Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών."

Transcript

1 Ανάλυση Από την άποψη των φωτογραφιών. Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους αρχάριους χρήστες των υπολογιστών και των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, να εξοικειωθούν µε την ανάλυση και να καταλάβουν το ρόλο που αυτή παίζει στα ψηφιακά µέσα. Ακόµα και έµπειροι χρήστες όµως µπορούν να αποκοµίσουν κάτι από αυτό, ιδιαίτερα από την τελευταία ενότητα που αναφέρεται στις εκτυπώσεις. Ανάλυση οθόνης Γενικά την ανάλυση την εκφράζουµε σαν αριθµό στηλών που απαρτίζουν το πλάτος x(επί) των αριθµό των γραµµών που απαρτίζουν το ύψος (WxH, π.χ. 800x600). Η τοµή µιας γραµµής µε µία στήλη αποτελούν το εικονοστοιχείο (pixel), που είναι και η ελάχιστη οπτική πληροφορία την οποία µπορούµε να χρωµατίσουµε µοναδικά στις οθόνες µας. Είναι σαν ένα πολύ µικρό χρωµατισµένο τετραγωνάκι. Ας πούµε ότι στην οθόνη µας έχουµε ανάλυση 1024x768. Αυτό σηµαίνει ότι η οθόνη µας έχει χωριστεί σε 1024 στήλες και 768 γραµµές. Μία οριζόντια γραµµή πλάτους 1 εικονοστοιχείου αποτελείται από 1024 (εικονοστοιχεία) και µία κάθετη γραµµή αποτελείται από 768. Χρωµατίζοντας κατάλληλα τα εικονοστοιχεία αυτά, η οθόνη µας συνθέτει το γραφικό περιβάλλον που βλέπουµε στον υπολογιστή µας. Επειδή η σχέση πλάτους/ύψους των οθονών του υπολογιστή είναι 4/3, την ίδια αντιστοιχία διατηρούν και οι αναλύσεις που µπορούµε να εφαρµόσουµε. Για παράδειγµα στην ανάλυση 1024x768 είναι 768 = 1024 * 3/4. ιαφορετικά τα εικονοστοιχεία δεν θα είχαν τετράγωνο σχήµα δηµιουργώντας προβλήµατα απεικόνισης. Το πραγµατικό µέγεθος των εικονοστοιχείων δεν είναι σταθερό. Αν δηλαδή εφαρµόσουµε ανάλυση 1024x768 σε µία οθόνη 17 ιντσών και σε µία οθόνη 15 ιντσών τότε τα γραφικά στην οθόνη των 15 ιντσών θα φαίνονται µικρότερα. Αυτό συµβαίνει

2 γιατί σε µικρότερη επιφάνεια πρέπει να εµφανισθεί ο ίδιος αριθµός εικονοστοιχείων. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα µικρότερο µέγεθος στα εικονοστοιχεία. Αν τώρα χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερη ανάλυση στην ίδια οθόνη, τότε αποκτάµε περισσότερο χώρο εµφάνισης αλλά µικρότερα γραφικά. Για να χωρέσουν περισσότερα εικονοστοιχεία στην ίδια επιφάνεια, αναγκαστικά µειώνεται το µέγεθός τους. Το πραγµατικό µέγεθος των αντικειµένων που βλέπουµε στην οθόνη µας είναι σταθερό. Για παράδειγµα ένα εικονίδιο έχει µέγεθος 30x30 εικονοστοιχεία. Αφού τα εικονοστοιχεία µίκρυναν σε µέγεθος είναι επόµενο να βλέπουµε µικρότερο και το αντικείµενο. Εµφανίζοντας όµως µικρότερα τα αντικείµενα έχουµε τη δυνατότητα να βλέπουµε περισσότερα απ αυτά στον ίδιο χώρο. Κατά κάποιο τρόπο, µεγαλώνουµε δηλαδή την επιφάνεια εργασίας. Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι για δεδοµένο µέγεθος οθόνης, µεγαλύτερη ανάλυση σηµαίνει µεγαλύτερη επιφάνια εργασίας αλλά και µικρότερα αντικείµενα. Επειδή µία εικόνα είναι χίλιες λέξεις δείτε την παρακάτω : Παρατηρήστε ότι σε µικρές αναλύσεις δεν εµφανίζονται όλα τα περιεχόµενα του παραθύρου. είτε επίσης ότι τα εικονίδια εµφανίζονται όλα και µικρότερα όσο µεγαλώνει η ανάλυση. Οι µεγάλες αναλύσεις µας βοηθάνε να εργαστούµε πιο άνετα, αφού µπορούµε να δούµε περισσότερα πράγµατα στην οθόνη µας χωρίς να σκρολάρουµε πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Ωστόσο, για κάθε µέγεθος οθόνης, υπάρχει και µία ιδανική

3 ανάλυση, που αποτελεί την χρυσή τοµή ανάµεσα στο µέγεθος των απεικονιζόµενων γραφικών και του χώρου εργασίας. Στις οθόνες 15, 17 και 19 ιντσών οι συνηθέστερες αναλύσεις είναι 800x600, 1024x768 και 1280x960 αντίστοιχα. Οι αναλύσεις αυτές θεωρούνται οι ελάχιστες για το κάθε µέγεθος οθόνης. Μπορούµε να ανεβάσουµε την ανάλυση της οθόνης µας, συνήθως όµως, πρέπει να κάνουµε και κάποιες επιπλέον επεµβάσεις για να µπορούµε να δουλέψουµε πιο άνετα. Για παράδειγµα αν θέλουµε σε µία οθόνη 15 ιντσών να βάλουµε ανάλυση 1024x768, θα ήταν καλό να θέσουµε και µεγάλη γραµµατοσειρά για τα γράµµατα (large fonts). Σε διαφορετική περίπτωση τα γράµµατα θα φαίνονται πολύ µικρά και θα µας κουράζουν στο διάβασµα. Εκτός από την ανάλυση µπορεί να έχετε ακούσει και για το βάθος χρώµατος. Όπως είπαµε, κάθε εικονοστοιχείο µπορεί να χρωµατιστεί διαφορετικά. Το πλήθος των χρωµάτων από το οποίο µπορούµε να επιλέξουµε για ένα εικονοστοιχείο καλείται βάθος χρώµατος. Συνήθεις τιµές είναι τα 256 (8bit*), 65536(16bit) και 16,7 εκατοµµύρια (24bit) χρώµατα. Τα 24bit αναφέρονται και σαν «πραγµατικό χρώµα» (true color)** γιατί θεωρείται ότι το ανθρώπινο µάτι δεν δύναται να ξεχωρίσει περισσότερες διαβαθµίσεις. * Το bit, είναι η ελάχιστη µονάδα πληροφορίας στους υπολογιστές. Κάθε bit µπορεί να πάρει δύο τιµές, το 0 και το 1. Αυτό σηµαίνει ότι αν δεσµεύσουµε 8bits για να αποθηκεύσουµε το χρώµα κάθε εικονοστοιχείου, τότε έχουµε 2 8 = 256 χρώµατα (συνδυασµούς). ** Λόγω της προόδου της τεχνολογίας των υπολογιστών το βάθος χρώµατος που επιτρέπουν σήµερα είναι 32 ή και περισσότερα bit. Πρόκειται όµως περισσότερο για πλεονασµό παρά για πραγµατική ανάγκη για τόσο µεγάλο βάθος χρώµατος). Για να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης σας κάντε δεξί κλίκ σε ένα ελεύθερο µέρος της επιφάνειας εργασίας και επιλέξτε «ιδιότητες» (properties). Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί επιλέξτε την καρτέλα «ρυθµίσεις» (settings). Αν στην ίδια καρτέλα πατήσετε το πλήκτρο «για προχωρηµένους» (advanced ), µπορείτε να επιλέξετε και το µέγεθος της γραµµατοσειράς. Πατήστε «οκ» ή «εφαρµογή».

4 Σηµείωση: Για την ποιότητα της απεικόνισης στην οθόνη µας, πολύ σηµαντική, είναι η κάθετη συχνότητα σάρωσης. Κάθε οθόνη υποστηρίζει διαφορετικές συχνότητες για διαφορετικές αναλύσεις. Για να έχουµε σταθερή και ξεκούραστη εικόνα θα πρέπει για την ανάλυση που θα επιλέξουµε να έχουµε τουλάχιστον 85Ηz συχνότητα. Συµβουλευτείτε το manual της οθόνης. Ψηφιακές εικόνες και ανάλυση Μία ψηφιακή εικόνα αποτελείται από εικονοστοιχεία. Οι διαστάσεις µιας φωτογραφίας εκφράζονται µε τον ίδιο τρόπο που εκφράζεται και η ανάλυση µιας οθόνης. ηλαδή σε αριθµό στηλών x αριθµό γραµµών που την αποτελούν. Αντίθετα µε την ανάλυση των οθονών, εδώ δεν υφίσταται ο περιορισµός της σχέσης πλάτους / ύψους. Μπορούµε δηλαδή να έχουµε εικόνες µε οποιοδήποτε αριθµό εικονοστοιχείων (π.χ. 512x500). Μία ψηφιακή φωτογραφία µπορεί να προκύψει είτε από µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή είτε από µία τυπωµένη φωτογραφία την οποία θα ψηφιοποιήσουµε µε τη βοήθεια ενός σαρωτή. Και στις δύο περιπτώσεις τα αναλογικά δεδοµένα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. εν θα µπω σε τεχνικές λεπτοµέρειες, απλά θα πω ότι το κάδρο που βλέπει ο φακός της µηχανής χωρίζεται σε πολύ µικρά κοµµατάκια (εικονοστοιχεία), για κάθε ένα από τα οποία αποθηκεύεται το χρώµα τους. Όπως καταλαβαίνεται, όσο περισσσότερα τα κοµµατάκια που χωρίζεται µία αναλογική εικόνα τόσο µεγαλύτερη ευκρίνεια αποκτά, αφού το µάτι, από κάποιο σηµείο και έπειτα δεν είναι δυνατόν να δει ατέλειες. Τέτοιες ατέλειες είναι ιδιαίτερα ορατές σε καµπύλες και σε υφές. Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται δύο τµήµατα που προέκυψαν από δύο όµοιες φωτογραφίες. Η µία ανάλυσης 2048x1536 και η άλλη 640x480. Έτσι θα φαίνονταν το κοµµάτι από την πρώτη αν το προβάλαµε στην οθόνη µας στο ίδιο µέγεθος µε αυτό της δεύτερης. H διαφορά στην ποιότητα είναι νοµίζω εµφανής.

5 Οι διαστάσεις µιας φωτογραφίας παραµένουν σταθερές ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχουµε στην οθόνη µας. Αν για παράδειγµα στην οθόνη µας έχουµε ανάλυση 800x600 και εµφανίσουµε στο πραγµατικό της µέγεθος, µία εικόνα διαστάσεων 1024x768, τότε µόνο ένα τµήµα αυτής θα είναι κάθε φορά ορατό. Αντίστοιχα, αν εµφανίσουµε µία εικόνα 640x480 τότε θα υπάρχει κενός χώρος γύρω από την εικόνα. Φυσικά υπάρχουν προγράµµατα που µας επιτρέπουν να δούµε τις εικόνες στο µέγεθος που εµείς θέλουµε. Προσέξτε όµως ότι το µέγεθος στο οποίο βλέπουµε µία φωτογραφία δεν αλλάζει τις πραγµατικές διαστάσεις της. Για να πετύχουµε κάτι τέτοιο θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη συγκεκριµένη λειτουργία ενός προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται συνήθως resampling και γίνεται µε ειδικούς αλγορίθµους. Επίσης όπως και στις οθόνες, οι φωτογραφίες έχουν και ένα συγκεκριµένο βάθος χρώµατος. Οι κατηγορίες είναι ίδιες µε αυτές των οθονών, δηλαδή 8, 16 ή 24bit. Ο συνδυασµός των διαστάσεων της φωτογραφίας και του βάθους χρώµατος µπορεί να µας δώσει και το µέγεθος που καταλαµβάνει µία φωτογραφία στο σκληρό µας δίσκο. Αν για παράδειγµα έχουµε µία φωτογραφία 1600x1200 τότε σηµαίνει ότι αποτελείται από 1600 x 1200 = εικονοστοιχεία. Αν έχει και βάθος χρώµατος 24bit τότε σηµαίνει ότι για κάθε ένα από αυτά τα 1.92εκ. εικονοστοιχεία πρέπει να αποθηκεύσουµε 24bit πληροφορίας για το χρώµα τους. ηλαδή πρέπει να χρησιµοποιήσουµε x 24bits = bits = bytes = 5625kb = 5.5MB*. Το µέγεθος αυτό είναι σε ασυµπίεστη µορφή. Οι ψηφιακές κάµερες χρησιµοποιούν κάποιους απωλεστικούς αλγορίθµους συµπίεσης µε αποτέλεσµα τα αρχεία που παράγουν να είναι σηµαντικά µικρότερα. Για παράδειγµα η ίδια φωτογραφία από µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή θα είχε µέγεθος περίπου 800kb µε πολύ µικρή απώλεια ποιότητας. * Ένα byte είναι 8 bits, ένα kilobyte (kb) είναι 1024bytes και ένα megabyte (MB) είναι 1024kb.

6 Η συνολική ποιότητα της φωτογραφίας δεν κρίνεται µόνο από την ανάλυση της αλλά και από τον βαθµό συµπίεσης που έχει υποστεί. Γενικά όµως όσο µεγαλύτερη ανάλυση τόσο καλύτερη ποιότητα και ευκρίνεια έχει µία φωτογραφία. Στις ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές οι αναλύσεις εκφράζονται σε MegaPixel (MP ή απλά Μ). Τα MP προκύπτουν αν κάνουµε τον πολλαπλασιασµό της ανάλυσης W x H. Π.χ. µία φωτογραφική µηχανή των 3.2M βγάζει φωτογραφίες ανάλυσης 2048x1536, γιατί 2048x1536 = Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα MP και οι αναλύσεις στις οποίες αντιστοιχούν. MegaPixel Ανάλυση παραγόµενων φωτογραφιών x x x x x x x x x2400 Επίσης, αν κάνετε τους πολλαπλασιασµούς θα διαπιστώσετε ότι δεν αντιστοιχούν πάντα µε τον ακριβή αριθµό των διαφηµιζόµενων megapixel. Ανάλυση και εκτυπώσεις Πήρατε την καινούρια σας ψηφιακή και αφού τραβήξατε µερικές πανέµορφες φωτογραφίες είστε έτοιµοι να κάνετε τις πρώτες σας εκτυπώσεις. Σε τι µέγεθος όµως θα τις εκτυπώσετε; Μέχρι ποιο µέγεθος πρέπει να τις τυπώσετε ώστε να µην χάσετε σε ποιότητα; Για να γίνουν αυτά κατανοητά αρκεί να εισάγουµε ένα νέο όρο. Το dpi ή αλλιώς dots per inch (εικονοστοιχεία/κουκίδες σε κάθε ίντσα). Όταν εκτυπώνουµε µία φωτογραφία, το dpi καθορίζει πόσα εικονοστοιχεία από την εικόνα θα χρησιµοποιηθούν, για να εκτυπωθεί µία τετραγωνική ίντσα. Για να γίνει κατανοητό ας δούµε ένα παράδειγµα. Έστω ότι θέλουµε να τυπώσουµε µία φωτογραφία διαστάσεων 1600x1200 και βάζουµε 300dpi. Για να βρούµε τις διαστάσεις τις εκτυπούµενης φωτογραφίας σε ίντσες αρκεί να διαιρέσουµε το πλάτος και το ύψος µε τον αριθµό των dpi. ηλαδή η συγκεκριµένη φωτογραφία θα εκτυπωθεί σε διαστάσεις (1600 / 300) x (1200 / 300), δηλαδή 5.33 x 4 ίντσες. Αν θέλουµε να βρούµε τις διαστάσεις σε εκατοστά, αρκεί να πολλαπλασιάσουµε µε το 2.54, άρα έχουµε 13.5 x 10.2 cm. Στο σηµείο αυτό επειδή γενικά επικρατεί µία σύγχυση µεταξύ της ανάλυσης σε dpi µιας φωτογραφίας και της ανάλυσης σε dpi ενός εκτυπωτή, θα αναφέρω µόνο ότι στους εκτυπωτές δίνουν την ανάλυση µε εσφαλµένο τρόπο λόγω marketing (όσο µεγαύτερης ανάλυσης εµφανίζεται ο εκτυπωτής τόσο ευκολότερα πουλιέται). Τα 300dpi δεν τα επιλέξαµε τυχαία στο παραπάνω παράδειγµα. Στα 300dpi τυπώνουν τα φωτογραφεία και γενικά τόση θεωρείτα ότι είναι η ανεκτή ανάλυση για

7 να µην έχει διαφορά η φωτογραφία µε µία αντίστοιχη που εκτυπώθηκε από κλασσική µηχανή µε φιλµ. Όπως βλέπουµε δηλαδή, µία ψηφιακή µηχανή των 2.1ΜP και πάνω, αρκεί για να µας δώσει φωτογραφίες, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις κλασσικές. Το κατώτατο αποδεκτό όριο ανάλυσης είναι τα 200dpi. Για να βλέπετε κάθε φορά το µέγεθος στο οποίο θα εκτυπωθεί η φωτογραφία σας µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο από τα γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας όπως το Adobe Photoshop ή το PaintShop pro. Για το photoshop, πηγαίνετε στο µενού image->image size. Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εµφανιστεί βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσεκαρισµένο το resample image και εκεί που λέει resolution βάλτε την ανάλυση σε dpi που επιθυµείτε να εκτυπωθεί η φωτογραφία. Ακριβώς από πάνω, στα πεδία width και height εµφανίζονται οι διαστάσεις εκτύπωσης σε ίντσες. Με την κατάλληλη επιλογή βλέπετε τις διαστάσεις και σε εκατοστά. Η σχέση dpi και εκτυπούµενων διαστάσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη. ηλαδή όσο περισσότερα dpi τόσο µικρότερες διαστάσεις. Αντίθετα η σχέση dpi και ποιότητας είναι ανάλογη, που σηµαίνει ότι όσο περισσότερα dpi τόσο καλύτερη ποιότητα. Γενικά πάντως να θυµάστε ότι δεν έχει νόηµα να ξεπεράσετε τα 540 dpi στις εκτυπώσεις σας. Το µέγεθος εκτύπωσης µπορούµε να το ορίσουµε και µε διάφορους άλλους τρόπους, όπως ας πούµε τους drivers του εκτυπωτή. Ο τρόπος µε τα dpi όµως είναι ο πιο σωστός και µας δίνει πραγµατικό έλεγχο στα χέρια µας. Λάβετε υπόψιν σας ότι για να κάνετε ποιοτικές εκτυπώσεις στο σπίτι σας δεν αρκεί µόνο να ορίσετε σωστά τα dpi. Το σηµαντικότερο ρόλο παίζει η ποιότητα του χαρτιού στο οποίο θα εκτυπώσετε. Μην περιµένετε δηλαδή φωτογραφική ποιότητα τυπώνοντας σε απλό φωτοτυπικό χαρτί. Εκτυπώσεις σε φωτογραφείο Τι γίνεται όταν θέλετε να δώσετε τις φωτογραφίες σας για εκτύπωση σε φωτογραφείο; Χρειάζεται να κάνετε πρώτα κάποιες ενέργειες; Τι σηµαίνει fit-in και fill-in; (Σύµφωνα µε την απάντηση που δίνει ο φωτογράφος Γιάννης Κόκκινος) Κατά πρώτον οι αναλογίες της φωτογραφίας 10x15cm (3:2) δεν "ταιριάζουν" µε την ανάλυση των περισσότερων ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών (4:3). Π.χ. η διάσταση 10x15cm είναι "µακρύτερη" από την ανάλυση 1600x1200 µιας ψηφιακής µηχανής. Έχεις λοιπόν τρεις επιλογές. 1] Κροπάρεις (κόβεις) τις φωτογραφίες όπου και όπως θέλεις εσύ, ώστε να ταιριάξει στην αναλογία (3:2) του εκτυπωτικού µηχανήµατος, π.χ. στα 1600x1070 pixels χωρίς να πειράξεις το dpi και τις πας για εκτύπωση FILL-IN. Σε διαφορετική περίπτωση το µηχάνηµα κόβει συµµετρικά τα παραπανίσια pixels πάνω και κάτω για να γεµίσει το µήκος (15) του χαρτιού. 2] ίνεις τις φωτογραφίες σου όπως είναι στο εργαστήριο και τους λες να τις τυπώσουνε FIT- IN, οπότε παίρνεις µια εκτύπωση 10x13,4 περίπου σε χαρτί 10x15, δηλαδή µε δύο λευκές λουρίδες των 0,8 πόντων (8 χιλιοστά κενό) δεξιά κι αριστερά. Αυτός είναι και ο µόνος τρόπος να τυπώσεις τη φωτογραφία σου ολόκληρη σε αυτή τη διάσταση χαρτιού. 3] ίνεις τις φωτογραφίες στο εργαστήριο και τις αφήνεις στη διάθεση του εργαστηρίου για το πως θα τις τυπώσουν (συνήθως, το µηχάνηµα κόβει συµµετρικά τα παραπανίσια pixels πάνω και κάτω για να γεµίσει το µήκος 15cm του χαρτιού). Το image resize των προγραµµάτων καλό είναι να αποφεύγεται αν δεν γνωρίζετε τη χρήση του... Αφήστε τα ψηφιακά εκτυπωτήρια να φτιάξουν τις διαστάσεις, δίνοντας εικόνες µε σωστή αναλογία για το χαρτί που θέλετε να τυπώσετε, αν δεν θέλετε να κόβεται το κάδρο. Η ποιότητα των µηχανηµάτων σ' αυτόν τον τοµέα (αλγόριθµοι interpolation) είναι εκπληκτική!

8 Συνοψίζοντας λοιπόν, η εκτύπωση 10x15 αντιστοιχεί σε 1600x1070 pixels. Οτιδήποτε διαφορετικό (κρατώντας το 1600 σταθερό) σηµαίνει λευκές γραµµές ή κόψιµο θέµατος. Όσο για το µέγεθος της εκτύπωσης που µπορείς να κάνεις, µια δοκιµή θα σε πείσει! Πάντως, ακόµα και στο 20x25 µε 2 µεγαπίξελ θα πετύχεις φοβερή ποιότητα (στο Frontier και στα Kodak που έχω εµπειρία τουλάχιστον). Γιατί χρειαζόµαστε τελικά µεγάλες αναλύσεις; Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι για να βλέπουµε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή µας ή να τις στέλνουµε σε φίλους µε τα 0.8 MP είναι αρκετά. Ακόµα και για εκτυπώσεις σε φωτογραφείο τα 2.1 ή ακόµα και τα 1.3 MP δίνουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σε τι λοιπόν χρησιµεύουν οι µεγαλύτερες από 2.1MP αναλύσεις; Ιδού µερικοί λόγοι ύπαρξής τους : Από εικόνες µεγάλων αναλύσεων µπορούµε να παράγουµε µικρότερες που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτές που θα έβγαιναν από µία µηχανή χαµηλής ανάλυσης. Αντίθετα από εικόνες µικρής ανάλυσης δεν µπορούµε να πάµε σε µεγαλύτερης χωρίς να χάσουµε σηµαντικό µέρος από την ευκρίνεια και την ποιότητα της εικόνας. Αυτό συµβαίνει γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να «πετάξουµε» πληροφορία από την ήδη υπάρχουσα παρά να εφεύρουµε. Το µόνο µειονέκτηµα των εικόνων υψηλής ανάλυσης, είναι ότι καταλαµβάνουν µεγαλύτερο χώρο στα αποθηκευτικά µέσα των ψηφιακών µηχανών. Με δεδοµένο όµως τα µεγάλα µεγέθη που είναι σήµερα διαθέσιµα (µέχρι και 1GB CF ή microdrive), αλλά και τις καλές τιµές µε συνεχώς πτωτικές τάσεις, δεν είναι πια ιδιαίτερο πρόβληµα. Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα που µας δίνουν οι υψηλές αναλύσεις είναι ότι µας δίνουν το περιθώριο του κοψίµατος των φωτογραφιών. Αν για παράδειγµα δεν πέτυχε το κάδρο µας, µπορούµε να κόψουµε και να εκτυπώσουµε, µόνο το τµήµα της φωτογραφίας που µας ενδιαφέρει και να έχουµε ακόµη, έναν ικανοποιητικό αριθµό ΜP ώστε να βγει µε καλή ποιότητα η φωτογραφία µας. Τέλος, οι µεγάλες αναλύσεις, µας δίνουν τη δυνατότητα να τυπώσουµε σε µεγέθη µεγαλύτερα από το κλασσικό 15x10 εκατοστά όπως π.χ. A4. ιακίνηση φωτογραφιών στο φωτογραφείο Τα περισσότερα φωτογραφεία σήµερα δέχονται τις φωτογραφίες σας είτε απ ευθείας από την κάρτα της µηχανή σας, είτε από CD. Τα φορµάτ που δέχονται για εκτύπωση είναι τα jpeg και tiff. Άλλος εναλλακτικός τρόπος είναι µέσω internet. Eπιµέλεια άρθρου: Βελέντζας Αλέξανδρος,

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3.

Διάσταση σε 72 ppi (cm) 640 x 480 0.3 22 x 16. MegaPixels. 1280 x 960 1.3 45 x 33. 1600 x 1200 2.1 56 x 42. 2048 x 1536 3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Art & Creative Director Η εργασία με το Photoshop μας επιτρέπει να παράγουμε εικόνες Bitmap. Η εικόνα Bitmap δεν είναι τίποτα άλλο από μία ορθογώνια περιοχή που αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα

Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα Ψηφιακή Φωτογραφία & Πολυµέσα Φωτογραφία (Σηµειολογία) Συλλογή συναισθηµάτων Οπτική γωνία αντίληψης της πραγµατικότητας Αγωνία του φωτογράφου να κλειδώσει για πάντα τη στιγµή Οδηγός για το ταξίδι στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32

Εγχειρίδιο χρήσης Print2PDF σελ. 1 από 32 Πρόγραμμα Print2PDF (Εκτύπωση κειμένου και εικόνων σε αρχεία PDF) Πρόλογος Η εφαρμογή Print2PDF (Print to PDF Εκτύπωση σε αρχεία PDF) σας επιτρέπει να εκτυπώσετε το δικό σας κείμενο πάνω σε ένα έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Εφαρµογή EXTRA ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μηνιαίων Αναφορών Αλιευτικής Δραστηριότητας Για Σκάφη Κάτω των 10 μέτρων

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μηνιαίων Αναφορών Αλιευτικής Δραστηριότητας Για Σκάφη Κάτω των 10 μέτρων Οδηγίες χρήσεως ηλεκτρονικής καταγραφής μηνιαίων αναφορών αλιευτικής δραστηριότητας Σελίδα: 1 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση Σαρωτή...3 Αλλαγή 1η - Ρύθμιση του Driver της συσκευής...4 Αλλαγή 2η Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή

Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Ταυτότητα (α+β) 2» 1. Αποκρύπτουµε τους άξονες και το παράθυρο άλγεβρας: Παράθυρο προβολή απο-επιλέγουµε άξονες και άλγεβρα 2. Από το εργαλείο κατασκευής πολυγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Γυµ.Ν.Λαµψάκου Α Γυµνασίου Γεωµ.Β2.6 γωνίες από 2 παράλληλες + τέµνουσα 19/3/10 Φύλλο εργασίας

Γυµ.Ν.Λαµψάκου Α Γυµνασίου Γεωµ.Β2.6 γωνίες από 2 παράλληλες + τέµνουσα 19/3/10 Φύλλο εργασίας Φύλλο εργασίας Mπορείτε να βρείτε τη γωνία κάβων; ραστηριότητα Ένα δεξαµενόπλοιο που στο σχήµα είναι στο σηµείο Β, πλέει προς την είσοδο µιας διώρυγας µε την βοήθεια δύο ρυµουλκών που απεικονίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Analog vs Digital. Δούρβας Ιωάννης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΒΑΣ

Analog vs Digital. Δούρβας Ιωάννης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΒΑΣ Analog vs Digital Δούρβας Ιωάννης Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ψηφιακή μηχανή Ο υπολογιστής αποτελείται από ένα σύνολο (εκατομμύρια) ηλεκτρικά κυκλώματα. Για τα ηλεκτρικά κυκλώματα υπάρχουν μόνο 2 καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Σάρωσης εγγράφου με ένα σαρωτή Epson (Epson Scan)

Παράδειγμα Σάρωσης εγγράφου με ένα σαρωτή Epson (Epson Scan) Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 Παράδειγμα Σάρωσης εγγράφου με ένα σαρωτή Epson (Epson Scan) 1. Εισαγωγή Όταν εκκινείτε το Epson Scan για πρώτη φορά, αυτό εκτελείται σε λειτουργία Full

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιοχή Εργασίας του Flash

Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Περιοχή Εργασίας του Flash Η Λωρίδα Χρόνου και τα Επίπεδα Το Flash είναι εφαρμογή με την οποία φτιάχνουμε ταινίες όπως διαφημιστικά banners και διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες περιέχουν κίνηση. Για

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Greenshot (http://www.sotostips.gr/2010/10/greenshot-screenshot.html)

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Greenshot (http://www.sotostips.gr/2010/10/greenshot-screenshot.html) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Greenshot (http://www.sotostips.gr/2010/10/greenshot-screenshot.html) Το Greenshot είναι ισχυρό, ελαφρύ και δωρεάν πρόγραµµα λήψης screenshot (στιγµιότυπο Οθόνης ή απεικόνιση οθόνης ή φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Βασικά στοιχεία εικονοστοιχείου (pixel) Φυσική λειτουργία όρασης Χηµική και ψηφιακή σύλληψη (Κλασσικές και ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές)

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά

«Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου. Ειρήνη Γιανναρά «Εισαγωγή στη Ψηφιακή Φωτογραφία» Σηµειώσεις για το Μάθηµα «Οπτική Επικοινωνία» Χειµερινού Εξαµήνου Ειρήνη Γιανναρά ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ψηφιακή φωτογραφία είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της Unity

Εγκατάσταση της Unity Εγκατάσταση της Unity Όπως έχουμε πει, θα χρησιμοποιήσουμε την Unity για να φτιάξουμε τα παιχνίδια μας. Η Unity είναι μια μηχανή παιχνιδιών (game engine). Τι σημαίνει όμως αυτό; Σημαίνει απλά ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να ανυψώσουµε µία διατοµή κατά µήκος µίας καµπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδροµής, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πώς µπορούµε να ανυψώσουµε µία διατοµή κατά µήκος µίας καµπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδροµής, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια 2.4.1 Συχνότερα εμφανιζόμενα εικονίδια των Windows Τα πιο συνηθισμένα εικονίδια, που μπορεί να συναντήσουμε, είναι: Εικονίδια συστήματος: Τα Windows εμφανίζουν τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της)

Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Scanner (Η σάρωση και τα µυστικά της) Τρόπος Λειτουργίας Ένας scanner χρησιµοποιεί για φωτεινή πηγή µία ισχυρή λάµπα φθορίου, η οποία µπορεί να µετακινηθεί κατά µήκος της συσκευής και να σαρώσει την εικόνα.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Εικόνας Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης - Η περιφερειακή μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης - Η περιφερειακή μνήμη Τ.Π.Ε. - Φ.ΠΛΗΡ.Ε-001 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 1 Όνομα Σχολείου 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης Τάξη Ε Τίτλος μαθήματος Τ.Π.Ε. Τίτλος ενότητας Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Data Focus Business Solutions σελ. 1/10

Data Focus Business Solutions σελ. 1/10 Data Focus Business Solutions σελ. 1/10 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Data Focus Κάθε εφαρµογή της Data Focus, δεδοµένου του ότι είναι πλήρως ανεπτυγµένη σε παραθυρικό περιβάλλον, συνοδεύεται από ένα CD εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 2. ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ...4 3. Καρτέλα Γενικές Πληροφορίες...6

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πληροφορίες για την εφαρµογή της µορφοποίησης Μπορείτε εύκολα να εφαρµόσετε µορφοποίηση για να δώσετε στα έγγραφά σας µια συνεπή εµφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 3: Μάρκου Ελένη, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαντώνη Ειρήνη, Πάτσης Γιώργος ΘΕΜΑ: Οικονομοτεχνική μελέτη και δημιουργία σχολικής εφημερίδας Περιεχόμενα: 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2ο. Γενικές Ρυθμίσεις

Μάθημα 2ο. Γενικές Ρυθμίσεις Μάθημα 2ο Γενικές Ρυθμίσεις 2.1 Εκκίνηση του Η/Υ Κάθε Η/Υ έχει κάποια βασικά κουμπιά και λαμπάκια στο εμπρόσθιο μέρους του κουτιού: το κουμπί κλεισίματος και ανοίγματος του Η/Υ, είναι συνήθως το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή xsortlab. Οπτικός τρόπος ταξινόµησης

Η εφαρµογή xsortlab. Οπτικός τρόπος ταξινόµησης Η εφαρµογή xsortlab Η ταξινόµηση µιας λίστας πραγµάτων είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά είναι µια πολύ σηµαντική λειτουργία. Η εφαρµογή xsortlab περικλείει 5 διαφορετικές µεθόδους ταξινόµησης. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Θα πρέπει να έχουμε το πορτάκι σε ηλεκτρονική μορφή. Γι αυτόν το λόγο, σκανάρουμε το πορτάκι απο κάποιο έντυπο ή το φωτογραφίζουμε με ψηφιακή μηχανή ή μπορούμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές

3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές 3 ο Εργαστήριο Μεταβλητές, Τελεστές Μια μεταβλητή έχει ένα όνομα και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης σε μια συγκεκριμένη θέση στη μνήμη του υπολογιστή. Στη θέση μνήμης στην οποία δείχνει μια μεταβλητή αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

MEDIWARE L.I.S ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ MEDIWARE L.I.S. 2006 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ -1 -2 Προγραμματισμός Επισκέψεων. Με την επιλογή Προγραμματισμός Επισκέψεων ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης Εισαγωγή στην Πληροφορική Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς Αντώνης Σταµατάκης Μονάδες µέτρησης µνήµης Η βασική µονάδα µέτρησης της µνήµης στα υπολογιστικά συστήµατα είναι το µπάιτ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Τελικός Προορισµός

Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης. Τελικός Προορισµός Τελικός Προορισµός 1 CRT (Cathode Ray Tube) http://www.howstuffworks.com Πυροβόλο ηλεκτρονίων στοχεύει σε οθόνη µε επικάλυψη φωσφόρου Παράγεται µια φωτεινή κηλίδα Σαρώνοντας την κηλίδα πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1. Σύστημα Συντεταγμένων Το σύστημα συντεταγμένων που έχουμε συνηθίσει από το σχολείο τοποθετούσε το σημείο (0,0) στο σημείο τομής των δυο αξόνων Χ και Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ARIS 1. Εγκατάσταση Εισάγοντας το CD στον υπολογιστή σας, θα εκτελεστεί το auto - run και θα σας εµφανίσει ένα παράθυρο µε επιλογές εγκατάστασης. (εάν δεν εκτελεστεί το auto - run, εκτελέστε

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

Ενότητα 1. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ενότητα 1 Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα 1.1 Ψηφιακό Αναλογικό (βιβλίο μαθητή σελ. 104) στη διπλανή φωτογραφία τα χρώματα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. στη γλώσσα προγραμματισμού. Γκέτσιος Βασίλειος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Γκέτσιος Βασίλειος Σημειώσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro σελ. 1 Το περιβάλλον προγραμματισμού Microsoft Worlds Pro Μενού

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα