Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)"

Transcript

1 Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL SERVER 2000 SingularLogic Απρίλιος 2005

2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 2 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 3 Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup )...3 Γενικές Αρχές για το BACKUP...3 Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας...4 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) ιαδικασία Backup ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» ιαδικασία Backup Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Stop - Start του SQL Server ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν ιαδικασία Attach Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Backup Restore από τον SQL Server Enterprise Manager Backup από τον SQL Server Enterprise Manager ιαδικασία για να προγραµµατίσετε πότε θα εκτελείται το Backup αυτοµατοποιηµένα (προαιρετική) Έλεγχος των αυτοµατοποιηµένων Backup που εκκρεµούν Restore από τον SQL Server Enterprise Manager

3 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) Κατά τη λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας των πολύτιµων εταιρικών δεδοµένων που υπάρχουν σ αυτά. Βασικές αιτίες γι αυτό είναι, είτε κάποιο πρόβληµα στο δίσκο ή γενικότερα στον υπολογιστή, είτε κάποιος κακός χειρισµός από το χειριστή και πολλές ακόµα. Για παράδειγµα, µετά από καταστροφή ενός Server µε τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας, ο υπολογιστής µπορεί να αντικατασταθεί, αλλά θα πρέπει να έχει ήδη ληφθεί µέριµνα και για τη διάσωση των στοιχείων που υπήρχαν σ αυτόν. Πρέπει να είναι λοιπόν βασικό µέληµα κάθε επιχείρησης που χρησιµοποιεί εφαρµογές πληροφορικής, να τηρούνται επιµελώς διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα επαναφοράς των πληροφοριών τους σε περίπτωση προβλήµατος, καθώς σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται χρονοβόρα εργασία για να εισαχθούν ξανά οι πληροφορίες αυτές στον υπολογιστή, αλλά και επειδή κάποιες φορές είναι αδύνατον να ξαναβρεθούν. Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup ) H διαδικασία αυτή έχει σκοπό τη δηµιουργία αντιγράφου των αρχείων µε τα δεδοµένα της εφαρµογής ώστε να µπορεί να γίνει επαναφορά τους σε περίπτωση προβλήµατος. Η διαδικασία γίνεται είτε αντιγράφοντας τα αρχεία σε ένα άλλο µέσο (διαφορετικοί δίσκοι του ίδιου υπολογιστή ή άλλων υπολογιστών), είτε χρησιµοποιώντας ειδικές συσκευές που χρησιµοποιούν ταινίες για την αποθήκευση αντιγράφων, είτε µε την αποθήκευση των δεδοµένων σε CD ή DVD. Έτσι µετά την αποκατάσταση του προβλήµατος µπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας αφού ανακτηθούν τα αρχεία από το µέσo στο οποίο είχατε κρατήσει το αντίγραφο ασφαλείας (backup). Γενικές Αρχές για το BACKUP Για τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η διαδικασία του Βackup πρέπει : Nα επαναλαµβάνεται συχνά ώστε τα αντίγραφα ασφαλείας να είναι πρόσφατα και να περιέχουν τις τελευταίες ενηµερώσεις που έχετε εισάγει. Να διατηρείτε πρόσφατα αντίγραφα σε περισσότερα από ένα αποθηκευτικά µέσα (π.χ. σε ένα σετ ταινιών, τη µία µέρα, σε διαφορετικό σετ την επόµενη ή χρήση διαφορετικών CD για κάθε µέρα της εβδοµάδας), ώστε αν παρουσιαστεί πρόβληµα σε ένα από αυτά να υπάρχει άλλο εναλλακτικό της προηγούµενης ηµέρας. Να διατηρείτε και παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο υπάρξει αλλοίωση στα δεδοµένα χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό ή στην περίπτωση που το τελευταίο Backup περιλαµβάνει προβληµατικά αρχεία λόγω µιας λανθασµένης ενέργειας ενός χειριστή (π.χ µια διαγραφή) η οποία πραγµατοποιήθηκε πριν το τελευταίο Βackup. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το πιο πρόσφατο από τα παλαιότερα αντίγραφα. 3

4 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό (ειδικά στην περίπτωση της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας Backup): α) Να πραγµατοποιείτε έλεγχο σε τακτά διαστήµατα, ώστε να διασφαλίζετε ότι το Backup εκτελείται χωρίς σφάλµατα και ότι παράγονται όλα τα αναµενόµενα αντίγραφα (και σύµφωνα µε τις καθορισµένες ηµεροµηνίες που έχετε δηλώσει για την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία). β) Να γίνονται περιοδικά δοκιµές ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάκτηση (Restore) των αρχείων του Backup σε άλλον υπολογιστή από εκείνον που υπάρχουν τα αρχεία που παίρνονται Backup. Να κρατάτε αντίγραφα, αν είναι δυνατό, µε περισσότερους από ένα τρόπους από αυτούς που περιγράφονται στην συνέχεια. Θα πρέπει να κάνετε λήψη αντιγράφων ασφαλείας πριν από σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα π.χ. αναβάθµιση εφαρµογής, αλλαγή Server, επεµβάσεις ύστερα από προβλήµατα στα αρχεία µε τα δεδοµένα, θα πρέπει να διατηρούνται για σηµαντικό χρονικό διάστηµα για το ενδεχόµενο να χρειαστεί να αναζητηθούν δεδοµένα από την προηγούµενη κατάσταση των αρχείων. Χρησιµοποιείτε την επιλογή «Επαλήθευση Ορθότητας» (Verify) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της εγγραφής, όταν είναι διαθέσιµη τέτοια επιλογή στην εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. Να καταγράφετε για κάθε backup την πληροφορία για την έκδοση της εφαρµογής και την ηµεροµηνία για το αντίγραφο. Να χρησιµοποιούνται καλής ποιότητας µέσα (CD, DVD, TAPES) και να τα χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών όσον αφορά τον χειρισµό, την αποθήκευση σε ασφαλές µέρος, την αντικατάστασή τους µετά από ορισµένο αριθµό χρήσεων. Να φροντίζετε να ενηµερώνετε τον προγραµµατισµό του backup ώστε να περιλαµβάνει κάθε νέο στοιχείο που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται (Νέες περιοχές εργασίας, αρχεία κλπ). Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας To πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας επιλέγεται από την κάθε επιχείρηση ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες και τον όγκο των δεδοµένων που εισάγονται ή µεταβάλλονται καθηµερινά ή σε διάφορες χρονικές στιγµές. Προτείνεται να γίνεται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται παλιότερα αντίγραφα στο τέλος κάθε εβδοµάδας και κάθε µήνα. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική τα µηνιαία backup είναι επιθυµητό να τηρούνται και εκτός εταιρίας σε ασφαλές µέρος για το ενδεχόµενο καταστροφών στο χώρο της επιχείρησης. 4

5 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τις Βάσεις της εφαρµογής (Περιοχές εργασίας) : Backup Φυσικών αρχείων ή Backup από τον Entreprise Manager του MS SQL Server ή από το utility Singular Backup Restore της εφαρµογής όπως περιγράφεται στην συνέχεια ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες. Την βάση sng$sys Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup και την sng$sys µε τους παραπάνω τρόπους προκειµένου να µην χρειαστεί σε περίπτωση επαναφοράς του server να ορίσετε ξανά τις περιγραφές των περιοχών εργασίας. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγεται νέες περιοχές εργασίας. Την βάση master Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup από τον Enterprise Manager και η master προκειµένου να µην χρειαστεί να τις κάνετε Attach σε περίπτωση επαναφοράς του server. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγετε νέες περιοχές εργασίας. Θα πρέπει να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας από τα folders που έχετε κάνει αλλαγές ή προσθήκες στο περιεχόµενό τους (είτε απευθείας είτε µέσω της εφαρµογής). Φόρµες Παραστατικών Folder : Designer Όταν γίνονται αλλαγές Reports Excel Folder : ExcelMIS Όταν γίνονται αλλαγές Φόρµες Μεταφοράς Folder : Importer exporter Όταν γίνονται αλλαγές Ρυθµίσεις POS Folder : PosFiles Όταν γίνονται αλλαγές Reports από Crystal Folder : Crystal Όταν γίνονται αλλαγές Αρχεία Singular Backup Restore Folder : BackupRestore Σε άλλο µέσο Ακόµα θα πρέπει να καταγράφονται όταν γίνονται και ρυθµίσεις στις παραµέτρους DOT MATRIX εκτυπωτών. 5

6 ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) Οι διαδικασίες όπως περιγράφονται παρακάτω είναι προσαρµοσµένες για τις ανάγκες των εφαρµογών στο Singular Control - Accountant - Λογιστικά και δεν καλύπτούν ανάγκες γενικού Backup του συστήµατος, για τις οποίες αν υπάρχουν θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον µέριµνα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Backup των περιοχών εργασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω τρόπους : 1. Χρησιµοποιώντας το «Singular Backup Restore», εργαλείο της εφαρµογής. Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι απλό στην χρήση Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα εν υπάρχουν θέµατα µετά το restore για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης Μειονεκτήµατα : Μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Χρειάζονται ενέργειες από τον χρήστη (εκκίνηση, προσθήκη νέων περιοχών) 2. Backup των αρχείων.mdf και.ldf των βάσεων των περιοχών εργασίας, µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP». Πλεονεκτήµατα : Προσφέρεται για αυτοµατοποιηµένα backup όταν ανοίγονται συχνά περιοχές εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι οι νέες περιοχές έχει ρυθµιστεί να ανοίγονται στα folders που παίρνονται backup. Είναι πρακτικός αν αποθηκευτικό µέσο που χρησιµοποιείται είναι κάποιο Tape Streamer, CD ή DVD. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για Backup και Restore Μειονεκτήµατα : Αν και είναι αποδεκτός τρόπος δεν είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft Αν υπάρχει αλλοίωση των δεδοµένων της βάσης αυτή δεν εντοπίζεται πάντα κατά την διαδικασία του backup και θα πρέπει να συνδυάζεται µε χρήση της εντολής DBCC CHKDB για τον έλεγχο των βάσεων. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. 3. Χρησιµοποιώντας τη διαδικασία Backup του Enterprise Manager του SQL Server. 6

7 Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft. Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα. Μειονεκτήµατα : Χρειάζονται περισσότερες ενέργειες από τον χρήστη για την συντήρηση της διαδικασίας και ένταξη σ αυτήν κάθε νέας βάσης. Μπορεί να είναι χρονοβόρος κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. Για την αποστολή βάσεων στην Singular ακολουθείται ο τρόπος που έχει συµφωνηθεί µε τον αρµόδιο τεχνικό της, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας παράγονται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ) στα οποία µπορεί να κρατηθούν παραπάνω από ένα αντίγραφα από διαφορετικές χρονικές στιγµές (ιστορικότητα). 7

8 1. ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) Με τη διαδικασία Backup µπορείτε να δηµιουργήσετε αρχεία Backup (ΒΚP) για µία ή περισσότερες βάσεις. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε αρχείο Backup για µία ή περισσότερες εταιρίες µιας Περιοχής Εργασίας. Τι πρέπει να γνωρίζετε : Κατά τη διάρκεια της χρήσης του θα πρέπει ο SQL Server να είναι σε κατάσταση «Started». Κατά τη διάρκεια του Backup οι χρήστες θα πρέπει να µην χρησιµοποιούν τις περιοχές εργασίας της εφαρµογής που παίρνονται Backup. Τα αρχεία Backup που έχουν αποθηκευτεί για µία Περιοχή Εργασίας δεν αντικαθίστανται από τα καινούργια που δηµιουργούνται, αλλά παραµένουν αποθηκευµένα στο folder που έχετε ορίσει. Για να µην αντιµετωπίσετε έλλειψη χώρου στο δίσκο µε τα αρχεία του Backup, θα πρέπει τακτικά να κάνετε εκκαθάριση των περιττών αρχείων. H διαδικασία µπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server ή από σταθµό εργασίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο σώζεται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα και για την µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ). 8

9 1.1 ιαδικασία Backup Για τη διαδικασία Backup επιλέξτε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα τον SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία θα καταχωρηθεί το αρχείο BKP που θα δηµιουργηθεί κατά τη διαδικασία Backup. Προτεινόµενη είναι η διαδροµή : C:\PROGRAM FILES\ELITEAPPS\SERVER\BACKUPRESTORE αλλά σας δίνεται η δυνατότητα να τη µεταβάλλετε. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων» επιλέγετε την Περιοχή Εργασίας ή τις Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να πραγµατοποιηθεί Backup. 9

10 Επιλεκτικό Backup για συγκεκριµένες εταιρίες µιας περιοχής εργασίας : Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να γίνει Backup µόνο για µία Περιοχή Εργασίας, πατήστε το πλήκτρο «Επιλογή Εταιριών», προκειµένου να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να δηµιουργηθεί αρχείο Backup (Σε αυτή την περίπτωση το αρχείο που θα δηµιουργηθεί θα περιλαµβάνει δεδοµένα µόνο για τις εταιρίες που επιλέξατε). To επιλεκτικό Backup είναι χρονοβόρο και προορίζεται για ειδικές ανάγκες µεταφοράς των δεδοµένων των εταιριών και όχι σαν κανονική διαδικασία Backup για τις εφαρµογές. Πλήρες Backup : Περιλαµβάνει στοιχεία για όλες τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας. Εάν επιλέξετε µία Περιοχή Εργασίας αλλά δεν επιλέξετε συγκεκριµένες εταιρίες της, γίνεται για αυτήν πλήρες Βackup. Πλήρες Βackup γίνεται και στην περίπτωση που επιλεγούν περισσότερες από µία Περιοχές Εργασίας. 10

11 Αποθήκευση επιλογών Επιλέγοντας «αποθήκευση Επιλογών Backup» δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου τις ρυθµίσεις κάθε φορά που εκτελείτε την εφαρµογή. Χρονοπρογραµµατισµός : Έχετε τη δυνατότητα ορίζοντας ώρα και επιλέγοντας «Ωρα Ενεργοποίησης» να ξεκινήσει η διαδικασία Backup σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή που θα επιλέξετε. Εάν αφήσετε τα παραπάνω κριτήρια επιλεγµένα, η διαδικασία Backup θα γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα κάθε µέρα την ώρα που έχετε ορίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκτελείται η εφαρµογή Singular Backup Restore. Έλεγχος βάσης πριν το Backup : Στις νέες εκδόσεις έχει προστεθεί ή δυνατότητα ελέγχου των βάσεων κατά την διαδικασία του backup προκειµένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του σε περιπτώσεις που επιχειρείται να ληφθούν backup βάσεις µε προβλήµατα. Αν παραµείνει επιλεγµένη η σχετική επιλογή εκτελείται έλεγχος πριν ξεκινήσει η διαδικασία. 11

12 Αν εντοπιστεί σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα που σας προειδοποιεί ότι αν προχωρήσετε το αρχείο backup που θα παραχθεί θα είναι ελλιπές. Ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος µπορεί να λείπουν µερικές ή και όλες η εγγραφές ενός ή περισσότερων πινάκων. Σε τέτοια περίπτωση προτείνεται να φροντίσετε άµεσα για την αποκατάσταση του προβλήµατος µε συνδροµή, αν χρειάζεται, του αρµόδιου τεχνικού της Singular. Αν παρόλα αυτά συνεχίσετε το backup θα περιλαµβάνει µόνο τα δεδοµένα που ήταν δυνατόν να εξαχθούν και στο τέλος της διαδικασίας θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα. Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Στην συνέχεια η εφαρµογή : Κάνει έλεγχο για την ακεραιότητα της βάσης, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη βάση Εξάγει στοιχεία για τη βάση, καθώς και τα δεδοµένα της. Για εξοικονόµηση χώρου στο δίσκο τα δεδοµένα συµπιέζονται Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που σας ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 12

13 Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Αν εντοπιστεί σφάλµα, ακόµα και αν δεν είναι ενεργοποιηµένος ο έλεγχος πριν την διαδικασία του Backup, θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται log αρχείο που αρχίζει µε το όνοµα της περιοχής και σας ενηµερώνει για το τον αριθµό γραµµών που έχει εξαχθεί (µόνο για το τελευταίο backup της κάθε περιοχής). 13

14 Σε περιπτώσεις προβληµατικών βάσεων η πληροφορία των συνολικών γραµµών για τους πίνακες στους οποίους υπάρχει πρόβληµα δεν είναι πάντα ακριβής. Όπως προαναφέρθηκε σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να µην είναι εφικτό να εξαχθούν καθόλου δεδοµένα για προβληµατικούς πίνακες. Πίνακας: EliteUser.GLF, Συνολικός αριθµός γραµµών: -1, Γραµµές που έχουν εξαχθεί: 0--->ΠΙΘΑΝΟ ΣΦΑΛΜΑ Συνολικός αριθµός γραµµών: -1 σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει καταµέτρηση των γραµµών για αυτό τον πίνακα. Αν το backup γίνει µε χρονοπρογραµµατισµό και διαπιστωθεί πρόβληµα σε µία από της βάσεις εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας ενώ η λήψη του backup δεν διακόπτεται. Στο τέλος παράγεται επίσης και το ενηµερωτικό backup.log που περιλαµβάνει το αποτέλεσµα για κάθε περιοχή εργασίας και θα πρέπει να το ελέγχεται σχολαστικά. 14

15 1.2 ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) Με τη διαδικασία Restore µπορείτε να επαναφέρετε τα δεδοµένα µίας Περιοχής Εργασίας είτε στην Περιοχή Εργασίας από την οποία προήλθαν, είτε να δηµιουργήσετε µε αυτά µία νέα περιοχή εργασίας µε τις εταιρίες που περιλαµβάνει το Backup. Για την εκτέλεση της εφαρµογής επιλέγετε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα του SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες θέλετε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία υπάρχει το αρχείο Backup (αρχείο BKP) από το οποίο θα γίνει Restore. Στο Directory που θα αποθηκευτεί η βάση (mdf), ορίζετε το folder στο οποίο θα δηµιουργηθεί το mdf αρχείο της βάσης για αυτή την Περιοχή Εργασίας, το οποίο θα δηµιουργηθεί από τη διαδικασία Restore. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας. Το path θα πρέπει να οριστεί µε τον τρόπο που φαίνεται στον υπολογιστή µε τον SQL Server. 15

16 Το αρχείο mdf δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο Server. (Το όνοµα του Server εµφανίζεται στο αρχείο eliteserver.ini). Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται από σταθµό εργασίας το path που θα αποθηκευτούν τα φυσικά αρχεία της βάσης περιγράφεται όπως φαίνεται τοπικά στον Server. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων από αρχεία Backup» επιλέγετε το αρχείο BKP (Backup) που θέλετε να κάνετε Restore και το οποίο βρίσκεται στη διαδροµή που ορίσατε προηγουµένως. Θα πρέπει να σηµειωθεί το εξής: Στη συγκεκριµένη επιλογή κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζεται τόσες φορές, όσα είναι τα αρχεία BKP που υπάρχουν γι αυτή στη διαδροµή που έχει καθοριστεί παραπάνω. Εδώ θα πρέπει να γίνει σωστά η επιλογή του επιθυµητού αντιγράφου. Επιλέγοντας κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα δηµιουργίας του αρχείου Backup. Μπορούν να επιλεγούν για να γίνουν Restore περισσότερα από ένα αρχεία Backup. εν µπορούν να επιλεγούν όµως περισσότερα από ένα αρχεία, που έχουν προέλθει από την ίδια βάση. Αφού επιλέξετε τις επιθυµητές περιοχές εργασίας πατήστε «OK». Όταν επιλεγεί το αρχείο βάσης που θα γίνει Restore εµφανίζεται το είδος του Backup που είχε πραγµατοποιηθεί για το αρχείο αυτό (Επιλεκτικό, µόνο για συγκεκριµένες εταιρίες της Περιοχής Εργασίας ή Πλήρες). Εάν για τη βάση που θα γίνει Restore έχει γίνει επιλεκτικό Backup, από την επιλογή Ανάλυση 16

17 Αρχείου Backup µπορείτε να δείτε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στο αρχείο Backup. εν µπορεί να γίνει Restore από backup εταιρίας µέσα σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας. Αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο η αρχική περιοχή εργασίας θα σβηστεί και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Αυτόµατη Ενηµέρωση στοιχείων της επιλεγµένης βάσης : Αν το επιλέξετε φορτώνονται από το backup και η περιγραφή που είχε η περιοχή εργασίας καθώς και η πληροφορία για ποιες εφαρµογές θα είναι ενεργή, µε βάση τα στοιχεία στην εγκατάσταση απ όπου πάρθηκε το Backup. Αφού επιλέξετε τα αρχεία backup για τις βάσεις εκείνες που επιθυµείτε να γίνει ανάκτηση από αντίγραφα ασφαλείας πατήστε τo πλήκτρο. Για κάθε αρχείο Περιοχής Εργασίας που έχετε επιλέξει, γίνεται έλεγχος αν η περιοχή εργασίας που πρόκειται να δηµιουργηθεί υπάρχει ήδη. Αν δεν βρεθεί περιοχή εργασίας µε ίδιο όνοµα µε αυτή που υπάρχει στο Backup, το σύστηµα δηµιουργεί νέα περιοχή εργασίας µε αυτό το όνοµα. Αν υπάρχει ήδη περιοχή εργασίας µε το ίδιο όνοµα µε το αρχείο Backup θα γίνει Restore στην Περιοχή Εργασίας που ήδη υπάρχει αντικαθιστώντας τα δεδοµένα της µε αυτά του αρχείου BKP. Για το λόγο αυτό, το εργαλείο ζητά επιβεβαίωση πριν την αντικατάσταση. 17

18 Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα, σ αυτή την περίπτωση το Restore να γίνει σε νέα περιοχή εργασίας. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση του ονόµατος της νέας βάσης που θα δηµιουργηθεί. Αν επιλέξετε να γίνει αντικατάσταση η υπάρχουσα περιοχή εργασίας θα αντικατασταθεί κα θα χαθούν οριστικά όλες οι εταιρίες που περιλαµβάνει. Για αυτό ζητείται από την εφαρµογή επιπλέον επιβεβαίωση. Για τον παραπάνω λόγο, εάν πραγµατοποιήσετε Restore από αρχείο στο οποίο είχε γίνει επιλεκτικό Backup (π.χ για συγκεκριµένες Εταιρίες της Περιοχής Εργασίας) σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας, θα διαγραφεί η υπάρχουσα και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Επιλέγοντας ηµιουργία νέας Βάσης δηµιουργείται Νέα Περιοχή Εργασίας της οποίας ορίζετε το όνοµα και στην οποία αντιγράφονται τα στοιχεία του αρχείου BKP. Η υπάρχουσα Περιοχή Εργασίας παραµένει ως έχει. Restore από αρχείο backup που έχει προκύψει από προβληµατική βάση Σ αυτή την περίπτωση κατά την εκκίνηση του Restore εµφανίζεται σχετικό µήνυµα που προειδοποιεί ότι τα δεδοµένα του backup µπορεί να είναι ελλιπή ή αλλοιωµένα. 18

19 Ξεκινώντας η διαδικασία του Restore : Γίνεται αποσυµπίεση των πληροφοριών του Backup ηµιουργείται η βάση ηµιουργούνται τα Objects της βάσης φορτώνονται τα δεδοµένα Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 19

20 Επιλογή χρωµατικών συνδυασµών στο εργαλείο Singular Backup-Restore : Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε το χρωµατικό συνδυασµό που επιθυµείτε, αρκεί να πατήσετε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να επιλέξετε Επιλογή Χρωµατικού Συνδυασµού. Στην οθόνη που εµφανίζεται πατάτε το πλήκτρο Επιλογή και ορίζετε τη διαδροµή όπου βρίσκονται οι χρωµατικοί συνδυασµοί (C:\Program Files\Eliteapps\Server\BackupRestore\Files). Επιλέγετε εκείνον που επιθυµείτε. Πατώντας το πλήκτρο Εφαρµογή, εφαρµόζονται στην οθόνη τα χρώµατα του συνδυασµού που διαλέξατε. Εάν σας ικανοποιεί το αποτέλεσµα, πατάτε το πλήκτρο Αποδοχή, ειδάλλως πατάτε το πλήκτρο Έξοδος. 20

21 2. ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» 2.1 ιαδικασία Backup Εντοπίστε την θέση των Φυσικών αρχείων (mdf,ndf.ldf) Σταµατήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Αντιγράψτε ή πάρτε backup τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση ή το folder που τα περιέχει Ξεκινήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Οι περιοχές εργασίας αντιπροσωπεύουν χωριστές βάσεις δεδοµένων του SQL Server και βρίσκονται σε διαφορετικά φυσικά αρχεία για κάθε βάση µε προέκταση.mdf &.ldf. Κάθε βάση έχει τουλάχιστον ένα.mdf (Primary data file) και ένα.ldf (Log file), ενώ είναι δυνατόν να έχει και.ndf (Secondary data file) ή περισσότερα από ένα.ldf. Το όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης είναι το ίδιο µε της βάσης µε κατάληξη _Data.MDF και _Log.LDF αν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν έχει οριστεί διαφορετικά. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server στο folder στο folder DATA που βρίσκεται µέσα στο folder της εφαρµογής. < ίσκος>:\program Files\EliteApps\Singular Control\DATA εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά κατά την δηµιουργία των περιοχών εργασίας. Το path των αρχείων είναι αυτό που ορίστηκε κατά τη δηµιουργία της βάσης και δεν διαφοροποιείται στη συνέχεια. Το Ακριβές path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορεί να εντοπιστεί µε τους παρακάτω τρόπους: 21

22 Από τον e- Singular Application Server Επιλέξτε από τον e- Singular Application Server εξί κλικ στην εφαρµογή ιαχείριση περιοχών εργασίας Πληροφορίες βάσης εδοµένων. 22

23 Από τον Enterprise Manager Επιλέγετε : Start Programs Microsoft SQL Server Enterprise Manager Αν κατά την είσοδο στο Enterprise Manager ζητηθεί login name και password πληκτρολογήστε : Login name : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Από τον SQL Server Enterprise Manager πατήστε δεξί κλικ στη βάση που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε «Properties». Στο παράθυρο που εµφανίζεται στις καρτέλες Data Files και Transaction Log µπορείτε να δείτε το path και το όνοµα των φυσικών αρχείων που ανήκουν στη συγκεκριµένη βάση. 23

24 Από τον Query Analyzer Εναλλακτικά τα ονόµατα και το path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορείτε να τα βρείτε εκτελώντας την SQL εντολή select filename from sysfiles ; από τον SQL Query Analyzer Start Programs Microsoft SQL Server Query Analyzer µε επιλεγµένη την βάση που σας ενδιαφέρει. 24

25 Stop - Start του SQL Server Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία Backup πρέπει όλοι οι χρήστες να βγουν από την εφαρµογή και το service του SQL Server να γίνει «Stop». Πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο Taskbar των Windows εµφανίζεται το παράθυρο του SQL Server Service Manager, από τον οποίο γίνεται διαχείριση των services του SQL Server. Αν το εικονίδιο δεν υπάρχει επιλέξτε : Start Programs Microsoft SQL Server Service Manager στο Start µενού. Πατήστε Stop για να σταµατήσει το Service. Το εικονίδιο στο taskbar θα εµφανιστεί µε την µορφή H από command line εκτελέστε : Scm -action 6 -service mssqlserver -silent 1 για Stop Στην συνέχεια πραγµατοποιείστε Backup µε τον τρόπο που επιθυµείτε τα αρχεία.mdf και.ldf αρχεία (όλα ή αυτά που αντιστοιχούν στις βάσεις που σας ενδιαφέρουν ή του folder που τα περιέχει) Μετά την ολοκλήρωση του Backup ξεκινήστε πάλι το service του SQL Server από τον SQL Server Service Manager πατώντας H από command line εκτελέστε : Scm -action 1 -service mssqlserver -silent 1 για Stop 25

26 Ανάλογη ενέργεια χρειάζεται και στο Singular Backup System αν το χρησιµοποιείται : 26

27 2.2 ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Σταµατήστε το service του SQL Server όπως και στη διαδικασία του Backup Αντικαταστήστε τα.mdf και.ldf της βάσης µε τα αντίστοιχα αρχεία από το του Backup Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαφύλαξη των αρχείων που πρόκειται να αντικατασταθούν σε άλλο σηµείο του δίσκου πριν την αντικατάσταση, για ενδεχόµενο λάθους, καθώς αυτά θα διαγραφούν οριστικά. Ξεκινήστε το service του SQL Server Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Αντιγράψτε τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση (Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας). Κάντε Attach όπως περιγράφεται στην συνέχεια Ορίστε την βάση (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server ιαδικασία Attach Αν τα αρχεία που αντιγράψατε δεν έχουν προέλθει από κάποια από τις υπάρχουσες βάσης του SQL Server του ίδιου υπολογιστή, θα πρέπει ο SQL Server να ενηµερωθεί για την ύπαρξη της βάσης κάνοντας Attach τη βάση µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : Από το utility που έχει φτιαχτεί για αυτό τον σκοπό από την Singular το attach.exe που βρίσκεται στο folder Dbinfo, κάτω από το folder που έχει εγκατασταθεί η εφαρµογή. 27

28 Εκτελέστε το attach.exe και πληκτρολογήστε: Server : Όνοµα υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server User : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Αν η σύνδεση είναι επιτυχής θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε : Database name : Το όνοµα που θα έχει η βάση. Πατώντας επιλέξτε το.mdf αρχείο που φορτώσατε από το Backup. Στο Resolve Login πληκτρολογήστε EliteUser. To EliteUser πρέπει να πληκτρολογηθεί όπως ακριβώς φαίνεται (Κεφαλαία µικρά παίζουν ρόλο). Στο τέλος πατήστε Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί οµαλά θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Έλεγχος των users της βάσης : Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στους Users της βάσης θα πρέπει να δείτε : Αν για τον EliteUser δεν υπάρχει Login Name η εφαρµογή δεν θα έχει πρόσβαση στην περιοχή εργασίας. Name dbo EliteUser Login Name sa EliteUser 28

29 Έλεγχος του owner των Tables της βάσης : Για τα Tables της βάσης θα πρέπει να είναι Owner o EliteUser. Attach βάσης από Query Analyzer Κάντε Login στον Query Analyzer σαν sa και επιλέξτε την βάση Κάντε attach όπως παρακάτω: EXEC = = = N'C:\CTLData\testdb_LOG.ldf' (testdb είναι το όνοµα της βάσης) Αν δεν υπάρχει ορισµένο το login EliteUser για τον χρήστη EliteUser της βάσης εκτελέστε: exec sp_change_users_login 'UPDATE_ONE','EliteUser','EliteUser'. Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Η εργασία είναι απαραίτητη προκειµένου να φαίνεται διαθέσιµη η Περιοχή εργασίας από την εφαρµογή κατά την σύνδεση. 29

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε. BACKUP RESTORE ΑΡΧΕΙΩΝ... 187 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΑΣΕΩΝ (BACKUP)... 188 2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (RESTORE)... 191 copyright DATA COMMUNICATION BACKUP - RESTORE Ε. BACKUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 PRISMA Win POS ιαχείριση Βάσης εδοµένων Table of Contents Foreword 5 Part I Εργασίες Βάσης 7 1 Πληροφορίες... Βάσης εδοµένων 7 2 ηµιουργία... Αντιγράφου Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online Ρυθμίσεις Σύνδεσης Για Τον Οδηγό της Ταμειακής Εγκατάσταση του οδηγού της ταμειακής μηχανής. Από το μενού των Windows εκτελείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας ιαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΠΣ-Ε /26 18-07-2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Lexicon Software POS Dynamics ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Gonou Giota 2 58100 GIANNITSA web site: www.lexiconsoftware.gr e-mail: sales@lexiconsoftware.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς το λογαριασμό ενός χρήστη. 2. Να αλλάζεις τον κωδικό πρόσβασης χρήστη. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.80

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.80 Μελίσσια, 24 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.80 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού...4 Εγκατάσταση του λογισμικού...10

Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού...4 Εγκατάσταση του λογισμικού...10 Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...............................1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού..........................4

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. [Επιλέξτε ημερομηνία] Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε. Για Windows Xp Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Συντάκτης: Κουϊρουκίδης Γεράσιμος Οδηγός Εγκατάστασης προγράμματος TestDrive του Υ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς ένα λογαριασμό, με τον οποίο θα συνδέεται ένας χρήστης στο domain. 2. Να αναζητάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης ARBITRANS Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Arbitrans Η εφαρμογή Arbitrans, που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα www.arbitrans.org, είναι συμπιεσμένη στον φάκελο «Arbitrans_V78». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατεβάσατε

Διαβάστε περισσότερα