Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)"

Transcript

1 Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL SERVER 2000 SingularLogic Απρίλιος 2005

2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 2 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 3 Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup )...3 Γενικές Αρχές για το BACKUP...3 Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας...4 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) ιαδικασία Backup ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» ιαδικασία Backup Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Stop - Start του SQL Server ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν ιαδικασία Attach Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Backup Restore από τον SQL Server Enterprise Manager Backup από τον SQL Server Enterprise Manager ιαδικασία για να προγραµµατίσετε πότε θα εκτελείται το Backup αυτοµατοποιηµένα (προαιρετική) Έλεγχος των αυτοµατοποιηµένων Backup που εκκρεµούν Restore από τον SQL Server Enterprise Manager

3 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) Κατά τη λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας των πολύτιµων εταιρικών δεδοµένων που υπάρχουν σ αυτά. Βασικές αιτίες γι αυτό είναι, είτε κάποιο πρόβληµα στο δίσκο ή γενικότερα στον υπολογιστή, είτε κάποιος κακός χειρισµός από το χειριστή και πολλές ακόµα. Για παράδειγµα, µετά από καταστροφή ενός Server µε τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας, ο υπολογιστής µπορεί να αντικατασταθεί, αλλά θα πρέπει να έχει ήδη ληφθεί µέριµνα και για τη διάσωση των στοιχείων που υπήρχαν σ αυτόν. Πρέπει να είναι λοιπόν βασικό µέληµα κάθε επιχείρησης που χρησιµοποιεί εφαρµογές πληροφορικής, να τηρούνται επιµελώς διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα επαναφοράς των πληροφοριών τους σε περίπτωση προβλήµατος, καθώς σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται χρονοβόρα εργασία για να εισαχθούν ξανά οι πληροφορίες αυτές στον υπολογιστή, αλλά και επειδή κάποιες φορές είναι αδύνατον να ξαναβρεθούν. Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup ) H διαδικασία αυτή έχει σκοπό τη δηµιουργία αντιγράφου των αρχείων µε τα δεδοµένα της εφαρµογής ώστε να µπορεί να γίνει επαναφορά τους σε περίπτωση προβλήµατος. Η διαδικασία γίνεται είτε αντιγράφοντας τα αρχεία σε ένα άλλο µέσο (διαφορετικοί δίσκοι του ίδιου υπολογιστή ή άλλων υπολογιστών), είτε χρησιµοποιώντας ειδικές συσκευές που χρησιµοποιούν ταινίες για την αποθήκευση αντιγράφων, είτε µε την αποθήκευση των δεδοµένων σε CD ή DVD. Έτσι µετά την αποκατάσταση του προβλήµατος µπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας αφού ανακτηθούν τα αρχεία από το µέσo στο οποίο είχατε κρατήσει το αντίγραφο ασφαλείας (backup). Γενικές Αρχές για το BACKUP Για τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η διαδικασία του Βackup πρέπει : Nα επαναλαµβάνεται συχνά ώστε τα αντίγραφα ασφαλείας να είναι πρόσφατα και να περιέχουν τις τελευταίες ενηµερώσεις που έχετε εισάγει. Να διατηρείτε πρόσφατα αντίγραφα σε περισσότερα από ένα αποθηκευτικά µέσα (π.χ. σε ένα σετ ταινιών, τη µία µέρα, σε διαφορετικό σετ την επόµενη ή χρήση διαφορετικών CD για κάθε µέρα της εβδοµάδας), ώστε αν παρουσιαστεί πρόβληµα σε ένα από αυτά να υπάρχει άλλο εναλλακτικό της προηγούµενης ηµέρας. Να διατηρείτε και παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο υπάρξει αλλοίωση στα δεδοµένα χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό ή στην περίπτωση που το τελευταίο Backup περιλαµβάνει προβληµατικά αρχεία λόγω µιας λανθασµένης ενέργειας ενός χειριστή (π.χ µια διαγραφή) η οποία πραγµατοποιήθηκε πριν το τελευταίο Βackup. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το πιο πρόσφατο από τα παλαιότερα αντίγραφα. 3

4 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό (ειδικά στην περίπτωση της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας Backup): α) Να πραγµατοποιείτε έλεγχο σε τακτά διαστήµατα, ώστε να διασφαλίζετε ότι το Backup εκτελείται χωρίς σφάλµατα και ότι παράγονται όλα τα αναµενόµενα αντίγραφα (και σύµφωνα µε τις καθορισµένες ηµεροµηνίες που έχετε δηλώσει για την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία). β) Να γίνονται περιοδικά δοκιµές ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάκτηση (Restore) των αρχείων του Backup σε άλλον υπολογιστή από εκείνον που υπάρχουν τα αρχεία που παίρνονται Backup. Να κρατάτε αντίγραφα, αν είναι δυνατό, µε περισσότερους από ένα τρόπους από αυτούς που περιγράφονται στην συνέχεια. Θα πρέπει να κάνετε λήψη αντιγράφων ασφαλείας πριν από σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα π.χ. αναβάθµιση εφαρµογής, αλλαγή Server, επεµβάσεις ύστερα από προβλήµατα στα αρχεία µε τα δεδοµένα, θα πρέπει να διατηρούνται για σηµαντικό χρονικό διάστηµα για το ενδεχόµενο να χρειαστεί να αναζητηθούν δεδοµένα από την προηγούµενη κατάσταση των αρχείων. Χρησιµοποιείτε την επιλογή «Επαλήθευση Ορθότητας» (Verify) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της εγγραφής, όταν είναι διαθέσιµη τέτοια επιλογή στην εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. Να καταγράφετε για κάθε backup την πληροφορία για την έκδοση της εφαρµογής και την ηµεροµηνία για το αντίγραφο. Να χρησιµοποιούνται καλής ποιότητας µέσα (CD, DVD, TAPES) και να τα χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών όσον αφορά τον χειρισµό, την αποθήκευση σε ασφαλές µέρος, την αντικατάστασή τους µετά από ορισµένο αριθµό χρήσεων. Να φροντίζετε να ενηµερώνετε τον προγραµµατισµό του backup ώστε να περιλαµβάνει κάθε νέο στοιχείο που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται (Νέες περιοχές εργασίας, αρχεία κλπ). Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας To πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας επιλέγεται από την κάθε επιχείρηση ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες και τον όγκο των δεδοµένων που εισάγονται ή µεταβάλλονται καθηµερινά ή σε διάφορες χρονικές στιγµές. Προτείνεται να γίνεται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται παλιότερα αντίγραφα στο τέλος κάθε εβδοµάδας και κάθε µήνα. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική τα µηνιαία backup είναι επιθυµητό να τηρούνται και εκτός εταιρίας σε ασφαλές µέρος για το ενδεχόµενο καταστροφών στο χώρο της επιχείρησης. 4

5 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τις Βάσεις της εφαρµογής (Περιοχές εργασίας) : Backup Φυσικών αρχείων ή Backup από τον Entreprise Manager του MS SQL Server ή από το utility Singular Backup Restore της εφαρµογής όπως περιγράφεται στην συνέχεια ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες. Την βάση sng$sys Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup και την sng$sys µε τους παραπάνω τρόπους προκειµένου να µην χρειαστεί σε περίπτωση επαναφοράς του server να ορίσετε ξανά τις περιγραφές των περιοχών εργασίας. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγεται νέες περιοχές εργασίας. Την βάση master Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup από τον Enterprise Manager και η master προκειµένου να µην χρειαστεί να τις κάνετε Attach σε περίπτωση επαναφοράς του server. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγετε νέες περιοχές εργασίας. Θα πρέπει να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας από τα folders που έχετε κάνει αλλαγές ή προσθήκες στο περιεχόµενό τους (είτε απευθείας είτε µέσω της εφαρµογής). Φόρµες Παραστατικών Folder : Designer Όταν γίνονται αλλαγές Reports Excel Folder : ExcelMIS Όταν γίνονται αλλαγές Φόρµες Μεταφοράς Folder : Importer exporter Όταν γίνονται αλλαγές Ρυθµίσεις POS Folder : PosFiles Όταν γίνονται αλλαγές Reports από Crystal Folder : Crystal Όταν γίνονται αλλαγές Αρχεία Singular Backup Restore Folder : BackupRestore Σε άλλο µέσο Ακόµα θα πρέπει να καταγράφονται όταν γίνονται και ρυθµίσεις στις παραµέτρους DOT MATRIX εκτυπωτών. 5

6 ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) Οι διαδικασίες όπως περιγράφονται παρακάτω είναι προσαρµοσµένες για τις ανάγκες των εφαρµογών στο Singular Control - Accountant - Λογιστικά και δεν καλύπτούν ανάγκες γενικού Backup του συστήµατος, για τις οποίες αν υπάρχουν θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον µέριµνα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Backup των περιοχών εργασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω τρόπους : 1. Χρησιµοποιώντας το «Singular Backup Restore», εργαλείο της εφαρµογής. Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι απλό στην χρήση Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα εν υπάρχουν θέµατα µετά το restore για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης Μειονεκτήµατα : Μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Χρειάζονται ενέργειες από τον χρήστη (εκκίνηση, προσθήκη νέων περιοχών) 2. Backup των αρχείων.mdf και.ldf των βάσεων των περιοχών εργασίας, µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP». Πλεονεκτήµατα : Προσφέρεται για αυτοµατοποιηµένα backup όταν ανοίγονται συχνά περιοχές εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι οι νέες περιοχές έχει ρυθµιστεί να ανοίγονται στα folders που παίρνονται backup. Είναι πρακτικός αν αποθηκευτικό µέσο που χρησιµοποιείται είναι κάποιο Tape Streamer, CD ή DVD. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για Backup και Restore Μειονεκτήµατα : Αν και είναι αποδεκτός τρόπος δεν είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft Αν υπάρχει αλλοίωση των δεδοµένων της βάσης αυτή δεν εντοπίζεται πάντα κατά την διαδικασία του backup και θα πρέπει να συνδυάζεται µε χρήση της εντολής DBCC CHKDB για τον έλεγχο των βάσεων. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. 3. Χρησιµοποιώντας τη διαδικασία Backup του Enterprise Manager του SQL Server. 6

7 Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft. Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα. Μειονεκτήµατα : Χρειάζονται περισσότερες ενέργειες από τον χρήστη για την συντήρηση της διαδικασίας και ένταξη σ αυτήν κάθε νέας βάσης. Μπορεί να είναι χρονοβόρος κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. Για την αποστολή βάσεων στην Singular ακολουθείται ο τρόπος που έχει συµφωνηθεί µε τον αρµόδιο τεχνικό της, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας παράγονται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ) στα οποία µπορεί να κρατηθούν παραπάνω από ένα αντίγραφα από διαφορετικές χρονικές στιγµές (ιστορικότητα). 7

8 1. ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) Με τη διαδικασία Backup µπορείτε να δηµιουργήσετε αρχεία Backup (ΒΚP) για µία ή περισσότερες βάσεις. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε αρχείο Backup για µία ή περισσότερες εταιρίες µιας Περιοχής Εργασίας. Τι πρέπει να γνωρίζετε : Κατά τη διάρκεια της χρήσης του θα πρέπει ο SQL Server να είναι σε κατάσταση «Started». Κατά τη διάρκεια του Backup οι χρήστες θα πρέπει να µην χρησιµοποιούν τις περιοχές εργασίας της εφαρµογής που παίρνονται Backup. Τα αρχεία Backup που έχουν αποθηκευτεί για µία Περιοχή Εργασίας δεν αντικαθίστανται από τα καινούργια που δηµιουργούνται, αλλά παραµένουν αποθηκευµένα στο folder που έχετε ορίσει. Για να µην αντιµετωπίσετε έλλειψη χώρου στο δίσκο µε τα αρχεία του Backup, θα πρέπει τακτικά να κάνετε εκκαθάριση των περιττών αρχείων. H διαδικασία µπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server ή από σταθµό εργασίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο σώζεται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα και για την µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ). 8

9 1.1 ιαδικασία Backup Για τη διαδικασία Backup επιλέξτε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα τον SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία θα καταχωρηθεί το αρχείο BKP που θα δηµιουργηθεί κατά τη διαδικασία Backup. Προτεινόµενη είναι η διαδροµή : C:\PROGRAM FILES\ELITEAPPS\SERVER\BACKUPRESTORE αλλά σας δίνεται η δυνατότητα να τη µεταβάλλετε. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων» επιλέγετε την Περιοχή Εργασίας ή τις Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να πραγµατοποιηθεί Backup. 9

10 Επιλεκτικό Backup για συγκεκριµένες εταιρίες µιας περιοχής εργασίας : Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να γίνει Backup µόνο για µία Περιοχή Εργασίας, πατήστε το πλήκτρο «Επιλογή Εταιριών», προκειµένου να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να δηµιουργηθεί αρχείο Backup (Σε αυτή την περίπτωση το αρχείο που θα δηµιουργηθεί θα περιλαµβάνει δεδοµένα µόνο για τις εταιρίες που επιλέξατε). To επιλεκτικό Backup είναι χρονοβόρο και προορίζεται για ειδικές ανάγκες µεταφοράς των δεδοµένων των εταιριών και όχι σαν κανονική διαδικασία Backup για τις εφαρµογές. Πλήρες Backup : Περιλαµβάνει στοιχεία για όλες τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας. Εάν επιλέξετε µία Περιοχή Εργασίας αλλά δεν επιλέξετε συγκεκριµένες εταιρίες της, γίνεται για αυτήν πλήρες Βackup. Πλήρες Βackup γίνεται και στην περίπτωση που επιλεγούν περισσότερες από µία Περιοχές Εργασίας. 10

11 Αποθήκευση επιλογών Επιλέγοντας «αποθήκευση Επιλογών Backup» δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου τις ρυθµίσεις κάθε φορά που εκτελείτε την εφαρµογή. Χρονοπρογραµµατισµός : Έχετε τη δυνατότητα ορίζοντας ώρα και επιλέγοντας «Ωρα Ενεργοποίησης» να ξεκινήσει η διαδικασία Backup σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή που θα επιλέξετε. Εάν αφήσετε τα παραπάνω κριτήρια επιλεγµένα, η διαδικασία Backup θα γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα κάθε µέρα την ώρα που έχετε ορίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκτελείται η εφαρµογή Singular Backup Restore. Έλεγχος βάσης πριν το Backup : Στις νέες εκδόσεις έχει προστεθεί ή δυνατότητα ελέγχου των βάσεων κατά την διαδικασία του backup προκειµένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του σε περιπτώσεις που επιχειρείται να ληφθούν backup βάσεις µε προβλήµατα. Αν παραµείνει επιλεγµένη η σχετική επιλογή εκτελείται έλεγχος πριν ξεκινήσει η διαδικασία. 11

12 Αν εντοπιστεί σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα που σας προειδοποιεί ότι αν προχωρήσετε το αρχείο backup που θα παραχθεί θα είναι ελλιπές. Ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος µπορεί να λείπουν µερικές ή και όλες η εγγραφές ενός ή περισσότερων πινάκων. Σε τέτοια περίπτωση προτείνεται να φροντίσετε άµεσα για την αποκατάσταση του προβλήµατος µε συνδροµή, αν χρειάζεται, του αρµόδιου τεχνικού της Singular. Αν παρόλα αυτά συνεχίσετε το backup θα περιλαµβάνει µόνο τα δεδοµένα που ήταν δυνατόν να εξαχθούν και στο τέλος της διαδικασίας θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα. Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Στην συνέχεια η εφαρµογή : Κάνει έλεγχο για την ακεραιότητα της βάσης, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη βάση Εξάγει στοιχεία για τη βάση, καθώς και τα δεδοµένα της. Για εξοικονόµηση χώρου στο δίσκο τα δεδοµένα συµπιέζονται Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που σας ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 12

13 Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Αν εντοπιστεί σφάλµα, ακόµα και αν δεν είναι ενεργοποιηµένος ο έλεγχος πριν την διαδικασία του Backup, θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται log αρχείο που αρχίζει µε το όνοµα της περιοχής και σας ενηµερώνει για το τον αριθµό γραµµών που έχει εξαχθεί (µόνο για το τελευταίο backup της κάθε περιοχής). 13

14 Σε περιπτώσεις προβληµατικών βάσεων η πληροφορία των συνολικών γραµµών για τους πίνακες στους οποίους υπάρχει πρόβληµα δεν είναι πάντα ακριβής. Όπως προαναφέρθηκε σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να µην είναι εφικτό να εξαχθούν καθόλου δεδοµένα για προβληµατικούς πίνακες. Πίνακας: EliteUser.GLF, Συνολικός αριθµός γραµµών: -1, Γραµµές που έχουν εξαχθεί: 0--->ΠΙΘΑΝΟ ΣΦΑΛΜΑ Συνολικός αριθµός γραµµών: -1 σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει καταµέτρηση των γραµµών για αυτό τον πίνακα. Αν το backup γίνει µε χρονοπρογραµµατισµό και διαπιστωθεί πρόβληµα σε µία από της βάσεις εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας ενώ η λήψη του backup δεν διακόπτεται. Στο τέλος παράγεται επίσης και το ενηµερωτικό backup.log που περιλαµβάνει το αποτέλεσµα για κάθε περιοχή εργασίας και θα πρέπει να το ελέγχεται σχολαστικά. 14

15 1.2 ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) Με τη διαδικασία Restore µπορείτε να επαναφέρετε τα δεδοµένα µίας Περιοχής Εργασίας είτε στην Περιοχή Εργασίας από την οποία προήλθαν, είτε να δηµιουργήσετε µε αυτά µία νέα περιοχή εργασίας µε τις εταιρίες που περιλαµβάνει το Backup. Για την εκτέλεση της εφαρµογής επιλέγετε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα του SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες θέλετε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία υπάρχει το αρχείο Backup (αρχείο BKP) από το οποίο θα γίνει Restore. Στο Directory που θα αποθηκευτεί η βάση (mdf), ορίζετε το folder στο οποίο θα δηµιουργηθεί το mdf αρχείο της βάσης για αυτή την Περιοχή Εργασίας, το οποίο θα δηµιουργηθεί από τη διαδικασία Restore. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας. Το path θα πρέπει να οριστεί µε τον τρόπο που φαίνεται στον υπολογιστή µε τον SQL Server. 15

16 Το αρχείο mdf δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο Server. (Το όνοµα του Server εµφανίζεται στο αρχείο eliteserver.ini). Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται από σταθµό εργασίας το path που θα αποθηκευτούν τα φυσικά αρχεία της βάσης περιγράφεται όπως φαίνεται τοπικά στον Server. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων από αρχεία Backup» επιλέγετε το αρχείο BKP (Backup) που θέλετε να κάνετε Restore και το οποίο βρίσκεται στη διαδροµή που ορίσατε προηγουµένως. Θα πρέπει να σηµειωθεί το εξής: Στη συγκεκριµένη επιλογή κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζεται τόσες φορές, όσα είναι τα αρχεία BKP που υπάρχουν γι αυτή στη διαδροµή που έχει καθοριστεί παραπάνω. Εδώ θα πρέπει να γίνει σωστά η επιλογή του επιθυµητού αντιγράφου. Επιλέγοντας κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα δηµιουργίας του αρχείου Backup. Μπορούν να επιλεγούν για να γίνουν Restore περισσότερα από ένα αρχεία Backup. εν µπορούν να επιλεγούν όµως περισσότερα από ένα αρχεία, που έχουν προέλθει από την ίδια βάση. Αφού επιλέξετε τις επιθυµητές περιοχές εργασίας πατήστε «OK». Όταν επιλεγεί το αρχείο βάσης που θα γίνει Restore εµφανίζεται το είδος του Backup που είχε πραγµατοποιηθεί για το αρχείο αυτό (Επιλεκτικό, µόνο για συγκεκριµένες εταιρίες της Περιοχής Εργασίας ή Πλήρες). Εάν για τη βάση που θα γίνει Restore έχει γίνει επιλεκτικό Backup, από την επιλογή Ανάλυση 16

17 Αρχείου Backup µπορείτε να δείτε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στο αρχείο Backup. εν µπορεί να γίνει Restore από backup εταιρίας µέσα σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας. Αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο η αρχική περιοχή εργασίας θα σβηστεί και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Αυτόµατη Ενηµέρωση στοιχείων της επιλεγµένης βάσης : Αν το επιλέξετε φορτώνονται από το backup και η περιγραφή που είχε η περιοχή εργασίας καθώς και η πληροφορία για ποιες εφαρµογές θα είναι ενεργή, µε βάση τα στοιχεία στην εγκατάσταση απ όπου πάρθηκε το Backup. Αφού επιλέξετε τα αρχεία backup για τις βάσεις εκείνες που επιθυµείτε να γίνει ανάκτηση από αντίγραφα ασφαλείας πατήστε τo πλήκτρο. Για κάθε αρχείο Περιοχής Εργασίας που έχετε επιλέξει, γίνεται έλεγχος αν η περιοχή εργασίας που πρόκειται να δηµιουργηθεί υπάρχει ήδη. Αν δεν βρεθεί περιοχή εργασίας µε ίδιο όνοµα µε αυτή που υπάρχει στο Backup, το σύστηµα δηµιουργεί νέα περιοχή εργασίας µε αυτό το όνοµα. Αν υπάρχει ήδη περιοχή εργασίας µε το ίδιο όνοµα µε το αρχείο Backup θα γίνει Restore στην Περιοχή Εργασίας που ήδη υπάρχει αντικαθιστώντας τα δεδοµένα της µε αυτά του αρχείου BKP. Για το λόγο αυτό, το εργαλείο ζητά επιβεβαίωση πριν την αντικατάσταση. 17

18 Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα, σ αυτή την περίπτωση το Restore να γίνει σε νέα περιοχή εργασίας. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση του ονόµατος της νέας βάσης που θα δηµιουργηθεί. Αν επιλέξετε να γίνει αντικατάσταση η υπάρχουσα περιοχή εργασίας θα αντικατασταθεί κα θα χαθούν οριστικά όλες οι εταιρίες που περιλαµβάνει. Για αυτό ζητείται από την εφαρµογή επιπλέον επιβεβαίωση. Για τον παραπάνω λόγο, εάν πραγµατοποιήσετε Restore από αρχείο στο οποίο είχε γίνει επιλεκτικό Backup (π.χ για συγκεκριµένες Εταιρίες της Περιοχής Εργασίας) σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας, θα διαγραφεί η υπάρχουσα και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Επιλέγοντας ηµιουργία νέας Βάσης δηµιουργείται Νέα Περιοχή Εργασίας της οποίας ορίζετε το όνοµα και στην οποία αντιγράφονται τα στοιχεία του αρχείου BKP. Η υπάρχουσα Περιοχή Εργασίας παραµένει ως έχει. Restore από αρχείο backup που έχει προκύψει από προβληµατική βάση Σ αυτή την περίπτωση κατά την εκκίνηση του Restore εµφανίζεται σχετικό µήνυµα που προειδοποιεί ότι τα δεδοµένα του backup µπορεί να είναι ελλιπή ή αλλοιωµένα. 18

19 Ξεκινώντας η διαδικασία του Restore : Γίνεται αποσυµπίεση των πληροφοριών του Backup ηµιουργείται η βάση ηµιουργούνται τα Objects της βάσης φορτώνονται τα δεδοµένα Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 19

20 Επιλογή χρωµατικών συνδυασµών στο εργαλείο Singular Backup-Restore : Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε το χρωµατικό συνδυασµό που επιθυµείτε, αρκεί να πατήσετε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να επιλέξετε Επιλογή Χρωµατικού Συνδυασµού. Στην οθόνη που εµφανίζεται πατάτε το πλήκτρο Επιλογή και ορίζετε τη διαδροµή όπου βρίσκονται οι χρωµατικοί συνδυασµοί (C:\Program Files\Eliteapps\Server\BackupRestore\Files). Επιλέγετε εκείνον που επιθυµείτε. Πατώντας το πλήκτρο Εφαρµογή, εφαρµόζονται στην οθόνη τα χρώµατα του συνδυασµού που διαλέξατε. Εάν σας ικανοποιεί το αποτέλεσµα, πατάτε το πλήκτρο Αποδοχή, ειδάλλως πατάτε το πλήκτρο Έξοδος. 20

21 2. ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» 2.1 ιαδικασία Backup Εντοπίστε την θέση των Φυσικών αρχείων (mdf,ndf.ldf) Σταµατήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Αντιγράψτε ή πάρτε backup τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση ή το folder που τα περιέχει Ξεκινήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Οι περιοχές εργασίας αντιπροσωπεύουν χωριστές βάσεις δεδοµένων του SQL Server και βρίσκονται σε διαφορετικά φυσικά αρχεία για κάθε βάση µε προέκταση.mdf &.ldf. Κάθε βάση έχει τουλάχιστον ένα.mdf (Primary data file) και ένα.ldf (Log file), ενώ είναι δυνατόν να έχει και.ndf (Secondary data file) ή περισσότερα από ένα.ldf. Το όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης είναι το ίδιο µε της βάσης µε κατάληξη _Data.MDF και _Log.LDF αν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν έχει οριστεί διαφορετικά. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server στο folder στο folder DATA που βρίσκεται µέσα στο folder της εφαρµογής. < ίσκος>:\program Files\EliteApps\Singular Control\DATA εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά κατά την δηµιουργία των περιοχών εργασίας. Το path των αρχείων είναι αυτό που ορίστηκε κατά τη δηµιουργία της βάσης και δεν διαφοροποιείται στη συνέχεια. Το Ακριβές path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορεί να εντοπιστεί µε τους παρακάτω τρόπους: 21

22 Από τον e- Singular Application Server Επιλέξτε από τον e- Singular Application Server εξί κλικ στην εφαρµογή ιαχείριση περιοχών εργασίας Πληροφορίες βάσης εδοµένων. 22

23 Από τον Enterprise Manager Επιλέγετε : Start Programs Microsoft SQL Server Enterprise Manager Αν κατά την είσοδο στο Enterprise Manager ζητηθεί login name και password πληκτρολογήστε : Login name : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Από τον SQL Server Enterprise Manager πατήστε δεξί κλικ στη βάση που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε «Properties». Στο παράθυρο που εµφανίζεται στις καρτέλες Data Files και Transaction Log µπορείτε να δείτε το path και το όνοµα των φυσικών αρχείων που ανήκουν στη συγκεκριµένη βάση. 23

24 Από τον Query Analyzer Εναλλακτικά τα ονόµατα και το path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορείτε να τα βρείτε εκτελώντας την SQL εντολή select filename from sysfiles ; από τον SQL Query Analyzer Start Programs Microsoft SQL Server Query Analyzer µε επιλεγµένη την βάση που σας ενδιαφέρει. 24

25 Stop - Start του SQL Server Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία Backup πρέπει όλοι οι χρήστες να βγουν από την εφαρµογή και το service του SQL Server να γίνει «Stop». Πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο Taskbar των Windows εµφανίζεται το παράθυρο του SQL Server Service Manager, από τον οποίο γίνεται διαχείριση των services του SQL Server. Αν το εικονίδιο δεν υπάρχει επιλέξτε : Start Programs Microsoft SQL Server Service Manager στο Start µενού. Πατήστε Stop για να σταµατήσει το Service. Το εικονίδιο στο taskbar θα εµφανιστεί µε την µορφή H από command line εκτελέστε : Scm -action 6 -service mssqlserver -silent 1 για Stop Στην συνέχεια πραγµατοποιείστε Backup µε τον τρόπο που επιθυµείτε τα αρχεία.mdf και.ldf αρχεία (όλα ή αυτά που αντιστοιχούν στις βάσεις που σας ενδιαφέρουν ή του folder που τα περιέχει) Μετά την ολοκλήρωση του Backup ξεκινήστε πάλι το service του SQL Server από τον SQL Server Service Manager πατώντας H από command line εκτελέστε : Scm -action 1 -service mssqlserver -silent 1 για Stop 25

26 Ανάλογη ενέργεια χρειάζεται και στο Singular Backup System αν το χρησιµοποιείται : 26

27 2.2 ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Σταµατήστε το service του SQL Server όπως και στη διαδικασία του Backup Αντικαταστήστε τα.mdf και.ldf της βάσης µε τα αντίστοιχα αρχεία από το του Backup Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαφύλαξη των αρχείων που πρόκειται να αντικατασταθούν σε άλλο σηµείο του δίσκου πριν την αντικατάσταση, για ενδεχόµενο λάθους, καθώς αυτά θα διαγραφούν οριστικά. Ξεκινήστε το service του SQL Server Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Αντιγράψτε τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση (Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας). Κάντε Attach όπως περιγράφεται στην συνέχεια Ορίστε την βάση (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server ιαδικασία Attach Αν τα αρχεία που αντιγράψατε δεν έχουν προέλθει από κάποια από τις υπάρχουσες βάσης του SQL Server του ίδιου υπολογιστή, θα πρέπει ο SQL Server να ενηµερωθεί για την ύπαρξη της βάσης κάνοντας Attach τη βάση µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : Από το utility που έχει φτιαχτεί για αυτό τον σκοπό από την Singular το attach.exe που βρίσκεται στο folder Dbinfo, κάτω από το folder που έχει εγκατασταθεί η εφαρµογή. 27

28 Εκτελέστε το attach.exe και πληκτρολογήστε: Server : Όνοµα υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server User : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Αν η σύνδεση είναι επιτυχής θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε : Database name : Το όνοµα που θα έχει η βάση. Πατώντας επιλέξτε το.mdf αρχείο που φορτώσατε από το Backup. Στο Resolve Login πληκτρολογήστε EliteUser. To EliteUser πρέπει να πληκτρολογηθεί όπως ακριβώς φαίνεται (Κεφαλαία µικρά παίζουν ρόλο). Στο τέλος πατήστε Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί οµαλά θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Έλεγχος των users της βάσης : Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στους Users της βάσης θα πρέπει να δείτε : Αν για τον EliteUser δεν υπάρχει Login Name η εφαρµογή δεν θα έχει πρόσβαση στην περιοχή εργασίας. Name dbo EliteUser Login Name sa EliteUser 28

29 Έλεγχος του owner των Tables της βάσης : Για τα Tables της βάσης θα πρέπει να είναι Owner o EliteUser. Attach βάσης από Query Analyzer Κάντε Login στον Query Analyzer σαν sa και επιλέξτε την βάση Κάντε attach όπως παρακάτω: EXEC = = = N'C:\CTLData\testdb_LOG.ldf' (testdb είναι το όνοµα της βάσης) Αν δεν υπάρχει ορισµένο το login EliteUser για τον χρήστη EliteUser της βάσης εκτελέστε: exec sp_change_users_login 'UPDATE_ONE','EliteUser','EliteUser'. Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Η εργασία είναι απαραίτητη προκειµένου να φαίνεται διαθέσιµη η Περιοχή εργασίας από την εφαρµογή κατά την σύνδεση. 29

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων Ηλίας Χρυσοχέρης eliaschr@cha.forthnet.gr Ιούλιος 2010 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Το παρόν κείμενο διέπεται από άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα