Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA CCAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA CCAD"

Transcript

1 Κωδικός Πακέτου ACTA - CCAD Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Εισαγωγή στο Autocad Σχεδίαση με Συντεταγμένες Βασικές εντολές σχεδίασης Εντολές Οθόνης Επιλογή Αντικειμένων Εντολές Επεξεργασίας Layers Αρχεία Διαγραμμίσεις Κείμενο Διαστάσεις Blocks Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων Εκτυπώσεις Εξειδικευμένα θέματα ή πακέτα λογισμικού Με διαλέξεις εργαστήρια CCAD Ενότητες που εξετάζονται αναλυτικά: 1. Εισαγωγή στο AutoCAD 1.1. Εγκατάσταση και Εκκίνηση του προγράμματος (επιλογή εγκατάστασης και των Express Tools) Πλαίσιο διαλόγου εκκίνησης (Startup, επιλογή Options καρτέλα System στο AutoCAD 2007, μεταβλητή STARTUP στο AutoCAD 2008) Άνοιγμα σχεδίου (Open a Drawing) Ξεκινώντας από την αρχή (Start from Scratch) Χρησιμοποίηση και ανάλυση των templates (Επιλογή Use a Template) Ανάλυση των περιοχών της κεντρικής οθόνης Περιοχή Σχεδίασης (Drawing Area) Γραμμή Εντολών (Command Line) Εργαλειοθήκες (Toolbars) Πτυσσόμενα μενού (Pull-Down Menus).

2 Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) Λωρίδες κύλισης (Scroll Bars) Χρήση των πλήκτρων του ποντικιού και Επιλογές του μενού του ποντικιού (επιλογή OPTIONS User Preferences) Επιλογή εντολών Επιλογή εντολών από τη γραμμή εντολών (Command line) Επιλογή εντολών από τα πτυσσόμενα μενού (Pull down menus) Διαχείριση των εργαλειοθηκών (toolbars) (εμφάνιση, διαγραφή, μετακίνηση) Σύντομη αναφορά στις παλέτες (Tool palettes) Ανάλυση των εντολών και των υποεπιλογών τους που εμφανίζουν μηνύματα στη γραμμή εντολών (Command line) Ανάλυση των εντολών που εμφανίζουν πλαίσια διαλόγου Επιλογή εντολών από τα εικονίδια Εντολή UNITS Χρήση εντολών, διαφανών εντολών (Transparency) και μεταβλητών. 2. Σχεδίαση με Συντεταγμένες 2.1. Συντεταγμένες Απόλυτες καρτεσιανές συντεταγμένες Σχετικές καρτεσιανές συντεταγμένες Απόλυτες πολικές συντεταγμένες Σχετικές πολικές συντεταγμένες Drafting Settings (εντολή DSETTINGS) Snap & Grid Polar Tracking Object Snaps Dynamic Input Επιλογή προσωρινών Osnaps (με Shift+δεξί πλήκτρο του ποντικιού) Object Snap Tracking Temporary Track Point Ανάλυση της OPTIONS Καρτέλα Drafting. 3. Βασικές εντολές σχεδίασης 3.1. Δημιουργία γραμμών (εντολή LINE) Δημιουργία ορθογωνίων (εντολή RECTANGLE) Δημιουργία κύκλων (εντολή CIRCLE) Διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας κύκλων.

3 Κέντρο και ακτίνα. Κέντρο και διάμετρος. Δύο σημεία. Τρία σημεία. Κύκλος εφαπτόμενος σε δύο σημεία της περιφέρειάς του με συγκεκριμένη ακτίνα. Κύκλος εφαπτόμενος σε τρία σημεία της περιφέρειάς του Δημιουργία πολυγώνων (εντολή POLYGON) Δημιουργία τόξων (εντολή ARC) Διαφορετικοί τρόποι δημιουργίας τόξων. Τρία σημεία. Αρχή, Κέντρο, Τέλος. Αρχή, Κέντρο, Περιεχόμενη Γωνία. Αρχή, Κέντρο, Μήκος Χορδής. Αρχή, Τέλος, Περιεχόμενη Γωνία. Αρχή, Τέλος, Διεύθυνση Εφαπτομένης. Αρχή, Τέλος, Ακτίνα. Κέντρο, Αρχή, Τέλος. Κέντρο, Αρχή, Περιεχόμενη Γωνία. Κέντρο, Αρχή, Μήκος Χορδής Δημιουργία ελλείψεων και ελλειπτικών τόξων (εντολές ELLIPSE και επιλογή ELLIPSE Arc) Δημιουργία polylines (εντολή POLYLINE) Ανάλυση των διαφορετικών επιλογών της polyline (Arc, Halfwidth, Length, Width) Δημιουργία σημείων (εντολή POINT) Διαφορετικοί τρόποι εμφάνισης των σημείων (εντολή DDPTYPE). 4. Εντολές Οθόνης 4.1. Χρήση των πλήκτρων του ποντικιού στη διαχείριση της οθόνης Ροδέλα κύλισης του ποντικιού (επιλογές Zoom In/Out, Zoom Extends, Pan) Εντολή ZOOM (ανάλυση των επιλογών Center, Extends, Previous, Window) Εικονίδια Flyout Zoom από την εργαλειοθήκη Standard Aerial View (εντολή AV) Ανάλυση των Redraw και Regeneration. 5. Επιλογή Αντικειμένων 5.1. Τρόποι επιλογής αντικειμένων πριν ορισθεί εντολή επεξεργασίας Επιλογή αντικειμένων με αυτόματη χρήση των Window & Crossing.

4 Σημειακή επιλογή (Pick) Ακύρωση επιλεγμένων αντικειμένων (με Shift+επιλογή pick, Window, Crossing) Επιλογή αντικειμένων μετά από εντολή επεξεργασίας Αυτόματη επιλογή (Autoselect) Window, Crossing & Pick Επιλογή Window Polygon (WP) Επιλογή Crossing Polygon (CP) Επιλογή Fence (F) Επιλογές All & Previous (P) Επιλογές Add, Remove Επιλογή αντικειμένων χωρίς να δοθεί εντολή (Grips). Ανάλυση των διαφορετικών μορφών των grips (hover & hot) Εκτέλεση των εντολών Stretch, Move, Copy, Mirror, Rotate & Scale με τη χρήση των grips. Επιλογή περισσοτέρων από ένα Grips (με Shift + επιλογή) Επιλογή ενός αντικειμένου από αλληλοκαλυπτόμενα (Cycle On/Off, επιλογή με Shift+ Spacebar+Pick στα AutoCAD 2007 & 2008, Ctrl+Pick στις προηγούμενες εκδόσεις) Selection Preview Ανάλυση της OPTIONS καρτέλα Selection Επιλογή Noun/Verb selection Επιλογή Use Shift to add to Selection Ρυθμίσεις του Selection preview. 6. Εντολές επεξεργασίας 6.1. MOVE COPY ROTATE SCALE STRETCH MIRROR OFFSET ARRAY ALIGN BREAK & BREAK AT POINT TRIM EXTEND FILLET CHAMFER LENGTHEN DIVIDE.

5 6.17. MEASURE PEDIT JOIN ERASE EXPLODE. 7. Layers 7.1. Πλαίσιο διαλόγου Layers Properties Manager Ανάλυση των στηλών On/Off, Freeze/Thaw, Lock/Unlock, Color, Linetype, Lineweight, Plot Style, Plot Τροποποίηση της κλίμακας των διακεκομμένων γραμμών (μεταβλητές LTSCALE & CELTSCALE) Τροποποίηση του πάχους εκτύπωσης των γραμμών (εντολή LWEIGHT) Δημιουργία και διαγραφή Layer (από το πλαίσιο διαλόγου) και την εντολή LAYDEL (από τα Express Tools) Επιλογή ενεργού (Current) Layer Επιλογές του μενού του ποντικιού (με το πάτημα του δεξιού πλήκτρου του) Αλλαγές ενεργών ιδιοτήτων των αντικειμένων. Ιδιότητες By Layer & By Block. 8. Αρχεία 8.1. Επιλογές Open, New, Save & Save As Αποθήκευση σε διαφορετικά AutoCAD Formats Δημιουργία αρχείων DXF Δημιουργία Template Ανάλυση των Workspaces & Profiles (ομοιότητες και διαφορές) Αρχεία Backup (.bak) Αρχεία αυτόματης αποθήκευσης (.sv$) Εντολή DRAWINGRECOVERY Εντολή ETRANSMIT Επιλογή OPTIONS καρτέλα Open and Save. 9. Διαγραμμίσεις 9.1. Εντολή HATCH Προκαθορισμένες διαγραμμίσεις (Predefined) Διαγραμμίσεις καθορισμένες από το χρήστη (User Defined) Custom διαγραμμίσεις Ανάλυση του Hatch origin Δημιουργία ξεχωριστών διαγραμμίσεων (Create separate hatches) Associative Hatch.

6 Διαχείριση των εσωτερικών ορίων (Islands) Gap tolerance Διαγραμμίσεις Gradient (επιλογή HATCH καρτέλα Gradient) Διόρθωση διαγραμμίσεων (εντολή HATCHEDIT) Double click Editing (επιλογή OPTIONS καρτέλα User Preferences) Εντολή SUPERHATCH (των Express Tools) Εντολή IMAGEFRAME. 10. Κείμενο Δημιουργία στυλ κειμένου (εντολή STYLE) Ανάλυση των διαφορετικών μορφών γραμματοσειρών.shx (Shape) και.ttf (True Type Fonts) Δημιουργία Single Line text (εντολές TEXT, DTEXT) Στοίχιση κειμένου (Justify text) Επιλογή κατάλληλου ύψους κειμένου ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης Δημιουργία Multiline Text (εντολή MTEXT) Σύντομη επεξήγηση των επιλογών της Mtext. Βοηθητικό μενού με το πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού Διόρθωση κειμένου (εντολή DDEDIT) Εντολή JUSTIFYTEXT Εντολή SCALETEXT Επιλογή Rotate Text (των Express Tools, εντολή TORIENT). 11. Διαστάσεις Τοποθέτηση Διαστάσεων Linear Dimension (εντολή DIMLINEAR) Aligned Dimension (εντολή DIMALIGNED) Radius Dimension (εντολή DIMRADIUS) Diameter Dimension (εντολή DIMDIAMETER) Angular Dimension (εντολή DIMANGULAR) Ordinate Dimension (εντολή DIMORDINATE) Continued Dimension (εντολή DIMCONTINUE) Baseline Dimension (εντολή DIMBASELINE) Dim Αrc (εντολή DIMARC) Ανάλυση του Dimension Style Manager (εντολή DIMSTYLE) Τροποποίηση Διαστάσεων μέσα από το βοηθητικό menu (με το πάτημα του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού) Dimension Update.

7 Dimension Text Edit (εντολή DIMTEDIT). 12. Blocks Δημιουργία blocks Make Block (εντολή BLOCK) Επιλογή ByBlock Αποθήκευση Block και τμήματος σχεδίου (εντολή WBLOCK) Εισαγωγή Block (εντολή INSERT) Τροποποίηση μπλοκ (εντολή REFEDIT) Ανάλυση του Block Editor (εντολή BEDIT). 13. Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων Παλέτα properties (Ctrl + 1). Επιλογή αντικειμένων και τροποποίησή τους AutoCAD Design Center (Ctrl + 2) Tool Palettes (Ctrl + 3) Εντολές Πληροφορίας αντικειμένων Θέση σημείου (εντολή ID) Απόσταση σημείων (εντολή DIST) Εμβαδόν (εντολή AREA). 14. Εκτύπωση Plotter Manager (εντολή PLOTTERMANAGER) Εκτύπωση σε αρχείο. Δημιουργία αρχείων.plt, dwf &.pdf Plot Style Tables (κατηγορίες.ctb &.stb) Page setup manager (εντολή PAGESETUP) Plot Area Plot Scale Εντολή SCALELISTEDIT Plot Options (επιλογές Plot with plot styles & Plot object lineweights) Plot Preview Εντολή PLOT Γενική αναφορά στα Layouts Δημιουργία κινητών παραθύρων και εμφάνιση διαφορετικών κλιμάκων σ αυτά (με την εντολή MVIEW και την εργαλειοθήκη Viewports).

8 Προτεινόμενο Βιβλίο Οδηγός εκμάθησης AutoCAD 2008 & 2007 Καλύπτει: AutoCAD 2008 & 2007 Σελίδες: 384 CD: όχι ISBN: Φορέας Πιστοποίησης

9 Πιστοποιητικό Το πιστοποιητικό Certified Computer Aided Designer (CCAD) σχεδιάστηκε για να καλύψει την πιο δυναμική και ευρείας χρήσης σχεδιαστική πλατφόρμα, η οποία έχει κυριαρχήσει στην αγορά εργασίας. Η πιστοποιημένη γνώση της σχεδίασης με το AUTOCAD αποτελεί ίσως το κυριότερο εισιτήριο για την ένταξη του νέου επαγγελματία στον τεχνικό κόσμο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ MHX. METAΛΛEIΩN- METAΛΛOYPΓΩN ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD Α. Μπενάρδος Ε. Δημητρέλου Π. Νομικός ΑΘΗΝΑ 2004 Σχεδίαση με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15

Πρόλογος...13. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 Περιεχόµενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...15 1.1 Τι εξοπλισµός απαιτείται για το AutoCAD 2007... 15 Υλικός Εξοπλισµός (Hardware):... 15 Λογισµικό (Software):... 15 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD...

Περιεχόμενα. Πρόλογος...7. Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9. Κεφάλαιο 2: Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης με το AutoCAD... Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2011... 9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD... 10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα AutoCAD) 1 of 79 16/2/2006 1:44 μμ Εργαστήριο Γεωδαισίας Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ (Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΤΕΕ), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Architect. Οδηγιες Χρησεως

Architect. Οδηγιες Χρησεως Architect Οδηγιες Χρησεως 2 Αrchitect Multisoft Γ Σεπτεµβρίου 120 Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: m_soft@hol.gr http://multisoft.gr 1. ΑΡΧΙΚΑ 1.1 Εγκατάσταση Προγράµµατος Το Architect

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους»

«Οργάνωση Βιβλιοθηκών Ηλεκτρικών Συμβόλων στο AutoCAD για τη Σχεδίαση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Τυπική Εφαρμογή τους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Ευχαριστίες... 14. Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 14 Κεφάλαιο 1 Αρχικές ρυθμίσεις... 15 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 15 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 17 1.3 Ο σχεδιαστικός Κάνναβος (Grid)... 22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ MHXANΟΛΟΓΙΑΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Σχεδίαση Μηχανολογικής Μελέτης και Σύνθετου Μηχανολογικού Εξαρτήματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Γιάννης Βενέρης, PhD, Καθηγητής ΕΜΠ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ του 2ου Εξαμήνου εισάγει τους σπουδαστές/σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΑΘΗΝΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 13 ΤΗΛ.: 2103803806 ΔΑΦΝΗ: ΑΒΕΡΩΦ 48 ΤΗΛ.: 210 9761101 ΜΑΡΟΥΣΙ: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 3 ΤΗΛ.: 210 8026216

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον εργασίας... 11 1.1 Εκκίνηση του προγράμματος... 11 1.2 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας... 12 1.3 Διαμόρφωση σχεδιαστικής επιφάνειας... 18 1.3.1 Καθορισμός σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα