Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)"

Transcript

1 Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL SERVER 2000 SingularLogic Απρίλιος 2005

2 Περιεχόµενα Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 2 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup)... 3 Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup )...3 Γενικές Αρχές για το BACKUP...3 Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας...4 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) ιαδικασία Backup ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» ιαδικασία Backup Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Stop - Start του SQL Server ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν ιαδικασία Attach Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Backup Restore από τον SQL Server Enterprise Manager Backup από τον SQL Server Enterprise Manager ιαδικασία για να προγραµµατίσετε πότε θα εκτελείται το Backup αυτοµατοποιηµένα (προαιρετική) Έλεγχος των αυτοµατοποιηµένων Backup που εκκρεµούν Restore από τον SQL Server Enterprise Manager

3 Γενικές Αρχές - Πληροφορίες για τα Αντίγραφα Ασφαλείας (Backup) Κατά τη λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας των πολύτιµων εταιρικών δεδοµένων που υπάρχουν σ αυτά. Βασικές αιτίες γι αυτό είναι, είτε κάποιο πρόβληµα στο δίσκο ή γενικότερα στον υπολογιστή, είτε κάποιος κακός χειρισµός από το χειριστή και πολλές ακόµα. Για παράδειγµα, µετά από καταστροφή ενός Server µε τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας, ο υπολογιστής µπορεί να αντικατασταθεί, αλλά θα πρέπει να έχει ήδη ληφθεί µέριµνα και για τη διάσωση των στοιχείων που υπήρχαν σ αυτόν. Πρέπει να είναι λοιπόν βασικό µέληµα κάθε επιχείρησης που χρησιµοποιεί εφαρµογές πληροφορικής, να τηρούνται επιµελώς διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα επαναφοράς των πληροφοριών τους σε περίπτωση προβλήµατος, καθώς σε τέτοια περίπτωση χρειάζεται χρονοβόρα εργασία για να εισαχθούν ξανά οι πληροφορίες αυτές στον υπολογιστή, αλλά και επειδή κάποιες φορές είναι αδύνατον να ξαναβρεθούν. Λήψη Αντιγράφων Ασφαλείας ( Backup ) H διαδικασία αυτή έχει σκοπό τη δηµιουργία αντιγράφου των αρχείων µε τα δεδοµένα της εφαρµογής ώστε να µπορεί να γίνει επαναφορά τους σε περίπτωση προβλήµατος. Η διαδικασία γίνεται είτε αντιγράφοντας τα αρχεία σε ένα άλλο µέσο (διαφορετικοί δίσκοι του ίδιου υπολογιστή ή άλλων υπολογιστών), είτε χρησιµοποιώντας ειδικές συσκευές που χρησιµοποιούν ταινίες για την αποθήκευση αντιγράφων, είτε µε την αποθήκευση των δεδοµένων σε CD ή DVD. Έτσι µετά την αποκατάσταση του προβλήµατος µπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας αφού ανακτηθούν τα αρχεία από το µέσo στο οποίο είχατε κρατήσει το αντίγραφο ασφαλείας (backup). Γενικές Αρχές για το BACKUP Για τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια η διαδικασία του Βackup πρέπει : Nα επαναλαµβάνεται συχνά ώστε τα αντίγραφα ασφαλείας να είναι πρόσφατα και να περιέχουν τις τελευταίες ενηµερώσεις που έχετε εισάγει. Να διατηρείτε πρόσφατα αντίγραφα σε περισσότερα από ένα αποθηκευτικά µέσα (π.χ. σε ένα σετ ταινιών, τη µία µέρα, σε διαφορετικό σετ την επόµενη ή χρήση διαφορετικών CD για κάθε µέρα της εβδοµάδας), ώστε αν παρουσιαστεί πρόβληµα σε ένα από αυτά να υπάρχει άλλο εναλλακτικό της προηγούµενης ηµέρας. Να διατηρείτε και παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που για κάποιο λόγο υπάρξει αλλοίωση στα δεδοµένα χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό ή στην περίπτωση που το τελευταίο Backup περιλαµβάνει προβληµατικά αρχεία λόγω µιας λανθασµένης ενέργειας ενός χειριστή (π.χ µια διαγραφή) η οποία πραγµατοποιήθηκε πριν το τελευταίο Βackup. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το πιο πρόσφατο από τα παλαιότερα αντίγραφα. 3

4 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό (ειδικά στην περίπτωση της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας Backup): α) Να πραγµατοποιείτε έλεγχο σε τακτά διαστήµατα, ώστε να διασφαλίζετε ότι το Backup εκτελείται χωρίς σφάλµατα και ότι παράγονται όλα τα αναµενόµενα αντίγραφα (και σύµφωνα µε τις καθορισµένες ηµεροµηνίες που έχετε δηλώσει για την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία). β) Να γίνονται περιοδικά δοκιµές ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάκτηση (Restore) των αρχείων του Backup σε άλλον υπολογιστή από εκείνον που υπάρχουν τα αρχεία που παίρνονται Backup. Να κρατάτε αντίγραφα, αν είναι δυνατό, µε περισσότερους από ένα τρόπους από αυτούς που περιγράφονται στην συνέχεια. Θα πρέπει να κάνετε λήψη αντιγράφων ασφαλείας πριν από σηµαντικές αλλαγές στο σύστηµα π.χ. αναβάθµιση εφαρµογής, αλλαγή Server, επεµβάσεις ύστερα από προβλήµατα στα αρχεία µε τα δεδοµένα, θα πρέπει να διατηρούνται για σηµαντικό χρονικό διάστηµα για το ενδεχόµενο να χρειαστεί να αναζητηθούν δεδοµένα από την προηγούµενη κατάσταση των αρχείων. Χρησιµοποιείτε την επιλογή «Επαλήθευση Ορθότητας» (Verify) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της εγγραφής, όταν είναι διαθέσιµη τέτοια επιλογή στην εφαρµογή που χρησιµοποιείται για την λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. Να καταγράφετε για κάθε backup την πληροφορία για την έκδοση της εφαρµογής και την ηµεροµηνία για το αντίγραφο. Να χρησιµοποιούνται καλής ποιότητας µέσα (CD, DVD, TAPES) και να τα χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών όσον αφορά τον χειρισµό, την αποθήκευση σε ασφαλές µέρος, την αντικατάστασή τους µετά από ορισµένο αριθµό χρήσεων. Να φροντίζετε να ενηµερώνετε τον προγραµµατισµό του backup ώστε να περιλαµβάνει κάθε νέο στοιχείο που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται (Νέες περιοχές εργασίας, αρχεία κλπ). Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας To πόσο συχνά πρέπει να γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας επιλέγεται από την κάθε επιχείρηση ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες και τον όγκο των δεδοµένων που εισάγονται ή µεταβάλλονται καθηµερινά ή σε διάφορες χρονικές στιγµές. Προτείνεται να γίνεται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται παλιότερα αντίγραφα στο τέλος κάθε εβδοµάδας και κάθε µήνα. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική τα µηνιαία backup είναι επιθυµητό να τηρούνται και εκτός εταιρίας σε ασφαλές µέρος για το ενδεχόµενο καταστροφών στο χώρο της επιχείρησης. 4

5 Τι πρέπει να περιλαµβάνει η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τις Βάσεις της εφαρµογής (Περιοχές εργασίας) : Backup Φυσικών αρχείων ή Backup από τον Entreprise Manager του MS SQL Server ή από το utility Singular Backup Restore της εφαρµογής όπως περιγράφεται στην συνέχεια ανάλογα µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες. Την βάση sng$sys Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup και την sng$sys µε τους παραπάνω τρόπους προκειµένου να µην χρειαστεί σε περίπτωση επαναφοράς του server να ορίσετε ξανά τις περιγραφές των περιοχών εργασίας. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγεται νέες περιοχές εργασίας. Την βάση master Σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλος αριθµός βάσεων είναι σκόπιµο να παίρνετε backup από τον Enterprise Manager και η master προκειµένου να µην χρειαστεί να τις κάνετε Attach σε περίπτωση επαναφοράς του server. Το backup θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ανοίγετε νέες περιοχές εργασίας. Θα πρέπει να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας από τα folders που έχετε κάνει αλλαγές ή προσθήκες στο περιεχόµενό τους (είτε απευθείας είτε µέσω της εφαρµογής). Φόρµες Παραστατικών Folder : Designer Όταν γίνονται αλλαγές Reports Excel Folder : ExcelMIS Όταν γίνονται αλλαγές Φόρµες Μεταφοράς Folder : Importer exporter Όταν γίνονται αλλαγές Ρυθµίσεις POS Folder : PosFiles Όταν γίνονται αλλαγές Reports από Crystal Folder : Crystal Όταν γίνονται αλλαγές Αρχεία Singular Backup Restore Folder : BackupRestore Σε άλλο µέσο Ακόµα θα πρέπει να καταγράφονται όταν γίνονται και ρυθµίσεις στις παραµέτρους DOT MATRIX εκτυπωτών. 5

6 ιαδικασίες Backup για τα δεδοµένα των Περιοχών εργασίας (βάσεων της εφαρµογής του MSSQL SERVER) Οι διαδικασίες όπως περιγράφονται παρακάτω είναι προσαρµοσµένες για τις ανάγκες των εφαρµογών στο Singular Control - Accountant - Λογιστικά και δεν καλύπτούν ανάγκες γενικού Backup του συστήµατος, για τις οποίες αν υπάρχουν θα πρέπει να ληφθεί επιπλέον µέριµνα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Backup των περιοχών εργασίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω τρόπους : 1. Χρησιµοποιώντας το «Singular Backup Restore», εργαλείο της εφαρµογής. Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι απλό στην χρήση Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα εν υπάρχουν θέµατα µετά το restore για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης Μειονεκτήµατα : Μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Χρειάζονται ενέργειες από τον χρήστη (εκκίνηση, προσθήκη νέων περιοχών) 2. Backup των αρχείων.mdf και.ldf των βάσεων των περιοχών εργασίας, µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP». Πλεονεκτήµατα : Προσφέρεται για αυτοµατοποιηµένα backup όταν ανοίγονται συχνά περιοχές εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι οι νέες περιοχές έχει ρυθµιστεί να ανοίγονται στα folders που παίρνονται backup. Είναι πρακτικός αν αποθηκευτικό µέσο που χρησιµοποιείται είναι κάποιο Tape Streamer, CD ή DVD. Είναι ο γρηγορότερος τρόπος για Backup και Restore Μειονεκτήµατα : Αν και είναι αποδεκτός τρόπος δεν είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft Αν υπάρχει αλλοίωση των δεδοµένων της βάσης αυτή δεν εντοπίζεται πάντα κατά την διαδικασία του backup και θα πρέπει να συνδυάζεται µε χρήση της εντολής DBCC CHKDB για τον έλεγχο των βάσεων. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. 3. Χρησιµοποιώντας τη διαδικασία Backup του Enterprise Manager του SQL Server. 6

7 Κατά την διαδικασία του Backup εξάγονται τα απαραίτητα δεδοµένα για να γίνει η επαναδηµιουργία τις βάσης κατά το Restore (επαναφορά των δεδοµένων). Πλεονεκτήµατα : Είναι ο προτεινόµενος από την Microsoft. Κατά την διάρκειά του γίνεται έλεγχος ότι µπορούν να διαβαστούν τα δεδοµένα. Μειονεκτήµατα : Χρειάζονται περισσότερες ενέργειες από τον χρήστη για την συντήρηση της διαδικασίας και ένταξη σ αυτήν κάθε νέας βάσης. Μπορεί να είναι χρονοβόρος κατά το Backup και το Restore αν οι βάσεις είναι µεγάλες σε µέγεθος. Μετά το restore θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή σύνδεση των Login του SQL Server που χρησιµοποιούνται από τους Users της βάσης και πιθανόν να χρειαστούν ενέργειες από τον χρήστη. Για την αποστολή βάσεων στην Singular ακολουθείται ο τρόπος που έχει συµφωνηθεί µε τον αρµόδιο τεχνικό της, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας παράγονται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα για µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ) στα οποία µπορεί να κρατηθούν παραπάνω από ένα αντίγραφα από διαφορετικές χρονικές στιγµές (ιστορικότητα). 7

8 1. ιαδικασία Backup Restore µε το Εργαλείο της Εφαρµογής (Singular Back up Restore) Με τη διαδικασία Backup µπορείτε να δηµιουργήσετε αρχεία Backup (ΒΚP) για µία ή περισσότερες βάσεις. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε αρχείο Backup για µία ή περισσότερες εταιρίες µιας Περιοχής Εργασίας. Τι πρέπει να γνωρίζετε : Κατά τη διάρκεια της χρήσης του θα πρέπει ο SQL Server να είναι σε κατάσταση «Started». Κατά τη διάρκεια του Backup οι χρήστες θα πρέπει να µην χρησιµοποιούν τις περιοχές εργασίας της εφαρµογής που παίρνονται Backup. Τα αρχεία Backup που έχουν αποθηκευτεί για µία Περιοχή Εργασίας δεν αντικαθίστανται από τα καινούργια που δηµιουργούνται, αλλά παραµένουν αποθηκευµένα στο folder που έχετε ορίσει. Για να µην αντιµετωπίσετε έλλειψη χώρου στο δίσκο µε τα αρχεία του Backup, θα πρέπει τακτικά να κάνετε εκκαθάριση των περιττών αρχείων. H διαδικασία µπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server ή από σταθµό εργασίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο σώζεται σε σκληρό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα και για την µεταφορά τους και σε άλλα µάσα (CD DVD TAPES κλπ). 8

9 1.1 ιαδικασία Backup Για τη διαδικασία Backup επιλέξτε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα τον SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία θα καταχωρηθεί το αρχείο BKP που θα δηµιουργηθεί κατά τη διαδικασία Backup. Προτεινόµενη είναι η διαδροµή : C:\PROGRAM FILES\ELITEAPPS\SERVER\BACKUPRESTORE αλλά σας δίνεται η δυνατότητα να τη µεταβάλλετε. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων» επιλέγετε την Περιοχή Εργασίας ή τις Περιοχές Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να πραγµατοποιηθεί Backup. 9

10 Επιλεκτικό Backup για συγκεκριµένες εταιρίες µιας περιοχής εργασίας : Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να γίνει Backup µόνο για µία Περιοχή Εργασίας, πατήστε το πλήκτρο «Επιλογή Εταιριών», προκειµένου να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας για τις οποίες επιθυµείτε να δηµιουργηθεί αρχείο Backup (Σε αυτή την περίπτωση το αρχείο που θα δηµιουργηθεί θα περιλαµβάνει δεδοµένα µόνο για τις εταιρίες που επιλέξατε). To επιλεκτικό Backup είναι χρονοβόρο και προορίζεται για ειδικές ανάγκες µεταφοράς των δεδοµένων των εταιριών και όχι σαν κανονική διαδικασία Backup για τις εφαρµογές. Πλήρες Backup : Περιλαµβάνει στοιχεία για όλες τις εταιρίες της Περιοχής Εργασίας. Εάν επιλέξετε µία Περιοχή Εργασίας αλλά δεν επιλέξετε συγκεκριµένες εταιρίες της, γίνεται για αυτήν πλήρες Βackup. Πλήρες Βackup γίνεται και στην περίπτωση που επιλεγούν περισσότερες από µία Περιοχές Εργασίας. 10

11 Αποθήκευση επιλογών Επιλέγοντας «αποθήκευση Επιλογών Backup» δεν χρειάζεται να κάνετε εκ νέου τις ρυθµίσεις κάθε φορά που εκτελείτε την εφαρµογή. Χρονοπρογραµµατισµός : Έχετε τη δυνατότητα ορίζοντας ώρα και επιλέγοντας «Ωρα Ενεργοποίησης» να ξεκινήσει η διαδικασία Backup σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή που θα επιλέξετε. Εάν αφήσετε τα παραπάνω κριτήρια επιλεγµένα, η διαδικασία Backup θα γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα κάθε µέρα την ώρα που έχετε ορίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκτελείται η εφαρµογή Singular Backup Restore. Έλεγχος βάσης πριν το Backup : Στις νέες εκδόσεις έχει προστεθεί ή δυνατότητα ελέγχου των βάσεων κατά την διαδικασία του backup προκειµένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του σε περιπτώσεις που επιχειρείται να ληφθούν backup βάσεις µε προβλήµατα. Αν παραµείνει επιλεγµένη η σχετική επιλογή εκτελείται έλεγχος πριν ξεκινήσει η διαδικασία. 11

12 Αν εντοπιστεί σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα που σας προειδοποιεί ότι αν προχωρήσετε το αρχείο backup που θα παραχθεί θα είναι ελλιπές. Ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος µπορεί να λείπουν µερικές ή και όλες η εγγραφές ενός ή περισσότερων πινάκων. Σε τέτοια περίπτωση προτείνεται να φροντίσετε άµεσα για την αποκατάσταση του προβλήµατος µε συνδροµή, αν χρειάζεται, του αρµόδιου τεχνικού της Singular. Αν παρόλα αυτά συνεχίσετε το backup θα περιλαµβάνει µόνο τα δεδοµένα που ήταν δυνατόν να εξαχθούν και στο τέλος της διαδικασίας θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα. Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Στην συνέχεια η εφαρµογή : Κάνει έλεγχο για την ακεραιότητα της βάσης, εφόσον αυτό έχει επιλεγεί Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη βάση Εξάγει στοιχεία για τη βάση, καθώς και τα δεδοµένα της. Για εξοικονόµηση χώρου στο δίσκο τα δεδοµένα συµπιέζονται Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που σας ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 12

13 Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς σφάλµα θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Αν εντοπιστεί σφάλµα, ακόµα και αν δεν είναι ενεργοποιηµένος ο έλεγχος πριν την διαδικασία του Backup, θα εµφανιστεί προειδοποιητικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγεται log αρχείο που αρχίζει µε το όνοµα της περιοχής και σας ενηµερώνει για το τον αριθµό γραµµών που έχει εξαχθεί (µόνο για το τελευταίο backup της κάθε περιοχής). 13

14 Σε περιπτώσεις προβληµατικών βάσεων η πληροφορία των συνολικών γραµµών για τους πίνακες στους οποίους υπάρχει πρόβληµα δεν είναι πάντα ακριβής. Όπως προαναφέρθηκε σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να µην είναι εφικτό να εξαχθούν καθόλου δεδοµένα για προβληµατικούς πίνακες. Πίνακας: EliteUser.GLF, Συνολικός αριθµός γραµµών: -1, Γραµµές που έχουν εξαχθεί: 0--->ΠΙΘΑΝΟ ΣΦΑΛΜΑ Συνολικός αριθµός γραµµών: -1 σηµαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει καταµέτρηση των γραµµών για αυτό τον πίνακα. Αν το backup γίνει µε χρονοπρογραµµατισµό και διαπιστωθεί πρόβληµα σε µία από της βάσεις εµφανίζεται σχετικό µήνυµα στο τέλος της διαδικασίας ενώ η λήψη του backup δεν διακόπτεται. Στο τέλος παράγεται επίσης και το ενηµερωτικό backup.log που περιλαµβάνει το αποτέλεσµα για κάθε περιοχή εργασίας και θα πρέπει να το ελέγχεται σχολαστικά. 14

15 1.2 ιαδικασία Restore (επαναφορά από το Backup) Με τη διαδικασία Restore µπορείτε να επαναφέρετε τα δεδοµένα µίας Περιοχής Εργασίας είτε στην Περιοχή Εργασίας από την οποία προήλθαν, είτε να δηµιουργήσετε µε αυτά µία νέα περιοχή εργασίας µε τις εταιρίες που περιλαµβάνει το Backup. Για την εκτέλεση της εφαρµογής επιλέγετε : «Έναρξη Προγράµµατα Singular Control Singular Backup Restore». Αρχικά θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνοµα του SQL Server στον οποίο είναι καταχωρηµένες οι Περιοχές Εργασίας για τις οποίες θέλετε να τρέξει η διαδικασία Backup. Ακόµα πρέπει να πληκτρολογήσετε : User : sa, καθώς και το password του user sa (αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά «singular»). Στη συνέχεια στο Backup Directory θα πρέπει να οριστεί η διαδροµή (path) στην οποία υπάρχει το αρχείο Backup (αρχείο BKP) από το οποίο θα γίνει Restore. Στο Directory που θα αποθηκευτεί η βάση (mdf), ορίζετε το folder στο οποίο θα δηµιουργηθεί το mdf αρχείο της βάσης για αυτή την Περιοχή Εργασίας, το οποίο θα δηµιουργηθεί από τη διαδικασία Restore. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας. Το path θα πρέπει να οριστεί µε τον τρόπο που φαίνεται στον υπολογιστή µε τον SQL Server. 15

16 Το αρχείο mdf δεν µπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικό υπολογιστή από αυτόν στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο Server. (Το όνοµα του Server εµφανίζεται στο αρχείο eliteserver.ini). Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται από σταθµό εργασίας το path που θα αποθηκευτούν τα φυσικά αρχεία της βάσης περιγράφεται όπως φαίνεται τοπικά στον Server. Από το πλήκτρο «Επιλογή Βάσεων από αρχεία Backup» επιλέγετε το αρχείο BKP (Backup) που θέλετε να κάνετε Restore και το οποίο βρίσκεται στη διαδροµή που ορίσατε προηγουµένως. Θα πρέπει να σηµειωθεί το εξής: Στη συγκεκριµένη επιλογή κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζεται τόσες φορές, όσα είναι τα αρχεία BKP που υπάρχουν γι αυτή στη διαδροµή που έχει καθοριστεί παραπάνω. Εδώ θα πρέπει να γίνει σωστά η επιλογή του επιθυµητού αντιγράφου. Επιλέγοντας κάθε Περιοχή Εργασίας εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα δηµιουργίας του αρχείου Backup. Μπορούν να επιλεγούν για να γίνουν Restore περισσότερα από ένα αρχεία Backup. εν µπορούν να επιλεγούν όµως περισσότερα από ένα αρχεία, που έχουν προέλθει από την ίδια βάση. Αφού επιλέξετε τις επιθυµητές περιοχές εργασίας πατήστε «OK». Όταν επιλεγεί το αρχείο βάσης που θα γίνει Restore εµφανίζεται το είδος του Backup που είχε πραγµατοποιηθεί για το αρχείο αυτό (Επιλεκτικό, µόνο για συγκεκριµένες εταιρίες της Περιοχής Εργασίας ή Πλήρες). Εάν για τη βάση που θα γίνει Restore έχει γίνει επιλεκτικό Backup, από την επιλογή Ανάλυση 16

17 Αρχείου Backup µπορείτε να δείτε τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στο αρχείο Backup. εν µπορεί να γίνει Restore από backup εταιρίας µέσα σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας. Αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο η αρχική περιοχή εργασίας θα σβηστεί και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Αυτόµατη Ενηµέρωση στοιχείων της επιλεγµένης βάσης : Αν το επιλέξετε φορτώνονται από το backup και η περιγραφή που είχε η περιοχή εργασίας καθώς και η πληροφορία για ποιες εφαρµογές θα είναι ενεργή, µε βάση τα στοιχεία στην εγκατάσταση απ όπου πάρθηκε το Backup. Αφού επιλέξετε τα αρχεία backup για τις βάσεις εκείνες που επιθυµείτε να γίνει ανάκτηση από αντίγραφα ασφαλείας πατήστε τo πλήκτρο. Για κάθε αρχείο Περιοχής Εργασίας που έχετε επιλέξει, γίνεται έλεγχος αν η περιοχή εργασίας που πρόκειται να δηµιουργηθεί υπάρχει ήδη. Αν δεν βρεθεί περιοχή εργασίας µε ίδιο όνοµα µε αυτή που υπάρχει στο Backup, το σύστηµα δηµιουργεί νέα περιοχή εργασίας µε αυτό το όνοµα. Αν υπάρχει ήδη περιοχή εργασίας µε το ίδιο όνοµα µε το αρχείο Backup θα γίνει Restore στην Περιοχή Εργασίας που ήδη υπάρχει αντικαθιστώντας τα δεδοµένα της µε αυτά του αρχείου BKP. Για το λόγο αυτό, το εργαλείο ζητά επιβεβαίωση πριν την αντικατάσταση. 17

18 Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα, σ αυτή την περίπτωση το Restore να γίνει σε νέα περιοχή εργασίας. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση του ονόµατος της νέας βάσης που θα δηµιουργηθεί. Αν επιλέξετε να γίνει αντικατάσταση η υπάρχουσα περιοχή εργασίας θα αντικατασταθεί κα θα χαθούν οριστικά όλες οι εταιρίες που περιλαµβάνει. Για αυτό ζητείται από την εφαρµογή επιπλέον επιβεβαίωση. Για τον παραπάνω λόγο, εάν πραγµατοποιήσετε Restore από αρχείο στο οποίο είχε γίνει επιλεκτικό Backup (π.χ για συγκεκριµένες Εταιρίες της Περιοχής Εργασίας) σε υπάρχουσα περιοχή εργασίας, θα διαγραφεί η υπάρχουσα και στην θέση της θα υπάρχει νέα µε µόνο περιεχόµενο την εταιρία που επιχειρήσατε να κάνετε restore. Επιλέγοντας ηµιουργία νέας Βάσης δηµιουργείται Νέα Περιοχή Εργασίας της οποίας ορίζετε το όνοµα και στην οποία αντιγράφονται τα στοιχεία του αρχείου BKP. Η υπάρχουσα Περιοχή Εργασίας παραµένει ως έχει. Restore από αρχείο backup που έχει προκύψει από προβληµατική βάση Σ αυτή την περίπτωση κατά την εκκίνηση του Restore εµφανίζεται σχετικό µήνυµα που προειδοποιεί ότι τα δεδοµένα του backup µπορεί να είναι ελλιπή ή αλλοιωµένα. 18

19 Ξεκινώντας η διαδικασία του Restore : Γίνεται αποσυµπίεση των πληροφοριών του Backup ηµιουργείται η βάση ηµιουργούνται τα Objects της βάσης φορτώνονται τα δεδοµένα Στο τέλος εµφανίζεται µήνυµα που ενηµερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και για σφάλµατα που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκειά της. 19

20 Επιλογή χρωµατικών συνδυασµών στο εργαλείο Singular Backup-Restore : Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε το χρωµατικό συνδυασµό που επιθυµείτε, αρκεί να πατήσετε µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να επιλέξετε Επιλογή Χρωµατικού Συνδυασµού. Στην οθόνη που εµφανίζεται πατάτε το πλήκτρο Επιλογή και ορίζετε τη διαδροµή όπου βρίσκονται οι χρωµατικοί συνδυασµοί (C:\Program Files\Eliteapps\Server\BackupRestore\Files). Επιλέγετε εκείνον που επιθυµείτε. Πατώντας το πλήκτρο Εφαρµογή, εφαρµόζονται στην οθόνη τα χρώµατα του συνδυασµού που διαλέξατε. Εάν σας ικανοποιεί το αποτέλεσµα, πατάτε το πλήκτρο Αποδοχή, ειδάλλως πατάτε το πλήκτρο Έξοδος. 20

21 2. ιαδικασία Backup Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» 2.1 ιαδικασία Backup Εντοπίστε την θέση των Φυσικών αρχείων (mdf,ndf.ldf) Σταµατήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Αντιγράψτε ή πάρτε backup τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση ή το folder που τα περιέχει Ξεκινήστε το service του SQL Server (MSSQLSERVER) Path και όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης Οι περιοχές εργασίας αντιπροσωπεύουν χωριστές βάσεις δεδοµένων του SQL Server και βρίσκονται σε διαφορετικά φυσικά αρχεία για κάθε βάση µε προέκταση.mdf &.ldf. Κάθε βάση έχει τουλάχιστον ένα.mdf (Primary data file) και ένα.ldf (Log file), ενώ είναι δυνατόν να έχει και.ndf (Secondary data file) ή περισσότερα από ένα.ldf. Το όνοµα των φυσικών αρχείων της βάσης είναι το ίδιο µε της βάσης µε κατάληξη _Data.MDF και _Log.LDF αν για κάποιο ιδιαίτερο λόγο δεν έχει οριστεί διαφορετικά. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server στο folder στο folder DATA που βρίσκεται µέσα στο folder της εφαρµογής. < ίσκος>:\program Files\EliteApps\Singular Control\DATA εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά κατά την δηµιουργία των περιοχών εργασίας. Το path των αρχείων είναι αυτό που ορίστηκε κατά τη δηµιουργία της βάσης και δεν διαφοροποιείται στη συνέχεια. Το Ακριβές path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορεί να εντοπιστεί µε τους παρακάτω τρόπους: 21

22 Από τον e- Singular Application Server Επιλέξτε από τον e- Singular Application Server εξί κλικ στην εφαρµογή ιαχείριση περιοχών εργασίας Πληροφορίες βάσης εδοµένων. 22

23 Από τον Enterprise Manager Επιλέγετε : Start Programs Microsoft SQL Server Enterprise Manager Αν κατά την είσοδο στο Enterprise Manager ζητηθεί login name και password πληκτρολογήστε : Login name : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Από τον SQL Server Enterprise Manager πατήστε δεξί κλικ στη βάση που σας ενδιαφέρει και επιλέξτε «Properties». Στο παράθυρο που εµφανίζεται στις καρτέλες Data Files και Transaction Log µπορείτε να δείτε το path και το όνοµα των φυσικών αρχείων που ανήκουν στη συγκεκριµένη βάση. 23

24 Από τον Query Analyzer Εναλλακτικά τα ονόµατα και το path των φυσικών αρχείων µιας βάσης µπορείτε να τα βρείτε εκτελώντας την SQL εντολή select filename from sysfiles ; από τον SQL Query Analyzer Start Programs Microsoft SQL Server Query Analyzer µε επιλεγµένη την βάση που σας ενδιαφέρει. 24

25 Stop - Start του SQL Server Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία Backup πρέπει όλοι οι χρήστες να βγουν από την εφαρµογή και το service του SQL Server να γίνει «Stop». Πατώντας διπλό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στο Taskbar των Windows εµφανίζεται το παράθυρο του SQL Server Service Manager, από τον οποίο γίνεται διαχείριση των services του SQL Server. Αν το εικονίδιο δεν υπάρχει επιλέξτε : Start Programs Microsoft SQL Server Service Manager στο Start µενού. Πατήστε Stop για να σταµατήσει το Service. Το εικονίδιο στο taskbar θα εµφανιστεί µε την µορφή H από command line εκτελέστε : Scm -action 6 -service mssqlserver -silent 1 για Stop Στην συνέχεια πραγµατοποιείστε Backup µε τον τρόπο που επιθυµείτε τα αρχεία.mdf και.ldf αρχεία (όλα ή αυτά που αντιστοιχούν στις βάσεις που σας ενδιαφέρουν ή του folder που τα περιέχει) Μετά την ολοκλήρωση του Backup ξεκινήστε πάλι το service του SQL Server από τον SQL Server Service Manager πατώντας H από command line εκτελέστε : Scm -action 1 -service mssqlserver -silent 1 για Stop 25

26 Ανάλογη ενέργεια χρειάζεται και στο Singular Backup System αν το χρησιµοποιείται : 26

27 2.2 ιαδικασία Restore των αρχείων.mdf και.ldf της βάσης µε τον SQL Server σε κατάσταση «STOP» Η βάση προέρχεται από backup του ίδιου SQL Server και υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Σταµατήστε το service του SQL Server όπως και στη διαδικασία του Backup Αντικαταστήστε τα.mdf και.ldf της βάσης µε τα αντίστοιχα αρχεία από το του Backup Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαφύλαξη των αρχείων που πρόκειται να αντικατασταθούν σε άλλο σηµείο του δίσκου πριν την αντικατάσταση, για ενδεχόµενο λάθους, καθώς αυτά θα διαγραφούν οριστικά. Ξεκινήστε το service του SQL Server Η βάση προέρχεται από backup άλλον SQL Server ή δεν υπάρχει ορισµένη σ αυτόν Αντιγράψτε τα.mdf και.ldf αρχεία στην επιθυµητή θέση (Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ορίζετε εδώ το folder στο οποίο υπάρχουν και τα υπόλοιπα φυσικά αρχεία.mdf,.ldf των βάσεων των άλλων Περιοχών Εργασίας). Κάντε Attach όπως περιγράφεται στην συνέχεια Ορίστε την βάση (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server ιαδικασία Attach Αν τα αρχεία που αντιγράψατε δεν έχουν προέλθει από κάποια από τις υπάρχουσες βάσης του SQL Server του ίδιου υπολογιστή, θα πρέπει ο SQL Server να ενηµερωθεί για την ύπαρξη της βάσης κάνοντας Attach τη βάση µε έναν από τους παρακάτω τρόπους : Από το utility που έχει φτιαχτεί για αυτό τον σκοπό από την Singular το attach.exe που βρίσκεται στο folder Dbinfo, κάτω από το folder που έχει εγκατασταθεί η εφαρµογή. 27

28 Εκτελέστε το attach.exe και πληκτρολογήστε: Server : Όνοµα υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο SQL Server User : sa Password : singular ή όποιο έχετε ορίσει και πατήστε Αν η σύνδεση είναι επιτυχής θα εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε : Database name : Το όνοµα που θα έχει η βάση. Πατώντας επιλέξτε το.mdf αρχείο που φορτώσατε από το Backup. Στο Resolve Login πληκτρολογήστε EliteUser. To EliteUser πρέπει να πληκτρολογηθεί όπως ακριβώς φαίνεται (Κεφαλαία µικρά παίζουν ρόλο). Στο τέλος πατήστε Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί οµαλά θα εµφανιστεί αυτό το µήνυµα. Έλεγχος των users της βάσης : Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στους Users της βάσης θα πρέπει να δείτε : Αν για τον EliteUser δεν υπάρχει Login Name η εφαρµογή δεν θα έχει πρόσβαση στην περιοχή εργασίας. Name dbo EliteUser Login Name sa EliteUser 28

29 Έλεγχος του owner των Tables της βάσης : Για τα Tables της βάσης θα πρέπει να είναι Owner o EliteUser. Attach βάσης από Query Analyzer Κάντε Login στον Query Analyzer σαν sa και επιλέξτε την βάση Κάντε attach όπως παρακάτω: EXEC = = = N'C:\CTLData\testdb_LOG.ldf' (testdb είναι το όνοµα της βάσης) Αν δεν υπάρχει ορισµένο το login EliteUser για τον χρήστη EliteUser της βάσης εκτελέστε: exec sp_change_users_login 'UPDATE_ONE','EliteUser','EliteUser'. Ορισµός της βάσης (περιοχή εργασίας) σαν ενεργή για την εφαρµογή από τον e-singular Application Server Η εργασία είναι απαραίτητη προκειµένου να φαίνεται διαθέσιµη η Περιοχή εργασίας από την εφαρµογή κατά την σύνδεση. 29

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server Για τις ανάγκες των εφαρµογών της

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server Για τις ανάγκες των εφαρµογών της Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MS SQL Server 2014 Για τις ανάγκες των εφαρµογών της Νοέµβριος 2015 1.Γενικές Πληροφορίες Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την διαδικασία εγκατάστασης του MS SQL Server 2014 σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε. BACKUP RESTORE ΑΡΧΕΙΩΝ... 187 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΑΣΕΩΝ (BACKUP)... 188 2. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (RESTORE)... 191 copyright DATA COMMUNICATION BACKUP - RESTORE Ε. BACKUP

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά

ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά ιαδικασία εγκατάστασης - αναβάθµισης MS SQL Server 2014 Express Edition για SingularLogic Control, Accountant, Λογιστικά SingularLogic εκέµβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server 2005 Για τις ανάγκες των εφαρµογών της SingularLogic

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server 2005 Για τις ανάγκες των εφαρµογών της SingularLogic Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MS SQL Server 2005 Για τις ανάγκες των εφαρµογών της SingularLogic Ιούλιος 2007 Γενικές Πληροφορίες Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την διαδικασία εγκατάστασης του MS SQL Server

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SQL SERVER 2008 R2 Express

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SQL SERVER 2008 R2 Express ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SQL SERVER 2008 R2 Express o o o o Η εφαρμογή κατά την μετάβαση σε SQL Server 2008 Express «χάνει» το portability, δηλαδή την δυνατότητα μεταφοράς με απλή αντιγραφή του folder της

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκδοση 5.50 ΑΠΑΙΤΕΙ Convert μετά την εγκατάσταση.

Η έκδοση 5.50 ΑΠΑΙΤΕΙ Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 10 Δεκεμβρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.50 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.50 της εφαρμογής Academia Financials Γενική Λογιστική παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control rel 3.59 SingularLogic Accountant rel 3.59 SingularLogic Λογιστικά rel 3.59 SingularLogic Λογιστικά / ήλωση Εισοδήµατος rel 9.07 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc EdoorLock Programmer Α. Λίγα λόγια. Το EdoorLock Programmer χρησιμοποιείται για την διαχείριση και τον προγραμματισμό του EdoorLock Electronic Lock. Το EdoorLock Electronic Lock είναι μια συσκευή Access

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Academia Financials ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ copyright DATA COMMUNICATION 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ... 1 2.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μηνιαίων Αναφορών Αλιευτικής Δραστηριότητας Για Σκάφη Κάτω των 10 μέτρων

Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μηνιαίων Αναφορών Αλιευτικής Δραστηριότητας Για Σκάφη Κάτω των 10 μέτρων Οδηγίες χρήσεως ηλεκτρονικής καταγραφής μηνιαίων αναφορών αλιευτικής δραστηριότητας Σελίδα: 1 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση Σαρωτή...3 Αλλαγή 1η - Ρύθμιση του Driver της συσκευής...4 Αλλαγή 2η Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων

2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων 2. Εισαγωγή Δεδομένων σε Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Μετά τον μετασχηματισμό των δεδομένων με τη χρήση του Excel, τα δεδομένα θα εισαχθούν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (Microsoft SQL Sever 2005) ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Σύνδεσης Ταμειακών Μηχανών Online Ρυθμίσεις Σύνδεσης Για Τον Οδηγό της Ταμειακής Εγκατάσταση του οδηγού της ταμειακής μηχανής. Από το μενού των Windows εκτελείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014.

Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το. Outlook. Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Outlook Τομέας Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ087 10/03/ 2014 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Point Of Sale ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 PRISMA Win POS ιαχείριση Βάσης εδοµένων Table of Contents Foreword 5 Part I Εργασίες Βάσης 7 1 Πληροφορίες... Βάσης εδοµένων 7 2 ηµιουργία... Αντιγράφου Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012

Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική. Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.70 του Academia Financials Γενική Λογιστική Μελίσσια, 22 Μαρτίου 2012 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.70 της εφαρμογής Academia Financials

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης tube & έναρξης δοκιμαστικών μαθημάτων

Οδηγίες Εγκατάστασης tube & έναρξης δοκιμαστικών μαθημάτων Οδηγίες Εγκατάστασης tube & έναρξης δοκιμαστικών μαθημάτων Η διαδικτυακή πλατφόρμα tube φέρνει την εποχή που ο καθένας θα μπορεί να μάθει τα πάντα, ακόμη και από το σπίτι του. Το Live-learning που παρέχει,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 DB TOOLS (MS SQL SERVER)...

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 DB TOOLS (MS SQL SERVER)... DB TOOLS MANUAL 1 DB Tools Manual ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 DB TOOLS (MS SQL SERVER)... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 3 BACKUP... 4 RESTORE... 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΒΑΣΗΣ... 7 DB

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας ιαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΠΣ-Ε /26 18-07-2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Microsoft SQL Server

Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Εγκατάσταση Microsoft SQL Server Προϋποθέσεις Το xline E.R.P. υποστηρίζει τη σύνδεση με τον Microsoft SQL Server (2000 ή νεότερος) για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων του. Για να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WINDOWS SERVER 2003 Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς διαμερίσματα (partitions) στο σκληρό δίσκο. 2. Να διαμορφώνεις (format)

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

User Name : admin. XMEYE AHD_GN_AHR_short_manual_gr

User Name : admin.  XMEYE AHD_GN_AHR_short_manual_gr Σύντοµες οδηγίες χρήσης καταγραφικών που χρησιµοποιούν την εφαρµογή XMEYE. Σηµείωση: Όλα τα απαραίτητα προγράµµατα για την αποµακρυσµένη σύνδεση µε το καταγραφικό σας ή την IP κάµερα (που λειτουργούν µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε νέο Backup set πατάμε στο εικονίδιο και εμφανίζεται ο Wizard του Backup set

2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε νέο Backup set πατάμε στο εικονίδιο και εμφανίζεται ο Wizard του Backup set Δημιουργία Backup Set για ( file Backup ) 1. Τρέχουμε την εφαρμογή BACKUP365. Όταν συνδεθεί με τα κεντρικό σύστημα της Digital SIMA εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα : 2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εγκατάσταση και Περιβάλλον του SQL Server 2014

Κεφάλαιο 1. Εγκατάσταση και Περιβάλλον του SQL Server 2014 Κεφάλαιο 1. Εγκατάσταση και Περιβάλλον του SQL Server 2014 Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά βήματα εγκατάστασης του SQL Server. Επιπλέον, περιγράφεται ο έλεγχος που απαιτείται να γίνει,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται

Διαβάστε περισσότερα