NCCN ΑCCP LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 NCCN ΑCCP LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

3 Ca ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - 1 η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2 η - 3 η» Παγκοσμίως νέες περιπτώσεις Ευρώπη θάνατοι (20%) νέες περιπτώσεις (13.2%) Ελλάδα > θάνατοι / χρόνο Οι θάνατοι από Ca πνεύμονα > από τους 3 επόμενους μαζί (παχέος, μαστού, προστάτη)

4 Κάπνισμα (80-90%) σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης : Παθητικό κάπνισμα Επαγγελματική έκθεση Περιβαλλοντική ρύπανση Κληρονομικότητα

5 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

6 ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Κυτταρολογικές πτυέλων, ακτινογραφία θώρακος Χαμηλής Δόσης Αξονική Τομογραφία Θώρακος (LDCT) Βρογχοσκόπηση με αυτοφθορισμό Βιολογικοί δείκτες..(αίμα, πτύελα, EBC )

7 Screening με LDCT θώρακος (Low Dose CT) Μελέτη N-ασθενών Στάδιο Αποτέλεσματα NLST 2002 (National Lung Screening Trial) Ετήσιο LDCT vs ετήσια α/α θώρακος 3 έτη: SM, XSM 40% σταδίου ΙΑ, 12% σταδίου ΙΙΙΒ, 22% σταδίου ΙV με LDCT -20% μείωση LC θνητότητα με LDCT vs ετήσια α/α θώρακος -7% μείωση θνητότητας απ όλες τις αιτίες - Πρόληψη 1 θανάτου από LC: 320 άτομα υψηλού κινδύνου screening με LDCT Aberle DR, N Engl J Med 2011

8

9 Άτομα υψηλού κινδύνου (ασυμπτωματικά) 1. Χρήση καπνού (ενεργητική - πρώην και νυν καπνιστές) 2. Επαγγελματική έκθεση (αρσενικό, χρώμιο, αμίαντος, νικέλιο, κάδμιο, βηρύλλιο, πυρίτιο και αναθυμιάσεις καυσίμων) 3. Έκθεση σε ραδόνιο 4. Προηγούμενο Ca (SCLC, lymphoma, Head & Neck Ca, smoking related Ca) 5. Θετικό οικογενειακό ιστορικό LC 6. Ιστορικό COPD, Pulmonary fibrosis 7. Παθητικό κάπνισμα

10

11 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

12 Μονήρης Πνευμονικός Όζος Όζος <3cm, χωρίς άλλα ευρήματα στην CXR 40-60% : κοκκιώματα ή αμαρτώματα (τα πιο συχνά αίτια σε ασθενείς <35 ετών) Κλινική εκτίμηση Διαγνωστική προσπέλαση

13 Μονήρης Πνευμονικός Όζος Ηλικία Καπνιστική συνήθεια Αιμόπτυση 40-60% : κοκκιώματα ή αμαρτώματα Προηγούμενο ιστορικό Ca Όζος <3cm, χωρίς άλλα ευρήματα στην CXR (τα πιο συχνά αίτια σε ασθενείς <35 ετών) Προηγούμενες CXR / CT Κλινική εκτίμηση Διαγνωστική προσπέλαση CT θώρακος με σκιαγραφικό Τυπική καλοήθης αποτιτάνωση (κεντρική, laminated, popcorn), Υπόλοιπα ακτινολογικά χαρακτηριστικά του όζου δεν είναι παθογνωμικά Συνηγορούν υπέρ κακοήθειας: ακτινοειδείς προσεκβολές, ενίσχυση πάνω από 15 ΗU μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.

14 Όζος < 0.8-1cm Επανεκτίμηση με CT σε 1-3m Όζος > 0.8-1cm PET/CT Υψηλής πιθανότητας για κακοήθεια (Κλινικό ιστορικό, CT, PET) Δεν χρειάζεται βιοψία Χειρουργική εκτομή (διάγνωση & θεραπεία)

15 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

16 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΠ ΠΤΥΕΛΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ EBUS, EUS ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΗ VATS ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΨΙΑ ΑΛΛΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ

17 Διάγνωση Κυτταρολογική εξέταση Επίχρισμα Μπλοκ παραφίνης Ιστολογική εξέταση (Tissue is the issue) Ανοσοϊστοχημεία

18 Ανοσοϊστοχημεία Διάγνωση -Ιστολογικός τύπος Πλακώδες: p63, p40 Αδενο: TTF1, CK7, CK20 Νευροενδοκρινείς: CD56, συναπτοφυσίνη, χρωμογρανίνη Μοριακή ανάλυση Έκφραση πρωτεϊνών με προγνωστική και προβλεπτική αξία (EGFR, ALK, ERCC1, RRM1 )

19 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

20 Ιστολογική Ταξινόμηση Μη μικροκυτταρικό ΚΠ (ΜΜΚΠ): 75-85% αδενοκαρκίνωμα 30-35% πλακώδες 30% μεγαλοκυτταρικό 9-12% αδενοπλακώδες 10% αδιαφοροποίητο (NOS) 10% Μικροκυτταρικό ΚΠ (ΜΚΠ): 15-20% Μικτοί όγκοι Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21 Ιστολογικός τύπος Πλακώδες καρκίνωμα είναι πιο συχνό Αδενοκαρκίνωμα είναι πιο συχνό και στους μη καπνιστές Μείωση του πλακώδους και του μικροκυτταρικού καρκίνου

22

23 Nευροενδοκρινείς όγκοι πνεύμονα Τυπικό καρκινοειδές Άτυπο καρκινοειδές ΜΚΠ Μεγαλοκυτταρικό με νευροενδοκρινείς χαρακτήρες Μικτό ΜΚΠ και ΜΜΚΠ

24 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

25 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ TNM Stage Groupings in the 7 th Edition (2009)

26 Τ1 Όγκος 3cm στην μεγαλύτερη διάμετρο του, ο οποίος περιορίζεται εντός του πνευμονικού παρεγχύματος ή εντός των ορίων του σπλαγχνικού υπεζωκότα και εντοπίζεται σε λοβαίο βρόγχο Τ1α 2cm στην μεγαλύτερη διάμετρο T1b > 2cm αλλά 3cm

27 Τ2 Όγκος > 3 cm αλλά 7cm στη μεγαλύτερη διάμετρο ή με ένα εκ των κάτωθι χαρακτηριστικών: προσβολή στελεχιαίου βρόγχου σε απόσταση >2cm πέραν της τρόπιδος διήθηση του περισπλάγχνιου πετάλου του υπεζωκότος συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα η οποία επεκτείνεται έως την πύλη αλλά δεν καταλαμβάνει ολόκληρο τον πνεύμονα Τ2α > 3 cm αλλά 5 cm Τ2β > 5 cm αλλά 7 cm

28 T3 Όγκος >7 cm στη μεγαλύτερη διάμετρο ή διηθεί άμεσα ένα από τα παρακάτω: θωρακικό τοίχωμα, φρενικό, διάφραγμα, υπεζωκότα μεσοθωρακίου ή τοιχωματικό περικάρδιο. Όγκος σε απόσταση < 2 cm από την τρόπιδα, χωρίς διήθηση αυτής. Συνοδεύεται από ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα ολόκληρου του πνεύμονα. οζίδια στον ίδιο λοβό με την πρωτοπαθή βλάβη

29 T4 Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί ένα από τα παρακάτω όργανα: - μεσοθωράκιο, καρδιά, μεγάλα αγγεία, τραχεία, οισοφάγο, σώματα σπονδύλων, τρόπιδα οζίδια σε άλλο λοβό, ομόπλευρα με την πρωτοπαθή βλάβη

30

31 M1 M1α πλευριτική/ περικαρδιακή συλλογή, οζίδια στον υπεζωκότα, οζίδια στον άλλο πνεύμονα (ετερόπλευρα) Μ1β απομακρυσμένες μεταστάσεις

32

33 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ» ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ» ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ

34 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ T Βρογχοσκόπηση CT- θώρακος MRI- θώρακος?

35 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ T N ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: CT-θώρακος με σκιαγραφικό PET/CT-scan ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ TBNA, EBUS, EUS, VATS Μεσοθωρακοσκόπηση Βιοψία υπερκλείδιου λεμφαδένα δεν είναι εξέταση ρουτίνας σε αψηλάφητη λεμφαδενοπάθεια

36 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝΜ T N M CT-Άνω κοιλίας ψευδώς θετικά: κύστεις και αιμαγγειώματα στο ήπαρ αδενώματα επινεφριδίων στο 2-10% CT / MRI εγκεφάλου MRI καλύτερη ευαισθησία/ειδικότητα Scan οστών μόνο σε υποψία οστικών μεταστάσεων (πόνος, ALP, Ca+) ψευδώς θετικά ευαισθησία 90%, ειδικότητα 61%. (ακτινογραφίες, CT)

37 Σταδιοποίηση Βρογχοσκόπηση MRI-εγκεφάλου PET/CT-scan NCCN Practical guidelines NSCLC 2012

38 PET Είναι μία λειτουργική μέθοδος απεικόνισης Βασίζεται στις βιοχημικές/μεταβολικές διαφορές των κυττάρων Χρησιμοποιεί ασταθή (ραδιενεργά) νουκλεοτίδια, τα οποία εκπέμπουν ποζιτρόνια Χρησιμοποιεί κυρίως την FDG, η οποία δεσμεύεται από τους ιστούς με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα

39 PET SUV (Standardized Uptake Value) Είναι μία λειτουργική μέθοδος απεικόνισης Ορίζεται ως ο λόγος του επιπέδου λήψης FDG από τη βλάβη προς Βασίζεται το πρότυπο στις βιοχημικές/μεταβολικές επίπεδο λήψης FDG. διαφορές των κυττάρων Αποτελεί Χρησιμοποιεί ημι-ποσοτικό ασταθή (ραδιενεργά) μέτρο του μεταβολικού νουκλεοτίδια, ρυθμού τα οποία εντός της βλάβης. εκπέμπουν ποζιτρόνια Είναι Χρησιμοποιεί αντιστρόφως κυρίως ανάλογος την FDG, με η το οποία χρόνο δεσμεύεται διπλασιασμού από τους της ιστούς βλάβης. με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα Θετικό PET- SUV >2.5.

40 PET ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Aκριβής, μη επεμβατική μέθοδος Ευαισθησία % ( 96%) Ειδικότητα % ( 78%) Ψευδώς θετικά αποτελέσματα: ενεργό κοκκιωματώδη νόσο (TBC) άλλες φλεγμονώδεις εξεργασίες (πνευμονία, μυκητίαση κ.ά.) Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα: Ca χαμηλής μεταβολικής δραστηριότητας (BAC, καρκινοειδή) βλάβες διαμέτρου < 8-10 mm

41 PET ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Μεσοθωρακίου Μεταανάλυση PET/CT για MLN Ευαισθησία: 76% Ειδικότητα: 88% Lv, J Thorac Oncol 2011 Aπομακρυσμένων μεταστάσεων Eγκέφαλος ( -) Ήπαρ: Ευαισ: 90% Οστά: Ευαισ: 92-93%, Ειδικ: 95-98% Επινεφρίδια: Ευαισ: 97%, Ειδικ: % (17% των φυσιολογικών = Μ <50% των μαζών είναι Μ) 9-29% ασθενών: M0 (CT) > M1(PET) 10% ασθενών: M1(CT) > M0(PET) Lu, Neoplasma 2010, Xu, Eur Radiol 2011, Chang, Acad Radiol 2012

42 PET ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Βοηθά στο σχεδιασμό ΑΚΘ, εστιάζοντας τα σημεία ακτινοβόλησης στις ακριβείς περιοχές νεοπλασματικής δραστηριότητας.

43 PET ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Το PET είναι καλύτερο από τη CT στην εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία Η μεταβολή του μέγιστου SUV (PET) μετά τη θεραπεία είναι πιο ακριβής προγνωστικός παράγοντας συγκριτικά με τη μεταβολή του μεγέθους των βλαβών (CT). Mετά ΑΚΘ Το PET έχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια στη διάκριση υπολειμματικής ή υποτροπιάζουσας νόσου από ευρήματα μετακτινικής πνευμονίτιδας (π.χ. ουλοποίηση, νέκρωση).

44 PET ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ SUV <10 MS 24 m SUV >10 MS 11 m SUV>10 και βλάβη>3cm MS <6m Ασθενείς με όγκο μεταβολικά ενεργό στο PET μετά τη θεραπεία είναι σε αυξημένο κίνδυνο για υποτροπή, ανεξάρτητα από το αρχικό κλινικό στάδιο. Ομαλοποίηση στη λήψη FDG μετά τη θεραπεία είναι δείκτης καλής πρόγνωσης.

45 Αρνητική προγνωστική αξία (NPV) του PET/CT NPV για N-factor = 85-95% Εκτός Κεντρική βλάβη (NPV ~ 80%) Διογκωμένους λεμφαδένες CT Ν1 (NPV ~ 80%), Ν2-3 (NPV ~ 75-80%) Χαμηλό SUV ή Αδενο, Τ2 (NPV ~ 85-90%)

46 Αλγόριθμος Σταδιοποίησης Λεμφαδένων (ACCP 2007) CT με σκιαγραφικό Ασθενείς με χαμηλή πιθανότητα Ν- νόσου (περιφερικό Τ1, μη διογκωμένοι Ν στην CT) ) ίσως να μη χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης Ανεξαρτήτως διόγκωσης λεμφαδένων PET/CT (+) (-) Περιφερικό Τ1 N μη διογκωμένοι Βιοψία Μεσοθωρακοσκόπηση TBNA, EBUS, EUS, VATS (λόγω PPV του PET) Άμεση θωρακοτομή (λόγω NPV του PET) Βιοψία Μεσοθωρακοσκόπηση TBNA, EBUS, EUS,VATS

47

48 EBUS/EUS vs Μεσοθωρακοσκόπηση Συμπληρωματικές τεχνικές EBUS/EUS PET+ διογκωμένοι λεμφαδένες Μεσοθωρακοσκόπηση Φυσιολογικό μεσοθωράκιο Ενδοσκοπικός έλεγχος αρνητικός

49 Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική ταξινόμηση Σταδιοποίηση Θεραπεία

50 Χειρουργική Θεραπεία 1) Είναι ο όγκος εξαιρέσιμος? (Σταδιοποίηση) 2) Είναι ο ασθενής χειρουργήσιμος? (Λειτουργική κατάσταση καρδιοαναπνευστικού ) 75% μετεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας οφείλονται σε επιπλοκές από το καρδιοαναπνευστικό

51 Έλεγχος Καρδιαγγειακού ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΚΓ ECHO STRESS ECHO TEST ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

52 Έλεγχος Καρδιαγγειακού ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Σοβαρή ή ασταθής στηθάγχη Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου Μη-αντιροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια Σοβαρή αρρυθμία Σοβαρή βαλβιδοπάθεια

53 Αλγόριθμος ελέγχου καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας (ERS/ESTS guidelines, ERJ 2009) >

54 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ FEV1, DLCO, VO 2 max Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, ποσοτική CT, MRI, SPECT MET FEV1= ΠΡΟ FEV1 X ( 1- το ποσοστό αιμάτωσης του πνεύμονα που θα αφαιρεθεί) MET FEV1= ΠΡΟ FEV1 X ( No τμημάτων που θα απομείνουν / συνολικό Νο τμημάτων )

55 Σπιρομέτρηση: μετά βρογχ. FEV1= 84%, Διάχυση: DLCO = 87% ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ Αριστερή Άνω Λοβεκτομή

56 Χειρουργείο Χειρουργική Θεραπεία Ια Ιβ ΙΙα ΙΙβ

57 Χειρουργική Θεραπεία Λοβεκτομή, VATS Λοβεκτομή Πνευμονεκτομή Περιορισμένες εκτομές (τμηματεκτομή) Χρειάζεται πάντα διεγχειρητική σταδιοποίηση με βιοψίες από τα χειρουργικά όρια και τους λεμφαδένες Συνολική 30-day θνησιμότητα = 3,7% Παράγοντες Θνησιμότητας 1. Ηλικία 2. Έκταση επέμβασης: πνευμονεκτομή 6,2% λοβεκτομή 2% μικρότερη 1,4%

58 RO - Adjuvant Ia (T1abN0) Ib (T2aN0) IIa (T2bN0) IIa (T1ab, T2aN1) IIb (T3N0,T2bN1) Παρακολούθηση Παρακολούθηση ή ΧΜΘ σε υψηλού κινδύνου(2β)* ΧΜΘ (1) *Χαμηλής διαφοροποίησης, αγγειακή διήθηση, τμηματεκτομή, όγκος >4cm, διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότα, Νx

59 R1, R2 - Adjuvant Ia (T1abN0) Ib (T2aN0) IIa (T2bN0) IIa (T1ab, T2aN1) IIb (T3N0,T2bN1) Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε) ή ΑΚΘ (2β) Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε) ± ΧΜΘ ή ΑΚΘ ± ΧΜΘ ( ΧΜΘ για ΙΙΑ) Νέα Χειρουργική εξαίρεση (προτιμάτε) + ΧΜΘ ή ΧΜΘ/ΑΚΘ + ΧΜΘ* * R1 = Διαδοχική ΧΜΘ-ΑΚΘ R2 = Σύγχρονη ΧΜΘ/ΑΚΘ

60 Adjuvant Θεραπεία 4 5.3% - 5ετής επιβίωση 1-2 μήνες μετά την πλήρη εκτομή Platinum-based ΧΜΘ Cisplatin-Vinorelbine Carboplatin- paclitaxel Μοριακή ανάλυση, Ανοσοθεραπεία

61 Recommendations for Surveillance Methods in Patients With NSCLC Following Curative Intent Therapy ( ACCP 2007 ) Guideline/ Source Baseline First 2 yr Years 3 to 5 After Year 5 ACCC 29 Hx, PE, CXR, CBC, chemistries every 3 mo Hx, PE, CXR, CBC, chemistries every 6 mo Hx, PE, CXR, CBC, chemistries every 12 mo ACCP 4 Hx, PE, CXR or chest CT every 6 mo Hx, PE, CXR or chest CT every 12 mo Hx, PE, CXR or chest CT every 12 mo ACR 27 Chest CT at 3 mo after therapy CXR every 2 to 4 mo; chest CT every 12 mo CXR every 6 mo; chest CT every 12 mo CXR every 12 mo; chest CT every 12 mo ASCO 26 Hx, PE every 3 mo Hx, PE every 6 mo Hx, PE every 12 mo ESMO 30 Hx, PE every 3 mo Hx, PE every 6 mo Hx, PE every 6 mo NCCN 28 Hx, PE, contrast CT every 6 mo Hx, PE, non-contrast CT every 12 mo Hx, PE, non-contrast CT every 12 mo * ACR = American College of Radiology; ASCO = American Society of Clinical Oncology; ESMO = European Society for Medical Oncology; Hx = history; PE = physical examination.

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα Το νέο σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Κωνσταντίνος Σαγρής, Γεώργιος Χειλάς Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος

Κίκα Πλοιαρχοπούλου. Παθολόγος Ογκολόγος Κίκα Πλοιαρχοπούλου Παθολόγος Ογκολόγος Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Cancer statistics 2013 Κάπνισμα (87%) Eπαγγελματική έκθεση (αμίαντος, χρώμιο, νικέλιο, βινυλοχλωρίδιο κ.a.) Ιοντίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση

PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση PET/CT σε CA Πνεύμονα Σταδιοποίηση, Ανταπόκριση, Επανασταδιοποίηση Σοφία Χατζηιωάννου Υπεύθυνη PET/CT Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Επίκουρος Καθηγήτρια Β Εργαστήριο Ακτινολογίας-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Γιώργος Θ. Σταθόπουλος, Πνευμονολόγος Λέκτορας Π.Δ. 407 Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» Κέντρο Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες 23 Καρκίνος του Πέους Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Περίληψη: Στο άρθρο ανασκόπησης περιγράφονται στατιστικά επιδημιολογικά,παράγοντες κινδύνου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ;

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; 113 3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; Κολοκυθά Σταυρούλα Κλινική Εντατικής Θεραπείας Πνευμονολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα