Αρ. ιαγωνισµού: EE. 2/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. ιαγωνισµού: EE. 2/2009"

Transcript

1 Αρ. ιαγωνισµού: EE. 2/2009 Θέµα: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε διαγωνισµό, για την προµήθεια ειδών ένδυσης για προσωπικό της Cyta H Cyta προσκαλεί ενδιαφερόµενους να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε διαγωνισµό για την προµήθεια ειδών ένδυσης για προσωπικό της Cyta που διενεργείται µε κλειστή διαδικασία. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, ως ακολούθως: (α) Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφερόντος για συµµετοχή στο διαγωνισµό από ενδιαφερόµενους Προσφοροδότες. (β) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από προεπιλεγµένους Προσφοροδότες. Η Cyta θα έχει την επιλογή να εισέλθει σε Συµφωνία Προµήθειας, διάρκειας δύο χρόνων, µε τον επιτυχών Προσφοροδότη για κάθε τµήµα του διαγωνισµού, η οποία θα καλύπτει την αρχική και επιπρόσθετες παραγγελίες ειδών ένδυσης. H Cyta θα έχει την επιλογή να επεκτείνει τη διάρκεια της συµφωνίας ανά ένα έτος, για µέγιστη περίοδο δύο ετών, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1. Τµήµατα ιαγωνισµού Το έργο αφορά την προµήθεια όλων των εργασιών που περιγράφονται, για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα τµήµατα (Τµήµα Α ή/και Τµήµα Β ή/και Τµήµα Γ ή/και Τµήµα ή/και Τµήµα Ε). Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες της αρχικής παραγγελίας είναι ενδεικτικές και ο επιτυχών Προσφοροδότης αναµένεται να αποδεχτεί εύλογες αλλαγές στους τύπους και στις ποσότητες, πριν την υπογραφή της Συµφωνίας Προµήθειας ή την τοποθέτηση της παραγγελίας. Τµήµα Α α/α Είδος Ένδυσης Ενδεικτική ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1 Αντρικό Σακάκι Γυναικείο Σακάκι Αντρικό Παντελόνι Γυναικείο Παντελόνι Φούστα Φόρεµα Φόρεµα Εγκυµοσύνης 50 8 Γυναικεία Μπλούζα Γραβάτα Φουλάρι 375 Σηµ.: Για τα είδη ένδυσης 4, 5 και 6, οι υπάλληλοι θα κληθούν να επιλέξουν βάσει των προτιµήσεων τους, συγκεκριµένο αριθµό κοµµατιών. Η συνολική ποσότητα και για τα τρία είδη, δεν αναµένεται να ξεπερνά τα 625 κοµµάτια. 1

2 Τµήµα Β α/α Είδος Ένδυσης Ενδεικτική ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1 Αντρικό Πλεκτό Γιλέκο Γυναικείο Πλεκτό Γιλέκο Αντρικό Πουλόβερ (1) Αντρικό Πουλόβερ (2) 445 Τµήµα Γ α/α Είδος Ένδυσης Ενδεικτική ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1 Αντρικό Μπουφάν (1) Αντρικό Μπουφάν (2) Αντρικό Γιλέκο Σπορ Αντρικό Παντελόνι (σε δύο χρώµατα) Αντρική Βερµούδα Σπορ Αντρική Μπλούζα (σε δύο χρώµατα) Καπέλο 825 Τµήµα α/α Είδος Ένδυσης Ενδεικτική ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1 Αντρικό Υποκάµισο (1) (σε δύο χρώµατα) Αντρικό Υποκάµισο (2) Γυναικείο Υποκάµισο Γυναικείο Υποκάµισο (κοντό µανίκι) 625 Τµήµα Ε α/α Είδος Ένδυσης Ενδεικτική ποσότητα αρχικής παραγγελίας 1 Ρόµπα Χειµερινή Ρόµπα Καλοκαιρινή Επηρεαζόµενο Προσωπικό Το επηρεαζόµενο προσωπικό ανέρχεται σε 750 περίπου υπαλλήλους, παγκύπρια, το οποίο ανάλογα µε το τµήµα της Cyta στο οποίο εργάζεται, διαχωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες στολής. Η κάθε κατηγορία θα παραλάβει είδη ένδυσης από ένα ή περισσότερα τµήµατα του διαγωνισµού, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Κατηγορία Στολής Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Υπαλλήλων Παραλαβή Ειδών Ένδυσης από τα ακόλουθα τµήµατα 1 η Α, Β, 2 η Β, Γ, 3 η Β, Γ, 4 η Ε Σύνολο Προσωπικού 757 2

3 1.3. είγµατα Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να προσκοµίσουν δείγµατα για όλα τα είδη ένδυσης που περιλαµβάνονται στο τµήµα ή τµήµατα της προσφοράς για το/α οποίο/α θα υποβάλουν προσφορά, σε δύο φάσεις, ως εξής: i. Υποβολή Πρότυπων ειγµάτων κατά την υποβολή προσφοράς από τους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες Οι προεπιλεγµένοι Προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους ένα (1) Πρότυπο δείγµα για κάθε είδος ένδυσης που περιλαµβάνεται στο/α τµήµα/τα του διαγωνισµού για το/α οποίο/α θα υποβάλουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο Προσφοροδότης επιθυµεί να υποβάλει δύο (2) επιλογές υφασµάτων για όλα ή για κάποια από τα είδη ένδυσης, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 1.5: Υφάσµατα, τότε µε την προσφορά του θα πρέπει να υποβάλει δύο (2) Πρότυπα είγµατα για το συγκεκριµένο είδος. Στα Πρότυπα είγµατα, θα επιτραπεί µερική απόκλιση από τις προδιαγραφές, µόνον όσον αφορά τα απαιτούµενα χρώµατα των υφασµάτων και πλεκτών. Οι Προσφοροδότες όµως θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν, όπου είναι δυνατό, υφάσµατα σε παρόµοιες αποχρώσεις. Νοείται ότι για τα είδη ένδυσης τα οποία θα κατασκευαστούν σε δύο διαφορετικά χρώµατα, θα υποβληθεί ένα µόνο Προκατασκευαστικό είγµα [Σπορ Αντρικό Παντελόνι & Σπορ Αντρική Μπλούζα (Τµήµα Γ), Αντρικό Υποκάµισο (1) (Τµήµα )]. Η Cyta θα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον επιτυχών Προσφοροδότη για κάθε τµήµα του διαγωνισµού, να προβεί σε µικρές τροποποιήσεις και διορθώσεις στα πρότυπα δείγµατα που θα προσκοµίσει, όσον αφορά το σχέδιο, ραφή, εφαρµογή και υλικά που έχει χρησιµοποιήσει (π.χ. κουµπιά, φερµουάρ). Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους και τα Πρότυπα είγµατα, το αργότερο τρεις (3) µήνες, από την ηµεροµηνία διάθεσης των εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες. ii. Υποβολή Προκατασκευαστικών ειγµάτων από τον επιτυχών Προσφοροδότη O επιτυχών Προσφοροδότης ανά τµήµα του διαγωνισµού, θα πρέπει να υποβάλει πριν τη µαζική παραγωγή της αρχικής παραγγελίας, ένα (1) Προκατασκευαστικό είγµα για κάθε είδος ένδυσης, σε όλα τα συνήθη µεγέθη για κάθε κατηγορία ενδύµατος (π.χ. πλεκτά, πουκάµισα, παντελόνια, µπλούζες), έτσι ώστε να καλύπτεται ένα εύρος µεγεθών που να κυµαίνεται από το σύνηθες µικρότερο µέχρι το σύνηθες µεγαλύτερο µέγεθος του µεγεθολογίου του κάθε Προσφοροδότη και η οποία θα καλύψει τις ανάγκες όλων των υπαλλήλων. Στα Προκατασκευαστικά είγµατα δεν θα επιτραπεί καµία απόκλιση από τις προδιαγραφές/απαιτήσεις, περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων χρωµάτων των υφασµάτων και πλεκτών, µε βάση τον κατάλογο Pantone. Τα Προκατασκευαστικά είγµατα θα πρέπει να παραδοθούν στη Cyta από τον επιτυχών Προσφοροδότη, το αργότερο τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Συµφωνίας Προµήθειας Τεχνικά Σχέδια Για την κατασκευή των Πρότυπων ειγµάτων, στα έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τα οποία θα δοθούν στους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες θα συµπεριληφθούν τεχνικά σχέδια για όλα τα είδη ένδυσης. Οι διαστάσεις που θα δοθούν στα τεχνικά σχέδια, θα αφορούν την κατασκευή µεσαίου µεγέθους (medium) Πρότυπων ειγµάτων. Ο επιτυχών Προσφοροδότης για κάθε τµήµα του διαγωνισµού, θα πρέπει να κατασκευάσει µε βάση το δικό του µεγεθολόγιο (κλίµακα µεγεθών), όλες τις απαιτούµενες µεγεθύνσεις του Πρότυπου είγµατος, για κατασκευή των Προκατασκευαστικών ειγµάτων, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 1.3: είγµατα. 3

4 1.5. Υφάσµατα Τα υφάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των ειδών ένδυσης, περιλαµβανοµένων των Πρότυπων ειγµάτων, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οι προεπιλεγµένοι Προσφοροδότες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν µε την προσφορά τους, µέχρι δύο (2) επιλογές υφασµάτων για κάθε είδος ένδυσης, νοουµένου ότι και οι δύο επιλογές πληρούν τις προδιαγραφές και βρίσκονται εντός των καθορισµένων ορίων. Στα Πρότυπα είγµατα, θα επιτραπεί µερική απόκλιση από τις προδιαγραφές, µόνον όσον αφορά τα απαιτούµενα χρώµατα των υφασµάτων και πλεκτών (κωδικοί Pantone). Οι Προσφοροδότες όµως θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν, όπου είναι δυνατό, υφάσµατα σε παρόµοιες αποχρώσεις, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 1.3: είγµατα. Α. Προδιαγραφές υφασµάτων για τα είδη ένδυσης του Τµήµατος Α Είδη Ένδυσης: Αντρικό Σακάκι, Γυναικείο Σακάκι, Αντρικό Παντελόνι, Γυναικείο Παντελόνι, Φούστα & Φόρεµα 55% polyester 45% wool ή 60% polyester 40% wool (light weight wool) Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Twill Οδηγίες Συντήρησης Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 423C- Light Grey εκτός από το γυναικείο σακάκι το οποίο θα είναι σε χρώµα 350C-Dark Green Είδη Ένδυσης: Φόρεµα Εγκυµοσύνης Jersey Viscose/Lycra Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Knitted Οδηγίες Συντήρησης Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 423C- Light Grey Είδη Ένδυσης: Γυναικεία Μπλούζα Jersey Viscose/Lycra Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Knitted Οδηγίες Συντήρησης Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 350C Dark Green Είδη Ένδυσης: Γραβάτα Βάρος / τετραγωνικό µέτρο Οδηγίες Συντήρησης Χρώµα (κωδικός pantone) 100% Woven Silk γρ. Woven Στεγνό καθάρισµα (Dry clean) 376C Light Green 4

5 Είδη Ένδυσης: Φουλάρι Βάρος / τετραγωνικό µέτρο Οδηγίες Συντήρησης Χρώµα (κωδικός pantone) 100% Silk γρ. Satin Στεγνό καθάρισµα (Dry clean) 423C Light Grey 158C Orange / Polca dots B. Προδιαγραφές υφασµάτων για τα είδη ένδυσης του Τµήµατος B Είδη Ένδυσης: Αντρικό Πλεκτό Γιλέκο & Γυναικείο Πλεκτό Γιλέκο 50% Acrylic 50% Wool Πλέξη 10 Gg Flat Knit Οδηγίες Συντήρησης Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 350C Dark Green 423C Light Grey 258 C Orange (Αντρικό) 350C Dark Green 364C Middle Green 158C Orange (Γυναικείο) Είδη Ένδυσης: Αντρικό Πουλόβερ (1) & Αντρικό Πουλόβερ (2) 50% Acrylic 50% Wool Πλέξη 10 Gg 2*2 Rib Οδηγίες Συντήρησης Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 350C Dark Green 423C Light Grey 258 C Orange (Αντρικό) (Πουλόβερ 1) 350C Dark Green 364C Middle Green 158C Orange (Γυναικείο) (Πουλόβερ 2) Γ. Προδιαγραφές υφασµάτων για τα είδη ένδυσης του Τµήµατος Γ Είδη Ένδυσης: Αντρικό Μπουφάν (1) 80-90% PA 10-20% PU Technical, Wind Repellent, Water Proof Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Χρώµα (κωδικός pantone) 425C Charcoal Grey Είδη Ένδυσης: Αντρικό Μπουφάν (2) & Αντρικό Γιλέκο 80-90% Cotton 10-20% PU Technical, Wind Repellent, Water Proof Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Twill Χρώµα (κωδικός pantone) 350C Dark Green 5

6 Είδη Ένδυσης: Σπορ Αντρικό Παντελόνι (σε δύο χρώµατα) & Αντρική Βερµούδα 100% Cotton Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Woven Χρώµα (κωδικός pantone) 350C Dark Green & 423C Light Grey (παντελόνι) 423C Light Grey (Βερµούδα) Είδη Ένδυσης: Σπορ Αντρική Μπλούζα (σε δύο χρώµατα) Pique 100% Cotton (τύπου Lacoste) Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Pique Χρώµα (κωδικός pantone) 423C Light Grey & 363C Μιddle Green Είδη Ένδυσης: Καπέλο Βάρος / τετραγωνικό µέτρο Πλύσιµο στο πλυντήριο Χρώµα (κωδικός pantone) 100% Cotton γρ. Woven Πλύσιµο στο πλυντήριο 423C Light Grey. Προδιαγραφές υφασµάτων για τα είδη ένδυσης του Τµήµατος Είδη Ένδυσης: Αντρικό Υποκάµισο (σε δύο χρώµατα) Easy Iron CVC 60-80% Cotton 20-40% Polyester Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Twill Χρώµα (κωδικός pantone) 424C Middle Grey & Άσπρο Είδη Ένδυσης: Αντρικό Υποκάµισο (2) 100% Cotton Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Oxford Χρώµα (κωδικός pantone) 423C Light Grey 6

7 Είδη Ένδυσης: Γυναικείο Υποκάµισο & Γυναικείο Υποκάµισο (κοντό µανίκι) Cotton/ Nylon/ Lycra Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Twill Χρώµα (κωδικός pantone) 423C Light Grey E. Προδιαγραφές υφασµάτων για τα είδη ένδυσης του Τµήµατος E Είδη Ένδυσης: Γυναικεία Ρόµπα Χειµερινή & Γυναικεία Ρόµπα Καλοκαιρινή Cotton/ Nylon/ Lycra Βάρος / τετραγωνικό µέτρο γρ. Woven Χρώµα (κωδικός pantone) 423C Light Grey/376C Light Green/364C Middle Green 1.6. Άλλα Υλικά Κουµπιά Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν κουµπιά από ακρυλικό άριστης ποιότητας, σε χρωµατισµούς σχετικούς µε αυτούς των υφασµάτων. Όπου για συγκεκριµένα είδη ένδυσης θα προδιαγράφεται συγκεκριµένος τύπος κουµπιών, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο τύπος αυτός Φερµουάρ Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν φερµουάρ ψηλής αντοχής, µε εύκολο άνοιγµα/κλείσιµο και σε χρωµατισµούς ανάλογους µε αυτούς των υφασµάτων. Όπου για συγκεκριµένα είδη ένδυσης θα προδιαγράφεται συγκεκριµένος τύπος φερµουάρ, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο τύπος αυτός Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν για την εσωτερική επένδυση όπου ισχύει, συνθετική φόδρα, βάρους γρ./τµ. Θα πρέπει να είναι σε χρωµατισµούς ανάλογους µε αυτούς των υφασµάτων, να µην ξεβάφει στο πλύσιµο και η αλλαγή διαστάσεων στην πλύση (συστολή) να είναι λιγότερη από 1% Κέντηµα Λογότυπου Cyta Σε συγκεκριµένα είδη ένδυσης όπου θα απαιτείται να κεντηθεί το λογότυπο της Cyta, βάσει των οδηγιών κατασκευής που δίνονται στα τεχνικά σχέδια, το λογότυπο θα πρέπει να κεντηθεί µε πλάτος τέσσερα (4) εκατοστά. Στους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες θα δοθεί το λογότυπο της Cyta σε σχεδιαστικό πρόγραµµα Καταγραφή Μεγεθών Επηρεαζόµενων Υπαλλήλων Τα Προκατασκευαστικά είγµατα, θα χρησιµοποιηθούν για δοκιµή από όλους τους επηρεαζόµενους υπαλλήλους, µε σκοπό τον εντοπισµό του κατάλληλου µεγέθους για το κάθε είδος ένδυσης που θα παραλάβουν. Ο επιτυχών Προσφοροδότης ανά τµήµα προσφοράς, θα έχει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει την καταγραφή των µεγεθών όλων των επηρεαζόµενων υπαλλήλων για τα είδη ένδυσης που θα προµηθεύσει, µε βάση αναλυτικές ονοµαστικές καταστάσεις που θα του κοινοποιήσει η Cyta. Η καταγραφή των µεγεθών του προσωπικού, θα γίνει σε χώρους που θα υποδείξει η Cyta σε κάθε επαρχία (Λευκωσία, Λεµεσός, Πάφος, Λάρνακα και Αµµόχωστος) σε ηµεροµηνίες που θα συµφωνηθούν µεταξύ των δύο µερών. 7

8 Κατά τη δοκιµή των προκατασκευαστικών δειγµάτων, εάν τα υφιστάµενα µεγέθη, δεν ικανοποιούν τις ανάγκες συγκεκριµένων υπαλλήλων, ο επιτυχών Προσφοροδότης θα είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή επιπρόσθετων µεγεθών, για κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων αυτών. Όσον αφορά τα είδη ένδυσης, κατηγορίας παντελονιού (αντρικά και γυναικείο), ο επιτυχών Προσφοροδότης θα πρέπει επιπρόσθετα να καταγράψει τις ανάγκες του προσωπικού, όσον αφορά το µήκος του παντελονιού και να προβεί στις απαιτούµενες προσαρµογές που απαιτείται για κάθε υπάλληλο, πριν την παράδοση των ειδών ένδυσης. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωµένος να κοινοποιήσει στη Cyta, τα αποτελέσµατα της καταγραφής των µεγεθών για κάθε υπάλληλο, για σκοπούς ετοιµασίας και υποβολής της αρχικής παραγγελίας. Τα Προκατασκευαστικά δείγµατα θα παραµείνουν στην κατοχή της Cyta µέχρι την παραλαβή και αποδοχή της αρχικής παραγγελίας για σκοπούς σύγκρισης µε τα είδη ένδυσης που θα παραδοθούν στο προσωπικό και θα επιστραφούν στη συνέχεια στον επιτυχών Προσφοροδότη, ο οποίος στα πλαίσια υποβολής επιπρόσθετων παραγγελιών, θα πρέπει να διατηρεί τα δείγµατα για δοκιµή από το προσωπικό όπου αυτό απαιτείται (π.χ. ένταξη νέου προσωπικού στο θεσµό στολής, αυξοµείωση βάρους υφιστάµενου προσωπικού) Τοποθέτηση Παραγγελιών Η Cyta θα τοποθετήσει την αρχική παραγγελιά, καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες παραγγελίες κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Προµήθειας, συνοπτικά ανά είδος ένδυσης και ανά µέγεθος και αναλυτικά ανά υπάλληλο. Κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, ο επιτυχών Προσφοροδότης ανά τµήµα προσφοράς, θα είναι υποχρεωµένος να δεχτεί τυχόν επιπρόσθετες παραγγελίες, ανά τετράµηνο, για κάλυψη νέων αναγκών. Οι επιπρόσθετες παραγγελίες που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Προµήθειας, δεν αναµένεται να ξεπερνούν στο σύνολο τους, το 30% της αρχικής παραγγελίας Χώροι Παράδοσης Η παράδοση των παραγγελιών θα γίνει σε κτήρια της Cyta σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα υποδεικνύονται στον επιτυχών Προσφοροδότη, κατά την υποβολή της παραγγελίας Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Παραγγελιών Ο επιτυχών Προσφοροδότης θα είναι υποχρεωµένος να παραδώσει την αρχική παραγγελία, το αργότερο τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της παραγγελίας από τη Cyta. O χρόνος παράδοσης τυχών επιπρόσθετων παραγγελιών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2) µήνες, από την ηµεροµηνία υποβολής της παραγγελίας από τη Cyta Συσκευασία Τα είδη ένδυσης θα πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά σε νάιλον συσκευασία στην οποία θα τοποθετείται ετικέτα µε την περιγραφή και το µέγεθος του είδους. Επιπρόσθετα, τα είδη ένδυσης θα πρέπει να συσκευάζονται σε κατάλληλη χάρτινη, νάιλον ή άλλη συσκευασία ανά υπάλληλο, βάσει των αναλυτικών στοιχείων που θα δίνονται στον επιτυχών Προσφοροδότη κατά την υποβολή της παραγγελίας. Στη συσκευασία του κάθε υπαλλήλου, θα πρέπει να τοποθετείται εσωτερικά, δελτίο συσκευασίας (packing list), σε δύο αντίγραφα, στην οποία να αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και αριθµός υπαλλήλου, η επαρχία παράδοσης, τα είδη ένδυσης που περιλαµβάνονται στη συσκευασία και η ποσότητα ανά είδος ένδυσης, καθώς και το µέγεθος ανά είδος ένδυσης. 8

9 1.12. Σηµάνσεις Στο εσωτερικό κάθε είδους ένδυσης, πρέπει να τοποθετηθεί υφασµάτινη ετικέτα, στην οποία να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: - Μέγεθος - - Χώρα προέλευσης - Οδηγίες συντήρησης - Όνοµα κατασκευαστή Επίσης, όπου ισχύει, θα πρέπει να ραφτεί εσωτερικά, ένα επιπρόσθετο κουµπί Έκταση Προσφοράς Οι προεπιλεγµένοι Προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλουν µόνο προσφορές οι οποίες θα καλύπτουν την προµήθεια όλων των εργασιών σε ένα ή περισσότερα Τµήµατα του διαγωνισµού (Τµήµα Α ή/και Τµήµα Β ή/και Τµήµα Γ ή/και Τµήµα ή/και Τµήµα Ε). Προσφορές οι οποίες θα καλύπτουν µερικές από τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε ένα ή περισσότερα Τµήµατα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη Ισχύς Προσφοράς Οι προσφορές των προεπιλεγµένων Προσφοροδοτών θα πρέπει να παραµείνουν ανοικτές για αποδοχή, για 120 ηµέρες από την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Οποιαδήποτε προσφορά θα ισχύει για µικρότερη περίοδο δεν θα ληφθεί υπόψη Τραπεζική Εγγύηση Η προσφορά των προεπιλεγµένων Προσφοροδοτών θα πρέπει να συνοδεύεται από µια ανέκκλητη και χωρίς όρους εγγυητική επιστολή προς όφελος της Cyta από Τράπεζα που είναι εξουσιοδοτηµένη από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να εκδίδει τέτοιες εγγυήσεις για το ποσό των: 8,000 Για το τµήµα Α 2,800 Για το τµήµα Β 11,000 Για το τµήµα Γ 5,000 Για το τµήµα 900 Για το τµήµα Ε Η εγγυητική επιστολή θα έχει ισχύ µέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος της προσφοράς που θα ανέρχεται σε 120 ηµέρες Κατακύρωση Προσφοράς Η Cyta διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει είτε ολόκληρα τµήµατα του διαγωνισµού σε διαφορετικούς Προσφοροδότες ή όλα τα τµήµατα του διαγωνισµού στον ίδιο Προσφοροδότη Αποδοχή Προσφοράς Η Cyta δεν είναι υποχρεωµένη να αποδεχτεί τη χαµηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη Προσφορά. 9

10 2. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (α) Έγγραφα πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο διαγωνισµό Τα παρών έγγραφα πρόσκλησης υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο διαγωνισµό, διατίθεται δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας προσφορών της Cyta στη διεύθυνση και από τα κεντρικά Cytashop της κάθε επαρχίας ως ακολούθως: Λευκωσία Λεωφόρος Αιγύπτου 14 Λεµεσός Οδός Αθηνών 89 Πάφος Λεωφόρος Γρίβα ιγενή 11 Αµµόχωστος Οδός Ελευθερίας 124, ερύνεια (β) Έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφοράς από τους Προεπιλεγµένους Προσφοροδότες Τα έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφοράς θα διατεθούν στους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες έναντι του µη επιστρεφόµενου ποσού των 50 πλέον ΦΠΑ για δύο (2) αντίγραφα, µε πληρωµή σε µετρητά ή επιταγή από τα Κεντρικά Cytashop της κάθε επαρχίας ή σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα προσφορών της Cyta, έναντι του µη επιστρεφόµενου ποσού των 25 πλέον ΦΠΑ µε χρήση πιστωτικής κάρτας. Στους προεπιλεγµένους Προσφοροδότες, οι οποίοι αγόρασαν προηγουµένως τα έγγραφα προδιαγραφών του ιαγωνισµού ΑΤ. 6/2009, τα έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προσφοράς θα παραχωρηθούν δωρεάν. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις ενδιαφέροντος συµµετοχής που να καλύπτουν την προµήθεια όλων των εργασιών σε ένα ή περισσότερα τµήµατα του διαγωνισµού (Τµήµα Α ή/και Τµήµα Β ή/και Τµήµα Γ ή/και Τµήµα ή/και Τµήµα Ε). ηλώσεις ενδιαφέροντος συµµετοχής οι οποίες καλύπτουν µερικές από τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε ένα ή περισσότερα τµήµατα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο διαγωνισµό, σε κλειστό φάκελο στο αυτόµατο κιβώτιο προσφορών της Cyta, στο ισόγειο των Κεντρικών της Γραφείων, στην οδό Τηλεπικοινωνιών 1, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, µέχρι τις 10:00 την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009, η οποία είναι η τελευταία ηµεροµηνία και ώρα υποβολής. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: «EE. 2/2009 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε διαγωνισµό για την προµήθεια ειδών ένδυσης για προσωπικό της Cyta Τελευταία ηµεροµηνία Υποβολής: 30 Οκτωβρίου 2009» Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το κιβώτιο προσφορών θα κλειδώσει αυτόµατα στις π.µ. ακριβώς, κατά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής, µε την ένδειξη «Κλειστό». ηλώσεις ενδιαφέροντος συµµετοχής στο διαγωνισµό, οι οποίες θα υποβάλλονται µετά την τελευταία ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, δεν θα γίνονται αποδεκτές, ούτε θα λαµβάνονται υπόψη. Η Cyta διατηρεί το δικαίωµα για επιπρόσθετη έρευνα πέραν των υποβληθεισών δηλώσεων συµµετοχής, αν κριθεί αναγκαίο. Η Cyta διατηρεί επίσης το δικαίωµα να µην αποδεχθεί οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής. CYTA All Rights Reserved 10

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Green Products. Εσώρουχα με οικολογική συνείδηση! Forget ego, think eco!

Green Products. Εσώρουχα με οικολογική συνείδηση! Forget ego, think eco! Basic Catalogue 1 2 Η MINERVA αποτελεί μια δυναμική εταιρεία στο χώρο της ένδυσης εδώ και 70 περίπου χρόνια. Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές υπήρξε πάντα η βασική αρχή της MINERVA. Η παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157

Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ. καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157 Κ ΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ καπελα 148-154 αξεσουαρ 155-157 ΚΑΠΕΛΑ ΣΕΛΙΔΑ 137 SOL S SUNNY 88110 ΠΕΝΤΑΠΛΕΥΡΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΙ 100% ελαφρώς λαναρισμένο βαμβάκι προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) 4 ραμμένες οπές για εξαερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδίωξή μας είναι η συνεχίση της σχεδιαστικής παράδοσης με νέες και πρωτότυπες προοπτικές. Ιδρυθείσα το 1991 στον Παλαμά Καρδίτσας και στελεχομένη

Επιδίωξή μας είναι η συνεχίση της σχεδιαστικής παράδοσης με νέες και πρωτότυπες προοπτικές. Ιδρυθείσα το 1991 στον Παλαμά Καρδίτσας και στελεχομένη 2 3 Επιδίωξή μας είναι η συνεχίση της σχεδιαστικής παράδοσης με νέες και πρωτότυπες προοπτικές. Ιδρυθείσα το 1991 στον Παλαμά Καρδίτσας και στελεχομένη από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, δραστηριοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

Basic Catalogue 1 2 Η MINERVA αποτελεί μια δυναμική εταιρεία στο χώρο της ένδυσης εδώ και 70 περίπου χρόνια. Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε προσιτό κόστος υπήρξε πάντα η βασική αρχή της MINERVA. Η παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EMBLEM PRINTMEDIA. Adhesion Film White, clings without glue, 150µ. Μήκος

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ EMBLEM PRINTMEDIA. Adhesion Film White, clings without glue, 150µ. Μήκος - Ιούνιος 2013 Adhesion Film White, clings without glue, 150µ * Vinyls * Λευκό φιλµ για τζάµι, επανατοποθετούµενο, κολλάει µέσα/έξω µε στατικό φορτίο () µετρο SOFADH - 54 137,2 X 25,00 34,30 156,00 6,24

Διαβάστε περισσότερα

N R. Komodromos 2014 / 2015

N R. Komodromos 2014 / 2015 C N R C Komodromos 2014 / 2015 C N R C CatalogueIce ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Η εταιρεία διατηρεί κάθε επιφύλαξη για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διαφορές χρωμάτων των προϊόντων του καταλόγου *The company is not responsible

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

AR1312-16 AR1312 Shower FM radio w/ suction cup. AR1500-14 AR1500 Bilite. Laser projector. AR1707-99 AR1707 Bath set in gift box (via R)

AR1312-16 AR1312 Shower FM radio w/ suction cup. AR1500-14 AR1500 Bilite. Laser projector. AR1707-99 AR1707 Bath set in gift box (via R) Διαθέσιμα προϊόντα στοκ σε ΠΡΟΣΦΟΡΑ, κάτω του κόστους. Στις παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκτυπώσεις, ο ΦΠΑ και τα μεταφορικά. Η ελάχιστη ποσότητα είναι 100,00 ευρώ καθαρής αξίας προϊόντων/κωδικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, Παπαστράτου 32 185 45 Πειραιάς τηλ. 210-4110718

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, Παπαστράτου 32 185 45 Πειραιάς τηλ. 210-4110718 G9508 65,19 Μεγέθη : S-2/M-2/ XL-2/XXL-3 -μαύρο G9510 65,19 Μεγέθη : S-2/M-2/ XL-1/XXL-4 G9511 37,07 Μεγέθη : M-2/ XL-1/XXL-2 -μαύρο G9512 37,07 Μεγέθη : M-3 -μαύρο G9625 63,- Μεγέθη : S-2/M-1/ XL-2/XXL-4

Διαβάστε περισσότερα

4662 1514000-90 3791 152500-09. Ø90 x 70(H) cm Ø40 x 62(H) cm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED 4662 1516000-41 3791 153500-54

4662 1514000-90 3791 152500-09. Ø90 x 70(H) cm Ø40 x 62(H) cm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED 4662 1516000-41 3791 153500-54 Μεταλλικά Τραπέζι καφενείου στρογγυλό χαμηλό Cofee shop round short table Τραπέζι στρογγυλό τρίποδο μασίφ Round solid tripode table ΑΓΑΛΒΑΝΙΣΤΟ / NON GALVANIZED ΑΓΑΛΒΑΝΙΣΤΟ / NON GALVANIZED 4662 1514000-90

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΣΕΤ. SPA ARMCHAIR Πολυθρόνα στοιβαζόμενη Με διάτρητο ύφασμα textilene Stackable armchair with textilene 57(W) x 61(D) x 44/86(H) cm

ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΣΕΤ. SPA ARMCHAIR Πολυθρόνα στοιβαζόμενη Με διάτρητο ύφασμα textilene Stackable armchair with textilene 57(W) x 61(D) x 44/86(H) cm ΑΛΟΥΜΙΝΟ ΣΕΤ 3588 SPA SET 001495000 Τραπέζι αυτόματο επεκτεινόμενο παραλ/μο & 6 πολυθρόνες σετ 7 τεμ. Automatic rectangular extending table & 6 armchairs set 7 pcs SPA ARMCHAIR Πολυθρόνα στοιβαζόμενη Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΙΔΙΚΑ. παιδικα 128-137

Π ΑΙΔΙΚΑ. παιδικα 128-137 Π ΑΙΔΙΚΑ παιδικα 128-137 20 ΧΡΩΜΑΤΑ 300 309 141 136 140 301 302 280 272 318 244 ΠΑΙΔΙΚΑ 225 220 712 269 115 SOL S REGENT KIDS 11970 ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟTHTA: JERSEY (ΜΟΝΟΠΛΑΚΟ) 150

Διαβάστε περισσότερα

AVDC SOL S REGENT 11380 SOL S MISS 11386. T-SHIRTS κοντομανικα jersey ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: REGENT KIDS 11970 ΣΕΛΙΔΑ 157

AVDC SOL S REGENT 11380 SOL S MISS 11386. T-SHIRTS κοντομανικα jersey ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: REGENT KIDS 11970 ΣΕΛΙΔΑ 157 T-HIRT κοντομανικα jersey AVDC 39 ΧΡΩΜΑΤΑ O REGENT 11380 T UNIEX T-HIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ 300 ΠΟΙΟTHTA JEREY 150 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ 350 T 380 Κυλινδρικό 381

Διαβάστε περισσότερα