ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Τελικές εξετάσεις 23 Οκτωβρίου 2003 ιάρκεια: 2 ώρες ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) α) Ποια η διαφορά του χώρου καταστάσεων (state space) ενός προβλήµατος από τον χώρο αναζήτησης (search space). Πότε ένας αλγόριθµος αναζήτησης ονοµάζεται εξαντλητικός (exhaustive); (1.25) β) Σχεδιάστε το δένδρο αναζήτησης για το πρόβληµα των ιεραπόστολων και των κανιβάλων. Χρησιµοποιείστε τον αλγόριθµο πρώτα-κατά-πλάτος για την επέκταση του δένδρου. Μην αναπτύσσετε καταστάσεις που τις έχετε ήδη αναπτύξει σε άλλο κλαδί του δένδρου. Υπόδειξη: Για την αναπαράσταση των καταστάσεων χρησιµοποιείστε το συµβολισµό [x,y,z,w,πλευρά], όπου x ο αριθµός των ιεραποστόλων και y ο αριθµός των κανιβάλων που βρίσκονται στην αριστερή όχθη του ποταµού, z ο αριθµός των ιεραποστόλων και w ο αριθµός των κανιβάλων που βρίσκονται στην δεξιά όχθη και Πλευρά η πλευρά, Α ή, όπου βρίσκεται η βάρκα. Ισχύει x+z=3, y+w=3, ενώ πρέπει να ισχύει (x y ή x=0) και (z w ή z=0). Η αρχική κατάσταση είναι η [3,3,0,0,Α]. (1.25) α) Χώρος καταστάσεων ενός προβλήµατος ονοµάζεται το σύνολο όλων των έγκυρων καταστάσεων. οθέντος ενός προβλήµατος, χώρος αναζήτησης είναι το σύνολο όλων των καταστάσεων που είναι προσβάσιµες από την αρχική κατάσταση. O χώρος αναζήτησης είναι υποσύνολο του χώρου καταστάσεων. Ένας αλγόριθµος ονοµάζεται εξαντλητικός όταν το σύνολο των καταστάσεων που εξετάζει για να βρει τις απαιτούµενες λύσεις είναι ίσο µε το χώρο αναζήτησης. β) Στο σχήµα που ακολουθεί δίνεται ολόκληρο το δένδρο αναζήτησης. Με γκρι σηµειώνονται οι καταστάσεις που έχουν ήδη συναντηθεί σε άλλο σηµείο του δένδρου, οπότε και δεν αναπτύσσονται περαιτέρω.

2 [3,3,0,0,Α] [3,2,0,1 ] [2,2,1,1, ] [3,1,0,2, ] [3,3,0,0,Α] [3,3,0,0,Α] [3,2,0,1,Α] [3,3,0,0,Α] [3,2,0,1,Α] [3,1,0,2, ] [3,0,0,3, ] [2,2,1,1, ] [3,1,0,2,Α] [3,2,0,1,Α] [3,2,0,1,Α] [3,3,0,0,Α] [1,1,2,2, ] [3,0,0,3, ] [2,2,1,1,Α] [3,1,0,2,Α] [0,2,3,1, ] [1,1,2,2, ] [0,3,3,0,Α] [2,2,1,1,Α] [0,1,3,2, ] [0,2,3,1, ] [0,2,3,1,Α] [0,3,3,0,Α] [1,1,2,2,Α] [0,0,3,3, ] [0,1,3,2, ] [0,0,3,3, ] [0,1,3,2, ] [1,1,2,2,Α] [0,1,3,2,Α] [0,2,3,1,Α] [0,0,3,3, ] ΘΕΜΑ 2 ο (2.5 µονάδες) Έστω το πρόβληµα της τοποθέτησης τεσσάρων (4) βασιλισσών πάνω σε µια σκακιέρα 4x4, έτσι ώστε να µην απειλεί η µία την άλλη. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβληµα χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο αναρρίχησης λόφων. Χρησιµοποιείστε ευριστική συνάρτηση της επιλογής σας. Τερµατίστε την αναζήτηση όταν βρείτε τη λύση ή όταν συναντήσετε για δεύτερη φορά την ίδια κατάσταση.

3 Υπόδειξη 1: Για την αναπαράσταση των καταστάσεων θεωρείστε ότι κάθε βασίλισσα βρίσκεται και κινείται στη «δική της» στήλη. Έτσι, ένα διάνυσµα της µορφής [x, y, z, w], µε x, y, z, w {1, 2, 3, 4}, όπου οι αριθµοί x, y, z, w δηλώνουν τη γραµµή στην οποία βρίσκεται κάθε βασίλισσα, αρκεί για την αναπαράσταση των καταστάσεων. Επιλέξτε τυχαία αρχική κατάσταση. Η λογική επίλυσης της άσκησης είναι η εξής: Ξεκινώντας από µια τυχαία τοποθέτηση των βασιλισσών πάνω στη σκακιέρα, σε κάθε βήµα µετακινούµε µια από αυτές σε µια άλλη θέση στη στήλη της, µέχρι να βρούµε µια διάταξή τους όπου να µην υπάρχουν απειλές. Με δεδοµένο ότι κάθε βασίλισσα µπορεί να πάει σε τρεις θέσεις, οι δυνατές «κινήσεις» σε κάθε βήµα είναι 3x4=12. Κάθε µια από τις ενδεχόµενες επόµενες καταστάσεις βαθµολογείται βάσει της ευριστικής συνάρτησης και επιλέγεται αυτή µε τον µικρότερο βαθµό ως η νέα κατάσταση του αλγορίθµου αναζήτησης. Ως ευριστική συνάρτηση επιλέγουµε το πλήθος των απειλών που υπάρχουν µεταξύ των βασιλισσών. Επειδή κάθε απειλή είναι «διπλή», δηλαδή αν η βασίλισσα Α απειλεί την βασίλισσα Β τότε και η Β θα απειλεί την Α, «συµφωνούµε» να µην τις µετράµε τις απειλές διπλά. Ως αρχική κατάσταση επιλέγουµε την [1,1,1,1]. Στην κατάσταση αυτή υπάρχουν 6 απειλές. Αρχική κατάσταση: [1,1,1,1] = 6 υνατές κινήσεις: [2,1,1,1]=4 [1,2,1,1]=5 [1,1,2,1]=5 [1,1,1,2]=4 [3,1,1,1]=4 [1,3,1,1]=4 [1,1,3,1]=4 [1,1,1,3]=4 [4,1,1,1]=4 [1,4,1,1]=3 [1,1,4,1]=3 [1,1,1,4]=4 Επιλέγουµε την µετάβαση [1,4,1,1] υνατές επόµενες κινήσεις: [2,4,1,1]=1 [1,1,1,1]=6 [1,4,2,1]=2 [1,4,1,2]=2 [3,4,1,1]=3 [1,2,1,1]=5 [1,4,3,1]=2 [1,4,1,3]=1 [4,4,1,1]=3 [1,3,1,1]=4 [1,4,4,1]=2 [1,4,1,4]=2 Επιλέγουµε τη µετάβαση [2,4,1,1] υνατές επόµενες κινήσεις: [1,4,1,1]=3 [2,1,1,1]=4 [2,4,2,1]=2 [2,4,1,2]=3 [3,4,1,1]=3 [2,2,1,1]=3 [2,4,3,1]=1 [2,4,1,3]=0 [4,4,1,1]=3 [2,3,1,1]=3 [2,4,4,1]=2 [2,4,1,4]=1 Επιλέγουµε τη µετάβαση [2,4,1,3], η οποία αποτελεί και τη λύση του προβλήµατος, µιας και δεν υπάρχει καµία απειλή σε αυτή τη διάταξη των βασιλισσών.

4 ΘΕΜΑ 3 ο (2.5 µονάδες) Έστω το πρόβληµα του χρωµατισµού του χάρτη της Αυστραλίας µε τα τρία χρώµατα {κόκκινο, πράσινο, µπλε}, έτσι ώστε να µην υπάρχουν γειτονικές περιοχές µε ίδιο χρώµα. ιατυπώστε το πρόβληµα ως πρόβληµα ικανοποίησης περιορισµών, δηλαδή ορίστε τις µεταβλητές του προβλήµατος, τα πεδία τιµών τους και σχεδιάστε τον γράφο περιορισµών. Στη συνέχεια λύστε το πρόβληµα χρησιµοποιώντας αλγόριθµους ελέγχου συνέπειας. Υπόδειξη: Για γρηγορότερη επίλυση «υιοθετείστε» το ευριστικό µηχανισµό LCV (Least Constraint Variable), σύµφωνα µε τον οποίο, κάθε φορά που χρειάζεται να αποδώσουµε τιµή σε µια µεταβλητή, επιλέγουµε αυτή που συµµετέχει σε περισσότερους περιορισµούς. Χρειαζόµαστε 7 µεταβλητές, όπου κάθε µια αντιστοιχεί σε µια περιοχή της Αυστραλίας. Έστω WA, NT, SA, Q, NSW, V και T τα ονόµατά τους, από τα αρχικά γράµµατα των αντίστοιχων περιοχών. Όλες οι µεταβλητές έχουν το ίδιο πεδίο τιµών, δηλαδή τα τρία χρώµατα {κόκκινο, πράσινο, µπλε}. Οι περιορισµοί του προβλήµατος είναι οι παρακάτω: WA NT NT Q SA NSW WA SA SA Q SA V NT SA Q NSW NSW V Ο γράφος περιορισµών φαίνεται παρακάτω: NT Q WA SA NSW V T Από τους υπάρχοντες περιορισµούς δεν προκύπτει καµία µεταβολή στα αρχικά πεδία τιµών των µεταβλητών. Επιλέγουµε λοιπόν να αναθέσουµε τιµή στη µεταβλητή SA, η οποία συµµετέχει σε 5

5 περιορισµούς. Έστω SA=κόκκινο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα πεδία τιµών των υπολοίπων µεταβλητών να τροποποιηθούν λόγω των περιορισµών ως εξής: SA=κόκκινο WA {πράσινο, µπλε} ΝΤ {πράσινο, µπλε} Q {πράσινο, µπλε} NSW {πράσινο, µπλε} V {πράσινο, µπλε} T {κόκκινο, πράσινο, µπλε} Να σηµειωθεί ότι η συρρίκνωση των πεδίων τιµών των µεταβλητών δεν είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω συρρίκνωση των πεδίων τιµών άλλων µεταβλητών Στη συνέχεια επιλέγουµε τη µεταβλητή NT, η οποία συµµετέχει σε τρεις περιορισµούς. Έστω NT=πράσινο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα πεδία των υπολοίπων µεταβλητών να τροποποιηθούν ως εξής: SA=κόκκινο WA = µπλε ΝΤ = πράσινο Q = µπλε NSW {πράσινο, µπλε} V {πράσινο, µπλε} T {κόκκινο, πράσινο, µπλε} Το γεγονός ότι η µεταβλητή WA πήρε επαγωγικά την τιµή «µπλε» δεν επηρρεάζει καµία άλλη µεταβλητή. Ωστόσο, το γεγονός ότι η µεταβλητή Q πήρε επίσης την τιµή «µπλε» επηρεάζει τη µεταβλητή NSW, η οποία πλέον παίρνει την τιµή «πράσινο». Αυτό µε τη σειρά του επηρρεάζει τη µεταβλητή V, η οποία τελικά παίρνει την τιµή «µπλε». Άρα, τα νέα πεδία τιµών των µεταβλητών διαµορφώνονται ως εξής: SA=κόκκινο WA = µπλε ΝΤ = πράσινο Q = µπλε NSW=πράσινο V= µπλε T {κόκκινο, πράσινο, µπλε} Βλέπουµε ότι όλες οι µεταβλητές έχουν πάρει συγκεκριµένη τιµή, εκτός από τη µεταβλητή Τ. Με δεδοµένο ότι η µεταβλητή Τ δεν συµµετέχει σε κανέναν περιορισµό, µπορούµε για τη µεταβλητή αυτή να επιλέξουµε τυχαία µια τιµή από το πεδίο τιµών της. Έτσι λοιπόν µια ανάθεση χρωµάτων στις διάφορες περιοχές της Αυστραλίας είναι η εξής: SA=κόκκινο WA = µπλε ΝΤ = πράσινο Q = µπλε NSW=πράσινο V= µπλε T=κόκκινο Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες εναλλακτικές αναθέσεις χρωµάτων στις περιοχές. Το γεγονός ότι καταλήξαµε στη συγκεκριµένη ανάθεση έχει να κάνει µε τις «αποφάσεις» που πήραµε όταν αυθαίρετα επιλέξαµε χρώµατα για τις περιοχές SA, NT και T.

6 ΘΕΜΑ 4 ο (2.5 µονάδες) Γράψτε τις παρακάτω προτάσεις σε λογική πρώτης τάξης. α) Κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, του οποίου οι γονείς είναι και οι δύο πολίτες (είτε από γέννηση ή από καταγωγή) της Μεγάλης Βρετανίας ή κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας, είναι και αυτός πολίτης της Μεγάλης Βρετανίας από γέννηση. β) Κάθε άνθρωπος που γεννήθηκε εκτός της Μεγάλης Βρετανίας, για τον οποίο ένας από τους γονείς είναι πολίτης της Μεγάλης Βρετανίας από γέννηση, είναι και αυτός πολίτης της Μεγάλης Βρετανίας από καταγωγή. Χρησιµοποιείστε τα παρακάτω κατηγορήµατα: - Άνθρωπος(x): Ο x είναι άνθρωπος. - Χώρα(x): Η x είναι µια χώρα. - Γεννήθηκε(x,y): Ο x γεννήθηκε στη χώρα y. - Γονέας(x,y): Ο x είναι γονέας του y. - Κάτοικος(x,y): Ο x είναι κάτοικος της χώρας y. - Πολίτης_από_γέννηση(x,y): Ο x είναι πολίτης από γέννηση της y. - Πολίτης_από_καταγωγή(x,y): Ο x είναι πολίτης από καταγωγή της y. α) x, Άνθρωπος(x) Γεννήθηκε(x, Μεγάλη Βρετανία) ( y, Άνθρωπος(y) Γονέας(y,x) Πολίτης_από_γέννηση(y,Μεγάλη Βρετανία) Πολίτης_από_καταγωγή(y, Μεγάλη Βρετανία) Κάτοικος (y, Μεγάλη Βρετανία) ) Πολίτης_από_γέννηση(x, Μεγάλη Βρετανία) β) x, Άνθρωπος(x) Γεννήθηκε(x, Μεγάλη Βρετανία) ( y, Άνθρωπος(y) Γονέας(y,x) Πολίτης_από_γέννηση(y,Μεγάλη Βρετανία)) Πολίτης_από_καταγωγή(x, Μεγάλη Βρετανία)

7 ΘΕΜΑ 5 ο (2.5 µονάδες) Το αρχικό πρόγραµµα STRIPS σχεδιάστηκε για να ελέγχει το ροµπότ Shakey. Στην εικόνα φαίνεται µια έκδοση του κόσµου στον οποίο λειτουργούσε το Shakey, η οποία αποτελείται από 4 δωµάτια κατά µήκος ενός διαδρόµου, όπου κάθε δωµάτιο έχει µια πόρτα και έναν διακόπτη φωτός. Οι ενέργειες στον κόσµο του Shakey περιλαµβάνουν µετακίνηση από δωµάτιο σε δωµάτιο, σπρώξιµο µετακινούµενων αντικειµένων (κουτιά), αναρρίχηση και κατέβασµα από αντικείµενα (π.χ. κουτιά) και άναµµα και σβήσιµο του φωτός. Στην πραγµατικότητα βέβαια το ίδιο το ροµπότ δεν είχε όλες αυτές τις δυνατότητες, ωστόσο το πρόγραµµα STRIPS µπορούσε να βρίσκει πλάνα που ξεπερνούσαν τις δυνατότητες του Shakey. Οι έξι (6) ενέργειες που αναγνώριζε το πρόγραµµα STRIPS είναι οι ακόλουθες: Go(x,y). Μετακίνηση του Shakey από τη θέση x στη θέση y. Η ενέργεια απαιτεί ότι το Shakey βρίσκεται στη θέση x και ότι ο θέσεις x και y βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο. Θεωρούµε ότι κάθε πόρτα που συνδέει δύο δωµάτια ανήκει και στα δύο. Επίσης η ενέργεια απαιτεί το Shakey να βρίσκεται στο πάτωµα. Push(b,x,y): Σπρώξιµο του κουτιού b από τη θέση x στη θέση y. Απαιτείται τόσο το κουτί b όσο και το Shakey να βρίσκονται στη θέση x, ενώ οι θέσεις x και y βρίσκονται στο ίδιο δωµάτιο. Επίσης απαιτείται το Shakey να βρίσκεται στο πάτωµα. ClimbUp(b): Το Shakey αναρριχάται πάνω στο κουτί b. Φυσικά τα δύο αντικείµενα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση. ClimbDown(b): Το Shakey κατεβαίνει από το κουτί b. TurnOn(s): Το Shakey ανάβει τον διακόπτη s. Για το σκοπό αυτό το Shakey πρέπει να βρίσκεται επάνω σε ένα κουτί, το οποίο βρίσκεται στη θέση του διακόπτη. TurnOff(s): Το Shakey σβήνει τον διακόπτη s. Για το σκοπό αυτό το Shakey πρέπει να βρίσκεται επάνω σε ένα κουτί, το οποίο βρίσκεται στη θέση του διακόπτη. Ορίστε τα σχήµατα ενεργειών του Shakey καθώς και την αρχική κατάσταση όπως αυτή φαίνεται στη εικόνα, σύµφωνα µε το πρότυπο STRIPS. Για τους ορισµούς θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τα παρακάτω κατηγορήµατα: - At(obj, x): Το αντικείµενο obj βρίσκεται στη θέση x. Το αντικείµενο obj µπορεί να είναι είτε ένα κουτί, είτε ένας διακόπτης φωτός, είτε το Shakey. - On(b): Το Shakey βρίσκεται πάνω στο κουτί b. Η ειδική περίπτωση On(Floor) δηλώνει ότι το Shakey βρίσκεται στο πάτωµα. - Box(b): Το b είναι ένα κουτί - Location(x): Το x είναι µια θέση. - Room(x): Το x είναι ένα δωµάτιο. - Location_Room(x,y): Η θέση x βρίσκεται στο δωµάτιο y. - LightSwitch(s): Το s είναι διακόπτης φωτός. - SwitchOn(s): Ο διακόπτης s είναι αναµµένος - SwitchOff(s): Ο διακόπτης s είναι σβηστός

8 Υπόδειξη: Για την αρχική κατάσταση θα χρειαστεί να ονοµατίσετε κάποιες θέσεις (locations) στα διάφορα δωµάτια. Μολονότι θεωρητικά υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις σε κάθε δωµάτιο, εσείς ονοµατίστε µόνο όσες έχουν κάποιον ειδικό ρόλο για τη συγκεκριµένη αρχική κατάσταση. Για παράδειγµα, ονοµατίστε L1_1 τη θέση που είναι το Box1 ή L_Ls4 τη θέση που είναι το Ls4 κλπ. Βοήθεια: ίνονται οι προϋποθέσεις της ενέργειας Go(x,y) Location(x), Location(y), Room(z), Location_Room(x,z), Location_Room(y,z), At(Shakey, x), On(Floor) Για κάθε ενέργεια θα δηλώσουµε τις προϋποθέσεις της, τη λίστα προσθήκης και τη λίστα διαγραφής. Go(x,y): Προϋποθέσεις: Λίστα διαγραφής: At(Shakey, x) Λίστα προσθήκης: At(Shakey, y) Location(x), Location(y), Room(z), Location_Room(x,z), Location_Room(y,z), At(Shakey, x), On(Floor) Push(b,x,y): Προϋποθέσεις: Λίστα διαγραφής: Λίστα προσθήκης: Box(b), Location(x), Location(y), Room(z), Location_Room(x,z), Location_Room(y,z), At(Shakey, x), At(b,x), On(Floor) At(Shakey, x), At(b,x) At(Shakey, y), At(b,y) ClimbUp(b) Προϋποθέσεις: Box(b), Location(x), At(Shakey, x), At(b,x), On(Floor) Λίστα διαγραφής: On(Shakey, Floor) Λίστα προσθήκης: On(Shakey, b) ClimbDown(b) Προϋποθέσεις: Box(b), Location(x), At(b,x), On(b) Λίστα διαγραφής: On(Shakey, b) Λίστα προσθήκης: On(Shakey, Floor) TurnOn(s) Προϋποθέσεις: Λίστα διαγραφής: Λίστα προσθήκης: TurnOff(s) Προϋποθέσεις: Λίστα διαγραφής: Λίστα προσθήκης: Box(b), Switch(s), Location(x), At(b,x), At(s,x), On(b), SwitchOff(s) SwitchOff(s) SwitchOn(s) Box(b), Switch(s), Location(x), At(b,x), At(s,x), On(b), SwitchOn(s) SwitchOn(s) SwitchOff(s) Αρχική κατάσταση: Room(Room1), Room(Room2), Room(Room3), Room(Room4), Room(Corridor), LightSwitsh(LS1), LightSwitsh(LS2), LightSwitsh(LS3), LightSwitsh(LS4), Box(Box1), Box(Box2), Box(Box3), Box(Box4), Location(LDoor1), Location(LDoor2), Location(LDoor3), Location(LDoor4), Location(L_LS1), Location(L_LS2), Location(L_LS3), Location(L_LS4), Location(L1_1), Location(L1_2), Location(L1_3), Location(L1_4), Location(L3_1), Location_Room(LDoor1, Room1), Location_Room(LDoor1, Corridor),

9 Location_Room(LDoor2, Room2), Location_Room(LDoor2, Corridor), Location_Room(LDoor3, Room3), Location_Room(LDoor3, Corridor), Location_Room(LDoor4, Room4), Location_Room(LDoor4, Corridor), Location_Room(L1_1, Room1), Location_Room(L1_2, Room2), Location_Room(L1_3, Room3), Location_Room(L1_4, Room4), Location_Room(L3_1, Room3), At(Box1, L1_1), At(Box2, L1_2), At(Box3, L1_3), At(Box4, L1_4), At(LS1, L_LS1), At(LS2, L_LS2), At(LS3, L_LS3), At(LS4, L_LS4), At(Shakey, L3_1), On(Floor) ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 4 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 5 ΘΕΜΑΤΑ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Βασικές Αρχές και Τεχνικές Σχεδιασµού Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Σχεδιασµός Ενεργειών (Planning) Προβλήµατα σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο Έστω το πρόβληµα της τοποθέτησης τεσσάρων (4) βασιλισσών πάνω σε µια σκακιέρα 4x4, έτσι ώστε να µην απειλεί η µία την άλλη. Προσπαθήστε

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Design & Construction for High Standard Warehouse Floors. Design & Construction Team ibls & DFS

Design & Construction for High Standard Warehouse Floors. Design & Construction Team ibls & DFS Design & Construction for High Standard Warehouse Floors Design & Construction Team ibls & DFS NIKOS MARKETIS CEO OFDFS THEODOROS BLIKAS COMMERCIAL MANAGER OF IBLS Doha 3 May 2012 INTRODUCTION The purpose

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

259,37 109,25 58,60 274,61 58,28 278,63 71,61 121,13 42,04 105,36 42,04 105,37

259,37 109,25 58,60 274,61 58,28 278,63 71,61 121,13 42,04 105,36 42,04 105,37 Block No 9,Plot No B 9Β2 - ΑΝ- 2 PARKING 276,77 176,77 560.000,00 BASEMENT 3 Master bedrooms +guest room 76,48 17,40 2 parking places P 2b & P2a 69,42 59,08 54,39 259,37 Block No 9 Plot No (Γ) 9Γ2 -Κ-

Διαβάστε περισσότερα

Σε όλους τους χώρους του κεντρικού προγράμματος: Τοίχος Εισόδου

Σε όλους τους χώρους του κεντρικού προγράμματος: Τοίχος Εισόδου Σε όλους τους χώρους του κεντρικού προγράμματος: Τοίχος Εισόδου Κατασκευή τοίχου μήκους 11μ φάρδους 2μ ύψους 300 εκ από ξύλινο σκελετό με πλήρωση κόντρα-πλακέ θαλάσσης η άλλο υλικό ανθεκτικό στη βροχή,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε τα δεδομένα για τη δωρεά οργάνων και ιστών Δηλώστε την απόφασή σας στο Australian

Μάθετε τα δεδομένα για τη δωρεά οργάνων και ιστών Δηλώστε την απόφασή σας στο Australian Μάθετε τα δεδομένα για τη δωρεά οργάνων και ιστών Δηλώστε την απόφασή σας στο Australian Organ Donor Register (Αυστραλιανό Μητρώο Δωρητών Οργάνων). www.donatelife.gov.au Περιεχόμενα Τα δεδομένα που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές

General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος. Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος. Section Drawings Συναρμογές JANUARY / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings Συναρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία

Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία 4 Μαΐου 2015 Διεθνής Εκδήλωση Μεσιτείας Smart Cities India 2015 Σεμινάρια και Επιχειρηματικές Συναντήσεις 20-22 Μαΐου 2015, Νέο Δελχί, Ινδία Στα πλαίσια της Διεθνούς Εκδήλωσης Smart Cities India 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οικονομικής και Πολιτιστικής δράσης Ελλάδας- Κίνας

Ινστιτούτο Οικονομικής και Πολιτιστικής δράσης Ελλάδας- Κίνας και Στo πλαίσιo της προσπάθειας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, το Ινστιτούτο Οικονομικής Ελλάδας-Κίνας προσκαλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων ποτών στο 1 st B2B Tradeshow

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Τι γίνεται αν πρέπει να παίρνω ινσουλίνη; Υπάρχουν διαφορετικά είδη ινσουλίνης;

Τι γίνεται αν πρέπει να παίρνω ινσουλίνη; Υπάρχουν διαφορετικά είδη ινσουλίνης; Μιλώντας για τον διαβήτη Αρ. 24 Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010 ινσουλίνη & διαβήτης Insulin & diabetes - Greek Ενέσεις ινσουλίνης απαιτούνται όταν ο οργανισμός παράγει λίγη ή δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη,

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

160m 2 Need to experiment

160m 2 Need to experiment design by WHITEBOX ΑRCHITECTS - collaboration CHADI SAYADI text WHITEBOX - photos GEPRGE FAKAROS 160m 2 Need to experiment Το διαμέρισμα βρίσκεται στο παλαιό Φάληρο στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας κατασκευασμένης

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Αλέξιος Ν. Λιάκος

Βιογραφικό Σημείωμα. Αλέξιος Ν. Λιάκος Αλέξιος Ν. Λιάκος Διεύθυνση: Αθήνα Τηλ.: E-mail: alliakos@noa.gr alliakos@phys.uoa.gr Website: http://alexiosliakos.weebly.com ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας το θάνατο και τη δωρεά

Κατανοώντας το θάνατο και τη δωρεά Κατανοώντας το θάνατο και τη δωρεά 1 Κατανοώντας το θάνατο και τη δωρεά 2 Organ & Tissue Authority 2012 Τηλέφωνο: 02 6198 9800 Φαξ: 02 6198 9801 enquiries@donatelife.gov.au www.donatelife.gov.au Α ν διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα