TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-234 TÂY SƠN ĐỀ THI MINH HỌA VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-234 TÂY SƠN ĐỀ THI MINH HỌA VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2016"

Transcript

1 ĐỀ THI MINH HỌA VÀO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 06 BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC PHẦN THI BẮT BUỘC PHẦN : TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (80 PHÚT) Câu. Cho số phức z = ( + i)( i) + + i. Môđun của z là: 5 4 Câu. Cho thoả mãn ( + i)z + ( - i) z = 4 -i. Tìm phần thực của z. Câu. Phương trìnhsinx + sinx = cosx + cosx có nghiệm là: x k x k 4 x k x k 8 x k x k 4 x k x k 8 Câu 4. Hàm số y = (m - )x 4 + (m - m)x +m có ba điểm cực trị khi giá trị của m là: m m m 0 m m m 0m m TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

2 Câu 5. Cho lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy là tam giác vuông cân cạnh AB = AC = a. Thể tích lăng trụ bằng a. Gọi h là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (A BC). Tìm tỷ số h a. Câu 6. Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + ( + i) z = 5 + i. Môđun của z là: 5 0 Câu 7. x Cho hàm số y Giá trị y'(0) bằng: x Câu 8. Phương trình log (x - ) = có nghiệm là: x = 0 x x x = Câu 9. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = SA (ABCD), góc giữa SC và đáy bằng Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: a a 6a a Câu 0. x 4x Tìm giới hạn: lim x 4 x 5 TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Câu. Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C'): y=x -x tại điểm có hoành độ x=- là: y = -x+ y = x- y = x- y = x+ Câu. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA (ABCD). Gọi M là trung điểm

3 của cạnh SB. Tìm tỷ số SA a sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SCD) bằng a 5. Câu. x y z Mặt phẳng (P) đi qua điểm A(;;0) và vuông góc với đường thẳng d: có phương trình là: x + y + z 4= 0 x + y z + 4= 0 x y z + 4= 0 x + y z 4= 0 Câu 4. x y z x y z Góc giữa hai đường thẳng d: và d : bằng 45 o 0 o 90 o 60 o Câu 5. Tìm diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi hai đồ thị hàm số có phương trình: y = -x + x + y = x - 4x + Câu 6. Phương trình x -x=m +m có nghiệm phân biệt khi: < m < m < < m < m> Câu 7. Phương trình các tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x - x + x đi qua điểm M (;0) là: y 0 y x 4 4 y x y x 4 4 y x y x 4 4 TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

4 y 0 y x 4 4 Câu 8. Hàm số y=x -5x +x+ đạt cực trị khi: x 0 0 x x 0 0 x x x x x Câu 9. Nguyên hàm của hàm số y = x.e x là: x e ( x ) C x e ( x ) C x e ( x ) C x e ( x ) C Câu 0. Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x - x + mx tại điểm có hoành độ bằng song song với đường thẳng d : y = 7x Câu. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 4a, AD = a; các cạnh bên đều có độ dài bằng 5a. Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: 0a 0a 9a 9a Câu. Khoảng cách từ điểm M (;; ) đến mặt phẳng (P) : bằng: / / Câu. Cho bốn điểm A (;0;), B (;;), C (5;;), D (4;; ). Tìm thể tích tứ diện ABCD. TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 4

5 Câu 4. Tìm hệ số của 6 x trong khai triển nhị thức Niutơn: x 7 4 x Câu 5. Cho hình hộp ABCD.A B C D. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AA, BC và CD. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNK) với hình hộp là: lục giác ngũ giác tam giác tứ giác Câu 6. Tìm m để hàm số y = x - x + mx + m đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ bằng. Câu 7. Cho phương trình log 4(. x - 8) = x - có hai nghiệm x và x. Tìm tổng x + x. Câu 8. x my Hệ phương trình mx y m - có nghiệm duy nhất khi: m 0 Câu 9. x y z Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: và vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y z = 0 có phương trình là: x y + z = 0 x + y = 0 x + y + z = 0 x y = 0 TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Câu 0. uu 7 Cấp số cộng {un} thỏa mãn điều kiện Số hạng u 0 có giá trị là u u Câu. Trong một hộp có 5 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ra 4 viên bất kỳ. Xác suất để 4 viên bi được 4 5

6 chọn có đủ hai màu là: Câu. Cho mặt cầu (S) : (x - ) + (y+) + (z + ) = 5 và mặt phẳng (P) : x + y + z = 0. Tìm bán kính đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (P) Câu. Phương trình x 4 x x x có nghiệm là: x 0 x x x x 0 x x x Câu 4. Bất phương trình x 0, x 0, 09 có nghiệm là: x > x < - x x - < x < Câu 5. Hình chiếu vuông góc của điểm A(0;;) trên mặt phẳng (P) : x + y + z = 0 có tọa độ là: ( ;0;) ( ;;0) ( ;;0) ( ;0;) TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Câu 6. Đường tròn tâm I (; ), cắt đường thẳng d : x + y + 5 = 0 theo dây cung AB = 8 có phương trình là: (x - ) + (y + ) = 6 (x - ) + (y + ) = 4 (x + ) + (y - ) = 4 6

7 (x - ) + (y + ) = 0 Câu 7. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA (ABCD); góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB,SC. Thể tích của hình chóp S.ADNM bằng: 6 8 a a 8 a 4 6 a 8 Câu 8. Hàm số y = x - mx +6mx +m có hai điểm cực trị khi giá trị của m là m 0 m 8 0 < m < 8 m 0 m 0 < m < Câu 9. x 4x Bất phương trình x x x 0 x x x 0 x x Câu 40. a x Tìm a>0 sao cho I = x. e dx TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 0 Câu 4. Tích phân I = x.ln x. dx có giá trị bằng: 4 ln - 7 7

8 8 ln ln ln Câu 4. Lăng trụ tam giác đều ABC.A B C có góc giữa hai mặt phẳng (A BC) và (ABC) bằng 60 0 ; cạnh AB = a. Thể tích khối đa diện ABCC B bằng: 4 a 4 a a a 4 Câu 4. Đồ thị hàm số y = x -x + ax +b có điểm cực tiểu A (; ). Tìm tổng (a + b). Câu 44. 5x 7 Tích phân I = dx có giá trị bằng: x x 0 ln + ln ln + ln4 ln + ln ln + ln Câu 45. Tìm giá trị nhỏ nhất của m sao cho hàm số m y x m. x x m đồng biến trên R. Câu 46. Tập hợp các số phức z thoả mãn đẳng thức z + + i = z - i có phương trình là: y = x - y = - x + y = x + y = -x - Câu 47. Cho Δ ABC có A (;), B (;0), C ( ; ) có trọng tâm G. Khoảng cách từ G đến đường thẳng AB bằng: 4 Câu 48. Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD với AB = a, BC = a. Biết rằng ΔSAB TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 8

9 cân đỉnh S, (SAB) (ABCD), góc giữa SC với mặt phẳng đáy bằng 60 o. Gọi thể tích hình chóp S.ABCD V là V. Tìm tỷ số a. Câu 49. Mặt cầu tâm I(0;;), tiếp xúc với mặt phẳng (P) : x+y+z-6=0 có phương trình là: x +(y+) +(z+) = 4 x +(y-) +(z-) = x +(y-) +(z-) = 4 x +(y-) +(z-) = Câu 50. Hàm số y = x - 6x + mx + đồng biến trên miền (0;+ ) khi giá trị của m là: m<=0 m>=0 m<= m>= PHẦN : TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (60 PHÚT) Câu 5. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại Bò Chạy Cúi Đi Câu 5. Bài thơ nào KHÔNG thuộc phong trào Thơ mới? Tràng giang Từ ấy Đây thôn Vĩ Dạ Vội vàng Câu 5. Nhà văn nào KHÔNG PHẢI là tác giả của thời kì văn học trung đại Việt Nam? Nguyễn Bính Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Câu 54. Tác phẩm nào KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 945 đến 975? Đàn ghi ta của Lor-ca TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Việt Bắc 9

10 Câu 55. Câu 56. Câu 57. Câu 58. Câu 59. Tây Tiến Sóng Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại Tập tễnh Cà nhắc Tấp tểnh Khập khiễng Tác phẩm nào KHÔNG cùng thể loại với các tác phẩm còn lại? Hai đứa trẻ Số đỏ Chữ người tử tù Chí Phèo Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại Điểm yếu Yếu điểm Khuyết điểm Nhược điểm Tác phẩm nào KHÔNG cùng thể loại với các tác phẩm còn lại? Vợ chồng A Phủ Vợ nhặt Người lái đò Sông Đà Rừng xà nu Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại Dự kiến Dự thính Dự liệu Dự tính TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 0

11 Câu 60. Chọn một từ mà nghĩa của nó KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại Nhỏ nhẹ Nhỏ nhen Nhỏ nhặt Nhỏ mọn Câu 6-66: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ câu hỏi theo sau: Chỉ số thông minh, hay IQ (viết tắt của Intelligence Quotient trong tiếng Anh), thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc. Những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng. Vậy, những điều gì khiến cho con người có chỉ số IQ cao hay thấp? Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh là những điều được nói đến nhiều nhất. Khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ sau được biểu diễn bằng một số trong khoảng từ 0 đến, gọi là hệ số di truyền. Nói một cách khác, hệ số di truyền là phần trăm khả năng di truyền cho đời sau của một gen. Cho đến gần đây hệ số di truyền hầu hết chỉ được nghiên cứu ở trẻ em và người ta cho rằng hệ số di truyền trung bình là 0,5. Điều này cho thấy một nửa số gen của số trẻ được nghiên cứu là gen đã biến dị, hoặc bị tác động của yếu tố môi trường. Con số 0,5 cho thấy trí thông minh một phần là do kế thừa từ cha mẹ. Nghiên cứu ở người lớn tuy vẫn chỉ ở những mức rất sơ khai nhưng cũng có những kết quả rất thú vị: hệ số di truyền có thể lên đến 0,8. Yếu tố môi trường đóng vai trò rất lớn trong việc xác định trí thông minh ở một số trường hợp. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho lúc nhỏ được coi là rất quan trọng. Chế độ dinh dưỡng kém có thể làm suy giảm trí thông Câu 6. Câu 6. Câu 6. Câu 64. Theo đoạn trích, chỉ số thông minh được cho là có liên quan đến: kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và hành vi kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và số lượng từ kết quả học tập, công việc, sức khỏe, tuổi thọ và cách diễn đạt kết quả công việc, học tập, sức khỏe, tuổi thọ và tính cách Theo đoạn trích, con số 0,5 của hệ số di truyền ở trẻ KHÔNG nói lên điều gì sau đây? Có sự tác động của môi trường đến trí thông minh của trẻ Một nửa số gen của trẻ trong nghiên cứu là gen đã biến dị Trí thông minh một phần là do kế thừa từ cha mẹ Khả năng kế thừa của gen ở thế hệ sau là rất lớn Theo đoạn trích, chỉ số IQ của con người chịu tác động của những yếu tố nào? Hệ số di truyền và vitamin Điều kiện môi trường và chế độ dinh dưỡng của đứa trẻ Chế độ dinh dưỡng của người mẹ và đứa trẻ Yếu tố di truyền và môi trường TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Câu 65. Theo đoạn trích, tác động của yếu tố môi trường gia đình đối với chỉ số IQ của con người như thế nào? Quan trọng khi con người còn nhỏ và dần biến mất khi con người trưởng thành Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của người mẹ Quan trọng hơn yếu tố di truyền và chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ Rất quan trọng đối với chỉ số IQ khi con người trưởng thành Theo đoạn trích, hệ số di truyền được hiểu là gì? Là con số trong khoảng từ 0 đến, thể hiện khả năng kế thừa của một gen từ thế hệ trước sang thế hệ sau

12 minh. Một số nghiên cứu khác về yếu tố môi trường còn cho rằng thai phụ trước khi sinh hay cho con bú nếu tiếp xúc với những loại độc tố hay thiếu các vitamin và muối khoáng quan trọng có thể ảnh hưởng đến IQ của đứa bé. Trong xã hội đã phát triển, môi Câu 66. trường trong gia đình có thể tạo ra 5% sự khác biệt. Tuy nhiên, khi lớn lên, điều này hầu như biến mất. Là con số trong khoảng từ 0 đến, thể hiện tỉ lệ di truyền trí thông minh từ thế hệ trước sang thế hệ sau Là con số trong khoảng từ 0 đến, thể hiện số gen biến dị hoặc bị tác động bởi yếu tố môi trường Là con số trong khoảng từ 0 đến, thể hiện sự kế thừa gen thông minh của bố mẹ Chủ đề của đoạn trích là gì? Vai trò của di truyền và môi trường tác động lên trí thông minh của con người Vai trò của di truyền và môi trường đối với chỉ số thông minh (IQ) Chỉ số thông minh (IQ) và các thành tố liên quan Vai trò của hệ số di truyền đối với trí thông minh của con người SƠ N TÂ Y Câu 67. Từ thảm hại (được in đậm, gạch chân trong đoạn trích) có nghĩa là gì? Câu 67-7: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ Nghèo khó, không đủ ăn câu hỏi sau: TR U N G TÂ M LU YỆ N TH IH À N Ộ I- 4 Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa Đơn sơ, giản dị cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối, và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả Xoàng xĩnh, tồi tàn nhà đều ăn rất ngon lành. Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà Thiếu thốn, tội nghiệp lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung Câu 68. Từ tính trong câu nói Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp sướng về sau này: kia làm cái chuồng gà thì tiện quá có nghĩa giống với - Tràng ạ. Khi nào có tiền ta mua lấy đôi gà. từ nào sau đây? Tao tính rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái Hiểu chuồng gà thì tiện quá. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho Nghĩ mà xem Tràng chỉ vâng. Tràng vâng rất ngoan Thấy ngoãn. Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con Định lại đầm ấm, hòa hợp như thế. Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui bỗng ngừng lại. Câu 69. Câu nói: Này ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà có Niêu cháo lõng bõng, mỗi người được có ngay đàn gà cho mà xem... có ý nghĩa gì? lưng lưng hai bát đã hết nhẵn. Niềm tin và hi vọng vào việc làm ăn trong cuộc sống sẽ tốt (Kim Lân, Vợ nhặt) đẹp hơn Sự chăm chỉ sẽ đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn Việc làm ăn thuận lợi sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình Biết chờ đợi sẽ mang đến cho con người niềm vui Câu 70. Chủ đề của đoạn trích trên là gì? Bữa cơm thảm hại trong ngày cưới của gia đình Tràng Sự thay đổi tốt đẹp của Tràng từ khi có vợ

13 Niềm vui của bà mẹ khi con trai mình có vợ Tình cảm và hi vọng của con người trong khó khăn Câu 7. Đoạn trích thể hiện tài năng viết truyện ngắn của Kim Lân ở phương diện nổi bật nào? Miêu tả chân thực ngoại hình và tính cách nhân vật Câu 7-76: Đọc đoạn thơ sau và trả lời từ câu hỏi sau: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Quang Dũng, Tây Tiến) Chọn tình huống đặc sắc và chi tiết tiêu biểu Ngôn ngữ đối thoại sinh động và độc thoại nội tâm sâu sắc Sử dụng ngôi kể thứ nhất hợp lý và điểm nhìn linh hoạt Câu 7. Âm hưởng của đoạn thơ trên là gì? Bi ai Bi tráng Bi lụy Bi thương Câu 7. Hình tượng người lính Tây Tiến được thể hiện nhiều nhất với vẻ đẹp nào? Ngang tàng, ngạo nghễ Hào hùng, hào hoa Chân thực, giản dị Trẻ trung, tếu táo Câu 74. Đoạn thơ thể hiện phong cách thơ Quang Dũng như thế nào? Trữ tình, chính luận Uyên bác, hướng nội TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Lãng mạn, tài hoa Trữ tình, chính trị Câu 75. Câu thơ:"chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" thể hiện ý nghĩa gì? Những chiến công của người lính Tây Tiến Khí phách của người lính Tây Tiến Những gian khổ mà người lính Tây Tiến gặp phải Sự mất mát hi sinh của những người lính Tây Tiến

14 Câu 76. Câu thơ "Rải rác biên cương mồ viễn xứ" sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Liệt kê, đối lập Nhân hóa, ẩn dụ Đảo ngữ, nhân hóa Đảo ngữ, ẩn dụ Câu 77-86: Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây Câu 77. Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc hùng ca, cũng là khúc về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. tình ca hòa ca trường ca hợp ca Câu 78. Về nghệ thuật, văn học từ thời kì đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 945 đã đạt được những hết sức to lớn, gắn liền với kết quả về thể loại và ngôn ngữ. thành tựu cách tân thành công to lớn thành tích cách mạng giá trị khác biệt Câu 79. Tuyên ngôn độc lập là lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta, đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới. văn phong TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN văn kiện văn tự văn bản Câu 80. Nhìn chung, đề cao cá tính sáng tạo, đề cao cái tôi cá nhân. Văn học hiện đại 4

15 Văn học dân gian Văn học viết nói chung Văn học trung đại Câu 8. Cũng như bất cứ một loại hình nào khác, trong đời sống luôn có mối quan hệ qua lại giữa sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận. văn hóa khoa học khoa học văn học nghệ thuật văn học khoa học nghệ thuật Câu 8. Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, nhà chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX. nhân đạo hiện đại hóa nhân ái cá biệt hóa nhân đạo cá tính hóa nhân văn thi vị hóa Câu 8. Các nhân vật trong tác phẩm văn chương nhiều khi đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ nhưng thật ra họ chỉ là những cho tư tưởng nghệ thuật của tác giả, còn người tiếp nhận các tư tưởng ấy chính là độc giả. tuyên truyền viên chính xác người phát ngôn đích thực TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN người vận chuyển đích đáng người đại diện chân chính Câu 84. Cảm hứng rất phong phú, đa dạng: là âm điệu hào hùng khi đất nước chống giặc ngoại xâm, là âm hưởng bi tráng lúc nước mất nhà tan, là giọng điệu thiết tha khi đất nước trong cảnh thái bình, thịnh trị. yêu nước nhân văn thế sự 5

16 Câu 87-96: Xác định một từ/cụm từ SAI về ngữ pháp, ngữ nghĩa, lô-gích, phong cách nhân đạo Câu 85. Một của những người nuôi ong, nhà bảo tồn và những người ủng hộ an toàn thực phẩm đã kiện chính phủ Mỹ về việc giới chức nước này người dân sử dụng những loại thuốc trừ sâu có thể gây hại cho ong. tập hợp cấm đoàn thể thuận tình cho liên minh cho phép liên quân cáo buộc Câu 86. Khẳng định văn hóa soi đường cho đi, Hồ Chí Minh đã thấy rõ ý nghĩa, vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của xã hội, con người, và xác định để hướng dẫn nhân dân thì mình phải làm cho người ta bắt chước. dân sinh mẫu quốc giáo tấm gương quốc gia nguyên tắc quốc dân mực thước Câu 87. Việc một số công ty du lịch tổ chức các tour đón khách đến nghỉ ngơi, tắm biển được mở ra tại đây đã làm cho bãi biển khu vực này dần dần trở thành một khu du lịch nổi tiếng. đã làm cho TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN được mở ra dần dần trở thành việc Câu 88. Những tay cướp biển người Vai-king từng giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm lược phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu. trù phú 6

17 những tay cướp biển giương buồm xâm lược Câu 89. Kể từ đó, cả con hẻm 84 này lúc nào cũng chìm trong nỗi kinh hoàng của ma túy gây ra, không người nào dám bén mảng ra ngoài đường sau 0 giờ đêm. bén mảng của kể từ đó lúc nào Câu 90. Bố tôi nhớ như in thời gian năm 974 khi ông gặp mẹ tôi ở Tiền Giang và kết hôn với nhau cũng trong năm đó, bởi theo ông đây là quãng thời gian hạnh phúc nhưng cũng khó khăn nhất của hai người. nhớ như in bởi theo ông của hai người kết hôn với nhau Câu 9. Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) là câu chuyện về những người dân lao động vùng châu thổ Tây Bắckhông cam chịu áp bức, bóc lột của bọn thực dân, chúa đất, đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do. vùng lên phản kháng TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN châu thổ Tây Bắc cam chịu áp bức cuộc sống tự do Câu 9. Văn học hiện đại là văn học thoát ra khỏi biện pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức văn học phương Tây. phương Tây biện pháp 7

18 trung đại đổi mới Câu 9. Ngoài việc giới thiệu tiêu chuẩn tuyển dụng, điều kiện làm việc tối ưu nhất, công ty còn tư vấn, định hướng rõ ràng cho ứng viên để họ bước vào nghề và nhanh chóng thành công. tối ưu nhất việc giới thiệu bước vào nghề còn tư vấn Câu 94. Với lời văn trau chuốt, giàu hình ảnh, truyện ngắn Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) đã tái hiện vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng của con người và truyền thống văn hiến Tây Nguyên. văn hiến truyện ngắn tráng lệ hào hùng Câu 95. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa chân thành, đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị, tầm thường. chân thành tầm thường khát vọng hồn nhiên TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN Câu 96. Đoạn trích Trao duyên thể hiện bi kịch tình yêu, thân thế bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều, đồng thời cho thấy tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du. bi kịch cao đẹp thân thế nội tâm Câu 97-00: Đọc đoạn trích sau và trả lời từ câu Câu 97. Chủ đề của đoạn trích trên là gì? 8

19 N TH IH À N Ộ I- 4 TÂ Y SƠ N Tính ưu việt của thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn hỏi sau: Người ta có một niềm tin đầy tính áp đặt và bất di Thuyết cơ học cổ điển của Niu-tơn và hạn chế của bất dịch vào quyền lực vô biên của cơ học cổ nó điển. Hệ thống cơ học của Niu-tơn đã vận hành Quá trình phát triển thuyết cơ học cổ điển của Niu tốt trong hơn hai trăm năm; đến mức, ở cuối thế kỉ tơn Quyền năng vô hạn của thuyết cơ học cổ điển của XIX, nhiều nhà vật lí đã tin rằng chỉ còn là vấn đề Niu-tơn thời gian trước khi sách giáo khoa Vật lí có thể Câu 98. Theo đoạn trích, quyền lực vô biên của cơ học khép lại mà không phải viết thêm gì nữa. Có thể cổ điển có thể được hiểu là gì? còn những vấn đề mới sẽ nảy sinh, nhưng những Thuyết cơ học cổ điển là cơ sở của mọi học thuyết vấn đề ấy chắc chắn sẽ giải quyết được trong vật lí khác khuôn khổ của vật lí Niu-tơn. Tuy nhiên, bất chấp Thuyết cơ học cổ điển có thể giải quyết mọi vấn đề niềm tin đó, bước vào ngưỡng cửa thế kỉ XX đã trong thế giới bắt đầu xuất hiện một số vết rạn nhỏ trong cơ học Thuyết cơ học cổ điển là học thuyết xuất sắc nhất cổ điển mà người ta không thể phớt lờ đi được: của mọi thời đại có hai đặc tính nhỏ của ánh sáng chẳng phù hợp Thuyết cơ học cổ điển có thể giải quyết mọi vấn đề vào đâu trong hệ thống này. Năm 900, trong bài xảy ra trong vật lí Câu 99. Theo đoạn trích, hai đám mây là hình ảnh thể diễn văn đọc trước viện Hoàng gia, huân tước hiện hai vấn đề như thế nào? Ken-vin, một nhà vật lí xuất sắc sau khi hết lời ca Vô nghĩa ngợi những chiến công của cơ học Niu-tơn đã đề cập đến hai vấn đề còn chưa giải quyết được liên Chưa rõ ràng quan đến ánh sáng và gọi đó là hai đám mây còn sót lại ở bức tranh phong cảnh của Niu-tơn. Phi thực tế Nhưng việc xua tan được hai đám mây liên quan Viển vông đến ánh sáng này hóa ra lại là rất khó, bất chấp sự chú tâm của những trí tuệ mẫn tiệp nhất. TR U N G TÂ M LU YỆ Câu 00. Từ vết rạn (được in đậm, gạch chân trong đoạn trích) có thể được thay thế bằng từ nào sau đây? Nghi vấn Vấn đề Nhầm lẫn Sai lầm PHẦN LỰA CHỌN MỘT TRONG CÁC PHẦN THI SAU PHẦN : KHOA HỌC TỰ NHIÊN (55 PHÚT) Câu 0. Cho bốn dung dịch muối: ZnCl, AgNO, CuSO4 và FeCl. Kim loại nào sau đây tác dụng được với cả bốn dung dịch đó? Fe Al Ag Zn 9

20 Câu 0. Hai điện tích điểm q, q đặt trong chân không, cách nhau một đoạn a. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích đi một đoạn cm thì lực tương tác giữa chúng tăng lên 4 lần. Tính a. 4 cm cm 6 cm 9 cm Câu 0. Trộn 8,4 gam bột Fe và, gam bột S, nung nóng hỗn hợp trong điều kiện không có không khí cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sản phẩm thu được được hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H SO 4 đặc nóng, thấy thoát ra V lít khí SO (đktc). Giá trị của V là: 7,8 lít 0,08 lít,76 lít,44 lít Câu 04. Cho một dây dẫn điện được uốn thành vòng tròn bán kính R = 0cm. Dòng điện không đổi chạy trong dân dẫn có cường độ I = 0 A. Cường độ cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu? 5.0 T 9.0 T 9.0 T 5.0 T Câu 05. Đáp án nào dưới đây mô tả đầy đủ nhất về hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất? Các hệ sinh thái nước ngọt, các hệ sinh thái cửa sông Các hệ sinh thái vùng triều, các hệ sinh thái biển khơi Các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái dưới nước Các hệ sinh thái rừng, các hệ sinh thái nước mặn Câu 06. Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ no đơn chức, mạch hở A và một rượu no, đơn chức, mạch hở B. Biết M A = M B. Chia m gam hỗn hợp X thành hai phần bằng nhau. Phần I cho tác dụng với Na dư thu được 0,68 lít H (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần II rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH) dư, thu được 7,88 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là: HCOOH, C H 5OH C H 5COOH, C 4H 9OH CH COOH, C H 7OH C H 7COOH, C 5H OH Câu 07. Các nhà khoa học phát hiện rằng khi tính tuổi của các thiên thạch rơi vào Trái đất thì giá trị thu được gần như giống nhau. Người ta tin rằng các vật thể trong hệ Mặt trời (bao gồm cả Mặt trời) đều hình thành tại cùng thời điểm. Khi phân tích nồng độ các nguyên tố và đồng vị của chúng, người ta thấy rằng tỉ lệ nồng độ nguyên tử của 06 Pb và 8 U trong một mẫu thiên thạch là,04. Biết chu kỳ bán rã của 8 U thành 06 Pb sau một chuỗi phân rã là 4,47 tỉ năm. Tính tuổi (tỉ năm) của mẫu thiên thạch đó biết ban đầu hoàn toàn không có 06 Pb. TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 0

21 ,8 4,6 4,8 4, Câu 08. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,0μm vào một chất thì thấy xảy ra hiện tượng quang phát quang. Bằng phép phân tích quang phổ người ta biết rằng chỉ có ánh sáng đơn sắc được phát ra và có bước sóng λpq = 0,40 μm. Công suất của chùm phát quang bằng 0,05% công suất của chùm kích thích. Hỏi tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng kích thích và số phôtôn ánh sáng phát ra trong cùng khoảng thời gian là bao nhiêu? Câu 09. Dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là SAI? Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại Li độ bằng không khi gia tốc bằng không Li độ bằng không khi vận tốc bằng không Câu 0. Từ 90 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 60 ml dung dịch NaOH 0,M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là: 0% 0% 90% 80% Câu. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ sóng là 4 m/s. Người ta thấy hai điểm cách nhau một đoạn 50 cm trên dây luôn luôn dao động lệch pha nhau một góc ( k ) với k là số nguyên. Tần số sóng f có giá trị trong khoảng từ 0,5 Hz đến 7,5 Hz là: Hz,5 Hz 4 Hz 5 Hz Câu. Ở cây cà chua, gen quy định màu đỏ và vàng gồm hai alen. Alen R quy định màu đỏ là trội, alen r quy định màu vàng là lặn. Khi lai cây có quả màu đỏ với cây có quả màu vàng thì các cây con cho quả có màu như thế nào? TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

22 Hoặc tất cả đều cho quả màu đỏ; hoặc một nửa cho quả màu đỏ, một nửa cho quả màu vàng Một nửa cho quả màu đỏ, một nửa cho quả màu vàng Số cây cho quả màu đỏ nhiều gấp lần số cây cho quả màu vàng Tất cả đều cho quả màu đỏ Câu. Loại ARN nào mang bộ ba đối mã? ARN vận chuyển ARN thông tin ARN ribôxôm Cả ARN ribôxôm và cả ARN vận chuyển Câu 4. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y - âng, khoảng cách hai khe,0mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=,0 m. Ánh sáng chiếu vào khe có bước sóng 0,6m. Vân sáng bậc có khoảng cách (mm) so với vân trung tâm là:,8 0,6,4, Câu 5. Hai chất điểm M và N cùng dao động điều hoà trên trục Ox xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên độ dao động tương ứng là 6 cm, 8 cm và dao động của N sớm pha hơn dao động của M một góc. Khi khoảng cách giữa hai vật là 0 cm thì M và N cách gốc toạ độ tương ứng bằng:,6 cm và 6,4 cm 6,4 cm và,6 cm 4,8 cm và 5, cm,8 cm và 7,cm Câu 6. Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nấc ngắt điện, còn có ba nấc bật khác: nấc bật cuộn dây, nấc bật cuộn dây, nấc bật cả cuộn dây. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nấc, cần thời gian 0 phút; nếu bật nấc, cần thời gian 5 phút. Hỏi nếu bật nấc để đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? 5 phút 6 phút 8 phút 5 phút Câu 7. Cá kiếm là loài động vật đẻ con. Chất dinh dưỡng cần cho quá trình phát triển phôi của chúng được lấy từ: Cơ thể mẹ qua nhau thai Chất dự trữ có ở noãn hoàng của trứng Cơ thể bố qua quá trình giao phối Cơ thể mẹ qua nhau thai và từ chất dự trữ có ở noãn hoàng của trứng TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

23 Câu 8. Hoà tan hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp ba kim loại Al, Fe và Mg trong dung dịch HCl dư, thấy thoát ra,44 lít khí. Nếu cho 4,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch CuSO 4 dư, lọc lấy toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng, cho tác dụng hết với dung dịch HNO đặc nóng, thu được V lít khí NO (là sản phẩm khí duy nhất của N +5 ). Biết các thể tích khí đều được đo ở đktc. Giá trị của V là: 5,76 lít,44 lít 44,8 lít 6,88 lít Câu 9. Để đo định hướng của tinh thể, người ta dùng phương pháp Lau-ê, trong đó, phổ liên tục của tia X phát ra từ ống Cu-lit-giơ được sử dụng để chiếu vào tinh thể cần khảo sát. Trong một phép đo thực nghiệm, người ta cần phổ tia X có bước sóng nhỏ nhất là,.0 m. Hỏi người ta cần đặt vào ống Cu-lit-giơ một hiệu điện thế U AKthế nào? 9 4 (Cho điện tích của điện tử e, 6.0 C hằng số Plăng h = 6, 65.0 Js tốc độ ánh sáng 8 trong chân không c =.0 m/ s). U AK = 0 kv U AK = 0 kv U AK = 40 kv U AK = 40 kv Câu 0. Nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường nào? Gian bào và thành tế bào Tế bào chất và nhân tế bào Thành tế bào và tế bào chất Tế bào chất và gian bào Câu. Thực hiện các thí nghiệm sau: () Đốt dây sắt trong khí Clo () Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi) TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN () Cho Fe(OH) vào dung dịch HNO (loãng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch FeCl (5) Cho Fe vào dung dịch H SO 4 (loãng, dư) Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)? 4 Câu. Trong mạch dao động LC không có điện trở thuần, tồn tại một dao động điện từ tự do. Hiệu điện thế cực đại và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U 0 và I 0. Tại thời điểm

24 U0 hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là thì cường độ dòng điện qua mạch là: i I0 i I0 i I0 i I0 Câu. X là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với dung dịch H SO 4 đặc ở 70 0 C, thu được 6,7 lít (đktc) một olefin (hiệu suất 80%). Nếu cho m gam X tác dụng với HBr dư thu được 7,675 gam dẫn xuất monobrom (hiệu suất 60%). Trị số của m là:,8 7,5,5 8 Câu 4. Cho bảng số liệu về các quần thể như sau: Quần thể Kiểu gen BB Kiểu gen Bb Kiểu gen bb I 00% 0% 0% II 0% 00% 0% III 0% 0% 00% IV 50% 50% 0% Quần thể ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec là: Quần thể I và II Quần thể III và IV Quần thể II và IV Quần thể I và III Câu 5. Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự dây thuần cảm có L H ; điện trở R = 00 và hộp X. M là điểm giữa R và X. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 00 V, f = 50 Hz thì có các giá trị hiệu dụng là U AM = U MB = 00 V. Công suất tiêu thụ trên hộp X có giá trị bằng: 00,0 W 4, W 8,8 W 57,7 W Câu 6. Cho các dung dịch chứa từng chất riêng biệt: saccarozơ, glixerol, rượu etylic, fomanđehit và TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 4

25 axit axetic. Số chất phản ứng được với Cu(OH) ở nhiệt độ thường là: 5 4 Câu 7. Cho m gam Fe phản ứng với 00 ml dung dịch chứa HNO 0,06M và HSO 4 0,M thấy còn lại 4 m gam kim loại chưa tan hết. Kết quả thu được dung dịch A chứa một muối duy nhất và hỗn hợp khí NO và H. Giá trị của m là:,6 gam 4,86 gam 4,48 gam,6 gam Câu 8. Hình thái giải phẫu của cánh tay người tương đồng với: Càng của cua và ghẹ Chân của nhện và bò cạp Cánh của chuồn chuồn và ong Cánh của dơi và chim cánh cụt Câu 9. Cho kim loại Ba đến dư vào các dung dịch: NaHCO, CuSO4, (NH4)CO, AlCl, NaNO và MgCl. Số dung dịch tạo ra kết tủa là: 6 4 Câu 0. Tính chất nào dưới đây KHÔNG PHẢI tính chất của glixin? Phản ứng với dung dịch HCl Phản ứng với dung dịch NaOH Phản ứng với CH5OH/HSO4 đặc Làm quỳ tím đổi sang màu đỏ Câu. Đun nóng hỗn hợp gồm mol axit HOOC-CH-CH-COOH và mol rượu metylic với xúc tác H SO 4 đặc thu được este E và F (M F > M E) với tỷ lệ khối lượng m E : m F =,808. Biết rằng chỉ có 7% lượng rượu bị chuyển hóa thành este. Vậy khối lượng của este F là: 6,8 gam 9, gam 5,56 gam 47,5 gam Câu. Hiđrat hóa -metylpent- en (ở điều kiện nhiệt độ và xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là: TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 5

26 4-metylpentan--ol 4-metylpentan-4-ol -metylpentan--ol -metylpentan--ol Câu. Một người nhìn một vật ở đáy chậu theo phương thẳng đứng. Đổ nước vào chậu, người này 4 nhìn thấy vật dường như dịch lại gần mình 6 cm. Biết chiết suất của nước là n. Hỏi độ cao (cm) của nước trong chậu (coi chiết suất của không khí bằng ) là bao nhiêu? Câu 4. Trong số các loài động vật sau, những loài nào phát triển qua biến thái hoàn toàn? Ruồi, ong và bướm Gián, cào cào và châu chấu Gián, ruồi và châu chấu Ong, bướm và châu chấu Câu 5. Hai nguồn sóng kết hợp S và S trên mặt chất lỏng cách nhau a = 0 cm, dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có cùng bước sóng 0 cm. Xét điểm A trên mặt chất lỏng nằm trên đường thẳng vuông góc với S S tại S và cách S một khoảng d. Giá trị cực đại của d để tại A là cực đại giao thoa là: 50 cm 40 cm 0 cm 0 cm Câu 6. Cho 4 phản ứng: () Zn + H SO 4 (loãng) ZnSO 4 + H () NaOH + (NH 4) CO Na CO + NH + H O TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN () MgCl + K CO MgCO + KCl (4) 6NH + 6HO + Al(SO4) Al(OH) + (NH4)SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit bazơ là: (), () (), () (), (4) (), (4) Câu 7. Loài nho đỏ có bộ nhiễm sắc thể đơn bội bằng 9. Đột biến đa bội làm hạt có bộ nhiễm sắc thể với số lượng là 57. Thế hệ cây con từ những hạt đó sẽ: Có hoa nhưng không đậu quả 6

27 Không phát triển được Có quả nhưng không có hạt Phát triển nhưng không có hoa Câu 8. Trong số các polime sau đây: () tơ tằm; () sợi bông; () len; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6 và (7) tơ xenlulozơ axetat, loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ là: (), (), () (5), (6), (7) (), (), (6) (), (5), (7) Câu 9. Cho phản ứng hạt nhân: X X p Biết năng lượng liên kết của các hạt nhân X, X và γ lần lượt là,8 MeV;,0 MeV; 4,0 MeV. Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào. Tỏa 0, MeV Thu 0, MeV Thu 0, MeV Tỏa 0, MeV Câu 40. Kích thước của quần thể thay đổi phụ thuộc vào nhóm các nhân tố nào? Mức độ sinh sản, kích thước cá thể, mức độ nhập cư và mức độ xuất cư Mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ nhập cư và mức độ xuất cư Mức độ sinh sản, kích thước cá thể, mức độ nhập cư và tỷ lệ giới tính Mức độ nhập cư, kích thước cá thể, mức độ xuất cư và tỷ lệ giới tính PHẦN : KHOA HỌC XÃ HỘI (55 PHÚT) Câu 0. Sự gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta trong những năm qua KHÔNG dẫn đến kết quả nào sau đây? Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non Tăng nhu cầu chỗ làm việc Sức ép lớn của dân số với phát triển kinh tế - xã hội Thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh Câu 0. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các quốc gia Tây Âu gánh chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, đến năm 950, kinh tế của họ đã cơ bản phục hồi như giai đoạn trước chiến tranh là nhờ: Sự hỗ trợ vốn của Liên hợp quốc Nguồn vốn vay nặng lãi từ Hoa Kỳ Viện trợ của Hoa Kỳ trong khuôn khổ Kế hoạch Mác san Nguồn thu từ hệ thống thuộc địa Câu 0. Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 7

28 Tất cả mọi công dân Tất cả mọi người Cán bộ, công chức nhà nước Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước Câu 04. Cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nào để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ? Công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí Các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động dư thừa Các ngành công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm Công nghiệp năng lượng điện Câu 05. Nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng Tháng Tám (945) diễn ra ít đổ máu? Lực lượng cách mạng Việt Nam chưa mạnh Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam đã thua trận, đầu hàng Đồng minh Cách mạng diễn ra bằng phương pháp hòa bình Được quốc tế ủng hộ Câu 06. Yếu tố nào quyết định giá cả của hàng hóa? Hình thức của hàng hóa Giá trị sử dụng của hàng hóa Giá trị của hàng hóa Trọng lượng của hàng hóa Câu 07. Ông A là người có thu nhập cao. Hàng năm, ông chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã: Thi hành pháp luật Tuân thủ pháp luật Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật Câu 08. Sườn Đông Trường Sơn ở Trung Bộ mưa nhiều từ tháng 9 đến tháng là do nguyên nhân nào sau đây? Ảnh hưởng của hiệu ứng phơn và gió phơn Có nhiều sườn chắn gió Ảnh hưởng của gió mùa và tín phong Ảnh hưởng của gió mùa và dải hội tụ nhiệt đới Câu 09. Quá trình nào sau đây đã tạo cho đất Feralít có màu đỏ vàng? Tích tụ mạnh các chất FeO và AlO Phong hóa mạnh các loại đá mẹ Rửa trôi mạnh các chất Bazơ Khai thác và sử dụng đất quá mức của con người 8 TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

29 Câu 0. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhà nước: Quản lý xã hội bằng quy tắc đạo đức Quản lý xã hội theo huyết thống và theo vùng lãnh thổ Quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật Quản lý xã hội theo vùng lãnh thổ Câu. Sản phẩm công nghiệp nào của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới năm 004? Khí đốt Điện Dầu thô Than đá Câu. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập bởi năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing ga po, Philippin vào: Tháng 8 năm 976, tại Manila Tháng 8 năm 967, tại Băng Cốc Tháng 8 năm 967, tại Xing ga po Tháng 8 năm 976, tại Kuala Lumpur Câu. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất để bảo đảm giành và giữ độc lập cho dân tộc? Có quân đội bách chiến bách thắng Có các nhà quân sự thiên tài Sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc Được quốc tế ủng hộ Câu 4. Nhóm nước nào sau đây tham gia vào liên kết vùng Maxơ Rainơ? Italy Đức Pháp Bỉ Đức Hà Lan Bỉ Hà Lan Pháp Pháp Đức Thụy sĩ Câu 5. Vì sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam bùng nổ vào cuối năm 946? Việt Nam được nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam không thể nhân nhượng được nữa Lực lượng kháng chiến của Việt Nam đã mạnh hơn thực dân Pháp Việt Nam được các nước xã hội chủ nghĩa chi viện Câu 6. Trường Đại học X tổ chức ca nhạc dưới sân trường. Một nhóm sinh viên nam lớp A nhìn lên ban công tầng thấy một nam sinh cứ nhìn về phía mình. Cho rằng nam sinh lớp B trên tầng nhìn đểu mình, nhóm sinh viên nam lớp A cùng nhau chạy lên. Đến nơi, không còn thấy nam sinh nào ở ban công nữa. Vì không nhìn rõ ai nên nhóm sinh viên nam lớp A vào trong lớp B, nhìn tất cả các sinh viên lớp B và quát: Đứa nào lúc nãy ở ban công nhìn đểu chúng tao? Khó chịu về điều đó, lớp trưởng lớp B đứng ra nhận và quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn thế thì đã làm TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 9

30 sao? Nghĩ rằng lớp trưởng lớp B là người đã nhìn đểu mình, cả nhóm sinh viên nam lớp A cùng lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B. Hậu quả là lớp trưởng lớp B bị thương nặng. Trong nhóm sinh viên nam lớp A đánh lớp trưởng lớp B có một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm. Hỏi: Sinh viên này phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào so với các sinh viên nam khác trong nhóm đó? Như nhau Có thể khác Ngang nhau Bằng nhau Câu 7. Sông nào lớn nhất ở đồng bằng Đông Âu? Enitxây Vônga Lêna Ôbi Câu 8. Từ năm 000 đến nay, khu vực II trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta KHÔNG được chuyển biến theo hướng nào sau đây? Giảm sản xuất các mặt hàng chất lượng trung bình Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm Tăng tỉ trọng sản xuất sản phẩm cao cấp Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác Câu 9. Nhóm sản phẩm nông công nghiệp nào của Trung Quốc KHÔNG đứng ở vị trí hàng đầu thế giới? Bông Thép Thịt bò Điện Thịt lợn Xi măng Lương thực Than Câu 0. Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà. Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán ( tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán. Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hành vi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây? Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân Câu. Liên hợp quốc được thành lập sau phiên họp của đại biểu 50 nước từ ngày 5/4/945 đến 6/6/945 tại: Niu-Ooc (Hoa Kỳ) Xan Phranxico (Hoa Kỳ) TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN 0

31 Luân Đôn (Anh) Paris (Pháp) Câu. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương, hai chính sách: Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Hoa Kỳ có quan hệ với nhau. Mối quan hệ đó được thể hiện trong yếu tố nào dưới đây? Hoa Kỳ quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương Quân đội Sài Gòn là xương sống của Đông Dương hóa chiến tranh Quân đội Sài Gòn sang xâm chiếm Campuchia Quân đội Sài Gòn chiến đấu ở Lào Câu. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm nào? Năm 975 Năm 995 Năm 979 Năm 986 Câu 4. UNCLOS là chữ viết tắt của tên gọi nào dưới đây? Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông Hiến chương Liên hiệp quốc Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển Câu 5. Giải pháp nào sau đây KHÔNG được lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay? Quy hoạch mở rộng diện tích cây công nghiệp Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp Đầu tư cải tạo đất, nhập ngoại một số giống cây công nghiệp mới Đẩy mạnh chế biến sản phẩm cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu Câu 6. Chiến thắng Biên giới năm 950 của Nhân dân Việt Nam chứng tỏ rằng: Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị phá sản Quân đội nhân dân Việt Nam đã đông hơn quân Pháp Lực lượng kháng chiến đã mạnh hơn đội quân viễn chinh của thực dân Pháp Sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Câu 7. Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối thế kỷ XIX đã đưa quốc gia nào ở châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa vào đầu thế kỷ XX? Ấn Độ Nhật Bản Trung Quốc Thái Lan Câu 8. Sau Cách mạng Tháng Tám (945), lực lượng Đồng minh kéo vào Việt Nam. Quốc gia nào TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

32 dưới đây KHÔNG có quân đội đóng ở Việt Nam vào năm 946? Pháp Hoa Kỳ Anh Trung Quốc Câu 9. Hàng hóa có những thuộc tính nào dưới đây? Giá trị và giá cả sản xuất Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa Giá trị và giá trị trao đổi Giá trị sử dụng và giá cả hàng hóa Câu 0. Từ năm 990 đến nay, trong cơ cấu kinh tế theo ngành ở nước ta, nhóm ngành nào có sự chuyển dịch chậm nhất? Nhóm ngành khu vực II Nhóm ngành khu vực III Nhóm ngành khu vực I Nhóm ngành khu vực I và II Câu. Năm 979, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Cuộc chiến tranh đó xảy ra trong hoàn cảnh nào? Quốc phòng Trung Quốc đã phát triển hùng mạnh Chiến tranh lạnh đã kết thúc Sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Dương trước đó đã thất bại Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ Câu. Biện pháp nào sau đây KHÔNG PHẢI là biện pháp cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long? Chia ruộng thành nhiều ô nhỏ để cải tạo Đào kênh dẫn nước từ Sông Hậu về tưới cho vùng Tứ giác Long Xuyên và bán đảo Cà Mau Các hoạt động kinh tế hợp lý, có cơ sở khoa học của con người Mở rộng diện tích quảng canh và độc canh lúa Câu. Kháng chiến lâu dài là đặc điểm chung của hai cuộc đấu tranh chống Pháp ( ) và TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN chống Mỹ ( ). Tuy nhiên, có những chiến dịch quân đội nhân dân Việt Nam đã đánh địch với khí thế thần tốc, táo bạo. Chiến dịch đó thuộc sự kiện nào dưới đây? Chiến dịch Biên giới năm 950 Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 975 Chiến dịch tiến công năm 968 Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 954 Câu 4. Phong trào Cần Vương ( ) diễn ra khắp ba miền Trung Nam Bắc Việt Nam. Lực lượng nào lãnh đạo phong trào này?

33 Công nhân Sĩ phu yêu nước Nông dân Tư sản Câu 5. Nhóm các tỉnh nào ở nước ta trồng lúa và nuôi cá tra, cá basa nhiều nhất cả nước? Tiền Giang An Giang Hậu Giang Kiên Giang An Giang Kiên Giang Tiền Giang Hậu Giang Câu 6. Đai khí hậu cận nhiệt đới gió mùa khu vực phía Nam nước ta phân bố ở độ cao nào? 900 m và 000 m đến 600 m 000 m và 00 m đến 650 m 800 m và 900 m đến 550 m 700 m và 800 m đến 500 m Câu 7. Sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng giá trị sản phẩm đó của toàn thế giới? Tàu biển Vải, sợi Xe gắn máy Ô tô Câu 8. Ở nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử? Nguyên tắc phổ thông Nguyên tắc trực tiếp Nguyên tắc bình đẳng Nguyên tắc bỏ phiếu kín Câu 9. Pháp luật là phương tiện để nhà nước: Quản lý xã hội Bảo vệ các giai cấp Bảo vệ các công dân Quản lý công dân Câu 40. Nội dung của pháp luật được quy định bởi quan hệ nào? Quan hệ chính trị Quan hệ kinh tế Quan hệ đạo đức Quan hệ xã hội TRUNG TÂM LUYỆN THI HÀ NỘI-4 TÂY SƠN

Kinh tế học vĩ mô Bài đọc

Kinh tế học vĩ mô Bài đọc Chương tình giảng dạy kinh tế Fulbight Niên khóa 2011-2013 Mô hình 1. : cung cấp cơ sở lý thuyết tổng cầu a. Giả sử: cố định, Kinh tế đóng b. IS - cân bằng thị tường hàng hoá: I() = S() c. LM - cân bằng

Διαβάστε περισσότερα

Năm Chứng minh Y N

Năm Chứng minh Y N Về bài toán số 5 trong kì thi chọn đội tuyển toán uốc tế của Việt Nam năm 2015 Nguyễn Văn Linh Năm 2015 1 Mở đầu Trong ngày thi thứ hai của kì thi Việt Nam TST 2015 có một bài toán khá thú vị. ài toán.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ma trận A = Ký hiệu tắt A = [a ij ] m n hoặc A = (a ij ) m n

1. Ma trận A = Ký hiệu tắt A = [a ij ] m n hoặc A = (a ij ) m n Cơ sở Toán 1 Chương 2: Ma trận - Định thức GV: Phạm Việt Nga Bộ môn Toán, Khoa CNTT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Bộ môn Toán () Cơ sở Toán 1 - Chương 2 VNUA 1 / 22 Mục lục 1 Ma trận 2 Định thức 3 Ma

Διαβάστε περισσότερα

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 LẦN 1

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 LẦN 1 SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 0 LẦN THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ

Διαβάστε περισσότερα

* Môn thi: VẬT LÝ (Bảng A) * Ngày thi: 27/01/2013 * Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ:

* Môn thi: VẬT LÝ (Bảng A) * Ngày thi: 27/01/2013 * Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ: Họ và tên thí sinh:. Chữ kí giám thị Số báo danh:..... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 0 CẤP TỈNH NĂM HỌC 0-03 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Gồm 0 trang) * Môn thi: VẬT LÝ (Bảng A) * Ngày thi:

Διαβάστε περισσότερα

Môn: Toán Năm học Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi 116. (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Môn: Toán Năm học Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi 116. (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ Môn: Toán Năm học 0-0 Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm khách quan Mã đề thi (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Διαβάστε περισσότερα

MALE = 1 nếu là nam, MALE = 0 nếu là nữ. 1) Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy mẫu trên?

MALE = 1 nếu là nam, MALE = 0 nếu là nữ. 1) Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong hàm hồi quy mẫu trên? Chương 4: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ VÀ ỨNG DỤNG 1. Nghiên cứu về tuổi thọ (Y: ngày) của hai loại bóng đèn (loại A, loại B). Đặt Z = 0 nếu đó là bóng đèn loại A, Z = 1 nếu đó là bóng đèn loại B. Kết quả hồi

Διαβάστε περισσότερα

Năm Chứng minh. Cách 1. Y H b. H c. BH c BM = P M. CM = Y H b

Năm Chứng minh. Cách 1. Y H b. H c. BH c BM = P M. CM = Y H b huỗi bài toán về họ đường tròn đi qua điểm cố định Nguyễn Văn inh Năm 2015 húng ta bắt đầu từ bài toán sau. ài 1. (US TST 2012) ho tam giác. là một điểm chuyển động trên. Gọi, lần lượt là các điểm trên,

Διαβάστε περισσότερα

Năm 2017 Q 1 Q 2 P 2 P P 1

Năm 2017 Q 1 Q 2 P 2 P P 1 Dùng phép vị tự quay để giải một số bài toán liên quan đến yếu tố cố định Nguyễn Văn Linh Năm 2017 1 Mở đầu Tư tưởng của phương pháp này khá đơn giản như sau. Trong bài toán chứng minh điểm chuyển động

Διαβάστε περισσότερα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? Για να ρωτήσετε πότε έχει

Διαβάστε περισσότερα

I 2 Z I 1 Y O 2 I A O 1 T Q Z N

I 2 Z I 1 Y O 2 I A O 1 T Q Z N ài toán 6 trong kì thi chọn đội tuyển quốc gia Iran năm 2013 Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại Thương 1 Giới thiệu Trong ngày thi thứ 2 của kì thi chọn đội tuyển quốc gia Iran năm 2013 xuất hiện

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/nguyenkhachuongqv2 ĐỀ 56

https://www.facebook.com/nguyenkhachuongqv2 ĐỀ 56 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU TỔ TOÁN Câu ( điểm). Cho hàm số y = + ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 5-6 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 8 phút (không tính thời gian phát đề ) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ SỐ 16 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm)

ĐỀ SỐ 16 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) THẦY: ĐẶNG THÀNH NAM Website: wwwvtedvn ĐỀ SỐ 6 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 7 Thời gian làm bài: phút; không kể thời gian giao đề (5 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 65 Họ, tên thí sinh:trường: Điểm mong muốn:

Διαβάστε περισσότερα

Năm Pascal xem tại [2]. A B C A B C. 2 Chứng minh. chứng minh sau. Cách 1 (Jan van Yzeren).

Năm Pascal xem tại [2]. A B C A B C. 2 Chứng minh. chứng minh sau. Cách 1 (Jan van Yzeren). Định lý Pascal guyễn Văn Linh ăm 2014 1 Giới thiệu. ăm 16 tuổi, Pascal công bố một công trình toán học : Về thiết diện của đường cônic, trong đó ông đã chứng minh một định lí nổi tiếng và gọi là Định lí

Διαβάστε περισσότερα

x y y

x y y ĐÁP ÁN - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP THPT Bài Năm học 5 6- Môn: TOÁN y 4 TXĐ: D= R Sự biến thiên lim y lim y y ' 4 4 y ' 4 4 4 ( ) - - + y - + - + y + - - + Bài Hàm số đồng biến trên các khoảng

Διαβάστε περισσότερα

Nội dung. 1. Một số khái niệm. 2. Dung dịch chất điện ly. 3. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan

Nội dung. 1. Một số khái niệm. 2. Dung dịch chất điện ly. 3. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan CHƯƠNG 5: DUNG DỊCH 1 Nội dung 1. Một số khái niệm 2. Dung dịch chất điện ly 3. Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan 2 Dung dịch Là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất (chất tan & dung môi) mà thành

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ SONG SONG HỆ PHÂN BỐ (501047)

ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ SONG SONG HỆ PHÂN BỐ (501047) ĐỀ BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ SONG SONG HỆ PHÂN BỐ (501047) Lưu ý: - Sinh viên tự chọn nhóm, mỗi nhóm có 03 sinh viên. Báo cáo phải ghi rõ vai trò của từng thành viên trong dự án. - Sinh viên báo cáo trực tiếp

Διαβάστε περισσότερα

Năm 2014 B 1 A 1 C C 1. Ta có A 1, B 1, C 1 thẳng hàng khi và chỉ khi BA 1 C 1 = B 1 A 1 C.

Năm 2014 B 1 A 1 C C 1. Ta có A 1, B 1, C 1 thẳng hàng khi và chỉ khi BA 1 C 1 = B 1 A 1 C. Đường thẳng Simson- Đường thẳng Steiner của tam giác Nguyễn Văn Linh Năm 2014 1 Đường thẳng Simson Đường thẳng Simson lần đầu tiên được đặt tên bởi oncelet, tuy nhiên một số nhà hình học cho rằng nó không

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ PEN-CUP SỐ 01. Môn: Vật Lí. Câu 1. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc. Cơ năng dao động của chất điểm là.

ĐỀ PEN-CUP SỐ 01. Môn: Vật Lí. Câu 1. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc. Cơ năng dao động của chất điểm là. Hocmai.n Học chủ động - Sống tích cực ĐỀ PEN-CUP SỐ 0 Môn: Vật Lí Câu. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa ới biên độ A à tần số góc. Cơ năng dao động của chất điểm là. A. m A 4 B. m A C.

Διαβάστε περισσότερα

A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN . ĐẶT VẤN ĐỀ Hình họ hông gin là một hủ đề tương đối hó đối với họ sinh, hó ả áh tiếp ận vấn đề và ả trong tìm lời giải ài toán. Làm so để họ sinh họ hình họ hông gin dễ hiểu hơn, hoặ hí ít ũng giải đượ

Διαβάστε περισσότερα

PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA SÓNG HÀI TRONG TRẠM BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG KIỂU SVC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA SÓNG HÀI TRONG TRẠM BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG KIỂU SVC VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP --------------------------------------- VŨ THỊ VÒNG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA SÓNG HÀI TRONG TRẠM BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG KIỂU SVC

Διαβάστε περισσότερα

KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG IV

KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG IV KỸ THẬT ĐỆN HƯƠNG V MẠH ĐỆN PH HƯƠNG V : MẠH ĐỆN PH. Khái niệm chung Điện năng sử ụng trong công nghiệ ưới ạng òng điện sin ba ha vì những lý o sau: - Động cơ điện ba ha có cấu tạo đơn giản và đặc tính

Διαβάστε περισσότερα

Suy ra EA. EN = ED hay EI EJ = EN ED. Mặt khác, EID = BCD = ENM = ENJ. Suy ra EID ENJ. Ta thu được EI. EJ Suy ra EA EB = EN ED hay EA

Suy ra EA. EN = ED hay EI EJ = EN ED. Mặt khác, EID = BCD = ENM = ENJ. Suy ra EID ENJ. Ta thu được EI. EJ Suy ra EA EB = EN ED hay EA ài tập ôn đội tuyển năm 015 guyễn Văn inh Số 6 ài 1. ho tứ giác ngoại tiếp. hứng minh rằng trung trực của các cạnh,,, cắt nhau tạo thành một tứ giác ngoại tiếp. J 1 1 1 1 hứng minh. Gọi 1 1 1 1 là tứ giác

Διαβάστε περισσότερα

Sử dụngụ Minitab trong thống kê môi trường

Sử dụngụ Minitab trong thống kê môi trường Sử dụngụ Minitab trong thống kê môi trường Dương Trí Dũng I. Giới thiệu Hiện nay có nhiều phần mềm (software) thống kê trên thị trường Giá cao Excel không đủ tính năng Tinh bằng công thức chậm Có nhiều

Διαβάστε περισσότερα

có thể biểu diễn được như là một kiểu đạo hàm của một phiếm hàm năng lượng I[]

có thể biểu diễn được như là một kiểu đạo hàm của một phiếm hàm năng lượng I[] 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chúng ta đều biết: không có lý thuyết tổng quát cho phép giải mọi phương trình đạo hàm riêng; nhất là với các phương trình phi tuyến Au [ ] = 0; (1) trong đó A[] ký hiệu toán

Διαβάστε περισσότερα

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 8 phút Câu (, điểm) Cho hàm số y = + a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho b) Viết

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ 83. https://www.facebook.com/nguyenkhachuongqv2

ĐỀ 83. https://www.facebook.com/nguyenkhachuongqv2 ĐỀ 8 https://www.facebook.com/nguyenkhachuongqv GV Nguyễn Khắc Hưởng - THPT Quế Võ số - https://huongphuong.wordpress.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 016 LẦN TRƯỜNG THPT MINH

Διαβάστε περισσότερα

Bài Tập Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Bài Tập Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Câu 1: Bài Tập Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Cho văn phạm dưới đây định nghĩa cú pháp của các biểu thức luận lý bao gồm các biến luận lý a,b,, z, các phép toán luận lý not, and, và các dấu mở và đóng ngoặc tròn

Διαβάστε περισσότερα

Ngày 26 tháng 12 năm 2015

Ngày 26 tháng 12 năm 2015 Mô hình Tobit với Biến Phụ thuộc bị chặn Lê Việt Phú Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Ngày 26 tháng 12 năm 2015 1 / 19 Table of contents Khái niệm biến phụ thuộc bị chặn Hồi quy OLS với biến phụ

Διαβάστε περισσότερα

A 2 B 1 C 1 C 2 B B 2 A 1

A 2 B 1 C 1 C 2 B B 2 A 1 Sáng tạo trong hình học Nguyễn Văn Linh Sinh viên K50 TNH ĐH Ngoại thương 1 Mở đầu Hình học là một mảng rất đặc biệt trong toán học. Vẻ đẹp của phân môn này nằm trong hình vẽ mà muốn cảm nhận được chúng

Διαβάστε περισσότερα

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC NGÀY THI : 19/06/2009 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC NGÀY THI : 19/06/2009 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ TI TUYỂN SIN LỚP NĂM ỌC 9- KÁN OÀ MÔN : TOÁN NGÀY TI : 9/6/9 ĐỀ CÍN TỨC Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian giao đề) ài ( điểm) (Không dùng máy tính cầm tay) a Cho biết

Διαβάστε περισσότερα

B. chiều dài dây treo C.vĩ độ địa lý

B. chiều dài dây treo C.vĩ độ địa lý ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG QUẢNG NINH MÔN VẬT LÝ LỜI GIẢI: LẠI ĐẮC HỢP FACEBOOK: www.fb.com/laidachop Group: https://www.facebook.com/groups/dethivatly.moon/ Câu 1 [316487]: Đặt điện áp

Διαβάστε περισσότερα

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Tru cập website: hoc36net để tải tài liệu đề thi iễn phí ÀI GIẢI âu : ( điể) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 8 3 3 () 8 3 3 8 Ta có ' 8 8 9 ; ' 9 3 o ' nên phương trình () có nghiệ phân

Διαβάστε περισσότερα

O 2 I = 1 suy ra II 2 O 1 B.

O 2 I = 1 suy ra II 2 O 1 B. ài tập ôn đội tuyển năm 2014 guyễn Văn inh Số 2 ài 1. ho hai đường tròn ( 1 ) và ( 2 ) cùng tiếp xúc trong với đường tròn () lần lượt tại,. Từ kẻ hai tiếp tuyến t 1, t 2 tới ( 2 ), từ kẻ hai tiếp tuyến

Διαβάστε περισσότερα

Q B Y A P O 4 O 6 Z O 5 O 1 O 2 O 3

Q B Y A P O 4 O 6 Z O 5 O 1 O 2 O 3 ài tập ôn đội tuyển năm 2015 guyễn Văn Linh Số 8 ài 1. ho tam giác nội tiếp đường tròn () có là tâm nội tiếp. cắt () lần thứ hai tại J. Gọi ω là đường tròn tâm J và tiếp xúc với,. Hai tiếp tuyến chung

Διαβάστε περισσότερα

Batigoal_mathscope.org ñược tính theo công thức

Batigoal_mathscope.org ñược tính theo công thức SỐ PHỨC TRONG CHỨNG MINH HÌNH HỌC PHẲNG Batigoal_mathscope.org Hoangquan9@gmail.com I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. Khoảng cách giữa hai ñiểm Giả sử có số phức và biểu diễn hai ñiểm M và M trên mặt phẳng tọa

Διαβάστε περισσότερα

O C I O. I a. I b P P. 2 Chứng minh

O C I O. I a. I b P P. 2 Chứng minh ài toán rotassov và ứng dụng Nguyễn Văn Linh Năm 2017 1 Giới thiệu ài toán rotassov được phát biểu như sau. ho tam giác với là tâm đường tròn nội tiếp. Một đường tròn () bất kì đi qua và. ựng một đường

Διαβάστε περισσότερα

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn Tổ Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn Tổ Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN I. Phản ứng thể hiện tính bazơ của amin Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý về tính bazơ của amin : + Các amin đều phản ứng được với các dung dịch axit như HCl, HNO,

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1- Độ dài đoạn thẳng Ax ( ; y; z ), Bx ( ; y ; z ) thì Nếu 1 1 1 1. Một Số Công Thức Cần Nhớ AB = ( x x ) + ( y y ) + ( z z ). 1 1 1 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Διαβάστε περισσότερα

HÀM NHIỀU BIẾN Lân cận tại một điểm. 1. Định nghĩa Hàm 2 biến. Miền xác định của hàm f(x,y) là miền VD:

HÀM NHIỀU BIẾN Lân cận tại một điểm. 1. Định nghĩa Hàm 2 biến. Miền xác định của hàm f(x,y) là miền VD: . Định nghĩa Hàm biến. f : D M (, ) z= f( M) = f(, ) Miền ác định của hàm f(,) là miền VD: f : D HÀM NHIỀU BIẾN M (, ) z= f(, ) = D sao cho f(,) có nghĩa. Miền ác định của hàm f(,) là tập hợp những điểm

Διαβάστε περισσότερα

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ. đến va chạm với vật M. Gọi vv, là vận tốc của m và M ngay. đến va chạm vào nó.

HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ. đến va chạm với vật M. Gọi vv, là vận tốc của m và M ngay. đến va chạm vào nó. HOC36.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP IỄN PHÍ CHỦ ĐỀ 3. CON LẮC ĐƠN BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VA CHẠ CON LẮC ĐƠN Phương pháp giải Vật m chuyển động vận tốc v đến va chạm với vật. Gọi vv, là vận tốc của m và ngay sau

Διαβάστε περισσότερα

c) y = c) y = arctan(sin x) d) y = arctan(e x ).

c) y = c) y = arctan(sin x) d) y = arctan(e x ). Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Toán ứng dụng và Tin học ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP GIẢI TÍCH I - TỪ K6 Nhóm ngành 3 Mã số : MI 3 ) Kiểm tra giữa kỳ hệ số.3: Tự luận, 6 phút. Nội dung: Chương, chương đến hết

Διαβάστε περισσότερα

2.3. BAO BÌ KIM LOẠI. Đặc tính chung Phân loại Bao bì sắt tây Bao bì nhôm

2.3. BAO BÌ KIM LOẠI. Đặc tính chung Phân loại Bao bì sắt tây Bao bì nhôm 2.3. BAO BÌ KIM LOẠI Đặc tính chung Phân loại Bao bì sắt tây Bao bì nhôm 1 2.3.1 ĐẶC TÍNH CHUNG Ưu điểm Nhẹ, thuận lợi cho vận chuyển Đảm bảo độ kín (thân, nắp, đáy cùng loại vật liệu) Chịu nhiệt độ cao

Διαβάστε περισσότερα

KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG II

KỸ THUẬT ĐIỆN CHƯƠNG II KỸ THẬT ĐỆN HƯƠNG DÒNG ĐỆN SN Khái niệm: Dòng điện xoay chiều biến đổi theo quy luật hàm sin của thời gian là dòng điện sin. ác đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin Trị số của dòng điện, điện áp sin ở

Διαβάστε περισσότερα

5. Phương trình vi phân

5. Phương trình vi phân 5. Phương trình vi phân (Toán cao cấp 2 - Giải tích) Lê Phương Bộ môn Toán kinh tế Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Homepage: http://docgate.com/phuongle Nội dung 1 Khái niệm Phương trình vi phân Bài

Διαβάστε περισσότερα

QCVN 28:2010/BTNMT. National Technical Regulation on Health Care Wastewater

QCVN 28:2010/BTNMT. National Technical Regulation on Health Care Wastewater CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ National Technical Regulation on Health Care Wastewater HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 28:2010/BTNMT

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

Chương 12: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt

Chương 12: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt /009 Chương : Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Khái niệm chung. Chu trình lạnh dùng không khí. Chu trình lạnh dùng hơi. /009. Khái niệm chung Máy lạnh/bơmnhiệt: chuyển CÔNG thành NHIỆT NĂNG Nguồn nóng

Διαβάστε περισσότερα

Tuyển chọn Đề và đáp án : Luyện thi thử Đại Học của các trường trong nước năm 2012.

Tuyển chọn Đề và đáp án : Luyện thi thử Đại Học của các trường trong nước năm 2012. wwwliscpgetl Tuyển chọn Đề và đáp án : Luyện thi thử Đại ọc củ các trường trong nước năm ôn: ÌN Ọ KÔNG GN (lisc cắt và dán) ÌN ÓP ài ho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh, tm giác đều, tm giác vuông cân

Διαβάστε περισσότερα

Phụ thuộc hàm. và Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày. Chương 7. Nguyên tắc thiết kế. Ngữ nghĩa của các thuộc tính (1) Phụ thuộc hàm

Phụ thuộc hàm. và Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Nội dung trình bày. Chương 7. Nguyên tắc thiết kế. Ngữ nghĩa của các thuộc tính (1) Phụ thuộc hàm Nội dung trình bày hương 7 và huẩn hóa cơ sở dữ liệu Nguyên tắc thiết kế các lược đồ quan hệ.. ác dạng chuẩn. Một số thuật toán chuẩn hóa. Nguyên tắc thiết kế Ngữ nghĩa của các thuộc tính () Nhìn lại vấn

Διαβάστε περισσότερα

Câu 2. Tính lim. A B. 0. C D Câu 3. Số chỉnh hợp chập 3 của 10 phần tử bằng A. C 3 10

Câu 2. Tính lim. A B. 0. C D Câu 3. Số chỉnh hợp chập 3 của 10 phần tử bằng A. C 3 10 ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 8 MÔN TOÁN (ĐỀ SỐ ) *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn Thời gian làm bài: 9 phút (không kể thời gian

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Biên soạn :

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Chương trình đào tạo tín chỉ, từ Khóa 2011)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Chương trình đào tạo tín chỉ, từ Khóa 2011) Đề cương chi tiết Toán cao cấp 2 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc 1. Thông tin chung về môn học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC

Διαβάστε περισσότερα

Chương 1: VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA

Chương 1: VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA I. Vcto không gian Chương : VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯ BA PHA I.. Biể diễn vcto không gian cho các đại lượng ba pha Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) ba pha có ba (hay bội ố của ba) cộn dây tato bố

Διαβάστε περισσότερα

Xác định cỡ mẫu nghiên cứu

Xác định cỡ mẫu nghiên cứu VIỆN NGHIÊN CỨU Y XÃ HỘI HỌC Xác định cỡ mẫu nghiên cứu Nguyễn Trương Nam Copyright Bản quyền thuộc về tác giả và thongke.info. Khi sử dụng một phần hoặc toàn bộ bài giảng đề nghị mọi người trích dẫn:

Διαβάστε περισσότερα

M c. E M b F I. M a. Chứng minh. M b M c. trong thứ hai của (O 1 ) và (O 2 ).

M c. E M b F I. M a. Chứng minh. M b M c. trong thứ hai của (O 1 ) và (O 2 ). ài tập ôn đội tuyển năm 015 Nguyễn Văn inh Số 5 ài 1. ho tam giác nội tiếp () có + =. Đường tròn () nội tiếp tam giác tiếp xúc với,, lần lượt tại,,. Gọi b, c lần lượt là trung điểm,. b c cắt tại. hứng

Διαβάστε περισσότερα

TRANSISTOR MỐI NỐI LƯỠNG CỰC

TRANSISTOR MỐI NỐI LƯỠNG CỰC hương 4: Transistor mối nối lưỡng cực hương 4 TANSISTO MỐI NỐI LƯỠNG Ự Transistor mối nối lưỡng cực (JT) được phát minh vào năm 1948 bởi John ardeen và Walter rittain tại phòng thí nghiệm ell (ở Mỹ). Một

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Θα ήθελα να γραφτώ για. Tôi muốn đăng kí khóa học. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Xác định nguyên nhân và giải pháp hạn chế nứt ống bê tông dự ứng lực D2400mm

Xác định nguyên nhân và giải pháp hạn chế nứt ống bê tông dự ứng lực D2400mm Xác định nguyên nhân và giải pháp hạn chế nứt ống bê tông dự ứng lực D2400mm 1. Giới thiệu Ống bê tông dự ứng lực có nòng thép D2400 là sản phẩm cung cấp cho các tuyến ống cấp nước sạch. Đây là sản phẩm

Διαβάστε περισσότερα

(CH4 - PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI, SO SÁNH VÀ KIỂM ĐỊNH) Ch4 - Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định 1

(CH4 - PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI, SO SÁNH VÀ KIỂM ĐỊNH) Ch4 - Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định 1 TIN HỌC ỨNG DỤNG (CH4 - PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI, SO SÁNH VÀ KIỂM ĐỊNH) Phan Trọng Tiến BM Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ thông tin, VNUA Email: phantien84@gmail.com Website: http://timoday.edu.vn Ch4 -

Διαβάστε περισσότερα

gặp của Học viên Học viên sử dụng khái niệm tích phân để tính.

gặp của Học viên Học viên sử dụng khái niệm tích phân để tính. ĐÁP ÁN Bài 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT Tình huống dẫn nhập STT câu hỏi Nội dung câu hỏi Những ý kiến thường gặp của Học viên Kiến thức liên quan (Giải đáp cho các vấn đề) 1 Tính diện tích Hồ Gươm?

Διαβάστε περισσότερα

CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA HÌNH HỌC PHẲNG CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA HÌNH HỌC PHẲNG Nguyễn Tăng Vũ 1. Đường thẳng Euler. Bài toán 1. Trong một tam giác thì trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp cùng nằm trên một đường thẳng. (Đường thẳng

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα; Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα; Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

- Toán học Việt Nam

- Toán học Việt Nam - Toán học Việt Nam PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌ KHÔNG GIN ẰNG VETOR I. Á VÍ DỤ INH HỌ Vấn đề 1: ho hình chóp S. có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng () là điểm H thuộc

Διαβάστε περισσότερα

CHUYÊN ĐỀ I: SỰ ĐIỆN LI

CHUYÊN ĐỀ I: SỰ ĐIỆN LI CHUYÊN ĐỀ I: SỰ ĐIỆN LI DẠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ ĐIỆN LI Bài 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A.KCl rắn, khan C. CaCl 2 nóng chảy B.NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước Bài 2: Trong dung

Διαβάστε περισσότερα

có nghiệm là:. Mệnh đề nào sau đây đúng?

có nghiệm là:. Mệnh đề nào sau đây đúng? SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT MINH CHÂU (Đề có 6 trng) ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN TOÁN LẦN NĂM HỌC 7-8 MÔN TOÁN Thời gin làm bài : 9 Phút; (Đề có câu) Họ tên : Số báo dnh : Mã đề 84 Câu : Bất phương

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Công thức tính theo t = tan x 2

1.6 Công thức tính theo t = tan x 2 TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 1 Công thức lượng giác 1.1 Hệ thức cơ bản sin 2 x + cos 2 x = 1 1 + tn 2 x = 1 cos 2 x tn x = sin x cos x 1.2 Công thức cộng cot x = cos x sin x sin( ± b) = sin cos

Διαβάστε περισσότερα

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Đ/S: a) 4,1419 triệu b) 3,2523 triệu Đ/S: nên đầu tư, NPV=499,3 $

BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Đ/S: a) 4,1419 triệu b) 3,2523 triệu Đ/S: nên đầu tư, NPV=499,3 $ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 1. Trong điều kiện lãi suất 0,9% một tháng, hãy cho biết: a) Giá trị tương lai của 3 triệu đồng bạn có hôm nay sau 3 năm. b) Giá trị hiện tại của khoản tiền 5 triệu đồng bạn sẽ nhận được

Διαβάστε περισσότερα

L P I J C B D. Do GI 2 = GJ.GH nên GIH = IJG = IKJ = 90 GJB = 90 GLH. Mà GIH + GIQ = 90 nên QIG = ILG = IQG, suy ra GI = GQ hay Q (BIC).

L P I J C B D. Do GI 2 = GJ.GH nên GIH = IJG = IKJ = 90 GJB = 90 GLH. Mà GIH + GIQ = 90 nên QIG = ILG = IQG, suy ra GI = GQ hay Q (BIC). ài tập ôn đội tuyển I năm 015 Nguyễn Văn inh Số 7 ài 1. (ym). ho tam giác nội tiếp đường tròn (), ngoại tiếp đường tròn (I). G là điểm chính giữa cung không chứa. là tiếp điểm của (I) với. J là điểm nằm

Διαβάστε περισσότερα

Dao Động Cơ. T = t. f = N t. f = 1 T. x = A cos(ωt + ϕ) L = 2A. Trong thời gian t giây vật thực hiện được N dao động toàn phần.

Dao Động Cơ. T = t. f = N t. f = 1 T. x = A cos(ωt + ϕ) L = 2A. Trong thời gian t giây vật thực hiện được N dao động toàn phần. GVLê Văn Dũng - NC: Nguyễn Khuyến Bình Dương Dao Động Cơ 0946045410 (Nhắn tin) DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA rong thời gian t giây vật thực hiện được N dao động toàn phần Chu kì dao động của vật là = t N rong thời

Διαβάστε περισσότερα

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ THEO ĐỘ TIN CẬY

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ THEO ĐỘ TIN CẬY Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM Khoa Cơ Khí BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ THEO ĐỘ TIN CẬY GVHD: PGS.TS NGUYỄN HỮU LỘC HVTH: TP HCM, 5/ 011 MS Trang 1 BÀI TẬP LỚN Thanh có tiết iện ngang hình

Διαβάστε περισσότερα

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN. GV : Đinh Công Khải FETP Môn: Các Phương Pháp Định Lượng

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN. GV : Đinh Công Khải FETP Môn: Các Phương Pháp Định Lượng 1 HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN GV : Đnh Công Khả FETP Môn: Các Phương Pháp Định Lượng Knh tế lượng là gì? Knh tế lượng được quan tâm vớ vệc xác định các qu luật knh tế bằng thực nghệm (Thel, 1971) Knh tế lượng

Διαβάστε περισσότερα

(Complexometric. Chương V. Reactions & Titrations) Ts. Phạm Trần Nguyên Nguyên

(Complexometric. Chương V. Reactions & Titrations) Ts. Phạm Trần Nguyên Nguyên Chương V PHẢN ỨNG TẠO T O PHỨC C & CHUẨN N ĐỘĐ (Complexometric Reactions & Titrations) Ts. Phạm Trần Nguyên Nguyên ptnnguyen@hcmus.edu.vn 1. Phức chất vàhằng số bền 2. Phương pháp chuẩn độ phức 3. Cân

Διαβάστε περισσότερα

1. Nghiên cứu khoa học là gì?

1. Nghiên cứu khoa học là gì? Nội dung cần trình bày Bài 1: Khái niệm về NCKH và các bước viết một đề cương nghiên cứu PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt Viện YHDP và YTCC Trường ĐH Y Hà Nội 1. Nghiên cứu khoa học là gì? 2. Tại sao cán bộ y tế

Διαβάστε περισσότερα

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба - Размещение Εξετάζουμε την αγορά... Официально, проба Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU...

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU... MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU... 5 Chƣơng I: Mở đầu... 8 1.1 Tập hợp và các cấu trúc đại số... 8 1.1.1 Tập hợp và các tập con... 8 1.1.2 Tập hợp và các phép toán hai ngôi... 9 1.3 Quan hệ và quan hệ tương đương...

Διαβάστε περισσότερα

* Môn thi: HÓA HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

* Môn thi: HÓA HỌC * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh:.... Chữ ký giám thị 1: Số bá danh:........ SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 0 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 1 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 010-011 * Môn thi: HÓA HỌC * Thời gian: 180 phút (Không

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT

CHƯƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT 1 CHƯƠNG 8: NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 1.1. Kiến thức cơ bản: DẠNG 1: ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT - Dạng này là dạng ứng dụng định luật thứ nhất nhiệt động lực học để giải các bài toán về nhiêt.

Διαβάστε περισσότερα

Giáo viên: ðặng VIỆT HÙNG

Giáo viên: ðặng VIỆT HÙNG TỔNG HỢP LÍ THUYẾT MÔN VẬT LÍ PHẦN Giáo viên: ðặng VIỆT HÙNG âu 1: Một mạch L có thể thu ñược sóng ñiện từ với bước sóng λ. Muốn mạch thu ñược sóng ñiện từ có bước sóng λ/ thì phải mắc thêm với tụ một

Διαβάστε περισσότερα

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Khó học LTðH KT-: ôn Tán (Thầy Lê á Trần Phương) THỂ TÍH KHỐ HÓP (Phần 4) ðáp Á À TẬP TỰ LUYỆ Giá viên: LÊ Á TRẦ PHƯƠG ác ài tập trng tài liệu này ñược iên sạn kèm the ài giảng Thể tich khối chóp (Phần

Διαβάστε περισσότερα

Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:... SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đề có 6 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN : SINH HỌC LỚP : 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:...

Διαβάστε περισσότερα

Website : luyenthithukhoa.vn CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN

Website : luyenthithukhoa.vn CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN I KHÁI NIỆM Sự điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch

Διαβάστε περισσότερα

Chương 11 HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN ĐƠN BIẾN

Chương 11 HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN ĐƠN BIẾN Chương 11 HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN ĐƠN BIẾN Ths. Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Sau khi học xong chương này, người

Διαβάστε περισσότερα

Lecture-11. Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace

Lecture-11. Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace Lecture- 6.. Phân tích hệ thống LTI dùng biếnđổi Laplace 6.3. Sơđồ hối và thực hiện hệ thống 6.. Phân tích hệ thống LTI dùng biếnđổi Laplace 6...

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Biên soạn

Διαβάστε περισσότερα

Tính: AB = 5 ( AOB tại O) * S tp = S xq + S đáy = 2 π a 2 + πa 2 = 23 π a 2. b) V = 3 π = 1.OA. (vì SO là đường cao của SAB đều cạnh 2a)

Tính: AB = 5 ( AOB tại O) * S tp = S xq + S đáy = 2 π a 2 + πa 2 = 23 π a 2. b) V = 3 π = 1.OA. (vì SO là đường cao của SAB đều cạnh 2a) Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu ài : Trong không gin cho tm giác vuông tại có 4,. Khi quy tm giác vuông qunh cạnh góc vuông thì đường gấp khúc tạo thành một hình nón tròn xoy. b)tính thể tích củ khối nón 4 )

Διαβάστε περισσότερα

QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH:

QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH: QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 49/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Bộ

Διαβάστε περισσότερα

Vectơ và các phép toán

Vectơ và các phép toán wwwvnmathcom Bài 1 1 Các khái niệm cơ bản 11 Dẫn dắt đến khái niệm vectơ Vectơ và các phép toán Vectơ đại diện cho những đại lượng có hướng và có độ lớn ví dụ: lực, vận tốc, 1 Định nghĩa vectơ và các yếu

Διαβάστε περισσότερα

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT)

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) Chương 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) 1.1 Tính chất của êtông cốt thép : Bêtông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do hai loại vật liệu là êtông và thép có đặc trưng cơ học khác nhau cùng

Διαβάστε περισσότερα

BÀI TẬP. 1-5: Dòng phân cực thuận trong chuyển tiếp PN là 1.5mA ở 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A và m = 1, tìm điện áp phân cực thuận.

BÀI TẬP. 1-5: Dòng phân cực thuận trong chuyển tiếp PN là 1.5mA ở 27oC. Nếu Is = 2.4x10-14A và m = 1, tìm điện áp phân cực thuận. BÀI TẬP CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT BÁN DẪN 1-1: Một thanh Si có mật độ electron trong bán dẫn thuần ni = 1.5x10 16 e/m 3. Cho độ linh động của electron và lỗ trống lần lượt là n = 0.14m 2 /vs và p = 0.05m 2 /vs.

Διαβάστε περισσότερα

Dữ liệu bảng (Panel Data)

Dữ liệu bảng (Panel Data) 5/6/0 ữ lệu bảng (Panel ata) Đnh Công Khả Tháng 5/0 Nộ dung. Gớ thệu chung về dữ lệu bảng. Những lợ thế kh sử dụng dữ lệu bảng. Ước lượng mô hình hồ qu dữ lệu bảng Mô hình những ảnh hưởng cố định (FEM)

Διαβάστε περισσότερα

1.3.3 Ma trận tự tương quan Các bài toán Khái niệm Ý nghĩa So sánh hai mô hình...

1.3.3 Ma trận tự tương quan Các bài toán Khái niệm Ý nghĩa So sánh hai mô hình... BÀI TẬP ÔN THI KINH TẾ LƯỢNG Biên Soạn ThS. LÊ TRƯỜNG GIANG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 0, tháng 06, năm 016 Mục lục Trang Chương 1 Tóm tắt lý thuyết 1 1.1 Tổng quan về kinh tế lượng......................

Διαβάστε περισσότερα

Ví dụ 2 Giải phương trình 3 " + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được

Ví dụ 2 Giải phương trình 3  + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO Những ý tưởng cơ bản của phương trình vi phân đã được giải thích trong Chương 9, ở đó chúng ta đã tập trung vào phương trình cấp một. Trong chương này, chúng ta nghiên

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ SỐ 1. ĐỀ SỐ 2 Bài 1 : (3 điểm) Thu gọn các biểu thức sau : Trần Thanh Phong ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP O a a 2a

ĐỀ SỐ 1. ĐỀ SỐ 2 Bài 1 : (3 điểm) Thu gọn các biểu thức sau : Trần Thanh Phong ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP O a a 2a Trần Thanh Phong 0908 456 ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 9 ----0O0----- Bài :Thưc hiên phép tính (,5 đ) a) 75 08 b) 8 4 5 6 ĐỀ SỐ 5 c) 5 Bài : (,5 đ) a a a A = a a a : (a > 0 và a ) a a a a a) Rút gọn A b)

Διαβάστε περισσότερα

. Trong khoảng. Câu 5. Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có biểu thức

. Trong khoảng. Câu 5. Dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có biểu thức ĐỀ TI TỬ SỐ VLTT SỐ 8 ho biết hằng ố Plăng h = 6,65. - J.; tốc độ ánh áng trong chân không c =. 8 m/; độ lớn điện tích nguyên tố e =,6. -9, khối lượng electron là m e = 9,. - kg, đơn vị khối lượng nguyên

Διαβάστε περισσότερα

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT Lời nói đầu Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp, sự giao tiếp có thể hiểu là giao tiếp giữa con người với nhau, giao tiếp

Διαβάστε περισσότερα

Giáo trình hệ điều hành. Biên tập bởi: Giảng viên. Lê Khắc Nhiên Ân

Giáo trình hệ điều hành. Biên tập bởi: Giảng viên. Lê Khắc Nhiên Ân Giáo trình hệ điều hành Biên tập bởi: Giảng viên. Lê Khắc Nhiên Ân Giáo trình hệ điều hành Biên tập bởi: Giảng viên. Lê Khắc Nhiên Ân Các tác giả: Giảng viên. Trần Hạnh Nhi Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/a039fa79

Διαβάστε περισσότερα

Y i = β 1 + β 2 X 2i + + β k X ki + U i

Y i = β 1 + β 2 X 2i + + β k X ki + U i KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ http://www.fea.qnu.edu.vn HOÀNG MẠNH HÙNG BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Y i = β 1 + β 2 X 2i + + β k X ki + U i Bình Định, tháng 9/2016 51 89/176-05 Mã số HP: 1140047

Διαβάστε περισσότερα

Bài giảng Giải tích 3: Tích phân bội và Giải tích vectơ HUỲNH QUANG VŨ. Hồ Chí Minh.

Bài giảng Giải tích 3: Tích phân bội và Giải tích vectơ HUỲNH QUANG VŨ. Hồ Chí Minh. Bài giảng Giải tích 3: Tích phân bội và Giải tích vectơ HUỲNH QUANG VŨ Khoa Toán-Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. E-mail: hqvu@hcmus.edu.vn e d c f 1 b a 1 TÓM

Διαβάστε περισσότερα

BÀI TOÁN HỘP ĐEN. Câu 1(ID : 74834) Cho mạch điện như hình vẽ. u AB = 200cos100πt(V);R= 50Ω, Z C = 100Ω; Z L =

BÀI TOÁN HỘP ĐEN. Câu 1(ID : 74834) Cho mạch điện như hình vẽ. u AB = 200cos100πt(V);R= 50Ω, Z C = 100Ω; Z L = ÀI TOÁN HỘP ĐEN âu 1(ID : 74834) ho mạch đện như hình vẽ. u = cos1πt(v);= 5Ω, Z = 1Ω; Z = N >> Để xem lờ gả ch tết của từng câu, truy cập trang http://tuyensnh47.com/ và nhập mã ID câu. 1/8 ết: Ω. I =

Διαβάστε περισσότερα