ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ AIΣΘΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Κ. ΠΑΠΠΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ AIΣΘΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Κ. ΠΑΠΠΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ AIΣΘΗΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Κ. ΠΑΠΠΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & BIOΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ

2 ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

3 Δορυφορική καταγραφή λαμπερής θαλάσσιας περιοχής 17,700 km 2 στοβδινδικόωκεανό (26 Iαν. 1995, GMT 1804) Το φαινόμενο οφειλόταν σε βιοφωτισμó, εκλυόμενο από πυκνούς βακτηριακούς πληθυσμούς Vibrio harveyi PNAS (2005); 102; 14181

4 Vibrio harveyi

5 Bioluminescence is light produced by a chemical reaction within an organism. At least two chemicals are required: one which produces the light, generically called "luciferin, and an enzyme that drives or catalyzes the reaction, called "luciferase." The luciferase catalyzes the oxidation of luciferin resulting in light and an inactive "oxyluciferin" In most cases, fresh luciferin must be brought into the system, either through the diet or by internal synthesis. Bacterial luciferin is a reduced riboflavin phosphate (FMNH 2, pictured here) which is oxidized in association with a long-chain aldehyde, oxygen, and a luciferase. Chaenophryne longiceps

6 1960: O βιοφωτισμός στα βακτήρια είναι επαγώγιμο φαινόμενο

7 ΑΥΤΟΕΠΑΓΩΓΗ (AUTOINDUCTION, 1977) - QUORUM SENSING (1994) ΛΙΓΟΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΛΗΘΟΣ ( QUORUM ) ΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΑΥΤΟΕΠΑΓΩΓΗ ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΑΥΤΟΕΠΑΓΩΓΕΑΣ METΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ

8 Συμβίωση Vibrio fischeri Εuprymna scolopes Σύστημα luxi/r στο Vibrio fischeri

9 Μια χημική ουσία που εκλύεται από ένα οργανισμό μπορεί να ονομαστεί σήμα (signal) όταν: Παράγεται σε συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης του οργανισμού, σε συγκεκριμένες φυσιολογικές συνθήκες ή κατόπιν απόκρισης σε αλλαγές του περιβάλλοντος Συσσωρεύεται εξωκυττάρια και αναγνωρίζεται από ειδικό υποδοχέα Η συσσώρευση της, όταν υπερβαίνει ένα κατώφλι συγκέντρωσης, εγείρει μια συντονισμένη ανταπόκριση σε αυτήν Η ανταπόκριση στο σήμα αφορά σε φυσιολογικές αντιδράσεις πέραν αυτών της αποικοδόμησης του (για θρέψη ή αποτοξίνωση) Winzer et al., 2002, Microbiology 148: 909. Σύγχρονη ορολογία για qs σήματα: αυτοεπαγωγέας (autoinducer), φερομόνη (pheromone), quormone

10

11 Camilli & Bassler (2006) Science; 311:1113

12 Staphylococcus aureus Gram +: φερομόνες: ολιγοπεπτίδια, μηχανισμός δράσης: μεταγωγή σήματος

13 Bacillus subtilis

14 Πενταπεπτίδιο NNWNN: qs σήμα στο E. coli, υπεύθυνο για προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (Kolodkin-Gal et al. (2007) Science 318:652)

15 Gram-: φερομόνες: ΑΗLs, άλλες λιπαρές αμφίφιλες ενώσεις μηχανισμός δράσης: πρόσδεση σε μεταγραφικούς παράγοντες, μεταγραφική ρύθμιση (A) N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL); (B) N-(3-hydroxybutanoyl)-Lhomoserine lactone (HBHL); (C) N- hexanoyl-l-homoserine lactone (HHL); (D) N-(3-oxohexanoyl)-L - homoserine lactone (OHHL); (E) N- octanoyl-l-homoserine lactone (OHL); (F) N-(3-oxooctanoyl)-L - homoserine lactone (OOHL); (G) N- (3-hydroxy-7-cis-tetradecenoyl)-L - homoserine lactone (HtdeDHL); (H) N-(3-oxododecanoyl)-L -homoserine lactone (OdDHL). I,J: Two microbial diketopiperazines: (I) cyclo(l-pro-l- Tyr); (J) cyclo(δala-l-val). K: 2- Heptyl-3-hydroxy-4-quinolone (PQS). L: A furanone of Delisea pulchra, 4- bromo-5-(bromomethylene)-3-(1 - hydroxybutyl)-2(5h)-furanone. M: The butyrolactone putatively produced by Xanthomonas campestris. N: 3-Hydroxypalmitic acid methyl ester (3OH PAME) (Whitehead et al., 2001).

16 Σύστημα V. fisheri: AHL: 3-oxo-C6 HSL, υποδοχέας: LuxR, συνθετάση: LuxI

17 Γενικά στην επικοινωνία μέσω AHLs συμμετέχουν: Ι/R οικογένειες πρωτεϊνών συνθετάσης φερομόνης (Ι) μεταγραφικού παράγοντα (R) που ανταποκρίνεται σ αυτήν Περισσότερα του ενός QS συστήματα σε πολλούς οργανισμούς Pseudomonas aeruginosa

18 Nature Sep 15;437(7057):422-5 Membrane vesicles traffic signals and facilitate group activities in a prokaryote. Mashburn LM, Whiteley M.

19 Aνάλυση ολικής μεταγραφικής δραστηριότητας στο P. aeruginosa, κάτω από QS επαγωγή: γονίδια ενεργοποιούνται τουλάχιστον 38 καταστέλλονται ρύθμιση γονιδίων παθογένειας, αλλά και βασικού μεταβολισμού (σύνθεσης DNA/RNA, σύνθεσης πρωτεϊνών, αμινοξέων, βασικών μεταβολιτών) διαφορετικά γονίδια επάγονται ή καταστέλλονται από την 3ΟC12-HSL ή τη C4-HSL ή καιτιςδύο, και σε διαφορετική χρονική διαδοχή Schuster et al.; Wagner et al. (2003) J. Bacteriol. 185 επίδραση συνθηκών καλλιέργειας (οξυγόνωσης, θρεπτικού μέσου) στα αποτελέσματα των συστοιχιών

20 Gram - και Gram +: φερομόνη: τύπου ΑΙ-2 (V. harveyi) μηχανισμός δράσης: μεταγωγή σήματος Vibrio harvey

21 Επίλυση δομών συμπλόκων πρωτεϊνικών υποδοχέων για ΑΙ-2/ ΑΙ-2: LuxP / AI-2 V. harveyi, LsrB / AI-2 S. typhimurium: Μοριακός χαρακτηρισμός δύο αντιπροσώπων της ΑΙ-2 οικογένειας ως μεθυλτετραϋδροξυ-φουρανίων (S-THMF borate και R THMF) O AI-2 του V. harveyi είναι από τους ελάχιστους γνωστούς βορικούς διεστέρες με βιολογική σημασία Chen et al (2002) Nature 415:545 Miller et al (2004) Mol. Cell 15:677

22 ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ AHLs ΚΑΙ ΑΙ-2: ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SAM: S-αδενοσυλμεθειονίνη, HSL: λακτόνη ομοσερίνης, ΜΤΑ: μεθυλθειοαδενοσίνη, ΜΤR: μεθυλθειοριβόζη, SAH: S- αδενοσυλομοκυστεϊνη, SRH: S-ριβοζυλομοκυστεϊνη, DPD: διυδροξυπεντανοδιόνη SAM: πρόδρομο μόριο χρησιμοποιείται ως δότης ομάδων ομοσερίνης (AHLs) ήριβόζης(ai-2) ΣυνήθωςταβακτήριαπουαποικοδομούντηνSAH μέσω SAH υδρολάσης δεν φέρουν luxs-ομόλογα 50% των βακτηριακών γονιδιωμάτων διαθέτουν luxs-ομόλογα γονίδια

23

24 Gram - και Gram +: φερομόνη: τύπου ΑΙ-2 (V. harveyi) μηχανισμός δράσης: μεταγωγή σήματος Vibrio harvey

25 Cell-cell Communication in Bacteria Meeting (ASM), Austin TX, Oct 07 The major Vibrio cholerae autoinducer and its role in virulence factor production D. A. Higgins et al., Nature 450, (6 December 2007) doi: /nature06284 Here we describe the purification of CAI-1 and identify the molecule as (S)-3-hydroxytridecan-4- one, a new type of bacterial autoinducer. We provide a synthetic route to both the R and S isomers of CAI-1 as well as simple homologues, and we evaluate their relative activities. Synthetic (S)-3-hydroxytridecan-4-one functions as effectively as natural CAI-1 in repressing production of the canonical virulence factor TCP (toxin co-regulated pilus). These findings suggest that CAI-1 could be used as a therapy to prevent cholera infection and, furthermore, that strategies to manipulate bacterial quorum sensing hold promise in the clinical arena.

26 QS στο Αgrobacterium tumefaciens Nerium oleander

27 QS στο Αgrobacterium tumefaciens OOHL

28 TraI/TraR A. tumefaciens: Βιοχημικά δομικά μοντέλα οικογένειας I/R πρωτεϊνών I -τύπου AHL συνθετάσες: λακτονοποιούν και ακυλιώνουν την ομάδα μεθειονίνης της SAM δομικές ομοιότητες με GCN5-τύπου Ν-ακετυλτρανσφεράσες (GNAT) ACP ACP More et al. (1996) Science 272:1655 Watson et al. (2002) Mol Cell 9:685.

29 TraR: Moντέλο R-τύπου μεταγραφικών παραγόντων Zhu and Winans (1999) PNAS 96:4832 Zhu and Winans (2001) PNAS 98:1507

30 Δομή συμπλόκου TraR - ΑΑΙ (3-oxo-C8-HSL) - TraR χειριστή 5 -GATGTGCAGATCTGCACATC-3 Zhang RG et al. 2002, Nature: Structure of a bacterial quorum-sensing transcription factor complexed with pheromone and DNA.

31 . TraR YKG9 (B) yellow photoreactive protein (D) ομοιότητα με GAF δομές ομοιότητα με PAS δομές

32

33 H TraR ρυθμίζει γονίδια σύζευξης και αναδιπλασιασμού του Ti πλασμιδίου Pappas and Winans (2003) Mol. Microbiol. 48: 1059 Pappas and Winans (2003) Mol. Microbiol. 49: 441

34 Γονιδίωμα A. tumefaciens QS ptir10 patr10 LC CC

35 T-DNA genes: oncogenesis, opine synthesis virulence genes conjugal transfer genes replication and conjugal transfer genes opine uptake and catabolism genes

36 Pappas et al. (2004) Mol. Microbiol. 48: 1059 Pappas (2008) Plasmid 60: Pappas and Cevallos (2010), Biocommunication in Soil Bacteria, Springer

37 Nature Jul 31;454(7204): Epub 2008 Jun 18 A new class of homoserine lactone quorum-sensing signals. Schaefer AL, Greenberg EP, Oliver CM, Oda Y, Huang JJ, Bittan-Banin G, Peres CM, Schmidt S, Juhaszova K, Sufrin JR, Harwood CS. Department of Microbiology, University of Washington, Washington 98195, USA. Quorum sensing is a term used to describe cell-to-cell communication that allows celldensity-dependent gene expression. Many bacteria use acyl-homoserine lactone (acyl- HSL) synthases to generate fatty acyl-hsl quorum-sensing signals, which function with signal receptors to control expression of specific genes. The fatty acyl group is derived from fatty acid biosynthesis and provides signal specificity, but the variety of signals is limited. Here we show that the photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas palustris uses an acyl-hsl synthase to produce p-coumaroyl-hsl by using environmental p- coumaric acid rather than fatty acids from cellular pools. The bacterium has a signal receptor with homology to fatty acyl-hsl receptors that responds to p-coumaroyl-hsl to regulate global gene expression. We also found that p-coumaroyl-hsl is made by other bacteria including Bradyrhizobium sp. and Silicibacter pomeroyi. This discovery extends the range of possibilities for acyl-hsl quorum sensing and raises fundamental questions about quorum sensing within the context of environmental signalling.

38 Δίκτυα βακτηριακής επικοινωνίας στo περιβάλλον: Rhizobium sp: φέρουν τουλάχιστον 4 I- συνθετάσες, 5 R- μεταγραφικούς παράγοντες και ανταποκρίνονται σε οικίες και ξένες AHLs (4: 3-oxo-C6- HSL, C6-HSL, C8-HSL, 5: εκχύλισμα S. meliloti Rm1021) Βιοφίλμ P. aeruginosa - B. cepacia (CF): το κάθε βακτήριο ανταποκρίνεται και στις AHLs του άλλου βακτηρίου (cross-communication) SdiA εντεροβακτηρίων: R- μεταγραφικός παράγοντας που ανταποκρίνεται μόνο σε ξένες AHLs ( cheater )

39 Φραγμοί στη βακτηριακή επικοινωνία (quorum quenching - signaling interference) Ανταγωνιστικές AHLs : C8-HSL (AinS) ανταγωνίζεται τη 3-oxo-C6-HSL (LuxI) στο V. fischeri Πρωτεΐνες παρεμποδιστές: TraM, TraS έναντι στη TraR (A. tumefaciens) Δικετοπιπεραζίνες (κυκλικά διπεπτίδια) Αλογονομένες φουρανόνες (Delisea pulchra) AHL-λακτονάσες, AHL-ακυλάσες Delisea pulchra

40 PAI-1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

41 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ EHEC E. coli: βακτηριακός αυτοεπαγωγέας (AI-3) και κατεχολαμίνες ξενιστή αναγνωρίζονται από τον ίδιο υποδοχέα και προκαλούν κοινές ενεργοποιήσεις γονιδίων Sperandio et al. (2003) PNAS 100:8931 QS μεμβρανική πρωτεΐνη AarA (Providencia stuartii) ομόλογη και λειτουργικά συμπληρωματική του παράγοντα διαφοροποίησης RHO (μεμβρανική πρωτεάση σερίνης) της Drosophila melanogaster (:επιτελεί επεξεργασία και έκλυση σημάτων που προσδένονται σε υποδοχείς του EGF (epidermal growth factor))

42 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QS ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ Πρόκληση φαινοτύπου τέλους εκθετικής φάσης σε πρώιμη φάση, με προσθήκη επαγωγικού, conditioned, υπερκειμένου (: πλούσιου σε επαγωγέα) Απόπτωση στο E. coli (2007): προσθήκη υπερκειμένου πλούσιου στο πεπτίδιο NNWNN (SN), σε αντιπαράθεση με σκέτο θρεπτικό υλικό (Μ9), για επαγωγή φαινομένου σε αραιούς κυτταρικούς πληθυσμούς.

43 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ AHLs ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ (1) Βιοδοκιμασία (bioassay): Χρήση στελέχους βιοαισθητήρα (biosensor), που ανταποκρίνεται σε AHLs και επάγει γονίδιο δείκτη: lacz, χρωστική (φαιναζίνη, βιολασεϊνη), GFP (οι βιοαισθητήρες φέρουν έλλειψη στην ενδογενή ΑΙσυνθετάση + συχνά υπερπαράγουν τους R- παράγοντες)

44 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ AHLs ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ (2) Mεταφορά γονιδιακής τράπεζας βακτηρίου σε στέλεχος E. coli που φέρει AHL-reporter πλασμίδια (psb403, psb1075) C

45 (3) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΛΥΣΗΣ AHLs ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ Εξέταση υπερκειμένων καλλιέργειας με αναλυτικές μεθόδους (HPLC, mass spec, NMR) με παράλληλη ή όχι βιοδοκιμασία P. denitrificans Υπερκείμενα Rhodococcus capsulatus (A), Paracoccus denitrificans (B), με εσωτερικά control C16-HSL

46 In silico ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ QS ΓΟΝΙΔΙΩΝ Παράδειγμα: Γονιδίωμα Z. mobilis ZM4 ( bp) 1. Έλεγχος πρωτεϊνών με συντηρημένες δομές (CDD): 6 GNAT ακετυλτρανσφεράσες, 3 μεταγραφικοί παράγοντες με GAF περιοχές SAH υδρολάση (ZMO1554): Πιθανόν δεν υπάρχει μονοπάτι σύνθεσης AI-2 2. BLASTing του γονιδιώματος με ~70 χαρακτηρισμένα qs γονίδια: Ι-τύπου AHL συνθετάσες συνθετάσες αυτοεπαγωγέων πρωτεοβακτηρίων μη Ι-τύπου R-τύπου μεταγραφικούς παράγοντες LuxS-τύπου ΑΙ-2 συνθετάσες LuxP, LuxQ, LuxN-τύπου πρωτεΐνες μεταγωγής σήματος AHL λακτονάσες AHL ακυλοτρανσφεράσες Βακτήριο P. fluorescens X.campestris R. solanacearum Πρωτεΐνη HdtS RpfB PhcA a/a AHL 3-OH-7cis-C14- HSL C10-HSL C4-HSL cis-11-methyl-2- dodecenoic acid 3-OH-PAME Σχετική πρωτεΐνη στο Z. mobilis ZM4 1-acyl-sn-glycerol-3- phosphate acyltransferase (lysophosphatidic acid acyltransferase) acyl-coa synthase probable transcriptional regulator ««YP_ a/a Ομοιότητα I:51/133 (26%) P:91/133 (47%) I:101/426 (23%) P:129/426 (39%) I:81/308 (26%) P:144/308 (46%) I:71/304 (23%) P:128/304 (42%) B. subtilis AiiA 250 AHL lactone hydrolase metallo-β-lactamase family protein, Zn-dependent hydrolase I:28/89 (31%) P:40/89 (44%) I:39/175 (22%) P:68/175 (38%) A. tumefaciens AttM 256 AHL lactone hydrolase metallo-β-lactamase family protein I: 25/107 (23%) P:39/107 (36%)

47 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι Nature 411, (14 June 2001) Yi-Hu Dong, Lian-Hui Wang, Jin-Ling Xu, Hai-Bao Zhang, Xi-Fen Zhang & Lian-Hui Zhang Quenching quorum-sensing-dependent bacterial infection by an N-acyl homoserine lactonase Bacterial cells sense their population density through a sophisticated cell cell communication system and trigger expression of particular genes when the density reaches a threshold. This type of gene regulation, which controls diverse biological functions including virulence, is known as quorum sensing. Quorum-sensing signals, such as acyl-homoserine lactones (AHLs), are the essential components of the communication system. AHLs regulate virulence gene expression in a range of plant and animal (including human) bacterial pathogens. AHL-producing tobacco restored the pathogenicity of an AHL-negative mutant of Erwinia carotovora. Different bacterial species may produce different AHLs, which vary in the length and substitution of the acyl chain but contain the same homoserine lactone moiety. Here we show that the acyl-homoserine lactonase (AHLlactonase), a new enzyme from Bacillus sp., inactivates AHL activity by hydrolysing the lactone bond of AHLs. Plants expressing AHL-lactonase quenched pathogen quorum-sensing signalling and showed significantly enhanced resistance to E. carotovora infection. Our results highlight a promising potential to use quorum-sensing signals as molecular targets for disease control, thereby broadening current approaches for prevention of bacterial infections.

48 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ Current Medicinal Chemistry Vol. 15 ISSN: Small Molecules for Interference with Cell-Cell- Communication Systems in Gram-Negative Bacteria (2008) Review pp (13) Authors: Joost C.A. Janssens, Sigrid C.J. De Keersmaecker, Dirk E. De Vos, Jos Vanderleyden AbstractQuorum sensing (QS) systems are bacterial cell-to-cell communication systems that use small molecules as signals. Since QS is involved in the regulation of virulence and biofilm formation in several pathogenic bacteria, it has been suggested as a new target for the development of novel antibacterial therapies. As such, interference with the signal receptors by using chemical compounds has been proposed as an alternative strategy for treatment of bacterial infections and has already shown promising results in combination with traditional antibiotic treatments. In Gram-negative bacteria, the best studied QS systems use N-acyl homoserine lactones (AHLs) as signal molecules. This review provides an overview of all new chemical structure types that inhibit AHL-mediated QS systems as reported during the last three years in scientific journals and in the patent literature. The compounds were classified into three main groups depending on their structure: AHL analogues, 2(5H)-furanones, and compounds that are not structurally related to AHLs. We discuss the biological assays used and the different strategies applied to discover these molecules, including new approaches such as molecular docking for in silico identification of lead structures and random high-throughput screening of large libraries of chemicals. Finally, we elaborate on structure-activity relationships and on the new insights in the mechanisms of action of the identified inhibitors, highlighting the potential of these small molecules in medicine.

49 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙII In a process called quorum sensing, bacteria produce and secrete certain signaling compounds (called autoinducers) that bind to receptors on other bacteria and activate transcription of certain genes. A clever genetic selection yields a new quorum-sensing transcriptional regulator that marches to the beat of a different drummer Winans SC, ACS Chemical Biology (2006) 1: 429. Nat Biotechnol Jun;24(6): Dual selection enhances the signaling specificity of a variant of the quorum-sensing transcriptional activator LuxR. Collins CH, Leadbetter JR, Arnold FH..LuxR variants with altered signaling specificities might become useful components for constructing artificial cell-cell communication systems that program population level behaviors.

50 : Επιτομή της γνώσης πάνω στη διαβακτηριακή επικοινωνία Bassler & Losick (2006), Cell 125: 239

51 + Bassler & Losick (2006), Cell 125: 239

52 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Williams P (2008) Quorum sensing, communication and cross-kingdom signalling in the bacterial world, Microbiology 153: 3923 Bassler BL & Losick R (2006) Bacterially Speaking, Cell 125: * Waters CM & Bassler BL (2005) Quorum sensing: Cell-to-cell Communication in bacteria, Annu. Rev. Cell Dev. Biol * Shiner EK, Rumbaugh KP & Williams SC (2005) Interkingdom signalling: Deciphering the language of acyl homoserine lactones, FEMS Microbiol Rev 29: Pappas KM, Weingart CL & Winans SC (2004) Chemical communication in proteobacteria: biochemical and structural studies of signal synthases and receptors required for intercellular signalling, Mol Microbiol 53: Lazdunski AM, Ventre I & Sturgis JN (2004) Regulatory circuits and communication in Gram negative bacteria, Nature Rev 2: (* συνιστώμενα άρθρα για κάλυψη ύλης της συγκεκριμένης παράδοσης)

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές Α ν α σ κ ό π η σ η Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές Α. Στάμου, Ε.-Δ. Βενιζέλου, Μ. Σταυροπούλου, Ν. Φωτακοπούλου, Β. Καψιμάλη, Γ. Βρυώνη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014 Τόμος 59 Τεύχος 3 July-September 2014 Volume 59 Issue 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία

Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Άρθρο Σύνταξης Ο ρόλος της πρωτεΐνης c-src στον καρκίνο του πνεύμονα, στις μεταστάσεις του και στην αντικαρκινική θεραπεία Αντώνης Αντωνιάδης, Άννα Μιχοπούλου Πνευμονολογική κλινική Γ.Ν. Σερρών Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

2ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. 4,5 Οκτωβρίου 2012. Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα

2ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. 4,5 Οκτωβρίου 2012. Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 2ο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 4,5 Οκτωβρίου 2012 Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα http://abc2012.aua.gr http://gbt.aua.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER IV ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME 24 ÔÅÕ ÏÓ NUMBER . ST STEV EVIA EV IA.. w w. ww w sw swee eete ee teest test s ev e ia ia.g.g gr ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá

Διαβάστε περισσότερα

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 157-166 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 157-166 157 Μηχανισμοί δράσης των διφωσφονικών αλάτων: νεότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία: οι δυνατότητες της ιστικής μηχανικής Regenerative periodontal therapy: the potential of tissue engineering

Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία: οι δυνατότητες της ιστικής μηχανικής Regenerative periodontal therapy: the potential of tissue engineering Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αναγεννητική περιοδοντική θεραπεία:

Διαβάστε περισσότερα

Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική σημασία και βιολογικοί δείκτες Acute phase response: Clinical significance and biomarkers

Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική σημασία και βιολογικοί δείκτες Acute phase response: Clinical significance and biomarkers Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002

Hellenic Society for Biological Sciences Proceedings, 24 th Annual Meeting, Eretria, Euboea Island, May 23-26, 2002 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 24 ο Ετήσιο Συνέδριο Ερέτρια Μάϊος 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (ABSTRACTS) Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών Πρακτικά, 24 ο Επιστηµονικό Συνέδριο, Ερέτρια, 23-26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

3 o Συνέδριο ΜΙΚRΟΒΙΟΚΟSΜΟS. της Επιστηµονικής Εταιρείας. 3 rd CONGRESS OF M I K R O B I O K O S M O S

3 o Συνέδριο ΜΙΚRΟΒΙΟΚΟSΜΟS. της Επιστηµονικής Εταιρείας. 3 rd CONGRESS OF M I K R O B I O K O S M O S 3 o Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρείας ΜΙΚRΟΒΙΟΚΟSΜΟS 3 rd CONGRESS OF M I K R O B I O K O S M O S 6-8 εκεµβρίου 00, Θεσσαλονίκη 6 th -8 th December 00, Thessaloniki ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές N. Μουτσοπούλου, Κ. Μαυραγάνη: Ρευματοειδής αρθρίτιδα και περιοδοντίτιδα: βιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές συσχετίσεις 1 Ν. Moutsopoulos, C. Mavragani: Rheumatoid arthritis and periodontitis: biologic,

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ IOANNINA - GREECE. 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE. 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ IOANNINA - GREECE. 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE. 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 28 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 28 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 18 η 20 η Μαΐου 2006 18 th 20 th May, 2006 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στη Βιοσημειωτική Β Εξάμηνο. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Κυπαρισσού Κρυσταλλία Παπαχιλλέως Σωτήρης. Ζερβού Μαρία (περιορισμένη συμμετοχή)

Εργασία στη Βιοσημειωτική Β Εξάμηνο. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Κυπαρισσού Κρυσταλλία Παπαχιλλέως Σωτήρης. Ζερβού Μαρία (περιορισμένη συμμετοχή) Εργασία στη Βιοσημειωτική Β Εξάμηνο A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE GENETIC INFORMATION SYSTEM Charbel Niño El-Hani a, João Queiroz a,b and Claus Emmeche c Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Κυπαρισσού Κρυσταλλία Παπαχιλλέως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ- PROCEEDINGS 22 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 22 nd Panhellenic Conference Σκιάθος, 25-28 Μαίου 2000 Skiathos Island, May 25 28, 2000 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS 2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΡΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ii ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 22 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 22 nd PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 25 28 ΜΑΪΟΥ 2000 MAY 25 28, 2000 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 24 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 24 th ANNUAL MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 23 26 ΜΑΪΟΥ 2002 MAY 23 26, 2002 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ: HOLIDAYS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 27 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 27 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου 12 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 21 No 3 JULY-SEPTEMBER 2008 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 21 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 21 No 3 JULY-SEPTEMBER 2008 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 21 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 21 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 ΙΟΥΛΙΟΣ/JULY - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/SEPTEMBER 2008 PNEUMON VOL. 21 No 3 JULY-SEPTEMBER 2008 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 21 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς 05_00_PAPAPETROPOULOS-08:MASTER ORL 03/11/2009 11:50 ΠΜ Page 115 Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς Σύγχρονες απόψεις για την χρόνια εκκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται

Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται Πρακτικά 35ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Ναύπλιο 23-25 Μαΐου 2013 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος

Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος 196 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Υποδοχείς της οικογενείας HER και καρκίνος Π. Κουντουράκης, Α. Αρδαβάνης, Γ. Ρηγάτος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κυτταρικοί υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών

Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεινών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών Χρηματοδοτούμενη από το Κοινωφελές

Διαβάστε περισσότερα

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease NEONATAL RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF WOMEN S AND CHILDREN S HEALTH Karolinska Institutet Sweden Wnt/PCP signaling in early brain development and disease Panagiotis Papachristou Stockholm 2014 All previously

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Elucidating the RNA communication (ERATO)

Elucidating the RNA communication (ERATO) RESEARCH PROJECTS 2014 Elucidating the RNA communication (ERATO) Prof. A.G. Hatzigeorgiou, University of Thessaly Dr. J. Strouboulis, BSRC Alexander Fleming December 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2014 Αποκρυπτογραφώντας

Διαβάστε περισσότερα