Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,"

Transcript

1 Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία τους, παραθέτουν ενδεικτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης Ψυχοπαιδαγωγικών- Γενικής Διδακτικής. Τα θέματα επιμελήθηκαν οι συνεργάτες-εισηγητές των φροντιστηρίων μας.

2 1) Ποια από τις παρακάτω μεθόδους εποπτικών μέσων κρίνεται αποτελεσματικότερη ; α) Οι επισκέψεις σε χώρους β) Τα λεκτικά σύμβολα γ) Οι δραματοποιήσεις δ) Η άμεση σκόπιμη εμπειρία 2) Για ποιο λόγο επικρίθηκε και σχεδόν έχει απορριφθεί η παροχή υλικών αμοιβών στους μαθητές; α) Είναι πρακτικά δύσκολη στην εφαρμογή της. β) Καλλιεργεί στο παιδί τάσεις ωφελιμισμού. γ) Έχει αμφίβολα αποτελέσματα. δ) Δεν ανταποκρίνεται σε ανώτερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης. 3) Η κοινωνικοποίηση του παιδιού θεωρείται ότι είναι κυρίως μια διαδικασία: α) Γνωστικής και συναισθηματικής μάθησης β) Ψυχικής και σωματικής ωρίμανσης γ) Προσαρμογής σε μια κοινωνία εξάρτησης δ) Αντιπαράθεσης βιογενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 4) Ένας εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών ή ένας φιλόλογος, για να διδάξει τους μαθητές του στην κατανόηση ενός κειμένου, σε ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πρέπει να προβεί; α) Να προσεγγίζει το κείμενο ολικά μερικά ολικά. β) Να προσεγγίζει το κείμενο ανά περιόδους. γ) Να προσεγγίζει το κείμενο συνολικά και μετά το επεξεργάζεται τμηματικά. δ) Να προσεγγίζει το κείμενο πρώτα τμηματικά και μετά συνολικά. 5) Η εφηβική παραβατικότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο: α) Στην απόρριψη. β) Στην υπερπροστατευτικότητα των ενηλίκων. γ) Στις ραγδαίες βιοσωματικές αλλαγές που υφίσταται. δ) Σε ενδογενή κριτήρια. 6) Η αποτελεσματικότητα μιας διδασκαλίας πρέπει να σχετίζεται: α) Με τις απολυτήριες εξετάσεις. β) Με την απόλυτη πειθαρχία της τάξης. γ) Με τον έλεγχο της επίδοσης των μαθητών. 2

3 δ) Με την ενεργοποίηση του συνόλου της τάξης. 7) Σύμφωνα με τον νόμο του αποτελέσματος του Thorndike για να θεωρηθεί επιτυχής η ενίσχυση στη μαθησιακή διαδικασία πρέπει: α) Να αποφευχθεί η έμμεση τιμωρία στον μαθητή. β) Να αποφευχθεί κάθε είδους τιμωρία στον μαθητή. γ) Να αποφευχθεί η άμεση τιμωρία στον μαθητή. δ) Να αποφευχθεί η άμεση τιμωρία, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρχει η έμμεση τιμωρία. 8) Πώς θα χαρακτηρίζατε με παιδαγωγικούς όρους τη διαδικασία που ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να ελέγχουν το πώς να μαθαίνουν; α) Μεταγνώση. β) Επανάληψη. γ) Ανακάλυψη. δ) Μεταφορά της μάθησης. 9) Ποιος μίλησε πρώτος για την ανάγκη της εμπειρικής θεμελίωσης της παιδαγωγικής; α) Dilthey. β) Dewey. γ) Fischer. δ) Herbart. 10) Σύμφωνα με τον ειδολογικό χαρακτήρα της διδασκαλίας: α) Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα. β) Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα. γ) Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε τεχνικά μαθήματα. δ) Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε τεχνολογικά μαθήματα. 11) Σύμφωνα με τον Rogers βασική αποστολή του δασκάλου είναι: α) Να παρεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικασία. β) Να αποτελεί πρότυπο μάθησης. γ) Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες για αυτορρύθμιση των μαθητών. δ) Όλες οι άλλες απαντήσεις. 12) Ποια στάση πρέπει να τηρήσει ο εκπαιδευτικός απέναντι σ έναν μαθητή που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά προς τους συμμαθητές του και τους δασκάλους του; α) Να τον τιμωρήσει έστω και ετεροχρονισμένα. β) Να τον παροτρύνει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να έχει βιώματα επιτυχίας και αναγνώρισης. γ) Να του στερήσει κεκτημένα προνόμια. δ) Να αγνοήσει την επιθετική συμπεριφορά και να τον δελεάσει με καλούς βαθμούς. 13) Η έμμεση μορφή διδασκαλίας αναφέρεται κυρίως: α) Στη μορφολογική θεωρία μάθησης. 3

4 β) Στον κονστρουκτιβισμό. γ) Στο συμπεριφορισμό. δ) Στην κοινωνική θεωρία μάθησης. 14) Σε ποια ηλικία το άτομο μαθαίνει να αλληλεπιδρά συμβολικά με το περιβάλλον; α) Στην περίοδο της διαισθητικής σκέψης (4 7). β) Στην περίοδο της προεννοιολογικής σκέψης (2 4). γ) Στην περίοδο των συγκεκριμένων συλλογισμών (7 11). δ) Στην περίοδο των αφαιρετικών συλλογισμών (11 και άνω). 15) Ένας μαθητής σας υποβάλλει διαρκώς ερωτήσεις προκειμένου να σας πιάσει αδιάβαστο. Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της ενέργειας αυτής; α) Το αντιμετωπίζω ψύχραιμα προσπαθώντας να οικοδομήσω μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. β) Το αναφέρω στους γονείς του. γ) Του υποβάλλω με τη σειρά μου δύσκολες ερωτήσεις ώστε να τον φέρω σε δύσκολη θέση. δ) Προσπαθώ να αποφύγω τις ερωτήσεις του αλλάζοντας θέμα. 16) Στην περίπτωση που ένας μαθητής σκίζει το βιβλίο ενός συμμαθητή του, ο εκπαιδευτικός : α) Τον αποβάλλει (σύστημα αμοιβών ποινών). β) Ο εκπαιδευτικός το αγνοεί ώστε να μην ενισχύσει θετικά τη συμπεριφορά και επαναληφθεί (επιδίωξη απόσβεσης). γ) Καλεί το μαθητή να αντικαταστήσει το βιβλίο (σύστημα λογικών συνεπειών) δ) Καλεί το μαθητή να αντικαταστήσει το βιβλίο και επιπλέον να ζητήσει συγγνώμη (τεχνική υπερεπανόρθωσης). 17) Η σχολική πειθαρχία πρέπει να συνδυάζεται, κυρίως, με: α) Την πρόληψη. β) Τη χρήση αμοιβών και ποινών. γ) Τη βαθμολογία. δ) Την προγραμματισμένη αγνόηση. 18) Σε ποιο σημείο συγκλίνουν οι απόψεις του Bruner με τις απόψεις του Piaget σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και την κατάκτηση της γνώσης; α) Η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζεται περισσότερο από τα εγγενή του χαρακτηριστικά. β) Η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζεται περισσότερο από το κοινωνικο πολιτιστικό περιβάλλον. γ) Η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου πραγματώνεται σε επάλληλα εξελικτικά στάδια και ο ρόλος του είναι ενεργητικός. δ) Η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου εξαρτάται κυρίως από το βαθμό ωρίμασης. 4

5 19) Για ποιο λόγο ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει ερωτήσεις πολύπλοκες και χαμηλής εστίασης; α) Γιατί απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. β) Γιατί δεν προάγουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. γ) Γιατί κατασπαταλείται πολύτιμος διδακτικός χρόνος. δ) Γιατί προκαλούν αδιαφορία στους καλούς μαθητές. 20) Ποια από τις παρακάτω απόψεις εκφράζει, κυρίως, το σύγχρονο πνεύμα για τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία; α) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι άριστα ενημερωμένος για τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. β) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει άριστα το διδακτικό του αντικείμενο. γ) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές γνώσης. δ) Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εμπλέκει τους μαθητές στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 21) Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ανάθεση κατ οίκον εργασιών θεωρείται: α) Απαραίτητη. β) Άσκοπη. γ) Αναγκαία υπό προϋποθέσεις. δ) Αναχρονιστική. 22) Η νοητική υστέρηση οφείλεται κυρίως: α) Στο οικογενειακό περιβάλλον. β) Στην κληρονομικότητα γ) Στο σχολείο. δ) Στο κοινωνικό περιβάλλον. 23) Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας (project) δεν προσφέρονται: α) Για ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία β) Για συλλογική δράση. γ) Για δημιουργικότητα. δ) Για τη γρήγορη κάλυψη της διδακτέας ύλης. 24) Η ʺτεχνική του τυπογραφείουʺ διατυπώθηκε από τον : α) Skinner β) Bandura γ) Freinet δ) Wygotsky 25) Ποια από τις παρακάτω ερωτήσεις σ ένα τεστ Σωστού Λάθους δεν ενδείκνυται; α) Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 ο. β) Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε το γ) Η Βιέννη δεν είναι πρωτεύουσα της Ιταλίας. 5

6 δ) Ο Όμηρος έγραψε πρώτα την Ιλιάδα και μετά την Οδύσσεια 26) Σύμφωνα με την αρχή της συγκέντρωσης κατά τον Dottrens: α) Ο μαθητής πρέπει να είναι συγκεντρωμένος για να αποδώσει. β) Το κατάλληλο περιβάλλον διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να συγκεντρωθεί ο μαθητής. γ) Η διδασκαλία πρέπει να είναι ολιστική. δ) Η συγκέντρωση πληροφοριών εξαρτάται από τον βαθμό αντίληψης των μαθητών. 27) Σε ποιον ανήκει η άποψη: «Δώστε μου μια δωδεκάδα νήπια, με υγεία και αρτιμέλεια και το δικό μου περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα τα αναθρέψω, και σας εγγυώμαι να πάρω, κατά τύχη, ένα οποιοδήποτε από αυτά και να το εκπαιδεύσω κατάλληλα ώστε να γίνει οποιοσδήποτε ειδικός που θα επιθυμούσα, γιατρός, δικηγόρος, καλλιτέχνης, διευθυντής, επιχειρηματίας και ακόμα ζητιάνος ή κλέφτης, άσχετα με τα ταλέντα, τις κλίσεις, τις τάσεις, τις ικανότητες, τις απασχολήσεις του και τη φυλή των προγόνων του»: α) Rogers. β) Watson. γ) Thorndike. δ) Gagne. 28) Η μετωπική διάταξη των θρανίων ευνοεί: α) Τη διαμαθητική επικοινωνί β) Τις ατομικές εργασίες των μαθητών. γ) Τη συνεργατική μάθηση. δ) Την επικοινωνία δασκάλου μαθητή. 29) Οι πειθαρχικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού πρέπει: α) Να έχουν την ίδια ένταση. β) Να έχουν την ίδια μορφή για λόγους ισονομίας. γ) Να ξεκινούν με τις άμεσες παρεμβάσεις και να βαίνουν στις έμμεσες. δ) Να ξεκινούν με τα λιγότερο περιοριστικά μέτρα και να συνεχίζουν με τα περισσότερο περιοριστικά μέτρα. 30) Στην περίπτωση που ένας μαθητής σάς συμπεριφέρεται προκλητικά και με αναίδεια, εσείς ως εκπαιδευτικός πρέπει: α) Να αγνοήσετε τη στάση του και να μην έρθετε σε αντιπαράθεση μαζί του. β) Να υπομείνετε τη στάση του γιατί βρίσκεται σε ευαίσθητη ηλικία. γ) Να επέμβετε άμεσα γιατί διαφορετικά θα χάσετε το κύρος σας. δ) Να ειδοποιήσετε τους γονείς του. 31) Το καλό κλίμα στη σχολική τάξη διαμορφώνεται κυρίως με βάση το συναισθηματικό στοιχείο. Ποιο από τα παρακάτω εμπεριέχονται στο συναισθηματικό στοιχείο; α) Οι καλές διαμαθητικές σχέσεις. 6

7 β) Το αίσθημα φιλίας. γ) Η ασφάλεια που νιώθει ο μαθητής. δ) Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις. 32) Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner υποστηρίζει ότι: α) Το σχολείο πρέπει να απευθύνεται μόνο στη γλωσσική και λογικο μαθηματική νοημοσύνη. β) Το σχολείο πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους τύπους νοημοσύνης. γ) Η πολλαπλή νοημοσύνη εκφράζεται μέσω των παραδοσιακών ΑΠ. δ) Η πολλαπλή νοημοσύνη δεν έχει θέση στα σύγχρονα ΑΠ. 7

8 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 10ου ΤΕΣΤ 1δ 2β 3δ 4α 5α 6δ 7β 8α 9α 10β 11γ 12β 13β 14β 15α 16δ 17α 18γ 19β 20δ 21γ 22β 23δ 24γ 25γ 26γ 27β 28β 29δ 30α 31δ 32β 8

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους,

Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο διαγωνισμό τους, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ Τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές στο σχολείο μπορεί να ενισχύονται και από τη στάση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Παράλληλα, ο συνεντευξιαζόμενος προβάλλει τον εαυτό του και παίρνει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σκοπός της Συνέντευξης είναι η αναζήτηση του καλύτερου υποψηφίου που θα στελεχώσει την προκηρυσσόμενη θέση. Η Συνέντευξη έχει διττό χαρακτήρα, όπου λόγο έχουν και οι αξιολογητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Οικονομικών της Υγείας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1 Αθήνα, 2009 Ερευνητική Ομάδα Αθανασάκης Κωνσταντίνος Καρέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Γυναικεία Απασχόληση. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται διεξοδικά η σημασία της γυναικείας

Ενότητα 3.2. Γυναικεία Απασχόληση. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται διεξοδικά η σημασία της γυναικείας Ενότητα 3.2. Γυναικεία Απασχόληση Περίληψη Ενότητας: Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται διεξοδικά η σημασία τ γυναικείας απασχόλησ και επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη κοινωνία. Επιπρόσθετα, αναλύονται προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...5 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...5 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...i Οργάνωση και Λειτουργία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...1 1. To έργο και οι αρμοδιότητες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου... 1 2. Οργανόγραμμα... 2 3. Προσωπικό... 4 Παραγωγή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάγνωσης

Η διαδικασία της ανάγνωσης Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BRAILLE Η διαδικασία της ανάγνωσης Όλα τα παιδιά, βλέποντα ή μη, μαθαίνουν «αυθόρμητα» να μιλούν, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και αν δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής ή άλλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: Ο 3 ΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ο 20 ος αιώνας έχει μείνει στην Ιστορία ως ο αιώνας δυο φοβερών, πολυαίματων Παγκόσμιων Πολέμων,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πρωτότυπο κειμενο (Ενότητα 15): Ἄλλας δὲ καθημένας πέριξ δι ἴσου τρεῖς, ἐν θρόνῳ ἑκάστην, θυγατέρας

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κινητική Μάθηση Μέρος Πρώτο : Ανθρώπινη απόδοση εκτέλεση 1. Εισαγωγή «Η ικανότητα που έχει κάποιος, να πετυχαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Επιμέλεια απαντήσεων: Κοντογιαννίδου Γαβριέλα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Γιώργου Σεφέρη, «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» Με βάση τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τίτλο, τον τόνο, τη χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke

Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Αστυνομική επιστήμη Η ευρωπαϊκή προσέγγιση του Hans Gerd Jaschke Η αύξηση του οργανωμένου και του διασυνοριακού εγκλήματος ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Η γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές προσωπικότητας

Διαταραχές προσωπικότητας Διαταραχές προσωπικότητας Όταν μιλάμε για προσωπικότητα αναφερόμαστε στο σύνολο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο ζωής του, τις σχέσεις του με τους άλλους και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα