Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review ental health checks diet medical ppointments blood pressure test KEEPING TRACK OF YOUR DIABETES It s not just about glucose

2 Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη Αν έχετε διαβήτη, ο έλεγχος της αρτηριακής σας πίεσης και της χοληστερόλης είναι το ίδιο σημαντικός όπως και ο έλεγχος της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα σας. Ο διαβήτης μπορεί να επηρεάζει το σώμα και την υγεία σας με διαφορετικούς τρόπους. Οι τακτικοί έλεγχοι, οι σωστές επιλογές υγιεινού τρόπου ζωής και η χρήση των φαρμάκων σας, όταν συνταγογραφούνται για σας, μπορούν να σας βοηθήσουν να ρυθμίζετε το διαβήτη σας και να αποφεύγετε επιπλοκές όπως η απώλεια όρασης, η καρδιοπάθεια ή το εγκεφαλικό επεισόδιο. Χρησιμοποιήστε αυτό το βιβλιάριο για να μάθετε: σε ποιες τιμές γλυκόζης, πίεσης και χοληστερόλης πρέπει να στοχεύετε ποιες εξετάσεις μπορείτε να κάνετε για την υγεία σας και πόσο συχνά πώς μπορούν να βοηθήσουν τα φάρμακα και η υγιεινή διαβίωση. Χρησιμοποιείτε το έντυπο Παρακολούθησης του Διαβήτη της NPS (NPS Diabetes Health Tracker) για να αναγράφετε όλα σας τα φάρμακα και εξετάσεις υγείας. It s not just about glucose If you have diabetes, managing your blood pressure and cholesterol are just as important as managing your blood glucose (sugar). Diabetes can affect your body and your health in different ways. Having regular check-ups, making healthy lifestyle choices and using your medicines when prescribed can help you manage your diabetes and prevent complications such as vision loss, heart disease or stroke. Use this booklet to find out: what your glucose, blood pressure and cholesterol targets are which health checks you can have and how often to have them how medicines and a healthy lifestyle can help. Use the NPS Diabetes Health Tracker to record all your medicines and health checks.

3 Η ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα σας Η διατήρηση της τιμής της γλυκόζης αίματος μέσα στα όρια στα οποία στοχεύετε μπορεί να σας βοηθήσει να προλάβετε επιπλοκές που σχετίζονται με το διαβήτη όπως απώλεια της όρασης καθώς και προβλήματα νεφρών και νεύρων. Τα φάρμακα κατά του διαβήτη βοηθούν να μειώνονται οι τιμές της γλυκόζης στο αίμα σας και να ελαττώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης αυτών των επιπλοκών. Η εξέταση HbA 1c δείχνει τη μέση τιμή γλυκόζης αίματος στο διάστημα των προηγούμενων 2-3 μηνών. Αυτή η εξέταση είναι διαφορετική από τα τεστ τρυπήματος των δαχτύλων που κάνουν μόνοι τους οι άνθρωποι στο σπίτι για να παρακολουθούν τις τιμές γλυκόζης στο αίμα τους. Γνωρίζετε το στόχο σας για την HbA 1c Για τον περισσότερο κόσμο, ο στόχος για την HbA 1c είναι 53 mmol/mol (ή 7%) ή λιγότερο. Κάνετε εξέταση για την HbA 1c σας τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Ρωτήστε τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί πώς θα μπορέσετε να πετύχετε τους ατομικούς σας στόχους για την HbA 1c και τις τιμές γλυκόζης αίματος. Keep track of your blood glucose Keeping your blood glucose within target can help you prevent diabetes-related complications like vision loss and kidney and nerve problems. Diabetes medicines help reduce your blood glucose levels and your risk of developing these complications. The HbA 1c test shows what your average blood glucose has been over the previous 2-3 months. This test is different from the finger prick tests that people do to monitor their own blood glucose levels at home. Know your HbA 1c target For most people, the HbA 1c target is 53 mmol/mol (or 7%) or less. Have your HbA 1c tested at least every 6 months. Ask your health professional about how you can reach your individual target HbA 1c and blood glucose levels.

4 Ρυθμίζετε την πίεσή σας Η υγιεινή διατροφή, η σωματική άσκηση και η λήψη φαρμάκων όταν τα συνταγογραφήσει ο γιατρός σας μπορεί να χαμηλώσουν την πίεσή σας και να σας βοηθήσουν ν αποφύγετε την καρδιακή προσβολή, το εγκεφαλικό, και τις βλάβες στα μάτια και τα νεφρά σας. Γνωρίζετε το στόχο σας για την πίεση Για τους περισσότερους διαβητικούς, ο στόχος για την αρτηριακή πίεση είναι 130/80 mm Hg ή πιο κάτω. Εξετάζετε την πίεσή σας τουλάχιστο κάθε τρεις μήνες. Ρωτήστε τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί τι είναι ο στόχος σας για την αρτηριακή πίεση του αίματος και τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στον τρόπο ζωής σας για να πετύχετε αυτόν το στόχο. Monitor your blood pressure Healthy eating, physical activity and taking medicines when prescribed can lower your blood pressure and help to prevent heart attack, stroke, and damage to your eyes and kidneys. Know your blood pressure target For most people with diabetes, the blood pressure target is 130/80 mm Hg or lower. Have your blood pressure checked at least every 3 months. Ask your health professional about your blood pressure target and the lifestyle changes you can make to help you reach it.

5 Ελέγχετε τη χοληστερόλη σας Αν έχετε διαβήτη, ο έλεγχος των επιπέδων της χοληστερόλης και άλλων λιπών που βρίσκονται φυσιολογικά στο αίμα σας είναι σημαντικός ειδικά αν διατρέχετε ήδη κίνδυνο καρδιοπάθειας. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και η λήψη φαρμάκων όταν χορηγούνται με συνταγή μπορούν να μειώσουν την ποσότητα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων (ένα άλλο είδος λιπών) στο αίμα σας και να βοηθήσουν στην πρόληψη καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Know your cholesterol and lipid targets Οι στόχοι για τους περισσότερους διαβητικούς είναι: ολική χοληστερόλη: λιγότερο από 4 mmol/l ολικά τριγλυκερίδια: λιγότερο από 2 mmol/l. Ελέγχετε τις τιμές της χοληστερόλης σας και των τριγλυκεριδίων τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Ρωτήστε τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί ποιοι είναι οι στόχοι σας και τι μπορείτε να κάνετε για να τους πετύχετε. Check your cholesterol If you have diabetes, checking the levels of cholesterol and other fats found naturally in your blood is important especially if you are already at risk of heart disease. Healthy eating, exercise and taking medicines when prescribed can reduce the amount of cholesterol and triglycerides (another type of fat) in your blood and help prevent heart disease and stroke. Know your cholesterol and lipid targets The targets for most people with diabetes are: total cholesterol: less than 4 mmol/l total triglycerides: less than 2 mmol/l. Have your cholesterol and triglyceride levels checked at least once every year. Ask your health professional what your targets are and what you can do to reach them.

6 Κάνετε τακτικά εξετάσεις υγείας Υπάρχουν διάφορες εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε κάθε χρόνο για να είστε βέβαιοι ότι οποιεσδήποτε επιπλοκές εμφανιστούν θα ανιχνεύονται έγκαιρα, θα παρακολουθούνται και θα αντιμετωπίζονται με θεραπεία. Αυτές είναι γνωστές ως Ετήσιος Κύκλος Φροντίδας του Διαβήτη (Diabetes Annual Cycle of Care). Πώς μπορεί να με βοηθήσει ο Ετήσιος Κύκλος Φροντίδας του Διαβήτη; Ο Ετήσιος Κύκλος Φροντίδας του Διαβήτη είναι ένας τρόπος που επιτρέπει σε σας και στο γιατρό σας να προγραμματίζετε όλες τις εξετάσεις και ελέγχους που χρειάζεστε κάθε χρόνο. Σ αυτά περιλαμβάνονται: ενδελεχής οφθαλμολογικός έλεγχος εξέταση της λειτουργείας των νεφρών σας εξέταση των ποδιών έλεγχος όλων των φαρμάκων σας επανεξέταση της διατροφής και της σωματικής σας άσκησης έλεγχος των τιμών της HbA 1c, της πίεσής σας, της χοληστερόλης και άλλων λιπών. Have regular health checks There are a number of check-ups you can have every year to make sure that any complications are spotted early, monitored and treated. This is known as the Diabetes Annual Cycle of Care. How will the Diabetes Annual Cycle of Care help me? The Diabetes Annual Cycle of Care is a way for you and your doctor to plan all the health checks and tests you need each year. These include: a comprehensive eye examination testing your kidney function foot examination reviewing all your medicines a review of your diet and physical activity checking your HbA 1c, blood pressure, cholesterol and other fat levels.

7 Τι πρέπει να κάνω τώρα; Κλείστε ραντεβού με το γιατρό σας για να προγραμματίσετε τον Ετήσιο Κύκλο Φροντίδας του Διαβήτη σας. Αναφέρετε σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που σας παρακολουθούν όλα τα φάρμακα που παίρνετε επειδή κάποια από αυτά μπορεί να επηρεάζουν τη γλυκόζη αίματος ή την πίεσή σας. Παίρνετε όλα τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες, ακόμα κι αν αισθάνεστε καλά. Ο διαβήτης, η υψηλή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη μπορούν ενδεχομένως να επηρεάζουν το σώμα σας χωρίς να το αισθάνεστε. Ζητήστε από το γιατρό σας να σας παραπέμψει σε άλλους επαγγελματίες υγείας που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγχετε το διαβήτη σας (π.χ. σε διαιτολόγο για νασας δώσει συμβουλές για υγιεινή διατροφή). Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας αν δικαιούστε δωρεάν ειδική εξέταση για το διαβήτη (Diabetes MedsCheck) δηλαδή μια κατ ιδίαν συζήτηση μ ένα φαρμακοποιό σχετικά με τα φάρμακά σας και τη διαχείριση της γλυκόζης αίματος. Ρωτήστε το γιατρό σας αν δικαιούστε δωρεάν Κατ Οίκον Αναθεώρηση Φαρμάκων (Home Medicines Review). Χρησιμοποιείτε το έντυπο Παρακολούθησης Υγείας Διαβητικών της NPS (NPS Diabetes Health Tracker) για να καταγράφετε όλα σας τα φάρμακα και τις εξετάσεις υγείας. Παραγγείλετε ή κατεβάστε από το διαδίκτυο αντίτυπο από τη διεύθυνση ή τηλεφωνήστε στην NPS στο (02) What should I do now? Make an appointment with your doctor to plan your Diabetes Annual Cycle of Care. Tell all your health professionals about all the medicines you are taking, as some may affect your blood glucose or blood pressure. Take all your medicines as directed, even if you feel well. Diabetes, high blood pressure and high cholesterol can affect your body without you feeling it. Ask your doctor to refer you to the other health professionals who can help you manage your diabetes, (e.g. a dietician for healthy eating advice). Ask your pharmacist if you are eligible for a free Diabetes MedsCheck a private one-to-one conversation with a pharmacist about your medicines and blood glucose management. Ask your doctor if you qualify for a free Home Medicines Review. Use the NPS Diabetes Health Tracker to record all your medicines and health checks. Order or download a copy from or call NPS on (02)

8 Για να κλείσετε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service - TIS) στο Η υπηρεσία αυτή διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Τηλεφωνήστε στη Γραμμή Φαρμάκων της NPS (NPS Medicines Line) στο 1300 MEDICINE ( ), Δευτέρα Παρασκευή, 9πμ-5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, αν έχετε απορίες σχετικά με τα φάρμακά σας ή χρειάζεστε γενικές πληροφορίες για παρενέργειες. Αναφέρετε τυχόν παρενέργειες τηλεφωνώντας στη γραμμή Δυσμενών Φαρμακευτικών Επεισοδίων (Adverse Medicine Events (AME) line) στο απ οπουδήποτε στην Αυστραλία, Δευτέρα Παρασκευή, 9πμ-5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. To organise an interpreter, call Translating and Interpreting Service (TIS) National on This service is available 24 hours a day, 7 days a week. For more information, visit Call NPS Medicines Line on 1300 MEDICINE ( ), Monday-Friday, 9am-5pm AEST, if you have questions about your medicines or you need general information about side effects. Report possible side effects by calling the Adverse Medicine Events (AME) line on from anywhere in Australia, Monday-Friday, 9am-5pm AEST. Level 7/418A Elizabeth St Surry Hills NSW 2010 PO Box 1147 Strawberry Hills NSW Independent, not-for-profit and evidence based, NPS enables better decisions about medicines and medical tests. We are funded by the Australian Government Department of Health and Ageing National Prescribing Service Limited. ABN This information is not intended to take the place of medical advice and you should seek advice from a qualified health professional. Reasonable care is taken to ensure that this information is accurate at the date of creation. Where permitted by law, NPS disclaims all liability (including for negligence) for any loss, damage or injury resulting from reliance on or use of this information. NPS1356

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek

Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Greek Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΩΣΗ PROLAPSE WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN) PROLAPSE? ΤΙ ΕΙΝΑΙ H ΚΟΛΠΙΚH (Ή ΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΡΟΠΤΩΣΗ; WHAT ARE THE SIGNS OF PROLAPSE?

ΠΡΟΠΤΩΣΗ PROLAPSE WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN) PROLAPSE? ΤΙ ΕΙΝΑΙ H ΚΟΛΠΙΚH (Ή ΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΡΟΠΤΩΣΗ; WHAT ARE THE SIGNS OF PROLAPSE? WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN)? Your pelvic organs include your bladder, uterus (womb) and rectum (back passage). These organs are held in place by tissues called fascia and ligaments. These tissues

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Patient Information Leaflet: Information for the user Deanxit επικαλυμμένα δισκία Flupentixol (as dihydrochloride) + melitracen (as hydrochloride) Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.07.003 / 10.02.002 / 10.07.004 / 10.07.011 / 10.07.012 / 10.07.014 / 10.07.015 / 10.07.006 / 10.02.012 / 10.02.010 / 10.02.013 / 10.02.014

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δίαιτας / Diet guide

Οδηγός δίαιτας / Diet guide Οδηγός δίαιτας / Diet guide Περιεχόμενα Οδηγίες κατά την διάρκεια της δίαιτας Σύντομο βιογραφικό 4 Η φιλοσοφία μας 4 Εισαγωγή 5 Προετοιμασία Για Ζύγισμα 6 Επιτρεπόμενες Αλλαγές Φαγητών 6 Επιτρεπόμενη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Μιλώντας για τον διαβήτη Αρ. 42 Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010 Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Ο διαβήτης είναι η ονομασία που δίνεται σε μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων στις οποίες υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Greek School of Ayia Triada Birmingham

Greek School of Ayia Triada Birmingham 20132014 Greek School of Ayia Triada Midlands - Greek School of Ayia Triada Birmingham Information Pack for Parents We welcome you all back to Greek School of Ayia Triada and we hope you all had a lovely,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

N orth G reece P arkinson A ssociation

N orth G reece P arkinson A ssociation North Greece Parkin European Parkinson s Disease Association Διαβατήριο Πάρκινσον Parkinson s Passport Σημαντικές πληροφορίες εαν χρειαστώ βοήθεια Important information if i need help North Greece Parkinson

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Πιο κάτω θα βρείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις καταναλωτών από την Ομάδα Διαφώτισης για την διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT)

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT) ACTIVITIES Information boards at the Reception area, inside, outside or opposite the Lifts, in the Restaurant Entrance announce the Entertainment, the Activities, the Menus, the Functions and other useful

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ FUND ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ REGISTRATION NO. ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ HOTEL EMPLOYEES PROVIDENT FUND Τ.Π. 602 P.F. 602 Εισαγωγή και Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοαρθρίτιδα και Οστεοπόρωση. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Xειρουργός Ορθοπαιδικός Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΙΑΣΩ General

Οστεοαρθρίτιδα και Οστεοπόρωση. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Xειρουργός Ορθοπαιδικός Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΙΑΣΩ General Οστεοαρθρίτιδα και Οστεοπόρωση Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Xειρουργός Ορθοπαιδικός Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής ΙΑΣΩ General Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα; Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα; Η συνηθέστερη πάθηση

Διαβάστε περισσότερα