Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212

2 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε αποτελεσματικά για να βρεθεί λύση - εξυπηρετούμε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση Περιεχόμενα 3 Η χρονιά συνοπτικά 4 Πρόλογος του Μεσολαβητή 7 Οργάνωση και στελέχωση 8 Τα παράπονα 9 Διαδικασία υποβολής - επίλυσης διαφοράς 1 Συνοπτικά στοιχεία τηλεφωνικών - γραπτών παραπόνων 11 Αναλυτικά στοιχεία τηλεφωνικών - γραπτών παραπόνων 12 Συνολική δραστηριότητα 12 Προφορικά παράπονα 13 Γραπτά παράπονα 14 Διεκπεραιωμένες υποθέσεις 15 Συγκεντρωτικός πίνακας δραστηριότητας 16 Ιδιώτες 16 Συνολική δραστηριότητα 17 Προφορικά παράπονα 18 Γραπτά παράπονα 19 Διεκπεραιωμένες υποθέσεις 2 Καταθέσεις - Συνήθη θέματα 21 Επιλεγμένες υποθέσεις 22 Δάνεια - Συνήθη θέματα 2 23 Επιλεγμένες υποθέσεις 25 Μέσα πληρωμών-συνήθη θέματα 25 Επιλεγμένες υποθέσεις 27 Άλλες τραπεζικές εργασίες - Συνήθη θέματα 28 Κοινές αρχές σχετικά με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών 29 Επαγγελματίες και επιχειρήσεις 29 Συνολική δραστηριότητα 3 Προφορικά παράπονα 31 Γραπτά παράπονα 32 Διεκπεραιωμένες υποθέσεις 32 Συνήθη θέματα 33 Επιλεγμένες υποθέσεις 34 Επενδυτές 34 Συνολική δραστηριότητα 34 Προφορικά παράπονα 35 Γραπτά παράπονα 36 Διεκπεραιωμένες υποθέσεις 37 Συνήθη θέματα 37 Επιλεγμένες υποθέσεις 39 Γεωγραφική κατανομή παραπόνων 4 Διασυνοριακές διαφορές 4 Επιλεγμένες υποθέσεις 42 Στατιστικοί πίνακες-παράρτημα Σχετικά με την Έκθεση Η Ετήσια Έκθεση αφορά στοιχεία του έτους 212 ( ) και είναι διαθέσιμη στο νέο μας site: Σε αρκετά διαγράμματα και πίνακες χρησιμοποιούνται ποσοστά, τα οποία έχουν στρογγυλοποιηθεί. Σχετικά με το ΜΤΕΥ Ο ΜΤΕΥ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Μασσαλίας 1, ΤΚ 16 8, Αθήνα Τ.Θ. 9166, ΤΚ 132 τηλ: fax: web:

3 Η χρονιά συνοπτικά Συνολικά δεχθήκαμε τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις στα Γραφεία μας παράπονα γραπτά παράπονα Εξετάσαμε γραπτές υποθέσεις 72,3% των διαφορών επιλύθηκε φιλικά από τα μέρη 8 διασυνοριακές διαφορές στα πλαίσια του FIN-NET 2.13 επισκέψεις στη νέα ιστοσελίδα του ΜΤΕΥ, 71 ημέρες είναι ο μέσος χρόνος εξέτασης των γραπτών υποθέσεων (μείωση 37% σε σχέση με το 211) 3

4 Πρόλογος του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών To 212 ο θεσμός του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) συμπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έλαβε συνολικά γραπτά παράπονα και τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις στα γραφεία του. Ο Μ.Τ.Ε.Υ. εξετάζει σε σύντομο χρόνο και εντελώς ανέξοδα για τον ιδιώτη και τον επιχειρηματία διαφορές που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους με τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες. Αποτελεί έκφραση αυτορρύθμισης των μελών που συμμετέχουν σε αυτόν, δηλαδή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών (ανεξαρτησία, διαφάνεια, εκατέρωθεν ακρόαση, αποτελεσματικότητα, νομιμότητα, ελευθερία, εκπροσώπηση) και αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος εκ των έσω, συναινετικά και παιδευτικά. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον μοναδικό στη χώρα μας αυτορρυθμιζόμενο και απόλυτα εξειδικευμένο θεσμό διαμεσολάβησης, αποτελεί και το βασικό συγκριτικό του πλεονέκτημα. Είναι ενδεικτικό ότι ποσοστό 72,3% των υποθέσεων που εξετάζει διευθετείται από τα μέρη σε πρώιμο στάδιο. Ως θεσμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών επιτυγχάνει, συνεπώς, το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών χωρίς την εμπλοκή ελεγκτικών μηχανισμών, με αποφόρτιση της έντασης, επεξήγηση των δεδομένων και πρόταση μιας δίκαιης και κοινά αποδεκτής λύσης. Περαιτέρω, σκοπεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καταγράφει επίκαιρα ή συστημικά προβλήματα και μεταφέρει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του στους συμμετέχοντες φορείς. 4 Ο Μ.Τ.Ε.Υ. συμμετέχει στο Ιnternational Οmbudsman Αssociation και είναι ιδρυτικό μέλος του «Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών» (FIN-NET) του Ε.Ο.Χ., που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αριθμεί σήμερα 56 μέλη από 21 χώρες. Στο πλαίσιο του FIN-NET εξετάζει παράπονα που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια διασυνοριακών συναλλαγών. Ακόμα, εξετάζει παράπονα κατοίκων χωρών εκτός του Ε.Ο.Χ. (Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς).

5 Κατά το 212 δεχθήκαμε συνολικά τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις στα Γραφεία μας, εκ των οποίων αφορούσαν συναλλαγές ιδιωτών, 98 επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις και 514 συναλλαγές επενδυτών. Λάβαμε επίσης 2.23 γραπτά παράπονα. Από αυτά, αφορούσαν τραπεζικές συναλλαγές ιδιωτών, 145 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων και 12 επενδυτικές συναλλαγές. Συνολικά, το 212 διεκπεραιώσαμε γραπτές υποθέσεις. Επίσης, καταγράφηκαν πάνω από 2. επισκέψεις στην ιστοσελίδα του θεσμού (www.hobis.gr). Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το παρελθόν έτος, σημαντικός αριθμός των υποθέσεων που απασχόλησαν τον θεσμό μας τελούσε σε απόλυτη συνάρτηση με τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας: η μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών και των εργασιών των επιχειρηματιών, η ανεργία, η συμμετοχή των ιδιωτών κατόχων ΟΕΔ στο PSI και η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού χάρτη με απορροφήσεις-εξυγιάνσεις πιστωτικών ιδρυμάτων επηρέασαν σημαντικά το είδος των διαφορών που εξετάσαμε. Πολλά αιτήματα αφορούσαν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μετατροπή δανείων χορηγηθέντων σε ελβετικό φράγκο, τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρηματιών. Συνήθεις ήταν οι διαφωνίες ως προς την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων, λόγω μείωσης της αξίας των υπέγγυων ακινήτων, καθώς και ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών δανειοληπτών με το υπόλοιπο λογαριασμών τους καταθέσεων, κοινών ή ατομικών ή μισθοδοσίας και η ανάκληση της εντολής παρακράτησής της. Επίσης αφορούσαν καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστωτικών καρτών σε περίπτωση αίτησης των συναλλασσομένων για ένταξή τους στον Ν. 3869/21 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, την αναγκαστική εγγραφή βαρών σε ακίνητα των οφειλετών και την απόρριψη αιτημάτων χορήγησης πιστώσεων ή αύξησης ορίου. Συχνές ήταν ακόμα οι διαμαρτυρίες σχετικά με τον τρόπο όχλησης από εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παρατηρήσαμε ότι οι συναλλασσόμενοι, ιδιώτες και επιχειρηματίες, έγιναν πιο συνειδητοποιημένοι και απαιτητικοί. Διαμαρτύρονται ακόμα και για μικροποσά, είτε πρόκειται για την επιβολή ή αύξηση κάθε είδους εξόδων και προμηθειών των τραπεζών (π.χ. αυξήσεις μισθώματος θυρίδας, εξόδων εγγυητικής επιστολής), είτε αναζήτηση υπολοίπων λογαριασμών σε ξεχασμένα βιβλιάρια ταμιευτηρίου των ίδιων ή αποβιωσάντων συγγενών τους, που είχαν πλέον παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου. Στο πλαίσιο του Ν. 3869/21 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, λειτουργήσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά ως συνδράμων φορέας για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ακόμα, μας απασχόλησαν θέματα σχετικά με την απορρόφηση-εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, την κατάργηση των προνομίων τους (π.χ. επιβαρύνσεις δανειοληπτών, όπως έξοδα άρσης υποθήκης, που δεν είχαν υπολογίσει) και την εγγύηση των καταθέσεων. Προκειμένου να διαχειριστούμε τον όγκο της εργασίας και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας στον χειρισμό των υποθέσεων, επικεντρώσαμε στην τυποποίηση της διαδικασίας εξέτασης των παραπόνων, καθιερώσαμε νέα, απλή και ορθολογική οργανωτική δομή (Νομικό Τμήμα, Τμήμα Εξέτασης Διαφορών, Υπηρεσία Γραμματείας και Διοικητικής Στήριξης και Τηλεφωνικό Κέντρο- Επιμελητεία) και επενδύσαμε στη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού και στην τεχνολογική αναβάθμιση του γραφείου. Κατά το 212, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών συνεργάστηκε με διάφορες αρχές και φορείς, όπως τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», Ενώσεις Καταναλωτών κ.ά., καθώς και με εκπροσώπους τραπεζών και επενδυτικών εταιριών, και συμμετείχε ως ομιλητής σε ημερίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερ- 5

6 μούπολη, καθώς και σε ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή στην Αθήνα. Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων του Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα των συναλλασσομένων (ιδιωτών, επιχειρηματιών, επενδυτών, διασυνοριακά), παρέχονται σχετικά στατιστικά στοιχεία και παραδείγματα υποθέσεων, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα του θεσμού. Μέχρι σήμερα ο Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών ανταποκρίθηκε πλήρως στους στόχους του. Συγκέντρωσε και διεκπεραίωσε μεγάλο αριθμό καταγγελιών δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην ποιότητα του έργου του. Με τον τρόπο αυτό καταξιώθηκε στις συνειδήσεις των καταναλωτών και αναγνωρίσθηκε από την Πολιτεία ως αξιόπιστος θεσμός Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Ν. 366/27 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων κ.ά. διατάξεις», Ν. 3862/21 «Υπηρεσίες Πληρωμών», Ν. 3869/21 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», Ν. 499/212 «ΟΣΕΚΑ και ΑΕΔΑΚ», Κ.Υ.Α. Ζ1-699/21 περί συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, Κ.Υ.Α. Ζ1-111/212 και Υ.Α. Ζ1-569/213 Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής (Εναλλακτικής) Επίλυσης Διαφορών). Έχοντας πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των τρεχουσών συνθηκών, το έργο μας έχει αποκτήσει έντονα κοινωνική διάσταση. Με τη στήριξη των ιδρυτικών μας φορέων και τη συλλογική προσπάθεια του προσωπικού, προσαρμοσθήκαμε και ανταποκριθήκαμε στις νέες προκλήσεις και θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι η μεσολάβησή μας είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη και με την επιβίωση των συνανθρώπων μας. Δημήτριος Παυλάκης Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών 6

7 ΚΡΔ ΞΑΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ- ΔΞΗΚΔΙΖΡΔΗΑ ΑΛΡΩΛΗΝ ΓΑΚΗΑΛΝΠ ΘΩΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΞΔΡΟΝΡΕΖ ΔΗΟΖΛΖ Οργάνωση και στελέχωση ΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΡΠΔΙΗΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΡΚΖΚΑ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ ΙΔΦΔΒΟ ΡΠΑΟΙ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΠΡΖΟΗΜΖΠ ΠΡΑΚΑΡΔΙΝΞΝΙΝ ΚΑΡΗΛΑ ΕΔΓΘΗΛΝΓΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ ΘΙΑΓΖ ΔΦΟΝΠΛΖ ΘΝΛΡΑΜΖ ΒΖΘΙΔΔΚ ΘΩΡΠΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΛΗΘΝΙΔΡΑ ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ ΑΙΗΘΖ ΘΗΘΗΙΗΑ ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΠΡΑΟΑΘΝΞΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΡΑΠΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 7

8 8 Τα παράπονα

9 Διαδικασία υποβολής - επίλυσης διαφοράς Απευθυνόμαστε σε καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.. ευρώ) που πραγματοποιούν τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν. Διαδικασία υποβολής και επίλυσης διαφοράς: Αρχικά θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη συναλλαγή σας υπηρεσίας της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρίας (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες μέλη της Ε.Θ.Ε και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης), ο οποίος κανονικά θα σας απαντήσει σε δέκα (1) εργάσιμες μέρες. Η απάντηση που λάβατε μέσα σε δέκα (1) εργάσιμες ημέρες είναι ικανοποιητική; ΟΧΙ ΝΑΙ Επίλυση παραπόνου Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή δεν λάβετε απάντηση μέσα σε δέκα (1) εργάσιμες ημέρες, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της τράπεζας ή στην επενδυτική εταιρία. Κανονικά θα σας απαντήσουν εγγράφως σε δέκα (1) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του θέματος. Επιλύθηκε το παράπονο σας από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών; ΟΧΙ ΝΑΙ Επίλυση παραπόνου Aν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική ή περάσουν δέκα (1) εργάσιμες ημέρες χωρίς απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως* το θέμα στον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.) το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα (από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή από την πάροδο των 1 εργάσιμων ημερών χωρίς απάντησή της). Ο Μ.Τ.Ε.Υ., εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, θα σας ενημερώσει άμεσα ότι παρέλαβε το Έντυπο Παραπόνων σας. Αν κριθεί σκόπιμο θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Στη συνέχεια απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία για να πληροφορηθεί την άποψή της και προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς επιδιώκοντας να συμβιβάσει τα δύο μέρη. Έχετε ικανοποιηθεί από τη συμβιβαστική λύση; ΟΧΙ ΝΑΙ Επίλυση παραπόνου O Μ.Τ.Ε.Υ. διατυπώνει αιτιολογημένη έγγραφη σύσταση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις αρχές καλής επιχειρηματικής πρακτικής και κάθε σχετικό κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Η σύσταση αυτή δεν είναι δεσμευτική και μπορεί κάθε μέρος να τη δεχθεί ή να την απορρίψει εγγράφως. Είναι αποδεκτή η σύσταση και από τα δύο μέρη; ΟΧΙ ΝΑΙ Επίλυση παραπόνου Αν η σύσταση του Μ.Τ.Ε.Υ. δεν γίνει δεκτή είτε από εσάς είτε από την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρία, μπορείτε να επιδιώξετε την ικανοποίησή σας στα Δικαστήρια. Η διαδικασία εξέτασης διαφορών από τον Μ.Τ.Ε.Υ. σε καμία περίπτωση δεν διακόπτει ή αναστέλλει τις νόμιμες προθεσμίες για προσφυγή στη Δικαιοσύνη. * Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των θεμάτων στον Μ.Τ.Ε.Υ. είναι έγγραφη και διεξάγεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναζητήστε στις τράπεζες, στις επενδυτικές εταιρίες, στην ιστοσελίδα μας (www.hobis.gr) ή στο γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ» προς τον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών. 9

10 Συνοπτικά στοιχεία τηλεφωνικών και γραπτών παραπόνων από 1.1 έως Ιδιώτες καταναλωτές Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις Επενδυτές ΣΥΝΟΛΟ Προφορικά παράπονα Σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος Εκτός πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος Μεταβολή % Μεταβολή % Μεταβολή % Μεταβολή % , , , , , ,4, , Λοιπά , , , ,6 Γραπτά παράπονα Σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος Εκτός πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος , , , , , ,, ,3 Λοιπά , , , ,7 Σύνολο παραπόνων Σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος Εκτός πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος , , , , , ,4, ,9 Λοιπά , , , ,2 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,4 *Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την παραμετροποίηση των στατιστικών περιέχονται στο υπόμνημα του παραρτήματος (σελ.43). 1

11 Αναλυτικά στοιχεία τηλεφωνικών και γραπτών παραπόνων ανά τομέα δραστηριότητας 11

12 Συνολική δραστηριότητα Κατά το 212 το Γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. δέχθηκε από συναλλασσομένους με τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες συνολικά παράπονα (προφορικά και γραπτά). Ειδικότερα, έλαβε προφορικά παράπονα (1.299 τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις). Τόσο στις τηλεφωνικές κλήσεις όσο και στις επισκέψεις συζητήθηκαν τα προβλήματα και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Στην πλειονότητά τους οι παραπονούμενοι θεώρησαν επαρκείς τις διευκρινίσεις και δεν κατέθεσαν γραπτό παράπονο. Πολλά επίσης προβλήματα επιλύθηκαν τηλεφωνικά σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Πελατών των τραπεζών. Κατά την ίδια περίοδο κατατέθηκαν στο Γραφείο μας 2.23 γραπτά παράπονα. Επίσης ολοκληρώθηκε η εξέταση γραπτών παραπόνων, παρουσιάζοντας αύξηση 7,68% σε σχέση με το 211. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 72,3% των παραπόνων επιλύθηκαν από τα μέρη σε πρώιμο στάδιο με θετική έκβαση για τον αιτούντα, ενώ ο μέσος χρόνος εξέτασης ήταν 71 μέρες Συνολικά παράπονα που ελήφθησαν ανά Έτος Διεκπεραιωμένες Γραπτές Υποθέσεις Σύνολο Παραπόνων 5 1 Αποτελέσματα Υποθέσεων ( ) Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος ,3% Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος ,97% Λοιπά θέματα Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Θετικό για τον παραπονούμενο Αρνητικό για τον παραπονούμενο 1. Προφορικά παράπονα Κατά το έτος 212 οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι επισκέψεις για παράπονα, διευκρινίσεις και πληροφορίες ανήλθαν σε , έναντι το 211, και σημείωσαν μείωση 7,82%. Από αυτές (1,2%) αφορούσαν θέματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Μ.Τ.Ε.Υ. Από τις υπόλοιπες (ποσοστό 89,98%), οι (31,27%) αφορούσαν αιτίες παραπόνων που αναλύονται σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ οι (58,71%) αφορούσαν αιτίες εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύνολο προφορικών παραπόνων 5 1 Σύνολο προφορικών παραπόνων 1,2% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος ,27% Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα ,71% 12 Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα

13 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 981 περιπτώσεις (24,81%) αιτία ήταν η αμφισβήτηση οφειλών/υπολοίπου λογαριασμού, σε 862 (21,8%) θέματα ενημέρωσης των συναλλασσομένων, σε 55 (13,91%) η αμφισβήτηση συναλλαγών, σε 59 (12,87%) η καταχρηστικότητα συμβατικών όρων και σε 318 περιπτώσεις (8,4%) τα έξοδα και οι επιβαρύνσεις. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει το μερίδιο κάθε αιτίας παραπόνου στο σύνολο των προφορικών παραπόνων. Σύνολο προφορικών παραπόνων ανά αιτία (σύμφωνα με τον πίνακα της ΤτΕ) &2. Προσυμβατική ενημέρωση/ενημέρωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 3. Μη παροχή απάντησης 4. Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 5. Διαφημίσεις 6. Επιτόκια 7. Χρέωση εξόδων/προμηθειών 8. Διαμεσολαβητές 9. Αμφισβήτηση συναλλαγών 1. Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 11. Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 12. Μη τήρηση συμβατικών όρων 13. Ρύθμιση οφειλών 14. Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 15. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατείας 16. Άλλο 229 (5,79%) 4 (,1%) 155 (3,92%) 318 (8,4%) 55 (13,91%) 175 (4,43%) 59 (12,87%) 14 (2,63%) 67 (1,69%) 862 (21,8%) 981 (24,81%) 212 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε περιπτώσεις (91,8%) αιτία ήταν η υπερχρέωση (Ν. 3869/21), σε 49 (5,5%) η παροχή διευκρινίσεων, σε 176 (2,4%) η ρύθμιση οφειλών και σε 2 (,3%) θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύνολο προφορικών παραπόνων ανά αιτία (εκτός πίνακα της ΤτΕ) Υπερχρέωση (Ν. 3869/21) (91,8%) 2. Ρύθμιση οφειλών (Αιτήματα) 3. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4. Διευκρινίσεις 176 (2,4%) 2 (,3%) 49 (5,5%) 2. Γραπτά παράπονα Κατά το έτος 212 υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ γραπτά παράπονα έναντι 2.12 το 211 και σημείωσαν μείωση 4,58%. Από αυτά 248 (12,26%) αφορούσαν θέματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Μ.Τ.Ε.Υ. Από τα υπόλοιπα γραπτά παράπονα (87,74%), τα 893 (44,14%) αφορούσαν αιτίες παραπόνων που αναλύονται σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ οι 882 (43,6%) αιτίες εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύνολο γραπτών παραπόνων 5 1 Σύνολο γραπτών παραπόνων 43,6% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος 893 Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος 882 Λοιπά θέματα ,14% 12,26% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα 13

14 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 199 περιπτώσεις (22,27%) αιτία ήταν η αμφισβήτηση οφειλών/υπολοίπου λογαριασμού, σε 147 (16,46%) η καταχρηστικότητα συμβατικών όρων, σε 111 περιπτώσεις (12,43%) η μη τήρηση συμβατικών όρων, σε 14 (11,65%) η μη παροχή απάντησης και σε 92 (1,3%) θέματα ενημέρωσης των συναλλασσομένων. Σύνολο γραπτών παραπόνων ανά αιτία (σύμφωνα με τον πίνακα της ΤτΕ) &2. Προσυμβατική ενημέρωση/ενημέρωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 3. Μη παροχή απάντησης 4. Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 5. Διαφημίσεις 6. Επιτόκια 7. Χρέωση εξόδων/προμηθειών 8. Διαμεσολαβητές 9. Αμφισβήτηση συναλλαγών 1. Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 11. Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 12. Μη τήρηση συμβατικών όρων 13. Ρύθμιση οφειλών 14. Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 15. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατείας 16. Άλλο 92 (1,3%) 14 (11,65%) 3 (,34%) 58 (6,49%) 59 (6,61%) 53 (5,94%) 199 (22,27%) 111 (12,43%) 147 (16,46%) 34 (3,81%) 33 (3,7%) 212 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 542 περιπτώσεις (61,5%) αιτία ήταν η υπερχρέωση (Ν. 3869/21), σε 242 (27,4%) η ρύθμιση οφειλών, σε 92 (1,4%) η παροχή διευκρινίσεων και σε 6 (,7%) θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υποθέσεις Μ.Τ.Ε.Υ. γραπτά ανά αιτία (εκτός πίνακα της ΤτΕ) Υπερχρέωση (Ν. 3869/21) 542 (61,5%) 2. Ρύθμιση οφειλών (Αιτήματα) 242 (27,4%) 3. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 6 (,7%) 4. Διευκρινίσεις 92 (1,4%) 3. Διεκπεραιωμένες υποθέσεις Κατά το έτος 212 εξετάστηκαν γραπτά παράπονα έναντι το 211, παρουσιάζοντας αύξηση 7,68%. Ο βαθμός ικανοποίησης των παραπονούμενων, εκφραζόμενος ως το άθροισμα των ποσοστών της πλήρους ικανοποίησης και της αποδοχής συμβιβαστικής λύσης ανήλθε σε 72,3%. 14

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ από έως Νέα παράπονα - Καταγγελίες (Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος) Ιδιώτες καταναλωτές Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις Επενδυτές ΣΥΝΟΛΟ Αιτία Παραπόνου - Καταγγελίας προφορικά γραπτά προφορικά γραπτά προφορικά γραπτά προφορικά γραπτά τεμ. % τεμ. % τεμ. % τεμ. % τεμ. % τεμ. % τεμ. % τεμ. % 1.&2. Προσυμβατική ενημέρωση/ενημέρωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 479 4, , ,5 6 4, , , , ,55 3. Μη παροχή απάντησης 178 1, , , , ,31 5 4, , ,14 4. Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 5. Διαφημίσεις 4,4 3,17 4,3 3,15 6. Επιτόκια 133 1, ,65 1 1,1 5 3, ,33 6 5, , ,87 7. Χρέωση εξόδων/προμηθειών 228 2,3 34 1, , , , , , ,92 8. Διαμεσολαβητές 9. Αμφισβήτηση συναλλαγών 445 3, ,53 8 8,82 1, ,86 7 6, , ,62 1. Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 87 7, , , , , , Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 12. Μη τήρηση συμβατικών όρων 143 1, , , ,27 1, , , Ρύθμιση οφειλών 14. Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 48 3, , , , ,67 7 6, , , Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατείας 11,9 34 1,91 3,33 14, , Άλλο 56,5 27 1, ,21 6 4,14 67, ,63 Σύνολο νέων παραπόνων και καταγγελιών , , , , , , , ,14 Διεκπεραιωθέντα Νέα θέματα (εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος) 1. Υπερχρέωση (Ν. 3869/21) , , ,56 8 5, , ,79 2. Ρύθμιση οφειλών (Αιτήματα) 176 1, , , ,96 3. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 17,15 6,34 3,33 2,16 6,3 4. Διευκρινίσεις 335 2, , , , , ,55 Σύνολο νέα θέματα (εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος) , , , , , ,6 Διεκπεραιωθέντα Ημέρες διεκπεραιώσης περιόδου Λοιπά θέματα 945 8, , , , , , , ,26 Σύνολο διεκπεραιωθέντων Εκκρεμείς Γενικό Σύνολο , , 98 1, 145 1, 514 1, 12 1, , , 15

16 I. Ιδιώτες Συνολική δραστηριότητα Κατά το 212 το Γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. δέχθηκε από ιδιώτες συναλλασσόμενους με τράπεζες συνολικά παράπονα (προφορικά και γραπτά). Ειδικότερα, έλαβε προφορικά παράπονα (τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις). Τόσο στις τηλεφωνικές κλήσεις όσο και στις επισκέψεις συζητήθηκαν τα προβλήματα και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Στην πλειονότητά τους οι παραπονούμενοι θεώρησαν επαρκείς τις διευκρινίσεις και δεν κατέθεσαν γραπτό παράπονο. Πολλά επίσης προβλήματα επιλύθηκαν τηλεφωνικά σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Πελατών των τραπεζών. Κατά την ίδια περίοδο κατατέθηκαν στο Γραφείο μας γραπτά παράπονα και ολοκληρώθηκε η εξέταση 2.452, με μέσο χρόνο εξέτασης τις 71 μέρες. Ο κατωτέρω πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά τη δραστηριότητα του Μ.Τ.Ε.Υ. στις διαφορές των ιδιωτών με τις τράπεζες από τη σύσταση του θεσμού μέχρι το τέλος του 212. Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται και στο παρακάτω διάγραμμα. ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Τηλεφωνικές Κλήσεις , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Γραπτά παράπονα , , , , , , , , , , , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ Συνολική δραστηριότητα Τηλεφωνικές κλήσεις Γραπτά παράπονα

17 1. Προφορικά παράπονα Κατά το έτος 212 οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι επισκέψεις για παράπονα, διευκρινίσεις και πληροφορίες ανήλθαν σε έναντι το 211 και σημείωσαν μείωση 7%. Από αυτές 945 (8,42%) αφορούσαν θέματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Μ.Τ.Ε.Υ. Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών 5 1 8,42% 27,14% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος 3.45 Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα ,44% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Από τις υπόλοιπες τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις (ποσοστό 91,58%), 7.74 (74,97%) αφορούσαν δάνεια, (16,86%) μέσα πληρωμών, 712 (6,93%) καταθέσεις και 127 (1,24%) άλλες τραπεζικές εργασίες. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος. Επίσης, ως προς τις αιτίες παραπόνων, 3.45 (27,14%) αφορούσαν αιτίες παραπόνων που αναλύονται σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ (64,44%) αφορούσαν αιτίες εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών ανά προϊόν Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών ανά προϊόν ,97% Καταθέσεις 712 Δάνεια 7.74 Μέσα πληρωμών Άλλες τραπεζικές εργασίες ,86% 6,93% 1,24% Καταθέσεις Δάνεια Μέσα πληρωμών Άλλες τραπεζικές εργασίες Καταθέσεις Δάνεια Μέσα πληρωμών Άλλες τραπεζικές εργασίες Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 87 περιπτώσεις (28,57%) αιτία ήταν η αμφισβήτηση οφειλών/υπολοίπου λογαριασμού, σε 479 (15,73%) θέματα ενημέρωσης των συναλλασσομένων, σε 445 (14,61%) η αμφισβήτηση συναλλαγών, σε 48 (13,4%) η καταχρηστικότητα συμβατικών όρων και σε 228 περιπτώσεις (7,49%) τα έξοδα και οι επιβαρύνσεις. Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών (σύμφωνα με τον πίνακα της ΤτΕ) &2. Προσυμβατική ενημέρωση/ενημέρωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 3. Μη παροχή απάντησης 4. Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 5. Διαφημίσεις 6. Επιτόκια 7. Χρέωση εξόδων/προμηθειών 8. Διαμεσολαβητές 9. Αμφισβήτηση συναλλαγών 1. Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 11. Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 12. Μη τήρηση συμβατικών όρων 13. Ρύθμιση οφειλών 14. Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 15. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατείας 16. Άλλο 479 (15,73%) 178 (5,84%) 4 (,13%) 133 (4,37%) 228 (7,49%) 445 (14,61%) 143 (4,7%) 48 (13,4%) 11 (3,32%) 56 (1,84%) 87 (28,57%)

18 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 6.73 περιπτώσεις (92,7%) αιτία ήταν η υπερχρέωση (Ν.3869/21), σε 335 (4,6%) η παροχή διευκρινίσεων, σε 176 (2,4%) η ρύθμιση οφειλών, σε 17 (,2%) θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύνολο προφορικών παραπόνων Ιδιωτών (εκτός πίνακα της ΤτΕ) Υπερχρέωση (Ν. 3869/21) 6.73 (92,7%) 2. Ρύθμιση οφειλών (Αιτήματα) 3. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4. Διευκρινίσεις 176 (2,4%) 17 (,2%) 335 (4,7%) 2. Γραπτά παράπονα Κατά το έτος 212 υποβλήθηκαν στο Γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ γραπτά παράπονα έναντι το 211 και σημείωσαν μείωση 2,63%. Από αυτά 183 (1,3%) αφορούσαν θέματα τα οποία δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Μ.Τ.Ε.Υ. Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών 5 1 Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών 48,6% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος 73 Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα ,1% 1,3% Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Βάσει πίνακα Τρ. Ελλάδος Εκτός πίνακα Τρ. Ελλάδος Λοιπά θέματα Από τα υπόλοιπα γραπτά παράπονα (ποσοστό 89,7%), 879 (55,18%) αφορούσαν δάνεια, 477 (29,94%) μέσα πληρωμών, 211 (13,25%) καταθέσεις και 26 (1,63%) άλλες τραπεζικές εργασίες. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος. Επίσης, από τα ανωτέρω γραπτά παράπονα, 73 (41,1%) αφορούσαν αιτίες που αναλύονται σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ 863 (48,6%) αφορούσαν αιτίες εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών ανά προϊόν Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών ανά προϊόν Καταθέσεις Δάνεια ,18% Μέσα πληρωμών ,94% Άλλες τραπεζικές εργασίες 26 13,25% 1,63% Καταθέσεις Δάνεια Μέσα πληρωμών Άλλες τραπεζικές εργασίες Καταθέσεις Δάνεια Μέσα πληρωμών Άλλες τραπεζικές εργασίες 18 Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 187 περιπτώσεις (25,62%) αιτία ήταν η αμφισβήτηση οφειλών/υπολοίπου λογαριασμού, σε 122 (16,71%) η καταχρηστικότητα συμβατικών όρων, σε 99 περιπτώσεις (13,56%) η μη τήρηση συμβατικών όρων, σε 88 (12,5%) η μη παροχή απάντησης και σε 47 (6,44%) το ύψος των επιτοκίων.

19 Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών (σύμφωνα με τον πίνακα της ΤτΕ) &2. Προσυμβατική ενημέρωση/ενημέρωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης 3. Μη παροχή απάντησης 4. Πλημμελής αξιολόγηση κατά την εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας 5. Διαφημίσεις 6. Επιτόκια 7. Χρέωση εξόδων/προμηθειών 8. Διαμεσολαβητές 9. Αμφισβήτηση συναλλαγών 1. Αμφισβήτηση οφειλών - υπολοίπου λογαριασμού 11. Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 12. Μη τήρηση συμβατικών όρων 13. Ρύθμιση οφειλών 14. Ζητήματα καταχρηστικότητας συμβατικών όρων 15. Ποιότητα εξυπηρέτησης πελατείας 16. Άλλο 44 (6,3%) 3 (,41%) 47 (6,44%) 34 (4,66%) 45 (6,16%) 34 (4,66%) 27 (3,7%) 88 (12,5%) 99 (13,56%) 122 (16,71%) (25,62%) Ως προς τις αιτίες που δημιούργησαν τα παράπονα εκτός του πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος, σε 534 περιπτώσεις (61,9%) αιτία ήταν η υπερχρέωση (Ν. 3869/21), σε 242 (27,4%) η ρύθμιση οφειλών, σε 81 (9,4%) η παροχή διευκρινίσεων και σε 6 (,7%) θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύνολο γραπτών παραπόνων Ιδιωτών (εκτός πίνακα της ΤτΕ) Υπερχρέωση (Ν. 3869/21) 534 (61,9%) 2. Ρύθμιση οφειλών (Αιτήματα) 242 (28%) 3. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4. Διευκρινίσεις 6 (,7%) 81 (9,4%) 3. Διεκπεραιωμένες υποθέσεις Κατά το έτος 212 εξετάστηκαν γραπτά παράπονα έναντι το 211 παρουσιάζοντας αύξηση 12,12%. Ο βαθμός ικανοποίησης των παραπονουμένων, εκφραζόμενος ως το άθροισμα των ποσοστών της πλήρους ικανοποίησης και της αποδοχής συμβιβαστικής λύσης ανήλθε σε 75,21%. 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ της ΚΑΚΟΣΟΥΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα