Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης."

Transcript

1 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης

2 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή στις έννοιες Αρχείο (Record - Archive) - ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Η θέση, ο ρόλος και η λειτουργία του Τοµέα διαχείρισης αρχείων µέσα στον οργανισµό Σχεδιασµός και Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Αρχείων Βασικές αρχές οργανωτικής παρέµβασης - Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Αρχείων Ψηφιακά αρχεία

3 Τι είναι Αρχείο (Archive / Record); Πληροφορία που δηµιουργήθηκε, ελήφθη και διατηρήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο από ένα οργανισµό ή πρόσωπο µε σκοπό την πλήρωση νοµικών υποχρεώσεων ή κατά τη διεκπεραίωση επιχειρηµατικών συναλλαγών ιεθνές πρότυπο ISO : Records Management Η διατήρηση των αρχείων κρίνεται σκόπιµη εξαιτίας: της νοµικής τους αξίας, ως µέσο τεκµηρίωσης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ως απόδειξη της συµµόρφωσης µε το νοµοθετικό περιβάλλον της οικονοµικής τους αξίας, ως µέσο τεκµηρίωσης των οικονοµικών δοσοληψιών της διοικητικής τους αξίας, ως απαραίτητο στοιχείο για τη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών διεργασιών της ιστορικής τους αξίας,που προκύπτει από το περιεχόµενο των αρχείων και σχετίζεται µε πρόσωπα, γεγονότα, προβλήµατα

4 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Είδη αρχείων: έγγραφα, s, ιστότοποι, Βάσεις εδοµένων Όλα τα είδη αρχείων πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµα για την έγκαιρη διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών διεργασιών Κάποια από τα αρχεία πρέπει να διατηρηθούν µακροχρόνια, ως απόδειξη αποφάσεων και συναλλαγών Κάποια από τα αρχεία πρέπει να καταστραφούν για την αποτελεσµατική και οικονοµική διαχείριση του χώρου αποθήκευσης και για την αποφυγή της υπερπληροφόρησης

5 Αρχεία: Προσβασιµότητα, ιατήρηση, Καταστροφή Ποιος είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει αυτά στο πλαίσιο ενός οργανισµού; Πως ένα οργανισµός µπορεί να εξασφαλίσει ότι διαχειρίζεται τα αρχεία του: µε ένα τρόπο συστηµατικό σε όλο το φάσµα των υποστρωµάτων των αρχείων, έντυπων και ψηφιακών λαµβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα της οργανωτικής δοµής των οργανισµών;

6 ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Τµήµα της διοίκησης υπεύθυνο για τον επαρκή και συστηµατικό έλεγχο της δηµιουργίας, διατήρησης, χρήσης και καταστροφής των αρχείων, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών εκείνων που είναι αρµόδιες για τη συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών µε την µορφή αρχείων σχετικά µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες και διεκπεραιώσεις. ιεθνές πρότυπο ISO : Records Management

7 Κύριες ραστηριότητες Τµήµατος ιαχείρισης Αρχείων Υποστήριξη του προσωπικού που µεταφέρει αρχεία από και προς τις κεντρικές αποθήκες µακροχρόνιας εναπόθεσης των αρχείων (αρχειοστάσια) Έγκαιρη αναζήτηση και ανάκτηση των αρχείων που φυλάσσονται στα αρχειοστάσια και πρέπει να µεταφερθούν πίσω στα γραφεία Εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών φύλαξης και διαχείρισης των αρχείων, τόσο στα αρχειοστάσια όσο και στα γραφεία Σύνταξη και προώθηση διαδικασιών, οδηγιών και προτύπων σχετικά µε τη ιαχείριση των αρχείων Ανάπτυξη Πινάκων Επιλογής και Εκκαθάρισης Παροχή συµβουλών και εκπαίδευση του προσωπικού Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασµού για τη διαχείριση όλων των αρχείων, έντυπων και ψηφιακών

8 ιαχείριση Αρχείων (Records Management) Τα αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται και να διατηρούνται ή καταστρέφονται µε ένα συστηµατικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται: η αποτροπή νοµικής έκθεσης η τήρηση των απαιτήσεων που θέτει το νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο οργανισµός η τεκµηριωµένη υποστήριξη στη διαµόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης. η µείωση των λειτουργικών εξόδων την προστασία των ζωτικής σηµασίας πληροφοριακών πηγών που κατέχει και διαχειρίζεται ο οργανισµός σε περίπτωση καταστροφής η διατήρηση της συλλογικής µνήµης η βελτίωση της δηµόσιας εικόνας του οργανισµού.

9 ιαχείριση αρχείων Συνήθης κατάσταση Κακές συνθήκες φύλαξης ιατήρηση αρχείων που θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί - καταστροφή αρχείων που θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί Έλλειψη ταξινοµικών συστηµάτων Άγνοια του συνόλου των αρχείων ενός οργανισµού Χρονοβόρα διαδικασία αναζήτησης αρχείων Αυξηµένο κόστος φύλαξης αρχείων.

10 Σύστηµα ιαχείρισης Αρχείων (Σ Α) Επιχειρηµατικό Πληροφοριακό Σύστηµα, ικανό να: Συλλέγει ιατηρεί Παρέχει Πρόσβαση σε αρχεία σε βάθος χρόνου Συστατικά στοιχεία: Ανθρώπινο υναµικό Πολιτικές ιαδικασίες Εργαλεία Τεχνολογία Εκπαίδευση και Συντήρηση

11 Χαρακτηριστικά Σ Α Εγκυρότητα: Να συλλέγει όλα τα αρχεία εντός του πεδίου δραστηριοτήτων που καλύπτει Να οργανώνει τα αρχεία µε ένα τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις επιχειρηµατικές διεργασίες του δηµιουργού των αρχείων αυτών. Να προστατεύει τα αρχεία από την µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή καταστροφή Να παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αρχεία και σχετιζόµενα µεταδεδοµένα Να λειτουργεί ως η κύρια πηγή πληροφόρησης για όλες εκείνες τις πράξεις που τεκµηριώνονται στα αρχεία.

12 Χαρακτηριστικά Σ Α Ακεραιότητα: Να εµποδίζει τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, καταστροφή τροποποίηση ή µετακίνηση των αρχείων Συµµόρφωση να διαχειρίζεται τα αρχεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν το επιχειρηµατικό και νοµοθετικό-ρυθµιστικό περιβάλλον Ολότητα Να διαχειρίζεται όλα τα αρχεία που αποτελούν προϊόν των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες διαχειρίζονται ή τεκµηριώνονται από το Σ Α Συστηµικότητα Τα αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται, διατηρούνται και διαχειρίζονται κατά τρόπο συστηµατικό

13 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

14 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών µέσα από τεκµήρια και συνεντεύξεις. Σκοπός η τεκµηρίωση του ρόλου και του σκοπού του οργανισµού, του νοµικού, ρυθµιστικού και επιχειρηµατικού πλαισίου στο οποίο κινείται Στόχος η τεκµηρίωση του ρόλου και του σκοπού του οργανισµού, του νοµικού, ρυθµιστικού και επιχειρηµατικού πλαισίου στο οποίο κινείται και ο εντοπισµός των δυνατών και αδύνατων σηµείων της αρχειακής διαχείρισης Αποτέλεσµα η ανίχνευση των κυριοτέρων παραγόντων που διαµορφώνουν την ανάγκη δηµιουργίας και διατήρησης αρχείων και ο εντοπισµός των δυνατών και αδυνάτων σηµείων του οργανισµού στον τοµέα της διαχείρισης αρχείων.

15 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

16 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 2ο Βήµα: Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Σκοπός η τεκµηρίωση κάθε επιχειρηµατικής λειτουργίας, δραστηριότητας και συναλλαγής και της ροής των διεργασιών και των συναλλαγών που τις αποτελούν Στόχος η δηµιουργία ενός ιδεατού µοντέλου σχετικά µε το τι κάνει ο οργανισµός, πώς λειτουργεί και πώς οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες σχετίζονται µε την παραγωγή αρχείων Αποτέλεσµα η σύνθεση ενός σχήµατος ταξινόµησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

17 2ο Βήµα: Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ραστηριότητα Λειτουργία Συναλλαγή Συναλλαγή Συναλλαγή Στόχοι και Στρατηγικές ραστηριότητα Συναλλαγή ραστηριότητα Συναλλαγή Λειτουργία ραστηριότητα Συναλλαγή Συναλλαγή ραστηριότητα Συναλλαγή Συναλλαγή

18 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

19 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 3ο Βήµα: Αναγνώριση των Απαιτήσεων για Αρχεία Σκοπός ο καθορισµός του ποια αρχεία θα πρέπει να δηµιουργούνται, σε ποιο σηµείο στα πλαίσια των σχετικών συναλλαγών πρέπει να δηµιουργούνται και µε ποια δοµή. Οι απαιτήσεις αυτές θα προκύψουν από την ανάλυση του νοµοθετικού- ρυθµιστικού περιβάλλοντος, Μία ανάλυση των κινδύνων που θα προκύψουν από τη µη δηµιουργία και τήρηση αρχείων θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αποτέλεσµα η σύνταξη ενός επίσηµου κειµένου που θα καθορίζει κατά τρόπο τεκµηριωµένο και χρηστικό τις απαιτήσεις του οργανισµού για δηµιουργία, λήψη και διατήρηση αρχείων.

20 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

21 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 4 ο Βήµα: Αξιολόγηση των Υπαρχόντων Συστηµάτων Σκοπός η αξιολόγηση των συστηµάτων που παράγουν και/ ή διαχειρίζονται αρχεία Αποτέλεσµα Ένας κατάλογος των υπαρχόντων συστηµάτων Μία εκτύπωση που θα περιγράφει την έκταση στην οποία τα συστήµατα αυτά πληρούν τις υπάρχουσες προδιαγραφές.

22 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

23 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 5ο βήµα: Εντοπισµός Στρατηγικών για την Ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σκοπός ο καθορισµός των περισσότερο κατάλληλων στρατηγικών, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι ο οργανισµός δηµιουργεί και διατηρεί τα απαραίτητα αρχεία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών Ανάπτυξη προτύπων Σχεδιασµός ή τη µερική τροποποίηση των συστηµάτων. Αποτέλεσµα Λίστα των επιλεγµένων στρατηγικών Μοντέλο που θα συνδέει τις στρατηγικές µε τις απαιτήσεις που καλούνται να ικανοποιήσουν Εκτύπωση προς τη ιοίκηση που να συνιστά µία ολοκληρωµένη στρατηγική σχεδιασµού. Με την ολοκλήρωση αυτού του βήµατος θα υπάρχει πλέον µία συστηµατική και τεκµηριωµένη προσέγγιση στη δηµιουργία, συλλογή, διατήρηση και χρήση των αρχείων, ικανή να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό ή τον επανασχεδιασµό ενός αρχειακού συστήµατος.

24 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

25 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 6ο Βήµα: Σχεδιασµός Σ Α Σκοπός η µετατροπή των στρατηγικών, που επιλέχθηκαν στο προηγούµενο βήµα, σε ένα πλάνο για το σχεδιασµό ενός Σ Α που καλύπτει τις απαιτήσεις που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στο 3ο βήµα (Αναγνώριση των Απαιτήσεων για Αρχεία) και θεραπεύει τυχόν αδυναµίες στη διαχείριση των αρχείων που εντοπίστηκαν στο 4ο βήµα (Αξιολόγηση των Υπαρχόντων Συστηµάτων). Αποτέλεσµα Σχεδιασµός αλλαγών στα υπάρχοντα συστήµατα, διαδικασίες και πρακτικές Ενσωµάτωση τεχνολογικών λύσεων Αξιοποίηση αυτών των αλλαγών προς όφελος της αρχειακής διαχείρισης

26 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

27 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 7ο Βήµα: Εφαρµογή του Σ Α Σκοπός η ανίχνευση και εφαρµογή του κατάλληλου συνδυασµού στρατηγικών που οδηγούν στην υλοποίηση των όσων προβλέπουν τα προϊόντα του 8ου βήµατος (Ανασκόπηση µετά την εφαρµογή) Αποτέλεσµα Λεπτοµερές σχέδιο έργου (project plan) που θα περιγράφει το συνδυασµό των επιλεγµένων στρατηγικών Τεκµηριωµένες πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα Εκπαιδευτικό υλικό Τεκµηρίωση της διαδικασίας µεταφοράς αρχείων από το ένα σύστηµα στο άλλο Τεκµηρίωση που απαιτείται για αναγνωρισµένα και πιστοποιηµένα συστήµατα ποιότητας Αναφορές απόδοσης Αναφορές προς τη ιοίκηση

28 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 1ο Βήµα: 2ο Βήµα: 3ο Βήµα: 5ο Βήµα: 6ο Βήµα: Προκαταρκτική Έρευνα Ανάλυση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Αναγνώριση Απαιτήσεων για Αρχεία Εντοπισµός Στρατηγικών για την ικανοποίηση των Αρχειακών Απαιτήσεων Σχεδιασµός Σ Α 4ο Βήµα: Αξιολόγηση Υπαρχόντων Συστηµάτων 8ο Βήµα: Πολιτική Πρότυπα Εφαρµογή 7ο Βήµα: Σχεδιασµός Κύρια Πορεία Ανάδραση Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Εφαρµογή Σ Α

29 Ανάπτυξη & Εφαρµογή Σ Α 8o Βήµα: Ανασκόπηση µετά την Εφαρµογή Σκοπός η µέτρηση της αποδοτικότητας του Σ Α, η αξιολόγηση της διαδικασίας ανάπτυξης του συστήµατος και των τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν και η ανάπτυξη ενός ελεγκτικού µηχανισµού. Αυτό θα επιτευχθεί µε συνεντεύξεις του αρµόδιου προσωπικού, µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, µε την παρακολούθηση του συστήµατος, µε την εξέταση των εγχειριδίων και του λοιπού υλικού που πλαισιώνει το Σ Α και µε την εξέταση της ποιότητας των ίδιων των αρχείων. Αποτέλεσµα Με την ολοκλήρωση του, ο οργανισµός: Έχει αναπτύξει και εφαρµόσει µία µεθοδολογία που αξιολογεί αντικειµενικά το αρχειακό σύστηµα. Έχει τεκµηριώσει την αποδοτικότητα του συστήµατος και της διαδικασίας ανάπτυξής του Έχει υποβάλλει µία αναφορά στη ιοίκηση, όπου τεκµηριώνονται τα αποτελέσµατα της όλης διαδικασίας και διατυπώνονται προτάσεις.

30 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

31 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Αρχειοστάσια Κτίριο ή τµήµα κτιρίου που έχει σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί για την χαµηλού κόστους αποθήκευση ηµιενεργών και ανενεργών αρχείων Κεντρικά Αρχειοστάσια - Ανενεργά Αρχεία Αρχεία τα οποία δεν απαιτούνται πλέον για την καθηµερινή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων για τις οποίες δηµιουργήθηκαν Αρχειοστάσια Οργανωτικών Μονάδων - Ηµιενεργά Αρχεία Αρχεία στα οποία δεν γίνονται συχνές αναζητήσεις και τα οποία δεν απαιτούνται συνεχώς για τρέχουσα χρήση

32 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Συστατικά στοιχεία ενός προγράµµατος αποθήκευσης: Η αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τις επιλογές αποθήκευσης και χειρισµού Η οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και η σύνταξη οδηγιών Η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήµατος και η προσαρµογή του στις όποιες αλλαγές επέρχονται µε το πέρασµα του χρόνου Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασµό: Ο όγκος και ο ρυθµός αύξησης του αρχειακού υλικού Η χρήση των αρχείων Οι απαιτήσεις για ασφάλεια των αρχείων Τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των αρχείων (υπόστρωµα, φυσικό µέγεθος, όγκος, φυσική κατάσταση, χηµική σύσταση) Το κόστος των διαφόρων επιλογών

33 Αποθήκευση Αρχείων Αρχειοστάσια Πρέπει να εξασφαλίζονται: Καλή κατασκευή Σταθερά επίπεδα θερµοκρασίας - υγρασίας Προστασία από τη φωτιά σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης µε εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα ή ελαφρύ ψεκασµό. τα καλώδια πρέπει να µονώνονται και το κάπνισµα να απαγορεύεται αυστηρά Προστασία από το φως UV φίλτρα Ασφάλεια σύστηµα συναγερµού και φρουροί εν πρέπει να υπάρχουν παράθυρα και η πρόσβαση να περιορίζεται στο προσωπικό Η περιοχή όπου βρίσκεται το αρχειοστάσιο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη για τους χρήστες.

34 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

35 Ταξινόµηση Οργάνωση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή/ και αρχείων σε κατηγορίες σύµφωνα µε µεθόδους και διαδικαστικές οδηγίες, οι οποίες αντιπροσωπεύονται σε ένα ταξινοµικό σύστηµα ενδροειδής ανάλυση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, βάσει της οποίας ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται τα αρχεία σε φακέλους για τη φύλαξη και ανάκτηση τους και αποδίδονται αριθµοί και κωδικοί για την ταύτιση τους Τα αρχεία αναζητώνται εύκολα κάθε φορά που η ανάγκη το επιβάλλει, αφού µε µία σύντοµη αναδροµή στο ταξινοµικό πλάνο ο υπεύθυνος εντοπίζει τη θέση στην οποία αυτά βρίσκονται

36 Ταξινόµηση 1ο βήµα: ταξινόµηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντοπισµός & ανάλυση: Των στρατηγικών στόχων του οργανισµού Των λειτουργιών που υποστηρίζουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών Των δραστηριοτήτων που συγκροτούν κάθε λειτουργία Των διεργασιών που συγκροτούν κάθε δραστηριότητα Των βηµάτων που συγκροτούν κάθε διεργασία Των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια κάθε βήµατος Των αρχείων που παράγονται στα πλαίσια αυτών των συναλλαγών

37 Ταξινόµηση 1. Managing Human Resources 1.1 Determing Allowances 1.2 Establishing Conditions of Employment Appointments Apprenticeships Childcare Flexible Work Arrangements 1.3 Calculating Leave Accrual Entitlements Holidays 1.4 Recruiting emploees 1.5 Determining Salaries...

38 Ταξινόµηση 2o βήµα: ανάπτυξη ταξινοµικών συστηµάτων αρχείων Case Files Φάκελοι οι οποίοι τεκµηριώνουν µία συγκεκριµένη συναλλαγή ή σχετίζονται µε ένα άτοµο ή οργανισµό. Παραδείγµατα αποτελούν τα αρχεία υποθηκών, αρχεία προσωπικού κλπ. Τα αρχεία αυτά διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου ταξινοµούνται, όπως το όνοµα ενός ατόµου ή οργανισµού ή ένα αριθµό. Subject Files Φάκελοι όπου οµαδοποιείται αρχειακό υλικό, το οποίο αφορά ένα συγκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα ιοικητικοί: φάκελοι που είναι απαραίτητοι για την καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας. Τεκµηριώνουν ετήσιες εργασίες όπως προϋπολογισµός και έλεγχος, µηνιαίες εργασίες όπως αναφορές στην ιοίκηση και καθηµερινές εργασίες που σχετίζονται µε την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού (πρόσληψη, εκπαίδευση κλπ.) Λειτουργικοί: φάκελοι που στηρίζουν τις ιδιαίτερες λειτουργίες κάθε τµήµατος. Τα αρχεία αυτά είναι µοναδικά σε κάθε τµήµα και απαιτούν διαφορετικό τρόπο ταξινόµησης, ανάλογα µε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

39 Ταξινόµηση Case / Project files - Kύριοι µέθοδοι ταξινόµησης τους είναι: Αλφαβητική Απλή αλφαβητική ταξινόµηση Ο διαχωρισµός του αλφαβήτου. ιαχωριστικές καρτέλες τοποθετούνται µεταξύ των φακέλων Συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών. Τα γράµµατα συµβολίζουν το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης (π.χ. Α,Β,Γ κλπ.) και οι αριθµοί το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης (π.χ. Αα - Αδ 1, Αε - Αλ 2 κλπ.) Συνδυασµός γραµµάτων και χρωµατικής κωδικοποίησης Αριθµητική Η αριθµητική µέθοδος ταξινόµησης αφορά κυρίως αρχεία στα οποία αποδίδονται αριθµοί όταν αυτά τυπώνονται, π.χ. τιµολόγια, επιταγές, εντολές αγοράς. ύναται όµως να χρησιµοποιηθεί και για φακέλους που χαρακτηρίζονται από όνοµα πελάτη ή οργανισµού, στους οποίους αποδίδεται από ένας αύξων αριθµός.

40 Ταξινόµηση Project files Φάκελοι που σχετίζονται µε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ένα συγκεκριµένο project. Οµαδοποιούνται σε projects, ώστε όταν πλέον το σχετικό project ολοκληρωθεί να αξιολογούνται σαν µία µονάδα όσον αφορά την περίοδο διατήρησης τους. Ο διαχωρισµός των project files σε δύο κατηγορίες: τα project files που έχουν ολοκληρωθεί αποµακρύνονται από την εποπτεία των project managers, ενώ εκείνα που αφορούν τρέχοντα projects παραµένουν στους χώρους των γραφείων. Η σύνταξη οδηγίας που να καθορίζει τη σχετική υποχρέωση των project managers να ταξινοµούν τα project files σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα εκδώσει ο διαχειριστής αρχείων και να µεταφέρουν τα περαιωµένα project files στο αρχειοστάσιο του τµήµατος. Ο καθορισµός µία περιόδου παραµονής των αρχείων στο αρχειοστάσιο του τµήµατος προτού αυτά µεταφερθούν εκτός τµήµατος και η διασφάλιση ότι η εξυπηρέτηση που παρέχει το αρχειοστάσιο είναι επαρκής για να κερδίσει την εµπιστοσύνη των project managers. Η δηµιουργία δέκα µε είκοσι ταξινοµικών κατηγοριών αρχείων που είναι κοινές σε κάθε project και η προώθηση της εφαρµογής τους από τους project managers. Τέτοιες κατηγορίες δύναται να είναι το project plan, η αλληλογραφία, η επίσηµη εξουσιοδότηση, τα αποτελέσµατα, τα συµβόλαια κλπ.

41 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

42 Νοµοθετικό - Ρυθµιστικό Περιβάλλον Απαραίτητη η κωδικοποίηση νόµων και ρυθµιστικών διατάξεων για να γνωρίζουµε τι διατηρούµε, για πιο λόγο το διατηρούµε και για πιο χρονικό διάστηµα Βασικές πηγές αναζήτησης: Αστικός κώδικας Εµπορικός νόµος Κώδικας βιβλίων και στοιχείων Βασικοί νόµοι (αρχεία οικονοµικής - νοµικής δραστηριότητας): Αστικός κώδικας, άρθρο 249 Εµπορικός νόµος, άρθρο 11 Προεδρικό ιάταγµα 351/1977 Νόµος 2331/1995, άρθρο 4, παράγραφος 7 Νόµος 2396/1996, άρθρο 8 Νόµος 2472/1997, Φ.Ε.Κ. 50/10/4/1997, τεύχος Α Προεδρικό ιάταγµα 150/2001, Φ.Ε.Κ. 125/25/6/2001, τεύχος Α Προεδρικό ιάταγµα 397/94, Φ.Ε.Κ. 221/16/12/1994, τεύχος Α.

43 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

44 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων Έγγραφο το οποίο διατυπώνει τις προθέσεις του οργανισµού. Καθορίζει τι σκοπεύει ο οργανισµός να κάνει και αναφέρει, σε γενικές γραµµές, πως αυτό θα επιτευχθεί Αντικείµενο ο καθορισµός των µεθόδων δηµιουργίας και διαχείρισης αυθεντικών, αξιόπιστων και χρηστικών αρχείων, ικανών να υποστηρίζουν τις επιχειρηµατικές λειτουργίες και δραστηριότητες για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται Συστατικά στοιχεία για µία επιτυχηµένη πολιτική: ενεργή και φανερή υποστήριξη από τη ιοίκηση επιµερισµός των απαραίτητων πηγών για την εφαρµογή της καθορισµός ενός υψηλόβαθµου στελέχους - αρµόδιου για την επίβλεψη της εφαρµογής της πολιτικής και του γενικότερου αρχειακού προγράµµατος

45 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων Όλα τα αρχεία, που παράγονται ή λαµβάνονται από τους υπαλλήλους της εταιρίας στα πλαίσια των καθηκόντων τους, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και υπόκεινται στον άµεσο έλεγχο της. Αποτελεί σταθερή δέσµευση της ιοίκησης η παροχή πόρων για τη σταδιακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση του αρχειακού προγράµµατος. Οι υπάλληλοι οφείλουν να στηρίξουν την προσπάθεια της ιοίκησης για την οργάνωση της διαχείρισης των αρχείων κάνοντας σεβαστές και ενσωµατώνοντας στην καθηµερινή πρακτική τις σχετικές οδηγίες και διαδικασίες που θα ακολουθήσουν την έκδοση του παρόντος εγγράφου.

46 Πολιτική ιαχείρισης Αρχείων ιαδικασία υλοποίησης Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Η ανάπτυξη σταθερών και συνεπών ταξινοµικών συστηµάτων που θα χρησιµοποιούνται από όλα τα υποκαταστήµατα, τις κεντρικές υπηρεσίες και τα αρχειοστάσια. Ο σχεδιασµός πινάκων επιλογής και εκκαθάρισης, οι οποίοι θα καθορίζουν για πόσο χρονικό διάστηµα θα πρέπει τα αρχεία να διατηρούνται, πού θα διατηρούνται και πώς θα αποµακρύνονται από το αρχειακό σύστηµα. Η έκδοση οδηγιών που να διευκολύνουν το προσωπικό στην καθηµερινή του επαφή µε το αρχειακό υλικό (πρωτοκόλληση, ταξινόµηση, ευρετηρίαση, αποθήκευση και χειρισµός) µε τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι αρχειακές απαιτήσεις. Η εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού Η ανάπτυξη προτύπων σχετικών µε την προµήθεια υλικού και εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στον τοµέα της διαχείρισης αρχείων, συµπεριλαµβανοµένης της οργανωµένης εφαρµογής και χρήσης συστηµάτων µικροφωτογράφισης και ψηφιοποίησης. Η µέριµνα για τη διαχείριση τόσο του χαρτώου όσο και του ηλεκτρονικού αρχειακού υλικού.

47 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

48 Υπευθυνότητες ιαχειριστής αρχείων ιευθυντές των οργανωτικών µονάδων Υπεύθυνοι ασφαλείας Υπεύθυνοι του Τοµέα Οργάνωσης Υπεύθυνοι Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων Υπεύθυνοι Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων Το προσωπικό του τοµέα στήριξης κανονιστικού πλαισίου Όλο το προσωπικό

49 Βασικές Αρχές Οργανωτικής Παρέµβασης Αρχειοστάσια - Συνθήκες Αποθήκευσης & Συντήρησης Ταξινόµηση Κωδικοποίηση Νοµοθετικού - Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος Σύνταξη Πολιτικής ιαχείρισης των Αρχείων Καταµερισµός Υπευθυνοτήτων Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης

50 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορίζουν: ποια αρχεία πρέπει να δηµιουργούνται βάσει του νοµικού και ρυθµιστικού καθεστώτος ποιος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση τους που πρέπει να διατηρούνται για πιο διάστηµα να διατηρούνται πως να καταστρέφονται

51 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορισµός διοικητικών, οικονοµικών & νοµικών απαιτήσεων διατήρησης αρχείου Καθορισµός χρήσεων του αρχείου εντός του Σ Α Καθορισµός συνδέσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα Συνυπολογισµός ευρύτερου πεδίου χρήσης του αρχείου Καθορισµός Γραφείου Προέλευσης αρχείου καθορισµός του γραφείου που θα είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του επίσηµου αρχείου Απόδοση χρονικών ορίων διατήρησης αρχείων Οδηγίες αποµάκρυνσης από το σύστηµα επανέλεγχος του αρχείου και της ιστορίας χρήσης του στο µέλλον για τον οριστικό καθορισµό των οδηγιών αποµάκρυνσης καταστροφή του αρχείου διηνεκής διατήρηση του αρχείου

52 Πίνακες Επιλογής & Εκκαθάρισης Καθορισµός τρόπου καταστροφής αρχείου παρέλευση ενός χρονικού ορίου πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου γεγονότος παρέλευση ενός χρονικού ορίου που ακολουθεί κάποιο γεγονός (π.χ. καταστρέψτε x χρόνια µετά τον εφοριακό έλεγχο) Σύνταξη Πίνακα Επιλογής και Εκκαθάρισης Τα αρχεία που έχουν νοµική αξία συνδέονται µε τους κωδικούς των σχετικών νόµων και κατόπιν αποδίδονται περίοδοι διατήρησης Εφαρµογή και έλεγχος Οι περίοδοι διατήρησης εξακολουθούν να είναι εφαρµόσιµες. Τύποι αρχείων που δεν υπάρχουν πλέον έχουν αποµακρυνθεί από τους πίνακες Νέοι τύποι αρχείων έχουν προστεθεί στους πίνακες εν καταστρέφονται αρχεία που εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται ήαρχεία που σχετίζονται µε τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις

53 Μεταδεδοµένα εγγράφου-φων Ψηφιακά αρχεία οµή & περιεχόµενο Ψηφιακό αρχείο Περιεχόµενο εγγράφου-φων Μεταδεδοµένα αρχείου

54 ιατήρηση Ψηφιακά αρχεία Κύκλος ζωής ηµιουργία Πρωτοκόλληση & Ταξινόµηση Ένταξη σε Πίνακα Εκκαθάρισης Μακροχρόνια ιατήρηση ή Καταστροφή Πράξη µε την οποία αποδίδεται ένας µοναδικός αριθµός ταυτότητας σε κάθε αρχείο κατά την είσοδο του στο αρχειακό σύστηµα

55 Ψηφιακά αρχεία ιαφορές από τα έντυπα αρχεία Έλλειψη των φυσικών χαρακτηριστικών των συµβατικών αρχείων, που επιτρέπουν την ένταξη τους σε ένα θεµατικό χώρο και την κατανόηση του περιεχοµένου τους Απαραίτητη η καταγραφή δεδοµένων (µεταδεδοµένα- metadata) για τη δοµή του αρχείου, εσωτερική (content) και εξωτερική (context) Εξάρτηση από υπολογιστικό εξοπλισµό και λογισµικό για την πρόσβαση στο περιεχόµενο/ διατήρηση στο διηνεκές Μετάπτωση συστήµατος - Μετατροπή αρχείων Έλλειψη ταξινοµικής διαδικασίας, η οποία είναι σχεδόν αυτόµατη στα έντυπα αρχεία - Στήριξη σε µηχανή αναζήτησης για την ανάκτηση σχετικών εγγράφων ηµιουργία σταθερών ταξινοµικών συστηµάτων από την αρχική φάση λειτουργίας του Σ Α Ένα ψηφιακό αρχείο δύναται να είναι πολυεπίπεδο & πολυδιάστατο υσκολία στον εντοπισµό του σηµείου όπου τελειώνει η πληροφορία και ξεκινά το αρχείο Κύριος υπεύθυνος για τη δηµιουργία αρχείων είναι ο υπάλληλος Απαραίτητη η συστηµατική & συνεπής προσέγγιση στον τοµέα ιαχείρισης αρχείων και η αξιοποίηση εξειδικευµένης γνώσης

56 Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Νικόλας Σταυράκης Απόφοιτος Τµήµατος Αρχειονοµίας Ιονίου Πανεπιστηµίου εκτός στο MSc Information Management Dept. of Information Studies University of Sheffield UK - Tηλ.:

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart)

Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Μέθοδος Επιλογής ιαδικασιών (Process Decision Program Chart) Βασίζεται στη µέθοδο του διαγράµµατος συστηµατοποίησης και αναλύσει τις εναλλακτικές περιπτώσεις συµβάντων. Τα βασικά συστατικά είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας

Υποδείγµατα ωριµότητας. Παραδείγµατα Υποδειγµάτων Ωριµότητας Υποδείγµατα ωριµότητας Γραµµική προσέγγιση διαδοχικών αναγνωρίσιµων καταστάσεων ενός γενικότερου σύνθετου υποδείγµατος. Σε αντίφαση µε την παραδοχή της χαοτικής εξέλιξης της πολυπλοκότητας. Οδηγός για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης

Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης Διοίκηση Έργων Κτηματογράφησης Άρια Ιωαννίδη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής Διευθύντρια Διεύθυνσης Έργων ΕΚΧΑ Α.Ε. e-mail: aioannid@ktimatologio.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Μπάγιας Γ. Γιαννακόπουλος Η διαχείριση των αρχείων στην εποχή της πληροφορίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νέα υποστρώματα Η πληροφορία, πολύτιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Σχέδιο ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας

Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Εξειδικευµένες προτάσεις & ολοκληρωµένες λύσεις για την επιχείρησή σας Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Μισθοδοσίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Accounting Consulting Tax SERVICES Επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 η ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΕ Ε- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 1 Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ασφάλεια Τροφίµων Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας των τροφίµων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/ HACCP Το Σύστηµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016 ISMS κατά ISO 27001 Δεκέμβριος 2016 E-mail: info@motive.com.gr, Web: www.motive.com.gr ISO 27001:2013 Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 2 ο Μάθημα Μικρή επανάληψη... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα