Ενδοκοιλιακή Πίεση. Α. Λαχανά ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδοκοιλιακή Πίεση. Α. Λαχανά ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ"

Transcript

1 Ενδοκοιλιακή Πίεση Α. Λαχανά ΜΕΘ ΝΙΜΤΣ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ορισμοί Μέτρηση της ΕΚΠ Παράγοντες κινδύνου Παθοφυσιολογικές Επιδράσεις αυξημένης ΕΚΠ Επιδράσεις στο Αναπνευστικό Σύστημα Επιδράσεις στο Καρδιαγγειακό Σύστημα

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Ενδοκοιλιακή Πίεση - EKΠ πίεση εντός της κοιλίας σε σταθερή κατάσταση ΦΤ σε ασθενείς ΜΕΘ περίπου 5 7 mmhg Ενδοκοιλιακή Υπέρταση - ΕΚΥ επίμονη / επαναλαμβανόμενη αύξηση ΕΚΠ >12 mmhg Σύνδρομο Κοιλιακού Διαμερίσματος - ΣΚΔ επίμονα αυξημένη EKΠ>20 mmhg (με/χωρίς ΠΚΑ < 60 mmhg) με πρωτοεμφανιζόμενη δυσλειτουργία / ανεπάρκεια οργάνου Πίεση Κοιλιακής αιμάτωσης, ΠΚΑ = MAΠ EKΠ

4 Συνδρομο Πολλών Διαμερισμάτων (Polycompartment Syndrome) Αυξημένες πιέσεις σε 2 ανατομικά διαμερίσματα Malbrain, ICM 2007

5 Στάδια ΕΚΥ

6 Συχνότητα ΕΚΥ / ΣΚΔ Νόσος ΕΚΥ ΣΚΔ Επεμβάσεις Κοιλίας 32-65% 5-8% Εκτεταμένα Εγκαύματα 100 % 25% Βαρύ Τραύμα > 30% 2-50% Μη χειρ/κοί ασθενείς ΜΕΘ 35% - 64% 10% Βαριά Σήψη 85% 30% Παγκρεατίτιδα 59-84% 25 56% Παρόξυνση ΧΚΑ 30-60%?

7 Επίδραση στην Έκβαση Μικτός πληθυσμός ΜΕΘ Θνησιμότητα IAP > 12 mmhg 38.8% IAP εφο 22.2% Malbrain, CCM 2005

8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠ

9 Η μέτρηση της ΕΚΠ πρέπει να εκτελείται: 1. σε ύπτια θέση 2. στο τέλος της εκπνοής 3. με έγχυση στην ουροδόχο κύστη έως 25 ml ορού sec μετά την έγχυση ορού Ο μηδενισμός του μορφομετατροπέα πίεσης γίνεται στη λαγόνια ακρολοφία στη μέση μασχαλιαία γραμμή Οι τιμές ΕΚΠ εκφράζονται σε mmhg (1mmHg=1.36 cmh2o)

10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠ Μεταβλητότητα με τις αναπνευστικές κινήσεις Δοκιμασία Ταχείας Ταλάντωσης (Oscillation test)

11 Αέρας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κόπρανα Απόστημα Ασκίτης

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Aνύψωση κεφαλής > 20 Vasquez, 2007

13 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διατασιμότητα Κοιλιακού Τοιχώματος Επεμβάσεις κοιλίας Μείζον Τραύμα Μείζον Έγκαυμα Πρηνής Θέση Αυξημένο Ενδοαυλικό Περιεχόμενο Γαστροπάρεση/Διάταση Στομάχου Ειλεός Ψευδοαπόφραξη παχέος Εντέρου Κοιλιακό Περιεχόμενο Οξεία Παγκρεατίτιδα Διάταση Κοιλίας Αιμοπεριτόναιο / Πνευμοπεριτόναιο Ενδοπεριτοναικές συλλογές Ενδοκοιλιακή Λοίμωξη / Απόστημα Ενδοπεριτοναικοί / Οπισθοπεριτοναικοί Όγκοι Τριχοειδική Διαφυγή / Ανάταξη Shock Οξέωση Υποθερμία Μαζική Χορήγηση iv Υγρών Θετικά Ισοζύγια Υγρών Πολλαπλές Μεταγγίσεις Διάφορα Ηλικία Βακτηριαιμία Διαταραχές Πήξης Ανύψωση Θέσης Κεφαλής Μηχανικός Αερισμός Παχυσαρκία / υψηλός ΔΜΣ PEEP > 10 mmhg Περιτονίτιδα / Σήψη

14 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ EKY

15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Ισχαιμία Φλεγμονώδης απόκριση (SIRS) Τριχοειδική Διαφυγή iv Υγρά Οίδημα Ιστών (εντερικό τοίχωμα, μεσεντέριο) Ενδοκοιλιακή Υπέρταση

16 ΕΚΥ και Αναπνευστικό Σύστημα Ανύψωση Διαφράγματος Poes, ΕΘΠ FRC Διατασιμότητα Ατελεκτασίες Επιστράτευση κυψελίδων PIP, Pplat PaO2 : FiO2 Φλεγμονώδης Απόκριση Λοιμώξεις

17 ΕΚΥ και Καρδιαγγειακό Σύστημα

18 ΕΚΥ και Νεφροί Αυξημένη ΕΚΠ Νεφρική Αιμάτωση Σπειραματική Διήθηση Διούρηση Διούρηση μη αξιόπιστος δείκτης διόρθωσης υποογκαιμίας iv Υγρά ΕΚΠ Διούρηση

19 ΕΚΥ και ΚΝΣ ΕΘΠ ΚΦΠ, ΕΣΠ ΕΚρΠ ΠΕΑ Εγκεφαλικό Οίδημα Ανοξία Βλάβη Citerio liter στην Κοιλία

20 ΕΚΥ και Αναπνευστικό Σύστημα Οισοφάγεια Πίεση Cheatham, Malbrain, Acta Clin Belg 2007

21 ΕΚΠ - ΕΘΠ - ΕΘΟ ΕΘΠ ΕΘΠ ΕΚΠ ΕΚΠ ΕΘΟ

22 ΕΚΥ και Αναπνευστικό Σύστημα Ενδοτικότητα Θωρακικού Τοιχώματος Αναπνευστικού Συστήματος

23 ΕΚΥ και Αναπνευστικό Σύστημα Ελαστικότητα Θωρακικού Τοιχώματος ARDS p ARDS exp Ατελεκτασίες Επιστράτευση κυψελίδων GATTINONI, AJRCCM 1998

24 Επίδραση του Μηχανικού Αερισμού στην ΕΚΠ Ασθενείς ΜΕΘ χωρίς παράγοντα κινδύνου για ΕΚΥ Morejón, Barbeito, Annals of Intensive Care 2012

25 Επίδραση PEEP στην ΕΚΠ ασθενείς με ALI/ARDS Verzilli, Critical Care 2010

26 Νευρομυϊκός αποκλεισμός Kimball, WCACS 2007

27 Πρηνής Θέση

28 Συμμόρφωση Κοιλιακού Τοιχώματος ΕΚΟ ΕΚΠ

29 Pplateau και ΕΚΠ? Pplat = Pplat ΕΚΠ / 2 Malbrain, 2007

30 ΕΚΠ και ΚΣΚ (LIP) ΚΣΚ (LIP) (cmh2o) = 0.5 x ΕΚΠ Malbrain, Critical Care 1999

31 Άριστη (optimal) PEEP Ποσοστό Πρόσμιξης Πειραματικό μοντέλλο ALI Ελαστικότητα PEEP IAP ΕΚΠ 5 15 ΕΚΠ Κλασμα Νεκρού Χώρου Regli, Crit Care 2012

32 ΕΚΠ και Εξωκυττάριο Ύδωρ Tριχοειδική διαφυγή Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση με υγρά Κίνδυνος δευτερογενούς ΣΚΔ Οι ασθενείς με ΕΚΥ έχουν όντως ελαττωμένο ενδαγγειακό όγκο ;

33 Καμπύλη Frank Starling και ΕΚΥ

34 ΕΚΥ και Καρδιαγγειακό Σύστημα - Προφορτίο ΔΚΘΜ = ΔΚΦΠ / ΔΕΚΠ

35 ΕΚΥ και Καρδιαγγειακό Σύστημα ΠΕΕΑ δτ = ΠΕΠΑ τε (ΔΚΘΜ x ΕΚΠ) ΚΦΠ δτ = ΚΦΠ τε (ΔΚΘΜ x ΕΚΠ)

36 Η ΕΚΥ οδηγεί : σημαντική μείωση του GEDVI (δείκτης σφαιρικού τελοδιαστολικού όγκου) καρδιακή δυσλειτουργία μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης (RVEF και GEF) Ογκομετρικοί Δείκτες Προφορτίου Κάθε ασθενής θα πρέπει να αναζωογονείται με βάση τον GEDVI που βελτιστοποιεί το καρδιακό προφορτίο και τη συστηματική αιμάτωση σε κάθε δεδομένη στιγμή. Η "διόρθωση" του GEDVI για το GEF βελτιώνει την προβλεπτική ισχύ του GEDVI ως παράμετρο προφορτίου ή ως δείκτη ανταπόκρισης στα χορηγούμενα υγρά.

37 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ Η ΕΚΥ οδηγεί σε αύξηση της διακύμανσης όγκου παλμού (SVV) και της πίεσης παλμού (PPV). Η PPV είναι καταλληλότερη ως δείκτης πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη χορήγηση υγρών. Σε συνθήκες ΕΚΥ συμβαίνουν αύξηση της αορτικής διατοιχωματικής πίεσης (μέσω άμεσης συμπίεσης ή λόγω αυξημένου αγγειοκινητικού τόνου), σφάλματα στη μέτρηση της δυναμικών δεικτών και αλλαγές της εξωτοιχωματικής πίεσης, της ΕΘΠ ή της ενδοτικότητας του θωρακικού τοιχώματος. Δεν ισχύει το ίδιο κατώφλι ανταπόκρισης σε διαφορετικές τιμές ΕΚΠ. 25% των ασθενών με PPV > 12% δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση υγρών. Ως καταλληλότερο όριο για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη χορήγηση υγρών σε ΕΚΥ σταδίου II είναι PPV> 20%.

38 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ Στη ΔΠΑΠ είναι απαραίτητη η γνώση της ΕΚΠ. Στην ΕΚΥ αναμένεται αύξηση της βασικής PPV. Στη θέση 45, η ΕΚΠ αυξάνεται περαιτέρω, η φλεβική επιστροφή από τα πόδια είναι μόνο οριακή και καθόλου από τις μεσεντέριες φλέβες. Στην ύπτια θέση το αποτέλεσμα για την ΕΚΠ είναι ουδέτερο και η φλεβική επιστροφή από τα πόδια είναι καλύτερη αλλά όχι από τις μεσεντέριες φλέβες. Η θέση Trendelenburg έχει ευεργετική επίδραση στην ΕΚΠ και οδηγεί σε έντονη φλεβική επιστροφή από τα πόδια και τις μεσεντέριες φλέβες.

39 Κλινικοί Δείκτες Αιμάτωσης Ιστών / Οργάνων Μέση Αρτηριακή Πίεση Πίεση Εγκεφαλικής Αιμάτωσης Πίεση Κοιλιακής Αιμάτωσης Παραγωγή Ούρων Επίπεδο Συνείδησης Τριχοειδική Αναπλήρωση Δερματική Αιμάτωση / Αγγειοκινητικές Διαταραχές Ψυχρά Άκρα / Ψυχρά Γόνατα Γαλακτικό Οξύ Αίματος Αρτηριακό ph, HCO3, BE SmvO2, ScvO2 PCO2 μεικτού φλεβικού αίματος Ιστικό pco2 Ιστική Οξυγόνωση Σκελετικών Μυών (StO2) Λόγος Γαλακτικό Οξύ / Πυρουβικό Οξύ Επίπεδα Γλυκερόλης

40 Αλγόριθμος Αντιμετώπισης ΕΚΥ / ΣΚΔ

Σύνδρομο Κοιλιακού Διαμερίσματος

Σύνδρομο Κοιλιακού Διαμερίσματος 1 Σύνδρομο Κοιλιακού Διαμερίσματος Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Β Ε.Σ.Υ. Α' Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Πειραιά "Τζάνειο" Εισαγωγή Η πίεση που αναπτύσσεται εντός της περιτοναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Δ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2008-09 ΑΡΙΘΜ. 1789 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος

Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος 1 Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Κοιλιακού Διαμερίσματος Δρ. Αθανάσιος Δ. Μαρίνης Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Β Ε.Σ.Υ. Α' Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Πειραιά "Τζάνειο" Εισαγωγή Η ανάπτυξη αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (Monitoring) στη ΜΕΘ. Καπάδοχος Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας

Παρακολούθηση (Monitoring) στη ΜΕΘ. Καπάδοχος Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας Παρακολούθηση (Monitoring) στη ΜΕΘ Καπάδοχος Θεόδωρος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας ALBERT EINSTEIN Not everything that counts can be counted. And not everything that can be

Διαβάστε περισσότερα

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009

Υποογκαιµία - shock. Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Ετήσιο µετεκπαιδευτικό σεµινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας Βλάστη Κοζάνης 25-26/9/2009 Υποογκαιµία - shock Ελένη Μάνου ΕΒ Νεφρολογίας Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Ισορροπία υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σήψη είναι µια απο τις συνήθεις αιτίες νοσηρότητος και θνητότητος στους ασθενείς που νοσηλεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος)

Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 81 Monitoring του Aναπνευστικού Συστήματος (μηχανική της αναπνοής, καπνογραφία, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ

Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 45 Μηχανικός Αερισμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΡΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΛΟΥΔΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Οι ανάγκεs μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Διευθυντής: Καθηγητής Επαμεινώνδας Ζακυνθινός) Σε παρένθεση περιλαμβάνονται οι οδηγίες. Με

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ

Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ 122 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Πολλαπλό Τραύμα ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Το τραύμα αποτελεί μια νόσο που αν και μπορεί να προληφθεί η εκδήλωσή της, έχει καταστεί μια από τις πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καρδιακού μυός Σύγκριση της διάρκειας του δυναμικού δράσης και της ανερέθιστης περιόδου ενός καρδιακού μυός, ενός σκελετικού μυός, και ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς

Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς Νοσηλευτική φροντίδα άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών σε παιδιά μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς Συργκάνη Ελένη Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc(c), φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ARDS. Πρεκατές Αθανάσιος Πνευµονολόγος Τζάνειο Νοσοκοµείο, Β ΥΠΕ. 2Οο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 25 Νοε 2011 ώρα 16.00

ARDS. Πρεκατές Αθανάσιος Πνευµονολόγος Τζάνειο Νοσοκοµείο, Β ΥΠΕ. 2Οο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 25 Νοε 2011 ώρα 16.00 ARDS Πρεκατές Αθανάσιος Πνευµονολόγος Τζάνειο Νοσοκοµείο, Β ΥΠΕ 2Οο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος 25 Νοε 2011 ώρα 16.00 ARDS - Οξεία διάχυτη κυψελιδική βλάβη Α. Βαριά ανθεκτική υποο2 (πρώϊµη διασωλήνωση)

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικεύοντας το μηχανικό αερισμό των ασθενών με Η1Ν1 λοίμωξη: Εμπειρία από τη ΜΕΘ ενός τριτοβάθμιου κέντρου

Εξατομικεύοντας το μηχανικό αερισμό των ασθενών με Η1Ν1 λοίμωξη: Εμπειρία από τη ΜΕΘ ενός τριτοβάθμιου κέντρου Πρωτότυπη Εργασία Εξατομικεύοντας το μηχανικό αερισμό των ασθενών με Η1Ν1 λοίμωξη: Εμπειρία από τη ΜΕΘ ενός τριτοβάθμιου κέντρου Ευαγγελία Ακουμιανάκη, 1 Νεκταρία Ξηρουχάκη, 2 Γεώργιος Πρινιανάκης, 3 Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ

Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 173 Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι τραυματισμοί αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου και αναπηριών κατά την παιδική ηλικία. Μόνο στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (CECC) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες 182 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Α.ΕΚΘΕΣΗΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΕ ΔΡΙΜΥΨΥΧΟΣ Ο ανθρώπινος οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και

Διαβάστε περισσότερα