3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός"

Transcript

1 3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

2 Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης. Η έξοδος εξαρτάται από τις εισόδους και την κατάσταση του κυκλώµατος. Η κατάσταση εξαρτάται από τις εισόδους και την προηγούµενη κατάσταση. Ακολουθιακά Κυκλώµατα Σύγχρονα: οι τιµές των σηµάτων του αλλάζουν σε διακριτές χρονικές στιγµές (ρολόι). Ασύγχρονα: οι τιµές των σηµάτων του αλλάζουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή (συνδυαστικά κυκλώµατα µε ανάδραση). Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 2

3 Ρολόι και Συγχρονισµός Τ = Περίοδος Ρολογιού F = 1/T T Η αποθήκευση γίνεται σε συγκεκριµένες διακριτές χρονικές στιγµές: θετικές ή αρνητικές ακµές Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 3

4 Latches & Flip Flops Αποθηκευτικά Στοιχεία Latches (Μανδαλωτές) Αποθηκεύουν σε επίπεδο Χρησιµοποιούνται πολύ σε ασύγχρονα συστήµατα Είναι δοµικά στοιχεία των Flip Flop Flip Flops (ακµοπυροδότητα) Αποθηκεύουν σε ακµή Χρησιµοποιούνται σε σύγχρονα συστήµατα Σχεδιάζονται από Latches Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 4

5 Βασικό Κύκλωµα RS Μανδαλωτής (ΟΥΤΕ) Ένα κύκλωµα latch µπορεί να διατηρήσει την εσωτερική του κατάσταση επ αόριστο έως ότου κάποιο σήµα εισόδου το κάνει να αλλάξει κατάσταση. 1 0 Μανταλωτής SR (latch) 01? Q : κανονική έξοδος Q : συµπληρωµατική έξοδος R : είσοδος επαναφοράς S : είσοδος θέσης Για ίδια είσοδο δίνει διαφορετική έξοδο. Κρατάει την προηγούµενη κατάσταση (ακολουθιακό). Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 5

6 Βασικό Κύκλωµα RS Μανδαλωτή Το κύκλωµα λειτουργεί µε τις δύο του εισόδους κανονικά στο 1 εκτός αν θέλουµε να αλλάξουµε κατάσταση. Με την εφαρµογή ενός στιγµιαίου 0 στην είσοδο θέσης, η έξοδος Q γίνεται 1. Με την εφαρµογή ενός στιγµιαίου 0 στην είσοδο επαναφοράς, η έξοδος Q γίνεται 0. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 6

7 RS Μανδαλωτής Οι ψηφιακές πύλες έχουν καθυστέρηση Οι είσοδοι των flip flop µπορεί να αλλάζουν συνεχώς µέχρι να σταθεροποιηθούν ns ns ns R 01 t = ns ns S 1 0 Οι είσοδοι των Latches πρέπει να αποµονώνονται µέχρι το συνδυαστικό κύκλωµα να ηρεµήσει Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 7

8 RS Μανδαλωτής µε επίτρεψη S' 1 10 R' 1 H λειτουργία του flip flop τροποποιείται µε την τοποθέτηση πρόσθετης εισόδου ελέγχου που καθορίζει πότε θα αλλαχθεί η κατάστασή του. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 8

9 D Μανδαλωτής Εξασφαλίζει ότι οι είσοδοι του flip flop δεν θα πάνε ποτέ στο 1 ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα όµως δεν πάνε ποτέ ούτε στο 0 οπότε χάνουµε την διατήρηση της προηγούµενης κατάστασης Φυλασσόµενος Μανταλωτής D (gated D-latch). Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 9

10 Γραφικά Σύµβολα Μανδαλωτών Στη σχεδίαση των ακολουθιακών κυκλωµάτων δεν µας ενδιαφέρει το εσωτερικό των µανδαλωτών αλλά µόνο η διεπαφή τους Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 10

11 Πρόβληµα Μανδαλωτών Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Μανδαλωτές Οι µανδαλωτές δηµιουργούν αστάθεια στα σύγχρονα κυκλώµατα καθώς αλλαζουν τιµή για µεγάλο χρονικό διάστηµα Όσο οι µαδαλωτές αλλάζουν τιµή το συνδυαστικό κύκλωµα επαναϋπολογίζει την κατάσταση του και µπορεί να αλλάξει την τιµή στις εισόδους των µανδαλωτών Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 11

12 Πυροδότηση των Flip-Flops The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. The image cannot 1 be displayed. Your computer may not have enough memory to open 01 the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, 01 and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again Η πυροδότηση εξαλείφει το πρόβληµα της αστάθειας ακολουθώντας δύο διαφορετικές µεθοδολογίες: 1. Τοποθετεί ένα δεύτερο αποθηκευτικό στοιχείο το οποίο λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το 1ο και κόβει την ανάδραση που δηµιουργεί το πρόβληµα. 2. Επιτρέπει την αποθήκευση να γίνεται στιγµιαία (κατά την άνοδο ή κάθοδο του ρολογιού) ώστε να µην υπάρχει χρόνος ενεργοποίησης της ανάδρασης και πρόκλησης έτσι αστάθειας. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 12

13 Πυροδότηση των Flip-Flops Πυροδότηση είναι η αλλαγή κάποιας εισόδου του flip-flop που προκαλεί αλλαγή στην κατάστασή του. Είδη: level sensitive - edge triggered Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Σε δειγµατοληψία µε τον παλµό ρολογιού (level) το κύκλωµα µπορεί να οδηγηθεί σε αστάθεια. Σε δειγµατοληψία µε την ακµή ρολογιού (edge) το κύκλωµα δεν θα έχει πρόβληµα. Θετικός Παλµός Αρνητικός Παλµός Θετική Ακµή Αρνητική Ακµή Θετική Ακµή Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 13

14 Flip-Flop Αφέντη-Σκλάβου Το flip flop Αφέντη-Σκλάβου περιέχει δύο απλά flip flops. Το ένα εκτελεί χρέη αφέντη και το άλλο χρέη σκλάβου. Μπορούν να κατασκευαστούν όλοι οι τύποι flip-flops. 0 1 Αρνητικά ακµοπυροδότητο CLK = 0 à Αφέντης: απενεργοποιηµένος, Σκλάβος: ενεργός CLK = 1 à. Αφέντης: ενεργός, Σκλάβος: απενεργοποιηµένος Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 14

15 Flip-Flop Αφέντη-Σκλάβου a D D Q a D Q Q Qa t-1 CP Q 01 CP Q Q 10 CP CP = 0 à Αφέντης: απενεργοποιηµένος, Σκλάβος: ενεργός CP = 1 à. Αφέντης: ενεργός, Σκλάβος: απενεργοποιηµένος Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 15

16 Ακµοπυροδότητα Flip-Flops Στο ακµοπυροδότητο flip-flop όλες οι αλλαγές στις εξόδους συµβαίνουν σε µία ακµή. Αποτελείται ουσιαστικά από τρία βασικά flip-flops. Μερικά ακµοπυροδότητα flipflops αντιδρούν στην αρνητική ακµή του ρολογιού και άλλα στη θετική ακµή. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 16

17 Ακµοπυροδότητα Flip-Flops Επιβάλει την τήρηση ορισµένων χρονικών προδιαγραφών για να λειτουργήσει σωστά: Χρόνος Προετοιµασίας και Χρόνος Κρατήµατος Όταν CP=0, το 3 ο FF παίρνει εισόδους (1,1) και διατηρεί την κατάσταση του. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 17

18 Ακµοπυροδότητα Flip-Flops Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 18

19 Ακµοπυροδότητα Flip-Flops Setup Time: Χρόνος Προετοιµασίας πριν την ακµή στον οποίο η είσοδος D πρέπει να κρατηθεί σταθερή για να κλειδωθεί. Hold Time: Χρόνος Κρατήµατος µετά την ακµή στον οποίο η είσοδος D πρέπει να κρατηθεί σταθερή για να κλειδωθεί. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 19

20 JK Flip-Flop H απροσδιόριστη κατάσταση του RS εδώ προσδιορίζεται και αξιοποιείται. 0 0 Q t-1 Q t Q t-1 Q t Με JK=00 διατηρεί την προηγούµενη κατάσταση Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 20

21 JK Flip-Flop H απροσδιόριστη κατάσταση του RS εδώ προσδιορίζεται και αξιοποιείται Q0 t-1 Q0 t-1 Q1 t Q t-1 Με JK=01 µηδενίζεται Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 21

22 JK Flip-Flop Q t-1 1 Q0 t-1 Q1 t-1 Q0 t-1 0 Με JK=10 τίθεται Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 22

23 JK Flip-Flop Με JK=11 αντιστρέφει την προηγούµενη κατάσταση Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 23

24 JK Flip-Flop H απροσδιόριστη κατάσταση του RS εδώ προσδιορίζεται και αξιοποιείται. R S Αν CP=1 για αρκετό χρόνο και J=K=1 τότε οι έξοδοι θα αντιστρέφονται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται τα edge-triggered, master-slave ffs. retain set-reset invert Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 24

25 JK Flip-Flop Με JK = 00 διατηρεί την προηγούµενη κατάσταση Q Q Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 25

26 JK Flip-Flop Με JK = 01 µηδενίζει το D Flip Flop Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 26

27 JK Flip-Flop Με JK = 10 θέτει το FF στην µονάδα 1 0 Q' Q 1 Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 27

28 JK Flip-Flop Με JK = 11 αντιστρέφει 1 1 Q' 0 Q' Η θετική ακµή εξασφαλίζει ότι θα γίνει µία φορά η αντιστροφή Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 28

29 T Flip-Flop Είναι µία παραλλαγή του JK µε µία µόνο είσοδο Τ και όταν Τ=1 αντιστρέφει την κατάστασή του. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 29

30 T Flip-Flop Υπάρχουν πολλοί τρόποι σχεδίασης ενός Flip Flop Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 30

31 Χαρακτηριστικοί Πίνακες Q(t+1) = JQ'+K'Q Q(t+1) = D Q(t+1) = T xor Q Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 31

32 Ασύγχρονες είσοδοι Παρέχουν δυνατότητα θέσης /µηδένισης ανεξάρτητης του ρολογιού Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 32

33 Γραφικά Σύµβολα Flip-Flops Το τρίγωνο δείχνει λειτουργία στη θετική ακµή. Το τρίγωνο µε ένα κύκλο δείχνει λειτουργία στην αρνητική ακµή. Παρέχονται και οι δύο συµπληρωµατικές έξοδοι. Παρέχονται ασύγχρονες είσοδοι θέσης και µηδένισης. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 33

34 Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωµάτων Η ανάλυση των ακολουθιακών κυκλωµάτων έγκειται στην εύρεση ενός πίνακα ή διαγράµµατος για τη χρονική ακολουθία εισόδων, εξόδων και εσωτερικών καταστάσεων. Επόµενη Κατάσταση Παρούσα Κατάσταση Εξισώσεις κατάστασης Α(t+1)=A(t)x(t)+B(t)x(t) B(t+1)=A (t)x(t) A(t+1)=Ax+Bx B(t+1)=A x y(t)=(a+b)x Υπολογισµός Επόµενης Κατάστασης Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 34

35 Πίνακας Καταστάσεων A(t+1)=Ax+Bx B(t+1)=A x y(t)=(a+b)x Η µετάβαση καταστάσεων προϋποθέτει την έλευση ακµών ρολογιού οι οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα Αντιµετωπίζεται όπως το αριστερό µέρος των πινάκων αλήθειας Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 35

36 Πίνακας Καταστάσεων Εναλλακτική µορφή του Πίνακα Καταστάσεων Οι πληροφορίες που περιέχονται στον πίνακα καταστάσεων µπορούν να παρασταθούν σχηµατικά µε το διάγραµµα καταστάσεων. Χρήση σε HDLs Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 36

37 Συναρτήσεις εισόδου των Flip Flops Ένα ακολουθιακό κύκλωµα µπορεί να περιγραφτεί από τις συναρτήσεις εξόδου καθώς και τις συναρτήσεις εισόδων των flip flops. J A =BC x+b Cx K A =B+y Κάθε είσοδος ενός FF ονοµάζεται όπως και η έξοδος Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούµε να σχεδιάσουµε ένα ακολουθιακό κύκλωµα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 37

38 Ανάλυση Ακολουθιακού Κυκλώµατος Ανάλυση ακολουθιακού κυκλώµατος: 1. Υπολογισµός των δυαδικών τιµών κάθε συνάρτησης εισόδου flip flop µε την παρούσα κατάσταση και τις µεταβλητές εισόδου. 2. Χρήση του χαρακτηριστικού πίνακα για καθορισµό της επόµενης κατάστασης. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 38

39 Κύκλωµα µε D flip flop D A = A xor x xor y Η επόµενη κατάσταση ταυτίζεται µε την είσοδο D A Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 39

40 Ακολουθιακό κύκλωµα µε JK FFs JA = B KA = Bx JB = x KB = A x Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 40

41 Παράδειγµα: Ακολουθιακό κύκλωµα µε JK FFs JA = B KA = Bx JB = x KB = A x Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 41

42 Ακολουθιακό κύκλωµα µε T FFs T A = Bx T B = x y = AB Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 42

43 Ακολουθιακό κύκλωµα µε T FFs Προσοχή: η έξοδος δηλώνεται και εσωτερικά στην κάθε κατάσταση Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 43

44 Μοντέλα Mealy και Moore Οι έξοδοι είναι συναρτήσεις της παρούσας κατάστασης και των εισόδων. Οι έξοδοι είναι συναρτήσεις της παρούσας κατάστασης µόνο. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 44

45 Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων Ελαχιστοποίηση του κυκλώµατος: ελαχιστοποίηση πυλών και αριθµού flip flops (ή αλλιώς αριθµού καταστάσεων). Οι αλγόριθµοι ελαχιστοποιούν τις εσωτερικές καταστάσεις χωρίς να αλλάζουν τις προδιαγραφές εισόδου/εξόδου. Κατάσταση Είσοδος Έξοδος a a b c d e f f g f g a Οι εσωτερικές καταστάσεις είναι αδιάφορες. Στόχος είναι να διατηρηθεί ίδια η ακολουθία εισόδων-εξόδων. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 45

46 Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων Κανόνας: Δύο καταστάσεις είναι ισοδύναµες αν για κάθε είσοδο δίνουν ακριβώς την ίδια έξοδο και στέλνουν το κύκλωµα στην ίδια ή σε ισοδύναµη κατάσταση. Όταν δύο καταστάσεις είναι ισοδύναµες τότε η µία από τις δύο µπορεί να απαλειφθεί. e d d Αντικατάσταση της g µε την ισοδύναµη της Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 46

47 Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 47

48 Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 48

49 Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων Κατάσταση a a b c d e f f g f g a Είσοδος Έξοδος a a b c d e d d e d e a Κατάσταση Είσοδος Έξοδος a a b c d e d d e d e a Η µείωση των εσωτερικών καταστάσεων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του αριθµού των flip flops αλλά και απλοποίηση των συνδυαστικών κυκλωµάτων αφού οι αχρησιµοποίητες καταστάσεις ισοδυναµούν µε αδιάφορους όρους. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 49

50 Κωδικοποίηση Καταστάσεων Κάθε κατάσταση πρέπει να έχει διακριτή τιµή Σε κυκλώµατα που δεν µας ενδιαφέρουν οι εσωτερικές καταστάσεις (οι έξοδοι δεν οδηγούνται κατευθείαν από αυτές) µπορούµε να τις κωδικοποιήσουµε µε δυαδικά ψηφία όπως θέλουµε για να ελαχιστοποιήσουµε το κόστος του κυκλώµατος. Μεγάλη εφαρµογή σε περιγραφές υψηλού επιπέδου Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 50

51 Κωδικοποίηση Καταστάσεων Πόσα δυαδικά ψηφία χρειαζόµαστε; Επηρεάζει ο αριθµός των ψηφίων το κύκλωµα; Διαφορετική ανάθεση συνδυασµών επηρεάζει το κύκλωµα; Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 51

52 Γνωστές Κωδικοποιήσεις Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 52

53 Σχεδίαση Ακολουθιακών Κυκλωµάτων Είναι η αντίστροφη διαδικασία της ανάλυσης. Θέτουµε κάποιες προδιαγραφές για ένα κύκλωµα (πχ διάγραµµα καταστάσεων) Ελαχιστοποιούµε το πλήθος των καταστάσεων Αυτοµατοποιηµένα βήµατα µε αλγόριθµους σύνθεσης Αναθέτουµε δυαδικές τιµές στις καταστάσεις Σχεδιάζουµε το λογικό διάγραµµα Φτιάχνουµε τον κωδικοποιηµένο πίνακα καταστάσεων Απλοποιούµε τις συναρτήσεις κατάστασης και εξόδου Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 53

54 Παράδειγµα µε D-FF Προδιαγραφές: Ζητείται κύκλωµα που θα ανιχνεύει µία ακολουθία τριών ή περισσοτέρων µονάδων σε µία σειριακή ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 54

55 Παράδειγµα µε D-FF Έχουµε 4 καταστάσεις και τις κωδικοποιούµε µε 4 δυαδικές λέξεις των 2 ψηφίων η κάθε µία: S 0 :00, S 1 :01, S 2 :10, S 3 :11 Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 55

56 Παράδειγµα µε D-FF Στην περίπτωση των D-FF η επόµενη κατάσταση ταυτίζεται µε την τιµή της εισόδου πριν την έλευση της ακµής του ρολογιού Στους χάρτες τοποθετούµε τις τιµές των εισόδων των D-FF που ταυτίζονται µε τις τιµές της επόµενης κατάστασης. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 56

57 Παράδειγµα µε D-FF Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 57

58 Πίνακες Διέγερσης των flip flops Όταν χρησιµοποιούνται RS, T, JK Flip Flop η διαδικασία σχεδίασης είναι πιο περίπλοκη καθώς οι συναρτήσεις εισόδων πρέπει να υπολογιστούν από την µετάβαση µεταξύ καταστάσεων Πίνακας Διέγερσης (Excitation Table): Πίνακας που δίνει τις απαιτούµενες εισόδους για ορισµένη αλλαγή της κατάστασης. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 58

59 Πίνακες Διέγερσης των flip flops Πίνακας Διέγερσης (Excitation Table): Πίνακας που δίνει τις απαιτούµενες εισόδους για ορισµένη αλλαγή της κατάστασης. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 59

60 Παράδειγµα Σχεδίασης µε JK FF Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 60

61 Παράδειγµα Σχεδίασης µε JK FF Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 61

62 Παράδειγµα Σχεδίασης µε JK FF Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 62

63 Σχεδίαση µε T Flip Flops Προδιαγραφές: Ζητείται µετρητής από το Μετρητής: κύκλωµα που διέρχεται από όλες τις καταστάσεις 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000,... Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 63

64 Σχεδίαση µε T Flip Flops Οι αχρησιµοποίητες καταστάσεις αποτελούν αδιάφορους όρους. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 64

65 Σχεδίαση µε T Flip Flops Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 65

66 Σχεδίαση µε Αχρησιµοποίητες Καταστάσεις Οι αχρησιµοποίητες καταστάσεις αποτελούν αδιάφορους όρους. Παράδειγµα: Υλοποίηση ακολουθιακού κυκλώµατος µε RS FFs Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 66

67 Παράδειγµα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 67

68 Παράδειγµα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 68

69 Σχεδίαση µε Αχρησιµοποίητες Καταστάσεις Το κύκλωµα δεν πρέπει να βρεθεί σε µία από τις αχρησιµοποίητες καταστάσεις του γιατί τότε θα έχει απροσδιόριστη συµπεριφορά. Έτσι αρχικά τα Flip Flops αρχικοποιούνται σε προκαθορισµένη κατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίζουµε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ταλαντεύεται το κύκλωµα ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 000 αχρησιµοποίητες καταστάσεις µε κίνδυνο να µην µπορεί να εξέλθει από αυτές Π.χ αχρησ.: 000, 110, 111 Αν συµβεί αυτό τότε ξανασχεδιάζουµε το κύκλωµα έτσι ώστε να σπάσουµε τους κύκλους. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 69

70 Σχεδίαση µε Αχρησιµοποίητες Καταστάσεις Αποφυγή άκυρων καταστάσεων µε κύκλους Όλες οι αδιάφορες καταστάσεις θα πηγαίνουν σε µοναδική επόµενη που θα χειρίζεται το λάθος. Όλες οι αδιάφορες καταστάσεις θα πηγαίνουν σε οποιαδήποτε έγκυρη επόµενη. State Machines µε χειρισµό λάθους Το κύκλωµα µπορεί να είναι απλούστερο αλλά δεν υπάρχει χειρισµός λάθους Σχεδίαση µε αδιάφορες καταστάσεις και σε περίπτωση κύκλων επανασχεδίαση Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 70

71 Σχεδίαση Μετρητών Ένα ακολουθιακό κύκλωµα που περνάει από µία προδιαγεγραµµένη ακολουθία καταστάσεων µε απλούς παλµούς ονοµάζεται µετρητής. Δεν έχει εισόδους Παράδειγµα: Δυαδικός µετρητής 3 bit 0 Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 71

72 Παράδειγµα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 72

73 Παράδειγµα: Μετρητής µε µη δυαδική ακολουθία Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 73

74 Παράδειγµα: Μετρητής µε µη δυαδική ακολουθία JA = B KA = B JB = C KB = 1 JC = B KC = 1 Με ανάλυση εξετάζουµε αχρησιµοποίητες καταστάσεις Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα 74

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops . Συνδυαστικα κυκλωματα Ακολουθιακα κυκλωματα x x 2 x n Συνδυαστικο κυκλωμα z z 2 z m z i =f i (x,x 2,,x n ) i =,2,,m 2. Ακολουθιακα κυκλωματα: x n Συνδυαστικο m z y κυκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM)

Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 1 of 6 16/12/2003 9:23 µµ ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2003 Τµ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κρήτης Εργαστήριο 10: Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων (Finite State Machines - FSM) 12-15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση

Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Μοντέλα Αρχιτεκτονικής στην Σύνθεση Σχεδιαστικά Στυλ & Αρχιτεκτονική Ο σχεδιαστής επιλέγει Σχεδιαστικό στυλ prioritized interrupt instruction buffer bus-oriented datapath serial I/O direct memory access

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση

Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση 29 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2011 Διαλέξεις βδομάδας 8:

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΑΣΗΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΚΙ ΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/03/09 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ i ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD) ΧΑΡΙ ΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (P.L.C.) Γ. Χαµηλοθώρης Αθήνα, 2005 Βιβλιογραφία Ακολουθιακά και συνδυαστικά συστήµατα Bauer D., R. Bourgeois, M. Jakubowicz. Memotech

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα