Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Ψωμά Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70. Ψωμά Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70"

Transcript

1 Ρεαλιστική θεώρηση των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο: Η σημασία της οργάνωσης και της αναπαράστασης μιας προβληματικής κατάστασης για τη διατύπωση μαθηματικών συλλογισμών και τη δημιουργία μοντέλου επίλυσής της. Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ψωμά Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση αφορά στη διδακτική των μαθηματικών και αποτελείται από δυο διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο, ενώ το δεύτερο μέρος το πρακτικό και εστιάζεται στη μαθηματική σκέψη, στην κατανόηση και στη δημιουργία δημιουργικού μαθησιακού περιβάλλοντος, που αναμφίβολα την προάγουν. Το πρακτικό μέρος αφορά σε μια δραστηριότητα, η οποία απαιτεί μοντελοποίηση και βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό πρόβλημα για τη Στ τάξη του Δημοτικού. Εντάσσεται στην ενότητα «Μετρήσεις-Μοτίβα» και πληροί τα εξής τέσσερα στοιχεία: (1) Συνδέεται άμεσα με την πραγματικότητα. (2) Έχει άμεση σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών. (3) Είναι βατή και ευχάριστη. (4) Περιέχει από τη φύση της όλες τις προς πραγμάτευση μαθηματικές έννοιες. Τα προβλήματα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και βρίσκουν εφαρμογή στην πραγματικότητα δίνουν ευκαιρία για παρατήρηση και πειραματισμό, ενεργοποιούν τη σκέψη και συμβάλλουν καθοριστικά στη μάθηση. Η σύγχρονη εποχή απαιτεί τη διερεύνηση του τρόπου που σκεφτόμαστε και αλλαγή στον τρόπο που μαθαίνουμε, για να οδηγηθούμε σε αλλαγή του τρόπου που ενεργούμε. Λέξεις-κλειδιά: μοτίβο, ρεαλιστικά μαθηματικά, μαθηματικοποίηση, μοντελοποίηση 1.Εισαγωγή Η προοδευτική μαθηματικοποίηση και μοντελοποίηση των ρεαλιστικών μαθηματικών καταστάσεων, αποτελούν βασική διαδικασία της επανατοποθέτησης των πραγματικών-ρεαλιστικών μαθηματικών προβλημάτων στον αφηρημένο κόσμο των μαθηματικών. Η σκέψη και η κατανόηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, διότι η μια επηρεάζει και επηρεάζεται από την άλλη. Η μαθηματική σκέψη ενός ατόμου δεν είναι ανεξάρτητη από το ίδιο το άτομο, απεναντίας η στάση του απέναντι στα μαθηματικά, είναι δυνατό να επηρεαστεί από τη διδακτική μεθοδολογία, η οποία τον έφερε σε επαφή με τα μαθηματικά του σχολείου. 2. Ρεαλιστικά μαθηματικά Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της διδακτικής μεθοδολογίας ( των μαθηματικών του δημοτικού) ιδιαίτερη έμφαση οφείλεται να δίδεται στη δραστηριότητα της μαθηματικοποίησης (mathematization) (αναφορά του Λεμονίδη, 2003,στο Freudenthal,1968), η οποία χαρακτηρίζεται από πέντε αξιώματα (αναφορά του Λεμονίδη, Streefland, 1990): Η μάθηση είναι μια (ανα)κατασκευαστική δραστηριότητα, που προκαλείται από την πραγματικότητα. Η μάθηση είναι μακροχρόνια διαδικασία, που κινείται από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. ISSN

2 Η μάθηση υποβοηθείται από το συλλογισμό στη διαδικασία σκέψης των ίδιων των ατόμων και των άλλων. Η μάθηση είναι πάντοτε ενσωματωμένη σε ένα κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο. Η μάθηση είναι η κατασκευή της γνώσης και των δεξιοτήτων σε μια δομημένη οντότητα. Το μοντέλο διδασκαλίας των ρεαλιστικών μαθηματικών που έθεσε τις βάσεις για ριζική αναθεώρηση των στόχων, του αναλυτικού προγράμματος, των βιβλίων, των διδακτικών μεθόδων, της θέσης και του ρόλου των μαθητών και του εκπαιδευτικού, βασίστηκε: στις θεωρίες μάθησης και τα μοντέλα διδασκαλίας όπως ο εποικοδομητικός και η αποκαλυπτική-διερευνητική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση είναι μια γνωστική διαδικασία κοινωνικά προσδιορισμένη (Vygotsky,1962) που πραγματοποιείται σε αυθεντικές καταστάσεις και οικοδομείται ενεργητικά μέσω μιας προσαρμοστικής διαδικασίας.συγκεκριμένα βασίστηκε: Στην οικοδόμηση της γνώσης πάνω στα άτυπα μοντέλα των μαθητών. Στην καθοδηγούμενη προσωπική ανακάλυψη από τους μαθητές των μαθηματικών εννοιών και δομών. Στην ομαδική διδασκαλία με αλληλεπίδραση στην τάξη. Στον καθοδηγητή εκπαιδευτικό που διαθέτει ποικίλες εναλλακτικές στρατηγικές στο ρεπερτόριό του. Tα ρεαλιστικά μαθηματικά επομένως, είναι μια θεωρία διδασκαλίας και μάθησης αλλά παράλληλα σύμφωνα με τον Freudenthal τα μαθηματικά είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα άρα πρέπει: (1) Να συνδέονται με την πραγματικότητα. (2) Να έχουν σχέση με την κοινωνία. (3) Να είναι βατά στους μαθητές ώστε : Να οδηγηθούν σταδιακά στην ανάπτυξη της ικανότητας λύσης ενός προβλήματος, καθώς η διαδικασία επίλυσης είναι αυτή που κατεξοχήν προάγει τη λογική και μεθοδική σκέψη. Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διερεύνησης και δημιουργικότητας καθώς επίσης και τις στρατηγικές επίλυσης ενός προβλήματος. Να οδηγηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία προβληματικών καταστάσεων, προτείνοντας, ελέγχοντας και βελτιώνοντας διάφορες λύσεις. Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης και βελτίωσης των λύσεων. 3. Μαθηματικοί στόχοι Στο νέο Α.Π.Σ των μαθηματικών του δημοτικού εισάγεται για πρώτη φορά, ως διδακτέα ενότητα σε όλες τις τάξεις, το μοτίβο. Τα μοτίβα αποτελούν προαλγεβρικές έννοιες οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να αναγνωρίζουν τη σειρά των γεγονότων και να οργανώνουν τις καταστάσεις γύρω τους. Τα μοτίβα μπορούν να είναι γεωμετρικά και να αναφέρονται σε ακολουθίες γεωμετρικών σχεδίων, αριθμητικά και να αναφέρονται σε ακολουθίες αριθμών ή λεκτικά (επαναλαμβανόμενες λέξεις σε τραγούδια ή ποιήματα). Σύμφωνα με το Α.Π.Σ η διδασκαλία της ενότητας αυτής εντάσσεται, σε όλες τις τάξεις, στο κεφάλαιο των μετρήσεων. Οι συγγραφικές όμως ομάδες των σχολικών βιβλίων έχουν εντάξει δραστηριότητες με μοτίβα και σε άλλες ενότητες. ISSN

3 Σύμφωνα με το βιβλίο του μαθητή της Στ τάξης: Το στοιχείο που επαναλαμβάνεται και δημιουργεί ένα σχέδιο ονομάζεται γεωμετρικό μοτίβο. Για να δημιουργήσουμε ή να επεκτείνουμε ένα σχέδιο με επαναλαμβανόμενα μέρη, αρκεί να γνωρίζουμε το μοτίβο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επαναλαμβάνεται ( Μαθηματικά Στ Δημοτικού, σελ. 128) Εκτός από τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα υπάρχουν και πρότυπα που εμπεριέχουν μια σταδιακή εξέλιξη. Τα πρότυπα αυτά δεν είναι άλλα από τις γνωστές μας αριθμητικές ακολουθίες (τα αριθμητικά και τα σύνθετα μοτίβα, έτσι όπως ορίζονται στο σχολικό βιβλίο της Στ τάξης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των προτύπων). Πολλά και ενδιαφέροντα πρότυπα μπορούμε να σχηματίσουμε μόνο με τους αριθμούς. Αριθμητικά πρότυπα όπως το 3, 6, 9,., μας είναι γνωστά, δεδομένου ότι είναι μεταξύ των προτύπων που μαθαίνουμε ως νέοι μαθητές. Όταν τα μικρά παιδιά αρχίζουν να μετρούν, μετρούν τους αριθμούς 1-1, έπειτα 2-2, 5-5, και τέλος Στην απαρίθμηση των αριθμών υπάρχει μια σειρά, μια τάξη, είτε οι αριθμοί μετρούνται προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Αυτά τα αριθμητικά πρότυπα δίνουν στα μικρά παιδιά μια φυσική στρατηγική για να καταλάβουν την πρόσθεση. Όταν ο μικρός μαθητής εξετάζει ένα πρότυπο όπως το 2, 4, 6,..., αναρωτιέται, ποιον αριθμό πρέπει να προσθέσει για να φτάσει στον επόμενο αριθμό και στον επόμενο και στον επόμενο. Καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν, η ενασχόληση με τα πρότυπα τους ωθεί από τα αθροίσματα στα γινόμενα. Όταν ο μικρός μαθητής αναρωτιέται για το ποιος είναι ο 50ος αριθμός στο παραπάνω πρότυπο, ξέρει να πολλαπλασιάζει 2 φορές το 50. Σε μια σειρά αριθμών που υπάρχει μια σχέση σταθερή και επαναλαμβανόμενη ανάμεσα στους αριθμούς, ο κανόνας που ορίζει τη σχέση αυτή και μας δείχνει πως δημιουργήθηκε η σειρά των αριθμών λέγεται αριθμητικό μοτίβο. (π.χ. 5, 10, 15, 20, 25, α, α + 5 ) ( Μαθηματικά Στ Δημοτικού, σελ. 130). Ένα σχέδιο που ακολουθεί ταυτόχρονα γεωμετρικό και αριθμητικό μοτίβο, λέγεται σύνθετο μοτίβο. Σε ένα τέτοιο σχέδιο ενώ διακρίνουμε εύκολα το γεωμετρικό μοτίβο. Για να διακρίνουμε το αριθμητικό χρειάζεται να καταγράψουμε τα δεδομένα σε έναν πίνακα (Μαθηματικά Στ Δημοτικού, σελ. 132.) Τα μοτίβα όπως αναφέρεται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού της Στ τάξης, σελ 124, είναι περισσότερο μια διαδικασία ανακάλυψης παρά μια μαθηματική έννοια που θα διδαχθεί το παιδί. Είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει τη σκέψη του στην άλγεβρα. Η προσπάθεια ανάπτυξης της αλγεβρικής σκέψης από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την εξερεύνηση των προτύπων σε «ρεαλιστικά προβλήματα» και η προσπάθεια κατανόηση των σχέσεων και των λειτουργιών των προτύπων αυτών, οδηγεί σε διαδικασίες «συμβολικής αναπαράστασης» Μοτίβα έχει συναντήσει σε όλες τις προηγούμενες τάξεις, αλλά τώρα που διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα, θα τα μελετήσουν προσπαθώντας να ανακαλύψουν τον κανόνα με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί και να τον εκφράσουν όπως μπορούν. 3.2.Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες Συγκεκριμένα οι μαθητές έχουν διδαχθεί: Να περιγράφουν και να αναπτύσσουν μοτίβα από το περιβάλλον τους (π.χ., τα πέταλα ενός λουλουδιού, απεικονίσεις σε έργα λαϊκής τέχνης,στα πλακάκια του σπιτιού τους,κηρήθρες μελισσών κ.λ.π.) ISSN

4 Να αναγνωρίζουν γεωμετρικά μοτίβα ως μέρος ενός σύνθετου σχεδίου και επαναλαμβάνοντας το μοτίβο να επεκτείνουν το αρχικό σχέδιο. Να κατανοούν ότι τα μοτίβα περιγράφουν μια κανονική ή προβλέψιμη αλλαγή και να συνεχίζουν την ακολουθία, αλλά και να δημιουργούν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν διάφορα μοτίβα που συναντούν στους πίνακες πολλαπλασιασμού. Να επεκτείνουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα και τα ταξινομούν σε αύξοντα, φθίνοντα ή επαναλαμβανόμενα. Για παράδειγμα: 3, 30, 300, 3000,... (αύξων αριθμητικό μοτίβο) 480, 240, 120, (φθίνων αριθμητικό μοτίβο) (επαναλαμβανόμενο γεωμετρικό μοτίβο) Να βρίσκουν στοιχεία που λείπουν σε αριθμητικά ή γεωμετρικά μοτίβα. Για παράδειγμα: 4, 8, 12,..., 20,..., 28 ή Να αναγνωρίζουν λάθη σε δοσμένους πίνακες, γραφικές παραστάσεις και μοτίβα και να εξηγούν γιατί ένας δοσμένος αριθμός είναι ή δεν είναι ο επόμενος αριθμός σε ένα μοτίβο (π.χ., 5, 7, 9, 12, 13...). Κύριος διδακτικός στόχος Να βελτιώσουν και να επεκτείνουν οι μαθητές τις γνώσεις τους ώστε να αναγνωρίζουν σύνθετα μοτίβα. Να χρησιμοποιούν και να κατασκευάζουν πίνακες προκειμένου να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν δοσμένο αριθμητικό μοτίβο. Να κατανοήσουν ότι η διαδικασία καταγραφής των δεδομένων ενός σύνθετου μοτίβου σε πίνακα, βοηθά την ανακάλυψη του αριθμητικού μοτίβου και την κατανόησή του. Να διακρίνουν αν υπάρχει μοτίβο σε ένα πρόβλημα και να το χρησιμοποιούν για τη λύση. Να εκφράζουν σε αλγεβρική μορφή καταστάσεις με πολλαπλασιαστική δομή (π.χ., οι ρόδες πέντε αυτοκινήτων μπορούν να εκφραστεί ως 5χ4, συνεπώς οι ρόδες ν αυτοκινήτων μπορούν να εκφραστούν ως νχ4). Να περιγράφουν λεκτικά ή γραπτά μοτίβα που συναντούν σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις και να επεξηγούν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς του μοτίβου χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο (περισσότερα, λιγότερα, διπλάσιο κτλ). Να ερμηνεύουν και να γράφουν έναν αλγεβρικό κανόνα για μια πράξη σύμφωνα με δοσμένο πίνακα (π.χ. Y= x+3) και να εκφράζουν δοσμένο πρόβλημα με εξίσωση στην οποία χρησιμοποιείται μια μεταβλητή (π.χ., γράμμα) ή ένα σύμβολο (π.χ., ) για να αναπαραστήσει ένα άγνωστο αριθμό. Να παράγουν νέες τιμές σε νέα στήλη σε δοσμένο πίνακα όταν τους δίνονται οι τιμές σε μια στήλη και ο κανόνας μοτίβου. Να εξηγούν τον κανόνα σε ένα δοσμένο αριθμητικό μοτίβο και να τον χρησιμοποιούν για να κάνουν γενικεύσεις και προβλέψεις για τα στοιχεία που ακολουθούν (επαγωγική σκέψη). 4. Πρακτική εφαρμογή O Δημήτρης στις 31 Οκτωβρίου 2009, που ήταν Σάββατο, βρέθηκε με τους γονείς του στην πλατεία Συντάγματος.Εκεί το ταχυδρομικό ταμιευτήριο με αφορμή την ISSN

5 παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης είχε διοργανώσει μια εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς του φίλους. Αφού διασκέδασε με τους ξυλοπόδαρους και τους κλόουν έμαθε για την αποταμίευση και τη σημασία της και του έκαναν δώρο έναν κουμπαρά. Σκέφτηκε να ξεκινήσει και ο ίδιος να αποταμιεύει ένα μέρος από το χαρτζιλίκι του. Κάθε μέρα έπαιρνε ένα ευρώ από τους γονείς του και δύο ευρώ από τους παππούδες του. Αποφάσισε λοιπόν να αποταμιεύει κάθε μέρα τα δύο ευρώ. Η απόφασή του βρήκε σύμφωνους τους γονείς του και ο πατέρας του, του έριξε τα τρί πρώτα ευρώ που είχε εκείνη τη στιγμή στην τσέπη του. Αν ο Δημήτρης ξεκίνησε να κάνει αποταμίευση από την αμέσως επόμενη μέρα πόσα χρήματα θα έχει συγκεντρώσει σε μία εβδομάδα ; Οι μαθητές με βάση τη συνιστώσα της οριζόντιας μαθηματικοποίησης που ορίζει ο Τreffers υποβοηθούνται να μεταφράσουν το πραγματικό πρόβλημα σε μαθηματικό. Έτσι μέσω συγκεκριμένων ενεργειών (π.χ. Αναπαράσταση του προβλήματος προσπαθούν να εντοπίσουν τις μαθηματικές έννοιες που βρίσκονται στο πλαίσιο του προβλήματος και να μεταβούν σταδιακά από τον κόσμο της ζωής στον κόσμο των συμβόλων. Στο επόμενο βήμα περνούν στην κατακόρυφη μαθηματικοποίηση κατά την οποία το (πραγματικό) πρόβλημα «μεταφράζεται» σε μαθηματικό και επεξεργάζεται με μαθηματικά εργαλεία (π.χ. Αναπαράσταση σχέσεων με τύπους, απόδειξη σχέσεων, χρήση γνωστών μοντέλων κ.λ.π.). Παρατηρούν και ανακαλύπτουν κανονικότητες, καθώς επίσης και την κρυμμένη τυπική μαθηματική δομή. Δηλαδή κινούνται στο χώρο των συμβόλων και γίνεται προσπάθεια να μυηθούν από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Οι μαθητές της Στ τάξης μπορούν και πρέπει αρχίσουν να εξασκούνται ώστε να γενικεύουν τα πρότυπα με λέξεις ή με σύμβολα. Όταν τους ζητηθεί για παράδειγμα να προβλέψουν τα επόμενα στοιχεία του προτύπου τότε, επειδή είναι δύσκολο να ελέγξουν την πρόβλεψή τους, επεκτείνοντας το πρότυπο και βρίσκοντας όλα τα προηγούμενα στοιχεία, θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν έναν κανόνα με τον οποίο θα το προσδιορίσουν. Παρατηρώντας τον πίνακα με τον οποίο έχει περιγραφεί το πρότυπο (ο πίνακας αποτελεί μια ακόμη μορφή αναπαράστασης του προτύπου) πρέπει να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν, τη σταθερή και επαναλαμβανόμενη σχέση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς του, δηλαδή τον κανόνα που ρυθμίζει τη σχέση που έχει ένας αριθμός με τον επόμενό του και μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το πρότυπο (βιβλίο μαθητή Στ τάξης, σελ ). Σ αυτή τη διαδικασία το πιο σημαντικό είναι η συλλογιστική που αναπτύσσεται πίσω από κάθε πρόβλεψη. Ο κανόνας μπορεί στην αρχή να διατυπωθεί λεκτικά, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Επομένως οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τη σχέση που συνδέει το ποσό της πρώτης και της δεύτερης μέρας. Προφανώς οι μαθητές θα απαντήσουν ότι κάθε μέρα έχει 2 περισσότερα από την προηγούμενη. Αν συμβολίσουμε το ποσό της 1ης ημέρας με κ, πώς μπορούμε να συμβολίσουμε το ποσό της 2ης ημέρας ; Αναμενόμενη απάντηση: κ+2 Το ποσό της 3ης ημέρας ; ( κ+2)+2 Το ποσό της 4 ης ημέρας ; (κ+2)+2+2 κ.οκ Στη συνέχεια καλούνται να σκεφθούν, πώς αλλιώς θα μπορούσαν να εκφράσουν το άθροισμα 2+2; Αναμενόμενη απάντηση: 2x2 Το άθροισμα 2+2+2; Αναμενόμενη απάντηση: 3x2 Οργανώνοντας καλύτερα τα αποτελέσματα οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ένα πίνακα. Υποβοηθούνται να καταλήξουν σε κάτι παρόμοιο. ISSN

6 1 η ημέρα 3+0 κ+0 κ+(0x2) 2 η ημέρα 3+2 κ+2 κ+(1x2) 3 η ημέρα κ+2+2 κ+(2x2) 4 η ημέρα κ κ+(3x2) 5 η ημέρα κ κ+(4x2) 6 η ημέρα κ κ+(5x2) Πίνακας 1. Μοντελοποίηση Στη συνέχεια οι μαθητές τους ζητείται να παρατηρήσουν τι παραμένει σταθερό και τι αλλάζει. Αναμενόμενη απάντηση: Σταθερό παραμένει το ποσό της πρώτης μέρας δηλαδή το 3 και το 2 ως παράγοντας. Αλλάζει όμως το πλήθος των παραγόντων του 2, το οποίο αν συνδυαστεί με τη σειρά της κάθε μέρας αντίστοιχα, είναι μειωμένο κατά ένα. Τους τίθεται ο προβληματισμός, μελετώντας προσεκτικά τον πίνακα, αν θα μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να υπολογίζουν το ποσό οποιασδήποτε ημέρας. Προτρέπονται να ανακαλύψουν τη σχέση που συνδέει τη σειρά της ημέρας με τον πρώτο παράγοντα της παρένθεσης. Εφαρμόζοντας και αναπαριστώντας τις παρατηρήσεις συνεχίζουν τη συμπλήρωση του πίνακα. 1 η ημέρα 3+0 κ+0 κ+(0 x 2) κ+(1-1) x2 2 η ημέρα 3+2 κ+2 κ+(1 x 2) κ+(2-1) x2 3 η ημέρα κ+2+2 κ+( 2x 2) κ+(3-1) x2 4 η ημέρα κ κ+(3 x 2) κ+(4-1) x2 5 η ημέρα κ κ+(4 x 2) κ+(5-1) x2 6 η ημέρα κ+2 κ+(5 x 2) κ+(6-1) x Πίνακας 2. Μοντελοποίηση Συνέχεια οδηγούνται σε ένα επιπλέον βήμα γενίκευσης. Τους ζητείται να αντικαταστήσουν με ένα γράμμα έστω ν τη σειρά της ημέρας και οδηγούνται στον εξής τύπο. κ+(ν-1) x2 (όπου κ το ποσό της πρώτης ημέρας το οποίο παραμένει σταθερό) οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τύπος θα μπορούσε να έχει ως εξής: 3+(ν-1) x2 Δουλεύοντας πάνω στον τύπο επαληθεύουν το αποτέλεσμα για τις μέρες που ήδη γνωρίζουν και να προσπαθούν να προβλέψουν ποιο στοιχείο βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση για ημέρες που δε βρίσκονται στον πίνακα που ήδη έχουν σχηματίσει. Στη συνέχεια τίθεται ο εξής προβληματισμός: Κάθε εβδομάδα θα διπλασιάζεται, θα τριπλασιάζεται, θα τετραπλασιάζεται κ.ο.κ το ποσό τους ; Αναμένεται να δώσουν θετική απάντηση και παροτρύνονται να συνεχίσουν την αναπαράσταση του προβλήματος συμπληρώνοντας τον πίνακα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Εφαρμόζοντας τον τύπο συμπληρώνουν στον πίνακά τους μία επιπλέον εβδομάδα. 1 η εβδομάδα 2 η εβδομάδα Σάββατο 3 17 Κυριακή 5 19 Δευτέρα 7 21 ISSN

7 Τρίτη 9 23 Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Πίνακας 3. Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα καλούνται να δικαιολογήσουν γιατί το αποτέλεσμα είναι 29 και όχι 30 που πιθανόν ήταν γι αυτούς το αναμενόμενο. Κάποιοι ίσως απαντήσουν ότι αν κάθε μέρα αποταμίευε 2 τότε σε μια εβδομάδα θα είχε 14. Αφού την πρώτη, μέρα αποταμίευσε 1 παραπάνω έχει:(2 x 14)+1=29 Επεξηγώντας με παραδείγματα οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι το άθροισμα ενός περιττού με έναν άρτιο αριθμό είναι περιττός αριθμός. Στην ερώτηση αν την 3 η εβδομάδα θα έχει τριπλασιαστεί το ποσό τους, αναμένουμε να μας δώσουν διστακτικά αρνητική απάντηση. Ζητείται να εκφράσουν την εκτίμησή τους βασιζόμενοι στο συλλογισμό που ήδη αναπτύχθηκε. Παροτρύνονται να συνεχίσουν την αναπαράσταση του προβλήματος και για τις επόμενες εβδομάδες. 1 η εβδομάδα 2 η εβδομάδα 3 η Εβδομάδα 4 η Εβδομάδα 5 η εβδομάδα 6 η Εβδομάδα Σάββατο Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Πίνακας 4. Με την παρατήρηση του πίνακα διαπιστώνουν ότι τη 2 η εβδομάδα δεν έχουν διπλάσια χρήματα από την 1 η, την 3 η δεν έχουν τριπλάσια από την πρώτη, την 4 η δεν έχουν τετραπλάσια από την πρώτη κ.ο.κ Καλούνται να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους και τους προβληματισμούς τους. Ζητείται να υπολογίσουν τις διαφορές των ποσών της 2 ης εβδομάδας από το αναμενόμενο διπλάσιο, της 3 ης από το αναμενόμενο τριπλάσιο, της 4 ης από το αναμενόμενο τετραπλάσιο κ.ο.κ και να παρατηρήσουν πόσο διαφέρει από την αρχική τους πρόβλεψη. 1 η εβδομάδα 15 2 η εβδομάδα (2 x15)-29=1 Μία μονάδα διαφορά από το διπλάσιο αναμενόμενο αποτέλεσμα 3 η εβδομάδα (3 x15)-43=2 Δύο μονάδες διαφορά από το τριπλάσιο αναμενόμενο αποτέλεσμα 4 η εβδομάδα (4 x15)-57=3 Τρεις μονάδες διαφορά από το τετραπλάσιο ISSN

8 αναμενόμενο αποτέλεσμα 5 η εβδομάδα (5 x15)-71=4 Τέσσερις μονάδες διαφορά από το πενταπλάσιο αναμενόμενο αποτέλεσμα 6 η εβδομάδα (6 x15)-85=5 Πέντε μονάδες διαφορά από το εξαπλάσιο αναμενόμενο αποτέλεσμα Πίνακας 5. Παρατηρώντας τους πίνακες 4 και 5 καλούνται να εκφράσουν με διαφορετικό τρόπο το τελικό ποσό κάθε εβδομάδας και να απαντήσουν στο ερώτημα: Τι παραμένει σταθερό και τι αλλάζει; Αναμενόμενη απάντηση: Σταθερό παραμένει το ποσό της πρώτης εβδομάδας δηλαδή το 15. Μεταβάλλεται όμως η διαφορά η οποία αυξάνει σταδιακά κατά 1 από την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Κάνουν τις παρατηρήσεις τους και τις οργανώνουν σε έναν πίνακα. Έστω Ε το ποσό της πρώτης εβδομάδας. 1 η εβδομάδα 15 Ε 2 η εβδομάδα (2x15)-1=29 2xΕ-1 3 η εβδομάδα (3x15)-2=43 3xE-2 4 η εβδομάδα (4x15)-3=57 4xE-3 5 η εβδομάδα (5x15)-4=71 5xE-4 6 η εβδομάδα (6x15)-5=85 6xΕ-5 Πίνακας 6. Θέτοντάς τους τα κατάλληλα ερωτήματα υποβοηθούνται να οδηγηθούν σε έναν τύπο σύμφωνα με τον οποίο θα μπορούν να υπολογίσουν το συνολικό ποσό οποιασδήποτε εβδομάδας. Συγκρίνοντας τη σειρά της εβδομάδας, με τον αριθμό που κάθε φορά αφαιρείται, παρατηρούν τι παραμένει σταθερό και τι αλλάζει. Καταλήγουν ότι κάθε φορά ο αριθμός που αφαιρείται είναι κατά ένα μικρότερος από τη σειρά. Έτσι αποτυπώνουν με σύμβολα τις παρατηρήσεις τους και συμπληρώνουν τον πίνακα όπως εργάστηκαν και στην προηγούμενη φάση εξακολουθώντας να συμβολίζουν με ν τη σειρά των εβδομάδων. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 1 η εβδομάδα (1x15)-0=15 1 xε-0 1 x Ε-0 1xΕ-(1-1) 2 η εβδομάδα (2x15)-1=29 2 xε-1 2 x Ε-1 2xΕ-(2-1) 3 η εβδομάδα (3 x15)-2=43 3 xe-2 3 x E-2 3xΕ-(3-1) 4 η εβδομάδα (4 x15)-3=57 4 xe-3 4 x E-3 4xΕ-(4-1) 5 η εβδομάδα (5 x15)-4=71 5 xe-4 5 x E-4 5xΕ-(5-1) 6 η εβδομάδα (6x15)-5=85 6 xε-5 6 x Ε-5 6xΕ-(6-1) Πίνακας 7. Αν συμβολίσουν με ν τη σειρά της εβδομάδας οδηγούνται στον εξής τύπο: ISSN

9 νxε-(ν-1) Ζητάμε να δουλέψουν πάνω στον τύπο και να επαληθεύσουν το αποτέλεσμα για τις εβδομάδες που ήδη γνωρίζουν από τον πίνακα 4, αλλά και για τις επόμενες. Εφαρμογή του τύπου και επαλήθευση: 1 η εβδομάδα: για ν=1 έχουμε: 1χ15-(1-1)=15 2 η εβδομάδα: για ν=2 έχουμε: 2χ15-(2-1)=29 3 η εβδομάδα: για ν=3 έχουμε: 3χ15-(3-1)=43 κ.ο.κ. Στη συνέχεια φτιάχνουν δικά τους μοτίβα. Οι κατασκευές ως γνωστόν ενθουσιάζουν τους μαθητές και επειδή ίσως είναι δύσκολο να φτιάξουν αριθμητικά μοτίβα, προτρέπονται με κυβάκια και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τα δικά τους σύνθετα μοτίβα. Ταυτόχρονα κοιτώντας το γεωμετρικό σχέδιο, επιχειρούν να ανακαλύψουν τον κανόνα που θα τους επιτρέπει να υπολογίσουν τον αριθμό των κύβων οποιουδήποτε μεγέθους σχήματος. Φτιάχνουν μοτίβα τα οποία παρουσιάζουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, ενώ σε μεγάλο βαθμό καταλαβαίνουν, πώς πρέπει να αξιοποιούν το γεωμετρικό μοτίβο προκειμένου να ανακαλύπτουν τον κανόνα, που τους επιτρέπει να υπολογίσουν τους κύβους σ' οποιοδήποτε μέγεθος θέλουν. Έτσι οδηγούνται καλύτερα στην κατανόηση των σύνθετων αριθμητικών μοτίβων. Η μάθηση επιτυγχάνεται με την ελεύθερη δράση των μαθητών, είναι ευχάριστη και δημιουργική. 4.Αξιολόγηση 4.1. Σταδιακή ή διαμορφωτική: Διατρέχει όλη τη μαθησιακή διαδικασία, συνδέεται άμεσα με τους διδακτικούς στόχους και αφορά τόσο διαδικασίες όσο και αποτελέσματα. Άτυπα εφαρμόζεται μέσα από τις ερωταπαντήσεις των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Η τυπική εφαρμογή της γίνεται με τις "ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση". Επίσης στη διαμορφωτική αξιολόγηση εντάσσεται (μετά το τέλος των "ερωτήσεων για αυτοέλεγχο και συζήτηση") η επιστροφή στην αρχική φάση του μαθήματος όπου θα διαβαστεί και θα σχολιαστεί: η προβληματική κατάσταση και οι στόχοι. 4.2.Τελική ή συνολική: Επιτυγχάνεται, στο τέλος της ενότητας "Μετρήσεις Μοτίβα", με τα επαναληπτικά μαθήματα και την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν δημιουργώντας οι μαθητές δικά τους μοτίβα και ανακαλύπτοντας τις σχέσεις που τα διέπουν. Αντί επιλόγου Τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη αντικειμένων που χαρακτηρίζονται από πρότυπα κανονικότητας και μια λογική τάξη. Βρίσκοντας και διερευνώντας αυτή τη κανονικότητα ή την τάξη και κατόπιν κατανοώντας την, είναι το επιστέγασμα αυτού που λέμε "κάνω μαθηματικά". Η διαδικασία "κάνω" μαθηματικά σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από τον ακριβή υπολογισμό ή την αφαίρεση καθώς περιλαμβάνει την παρατήρηση των προτύπων, τη δοκιμή των υποθέσεων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αρσένης, Κ. (2004) Πώς απαντούν οι μαθητές του Δημοτικού σε Ρεαλιστικά προβλήματα. Ανακτήθηκε στις 20Φεβρουαρίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ISSN

10 Επιμορφωτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(2005). Αθήνα: Ινστιτούτο Παιδαγωγικό Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών. Αθήνα: Leader Books. Κολέζα, Ε. (2000). Ρεαλιστικά μαθηματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books. Κολέζα, Ε. (2000). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αθήνα: Τόπος. ΟΕΔΒ. Μαθηματικά Στ Δημοτικού. ΟΕΔΒ. Βιβλίο Δάσκαλου Στ Δημοτικού. Παπαδάκης, Β.(2006). Προβλήματα μαθηματικών Στ Δημοτικού. Αθήνα: Σαββάλας. Παπαθανασίου, Γ., Παπαθανασίου, Δ. Μαθηματικά στ Δημοτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο Πινάτσης, Π., (2006). Σχολικά εγχειρίδια και πλαίσια εφαρμογής ρεαλιστικών μαθηματικών. Εισήγηση στο23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδειας Νοεμβρίου 2006, Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Τάσιος,Θ., Παιδαγωγικά θέματα και Διδακτική. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://users.forthnet.gr/ath/thantas77/edu/project034.html Τσικοπούλου, Σ., (2007). Ο ρόλος των προτύπων(μοτίβων) στη διδασκαλία των Mαθηματικών. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2010, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://users.uoa.gr/~spapast/synedrkozan/praktika/06programmata /3026Tsikopoylou.doc ISSN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα : Αναλυτικά Προγράμματα στα Μαθηματικά. Ελληνική πραγματικότητα-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τύπας Γεώργιος Σύμβουλος του Π.Ι. Γενικά Το ακόλουθο επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει: α) συνοπτικά τη φιλοσοφία των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών το 1998. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1998). Διδασκαλία των πρώτων αριθμητικών εννοιών.

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση του ΑΠΣ των Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου και των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση

Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση Ρεαλιστικά µαθηµατικά & Εµπλαισιωµένη µάθηση στη υπηρεσία της διδασκαλίας των µαθηµατικών Ρεαλιστικά µαθηµατικά... σαν ορισµός Διδασκαλία µαθηµατικών µέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις - καταστάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δείκτες Επιτυχίας ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δείκτες Επάρκειας ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Επίπεδο Δραστηριοτήτων Μαθηματικές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου Πού στηρίζεται η συγκεκριμένη εισήγηση Στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS x LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from students Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ..3

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα