ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α. ηµουλάς Εργαστήριο ΜΒΕ Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

2 Συµβολή των ηλεκτρονικών υλικών στην ανάπτυξη των συστηµάτων πληροφορικής Τρανσίστορ : Η «καρδιά» του Ολοκληρωµένου κυκλώµατος Ολοκληρωµένο κύκλωµα Περιέχει περίπου 1 δισεκατοµύριο τρανσίστορ

3 Σύντοµηεπισκόπηση Πως οι ιδιότητες σε µικροσκοπικό (ατοµικό) επίπεδο καθορίζουν τις µακροσκοπικές ιδιότηες (π.χ. αγωγιµότητα) Ποιά είναι τα κοινά σηµεία των διαφόρων κατηγοριων υλικών και ποιές οι διαφορές τους Για πιο λόγο οι ηµιαγωγοί έχουν ενα ξεχωριστό ρόλο Ποια είναι η συνέργεια των υλικών για τη λειτουργία του τρανσίστορ Οι τάσεις της τεχνολογίας και τα κύρια µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµαπροβλήµατα Οι κυριότερες προκλήσεις για το µέλλον.

4 Ηλεκτρονικά υλικά- Γενικά Ορισµός Λειτουργικά υλικά που συντελούν στη «διαχείρηση» ηλεκτρικού φορτίου (παραγωγή, αποθήκευση, µεταφορά) µε σκοπότην Αποθήκευση πληροφορίας Επεξεργασία Μετάδοση Κατηγορίες ηλεκτρονικών υλικών Αγωγοί Μονωτές Ηµιαγωγοί

5 Ελεύθερα φορτία Γιατί έχοµεελεύθερα-ευκίνητα ηλεκτρόνια στα υλικά? e- e-

6 Ηλεκτρόνια σε περιοδικό δυναµικό 2 2 i = ψ ψ ( ) θ ψ ( ), ψ( x R) ( x), R x R = e x R R=na a n L=Na N iθ ψ ( x a) = e ψ ( x) iθ i2θ ( x 2 a) = e ( x a) = e ( x) ψ ψ ψ... inθ ψ ( x na) =... = e ψ ( x)... inθ ψ ( x Na) =... = e ψ ( x) Οριακές συνθήκες ψ ( x Na) = ψ ( x) 2π m θ =, m = 0, ± 1, ± 2... N in e θ = 1

7 Ηλεκτρόνια σε περιοδικό δυναµικό Θεώρηµα Bloch-Floquet ikr ψ ( x R) = e ψ ( x) k 2π m k =, m= 0, ± 1, ± 2... a N R = na k ikx Θεώρηµα Bloch ψ k( x) = e uk( x), u ( x R) = u ( x) k k k 0 k k π = a π = a ψ ( x a) = ψ ( x) π / a π / a λ = 2a Στάσιµοκύµα

8 Ενεργειακό χάσµα i( / a) x i( / a) x ψ ( x)~ e e ~sin x a 2 2 π ψ ( x) ~sin x a π π π E ( ψ ( x), V( x) ψ ( x)) ψ ( x) V( x) dx = = 2 E ψ x e e x a 2 2 π ψ ( x) ~cos x a i( π / a) x i( π / a) x π ( )~ ~cos χ=0 E ( ψ ( x), V( x) ψ ( x)) ψ ( x) V( x) dx = = 2 Ενεργειακό χάσµαε g E λ = 2α Ανάκλαση κατά Bragg σε µια διάσταση nλ =2asinθ n =1 θ=π/2 -π/α 2π/α = άνυσµα αντίστροφου πλέγµατος π/α

9 Ηλεκτρονική δοµή -Ενεργειακό χάσµα Πρώτη ζώνη Brillouin E Αγωγοί-µέταλλα µερικώς συµπληρωνένη ζώνη Ελεύθερα ηλεκτρόνια Οπές - Ενεργειακό χάσµαε g υ g E k ~0 Μονωτές- ιηλεκτρικά πλήρως συµπληρωµένη ζώνη- -µεγάλο Ε g Ηµιαγωγοί πλήρως συµπληρωµένη ζώνη- -µικρό Ε g π α 0 π α k SiO 2 : E g ~ 9.2 ev Al 2 O 3 : ~ 8.8 ev ZrO 2 : ~ 5.5 ev Μονωτές k E = h m eff Ευκινησία µ ~ 1/m eff ZnO : ~3.0 ev GaAs ~1.4 ev Si ~1.1 ev Ge ~0.66 ev Ηµιαγωγοί

10 Ηµιαγωγοί Ηµιαγωγοί:«Εύπλαστα» υλικά ως προς τις ηλεκτρονικές τους ιδιότητες Ηλεκτρονική πυκνότητα και αγωγιµότητα µεταβάλλεται µε εξωτερική επίδραση Θερµοκρασία Φως Προσµίξεις Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδογενής Τύπου-n Τύπου -p Ζώνη αγωγιµότητας δότες (P) ~ 10 mev Χηµικό δυναµικό αποδέκτες (B) Ζώνη σθένους

11 Μή οµογενείς ηµιαγωγοί-επαφές τύπου p-n n Μή- ισορροπία p n Ισορροπία - V c p υναµικό επαφής d c Περιοχή απογύµνωσης V c (~ E g ) ev Si ev Ge d c µm Si µm Ge E c ~ 10 kv/cm

12 Λειτουργία επαφών τύπου p-n V Ορθή πόλωση V - J n - p J Ανάστροφη Ορθή Ενίσχυση V V Ανάστροφη πόλωση -V n - J p

13 Επαφές Μετάλλου/Μονωτή/Ηµιαγωγού Επίδραση Πεδίου MHz 20 Hz Μέταλλο (poly-si) Μονωτής (SiO2 ) Ηµιαγωγός (Si) Capacitance (pf) Συσσώρευση Απογύµνωση Αναστροφή p Applied Gate Bias (V) Συσσώρευση Απογύµνωση Αναστροφή p p n p

14 Τρανσίστορ σηµειακής επαφής Το πρώτο «πρωτόγονο» τρανσίστορ, 1948 Εκποµπός Συλλέκτης - Φύλλο χρυσού I e δi e Πλαστικό p n-ge I c δi c V B Germanium Nobel prize 1956 : Awarded jointly, one third each, to: WILLIAM SHOCKLEY, JOHN BARDEEN and WALTER HOUSER BRATTAIN for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect.

15 Tρανσίστορ επίδρασης πεδίου (FET) Τεχνολογία CMOS OFF ON 1 0 V g n-mosfet p-mosfet V s =0 G V d V s =0 G αγωγός αγωγός S µονωτής D µονωτής Field S D n I n oxide p p d L N-well p-τύπου επιταξιακό στρώµα ηµιαγωγού (Si) V d p υπόστρωµα ηµιαγωγού (Si) Ρεύµαοδήγησης W Id = Cinvm( Vg - VT) 2L 2 Χρόνος απόκρισης t µ 1 I d

16 Σηµερινά τρανσίστορ MOSFET Αγωγός Poly-Si Μονωτής SiΟ 2 G Ηµιαγωγός Strained Si S D

17 Κύρια προβλήµατα στη σµίκρυνση Μεσοπρόθεσµα : 5-10 χρόνια Χρειάζονται νέα υλικά σε όλα τα µέρη του τρανσίστορ Στην πύλη για την αποφυγή διαρροών και τη µείωση της καταναλισκόµενης ισχύος -Νέα µονωτικά υλικά (HfO 2 ) -Νέα υλικά στο µεταλλικό ηλεκτρόδιο ( TaN, TiN, Silicides) Στο ενεργό κανάλι Ηµιαγωγοί υψηλής ευκινησίας φορέων για την αύξηση της ταχύτητας και της επίδοσης σε υψηλές συχνότητες -Γερµάνιο -ΙΙΙ-V σύνθετοι ηµιαγωγοί (GaAs) Μακροπρόθεσµα : χρόνια Χρειάζονται νέα υπολογιστικά στοιχεία-νανοδιατάξεις Για την αντιµετώπιση της µεγάλης κατανάλωσης ισχύος κατά την επεξεργασία της πληροφορίας

18 Νέα διηλεκτρικά υλικά στην πύλη Πρόβληµα Υψηλό ρεύµα διαρροής λόγω κβαντικού φαινοµένου σήραγγος Λύση Αντικατάσταση SiΟ 2 µευλικά µε υψηλήδιηλεκτρική σταθερά κ ( high-κ ) κ SiO 2 2 C = = = d d EOT SiO 2 κ high k high k κ SiO Υποψήφιο υλικό :HfO 2 (κ~15-20) Χρειαζόµαστε : κ~30

19 Συνεισφορά του ΕΚΕΦΕ /ΙΕΥ TaN G TiN Spacer La 2 Hf 2 O 7 high-κ S Si 4 nm LaHfOx / PVD TaN / 100nm TiN D TiSi 2 Συνεργασία ΙΕΥ/ΕΚΕΦΕ ΙΒΜ ΙΜEC Philips 100 nm MOSFETs σε πιλοτική γραµµή παραγωγής

20 Ηµιαγωγοί υψηλής ευκινησίας φορέων Για ορισµένες εφαρµογές σε υψηλές συχνότητες ηµιαγωγοί ηψηλής ευκινησίας φορέων µπορούν να αντικαταστήσουν το Πυρίτιο Γερµάνιο Ευκινησία ηλεκτρονίων και οπών 3 φορές µεγαλύτερη από το Πυρίτιο GaAs Ευκινησία ηλεκτρονίων 8 φορές µεγαλύτερη από το Πυρίτιο Αναµένεται Αύξηση ρεύµατος οδήγησης Ελάττωση χρόνου απόκρισης W Id = Cinvm( Vg - VT) 2L 2 t µ 1 I d

21 Συνεισφορά του ΕΚΕΦΕ /ΙΕΥ Τρανσίστορ MOSFET σε Γερµάνιο GeON TaN Å HfO 2 Bulk Ge (001) Hole Mobility (cm 2 /Vs) Ge HfO 2 PMOS Si HfO 2 PMOS Si Universal 2X Συνεργασία IEY/ΕΚΕΦΕ Intel Vertical Effective Field (MV/cm) MIT I s (A/µm) P-FET L = 10 µm V t ~ 0.28 V EOT ~ 1nm SS ~ 160 mv V gs (V) V ds = -50 mv V ds = -1.5 V I s (µa/µm) P-FET SS ~ 160 mv/dec. L = 10 µm EOT ~ 1 nm V d (V) -1.5 V g = -1.5 V -1.2 V -0.9 V -0.6 V -0.3 V 0 V

22 Προοπτικές- «οδικός χάρτης» 90 nm node 2003 L g = 50 nm production 65 nm node 2005 L g = 30 nm prototype 45 nm node 2007 L g = 20 nm prototype 32 nm node 2009 L g = 15 nm prototype Νέα ηλεκτρονικά υλικά αναµένεται να εισάγονται καθώς προχωρούµε προς το τέλος του «οδικού χάρτη» 22 nm node 2011 L g = 10 nm prototype 2013 Si nanowires?? 2015 C-nanotubes?? Molecular devices?

23 Πέρα από τα όρια του «οδικού χάρτη» «συµβατικά» S «µοριακά» Gate Channel D <10 nm Η πιθανότητα αυθόρµητης αλλαγής κατάστασης Eb kt P classic = e - Η ανάγκη για διακριτότητα καταστάσεων επιβάλλει P classic 1 2 E ³ E ³ ktln 2 = E bit b SNL State 0 State 1 E b a Γενικά ισχύει ότι για µη αντιστρεπτές διαδικασίες ( irreversible computing ) ηελάχιστηενέργεια για επεξεργασία ενός bit πληροφορίας είναι E SNL = ktln2 Shannon-von Neumann-Landauer

24 Φθάνοντας στα κατώτατα όρια της νανοκλίµακας... Ελάχιστη διάσταση υπολογιστικού στοιχείου x min» h Dp = h = 2mESNL 1.5nm Μέγιστη πυκνότητα υπολογιστικών στοιχείων n 1 στοιχεια» = max 2-2 xmin cm Ελάχιστος χρόνος απόκρισης t min» h E = h D E = NSL 0.04p sec Η συνολική καταναλισκόµενη ισχύς για την επεξεργασία της πληροφορίας στο chip n E MW 3.7 cm max bit P= = nmax fmaxebit» 2 tmin Ισχύς νήµατος λάµπας φωτισµού ~ 100 W/cm 2 Ισχύς στην επιφάνεια του ήλιου ~ 6 kw/cm 2 Τεράστια ισχύς Απαγωγή θερµότητας είναι δυνατή µέχρι ~ 800 W/cm 2

25 Η µεγάληπρόκλησητουµέλλοντος Να ξεπεράσοµε το ενεργειακό κόστος για την επεξεργασία της πληροφορίας στις νανοδιαστάσεις (<10 nm) Χρειάζεται να επινοήσοµε νέες διατάξεις που θα στηρίζονται σε διαφορετική αρχή λειτουργίας που δεν θα βασίζονται στη µεταφορά φορτίου για την επεξεργασία της πληροφορίας. Χρήση του spin για τη δηµιουργία των διάκριτων καταστάσεων State 0 State 1 Eb Κβαντικοί υπολογιστές ( qubit ) Υπολογιστική µε αντιστρεπτές διαδικασίες ( reversible computing )

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOS ΣΕ ΠΥΡΙΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

οµές MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor).

οµές MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 οµές MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Τα τρανζίστορ MOSFET είναι διατάξεις ελεγχόµενες από τάση οι οποίες δεν απαιτούν µεγάλα ρεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών 1. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων 2. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Νίκος Κονοφάος, Επίκουρος Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 2.1 Η ΙΟ ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Η επαφή p n επιτρέπει τη διέλευση του ρεύµατος µόνο κατά τη µια φορά και ονοµάζεται δίοδος. Η δίοδος είναι ο απλούστερος ηµιαγωγός διακόπτης ισχύος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Αναπλ.καθηγητής ΤΕΙ Επιμέλεια : A.KAΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πωςπροέκυψαν "λάµπες" φωτισµούαπό ηµιαγωγό" -ΝόµπελΦυσικής 2014"

Πωςπροέκυψαν λάµπες φωτισµούαπό ηµιαγωγό -ΝόµπελΦυσικής 2014 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φυσικής και ΙΗ Λ, ΙΤΕ Οµάδα Μικρο & Νανο Ηλεκτρονικής (ΟΜΝΗ) Ηράκλειο, Κρήτη http://www.iesl.forth.gr/research/material/mrg/index.asp Πωςπροέκυψαν "λάµπες" φωτισµούαπό ηµιαγωγό"

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ν. Μπούκος Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας. Περίγραµµα Εισαγωγή - Κίνητρα Νανοτεχνολογία Σχέση παρασκευής-µικροδοµήςιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας

Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης Ακτινοβολίας Από Ανιχνευτές Μεγάλης Χωρητικότητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) AUTH Σχεδιασμός Συστήματος SiGe BiCMOS Ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή διατάξεων µικροηλεκτρονικής.

Κατασκευή διατάξεων µικροηλεκτρονικής. Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Κατασκευή διατάξεων µικροηλεκτρονικής. Α. ιεργασίες κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Η επίπεδη τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ

ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.: 200504)

Ιωάννης Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.: 200504) ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΔΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μικρο-επεξεργασία λεπτού υμενίου μολυβδενίου (Μο) με laser για εφαρμογή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Σύνθεση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου Θεόδωρο και Σταµατία - 2 -

Στους γονείς µου Θεόδωρο και Σταµατία - 2 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ( ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ) ΜΠΙΖΙΩΤΑ Θ. ΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση ολοκληρωµένου συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Εφαρµογές των Tρανζίστορ Λεπτού Υµενίου (Thin film) Σεπτέµβριος 2004

Μοντελοποίηση και Εφαρµογές των Tρανζίστορ Λεπτού Υµενίου (Thin film) Σεπτέµβριος 2004 Εργαστήριο Ηλεκτρονικής µε θέµα: Μοντελοποίηση και Εφαρµογές των Tρανζίστορ Λεπτού Υµενίου (Thin film) Σεπτέµβριος 2004 Επιβλέπων : κ.αλκιβιάδης Χατζόπουλος Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος Α.E.Μ.: 4321 ΈTOΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers)

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) - 103-3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) Οι Lasers γενικά µπορεί να θεωρηθούν σαν µονάδες παραγωγής οπτικών σηµάτων πολύ υψηλής φέρουσας συχνότητας. Π.χ. η συχνότητά τους στην ορατή περιοχή του φάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ( PV/T ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ρ/Η ΛΑΜΙΑ 2011 2 ΑΣΚΗΣΗ 1η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Κάθε εργαστηριακή άσκηση, περιέχει τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Ημιαγωγών

Στοιχεία Θεωρίας Ημιαγωγών Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Στερεάς Κατάστασης Στοιχεία Θεωρίας Ημιαγωγών Ε. Κ. Παλούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Θεσσαλονίκη, 008. Page 1 of 9 ΣTOIXEIA ΘEΩPIAΣ HMIAΓΩΓΩN 1.1 Eισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα.

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Ηλεκτρονικά υλικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. ιάκριση υλικών µε βάση τον τρόπο µεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ιοδικά Laser. Οπτικοί Ενισχυτές ηµιαγωγού

ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ιοδικά Laser. Οπτικοί Ενισχυτές ηµιαγωγού ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιοδικά Laser Θεωρία Αναστροφής Πληθυσµού Εκποµπής ΣύµφωνηςΑκτινοβολίας Χαρακτηριστική P-I Εξισώσεις Ροής Τεχνική Κλειδώµατος Ρυθµού Παραγωγή- Υψήρυθµων Παλµοσειρών Πραγµατοποιήσεις Laser

Διαβάστε περισσότερα