ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς Από

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προς Από"

Transcript

1 Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΥΓΕΙΑΣ Τµήµα Underwriting Ηµεροµηνία ευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ ΝΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho, J. O Dwyer, Γ. Βαλαή, Γ. Βελιώτη, T. Brinkmann, Ε. Θωµόπουλο, Α. Ρούβα, Κ. Βακίδη, Α. Σαλαγκούδη, Σ. Αρβανιτάκη, Π. ήµου, Σ. ηµητριάδη, Χ. Κατερινά, Μ. Μαµάνη, Μ. Μοσχονά Αγαπητοί Συνεργάτες, Στο πλαίσιο των ενεργειών απλούστευσης των διαδικασιών Underwriting που έχουν ως κύριο στόχο την περαιτέρω µείωση του χρόνου έκδοσης των ασφαλιστηρίων Συµβολαίων ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ, κάναµε σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία του Ιατρικού Προασφαλιστικού Ελέγχου. Για να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους προχωρήσαµε: 1. Στην αναδιάρθρωση του ικτύου συνεργατών Ιατρών και ιαγνωστικών Κέντρων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη (για την υπόλοιπη Ελλάδα η αναδιάρθρωση θα γίνει σε επόµενο στάδιο) 2. Στην επιλογή συγκεκριµένου αριθµού και ειδικότητας Ιατρών σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ώστε να καλύψουµε αποτελεσµατικότερα τις σχετικές ανάγκες 3. Στην ένταξη της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ως κέντρο Ιατρικού Προασφαλιστικού Ελέγχου, η οποία µαζί µε το MEDIFIRST θα αποτελέσουν τα 2 βασικά κέντρα στην περιοχή της Αθήνας και σε συνδυασµό µε αυστηρά επιλεγµένα άλλα ιαγνωστικά Κέντρα θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες γεωγραφικά. Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας (εκτός από Αθήνα & Θεσσαλονίκη) θα ισχύει το υπάρχον ίκτυο συνεργαζοµένων Ιατρών και ιαγνωστικών Κέντρων, όπως αυτό αναφέρεται στο ask me 4. Στη µερική τροποποίηση των κατηγοριών των ιατρικών εξετάσεων προασφαλιστικού ελέγχου,οι οποίες είναι οι παρακάτω:

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ Παθολογική Εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Παθολογική Εξέταση, Τεστ Κοπώσεως Παθολογική Εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, Γενική Αίµατος, Σάκχαρο Αίµατος γ-gt Σηµείωση Εφόσον πρόκειται για γυναίκα, αντί του Τεστ Κοπώσεως θα γίνεται απλό Ηλεκτροκαρδιογράφηµα γ-gt, HbsAg, AntiHCV, Αντισώµατα HIV I-II γ-gt, HbsAg, AntiHCV, Αντισώµατα HIV I-II, PSA Σηµειώνεται ότι θα ενηµερωθεί αντίστοιχα και ο πίνακας ορίων non medical στο ask me. 5. Στην αποκλειστική ανάθεση για την διενέργεια των εξετάσεων κατηγορίας Α στους Ιατρούς του νέου ικτύου, καθώς και στο MEDIFIRST & ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εξετάσεων, ο ασφαλιζόµενος µπορεί να επιλέξει είτε µεταξύ των καρδιολόγων Ιατρών (για την κατηγορία εξετάσεων Β), είτε το MEDIFIRST & ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ή ένα από τα επιλεγµένα ιαγνωστικά Κέντρα του νέου ικτύου. 6. Στη σύναψη συγκεκριµένων συµβάσεων κατά τα πρότυπα του MEDISYSTEM µε όλους του συνεργαζόµενους Ιατρούς & ιαγνωστικά Κέντρα που θα συµµετέχουν στη διαδικασία Ιατρικού Προασφαλιστικού Ελέγχου, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την ποιότητα των παρεχοµένων πληροφοριών, αλλά και την ταχύτατη µεταβίβασή τους στην Εταιρία µας 7. Στον ανασχεδιασµό των εντύπων Ιατρικής Προασφαλιστικής Εξέτασης και στη θέσπιση του Παραπεµπτικού, το οποίο θα είναι ενσωµατωµένο στο έντυπο της Ιατρικής εξέτασης (επισυνάπτεται). Το νέο έντυπο εφεξής θα εκτυπώνεται από τον Συνεργάτη, είτε ταυτόχρονα µε την Αίτηση ασφάλισης ή και µεµονωµένα, όπου αυτό απαιτηθεί για άλλους λόγους ιατρικού underwriting

3 8. Στον ανασχεδιασµό της διαδικασίας «παραποµπής» και ιατρικής προασφαλιστικής εξέτασης, η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Ο Συνεργάτης, είτε κατά τον χρόνο συµπλήρωσης της Αίτησης ή µετά από πιθανό reply µε το οποίο θα ζητούνται επιπλέον ιατρικές εξετάσεις για λόγους underwriting, θα εκτυπώνει και θα παραδίδει στον πελάτη το νέο έντυπο ιατρικής εξέτασης, συµπληρώνοντας µόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στο πεδίο «παραπεµπτικό». Ο πελάτης θα επισκέπτεται τον Ιατρό ή το ιαγνωστικό Κέντρο και θα παραδίδει στον Ιατρό που θα τον εξετάσει τη σχετική φόρµα. Ιδιαίτερα σηµαντικό εδοµένου ότι οι ιατροί & τα ιαγνωστικά Κέντρα δεν θα διατηρούν έντυπα ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της ιατρικής εξέτασης η προσκόµισή του εντύπου από τον ασφαλιζόµενο. Ο πελάτης, κατά την επίσκεψή του στο Συµβεβληµένο Ιατρό ή ιαγνωστικό Κέντρο, θα πρέπει να έχει απαραίτητα µαζί του εκτός από το έντυπο της Ιατρικής Προασφαλιστικής εξέτασης και τον αστυνοµική του ταυτότητα, δεδοµένου ότι ο ιατρός θα κάνει όπως οφείλει έλεγχο ταυτοπροσωπίας Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, το συµπληρωµένο έντυπο θα αποστέλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας µας (από τον Ιατρό) εντός 24 ωρών. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα τυχόν ιατρικών εξετάσεων θα αποστέλλονται στην Εταιρία µας από τα ιαγνωστικά Κέντρα το αργότερο εντός 3 εργασίµων ηµερών. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω χρόνοι αφορούν Ιατρούς & ιαγνωστικά Κέντρα Αθήνας & Θεσσαλονίκης 9. Στο πλαίσιο της τυποποίησης της διαδικασίας και της καταβολής σχετικών εξόδων δεν θα αναγνωρίζεται ως έγκυρη ιατρική εξέταση (και βεβαίως δεν θα καταβάλλονται τα σχετικά έξοδα σε περίπτωση πραγµατοποίησης) σε Ιατρό ή ιαγνωστικό Κέντρο εκτός του επίσηµου ικτύου Προασφαλιστικού Ελέγχου σε όλη την Ελλάδα 10. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από το υφιστάµενο ίκτυο επειδή διαµένει σε πόλη, η οποία δεν έχει συνεργαζόµενο Ιατρό ή ιαγνωστικό Κέντρο θα πρέπει να πραγµατοποιείται επικοινωνία τηλεφωνικά ή µέσω µε το τµήµα Underwriting, το οποίο και έχει την αποκλειστική ευθύνη της σχετικής διαδικασίας. Όλα τα παραπάνω σχετικά µε την νέα διαδικασία θα ξεκινήσουν να εφαρµόζονται από την ευτέρα 10/01/2011. Είµαστε βέβαιοι ότι η νέα αυτή διαδικασία θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των ιατρικών πληροφοριών για το Underwriting, την ελάττωση των σχετικών replies λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης ιατρικών στοιχείων, ενώ θα συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του παραγωγικού σας χρόνου,τον οποίο θα µπορείτε να διαθέσετε για περισσότερες πωλήσεις. Με την ευκαιρία οι συνεργάτες µου και εγώ προσωπικά ευχόµαστε για εσάς και τις οικογένειές σας η νέα χρονιά να είναι γεµάτη Υγεία και επιτυχίες. ηµήτρης Βέλµαχος Τεχνικός ιευθυντής

4 ΑΡΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ ΑΛΛΕΣ Ιατρικό ιστορικό του ασφαλιζοµένου Έλεγχος ταυτοπροσωποίησης ΝΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παθολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Παθολογική εξέταση, Τεστ κοπώσεως Παθολογική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, Γενική αίµατος, Σάκχαρο αίµατος Παθολογική εξέταση, Τεστ κοπώσεως, Ακτινογραφία θώρακος, Γενική ούρων, Γενική αίµατος, Σάκχαρο αίµατος, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, CRP, Χοληστερίνη, HDL-LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-gt Ίδιες εξετάσεις µε την κατηγορία, αντί του τεστ κοπώσεως θα γίνεται απλό Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (αφορά σε γυναίκες) Παθολογική εξέταση, Τεστ κοπώσεως, Ακτινογραφία θώρακος, Γενική ούρων, Γενική αίµατος, Σάκχαρο αίµατος, Ουρία, Ουρικό οξύ, γ-gt, HbsAg, AntiHCV, Αντισώµατα HIV I-II Παθολογική εξέταση, Τεστ κοπώσεως, Ακτινογραφία θώρακος, Γενική ούρων, Γενική αίµατος, Σάκχαρο αίµατος,ουρία, Ουρικό οξύ, γ-gt, HbsAg, AntiHCV, Αντισώµατα HIV I-II, PSA ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ήλωση κατάστασης υγείας ΟΧΙ Είστε καπνιστής; ΝΑΙ OXI Πίνετε αλκοολούχα ποτά; NAI OXI Έχετε κάνει ή κάνετε χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών; NAI ΟΧΙ Αν ναι, διευκρινίστε µας τι ποσότητα / ηµέρα και επί πόσο χρονικό διάστηµα; Έχετε ή είχατε ποτέ οποιαδήποτε ενόχληση ή πάθηση: ΝΑΙ ΟΧΙ 1 Της καρδιάς π.χ στεφανιαία νόσο, συγγενή καρδιοπάθεια, βλάβες βαλβίδων, φύσηµα, υπέρταση κ.λπ. 2 Των αρτηριών & φλεβών, π.χ αποφρακτική νόσο, κιρσούς κ.λπ. 3 Του αναπνευστικού συστήµατος, π.χ δύσπνοια, βρογχικό άσθµα, χρόνια βρογχίτιδα, σύνδροµο υπνικής άπνοιας κ.λπ. 4 Του πεπτικού συστήµατος, π.χ παθήσεις στοµάχου - δωδεκαδακτύλου, εντέρων, χολής, ήπατος, παγκρέατος κ.λπ 5 Του ουροποιογεννητικού συστήµατος, π.χ λιθίαση, ουρολοίµωξη, παθήσεις προστάτη κ.λπ. Του νευρικού συστήµατος ή ψυχιατρικές παθήσεις, π.χ ηµικρανίες, ιλίγγους, εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληψία, 6 σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ. Των µυών, οστών, αρθρώσεων, π.χ παράλυση µυών, ρευµατικές παθήσεις, δισκοπάθεια, επεισόδια οσφυαλγίας - ισχιαλγίας, 7 οστεοπόρωση, παθήσεις ή κακώσεις γόνατος, κατάγµατα χειρουργηθέντα ή µη κ.λπ. 8 Του δέρµατος, π.χ ψωρίαση, ερυθηµατώδη λύκο, άτονο έλκος, σπίλους κ.λπ. 9 Του ενδοκρινολογικού συστήµατος - µεταβολισµού, π.χ διαβήτη, θυρεοειδοπάθεια, υπερχοληστεριναιµία, πάθηση υπόφυσης κ.λπ. Των µατιών, των αυτιών, της µύτης, του λαιµού, π.χ µυωπία - πόσους βαθµούς, καταρράκτη, διπλωπία, ελάττωση ακοής, 10 βράγχο φωνής κ.λπ. 11 Του αίµατος, λεµφαδένων, π.χ αναιµίες, ή στίγµα, παθήσεις σπληνός, φλεγµονή λεµφαδένων κ.λπ. 12 Καλοήθη ή κακοήθη (καρκίνο) όγκο οποιασδήποτε µορφής Γυναικολογικές παθήσεις, παθήσεις µαστών, π.χ ινοµυώµατα, κύστεις ωοθηκών, ενδοµητρίωση, ινοκυστική νόσο µαστών κ.λπ. 13 Είστε έγκυος; Αν ναι σε ποιόν µήνα; Έχει συµβεί κατά το παρελθόν ή σας έχει συσταθεί να επισκεφθείτε διαγνωστικό κέντρο, γιατρό ή νοσοκοµείο στα πλαίσια διενέργειας check-up, ελέγχου συµπτωµάτων ή ασθένειας ή για οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας σας και 14 βρέθηκαν ευρήµατα για τα οποία συστήθηκε ή πραγµατοποιήθηκε φαρµακευτική, χειρουργική ή περαιτέρω διαγνωστική αντιµετώπιση; Αν ναι, δώστε µας λεπτοµέρειες στις οποίες θα περιλαµβάνεται το είδος της εξέτασης π.χ υπέρηχος, αξονική τοµογραφία κ.λπ, η ηµεροµηνία και το είδος της θεραπευτικής αντιµετώπισης που σας συνέστησαν; 15 Έχετε πάρει ή παίρνετε φάρµακα και ποια; ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α..Τ. ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Παρακαλούµε να κάνετε τις παρακάτω εξετάσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ 16 Έχετε περάσει ή πάσχετε από άλλη πάθηση ή έχετε ενοχλήµατα σχετικά µε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παραπάνω; Στην οικογένειά σας (πατέρας-µητέρα-αδέλφια) είχατε περιπτώσεις διαβήτη, στεφανιαίας νόσου, πολυκυστικών νεφρών, 17 διανοητικών ή ψυχιατρικών διαταραχών ή άλλων κληρονοµικών παθήσεων; Αν ναι, παρακαλούµε να σηµειώσετε τη µορφή συγγένειας και αν γνωρίζετε σε ποια ηλικία διαγνώστηκε η πάθηση. 18 Έχετε λάβει αποζηµίωση ανικανότητας για εργασία από οποιοδήποτε φορέα λόγω ατυχήµατος ή ασθενείας; 19 Έχετε απαλλαγεί ή έχετε πάρει αναβολή από τη στρατιωτική σας θητεία για λόγους υγείας και ποιους; Αναλύστε µε λεπτοµέρειες τις καταφατικές απαντήσεις του ιατρικού ερωτηµατολογίου Αρ. Πάθησης του Με το παρόν συναινώ να διαβιβαστούν στην Εταιρία τα δεδοµένα της υγείας µου που θα της γνωστοποιήσω καθώς και τα σχετικά στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατρική εξέτασή µου στα πλαίσια του προασφαλιστικού ελέγχου, προκειµένου η Εταιρία να εκτιµήσει την ασφαλισιµότητά µου. ask0407 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ Παρακαλούµε συµπληρώστε µε ευκρίνεια τα ζητούµενα στοιχεία και αποστείλετε εντός 24 ωρών στο Fax:

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ UNDERWRITING Σωµατοµετρικές διαστάσεις: Ύψος εκ. Βάρος Kg. 1. Άλλαξε το βάρος του τον τελευταίο χρόνο; Εάν ΝΑΙ Αύξηση ή Ελάττωση Αιτία Περιφέρεια: Κοιλιάς cm Στήθους (σε βαθειά εισπνοή) cm Στήθους (σε βαθειά εκπνοή) cm Ακρόαση καρδιάς: Καρδιακοί τόνοι: Ε.Φ.Ο ΑΛΛΟ Καρδιακά φυσήµατα: NAI OXI Εάν ΝΑΙ διευκρινίστε: Ένταση Είδος Θέση Επέκταση Καρδιακός ρυθµός: Είδος-παλµοί / λεπτό: Έκτακτες συστολές: Είδος-Αριθµός/Λεπτό Αποτέλεσµα ΗΚΓ: Αρτηριακή πίεση Σε περίπτωση αυξηµένης αρτηριακής πίεσης ή σε ιστορικό υπέρτασης να γίνουν 2 επιπλέον µετρήσεις. Συστολική: ιαστολική: Η εξέταση αποκαλύπτει κάποια ανωµαλία από: ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Τη γενική εµφάνιση; 3. Τα µάτια, τα αυτιά (βαθµός ελάττωσης οράσεως και ακοής); 4. Το δέρµα, τα λεµφογάγγλια, τη στοµατική κοιλότητα ή το λαιµό; 5. Το θυρεοειδή αδένα ή άλλους αδένες; 6. Το καρδιαγγειακό σύστηµα; 7. Το αναπνευστικό σύστηµα; 8. Την κοιλιά(ευαισθησία, όγκοι, κήλες, ουλές); 9. Το ουροποιητικό σύστηµα; 10. Το νευρικό σύστηµα; 11. Τα άκρα(ενδείξεις αρτηριοσκλήρυνσης, οιδήµατα, κιρσοί); 12. Την ψηλάφηση των µαστών; (αν πρόκειται για γυναίκα) 13. Το γαστρεντερικό σύστηµα, το ήπαρ, τον σπλήνα; 14. Συνιστάτε τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων; Εάν ΝΑΙ, ποια και γιατί; ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ (επεξηγήσεις τυχόν καταφατικών απαντήσεων) Αρ. Ερώτησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ Σε ποια οµάδα θεωρείτε ότι κατατάσσεται ο συγκεκριµένος ασφαλιζόµενος ανεξάρτητα από την τελική απόφαση της εταιρείας. Nα γίνει δεκτός για ασφάλιση Nα γίνει δεκτός υπό όρους Nα αναβληθεί η ασφάλιση Nα απορριφθεί η αίτηση για ασφάλιση Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε καµία περίπτωση δεν συζητάµε µε τον ασφαλιζόµενο την πιθανότητα έγκρισης ή µη, της αίτηση ασφάλισης. Το παρόν έντυπο είναι εµπιστευτικό και αποστέλλεται ή παραδίδεται µόνο στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Παρακαλούµε συµπληρώστε µε ευκρίνεια τα ζητούµενα στοιχεία και αποστείλετε εντός 24 ωρών στο Fax:

ΟΝΟΜΑ : ΦΥΛΟ A Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ : κατάθεση σε λογαριασµό IBAN

ΟΝΟΜΑ : ΦΥΛΟ A Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕ : κατάθεση σε λογαριασµό IBAN Προς την: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350, 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α Ι Τ Η Σ Η Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ Ο 2 0 0 2 7 7 5 Ο Μ Α Ι Κ Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN.

AKYPO. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το MEDICASH Ολοκληρωµένο, ένα πρόγραµµα ασφάλισης υγείας, µε την εγγύηση της INTERAMERICAN. Tο MEDICASH Ολοκληρωµένο, είναι ένα πρόγραµµα που σε περίπτωση που χρειαστεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Underwriting

Εγχειρίδιο Underwriting Εγχειρίδιο Underwriting Εγχειρίδιο Underwriting 0 Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης : Ιανουάριος 2014 Εγχειρίδιο Underwriting 1 1. Αίτηση Ασφάλισης 1.1 Για την σωστή συµπλήρωση της αίτησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Τσεκάπ. Οι εξετάσεις που σώζουν ζωές

Τσεκάπ. Οι εξετάσεις που σώζουν ζωές Τσεκάπ. Οι εξετάσεις που σώζουν ζωές Γνωρίζετε ότι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες ζουν περίπου 6 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες είναι ότι δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην πρόληψη;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη

Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Πρόγραμμα UltraCare Αίτηση ιδιώτη Συμπλήρωση της παρούσας αίτησης Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλες τις ενότητες. Πρέπει να διαβάζετε τις ερωτήσεις προσεκτικά και να τις απαντάτε όσο το δυνατόν πιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν.

Αγαπητοί Συνεργάτες, Φιλικά, Χριστιάνα Πυρρή. Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων. Eurolife ERB Ασφαλιστική. Λ. Συγγρού 209-211, Ν. Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο για την Αποφυγή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (σχετική ενημέρωσή σας από 4/7/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών.

Επιλογές του Σχεδίου για τις δικές σας ανάγκες: Σε ποιους απευθύνεται: Το σχέδιο απευθύνεται σε άτομα από 18 μέχρι 55 ετών. Σημαντικό κομμάτι για τη στήριξη κάθε ανθρώπου που μπορεί να προσβληθεί από μια σοβαρή ασθένεια είναι το οικονομικό. H ΕuroLife θέλοντας να βρίσκεται δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές και να σας στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325)

Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325) Υγεία [ Prime Med ] Eιδικός Όρος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 325) ΜΕΡΟΣ Α. Έννοιες & Ορισμοί Με σκοπό να κάνουμε το Ασφαλιστήριό σας πιο φιλικό και κατανοητό, σας παραθέτουμε εδώ ένα «λεξικό ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικη Παροχη

Συµπληρωµατικη Παροχη Συµπληρωµατικη Παροχη FAMILY MEDICAL ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα)

Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα) Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Έντυπο προσωπικής αίτησης (Ελλάδα) Συμπληρώστε αυτή την αίτηση με κεφαλαία γράμματα και σημειώστε τα κατάλληλα τετράγωνα. Είναι σημαντικό να παρέχετε τις παρακάτω πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική.

Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική. Οι συνεργάτες μας έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν, να προτείνουν και να δέχονται αιτήσεις ασφάλισης για λογαριασμό της GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Ασφαλιστική. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/3/2015 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός στο σπίτι. Παγκόσμια Πρωτοπορία με την 24ωρη ιατρική εξυπηρέτηση στο σπίτι, μόνο στη Θεσσαλονίκη Η δύναμη της διάγνωσης στα χέρια μας Τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα εξοπλίζουν το επιτελείο των εξειδικευμένων ιατρών με δυνατότητες διάγνωσης που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες. Η EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα