Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου"

Transcript

1 Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου Βύρωνας Σαραντίδης 1, Παντελής Κοπελιάς 1, Νίκος Ηλιού 1,Ελένη Τυρογιάννη 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2 Αττικές Διαδρομές, Περίληψη Η παρούσα έρευνα προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των πιθανών παρακάμψεων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου σε περίπτωση μεγάλης έκτασης συμβάντος. Μέσω πολυκριτιριακής ανάλυσης αξιολογούνται εναλλακτικές διαδρομές διοχέτευσης κυκλοφορίας με βάση 3 κριτήρια: ασφάλεια, κόστος καθυστερήσεων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές κατηγορίες αναλύθηκαν σε υποκατηγορίες. Τα μεγέθη των υποκατηγοριών υπολογίζονται και βαθμολογούνται χρησιμοποιώντας μια διαφορετική για κάθε μέγεθος κλίμακα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις διοχέτευσης κυκλοφορίας την ώρα αιχμής με και χωρίς υποβοηθητικά μέτρα και διοχέτευσης μικρού όγκου κυκλοφορίας σε ώρες χαμηλής φόρτισης του αυτοκινητόδρομου (βραδινές ώρες). Ακολουθώντας την μεθοδολογία της πολυκριτηριακής αξιολόγησης προκύπτουν τελικοί βαθμοί «συνολικής απόδοσης» κάθε παράκαμψης για κάθε σενάριο με τελικό εξαγόμενο μια κατάταξη εναλλακτικών διαδρομών αλλά και ένα πλαίσιο προϋποθέσεων εφικτότητας υλοποίησης (πχ παρουσία τροχαίας σε διασταυρώσεις) για διαφορετικά επίπεδα κυκλοφοριακού φόρτου. Λέξεις κλειδιά: οδικό συμβάν, βέλτιστη διαδρομή, αστικός αυτοκινητόδρομος, πολυκριτιριακή ανάλυση Abstract This paper proposes an integrated method for evaluating all alternative detours (of an urban motorway) that can be used for channeling traffic in major incidents and unexpected events. Τhe evaluation method chosen is multicriteria analysis and the basic categories analyzed are safety, cost of and environmentαλ impacts. Each category is broken down into subcategories and each subcategory is calculated and calibrated using a different measurement scale. The study is carried out for three different scenarios: Maximum traffic (peak hour) with no improvements in the detour route, maximum traffic with best improvements (support by traffic police) and minimum traffic (low volume periods). After the implementation of the multicriteria analysis, a final grade of overall efficiency is obtained for every route and for each scenario. The research results include the overall ranking of the routes as well as some critical conclusions about the preparation and the implementation of such a scheme. Keywords: traffic incident, rerouting, urban motorway, multicriteria analysis 1. Εισαγωγή Σε περίπτωση ενός συμβάντος μεγάλης έκτασης η διοχέτευση της κυκλοφορίας μιας αστικής αρτηρίας ή ενός αστικού αυτοκινητόδρομου απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό και προσχεδιασμένα πλάνα δράσης. Τα μεγάλης έκτασης συμβάντα αφορούν ατυχήματα με σοβαρές επιπτώσεις (κάποιων ωρών) και κλιμακώνονται σε προβλήματα που μπορούν να διαρκέσουν αρκετές μέρες. (πχ η περίπτωση σεισμού - 1 -

2 και τα πιθανά προβλήματα στην υποδομή) Συνεπώς τα σχέδια διοχέτευσης και επιλογής βέλτιστης παράκαμψης θα πρέπει να αφορούν σχεδιασμούς μικρής και μεγάλης κλίμακας. Σε επίπεδο έρευνας υπάρχουν αναφορές σχετικές με αυτό το θέμα, κυρίως σε ότι αφορά τη βέλτιστη διαδρομή από πλευράς κυκλοφοριακής ικανότητας του δικτύου παράκαμψης. Στον αντίποδα υπάρχουν οι μελέτες ανάλυσης κίνδυνων που αφορούν ευαίσθητες υποδομές, όπως οι σήραγγες, όπου τα κριτήρια επεκτείνονται σε θέματα ασφάλειας και επιρροής της παράκαμψης στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά την επιλογή βέλτιστης διαδρομής, έχουν γίνει προσπάθειες να κωδικοποιηθεί ο τρόπος επιλογής τους και κάθε έρευνα αξιολογεί και επιλέγει διαδρομές δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικά κριτήρια. O Τζεβελέκης (2009) ασχολήθηκε εκτενώς με την διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας σε έκτακτες περιπτώσεις με έμφαση στην διοχέτευση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό μετά από μεγάλης κλίμακας γεγονός αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών και του ρόλου του δικτύου για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το 2003 ο Scanlon εστίασε στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το οδικό δίκτυο για την εκκένωση του πληθυσμού κατά την διάρκεια μεγάλων αναγκών ή καταστροφών. Τονίζει πως ο σχεδιασμός για την εκκένωση, ακόμα και αν θεωρείται πλήρης και σωστά μελετημένος, δεν είναι εφικτό πάντα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του οδικού δικτύου. Επί παραδείγματι, ένα σχέδιο διαχείρισης δεν προβλέπει τις οδικές εργασίες, τα ατυχήματα που αποκλείουν μέρος του δικτύου κλπ. Οι Stratou et al. το 2004 προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εφαρμογή η οποία, σε περίπτωση σεισμού, να μπορεί να εξετάζει το οδικό δίκτυο και τις ζημιές του εντοπίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη διαδρομή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οχήματα υπηρεσιών διάσωσης και έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική κ.α.) Σε παρόμοια λογική κινήθηκαν οι Pitilakis et al. το 2006 οπού εκτός από την αποτύπωση της κατάστασης των κτιρίων μετά από ένα σεισμό, επιχείρησαν να υπολογίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του (απώλειες, δυσκολία στην εξυπηρέτηση, συντρίμμια) ώστε να παρέχουν αποδοτικά σενάρια διαχείρισης και εξομάλυνσης της έκτακτης κατάστασης. Όσον αφορά την επιλογή διαδρομών, στην έρευνα των Ingole και Nichat (2013) γίνεται προσπάθεια να επιλεγεί η συντομότερη, από πλευράς απόστασης, διαδρομή με την χρήση αλγορίθμων. Το 2014 ο Quercia et al. δημιουργούν μια μεθοδολογία που θα επιλέγει μια διαδρομή με βάση κριτήρια που αφορούν την αισθητική και την χαμηλότερη όχληση, ενώ προηγουμένως, το 2006 ο Letchner et al. προσπάθησε να λάβει υπόψη του στην μεθοδολογία τις οδηγικές προτιμήσεις των οδηγών. Πιο αναλυτικά, δημιουργώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων από τις προηγούμενες διαδρομές που έχει επιλέξει κάθε οδηγός, η μεθοδολογία αυτή έχει την δυνατότητα να βρίσκει και να προτείνει διαδρομές που αφενός θα αποφεύγουν την κίνηση και αφετέρου θα ικανοποιούν τις προσωπικές απαιτήσεις κάθε οδηγού. Οι απαιτήσεις αυτές, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η προτίμηση του οδηγού για αυτοκινητόδρομους ή η προσπάθεια του να αποφεύγει πιθανά διόδια

3 Tο 2005 οι Politis et.al. μέσω προσομοίωσης στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης εξέτασαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις εκπομπές ρύπων για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Υπάρχουν βεβαίως και προσπάθειες να ενοποιηθούν όλες αυτές οι διαφορετικές αξιολογήσεις σε μία που θα λαμβάνει ακόμη περισσότερες παραμέτρους στην αξιολόγηση (Spitadakis και Fostieri, 2012). Μια ποιο ευρεία μεθοδολογία, πάνω στην οποία θα μπορούμε να στηριζόμαστε για την αξιολόγηση των συγκοινωνιακών έργων προσπάθησαν να δώσουν οι Lake, M., και Ferreira, L. το 2002, ενώ η Nathanail et al. (2010) Κατά την εργασία αυτή, αξιολογήθηκαν τα εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στη κατεύθυνση της πολυπαραγοντικής επίπτωσης μιας διαδρομής (περιβάλλον, ασφάλεια κλπ). Σαν συνέχεια και συγκερασμό των προηγούμενων εργασιών, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία μιας αξιόπιστης μεθόδου που θα αξιολογεί τις διαθέσιμες εναλλακτικές παρακάμψεις μεταξύ δύο κόμβων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου δημιουργώντας μια ενιαία μέθοδο αναφοράς για την επιλογή βέλτιστων διαδρομών σε έκτακτες καταστάσεις. 2. Μεθοδολογία 2.1 Γενικά Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και πρακτικής διαδικασίας που θα επιτρέπει την απ ευθείας σύγκριση και αξιολόγηση των παρακάμψεων ενός αστικού αυτοκινητόδρομου. Η μεθοδολογία μιας τέτοιας διαδικασίας, για να μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική και να αναπαραχθεί όταν υπάρχει η ανάγκη, πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικές αρχές: α) Να γίνεται εύκολα κατανοητή από τους λειτουργούς και διαχειριστές των αυτοκινητόδρομων και β) να αντανακλά τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται μια διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών διαδρομών. Με γνώμονα λοιπόν τις δύο αυτές αρχές, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση των παρακάμψεων έχει ως βάση την πολυκριτηριακή αξιολόγηση. Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάλυσης και λήψης αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα. Επιλέχθηκε καθώς είναι αξιόπιστη, εξαιρετικά χρήσιμη για την ιεράρχηση των επιλογών και ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας την εισαγωγή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών χαρακτηριστικών Επιλογή Κριτηρίων Αξιολόγησης Αρχικά, επιλέγονται τα βασικά κριτήρια της ανάλυσης. Τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν με την βοήθεια πέντε (5) ειδικών και αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που ρεαλιστικά επηρεάζουν την αξιολόγηση και την τελική επιλογή μιας παράκαμψης. Η ανάλυση στη συνέχεια προχωρά στην εξέταση των επιμέρους χαρακτηριστικών του κάθε βασικού παράγοντα. Προκύπτουν έτσι συγκεκριμένα υποκριτήρια. Τα επιλεχθέντα υποκριτήρια δεν θα είναι μοναδικά και είναι δυνατόν να υπάρχει πλήθος άλλον που περιγράφουν τους βασικούς παράγοντες (Ρομπόλης κ.α. 2012) ενώ ο αριθμός τους υπακούει σε κάποιους περιορισμούς που δεν δημιουργούν - 3 -

4 επιπτώσεις στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Joynt, 2004). Οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων με τα υποκριτήρια τους φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Βασικά κριτήρια και υποκριτήρια Βασικές Κατηγορίες Οδική Ασφάλεια Κόστος (Κυκλοφοριακά) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Όχληση Υποκατηγορίες Σήμανση-Οδόστρωμα Διασταυρώσεις και Τύπος Εγκαταστάσεις-Δίκτυα Πεζών Φωτισμός Ταχύτητα Ευαίσθητες Χρήσεις Κόστος/Χρόνος Καθυστερήσεων Μήκος Διαδρομής με Οικίες και Ευαίσθητους Χρήστες Εκπομπές (CO, HC, NOx) 2.3 Επιλογή Σεναρίων Αξιολόγησης Για να ελεγχθεί η μεθοδολογία τόσο στην ευκολία της εφαρμογής της όσο και στην ορθότητα των αποτελεσμάτων της επιλέχθηκε να γίνει εφαρμογή στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού. Προκειμένου να δοκιμαστεί η διαδικασία σε ποικίλες περιπτώσεις επιλέξαμε να εξετάσαμε παρακαμπτήριες διαδρομές για δύο διαφορετικούς υποθετικούς αποκλεισμούς: ένας σε σημείο αστικής περιοχής με υψηλή κυκλοφορία (μεταξύ κόμβου Κύμης και Κηφισιάς) και ένα σε ημιαστική περιοχή με πιο ήπια κυκλοφορία (μεταξύ κόμβου Κάντζας και Παιανίας). Για λόγους απλότητας θεωρήσαμε ότι ο αποκλεισμός αφορά ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή προς μία κατεύθυνση. Εννοείται ότι ο ταυτόχρονος αποκλεισμός των δύο ρευμάτων απαιτεί τον ίδιο έλεγχο εναλλακτικών διαδρομών στην άλλη κατεύθυνση. Όπως γίνεται αντιληπτό η ομαλή διοχέτευση της κυκλοφορίας ενός αστικού αυτοκινητόδρομου από παρακαμπτήριες διαδρομές εξαρτάται αφενός από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του τοπικού δικτύου (επιλέξαμε ένα αστικό και ένα ημιαστικό) και αφετέρου από τον κυκλοφοριακό φόρτο του αυτοκινητόδρομου. Συνεπώς οι απαιτήσεις που υπάρχουν από την παρακαμπτήρια διαδρομή μεταβάλλονται ανάλογα με την ημέρα και την ώρα. Αποτελεσματικά, για την αξιολόγηση των παρακάμψεων βάση και αυτών των μεταβολών επιλέχθηκε να γίνει αξιολόγηση για δυο διαφορετικά σενάρια φόρτου: α) μέγιστος κυκλοφοριακός φόρτος (ωριαίος φόρτος αιχμής) του αυτοκινητόδρομου και β) χαμηλός κυκλοφοριακός φόρτος (βραδινές ώρες)

5 Κατά την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι ορισμένες παρακάμψεις είναι πρακτικά αδύνατον να υλοποιηθούν χωρίς πρόσθετα μέτρα και κυρίως χωρίς την παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας σε κρίσιμα σημεία της παράκαμψης. Επιπλέον, από τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα σχέδια δράσης προβλέπουν υποβοήθηση στις προαποφασισμένες παρακάμψεις από δυνάμεις της Τροχαίας (Εγχειρίδια Λειτουργίας, Τόμος 2- Προσάρτημα Β, 2013). Για να καταδειχθεί, λοιπόν, η αναγκαιότητα ενός τέτοιου σχεδιασμού και να προκύψει η αξιολόγηση με και χωρίς υποβοήθηση από πρόσθετα μέτρα, εξετάσαμε επιπλέον ένα σενάριο το οποίο όπως θα αποδειχθεί (και όπως αναμένονταν άλλωστε) είναι το δυσμενέστερο. Είναι το σενάριο της διοχέτευσης του μέγιστου κυκλοφοριακού φόρτου (ωριαίος φόρτος αιχμής) του αυτοκινητόδρομου χωρίς πρόσθετα μέτρα (πχ δυνάμεις τροχαίας). Τελικά τα 3 σενάρια έχουν ως εξής: Σενάριο 1 (Σ1): μέγιστος φόρτος χωρίς παρεμβάσεις Σενάριο 2 (Σ2): μέγιστος φόρτος με παρεμβάσεις Σενάριο 3 (Σ3): χαμηλός φόρτος. 2.4 Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Για την ορθή εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης απαιτείται αρχικά να υπολογιστούν τα μεγέθη των κατηγοριών (βασικές και υποκατηγορίες) του πίνακα 1 για κάθε ένα από τα τρία σενάρια που θα εξεταστούν. Στην συνέχεια, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα βαθμολογηθούν χρησιμοποιώντας ενιαία κλίμακα βαθμολόγησης. Αυτή η κλίμακα θα αποτελείται από τις ακέραιες τιμές μεταξύ των αριθμών 1 και 5 (Joynt, 2004; Ρομπόλης κ.α. 2012). Η τιμή 1 θα θεωρείται η ελάχιστη και 5 η μέγιστη. Αυτό σημαίνει πως το 1 αντιστοιχεί σε «μεγάλη έλλειψη» ή «μη ικανοποιητικό» χαρακτηριστικό ενώ το 5 σε «πληρότητα» ή «απολύτως ικανοποιητικό» χαρακτηριστικό. Μοναδική εξαίρεση στην μεθοδολογία βαθμολόγησης αποτελεί η Οδική Ασφάλεια. Σε αυτή την βασική κατηγορία επιλέγεται να εκτελεσθεί ο «τυποποιημένος» Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (Safety Audit) που βασίστηκε στην υπάρχουσα μεθοδολογία αξιολόγησης ασφάλειας υφιστάμενων οδών της Νέας Ζηλανδίας (Transfund New Zealand, 1998) και αναλύεται περεταίρω στο κεφάλαιο Μετά την βαθμολόγηση, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινό επίπεδο βαθμονόμησης το οποίο να είναι άμεσα συγκρίσιμο και να παραπέμπει σε ποσοστό ικανοποίησης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, ακολουθεί ο υπολογισμός του βαθμού εκπλήρωσης. Ο τρόπο υπολογισμού του βαθμού εκπλήρωσης εκφράζεται από τον τύπο 1., 1,, (1) όπου: max xj: αντιπροσωπεύει την μέγιστη τιμή της βαθμολογικής κλίμακας στην περίπτωση μας είναι ίσο με πέντε (5) και xj: η βαθμολογία του κριτηρίου j Για παράδειγμα, αν η βαθμολογία του υποκριτηρίου είναι 3 τότε ο βαθμός εκπλήρωσης του είναι 3/5 = 0,6. Ο βαθμός εκπλήρωσης κάθε υποκριτηρίου συμμετέχει στην τελική βαθμολογία του βασικού κριτηρίου του (bj) πολλαπλασιαζόμενος με ένα συντελεστή βαρύτητας. (Εξίσωση 2) - 5 -

6 (2) Όπου j = 1,2,3 (Τα τρία βασικά κριτήρια) Όμως, αφού μπορούμε να υποθέσουμε πως όλα τα υποκριτήρια επηρεάζουν το ίδιο τις βασικές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν και προκειμένου να αποφευχθεί η υποκειμενικότητα στον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας τους, τα βάρη τους θα θεωρηθούν ίδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην κατηγορία της Οδικής Ασφάλειας τα πέντε υποκριτήρια θα έχουν το κάθε ένα βάρος wj=1/5=0,2. Στη συνέχεια, ο πολλαπλασιασμός του βαθμού που προκύπτει για κάθε βασικό κριτήριο (bj) με τον δικό του συντελεστή βαρύτητας (Wj) μας δίνει την συμμετοχή του στο τελικό αποτέλεσμα. Οι βασικές κατηγορίες, αντίθετα με τις υποκατηγορίες, επιλέχθηκε να μην είναι ισοβαρείς καθώς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης η ανάγκη για ασφάλεια είναι μεγαλύτερη από την αποφυγή του επιπλέον κόστους ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βαθμό που αυτές δεν αφορούν στην παρούσα ανάλυση κάποιο σοβαρό κίνδυνο (πχ διαρροές επικίνδυνων υλικών) αλλά κυρίως τις εκπομπές ρύπων. Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την εξαγωγή των βαρών στην παρούσα εργασία είναι η σύγκριση κατά ζεύγη και αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναλυτικής ιεράρχησης (Saaty, 1990 και 2008). Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από το άθροισμα των συμμετοχών των βασικών κριτηρίων ( ) και αποτελεί τον δείκτη συνολικής απόδοσης κάθε παράκαμψης. Ο δείκτης συνολικής απόδοσης παίρνει τιμές από 0 έως 1. Αυτό σημαίνει ότι όσο η τιμή του δείκτη πλησιάζει την μονάδα (1) τόσο η συμπεριφορά της παράκαμψης στις συνθήκες που την εξετάζουμε βελτιώνεται. Αποδόσεις < 0,5 θεωρούνται φτωχές, 0,5 0,7 θεωρούνται μέσες και > 0,7 υψηλές Εύρεση Βαρών Βασικών Κατηγοριών Η διαδικασία για την εξαγωγή των συντελεστών βαρύτητας αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 1. Γίνεται κατά ζεύγη σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης και δημιουργείται ο πίνακας Π1 των, όπου ο αριθμός, εκφράσει την σχετική σπουδαιότητα του κριτηρίου j ως προς το κριτήριο j, δηλαδή πόσες φορές σημαντικότερο είναι το κριτήριο j από το j. Από την βιβλιογραφία (Saaty,1990) ως δυνατές τιμές για έναν αριθμό, προτείνονται κατά περίπτωση οι: a. Ακέραιοι αριθμοί από 2 έως 9, εάν το κριτήριο j είναι περισσότερο σημαντικό από το j. b. Οι αντίστροφοι κλασματικοί αριθμοί των παραπάνω ακεραίων, εάν το κριτήριο j είναι λιγότερο σημαντικό από το j. c. Η τιμή 1, εάν το κριτήριο j είναι το ιδιο σημαντικό με το j. Ισχύει η συμμετρικότητα, δηλαδή:, =1/, 2. Θεωρείται το μετασχηματισμένο μητρώο Π2. Είναι το ίδιο με το Π1 με εξαίρεση ότι τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου αντί για μονάδα έχει τεθεί η ποσότητα 1-σ (με σ άγνωστη παράμετρο). 3. Βρίσκονται οι ιδιοτιμές (eigenvalues) τκ ως ρίζες (του αγνώστου σ) της εξίσωσης μηδενισμού της ορίζουσας του Π2, δηλαδή οι ρίζες της det(π2)=

7 Λαμβάνεται η μέγιστη τιμή τmax και βρίσκεται το ιδιοδιάνυσμα [W] που αντιστοιχεί σε αυτή, από τον τύπο [Π3]*[W]=[0]. Ο πίνακας Π3 είναι ο πίνακας που προκύπτει από την αντικατάσταση της τmax στο μητρώο Π2 ενώ ο [W] είναι το άγνωστο ιδιοδιάνυσμα που αποτελεί και τον πίνακα των βαρών των κριτηρίων. 3. Αναλυτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 3.1 Διαδρομές Αξιολόγησης Οι εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση αποκλεισμού, και φυσικά σε εξάρτηση με το εξωτερικό του αυτοκινητόδρομου δίκτυο, παίρνουν τιμές από 1 έως Ν. Στην συγκεκριμένη ανάλυση διερευνήθηκαν αρκετές εναλλακτικές οι οποίες είτε εμπεριέχονταν στα υφιστάμενα σχέδια δράσης της εταιρείας λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου είτε όχι. Για την προτυποποίησή της μεθοδολογίας επιλέχθηκαν τελικά δύο (2) εναλλακτικές προς αξιολόγηση σε κάθε υποτιθέμενο αποκλεισμό. Οι τέσσερις παρακάμψεις με τους κωδικούς αναφοράς τους, τους δρόμους από τους οποίους αποτελούνται, τους φόρτους αιχμής και τους βραδινούς φόρτους, έχουν ως εξής: (Τα στοιχεία των φόρτων παραχωρήθηκαν από την εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού και αφορούν το έτος 2014) 1Α (Κάντζα-Παιανία): Λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς - Λεωφόρος Λαυρίου - Διαδόχου Κωνσταντίνου - Αγίας Τριάδας Αττικής - Λεωφόρος Λαυρίου - Αγίου Θωμά. Φόρτος αιχμής: 2900 οχ./ώρα, Βραδινός φόρτος: 200 οχ./ώρα 1Β (Κάντζα-Παιανία): Λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς Παπαγγελάκη Λεωφόρος Σπάτων Αγίου Θωμά. Φόρτος αιχμής: 2900 οχ./ώρα, Βραδινός φόρτος: 200 οχ./ώρα 2Α (Κύμης-Κηφισίας): Λεωφόρος Κύμης Λεωφόρος Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη Λεωφόρος Κηφισίας. Φόρτος αιχμής: 5300 οχ./ώρα, Βραδινός φόρτος: 300 οχ./ώρα 2Β (Κύμης-Κηφισίας): Λεωφόρος Κύμης Βύρωνος/Ανδρονίκου/Αγίου Κωνσταντίνου Λεωφόρος Κηφισίας. Φόρτος αιχμής: 5300 οχ./ώρα, Βραδινός φόρτος: 300 οχ./ώρα Σε αυτό το σημείο σημαντικό είναι να αναφερθούν οι υποθέσεις που έχουν γίνει κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης: α) Η προϋπάρχουσα κυκλοφορία των παρακαμπτήριων διαδρομών δεν έχει ληφθεί υπόψη. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου σε όλα τα τμήματα των διαδρομών, κάτι που δεν υπάρχει καταγεγραμμένο αλλά και δεν αποτελεί στόχο της εργασίας που είναι η διατύπωση μιας βήμα προς βήμα μεθοδολογίας επιλογής βέλτιστης παράκαμψης με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Κατά συνέπεια η εφαρμογή της μπορεί να γίνει με παραδοχές αύξησης του φόρτου χωρίς να αλλοιωθεί ο τρόπος που υπολογίζεται η βέλτιστη διαδρομή. β) Ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις της Αττικής Οδού έχει κατασκευαστεί ο προαστιακός σιδηρόδρομος και συνεπώς θεωρούμε πως σε πιθανό κλείσιμο και των δύο κατευθύνσεων η κυκλοφορία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από την ίδια παρακαμπτήρια διαδρομή χρησιμοποιώντας το αντίθετο ρεύμα. γ) Θεωρούμε πως κλείνει η μία κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου και ο φόρτος εκτροπής είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος μιας ώρας

8 3.2 Ανάλυση Και Υπολογισμός Οδική Ασφάλεια Για την Οδική Ασφάλεια, όπως περιγράφηκε ήδη, δημιουργήθηκε μια λίστα ελέγχου (safety audit checklist) με βάση το πρότυπο μοντέλο αξιολόγησης που έχει δημιουργήσει η Νέα Ζηλανδία (Transfund New Zealand, 1998). Το πρότυπο αυτό μοντέλο κρίθηκε συνοπτικό και κατάλληλο για την παρούσα αξιολόγηση ενώ δεν διαφέρει σημαντικά και δεν υστερεί στα επί μέρους χαρακτηριστικά από γνωστές μεθόδους της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το σημείο κάθε παράκαμψη χωρίστηκε σε τμήματα μήκους διακοσίων (200) έως τετρακοσίων (400) μέτρων, ανάλογα με την ομοιομορφία τους και οι ελεγκτές κλήθηκαν να τα βαθμολογήσουν ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-5 που παρουσιάστηκε παραπάνω. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι αριθμοί που έχουν προκύψει ως τελική βαθμολογία για κάθε υπουποκατηγορία είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των πέντε ανεξάρτητων βαθμολογιών των επιμέρους τμημάτων κάθε παράκαμψης. Προκειμένου η βαθμολόγηση των διαφορετικών κομματιών των παρακάμψεων να είναι πιο αντικειμενική ορίστηκαν, με την σύμφωνη γνώμη και την βοήθεια όλων των ελεγκτών, για κάθε μέγεθος «κανόνες βαθμολόγησης» για κάθε μέγεθος. Οι κανόνες αυτοί είναι: Ορατότητα σήμανσης: 1:(0-20)%, 2:(20-40)%, 3:(40-60)%, 4:(60-80)%, 5:(80-100)%. Όπου τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζουν το πόσο ορατή είναι η σήμανση. Σε 100% αντιστοιχεί η κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση που είναι πλήρως ορατή (σαν της Αττικής Οδού) ενώ σε 0% αντιστοιχεί η έλλειψη σήμανσης. Διασταυρώσεις: Διασταυρώσεις με σηματοδότηση βαθμολογούνται με βαθμούς μεγαλύτερους του μέσου (3) Εγκαταστάσεις πεζών και φωτισμός: Βαθμολογία 1 σε περίπτωση παντελούς έλλειψης Κύριες χρήσεις: Σε περίπτωση που η σύνδεση ορισμένων χρήσεων με το δίκτυο γινόταν με σηματοδότηση ή ειδική διαμόρφωση, βαθμολογούνταν με βαθμούς 3 και άνω Επικινδυνότητα εμπλοκών πεζών για τις κύριες χρήσεις: Χρήσεις που έλκουν μικρής ηλικίας άτομα (π.χ. πάρκο) και χρήσεις που έλκουν μεγάλα πλήθη ατόμων να βαθμολογούνται με χαμηλότερη βαθμολογία στις έλξεις οχημάτων-πεζών (αυξημένη επικινδυνότητα) - 8 -

9 Πίνακας 2: Βαθμολόγηση κριτηρίου Οδικής Ασφάλειας Υποκριτήριο 1 Υποκριτήριο 2 Διαδρομές 1A 1B 2A 2B ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Επάρκεια-Πληρότητα 2,35 4,00 4,17 2,91 Ορατότητα 2,17 2,94 4,00 1,82 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Επάρκεια-Πληρότητα 3,48 3,83 4,08 3,91 Ορατότητα 3,48 3,72 4,08 3,45 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ Ποιότητα Οδοστρώματος 3,35 3,89 4,17 3,18 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Ορατότητα 3,39 4,27 3,91 3,50 Λειτουργία Διασταύρωσης 3,50 3,45 3,73 3,50 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΠΕΖΩΝ Διαβάσεις 1,00 2,20 2,29 2,00 Πεζοδρόμια 2,35 2,06 3,00 3,27 ΦΩΤΙΣΜΟΣ Επάρκεια-Τοποθέτηση 3,22 3,33 3,67 3,64 Στους Κόμβους 3,39 3,17 3,83 3,64 ΤΑΧΥΤΗΤΑ Καταλληλότητα Ορίου Ταχύτητας. 4,04 3,72 4,50 3,82 ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ Ή ΟΧΙ) Στάση Λεωφορείου Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,00 3,50 3,00 3,33 Σύνδεση με Δίκτυο 3,00 2,88 2,00 3,83 Καταστήματα Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,33 3,00 3,67 2,75 Σύνδεση με Δίκτυο 3,42 3,14 3,67 3,25 Ο.Α.Κ.Α Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,50 Σύνδεση με Δίκτυο 5,00 Οικίες Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,59 4,33 3,00 Σύνδεση με Δίκτυο 2,94 3,22 4,00 Σχολείο Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 3,00 4,00 Σύνδεση με Δίκτυο 4,50 5,00 Εκθεσιακό MEC Κέντρο Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,00 Σύνδεση με Δίκτυο 5,00 Πάρκο Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 2,50 Σύνδεση με Δίκτυο 4,50 Προαστιακός Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,00 Σύνδεση με Δίκτυο 2,00 Εκκλησία Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,00 Σύνδεση με Δίκτυο 4,00 Δημοτικό Στάδιο Σπάτων / Κέντρο Ελέγχου Αττικής Οδού Έλξεις Οχημάτων - Πεζών 4,50 Σύνδεση με Δίκτυο 4,00-9 -

10 3.2.2 Κυκλοφοριακά Μεγέθη Και Κόστος Διαδρομής Για τον υπολογισμό του κόστους διαδρομής αθροίστηκε το κόστος από την κατανάλωση καυσίμου των οχημάτων και η αξία χρόνου των χρηστών. Δεν προστέθηκε κόστος φθοράς ΙΧ διότι θεωρείται αμελητέο για το περιορισμένο τμήμα της παράκαμψης. Το κόστος βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την κυκλοφοριακή ικανότητά του δικτύου παράκαμψης, αλλά και την κυκλοφορία και τα χαρακτηριστικά της (πχ σύνθεση κυκλοφορίας). Το κόστος επιλέγεται τελικά ως το βασικό κριτήριο έκφρασης των κυκλοφοριακών μεγεθών παρότι είναι παράγωγο, διότι περιλαμβάνει και εκφράζει το σύνολο κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών αλλά και των ανθρωποωρών ή οχηματοωρών καθυστέρησης στην εναλλακτική διαδρομή. Για τον σωστό υπολογισμό του κόστους απαιτείται προσεκτικός υπολογισμός των μεγεθών που το επηρεάζουν. Στην μεθοδολογία που ακολουθεί τα μεγέθη που απαιτείται να υπολογισθούν και ο τρόπος υπολογισμού τους είναι: Αναλογία Ι.Χ. με Βαρέα: Δίνεται από τις Αττικές Διαδρομές και αφορά τον φόρτο της Αττικής Οδού Χρόνος διαδρομής: Οι τιμές χρόνου προέκυψαν από πραγματικές μετρήσεις στο πεδίο και ο χρόνος που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του κόστους είναι ο αριθμητικός μέσος όρος τους. Μήκος διαδρομής: Το μήκος κάθε παράκαμψης μετρήθηκε και επιτόπου, με την χρήση χιλιομετρητή αυτοκινήτου, και εξ αποστάσεως, με την χρήση του χιλιομετρητή της εφαρμογής google maps. Το μήκος διαδρομής μένει σταθερό για κάθε σενάριο. Μέση ταχύτητα διαδρομής: Η μέση ταχύτητα της διαδρομής υπολογίστηκε διαφορετική για κάθε σενάριο φόρτου. Προέκυψε από την διαίρεση του μήκος κάθε παράκαμψης με τον απαιτούμενο χρόνο διαδρομής. Φόρτος Αττικής Οδού, Μέση πληρότητα, Αξία χρόνου μετακίνησης: Τα τρία αυτά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τον φόρτο της Αττικής Οδού δόθηκαν από τις Αττικές Διαδρομές. Για τον υπολογισμό του κόστους ακολουθούνται τα εξής βήματα: Υπολογισμός Κόστους Από Την Κατανάλωση Καυσίμων Βασίζεται στη μεθοδολογία που προτείνεται από το (EMEP/CORINAIR, 2007) και έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα (Kopelias et al., 2013; Κοπελιάς κ.α., 2009). Έγιναν οι εξής παραδοχές: Ολόκληρος ο στόλος είναι προδιαγραφών EURO 4 και πάνω Η αναλογία Ι.Χ. με βαρέα οχήματα είναι σύμφωνα με της Αττικές Διαδρομές: 96% για Ι.Χ. και 4% βαρέα οχήματα Τα Ι.Χ. έχουν κατά μέσο όρο κινητήρες 1400 κυβικών Τα βαρέα οχήματα έχουν μέσο βάρος τόνους με φορτίο 50% Για τον υπολογισμό της βασικής κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές εξισώσεις για οχήματα Ι.Χ. και βαρέα: Για τα οχήματα Ι.Χ. η εξίσωση είναι: (3)

11 Όπου: EF: Κατανάλωση καυσίμου σε g/km. ή ή V: Η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων σε χλμ/ώρα. ( ό ή a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου, οι κατάλληλοι πίνακες παρατίθενται στο παράρτημα. (EMEP/CORINAIR, 2007) Η αντίστοιχη εξίσωση για τα βαρέα είναι: (4) Όπου: FC: Κατανάλωση καυσίμου σε g/km. ή ή V: Η μέση ταχύτητα των βαρέων οχημάτων σε χλμ./ώρα. ( ό ή a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου, οι κατάλληλοι πίνακες παρατίθενται στο παράρτημα. (EMEP/CORINAIR, 2007) Εν τέλει το κόστος από την κατανάλωση εκφράζεται από την εξίσωση 5: Κόστος καυσίμων ανά ώρα =[ FCΙ.Χ.(σε lt) * (τιμή ανά λίτρο αμόλυβδης)* 96% + FCΒΑΡΕΑ(σε lt) * (τιμή ανά λίτρο πετρελαίου)*4% ] * (5) (φόρτος Α.Ο. μιας ώρας)* (Μήκος διαδρομής) Για τιμή λίτρου χρησιμοποιούμε την παρούσα μέση τιμή ενός λίτρου αμόλυβδης (για Ι.Χ.) και πετρελαίου (για βαρέα) η οποία είναι 1,46 για λίτρο αμόλυβδης και 1,17 για λίτρο πετρελαίου κίνησης (http://www.fuelprices.gr, Φεβρουάριος 2015). Ως προς τον υπολογισμό σημειώνονται οι εξής επιπλέον παραδοχές: Η ταχύτητα σε ώρες αιχμής και ώρες χαμηλού φόρτου μετρήθηκε στο πεδίο. Δύναται όμως να υπολογισθεί και θεωρητικά από τη σύγκριση φόρτου και ικανότητας δικτύου παράκαμψης. Για την εφαρμογή των εξισώσεων λήφθηκε η μέση ταχύτητα όλης της διαδρομής. Εναλλακτικά μπορεί να εκτελεσθεί (κυρίως σε τμήματα με σηματοδότες) αναλυτικός υπολογισμός διάσχισης τμήματος αναμονής σε σηματοδότη. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνονται οι αντίστοιχες εξισώσεις σύμφωνα με το EMEP/CORINAIR, Υπολογισμός κόστους χρόνου Η αξία χρόνου μετακίνησης (value of travel time) αναφέρεται στο κόστος του χρόνου που ξοδεύει κάποιος για τις μετακινήσεις του. Ο προσδιορισμός της αξίας χρόνου είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία για την οποία ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, λόγω και των οικονομικών μεταβολών των τελευταίων ετών. Επιπλέον αποτελεί παράμετρο που επηρεάζεται τόσο από το είδος μετακίνησης (εργασία, κατανάλωση, αναψυχή κλπ) όσο και από τις συνθήκες του οδικού δικτύου και τις οδηγικές προτιμήσεις των χρηστών (Litman και Doherty, 2011)

12 Στην παρούσα εργασία, αναφερόμαστε στον φόρτο της Αττικής Οδού και επομένως στα χαρακτηριστικά των χρηστών της. Συνεπώς ο μέσος όρος αξίας χρόνου που δόθηκε από τις Αττικές Διαδρομές για τους χρήστες της Αττικής Οδού μπορεί αν θεωρηθεί ασφαλής προσέγγιση. Οι τιμές που δόθηκαν είναι 7 /ώρα/άτομο για Ι.Χ. και 14 /ώρα/άτομο για βαρέα ενώ η μέση πληρότητα Ι.Χ. των χρηστών της Αττικής Οδού δόθηκε ίση με 1.51 για τα ΙΧ και 1 για τα βαρέα. Τελικά το κόστος από την αξία χρόνου μετακίνησης υπολογίζεται από την εξίσωση 6 σε ωριαία βάση: Αξία χρόνου μετακίνησης = Χρόνος διαδρομής * Φόρτος Αττικής Οδού (μία ώρα) * [Μέση πληρότητα Ι.Χ. * Αξία χρόνου μετακίνησης Ι.Χ. * 96% + (6) Μέση πληρότητα βαρέων * Αξία χρόνου μετακίνησης βαρέων * 4%] Ως προς τον παραπάνω υπολογισμό, σημειώνεται ότι οι παραδοχές για EURO 4, η μη συμμετοχή ντιζελοκίνητων ΙΧ, η σύνθεση κυκλοφορίας, ο κυβισμός, η τρέχουσα τιμή καυσίμων αλλά και η αξία χρόνου μετακίνησης είναι απολύτως «ανοιχτές» σε αλλαγές ανάλογα με την περιοχή μελέτης, τις εξεταζόμενες οδούς και την περίοδο μελέτης. Κατά αυτήν την έννοια η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους μιας διαδρομής είναι δεδομένη αλλά εξαρτάται απόλυτα από τα χαρακτηριστικά των χρηστών και των οχημάτων του δικτύου που εξετάζεται Κόστος Δυνάμεων Τροχαίας Με την παραδοχή ότι ένας αποκλεισμός θα κινητοποιούσε ούτως η άλλως τις δυνάμεις και θα χρησιμοποιούσε σχεδόν το σύνολο των πόρων από τον φορέα που την υλοποιεί, ανεξαρτήτως διαδρομής, θα έπρεπε να προστεθεί το επιπλέον κόστος που επιβαρύνει την υπηρεσία της Τροχαίας και αθροίζεται στο κόστος παράκαμψης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ορισμένες διαδρομές παρότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν λόγω της κυκλοφοριακής τους ικανότητας σε υποθετικές συνθήκες ελεύθερης ροής, είναι επιλέξιμες πρακτικά μόνον αν αλλάξουν οι ρυθμίσεις σε κρίσιμες διασταυρώσεις (προτεραιότητες, χρόνοι σηματοδότησης). Αυτό φυσικά στην πράξη αντικαθίσταται από την παρουσία δυνάμεων της Τροχαίας στη διασταύρωση ώστε να επιβάλλει επί τόπου την προτεραιότητα που κάθε φορά απαιτείται και να δίνει τη δυνατότητα να απορροφηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η κυκλοφορία που προστίθεται από την διοχέτευση των οχημάτων του αυτοκινητόδρομου στο υπόλοιπο αστικό δίκτυο. Αν, όμως, η παράκαμψη διαρκέσεις κάποιες μέρες θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγής των χρόνων σηματοδότησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αρτηρίας που υπό συνθήκες μπορεί να παραλάβει το φόρτο της Αττική Οδού είναι η διαδρομή παράκαμψης που περιλαμβάνει έξοδο στον κόμβο Κύμης στην κατεύθυνση προς ανατολάς, συνέχιση επί της. Λ Κύμης, αριστερά προς Σπ. Λούη και στη συνέχεια προς Κηφισίας με κατεύθυνση την επανείσοδο στον κόμβο Λ. Κηφισίας η οποία παρότι αποτελείται από αρτηρίες 2 ή 3 λωρίδων κυκλοφορίας, έχει σημεία που ακυρώνουν τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση. Για παράδειγμα το φανάρι αριστερής στροφής από Λ. Κύμης προς Σπ. Λούη διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα και μόνον με αλλαγή χρόνου πρασίνου ή με παρουσία Τροχαίας είναι

13 δυνατόν να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε η Σπ. Λούη, που μπορεί να αντέξει από πλευράς χωρητικότητας το φόρτο της Αττική Οδού, να τροφοδοτείται με το μέγιστο δυνατό ρυθμό ροής. Στην παρούσα εργασία δεν προσμετράται αυτό το κόστος, σημειώνεται όμως ότι εκτιμήσαμε συνολικά και για τις 4 διαδρομές ότι απαιτείται παρουσία τροχαίας σε 35 διασταυρώσεις σε σύνολο 28 σηματοδοτούμενων και 130 μη σηματοδοτούμενων διασταυρώσεων (ποσοστό 22%). Τελικά το κόστος υπολογίσθηκε με χρήση των εξισώσεων (5) και (6), και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Πίνακας 3: Υπολογισμός Κόστους Διαδρομών Παράκαμψης ( /ώρα) Παράκαμψη Σ1 Βαθμός Σ2 Βαθμός Σ3 Βαθμός 1Α Β 2Α 2Β Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχληση Εκπομπές (CO, HC και NOx) Στην περίπτωση ενός έκτακτου συμβάντος, η αύξηση των καθυστερήσεων δημιουργεί δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως ακουστική όχληση και αύξηση αέριων ρύπων. Οι αέριοι ρύποι και η ακουστική ρύπανση όχι μόνο αυξάνονται αλλά λόγω χρήσης παρακάμψεων μεταφέρονται απευθείας στον αστικό ιστό. Στην παρούσα έρευνα, σε αντίθεση με τους αέριους ρύπους, δεν συμπεριλήφθηκε η ακουστική όχληση που προκαλείται απο τον εκτρεπόμενο φόρτο, καθώς απαιτεί μετρήσεις σε πολλά σημεία του δικτύου απο εξειδικευμένο εξοπλισμό που δεν ήταν διαθέσιμος. Ο υπολογισμός των εκπομπών των αέριων ρύπων έγινε με την ίδια μέθοδο με την κατανάλωση καυσίμου (EMEP/CORINAIR, 2007) και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παραδοχές. Ισχύουν οι εξισώσεις: (7) (8) Όπου: CO, HC, NOx: εκπομπές σε g/km. V: Η μέση ταχύτητα οχημάτων σε χλμ./ώρα. (9)

14 a,b,c,d,e: Παράμετροι του μοντέλου που λαμβάνονται από κατάλληλους πίνακες (EMEP/CORINAIR, 2007) Καθώς η μέση ταχύτητα των αυτοκινήτων διαφέρει, οι εκπομπές των CO, HC και NOx υπολογίσθηκαν διαφορετικές για κάθε σενάριο. Η βαθμολόγηση τους έγινε βάση του αθροίσματος των αποτελεσμάτων τους και παρουσιάζεται στον πίνακα 4. Για κάθε σενάριο και κάθε παράκαμψη προέκυψε ένα άθροισμα γραμμαρίων (g) το οποίο και βαθμολογήθηκε με κλίμακα 1 έως 5 κατόπιν σύγκρισης με τη μέγιστη υπολογισθείσα ποσότητα εκπομπών που έλαβε την τιμή 5. Πίνακας 4: Άθροισμα και βαθμολόγηση εκπομπών (gr/όχημα) Παράκαμψη Σ1 Βαθμός Σ2 Βαθμός Σ3 Βαθμός 1Α 8,49 1 7,44 2 2,97 4 1Β 2Α 2Β 9,81 5,46 5, ,12 4,23 4, ,98 1,89 1, Μήκος διαδρομής με οικίες και ευαίσθητους δέκτες Μια οδός είναι πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης (αέριας και ακουστικής). Με την χρήση του τοπικού δικτύου για την διοχέτευση της κυκλοφορίας ενός αυτοκινητόδρομου επιδεινώνονται οι περιβαλλοντικές συνθήκες των περιοχών διέλευσης. Οι χρήσεις γης που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την επιδείνωση είναι οι οικίες και λοιποί ευαίσθητοι δέκτες, όπως άλλωστε περιγράφεται και στη σχετική ελληνική νομοθεσία για δέκτες που χρήζουν προστασίας (ΦΕΚ 1367/2012). Η μέτρηση του μήκους διαδρομής με οικίες έγινε με δύο τρόπους, απευθείας μέτρηση χρησιμοποιώντας τον χιλιομετρητή αυτοκινήτου και μέτρηση χρησιμοποιώντας τον μετρητή απόστασης του https://www.google.gr/maps. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, σε μέτρα, μαζί με την βαθμολογία που έλαβαν φαίνονται στον πίνακα 5 ενώ η κλίμακα για την βαθμολόγηση τους είναι: 1: > 60 % του μήκους της διαδρομής 2: (45-60) % του μήκους της διαδρομής 3: (30-45) % του μήκους της διαδρομής 4: (15-30) % του μήκους της διαδρομής 5: < 15 % του μήκους της διαδρομής Πίνακας 5: Μήκος διαδρομής με οικίες και ευαίσθητους δέκτες και βαθμολόγηση Παράκαμψη Ποσοστό Βαθμός

15 1A 1B 2A 2B 65% 36% 5% 52% Αποτελέσματα Για τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας των βασικών κατηγοριών ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφηκε αρχικώς. Το μητρώο (πίνακας 6) που κατασκευάστηκε παρουσιάζει την σύγκριση των βασικών κατηγοριών ανά ζεύγη. Πίνακας 6: Μητρώο Π1 σύγκρισης ζεύγη βασικών κατηγοριών κατά ζεύγη Οδική Ασφάλεια Κόστος Περιβαλλοντικά Οδική Ασφάλεια Κόστος Περιβαλλοντικά / /3 1/2 1 Κατόπιν του υπολογισμού των ιδιοτιμών και του αντίστοιχου ιδιοδιανύσματος η μεθοδολογία εξαγωγής συντελεστών βαρύτητας καταλήγει στα εξής βάρη: Οδική Ασφάλεια: 0,55 Κόστος: 0,25 Περιβάλλον: 0,20 Συνυπολογίζοντας λοιπόν τα επιμέρους αποτελέσματα προκύπτει ο ενδιάμεσος πίνακας του βαθμού εκπλήρωσης κάθε κριτηρίου (Πίνακας 7) και ο τελικός πίνακας βαθμού απόδοσης της παράκαμψης (Πίνακας 8). Ο πίνακας 7 αποτελεί συνδυασμό των πινάκων 2 έως 5 που έγινε με την χρήση της εξίσωσης 2. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι στήλες που αφορούν το Περιβάλλον αποτελούν συγκερασμό των πινάκων 3 και 4 που έγινε με την βοήθεια της εξίσωσης 2. Στην Οδική Ασφάλεια, ο βαθμός που προκύπτει είναι για κάθε παράκαμψη ο μέσος όρος όλων των βαθμολογιών της (από τον πίνακα 1) διαιρεμένος πάντα με πέντε (5). Για τον πίνακα 8, οι τιμές υπολογίστηκαν βάση της μεθοδολογίας του κεφαλαίου 2 σύμφωνα με την εξίσωση: Όπου: ό ό,,,, (8)

16 b: Τελικός βαθμός βασικής κατηγορίας (πίνακας 7) W: Βάρος βασικής κατηγορίας i: Κωδικός παράκαμψης (1Α, 1Β, 2Α, 2Β) j: Βασική κατηγορία (Οδική Ασφάλεια, Κόστος, Περιβάλλον) l: Σενάριο (Σ1, Σ2, Σ3) Πίνακας 7: Τελικοί βαθμοί (εκπλήρωσης) των τριών βασικών κατηγοριών Παράκαμψη Σ1,Σ2,Σ3 Σ1 Σ2 Σ3 Οδική Κόστος Περιβάλλον Κόστος Περιβάλλον Κόστος Περιβάλλον Ασφάλεια 1Α 0,61 0,4 0,2 0,6 0,3 1,0 0,5 1Β 0,66 0,2 0,4 0,6 0,5 1,0 0,7 2Α 0,74 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1 2Β 0,67 0,2 0,5 0,6 0,6 1,0 0,7 Πίνακας 8: Βαθμός Απόδοσης Παράκαμψης Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 1Α 0,48 0,55 0,69 1Β 0,49 0,61 0,75 2Α 0,67 0,79 0,86 2Β 0,52 0,64 0,76 Όπως προκύπτει, οι παρακάμψεις μεταξύ των κόμβων Κύμης-Κηφισίας (2Α και 2Β) είναι πιο «αποδοτικές» σε γενικές γραμμές κατά την χρησιμοποίηση τους σε σχέση με αυτές των κόμβων Κάντζα-Παιανία (1Α και 1Β) αφού διέρχονται από υψηλότερων ποιοτικών και σχεδιαστικών χαρακτηριστικών οδούς. Στην πρώτη περίπτωση αποκλεισμού υπερτερεί η διαδρομή 1Α για όλα τα σενάρια, έστω δε οριακά για το σενάριο υψηλού φόρτου χωρίς παρεμβάσεις Σ1. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η 1Α αναμένεται να έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από την εναλλακτική της εάν και εφόσον εργασίες στον κεντρικό άξονα στη Λ. Λαυρίου που

17 την διαφοροποίησαν από τα υφιστάμενα σχέδια παράκαμψης των εγχειριδίων της Αττικής Οδού, ολοκληρωθούν. Στην δεύτερη περίπτωση υπερτερεί η διαδρομή 2Α με διαφορά σε όλα τα σενάρια. Μάλιστα είναι η μόνη διαδρομή που σε χαμηλές συνθήκες φόρτου λαμβάνει μέγιστη τιμή (0,86). Αν παρατηρηθούν οι επί μέρους βαθμοί είναι επίσης φανερό ότι το θέμα της ασφάλειας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καταλληλότητα μιας διαδρομής στο βαθμό που υποστηρικτικά μέτρα θα ληφθούν ούτως ή άλλως. Σε αυτήν την περίπτωση διαδρομές που έχουν υψηλή βαθμολογία στην οδική ασφάλεια (πάνω από 0,7) θα πρέπει να μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζονται τα υποστηρικτικά μέτρα και να επιλέγονται για μεγάλου χρόνου παρακάμψεις. 5. Συμπεράσματα και προτάσεις Η παρούσα εργασία υπολογίζει την αποδοτικότερη διαδρομή από πλευράς ασφάλειας, κόστους χρηστών και επιπτώσεων στο περιβάλλον στην περίπτωση αποκλεισμού αστικού αυτοκινητόδρομου και διοχέτευσης της κυκλοφορία τους στο αστικό παράπλευρο δίκτυο. Τα επιμέρους μεγέθη της οδικής ασφάλειας είναι τα μόνα που στο σύνολο τους δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τον φόρτο και τις συνθήκες του δικτύου. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού οδικής ασφάλειας κάθε παράκαμψης μας δείχνει πως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Τα μεγέθη από τα οποία εξαρτάται είναι πολλά και συνεπώς δύσκολα μπορεί ένα μεμονωμένο σημείο με μικρό βαθμό οδικής ασφάλειας να επηρεάσει τον συνολικό βαθμό. Εξαίρεση είναι η εξεταζόμενη παράκαμψη 2Α που είναι η μόνη που έχει σε όλο της σχεδόν το μήκος ελεγχόμενες προσβάσεις, εγκαταστάσεις για πεζούς, επαρκή οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και πλήρη φωτισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κατά βάση η «αχίλλειος πτέρνα» των υπόλοιπων παρακάμψεων οι οποίες είτε διασχίζουν ευαίσθητες περιοχές με οικίες είτε περιέχουν δρόμους με πολύ κακό σχεδιασμό. Από πλευράς κόστους σημειώνεται ότι το μήκος παράκαμψης, η χωρητικότητα των διατομών και ο τύπος των διασταυρώσεων (σηματοδότηση ή μη, χρόνοι πρασίνου κλπ) είναι αποφασιστικής σημασίας για τον υπολογισμό των καθυστερήσεων και κατ επέκταση του κόστους στην περίπτωση του μέγιστου φόρτου. Ομοίως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ακολουθούν σε γενικές γραμμές τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά με εξαίρεση κάποια επιμέρους στοιχεία που αν διαφοροποιηθούν διαφοροποιούνται και οι βαθμοί απόδοσης όπως πχ η σύνθεση κυκλοφορίας (βαρέα) που στους αναλυτικούς υπολογισμούς έχουν πολλαπλάσια επίδραση από τα ΙΧ. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η επιλογή αποδοτικότερης παράκαμψης είναι εξαιρετικά απλή στην περίπτωση χαμηλής κυκλοφορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι βαθμοί απόδοσης μεγαλώνουν και πλησιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις τη μονάδα για τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας. Η εμπειρία της παρούσας εργασίας τόσο κατά τη συλλογή στοιχείων όσο και κατά την ανάλυση και τον υπολογισμό κατέδειξε μερικά σημαντικά θέματα που αξίζει να σημειωθούν και να τεθούν υπόψη στους έχοντες την απόφαση αλλά και ευθύνη για την επιλογή και την υλοποίηση παρακάμψεων υψηλής κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα: Η σημαντικότητά μεγάλων αξόνων στις περιπτώσεις γενικευμένων συμβάντων ή φυσικών κινδύνων (πχ σεισμός) είναι πολύ μεγάλη και σε

18 αυτούς θα βασισθεί η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση, η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές (αεροδρόμια νοσοκομεία κλπ) μια πόλης σε συνθήκες «πανικού». Η δημιουργία σχεδίων δράσης για τις καταρχήν εναλλακτικές διαδρομές είναι απαραίτητη για κάθε τέτοιο άξονα ο οποίος πρέπει πάση θυσία να λειτουργεί σε συνθήκες κρίσης, έστω και με τοπικές παρακάμψεις. Τα σχέδια δράσης δεν είναι «στατικά» και πρέπει να αξιολογούνται τακτικά αφού αλλάζουν οι συνθήκες στο δίκτυο (νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πεζοδρομήσεις, αλλαγές χρήσεων, σηματοδοτήσεις κλπ). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνυπολογίσθηκαν στην παρούσα μεθοδολογία και η αλλαγή τους οδηγεί πιθανότατα σε άλλα αποτελέσματα. Προσωρινές ρυθμίσεις, έργα ή άλλες καταστάσεις υπάρχει πιθανότητα να εξελίσσονται σε προαποφασισμένες διαδρομές κύριες ή δευτερεύουσες χωρίς τη γνώση του φορέα ευθύνης. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής η κύρια διαδρομή των υφιστάμενων σχεδίων δράσης για την παράκαμψη στο Τμήμα Κάντζα-Παιανία διερχόταν από τη Λ. Λαυρίου η οποία τις ημέρες μετρήσεων πεδίου και για αρκετό χρονικό διάστημα ήταν αποκλεισμένη σε μεγάλο τμήμα της λόγω εργασιών και κατά συνέπεια καθίστατο ανενεργή. Στο βαθμό που η κυκλοφορία μεγάλων αρτηριών (πχ Αττική Οδός, Λ. Κηφισού, Περιφερειακή Θεσσαλονίκης) είναι πολλαπλάσια της κυκλοφορίας των εναλλακτικών διαδρομών θα πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 2 εναλλακτικές διαδρομές σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού ώστε να εξετάζεται η περίπτωση να υλοποιούνται συμπληρωματικά. Ευρύτερες παρακάμψεις μέσω ανοιχτών κεντρικών αξόνων θα πρέπει να τίθενται σε εξέταση εφόσον ελαχιστοποιούν τους παράγοντες όχλησής περιοχών κατοικίας, απορροφούν μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς φόρτους και υπερτερούν σε σημαντικό βαθμό σε θέματα ασφάλειας. Κατά αυτή την έννοια είναι πιθανότερο να ωφελεί μια μεγαλύτερου μήκους παράκαμψη από κεντρικούς άξονες, όπου είναι εφικτό. Παρακάμψεις που έχουν επιλεγεί και προαποφασισθεί θα πρέπει να εξεταστούν με την ματιά της επίδρασης από πλευράς ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη λογική αυτή η παρουσία της τροχαίας σε κρίσιμα σημεία διαδρομής (πχ σχολεία και άλλες ευαίσθητες χρήσεις) ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας τους Ο συντονισμός με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, πρωτίστως με την Τροχαία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση είναι απαραίτητος καθώς χωρίς τις δυνάμεις υποβοήθησης οι περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές καθίστανται ανενεργές λόγω διασταυρώσεων με και χωρίς σηματοδότηση. Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός μόνον ρεύματος κυκλοφορίας θα πρέπει να εξετάζεται η υλοποίηση κίνησης αντίθετης φοράς στο άλλο ρεύμα (contra flow). Ως προς τη μεθοδολογία που επιλέχθηκε, προτείνονται: Η χρήση προσομοιώσεων για την εξαγωγή ορισμένων μεγεθών όπως ο χρόνος καθυστέρησης και η κατανάλωση καυσίμου με μεγαλύτερη ακρίβεια Με την βοήθεια των προσομοιώσεων τα μεγέθη που θα προκύπτουν θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα και οι αξιολογήσεις θα μπορούν να είναι πιο ακριβείς

19 Η δοκιμή διαφορετικών μεθόδων εξαγωγής συντελεστών βαρύτητας για τα επιμέρους μεγέθη και τις βασικές κατηγορίες. Κατ αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί αφενός μια τράπεζα μεθόδων που θα ανταποκρίνεται στις υποκειμενικές ανάγκες κάθε αρμόδιας αρχής και αφετέρου θα μπορεί να γίνει σύγκριση. Με την σύγκριση των αποτελεσμάτων από διαφορετικές αξιολογήσεις θα μπορέσουν να προσδιορισθούν οι αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους μεγεθών αλλά και τα μεγέθη εκείνα που εντέλει επηρεάζουν περισσότερο την «απόδοση» των παρακάμψεων. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας σε κάθε δυνητικά επιλεγόμενη παράκαμψη του σε υφιστάμενα σχέδια δράσης με σκοπό είτε να επιβεβαιωθεί ότι η προεπιλεγμένες διαδρομές είναι οι κατάλληλες είτε να προσδιορισθούν επιβαρυντικοί παράγοντες σε αυτές και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. 6. Βιβλιογραφία EMEP/CORINAIR. (2007). Emission Inventory Guidebook European Environment Agency, Technical Report No 16/2007. Ingole, P. V. & Nichat, M. (2013). Landmark based shortest path detection by using Dijkestra Algorithm and Haversine Formula. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Vol. 3, Issue 3, pp Joynt, H. (2004). Maximizing the Economic Returns of Road Infrastructure Investment. Pretoria: UNISA, Institutional Repository. Kopelias, P. & Vogiatzis, K. & Skabardonis, A. (2013). The Impact of Congestion Management on Air Pollution Emissions in Urban Freeways. Int. Journal of Sustainable Development & Planning Vol 8, No 3, WIT PRESS, pp Lake, M. & Ferreira, L. (2002). Towards a Methodology to Evaluate Public Transport Projects. Physical Infrastructure Centre Research Report 02-03, School of Civil Engineering, Queensland University of Technology, Brisbane. Letchner, J. & Krumm, J. & Horvitz, E. (2006). Trip Router with Individualized Preferences (TRIP): Incorporating Personalization into Route Planning. Eighteenth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-06), Cambridge, MA, USA. Litman, T. A. & Doherty E. (2011). Transportation Cost and benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications, Second edition (2009). Victoria Transport Policy Institute, Chapter 5.2. Nathanail, E.G. & S. Zaharis & N. Vagiokas & Prevedouros, P.D. (2010). Risk assessment for the transportation of hazardous materials through tunnels. Transportation Research Record, No. 2162, pp Pitilakis K. & Alexoudi M. & Argyroudis S. & Anastasiadis A. (2006). Seismic Risk Scenarios for an Efficient Seismic Risk Management: The Case of Thessaloniki (Greece), Wasti S.T. & Ozcebe G. (Eds.). Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction, pp , Springer

20 Politis I. & Basbas S. & Tzevelekis I. (2005). Incident Management and Environmental Impacts in Urban Road Networks, Lekks T. (Ed.). Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and Techonology, University of the Aegean Department of Environmental Studies, Global Network for Environmental Science and Technology (Global-NEST), pp. B , Rhodes Island. Quercia, D & Schifanella, R & Aiello, L.M. (2014). The shortest path to happiness: Recommending beautiful, quiet, and happy routes in the city. In Proc. 25th ACM Conference on Hypertext and Social Media, HT 14, pages Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, Vol. 1, Number 1/2008, pp Saaty, T.L. (1990). How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, vol. 48, iss. 1, pp Scanlon, L. (2003). Transportation in Emergencies: An often neglected Story. Disaster Prevention and Management, Volume 12, Number 5, pp Spitadakis, V & Fostieri, M. (2012). WISETRIP International Multimodal Journey Planning and Delivery of Personalized Trip Information. Procedia Soc. Behav. Sci. 48: pp Stratou, M. & Savvaidis, A. & Papadopoulou, M. & Panagiotopoulos, D.G. (2004). Using G.I.S. and Earthquake Scenarios for the Assessment of Emergency Response in case of a Strong Earthquake. An Application in the Urban Area of Thessaloniki, Greece, Proceedings of the 10 th International Congress of the Geological Society of Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XXXVI. Transfund New Zealand. (1998). Safety Audit Procedures for Existing Roads. December 1998 Transfund New Zealand. Wellington, New Zealand. Αldian, A. & Taylor, M.A.P. (2005). A Consistent Method to Determine Flexible Criteria Weights for Multicriteria Transport Project Evaluation in Developing Countries. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp Αττικές Διαδρομές. (2013). Εγχειρίδιο Λειτουργίας-Τόμος 2. Διαχείριση κυκλοφορίας και Σχέδια Δράσης, Προσάρτημα Β. Κοπελιάς, Π. & Σκαμπαρδώνης, Α. & Παπαδημητρίου, Φ. & Χρυσικάκης, Π. (2009). Μοντέλο Αξιολόγησης Μηχανισμού Διαχείρισης Συμβάντων στην Βελτίωση Κυκλοφοριακής Ροής και Περιβάλλοντος. 5 ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές, Βόλος. Ρομπόλης, Σ. & Μπελεγρή-Ρομπόλη, Α. & Μαρίνος, Θ. & Μαρκάκη, Μ. (2012). Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Λειτουργίας της Αττικής Οδού. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα. Τζεβελέκης, Ι. (2009). Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης λόγω εκδήλωσης φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων μηχανικών, Θεσσαλονίκη

21 Τσαμπούλας, Δ. (1999). Δυνατότητες Εφαρμογής και Ενσωμάτωσης Ποσοτικών- Ποιοτικών Κριτηρίων σε Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων. Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Ι, τευχ. 3 σελ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, Φεβρουάριος 2015 ΦΕΚ 1367/ Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τεύχος Δεύτερο

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ I student Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ελένη Β. Χαρωνίτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki Evangelos Mitsakis and Josep Maria Salanova Grau and Georgia Aifadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι παρακάτω. που αποδέχεται ο πεζός και στην επιλογή του να διασχίσει ή όχι την οδό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΕΖΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΑΣΧΙΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ Ο Ο ΕΚΤΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος E-mail: sstrataki@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό Venue Security Plan Security Management & critical incident response Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Διαχείριση της ασφάλειας & αντίδραση σε κρίσιμο περιστατικό ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα

2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Proficient driving Institute 2 μερο Eco Driving Workshop στην Ελλάδα Concept & content by SAFE DRIVE with the support of DVR (German Road Safety Council) Eco driving Training Βελτίωση των οδηγητικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ..

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ.. H Εφαρµογή εικτών Απόδοσης ( K.P.I.) στην αξιολόγηση του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας (A.H.P.) Ο ΗΓΟΣ ΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Υφιστάμενων Ποδηλατοδρόμων και Εφαρμογή σε Μεσαίου Μεγέθους Ελληνική Πόλη Αθανάσιος Γαλάνης 1, Παντελεήμων Κοπελιάς 1, Ευάγγελος Μπουραζάνης 1, Ιωάννης Καλτσάς 1, Νικόλαος Ηλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Ανδρεάδης Ιωάννης Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη για την ελάχιστη διαδρομή σε δίκτυα μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. Τ, τεύχ. 2 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 63 Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΒΑΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αμέσως μετά από ένα σεισμό Εκκένωση στεγασμένων χώρων Μετακίνηση πληθυσμού Χώρος καταφυγής Ατομική ενέργεια Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων

Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων Κατάταξη εθνικών οδών από πλευράς ασφάλειας βάσει διεθνών πρωτοκόλλων Ευάγγελος Μπέλλος, MAKE ROADS SAFE HELLAS, Στέλιος Ευσταθιάδης, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Steve Lawson, ROAD SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα