφέροντας όµως αρκετά περισσότερα πλεονεκτήµατα που το καθιστούν απαραίτητο σε ένα σύγχρονο πολεµικό πλοίο που επιχειρεί σε παράκτιο περιβάλλον σαν και αυτό το Αιγαίου Πελάγους και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το Πολεµικό Ναυτικό έχει αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να υιοθετήσει την τελευταία λέξη στην εξέλιξη των ναυτικών όπλων. εδοµένου ότι το GDM-008 Millennium συνδυάζει πρωτόγνωρη υψηλότατη απόδοση, ευκολία τοποθέτησης µε εξαιρετικά χαµηλή τιµή πρόσκτησης και χρήσης, θα πρέπει να εξετάσει σε βάθος την προοπτική τοποθέτησης του στις νέες φρεγάτες για το ΠΝ, στις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ που θα διέλθουν εκσυγχρονισµό, καθώς και στις κανονιοφόρους που δεν διαθέτουν κανενός είδους αντιβληµατική προστασία, αυξάνοντας συγχρόνως κατακόρυφα και τις υπόλοιπες επιχειρησιακές δυνατότητές τους. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ - ªµƒπ

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

ΜΕΡΟΣ Α. 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ΜΕΡΟΣ Α Φρεγάτες ΜΕΚΟ-200 ΗΝ: Ιστορικό και Προοπτικές 58 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ªπ À π Μετά το 1974 και τα καταστροφικά γεγονότα της Κύπρου, η Τουρκία έστρεψε πλέον έµπρακτα και

Διαβάστε περισσότερα

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ π ª π Η αγορά των κατευθυνόµενων βληµάτων αέρος εδάφους µεγάλων αποστάσεων SCALP EG της εταιρείας MBDA από τη πολεµική αεροπορία, αναµφισβήτητα προσέδωσε ένα ση- µαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Buk-M2E Το ρωσικό αυτοκινούµενο αντιαεροπορικό σύστηµα µέσου βεληνεκούς Το σύστηµα BUK M2E αποτελεί εξέλιξη του αντιαεροπορικού Buk M1-2 το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί εξέλιξη του BUK SP. Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα

72 π À π - À À 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του Βασίλη Παπακώστα Το Πολεµικό Ναυτικό (Π.Ν.) µε την χρήση του βλήµατος Exocet MM-40 Block 3 που προορίζεται για τα δύο υπό κατασκευή σκάφη κλάσεως Super Vita, θα αποκτήσει για πρώτη φορά την δυνατότητα πραγµατοποίησης πληγµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα Τα βλήµατα Aster και SM-2 αποτελούν τα κορυφαία ναυτικά βλήµατα µεγάλης εµβέλειας σήµερα. Προσφέροντας αντιαεροπορική αλλά και αντιπυραυλική προστασία προσδίδουν στις σύγχρονες µονάδες επιφανείας έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Την «καρδιά» της αµερικανικής αµυντικής βιοµηχανίας είχαν την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο À Το γαλλικό Rafale, είναι το δικινητήριο µαχητικό τέταρτης γενιάς διάδοχος, στις γραµµές παραγωγής της Dassault Aviation,

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense»

Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» Παρέμβαση Α/ΓΕΕΘΑ στο Συμπόσιο «Energy Security and Defense» ΘΕΜΑ: Η Θέση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Νέο Περιβάλλον Ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου Προκλήσεις και Απαντήσεις Κύριε Υπουργέ, κύριε πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρτατη άνεση. Innovative Mobile Technology

Υπέρτατη άνεση. Innovative Mobile Technology Υπέρτατη άνεση Innovative Mobile Technology Καλώς ήλθατε Το πάτημα ενός κουμπιού είναι αρκετό! Όλα μας τα προϊόντα σας προσφέρουν με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού την άνεση που επιθυμείτε. Δύο ειδικοί σε

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Προς: Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ EADS-3 SIGMA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ƒ À π Η επίσκεψη στο Βιοµηχανικό Πάρκο Χανίων, στις εγκαταστάσεις της eads-3sigma επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις ως προς τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ

[ 2ο Πρόγραµµα: Πρόσκτηση 5 ΑΦΝΣ Στο δεύτερο µέρος του αφιερώµατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), ενώ στο τρίτο µέρος αυτού του αφιερώµατος θα αναφερθούµε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ. Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ. Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ Στρατηγικής Σηµασίας η Λειτουργία της για τις Ένοπλες υνάµεις µας Η ΕΒΟ ιδρύθηκε το 1977 και ξεκίνησε µε τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Αίγιο αρχικώς µε τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Οι επιλογές για το πρόγραµµα 54 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION π ª π Στο τρίτο και τελευταίο µέρος του αφιερώ- µατος για το νέο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΠΝ αναφερόµαστε στο πρόγραµµα πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών. Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας

Μετάφραση. Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών. Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας Μετάφραση Εθνική Περίληψη Αποχαρακτηρισμένων Πληροφοριών Χημικό Πρόγραμμα της Συρίας Περιπτώσεις χρήσης χημικών παραγόντων στο παρελθόν από το συριακό καθεστώς Η χημική επίθεση από το συριακό καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION

22 ª -π À π 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION ANAXAITIΣΗ: Κύριε Αρχηγέ, ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθείτε περιληπτικά σε έναν απολογισµό του µέχρι τώρα έργου σας από αναλήψεως των καθηκόντων σας.. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: Κύριε Σπαγόπουλε, µε την ανάληψη των

Διαβάστε περισσότερα

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ «Αθηνά» Δ/νση: Θ. Χατζίκου 11, Θεσσαλονίκη 56122, Τηλ/Fax: 2310-904794 / 6944165341, www.armscontrol.info RPG ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Θεόδωρος Ε. Λιόλιος 1,2 1 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ

S88 CAT-5. Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης. Οδηγίες Χρήσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης S88 CAT-5 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/336/EΚ Οδηγίες Χρήσης O Αποκωδικοποιητής Σήματος Κατάληψης (ΑΣΚ) S88 είναι συμβατός με το s 88 Bus της εταιρείας Märklin*.

Διαβάστε περισσότερα

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης 1 κεφαλή εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου για ύψος εκτύπωσης μέχρι 12,5mm Κατεύθυνση εκτύπωσης Δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, από το πλάι και από επάνω ijet

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Als Class 100 Multi-Purpose Corvette (Κορβέτα Πολλαπλών Ρόλων)

Als Class 100 Multi-Purpose Corvette (Κορβέτα Πολλαπλών Ρόλων) Γενικά Als Class 100 Multi-Purpose Corvette (Κορβέτα Πολλαπλών Ρόλων) Η Κορβέτα Als Class 100, είναι μια Μονάδα Κρούσης Επιφανείας πολλαπλών ρόλων / αποστολών, κατάλληλα εξοπλισμένη για την επιβολή ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ

«Αθηνά» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ «Αθηνά» Δ/νση: Θ. Χατζίκου 11, Θεσσαλονίκη 56122, Τηλ/Fax: 2310-904794 / 6944165341, www.armscontrol.info ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΗΣ Β.ΚΟΡΕΑΣ Θεόδωρος Ε. Λιόλιος 1,2 1 Στρατιωτική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ειδικά σχεδιασμένος για να ανιχνεύει πυροβόλα όπλα σε εισόδους με υψηλό ρυθμό κυκλοφορίας, ο HI-PE/CF συνδυάζει την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα CEIA με τον πολύ

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο αντίο των Huey

Το τελευταίο αντίο των Huey Το τελευταίο αντίο των Huey Σε απόσταση µικρότερη των 96 χλµ. από τα σύνορα της Τσεχίας και πολύ καλά κρυµµένη µέσα στα δάση της Βαυαρίας στο νότιο µέρος της Γερµανίας, βρίσκεται το πεδίο ασκήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία.

Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύστημα πυροπροστασίας από την Bosch με τεχνολογία LSN για προχωρημένη προστασία. Κορυφαία πυροπροστασία για ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο. Το «Kempinski Hotel The Dome» στην Τουρκία εγκαθιστά ένα πλήρες σύστημα πυροπροστασίας της Bosch. Kempinski 2 Ένα ολοκληρωμένο, σύμφωνα με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-HNM ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking Εξώφυλλο Σύστηµα Καθοδήγησης σε parking Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί κυκλοφόρησε; Ποιούς αφορά Προσδοκίες ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχετικά τεχνικά δεδοµένα Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα(+ εικόνες) Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασµα από την επιστηµονική φαντασία στην πραγµατικότητα

Το πέρασµα από την επιστηµονική φαντασία στην πραγµατικότητα Με τα πρώτα ολοκληρωµένα συστήµατα απεικόνισης, επικοινωνιών και παροχής πληροφοριών στον σύγχρονο στρατιώτη να βρίσκονται σήµερα σε προχωρηµένο στάδιο αξιολόγησης τόσο στο Ιράκ, όσο και στο Αφγανιστάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

φ ί λ τ ρ α σ τ α θ ε ρ ά

φ ί λ τ ρ α σ τ α θ ε ρ ά φ ί λ τ ρ α σ τ α θ ε ρ ά Τα σταθερά φίλτρα είναι η ενδιάµεση κατάσταση που µας δίνει τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες των µεγάλων σιλό και την ευελιξία των µικρών κυλιόµενων φίλτρων. Αποτελούν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές. 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές. 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές Κέντρο Εκπαίδευσης 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION Μετά τη δραµατική αύξηση των τροµοκρατικών ενεργειών, νέες µορφές απειλών αναδύθηκαν ενώ οι παλαιότερες αναθεωρήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα