Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.- Α. Θ. Θωμά. Οπτική"

Transcript

1 Κ.- Α. Θ. Θωμά Οπτική

2 Θεωρίες για τη φύση του φωτός Η ανάγκη διατύπωσης διαφορετικών θεωριών προέρχεται από την παρατήρηση ότι το φώς άλλες φορές συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και άλλοτε σαν κύμα, που είναι μια χρονική και τοπική διαταραχή. Αρχικά διατυπώθηκε η σωματιδιακή φύση του φωτός (Newton 1708). Το φως θεωρήθηκε υλικό κύμα, κάτι σαν τα κύματα που διαδίδονται στο νερό ή τον αέρα, με απαραίτητη προυπόθεση την ύπαρξη υλικού μέσου (του αιθέρα). Κυματική θεωρία (Young 1803): Μία δέσμη μονοχρωματικού φωτός θεωρείται ηλεκτρομαγνητικό κύμα ωρισμένης συχνότητας. Η αδυναμία παρατήρησης φαινομένων συμβολής φωτεινών δεσμών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές δημιούργησε ερωτηματικά για την ισχύ της κυματικής θεωρίας*. Επί πλέον φαινόμενα όπως το φωτοηλεκτρικό εύρισκαν ικανοποιητική εξήγηση με την σωματιδιακή θεωρία. Θεωρία Planck-Einstein. Επιστροφή σε σωματιδιακή θεωρία, με την εισαγωγή των φωτονίων ή κβάντων φωτός. Η έννοια του κυματοδέματος (wave packet), είναι ίσως το καλλίτερο υπόδειγμα. Το κυματόδεμα είναι μια σύντομη κυματική μεταβολή που διαδίδεται σαν μικρό πακέτο και παρουσιάζει τόσο σωματιδιακές, όσο και κυματικές ιδιότητες. *Φαινόμενα συμβολής στο φως που εκπέμπεται από δύο πηγές παρατηρούνται μόνον αν οι πηγές από όπου προέρχεται το φως είναι σύμφωνοι, δηλαδή αν 1. σε κάθε στοιχειώδη φωτεινή πηγή της μιας πηγής αντιστοιχεί μία όμοια της άλλης και 2. όλες οι στοιχειώδεις πηγές, ανά ζεύγη, έχουν την ίδια αρχική διαφορά φάσεως Δφ. Για τις περισσότερες φωτεινές πηγές οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται (φωτοβολούντα άτομα της πηγής δεν εκπέμπουν σύμφωνα με αυτά κάποιας άλλης), οπότε μιλάμε για ασύμφωνες πηγές που δεν είναι δυνατόν να δώσουν φαινόμενα συμβολής. Κ.- Α. Θ. Θωμά Δακτύλιοι του Νεύτωνα Οι δακτύλιοι, που μπορούν να ερμηνευθούν με βάση την κυματική φύση του φωτός, παρατηρήθηκαν από τον Νεύτωνα.

3 Κυματική φύση του φωτός - Αρχή Huygens Σχήμα 1 Το φώς από την πηγή εξαπλώνεται υπό μορφή μετώπων κύματος, κάθε σημείο των οποίων δρά σαν νέα πηγή κυμάτων. Έτσι, κάθε σημείο του μετώπου ΑΑ στο Σχήμα 1 μπορεί να θεωρηθή σαν (δευτερογενής) πηγή εκπομπής σφαιρικού κύματος, το οποίο εξαπλώνεται με ταχύτητα c διανύοντας ένα διάστημα ct μετά από χρόνο t. Ένα δευτερογενές μέτωπο δημιουργείται από την συμβολή όλων των κυμάτων που προέρχονται από το αρχικό μέτωπο. Στα Σχήματα 1 και 2 η σημειακή πηγή είναι σε πεπερασμένη απόσταση, ενώ στο Σχήμα 3 είναι σε άπειρη. Οι ακτίνες που χρησιμοποιούνται για την μελέτη φαινομένων στην οπτική δεν είναι τίποτα άλλο από ευθείες κάθετες στις ισοφασικές επιφάνειες ( μέτωπα) των κυμάτων με τα οποία διαδίδεται το φως, σύμφωνα με την θεωρία του Huygens. Η μελέτη των φαινομένων με το ακτινικό μοντέλο οδηγεί σε εύκολη διατύπωση νόμων χωρίς να ενδιαφέρη η πραγματική φύση του φωτός. Σχήμα 2 Σχήμα 3

4 Η διάδοση του φωτός περιγράφεται είτε με το ακτινικό ή με το κυματικό μοντέλο. Από τα φαινόμενα ανακλάσεως, διαθλάσεως περιθλάσεως, συμβολής και πολώσεως που εμφανίζονται κατά την διάδοση του φωτός τα δύο πρώτα μπορούν να μελετηθούν είτε με το ακτινικό μοντέλο είτε με το κυματικό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που ερμηνεύονται μόνον με το κυματικό μοντέλο. Τόσο κατά την ανάκλαση, όσο και την διάθλαση, η ένταση των ανακλωμένων ή διαθλωμένων ακτίνων παρουσιάζει εξασθένηση λόγω απορρόφησης από την προσπίπτουσα επιφάνεια, ή από το σώμα από το οποίο διέρχονται. Μία ανακλώσα επιφάνεια σε μικροσκοπικό επίπεδο παρουσιάζει πάντοτε τραχύτητα (b). Αν το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ των ανωμαλιών της επιφανείας τότε η επιφάνεια είναι ανακλώσα για αυτό το μήκος κύματος (a). Στην αντίθετη περίπτωση το φως διαχέεται προς διάφορες διευθύνσεις (b). Βλέπουμε λοιπόν πως η ανακλαστικότητα μιάς επιφάνειας ορίζεται σε σχέση με to λ της πρoσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ανάκλαση - Διάθλαση Ακτινικό μοντέλο

5 Ανάκλαση-Διάθλαση Κυματικό μοντέλο και ακτινικό μοντέλλο

6 Νόμοι ανάκλασης-διάθλασης Ανάκλαση σε επίπεδη κατοπτρική επιφάνεια θ = θ i r Ακτινικό μοντέλο Διάθλαση ηµθi c1 n2 n ηµθ = f c = 2 n = 1 δείκτες διαθλάσεως των υλικών 1 και 2 ως προς το κενό, εξαρτώμενοι από την συχνότητα του φωτός, την θερμοκρασία, το είδος και την πυκνότητα των υλικών αντίστοιχα. Τόσο η ανακλώμενη, όσο και η διαθλώμενη δέσμη εμφανίζονται μειωμένης εντάσεως ως προς την προσπίπτουσα λόγω απορρόφησης της ακτινοβολίας από πάχος d του ανακλώντος / διαθλώντος μέσου σύμφωνα με την σχέση: n 1,2 J = J 0 exp( µ d) (βλέπε ακτίνες X) Κυματικό μοντέλο Αρχή του αντιστρεπτού της πορείας του φωτός: Το γεωμετρικό σχήμα μιας ακτίνας, που διαδίδεται σε διάφορα οπτικά μέσα, δεν μεταβάλλεται αν αλλάξη η φορά διάδοσης του φωτός.

7 Οριακές περιπτώσεις για ανάκλαση-διάθλαση Δέσμη προσπίπτουσα κάθετα σε ανακλώσα επιφάνεια: Ανάκλαση κατά την ίδια διεύθυνση. Δέσμη προσπίπτουσα κάθετα σε επιφάνεια που διαχωρίζει δύο οπτικά μέσα: Διέλευση χωρίς διάθλαση. Διέλευση δέσμης από οπτικά πυκνότερο μέσον σε οπτικά αραιότερο ( ηµθ n ηµθ = n n > n 2 1 ). Σύμφωνα με τον νόμο του Snell: και εφόσον ο λόγος των δεικτών διάθλασης είναι <1, ενώ η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρη η γωνία διάθλασης είναι 90 o, δηλαδή να εξέλθη εφαπτομενικά στην επιφάνεια, η αντίστοιχη γωνία πρόσπτωσης έχει ορική τιμή που ορίζεται μέσω της σχέσης: n2 ηµθ ορ = n1 Για πρόσπτωση υπό γωνία μεγαλύτερη της ορικής, παρατηρείται το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης, όπως φαίνεται στο σχήμα:

8 Διέλευση του φωτός από τον αέρα στο νερό (διαφανές μέσον στο οποίο η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι μικρότερη, άρα ο δείκτης διάθλασης μεγαλύτερος σε σχέση με τον αέρα). Δείκτης διαθλάσεως του αέρα προσεγγιστικά ίσος με την μονάδα. Διέλευση του φωτός μέσα από πλακίδιο. Η εξερχόμενη δέσμη παράλληλη στην εισερχόμενη.

9 Διάθλαση σε διαδοχικά στρώματα με αυξανόμενο δείκτη διάθλασης

10 Συνεχής μεταβολή του δείκτη διάθλασης Όταν πάνω από το έδαφος σχηματίζεται θερμό στρώμα αέρος, τότε ο αντικατοπτριζόμενος ουρανός δίνει την εντύπωση ότι ο δρόμος έχει βραχεί.

11 Εξάρτηση του δείκτη διαθλασης από το λ - Διασκεδασμός Διέλευση φωτός μήκους κύματος λ από ένα οπτικό μέσον σε ένα άλλο. Μεταβολή του μήκους κύματος. Καμπύλες διασκεδασμού που εκφράζονται με την εμπειρική σχέση: B n = A+ λ 2 Γωνία ελαχίστης εκτροπής δmin: i = 1 ( δ ) min + A 2 r = 1 2 A Εύρεση του δείκτη διαθλάσης μέσω της σχέσης: 1 sin ( δ min + A) n = 2 1 sin A 2 Αλλαγή διεύθυνσης μονοχρωματικής δέσμης κατά την έξοδό της από πρίσμα

12 Ανάλυση του φωτός μέσω πρίσματος

13

14 Εξάρτηση του δείκτου διάθλασης από την πυκνότητα του διαθλώντος μέσου

15 Άσκηση Σχήμα 1 Στο Σχήμα 1 φαίνονται δύο τύποι περισκοπίου. Η αλλαγή πορείας της φωτεινής δέσμης στο περισκόπιο a γίνεται μέσω ανακλάσεων σε κάτοπτρα, ενώ στο b μέσω ολικών ανακλάσεων σε πρίσματα. Αν στο περισκόπιο b εμφανισθή διαρροή, το κάτω πρίσμα καλύπτεται από νερό. Εξηγείστε γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει το περισκόπιο. Δίνονται οι δείκτες διάθλασης του νερού 1.33 και του γυαλιού 1.52.

16 Οπτικές ίνες OI ENNOIEΣ THΣ ΦYΣIKHΣ ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Διάδοση του φωτός στο εσωτερικό των οπτικών ινών με διαδοχικές ολικές ανακλάσεις Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων: σε συστήματα δικτύωσης τηλεφωνικών κέντρων και σε όργανα ιατρικής (ενδοσκόπια) για απευθείας εσωτερικές οπτικές εξετάσεις. Πλεονεκτήματα: ευκαμψία, μικρή διάμετρος ( mm).

17 Κάτοπτρα Από τα κάτοπτρα του Αρχιμήδη. Ο μύθος λέει ότι ο Αρχιμήδης είχε επινοήσει ένα σύστημα από κάτοπτρα (καθρέφτες) και φακούς, που εστίαζαν τις ακτίνες του ήλιου στα πλοία του εχθρού και τα έκαιγαν!..μέχρι τα σύγχρονα παραβολικά κάτοπτρα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας ή την λήψη και μετάδοση σημάτων.

18 Φανταστικά και πραγματικά είδωλα Το είδωλο που σχηματίζεται από επίπεδο ή από κυρτό κάτοπτρο είναι πάντα φανταστικό, δηλαδή σχηματίζεται από προεκτάσεις ακτίνων.

19 Για τα κοίλα κάτοπτρα το είδος του ειδώλου εξαρτάται από την θέση του αντικειμένου ως προς το κάτοπτρο. Έτσι, διακρίνουμε τις περιπτώσεις που φαίνονται στα σχήματα (a)-(d). Ειδικά για την περίπτωση που το αντικείμενο είναι τοποθετημένο πριν από την κυρία εστία του κατόπτρου (a), μετατόπισή του προς την κυρία εστία θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του πραγματικού ειδώλου και την απομάκρυνσή του από το κάτοπτρο με οριακή την περίπτωση του σχηματισμού του στο άπειρο (c), όταν το αντικείμενο τοποθετηθή στην κυρία εστία του κατόπτρου. Το είδωλο είναι φανταστικό για την περίπτωση (d).

20 Γραφική εύρεση του ειδώλου στα σφαιρικά κάτοπτρα Κέντρο καμπυλότητας C: Το κέντρο της σφαίρας στην οποία ανήκει το κάτοπτρο. Κορυφή του κατόπτρου V: Το κέντρο της κατοπτρικής επιφάνειας. Κύριος άξονας: Η ευθεία CV. Δευτερεύων άξονας: οποιαδήποτε ευθεία περνάει από το κέντρο C. Εστιακό σημείο, το σημείο στο οποίο συγκλίνει παράλληλη δέσμη μετά την ανάκλαση. Αν s, s οι αποστάσεις αντικειμένου-ειδώλου από την κορυφή του κατόπτρου και R, f η ακτίνα καμπυλότητας και η εστιακή απόσταση του κατόπτρου, τότε και η μεγέθυνση ' h m = h ( h ', h = = ' s s R f τα ύψη ειδώλου, αντικειμένου). Κανόνες για την γραφική εύρεση ειδώλου Ακτίνα παράλληλη προς τον κύριο άξονα περνάει από την κυρία εστία του κατόπτρου μετά την ανάκλαση. Ακτίνα διερχόμενη από την εστία του κατόπτρου ανακλάται παράλληλα προς τον κύριο άξονα. Ακτίνα διερχόμενη από το κέντρο καμπυλότητας ανακλάται κατά την ίδια διεύθυνση. Ακτίνα που προσπίπτει στην κορυφή του κατόπτρου ανακλάται υπό γωνία ίση με την γωνία πρόσπτωσης.

21 Σφάλματα κατόπτρων Σφάλμα λόγω μεγάλου ανοίγματος του κατόπτρου (σφαιρική εκτροπή). Το σφάλμα αποφεύγεται με την χρήση παραβολικών κατόπτρων. παραβολικό κάτοπτρο (Ι) παραβολικός προβολέας (ΙΙ)

22 OI ENNOIEΣ THΣ ΦYΣIKHΣ ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Φακοί OI ENNOIEΣ THΣ ΦYΣIKHΣ ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

23 Γραφική εύρεση του ειδώλου σε φακούς κύριος άξονας: η ευθεία που ενώνει τα δύο κέντρα καμπυλότητας του φακού. δευτερεύων άξονας: κάθε ευθεία που περνάει από το οπτικό κέντρο υπό κλίση ως προς τον κύριο άξονα. Αν περιορισθούμε σε λεπτούς φακούς (μικρό πάχος σε σχέση με τις ακτίνες καμπυλότητας) και θεωρήσουμε ότι οι ακτίνες περνάνε κοντά στο οπτικό κέντρο σχηματίζοντας μικρές γωνίες με τον κύριο άξονα, η μελέτη των φακών γίνεται απλούστερη και το είδωλο μπορεί να βρεθεί ακολουθώντας τους κανόνες που δίνονται στην διπλανή στήλη. Ακτίνα που περνάει από το οπτικό κέντρο του φακού Ο διαδίδεται χωρίς εκτροπή. Ακτίνες παράλληλες προς τον κύριο άξονα του φακού περνάνε μετά την διάθλαση από την κυρία εστία. Ακτίνες διερχόμενες από τον κυρία εστία γίνονται παράλληλες προς τον κύριο άξονα μετά την διάθλαση. Ισχύουν οι σχέσεις: = ' s s f και = ( n 1)( + ) f R R 1 2 (τύπος των κατασκευαστών των φακών) Χαρακτηριστικό μέγεθος για ένα φακό η ισχύς: που μετριέται σε διοπτρίες. 1 διοπτρία = m 1 1 I = f

24 Οι φακοί στα σχήματα είναι αμφίκυρτοι (ένα είδος συγκλινόντων φακών) και αμφίκοιλοι (ένα είδος αποκλινόντων φακών) με σημειωμένες τις εστιακές αποστάσεις.

25 Μερικά σφάλματα φακών Σφάλμα σφαιρικότητας: Οι ακτίνες συγκεντρώνονται σε κωνική επιφάνεια. OI ENNOIEΣ THΣ ΦYΣIKHΣ ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Χρωματικό σφάλμα Η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με συνδυασμούς φακών (σύνθετοι φακοί), ή με περιορισμό της δέσμης, όπως φαίνεται στα σχήματα Ι και ΙΙ.

26 Οφθαλμός Το μάτι αποτελείται από τον βολβό, που φαίνεται στο σχήμα, έχει σχήμα σφαιρικό περίπου και το τοίχωμά του αποτελείται από 3 χιτώνες: τον ινώδη (που προφυλάσσει τα ευαίσθητα μέρη του ματιού), τον χοριοειδή (στον οποίο υπάρχουν τα αιμοφόρα αγγεία του ματιού και ο οποίος καταλήγει σε κυκλικό διάφραγμα, την ίριδα) και τον αμφιβληστροειδή (στον οποίο εξαπλούται το αισθητήριο νεύρο που συνδέει το μάτι με τον εγκέφαλο). Στο κέντρο της ίριδας υπάρχει η κόρη, μία οπή μέσω της οποίας εισέρχεται το φώς στο μάτι. Η ίριδα, με την βοήθεια καταλλήλων μυών συστέλλεται και διαστέλλεται και έτσι ρυθμίζεται το φώς που εισέρχεται στο μάτι. Στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς βρίσκονται τα οπτικά κύτταρα (κώνοι και ραβδία), που χρησιμεύουν για την όραση. Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός, ο οποίος είναι διαφανής, αμφίκυρτος, με διάφορες ακτίνες καμπυλότητας.ο χώρος μεταξύ του κερατοειδούς χιτώνος και του φακού ονομάζεται πρόσθιος θάλαμος και είναι γεμάτος από διαφανές άχρωμο υγρό, το υδατοειδές υγρό. Ο χώρος πίσω από τον φακό είναι γεμάτος από πηκτό διαφανές υγρό, το υαλώδες σώμα. Τέλος, η ωχρά κηλίδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη ευαισθησία στο φώς, λόγω της μεγάλης συγκεντρώσεως κώνων σε αυτήν.

27 Ιδιότητες του ματιού Το μάτι είναι ένα σύνθετο οπτικό σύστημα, που δημιουργεί είδωλο του αντικειμένου στον αμφιβληστροειδή. Οι ακτίνες διαθλώνται κατά σειρά στο υδατοειδές υγρό, στο φακό και στο υαλώδες σώμα. Τα μέρη αυτά του ματιού, τα οποία έχουν διαφορετικό δείκτη διάθλασης, συμπεριφέρονται σαν ένας λεπτός φακός εστιακής απόστασης f. Το είδωλο πηγής που βρίσκεται σε άπειρη απόσταση (I) σχηματίζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή. Επομένως, το είδωλο πηγής που βρίσκεται σε πεπερασμένη απόσταση (II) θα σχηματιζόταν πίσω από τον αμφιβληστροειδή, αν το μάτι δεν είχε την δυνατότητα προσαρμογής. Η εικόνα (III) δείχνει την προσαρμογή του ματιού, δηλαδή, την ικανότητα του να μεταβάλλει αυτόματα την καμπυλότητα των επιφανειών του φακού, άρα και την εστιακή του απόσταση, ώστε το είδωλο να σχηματίζεται πάντα πάνω στον αμφιβληστροειδή.

28 Ανωμαλίες της όρασης Πρεσβυωπία: Αδυναμία προσαρμογής του ειδώλου αντικειμένων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το μάτι. Εμφανίζεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας και οφείλεται στο ότι ο μυς που προκαλεί την κύρτωση του φακού έχει ατονήσει και δεν μπορεί να ελαττώσει την εστιακή απόσταση του φακού. Διόρθωση με χρήση συγκλινόντων διορθωτικών φακών (III). Μυωπία: Ο βολβός έχει μήκος μεγαλύτερο του κανονικού και είδωλα αντικειμένων ευρισκομένων σε μεγάλη απόσταση, σχηματίζονται προ του αμφιβληστροειδούς (I). Διόρθωση με χρήση αποκλινόντων φακών (III). Αστιγματισμός: Ο φακός δεν έχει αξονική συμμετρία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορες εστιακές αποστάσεις σε διάφορα επίπεδα, που οδηγεί στην δημιουργία ασαφών ειδώλων. Διόρθωση με χρήση κυλινδρικών φακών, οι οποίοι διορθώνουν την ασυμμετρία του φακού.

29 Γωνιακή μεγέθυνση οπτικών οργάνων-μεγεθυντικός φακός Αν η παρατήρηση αντικειμένου γίνεται με οπτικό όργανο και ϕ είναι η γωνία οράσεως με το όργανο, ϕ η 0 γ γωνία οράσεως με γυμνό μάτι, ο λόγος ϕ 0 /ϕ γ ορίζεται σαν γωνιακή μεγέθυνση Μ του οργάνου. Για γυμνό μάτι, η ελάχιστη απόσταση ευκρινούς οράσεως είναι 25 cm και σε αυτήν αντιστοιχεί η μέγιστη δυνατή τιμή γωνίας οράσεως. Μεγαλύτερη γωνία οράσεως από αυτήν επιτυγχάνουμε αν παρεμβάλουμε μεταξύ παρατηρητή και αντικειμένου ένα μεγεθυντικό φακό. Αυτός είναι συγκλίνων φακός που τοποθετείται έτσι ώστε το αντικείμενο να είναι μεταξύ της κυρίας εστίας και του οπτικού κέντρου του φακού, οπότε το μάτι θα παρατηρεί, μέσω μεγαλύτερης γωνίας οράσεως, το φανταστικό είδωλο που είναι όρθιο και μεγαλύτερο του αντικειμένου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα ΙΙ.

30 Μικροσκόπιο Αντικειμενικά και προσοφθάλμια συστήματα στα οπτικά όργανα Αντικειμενικό σύστημα* φακών: για την συλλογή όσον το δυνατόν περισσοτέρων ακτίνων από το φωτεινό αντικείμενο και την δημιουργία πραγματικού ειδώλου. Προσοφθάλμιο σύστημα* φακών: για παρατήρηση του πραγματικού ειδώλου σε μεγέθυνση. Το μικροσκόπιο αποτελείται κατ αρχήν από δύο συγκλίνοντες φακούς Φ1 (αντικειμενικό) και Φ2 (προσοφθάλμιο). Ο αντικειμενικός φακός, μικρής εστιακής απόστασης, σχηματίζει πραγματικό είδωλο Α Β του αντικειμένου ΑΒ το οποίο τοποθετείται πέραν της κυρίας εστίας του. Το είδωλο σχηματίζεται στην κυρία εστία του προσοφθαλμίου. Ο προσοφθάλμιος δρα σαν μεγεθυντικός φακός και δίνει το φανταστικό είδωλο ανεστραμμένο και σε άπειρη απόσταση. Επειδή το φώς από την επιφάνεια του αντικειμένου κατανέμεται στην πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια του ειδώλου, είναι απαραίτητος ο ισχυρός φωτισμός του αντικειμένου. * Σύστημα φακών αντί ενός για την διόρθωση σφαλμάτων.

31 Πηγές G.W.C. Kaye and T.H. Laby: Tables of physical and chemical constants. Wikipedia. Google images. Κ.Δ. Αλεξοπούλου: Γενική Φυσική Οπτική. Paul G. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής. Serway: Physics for scientists and engineers. H.D. Young: Φυσική, Τόμος Β.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης University of Crete Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης με τίτλο: Πέννος Αλέξανδρος Βαλεντίνος Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...46 7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...46 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...46 7 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ...46 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.1 Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...2 1.2 ΕΚΤΡΟΠΕΣ...4 1.2.1 Μονοχρωµατικές εκτροπές...4 1.2.1.1 Σφαιρική εκτροπή...4 1.2.1.2 Αστιγµατισµός...5 1.2.1.3 Παραµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα